Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1939Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1939
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1939
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 22 - 23

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 21 / 4/1/1939
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για προμήθεια βενζινοκίνητου αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμάτων του εργοστασίου Φορδ.
Τόμος: 22, σελ. 559 - 560
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-560-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για προμήθεια βενζινοκίνητου καταβρεκτήρα.
Τόμος: 22, σελ. 560
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-561-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για προμήθεια βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου πέντε θέσεων.
Τόμος: 22, σελ. 560 - 561
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-561-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 13/1/1939
Πράξη: Παράκληση Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παράκληση του Δημάρχου να υπογράφονται τα πρακτικά.
Τόμος: 22, σελ. 562
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-563-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου με την Αγροτική Τράπεζα, ύψους 1.000.000 δρχ. για την κατασκευή φρουταγοράς στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 22, σελ. 563 - 564
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Βαφειάδης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δημοτική Αγορά
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-564-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου με την Αγροτική Τράπεζα, ύψους 1.500.000 δρχ. για την κατασκευή ζωαγοράς.
Τόμος: 22, σελ. 564 - 565
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δημοτική Αγορά
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-565-2

Πράξη: Πρόταση Δημάρχου σχετικά με το δάνειο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Πρόταση Δημάρχου να συναφθεί δάνειο 60.000.000 δρχ. ώστε να πληρωθούν τα προηγούμενα δάνεια και μα τα 30.000.000 δρχ. που θα περισσέψουν να εκτελεστούν μεγάλα έργα . Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προτεινόμενα έργα.
Τόμος: 22, σελ. 565 - 572
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-566-8

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. για την εξαγορά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κτημάτων (Υπουργείο Οικονομικών) μεγάλης έκτασης του έλους Μπουρμπουλήθρας με σκοπό την αποξήρανσή της.
Τόμος: 22, σελ. 572
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών. Υπηρεσία Διαχείρισης Δημοσίων Κτημάτων
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-573-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 50.000 δρχ. για τα έξοδα σύνταξης μελετών για την αποξήρανση ελών Μπουρμπουλήθρας και παλαιών Αλυκών.
Τόμος: 22, σελ. 572
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-573-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. στη Σχολική Εφορεία του νεοσύστατου Προγυμνασίου.
Τόμος: 22, σελ. 572 - 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Προγυμνάσιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-573-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000 δρχ. ως αποζημίωση στον Ιω. Τσιμπούκη λόγω της κατάληψης οικοπέδου του, στο οποίο ο Δήμος εγκατέστησε Φυλάκειο (το 1907).
Τόμος: 22, σελ. 573 - 574
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-574-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.304 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.304 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου στα νοσήλεια τοκετού της συζύγου του ταμία του Δήμου Αγ. Ζήτρου.
Τόμος: 22, σελ. 574 - 575
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-575-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης της ενοικίασης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων και εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 22, σελ. 581 - 582
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-582-2

Πράξη: Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του δικαιώματος του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 22, σελ. 581 - 582
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-582-2

Πράξη: Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 22, σελ. 582 - 584
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-583-3

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης της ενοικίασης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 22, σελ. 584 - 587
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-585-4

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης της ενοικίασης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ή πενταετούς ενοικίασης του τέλους επί των διαφημίσεων.
Τόμος: 22, σελ. 587 - 590
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-588-4

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων που αναφέρονται στο ψήφισμα.
Τόμος: 22, σελ. 590 - 591
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-592-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης του Συλλόγου Ιδιοκτητών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Συλλόγου Ιδιοκτητών για μείωση των οφειλών από την κατασκευή ρείθρων και πεζοδρομίων.
Τόμος: 22, σελ. 591
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Σύλλογος Ιδιοκτητών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-593-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 17/1/1938
Πράξη: Απόρριψη της ένστασης ιδιωτών για την προμήθεια αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Απόρριψη της ένστασης των αφών Βλιούρα, αντιπροσώπων της Εταιρείας Όπελ - Μπλιτζ σχετικά με τα πρακτικά της 4/1/1939 για την προμήθεια αυτοκινήτων.
Τόμος: 22, σελ. 592 - 594
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
Εταιρεία Όπελ - Μπλιτζ
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλιούρα, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-594-3

Πράξη: Φορολογική απαλλαγή ιδιωτών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για αποφυγή φόρων από διαφόρους ιδιώτες για την εικονογράφηση του ναού της Μεταμορφώσεως. Επίσης συζητείται η απαγόρευση κατασκευής παραπηγμάτων και η πρόθεση του Δήμου για ανέγερση Πολυιατρείου στο προαύλιο.
Τόμος: 22, σελ. 593 - 594
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-595-2

Πράξη: Έγκριση της σύστασης Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύστασης Υπηρεσίας βεβαίωσης και είσπραξης τέλους αποκομιδής απορριμάτων άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 22, σελ. 594
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-596-1

Πράξη: Αναβολή δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της δημοπρασίας για την ενοικίαση της έκτασης στις Αλυκές.
Τόμος: 22, σελ. 594
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-596-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000 δρχ. ως αποζημίωση στον Ευαγ. Τζάνο λόγω της ρυμοτομίας της οικίας του στην οδό Λόρδου Βύρωνος με Ανώνυμη.
Τόμος: 22, σελ. 594 - 595
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-596-2

Πράξη: Αποδοχή της αίτησης ιδιώτη για διάνοιξη εσωτερικής παρόδου σε οικόπεδο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Ευαγ. Βαγενά για διάνοιξη εσωτερικής παρόδου στο οικόπεδό του στην οδό Καποδιστρίου με Λόρδου Βύρωνος.
Τόμος: 22, σελ. 595
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαγενάς, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-597-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης χήρας για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της χήρας του Λεωσθένη Αποστολίδη, δημοτικού ιατρού για κάλυψη των νοσηλείων και εξόδων της κηδείας του.
Τόμος: 22, σελ. 595
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Λεωσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-597-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του απολυμαντή του Δήμου Γ. Εξάρχου για κάλυψη εξόδων λουτροθεραπείας του.
Τόμος: 22, σελ. 595
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-597-1

Πράξη: Ενημέρωση για την έκθεση υδρολόγου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για την έκθεση του υδρολόγου Γκούσμαν.
Τόμος: 22, σελ. 596 - 597
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούσμαν, Ρ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9022-598-2

Πράξη: Ύδρευση της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με την έκθεση του υδρολόγου Γκούσμαν και γενικότερα της ύδρευσης της πόλης.
Τόμος: 22, σελ. 1 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκούσμαν, Ρ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-1-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 27/1/1939
Πράξη: Επίσκεψη της Διοικητικής Επιτροπής στη Μπουρμπουλήθρα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση για επίσκεψη της Διοικητικής Επιτροπής στην Μπουρμπουλήθρα την επόμενη Κυριακή.
Τόμος: 23, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-4-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1937 - 1938.
Τόμος: 23, σελ. 4 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-4-12

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1937 - 1938.
Τόμος: 23, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-15-2

Πράξη: Ακύρωση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού από το Νομάρχη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Ακύρωση από το Νομάρχη του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού δύο δακτυλογράφων και έγκριση έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για την αποζημίωσή τους.
Τόμος: 23, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-16-1

Πράξη: Ανάκληση Οργανισμού από τον Υπουργό των Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Ανάκληση από τον Υπουργό των Εσωτερικών του Οργανισμού καταβρέγματος και χορηγία έκτακτης πίστωσης 11.600 δρχ. ως αποζημίωση στους υπαλλήλους.
Τόμος: 23, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-16-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 10.000 δρχ. για τη διαρρύθμιση του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 23, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Δαπάνες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-18-1

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση κτηρίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του παλιού Πυροσβεστείου στα συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 23, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-18-2

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση του Δημοτικού Χαλκουργείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του Δημοτικού Χαλκουργείου στη συνοικία των Παλαιών.
Τόμος: 23, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-19-2

Πράξη: Διακήρυξη για την ενοικίαση οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου 800 - 1.000 πήχεων πίσω από το μύλο των αφών Λούλη.
Τόμος: 23, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-20-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.875 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.875 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στο δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη για τα έξοδα τοκετού της συζύγου του.
Τόμος: 23, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-22-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.625 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.625 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στο δημοτικό υπάλληλο Αν. Μπουμπουλίδη για τα έξοδα τοκετού της συζύγου του.
Τόμος: 23, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-22-1

Πράξη: Νοσηλεία στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Περιεχόμενα: Πρόταση του Αλκιβιάδη Ζυγαλάκη να προηγείται αίτηση όσων δεν είναι δυνατόν να νοσηλευτούν στο Δημοτικό Νοσοκομείο και Μαιευτήριο ώστε να ελέγχονται καλύτερα τα νοσήλεια.
Τόμος: 23, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-22-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 31/1/1939
Πράξη: Σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 210.211
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση των ενεργειών του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση δανείου για την ανέγερση σχολικών διδακτηρίων και φρουταγοράς. Έγκριση σχετικής πίστωσης 750.000 δρχ. για την πληρωμή του δανείου.
Τόμος: 23, σελ. 23 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-23-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 14/2/1939
Πράξη: Σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση από το Δήμαρχο για τις επαφές στην Αθήνα και τις δυσκολίες σύναψης δανείου.
Τόμος: 23, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-32-1

Πράξη: Επέκταση δημοτικού δικαιώματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης του δημοτικού δικαιώματος για τα Σφαγεία.
Τόμος: 23, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-32-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 15.000 δρχ. για την προμήθεια καλάθων απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-36-1

Πράξη: Πρόσληψη νέου οδοκαθαριστή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παραπομπή της αίτησης για πρόσληψη του Γ. Χαρίτου στη θέση του αποβιώσαντος οδοκαθαριστού Γ. Ζήκου στο Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 23, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαρίτος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-36-2

Πράξη: Παραπομπή αίτησης για οικονομική ενίσχυση στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παραπομπή της αίτησης της κόρης του αποβιώσαντος οδοκαθαριστού Γ. Ζήκου για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου στο Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 23, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήκου, Κασσιανή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-37-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 25/2/1939
Πράξη: Έγκριση συνομολόγησης δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση συνομολόγησης δανείου 25.000.000 δρχ. με το Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια για έργα του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-37-2

Πράξη: Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης περί Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 23, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 2/3/1939
Πράξη: Διορισμός δικηγόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημάρχου να διοριστεί στη δίκη της 26ης Μαρτίου της προσφυγής του Κοντοστάνου στο Συμβούλιο Επικρατείας εκτός του πληρεξούσιου του Δήμου στην Αθήνα δικηγόρου Ιω. Κουτσογιάννη και ο Φαίδων Βέλγερης.
Τόμος: 23, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Κουτσογιάννης, Ιωάννης
Βέλγερης, Φαίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-39-1

Πράξη: Επιβολή προστίμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Πρόστιμο 300 δρχ. ημερησίως στην Ηλεκτρική Εταιρεία για παράβαση (η πτώση τάσης στο δίκτυο είναι μεγαλύτερη από 50%).
Τόμος: 23, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-39-2

Πράξη: Καταβολή οφειλών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής προηγούμενων οφειλών στο Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-40-2

Πράξη: Απόρριψη συμμετοχής του Δήμου στην κατασκευή αυλακίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης για συμμετοχή του Δήμου στην κατασκευή αυλακιού διοχέτευσης των ακαθάρτων νερών των εργοστασίων στον Κραυσίδωνα.
Τόμος: 23, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-41-1

Πράξη: Σύνταξη σχεδιαγράμματος δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα της σύνταξης σχεδιαγράμματος οικοπέδου του Δημοσίου (πίσω από το Φωταέριο). Πρόταση του Ρίζου Παπακωνσταντίνου για αγορά του συγκεκριμένου οικοπέδου.
Τόμος: 23, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-41-1

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζητήσεις για τροποποιήσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 23, σελ. 41 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-41-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 3/3/1939
Πράξη: Προτάσεις για επισευές διαφόρων οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Προτάσεις για επισκευές διαφόρων οδών.
Τόμος: 23, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-45-1

Πράξη: Κατεδάφιση διαφόρων κατασκευασμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Κατεδάφιση διαφόρων κατασκευασμάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-45-1

Πράξη: Εκποίηση άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για την εκποίηση διαφόρων άχρηστων υλικών του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-45-2

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας παλιού κτίσματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπρασίας παλιού κτίσματος (ξύλινο παράπηγμα, άλλοτε καφενείο) στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 23, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-46-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ, ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλοδασικής Ένωσης.
Τόμος: 23, σελ. 46 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-46-3

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Τροποποιήσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 23, σελ. 48 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-48-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 6/3/1939
Πράξη: Αποστολή ιατρών από την Υγειονολογική Σχολή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου ότι κατόπιν ενεργειών του η Υγειονολογική Σχολή έστειλε δύο ελονοσολόγους ιατρούς, τους Δήμτσα και Ίσαρη, οι οποίοι έδωσαν τους ορους για την εξυγίανση της Μπουρμπουλήθρας και των παλαιών Αλυκών.
Τόμος: 23, σελ. 51 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Επιδημίες
Υγειονολογική Σχολή Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δήμτσας
Ίσαρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-51-3

Πράξη: Διοίκηση Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της εκλογής νέας διοίκησης στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 23, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-52-1

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις τροποποιήσεις του Εσωτερικού Οργανισμού Υπηρεσίας.
Τόμος: 23, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-52-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 7/3/1939
Πράξη: Διοίκηση Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Σύσταση της νέας διοίκησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 23, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Δημήτριος
Κουτσούκος, Θεόδωρος (+1942)
Λοΐζος, Δημήτριος
Σδούγκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-53-2

Πράξη: Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες Φωτισμού και Υγειονομική.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες Φωτισμού και Υγειονομική.
Τόμος: 23, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-54-2

Πράξη: Μεταφορά ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Έγκριση της μεταφοράς 150.000 δρχ. για εξαγορά της Μπουρμπουλήθρας στο αποθεματικό κεφάλαιο γιατί σύμφωνα με το νόμο οι ελώδεις εκτάσεις παραχωρούνται δωρεάν στους Δήμους και τις Κοινότητες με σκοπό την εξυγίανση.
Τόμος: 23, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Έλη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-55-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 55 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία ./ Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-55-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.000 δρχ. για την π[ληρωμή των ημερομισθίων του Μαρτίου των εργαζομένων στον Ειδικό Οργανισμό τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-57-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. για την πληρωμή των πυρασφάλιστρων των κτημάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-57-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.200 δρχ. για αγορά επίχρυσου στέμματος και τοποθέτησή του στο Δημαρχείο κατόπιν εντολής του Νομάρχη Λάρισας.
Τόμος: 23, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμβλήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-57-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ. για την αγορά της εικόνας του βασιλιά Γεωργίου Β΄από τον ζωγράφο Γρύσπο.
Τόμος: 23, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προωσοπογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
Γρύσπος, Νικήτας (1873-1974)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-58-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για τα έξοδα αγοράς ενός πολυγράφου.
Τόμος: 23, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-58-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. για τα έξοδα κατασκευής μιας στολής οδηγού.
Τόμος: 23, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-58-1

Πράξη: Αγορά αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Μεταφορά υπολοίπου πίστωσης για αγορά αυτοκινήτου στο αποθεματικό κεφάλιαο.
Τόμος: 23, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-58-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 9/3/1939
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Τροποποιήσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 23, σελ. 59 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-59-12

Πράξη: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Χορηγία εκτακτης πίστωσης 75.000 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων αποξηράνσεων της Μπουρμπουλήθρας και των παλαιών Αλυκών.
Τόμος: 23, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-70-2

Πράξη: Αποξήρανση ελών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης της αποξήρανσης των ελών στην Μπουρμπουλήθρα και τις Αλυκές άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 23, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-70-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της δακτυλογράφου του Δήμου Ελένης Ίβου για προαγωγή.
Τόμος: 23, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ίβου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-72-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 13.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 13.000 δρχ. για την εγκατάσταση τηλεφώνου στα Σφαγεία.
Τόμος: 23, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-72-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής εγγύησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής εγγύησης στον Άγγελο Πρατογιάννη, Διευθυντή του λογιστηρίου του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Λογιστήριο -- Εγγυήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-72-1

Πράξη: Δίκη μεταξύ Δήμου και Εθνικής Τράπεζας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δ.Σ. για την δίκη που εκκρεμεί μεταξύ του Δήμου και της Εθνικής Τράπεζας.
Τόμος: 23, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-72-1

Πράξη: Αναβολή απαλλαγής από δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση του Π. Συκά, εισαγωγέα σαπουνιού για απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Τόμος: 23, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συκάς, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-72-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 25.000 δρχ. από το αποθεματικό κεφάλαιο στο κεφάλαιο "Έξοδα δεξιώσεων¨.
Τόμος: 23, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-73-1

Πράξη: Οργανισμός Υπηρεσίας Παθητικής Αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση του Οργανισμού Υπηρεσίας Παθητικής Αεράμυνας του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 23, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-73-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του κ. Ξενάκη για οικονομική ενίσχυση του Εμπορικού Οδηγού Θεσσαλίας.
Τόμος: 23, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Εμπορικός Οδηγός Θεσσαλίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξενάκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-74-1

Πράξη: Αναγραφή πίστωσης υπέρ συλλόγου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για αναγραφή πίστωσης ως συνδρομή του Δήμου στο Σύλλογο "Τρείς Ιεράρχες".
Τόμος: 23, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-74-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποζημίωσης του πρώην γενικού γραμματέα του Δήμου Μ. Παπίου.
Τόμος: 23, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπίου, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-74-2

Πράξη: Εξόφληση χρεών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση της δια συμβιβασμού εξόφλησης των χρεών προς την Τράπεζα Αθηνών για ενοικίαση οικήματος της για το Γυμνάσιο Θηλέων (για το διάστημα 1930 - 1934).
Τόμος: 23, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Τράπεζα Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-75-2

Πράξη: Παράταση δημοτικού υπαλλήλου στη Νομαρχία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση της παράτασης του δημοτικού υπαλλήλου στη Νομαρχία Λάρισας Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 23, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-76-1

Πράξη: Ονομασία οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της επιστολής του Προέδρου της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών για το θάνατο του Δ. Τσοποτού και πρόταση για ονομασία μιας οδού της πόλης. Σύσταση νέας Επιτροπής οδωνυμίας.
Τόμος: 23, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ. (1860 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-76-2

Πράξη: Καθορισμός αποζημίωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αποζημίωσης από τον Στέργιο Κυρίτση για χρήση του καφενείου νότια του θεάτρου.
Τόμος: 23, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Στέργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-77-1

Πράξη: Ενημέρωση για τις αιτήσεις των σχολικών Εφορειών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση για τις αιτήσεις των σχολικών Εφορειών για οικονομιική ενίσχυση.
Τόμος: 23, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-77-2

Πράξη: Ένδυση φαλαγγιτών.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Στάμου Αξελού να φροντίσει η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ε.Ο.Ν. για την ένδυση των φαλλαγιτών.
Τόμος: 23, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1936 - 1941
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εθνική Οργάνωση Νεολαίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-78-1

Πράξη: Ευχαρίστηριο έγγραφο της Διεύθυνσης Ταχυδρομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ευχαρίστηριο έγγραφο της Διεύθυνσης Ταχυδρομείου για τη συμβολή του Δήμου στη γιορτή της αποταμίευσης.
Τόμος: 23, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Διεύθυνση Ταχυδρομείου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-78-1

Πράξη: Βράβευση Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της βράβευσης με αργυρό βραβείο του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής.
Τόμος: 23, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-78-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίσκου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση της δια συμβιβασμού ρυμοτομίας του οικίσκου του Γ. Στάμου ή Κόρκμαν επί της οδού Αλεξάνδρας επί της οδού Αλεξάνδρας, μεταξύ Γκλαβάνη και Κουμουνδούρου.
Τόμος: 23, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμου, Γεώργιος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-78-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση του επιστάτη των δημοτικών έργων Αν. Μπουμπουλίδη, με την οποία παραπονείται για την μείωση του μισθού του από το νέο Οργανισμό.
Τόμος: 23, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-78-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 13/3/1939
Πράξη: Έγκριση της μείωσης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση της μείωσης του δημοτικού φόρου από 3,50 σε 2 δρχ. το κιλό για το εισαγόμενο σαπούνι (το ελαφρώς αρωματισμένο), μετά από αίτηση του εισαγωγέα σαπουνού Π. Συκά.
Τόμος: 23, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συκάς, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-79-1

Πράξη: Ενημέρωση του κοινού σχετικά με φόρο.
Εισηγητής: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το φόρο αποκομιδής απορριμάτων, για τον οποίο υπάρχουν αντιδράσεις.
Τόμος: 23, σελ. 79 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-79-3

Πράξη: Έγκριση παραμονής υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση παραμονής του κλητήρα στην Υπηρεσία στρατολογίας, όπως και του φύλακα αντλιών. Πρόταση για μεταφορά της Στρατολογία στο επάνω πάτωμα του Δημαρχείου και τη δυνατότητα αξιοποίησης του κάτω ορόφου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αποθήκη.
Τόμος: 23, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-81-1

Πράξη: Ενημέρωση για έργα στην πόλη από αρχιτέκτονα.
Εισηγητής: Τσολάκης, Πάνος
Περιεχόμενα: Ενημέρωση από τον πολεοδόμο - αρχιτεκτονα Πάνο Τσολάκη για τις προτάσεις του σχετικά με διάφορα έργα στην πόλη.
Τόμος: 23, σελ. 81 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Πάνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-81-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 14/3/1939
Πράξη: Αποζημίωσης δικηγόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού της αποζημίωσης του δικηγόρου Λαρίσης Γ. Χύμου για την εκδίκαση της υπόθεσης του Δήμου με την Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ στο Εφετείο Λάρισας.
Τόμος: 23, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία ΛΑΣΚΟ
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χύμος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-84-2

Πράξη: Συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ποσό που έχει κρατηθεί υπέρ της σύνταξης των δημοτικών υπαλλήλων. Απόφαση αναγραφής στον προϋπολογισμό ποσό της τάξεως των 100.000 δρχ. υπέρ της συνταξιοδότησης.
Τόμος: 23, σελ. 85 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Αξελός, Στάμος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-85-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. για την αγορά υποδημάτων από καουτσούκ στους εργάτες του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-87-1

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση του δημοτικού οικοπέδου πίσω από το μύλο του Λούλη.
Τόμος: 23, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-87-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 3.000 δρχ. για αγορά μεταλλικών αριθμών για την αρίθμηση των επίπλων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-246-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 5.000 δρχ. για την πληρωμή καθυστερούμενης συνδρομής στο περιοδικό "Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Τόμος: 23, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-87-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής ενοικίου σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής του ενοικίου στον Κ. Τσιμπούκη για το Φυλάκειο σε οικόπεδό του.
Τόμος: 23, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-88-1

Πράξη: Έγκριση της αίτησης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης της δακτυλογράφου Φρ. Βουλγαροπούλου για βαθμολογική τακτοποίηση.
Τόμος: 23, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουλγαροπούλου, Φρόσω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-88-1

Πράξη: Συζήτηση για τα συστήματα καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τα συστήματα καθαριότητας και χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. για την προμήθεια αυτοκινήτου"πλατφόρμ" για τις ανάγκες της καθαριότητας.
Τόμος: 23, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-89-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναγραφη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου του ποσού των 62.000 δρχ. για την καταβολή των προσαυξήσεων πολυετούς υπηρεσίας στους υπαλλήλους.
Τόμος: 23, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-89-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 22/3/1939
Πράξη: Αποξήρανση Μπουρμπουλήθρας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Τροποποίση της υπ. αριθμ. 231 απόφασης και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για τα έργα αποξήρανσης της Μπουρμπουλήθρας.
Τόμος: 23, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-90-1

Πράξη: Σύσταση κτηματολογίου δημοτικών κτημάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εγκριση της σύστασης κτηματολογίου δημοτικών κτημάτων και ενοικίαση διαφόρων δημοτικών κτημάτων με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 23, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κτηματολόγια
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-90-2

Πράξη: Καταβολή δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Απόφαση για καταβολή του δανείου που κατεβλήθη στους υπαλλήλους το Πασχα του 1938 σε εξήντα ίσες άτοκες δόσεις.
Τόμος: 23, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-91-2

Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της διακήρυξης για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-92-1

Πράξη: Ανακοίνωση της εγκυκλίου της Νομαρχίας Λάρισας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της εγκυκλίου της Νομαρχίας Λάρισας για ποινές παράβαση καθήκοντος στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 23, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-93-1

Πράξη: Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο την παραμονή της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 23, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-93-1

Πράξη: Έγκριση δανείου προς το Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση δανείου 25.000.000 δρχ. προς το Ταχυδρομικό Ταμειευτήριο για την εκτέλεση δημοτικών έργων.
Τόμος: 23, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-93-1

Πράξη: Αιτήσεις ιδιωτών για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με αιτήσεις ιδιωτών για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-94-1

Πράξη: Εξέταση της πρότασης ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εξέταση της πρότασης του κτηματία κ. Ζωϊόπουλου στη Νεάπολη για αγορά των απορριμάτων της πόλης με σκοπό την λίπανση των κτημάτων του.
Τόμος: 23, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζωϊόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-94-2

Πράξη: Αίτημα Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το άιτημα του Νομικού Συμβούλου του Δήμου να πληρώνεται χωριστά για τις υποθέσεις που αναλαμβάνει.
Τόμος: 23, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-95-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ. με σκοπό την προμήθεια σιδερένιων κιβωτίων για τα απορρίματα της πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-95-1

Πράξη: Πρόσληψη βοηθών του κατεβρεκτήριου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την πρόσληψη δύο βοηθών για το καταβρεκτήριο αυτοκίνητο.
Τόμος: 23, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-96-1

Πράξη: Κατάργηση δημοτικής πλατείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Κατάργηση της δημοτικής πλατείας μεταξύ των οδών Μαγνήτων - Βλαχάβα - Δημάρχου Γεωργιάδου, κατόπιν αίτησης των περιοίκων.
Τόμος: 23, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-96-1

Πράξη: ΄Εγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των απαραίτητων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 23, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-96-2

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός Αντισυφιλιδικού Τμήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού και Κανονισμού Αντισυφιλιδικού Τμήματος του Λαϊκού Ιατρείου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου. Αντισυφιλιδικό Τμήμα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-98-2

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός συντήρησεως του υδραγωγείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού συντήρησεως του υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-99-2

Πράξη: Προσωρινός Ειδικός Οργανισμού αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση Προσωρινού Ειδικού Οργανισμού αποχωρητηρίων και ουρητηρίων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-100-1

Πράξη: Πριποίηση φυτών από υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης να γίνεται η περιποίηση των φυτών του Δήμου να γίνεται απευθείας από υπαλλήλους του.
Τόμος: 23, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-101-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης του δενδροφύλακα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του δενδροφύλακα Μπάστα να παραμείνει στη θέση του.
Τόμος: 23, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-101-1

Πράξη: Εκτέλεση της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης της καθαριότητας της πόλης απευθείας από το Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-102-1

Πράξη: Έγκριση της συντήρησης οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση της συντήρησης των οδών της πόλης δι' αυτεπιστασίας.
Τόμος: 23, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-102-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης τριών ημερομίσθιων εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρόσληψης τριών ημερομισθίων εργατών για την καθαριότητα των Σφαγείων.
Τόμος: 23, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-103-1

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός Υπηρεσίας του κήπου του Μουσείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας του κήπου του Μουσείου.
Τόμος: 23, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-103-2

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός Υπηρεσίας κλιβανιστηρίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας κλιβανιστηρίου και απολυμάνσεων για το οικονομικό έτος 1939 -1940.
Τόμος: 23, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-104-2

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός βεβαίωσης και είσπραξης φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοτικών φόρων.
Τόμος: 23, σελ. 105 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-105-4

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την πρόσληψη δακτυλογράφου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πρόσληψη δακτυλογράφου.
Τόμος: 23, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-109-1

Πράξη: Έκθετα Δήμου Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού έκτακτης Υπηρεσίας για την προστασία των έκθετων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-109-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για τη συγκρότηση νέας έκτακτης Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για τη συγκρότηση Ειδικής Υπηρεσίας για την είσπραξη των τελών κρασπεδορείθρων.
Τόμος: 23, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-110-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 3/4/1939
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για να διατεθεί από τους ενοριακούς φιλανθρωπικούς συλλόγους στους απόρους για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 23, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-112-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. λόγω των οικονομικών ενισχύσεων που δένειμε ο Δήμαρχος το πρώτο τρίμηνο του 1939.
Τόμος: 23, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-112-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 5/4/1939
Πράξη: Έγκριση διαφόρων αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση διαφόρων αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορούν απρόβλεπτα έξοδα διαχειριζόμενα από αυτή.
Τόμος: 23, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Δαπάνες, Δημόσιες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-113-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση με προσωπική ευθύνη του Δημάρχου της πληρωμής των 8/30 των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικων υπηρεσιών λογω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 23, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-114-2

Πράξη: Εκτέλεση καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση της καθαριότητας με αυτεπιστασία του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-115-2

Πράξη: Εκτέλεση καταβρέγματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση του καταβρέγματος με αυτεπιστασία του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 116 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-116-2

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας καθαριότητας και καταβρέγματος.
Τόμος: 23, σελ. 117 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-117-5

Πράξη: Τροποποιήσεις σε Κανονισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για τροποποιήσεις στον Κανονισμό βεβαίωσης τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-121-1

Πράξη: ΄Εγκριση ψηφίσματοςτου Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια των απαραίτητων για το νοσοκομείο τροφίμων.
Τόμος: 23, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-121-2

Πράξη: ΄Εγκριση ψηφίσματοςτου Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία 400 δρχ. για την πληρωμή του αργυρού βραβείου που απονεμήθηκε στο νοσοκομείο από το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής.
Τόμος: 23, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-122-1

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικού Χαλκουργείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ενοικίαση του υπ.αριθμ. 2 Χαλκουργείου.
Τόμος: 23, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-122-1

Πράξη: Ζήτημα έξωσης ενοικιαστών δημοτικού κτηρίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Επίτροπο Ρίζο Παπακωνσταντίνου να εξετέσει το ζήτημα της έξωσης των ενοικιαστών του οικήματος του παλιού πυροσβεστείου.
Τόμος: 23, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-122-1

Πράξη: Επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 23, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-123-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του οικοπέδου του Δήμου πίσω από τους μύλους του Λούλη. Πλειοδότης ο Νικ. Δουλαδίρης.
Τόμος: 23, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουλαδίρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-123-1

Πράξη: Συμμετοχή Δήμου σε έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής του μεριδίου του Δήμου για τα έξοδα κηδείας του Αλεξ. Τσιμπούκη στον κληρονόμο Ι. Τσιμπούκη.
Τόμος: 23, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Ιωάννης
Τσιμπούκης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-123-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του μισθού του γραμματέα του Δήμου από 6.000 σε 7.500 δρχ.
Τόμος: 23, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-124-1

Πράξη: Προσφυγή Δημοτικών Συμβούλων σε προηγούμενο απολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της προσφυγής των Κ. Σπυρίδη και Ιω. Αντωνόπουλου για άδικο καταλογισμό στον απολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1935 - 1936.
Τόμος: 23, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
Αντωνόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-124-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 21/4/1939
Πράξη: Πληρωμή υπαλλήλων Ειδικών Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάθεσης από τον προϋπολογισμό του 1939 - 1940 των πιστώσεων για την πληρωμή των υπαλλήλων των Ειδικών Οργανισμών.
Τόμος: 23, σελ. 125 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-125-4

Πράξη: Καταβολή μισθών σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής μισθών στους υπαλλήλους των Ειδικών Οργανισμών (ονομαστική κατάσταση).
Τόμος: 23, σελ. 128 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-128-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 41.660 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 41.660 δρχ. υπέρ του κεφαλαίου "Έξοδα τελετών, δεξιώσεων, σημαιοστολισμός κλπ.".
Τόμος: 23, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-130-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 44.820 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 44.820 δρχ. για την καταβολή της σύνταξης από 1/4 έως 31/7 1939 υπέρ των δύο συνταξιούχων του Δήμου Απ. Περπινιάνη και Δημ. Κουκολιό.
Τόμος: 23, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
Κουκολιός, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-130-1

Πράξη: Καταβολή μισθών σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των υπαλλήλων του Αντισυφιλιδικού Τμήματος του Λαϊκού Ιατρείου και της Υπηρεσίας κλιβανισμού και απολύμανσης.
Τόμος: 23, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-130-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για τις δαπάνες αποξήρανσης.
Τόμος: 23, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-131-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 23, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-132-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των ειδικών κατηγοριών προσωπικού.
Τόμος: 23, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-132-2

Πράξη: Μισθοδοσία εργαζομένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των εργαζομένων στη συντήρηση των πλατειών.
Τόμος: 23, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-133-1

Πράξη: Μισθοδοσία εργαζομένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των εργαζομένων στην καθαριότητα των Σφαγείων.
Τόμος: 23, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-133-1

Πράξη: Μισθοδοσία εργαζομένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των εργαζομένων στην άρδευση και κλάδεμα δέντρων.
Τόμος: 23, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-133-1

Πράξη: Μισθοδοσία εργαζομένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή των νοθοτρόφων του Δήμου (ονομαστική κατάσταση των νοθοτρόφων και των εκθέτων).
Τόμος: 23, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικήΔήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-134-2

Πράξη: Μισθοδοσία νηπαγωγού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή της νηπιαγωγού του Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 23, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Εκπαίδευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-135-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας.
Τόμος: 23, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-135-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ. υπέρ της αποζημίωσης του νομικού συμβούλου του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δικηγόροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-135-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του κεφαλαίου "Τέλεση και αθλοθέτηση αθλητικών αγώνων".
Τόμος: 23, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-135-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. υπέρ των εργατών της Υπηρεσίας συντήρησης.
Τόμος: 23, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-136-1

Πράξη: Κατεδάφιση των παλαιών Στρατώνων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατεδάφισης των παλαιών Στρατώνων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 23, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-136-1

Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Λογοδοσία και εισήγηση του Δημάρχου Νικολάου Σαράτση επί του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 136 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1939 - 1940
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-136-7

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 142 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-142-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 24/4/1939
Πράξη: Έξοδα εορτασμού της Πρωτομαγιάς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για τα έξοδα κάλυψης του οπερατέρ Εμ. Τζανετή, ο οποίος στέλνεται από το Υπουργείο Τύπου για την κάλυψη του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.
Τόμος: 23, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πρωτομαγιά -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Υπουργείο Τύπου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζανετής, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-145-1

Πράξη: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ευχαριστήριας επιστολής του Διευθυντή της Υγειονολογικής Σχολής Αθηνών κ. Λειβαδά για τη συνδρομή του Δήμου στον αγώνα κατά της ελονοσίας.
Τόμος: 23, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Επιδημίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδημίες
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Υγειονολογική Σχολή Αθηνών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-145-1

Πράξη: Αναβολή της παραχώρησης επιδόματος σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αίτηση των κλητήρων του Δήμου για παραχωρηση επιδόματος 500 δρχ. λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 23, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-145-1

Πράξη: Έγκριση της απαλλαγής από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση της απαλλαγής του τέλους αποκομιδής απορριμάτων των μελών του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Τόμος: 23, σελ. 145 - 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-145-2

Πράξη: Συζήτηση επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση επί του προϋπολογισμού και πρόταση για μεταφορά του Δημαρχιακού καταστήματος σε άλλο οίκημα, γιατί το παράρτημα που στεγάζονται οι άλλες υπηρεσίες είναι ανθυγιεινό.
Τόμος: 23, σελ. 146 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1939 - 1940
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-146-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 25/4/1939
Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την μισθοδοσία διαφόρων υπαλλήλων.
Τόμος: 23, σελ. 149 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Λάμπος, Αντώνιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-149-2

Πράξη: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας εισπράξεων τελών κρασπεδορείθρων και καταρχήν απόφαση.
Τόμος: 23, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λάμπος, Αντώνιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-151-2

Πράξη: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και παραμονής σ' αυτόν του δενδροφύλακα.
Τόμος: 23, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-152-1

Πράξη: Ανάγνωση πρακτικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των πρακτικών της 24/4 με τις σχετικές τροποποιήσεις.
Τόμος: 23, σελ. 152 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-152-2

Πράξη: Απόδοση επιδόματος σε υπάλληλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση απόδοσης μηνιαίου επιδόματος 1.000 δρχ. στον επόπτη Α΄των δημοτικών φόρων Γ. Καπουρνιώτη.
Τόμος: 23, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-153-2

Πράξη: Εξέταση κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εξέταση των υπολοίπων κεφαλαίων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1939 - 1940
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-154-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της ισόγειας οικίας του Ευαγγ. Θεοδώρου στη 2η παράλληλη μεταξύ Νικοτσάρα και Βλαχάβα.
Τόμος: 23, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδώρου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-154-2

Πράξη: Κατασκευή οδού Αντωνοπούλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα της Μηχανικής Υπηρεσίας για την κατασκευή της οδού Αντωνοπούλου από τον εργολάβο Γερ. Μενεγάτο.
Τόμος: 23, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αντωνοπούλου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μενεγάτος, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-155-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την ανακαίνιση των οδών Σταθά, Μαγνήτων και Ιάσονος.
Τόμος: 23, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαγνήτων, Ιάσονος, Σταθά)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-155-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την ανακαίνιση των οδών Ογλ, Γαμβέτα και Γαζή.
Τόμος: 23, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ογλ, Γαμβέτα, Γαζή)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-155-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την ανακαίνιση των οδών Σπυρίδη, Κουμουνδούρου και Ορφέως.
Τόμος: 23, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σπυρίδη, Κουμουνδούρου, Ορφέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-156-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την ανακαίνιση διαφόρων οδών.
Τόμος: 23, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-156-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την ανακαίνιση των οδών Μικρασιατών και Σινώπης.
Τόμος: 23, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μικρασιατών, Σινώπης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-156-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 26/4/1939
Πράξη: Εορτασμός Πρωτομαγιάς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση Δημάρχου για την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Ανδρέα Αποστολίδη στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.
Τόμος: 23, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Εορτές
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-157-1

Πράξη: Σύσταση οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Σύσταση οικονομικής Επιτροπής για την εξέταση του ζητήματος της ύδρευσης.
Τόμος: 23, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Καπουρνιώτης, Στυλιανός
Χονδροδήμος, Π.
Λάιος, Ν.
Συνοδινός, Ιωάννης
Χατζηβασίλης, Κωνσταντίνος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-157-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 157 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1939 - 1940
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-157-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 27/4/1939
Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 161 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Αξελός, Στάμος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1939 - 1940
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-161-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 28/4/1939
Πράξη: Διάθεση ποσού για παράθεση γεύματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Διάθεση ποσού 5.000 δρχ. για παράθεση γεύματος στον Υπουργό Οικονομικών Ανδρέα Αποστολίδη.
Τόμος: 23, σελ. 165 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-165-2

Πράξη: Συζήτηση για αίτηση ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση της αίτησης του Επιφανειάδη για διάνοιξη δύο διαδρόμων στο κτήμα του.
Τόμος: 23, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Επιφανειάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-166-1

Πράξη: Συζήτηση για αγορά του οικήματος "Κύματα".
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για αγορά του οικήματος "Κύματα". Αντιπρόταση του Δημ. Κασσιόπουλου υπέρ του οικήματος Χατζηλαζάρου (Γαμβέτα - Μαυροκορδάτου - Ιάσονος).
Τόμος: 23, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Βαφειάδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-166-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940 και έγκρισή του.
Τόμος: 23, σελ. 166 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Βαφειάδης, Γεώργιος
Λάμπος, Αντώνιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1939 - 1940
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-166-5

Πράξη: Τροποποίηση του Οργανισμού Καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Οργανισμού Καθαριότητας κατόπιν αίτησης του Επάρχου.
Τόμος: 23, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-170-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης της μισθοδοσίας του γενικού γραμματέα.
Τόμος: 23, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερόμισθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-170-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την αμοιβή του μηχανολόγου Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανολόγοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-171-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ. για οδοιπορικά έξοδα των δημοτικών ιατρών.
Τόμος: 23, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-171-1

Πράξη: Δαπάνες συνεργείου αποξήρανσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση για τη διάθεση ολόκληρου του κεφαλαίου "Υγειονομική Υπηρεσία", άρθρο 13 για τις δαπάνες των συνεργείων αποξήρανσης.
Τόμος: 23, σελ. 171 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-171-2

Πράξη: Έργο αποξήρανσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Καθορισμός του αριθμού του προσωπικού, των αμοιβών και λοιπών εξόδων του έργου της αποξήρανσης.
Τόμος: 23, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-172-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100 δρχ. υπέρ της αμοιβής των μαιών των απόρων λεχωίδων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-173-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.200 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.200 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησης του νομοκτηνιάτρου (μηνιαία με απόδοση λογιαριασμού).
Τόμος: 23, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-173-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 170.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 170.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 23, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-174-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 23, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-174-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των απόρων φυματικών.
Τόμος: 23, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-174-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου που χορηγήθηκε λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 23, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-174-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ανά τρίμηνο για χορήγηση βοηθημάτων στους απόρους.
Τόμος: 23, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-175-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. υπέρ των λαϊκών και μαθητικών συσσιτίων.
Τόμος: 23, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-175-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Άσυλου του Παιδιού.
Τόμος: 23, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 23, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.
Τόμος: 23, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας της δημοτικής εκπαίδευσης.
Τόμος: 23, σελ. 177 - 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-177-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου αρρένων.
Τόμος: 23, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου θηλέων.
Τόμος: 23, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του Πρακτικού Λυκείου.
Τόμος: 23, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Πρακτικό Λύκειο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του Προγυμνασίου Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Προγυμνάσιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-178-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας.
Τόμος: 23, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-179-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ωδείου.
Τόμος: 23, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικό Ωδείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-179-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ωδείου της Αννέτας Τσολάκη.
Τόμος: 23, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ωδείο Αννέτας Τσολάκη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκη, Αννέτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-179-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Λαϊκής Βιβλιοθήκης "Οι Τρείς Ιεράρχες".
Τόμος: 23, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βιβλιοθήκη Τριών Ιεραρχών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-179-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών Μηχανικών.
Τόμος: 23, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Μηχανικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-180-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων.
Τόμος: 23, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-180-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας.
Τόμος: 23, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-180-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-181-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού.
Τόμος: 23, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-181-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Τοπικής Επιτροπής Τουρισμού.
Τόμος: 23, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Τοπική Επιτροπή Τουρισμού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-181-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του ναού της Ευαγγελίστριας στη Νέα Ιωνία.
Τόμος: 23, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-181-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Ένωσης Συντακτών Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Συντακτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Προστασίας Ζώων.
Τόμος: 23, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Προστασίας Ζώων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συνδέσμου Μακεδονομάχων "Παύλος Μελάς".
Τόμος: 23, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Προστασίας Ζώων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. στην τοπική Επιτροπή Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Τόμος: 23, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Εκθέσεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εμπόριο
Τοπική Επιτροπή Έκθεσης Θεσσαλονίκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-183-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ της γιορτής της αποταμίευσης.
Τόμος: 23, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-183-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων, παραστάσεων, διαλέξεων, συναυλιών κλπ.
Τόμος: 23, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Πολιτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-183-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 5/5/1939
Πράξη: Προσθήκη δαπανών στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Προσθήκη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1939 - 1940 των εξής δαπανών: υπέρ ραδιοφωνίας (κατόπιν εντολής της Νομαρχίας), α'υξηση δαπανών των δημοτικών αρχών, μεταφορά πίστωσης για προμήθεια μηχανήματος εκκένωσης βόθρων στην Υπηρεσία αποχέτευσης, αύξηση εεξόδων διατροφής και μεταγωγής προσωποκρατούντων.
Τόμος: 23, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-184-1

Πράξη: Μισθοδοσία φοροτεχνικών.
Εισηγητής: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόφαση καταβολής του μισθού Απριλίου στους φοροτεχνικούς (δεν υπάρχει ακόμη ειδικός οργανισμός).
Τόμος: 23, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-184-2

Πράξη: Αποστολή υπαλλήλων στη Σχολή Παθητικής Αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Έγκριση αποστολής στην Αθήνα για εκπαίδευση στη Σχολή Παθητικής Αεράμυνας των υπαλλήλων Ν. Στρατηγόπουλου, β΄λογιστή και Γ. Ανδρεόπουλου, ιατρού και έγκριση ημερήσιας αποζημίωσης.
Τόμος: 23, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Σχολή Παθητικής Αεράμυνας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Ανδρεόπουλος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-185-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση του ενοικιαστή του καφενείου της φρουταγοράς Σαμουήλ Μωυσή, ο οποίος ζητά την άρση των περιορισμών της αγορανομίας.
Τόμος: 23, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωϋσής, Σαμουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-186-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1937 - 1938.
Τόμος: 23, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1937 - 1938
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-186-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια κρέατος και άρτου για το νοσοκομείο.
Τόμος: 23, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-186-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καθιέρωση της 6ης Αυγούστου ως ημέρα εράνου.
Τόμος: 23, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-187-1

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 187 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-187-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 8/5/1939
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1937 - 1938.
Τόμος: 23, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1939 - 1940
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-191-2

Πράξη: Ανακοίνωση διαφόρων παραπόνων εις βάρος του προσωπικού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση διαφόρων παραπόνων εις βάρος του προσωπικού του Νεκροταφείου. Ο Δημ. Κασσιόπουλος ρωτά αν τιμωρήθηκε ο υπαίτιος της ζημιάς του επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου και ο Δήμαρχος απαντά ότι δεν εντοπίστηκε ακόμη.
Τόμος: 23, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-192-1

Πράξη: Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση του κανονισμού της λειτουργίας του Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-193-1

Πράξη: Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον Επίτροπο Αντώνιο Λάμπο της μέριμνας για το Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές -- Νεκροταφεία
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-193-1

Πράξη: Ειδικό Ταμείο Ανέγερσης Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημάρχου σχετικά με την έγκριση του Ειδικού Ταμείου Ανέγερσης Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών. Αναβολή της συζήτησης για την παραχώρηση οικοπεδου από το Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δικαστήρια
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
Ειδικό Ταμείο Ανέγερσης Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-194-1

Πράξη: Ειδικό Ταμείο Ανέγερσης Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση εισφοράς εκ μέρους του Δήμου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ανέγερσης Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών.
Τόμος: 23, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικαστήρια -- Δαπάνες
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
Ειδικό Ταμείο Ανέγερσης Δικαστικών Μεγάρων και Φυλακών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-194-1

Πράξη: Ενοικίαση οικήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανανέωσης για ένα χρόνο, της μίσθωσης του οικήματος της Μαρίας, χήρας Λ. Αποστολίδη για το Λαϊκό Ιατρείο Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 23, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-194-1

Πράξη: Κατεδάφιση παλαιών Στρατώνων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της κατεδάφισης των παλαιών Στρατώνων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 23, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-194-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την εκκένωση των βόθρων της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 23, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-195-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια βενζίνης και ορυκτέλεαιου.
Τόμος: 23, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-195-1

Πράξη: Χορηγία μηνιαίου επιδόματος 200 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Χορηγία μηνιαίου επιδόματος 200 δρχ. στον επιβλέποντα των εργασιών αποξήρανσης Αλεξ. Σωτηρίου.
Τόμος: 23, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρίου, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-195-2

Πράξη: Επέκταση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Αναίρεση της υπ.αριθμ. 581 απόφασης του 1937 σχετικά με την επέκταση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-196-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου 25.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου 25.000.000 δρχ. από το Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια με τόκο 7% ετησίως (αναλυτικά τα έργα και το κόστος τους στα πρακτικά).
Τόμος: 23, σελ. 196 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-196-2

Πράξη: Έγκριση τραπεζιτικών διακανονισμών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση των τραπεζιτικών διακανονισμών με τις τράπεζες που συνεργάζεται ο Δήμος.
Τόμος: 23, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-197-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του υπ. αριθμ. 2 Δημοτικού Χαλκουργείου στη συνοικία των Παλαιών. Πλειοδότης ο Αθ. Χατζησκάκης.
Τόμος: 23, σελ. 198 - 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζησκάκης, Αθ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-198-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Εγκριση της επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του παλαιού Πυροσβεστείου.
Τόμος: 23, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-199-1

Πράξη: Έγκριση της ενοικίασης των δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης των δημοτικών φόρων επί των εγχώριων προϊόντων και των εισαγόμενων ζώων απευθείας από το Δήμο μέσω της Φοροτεχνικής του Υπηρεσίας.
Τόμος: 23, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-199-2

Πράξη: Έγκριση της είσπραξης των δικαιωμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση της είσπραξης των δικαιωμάτων των δημοτικών Σφαγείων απευθείας από το Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 200 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-200-2

Πράξη: Έγκριση της είσπραξης δικαιώματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Έγκριση της είσπραξης του δικαιώματος του τέλους διαφήμισης απευθείας από το Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-201-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπσλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για χορηγία οικονομικής ενίσχυσης στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 23, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-201-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 9/5/1939
Πράξη: Έγκριση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας διαφόρων πιστώσεων που αναφέρονται στο ψήφισμα από τον προϋπολογισμότου οικονομικού έτους 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-202-2

Πράξη: Μείωση προσφοράς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση της μείωσης της πρώτης προσφοράς των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων από 200.000 σε 150.000 δρχ.
Τόμος: 23, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-203-1

Πράξη: Εκποίηση τραπεζικών ομολόγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίσης ομολόγων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τόμος: 23, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-203-1

Πράξη: Αναστολή πληρωμής του χρέους ενοικιαστή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Αναστολή πληρωμής του χρέους του ενοικιαστή φόρων του Δημου Κων. Μπακονικόλα.
Τόμος: 23, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-203-2

Πράξη: Αποζημίωση υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Έγκριση της διασυμβιβασμού αποζημίωσης του υπαλλήλου του Δήμου Κων. Στάμου ή Κόρκμαν.
Τόμος: 23, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμου, Κωνσταντίνος (Κόρκμαν)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-204-2

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με αιτήσεις διαφόρων πολιτών για τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-205-1

Πράξη: Διάνοιξη παρόδου σε οικόπεδο ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάνοιξης της παρόδου στο οικόπεδο της Μαρίας, συζύγου Φιλίππου Δούκα επί των οδών Κωνσταντά, Γαζή και Αφεντούλη.
Τόμος: 23, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκα, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-205-1

Πράξη: Διέλευση Υπιυργού από την πόλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Επάρχου σχετικά με τη διέλευση του Υπουργού Εργασίας από την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-205-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας μαντρότοιχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του μαντρότοιχου των αφών Ψωμά στη θέση Άναυρος, άνωθεν της οδού Πολυμέρη.
Τόμος: 23, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Ψωμά, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-206-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας δέκα ελαιοδέντρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας δέκα ελαιοδέντρων επί των οδών Βλαχάβα και Νικοτσάρα των κληρονόμων Δημητρίου Συνετόπουλου ή Κατσαρού.
Τόμος: 23, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συνετόπουλος, Δημήτριος (Κατσαρός)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-207-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την ενοικίαση πέντε δημοτικών καταστημάτων που χρησιμοποιούνται ως Χαλκουργεία.
Τόμος: 23, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-207-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης κανονισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού "περί επιβολής τέλους δια την υπό του Δήμου παρεχόμενην ειδικήν υπηρεσίαν προς αποκομιδή των απορριμάτων".
Τόμος: 23, σελ. 208 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-208-4

Πράξη: Έγκριση Ειδικού οργανισμού είσπραξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού οργανισμού είσπραξης των εκ κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίων και ρείθρων οφειλομένων.
Τόμος: 23, σελ. 211 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-211-4

Πράξη: Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη διενέργεια των σχετικών με το δάνειο.
Τόμος: 23, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-214-1

Πράξη: Αγορά οικοπέδου.
Εισηγητής: Λάμπος, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Αντωνίου Λάμπου να γίνουν ενέργειες για την εξαγορά του οικήματος και του οικοπέδου που στεγάζεται το Άσυλο Παιδιού.
Τόμος: 23, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-214-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια βενζινοκίνητου αυτοκινήτου αποκομιδής κιβωτίων απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-214-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια βενζινοκίνητου αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-214-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 22/5/1939
Πράξη: Χορηγία δανείου προς το Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης της υπ.αριθμ. 210 απόφασης του 1937 για τους όρους χορηγία δανείου 20.000.000 δρχ. προς το Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου του Δήμου με σκοπό την ανέγερση σχολικών κτηρίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τόμος: 23, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-215-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για κατασκευή λεμβών και παραχώρησή τους στο Ναυτικό Όμιλο της Ε.Ο.Ν.
Τόμος: 23, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ναυτικός Όμιλος Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-216-1

Πράξη: Έγκριση μέρους των τακτικών πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Έγκριση μέρους των τακτικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1939 - 1940 γιατί αργεί να εγκριθεί στο σύνολό του και παρουσιάζονται λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες.
Τόμος: 23, σελ. 216 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-216-4

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Πρόταση για οικονομική ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου γιατί είναι παλιός σύλλογος και ήρθε δεύτερος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Τόμος: 23, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-219-1

Πράξη: Ανέγερση φρουταγοράς.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της ανέγερσης της φρουταγοράς.
Τόμος: 23, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-219-1

Πράξη: Επιστροφή δημοτικού οικοπέδου στο Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Ρίζου Παπακωνσταντίνου για επιστροφή στο Δήμο του οικοπέδου που παραχωρήθηκε στο πυροσβεστικό Σώμα, γιατί πια δεν υπάρχι θέμα ανέγερσης Πυροσβεστικού Σταθμού και ανάθεση στο Δήμαρχο να μεριμνήσει επί του θέματος.
Τόμος: 23, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-220-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος Συνδέσμου Οπωροπωλών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Καθορισμός ως ημέρας ανάπαυσης της Δευτέρας και καταργούμενης της Κυριακής για τους εργαζομένους στη διαλογή φρούτων κατόπιν αίτησης του Συνδέσμου Οπωρολαχανεμπόρων Βόλου - Λεχωνίων "Ο Άγιος Γεώργιος".
Τόμος: 23, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Σύνδεσμος Οπωρολαχανεμπόρων Βόλου - Λεχωνίων Ο Άγιος Γεώργιος -- Ωράριο εργασίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-220-1

Πράξη: Ανέγερση Πουιατρείου.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Λιάντζουρα για ανέγερση του Πολυιατρείου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου αντί στον περίβολο του ναού της Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 23, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-221-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-221-1

Πράξη: Επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εγκριση της επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του παλαιού Πυροσβεστείου.
Τόμος: 23, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-221-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εγκριση της επανάληψης της δημοπρασίας για την ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων στα Παλαιά.
Τόμος: 23, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-221-1

Πράξη: Συνταξιοδότηση υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με το ζήτημα της σύνταξης λόγω υγείας της δακτυλογράφου Ερασμίας Κωστοπούλου.
Τόμος: 23, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-221-1

Πράξη: Διακανονισμός των οφειλών ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Διακανονισμός των οφειλών του Γ. Βαγγέλα, ενοικιαστή του δικαιώματος των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου του έτους 1937 - 1938 με εγγυητή τον Ν. Μπακρατσά. (Και οι δύο φυλακίστηκαν για ένα εξάμηνο λόγω οφειλών και τελικά αποφασίστηκε η εξόφληση με δόσεις.
Τόμος: 23, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαγγέλας, Γεώργιος
Μπακρατσάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-222-1

Πράξη: Έξοδα έργου Παθητικής Αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημάρχου ότι θα απαιτηθεί επιπλέον δάνειο 500.000 δρχ. για το έργο της Παθητικής Αεράμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-223-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 26/5/1939
Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την αγορά καυσίμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης για την αγορά καυσίμων, η οποία αποφασίζεται να γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό από το Δήμαρχο γιατί οι τιμές δεν είναι σταθερές και οι ετήσιες ανάγκες δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Τόμος: 23, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-224-2

Πράξη: Έγκριση συνέχισης της Υπηρεσίας κλιβανισμού και απολύμανσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης της Υπηρεσίας κλιβανισμού και απολύμανσης. Ο Οργανισμός της παραπάνω Υπηρεσίας δεν εγκρίθηκε από τον Έπαρχο.
Τόμος: 23, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-225-1

Πράξη: Πληρωμή προσωπικού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Απόφαση για πληρωμή του προσωπικού της Υπηρεσίας κλιβανισμού και απολύμανσης.
Τόμος: 23, σελ. 225 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-225-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εθνικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-226-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Βολιώτικης Χορωδίας.
Τόμος: 23, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βολιώτικη Χορωδία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-226-1

Πράξη: Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου από 883.167 δρχ. σε 853.167 δρχ.
Τόμος: 23, σελ. 226 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-226-1

Πράξη: Πληρωμή μηχανοδηγού αντλίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων στον Ιω. Π. Βλαμόπουλο, μηχανοδηγό της αντλίας.
Τόμος: 23, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαμόπουλος, Ιωάννης Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-227-1

Πράξη: Πληρωμή κηπουρού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων στον Κ. Τέρπο, κηπουρό του Μουσείου.
Τόμος: 23, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τέρπος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-227-2

Πράξη: Πληρωμή προσωπικού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων στον Ιω. Θ. Βλαμόπουλο, υδραυλικό, Θ. Κυπαρισσό, ηλεκτρολόγο και Στυλιανή Γαρδέλη, καθαρίστρια.
Τόμος: 23, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαμόπουλος, Ιωάννης Θ.
Κυπαρισσός, Θεόδωρος
Γαρδέλη, Στυλιανή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-228-1

Πράξη: Πληρωμή ηλεκτρολόγου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων στον Παν. Μαγουλά, ηλεκτρολόγο στο Υδραγωγείο της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 23, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάς, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-228-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 16/7/1939
Πράξη: Καθορισμός του τόκου δανείου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου ότι ο τόκος του δανείου του Ταμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ορίστηκε σε 6% ετησίως. Η τοκοχρεωλυτική δόση θα εξασφαλιστεί από το φόρο εισαγομένων από το εξωτερικό προϊόντων, μετά την αφαίρεση των συνδρομων σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 229 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Βόλου
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-229-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 30/6/1939
Πράξη: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Διευκρίνιση των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 23, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-232-1

Πράξη: Επισκευή οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση της εταιρείας Γ.Ε.Β.Ε.Β. μέσω του εκπροσώπου της κ. Αθανασιάδη για επισκευή διαφόρων οδών της πόλης. Έγκριση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επισκευή της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 23, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αθανασιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-232-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Τοπικής Επιτροπής Τουρισμού.
Τόμος: 23, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Τοπική Επιτροπή Τουρισμού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-232-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 232 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-232-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για την ενοικίαση του οικήματος του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.
Τόμος: 23, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-233-1

Πράξη: Μισθοδοσία γραμματέα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Καθορισμός του μηνιαίου μισθού του γενικού γραμματέα του Δήμου στις 8.000 δρχ.
Τόμος: 23, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-233-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται 1.000 δρχ. τον μήνα στον γενικό γραμματέα του Δήμου για έκτακτα έξοδα του γραφείου του.
Τόμος: 23, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-234-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. στη Φιλοδασική Ένωση Βόλου σημειώνοντας πως στην περίπτωση που ο λόφος της Γορίτσας κηρυχθεί αναδασωτέος θα ενισχυθεί πάλι.
Τόμος: 23, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Ένωση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-234-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Δημοτικού Ορφανοτροφείου. (Πρόκειται για άυξηση της ετήσια επιχορήγησης από 150.000 σε 200.000 δρχ.) Ανάθεση στον Γεώργιο Βαφειάδη και Αντώνιο Λάμπο να παρακολουθούν τη Διοίκησή του.
Τόμος: 23, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-235-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-236-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για έξοδα αποστολής επαιτών στις πατρίδες τους.
Τόμος: 23, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-236-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 51.600 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 51.600 δρχ. για έξοδα ενοικίασης των εκπαιδευτηρίων.
Τόμος: 23, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-236-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ των μαθητών που αρίστευσαν.
Τόμος: 23, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Βραβεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-236-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για έξοδα αθλοθέτησης και τέλεσης αγώνων.
Τόμος: 23, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-236-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 24.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ σωματείων και ενώσεων.
Τόμος: 23, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-236-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Βολιώτικης Χορωδίας.
Τόμος: 23, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βολιώτικη Χορωδία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-237-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση δύο αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-237-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-238-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 28.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 28.000 δρχ. προς την Ανώνυμη Τηλεφωνική Εταιρεία ως προκαταβολή για εγκατάσταση τηλεφώνου στα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 23, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Ανώνυμη Τηλεφωνική Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-238-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 4/7/1939
Πράξη: Βελτίωση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναφορά του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Λιάντζουρα στην ανάγκη βελτίωσης της εμποροπανηγύρης και στο οικτρό θέαμα που παρουσιάζει.
Τόμος: 23, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-239-2

Πράξη: Εγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Εγκριση της διακήρυξης της εκποίησης των δια του αυτοκινήτου του Δήμου αποκομιζομένων οικιακών απορριμάτων. Συζήτηση για τη θέση ρίψης των απορριμάτων προς αποφυγή μολυσματικών ασθενειών.
Τόμος: 23, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-240-2

Πράξη: Προμήθεια αυτοκινήτων καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναφορά του Δημάρχου στην έγκριση από το Υπουργείο Σιδηροδρόμων της διακήρυξης για προμήθεια δύο αυτοκινήτων για την καθαριότητα. Συζήτηση για το σύστημα καθαριότητας "δι' αυτοκινήτου".
Τόμος: 23, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Αξελός, Στάμος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Αυτοκίνητα
Ελλάς. Υπουργείο Σιδηροδρόμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-241-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 39.573 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 39.573 δρχ. ως αμοιβή στον εργολάβο Κ. Κωνσταντά για την επισκευή οδών της πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-242-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 44.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 44.000 δρχ. ως αμοιβή στον εργολάβο Κ. Κωνσταντά για επιπλέον εργασία στα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 23, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-242-2

Πράξη: Ανακαίνιση διαφόρων οδών της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 415α
Περιεχόμενα: Έγκριση από τον προϋπολογισμό 550.000 δρχ. της δαπάνης για την ανακαίνιση διαφόρων οδών της πόλης και της έκθεσης του αρχιμηχανικού του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα.
Τόμος: 23, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-243-1

Πράξη: Είσπραξη και έλεγχος φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση παψηφεί αποδεκτή για εξεύρεση καλύτερου τρόπου είσπραξης και ελέγχου των φόρων.
Τόμος: 23, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-244-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 10/7/1939
Πράξη: Ανάγνωση των πρακτικών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των πρακτικών της Δημαρχιακής Επιτροπής για το έλλειμμα του Γενικού Επόπτη των φόρων του Δήμου Χρ. Κρητικού και του εγγράφου προς τον Εισαγγελέα Βόλου για το ζήτημα αυτό. Ζητείται να εξεταστεί αν το έλλειμμα αυτό οφείλεται στο βιομηχανικό φόρο από το 1936. Έκφραση λύπης του Δημάρχου για την ενέργεια του Δημ. Συμβούλου Κων. Κούρτιου να ενημερώσει τον Έπαρχο.
Τόμος: 23, σελ. 244 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-244-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 144.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 144.000 δρχ. ως αποζημίωση στον Κωνσταντίνο Λούλη λόγω της ρυμοτμίας της οικίας του στην οδό 4ης Αυγούστου (πρώην Ιωλκού) και Ερμού, κατόπιν απόφασης του Εφετείου Λάρισας.
Τόμος: 23, σελ. 246 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λούλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-246-2

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της διώροφης οικίας του Στάμου Αξελού (Ιάσονος, Δημητριάδος, Σπυρίδη) και της καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης.
Τόμος: 23, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-247-1

Πράξη: Διορισμός επόπτη καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δημάρχου για διορισμό του Αθ. Μπλαγούρα, αστυφύλακα της Αστυνομίας τουρισμού ως ανώτερου επόπτη καθαριότητας.
Τόμος: 23, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπλαγούρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-248-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. υπέρ των απόρων φυματικών και συζήτηση σχετικά με την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Πρόταση για ανέγερση λαϊκού σανατορίου.
Τόμος: 23, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-248-2

Πράξη: Πρόταση για κατάργηση της ετήσιας εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόταση για κατάργηση της ετήσιας εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 23, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λάμπος, Αντώνιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-249-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της τροποποίησης του σχεδίου πόλης και ανάθεση του ζητήματος σε Επιτροπή.
Τόμος: 23, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-249-1

Πράξη: Επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου ότι μετά από συνεννόηση με τον Ευάγγελο Τζάνο του Ε.Β.Ε.Β. υπάρχει η σκέψη να οργανωθεί εκδρομή με αυτοκίνητο στα Γιάννενα με αφορμή τη σύνδεσή τους με την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου -- Ιωαννίνων)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-249-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 23, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-249-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την κατασκευή πινακίδων και αριθμών των οδών.
Τόμος: 23, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-250-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της οικίας του Ι. Δεδούση επί της οδού Γαζή.
Τόμος: 23, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεδούσης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-250-1

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας της οικίας της Μαργαρίτας, συζύγου του Αθ. Κουτσιγιαννάκη επί της οδού Αφεντούλη.
Τόμος: 23, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσιγιαννάκη, Μαργαρίτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-250-2

Πράξη: Κατάθεση ποσού υπέρ της Παθητικής Αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατάθεσης 50.000 δρχ. στην Εθνική Τράπεζα υπέρ της Παθητικής Αεράμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-251-1

Πράξη: Έγκριση των εξόδων ηλεκτροφωτισμού και τηλεφώνου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Έγκριση των εξόδων ηλεκτροφωτισμού και τηλεφώνου των Φυλακείων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 251 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Δημοτικό Φυλάκειο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-251-2

Πράξη: Έγκριση των εξόδων πετρελαιοφωτισμού και καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Έγκριση των εξόδων πετρελαιοφωτισμού και καθαριότητας των Φυλακείων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δημοτικό Φυλάκειο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-252-1

Πράξη: Μετονομασίας συνοικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετονομασίας της συνοικίας "Καπακλή" σε "Αγίων Αναργύρων" κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Εξωραϊσμού και καλλωπισμού της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων.
Τόμος: 23, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
Σύλλογος Εξωραϊσμού και Καλλωπισμού Συνοικίας Αγίων Αναργύρων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-252-1

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Έγκριση της απαλλαγής του φόρου εισαγωγής φυσιγγίων της "Πανθεσσαλικής Αθλητικής Ένωσης".
Τόμος: 23, σελ. 252 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Πανθεσσαλική Αθλητική Ένωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-252-2

Πράξη: Καταβολή ποσού υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής 1.139,95 δρχ. υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για διάφορες εργασίες από το 1927.
Τόμος: 23, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-253-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου αριστερά της εισόδου του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 23, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-253-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου δεξιά της εισόδου του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 23, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-254-1

Πράξη: Συζήτηση για την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση διαφόρων θεμάτων σχετικά με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 23, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-254-1

Πράξη: Καταβολής αποζημίωσης σε δημοτικό υπάλληλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης εκτός έδρας στον αποσπασθέντα στη Νομαρχία Λάρισας δημοτικό υπάλληλο Γεώργιο Καρμίρη.
Τόμος: 23, σελ. 254 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργασία
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-254-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 11/7/1939
Πράξη: Έπανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έπανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-256-1

Πράξη: Έπανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έπανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του κτηρίου του παλαιού Πυροσβεστείου.
Τόμος: 23, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-256-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για τη συντήρηση του κήπου του Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 23, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δικαστήρια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-256-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης οδοκαθαριστή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του οδοκαθαριστή Β. Τσομπλεκτσή για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης εκ μέρους του Δήμου για λουτροθεραπεία.
Τόμος: 23, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσομπλεκτσής, Β.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-257-1

Πράξη: Εισαγωγή οδοκαθαριστή στη Νευρολογική Κλινική Χατζηγεωργίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου ότι ο ψυχοπαθής οδοκαθαριστής Απ. Μιχαήλ εισήχθη για νοσηλεία λίγων ημερών στη Νευρολογική Κλινική Χατζηγεωργίου.
Τόμος: 23, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Νευρολογική Κλινική Χατζηγεωργίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχαήλ, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-257-1

Πράξη: Παραπομπή στη Δημαρχιακή Επιτροπή του θέματος ψυχοπαθούς σωφέρ του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παραπομπή στη Δημαρχιακή Επιτροπή του θέματος του ψυχοπαθή βοηθού σωφέρ Νικ. Ζαφειρίου, ο οποίος έχει επανειλημμένα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και δεν μπορεί να εργαστεί,
Τόμος: 23, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφειρίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-257-1

Πράξη: Έγκριση της συνταξιοδότησης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνταξιοδότησης του Λύσσανδρου Πατρώνη και πρόσληψη του Μπλουγόυρα ως Γενικού Επόπτη καθαριότητας.
Τόμος: 23, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνης, Λύσσανδρος
Μπλουγούρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-257-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή διαφόρων προμηθειών.
Τόμος: 23, σελ. 257 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπος, Αντώνιος
Πρατογιάννης, Άγγελος
Περιστέρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-257-2

Πράξη: Έγκριση αντικατάστασης του αρχιμηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση αντικατάστασης του αρχιμηχανικού του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα για όσο καιρό διαρκέσει η στράτευσή του και βολιδοσκόπηση του μηχανικού Β. Τρίχα.
Τόμος: 23, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Τρίχας, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-258-1

Πράξη: Ρυμοτομία οικοδομών για την επέκταση του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως τα πρακτικά δημοπρασίας για την επέκταση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και είναι ανάγκη να ρυμοτομηθούν οι οικοδομές προς την οδό Τσιτσιλιάνου.
Τόμος: 23, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-258-1

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκκένωση των βόθρων των αποχωρητηρίων των προσφυγικών συνοικισμών.
Τόμος: 23, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δημοπρασίες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-258-1

Πράξη: Επέκταση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του εγγράφου του κ. Χατζάρα με διαβιβαστικό του Επάρχου σχετικά με την επέκταση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-258-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης του Άσυλου Παιδιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Άσυλου Παιδιού για απαλλαγή από τη φορολογία του γάλακτος που χορηγεί.
Τόμος: 23, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-258-1

Πράξη: Αύξηση της αποζημίωσης των μαιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Αύξηση της αποζημίωσης των μαιών των απόρων λεχωΐδων από 100 σε 150 δρχ.
Τόμος: 23, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-258-2

Πράξη: Εορτασμός 4ης Αυγούστου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της προμήθειας πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό της 4ης Αυγούστου.
Τόμος: 23, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 4η Αυγούστου 1936 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-259-1

Πράξη: Πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του Χρ. Δαμιανού για τοποθέτηση, με ενοίκιο του χώρου, τουριστικής κούνιας στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 23, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Τουρισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Τουρισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-259-1

Πράξη: Αύξηση φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Αύξηση του φόρου των εισαγόμενων χαρτοσακουλών από 0,70 σε 2 δρχ. ανά κιλό.
Τόμος: 23, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-259-1

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστή οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του ενοικιαστή του οικοπέδου του Φωταερίου Χρ. Κατσίκα από το ενοικιαστήριο του οικοπέδου, από το έτος 1929, όταν αυτό περιήλθε στην Υπηρεσία δημοσίων κτημάτων.
Τόμος: 23, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσίκας, Χρόνης Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-260-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 20/7/1939
Πράξη: Έγκριση της επέκτασης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης του σχεδίου πόλης. Στην επέκταση δεν περιλαμβάνεται η συνοικία Καπακλή και συγκεκριμένα το τμήμα της οδού Βόλου - Λάρισας, Κραυσίδων, σιδηροδρομική γραμμή γιατί το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από λαχανόκηπους.
Τόμος: 23, σελ. 261 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-261-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για ανακαίνιση των οδών Σπυρίδη, Κουμουνδούρου και Ορφέως.
Τόμος: 23, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σπυρίδη, Κουμουνδούρου, Ορφέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-263-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 340.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 340.000 δρχ. για ανακαίνιση των οδών Μικρασιατών και Σινώπης.
Τόμος: 23, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μικρασιατών, Σινώπης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-263-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 530.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 530.000 δρχ. για ανακαίνιση των οδών Μαγνήτων, Σταθά και Ιάσονος.
Τόμος: 23, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαγνήτων, Ιάσονος, Σταθά)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-264-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τους ρώσους πρόσφυγες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης μολύνσεων από τους ρώσους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο Δημοτικό Θέατρο. Ανάγκη εύρεσης αποθηκών και δωματίων για την εγκατάστασή τους.
Τόμος: 23, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-264-2

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας προμηθειών για τον δημοτικό καταβρεκτήρα.
Τόμος: 23, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-265-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για αγορά παρακείμενων σε αυτό οικοπέδων, ιδιοκτησίας Πολυχρόνου, Μπασδέκη, Μαρίας Καραγιάννη και Άννης Γκαμάτογλου.
Τόμος: 23, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-265-2

Πράξη: Έγκριση εφοδιασμού των καταβρεκτήρων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Έγκριση εφοδιασμού των καταβρεκτήρων του Δήμου με δύο συσσωρευτές από το Γ. Γαλανό στην Αθήνα.
Τόμος: 23, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γαλανός, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-266-1

Πράξη: Απόφαση για εκποίηση των παλαιών καταβρεκτήρων.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκποίηση των παλαιών καταβρεκτήρων δια δημοπρασίας.
Τόμος: 23, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-266-1

Πράξη: Απαλλαγή από δημοτικούς φόρους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από δημοτικούς φόρους των ιδιοκτητών Κουτίνα και Καμπούρη, εφόσον τα κτήματά τους βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων της πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτίνας
Καμπούρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-266-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας Αστικών Συγκοινωνιών για απαλλαγή από τη φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της εταιρείας Αστικών Συγκοινωνιών για απαλλαγή από τη φορολογία, γιατί αντίκειται στο νόμο. Ο φόρος αφορά το τέλος αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-266-1

Πράξη: Έπανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έπανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση του κτηρίου του παλαιού Πυροσβεστείου.
Τόμος: 23, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-267-1

Πράξη: Έπανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έπανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-367-1

Πράξη: Υπηρεσία Ταμείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφση για ενίσχυση της Υπηρεσίας του Ταμείου του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-267-1

Πράξη: Αναστολή της πληρωμής των χρεών οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναστολής της πληρωμής για την κατασκευή και επισκευή ρείθρων και κρασπέδων του οφειλέτη Ι. Μπακονικόλα λόγω της οικονομικής του δυσπραγίας.
Τόμος: 23, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-267-1

Πράξη: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού της Μηχανικής Υπηρεσίας για πρόσληψη μηχανικού στη θέση του στρατευθέντος Γ. Κοτοπουλέα. Ο καταρχήν προτεινόμενος αντικαταστάτης Β. Τρίχας αρνήθηκε και πρότεινε τον κ. Λεδάκη, ο οποίος έγινε τελικά αποδεκτός.
Τόμος: 23, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Τρίχας, Βασίλειος
Λεδάκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-267-2

Πράξη: Έγκριση πρόωρης συνταξιοδότησης δακτυλογράφου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόωρης συνταξιοδότησης της δακτυλογράφου του Δήμου Ερασμίας Κωστοπούλου λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.
Τόμος: 23, σελ. 268 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-268-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 4/8/1939
Πράξη: Ανάγνωση εγγράφου του Επάρχου Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφου του Επάρχου Βόλου σύμφωνα με την οποία συνεπεία διαταγής του Υπουργείου Ναυτικών απαγορεύεται η τέλεση δεξίωσης προς τιμήν των αξιωματικών του στόλου ώστε να παραμείνουν αυτοί απερίσπαστοι για τα γυμνάσια τους.
Τόμος: 23, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Ναυτικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-271-1

Πράξη: Διάνοιξη της οδού Αφεντούλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Διάνοιξη της οδού Αφεντούλη από την Μηχανική Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως των περιοίκων.
Τόμος: 23, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (οδός Αφεντούλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-271-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Οίκου Παπαγεωργίου για απαλλαγή από το φόρο αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Υφαντουργία Αδελφών Στ. Παπαγεωργίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-271-2

Πράξη: Επανάληψη δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Επανάληψη της δημοπρασίας για την ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Τόμος: 23, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-272-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως αμοιβή στους δικηγόρους της Αθήνας Φ. Βέγγλερη και Ι. Απ. Κουτσογιάννη, οι οποίοι απέκρουσαν την προσφυγή του πρώην μηχανικού του Δήμου Γ. Κοντοστάνου στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τόμος: 23, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βέγγλερης, Φ.
Κουτσογιάννης, Ιωάννης
Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-272-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500 δρχ. υπέρ της δακτυλογράφου Φωφώς Μερκούρη για τη συντήρηση της χήρας μητέρας της και του ανήλικου αδελφού της.
Τόμος: 23, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μερκούρη, Φωφώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-272-2

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 581 του 1937 απόφασης και εμμονή στην υπ.αριθμ. 436 του 1939 σχετικά με την τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-273-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στον απολυμαντή του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Καταβολή αποζημίωσης στον απολυμαντή του Δήμου Γ. Έξαρχο για λουτροθεραπεία.
Τόμος: 23, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-274-1

Πράξη: Έγκριση συνδρομής του Δήμου υπέρ ωδείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Έγκριση συνδρομής του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ωδείου και του Ωδείου της Αννέτας Τσολάκη. Επίσης απόφαση να εισάγονται στα ωδεία αυτά άποροι μαθητές με επιδόσεις στη μουσική και σύσταση Επιτροπής για το διακανονισμό των διδάκτρων.
Τόμος: 23, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικό Ωδείο Βόλου
Ωδείο Αννέτας Τσολάκη
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκη, Αννέτα
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-274-2

Πράξη: Τροποποίηση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού καθαριότητας και καταβρέγματος κατόπιν της επέμβασης του Επάρχου.
Τόμος: 23, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-275-2

Πράξη: Επέκταση άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης του άρθρου του προϋπολογισμού σχετικά με την οδοποιία.
Τόμος: 23, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-276-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για τα έξοδα περίθαλψης των ρώσων προσφύγων.
Τόμος: 23, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-276-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 190.000 δρχ. για οφειλόμενα στον ενοικιαστή του φόρου επί των εγχώριων προϊόντων Χρ. Βλάτσο μετά την αναίρεση από τον Άρειο Πάγο της προσφυγής του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλάτσος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-277-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 1/9/1939
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 23, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-278-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 6/9/1939
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 23, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-279-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 15/9/1939
Πράξη: Ανακοίνωση συγχαρητήριας επιστολής του Προέδρου της κυβέρνησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση συγχαρητήριας επιστολής του Προέδρου της Κυβέρνησης για την αποστολή λευκώματος της 4ης Αυγούστου.
Τόμος: 23, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-280-1

Πράξη: Εκλογή συμπληρωματικών μελών στην Επιτροπή προμηθειών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εκλογή συμπληρωματικών μελών στην Επιτροπή προμηθειών.
Τόμος: 23, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-280-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα απόλυσης επόπτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της απόλυσης του Επόπτη της καθαριότητας Αθ. Μπλουγούρα κατόπιν της παρέμβασης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στον Έπαρχο λόγω του ότι δεν είναι βολιώτης, Έκπληξη και δυσανασχέτηση για την απόφση αυτή. Η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει να παραμείνει ως έχει και ο προσωρινός του διορισμός να γίνει οριστικός.
Τόμος: 23, σελ. 280 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Αξελός, Στάμος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπλουγούρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-280-3

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη συσκώτιση του φωτισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τη συσκώτιση του φωτισμού της πόλης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Παθητικής Αεράμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-282-1

Πράξη: Ακύρωση ορισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ακύρωσης ορισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών και μεταξύ αυτών της πίστωσης για τους ρώσους πρόσφυγες και συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό.
Τόμος: 23, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-283-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του κτηρίου του πρώην Πυροσβεστείου. Πλειοδότης ο Νικ. Καζαμίας.
Τόμος: 23, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- δημοπρασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζαμίας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-283-2

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της τροποποίησης της αρχικής διακήρυξης για την ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Τόμος: 23, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-284-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης δικαιώματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Έγκριση της είσπραξης απευθείας από το Δήμου του δικαιώματος των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-284-1

Πράξη: Έγκριση της σύσταση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύσταση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού είσπραξης μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 284 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-284-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης σε επόπτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης μηνιαίας αποζημίωσης για έξοδα μετακίνησης στο Επόπτη φόρων Α' τάξης.
Τόμος: 23, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-286-2

Πράξη: Διακήρυξη ενοικίασης καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Έγκριση της τροποποίησης της διακήρυξης για την ενοικίαση του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 23, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-287-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το διορισμό ως πληρεξουσίου δικηγόρου του νοσοκομείου του κ. Σμυρνιάδη, νομικού συμβούλου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια για εξασφάλιση του κληροδοτήματος της Ευανθίας Τριανταφύλλου.
Τόμος: 23, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριανταφύλλου, Ευανθία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-287-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.545 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.545 δρχ. υπέρ του στρατολόγου του Δήμου Ζήση Μαντίδη για τα έξοδα νοσηλείας εξαιτίας δαγκώματος από λυσσασμένο σκύλο.
Τόμος: 23, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαντίδης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-288-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του ταμία του Δήμου Αγ. Ζήτρου για πίστωση 1.000 δρχ. για αλληλογραφία του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Ταχυδρομική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-288-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 13.588,85 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 13.588,85 δρχ. για την αποπληρωμή του Μιλτ. Παπαδέλα, εργολάβου κατασκευής του περιτειχίσματος του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 289 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδέλας, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-289-2

Πράξη: Έγκριση αίτησης για δασμολογική κατάταξη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του Ιω. Δήμου, εργοστασιάρχη χαρτοσακουλών, για δασμολογική του κατάταξη.
Τόμος: 23, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δήμου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-290-1

Πράξη: Έγκριση της αίτησης της Α.Ε. Μεταξοκλωστοϋφαντουργικής "Χρυσαλλίς".
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης της Α.Ε. Μεταξοκλωστοϋφαντουργικής "Χρυσαλλίς" για παράταση της προσωρινής αποθήκευσης, πάνω από τρίμηνο που ορίζει ο νόμος, κουκουλιών από τις παραμεθόριες περιοχές λόγω της "διεθνούς ανωμάλου καταστάσεως" με την προϋπόθεση να καταβληθεί ο ανάλογος δημοτικός φόρος.
Τόμος: 23, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Αξελός, Στάμος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Μεταξοκλωστοϋφαντουργική Εταιρεία Χρυσαλλίς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-291-1

Πράξη: Επιβολή προστίμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 23, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-291-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.014 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.014 δρχ. για έξοδα οδοιπορικών στον υπάλληλο του Δήμου Ν. Στρατηγόπουλο, εκπαιδευόμενο στην Παθητική Αεράμυνα.
Τόμος: 23, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-292-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 59 / 20/9/1939
Πράξη: Ανακοίνωση από τη Νομαρχία Λάρισας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση από τη Νομαρχία Λάρισας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ακυρώνει επιχορηγήσεις του κεφαλάιου "Πρόνοια" λόγω της εμπόλεμης διεθνούς κατάστασης. Ευχή της Διοικούσας Επιτροπής για άρση της εγκυκλίου και έγκριση πιστώσεων υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων, της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών Μηχανικών, του Ορφανοτροφείου και της Επιτροπής στέγασης των προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 23, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-294-2

Πράξη: Συνάντηση Δημάρχου στην Αθήνα για συνάντηση με το Υπουργό Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με την ανάγκη μετάβασης στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών. Επανάληψη της δημοπρασίας για την προμήθεια δύο αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμάτων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-295-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού της διοικητικής διαχείρισης υπό του Δημάρχου για το οικονομικό έτος 1938 - 1939.
Τόμος: 23, σελ. 296 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-296-12

Πράξη: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού της διοικητικής διαχείρισης υπό του Δημάρχου από 1ης Απριλίου έως 31ης Ιουλίου 1939.
Τόμος: 23, σελ. 307 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-307-9

Πράξη: Εκτέλεση έργων για την προστασία του πληθυσμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Εκτέλεση των παρακάτω έργων για την προστασία του πληθυσμού λόγω της πολεμικής κατάστασης: 1) κατασκευή κοινόχρηστων καταφυγίων, 2) ανόρυξη ορυγμάτων, 3) συσκότιση δημοτικού φωτισμού πόλεως, 4) προμήθεια 300 αντισφυξιογόνων προσωπίδων, 5) προμήθεια 10 αντιπυριτικών στολών συνεργείου, 6) συγρότηση συνεργείων ανιχνευτών, απολυμαντών, πυροσβεστών και σταθμών α΄βοηθειών, 7) προμήθεια 200 μπλε ηλεκτρικών φανών τσέπης.
Τόμος: 23, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1940
Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-315-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων από τον προϋπολογισμό για την εντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
Τόμος: 23, σελ. 316 - 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1940
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-316-2

Πράξη: Επιβολή προσωπικής εργασίας για έργα αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Επιβολή σε όλα τα άρρενα μέλη του πληθυσμού από 18 έως 55 ετών δεκαήμερης προσωπικής εργασίας για τα έργα αεράμυνας. Εξαιρούνται οι Έλληνες και ξένοι που δε διαθέτουν περιουσία στο Δήμο Παγασών, έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή είναι ανίκανοι για εργασία.
Τόμος: 23, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-317-1

Πράξη: Κατεδάφιση παλαιών στρατώνων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Έγκριση της μείωσης από 50.000 σε 25.000 δρχ. της πρώτης προσφοράς και αύξηση του χρονικού ορίου καθορισμού του οικοπέδου στη διακήρυξη για την κατεδάφιση των παλαιών στρατώνων.
Τόμος: 23, σελ. 317 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-317-2

Πράξη: Άρσης υποθήκης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Άρση από το Δήμο της υποθήκης της διώροφης οικίας επί της οδού Δεληγιώργη του αποβιώσαντος Νικ. Πιτάκα ή Φιτσιτσόγλου.
Τόμος: 23, σελ. 318 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υποθήκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιτσιτσόγλου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-318-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 23, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβουλίο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-319-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 23, σελ. 319 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβουλίο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-319-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την εκποίηση του ελαιοκάρπου των δωρηθέντων στο Δήμο κτημάτων του Αλεξ. Τσιμπούκη.
Τόμος: 23, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-320-1

Πράξη: Καταβολής αποζημίωσης σε επόπτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 9.000 δρχ. στο Γενικό Επόπτη καθαριότητας Λυσ. Πατρώνη λόγω συνταξιοδότησής του.
Τόμος: 23, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνης, Λύσσανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-320-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 24/4/1901
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού καφενείου δεξιά της εισόδου του Δημ. Θεάτρου. Πλειοδότης ο Αντ. Αντωνίου.
Τόμος: 23, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνίου, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-322-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίς για την ενοικίαση του Δημοτικού καφενείου αριστερά της εισόδου του Δημ. Θεάτρου. Πλειοδότης ο Κων. Αποστόλου ή Μακρής.
Τόμος: 23, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστόλου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-322-1

Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της διακήρυξης για την ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Τόμος: 23, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-322-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης του Άσυλου Παιδιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Άσυλου Παιδιού για παραχώρηση πέντε στρεμμάτων των κτημάτων Τσιμπούκη για ανέγερση κτηρίου.
Τόμος: 23, σελ. 323 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-323-3

Πράξη: Μεταφορά πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Ακύρωση της απόφασης σύμφωνα με την οποία μεταφέρονται πιστώσεις 2.550.000 δρχ. στο αποθεματικό κεφάλαιο. Μεταφορά πίστωσης 1.200.000 δρχ. της ανέγερσης φρουταγοράς για κατασκευή καταφυγίου και προμήθεια αντισφυξιογόνων προσωπίδων για το προσωπικό του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ασφάλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-325-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για την καλλιέργεια των δημοτικών στρεμμάτων πλησίον του Νεκροταφείου για έκτακτες περιπτώσεις, κατόπιν εγκυκλίου της κυβέρνησης περί εντατικής καλλιέργειας της χώρας.
Τόμος: 23, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-326-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την μείωση του φωτισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την μείωση του φωτισμού κατόπιν των παραπόνων από κατοίκους και την Ασφάλεια για τον περιορισμό του έως τις 2.π.μ. Πρόταση της τοπικής Επιτροπής Αεράμυνας να τοποθετηθούν μπλε λάμπες.
Τόμος: 23, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1940
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-327-1

Πράξη: Ζήτημα σύμβασης με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενωμέρωση του Δημάρχου για τη συζήτηση με τον διευθυντή της Ηλεκτρικής Εταιρείας κ. Ζησάκη σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης με το Δήμο ώστε να μη ζημιώνεται ούτε η εταιρεία ούτε ο Δήμος και να υπάρχει φωτισμός όλο το βράδυ.
Τόμος: 23, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Αξελός, Στάμος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1940
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-328-1

Πράξη: Ζήτημα σύμβασης με τον ανάδοχο του Φωταερίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για το θέμα της μη εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο του Φωταερίου Γ. Κυρίτση. Απόρριψη της αίτησής του για αύξηση του παρεχόμενου αερίου από 6.20 σε 7.20 δρχ. το μέτρο.
Τόμος: 23, σελ. 328 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-328-2

Πράξη: Ανάκληση δωρεάς δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Ανάκληση της δωρεάς του δημοτικού οικοπέδου επί των οδών 2ας Νοεμβρίου, Βασάνη, Μικρασιατών και Μακρινίτσης στη Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Αντιεροπορικής Άμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-329-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ. για καλλιέργεια του κήπου του νοσοκομείου.
Τόμος: 23, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-330-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία επιδόματος αντί συσσιτίου στους υπάλληλους και υπηρέτες του νοσοκομείου που δε σιτίζονται σε αυτό.
Τόμος: 23, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-330-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία μηνιαίου επιδόματος στον απολυμαντή του Δήμου Γ. Έξαρχο.
Τόμος: 23, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-331-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγερση αγωγής προς είσπραξη του κληροδοτήματος της Βικτωριας Σταυρίδου.
Τόμος: 23, σελ. 331 - 332
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταυρίδου, Βικτωρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-331-2

Πράξη: Έγκριση αίτησης για διάνοιξη παρόδου σε οικόπεδο ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του Αγγελή Παρθένη για διάνοιξη παρόδου 7 μέτρων στο οικόπεδό του επί των οδών Αθ. Διάκου με Ερμού.
Τόμος: 23, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παρθένης, Αγγελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-332-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. για ενίσχυση της Επιτροπής εράνων υπέρ των ρώσων προσφύγων.
Τόμος: 23, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-333-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την αγορά των παρακείμενων κτημάτων, ιδιοκτησίας Πολυχρ. Μπασδάνη και Μαρίας Καραγιάννη.
Τόμος: 23, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβουλίο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγιάννη, Μαρία
Μπασδάνης, Πολυχρόνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-333-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-334-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 6/10/1939
Πράξη: Επισκευή οδού Ιάσονος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση του ποσού έως 250.000 δρχ. για την επισκευή της οδού Ιάσονος.
Τόμος: 23, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-335-2

Πράξη: Καθορισμός για την απόσταξη του σταμφυλοπνεύματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Καθορισμός για την απόσταξη του σταμφυλοπνεύματος της περιοχής του Βόλου το δίμηνο από 1/12/1939 έως 31/1/1940.
Τόμος: 23, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οινοπνευματώδη ποτά -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-336-1

Πράξη: Καθορισμός της τιμής για την προσκύρωση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Καθορισμός της τιμής (180 δρχ. το τ.μ.) για την προσκύρωση δημοτικού οικοπέδου μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Γρηγορίου και Παπακυριαζή.
Τόμος: 23, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου, Παπακυριαζή)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-336-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης διοικητικού λογαριασμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης διοικητικού λογαριασμού υπό του Δημάρχου για την περίοδο από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 1939.
Τόμος: 23, σελ. 336 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-336-8

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1938 - 1939.
Τόμος: 23, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1938 - 1939
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-343-1

Πράξη: Έγκριση απαλλοτρίωσης πέριξ του τμήματος "Χιλιαδούς".
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλοτρίωσης πέριξ του τμήματος "Χιλιαδούς" για τη δημιουργία συγκοινωνίας (30 μ. επέκταση της οδού Αχιλλέως) και της αποζημίωσης των ιδιοκτητών τους σύμφωνα με την καθορισμένη από τη νόμιμο Επιτροπή.
Τόμος: 23, σελ. 343 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αχιλλέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-343-2

Πράξη: Επέκταση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Επιτόπια έξεταση από τον Επιθεωρητή δημοσίων έργων κ. Παπαδημητρίου του θέματος της επέκτασης του σχεδίου πόλης στην περιοχή Καπακλή.
Τόμος: 23, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-344-1

Πράξη: Προσωρινή δημοτικής έκτασης παραχώρηση στην Ε.Ο.Ν.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Προσωρινή παραχώρηση στην Ε.Ο.Ν. για το καλλιεργητικό της πρόγραμμα των παρακάτω: 1) ένα τμήμα της πλατείας Ρήγα Φεραίου, 2) τη δυτική πλευρά της οδού Ορμινίου (κτήμα Αλεξ. Τσιμπούκη), 3) τον αγρό του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 23, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1936 - 1941
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-344-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Αναθεώρηση της υπ.αριθμ. 434 απόφασης σχετικά με το φόρο των εισαγόμενων χαρτοσακουλών μετά από παρέμβαση του Επάρχου.
Τόμος: 23, σελ. 344 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-344-2

Πράξη: Άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Νομάρχη Λάρισας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Απόφαση να σκηθεί έφεση κατά της απόφασης του Νομάρχη Λάρισας, ο οποίος αναίρεσε την υπ.αριθμ. 451 απόφασης περί Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού καθαριότητας και καταβρέγματος. Η Διοικούσα Επιτροπή θεωρεί πως το συγκεκριμένο ζήτημα είναι θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 23, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-345-1

Πράξη: Κατάθεση ποσού υπέρ του "Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων Παγασών Βόλου".
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Κατάθεση 750.000 δρχ. από τον προϋπολογισμό υπέρ του "Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων Παγασών Βόλου" ως εισφορά στο τοκοχρεωλύσιο του έτους 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-345-2

Πράξη: Έργα εξυγίανσης Αλυκών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Έγκριση χρησιμοποίησης του υπόλοιπου ποσού από τα έργα εξυγίανσης των Αλυκών για την περίφραξη της εξυγιανθείσης έκτασης.
Τόμος: 23, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βολου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-346-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με έργα αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με έργα αεράμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-347-1

Πράξη: Έγκριση μεταρρύθμισης του φωτισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταρρύθμισης του φωτισμού της πόλης ώστε να λειτουργεί όλη τη νύχτα. Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. σε 10 δόσεις για την πραγματοποιηση της παραπάνω μεταρρύθμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αεράμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-347-2

Πράξη: Έγκριση επιβολής ερανικής φορολογίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής ερανικής φορολογίας βάση ερανικών καταλόγων μεταξύ των κατοίκων της πόλης ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση υπέρ της Επιτροπής βοήθειας. Ο Δήμος δε μπορεί να συμβάλλει λόγω των έργων αεράμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 348 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-348-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 25/10/1939
Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 350 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-350-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 2/11/1939
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την προμήθεια υγειονομικού υλικού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την προμήθεια υγειονομικού υλικού σε συνεργασία με τη Διοίκηση Παθητικής Αεράμυνας.
Τόμος: 23, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-354-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης δανείου υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης δανείου υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τόμος: 23, σελ. 354 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-354-5

Πράξη: Σχέδιο πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Γνωμοδότηση ότι η απαλλοτρίωση και κατεδάφιση των υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ οικοδομικών τετραγώνων του σχεδίου πόλης συντρίβουν και καταστρέφουν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και πρόταση στους Θεσσαλικούς Σιδηροδρόμους για επέκταση στο χώρο μπροστά από τη σιδηροδρομική γραμμή χωρίς να παραβλεφθούν τα συμφέροντα των κατοίκων της συνοικίας Παλαιά.
Τόμος: 23, σελ. 358 - 359
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-358-2

Πράξη: Τροποποίηση διακήρυξης εκποίησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του υπ.αριθμ. 2 άρθρου της αρχικής διακήρυξης για την εκποίηση του ηρτημένου ελαιοκάρπου των κτημάτων του Αλ. Τσιμπούκη και ορισμός της πρώτης προσφοράς σε 5.000 αντί 10.000 δρχ.
Τόμος: 23, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-359-1

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 471 και 472 αποφάσεων και ακύρωση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 23, σελ. 359 - 362
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1940
Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-359-4

Πράξη: Ενοικίαση αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ενοικίαση με δημοπρασία δύο αυτοκινήτων.
Τόμος: 23, σελ. 362 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-362-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο λογιστή του Δήμου
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο λογιστή του Δήμου Δημ. Τσεκούρα 1.000 δρχ. ανά μήνα για τις παρασχεθείσες και παραχθησόμενες υπηρεσίες του ως Γραμματέα της Δημαρχιακής Επιτροπής και καθ' υπέρβαση των κυρίων καθηκόντων του.
Τόμος: 23, σελ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-364-1

Πράξη: Αναβολή κατασκευής ισόπεδης γέφυρας στην οδό Παγασών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα κατασκευής ισόπεδης γέφυρας στην οδό Παγασών πέρα από το περιτείχισμα των Θεσσαλικών Σιδηρόδρομων για την ελεύθερη κυκλοφορία των περιοίκων.
Τόμος: 23, σελ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-364-1

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 2 και 7 των άρθρων της αρχικής διακήρυξης για την ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων.
Τόμος: 23, σελ. 364 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-364--328

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την πληρωμή των ημερομισθίων της νεωκόρου του ναού των Ταξιαρχών. (Αναφορά στο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων που αναμένεται για την εν λόγω νεωκόρο ώστε να προσληφθεί ως νόμιμη).
Τόμος: 23, σελ. 365 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβουλίο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-365-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1938 - 1939.
Τόμος: 23, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-366-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση συμπληρωματικών πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 23, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-366-2

Πράξη: Έγκριση προσκύρωσης τμήματος οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Έγκριση προσκύρωσης τμήματος οικοπέδου από την καταργηθείσα παλαιά δημοτική οδό των δύο ανώνυμων οδών που συμπεριλαμβάνονται στο οικοδομικό τετράγωνο των οδών Παπακυριαζή και Μητροπολίτου Γρηγορίου, στους Δ. Χαλέτσο και Δ. Παπαγεωργίου.
Τόμος: 23, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου, Παπακυριαζή)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλέτσος, Δ.
Παπαγεωργίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-367-1

Πράξη: Συμφωνία μεταξύ Δήμου και ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από περαιτέρω ευθύνες προς το Δήμο του Ν. Τσακανίκα που συμμετείχε σε δημοπρασία εκποίησης των απορριπτόμενων απορριμάτων της πόλης προσφέροντας λανθασμένο ποσό 3.250 δρχ. για όλο το χρόνο ενώ η ισχύς ήταν για ένα μήνα.
Τόμος: 23, σελ. 367 - 368
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσακανίκας, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-367-2

Πράξη: Αγορά ποδηλάτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από το Δήμο ενός ποδηλάτου κοινού για τις ανάγκες της εποπτείας δημοτικών φόρων.
Τόμος: 23, σελ. 368
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-368-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας βοηθήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας βοηθήματος στη χήρα του αποβιώσαντος απολυμαντή του Δήμου Καλλιόπη Μώρου.
Τόμος: 23, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μώρου, Καλλιόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-368-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 6/11/1939
Πράξη: Έγκριση χορήγησης δανείου υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης δανείου, ύψους 23.474.383,10 δρχ. υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τόμος: 23, σελ. 370 - 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-370-5

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για έξοδα της έκτακτης καθαριότητας.
Τόμος: 23, σελ. 374 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-374-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης Δημοτικού Φυλακείου σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Έγκριση της δια συμβιβασμού παραχώρησης στο Σ. Πουλή του επί της οδού Ορμινίου οικοπέδου του εγκατεστημένου παλαιού και αχρησιμοποίητου Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 23, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πουλής, Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-375-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ιατρού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του ιατρού Γ. Χατζηγεωργίου για έξοδα νοσηλείας οδοκαθαριστή του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηγεωργίου, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-375-2

Πράξη: Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση Γυμνασίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου μέρους οικοπέδου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, έκτασης 8 στρεμμάτων, με σκοπό την ανέγερση Γυμνασίου Αρρένων.
Τόμος: 23, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-376-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού καφενείου αριστερά της εισόδου του Δημ. Θεάτρου. Πλειοδότης ο Κων. Αποστόλου.
Τόμος: 23, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστόλου, Κωνσταντίνος
URL:

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 20/11/1939
Πράξη: Απόφαση για ανακήρυξη της αποβιωσάσης Μαρίας Σκενδεράνη ως μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανακήρυξη της αποβιωσάσης Μαρίας Σκενδεράνη ως μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου, ανάρτηση της προσωπογραφίας της στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, αποστολή συλληπητήριου γράμματος στους οικείους της και δημοσίευση της απόφασης αυτής στις εφημερίδες.
Τόμος: 23, σελ. 378 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-378-2

Πράξη: Αποδοχή του κληροδοτήματος της Μαρίας Σκενδεράνη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Αποδοχή του κληροδοτήματος της Μαρίας Σκενδεράνη προς το Δήμο δύο ορόφων στην οδό Δημητριάδος και καταστημάτων που νοίκιαζε ο Δήμος.
Τόμος: 23, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-380-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 23/11/1939
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1938 - 1939.
Τόμος: 23, σελ. 380 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-380-11

Πράξη: Έγκριση χορήγησης δανείου υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης δανείου, ύψους 23.474.383,10 δρχ. υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τόμος: 23, σελ. 390 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-390-5

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-394-2

Πράξη: Ακύρωση και μεταφορά πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Ακύρωση και μεταφορά πίστωσης 20.000 δρχ. από το κεφάλαιο 19 στο κεφάλαιο 22 του πρϋπολογισμού.
Τόμος: 23, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-395-1

Πράξη: Ακύρωση και μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Ακύρωση και μεταφορά πίστωσης από το κεφάλαιο 2 στο κεφάλαιο 3 του πρϋπολογισμού.
Τόμος: 23, σελ. 395 - 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-395-2

Πράξη: Προμήθεια περιβραχιονίων για τους φοροτεχνικούς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλαίου 7 για την προμήθεια 35 ειδικών περιβραχιονίων υπέρ των φοροτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-396-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200 δρχ. σε φαρμακοποιό για ενοίκιο της χρησιμοποιηθείσας πλάστιγγας από το περιοδεύον Στρατολογικό Συμβούλιο.
Τόμος: 23, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Στρατολογικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-396-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 23, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-396-1

Πράξη: Καθαριότητα παραλίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Χορηγία εντολής στο Ταμία του Δήμου για είσπραξη από τη Λιμενική Επιτροπή ποσού 95.000 δρχ. για την καθαριότητα της παραλίας από το Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 396 - 397
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-396-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης άτοκου δανείου από τους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 250 απόφασης και έγκριση είσπραξης του άτοκου δανείου για τις γιορτές του Πάσχα από τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 397 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-397-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του ναού των Ταξιαρχών του Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 23, σελ. 398
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος) -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-398-1

Πράξη: Έγκριση συνταξιοδότησης του Οικονομικού Επιθεωρητή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Έγκριση συνταξιοδότησης του Οικονομικού Επιθεωρητή του Δήμου Ιωάννη Ανδρίτσου.
Τόμος: 23, σελ. 398 - 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρίτσος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-398-2

Πράξη: Έγκριση συνταξιοδότησης του Γενικού Επόπτη καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Έγκριση συνταξιοδότησης του Γενικού Επόπτη καθαριότητας Λύσσανδρου Πατρώνη και χορηγία σε αυτόν συνταξιοδοτικού διπλώματος.
Τόμος: 23, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνης, Λύσσανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-399-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ν. Στατηγόπουλου λόγω μαιευτικής συνδρομής.
Τόμος: 23, σελ. 399 - 400
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-399-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αίτηση του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Μολοχάδη για καταβολή σε αυτόν συμβιβαστικής διαφοράς μισθών.
Τόμος: 23, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μολοχάδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-400-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του δανειστικού συμβολαίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας.
Τόμος: 23, σελ. 401 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-401-3

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με διάφορες αιτήσεις.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με διάφορες αιτήσεις και αναβολή των αποφάσεων.
Τόμος: 23, σελ. 403 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-403-3

Πράξη: Εγκατάσταση προσφύγων από τη Ρωσία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του άνω ορόφου της αποθήκης του Γ. Σκρέτα για την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Ρωσία μετά την εκκένωση του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 23, σελ. 405 - 406
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκρέτας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-405-2

Πράξη: Απαλλαγή δύο ενοικιαστών σταθμικών και μετρικών από χρέος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Απαλλαγή δύο ενοικιαστών σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου από τη σύνταξη χρεωστικού συμβολαίου προς το Δήμο με τον όρο να καταβάλουν στο μέλλον στο Ταμείο του Δήμου την ορισμένη μηνιαία δόση.
Τόμος: 23, σελ. 406 - 407
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-406-2

Πράξη: Μέριμνα υπέρ του επόπτη καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Έγκριση εφοδιασμού από το Δήμο του Γενικού Επόπτη καθαριότητας με ένα μουσαμά κατά του ψύχους και της βροχής.
Τόμος: 23, σελ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-407-1

Πράξη: Έλεγχος και είσπραξη φόρων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 547α
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής για την εξεύρεση τρόπου ελέγχου των εισπράξεων από φόρους του Δήμου και έκφραση ευχαριστιών στη συντάξασα Επιτροπή.
Τόμος: 23, σελ. 407 - 408
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-407-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής βοηθήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής βοηθήματος υπέρ της χήρας του Χ. Μώρου, απολυμαντή του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μώρου, Καλλιόπη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-408-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 29/11/1939
Πράξη: Καταβολή φόρων από ελαιοέμπορους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Απόφαση να ζητηθεί η γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών για το ζήτημα της καταβολής δημοτικού φόρου από τους ελαιοεμπόρους και μέχρι την απάντηση του Υπουργείου να διευκολυνθούν οι έμποροι με κατάθεση εγγυητικών επιστολών στο Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 408 - 409
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Βαφειάδης, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Έλαια -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-408-2

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για διενέργεια δημοπρασίας για την ενοικίαση των Δημοτικών Χαλκουργείων βάσει της απόφασης υπ.αριθμ. 515.
Τόμος: 23, σελ. 409 - 410
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λάμπος, Αντώνιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-409-2

Πράξη: Ακύρωση και έγκριση πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Ακύρωση των πιστώσεων και έγκριση χορηγίας συμπληρωματικών πιστώσεων για την ενίσχυση των διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 23, σελ. 410 - 412
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-410-3

Πράξη: Επανέγκριση αποφάεων σχετικά με το δάνειο υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης διδακτηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Επανέγκριση των αποφάσεων υπ.αριθμ. 523 και 531 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να συμπεριλάβει στην υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου προς το Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων τις προσόδους του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων και του φόρου επί των εισοδημάτων από οικοδομές.
Τόμος: 23, σελ. 412 - 413
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-412-2

Πράξη: Επέκταση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Έπανέγκριση της υπ.αριθμ. 509 απόφασης σχετικά με την επέκταση του σχεδίου πόλης και στη συνοικία Καπακλή.
Τόμος: 23, σελ. 414 - 415
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Βαφειάδης, Γεώργιος
Λάμπος, Αντώνιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-414-2

Πράξη: Συνταξιοδότηση υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Έγκριση απονομής μηνιαίας σύνταξης στην Ερασμία Κωστοπούλου, τέως δακτυλογράφο του Δήμου λόγω ασθενείας.
Τόμος: 23, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-416-1

Πράξη: Συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφαλάιου του προϋπολογισμού του σχετικού με τις συντάξεις των δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 23, σελ. 416 - 417
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-416-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισμό μισθολογικής τάξης των υπαλλήλων του νοσοκομείου με σχετικές τροποποιήσεις.
Τόμος: 23, σελ. 417 - 418
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Βαφειάδης, Γεώργιος
Λάμπος, Αντώνιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-417-2

Πράξη: Ερανικοί κατάλογοι.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης και έγκρισης των ερανικών καταλόγων.
Τόμος: 23, σελ. 419
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-419-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 7/12/1939
Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση των αποχωρητηρίων του Δήμου στο παλαιό Πυροσβεστείο και στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και ορισμός της πρώτης προσφοράς.
Τόμος: 23, σελ. 419 - 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-419-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης των θαλάσσιων λιμνών στις παλιές Αλυκές για τη χρησιμοποίησή τους ως ιχθυοτροφείου.
Τόμος: 23, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιχθυοτροφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-420-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της χορτονομής της έκτασης των παλαιών Αλυκών και ορισμός της πρώτης προσφοράς.
Τόμος: 23, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-420-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια 100 δοχείων αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-420-1

Πράξη: Συνδρομή του Δήμου υπέρ ενοριακών φιλανθρωπικών συλλόγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ. 24 άρθρο 2 για συνδρομή του Δήμου υπέρ ενοριακών φιλανθρωπικών συλλόγων της πόλης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 23, σελ. 420 - 421
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-420-2

Πράξη: Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά με αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά με την αποζημίωση που ζητά η Ε. Μαρκογιαννοπούλου για την προσκύρωση ρυμοτομούμενου ακινήτου της στην οδό Αλεξάνδρας με Αφεντούλη.
Τόμος: 23, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρκογιαννοπούλου, Ευανθία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-421-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτόμησης οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτόμησης της οικίας του Σάββα Τζαμτζή στη διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας και Αθανασάκη άνευ αποζημίωσης προς τον ιδιοκτήτη γιατί αυτός θα αποζημιωθεί από την επέκταση του σχεδίου πόλης μέχρο το τέρμα της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 23, σελ. 421 - 422
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαμτζής, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-421-2

Πράξη: Έγκριση της επέκτασης οικοδομικού τετραγώνου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 560α
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης του οικοδομικού τετραγώνου του καθοριζομένου από τις οδούς Αθανασάκη, Πολυμέρη και παρόχθιας οδού που περιλαμβάνει οικόπεδο, εφόσον αυτή η επέκταση δεν προκαλεί καμία ζημιά στο Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-422-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας της οικίας Σαϊμπή στην οδό Αφεντούλη, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Πολυμέρη.
Τόμος: 23, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαϊμπής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-422-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το διορισμό ως πληρεξουσίου δικηγόρου του νοσοκομείου του Ν. Ραζή νομικού συμβούλου του Δήμου για τη διευθέτηση του ζητήματος με τους κληρονόμους του Ν. Κυριαζή και την καταβολή εκ μέρους τους του καταληφθέντος κληροδοτήματος.
Τόμος: 23, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριαζής, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-423-1

Πράξη: Σύναψη δανείου υπέρ του Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Επανέγκριση της υπ.αριθμ. 550 απόφασης και καθορισμός ασφάλειας 750.000 δρχ. ως ετήσια εισφορά του Δήμου για 25 χρόνια για το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων που θα προέλθει από φόρους.
Τόμος: 23, σελ. 423 - 427
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-423-5

Πράξη: Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών του Δημάρχου για το ζήτημα του τέλους αποκομιδής των απορριμάτων των αυτοκινήτων της Εταιρείας Λεωφορειακών Συγκοινωνιών Βόλου και απόρριψη της αίτησης της Εταιρείας "Σελλ" για εφάπαξ καταβολή του τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 427 - 428
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου
Εταιρεία Σελλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-427-2

Πράξη: Επισκευή Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής του Πυροσβεστικού Σταθμού.
Τόμος: 23, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-428-1

Πράξη: Αναφορά στη γιορτή Πράσινου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναφορά στη γιορτή Πράσινου στη θέση Κιούπι στις 10 Δεκεμβρίου.
Τόμος: 23, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-428-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 12/12/1939
Πράξη: Έγκριση του συνταχθέντα ερανικού καταλόγου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Έγκριση του συνταχθέντα ερανικού καταλόγου για άμεση ερανική φορολογία για τη λειτουργία των συσσιτίων κλπ.
Τόμος: 23, σελ. 428 - 429
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-428-2

Πράξη: Ζήτημα Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Εμμονή στην υπ.αριθμ. 215 απόφαση και απόρριψη της άρσης του προστίμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 430 - 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-430-2

Πράξη: Εξωραϊσμος πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τα σχέδια εξωραϊσμού της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 23, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσολάκης, Πάνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-431-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 23, σελ. 431 - 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-431-2

Πράξη: Αγορά ποδηλάτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Καθορισμός της τιμής του ποδηλάτου που θα προμηθευτεί ο Δήμος στις 3.300 δρχ.
Τόμος: 23, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-432-1

Πράξη: Προμήθεια στολών οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλαίου 9 για στολές (μουσαμάδες) των οδοκαθαριστών.
Τόμος: 23, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-432-1

Πράξη: Δαπάνη συντήρησης κήπου δικαστηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών Βόλου του ποσού των 9.358 για τη γενόμενη δαπάνη συντήρησης του κήπου του Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 23, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: