Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1937Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1937
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1937
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 21 - 22

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 74 / 3/1/1937
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλειψης απαρτίας.
Τόμος: 21, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-373-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 10/1/1937
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Στέφανου Χίμου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 21, σελ. 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χίμος, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-374-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παραθύρη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 21, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-375-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Παπαδόπουλου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 21, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-375-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση (με κάποιες τροποποιήσεις) του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1936 - 1937.
Τόμος: 21, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1936 - 1937
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-375-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από τον Κων. Σπυρίδη, το Στέφανο Χίμο, τον Σπ. Τσαλαπάτα, τον Νικ. Παπαγεωργίου και τον Τα. Οικονομάκη με σκοπό τη μετάβαση στην Αθήνα και την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για επανασύσταση του Νομού Μαγνησίας.
Τόμος: 21, σελ. 377
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νομαρχία Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Χίμος, Στέφανος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-377-1

Πράξη: Συζήτηση γύρω από τη σύσταση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση γύρω από τη σύσταση Πυροσβεστικού Σταθμού και αναβολή της απόφασης.
Τόμος: 21, σελ. 377 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-377-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 26/1/1937
Πράξη: Ψήφισμα για τον αιφνίδιο θάνατο Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Ψήφισμα για τον αιφνίδιο θάνατο και απονομή τιμών στον πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητρίου Βαλσαμάκη.
Τόμος: 21, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-379-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 6/2/1937
Πράξη: Ενημέρωση του Δ.Σ. για την επιτυχία προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας σχετικά με τις οφειλές του πρώην Δημάρχου Κ. Καρτάλη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για την επιτυχία προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας σχετικά με τις οφειλές του πρώην Δημάρχου Κ. Καρτάλη και τις ενστάσεις του Νομάρχη με πληρεξούσιο του Δήμου τον δικηγόρο της Αθήνας Χρήστο Οικονομόπουλο.
Τόμος: 21, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-381-1

Πράξη: Απόφαση για αγορά 326 στρεμμάτων του Δημοσίου στις Αλυκές.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Απόφαση (κατοπιν αλληλογραφίας του Δήμου με τον Οικονομικό Έφορο ) για αγορά 326 στρεμμάτων του Δημοσίου στις Αλυκές έναντι 600.000 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 381 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-381-3

Πράξη: Διακήρυξη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Διακήρυξη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων επί των εγχώριων προϊόντων, των σφαζόμενων ζώων, του Δημοτικού Σφαγείου, των μέτρων και σταθμών και του τέλους διαφημίσεων.
Τόμος: 21, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-383-2

Πράξη: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 140.000 δρχ. εκ μέρους του Δήμου υπέρ του νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-384-1

Πράξη: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για επισκευές των δύο οικιών (από κληροδότημα Α. Στακού και δωρεά Γ. Νικολαΐδη) ιδιοκτησίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-385-1

Πράξη: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ακύρωση των πιστώσεων που αναφέρονται στο ψήφισμα με σκοπό την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 21, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στακός, Α.
Νικολαΐδης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-386-1

Πράξη: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. για τα έξοδα κηδείας της αποβιωσάσης συζύγου του ευεργέτη του νοσοκομείου Θωμά Θωμόπουλου.
Τόμος: 21, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θωμόπουλος, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-386-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα εκμαίευσης των άπορων γυναικών του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-387-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 30.000 δρχ. για τα έξοδα πραγματογνωμοσυνών.
Τόμος: 21, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πραγματογνωσία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-387-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα συνδρομή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
Τόμος: 21, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εφημερίδες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-387-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. για τα έξοδα αγοράς εργαλείων της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 21, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-387-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της οικογένειας του εκλιπόντος υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας Μιχ. Πλατανιώτη.
Τόμος: 21, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλατανιώτης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-388-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας του εκλιπόντος υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας Μιχ. Πλατανιώτη.
Τόμος: 21, σελ. 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλατανιώτης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-388-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας του εκλιπόντος δημοτικού υπαλλήλου Δημ. Μακρόπουλου.
Τόμος: 21, σελ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-389-1

Πράξη: Αγορά από το Δήμο του Οθωμανικού Τεμένους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Αγορά από το Δήμο του Οθωμανικού Τεμένους και της γύρω περιοχής στη συνοικία του Φρουρίου από τηνΕθνική Τράπεζα της Ελλάδος αντί 259.200 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 289 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τζαμιά
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-289-102

Πράξη: Ένσταση στην απόρριψη Νομάρχη της απόδοσης βοηθήματος στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Ένσταση στην απόρριψη εκ μέρους Νομάρχη της χορήγησης δώρου Χριστουγέννων στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-390-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.000 δρχ. για τα έξοδα επισκευής του πισσοτικού μηχανήματος του Δήμου.
Τόμος: 21, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Μηχανήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-391-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 70.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 70.000 δρχ. για έργα στο ναό της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-391-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 9/2/1937
Πράξη: Τιμητική συνεδρίαση για τη μεγάλη δωρεά του Δημ. Πολυμέρη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Τιμητική συνεδρίαση για τη μεγάλη δωρεά του Δημ. Πολυμέρη στο Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας για την κατασκευή του οδικού δικτύου της πόλης. Αποφασίζεται να με τονομαστεί η οδός Νηλείας σε οδό Πολυμέρη και να ανακηρυχτεί ο Δημ. Πολυμέρης ως επίτιμος πολίτης του Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Νηλείας, Πολυμέρη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμέρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-393-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 20/2/1937
Πράξη: Εκκρεμότητες στη σύμβαση με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Περιεχόμενα: Καταλογισμός "ασύγγνωστης αμελείας" στη Δημαρχιακή Επιτροπή για εκκρεμότητες στη σύμβαση με την Ηλεκτρική Εταιρεία και την ψήφιση νέας.
Τόμος: 21, σελ. 395 - 397
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-395-3

Πράξη: Έναρξη της συζήτησης για το ζήτημα της ύδρευσης του Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης για το ζήτημα της ύδρευσης του Βόλου από τον Δήμαρχο και εισήγηση του μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Κοντοστάνου επί του θέματος.
Τόμος: 21, σελ. 397 - 414
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-397-18

Πράξη: Απόφαση για ρυμοτόμηση ακινήτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Απόφαση για ρυμοτόμηση των ακινήτων των Νικ. Κουτσίνα και Αδ. Χατζηλαζάρου στην οδό Κωλέττη. Συμβιβαστική αποζημίωση εκ μέρους του Δήμου, ύψους 75.000 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 414
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωλέττη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Χατζηλαζάρου, Αδ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-414-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 24/2/1937
Πράξη: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της ευχαριστήριας επιστολής του Δημ. Πολυμέρη για τις τιμές προς το πρόσωπό του.
Τόμος: 21, σελ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμέρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-417-1

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με την ύδρευση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με την ύδρευση του Βόλου και τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων στα άρθρα της διακήρυξης περί ύδρευσης από την πηγή της Καλιακούδας.
Τόμος: 21, σελ. 417 - 432
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-417-16

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 25/2/1937
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με την ύδρευση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με την ύδρευση του Βόλου και έγκριση των άρθρων της σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 21, σελ. 433 - 445
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Χίμος, Στέφανος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-433-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 16/3/1937
Πράξη: Έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1937 - 1938 με την εισήγηση του Δήμάρχου επί του θέματος.
Τόμος: 21, σελ. 446 - 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1937 - 1938
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-446-12

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Τροποποιήσεις στις διακηρύξεις της ενοικίασης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 21, σελ. 458 - 459
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-458-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 19/3/1937
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ίδρυση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ίδρυση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Βόλο και απόφαση για διάθεση οικοπέδου στα άκρα της πόλης και χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 461 - 466
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-461-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 22/3/1937
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1937 - 1938.
Τόμος: 21, σελ. 467 - 487
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γάλλος, Γρηγόριος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1937 - 1938
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-467-21

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 23/3/1937
Πράξη: Αναβολή φοροαπαλλαγής των βυρσοδεψείων Μακρινίτσας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και αναβολή της απόφασης σχετικά με τη φοροαπαλλαγή των βυρσοδεψείων Μακρινίτσας.
Τόμος: 21, σελ. 476 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-476-4

Πράξη: Καταγγελίες σχετικά με τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Περιεχόμενα: Καταγγελίες των Αν. Γκλαβάνη και Σπ. Τσαλαπάτα σχετικά με τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων, κυρίως της Μηχανικής Υπηρεσίας, που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός.
Τόμος: 21, σελ. 479 - 481
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-479-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 29/3/1937
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον Εσωτερικό Οργανισμό.
Εισηγητής: Χίμος, Στέφανος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον Εσωτερικό Οργανισμό.
Τόμος: 21, σελ. 482 - 484
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-482-3

Πράξη: Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 21, σελ. 485 - 493
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-485-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 30/3/1937
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1937 - 1938 και έγκριση του άρθρου "περί μεταρρυθμίσεων στη νομοθεσία περί Δήμων και Κοινοτήτων".
Τόμος: 21, σελ. 495 - 499
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1937 - 1938
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-495-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 31/3/1937
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 518-521
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1937 - 1938.
Τόμος: 21, σελ. 501 - 509
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1937 - 1938
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-501-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 1/4/1937
Πράξη: Ανέγερση Μητροπολιτικού ναού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Περιεχόμενα: Πρόβλεψη στο νέο προϋπολογισμό για την ενίσχυση του Δήμου στη δημιουργία Μητροπολιτικού Μεγάρου.
Τόμος: 21, σελ. 510 - 512
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-510-3

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 522-529
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1937 - 1938.
Τόμος: 21, σελ. 511 - 522
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1937 - 1938
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-511-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 2/4/1937
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1937 - 1938 και έγκρισή του.
Τόμος: 21, σελ. 523 - 529
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1937 - 1938
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-523-7

Πράξη: Έγκριση του πίνακα εκτέλεσης έργων και προμήθειας πραγμάτων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα εκτέλεσης έργων και προμήθειας πραγμάτων από τα οποία το καθένα χωριστά δεν υπερβαίνει την αξία των 100.000 δρχ. άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 21, σελ. 529 - 533
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-529-5

Πράξη: Έγκριση του πίνακα των αναγεγραμμένων πιστώσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα των αναγεγραμμένων πιστώσεων για πάσης φύσεως συνδρομές, επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.
Τόμος: 21, σελ. 533 - 536
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-533-4

Πράξη: Εξουσιοδότηση στον ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στον ταμία του Δήμου Αγαμ. Ζήτρο για την αγορά 31 ομολόγων σε συνάλλαγμα, αξίας 20 λιρών Αγγλίας έκαστη.
Τόμος: 21, σελ. 536 - 537
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-536-2

Πράξη: Επισημοποίηση της αγοράς του Οθωμανικού Τεμένους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Επισημοποίηση (κατόπιν έγκρισης του Νομάρχη) της αγοράς του Οθωμανικού Τεμένους αντί 260.000 δρχ.
Τόμος: 21, σελ. 537
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τζαμιά
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-537-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκιση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γάλακτος υπέρ του νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 537 - 538
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-537-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 538 - 539
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-538-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης των βυρσοδεψείων Μακρινίτσας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των βυρσοδεψείων Μακρινίτσας για φοροαπαλλαγή.
Τόμος: 21, σελ. 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-539-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 91 / 7/4/1937
Πράξη: Εισαγωγή ενστάσεων της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των ενστάσεων της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την οφειλή του Κων. Μπακονικόλα και απόφαση για αναστολή και όχι έφεση του χρέους.
Τόμος: 21, σελ. 542
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-542-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής για την δημόσια υγεία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Ανάπτυξη από τον Προϊστάμενο του Υγειονομικού Κέντρου Μαγνησίας κ. Κατσάκου του προβλήματος της "εξυγίανσης του Δήμου". Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη Ειδικού Οργανισμού της νέας Υπηρεσίας και χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για την ίδρυση της υπηρεσίας.
Τόμος: 21, σελ. 542 - 544
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσάκος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-542-3

Πράξη: Αποστολή ψηφίσματος προς το Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Αποστολή ψηφίσματος προς το Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως για οικονομική ενίσχυση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 21, σελ. 546 - 547
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-546-2

Πράξη: Προϋπολογισμός του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Μεγάλη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1937 - 1938 και αναβολή της απόφασης ώστε τα μέλη του Αδελφάτου να λογοδοτήσουν για τις ατασθαλίες που παρατηρούνται.
Τόμος: 21, σελ. 544 - 552
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-544-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 8/4/1937
Πράξη: Έγκριση Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού της εξυγίανσης της πόλης.
Τόμος: 21, σελ. 553 - 554
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-553-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1937 - 1938.
Τόμος: 21, σελ. 554 - 557
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-554-4

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1935 - 1936.
Τόμος: 21, σελ. 557 - 558
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-557-2

Πράξη: Αποδοχή της αίτησης για παραχώρηση μικρής λωρίδας δρόμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Αποδοχή από το Δ.Σ. της αίτησης του Φ. Δούκα για παραχώρηση αντί 4.260 δρχ. μικρής δημοτικής λωρίδας στην οδό Ερμού.
Τόμος: 21, σελ. 559
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ερμού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-559-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 12/4/1937
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη σύμβαση για το φωταέριο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη σύμβαση για το φωταέριο και για κυρώσεις προς τον εργολάβο Γ. Κυρίτση λόγω ασυνέπειας.
Τόμος: 21, σελ. 562 - 569
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Χίμος, Στέφανος
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-562-8

Πράξη: Διακανονισμός της αγοράς έκτασης στο βορειοδυτικό τμήμα του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον διακανονισμό της αγοράς έκτασης στο βορειοδυτικό τμήμα του Νεκροταφείου.
Τόμος: 21, σελ. 569
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-569-1

Πράξη: Έγκριση της διάνοιξης παρόδου μεταξύ οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάνοιξης παρόδου μεταξύ των οδών Μαγνήτων - Κανάρη - Ρήγα Φεραίου και Φιλ. Ιωάννου.
Τόμος: 21, σελ. 570
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαγνήτων, Κανάρη, Ρήγα Φεραίου, Φιλ. Ιωάννου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-570-1

Πράξη: Έγκριση τη διάνοιξης οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Έγκριση τη διάνοιξης της οδού της 2ης παράλληλης δυτικά της γέφυρας του Αναύρου καθώς και της οδού Λορδου Βύρωνος, μεταξύ των οδών Κ. Καρτάλη, Σπ. Σπυρίδη και Πορταριάς.
Τόμος: 21, σελ. 570
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Λόρδου Βύρωνος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-570-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 130.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 130.000 δρχ. στον Απ. Αναστασίου λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 21, σελ. 570 - 571
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναστασίου, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-570-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. στον Γ. Αραχωβίτη λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην ανώνυμη οδό κοντά στους κυλινδρόμυλους Λούλη.
Τόμος: 21, σελ. 571
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αραχωβίτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-571-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ. στην Ευανθία Κουτσοπούλου λόγω της ρυμοτομίας της οικίας της στην ανώνυμη οδό κοντά στους κυλινδρόμυλους Λούλη.
Τόμος: 21, σελ. 571
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσοπούλου, Ευανθία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-571-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.1732 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.1732 δρχ. στον Ευάγγελο Τζάνο λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του σε ανώνυμη οδό.
Τόμος: 21, σελ. 572
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-572-1

Πράξη: Αποπεράτωση και επέκταση της οδού Αναλήψεως.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα της δαπάνης 780.000 δρχ. για την αποπεράτωση και επέκταση της οδού Αναλήψεως.
Τόμος: 21, σελ. 572
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-572-1

Πράξη: Χειρισμός των ρυμοτομιών από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόφαση για χειρισμό στο εξής όλων των ζητημάτων ρυμοτομιών πό τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 21, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-573-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 19/4/1937
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις παραβάσεις της σύμβασης για το φωταέριο από τον ανάδοχο εργολάβο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις παραβάσεις της σύμβασης για το φωταέριο από τον ανάδοχο εργολάβο Γ. Κυρίτση και επιβολή προστίμου 100.000 με επιφύλαξη επιπλέον κυρώσεων εάν δε συμμορφωθεί με τους όρους της σύμβασης.
Τόμος: 21, σελ. 575 - 587
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-575-13

Πράξη: Έπανέγκριση της αγοράς του Οθωμανικού Τεμένους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Έπανέγκριση της αγοράς του Οθωμανικού Τεμένους στη συνοικία του Φρουρίου εφόσον αυτή εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Λαρίσης.
Τόμος: 21, σελ. 587
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τζαμιά
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-587-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου επί των μέτρων και σταθμών. Πλειοδότης ο Γ. Βαγγέλας.
Τόμος: 21, σελ. 588
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαγγέλας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-588-1

Πράξη: Απόφαση για καθορισμό του ορίου προσφοράς για την ενοικίαση των ενοποιημένων δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Απόφαση για καθορισμό του ορίου προσφοράς για την ενοικίαση των ενοποιημένων δημοτικών φόρων στα 9.000.000 δρχ. και είσπραξη των φόρων από τον ίδιο το Δήμο στην περίπτωση που οι προσφορές είναι κατώτερες της προκαθορισμένης.
Τόμος: 21, σελ. 588 - 589
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-588-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 95 / 22/4/1937
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την μετονομασία κεντρικών οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την μετονομασία κεντρικών οδών της πόλης και μετά από ποικίλες προτάσεις απόφαση για μετονομασία της οδού Γαλλίας σε οδό 4ης Αυγούστου και της οδού Δημητριάδος σε οδό Βασιλέως Κων/νου του Νικητού.
Τόμος: 21, σελ. 590 - 593
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Χίμος, Στέφανος
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Γαλλίας, 4ης Αυγούστου, Δημητριάδος, Βασιλέως Κωνσταντίνος του Νικητού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9021-590-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 28/4/1937
Πράξη: Επανάληψη της συζήτησης σχετικά με την μετονομασία κεντρικής οδού.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Επανάληψη της συζήτησης σχετικά με την μετονομασία μιας κεντρικής οδού σε 4ης Αυγούστου και απόφαση να μετονιμαστεί τελικά η οδός Ιωλκού.
Τόμος: 22, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιωλκού, 4ης Αυγούστου, Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-1-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 22, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-2-1

Πράξη: Απόρριψη προσφοράς.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφορά του Π. Τσαλαπάτα για την ανάληψη της εργολαβικής εκτέλεσης της καθαριότητας. Απόφαση για εκτέλεση της καθαριότητας από υπηρεσία του Δήμου με 40 οδοκαθαριστές. 42 καραγωγείς και σύνολο δαπάνης 1.035.000 δρχ.
Τόμος: 22, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-3-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.500 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.500 δρχ. στον εργολάβο Θ. Νικολόπουλο για υπέρβαση εξόδων κατασκευής πλυντηρίων και αποχωρητηρίων στη Νέα Ιωνία.
Τόμος: 22, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Πρόσφυγες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-4-1

Πράξη: Επανεμφάνιση του ζητήματος των οφειλών του τέως Δημάρχου Κ. Καρτάλη.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Επανεμφάνιση του ζητήματος των οφειλών του τέως Δημάρχου Κ. Καρτάλη κατόπιν της άρνησης του Νομάρχη Λάρισας για εξουσιοδότηση του δικηγόρου Ν. Ραζή να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τόμος: 22, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Νομαρχία Λάρισας
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Κωνσταντίνος Γ. (1871-1933)
Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-4-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 15/6/1937
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. υπέρ του εράνου για την ενίσχυση της Βασιλικής Αεροπορίας.
Τόμος: 22, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι
Ελλάς. Αεροπορία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-7-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Θυελλώδης συζήτηση σχετικά με την ενοικίαση των δημοτικών φόρων. Τελική απόφαση για επανάληψη της δημοπρασίας με κατώτερη προσφορά τις 9.344.015 δρχ.
Τόμος: 22, σελ. 8 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-8-8

Πράξη: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Νομάρχη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Νομάρχη για ανάρμοστες φράσεις προς το Δ.Σ. που φέρει έγγραφό του σχετικά με τη διακήρυξη των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 22, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-15-2

Πράξη: Εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την εργολαβική εκτέλεση της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 22, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-16-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των αναγκάιων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 22, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-17-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση καταστήματος, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, στην οδό Δημητριάδος.
Τόμος: 22, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-17-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση οικοδομής, ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 22, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-17-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποζημίωση 49.000 δρχ. ως αποζημίωση υπέρ της Μαρίας, Χήρα Κων. Δεληγιάννη λόγω ρυμοτομίας της οικίας της στην οδό Δεληγιάννη.
Τόμος: 22, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεληγιάννη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-18-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για τα έξοδα δεξίωσης των μαθητών των Πανθεσσαλικών επιδείξεων όλων των Γυμνασίων της Θεσσαλίας.
Τόμος: 22, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Πανθεσσαλικές Επιδείξεις Γυμνασίων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-18-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για έξοδα γεώτρησης στους πρόποδες του Σαρακηνού κατόπιν υπόδειξης του ραβδοσκόπου κ. Παπαθανασίου.
Τόμος: 22, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γεωτρήσεις -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαθανασίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-18-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. για την ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου για τους επικείμενους κολυμβητικούς αγώνες.
Τόμος: 22, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Κολύμβηση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-18-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. προς τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βόλου για τα έξοδα των Πανθεσσαλικών Σκοπευτικών Αγώνων υπό την προστασία του Διαδόχου.
Τόμος: 22, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Σκοποβολή
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
Πανθεσσαλικοί Σκοπευτικοί Αγώνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-19-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την ενίσχυση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Τόμος: 22, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-19-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. για την ενίσχυση της Τοπικής Επιτροπής Τουρισμού κατόπιν υποδείξεων του Υφυπουργείου Τουρισμού.
Τόμος: 22, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τουρισμός
Ελλάς. Υφυπουργείο Τουρισμού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-19-2

Πράξη: Άφεση του χρέους 36.082,50 δρχ. των κληρονόμων του τέως Δημαρχούντος Ιω. Αντωνόπουλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Άφεση του χρέους 36.082,50 δρχ. των κληρονόμων του τέως Δημαρχούντος Ιω. Αντωνόπουλου. (Το Δ.Σ. πείστηκε πως τα έξοδα οφείλονταν σε μετακινήσεις, οι αποδείξεις των οποίων έχουν χαθεί!)
Τόμος: 22, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Ιωάννης (1867-1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-20-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 16/6/1937
Πράξη: Έκφραση συμπάθειας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: Έκφραση συμπάθειας του Δ.Σ. προς τους Δημοτικούς Συμβούλους που θίγονται από την αναφορά του ενοικιαστή των δημοτικών φόρων Απ. Μπέη προς το Νομάρχη.
Τόμος: 22, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπέης, Απ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-23-2

Πράξη: Έγκριση του κανονισμού συστάσεως νομικού προσώπου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Έγκριση του κανονισμού συστάσεως νομικού προσώπου του Νεκροταφείου με την ονομασία "Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου".
Τόμος: 22, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-25-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 22, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-25-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παραχώρηση τμήματος οικοπέδου για την εγκατάσταση υποσταθμού της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 22, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-25-2

Πράξη: Επέκταση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Επέκταση του σχεδίου πόλης στις συνοικίες Καπακλή και Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 22, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-26-1

Πράξη: Προσθήκη 1ου ορόφου στο σχολικό κτήριο της συνοικίας Καπακλή.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Τεχνική Υπηρεσίατων ενεργειών προσθήκης 1ου ορόφου στο σχολικό κτήριο της συνοικίας Καπακλή.
Τόμος: 22, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-26-2

Πράξη: Εκκένωση βόθρων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων της εκκένωσης βόθρων.
Τόμος: 22, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-27-1

Πράξη: Πληρωμή της Υπηρεσίας αεροφωτογράφησης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 389 πράξης του Δ.Σ. σχετικά με την πληρωμή της Υπηρεσίας αεροφωτογράφηφησης.
Τόμος: 22, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεροφωτογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-27-1

Πράξη: Σκυρόστρωση διαφόρων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Έγκριση του πίνακα δαπάνης 500.000 δρχ. για τη σκυρόστρωση διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 22, σελ. 585
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-585-1

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών για κατασκευή γέφυρας στη διασταύρωση Παγασών και σιδηροδρομικής γραμμής καθώς και διάνοιξη της 1ης παράλληλης του Κραυσίδωνα σε βάρος της επέκτασης του εργοστασίου του Παπαγεωργίου. Εμμονή στην ισόπεδη διάβαση που προβλέπει το σχέδιο πόλης.
Τόμος: 22, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Γέφυρες
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Γέφυρες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-29-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της οδού ανατολικά της Φιλίππου Ιωαννου, η οποία διασχίζει τον κήπο του Β. Ράμμου και στο τμήμα μεταξύ των οδών Νηλείας και Ιάσονος.
Τόμος: 22, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Φιλίππου Ιωάννου, Νηλείας, Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράμμος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-30-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της δεύτερης παράλληλης οδού στη διασταύρωση με την οδό Νικοτσάρα και της ζώνης μεταξύ των οδών Βλαχάβα και Νικοτσάρα, που ανήκει στον Ιωάννη Συνετόπουλο.
Τόμος: 22, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Νικοτσάρα, Βλαχάβα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συνετόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-30-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικίσκου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας οικίσκου του Ι. Δεδούση στην οδό Γαζή, ανατολικά της Φιλίππου Ιωάννη.
Τόμος: 22, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Γαζή)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεδούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-30-1

Πράξη: Αναβολή της ρυμοτομίας της οδού Τσιτσιλιάνου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Αναβολή της ρυμοτομίας της οδού Τσιτσιλιάνου.
Τόμος: 22, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τσιτσιλιάνου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-30-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 55.000 δρχ. σε ιδιώτη
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 55.000 δρχ. στον Λεγαντή Μαργαριτούλη λόγω ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 22, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαριτούλης, Λεγαντής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-31-1

Πράξη: Έγκριση της συμβιβαστικής αποζημίωσης υπέρ ιδιώτη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Έγκριση της συμβιβαστικής αποζημίωσης (130 δρχ. το τετρ. μέτρο) στον Αλκ. Ξαϊδάρα λόγω της σκυρρώσεως του οικοπέδου του.
Τόμος: 22, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξαϊδάρας, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-31-1

Πράξη: Αποδοχή της αίτησης ιδιώτη για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Πολ. Ανεμούλη σχετικά με την αποζημίωσή του για σκυρόστρωση τμήματος οικοπέδου του.
Τόμος: 22, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανεμούλης, Πολ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-31-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.200 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.200 δρχ. για την απόδοση καθυστερούμενων μισθών στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 22, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί κι ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-31-2

Πράξη: Αποδοχή πρότασης της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης της Μηχανικής Υπηρεσίας για εκτέλεση της "ασφαλτικής επικάλυψης" οδών της πόλης με ίδια μέσα αντί του ποσού των 500.000 δρχ.
Τόμος: 22, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-32-1

Πράξη: Στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση κατάλληλου οικήματος προς στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για ένα με δύο χρόνια ώσπου να χτιστεί ο κρατικός Πυροσβεστικός Σταθμός.
Τόμος: 22, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-32-1

Πράξη: Μερική τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 597.598
Περιεχόμενα: Μερική τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού του Δήμου για την πρόσληψη δύο παλαιών πολεμιστών ως υπηρετών του Δήμου και καθορισμός της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 22, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-33-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Χορηγία 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων φυματικών της πόλης.
Τόμος: 22, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-34-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου προς τον Εξωραιστικό Σύλλογο Ν. Δημητριάδος για την αποπεράτωση του ναού Αγίου Δημητριάδος.
Τόμος: 22, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ν. Δημητριάδος
Ναός Αγίου Δημητρίου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-34-1

Πράξη: Έκκληση προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για άρση διατάγματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Έκκληση προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για άρση του διατάγματος του σε βάρος του λιμένος Βόλου.
Τόμος: 22, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λιμάνια
Ελλάς. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-34-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 99 / 6/7/1937
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλειψης απαρτίας.
Τόμος: 22, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-35-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 100 / 30/7/1937
Πράξη: Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας υπέρ της Εμπορικής Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Απόφαση για φιλοξενία μετά γεύματος στην Πορταριά 159 περίπου επιστημόνων του Συνεδρίου της Διεθνούς Εταιρείας υπέρ της Εμπορικής Εκπαίδευσης. Πρόταση για σύμπραξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Τόμος: 22, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας για την Εμπορική Εκπαίδευση (1937: Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-37-2

Πράξη: Απόλυση ιατρού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: Συζήτηση του Δ.Σ. σχετικά με την υπόθεση του ιατρού Ιωάννη Στάμου και απόφαση απόλυσης του και παραπομπής του στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου.
Τόμος: 22, σελ. 39 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-39-13

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την εξέταση της καταλληλότητας του οικοπέδου του Δημοτικού Συμβούλου Αθ. Φιλιππάκη στην οδό Λαρίσης για δημιουργία Πυροσβεστικού Σταθμού.
Τόμος: 22, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Επιτροπές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-51-2

Πράξη: Επανέγκριση της αγοράς 320 στρεμμάτων στις Αλυηκές.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Επανέγκριση της αγοράς 320 στρεμμάτων στις Αλυκές, κατόπιν της έγκρισης από το Νομάρχη.
Τόμος: 22, σελ. 502
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-502-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών για το νοσοκομείο.
Τόμος: 22, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-53-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση χορηγία ειδικής πίστωσης 5.000 δρχ. για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Τ.Α.Δ.Κ.
Τόμος: 22, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-53-1

Πράξη: Περιορισμός εργατών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 608
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 523 πράξης του Δ.Σ. για την Υπηρεσία Καθαριότητας, σύμφωνα με την οποία περιορίζεται ο αριθμός των εργατών σε 25 και το ημερομίσθιο σε 40 δρχ., κατόπιν της εντολής της Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 22, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-53-2

Πράξη: Απόρριψη χορηγία πίστωσης για την έκθεση Πηλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 609
Περιεχόμενα: Απόρριψη χορηγία πίστωσης για την καλύτερη παρουσία της έκθεσης Πηλίου στην Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τόμος: 22, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-55-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 610
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.000 δρχ. για συμβιβαστική αποζημίωση του απολυθέντος υπαλλήλου Γ. Εξάρχου.
Τόμος: 22, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-56-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 611
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Φυσιολατρικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 22, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσιολατρικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-56-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 612
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 50.000 δρχ. για την πληρωμή των πληρξούσιων δικηγόρων του Δήμου σε Αθήνα και Λάρισα.
Τόμος: 22, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί κι ημερομίσθια -- Δικηγόροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-57-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 613
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 22, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-57-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 614
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 22, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-58-1

Πράξη: Φορολογική μείωση υπέρ των κινηματογραφιοκών επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 615
Περιεχόμενα: Χαριστική πράξη προς τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις "'Εσπερος", "Τιτάνια" και "Αχίλλειο" ώστε να πληρώνουν το μισό του δημοτικού φόρου τελών διαφήμισης.
Τόμος: 22, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Κινηματογράφος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-58-1

Πράξη: Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 616
Περιεχόμενα: Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου κατά 1.770.000 δρχ.από τη διαφορά του προϋπολογισθέντος ποσού ενοικίασης των δημοτικών φόρων εγχώριων κλπ. (8.000.000 δρχ.) και της τελικής προσφοράς (9.770.000 δρχ.)
Τόμος: 22, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-59-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 101 / 2/8/1937
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 617
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του δημοτικού φόρου τελών διαφήμισης.
Τόμος: 22, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-60-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 618
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων φυματικών της πόλης.
Τόμος: 22, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-61-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 619
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για τη Λαϊκή Επιτροπή Οργάνωσης των εορτών για την 4η Αυγούστου. Επίσης συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Δ.Σ. προς τον Ι. Μεταξά.
Τόμος: 22, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1936 - 1941
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 4η Αυγούστου 1936 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-61-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 620
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για το ζήτημα της επέκτασης του Νεκροταφείου.
Τόμος: 22, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-62-1

Πράξη: Μισθοδοσία εργατών καταβρέγματος.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 621
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των ενστάσεων της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την μισθοδοσία των εργατών του καταβρέγματος.
Τόμος: 22, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-62-2

Πράξη: Μισθοδοσία δακτυλογράφων του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 622
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των ενστάσεων της Νομαρχίας Λάρισας σχετικά με την μισθοδοσία των δακτυλογράφων του Δήμου.
Τόμος: 22, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-63-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 32.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 623
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 32.000 δρχ. για την πληρωμή της μισθοδοσίας των δακτυλογράφων του Δήμου.
Τόμος: 22, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-63-2

Πράξη: Ωράριο κρεοπωλείων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 624
Περιεχόμενα: Παράκληση στην κυβέρνηση για μη επέκταση της ολοκληρωτικής αργίας της Κυριακής στα κρεοπωλεία.
Τόμος: 22, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κρεοπωλεία -- Ωράριο εργασίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-64-1

Πράξη: Άρνηση μερικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 625
Περιεχόμενα: Καταρχήν άρνηση μερικής τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 22, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-64-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 102 / 16/8/1937
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 626
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση της Τοπικής Επιτροπής στην Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τόμος: 22, σελ. 66 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-66-3

Πράξη: Κατασκευή πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 626α΄
Περιεχόμενα: Εντολή στις υπηρεσίες του Δήμου για άμεση είσπραξη των απαιτήσεων του Δήμου υπέρ της κατασκευής πεζοδρομίων.
Τόμος: 22, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-68-1

Πράξη: Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ενέργεια κατεδάφισης καφενείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 627
Περιεχόμενα: Στήριξη του Σπ. Τσαλαπάτα για ενέργειές του ως μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την κατεδάφιση ξύλινου καφενείου δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 22, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-69-1

Πράξη: Έγκριση απόσπασης δημοτικού υπαλλήλου στη Νομαρχία Λάρισας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 628
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόσπασης του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη στη Νομαρχία Λάρισας λόγω του φόρτου εργασίας εκεί.
Τόμος: 22, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-70-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 103 / 17/8/1937
Πράξη: Πρόνοια για ενέργειες απόρριψης των απορριμάτων εκτός πόλης.
Εισηγητής: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Περιεχόμενα: Πρόνοια για ενέργειες απόρριψης των απορριμάτων μακριά από την πόλη και όχι στις οδούς Πορταριάς και Μακρινίτσης.
Τόμος: 22, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Δρόμοι (Οδός Πορταριάς, Μακρινίτσας)
Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμοςε Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-72-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 629
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για τα έξοδα της δεξίωσης υπέρ των επιστημόνων της Διεθνούς Εταιρείας.
Τόμος: 22, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας για την Εμπορική Εκπαίδευση (1937: Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-72-2

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης του Σπ. Τσαλαπάτα για πρόσθετα πρόστιμα στον ανάδοχο του φωταερίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 630
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Σπ. Τσαλαπάτα για πρόσθετα πρόστιμα στον ανάδοχο του φωταερίου Γ. Κυρίτση και επιμονή στο πρόστιμο 98.600 δρχ. (άσχετα αν το εγκρίνει το Υπ. Σιδηροδρόμων ή όχι).
Τόμος: 22, σελ. 73 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-73-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 631
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. στους κληρονόμους του Σπ.Ρουσά λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Βόλου.
Τόμος: 22, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρουσάς, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-75-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 105.135 δρχ. δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 632
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 105.135 δρχ. δρχ. στον Αθ. Ξανάρη λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Πορταριάς - Δον Δαλεζίου - Αναλήψεως.
Τόμος: 22, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-76-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 633
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για αγορά 10 στρεμμάτων προς επέκταση του Νεκροταφείου και 85.000 δρχ. για την περιτείχιση του.
Τόμος: 22, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-76-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 140.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 634
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 140.000 δρχ. προς την Αεροφωτογραφική Υπηρεσία για την αποτύπωση της περιοχής Βόλου σε χάρτη κλίμακας 1/2000.
Τόμος: 22, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεροφωτογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-77-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 95.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 635
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 95.000 δρχ.για την ύδρευση του νέου συνοικισμού στην περιοχή των νέων στρατώνων.
Τόμος: 22, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-78-1

Πράξη: Έγκριση πίνακα δαπάνης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 636
Περιεχόμενα: Έγκριση πίνακα δαπάνης 150.000 δρχ. για τη σκυρρόστρωση της οδού Αναλήψεως, από την Περαιβού έως το τέρμα (Άναυρος).
Τόμος: 22, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-79-1

Πράξη: Καθαριότητα πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 637
Περιεχόμενα: Καθορισμός της διάρκειας της εργολαβίας για την εκτέλεση της καθαριότητας έως τις 31/3/1939.
Τόμος: 22, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-79-1

Πράξη: Διακήρυξη καταστημάτων των Παλαιών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 638
Περιεχόμενα: Διακήρυξη της δημοπρασίας για την ενοικίαση δεκαπέντε καταστημάτων της αγοράς των Παλαιών.
Τόμος: 22, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Καταστήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-79-1

Πράξη: Έγκριση οικοπέδου για ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Έγκριση του οικοπέδου του Αθ. Φιλιππάκη για την ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού αλλά αναβολή της απόφασης έως τα αποτελέσματα της δημοπρασίας για την εύρεση τυχόν καταλληλότερου.
Τόμος: 22, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Επιτροπές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-80-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 104 / 15/9/1937
Πράξη: Συζήτηση του ζητήματος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 639
Περιεχόμενα: Συζήτηση του ζητήματος που προέκυμε με το νέο αναγκαστικό νόμο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με τον οποίο μειώνοντια τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης της περιοχής Βόλου και Πηλίου και έκκληση προς την κυβέρνησης για διατήρηση τους. (Ο πληθυσμός του Βόλου αριθμούσε 60.000, της Νέας Ιωνίας 10.000 και του Πηλίου 60.000 κατοίκους).
Τόμος: 22, σελ. 81 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-81-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.000 δρχ,
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 640
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.000 δρχ, για έξοδα μετάβασης στην Αθήνα της Επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων και γονέων με σκοπό την υπαράσπιση του ψηφίσματος σχετικά με την έκκληση για διατήρηση των σχολείων μέσης εκπαίδευσης που ο νέος αναγκαστικός νόμος θέλει να μειώσει.
Τόμος: 22, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-84-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 105 / 29/10/1937
Πράξη: Ευχαριστίες του Δ.Σ. προς το Δήμο Πειραιά.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Ευχαριστίες του Δ.Σ. προς το Δήμο Πειραιά για την ονομασία μιας οδού του σε οδό Βόλου προς τιμή του πρώτου οικιστή του Πειραιά Τζελέπη, ο οποίος καταγόταν από το Πήλιο.
Τόμος: 22, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πειραιάς -- Δρόμοι (Οδός Βόλου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Πειραιά -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-86-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 641
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της αποταμίευσης στο καφενείο "Κύματα".
Τόμος: 22, σελ. 86-87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-86-2

Πράξη: Ακύρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ειδικού Οργανισμού Αντισυφιλιδικού Ιατρείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Αναφορά στο γραφειοκρατικό και νομικό σφάλμα που οδήγησε στην ακύρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ειδικού Οργανισμού Αντισυφιλιδικού Ιατρείου και μομφή του Γεωργίου Μυλωνά προς τον νομικό σύμβουλο Νικ. Ραζή.
Τόμος: 22, σελ. 87 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου. Αντισυφιλιδικό Τμήμα
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Δήμος Βόλου. Νομικός Σύμβουλος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-87-3

Πράξη: Εκλογή αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 642
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Τάκη Οικονομάκη ως αναπληρωτή του Δημάρχου στη διοίκηση του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 22, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-89-1

Πράξη: Προβληματισμός του Δ.Σ. σχετικά με ρυμοτομίες οδών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Προβληματισμός του Δ.Σ. σχετικά με τις ρυμοτομίες στις οδούς Πολυμέρη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων όσον αφορά στην ορατότητα των οχημάτων και παραπομπή του ζητήματος στον μηχανολόγο του Δήμου για περαιτέρω μελέτη.
Τόμος: 22, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γάλλος, Γρηγόριος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-90-2

Πράξη: Αγορά Οθωμανικού Τεμένους.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 643
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 508 πραξης σχετικά με την πίστωση για την αγορά του Οθωμανικού τεμένους στη συνοικία του Φρουρίου.
Τόμος: 22, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τζαμιά
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-91-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 644
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για την πληρωμή των μελών της Επιτροπής παραλαβής των δημοτικών έργων.
Τόμος: 22, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-92-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 645
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για την αποπληρωμή της κατασκευής των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 22, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-92-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 364.896,70 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 646
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 364.896,70 δρχ. για την πληρωμή του φωτισμού των οδών και πλατειών της πόλης προς την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 22, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-92-1

Πράξη: Διακήρυξη ενοικίασης καφενείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 647
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του καφενείου της φρουταγοράς.
Τόμος: 22, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-93-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 648
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. ως επιστροφή εγγύησης στους κληρονόμους του πρώην δημοτικού ταμία Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.
Τόμος: 22, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εγγυήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-93-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 649
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την επέκταση του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 22, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-93-2

Πράξη: Καθιέρωση εβδομαδιαίας αγοράς.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 650
Περιεχόμενα: Απόφαση για καθιέρωση εβδομαδιαίας αγοράς τις ημέρες Τετάρτη και Σάββατο.
Τόμος: 22, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο -- Ωράριο εργασίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-94-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 651
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για την κατασκευή θρανίων, πινάκων και εδρών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο της συνοικίας Καπακλή.
Τόμος: 22, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-95-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης στο Δήμο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 652
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρόσληψης του παλαιού πολεμιστή Ιω. Γκλαβάτου στο Δήμο.
Τόμος: 22, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-96-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 653
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση δύο οικοδομών ιδιοκτησίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 22, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-96-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 654
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 22, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-96-1

Πράξη: Δίμηνη παράταση της απόσπασης δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 655
Περιεχόμενα: Δίμηνη παράταση της απόσπασης του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη ση Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 22, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-97-1

Πράξη: ΄Εγκριση δαπάνης 98.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 656
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 98.000 δρχ. για σκυρόστρωση διαφόρων στενών δρόμων της πόλης, εργολαβίας Παντ. Πολυχρονόπουλου.
Τόμος: 22, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-97-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 106 / 4/11/1937
Πράξη: Εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 657
Περιεχόμενα: Μεγάλη συζήτηση σχετικά με την εκτέλεση της καθαριότητας και απόφαση για παύση του καθεστώτος απόθεσης των απορριμάτων ως λίπασμα στους αγρούς λόγω του κινδύνου επιδημιών. Πρόταση για απόθεση στο έλος της Μπουρμπουλήθρας ώστε να μπαζωθεί.
Τόμος: 22, σελ. 100 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-100-5

Πράξη: Εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 658
Περιεχόμενα: Απόρριψη της προσφοράς του Π. Τσαλαπάτα για εργολβική εκτέλεση της καθαριότητας και ανάληψη αυτής από τον ίδιο το Δήμο.
Τόμος: 22, σελ. 104 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-104-3

Πράξη: Συζήτηση για το ζήτημα του φωταερίου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Μεγάλη συζήτηση και τοποθετήσεις πολλών συμβούλων για το θέμα του φωταερίου και της μη συμμόρφωσης του εργολάβου Γ. Κυρίτση με υποχρεώσεις της σύμβασης. Έγκριση των ενεργειών του Δημάρχου και πίεση προς τον εργολάβο.
Τόμος: 22, σελ. 106 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-106-4

Πράξη: Στέγαση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Καταρχήν εξεύρεση χώρου και οικήματος για την προσώρινή εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Σταθμού Βόλου στο περίβολο του Φωταερίου, σε οίκημα του Δήμου.
Τόμος: 22, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
Χίμος, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-110-2

Πράξη: Άμεση κατεδάφιση καφενείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 659
Περιεχόμενα: Συμμόρφωση με απόφαση άμεσης κατεδάφισης του καφενείου δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 22, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-111-2

Πράξη: Άφεση χρέους ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 660
Περιεχόμενα: Άφεση του παλιού χρέους 770 δρχ. του Ιω. Κουτσούκη, ενοικιαστή του υπ.αριθμ. 3 Δημοτικού Χαλκουργείου.
Τόμος: 22, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-112-2

Πράξη: Λύση της μίσθωσης δημοτικού καφενείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 661
Περιεχόμενα: Λύση της μίσθωσης του ξύλινου δημοτικού καφενείου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει εκ παλαιότητος σημάδια φθοράς.
Τόμος: 22, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-113-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 662
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ. ως συμβιβαστική αποζημίωση για καθυστερούμενες συντάξεις από 10/5/1931 στον απολυθέντα υπάλληλο του Δήμου Δημ. Κουκουλιό.
Τόμος: 22, σελ. 113 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουλιός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-113-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 107 / 26/11/1937
Πράξη: Έλευση Ιωάννη Μεταξά στην πόλη του Βόλου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της έλευσης στην πόλη του Βόλου του Ιωάννη Μεταξά και του Υφυπουργού Οικονομικών Α. Αποστολίδη.
Τόμος: 22, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεταξάς, Ιωάννης Π. (1871 - 1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-116-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 663
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1936 - 1937.
Τόμος: 22, σελ. 117 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-117-13

Πράξη: Έγκριση λογιαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 664
Περιεχόμενα: Έγκριση λογιαριασμού της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου για το οικονομικό έτος 1936 - 1937.
Τόμος: 22, σελ. 129 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-129-11

Πράξη: Απόφαση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 665
Περιεχόμενα: Απόφαση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Σωκράτους ώστε να κατασκευαστεί στοά που θα εξυπηρετεί τη συνένωση των κτηρίων του εργοστασίου Ματσάγου.
Τόμος: 22, σελ. 139 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-139-2

Πράξη: Έγκριση της κατάργησης τμήματος οδού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 666
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατάργησης του τμήματος της οδού Κωνσταντά προς επέκταση του εργοστασίου του Γκλαβάνη.
Τόμος: 22, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-140-2

Πράξη: Διακήρυξη ενοικίασης καταστήματος στα Παλαιά.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 667
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του υπ.αριθμ. 638 ψηφίσματος του Δ.Σ. σχετικά με τη διακήρυξη της ενοικίασης των δημοτικών καταστημάτων στα Παλαιά.
Τόμος: 22, σελ. 141 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-141-3

Πράξη: Μισθοδοσία εργατών.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 668
Περιεχόμενα: Αύξηση των ημερομισθίων των εργατών καθαριότητας.
Τόμος: 22, σελ. 143 - 415
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-143-273

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 669
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων.
Τόμος: 22, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-145-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 670
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για έξοδα δεξιώσεων.
Τόμος: 22, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-145-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 671
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. για έξοδα βαπτίσεως των εκθέτων.
Τόμος: 22, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-145-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 672
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 22, σελ. 145 - 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-145-3

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 673
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού και αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου με σκοπό τη δημιουργία Δημοτικού Μεγάρου.
Τόμος: 22, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-147-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 105.135 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 674
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 105.135 δρχ. ως αποζημίωση στον Αθανάσιο Ξανάρη λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Πορταριά - Δον Δαλεζίου και Αναλήψεως.
Τόμος: 22, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξανάρης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-147-2

Πράξη: Μισθοδοσία δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 675
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του υπ.αριθμ. 594 ψηφίσματος του Δ.Σ. σχετικά με την απόδοση καθυστερούμενων μισθών στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 22, σελ. 148 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-148-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 676
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1936 - 1937.
Τόμος: 22, σελ. 149 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-149-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 677
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικίας του νοσοκομείου στην οδό Κουντουριώτου με πλειοδότη τον Ιω. Παπακώστα.
Τόμος: 22, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-150-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 678
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για τον ελαιοχρωματισμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 22, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-152-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 679
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για έξοδα εκκένωσης βόθρων και απολύμανσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 22, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-152-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 680
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Θήρας Επιβλαβών Πτηνών. Πρόταση του Αν. Γκλαβάνη για αφανισμό αυτών από το Σύλλογο Κυνηγών.
Τόμος: 22, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Θήρας Επιβλαβών Πτηνών
Σύλλογος Κυνηγών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-153-1

Πράξη: Κατασκευή πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 681
Περιεχόμενα: Παραίτηση των ναών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων από τη συνδρομή κατασκευής πεζοδρομίων και ρείθρων.
Τόμος: 22, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-153-2

Πράξη: Οικογενειακός τάφος Μπόρελ.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 682
Περιεχόμενα: Έγκριση για απεριόριστο χρόνο ενταφιασμού στον οικογενειακό τάφο του Κάρολου Μπόρελ τιμής ένεκεν.
Τόμος: 22, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπόρελ, Κάρολος Γουλιέλμος, (18..-1899)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-154-2

Πράξη: Παραχώρηση μνημείου στο Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αριθμός Απόφασης: 683
Περιεχόμενα: Παραχώρηση μνημείου στο Νεκροταφείο στον πρώην πρόεδρο του Δ.Σ. Δημ. Βαλσαμάκη.
Τόμος: 22, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-155-1

Πράξη: Διεκδίκηση κληροδοτήματος Ι. Καρτάλη.
Εισηγητής: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Περιεχόμενα: Απόφαση του Δ.Σ. να διεκδικήσει ο Δήμος ολόκληρο το κληροδότημα του Ι. Καρτάλη (2.500 λίρες) για την ανέγερση Γυμνασίου.
Τόμος: 22, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Ιωάννης Α. (1842-1908)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-156-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 108 / 20/12/1937
Πράξη: Προμήθεια φαρμάκων από το νοσοκομείο.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Εκτός ημερησίας διάταξης συζητιέται η προμήθεια φαρμάκων από το νοσοκομείο και το γεγονός ότι οι καρραγωγείς των απορριμάτων με τα ίδια κάρρα μετέφεραν λαχανικά προς πώληση.
Τόμος: 22, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-158-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτου επιδόματος στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 684
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτου επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου, ίσου με το ήμισυ του μισθού τους λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 22, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-159-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτου επιδόματος στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 685
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτου επιδόματος στους υπαλλήλους του Νεκροταφείου, ίσου με το ήμισυ του μισθού τους λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 22, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-160-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 686
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για την υποδοχή του Ιωάννη Μεταξά στη Λάρισα.
Τόμος: 22, σελ. 161 - 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεταξάς, Ιωάννης Π. (1871 - 1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-161-2

Πράξη: Χορηγία αποζημίωσης στον αποσπασθέντα υπάλληλο του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 687
Περιεχόμενα: Χορηγία αποζημίωσης στον αποσπασθέντα υπάλληλο του Δήμο στη Νομαρχία Λάρισς Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 22, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-163-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 109 / 27/12/1937
Πράξη: Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου σε εορτσσμό.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 688
Περιεχόμενα: Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό των 50 συνεχόμενων ετών της υπηρεσίας του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Ιωάννη Δροσόπουλου.
Τόμος: 22, σελ. 164 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δροσόπουλος, Ιωάννης Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-164-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων