Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1934Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1934
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1934
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 20

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 46 / 2/1/1934
Πράξη: Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Παγασών Σπυρίδωνος Σπυρίδη, απονομή τιμών και τέλεση κηδείας δημοτική δαπάνη.
Τόμος: 20, σελ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-200-1

Πράξη: Εθνική οδός Βόλου - Λάρισας.
Εισηγητής: Αποστολίδης, Αλέξανδρος Π.
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Ευχή και παράκληση προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών για τερματισμό στο λιμάνι του Βόλου της εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 20, σελ. 200 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-200-2

Πράξη: Αναφορά στην ανάγκη επαναλειτουργίας του τραμ.
Εισηγητής: Τριγκώνης, Αργύριος (1870-1967)
Περιεχόμενα: Αναφορά στην ανάγκη επαναλειτουργίας του τραμ. Απάντηση του Δημαρχούντος ότι το θέμα δεν αφορά τη δημοτική αρχή.
Τόμος: 20, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μέσα μεταφοράς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-201-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 15/1/1934
Πράξη: Επανεκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Επανεκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γρηγορίου Γάλλου ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 20, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γάλλος, Γρηγόριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-202-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Βαλσαμάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-202-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-203-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Παπαγεωργίου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-203-1

Πράξη: Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου στην Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Αριστείδη Καρτάλη ως εκπροσώπου του Δήμου στην Λιμενική Επιτροπή για την τριετία 1/1/1934 έως 31/12/1936.
Τόμος: 20, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Aρ. (1883-1954)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-203-1

Πράξη: Ακύρωση πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης 2.000.000 δρχ. για κατασκευή λουτρών προς δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 20, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-203-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 43.337 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 43.337 δρχ. για πληρωμή του τόκου του δανείου των 5.000.000 δρχ. από τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια.
Τόμος: 20, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-204-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για φωτισμό και θέρμανση του Δημαρχείου.
Τόμος: 20, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-204-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 20, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-204-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-204-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για έξοδα έκτακτης καθαριότητας των οδών της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-204-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-204-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για έξοδα συντήρησης των οδών της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-205-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των απόρων λεχωΐδων της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-205-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ. για εξοφληση προς τον Νικ. Ράδοβιτς οφειλομένων από αγορά πυροσβεστικού υλικού.
Τόμος: 20, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράδοβιτς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-205-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-205-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα ταφής των απόρων της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-205-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 44.055 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 44.055 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας, δημοτική δαπάνη, του πρώην Δημάρχου Παγασών Σπ. Σπυρίδη.
Τόμος: 20, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-206-1

Πράξη: Εισαγωγή ευχαριστήριας επιστολής.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της ευχαριστήριας επιστολής του Κων. Σπυρίδη για τις τιμές του Δήμου προς τον εκλιπόντα αδερφό του.
Τόμος: 20, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)
Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-206-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών για επέκταση του ναού.
Τόμος: 20, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-206-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για παροχή σύνταξης σε μηχανικό.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για παροχή σύνταξης στον τέως μηχανικό του Δήμου Απόστολο Περπινιάνη καθώς και στην οικογένεια του αποβιώσαντος γραμματέα του Δήμου Γ. Οικονομάκη.
Τόμος: 20, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Οικονομάκης, Γεώργιος ( -1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-206-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 22/3/1934
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης.
Τόμος: 20, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-208-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για δέσιμο ληξιαρχικών βιβλίων.
Τόμος: 20, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-208-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για απρόβλεπτα έξοδα.
Τόμος: 20, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-208-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για ασφάλιστρα δημοτικών οικοπέδων.
Τόμος: 20, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-208-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για την αμοιβή των μαιών των απόρων λεχωΐδων.
Τόμος: 20, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-208-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφερονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 20, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-209-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια κρέατος, γάλακτος και γιαούρτης.
Τόμος: 20, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-209-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 190.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 190.000 δρχ. για την άνευ δημοπρασίας κατασκευή γέρφυρας του Κραυσίδωνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Τακτοποίηση οικονομικών και των λεπτομερειών τηςκατασκευής.
Τόμος: 20, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-210-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφερονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 20, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-210-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφερονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 20, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-211-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γιαούρτης.
Τόμος: 20, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-211-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση ενός καταστήματος, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, επί της οδού Δημητριάδος.
Τόμος: 20, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-211-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση μιας οικίας, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, επί της οδού Αθανασίου Διάκου.
Τόμος: 20, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-212-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου σχετικά με την κατασκευή ενός φυλακείου.
Τόμος: 20, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-212-1

Πράξη: Διαμόρφωση οδών.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης, ύψους 781.100 δρχ., για τη διαμόρφωση και σκυρόστρωση διαφόρων οδών από τον εργολάβο Κων. Κόπα.
Τόμος: 20, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόππας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-212-1

Πράξη: ΄Εγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην οδό Αφεντούλη.
Τόμος: 20, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (οδός Αφεντούλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-212-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.080 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.080 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της οικογένειας του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Αγγέλου Αντωνίου.
Τόμος: 20, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνίου, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-213-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στην επισκευή του κτηρίου της Λαϊκής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου "Οι Τρείς Ιεράρχες".
Τόμος: 20, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Βιβλιοθήκες
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-213-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για την αποζημίωση των απολυθέντων δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 20, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-214-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.815 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.815 δρχ. υπέρ της Όλγας Σφέτσου λόγω της απαλλοτρίωσης οικοπέδου της.
Τόμος: 20, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-215-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 119.655,20 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 119.655,20 δρχ. υπέρ του Δημητρίου Γούλη Ζαφρακόπουλο λόγω της απαλλοτρίωσης οικοπέδου του.
Τόμος: 20, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφρακόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-215-2

Πράξη: Απόφαση για παροχή σύνταξης σε μηχανικό.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Απόφαση για παροχή σύνταξης (2.430 δρχ. μηνιαίως) στον παλαίμαχο μηχανικό του Δήμου Απόστολο Περπινιάνη.
Τόμος: 20, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Συντάξεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-216-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για του οικονομικό έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 20, σελ. 218 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-218-3

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για του οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-220-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα δεξιώσεων.
Τόμος: 20, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-221-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1932 - 1933.
Τόμος: 20, σελ. 221 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-221-5

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Έγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης των Κων. Καρτάλη και Ιωάννη Αντωνόπουλου για το οικονομικό έτος 1932 -- 1933.
Τόμος: 20, σελ. 225 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-225-7

Πράξη: Ανάρτηση της εικόνας του αποβιώσαντος Νικ. Τσαλαπάτα.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Ανάρτηση της εικόνας του αποβιώσαντος εν ώρα συνέδρίασης Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Τσαλαπάτα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Τόμος: 20, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-231-1

Πράξη: Απολογισμός θητείας.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Περιεχόμενα: Απολογισμός της θητείας του Ιωάννη Αντωνόπουλου.
Τόμος: 20, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-231-2

Πράξη: Αποχαιρετισμός του Προέδρου εκ μέρους του Δ.Σ.
Εισηγητής: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αποχαιρετισμός του Προέδρου εκ μέρους του Δ.Σ. και ευχές στη νέα Δημαρχιακή αρχή.
Τόμος: 20, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-232-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 13/4/1934
Πράξη: Λόγος του νέου Δημάρχου Κωνσταντίνου Σπυρίδη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Λόγος του νέου Δημάρχου Κωνσταντίνου Σπυρίδη με μνεία στις προηγούμενες δημοτικές αρχές.
Τόμος: 20, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Συνεδριάσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-233-2

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Στέφανου Χίμου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίμος, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-234-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παραθύρη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-234-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαδόπουλου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 20, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-234-2

Πράξη: Λόγος του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Λόγος του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέφανου Χίμου.
Τόμος: 20, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Συνεδριάσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίμος, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-235-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Νικολάου Παπαγεωργίου, Ιωάννη Αντωνόπουλου, Αναστάσιου Γκλαβάνη, Κωνσταντίνου Ματσάγγου και Σπυρίδωνα Τσαλαπάτα ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 20, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-236-1

Πράξη: Εκλογή αναπληρωτών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου και Κωνσταντίνου Σηλυβρίδη ως αναπληρωτών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 20, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-236-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 3/5/1934
Πράξη: Έγκριση πρακτικών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών ενοικίασης των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου. Πλειοδότης ο Χρήστος Καρύδης.
Τόμος: 20, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρύδης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-237-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Ανανέωση για μια τετραετία της επιβολής πρόσθετης δημοτικής φορολογίας επί των έμεσων φόρων του Δημοσίου.
Τόμος: 20, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-238-1

Πράξη: Τροποποίηση άρθρου της σύμβασης για εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας των υδάτων της Καλιακούδας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Τροποποίηση άρθρου 31(περί απαλλαγής φόρων) της σύμβασης για εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας των υδάτων της Καλιακούδας και ενημέρωση για το Νόμο 6.093/34 σχετικά με την παραχώρηση του προνομίου στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 20, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ένέργεια -- Παραγωγή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-238-2

Πράξη: Έγκριση απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση απολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1933 - 1934
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-239-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Χίμος, Στέφανος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-239-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε πρώην δημοτικό υπάλληλο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Καταβολή αποζημίωσης 12.000 δρχ. στον πρώην δημοτικό υπάλληλο Ιωάννη Ευαγγελίδη και άρση της εκκρεμούς δίκης.
Τόμος: 20, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγελίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-240-1

Πράξη: Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων στις Σχολικές Εφορείες.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων στις Σχολικές Εφορείες των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 20, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-240-2

Πράξη: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή της Δημόσια Εμπορικής Σχολής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου στην Επιτροπή του Σχολικού Ταμείου της Δημόσια Εμπορικής Σχολής.
Τόμος: 20, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Δημόσια Εμπορική Σχολή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-241-1

Πράξη: Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο Δημητριάδος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παραθύρη ως εκπροσώπου του Δήμου στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο Δημητριάδος.
Τόμος: 20, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Μητρόπολη Δημητριάδος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Μητρόπολη Δημητριάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-241-1

Πράξη: Εκλογή μέλους του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Αντωνόπουλου ως μέλους του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου.
Τόμος: 20, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-242-1

Πράξη: Αποπεράτωση της Εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής και θερμής παράκλησης προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών για άμεσα αποπεράτωση της Εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 20, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Χίμος, Στέφανος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-242-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Αναγνώστου.
Τόμος: 20, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-244-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Αναγνώστου.
Τόμος: 20, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-244-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Αναγνώστου.
Τόμος: 20, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-245-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 14/5/1934
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Αναγνώστου.
Τόμος: 20, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-247-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των εισαγόμενων ζώων. Πλειοδότης ο Νικόλαος Αναγνώστου.
Τόμος: 20, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-248-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων. Πλειοδότης ο Δημήτριος Καπουρνιώτης.
Τόμος: 20, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-248-2

Πράξη: Επαναλειτουργία του τροχιοδρόμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης αλλά προβληματισμός για την επαναλειτουργία του τροχιοδρόμου στις οδούς της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μέσα μεταφοράς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-249-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 6/7/1934
Πράξη: Έκφραση ευχής για άρση φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής μετά διαμαρτυρίας για άρση του επαχθούς μέτρου πρόσθετης φορολογία σε όλα τα εισαγόμενα στην πόλη προϊόντα προς κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία.
Τόμος: 20, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-250-2

Πράξη: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Ενστάσεων Φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Εκλογή του βιομηχάνου Ιωάννη Ματσάγγου και του επιχειρηματία Σωκράτη Πετρόχειλου ως εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Ενστάσεων Φόρων.
Τόμος: 20, σελ. 251 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσάγγος, Ιωάννης
Πετρόχειλος, Σωκράτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-251-2

Πράξη: Εκλογή εκπροσώπων στην Επιτροπή Κτηματολογίου του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων Γεωργίου Παπαδημητρίου και Τάκη Οικονομάκη στην Επιτροπή Κτηματολογίου του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κτηματολόγια -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-252-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 9/7/1934
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την πρόσθετη φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πρόσθετη φορολογία λόγω των αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία. Αποστολή τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας και μετάβαση του Προέδρου του Δ.Σ. Στέφανου Χίμου με μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Υπουργείο Γεωργίας.
Τόμος: 20, σελ. 253 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μουρτζούκος, Ανσέλμος
Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-253-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 10/7/1934
Πράξη: Εισήγηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Εισήγηση Δημάρχου για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1934 - 1935. Προγραμματικές δηλώσεις. Προτεραιότητα στο θέμα της υγείας και προαγωγή των όρων ζωής στην πόλη. Μέριμνα για οδούς, νερά Καλιακουδας, ναούς, πλατεία Ρήγα Φεραίου, έργα εξωραϊσμού.
Τόμος: 20, σελ. 256 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-256-4

Πράξη: Παρουσίαση έκθεσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση έκθεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 260 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-260-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 12/7/1934
Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο, Βουλευτή και Γερουσιαστή Κωνσταντίνο Χρυσοχοΐδη.
Τόμος: 20, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-263-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 18/7/1934
Πράξη: Άρση του μέτρου πρόσθετης φορολογίας.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Άρση του μέτρου πρόσθετης φορολογίας για την πόλη του Βόλου. Ο Βόλος εκτός Πανθεσσαλικού αναγκαστικού Συνεταιρισμού που σκοπό έιχε την κατασκευή υδραυλικών έργων. Ευχαριστίες προς τον Γεώργιο Καρτάλη για την πολτική βοήθεια που προσέφερε.
Τόμος: 20, σελ. 264 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1907-1957)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-264-3

Πράξη: Συζήτηση άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Συζήτηση άρθρων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 266 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-266-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 19/7/1934
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935. (Ενδιαφέροντα στοιχεία για αύξηση εσόδων του Δήμου, σκέψη για δημοτικό λαχείο και συζήτηση σχετικά με τα έξοδα παραστασεως του Δήμου)
Τόμος: 20, σελ. 270 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-270-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 20/7/1934
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 277 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-277-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 21/7/1934
Πράξη: Αγορά της πλατείας Ρήγα Φεραίου από την Αεροπορική Άμυνα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή για την αγορά της πλατείας Ρήγα Φεραίου αντί 650.000 δρχ. από την Αεροπορική Άμυνα.
Τόμος: 20, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Αεροπορική Άμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-285-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Συζήτηση, απόντος του Δημάρχου, σχετικά με το ύψος των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου και ορισμός του ποσού στις 120.000 δρχ.
Τόμος: 20, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-286-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 288 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-288-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 23/7/1934
Πράξη: Καθεστώς εισόδου στα θαλάσσια λουτρά της πόλης.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία του Δημ. Σαράτση για το καθεστώς εισόδου στα θαλάσσια λουτρά της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λουτρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-291-1

Πράξη: Πρόταση για φωτισμό της οπωραγοράς.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Πρόταση για φωτισμό της οπωραγοράς και μονιμοποίηση της θέσης της.
Τόμος: 20, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-291-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 292 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-292-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 25/7/1934
Πράξη: Συναλλαγή του ταμία με την Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Κων. Παπαγεωργίου για συναλλαγή με την Εθνική Τράπεζα εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-299-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή του κληροδοτήματος του Πανταζή Ανιτσά και την ανακήρυξή του ως μέγα ευεργέτη του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανιτσάς, Πανταζής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-299-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξουσιοδότηση του ταμία του νοσοκομείου Κων. Παπαγεωργίου για συναλλαγή με τις τράπεζες.
Τόμος: 20, σελ. 299 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-299-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 300 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-300-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 26/7/1934
Πράξη: Κατάρτιση κτηματολογίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης της πίστωσης για την κατάρτιση του κτηματολογίου.
Τόμος: 20, σελ. 305 - 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κτηματολόγια -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-305-2

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935 και έγκρισή του.
Τόμος: 20, σελ. 306 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1934 - 1935
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-306-9

Πράξη: Εγκριση τροποποιήσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Εγκριση τροποποιήσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 20, σελ. 314 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-314-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 10/9/1934
Πράξη: Απόρριψη πρότασης της Ιστορικής και Λαογραφικής των Θεσσαλών στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρότασης της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας των Θεσσαλών στην Αθήνα για πανηγυρικό εορτασμό της 50ετηρίδος από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Αναλυτική παρουσίαση των λόγων μη συμμετοχής του Δήμου και ευχές αναβολής προς την κυβέρνηση ως το Μάιο του 1935.
Τόμος: 20, σελ. 317 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1881
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 2α Νοεμβρίου 1881 -- Επέτειοι κλπ.
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-317-3

Πράξη: Έγκριση της αγοράς της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς αντί 650.000 δρχ. της πλατείας Ρήγα Φεραίου από το Υπουργείο Στρατιωτικών καθώς και των όρων πώλησης.
Τόμος: 20, σελ. 319 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Ελλάς. Υπουργείο Στρατιωτικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-319-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων και αναβολή αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα της στέγασης του Γυμνασίου αναμένοντας τις κυβερνητικές αποφάσεις.
Τόμος: 20, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-322-1

Πράξη: Ανάδειξη νέου δημαρχιακού καταστήματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή για ανάδειξη νέου δημαρχιακού καταστήματος μέσω δημοπρασίας.
Τόμος: 20, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-322-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για έξοδα εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 20, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-323-1

Πράξη: Ανανέωση της ειδικής σύμβασης με τον μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Ανανέωση της ειδικής σύμβασης με τον μηχανικό του Δήμου Περικλή Σακελλαρίου έως τον Μάρτιο του 1935.
Τόμος: 20, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίου, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-323-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση οικοδομή στα Παλαιά, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, υπέρ του Γεωργίου Τσιμπερά.
Τόμος: 20, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπεράς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-323-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη μη έγερση αγωγής κατά του οφειλέτη του νοσοκομείου Αντωνίου Νικολέτη.
Τόμος: 20, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολέτης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-323-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης υπέρ της οικογένειας Δαφφά λόγω ρυμοτομίας των κτημάτων τους.
Τόμος: 20, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαφφάς, Εμμανουήλ Χ.
Δαφφάς, Αιμίλιος Ι.
Δαφφάς, Εδουάρδος Ι.
Δαφφάς, Ερρίκος Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-324-2

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών σχετικά με τον προϋπολογισμό του έτους 1934 - 1935.
Τόμος: 20, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-325-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών σχετικά με τον απολογισμό του έτους 1933 - 1934.
Τόμος: 20, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-325-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου Βόλου σχετικά με την ανάληψη των καταθέσεών του από την Εθνική Τράπεζα για την κάλυψη επειγουσών εργασιών.
Τόμος: 20, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-325-2

Πράξη: Επιστροφή εγγύησης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Επιστροφή 50 ομολόγων του δανείου του Δήμου στους κληρονόμους του αποβιώσαντος ταμία του Δήμου Νικολάου Πολυχρόνου , τα οποία είχαν κρατηθεί ως εγγύηση.
Τόμος: 20, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυχρόνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-326-1

Πράξη: Απόφαση για δημιουργία περιφερειακής οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Απόφαση για δημιουργία περιφερειακής οδού περί των Στρατώνων στη Νέα Ιωνία κατόπιν πρότασης του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου.
Τόμος: 20, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-326-1

Πράξη: Απόφαση για εκποίηση άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκποίηση άχρηστων υλικών του Δήμου με δημοπρασία.
Τόμος: 20, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-326-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 43.946 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 43.946 δρχ. για αποζημίωση απολυθέντων υπαλλήλων.
Τόμος: 20, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-327-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για απόδοση καθυστερούμενων στον δημοτικό υπάλληλο Κων. Βακαλάκη.
Τόμος: 20, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλάκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-327-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.800 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.800 δρχ. για απόδοση καθυστερούμενων στον δημοτικό υπάλληλο Γεώργιο Χαλκιαδόπουλο.
Τόμος: 20, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-328-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.200 δρχ. για απόδοση καθυστερούμενων στον δημοτικό υπάλληλο Ιωάννη Ευαγγελίδη.
Τόμος: 20, σελ. 328 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγελίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-328-2

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τετράγωνο Κασσαβέτη, Σταθά, Νηλείας και Δημητριάδος.
Τόμος: 20, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (οδός Κασσαβέτη, Σταθά, Νηλείας, Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-329-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο ανατολικότερο τετράγωνο του σχεδίου, στην περιοχή Αναύρου.
Τόμος: 20, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-330-1

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτομίες οικιών και οικοπέδων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτομίες οικιών και οικοπέδων διαφόρων ιδιοκτητών.
Τόμος: 20, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-330-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 10/11/1934
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Γερουσιαστή Νικόλαο Γάτσο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Γερουσιαστή Νικόλαο Γάτσο, απόφαση για μεσίστια σημαία στο Δημαρχείο και κατάθεση στεφάνου.
Τόμος: 20, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γάτσος, Νικόλαος (1864-1934)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-332-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 14/11/1934
Πράξη: Παραβίαση οικοδομικής γραμμής.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αποδοκιμασία του Αναστασίου Γκλαβάνη που ως Δημαρχών έδωσε άδεια παραβίασης στον Ερρίκο Χατζηλαζάρου της οικοδομικής γραμμής στην οδό Κωλέττη.
Τόμος: 20, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Χίμος, Στέφανος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Χατζηλαζάρου, Ερρίκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-333-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία 6.842,45 δρχ. στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου για την πληρωμή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση των ακτίνων Ραινιγκεν.
Τόμος: 20, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-334-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων για δαπάνες που αναφερονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 20, σελ. 334 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-334-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη δημιουργία θέσης μιας "διανυκτερεύουσας" νοσοκόμας στο Μαιευτήριο.
Τόμος: 20, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-335-1

Πράξη: Επιστροφή φόρου σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Επιστροφή 466 δρχ. στον Βασίλειο Κουνάρτα λόγω του φόρου ανέγερσης οικοδομής τον οποίο κατέβαλε χωρίς να ανεγερθεί τελικά η οικοδομή.
Τόμος: 20, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουναράς, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-335-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. γ
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για καταβολή ενοικίου του παραρτήματος του Γυμνασίου Θηλέων στον Κων. Νικόπουλο.
Τόμος: 20, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-337-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.320 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.320 δρχ. ως αποζημίωση στον απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Κρητικό.
Τόμος: 20, σελ. 337 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-337-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ. ως αποζημίωση στον απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Δημήτριο Τσεκούρα.
Τόμος: 20, σελ. 339 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-339-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. ως αποζημίωση στον απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Πάσχο.
Τόμος: 20, σελ. 340 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάσχος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-340-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. ως αποζημίωση στον απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Ιωάννη Βρακίδη.
Τόμος: 20, σελ. 341 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βρακίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-341-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.300 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.300 δρχ. ως αποζημίωση στην Κλεονίκη, χήρα Νικολάου Σκαρλάτου, πρώην δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 20, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκαρλάτου, Κλεονίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-344-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για την αγορά βιβλίων στους άπορους μαθητές της πόλης.
Τόμος: 20, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-345-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την κατασκευή υποστέγων στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 20, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-345-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για την αγορά αντλίας στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 20, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-346-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ. προς επισκευή των πλαγιοτοίχων του χειμάρρου Αναύρου.
Τόμος: 20, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Χείμαρροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-346-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλήνων.
Τόμος: 20, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Δημητριάδος, Φιλελλήνων)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-346-2

Πράξη: Επέκταση της δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Επέκταση της δημοτικής φορολογίας επί των διαφημίσεων.
Τόμος: 20, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-347-1

Πράξη: Ανακήρυξη Γερμανών συγγραφέων σε επίτιμους δημότες του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Ανακήρυξη σε επίτιμους δημότες του Δήμου Παγασών των Γερμανών καθηγητών και συγγραφέων του βιβλίου "Παγασαί και Δημητριάς" Φρίντριχ Στάιλον, Ερνστ Μάυερ και Άλφρεδ Χάυδερ.
Τόμος: 20, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Stahlin, Friedrich (1874-1936)
Meyer, Ernst (1898- )
Heidner, Alfred
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-347-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.(κατόπιν διαφωνιών και μακράς συζήτησης) ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας.
Τόμος: 20, σελ. 348 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-348-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του "Συνδέσμου Καπνεργατών και Καπνεργατριών η Ομόνοια"
Τόμος: 20, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Καπνεργατών και Καπνεργατριών Η Ομόνοια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-350-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την πρόσληψη γραφέα του λογιστηρίου του Δήμου μέσω διαγωνισμού.
Τόμος: 20, σελ. 351 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-351-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα μετάβασης στην Αθήνα των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Βόλου στο Εργατικό Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε.
Τόμος: 20, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
Εργατικό Συνέδριο Γ.Σ.Ε.Ε. (1934: Αθήνα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-352-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή εκδικάσεων τελωνειακών αμφισβητήσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Μιλτιάδη Μουστακαλή ως αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή εκδικάσεων τελωνειακών αμφισβητήσεων. Αναπληρωτής ο Κωνσταντίνος Σηλυβρίδης.
Τόμος: 20, σελ. 352 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τελωνεία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-352-2

Πράξη: Ανάπληρωση του ασθενούντος ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Ανάπληρωση του ασθενούντος ταμία του Δήμου Κων. Παπαγεωργίου από τον Αγαμέμνονα Ζήτρο και εξουσιοδότησή του για τις τραπεζικές συναλλαγές.
Τόμος: 20, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-353-1

Πράξη: Ορισμός επόπτη του Λογιστηρίου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Ορισμός του Οικονομικού Επιθεωρητή του Δήμου Ιωάννη Ανδρίτσου ως επόπτη του Λογιστηρίου έως την επιστροφή του ταμία Κων. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 20, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Ανδρίτσος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-353-1

Πράξη: Ανάπληρωση του ασθενούντος ταμία του νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Ανάπληρωση του ασθενούντος ταμία του νοσοκομείου Κων. Παπαγεωργίου από τον Αγαμέμνονα Ζήτρο και εξουσιοδότησή του για τις τραπεζικές συναλλαγές.
Τόμος: 20, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-353-2

Πράξη: Πρόταση για κατασκυή αεροδρομίου στο Βόλο.
Εισηγητής: Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Περιεχόμενα: Πρόταση για κατασκυή αεροδρομίου στο Βόλο και αναβολή της συζήτησης.
Τόμος: 20, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-355-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 22/11/1934
Πράξη: Ορισμός της εγγύησης του νέου ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Ορισμός της εγγύησης του νέου ταμία του Δήμου Αγαμέμνον Ζήτρου μετά το θάνατο του Κων. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 20, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-356-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 11/12/1934
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη δημιουργία θέσης εσωτερικού ιατρού και βοηθού Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-359-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξουσιοδότησή του νέου ταμία Αγαμέμνονα Ζήτρου στις τραπεζικές συναλλαγές του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 359 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-359-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή 2.294 δρχ. στο δικηγόρο Νικόλαο Ραζή για την υπόθεση των αδελφών Δάφφα εναντίον του νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
Δαφφάς, Εμμανουήλ Χ.
Δαφφάς, Αιμίλιος Ι.
Δαφφάς, Εδουάρδος Ι.
Δαφφάς, Ερρίκος Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-360-1

Πράξη: Έγκριση πράξης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Ταξιαρχών σχετικά με τη θέρμανση του ναού.
Τόμος: 20, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-360-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του νέου ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του νέου ταμία του Δήμου Αγαμέμνονα Ζήτρου για όλες τις δοσοληψίες του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 360 - 361
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-360-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για φορολογική απαλλαγή από το λιμενικό φόρο της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου.
Τόμος: 20, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-361-1

Πράξη: Απόρριψη της παραίτησης από την Επιτροπή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Σαράτση από την Επιτροπή του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 20, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Επιτροπές
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-361-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 70.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 70.000 δρχ. για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων στους δημοτικούς υπαλλήλους, ίσου με το 60% του μισθού τους.
Τόμος: 20, σελ. 361 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-361-3

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων για χορηγία σύνταξης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόρριψη, ως νομικά αστήρικτων, των αιτήσεων των κληρονόμων αποβιώσαντων δημοτικών υπαλλήλων για χορηγία σύνταξης.
Τόμος: 20, σελ. 363 - 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-363-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για την πληρωμή της καθυστερούμενης μισθοδοσίας του δημοτικού υπαλλήλου Κων. Στάμου.
Τόμος: 20, σελ. 364 - 365
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμου, Κωνσταντίνος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-364-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Απόρων Φυματικών.
Τόμος: 20, σελ. 365
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Απόρων Φυματικών Βόλου
Δήμος Βολου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-365-1

Πράξη: Αναβολή οικονομικών ενισχύσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή των αποφάσεων σχετικά με διάφορες αιτήσεις οικονομική ενίσχυσης από το Δήμο.
Τόμος: 20, σελ. 365 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βολου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-365-2

Πράξη: Έγκριση του Γενικού Μητρώου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση του Γενικού Μητρώου αρρένων και θηλέων του Δήμου του έτους 1933.
Τόμος: 20, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-366-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση του σχεδιαγράμματος του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πολης στην οδό Αθηνάς.
Τόμος: 20, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-366-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για την ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων στο νέο συνοικισμό (προέκταση Νέας Ιωνίας), έναντι των Στρατώνων.
Τόμος: 20, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-367-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 22/12/1934
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ. για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων στους υπαλλήλους του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 20, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-368-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με λογιστικά θέματα.
Τόμος: 20, σελ. 369 - 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-369-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία εφάπαξ αποζημίωσης 1.000 δρχ. στον πρώην υπάλληλο του νοσοκομείου Γεώργιο Αλογά.
Τόμος: 20, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλογάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-370-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.200 δρχ. ως αποζημίωση (και όχι σύνταξη) στη χήρα του ταμία του Δήμου Κων. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 20, σελ. 370 - 371
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-370-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.140 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.140 δρχ. ως επιστροφή στον Μιχαήλ Οντόπουλο, αγοραστή δημοτικού οικοπέδου κοντά στο Δημοτικό Σφαγείο.
Τόμος: 20, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οντόπουλος, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-371-1

Πράξη: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από λιμενικό φόρο των εξαγόμενων προϊόντων της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου.
Τόμος: 20, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-371-1

Πράξη: Απόρριψη ένστασης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόρριψη ένστασης του Δημοτικού Συμβούλου Σπυρίδωνος Τσαλαπάτα σχετικά με το διορισμό του Αγαμέμνονα Ζήτρου ως ταμία του Δήμου.
Τόμος: 20, σελ. 372 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Χίμος, Στέφανος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-372-2

Πράξη: Επανεκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Επανεκλογή του Νικολάου Παπαγεωργίου ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 20, σελ. 373 - 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9020-373-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων