Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1936Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1936
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1936
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 21

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 43 / 5/1/1936
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 21, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-74-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 10/1/1936
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Στέφανου Χίμου στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 21, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίμος, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-75-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παραθύρη στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 21, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-75-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Παπαδόπουλου στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 21, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-76-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 87.199 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 87.199 δρχ. ως αποζημίωση στην Καλλιόπη Λέτσου λόγω της κατάληψης του οικοπέδου της στο τέρμα της οδού Νηλείας.
Τόμος: 21, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λέτσου, Καλλιόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-76-1

Πράξη: ΄Εγκριση της ευθυγράμμισης της οδού Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της ευθυγράμμισης της οδού Μεταμορφώσεως μεταξύ των οδών Γαζή και Γαλλίας.
Τόμος: 21, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μεταμορφώσεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-77-1

Πράξη: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.
Εισηγητής: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-77-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 11/2/1936
Πράξη: Απονομή τιμών στον αιφνίδια αποθανόντα Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Αντωνόπουλο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αιφνίδια αποθανόντα Δημοτικό Σύμβουλο και Δημαρχούντα Ιωάννη Αντωνόπουλο. Απόφαση για τέλεση κηδείας δημοσία δαπάνη και ανάρτηση της εικόνας του στην αίθουσα του Δ.Σ.
Τόμος: 21, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-79-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας του Δημοτικού Συμβούλου και Δημαρχούντος Ιωάννη Αντωνόπουλου.
Τόμος: 21, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-79-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 21/2/1936
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 21, σελ. 82 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-82-3

Πράξη: Μακρά συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση των πυροπαθών των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση των πυροπαθών των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου και σύσταση Επιτροπής για την μελέτη του ζητήματος της απομάκρυνσης από την πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 21, σελ. 84 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Γάλλος, Γρηγόριος
Παπαδόπουλος, Γεώργιος
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαθανασίου, Αλέξανδρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Βόλος -- Πυρκαϊές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-84-3

Πράξη: Εισαγωγή νέου φόρου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Εισαγωγή νέου φόρου επί της εξαγωγής των βιομηχανικών προϊόντων από την 1η Φεβρουαρίου και προβληματισμός για τον τρόπο είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 21, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-86-2

Πράξη: Ζήτημα ενοικίου Γυμνασίου θηλέων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έντονη συζήτηση με αφορμή το ζήτημα του ενοικίου του Γυμνασίου θηλέων και στη συνέχεια για τον προϋπολογισμό.
Τόμος: 21, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-86-2

Πράξη: Συζήτηση για το ζήτημα της δραχμοποίησης του υπόλοιπου δανείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ζήτημα της δραχμοποίησης του υπολοίπου του δανείου των 560.000 λιρών Αγγλίας και ανάθεση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να γνωμοδοτήσει επί του ζητήματος.
Τόμος: 21, σελ. 87 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζήτρος, Αγαμέμνων
Χίμος, Στέφανος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-87-3

Πράξη: Ζήτημα ενοικίου Γυμνασίου θηλέων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της πληρωμής του ενοικίου του Γυμνασίου θηλέων.
Τόμος: 21, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-89-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 27/2/1936
Πράξη: Ζήτημα ενοικίου Γυμνασίου θηλέων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση σχετικά με το θέμα του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων κατόπιν της άρνησης του Υπουργείου Παιδείας να πληρώσει το ενοίκιο και της παραπομπής του θέματος στο Δήμο. Απόφαση να πληρώσει ο Δήμος για τελευταία φορά το ενοίκιο και χορηγία πίστωσης 30.800 δρχ. για την καταβολή του.
Τόμος: 21, σελ. 91 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-91-6

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα γραφικής ύλης.
Τόμος: 21, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-96-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή των απόρων λεχωΐδων του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-96-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για τα έξοδα καθαριότητας των οδών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-97-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 για την πληρωμή των εργατών του συνεργείου συντήρησης των δημοτικών έργων.
Τόμος: 21, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-97-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησης.
Τόμος: 21, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-97-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για γενικά έξοδα.
Τόμος: 21, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-97-1

Πράξη: Ακύρωση της πίστωσης 350.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Ακύρωση της πίστωσης 350.000 δρχ. για την αγορά οικοπέδων προς ανέγερση σχολείων με σκοπό την αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 21, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-97-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για την αποπεράτωση και διαρρύθμιση των ναών του Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Νικολάου και Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-98-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. για την κατασκευή της γέφυρας του Κραυσίδωνα και των οδών προσπελάσεως αυτής.
Τόμος: 21, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-98-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για την κατασκευή ποχετευτικών βόθρων στον Προσφυγικό Συνοικισμό Ιωλκού.
Τόμος: 21, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Βόλος -- Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-98-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για τα έξοδα "ευπρεπισμού" των δικαστηρίων.
Τόμος: 21, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικαστήρια -- Δαπάνες
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-98-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για το συσσίτιο των απόρων μαθητών του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 21, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-98-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. για την αποπομπή φρενοβλαβών, αέργων κλπ.
Τόμος: 21, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-98-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 26.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 26.000 δρχ. για την επισκευή και τον "ευπρεπισμό" των αποχωρητηρίων των δικαστηρίων.
Τόμος: 21, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικαστήρια -- Δαπάνες
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-99-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων του Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 21, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-99-1

Πράξη: Έγκριση του πίνκα δαπάνης 180.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνκα δαπάνης 180.000 δρχ. για την κατασκευή των οδών προσπέλασης στη νεοανεγειρόμενη γέφυρα του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 21, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-301-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για την αποπληρωμή της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης στο Δημοτικό Μαιευτήριο.
Τόμος: 21, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Μαιευτήριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-100-1

Πράξη: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 90.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 90.000 δρχ. για την κατασκευή μωσαϊκού δαπέδου στο ναό της Μεταμόρφωσης.
Τόμος: 21, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-100-1

Πράξη: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 50.000 δρχ. για την εγκτάσταση κεντρικής θέρμανσης στο ναό του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 21, σελ. 100 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-100-2

Πράξη: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 90.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 90.000 δρχ. για την κατασκευή μωσαϊκού δαπέδου στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 21, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-101-1

Πράξη: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 90.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 90.000 δρχ. για την εγκατάσταση στηθαίου και κλιμακοστασίου στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 21, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-101-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 195.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 195.000 δρχ. για την κατασκευή με σκυροκονίαμα των οδών Δευκαλίωνος, Αγίου Νικολάου και Παπαδιαμάντη.
Τόμος: 21, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Δευκαλίωνος, Αγίου Νικολάου, Παπαδιαμάντη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-102-1

Πράξη: Ψήφισμα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Ψήφισμα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών που καθορίζει τα ελάχιστα όρια εμβαδού στις οδούς του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-102-1

Πράξη: Εξοσιοδότηση Δημάρχου για ενέργειες δημιουργίας Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Εξοσιοδότηση Δημάρχου για ενέργειες δημιουργίας Πυροσβεστικού Σταθμού στο Βόλο σύμφωνα με τους νόμους 4661 και 6015 περί σύστασης και παραχώρησης οικοπέδων από τους Δήμους.
Τόμος: 21, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-103-2

Πράξη: Αναφορά σε καθορισμό νέας φορολογικής ζώνης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναφορά σε καθορισμό νέας φορολογικής ζώνης λόγω της επέκτασης της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-104-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση της πλημμυροπαθούς Βαλσαμής, χήρας Τσιγλιφή.
Τόμος: 21, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιγλιφή, Βαλσαμή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-105-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για τον έρανο της Μητρόπολης Δημητριάδος υπέρ των πυροπαθών των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 21, σελ. 105 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Βόλος -- Πυρκαϊές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-105-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.400 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.400 δρχ. για την πληρωμή του ξενοδοχείου όπου διέμειναν προσωρινά οι πυροπαθείς των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 21, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Βόλος -- Πυρκαϊές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-106-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 2/3/1936
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 21, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-107-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 7/3/1936
Πράξη: Εκλογή των μελων του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Εκλογή των μελων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραπαντής, Ν.
Μπορνόζης, Αγαμ.
Χατζημέμος, Αθανάσιος
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-108-1

Πράξη: Εκλογή μέλους στο Συμβούλιο εξέτασης του ζητήματος των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαδημητρίου ως μελους του Συμβουλίου, το οποίο μαζί με δικαστικούς θα εξετάσει το ζήτημα των απολυθέντων και μεταταγέντων δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 21, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-109-1

Πράξη: Μετονομασία οδού.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Μετονομασία της οδού Κεντεύρων σε οδό Σπ. Σπυρίδη κι της οδού Πηλέως σε Ιω. Αντωνοπούλου κατά παρέκκλιση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 21, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κενταύρων, Σπ. Σπυρίδη, Πηλέως, Ιω. Αντωνοπούλου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-109-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την απομάκρυνση των φρενοβλαβών, αέργων, λυσσοδήκτων, απόρων και κοινών γυναικών.
Τόμος: 21, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-110-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 18/3/1936
Πράξη: Θάνατος Ελευθερίου Βενιζέλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για απονομή τιμών και συμμετοχή του Δήμου στην κηδεία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Διαμαρτυρία του Σπ. Τσαλαπάτα για τη μη συμμετοχή του Δήμου στην κηδεία του προσφάτως αποβιώσαντά Γεωργίου Κονδύλη.
Τόμος: 21, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ. (1864 - 1936)
Κονδύλης, Γεώργιος Θ. (1879 - 1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-111-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 20/3/1936
Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1936 - 1937.
Τόμος: 21, σελ. 113 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1936 - 1937
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-113-11

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων του οικονομικού έτους 1936 - 1937.
Τόμος: 21, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-124-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε φόρο του εισαγόμενου τσιμέντου (έως το ποσό των 700 τόνων) από το εργοστάσιο κατασκευής μωσαϊκών πλακών του Β. Μεφσούτ.
Τόμος: 21, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεφσούτ, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-124-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από κάθε φόρο του εισαγόμενου βάμβακος από το εργοστάσιο των μεταξοκλωστουργών υιών Α. Εκμετσόγλου.
Τόμος: 21, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εκμεκτζόγλου, Αλέξανδρός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-125-1

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης της ενοικίασης δημοτικού τέλους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της ενοικίασης του τέλους επί των διαφημίσεων και διαφόρων δημοτικών μαγαζιών.
Τόμος: 21, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-126-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως αποζημίωση (κατόπιν δίκης) υπέρ της Συνοδής, χήρας Κων. Σουσουρή λόγω ρυμοτομίας της οικίας της στην οδό Φιλίππου Ιωάννου.
Τόμος: 21, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σουσουρή, Συνοδή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-126-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 21, σελ. 127 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-127-5

Πράξη: Απόδοση του λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Απόδοση του λογαριασμού της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου και των αναπληρωτών αυτού, Ιω. Αντωνόπουλου, Γ. Παπαδημητρίου και Αν. Γκλαβάνη.
Τόμος: 21, σελ. 131 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-131-8

Πράξη: Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με το γραφείο στρατολογίας.
Τόμος: 21, σελ. 138 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-138-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 21/3/1936
Πράξη: Αφομοίωση φορολογίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση της αφομοίωσης της φορολογίας της Λιμενικής Επιτροπής με το υπάρχον δημοτικό δασμολόγιο.
Τόμος: 21, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-140-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για τα έξοδα "ευπρεπισμού" των δικαστηρίων.
Τόμος: 21, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικαστήρια -- Δαπάνες
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-141-1

Πράξη: Εισήγηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Περιεχόμενα: Αντιπολίτευση του Δημητρίου Σαράτση στην εισήγηση του Δημάρχου επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 21, σελ. 141 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1936 - 1937
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-141-4

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 325.327
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 21, σελ. 144 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1936 - 1937
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-144-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 23/3/1936
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 328.329
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 21, σελ. 151 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1936 - 1937
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-151-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 24/3/1936
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 330.332
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935.
Τόμος: 21, σελ. 160 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1936 - 1937
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-160-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 26/3/1936
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 335.336
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1934 - 1935 και έγκρισή του.
Τόμος: 21, σελ. 171 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1936 - 1937
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-171-12

Πράξη: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σχετικά με τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου με βαθμό Τμηματάρχη Α΄ και μισθό 5.400 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την κατασκευή και ανάρτηση στην αίθουσα του Δ.Σ. της εικόνας του Ιωάννη Αντωνόπουλου.
Τόμος: 21, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προωσοπογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 31.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 31.200 δρχ. για την εφάπαξ αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων Στεφάνου Σούλα, Εμμανουήλ Εμμανουήλ και Δημητρίου Διανέλλου.
Τόμος: 21, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
Διανέλλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-183-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ. για την εφάπαξ αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων Μιλτ. Παπίου και Ιωάννη Παπαδόπουλου.
Τόμος: 21, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπίου, Μιλτιάδης
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-183-1

Πράξη: Καθορισμός των έργων και προμηθειών άνευ δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Καθορισμός των έργων και προμηθειών του Δήμου που θα εκτελούνται άνευ δημοπρασίας για την εξασφάλιση της ποιότητας και της εγγύησης αυτών.
Τόμος: 21, σελ. 183 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-183-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 4/4/1936
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1936 - 1937.
Τόμος: 21, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-188-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των απαραιτήτων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 21, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-189-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με την εξουσιοδότηση του ταμία του νοσοκομείου Αγαμ. Ζήτρου για διεκπεραίωση των οικονομικών και τραπεζικών υποθέσεων.
Τόμος: 21, σελ. 189 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-189-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση προς το Δημοτικό ταμία.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση προς το Δημοτικό ταμία Αγαμ. Ζήτρο για απευθείας συναλλαγές εκ μέρους του Δήμου με τις τράπεζες έως το ποσό του 1.000.000 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-190-1

Πράξη: Απόδοση εγγύησης στον τέως δημοτικό ταμία.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Απόδοση 20.000 δρχ. στον τέως δημοτικό ταμία Αγησίλαο Πρατογιάννη, τις οποίες είχε καταβάλει ως εγγύηση λόγω της επανόδου του Αγαμ. Ζήτρου στην ίδια θέση.
Τόμος: 21, σελ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εγγυήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-190-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Απόρων Φυματικών.
Τόμος: 21, σελ. 190 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Απόρων Φυματικών Βόλου
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-190-2

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης από το ευεργέτημα φορολογικής απαλλαγής.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης από το ευεργέτημα της φορολογικής απαλλαγής του βιομηχάνου Β. Μεφσούτ και ακύρωση της πράξης 317.
Τόμος: 21, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεφσούτ, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-191-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 8/5/1936
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 21, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-192-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 12/5/1936
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποθανόντα πρώην Δήμαρχο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποθανόντα πρώην Δήμαρχο Αλέξανδρο Τοπάλη. Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.για την ανάρτηση της εικόνας του στην αίθουσα του Δ.Σ. και ανάθεση στην αρμόδια Επιτροπή οδωνυμιών για εξεύρεση οδού, η οποία θα πάρει το όνομά του.
Τόμος: 21, σελ. 193 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τοπάλης, Αλέξανδρος (1857-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-193-2

Πράξη: Μακρά συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της απομάκρυνσης των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της απομάκρυνσης των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου. Υπόμνημα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως για την επέμβαση του σε εσωτερική υπόθεση του Δήμου με έγγραφό του που "πάγωνε" τις διαδικασίες απομάκρυνσης.
Τόμος: 21, σελ. 194 - 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-194-6

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για άνευ δημοπρασία κατασκευή του καταστραφέντος από πλημμύρα πλαγιότοιχου του Αναύρου.
Τόμος: 21, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλημμύρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-199-2

Πράξη: Απόφαση για επανάληψη δημοπρασιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόφαση για επανάληψη των δημοπρασιών για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 21, σελ. 200 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-200-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα λειτουργίας του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 21, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-202-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. για έξοδα βάπτισης των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-202-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 91.282 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 91.282 δρχ. (το 1/2 των εσόδων του Δήμου ετησίως) υπέρ της ενίσχυσης του Ταμείου Πρόνοιας Δημοτικών Υπαλλήλων, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση το νόμο 4548 του 1936.
Τόμος: 21, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ταμείο Πρόνοιας Δημοτικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-203-1

Πράξη: Πρόσληψη ενός επιπλέον απολυμαντή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Πρόσληψη ενός επιπλέον απολυμαντή στον Ειδικό Οργανισμό Υπηρεσίας Απολυμάνσεων λόγω της επέκτασης της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-203-2

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης πενήντα νέων ηλεκτρικών φανών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης πενήντα νέων ηλεκτρικών φανών στις οδούς της πόλης, οι οποίοι θα προστεθούν στους 1.120 υπάρχοντες.
Τόμος: 21, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-204-1

Πράξη: Ανανέωση της ενοικίασης του δημαρχιακού καταστήματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Ανανέωση της ενοικίασης του δημαρχιακού καταστήματος όπου στεγάζονται η Στρατολογία, το Γενικό Μητρώο και Ληξιαρχείο, ιδιοκτησίας Κ. Κατσικογιάννη.
Τόμος: 21, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσικογιάννης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-204-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 59 / 18/5/1936
Πράξη: Θάνατος Παναγή Τσαλδάρη.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Ψήφισμα του Δήμου για το θάνατο του Παναγή Τσαλδάρη, αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος.
Τόμος: 21, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλδάρης, Παναγής (1868 - 1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-206-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 25/5/1936
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ενοικίαση των δημοτικών φόρων (οι οποίοι εκτός του δημοτικού φόρου επί των μέτρων και σταθμών ενοποιήθηκαν και ενοικιάστηκαν υπέρ του Νικ. Αναγνώστου) και το ενδεχόμενο είσπραξής τους απευθείας από το Δήμο. Ανάθεση της μελέτης του ζητήματος στο νομικό σύμβουλο του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 207 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-207-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 28/5/1936
Πράξη: Έγκριση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Ειδική απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση πιστώσεων του προϋπολογισμού με σκοπό την ενίσχυση των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και οργανισμών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 212 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-212-4

Πράξη: Διευκρίνηση των ποσών διαχείρισης από το δημοτικό ταμία.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Διευκρίνηση στην υπ.αριθμ. 345 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με το ύψος του ποσού για το οποίο θα συναλλάσεται ο ταμίας του Δήμου Αγ. Ζήτρος.
Τόμος: 21, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-215-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αναβολή 18 ημερών της έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων .
Τόμος: 21, σελ. 216 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-216-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 3/6/1936
Πράξη: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων επί των εγχώριων προϊόντων , εισαγόμενων ζώων και Δημοτικού Σφαγείου. Πλειοδότης ο Νικ. Αναγνώστου.
Τόμος: 21, σελ. 226 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-226-13

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μέτρων και σταθμών. Πλειοδότης ο Κων. Γουργούτης.
Τόμος: 21, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γουργούτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-238-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 19/6/1936
Πράξη: Δημιουργία Αντιλυσσικού Σταθμού.
Εισηγητής: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Περιεχόμενα: Μελέτη για τη δημιουργία στο Βόλο Αντιλυσσικού Σταθμού.
Τόμος: 21, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Αντιλυσσικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-240-2

Πράξη: Τιμητικό ψήφισμα υπέρ δωρητή του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Τιμητικό ψήφισμα και απόφαση για ονομασία μιας οδού με το όνομα του Δ. Κουταρέλια, δωρητή δύο μεγάλων αεροπλάνων υπέρ της Αεροπορικής Άμυνας.
Τόμος: 21, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κουταρέλια)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουταρέλιας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-241-1

Πράξη: Έγκριση της ενοικίασης των ενωμένων δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης των ενωμένων δημοτικών φόρων με πλειοδότη τον Απ. Μπέη.
Τόμος: 21, σελ. 242 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Μουρτζούκος, Ανσέλμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπέης, Απ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-242-4

Πράξη: Απόφαση για επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μέτρων και σταθμών.
Τόμος: 21, σελ. 245 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-245-2

Πράξη: Έγκριση της χορηγίας βοηθημάτων υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση της χορηγίας βοηθημάτων υπέρ των απόρων των ενοριακών συλλόγων της πόλης (Αγίου Νικολάου, Μεταμόρφωσης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αναλήψεως, Αγίων Θεοδώρων, Αγίων Αναργύρων, Ευαγγελίστριας και Παλαιοημερολογιτών).
Τόμος: 21, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-246-1

Πράξη: Διορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Φιλοδασική Ένωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Διορισμός του Γεωργίου Μυλωνά ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Φιλοδασική Ένωση.
Τόμος: 21, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλοδασική Ένωση Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-246-1

Πράξη: Διορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στο Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Διορισμός του Τάκη Οικονομάκη ως αντιπροσώπου του Δήμου στο Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-247-1

Πράξη: Έγκριση του πίνακα οφειλετών ιδιοκτητών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα οφειλετών ιδιοκτητών για την κατασκευή πεζοδρομίων από το 1928 έως το 1934.
Τόμος: 21, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-247-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το έτος 1934 - 1935 και παραπομπή του στο Νομάρχη.
Τόμος: 21, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-248-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του ναού των Ταξιαρχών για το οικονομικό έτος 1936 - 1937.
Τόμος: 21, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-248-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-248-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του ιατρού του Λαϊκού Ιατρείου του Δήμου Απ. Βελέντζα για την εργασία του "κατά τις εξαιρετικάς ημέρας".
Τόμος: 21, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελέντζας, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-248-2

Πράξη: Απόρριψη της πληρωμής του ενοικίου του Γυμνασίου θηλέων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πληρωμής του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 21, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-249-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.715 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.715 δρχ. για την οφειλή του Δήμου στον κληρονόμο του αποβιώσαντος τέως δημοτικού ταμία Κων. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 21, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εγγυήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-249-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ. για την αποζημίωση του απολυθέντος δημοτικού ιατρού Εμμανουήλ Καίπα. (απολύθηκε λόγω του ότι εργαζόταν και στην εταιρεία Σελλ.
Τόμος: 21, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καίπας, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-250-1

Πράξη: Μακρά συζήτηση για τη χορηγία βοηθήματος σε φυματικούς.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Μακρά συζήτηση στην οποία μίλησαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι σχετικά με τη χορηγία βοηθήματος σε φυματικούς.
Τόμος: 21, σελ. 251 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-251-2

Πράξη: Απαλαγή από λιμενικούς φόρους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Απαλαγή από λιμενικούς φόρους των εξαγόμενων προϊόντων του εργοστασίου νηματουργίας Α. Αδαμοπούλου - Κ. Χατζηνικολάου.
Τόμος: 21, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδαμόπουλος, Άγγελος
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-252-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 8/7/1936
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 21, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-253-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 20/7/1936
Πράξη: Ευχαριστίες προς τη Χωροφυλακή και το Στρατό.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Ευχαριστίες προς τη Χωροφυλακή και το Στρατό για τη στάση τους κατά τις πρόσφατες απεργίες.
Τόμος: 21, σελ. 255 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Απεργίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Αστυνομία
Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-255-2

Πράξη: Απόφαση για σημαιοστολισμό του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόφαση για σημαιοστολισμό του Δημαρχείου λόγω των γεννεθλίων του Βασιλιά Γεωργίου Β΄.
Τόμος: 21, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-256-1

Πράξη: Υποστήριξη πρότασης για επανασύσταση της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Ψήφισμα το οποίο επικροτεί και υποστηρίζει την πρόταση Νόμου που υπέβαλαν οι βουλευτές της Επαρχίας Βόλου για επανασύσταση της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Τόμος: 21, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-256-1

Πράξη: Δωρεάν παραχώρηση κτηρίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Δωρεάν παραχώρηση για μια πενταετία του κτηρίου της Ταχυδρομικής και Τηλεφωνικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.
Τόμος: 21, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Ταχυδρομική και Τηλεφωνική Διεύθυνση Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-257-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στην τοπική Επιτροπή Παθητικής Αεράμυνας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Εκλογή του απόστρατου Συν/ρχη Κων. Τσαμάκου ως αντιπροσώπου του Δήμου στην τοπική Επιτροπή Παθητικής Αεράμυνας.
Τόμος: 21, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Παθητικής Αεράμυνας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμάκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-257-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 125.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 125.000 δρχ. ως αποζημίωση στην Ασπασία Τσομπλεξόγλου λόγω της ρυμοτομίας της οικίας της στην οδό Τοπάλη.
Τόμος: 21, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσομπλεξόγλου, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-258-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ. ως αποζημίωση στον Κων. Χατζηνικολάου λόγω της ρυμοτομίας του κήπου του.
Τόμος: 21, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-258-2

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας ακινήτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας των ακινήτων σε ανώνυμη οδό στη διασταύρωση της οδού Παγασών προς τους κυλινδρόμυλους των αδελφών Λούλη.
Τόμος: 21, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-259-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.848 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.848 δρχ. ως επιστροφή στον ενοικιαστή του Δημοτικού Χαλκουργείου Ιωάννη Κουτσούκη.
Τόμος: 21, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δημοτικό Χαλκουργείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-260-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης Αντισυφιλιδικού τμήματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης Αντισυφιλιδικού τμήματος στο Λαϊκό Ιατρείο του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου. Αντισυφιλιδικό Τμήμα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-260-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως εφάπαξ αρωγή του Δήμου στο Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων για έργα καλλωπισμού.
Τόμος: 21, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-261-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. προς αγορά ποδηλάτου για την Στρατολογική Υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-261-1

Πράξη: Αναμόρφωση ψηφίσματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του υπ.αριθμ. 299 ψηφίσματος του Δ.Σ. σχετικά με την πίστωσης για τα ουρητήρια των δικαστηρίων.
Τόμος: 21, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικαστήρια -- Δαπάνες
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-262-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.200 δρχ. για την πληρωμή των υδραυλικών αδελφών Βλαμοπούλου για την εργασία τους στα αποχωρητήρια της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαμόπουλος, Ιωάννης Π.
Βλαμόπουλος, Τηλέμαχος Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-263-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. για την αποτύπωση της περιοχής Βόλου από την Αεροπορική Άμυνα.
Τόμος: 21, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεροφωτογραφίες -- Δαπάνες
Αεροπορική Υπηρεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-263-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για την εγκατάσταση συστήματος άντλησης και διανομής ύδατος στη Νέα Ιωνία.
Τόμος: 21, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-264-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.000 δρχ. για τα έξοδα επισκευής του πλαγιότοιχου του Αναύρου.
Τόμος: 21, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλημμύρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-264-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την κατασκευή περιβολότοιχου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-264-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.200 δρχ. για την πληρωμή του Νικ. Μαγουλά, συντηρητή του υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 21, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραγωγεία -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-264-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 180.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 180.000 δρχ. για την αποπεράτωση του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-264-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την πληρωμή των οφειλών στον αποπερατωθέντα ναό του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 21, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-265-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την πληρωμή των οφειλών στον αποπερατωθέντα ναό του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 21, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-265-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για την αποπληρωμή της εγκατάστασης ύδρευσης στο Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-266-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για τα έξοδα σκυρρόστρωσης διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-266-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για τα έξοδα σκυρρόστρωσης διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-266-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για τα έξοδα κατασκευής μαρμάρινων κρασπέδων.
Τόμος: 21, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-267-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για τα έξοδα κατασκευής μαρμάρινων κρασπέδων.
Τόμος: 21, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-267-1

Πράξη: Έγκριση σειράς πιστώσεων δαπανών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 402.406
Περιεχόμενα: Έγκριση σειράς πιστώσεων δαπανών για σκυρρόστρωση, διαμόρφωση οδών και κατασκευή μαρμάρινων κρασπέδων και ρείθρων κατόπιν εισήγησης του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου.
Τόμος: 21, σελ. 267 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-267-3

Πράξη: Ορισμός του ελάχιστου ορίου εμβαδού και ύψους σε οδούς.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση και συμπλήρωση του υπ.αριθμ. 308 ψηφίσματοςσχετικά με τον ορισμό του ελάχιστου ορίου εμβαδού και ύψους στις οδούς Αργαναυτών, Ιάσονος, Δημητριάδος και Ερμού (από την Ξενοφώντος έως την Φιλελλήνων).
Τόμος: 21, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αργοναυτών, Ιάσονος, Δημητριάδος, Ερμού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-269-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την αγορά από το Δήμο πλαστίγγων και κανταριών.
Τόμος: 21, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-270-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του οφειλέτη του Δήμου Κων. Μπακονικόλα (ο οποίος είχε φυλακιστεί λόγω των οφειλών του) για καταβολή του χρέους του, ύψους 27.847 δρχ. σε 28 εξαμηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 21, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-270-1

Πράξη: Έγκριση πράξης της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης της Δημαρχιακής Επιτροπής για απόλυση του απολυμαντή του Δήμου Γ. Έξαρχου με την κατηγορία ότι συκοφάντησε το Δήμο.
Τόμος: 21, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-270-2

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος του οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του οφειλέτη του Δήμου Ζήση Λειβαδίτη (ο οποίος είχε φυλακιστεί λόγω των οφειλών του) για καταβολή του χρέους του, ύψους 4.848 δρχ. σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 21, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-271-1

Πράξη: Καταβολή του ενοικίου του Φυλακείου είσπραξης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Καταβολή του ενοικίου του Φυλακείου είσπραξης των δημοτικών φόρων στον ιδιοκτήτη του κτηρίου Κ. Τσιμπούκη.
Τόμος: 21, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-272-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 7/8/1936
Πράξη: Αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος προς τον Βασιλιά.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος προς τον Βασιλιά και τον Ιωάννη Μεταξά λόγω της πολιτειακής μεταβολής.
Τόμος: 21, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλας -- Ιστορία -- 1936 - 1941
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεταξάς, Ιωάννης Π. (1871 - 1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-274-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 19/8/1936
Πράξη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για οργάνωση των λαϊκών συσσιτίων, της έκθεσης προϊόντων του 1937 και της αποστολής συγχαρητήριου τηλεγραφήματος σχετικά με την απομάκρυνση των παραπηγμάτων της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 21, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εκθέσεις
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-277-1

Πράξη: Ανάθεση της κατασκευής της προτομής του Αλ. Κουμουνδούρου.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Μεγάλη και έντονη συζήτηση σχετικά με την ανάθεση της κατασκευής της προτομής του Αλ. Κουμουνδούρου με υποψήφιους καλλιτέχνες τους Τσουκνίδη, Παυλόπουλο και Καίτη Τσολάκη.
Τόμος: 21, σελ. 277 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Αλέξανδρος (1815 - 1883)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-277-5

Πράξη: Κατασκευή οδοστρώματος από μπετόν διαφόρων οδών της πόλης..
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου σχετικά με τη δαπάνη 138.000 δρχ. για τη κατασκευή οδοστρώματος από μπετόν διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-282-1

Πράξη: Αποπεράτωση της οδού Αναπαύσεως.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου σχετικά με τη δαπάνη 650.000 δρχ. για την αποπεράτωση της οδού Αναπαύσεως.
Τόμος: 21, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναπαύσεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-282-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ των απόρων φυματικών.
Τόμος: 21, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-283-2

Πράξη: Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά 800.000 δρχ. λόγω ματαίωσης της πίστωσης για την κατασκευή λαϊκού ιατρείου καθώς βρέθηκε χώρος προς ενοικίαση.
Τόμος: 21, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-284-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 26/8/1936
Πράξη: Ανάθεση κατασκευής αγάλματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και διαφωνίες σχετικά με το άγαλμα του Αλ. Κουμουνδούρου.
Τόμος: 21, σελ. 286 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Αλέξανδρος (1815 - 1883)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-286-4

Πράξη: Διακήρυξη για αγορά οχήματος καταβρεκτήρα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Διακήρυξη για αγορά οχήματος καταβρεκτήρα και πυροσβεστικού.
Τόμος: 21, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-289-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. στη Θεσσαλία Τσακνάκη λόγω της ρυμοτομίας της οικίας της στην οδό Φιλίππου Ιωάννου.
Τόμος: 21, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσακνάκη, Θεσσαλία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-290-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για τη διαμόρφωση και περιτείχιση της βορειοδυτικής πλευράς του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Νεκροταφείο -- Δαπάνες
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-290-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ιδιώτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Βασ. Ράμμου και έγκριση διάταξης της οδού που διασχίζει τον κήπο του (μεταξύ Δημητριάδος και Νηλείας).
Τόμος: 21, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράμμος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-291-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος ιδιώτη για άδεια διάνοιξης οδού σε οικόπεδό του.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Αγ. Παρθένη και άδεια για διάνοιξη οδού στο οικόπεδο του μεταξύ των οδών Διάκου και Ροζού.
Τόμος: 21, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Αγγελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-291-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος ιδιώτη για διάνοιξη παρόδου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του Αθ. Κρανιώτη και έγκριση της δημιουργίας παρόδου προς εξυπηρέτηση των εντος του οικοδομικού τετραγώνου Γαμβέτα, Μαυροκορδάτου, Λόρδου Βύρωνος και 2ης πράλληλης ευρισκόμεων οικιών.
Τόμος: 21, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρανιώτης, Αθ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-291-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος για κατάργηση τμήματος της οδού Τσιταιλιάνου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος των Στ. Νομικού και Κ. Νιμπή σχετικά με την κατάργηση της οδού Τσιτσιλιάνου μεταξύ των δύο διακλαδώσεων της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 21, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τσιτσιλιάνου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νομικός, Στυλιανός
Νιμπής, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-291-1

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος σχετικά με την κατάργηση της πρώτης οδού ανατολικά της Φιλίππου Ιωάννου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Αικατερίνης Κωνσταντά σχετικά με την κατάργηση της πρώτης οδού ανατολικά της Φιλίππου Ιωάννου, στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος.
Τόμος: 21, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντά, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-291-2

Πράξη: Έγκριση της κατάργησης τμήματος της οδού Αφεντούλη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατάργησης της οδού Αφεντούλη, στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Νηλεία και αντικατάσταση της από κάθετη πάροδο, πλάτους 7 μέτρων.
Τόμος: 21, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αφεντούλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-292-1

Πράξη: Έγκριση της απόφραξης δύο τμημάτων οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφραξης δύο τμημάτων οδών κειμένων μεταξύ της οδού Παγασών, του Κραυσίδωνα, του εργοστασίου του Παπαγεωργίου και της σιδηροδρομικής γραμμής για τη διευκόλυνση και επέκταση του εργοστασίου (έναντι αποζημίωσης προς το Δήμο) και απόρριψη των ενστάσεων των εμπόρων και κατοίκων των Παλαιών.
Τόμος: 21, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Υφαντουργία Αδερφών Στ. Παπαγεωργίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-292-1

Πράξη: Απόφαση για αγορά οικοπέδου από την Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Απόφαση για αγορά από την Εθνική Τράπεζα οικοπέδου μεταξύ του Νεκροταφείου και Στρατώνων για κατασκευή αθλητικού γηπέδου (το μετέπειτα γήπεδο της Νικής Βόλου).
Τόμος: 21, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-292-2

Πράξη: Απόφαση για μείωση του πλάτους της οδού Κωλέττη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Απόφαση για μείωση του πλάτους της οδού Κωλέττη από 8 σε 6.50 μέτρα στο ύψος του καταστήματος του Νικ. Κουτσίνα.
Τόμος: 21, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωλέττη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-293-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. για την εκτέλεση ρυμοτομιών στις οδούς Κωλέττη και Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωλέττη, Μεταμορφώσεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-294-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης της Στατιστικής Υπηρεσίας του Δήμου και Δημοτικών Φόρων.
Τόμος: 21, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Στατιστική Υπηρεσία και Δημοτικών Φόρων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-294-2

Πράξη: Καθορισμός της μισθοδοσίας εργαζομένων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Καθορισμός της μισθοδοσίας των εργαζομένων στη νεοσύστατη Στατιστική Υπηρεσία του Δήμου και Δημοτικών Φόρων.
Τόμος: 21, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Στατιστική Υπηρεσία και Δημοτικών Φόρων -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-295-1

Πράξη: Άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα στο όνομα Δήμος Παγασών, όπου θα κατατίθεται το ποσό των παρακαταθηκών εκ μέρους τρίτων.
Τόμος: 21, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-296-1

Πράξη: Κατάργηση της αργίας της Κυριακής για τα κουρεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Κατάργηση της αργίας της Κυριακής για τα κουρεία κατοπιν αίτησης των συλλόγων "Ένωσις" και "Αδελφότης Κουρέων Βόλου".
Τόμος: 21, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουρεία -- Ωράριο εργασίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-296-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ. για την εφτάμηνη κααβολή του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 21, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-297-2

Πράξη: Παραίτηση του Δήμου από οφειλές.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Παραίτηση του Δήμου από οφειλές από τη διαχείριση του πρώην Δημάρχου Κ. Καρτάλη, ύψους 37.656 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-298-2

Πράξη: Τακτοποίηση κληροδοτημάτων υπέρ της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναφορά στην μετάβαση του οικονομικού Επιθεωρητή του Δήμου Ιωάννη Ανδρίτσου προς ανεύρεση και τακτοποίηση των αφεθέντων υπέρ της πόλης κληροδοτημάτων Επαμ. Κυριαζή και άλλων.
Τόμος: 21, σελ. 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρίτσος, Ιωάννης
Κυριαζής, Επαμεινώντας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-299-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 69 / 17/9/1936
Πράξη: Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας για την κατάργηση λεωφορειακής αστικής γραμμής.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό των Σιδηροδρόμων για την κατάργηση λεωφορειακής αστικής γραμμής Φωταέριο - Ανάληψη - Άναυρος.
Τόμος: 21, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-301-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 22/9/1936
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του Διαδόχου και του Εθνικού Στόλου. Παράθεση γεύματος στα "Θεοξένεια" της Πορταριάς και δεξίωσης στη "Λέσχη Κοινωνίας Βόλου".
Τόμος: 21, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-303-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 20/10/1936
Πράξη: Καταλογισμός, εκ μέρους του Ελεγκτικού Συμβουλίου, οικονομικών ατασθαλιών και οφειλών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Καταλογισμός, εκ μέρους του Ελεγκτικού Συμβουλίου, οικονομικών ατασθαλιών και οφειλών των υπολόγων Κ. Καρτάλη, Ιω. Αντωνόπουλο και Κ. Σπυρίδη. Δηλώσεις υποστήριξης του Δ.Σ. προς τον Κ. Καρτάλη και όλους τους πρώην Δημάρχους. Ακύρωση της υπ.αριθμ. 436 πράξης του Δ.Σ. σχετικά με την άφεση των οφειλών του Κ. Καρτάλη από τη Νομαρχία και έκφραση (ήπιας) διαμαρτυρίας.
Τόμος: 21, σελ. 305 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-305-6

Πράξη: Επικύρωση διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 440.445
Περιεχόμενα: Σειρά ψηφισμάτων που επικυρώνουν τη διοικητική διαχείριση του Δημάρχου Κων. Σπυρίδη.
Τόμος: 21, σελ. 310 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-310-9

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης για την καθαριότητα.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-318-1

Πράξη: Εκλογή μελών στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αν. Γκλαβάνη και Σπ. Τσαλαπάτα στην Επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων.
Τόμος: 21, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-318-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 16/11/1936
Πράξη: Τηλεγράφημα προς τον Υπουργό Υγιεινής.
Εισηγητής: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Περιεχόμενα: Τηλεγράφημα προς τον Υπουργό Υγιεινής για τη μη εγκατάσταση Λεπροκομείου στη νήσο Τσουγκριά Σκιάθου.
Τόμος: 21, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-320-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1935 - 1936.
Τόμος: 21, σελ. 322 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-322-10

Πράξη: Απόδοση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Απόδοση λογαριασμού της διοικητικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 1935 - 1936 του Δημάρχου και των αναπληρωτών του Ιωάννη Αντωνόπουλου και Γ. Παπαδημητρίου.
Τόμος: 21, σελ. 331 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-331-10

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. για έξοδα μετακίνησης του Προέδρου του Δ.Σ. στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίμος, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-341-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. υπέρ της Επιτροπής λαϊκών συσσιτίων, από τις οποίες οι 100.000 δρχ. υπέρ των απόρων μαθητών.
Τόμος: 21, σελ. 341 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-341-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Τηλεφωνικών Συγκοινωνιών Νομού Λαρίσης.
Τόμος: 21, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Ταμείο Τηλεφωνικών Συγκοινωνιών Νομού Λαρίσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-343-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 54.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 54.000 δρχ. ως αποζημίωση (συμβιβαστικώς ) στον απολυθέντα δημοτικό υπάλληλο Δημ. Τσεκούρα.
Τόμος: 21, σελ. 343 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-343-3

Πράξη: Καθιέρωση της πληρωμής των υπαλλήλων ανά δεκαπενθήμερο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Καθιέρωση της πληρωμής της μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων ανά δεκαπενθήμερο.
Τόμος: 21, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-345-2

Πράξη: Απαλλαγή από οφειλή κατασκευής πεζοδρομίων του καθολικού ναού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από οφειλή κατασκευής πεζοδρομίων του ναού της Καθολικής Εφημερίας Αμιάντου Συλλήψεως Θεοτόκου στην οδό Γαμβέτα με Μαγνήτων.
Τόμος: 21, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Καθολική Εφημερία Αμιάντου Συλλήψεως Θεοτόκου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-346-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως επιπλέον ενίσχυση της Φιλοδασικής Επιτροπής για τη δενδροφύτευση των οδών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 346 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-346-5

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, το οποίο μετεξελίχθηκεσε Εθνική Οργάνωση Νεολαίας.
Τόμος: 21, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1936 - 1941
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-350-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 142.587 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 142.587 δρχ. για την πληρωμή των χρεών προς την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-350-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 17.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 17.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της ασθενούσης Επιμελήτριας του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Μαρίας Φόνσου.
Τόμος: 21, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φόνσου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-351-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για έξοδα απολύμανσης.
Τόμος: 21, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολύμανση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-352-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα επίπλωσης του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 21, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-352-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για έξοδα πραγματογνωμοσύνης.
Τόμος: 21, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-352-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα μετακινήσεων.
Τόμος: 21, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-353-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για έξοδα επισκευής του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 21, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-353-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για έξοδα συντήρησης του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 21, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-353-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.500 δρχ. για έξοδα κατασκευής του περιβολότοιχου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-353-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. για έξοδα επισκευής του δημοτικού οδοστρωτηρα.
Τόμος: 21, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-353-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα εκκένωσης των βόθρων των προσφύγων.
Τόμος: 21, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-353-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για τα έξοδα εκκένωσης των βόθρων των σχολείων.
Τόμος: 21, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-354-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για έξοδα επισκευής του παλιού Πυροσβεστείου.
Τόμος: 21, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-354-1

Πράξη: Οδόστρωση με μόνιμο οδόστρωμα των οδών Ερμού και Σπυρίδη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου σχετικά με τη δαπάνη 400.000 δρχ. σχετικά με την οδόστρωση με μόνιμο οδόστρωμα των οδών Ερμού και Σπυρίδη.
Τόμος: 21, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-354-1

Πράξη: Οδόστρωση με μόνιμο οδόστρωμα των οδών Θουκιδίδου και Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου σχετικά με τη δαπάνη 500.000 δρχ. σχετικά με την οδόστρωση με μόνιμο οδόστρωμα των οδών Θουκιδίδου και Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 354 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-354-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-355-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.500 δρχ. για διάφορα έργα στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 355 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-355-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 51.600 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 51.600 δρχ. για την πληρωμή των καθυστερούμενων ενοικίων του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 21, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δαπάνες
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-356-1

Πράξη: Ακύρωση της πίστωσης οδοποιίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Ακύρωση της πίστωσης οδοποιίας, ύψους 250.000 δρχ., με σκοπό την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 21, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-357-1

Πράξη: Συνέχιση των έργων επί της οδού Παγασών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Απόφαση για συνέχιση των έργων επί της οδού Παγασών.
Τόμος: 21, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παγασών)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-358-1

Πράξη: Έγκριση της πρότασης για διάνοιξη οδού σε οικόπεδο ιδιώτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης του Γ. Μακρή για τη διάνοιξη οδού, πλάτους 7 μέτρων, στο οικόπεδο μεταξύ Ι. Καρτάλη και Δεληγιώργη.
Τόμος: 21, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-358-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για έξοδα τελετών εις μνήμη Βασιλέως Κων/νου, Βασίλισσας Όλγας και Βασίλισσας Σοφίας.
Τόμος: 21, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντίνος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων (1868-1922)
Σοφία, Βασίλισσα των Ελλήνων (1870 - 1932)
Όλγα, Βασίλισσα των Ελλήνων (1851 -1926)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-359-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 16/12/1936
Πράξη: Επανεκλογή μέλους στη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Επανεκλογή του Κων. Καρτάλη στη Λιμενική Επιτροπή για τρία χρόνια ως εκπρόσωπου του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Aρ. (1883-1954)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-361-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου και του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου και του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, ίσης με το 35 % της μισθοδοσίας τους, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 21, σελ. 361 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-361-3

Πράξη: Έγκριση μερικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Έγκριση μερικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην οδό Παρθεναγωγείου, μεταξύ Κ. Καρτάλη και Σ. Σπυρίδη.
Τόμος: 21, σελ. 363 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παρθεναγωγείου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-363-4

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη δωρεά του χρέους της Τασίας Παντέχου, ενοικιάστριας δύο δωματίων ιδιοκτησίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντέχου, Τασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-366-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για την κατασκευή των πινακίδων της οδωνυμίας.
Τόμος: 21, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-367-1

Πράξη: Άφεση του χρέους οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Άφεση του χρέους του οφειλέτη του Δήμου Κων. Μπακονικόλα, ύψους 27.847 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-368-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για την εικονογράφηση της αψίδας του ναού της Μεταμορφώσεως από το ζωγράφο Κων. Γκέσκο.
Τόμος: 21, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκέσκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-368-2

Πράξη: Ανάθεση σε αρχιτέκτονα της εκπόνησης σχεδίου εσωτερικής διακόσμησης των τριών ναών της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Περιεχόμενα: Ανάθεση εκπόνησης σχεδίου εσωτερικής διακόσμησης των τριών ναών της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 369
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-369-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για την αγορά του πινακα "Ζωή υπαίθρου" του ζωγράφου Καντζίκη. Αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης κατόπιν προτροπής του προέδρου της κυβέρνησης προς το Δήμαρχο.
Τόμος: 21, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καντζίκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-370-1

Πράξη: Επανεκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Επανεκλογή του Κων. Χατζηνικολάου ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 21, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-370-1

Πράξη: Αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 489.490
Περιεχόμενα: Αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά 200.000 δρχ. από την κατάργηση πίστωσης οδοποιίας και κατασκευής αποχωρητηρίων.
Τόμος: 21, σελ. 371 - 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-371-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων