Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1940Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1940
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1940
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 23 - 24

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 74 / 16/1/1940
Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών προς παραιτηθέντα Επίτροπο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τον παραιτηθέντα Επίτροπο Κων. Κούρτιο για τις υπηρεσίες του προς το Δήμο Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούρτιος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-443-1

Πράξη: Εξάλειψη υποθήκης οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Έγκριση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για εξάλειψη της εγγεγραμμένης υποθήκης και κάθε οφειλής του Δημ. Μοσκόβου κατόπιν της εκπλήρωσης λόων των υποχρεώσεών του προς το Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 444 - 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοσκόβος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-444-2

Πράξη: Απόφαση για μείωση των εγγραφών φορολογούμενων στον ερανικό κατάλογο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Απόφαση για μείωση των εγγραφών φορολογούμενων στον ερανικό κατάλογο, για ολοσχερή διαγραφή άλλων φορολογούμενων και εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων. (Ακολουθούν κατάλογοι φορολογούμενων).
Τόμος: 23, σελ. 445 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-445-10

Πράξη: Έγκριση νέων άρθρων σε κεφάλαια του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Έγκριση νέων άρθρων στα κεφάλαιο 10 και 24 του προϋπολογισμού για έσοδα από ερανικό κατάλογο υπέρ των λαϊκών σισσιτίων της πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-454-1

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείων από το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας για την εξυπηρέτηση του τοκοχρεωλυσίου του δανείου για την εξαγορά του διδακτηρίου Νικολαΐδη με σκοπό τη στέγαση του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 23, σελ. 454 - 455
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Διδιακτήριο Νικολαΐδη
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-454-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης της Εταιρείας "Σελλ".
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 583α
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Εταιρείας "Σελλ" για την καταβολή εφάπαξ ετήσιου τέλους 500 δρχ. για κάθε αυτοκίνητό της.
Τόμος: 23, σελ. 455 - 456
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Σελλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-455-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μονοετή ενοικίαση του καφενείου στη φρουταγορά του Δήμου.
Τόμος: 23, σελ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-456-1

Πράξη: Αγορά έργων ξυλογλυπτικής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά έργων ξυλογλυπτικής του Νικολάου Παυλόπουλου ή Νικόλα.
Τόμος: 23, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γλυπτική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παυλόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-457-1

Πράξη: Έκφραση λύπης προς τον τουρκικό λαό λόγω των σεισμών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Έκφραση λύπης προς τον τουρκικό λαό για τις καταστροφές που υπέστη από τους σεισμούς και έγκριση διάθεσης έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Επιτροπής Συλλογής Εράνων υπέρ των σεισμοπαθών της Τουρκίας.
Τόμος: 23, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Τουρκία -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανελλήνια Επιτροπή Συλλογής Εράνων υπέρ των σεισμοπαθων της Τουρκίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-457-1

Πράξη: Ανακαίνιση οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με μειοδοτική δημοπρασία για την ανακαίνιση διαφόρων οδών της πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 458
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-458-1

Πράξη: Ενοικίαση καταστημάτων στα Παλαιά.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Αναβολή της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ενοικίαση τριών καταστημάτων στα Παλαιά που χτησιμοποιούνται ως χαλκουργεία και ορειχαλκουργεία.
Τόμος: 23, σελ. 458 - 459
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-458-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Παπαδόπουλου ως συνδρομή του Δήμου για τα εξοδα θεραπείας της συζύγου του.
Τόμος: 23, σελ. 459
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-459-1

Πράξη: Καταβολή φόρων από ελαιοεμπόρους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να καλέσει τους ελαιοεμπόρους του Βόλου και να έρθει σε συνεννόηση μαζί τους για την καταβολή του δημοτικού φόρου.
Τόμος: 23, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Έλαια -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL:

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το θέμα των διδακτηρίων και άλλα εκκρεμή θέματα.
Τόμος: 23, σελ. 460
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-460-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 22/1/1940
Πράξη: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Πρίγκηπα Χριστόφορο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απονομή τιμών στον αποβιώσαντα Πρίγκηπα Χριστόφορο, συμμετοχή του Δήμου στην κηδεία και υποβολή των συληπητηρίων προς τον Α.Μ. τον Βασιλιά.
Τόμος: 23, σελ. 461
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστόφορος, Πρίγκηπας των Ελλήνων (1888 - 1940)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-461-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 21/2/1940
Πράξη: Επανάληψης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 591α
Περιεχόμενα: Έγκριση της επανάληψης της δημοπρασίας για την κατεδάφιση των Παλαιών Στρατώνων του Δήμου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου για την ανέγερση του Γυμνασίου αρρένων.
Τόμος: 23, σελ. 462
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-462-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ανθελονοσία των ελών της Μπουρμπουλήθρας και των παλαιών Αλυκών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανθελονοσία των ελών της Μπουρμπουλήθρας και των παλαιών Αλυκών καθώς και για την ακαταλληλότητα των σχεδίων των σχολείων.
Τόμος: 23, σελ. 462 - 463
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Έλη
Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-462-2

Πράξη: Έγκριση του ποσού από τον ερανικό κατάλογο στα έσοδα του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 582 απόφασης και έγκριση του ποσού από τον ερανικό κατάλογο στα έσοδα του Δήμου στα καταλληλα κεφάλαια για τα λαϊκά και μαθητικά συσσίτια και καταβολή μέρους του ποσού αυτού στην Επιτροπή του παραρτήματος του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνική Πρόνοιας και Αντίληψης και στην Επιτροπή που διαχειρίζεται τα μαθητική συσσίτια της πόλης.
Τόμος: 23, σελ. 463 - 464
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-463-2

Πράξη: Έγκριση της πρόσληψης κηπουρού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρόσληψης του Ιωάννη Σιδηράτου, ειδικού ανθοκηπουρού, για ένα τρίμηνο.
Τόμος: 23, σελ. 465
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-465-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δενδροφύτευση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης άνευ δημοπρασίας για την προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων, άνθεων για τη δενδροφύτευση της πόλης και εκτέλεση της εργασίας αυτής άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 23, σελ. 465 - 466
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-465-2

Πράξη: Έγκριση κατάργησης μικρής πλατείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατάργησης της μικρής πλατείας μεταξύ των οδών Μαγνήτων - Βλαχάβα και Περαιβού και έγκριση δημιουργίας νέας πλατείας μεταξύ των οδών Λόρδου Βύρωνος - Αναλήψεως - Βλαχάβα και Περαιβού.
Τόμος: 23, σελ. 466 - 467
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Δημός Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-466-2

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Έγκριση λόγω επιτακτικής ανάγκης της διάνοιξης της πρώτης παράλληλης ανώνυμης οδού ανατολικά της οδού Αφεντούλη (μεταξύ των οδών Ιάσονος και Δημητριάδος).
Τόμος: 23, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αφεντούλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-467-1

Πράξη: Ενοικίαση αποθήκης για τη στέγαση προσφύγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης μεγάλης τριώροφης αποθήκης από την Επιτροπή για τη στέγαση των προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 23, σελ. 467 - 468
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-467-2

Πράξη: Φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για αποστολή εγγράφου στην Ηλεκτρική Εταιρεία για την μετατόπιση 22 φανών σε άλλες οδούς από αυτές που είχαν τοποθετηθεί αρχικά.
Τόμος: 23, σελ. 468
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-468-1

Πράξη: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή 100 σιδερένιων δοχείων συγκέντρωσης απορριμάτων.
Τόμος: 23, σελ. 468
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-468-1

Πράξη: Προμήθεια πετρελαιομηχανήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για προμήθεια ενός πετρελαιομηχανήματος για το πετρελαίωμα των αυτοκινήτων του Δήμου και ενός γρασαδόρου.
Τόμος: 23, σελ. 468
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-468-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για τη χορηγία πίστωσης με σκοπό την αγορά καύσιμης ύλης.
Τόμος: 23, σελ. 469
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-469-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πίστωσης για την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 23, σελ. 469
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-469-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή ιατρού.
Τόμος: 23, σελ. 469
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-469-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία εφάπαξ βοηθήματος σε αποχωρήσασα νοσοκόμα.
Τόμος: 23, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-470-1

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης και μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης και μεταφορά πίστωσης με σκοπό την ενίσχυση του κεφ. 4 του προϋπολογισμού.
Τόμος: 23, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-470-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 603
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Ιάσονος, μεταξύ 4ης Αυγούστου και Αργοναυτών.
Τόμος: 23, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-470-1

Πράξη: ΄Έγκριση διακήρυξης πολεοδομικού διαγωνισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: ΄Έγκριση διακήρυξης του πολεοδομικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 23, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Δημός Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-471-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου και λιπαντικών ελαιών.
Τόμος: 23, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημοσιου τομέα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-471-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την κατασκευή φρουταγορά από το Δήμο.
Τόμος: 23, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-471-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς μέρους πίστωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς μέρους πίστωσης από τον προϋπολογισμό.
Τόμος: 23, σελ. 471 - 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-471-2

Πράξη: Εγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 608
Περιεχόμενα: Εγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης από το Δήμαρχο την περίοδο 1/10/1939 έως 31/1/1940 και παραπομπή τους στην κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου.
Τόμος: 23, σελ. 472 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-472-8

Πράξη: Είσπραξη από τους υπόχρεους υπαλλήλους του χορηγηθέντος άτοκου δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 609
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 539 απόφασης του 1939 και έγκριση είσπραξης από τους υπόχρεους υπαλλήλους του χορηγηθέντος άτοκου δανείου.
Τόμος: 23, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-480-1

Πράξη: Στέγαση παραρτήματος Λαϊκού Ιατρείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 610
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης διετούς μίσθωσης του οικήματος στο συνοικισμό Νέας Ιωνίας για στέγαση του παραρτήματος του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 23, σελ. 488 - 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-488--6

Πράξη: Στέγαση παραρτήματος Λαϊκού Ιατρείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 611
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της διετούς μίσθωσης οικήματος στο Προσφυγικό Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας για τη στέγαση του παραρτήματος του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 23, σελ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-481-1

Πράξη: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 547α απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 612
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 547α απόφασης και έγκριση μερικής τροποποίησής της.
Τόμος: 23, σελ. 481 - 483
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-481-3

Πράξη: Έγκριση της αύξησης του αερίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 613
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του αερίου μετά από αίτηση του αναδόχου του φωταερίου Γ. Κυρίτση.
Τόμος: 23, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-483-1

Πράξη: Έγκριση της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης από την Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου Ψυγεία Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 614
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης από την Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου Ψυγεία Βόλου, ύψους 50.000 δρχ., για τον αναλογούντα ετήσιο δημοτικό φόρο προς εξασφάλιση του Δήμου για τα αποθηκευόμενα γαλακτομικά είδη κλπ.
Τόμος: 23, σελ. 483 - 484
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου Ψυγεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-483-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 21/3/1940
Πράξη: Λογοδοσία του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Λογοδοσία του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 1940 - 1941.
Τόμος: 23, σελ. 485 - 494
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1940 - 1941
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-485-10

Πράξη: Εκλογή μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 615
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κωνσταντίνου Γιαρέντη ως μέλους της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 23, σελ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-494-1

Πράξη: Έκφραση λύπης προς τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 616
Περιεχόμενα: Έκφραση λύπης προς τον τουρκικό λαό για τις καταστροφές που υπέστη από τους σεισμούς και έγκριση διάθεσης έκτακτης πίστωσης 25.000 δρχ. στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Επιτροπής Συλλογής Εράνων υπέρ των σεισμοπαθών της Τουρκίας.
Τόμος: 23, σελ. 494 - 495
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Τουρκία -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανελλήνια Επιτροπή Συλλογής Εράνων υπέρ των σεισμοπαθων της Τουρκίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-494-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση του δανειστικού συμβολαίου της 8/11/1927 μεταξύ του Δήμου και της Κτηματικής Τράπεζας.
Τόμος: 23, σελ. 495
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9023-495-1

Πράξη: Τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 617
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του δανειστικού συμβολαίου της 8/11/1927 μεταξύ του Δήμου και της Κτηματικής Τράπεζας ως προς τον 40, 6ο, 7ο και 8ο όρο.
Τόμος: 23, σελ. 1 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-1-3

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 618
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια κρέατος.
Τόμος: 23, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-3-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 619
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γάλακτος.
Τόμος: 23, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-4-1

Πράξη: Έγκριση εξόφλησης της απαίτησης του επόπτη φωτισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 620
Περιεχόμενα: Έγκριση της δια συμβιβασμού εξόφλησης της απαίτησης του επόπτη φωτισμού Γ. Μολοχάδη από οφειλές του Δήμου προς αυτόν.
Τόμος: 23, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μολοχάδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-4-2

Πράξη: Ατημα του Δήμου να καταργηθεί η σιδηροδρομική γραμμή στην οδό Δημητριάδος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του Δήμου να καταργηθεί η σιδηροδρομική γραμμή στην οδό Δημητριάδος για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των τροχοφόρων.
Τόμος: 23, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (οδός Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σιδηρόδρομοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-5-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς μέρους πίστωσης προς ενίσχυση άλλων πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 621
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 607 απόφασης και έγκριση μεταφοράς μέρους πίστωσης προς ενίσχυση άλλων πιστώσεων.
Τόμος: 23, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-7-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας συμπληρωματικής πίστωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 622
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας συμπληρωματικής πίστωσης με μεταφορά για ενίσχυση άλλου κεφαλαίου.
Τόμος: 23, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-8-1

Πράξη: Ζήτημα Σανατορίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα των Σανατορίων και της φυματίωσης.
Τόμος: 23, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδημίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-8-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 22/3/1940
Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 623
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσαύξησης κατά 50% του μισθού των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου και ένταξη της στον προϋπολογισμό.
Τόμος: 24, σελ. 9 - 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-9-4

Πράξη: Έγκριση περιορισμού του πλάτους της οδού Αφεντούλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 624
Περιεχόμενα: Έγκριση περιορισμού του πλάτους της οδού Αφεντούλη από 12 σε 10 μέτρα δεδομένου ότι πρόκειται για συνοικιακή οδό.
Τόμος: 24, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αφεντούλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-12-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941.
Τόμος: 24, σελ. 12 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1940 - 1941
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-12-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 23/3/1940
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 625
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια φαρμάκων.
Τόμος: 24, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-22-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 626
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια άρτου και γιαούρτης.
Τόμος: 24, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-23-1

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941.
Τόμος: 24, σελ. 22 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1940 - 1941
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-23-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 26/3/1940
Πράξη: Έγκριση συμπληρωματικού καταλογου των φορολογούμενων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 627
Περιεχόμενα: Έγκριση συμπληρωματικού καταλογου των φορολογούμενων υπέρ του λαϊκού συσσιτίου.
Τόμος: 24, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-29-2

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 628
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941 και έγκρισή του.
Τόμος: 24, σελ. 29 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1940 - 1941
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-30-21

Πράξη: Κανονισμός περί επιβολής τέλους απορριμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 629
Περιεχόμενα: Έγκριση των μεταρρυθμίσεων του Κανονισμού περί επιβολής τέλους απορριμάτων.
Τόμος: 24, σελ. 49 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-50-5

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης του Οίκου Παπαγεωργίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Οίκου Παπαγεωργίου και της Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας για απαλλαγή της πληρωμής του τέλους απορριμάτων (με τη δικαιολογία ότι κάνουν την αποκομιδή με δικές τους υπηρεσίες) ως αβάσιμης.
Τόμος: 24, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-54-1

Πράξη: Έγκριση των αντιπροσώπων του Δήμου στα ευαγή ιδρύματα που επιδοτούνται από το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 629α
Περιεχόμενα: Έγκριση των αντιπροσώπων του Δήμου στα ευαγή ιδρύματα που επιδοτούνται από το Δήμο: 1) Ερυθρός Σταυρός, 2) Ορφανοτροφείο, 3) Άσυλο Παιδιού, 4) Βρεφικός Σταθμός.
Τόμος: 24, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λάμπος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-54-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 27/3/1940
Πράξη: Αναγραφή στον προϋπολογισμό πίστωσης υπέρ ωδείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναγραφή στον προϋπολογισμό πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Ελληνικού Ωδείου και 10.000 δρχ. υπέρ του Ωδείου Αννέτας Τσολάκη για την μουσική εκπαίδευση των άπορων μαθητών.
Τόμος: 24, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Ωδεία
Ελληνικό Ωδείο Βόλου
Ωδείο Αννέτας Τσολάκη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκη, Αννέτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-55-1

Πράξη: Κατανομή αδιάθετου κονδυλίου 740.000 δρχ. από
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Κατανομή αδιάθετου κονδυλίου 740.000 δρχ. από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1940 - 1941.
Τόμος: 24, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-55-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δημοτικού
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 630
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δημοτικού φόρου επί των εγχώριων προϊόντων και των εισαγόμενων ζώων.
Τόμος: 24, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-56-2

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 631
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος στα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 24, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-57-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 632
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος επί των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-57-1

Πράξη: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 633
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος επί του τέλους διαφημίσεων.
Τόμος: 24, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-57-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 29/3/1940
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατεδάφιση
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 634
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατεδάφιση των παλαιών Στρατώνων. Πλειοδότης ο Κ. Κωνσταντάς.
Τόμος: 24, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-58-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ασφαλτόστρωση
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 635
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ασφαλτόστρωση της οδού Ιάσονος.
Τόμος: 24, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-59-1

Πράξη: Έγκριση προσφορών δημοπρασίας για την κατασκευή
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 636
Περιεχόμενα: Έγκριση προσφορών δημοπρασίας για την κατασκευή φρουταγοράς. Μειοδότης ο Κων. Κωνσταντάς.
Τόμος: 24, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-59-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη επισκευής
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη επισκευής των δρόμων καθώς και για τις φθορές και τη ρύπανση που προκαλούν τα κάρρα που μεταφέρουν κάρβουνο για την ετιαρεία τσιμέντων.
Τόμος: 24, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-60-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την απόρριψη από
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απόρριψη από τη Νομαρχία της δημοπρασίας για την κατασκευή διαφόρων οδών υπέρ του Κων. Κωνσταντά. (Η Νομαρχία υποστηρίζει ότι έγινε συμπαιγνία εκ μέρους των εργολάβων).
Τόμος: 24, σελ. 60 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Νομαρχία Λάρισας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-61-3

Πράξη: Εισαγωγή του αιτήματος του αντιπροσώπου των
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του αιτήματος του αντιπροσώπου των φρουτεμπόρων Αλ. Πισιώτη να προβλεφθεί χώρος στη νέα φρουταγορά και γι' αυτούς και όχι, μόνο για τους φρουτοπαραγωγούς.
Τόμος: 24, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πισιώτης, Αλ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-63-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 700 δρχ. στη δακτυλογράφου
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 637
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 700 δρχ. στη δακτυλογράφου του Δήμου Ελένη Ίβου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 24, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-63-2

Πράξη: Έγκριση από το Υπουργείο Σιδηροδρόμων του
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση από το Υπουργείο Σιδηροδρόμων του προστίμου του Δήμου προς την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 24, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-64-1

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης ανώνυμης οδού, παράλληλης με
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 638
Περιεχόμενα: Έγκριση διάνοιξης ανώνυμης οδού, παράλληλης με τη Φιλίππου Ιωάννου και ρυμοτόμηση του οικίσκου του Ιω. Κόσσιαβα.
Τόμος: 24, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόσσιαβας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-64-1

Πράξη: Έγκριση συγκριτικού πίνακα δαπανών για την
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 639
Περιεχόμενα: Έγκριση συγκριτικού πίνακα δαπανών για την κατασκευή και επισκευή διαφόρων οδών της πόλης από τον εργολάβο Ευ. Καραμπατζάκη.
Τόμος: 24, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπατζάκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-64-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την παράχώρηση οικοπέδου
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την παράχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Τόμος: 24, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-65-1

Πράξη: Ανακοίνωση της διαθήκης της Μαρίας, χήρας
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της διαθήκης της Μαρίας, χήρας Στεφάνου Σκενδεράνη σχετικά με τη δωρεά στο Δήμο του κτηρίου του Δημοτικού Μεγάρου.
Τόμος: 24, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-66-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 1/4/1940
Πράξη: Αναγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό.
Τόμος: 24, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-67-1

Πράξη: Αππόριψη συνταξιοδότησης δκατυλογράφου του Δήμου από το το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόρριψης από το Υπουργείο Εσωτερικών της απόφασης για απονομή σύνταξης στη δακτυλογράφο του Δήμου Ερασμία Κωστοπούλου λόγω ασαφειών.
Τόμος: 24, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-67-1

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου της Υγιεινομικής Σχολής Αθηνών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών για να αναλάβει την απολύμανση της περιοχής. Αποφασίζεται να γίνει με επιστασία του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Υγειονομική Σχολή Αθηνών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-67-1

Πράξη: Τροποποιήσεις στις πιστώσεις υπέρ της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Τροποποιήσεις στις πιστώσεις υπέρ της καθαριότητας.
Τόμος: 24, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-67-2

Πράξη: Ενοικίαση κτηρίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το καταβλητέο ενοίκιο του κτηρίου του Άσυλου Παιδιού.
Τόμος: 24, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-68-1

Πράξη: Καταβολή αμοιβής σε γιατρό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 641
Περιεχόμενα: Καταβολή αμοιβής στο γιατρό Εμμ. Κούπα, ο οποίος αντικατέστησε τον απολυθέντα Χ. Μπομπότη.
Τόμος: 24, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Ιατροί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούπας, Εμμανουήλ
Μπομπότης, Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-68-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 642
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για σύναψη τοκοχρεωλυτικού δανείου 300.000 δρχ. για έργα εξωραιϊσμού.
Τόμος: 24, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-69-2

Πράξη: Ενοικίαση κτηρίου ως Δημαρχιακό παράρτημα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 643
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανανέωσης της μίσθωσης του Δημαρχιακού παραρτήματος, όπου στεγάζονται οι ληξιαρχικές Υπηρεσίες, ιδιοκτησίας Κ. Κουτσικογιάννη.
Τόμος: 24, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσικογιάννης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-70-1

Πράξη: Παραμονή του Δημαρχείου στην οικία Σκενδεράνη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 644
Περιεχόμενα: Απόφαση να παραμείνει ως Δημαρχείο το μέγαρο Σκενδεράνη έως ότου οι κληρονόμοι Ιωάννης και Ελένη Δούκα αποδώσουν ασφάλεια. Ο Δήμος κατέχει την υψηλή κυριότητα και οι κληρονόμοι την επικαρπία
Τόμος: 24, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
Δούκας, Ιωάννης
Δούκα, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-70-2

Πράξη: Αποδοχή του αιτήματος Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού των Αγίων Θεοδώρων για οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-71-1

Πράξη: Επισκευή ρολογιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 24, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-71-2

Πράξη: Εξέταση Υδραγωγείου.
Εισηγητής: Βαφειάδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο μηχανικό του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα της εξέτασης του Υδραγωγείου του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-72-1

Πράξη: Αναβολή της εξέτασης παραπόνων υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση του Γεωργίου Παπαδόπουλου, υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας, ο οποίος παραπονέθηκε για την βαθμολογική κατάταξή του από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας έως την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο οποίο έχει κάνει προσφυγή.
Τόμος: 24, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-72-1

Πράξη: Εισαγωγή της αίτησης υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της αίτησης του Αν. Μπουμπουλίδη, υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας, ο οποίος παραπονέθηκε για την βαθμολογική κατάταξή του από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και παραπομπή της στη Νομαρχίας Λάρισας.
Τόμος: 24, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-72-1

Πράξη: Εισαγωγή των αιτήσεων υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή των αιτήσεων υπαλλήλων του Δήμου και παλαιών πολεμιστών για αύξηση της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 24, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατούνης, Γ.
Καπετανάκης, Σταύρος
Πατρίκιος, Ανδρέας
Τυχερός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-72-2

Πράξη: Αποδοχή της αίτησης υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης του Κ. Περιστέρη, υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας, ο οποίος παραπονέθηκε για την βαθμολογική κατάταξή του από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή να προαχθεί αυτός.
Τόμος: 24, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-73-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης υπαλλήλου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Αλεξ. Σωτηρίου, υπαλλήλου του Δήμου και παλαιού πολεμιστή για απονομή του μισθού του ανώτερου βαθμού γιατί δεν πληρεί αυτός τις προϋποθέσεις.
Τόμος: 24, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρίου, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-73-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500 δρχ. μηνιάιως στον απολυμαντή του Δήμου Γ. Έξαρχο για έξοδα μετακίνησης.
Τόμος: 24, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-73-1

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του δημοτικού υπαλλήλου Ν. Στρατηγόπουλου για απονομή του μισθού του γραμματέα Α΄τάξης γιατί δεν πληρεί τα προσόντα.
Τόμος: 24, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-73-2

Πράξη: Έγκριση της ενοικίασης τμήματος δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης τμήματος δημοτικού οικοπέδου στις παλαιές Αλυκές αντί 250 δρχ. ετησίως στον Ιω. Τζελημάνη για μελισσοκομική χρήση.
Τόμος: 24, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζελημάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-74-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης ιδιώτη για ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Σωτηρίου Δημακάκη για ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου στην περιοχή Τσιμπούκη γιατί προορίζεται για την ανέγερση αθλητικού γηπέδου.
Τόμος: 24, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-74-1

Πράξη: Απόρριψη των αιτήσεων ιδιωτών για ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων των Φ. Μάνου και Κ. Μπακονικόλα για ενοικίαση οικοπέδου στις παλαιές Αλυκές και απόφαση να ενοικιαστεί με πρόχειρο διαγωνισμό.
Τόμος: 24, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μάνου, Φώτιος
Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-74-1

Πράξη: Απόρριψη των αιτήσεων ιδιωτών για ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων των Δ. Τσαρδακά και Ν. Μαύρου για ενοικίαση οικοπέδου στη περιοχή Τσιμπούκη, αριστερά της οδού Ορμινίου και απόφαση να ενοικιαστεί με πρόχειρο διαγωνισμό.
Τόμος: 24, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαρδάκας, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-74-1

Πράξη: Αποδοχή αιτήματος ιδιώτη για ανταλαγή οικοπέδου του με δημοτικό οικόπεδο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αποδοχή του αιτήματος του ιατρού Γ. Νικολαΐδη για ανταλλαγή του οικοπέδου του με δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή Τσιμπούκη, αριστερά της οδού Ορμινίου και ανάθεση στη Μηχανική Υπηρεσία των περαιτέρω ενεργειών.
Τόμος: 24, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολαΐδης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-74-1

Πράξη: Έγκριση της καταβολής των οφειλόμενων ενοικίων σε ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής των οφειλόμενων ενοικίων του οικοπέδου στο οποίο έχει ανεγερθεί Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων στον ιδιοκτήτη του Ευστ. Κολέτσο.
Τόμος: 24, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολέτσος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-74-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βόλου με το οποίο γνωστοποιεί ότι όλοι οι τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι του Δήμου υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρ της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ετήσια συνδρομή πέντε δραχμών και μηνιαία εισφορά δύο δραχμών.
Τόμος: 24, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Ασφάλιση, Κοινωνική
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-75-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 645
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ανα τρίμηνο ως οικονομική ενισχυση υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 24, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-75-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 646
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της καθαριότητας (η οποία εκτελέιται με αυτεπιστασία από το 1913) και απόφαση να διενεργηθεί αμέσως και χωρίς δημοπρασία με έναν επόπτη, 40 με 50 ημερομίσθιους οδοκαθαριστές, 23 καρραγωγείς με κάρρα και ίππους και ένα αυτοκίνητο αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 24, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-75-2

Πράξη: Διεξαγωγή του καταβρέγματος της πόλης από το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 647
Περιεχόμενα: Απόφαση διεξαγωγής του καταβρέγματος της πόλης από τον ίδιο το Δήμο χωρίς δημοπρασία με έναν αρχιοδηγό αυτοκινήτου, ενός οδηγού και δύο βοηθών.
Τόμος: 24, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-76-2

Πράξη: Συντήρηση των οδών από το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 648
Περιεχόμενα: Απόφαση διεξαγωγής της συντήρησης των οδών με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-77-2

Πράξη: Διεξαγωγή της έκτακτης καθαριότητας από το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 649
Περιεχόμενα: Απόφαση διεξαγωγής της έκτακτης καθαριότητας της πόλης (αποκομιδή πηλού λόγω βροχών, πλημυρρών κλπ.) με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-78-2

Πράξη: Εισαγωγή εγγράφου της Ιερής Μητρόπολης Δημητριάδος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 650
Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου της Ιερής Δημητριάδος μέσω του οποίου διαβιβάζει αίτηση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού του Αγίου Δημητρίου του συνοικισμού της νέας Δημητριάδας με την οποία ζητούν να αποτελέσει ο ναός αυτόνομη ενορία για τους κατοίκους της περιοχής.
Τόμος: 24, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ενορίες
Ναός Αγίου Δημητρίου (Βόλος)
Ιερή Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-79-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 651
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ανακαίνιση διαφόρων οδών της πόλης. Μειοδότης ο Κων. Κωνσταντάς.
Τόμος: 24, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-79-2

Πράξη: Έγκριση των ενεργειών απολύμανσης της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 652
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών απολύμανσης της πόλης με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-80-2

Πράξη: Έγκριση των ενεργειών εξυγίανσης έλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 653
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών εξυγίανσης του έλους των παλαιών Αλυκών με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Έλη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-81-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 654
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για τα έξοδα της προμήθειας υλικών του ανθελονοσιακού συνεργείου.
Τόμος: 24, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-82-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 655
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για τα έξοδα της εξυγίανσης του έλους της Μπουρμπουλήθρας.
Τόμος: 24, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Έλη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-82-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 8/4/1940
Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την επισκευή του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-83-2

Πράξη: Ζήτημα ανέγερσης διδακτηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 656
Περιεχόμενα: Τροποποίηση των υπ.αριθμ. 550 και 562 του 1939 αποφάσεων σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης διδακτηρίων μετά από έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών.
Τόμος: 24, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-84-2

Πράξη: Ενημέρωση του Δημάρχου για διάφορα θέματα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημάρχου σχετικά :1)με τη σύμφωνη γνώμη του Νομάρχη Λάρισας και των ευαγών ιδρυμάτων για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοίκησή τους, 2) την μη ανάκληση της ακύρωσης των πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή διαφόρων οδών υπέρ του Κωνσταντίνου Κωνσταντά και 3) τη μη ανάκληση της ακύρωσης για αγορά έργων του γλύπτη ΝΙκόλα.
Τόμος: 24, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Γλυπτική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παυλόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-85-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 657
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-85-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 658
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού νηπιαγωγών για το Νηπιαγωγείο του Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 24, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Εκπαίδευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-86-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 659
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 24, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-86-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 660
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού Έκτακτης Υπηρείας για την προστασία και συντήρηση των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-86-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 661
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού είσπραξης των οφειλόμενων από την κατασκευή ρείθρων και πεζοδρομίων.
Τόμος: 24, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-87-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 662
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 24, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-88-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 663
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού καθαριότητας και καταβρέγματος.
Τόμος: 24, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-89-2

Πράξη: Συζήτηση γύρω από θέματα προσωπικού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση γύρω από θέματα προσωπικού.
Τόμος: 24, σελ. 89 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-90-3

Πράξη: Έγκριση της φύτευσης και περιποίησης των δέντρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 663α
Περιεχόμενα: Έγκριση της φύτευσης και περιποίησης των δέντρων να γίνεται από το Δήμο με ειδικούς εργάτες.
Τόμος: 24, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-92-2

Πράξη: Πρόσληψη εργατών για το Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 664
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρόσληψης ημερομίσθιων εργατών για τι ανάγκες της καθαριότητας των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 24, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-93-1

Πράξη: Έγκριση της ανακαίνισης οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 665
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανακαίνισης των οδών Αγίου, Νικολάου, Μεταμορφώσεως και Δον Δαλεζίου.
Τόμος: 24, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αγίου Νικολάου, Μεταμορφώσεως, Δον Δαλεζίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-93-1

Πράξη: Έγκριση της ανακαίνισης οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 666
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανακαίνισης των οδών Ρήγα Φεραίου, Ιωάννου Καρτάλη και Δεληγιώργη.
Τόμος: 24, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ρήγα Φεραίου, Δεληγιώργη, Ιωάννου Καρτάλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-93-2

Πράξη: Έγκριση της ανακαίνισης οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 667
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανακαίνισης των οδών Κωνσταντά και Μαυροκορδάτου.
Τόμος: 24, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κωνσταντά, Μαυροκορδάτου))
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-94-1

Πράξη: Έγκριση της ανακαίνισης οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 668
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανακαίνισης των οδών Παρθεναγωγείου και Γαλλίας.
Τόμος: 24, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παρθεναγωγείου, Γαλλίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-94-2

Πράξη: Έγκριση της ανακαίνισης οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 669
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανακαίνισης των οδών Ξενοφώντος, Δημάρχου Γεωργιάδου, Αντωνοπούλου, Κασσαβέτη, Μεταμορφώσεως, Σοφοκλέους.
Τόμος: 24, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ξενοφώντος, Δημάρχου Γεωργιάδου, Αντωνοπούλου, Κασσαβέτη, Μεταμορφώσεως, Σοφοκλέους)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-95-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 9/4/1940
Πράξη: Προμήθεια καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 670
Περιεχόμενα: Απόφαση η προμήθεια της καύσιμης ύλης να γίνεται από το Δήμαρχο με πρόχειρο διαγωνισμό.
Τόμος: 24, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-96-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 671
Περιεχόμενα: Απόφαση έως ότου εγκριθούν οι Ειδικοί Οργανισμοί του έτους 1940 - 1941, η μισθοδοσία των υπαλλήλων τους να εγγράφεται στο έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 24, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-97-2

Πράξη: Έγκριση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 672
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεων κατά περίπτωση από τον προϋπολογισμό έως την έγκριση του από τη Νομαρχία Λάρισας.
Τόμος: 24, σελ. 97 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-98-5

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 673
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στον Ταμία του Δήμου να καταβάλλει στους τακτικούς υπαλήλους το μισό μισθό του μηνός Μαΐου.
Τόμος: 24, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-102-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 674
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 24, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-103-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 675
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 24, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-103-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 676
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.500 δρχ. λόγω οφειλής στον πρώην μηχανικό του Δήμο Απ. Περπινιάνη από προηγούμενες μισθοδοσίες.
Τόμος: 24, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-103-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 677
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941.
Τόμος: 24, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-104-2

Πράξη: Μισθοδοσία επόπτη δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση του Γενικού Επόπτη των δημοτικών φόρων Γ. Καπουρνιώτη για επιπρόσθετη επιδότηση 1.000 δρχ. στη μισθοδοσία του για έξοδα μετακίνησης.
Τόμος: 24, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-105-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 678
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή δημοτικών έργων, αξίας έως 10.000 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαφειάδης, Γεώργιος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
Πρατογιάννης, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-106-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 679
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή δημοτικών έργων, αξίας άνω των 10.000 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαφειάδης, Γεώργιος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-106-1

Πράξη: Αναβολή της συαήτησης για αίτημα υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση του Θ. Σιάτρα, υπαλλήλου της στρατολογίας του Δήμου για βαθμολογική τακτοποίησή του.
Τόμος: 24, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-106-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης για μείωη πλάτους δρόμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των κατοίκων της Νέας Ιωνίας για μείωση του πλάτους της οδού Χαλκηδόνας.
Τόμος: 24, σελ. 105
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-106-1

Πράξη: Αύξηση του ετήσιου μισθού υπαλλήλου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 680
Περιεχόμενα: Αύξηση του ετήσιου μισθού του λογιστού - γραμματέα του Νεκροταφείου από 24.000 σε 30.000 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 105 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-106-2

Πράξη: Μισθοδοσία εφόρου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 681
Περιεχόμενα: Αύξηση του μισθού του εφόρου του Νεκροταφείου από 2.000 σε 2.500 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-107-1

Πράξη: Αύξηση του μισθού δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 682
Περιεχόμενα: Αύξηση του μισθού του δημοτικού υπαλλήλου Αλ. Σωτηρίου από 1.800 σε 2.000 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 106 - 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρίου, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-107-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 21.800 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 683
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 21.800 δρχ. ως αμοιβή στον αρχιτέκτονα Πάνο Τσολάκη για τη σύνταξη της μελέτης για τη διαρρύθμιση της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 24, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Πάνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-108-1

Πράξη: Μεταρρύθμιση Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Περιεχόμενα: Πρόταση του Ρίζου Παπακωνσταντίνου να ανατεθεί στον αρχιτέκτονα Πάνο Τσολάκη η μεταρρύθμιση του Δημοτικού Θεάτρου και αναβολή τη απόφασης.
Τόμος: 24, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Πάνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-108-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Πρόταση να ανατεθεί στον αρχιτέκτονα Πάνο Τσολάκη η τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τέρμα της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 24, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Πάνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-108-1

Πράξη: Παράταση επιβολής ερανικής φορολογίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 684
Περιεχόμενα: Παράταση για το οικονομικό έτος 1940 - 1941 της απόφασης για επιβολή άμεσης ερανικής φορολογίας στους κατοίκους της πόλης υπέρ των λαϊκών συσσιτίων.
Τόμος: 24, σελ. 108 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-109-2

Πράξη: Καταβολή επιδόματος στον Προϊστάμενο του Ληξιαρχείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 685
Περιεχόμενα: Παράταση για το οικονομικό έτος 1940 - 1941 της απόφασης για καταβολή από την 1η Απριλίου επιδόματος 350 δρχ. στον προϊστάμενο του Ληξιαρχείου Αντ. Καραθανάση.
Τόμος: 24, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-110-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 686
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 45.000 δρχ. από τον προϋπολογισμό για τα έξοδα κίνησης του μηχανολόγου του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-110-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 687
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για έξοδα τελετών κλπ.
Τόμος: 24, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-111-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 688
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.000 δρχ. για την αμοιβή των ιατρών.
Τόμος: 24, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-112-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 689
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. υπέρ των επίτοκων απόρων γυναικών του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-112-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 690
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ. για οδοιπορικά έξοδα του νομοκτηνιάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-112-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 691
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ. για οδοιπορικά έξοδα του δενδρονόμου.
Τόμος: 24, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-112-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 692
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.
Τόμος: 24, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-113-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 693
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. για τη δαπάνη της γενικής απογραφής του πληθυσμού.
Τόμος: 24, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-113-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 694
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών.
Τόμος: 24, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-113-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.900.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 695
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.900.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 24, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-113-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 696
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 24, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-114-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 697
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλόπτωχης Αδελφότητας για το Ορφανοτροφείο.
Τόμος: 24, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-114-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 698
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Άσυλου Παιδιού.
Τόμος: 24, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-114-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 699
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Βρεφοκομείου Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-114-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 700
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 24, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-114-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 701
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων.
Τόμος: 24, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 702
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για τα έξοδα ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 703
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για τα έξοδα αποστολής επαιτών και αλητών στην πατρίδα τους.
Τόμος: 24, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 704
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων φυματικών.
Τόμος: 24, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-115-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 705
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για τα έξοδα βάπτισης και ταφής των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-116-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 706
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Σανατορίου Ασβεστοχωρίου.
Τόμος: 24, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σανατόριο Ασβεστοχωρίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-116-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των προσφύγων από τη Ρωσία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 707
Περιεχόμενα: Απόφαση για οικονομική ενίσχυση της τοπικής Επιτροπής στέγασης των προσφύγων από τη Ρωσία γιατί επιτακτική ανάγκη επέβαλε την απομάκρυνσή τους από το Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 24, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-116-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 72.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 708
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 72.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των Σχολικών Εφορειών της δημοτικής εκπαίδευσης.
Τόμος: 24, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-117-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 709
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του 1ου Γυμνασίου αρρένων.
Τόμος: 24, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
1ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-117-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 710
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του 2ου Γυμνασίου αρρένων.
Τόμος: 24, σελ. 116 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-117-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 711
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου θηλέων.
Τόμος: 24, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-118-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 712
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορείας του Πρακτικού Λυκείου.
Τόμος: 24, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Πρακτικό Λύκειο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-118-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 713
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. για τα έξοδα των βραβείων υπέρ των πρωτευόντων μαθητών.
Τόμος: 24, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-118-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 714
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-118-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 715
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Βολιώτικης Χορωδίας.
Τόμος: 24, σελ. 117 - 118
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βολιώτικη Χορωδία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-118-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 716
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Ένωσης Φιλόμουσων Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Φιλόμουσων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-119-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 717
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ωδείου Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικό Ωδείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-119-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 718
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ωδείου Βόλου της Αννέτας Τσολάκη.
Τόμος: 24, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ωδείο Αννέτας Τσολάκη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκη, Αννέτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-119-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 719
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Βιβλιοθήκης "Τρείς Ιεράρχες".
Τόμος: 24, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Βιβλιοθήκες
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-119-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 720
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Επαγγελματικής Σχολής Τεχνιτών Μηχανικών.
Τόμος: 24, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Επαγγελματική Σχολή Τεχνιτών Μηχανικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-119-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 721
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής.
Τόμος: 24, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-120-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 722
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Σχολής Ξένων Γλωσσών Ενώσεων Τραπεζικών Υπαλλήλων.
Τόμος: 24, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σχολή Ξένων Γλωσσών Ενώσεως Τραπεζικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-120-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 723
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-120-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 724
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου για την τέλεση και αθλοθέτηση αγώνων.
Τόμος: 24, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-120-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 725
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-120-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 726
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Φυσιολατρικού Συλλόγου "Παν".
Τόμος: 24, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσιολατρικός Σύλλογος Παν
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-121-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 727
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ορειβατικού Συνδέσμος Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ορειβατικός Σύνδεσμος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-121-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 728
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Λέσχης Εργαζόμενου Κοριτσιού.
Τόμος: 24, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-121-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 729
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εθνικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-121-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 730
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου για τη Φανέλα του Στρατιώτη.
Τόμος: 24, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φανέλα του Στρατιώτη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-121-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 731
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Ανεμοπτερικής Σχολής της Εθνικής Ογάνωσης Νεολαίας Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ανεμοπτερική Σχολή Εθνικής Ογάνωσης Νεολαίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-122-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 732
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του ναού της Ευαγγελίστριας.
Τόμος: 24, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-122-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 733
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Τοπικής Επιτροπής Τουρισμού.
Τόμος: 24, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Τουρισμός
Τοπική Επιτροπή Τουρισμού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-122-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 734
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-122-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 735
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Ένωσης Συντακτών Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Συντακτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 736
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εταιρείας Προστασίας Ζώων.
Τόμος: 24, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εταιρεία Προστασίας Ζώων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 737
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Μακεδονομάχων.
Τόμος: 24, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Μακεδονομάχων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 738
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Δήμος Κατερίνης λόγω των σεισμών.
Τόμος: 24, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Κατερίνη -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Κατερίνης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-123-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 739
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ των λεπρών της Σπιναλόγκας.
Τόμος: 24, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-124-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 740
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Τόμος: 24, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Έκθεση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-124-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 741
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Επιτροπής Εορτής Αποταμίευσης.
Τόμος: 24, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Επιτροπή Εορτής Αποταμίευσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-124-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 742
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για τη δαπάνη αγοράς καλλιτεχνικών πινάκων, χαρτών, φωτογραφιών, εισιτηρίων, παραστάσεων, διαλέξεων κλπ.
Τόμος: 24, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-124-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης επάλειψης διαφόρων οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 743
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης επάλειψης διαφόρων οδών που υπέβαλε ο μηχανικός Γ. Κοτοπουλέας και της δαπάνης εκτέλεσης του έργου, ύψους 650.000 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-125-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 24/4/1940
Πράξη: Έγκριση της συνομολόγησης του τοκοχεωλυσίου του δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 744
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ. και έγκριση της συνομολόγησης του τοκοχεωλυσίου του δανείου, ύψους 23.474.383,10 δρχ., υπέρ του Ταμείου Διδακτηρίων Βόλου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός των όρων.
Τόμος: 24, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Διδακτηρίων Βόλου
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-126-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 745
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια βάμβακος.
Τόμος: 24, σελ. 125 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νασοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-126-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 746
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής και δεξίωσης του Υπουργού Οικονομικών Ανδρέα Αποστολίδη.
Τόμος: 24, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-127-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 30/4/1940
Πράξη: Απόφαση κατά της άσκησης από τον Ειρηνοδίκη Βόλου του οικείου νόμου αναγραφομένων δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 747
Περιεχόμενα: Απόφαση κατά της άσκησης από τον Ειρηνοδίκη Βόλου του οικείου νόμου αναγραφομένων δικαιωμάτων. Πρόκειται για το θέμα του καταλόγου φορολογουμένων υπέρ της Ερανικής Επιτροπής, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Ο Ειρηνοδίκης αποδέχτηκε την ένσταση του Ισιδωρου Βαρούχ και Απόστολου Τσικρίκη να εξαιρεθούν από τον κατάλογο, απόφαση για την οποία δε συμφωνεί η Διοικούσα Επιτροπή.
Τόμος: 24, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρούχ, Ισίδωρος
Τσικρικής, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-128-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 6/5/1940
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 43.000 δρχ.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Αριθμός Απόφασης: 748
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 43.000 δρχ. για συμβολαιογραφικά έξοδα συνομολόγησης δανείου.
Τόμος: 24, σελ. 128 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-129-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Αριθμός Απόφασης: 749
Περιεχόμενα: Αύξηση της πίστωσης από 850.000 σε 880.000 δρχ. για την επισκευή του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-130-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 17/5/1940
Πράξη: Ενημέρωση του Δημάρχου για διάφορα θέματα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ενημέρωση του Δημάρχου σχετικά :1)με την τακτοποίηση του δανείου και την επίβλεψη του έργου, 2) τη δυστροπία του Αγγ. Παρθένη να πουλήσει το οικόπεδό του για την ανέγερση σχολείου, 3) την εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου (στο οποίο πρόκειται να αναγερθεί Γυμνάσιο Θηλέων) των κληρονόμων Νικολαΐδη στις 2.850.000 δρχ., 4) τη σύσταση Επιτροπής από το Υπουργείο Συκγοινωνιών για την εξεύρεση και άλλων οικοπέδων, 5) την προσφορά του Ε. Τζάννου, ο οποίος πουλάει οικόπεδο επί της οδού Αλ. Τσιμπούκη για την ανέγερση Γυμνασίου θηλέων, 6) τη λάθος διατύπωση του διατάγματος για το δάνειο και την ανάγκη αναμόρφωσής του, 7) την έναρξη των εργασιών της φρουταγοράς και 8) την επισκευή του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-131-2

Πράξη: Επέκταση ύδρευσης της πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 750
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας 25 μέτρων σωλήνων στη Λιμενική Επιτροπή για την επέκταση της ύδρευσης της πόλης στην προβλήτα για τις ανάγκες των πολεμικών Υπουργείων με την προϋπόθεση να επιστραφούν ή να αποδοθεί η αξία τους.
Τόμος: 24, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Ύδρευση
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-132-2

Πράξη: Εκλογή μελών στην Επιτροπή εκδίκασης αντιρρήσεων κατά αναγκαστικού νόμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 751
Περιεχόμενα: Εκλογή των Μαργαρίτη Χατζηβασίλη και Κων. Σαμαρά στην Επιτροπή εκδίκασης αντιρρήσεων κατά του αναγκαστικού νόμου 2287/1040 για την επιβολή προσωρινής φορολογίας επί της γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 24, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηβασίλης, Μαργαρίτης
Σαμαράς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-133-2

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 752
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 200.000 δρχ. για την ενίσχυση της Επιτροπής του παραρτήματος του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως του Βόλου, το οποίο διαχειρίζεται τα λαϊκά συσσίτια της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 133 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-134-2

Πράξη: Έκφραση ευχαριστηρίων στον Πρόεδρο της κυβέρνησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 753
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστηρίων στον Πρόεδρο της κυβέρνησης για το θέμα της ανέγερσης διδακτηρίων και πρόσκληση να έλθει ο ίδιος να θέσει το θεμέλιο λίθο.
Τόμος: 24, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-135-1

Πράξη: Έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 754
Περιεχόμενα: Έκφραση ευγνωμοσύνης ολόκληρης της πόλης προς τον Υπουργό Οικονομικών Ανδρέα Αποστολίδη για το ενδιαφέρον του σχετικά με την ανέγερση των διδακτηρίων.
Τόμος: 24, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-135-2

Πράξη: Έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 755
Περιεχόμενα: Έκφραση ευγνωμοσύνης ολόκληρης της πόλης προς τον Υπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Δουρέντη για το ενδιαφέρον του σχετικά με την ανέγερση των διδακτηρίων.
Τόμος: 24, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δουρέντης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-136-1

Πράξη: Έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Υπουργό Παιδείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 756
Περιεχόμενα: Έκφραση ευγνωμοσύνης ολόκληρης της πόλης προς τον Υπουργό Παιδείας Ν. Σπέντζα για το ενδιαφέρον του σχετικά με την ανέγερση των διδακτηρίων.
Τόμος: 24, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπέντζας, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-137-1

Πράξη: Έγκριση της κατασκευής αποχωρητηρίων και ουρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 757
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής αποχωρητηρίων και ουρητηρίων στην πόλη του Βόλου κατόπιν της μελέτης του Γ. Κοτοπουλέα.
Τόμος: 24, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-137-1

Πράξη: Κατασκευή καταστημάτων στην αγορά των Παλαιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 758
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής καταστημάτων για την αγορά των Παλαιών κατόπιν της μελέτης του Γ. Κοτοπουλέα.
Τόμος: 24, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-138-1

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 759
Περιεχόμενα: Έγκριση της παραχώρησης του Δημοτικού Καφενείου κοντά στη φρουταγορά στον Σαμουήλ Κοέν.
Τόμος: 24, σελ. 137 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοέν, Σαμουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-138-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 760
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσαύξησης κατά 50% του μισθού των υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίοι είναι παλαιοί πολεμιστές.
Τόμος: 24, σελ. 138 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-139-2

Πράξη: Προμήθεια αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 761
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 24, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-141-1

Πράξη: Προμήθεια αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 762
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου βοθροκαθαριστήρος.
Τόμος: 24, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-141-1

Πράξη: Εξωραϊσμός πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 763
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του πολεοδομικού διαγωγωνισμού για τον εξωραϊσμό της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 24, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-141-1

Πράξη: Ματαίωση ενοικίασης Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 764
Περιεχόμενα: Έγκριση της ματαίωσης της δημοπρασίας για την ενοικίαση του Δημοτικού Καφενείου κοντά στο Δημοτικό Θέατρο λόγω της επικείμενης κατεδάφισής του.
Τόμος: 24, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-141-2

Πράξη: Διάνοιξη οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την απαλλοτρίωση δέντρων του κήπου του Β. Ράμμου με σκοπό τη διάνοιξη οδού.
Τόμος: 24, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράμμος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-142-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Σάββα Τζαμτζή για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τέρμα της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 24, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαμτζής, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-142-1

Πράξη: Ανακοίνωση του ανάδοχου του φωταερίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του ανάδοχου του φωταερίου Γ. Κυρίτση ότι πρόκειται να προμηθεύει αέριο μόνο ορισμένες ώρες της ημέρας γιατί ο γαιάνθρακας από Γλασκώβη αποδείχτηκε κακής ποιότητας. Πρόταση του Δημάρχου να προμηθευτεί γαιάνθρακα από τον Πειραιά και αποδοχή της πρότασης.
Τόμος: 24, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-142-1

Πράξη: Εκλογή μελών στην Επιτροπή εκδίκασης αντιρρήσεων κατά αναγκαστικού νόμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 765
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημ. Τσουρελή και Δημ. Κουκουβίνου στην Επιτροπή εκδίκασης αντιρρήσεων κατά του αναγκαστικού νόμου 2287/1040 για την επιβολή προσωρινής φορολογίας επί της γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 24, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία --Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσουρέλης, Δημήτριος
Κουκουβίνος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-142-2

Πράξη: Ανακοίνωση διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 766
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών περί κατάθεσης και απόδοσης χρηματικών εγγυήσεων και τροποποίηση του προϋπολογισμού με βάση την παραπάνω διαταγή.
Τόμος: 24, σελ. 142 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-143-3

Πράξη: Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 767
Περιεχόμενα: Επιστροφή των χρηματικών εγγυήσεων στους νόμιμους δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-145-1

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 768
Περιεχόμενα: Έγκριση για "ελεύθερη" δημοπρασία ενοικίασης των Δημοτικών Χαλκουργείων με βάση την υπ.αριθ. 515 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
Τόμος: 24, σελ. 145 - 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-146-2

Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Άσυλου Παιδιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Άσυλου Παιδιού με το οποίο ανακοινώνει ότι δε δύναται να πληρώνει ενοίκιο άνω των 120 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-147-1

Πράξη: Κατάργση θέσης αρχινοθοτρόφου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο να τοποθετήσει σε άλλη θέση την αρχινοθοτρόφο Αικ. Κόγια κατόπιν κατάργησης της θέσης της.
Τόμος: 24, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόγια, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-147-1

Πράξη: Διαρρύθμιση της πλατείας Ελευθερίας σε πάρκο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση ότι κατά τη συνεδρίαση του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων αποφασίστηκε η διαρρύθμιση της πλατείας Ελευθερίας σε πάρκο με δαπάνη που θα καταβάλλει ο Δήμος συμψηφίζοντας τη με τις οφειλές του στο παραπάνω Ταμείο.
Τόμος: 24, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες -- Δαπάνες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-147-1

Πράξη: Απόρριψη της θεώρησης της εθνικής οδού στα Παλαιά ως δημοτικής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Μη αναγνώριση από τη Διοικούσα Επιτροπή της θεώρησης της εθνικής οδού στα Παλαιά ως δημοτικής γιατί ο Δήμος θα υποχρεωθεί να επωμιστεί τα έξοδα επισκευής της.
Τόμος: 24, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-147-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 20/6/1940
Πράξη: Διορισμός νέου Επιτρόπου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Παρουσίαση στη Διοικούσα Επιτροπή του νέου Επιτρόπου Κων. Κατσαρού αντί του παραιτηθέντα Κων. Κούρτιου.
Τόμος: 24, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-148-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 769
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση οικοδομής του νοσοκομείου στον πλειοδότη Γ. Τσιμπερή.
Τόμος: 24, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπερής, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-148-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 770
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ημερομίσθια πληρωμή του νεοδιοριζόμενου προσωπικού του νοσοκομείου έως ότου προσκομίσει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, για το οποίο απαιτείται 1 με 3 μήνες.
Τόμος: 24, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-149-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 771
Περιεχόμενα: Έγκριση ψηφίσματος του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προσαύξηση του μισθού οκτών υπαλλήλων του νοσοκομείου.
Τόμος: 24, σελ. 148 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-149-2

Πράξη: Προμήθεια αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 772
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βενζινοκίνητου αυτοικινήτου καταβρεκτήρος - πυροσβεστήρος.
Τόμος: 24, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-151-1

Πράξη: Ανακαίνιση οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 772α
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της αύξησης της πίστωσης για την ανακαίνιση διαφόρων οδών της πόλης από 750. 000 σε 800.000 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-151-2

Πράξη: Κατασκευή καθισμάτων σε πλατεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 773
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή νέων καθισμάτων της πλατείας του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-152-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 774
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την επισκευή του Δημοτικού Θεάτρου, μειοψηφούντος του Ρίζου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος προτείνει να κτιστεί νέο σύγχρονο θέατρο.
Τόμος: 24, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-152-2

Πράξη: Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 775
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών εγγυήσεων σε δικαιούχους εισαγωγής και εξαγωγής.
Τόμος: 24, σελ. 152 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-153-2

Πράξη: Έγκριση της αποφυλάκισης οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποφυλάκισης του οφειλέτη του Δήμου Ζήση Λειβαδίτη με την προϋπόθεση να καταβάλλει το μισό της οφειλής του.
Τόμος: 24, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-154-2

Πράξη: Τροποποίηση πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του σχεδίου της πλατείας Ρήγα Φεραίου με σκοπό να ανεγερθεί Γυμνάσιο.
Τόμος: 24, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Δημός Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-155-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 91 / 24/6/1940
Πράξη: Μισθοδοσία δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 776
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσαύξησης της μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι και παλαιοί πολεμιστές.
Τόμος: 24, σελ. 154 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-155-3

Πράξη: Παραχώρησης των παλαιών τηλεφωνικών συσκευών στο Λιμεναρχείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 777
Περιεχόμενα: Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης των παλαιών τηλεφωνικών συσκευών στο Λιμεναρχείο, κατόπιν αιτήσεως του Λιμενάρχη.
Τόμος: 24, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Τηλέφωνο
Λιμεναρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-157-1

Πράξη: Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 778
Περιεχόμενα: Επιστροφή των χρηματικών εγγυήσεων στους εμπόρους.
Τόμος: 24, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-158-1

Πράξη: Εξωραϊσμός πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 779
Περιεχόμενα: Έγκριση της πίστωσης για τον εξωραϊσμό της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 24, σελ. 157 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-158-2

Πράξη: Απόφαση δενδροφύτευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 780
Περιεχόμενα: Απόφαση της δενδροφύτευσης για το έτος 1940 - 1941 από τον ίδιο το Δήμο και καθορισμός των αποδοχών των εργαζομένων.
Τόμος: 24, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-159-2

Πράξη: Μετάκληση του Βασιλικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση για μετάκληση του "Άρματος της Θέτιδος" του Βασιλικού Θεάτρου για παραστάσεις στο Βόλο.
Τόμος: 24, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Θέατρο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-160-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. για έξοδα αγοράς βιβλίων του αποβιώσαντος θεσσαλού λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Τόμος: 24, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαντωνίου, Ζαχαρίας Λ. (1877 - 1940)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-161-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 782
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000 δρχ. για αγορά έργων ξυλόγλυπτων από την έκθεση του βολιώτη γλύπτη Ν. Παυλόπουλου ή Νικόλα.
Τόμος: 24, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γλυπτική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παυλόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-161-2

Πράξη: Συγκέντρωση καλλιτεχνικών έργων.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Πρόταση να συγκεντρωθούν τα καλλιτεχνικά έργα στην αίθουσα του Δημαρχείου.
Τόμος: 24, σελ. 161 - 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-162-2

Πράξη: Πρόταση για αγορά αντιτύπων βιβλίου.
Εισηγητής: Λάμπος, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Πρόταση για αγορά πέντε αντιτύπων του βιβλίου του κ. Αγγελέα, μηχανικού στην Αθήνα, "Παθητική Αεράμυνα".
Τόμος: 24, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγγελέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-163-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 783
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης στον αρχιαπολυμαντή του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-163-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 783α
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης στον δενδροκόμο του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-163-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 784
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσαύξησης των μισθών των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
Τόμος: 24, σελ. 163 - 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-164-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας μηνιαίου επιδόματος και εξόδων κίνησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 785
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μηνιαίου επιδόματος και εξόδων κίνησης στο Γενικό Επόπτη Καθαριότητας.
Τόμος: 24, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-165-2

Πράξη: Έγκριση συνταξιοδότησης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 786
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνταξιοδότησης της υπαλλήλου του Δήμου Ερασμίας Κωστοπούλου.
Τόμος: 24, σελ. 165 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Λάμπος, Αντώνιος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-166-3

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Περιεχόμενα: Πρόταση να παραχωρηθεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δωρεάν οικόπεδο από το Δήμο.
Τόμος: 24, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-168-1

Πράξη: Αύξηση νοσηελίων σε Σανατόριο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Σανατορίου Ασβεστοχωρίου ότι τα νοσήλεια για τους ασθενείς φυματικούς του Δήμου αυξήθηκαν από 20 σε 30 δρχ. ημερησίως.
Τόμος: 24, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Σανατόριο Ασβεστοχωρίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-168-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 26/6/1940
Πράξη: Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος κατασκευής καλλιτεχνικού περιπτέρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 787
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος κατασκευής καλλιτεχνικού περιπτέρου (για την αναμονή των αυτοκινήτων) στη δημοτική πλατεία του Αναύρου στην Ανώνυμη Εταιρεία Σγκοινωνιών Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες (Άναυρος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-169-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 788
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου να χορηγήσει εφάπαξ βοήθημα στην οικογένεια του Λάζαρου Βογιώτα, ο οποίος πέθανε εν ώρα υπηρεσίας.
Τόμος: 24, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βογιώτας, Λάζαρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-170-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 789
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την απαλλοτρίωση γειτονικών ιδιοκτησιών.
Τόμος: 24, σελ. 169 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-170-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 790
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την εκτέλεση των χειρονακτικών εργασιών δι' αυτεπιστασίας.
Τόμος: 24, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-171-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 791
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στη νεωκόρο Μαρία Ανδριτσάκη λόγω απόσυρσής της.
Τόμος: 24, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδριτσάκη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-171-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 792
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για τα έξοδα μετακίνησης του.
Τόμος: 24, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-172-1

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 793
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για τα έξοδα μετακίνησης του έφορο του Νεκροταφείου.
Τόμος: 24, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-172-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 794
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για τα έξοδα μετακίνησης του λογιστή του Νεκροταφείου.
Τόμος: 24, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-173-1

Πράξη: Έγκριση της αίτησης οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 795
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του οφειλέτη του Δήμου Κων. Μπακονικόλα για αναβολή της πληρωμής του χρέους του έως τις 31.3.1941.
Τόμος: 24, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-173-1

Πράξη: Αναβολή της εξόφλησης του χρέους οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 796
Περιεχόμενα: Αναβολή της εξόφλησης του χρέους του φυλακισμένου ήδη λόγω οφειλών προς το Δήμο Ζήση Λειβαδίτη λόγω πλήρους ένδειας.
Τόμος: 24, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-173-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 797
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση οικήματος του νοσοκομείου.
Τόμος: 24, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-174-2

Πράξη: Έγκριση της απόδοσης διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 798
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόδοσης της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου από την 1/2 έως 31/ 5/1940.
Τόμος: 24, σελ. 174 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-175-9

Πράξη: Αναδάσωση λόφου Γορίτσας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με το έγγραφο της Κοινότητας Ανακασιάς περί αναδάσωσης του λόφου της Γορίτσας από τη Φιλοδασική Εταιρεία.
Τόμος: 24, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάση και δασοπονία
Φιλοδασική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-183-1

Πράξη: Αποζημίωση στον οδηγό του καταβρεκτήρα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 800
Περιεχόμενα: Αποζημίωση στον οδηγό του καταβρεκτήρα Γ. Σκοτεινιώτη λόγω κατάργησης της θέσης του.
Τόμος: 24, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκοτεινιώτης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-183-2

Πράξη: Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιώτη προς το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 801
Περιεχόμενα: Καθορισμός της συμβιβαστικής αποζημίωσης προς το Δήμο από τον κτηνοτρόφο Κ. Αργυρόπουλο για χρήση του λιβαδιού στο χώρο των παλαιών φυλακών.
Τόμος: 24, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρόπουλος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-184-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 802
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τον φοροτεχνικό του Δήμου Σοφοκλή Ναούμ.
Τόμος: 24, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ναούμ, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-185-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία του Χρ. Μπαρμπέρη.
Τόμος: 24, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαρμπέρης, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-186-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Ν. Παγωμένου για αποζημίωση από το Δήμο λόγω της απόλυσής του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τόμος: 24, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγωμένος, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-186-1

Πράξη: Αναγνωση ευχαριστήρια επιστολής του Υπουργού Οικονομικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναγνωση ευχαριστήρια επιστολής του Υπουργού Οικονομικών Ανδρέα Αποστολίδη.
Τόμος: 24, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-186-2

Πράξη: Αναγνωση ευχαριστήριας επιστολής του Συλλόγου Φρουτεμπόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναγνωση ευχαριστήριας επιστολής του Συλλόγου Φρουτεμπόρων Βόλου για τη θεμελίωση της φρουταγοράς.
Τόμος: 24, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δημοτική Αγορά
Σύλλογος Φρουτεμπόρων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-187-1

Πράξη: Ανάγνωση εγγράφου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση εγγράφου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Βόλου για τον ορισμό αντιπροσώπου στην Επιτροπή εξέτασης της εμποροπανήγυρης Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις -- Επιτροπές
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-187-1

Πράξη: Ανάγνωση αναφοράς του Συλλόγου Απόρων Φυματικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση αναφοράς του Συλλόγου Απόρων Φυματικών διαβιβασμένη από τη Νομαρχία.
Τόμος: 24, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Σύλλογος Απόρων Φυματικών Βόλου
Νομαρχία Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-187-1

Πράξη: Κατανομή της πίστωσης 72.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 803
Περιεχόμενα: Κατανομή της πίστωσης 72.000 δρχ. υπέρ των σχολικών Εφορειών Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 186 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-187-3

Πράξη: Εργασίες οδοποιίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 804
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα των επιπλέον εργασιών οδοποιίας.
Τόμος: 24, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-187-2

Πράξη: Κατασκευή οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 805
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα των επιπλέον εργασιών για την κατασκευή διαφόρων οδών.
Τόμος: 24, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-190-1

Πράξη: Ανακαίνιση οδού Σαρακηνού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 806
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα των επιπλέον εργασιών για την ανακαίνιση της οδού Σαρακηνού.
Τόμος: 24, σελ. 189 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σαρακηνού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-190-2

Πράξη: Αναθεώρηση των ερανικών καταλόγων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 807
Περιεχόμενα: Αναθεώρηση των ερανικών καταλόγων.
Τόμος: 24, σελ. 190 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-191-15

Πράξη: Ανακαίνιση οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 808
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα των επιπλέον εργασιών για την ανακαίνιση των οδών Σπυρίδη, Κουμουνδούρου και Ορφέως.
Τόμος: 24, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σπυρίδη, Κουμουνδούρου, Ορφέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-205-2

Πράξη: Αναφορά του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναφορά του μηχανικού του Δήμου σχετικά με την προέλευση των μάρμαρων των πεζοδρομίων από την Μπουρμπουλήθρα, τον Προφήτη Ηλία και τη Τζαστένη.
Τόμος: 24, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
URL:

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 809
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή μεταξύ των οδών Λόρδου Βύρωνος, Σπυρίδη, Πορταριάς και Κ. Καρτάλη.
Τόμος: 24, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Λόρδου Βύρωνος, Πορταριάς, Σπυρίδη, Κ. Καρτάλη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-206-2

Πράξη: Τροποποίηση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 810
Περιεχόμενα: Τροποποίηση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου ώστε να δημιουργηθούν δύο οικοδομικά τετράγωνα για να ανεγερθούν το Γυμνάσιο Θηλέων και η φρουταγορά.
Τόμος: 24, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-207-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας για τη διάνοιξη της οδού Χατζηαργύρη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 811
Περιεχόμενα: Έγκριση ρυμοτομίας του βοηθήματος του κτίσματος του Αργ. Χατζηαργύρη ώστε να διανοιχθεί η οδός Χατζηαργύρη και να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης.
Τόμος: 24, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Χατζηαργύρη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-207-2

Πράξη: Ρυμοτομία οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 812
Περιεχόμενα: Παραπομπή στην Τεχνική Υπηρεσία της εκτίμησης της ρυμοτομούμενης οικίας του Ευαγγ. Θεοδώρου.
Τόμος: 24, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδώρου, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-208-1

Πράξη: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 813
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην οδό Αφεντούλη - Γαζή μετά από ένσταση των ιδιοκτητών.
Τόμος: 24, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αφεντούλη, Γαζή)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-208-2

Πράξη: Τροποποίηση οδού Τσιτσιλιάνου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για αίτηση τροποποίησης στην οδό Τσιτσιλιάνου.
Τόμος: 24, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τσιτσιλιάνου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-209-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη ρυμοτομία οικιών.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη ρυμοτομία της οικιάς του Λούλη στη οδό 4ης Αυγούστου και του Στάμου Αξελού στην οδό Σπυρίδη.
Τόμος: 24, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
Λούλης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-209-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 16/7/1940
Πράξη: ΄Εγκριση της αναστολής για την εξόφληση χρεών οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 814
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της αναστολής για την εξόφληση των οφειλόμενων του Ζήση Λειβαδίτη και αποφυλάκισή του.
Τόμος: 24, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-211-2

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 815
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση των 6 Χαλκουργείων στα Παλαιά.
Τόμος: 24, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-212-1

Πράξη: Εκλογή μελών της πρωτοβάθμιας Επιτροπής καταρτισμού του κτηματολογίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 816
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αντ. Λάμπου και Κων. Κατσαρού ως μελών της πρωτοβάθμιας Επιτροπής καταρτισμού του κτηματολογίου του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 24, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κτηματολόγια -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπος, Αντώνιος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-213-1

Πράξη: Πληρωμή ενοικίου Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 817
Περιεχόμενα: Έγκριση της πίστωσης για την πληρωμή του ενοικίου του Γυμνασίου θηλέων.
Τόμος: 24, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-213-2

Πράξη: Καταβολή οφειλομένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 818
Περιεχόμενα: Καταβολή των οφειλομένων στους συγγενείς του αποβιώσαντα αρχιτέκτονα Αριστ. Ζάχου.
Τόμος: 24, σελ. 213 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-214-3

Πράξη: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 819
Περιεχόμενα: Εκλογή των Γ. Βαφειάδη και Αντ. Λαμπου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λάμπος, Αντώνιος
Βαφειάδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-216-2

Πράξη: Απόρριψη του εγγράφου του Υπουργείου Συγκοινωνιών για κατασκευή οδογέφυρας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 820
Περιεχόμενα: Απόρριψη του εγγράφου του Υπουργείου Συγκοινωνιών για κατασκευή οδογέφυρας άνωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής με δαπάνη από κοινου με την Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, γιατί τα οικονομικά του Δήμου δε το επιτρέπουν.
Τόμος: 24, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Γέφυρες
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-217-1

Πράξη: Αίτηση λατόμων εκμεταλλευτών των λατομείων Παλάτι Μπουρμπουλήθρας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την αίτηση των λατόμων εκμεταλλευτών των λατομείων Παλάτι Μπουρμπουλήθρας να προτιμώνται τα συγκεκριμένα μάρμαρα για τα δημοτικά έργα.
Τόμος: 24, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Λατομεία Παλάτι Μπουρμπουλήθρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-217-2

Πράξη: Ενοικίαση λατομείων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 821
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την μονοετή ενοικίαση των δυο λατομείων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 24, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-218-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 822
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξάλειψη της υποθήκης της δωρεάς της Άννας Πάντου.
Τόμος: 24, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντου, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-218-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 823
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. για τη βελτίωση της διατροφής των απόρων φυματικών.
Τόμος: 24, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-219-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής ποσού σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 824
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του Δημ. Κόττα για επιστροφή 7.000 δρχ. που έδωσε στο Δήμο για τη δαπάνη κατασκευής πεζοδρομίου.
Τόμος: 24, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόττας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-219-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 825
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-220-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής ενοικίου σε ιδιοκτήτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 826
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Ευστ. Κολέτσο το ενοίκιο τεσσάρων χρόνων για την εγκατάστασή του Δημοτικού Φυλακείου στην οδό Μακρινίτσης.
Τόμος: 24, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολέτσος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-221-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής επιδόματος σε οδηγό του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 827
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδόματος λουτροθεραπείας στον οδηγό του καταβρεκτήρα του Δήμου Ανδρέα Πατρίκιου.
Τόμος: 24, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-222-2

Πράξη: Έγκριση πρότασης σχετικά με την εμποροπανήγυρη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης η εμποροπανήγυρη να πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο 2ας Νοεμβρίου και Ξενοφώντος.
Τόμος: 24, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-223-1

Πράξη: Καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Καταγγελία του Επιτρόπου Δημ. Κασσιόπουλου για την ανάρμοστη συμπεριφορά του υπαλλήλου της Μηχανικής Υπηρεσίας Κ. Περιστέρη εναντίον του εργολάβου κ. Νάκου.
Τόμος: 24, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρης, Κωνσταντίνος
Νάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-224-1

Πράξη: Είσπραξη φόρου υπέρ της οδοποιίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 828
Περιεχόμενα: Ανάθεση της βεβαίωσης και είσπραξης του τυπικού φόρου υπέρ της οδοποιίας για το Ειδικό Ταμείο, ποσοστού 8%, στο Δήμο Παγασών.
Τόμος: 24, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-223-2

Πράξη: Έγκριση της επιστροφής χρηματικών εγγυήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 829
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιστροφής των χρηματικών εγγυήσεων στους εμπόρους.
Τόμος: 24, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-224-2

Πράξη: Έγκριση της τακτοποίησης του τοκοχρωλυσίου δανείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 830
Περιεχόμενα: Έγκριση της τακτοποίησης του τοκοχρωλυσίου του δανείου του 1928 από την Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 24, σελ. 224 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-225-3

Πράξη: Έγκριση σύστασης ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 831
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύστασης ειδικού συνεργείου για τη συντήρηση της οδοποιίας.
Τόμος: 24, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-227-2

Πράξη: Διαρρύθμιση πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διαρρύθμιση της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 24, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-228-1

Πράξη: Εμποροπανήγυρη
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του Δημάρχου σχετικά με την τοποθέτησης μιας κούνιας στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 24, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-228-1

Πράξη: Ματαίωση της δημοπρασίας για την ενοικίαση Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 832
Περιεχόμενα: Ματαίωση της δημοπρασίας για την ενοικίαση του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου επί της οδού Δημητριάδος γιατι πρόκειται να κατεδαφιστεί.
Τόμος: 24, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-228-2

Πράξη: Έγκριση της ρυμοτομίας οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 833
Περιεχόμενα: Έγκριση της ρυμοτομίας του οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου Σπυρίδη - Βασιέως Κωνσταντίνου - Ιάσονος του Στάμου Αξελού.
Τόμος: 24, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-229-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Ν. Παγώνη για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο τέρμα της οδού Αλεξάνδρας.
Τόμος: 24, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγώνης, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-230-1

Πράξη: Τροποποίηση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Σάββα Τζαμτζή για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο τέρμα της οδού Αλεξάνδρας από την οδό Αθανασάκη έως το χείμαρρο Άναυρο.
Τόμος: 24, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λάμπος, Αντώνιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαμτζής, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-230-1

Πράξη: Εισαγωγή της αναφοράς του αρχιμηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εισαγωγή της αναφοράς του αρχιμηχανικού του Δήμου Γ. Κοτοπουλέας, κατόπιν της επίσκεψής του στην Αθήνα, σχετικά με τα καθίσματα του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-230-1

Πράξη: Έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 834
Περιεχόμενα: Έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης με τον περιορισμό του πλάτους του Βυρσοδεψείου Τσιμωνίδου.
Τόμος: 24, σελ. 229 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Βυρσοδεψεία Τσιμωνίδης και Σια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-230-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 3/8/1940
Πράξη: Έγκριση εξόφλησης ιδιωτών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 835
Περιεχόμενα: Έγκριση της εξόφλησης των κληρονόμων του Αρ. Ζάχου.
Τόμος: 24, σελ. 230 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζάχος, Αριστοτέλης (1871 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-231-4

Πράξη: Έγκριση της επιστροφής χρηματικών εγγυήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 836
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιστροφής των χρηματικών εγγυήσεων στους εμπόρους.
Τόμος: 24, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-234-2

Πράξη: Μετονομασία οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 837
Περιεχόμενα: Μετονομασία της οδού Αργοναυτών σε Ιωάννου Μεταξά.
Τόμος: 24, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αργοναυτών, Ιωάννου Μεταξά)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-235-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 838
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης της διακήρυξης του Μηχανικής Υπηρεσίας για την επισκευή του εσωτερικού του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 235 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-236-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 95 / 9/8/1940
Πράξη: Πρακτικά συνεδριάσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την καθυστέρηση σύνταξης από τον πρακτικογράφο των πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.
Τόμος: 24, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-237-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 607.562 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 839
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 607.562 δρχ. υπέρ του φυτωρίου (υπόστεγο προφύλαξης, άρδευση) στο οικόπεδο απέναντι από το Νεκροταφείο.
Τόμος: 24, σελ. 237 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-238-3

Πράξη: Αναβολή της χορηγίας βοηθήματος σε οδηγό του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά την αίτηση του οδηγού αυτοκινήτου του Δήμου Α. Μακρή για χορηγία βοηθήματος "εκμαιεύσεως" της συζύγου του.
Τόμος: 24, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-240-2

Πράξη: Έγκριση της επιστροφής χρηματικών εγγυήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 840
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιστροφής των χρηματικών εγγυήσεων στους εμπόρους.
Τόμος: 24, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-241-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 841
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση άυξησης μισθού ενός υπαλλήλου του.
Τόμος: 24, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-242-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εξόδων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 842
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για έξοδα αλληλογραφίας του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ταχυδρομείο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-244-1

Πράξη: Ανέγερση περιπτέρου αναμονής στη δημοτική πλατεία του Αναύρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 843
Περιεχόμενα: Έγκριση άνευ ενοικίου παραχώρησης δικαιώματος στην Ανώνυμη Εταιρεία Σγκοινωνιών για ανέγερση περιπτέρου αναμονής στη δημοτική πλατεία του Αναύρου.
Τόμος: 24, σελ. 243 - 244
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Άναυρος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
Ανώνυμη Εταιρεία Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-244-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης για έργα οδοποιίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 844
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για έργα οδοποιίας και κατασκευή στομίων υπονόμων και αποχέτευσης στην οδό Ιάσονος.
Τόμος: 24, σελ. 244 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-245-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 845
Περιεχόμενα: Έγκριση της τροποποίησης της υπ.αριθμ. 6668 διακήρυξης σχετικά με την ανακατασκευή των καθισμάτων στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 24, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-247-1

Πράξη: Έγκριση της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 846
Περιεχόμενα: Έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου για το τμήμα μεταξύ των οδών Παγασών - Κωνσταντά και Ν. Γάτσου και μετατόπισης του άξονα της οδού Παγασών.
Τόμος: 24, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-247-1

Πράξη: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 847
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Σ. Τζαμτζή για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο τέρμα της οδού Αλεξάνδρας από την οδό Αθανασάκη έως το χείμαρρο Άναυρο.
Τόμος: 24, σελ. 247 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαμτζής, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-248-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 29/8/1940
Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 848
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσόξυλων.
Τόμος: 24, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-250-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 849
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση καταστήματος ιδιοκτησίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 24, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-250-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών εγγυήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 850
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών εγγυήσεων στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 24, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-251-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 851
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Ηλία Πολίτη για τα έξοδα νοσηλείας του ασθενούς από φυματίωση γιού του.
Τόμος: 24, σελ. 251 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολίτης, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-252-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 852
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. για αγορά βιβλίων υπέρ των απόρων μαθητών του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 252 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-253-2

Πράξη: Έγκριση της διάνοιξης δύο ανωνύμων οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 853
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάνοιξης δύο ανωνύμων οδών μεταξύ των οδών Αθανασάκη και της τελευταίας οδού του σχεδίου πόληξς και έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον ιδιοκτητη Φίλιππο Δούκα.
Τόμος: 24, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-254-1

Πράξη: Έγκριση της διάνοιξης της οδού Αφεντούλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 854
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάνοιξης της οδού Αφεντούλη στο τμήμα μεταξύ των οδών Πολυμέρη και Αλεξάνδρας και έγκριση αποζημίωσης των ιδιοκτητών.
Τόμος: 24, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-254-2

Πράξη: Έγκριση της διάνοιξης οδού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 855
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάνοιξης της πρώτης ανατολικής της οδού Αθανασάκη και παραλλήλου αυτής οδού και έγκριση αποζημίωσης των αδελφών Ψωμά.
Τόμος: 24, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Ψωμά, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-255-1

Πράξη: Κατασκευή οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 856
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 808 απόφασης και έγκριση του πίνακα δαπάνων για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των οδών Σπυρίδη - Κουμουνδούρου και Ορφέως.
Τόμος: 24, σελ. 255 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σπυρίδη, Κουμουνδούρου, Ορφέως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-256-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 9/9/1940
Πράξη: Έγκριση της μεταφοράς διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 857
Περιεχόμενα: Έγκριση της μεταφοράς διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 24, σελ. 256 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-257-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 858
Περιεχόμενα: Ανάκληση προηγούμενης εσφαλμένης απόφασης και έγκριση διάθεσης μέρους πίστωσης του προϋπολογισμού υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδιτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-259-1

Πράξη: Επέκταση σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την επέκταση του σχεδίου πόλης στη θέση "Κουφόβουνο" κατόπιν αγοράς οικοπέδων από πρόσφυγες από τη Ρωσία.
Τόμος: 24, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-259-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση στον Ταμία για δοσοληψίες με τράπεζες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 859
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στον Ταμία του Δήμου να ενεργεί κάθε δοσοληψία με τις τράπεζες μέχρι του ποσού του 1.000.000 δρχ. κάθε μήνα.
Τόμος: 24, σελ. 859
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-860-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμών Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 860
Περιεχόμενα: Έγκριση λογαριασμών και διαχείρισής τους από το Δήμαρχο.
Τόμος: 24, σελ. 260 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-261-3

Πράξη: Έγκριση χρηματικών ποσών στους δικαιούχους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 861
Περιεχόμενα: Έγκριση χρηματικών ποσών στους δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-263-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 862
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της χρηματικής αύξησης στη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-264-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.700 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 863
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.700 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του υπαλλήλου του Αποστ. Μακρή.
Τόμος: 24, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-265-2

Πράξη: Αποξήρανση έλους Αλυκών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πορεία των εργασιών αποξήρανσης στο έλος των Αλυκών.
Τόμος: 24, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-266-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 864
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής καθυστερούμενης προσαύξησης μισθού σε υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-266-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 865
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. για την αναδάσωση και την εκτέλεση εργασιών σε κήπους και δενδροστοιχίες.
Τόμος: 24, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-267-1

Πράξη: Έγκριση εξόδων για την ονοματοθεσία οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 866
Περιεχόμενα: Έγκριση εξόδων για την ονοματοθεσία και την αρίθμηση των οδών.
Τόμος: 24, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-267-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 51.600 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 867
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 51.600 δρχ. για την καταβολή του ενοικίου του Γυμνασίου θηλέων και απόφαση να παραμείνει αυτό στο ίδιο κτήριο.
Τόμος: 24, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-268-1

Πράξη: Ζήτημα ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την επίσπευση του ζητήματος της ύδρευσης.
Τόμος: 24, σελ. 268 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Λάμπος, Αντώνιος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-269-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 27/9/1940
Πράξη: Ζήτημα ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της ύδρευσης.
Τόμος: 24, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Βαφειάδης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-271-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 868
Περιεχόμενα: Αναγνώριση των ετών της προϋπηρεσίας του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Στρατηγόπουλου και προσαύξηση της μισθοδοσίας του.
Τόμος: 24, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-271-2

Πράξη: Είσπραξης δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 869
Περιεχόμενα: Έγκριση της είσπραξης των δημοτικών φόρων από τον ίδιο το Δήμο.
Τόμος: 24, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-273-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 870
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-274-2

Πράξη: Πυρασφάλεια νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη δαπάνη πυρασφάλειας για το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Τόμος: 24, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυρασφάλεια
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-275-1

Πράξη: Έγκριση της μεταφοράς διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 871
Περιεχόμενα: Έγκριση της μεταφοράς διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του αποθεματικού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 24, σελ. 275 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-276-4

Πράξη: Αποδοχή δωρεάς κρήνης στην πλατεία "Ψαράδικα".
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 872
Περιεχόμενα: Αποδοχή δωρεάς κρήνης στην πλατεία "Ψαράδικα" προερχόμενης από την Πανθεσσαλική Ένωση Προστασίας Ζώων.
Τόμος: 24, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πανθεσσαλική Ένωση Προστασίας Ζώων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-279-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.861 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 873
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.861 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του υπαλλήλου του Ιω. Γκλαβάτου.
Τόμος: 24, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-279-2

Πράξη: Κοινότητα Καπακλή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αναγνώριση της συνοικίας Καπακλή ως Κοινότητας.
Τόμος: 24, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Κοινότητες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-280-2

Πράξη: Ανλεγερση Γυμνασίου Αρρένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση απόφασης του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας για την ανέγερση Γυμνασίου αρρένων στο ανατολικό κτήμα της συνοικίας Τσιμπούκη αντί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Τόμος: 24, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολέια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-281-1

Πράξη: Διαρρύθμιση πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Λάμπος, Αντώνιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη διαρρύθμιση της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 24, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Δημός Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-281-1

Πράξη: Κατασκευή αποθηκών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 874
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης της Μηχανικής Υπηρεσίας για την κατασκευή αποθηκών στο αμαξοστάσιο του Δήμου και έγκριση της δαπάνης.
Τόμος: 24, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-281-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 875
Περιεχόμενα: Έγκριση των έργων διαρρύθμισης των θεωρείων του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-282-1

Πράξη: Προμήθεια αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 876
Περιεχόμενα: Ανάκληση παλιάς απόφασης σχετικά με την προμήθεια βενζινοκίνητου αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμάτων και έγκριση νέας προκήρυξης προμήθειας.
Τόμος: 24, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-282-2

Πράξη: Εξυγίανση έλους Αλυκών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 877
Περιεχόμενα: Μεταφορά κεφαλαίου για την εξυγίανση του έλους των παλαιών Αλυκών.
Τόμος: 24, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-283-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 99 / 4/10/1940
Πράξη: Ζήτημα ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 878
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της ύδρευσης της πόλης με την παρουσία του Επάρχου Βόλου Σπ. Μέξα και του μηχανολόγου Ιω. Συνοδινού.
Τόμος: 24, σελ. 283 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-284-6

Πράξη: Έργα ενίσχυσης του υδραγωγείου του Προσφυγικού Συνοικισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 879
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση έργων ενίσχυσης του υδραγωγείου του Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 24, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-289-1

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 880
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία βοηθήματος στην πλύντρια του νοσοκομείου Μαρία Παύλου.
Τόμος: 24, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-289-2

Πράξη: Έγκριση ψηφίσματος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 881
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή αποζημίωσης στην υπάλληλο του νοσοκομείου Ελευθερία Κωνσταντινίδου.
Τόμος: 24, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωνσταντινίδου, Ελισάβετ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-290-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 100 / 30/10/1940
Πράξη: Κατασκευή πρόχειρων αντιαεροπορικών καταφυγίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 882
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπανών για εργασίες κατασκευής πρόχειρων αντιαεροπορικών καταφυγίων.
Τόμος: 24, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-291-2

Πράξη: Ορισμός αναπληρωτή ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 883
Περιεχόμενα: Ορισμός αναπληρωτή στη θέση του ταμία του Δήμου με υποχρεώσεις όμοιες με αυτές του προκατόχου του.
Τόμος: 24, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-292-2

Πράξη: Έξοδα απογραφής πληθυσμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 884
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων και μεταφορά τους για τη γενική απογραφή του πληθυσμού.
Τόμος: 24, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-294-1

Πράξη: Λήψη μέτρων παθητικής αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 885
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρων των κεφαλαίων του προϋπολογισμού για τη λήψη μέτρων παθητικής αεράμυνας.
Τόμος: 24, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-294-1

Πράξη: Λαϊκά και μαθητικά συσσίτια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 886
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης κεφαλάιων του προϋπολογισμού για λαϊκά και μαθητικά συσσίτια.
Τόμος: 24, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-294-1

Πράξη: Κατασκευή αντιαεροπορικών καταφυγίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 887
Περιεχόμενα: Ακύρωση μέρους πιστώσεων και μεταφορά του για την κατασκευή αντιαεροπορικών καταφυγίων κλπ.
Τόμος: 24, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-294-2

Πράξη: Κοινωνική πρόνοια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 888
Περιεχόμενα: Ακυρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού και μεταφορά τους για βοηθήματα χορηγούμενα υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης.
Τόμος: 24, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-296-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 889
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-296-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 890
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των εργατών για έργα δημιουργίας κήπων και δενδροστοιχιών.
Τόμος: 24, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-297-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 101 / 18/11/1940
Πράξη: Κατασκευή αντιαεροπορικών καταφυγίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 891
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού και μεταφορά τους για κατασκευή αντιαεροπορικών καταφυγίων.
Τόμος: 24, σελ. 298 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Αξελός, Στάμος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-299-3

Πράξη: Εξοπλισμός υπόγειων καταφυγίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 892
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας λευκής άμμου για τον εξοπλισμό υπόγειων καταφυγίων και διακανονισμός της διάθεσής της.
Τόμος: 24, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-301-2

Πράξη: Μεταφορά γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 893
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς των γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου από την οδό Βασιλέως Κων/νου στο υπό ενοικίαση κτήριο στη διαστάυρωση των οδών Ερμού με Γαμβέτα, όπου στεγαζόταν η χειρουργική κλινική του Γ. Πιτσιώρη.
Τόμος: 24, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-302-2

Πράξη: Αναγκαστική εργασία των ανδρών για εκτέλεση έργων κοινωνικής ωφέλειας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 894
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης της Νομαρχίας για αναγκαστική εργασία των ανδρών από το 18ο έτος της ηλικίας έως το 60ο, εξαιρουμένων των ξένων υπηκόων, και των ασθενών, για εκτέλεση έργων κοινωνικής ωφέλειας από 2 έως 10 ημερομίσθια ο καθένας και έγκριση καταβολής ημερομισθίων για την εργασία τους σε αποδεδειγμένα άπορους και άνεργους εργάτες.
Τόμος: 24, σελ. 302 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργζόμενοι -- Επιστράτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-303-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 895
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-305-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής οφθαλμιάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 896
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του οφθαλμιάτρου Φιλ. Φιλιππίδη και εξόδων νοσηλείας του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 24, σελ. 304 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-305-2

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 897
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για διευθέτηση υποθέσεων οικονομικής φύσης.
Τόμος: 24, σελ. 305
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-306-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 102 / 9/12/1940
Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 898
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού και μεταφορά τους για προμήθεια μάλλινου νήματος για την κατασκευή πουλόβερ, καλτσών και άλλων ειδών υπέρ των μαχόμενων στην Αλβανία.
Τόμος: 24, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιστράτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-307-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 899
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάθεσης ολόκληρου του κεφαλαίου Κοινωνική Πρόνοια και Αντίληψη του προϋπολογισμού υπέρ των απόρων.
Τόμος: 24, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Αξελός, Στάμος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-307-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 900
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-309-2

Πράξη: Κατασκευή οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 901
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου για την κατασκευή των οδών Μικρασιατών και Σινώπης.
Τόμος: 24, σελ. 309
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μικρασιατών, Σινώπης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-310-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 902
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους υπαλλήλους της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προκαταβολής του μισθού του μήνα Ιανουαρίου του 1941.
Τόμος: 24, σελ. 309 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-310-2

Πράξη: Μισθοδοσία επόπτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 903
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του μισθού του επόπτη βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αποκομιδής απορριμάτων Απόστολου Παυλόπουλου από 3.000 σε 3.500 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παυλόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-311-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων