Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1941Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1941
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1941
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 24 - 25

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 103 / 27/1/1941
Πράξη: Έγκριση κατασκευής κοινόχρηστων καταφυγίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 904
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής κοινόχρηστων καταφυγίων με σύναψη δανείου από τράπεζες του Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λάμπος, Αντώνιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-313-2

Πράξη: Κατασκευή καταφυγίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 905
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης του προϋπολογισμού και μεταφορά της με σκοπό την κατασκευή καταφυγίου για την προφύλαξη των υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-314-2

Πράξη: ΄Εγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 906
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 24, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-315-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 907
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Νεκροταφείου για το έτος 1939 - 1940 και παραπομπή του στον Έπαρχο Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1939 - 1940
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-317-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.842 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 908
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.842 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του κλητήρα του Δήμου Αντωνίου Καλλιπολίτη.
Τόμος: 24, σελ. 316 - 317
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλιπολίτης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-317-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 909
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του ασθενούς λογιστή του Δήμου Δημητρίου Τσεκούρα.
Τόμος: 24, σελ. 317 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-318-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 910
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του κλητήρα του Δήμου Σπύρου Μπουκουβάλα για τα έξοδα ταφής της συζύγου του.
Τόμος: 24, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουκουβάλας, Σπύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-319-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 911
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αντκατάσταση του ταμία του νοσοκομείου.
Τόμος: 24, σελ. 318 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-319-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 912
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. για την πληρωμή του μισθώματος του οικήματος όπου στεγάζεται το Λαϊκό Ιατρείο.
Τόμος: 24, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-320-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 913
Περιεχόμενα: Έγκριση υπογραφής συμβολαίου με τον εργολάβο Σ. Κερμελή για την κατασκευή καθισμάτων στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 24, σελ. 319 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κεμερλής, Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-320-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης Καφενείου στην Ε.Ο.Ν.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 914
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης του Καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου στην Ε.Ο.Ν. άνευ μισθώματος.
Τόμος: 24, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Εθνική Οργάνωση Νεολαίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-321-1

Πράξη: Αίτηση επιστροφής αυτοκινήτου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 915
Περιεχόμενα: Έγκριση των κινήσεων του Δημάρχου να ζητήσει την επιστροφή του αυτοκινήτου του Δήμου από τον Έπαρχο Σπ. Μέξα.
Τόμος: 24, σελ. 320 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
Επαρχία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μέξας, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-321-5

Πράξη: Έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 916
Περιεχόμενα: Έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης για τη διάνοιξη της οδού Αγίου Νικολάου μεταξύ των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερμού μετα την καταστροφή των οικιών που υπήρχαν στο σημείο αυτό.
Τόμος: 24, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αγίου Νικολάου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ερμού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-325-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 104 / 29/1/1941
Πράξη: Ανακοίνωση του θανάτου του Ιωάννη Μεταξά.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 917
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του θανάτου του Ιωάννης Μεταξά και απόφαση για:1) αποστολή συλληπητηρίων τηλεγραφημάτων , 2) ανάρτηση μεσσίστιων σημαιών, 3) πραγματοποίηση επιμνημόσυνης δέησης, 4) αργία των γραφείων του Δήμου και 5) διανομή δωρεάν συσσιτίου για τρεις ημέρες.
Τόμος: 24, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεταξάς, Ιωάννης Π. (1871 - 1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-327-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 918
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. για την καταβολή στον Επιτροπή του Λαϊκού συσιτίου του αντιτίμου των δωρεάν συσσιτίων για τρεις ημέρες.
Τόμος: 24, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-327-2

Πράξη: Είδοση συλληπητηρίων για το θάνατο του Ιωάννη Μεταξά.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 919
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δημ. Τσιμπούκη να μεταβεί στην Αθήνα για την επίδοση συλληπητηρίων λόγω του θανάτου του Ιωάννη Μεταξά.
Τόμος: 24, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-328-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 107 / 11/2/1941
Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων ενοικιαστών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 921
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων των ενοικιαστών του Δήμου Σαμ. Κοέν και κ. Καζαμία για λύση των μισθωμάτων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
Τόμος: 24, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοέν, Σαμουήλ
Καζαμίας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-329-1

Πράξη: Κατασκευή αντιαεροπορικών καταφυγίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 922
Περιεχόμενα: Ακύρωση κεφαλαίου του προϋπολογισμού, μεταφορά των πιστώσεων για την κατασκευή των αντιαεροπορικών καταφυγίων και χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. για την κατασκευή μόνιμων κοινόχρηστων καταφυγίων.
Τόμος: 24, σελ. 328 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-329-3

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 923
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-331-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.100 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 924
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.100 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του στρατευθέντα δημοτικού εργοδηγού Νικ. Μπολώτα.
Τόμος: 24, σελ. 331 - 332
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-332-2

Πράξη: Αποπληρωμή της τέταρτης τοκοχρεωλυτικής δόσης εξαγοράς της έκτασης των παλαιών Αλυκών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 925
Περιεχόμενα: Ακύρωση μέρους του κεφαλαίου του προϋπολογισμού και μεταφορά των πιστώσεων για την αποπληρωμή της τέταρτης τοκοχρεωλυτικής δόσης εξαγοράς της έκτασης των παλαιών Αλυκών.
Τόμος: 24, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-333-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 108 / 19/2/1941
Πράξη: Έγκριση παραχώρησης χώρου στο Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 926
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης χώρου παραπλεύρως του οστεοφυλακείου του Νεκροταφείου για την ταφή των νεκρών στρατιωτών.
Τόμος: 24, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-334-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 927
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250.000 δρχ. για την κατασκευή αντιαεροπορικών καταφυγίων.
Τόμος: 24, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-334-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 928
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 334 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-335-2

Πράξη: Έγκριση χορηγία εφάπαξ βοηθήματος στους στρατευμένους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 929
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγία εφάπαξ βοηθήματος στους στρατευμένους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 335 - 337
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-336-3

Πράξη: Έγκριση αίτησης εμπόρων του Βόλου για μεταφορά των εμπορευμάτων τους σε κοινότητες εκτός Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 930
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης εμπόρων του Βόλου για μεταφορά των εμπορευμάτων τους σε κοινότητες εκτός Βόλου, λόγω των βομβαρδισμών με την προϋπόθεση να έχουν ήδη πληρώσει δημοτικό φόρο και να έχει γίνει καταγραφή των ειδών και των ποσών των εμπορευμάτων.
Τόμος: 24, σελ. 337 - 339
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-338-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 109 / 1/3/1941
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση κατοίκων της Λάρισας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 931
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση μεταφοράς κεφαλαίου του προϋπολογισμού, ύψους 100.000 δρχ., σε νέο κεφάλαιο για την οικονομική ενίσχυση των κατοίκων της Λάρισας, οι οποίοι επλήγησαν από καταστροφικό σεισμό.
Τόμος: 24, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Σεισμοί -- Λάρισα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-341-1

Πράξη: Έγκριση εξόφλησης οφειλών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 932
Περιεχόμενα: Έγκριση εξόφλησης οφειλών του Δήμου προς τη Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 24, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-341-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 110 / 14/3/1941
Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 933
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του ασθενούς λογιστή του Δήμου Δημητρίου Τσεκούρα.
Τόμος: 24, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-342-1

Πράξη: Κατασκευή καταφυγίων από αναμενόμενη Αμερικάνικη Βοήθεια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 934
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 922 απόφασης για μεταφορά πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού για κατασκευή καταφυγίων, λόγω της Αμερικάνικης Βοήθειας, ύψους 5.000.000 δρχ., που αναμένεται να διατεθεί για την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 341 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-342-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 935
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους.
Τόμος: 24, σελ. 342 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-343-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 936
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αντκατάσταση του επιστρατευθέντος μικροβιολόγου Κων. Στριμμένου.
Τόμος: 24, σελ. 344 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στριμμένος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-345-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 937
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γάλακτος για το νοσοκομείο και την αναβολή της προμήθειας κρέατος.
Τόμος: 24, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-346-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 938
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 24, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-346-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 939
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 24, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-347-1

Πράξη: Έγκριση της εισηγητικής έκεθεσης πεπραγμένων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 940
Περιεχόμενα: Έγκριση της εισηγητικής έκεθεσης πεπραγμένων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941.
Τόμος: 24, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-347-2

Πράξη: Εκτέλεση αποφάσεων με διαγωνισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 941
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης των υπ.αριθμ. 905 και 927 αποφάσεων κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Τόμος: 24, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-348-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 111 / 19/3/1941
Πράξη: Έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 942
Περιεχόμενα: Έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 24, σελ. 348 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1941 - 1942
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-349-40

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 943
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης δύο δωδεκατημορίων επί διαφόρων πιστώσεων των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού του 1941 - 1942 για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 387 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-388-8

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 944
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού βεβαίωσης και έισπραξης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το έτος 1941 - 1942 και της πληρωμής των υπαλλήλων του.
Τόμος: 24, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-395-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 945
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού βεβαίωσης και έισπραξης του τέλους αποκομιδής απορριμάτων για το έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 24, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-395-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 946
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού βεβαίωσης και έισπραξης των φόρων του Δήμου για το έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 24, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-396-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 947
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού βεβαίωσης και έισπραξης των εν κατασκευή και επισκευή κρασπέδων και ρείθρων οφειλομένων για το έτος 1941 - 1942 και της καταβολής του μισθού στους υπαλλήλους του οργανισμού καθώς και ποσοστού 1% επί των εισπραχθέντων στον καθένα.
Τόμος: 24, σελ. 395 - 397
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-396-3

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού Έκτακτης Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 948
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού Έκτακτης Υπηρεσίας προστασίας και συντήρησης των εκθέτων του Δήμου για το έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 24, σελ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-398-1

Πράξη: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού Νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 949
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού Νηπιαγωγού για το Νηπιαγωγείο της Νέας Ιωνίας για το έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 24, σελ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-398-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 950
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού Υπηρεσίας Καθαριότητας και Καταβρέγματος του Δήμου για το έτος 1941 - 1942 και της πληρωμής των υπαλλήλων του.
Τόμος: 24, σελ. 397 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-398-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 951
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των υπαλλήλων των Οργανισμών του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 398 - 400
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-399-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 952
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. ανά τρίμηνο ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων και παροχή δωρεάν δελτίων συσσιτίων.
Τόμος: 24, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-401-1

Πράξη: Απόφαση για επισκευή και συντήρηση διαφόρων οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 953
Περιεχόμενα: Απόφαση για επισκευή και συντήρηση διαφόρων οδών της πόλης άνευ δημοπρασίας, αλλά απευθείας από το Δήμο και καθορισμός του ανώτατου αριθμού τεχνιτών και εργατών στους 13 με ανώτατο όριο ημερομισθίου τις 112 δρχ. και κατώτατο τις 60 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-401-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 954
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών στους 50 και κατώτατου στους 25 με ανώτατο όριο ημερομισθίου τις 60 δρχ. και κατώτατο τις 45 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 401 - 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-402-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης εργατών για το Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 955
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης έως τριών ημερομίσθιων εργατών για την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων με ανώτατο όριο ημερομισθίου τις 55 δρχ. και κατώτατο τις 45 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-403-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 956
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού κατά τις εορτές του Πάσχα σε απόρους βάσει καταλόγου της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τόμος: 24, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-404-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 957
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής πίστωσης 45.000 δρχ. του κεφαλαίου του προϋπολογισμού για την αποζημίωση και γραφικά έξοδα Μηχανολόγου.
Τόμος: 24, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-404-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 958
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης και άνευ δημοπρασίας πίστωσης του κεφαλαίου 4 άρθρο 9 του προϋπολογισμού, ύψους 50.000 δρχ.
Τόμος: 24, σελ. 403 - 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-404-2

Πράξη: Αποζημίωση Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 959
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 6, άρθρο 1 του προϋπολογισμού για την αποζημίωση του Νομικού Συμβούλου.
Τόμος: 24, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-405-1

Πράξη: Αποζημίωση δημοτικών ιατρών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 960
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρο 15 του προϋπολογισμού για την αποζημίωση των δημοτικών ιατρών και του απολυμαντή του Δήμου.
Τόμος: 24, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-405-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων επίτοκων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 961
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρο 16 του προϋπολογισμού υπέρ των απόρων επίτοκων.
Τόμος: 24, σελ. 404 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-405-2

Πράξη: Πίστωσης υπέρ των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 962
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 12, άρθρο 5 του προϋπολογισμού στα Δημοτικά Σφαγεία μέσω του Νομοκτηνιάτρου.
Τόμος: 24, σελ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικά Σφαγεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-406-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στη Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 963
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 15 του προϋπολογισμού στη Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών.
Τόμος: 24, σελ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-406-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 964
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 23, άρθρο 1 του προϋπολογισμού στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 24, σελ. 405 - 406
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-406-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 965
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 24, σελ. 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9024-407-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 966
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας καύσιμης ύλης απευθείας από το Δήμου και πληρωμή της από την πίστωση του κεφαλαίου 9, άρθρο 5 του προϋπολογισμού.
Τόμος: 24, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-2-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας και Καταβρέγματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 967
Περιεχόμενα: Απόφαση για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Καταβρέγματος και καθορισμός του αριθμού των εργαζομένων.
Τόμος: 24, σελ. 2 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-3-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας και Καταβρέγματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 967α
Περιεχόμενα: Απόφαση για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Καταβρέγματος και καθορισμός του αριθμού των εργαζομένων. (ίδια απόφαση με την υπ.αριθμ. 967, ελαφρώς τροποποιημένη)
Τόμος: 24, σελ. 3 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-4-3

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 968
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας Συντήρησης Δημοτικών Κήπων.
Τόμος: 24, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-6-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ερυθρού Σταυρού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 969
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλαίου 23, άρθρο 1 του προϋπολογισμού στον Ερυθρό Σταυρό Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-6-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των λαϊκών συσσιτίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 970
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 4 του προϋπολογισμού υπέρ των λαϊκών και μαθητικών συσσιτίων.
Τόμος: 24, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-7-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ορφανοτροφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 971
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 5 του προϋπολογισμού υπέρ του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 24, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-7-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Άσυλου Παιδιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 972
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 6 του προϋπολογισμού υπέρ του Ασυλου Παιδιού.
Τόμος: 24, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-7-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Βρεφικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 973
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 6 του προϋπολογισμού υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-7-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 974
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 9 του προϋπολογισμού για την ταφή των απόρων και την αξία των φερέτρων.
Τόμος: 24, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-8-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για την απομάκρυνση αλητών και επαιτών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 975
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 10 του προϋπολογισμού για την αποστολή αλητών και επαιτών στις πατρίδες τους.
Τόμος: 24, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-8-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των απόρων φυματικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 976
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 37 του προϋπολογισμού για την οικονομική ενίσχυση των απόρων φυματικών.
Τόμος: 24, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-8-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των εκθέτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 977
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 12 του προϋπολογισμού για τα έξοδα βάπτισης και ταφής των εκθέτων.
Τόμος: 24, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-9-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των προσφύγων της Ρωσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 978
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 14 του προϋπολογισμού για τα έξοδα στέγασης των προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 24, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-9-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 979
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 1 του προϋπολογισμού υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-9-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Εθνικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 980
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 28, άρθρο 13 του προϋπολογισμού υπέρ της Εθνικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-9-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Ένωσης Συντακτών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 981
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 30, άρθρο 4 του προϋπολογισμού υπέρ της Ένωσης Συντακτών Βόλου.
Τόμος: 24, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Συντακτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-10-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Μακεδονομάχων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 982
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 30, άρθρο 6 του προϋπολογισμού υπέρ του Συλλόγου Μακεδονομάχων.
Τόμος: 24, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Μακεδονομάχων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-10-1

Πράξη: Αγορά καλλιτεχνικών πινάκων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 983
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 31, άρθρο 3 του προϋπολογισμού για την αγορά καλλιτεχνικών πινάκων κλπ.
Τόμος: 24, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-10-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 112 / 19/4/1941
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 984
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500 δρχ. υπέρ των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου και 1.000 δρχ. υπέρ των εκτάκτων λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 25, σελ. 10 - 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-11-3

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 985
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 25, σελ. 12 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-13-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 113 / 9/5/1941
Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 986
Περιεχόμενα: Ενώπιον του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ν. Ραζή αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα υπαλλήλων του Δήμου να λαμβάνουν μισθό ανωτέρου βαθμού και υποβολή των στοιχείων του ζητήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Τόμος: 25, σελ. 14 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Λάμπος, Αντώνιος
Ραζής, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-15-3

Πράξη: Απονομή σύνταξης σε υπάλληλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 987
Περιεχόμενα: Έγκριση απονομής μηνιαίας σύνταξης 3.000 δρχ. στην δακτυλογράφο του Δήμου Ερασμία Κωστοπούλου λόγω ασθενείας.
Τόμος: 25, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-17-2

Πράξη: Έγκριση εκκένωσης του οικήματος του ιατρού Πιτσιώρη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 988
Περιεχόμενα: Έγκριση εκκένωσης του οικήματος του ιατρού Πιτσιώρη από τις υπηρεσίες του Δήμου κατόπιν αίτησης του ίδιου.
Τόμος: 25, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πιτσιώρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-18-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης 1.000.000 δρχ. από το Α' Δημόσιο Ταμείο Βόλου για τις ανάγκες της Γερμανικής Κατοχής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 989
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης 1.000.000 δρχ. από το Α' Δημόσιο Ταμείο Βόλου για τις ανάγκες της Γερμανικής Κατοχής και ύπαρξης λογαριασμού στο Ταμείο του Δήμου για τα έξοδα της Γερμανικής Κατοχής.
Τόμος: 25, σελ. 18 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-19-4

Πράξη: Έγκριση της ενέργειας του Δημάρχου για την επισκευή τμήματος της οδού Βόλου - Λάρισας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 990
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενέργειας του Δημάρχου για την επισκευή τμήματος της οδού Βόλου - Λάρισας (από το Δημοτικό Θέατρο έως τη γέφυρα του Κραυσίδωνα) κατόπιν εντολής του Γερμανού Στρατιωτικού Διοικητή και έγκριση της πληρωμή της δαπάνης του έργου.
Τόμος: 25, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λαρίσης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-22-2

Πράξη: Χορηγία βοηθήματος σε εργάτες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης των εργατών του Συνεργείου του Δήμου για χορηγία βοηθήματος.
Τόμος: 25, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-23-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 991
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση καταστήματος του νοσοκομείου στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Τόμος: 25, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-24-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 992
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικίας του νοσοκομείου στην οδό Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 25, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-24-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 993
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικίας του νοσοκομείου στην οδό Παύλου Κουντουρίωτου.
Τόμος: 25, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-25-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 994
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικίας του νοσοκομείου στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου και Τοπάλη.
Τόμος: 25, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-25-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 995
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση καταστήματος του νοσοκομείου στην οδό Ιάσονος.
Τόμος: 25, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-25-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 996
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 25, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-26-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 997
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια άρτου και γιαούρτης.
Τόμος: 25, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-27-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης απορριμάτων για λίπανση αγρών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 998
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης των απορριμάτων του Δήμου στον Αντ. Ματσούκη κατόπιν αίτησης του για τη λίπανση των αγρών του πλησίον του Νεκροταφείου.
Τόμος: 25, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσούκης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-28-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογιαμού των εσόδων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 999
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογιαμού των εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 25, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1941 - 1942
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-28-2

Πράξη: Υγειονομική Υπηρεσία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1000
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 11 για την πληρωμή των εργαζομένων της Υγειονομικής Υπηρεσίας και καθορισμός του αριθμού των εποπτών και εργατών αυτής.
Τόμος: 25, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-29-2

Πράξη: Διάθεση αλεύρου σε απόρους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1001
Περιεχόμενα: Έγκριση εκταφής σάκων με αλεύρι από την βομβαρδισμένη αποθήκη Τζανίδη και διάθεση τους σε άπορους της πόλης με δαπάνες από το κεφάλαιο 24, άρθρο 3 του προϋπολογισμού.
Τόμος: 25, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-30-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 114 / 2/6/1941
Πράξη: Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1002
Περιεχόμενα: Χορηγία άδειας στο Δήμαρχο για μετάβασή του στην Αθήνα με σκοπό τη συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Αναπληρωτής του ορίζεται ο Στάμος Αξελός.
Τόμος: 25, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αξελός, Στάμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-31-2

Πράξη: Μισθοδοσία οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1003
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε καθένα από τους οδοκαθαριστές και καραγωγείς της προσαύξησης της μισθοδοσίας τους.
Τόμος: 25, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-32-2

Πράξη: Λήψη μέτρων κατά των επιδημιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1004
Περιεχόμενα: Έγκριση της άμεσης μίσθωσης αυτοκινήτου και 10 κάρρων αποκομιδής απορριμάτων λόγω του κινδύνου μετάδοσης επιδημικών ασθενειών.
Τόμος: 25, σελ. 32 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-33-3

Πράξη: Επισκευή Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και απόφαση μη επισκευής των Δημοτικών Χαλκουργείων από το Δήμο αλλά από τους ενοικιαστές τους.
Τόμος: 25, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-35-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1005
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προσαύξηση της μισθοδοσίας 11 υπαλλήλων.
Τόμος: 25, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-35-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1006
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία άτοκου δανείου για τους υπαλλήλους και υπηρέτες αυτού.
Τόμος: 25, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-36-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 742 δρχ. σε ιατρό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1007
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 742 δρχ. στον ιατρό Κων. Στριμμένο ως αμοιβή για τη θεραπεία ασθενούς υπαλλήλου του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στριμμένος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-36-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1008
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 25, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-37-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 115 / 6/6/1941
Πράξη: Διάθεση πίστωσης για τις δαπάνες του στρατού της Γερμανικής κατοχής.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Αριθμός Απόφασης: 1009
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς ποσού 100.000 δρχ. από το Αποθεματικό του προϋπολογισμού του 1941 - 1942 στο νέο άρθρο 17 του κεφαλαίου 22 για τις δαπάνες του στρατού της Γερμανικής Κατοχής.
Τόμος: 25, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-39-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 117 / 23/6/1941
Πράξη: Απολογισμός της επίσκεψης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απολογισμός της επίσκεψης του Δημάρχου στην Αθήνα και των συζητήσεων με Υπουργούς για την οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 39 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-40-3

Πράξη: Ανανέωσης της σύμβασης με το μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1010
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης εργασίας του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα από 1/9/1941 έως 31/8/1944.
Τόμος: 25, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-42-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του ανθοκηπουρού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1011
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του ανθοκηπουρού του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-42-2

Πράξη: Επιχορήγηση του Δήμου από το κράτος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1012
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής της έκτακτης επιχορήγησης του κράτους (ποσό 300.000 δρχ.) προς το Δήμο, στο κεφάλαιο 16, άρθρο 8 και έγκριση μεταφοράς του ίδιου ποσού στο κεφάλαιο 22, άρθρο 17 για δαπάνες του στρατού της Γερμανικής Κατοχής.
Τόμος: 25, σελ. 42 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-43-3

Πράξη: Έγκριση χαρτοσήμανσης των αποδείξεων εξόδων του Φρουραρχείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1013
Περιεχόμενα: Έγκριση χαρτοσήμανσης των αποδείξεων εξόδων του Φρουραρχείου του στρατού της Γερμανικής Κατοχής.
Τόμος: 25, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Αρχές Κατοχής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-45-1

Πράξη: Λήψη μέτρων παθητικής αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1014
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 22, άρθρο 10 για τη λήψη μέτρων παθητικής αεράμυνας και καθορισμού των εργατών καθαριότητας με ανώτατο όριο τους 70.
Τόμος: 25, σελ. 44 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-45-3

Πράξη: Υπηρεσία φορολογικού σταθμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1015
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενοικίασης του γραφείου για την Υπηρεσία του φορολογικού σταθμού Βόλου δίπλα στο νεομεταφερθέν Τελωνείο στην οδό Ιάσονος.
Τόμος: 25, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-47-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1016
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση στο διπλάσιο της πάγιας πίστωσης προς το Διευθυντή ή το λογιστή του νοσοκομείου λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
Τόμος: 25, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-48-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1017
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη μεταφορά πίστωσης του προϋπολογισμού του νοσοκομείου για τη διευκόλυνση της μετάβασης των ιατρών σε αυτό.
Τόμος: 25, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-48-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1018
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 25, σελ. 48 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-49-3

Πράξη: Οργανισμός βεβαίωσης και είσπραξης των εκ κατασκευής και επισκευής κρασπέδων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1019
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς τον Έπαρχο Βόλου για έγκριση τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 1941 - 1942 της υπ. αριθμ. 947 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον Οργανισμό βεβαίωσης και είσπραξης των εκ κατασκευής και επισκευής κρασπέδων και ρείθρων οφειλομένων.
Τόμος: 25, σελ. 50 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-51-3

Πράξη: Έγκριση επισκευής του παλαιού αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1020
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του παλαιού αυτοκινήτου (μάρκας Πεζω) μετά την καταστροφή του από τρεις Άγγλους αξιωματικούς που το άρπαξαν δια της βίας κατά την αποχώρησή τους από το Βόλο.
Τόμος: 25, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-53-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης φόρου διοδίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1021
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης φόρου των διοδίων του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων από το Δήμο με ποσοστό 10%.
Τόμος: 25, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-54-2

Πράξη: Έγκριση της είσπραξης της ειδικής τοπικής φορολογίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1022
Περιεχόμενα: Έγκριση της είσπραξης της ειδικής τοπικής φορολογίας του Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου από το Δήμο με ποσοστό 10%.
Τόμος: 25, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-55-2

Πράξη: Επισκευή τμήματος της οδού Ιάσονος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1023
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα του μηχανικού του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα για την επισκευή του τμήματος της οδού Ιάσονος από την Ιωλκού έως την Αργοναυτών.
Τόμος: 25, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-56-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής εργολάβου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1024
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του εργολάβου Ε. Καραμπατζάκη για επισκευές στην αποθήκη του Κυριακόπουλου προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί οι πρόσφυγες από τη Βουλγαρία.
Τόμος: 25, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Βουλγαρία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Πρόσφυγες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπατζάκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-56-2

Πράξη: Δαπάνες κατοχής της Γερμανικής Στρατιωτικής Αρχής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση καταβολής του ποσού των 1.000.000 δρχ. ως δάνειο για τις δαπάνες κατοχής της Γερμανικής Στρατιωτικής Αρχής.
Τόμος: 25, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-57-1

Πράξη: Απόλυση οδηγού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Έγκριση απόλυσης του οδηγού του Δήμου Ανδρέα Πατρικίου.
Τόμος: 25, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-57-2

Πράξη: Ευχή για τροποποίηση του ισχύοντος δημοτικού δασμολογίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1025
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση της τροποποίησης του ισχύοντος δημοτικού δασμολογίου και αύξησης του ποσοστού καταβολής δημοτικού φόρου εγχωρίων προϊόντων.
Τόμος: 25, σελ. 57 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-58-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 119 / 3/7/1941
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την καθαριότητα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την καθαριότητα της πόλης εξαιτίας της αδυναμίας χρήσης των αυτοκινήτων ελλέιψει βενζίνης και της ανυπαρξίας κάρρων αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 25, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Αξελός, Στάμος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-61-2

Πράξη: Έγκριση υποβολής ευχής προς τον Έπαρχο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1026
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής προς τον Έπαρχο Βόλου για την αναθεώρηση απόφασής του σχετικά με την απόλυση υπαλλήλων και περικοπή των θέσεων.
Τόμος: 25, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-62-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής προκαταβολής μισθού σε μόνιμους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1027
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής προκαταβολής μισθού σε μόνιμους υπαλλήλους της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας του βίου.
Τόμος: 25, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-63-2

Πράξη: Πώληση παλαιάς άμαξας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1028
Περιεχόμενα: Έγκριση πώλησης άνευ δημοπρασίας παλαιάς μονίππου άμαξας στο Γ. Κατσινάρη.
Τόμος: 25, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Πωλήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσινάρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-64-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής τωνβομβαρδισμένων καταστημάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1029
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής των καταστημάτων που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας των βομβαρδισμών στα Παλαιά.
Τόμος: 25, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Αξελός, Στάμος
Λάμπος, Αντώνιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-65-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1030
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους.
Τόμος: 25, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-66-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1031
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.000 δρχ. για την πληρωμή του τηλεφώνου του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας.
Τόμος: 25, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-67-2

Πράξη: Στέγαση άπορης οικογένειας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1032
Περιεχόμενα: Έγκριση του δικαιώματος προσωρινής εγκατάστασης ξύλινου παραπήγματος για τη στέγαση άπορης οικογένειας σε οικόπεδο πίσω από το οθωμανικό τέμενος.
Τόμος: 25, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-68-1

Πράξη: Έκτακτη επιχορήγηση του κράτους προς το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1033
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής της έκτακτης επιχορήγησης του κράτους (200.000 δρχ.) προς το Δήμο, στο κεφάλαιο 16, άρθρο 8 και μεταφοράς του στο κεφάλαιο 17, άρθρο 22 για δαπάνες του στρατού κατοχής.
Τόμος: 25, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιδοτήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-68-2

Πράξη: Ευχή για επιχορήγηση υπέρ των προσφύγων από τη Ρωσία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1034
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς τον Έπαρχο Βόλου για ανάκληση απόφασής του και έγκριση επιχορήγησης για τη στέγαση Ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 25, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-69-2

Πράξη: Διακήρυξης ενοικίασης αγροκτημάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1035
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης διετούς ενοικίασης αγροκτημάτων του Δήμου στις Παγασές και το Νεκροταφείο.
Τόμος: 25, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-70-2

Πράξη: Διακήρυξη ενοικίασης καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1036
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του καφενείου στη δυτική πλευρά της πλατείας των Στρατώνων.
Τόμος: 25, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-71-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 120 / 17/7/1941
Πράξη: Αγορά εργαλείων, κλινών κτλ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1037
Περιεχόμενα: Ακύρωση μέρους πίστωσης του κεφαλάιου 8, άρθρου 11 και μεταφορά της στο άρθρο 12 για την αγορά εργαλείων, κλινών, φαρμάκων κλπ.
Τόμος: 25, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-72-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1038
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αγορά 80 τόνων καύσιμης ύλης.
Τόμος: 25, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-73-2

Πράξη: Διακήρυξη εκποίησης εργαλείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1039
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης εκποίησης των πλεοναζόντων σκαπανικών εργαλείων που βρίσκονται στις αποθήκες του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-74-1

Πράξη: Αναθεώρηση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1040
Περιεχόμενα: Αναθεώρηση της υπ.αριθμ. 937 απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και έγκριση πράξης σχετικά με την προμήθεια γάλακτος.
Τόμος: 25, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-74-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1041
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση καταστήματός του στην οδό Βασιλέως Κων/νου.
Τόμος: 25, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-75-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1042
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση καταστήματός του στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Τοπάλη.
Τόμος: 25, σελ. 75
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-76-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση σε απολυμένους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1043
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης 500 δρχ.σε απολύμένους υπαλλήλους του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 25, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-77-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1044
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης 975 δρχ. στον Κων. Μπάνη, φύλακα των δημοτικών φόρων λογω της στράτευσής του.
Τόμος: 25, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπάνης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-78-1

Πράξη: Αγορά ποδηλάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1045
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης του προϋπολογισμού και μεταφορά της στο κεφάλαιο 4, άρθρο 8 για αγορά δύο ποδηλάτων προς εξυπηρέτηση των στρατιωτικών αρχών κατοχής.
Τόμος: 25, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-78-2

Πράξη: Έκτακτη επιχορήγηση του κράτους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1046
Περιεχόμενα: Έγκριση της εισαγωγής έκτακτης επιχορήγησης του κράτους, ύψους 1.000.000 δρχ. σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού του 1941 - 1942 και μεταφοράς του στο κεφάλαιο 17 για τις δαπάνες του στρατού κατοχής.
Τόμος: 25, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιδοτήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-79-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής 1.500 δρχ. σε γιατρό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1047
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.500 δρχ. στο γιατρό Γ. Πιτσιώρη για τα έξοδα θεραπείας του μόνιμου δημοτικού υπαλλήλου Δημ. Διανέλλου.
Τόμος: 25, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πιτσιώρης, Γεώργιος
Διανέλλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-80-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης κλιβανιστή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1048
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής μηνιαίου επιδόματος 200 δρχ. στον κλιβανιστή του Δήμου Αργ. Σφέτσο για έξοδα κίνησης.
Τόμος: 25, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-81-1

Πράξη: Ευχή προς τον Έπαρχο για ανάκληση απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1049
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς τον Έπαρχο Βόλου για την ανάκληση της απόρριψης της υπ.αριθμ. 1015 απόφασης της δημοτικής αρχής.
Τόμος: 25, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-81-2

Πράξη: Δημοπράτηση έργου καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο και στον προϊστάμενο της Μηχανικής Υπηρεσίας της σύνταξης διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου καθαριότητας.
Τόμος: 25, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-82-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1050
Περιεχόμενα: Έγκριση προσθήκης στην υπ.αριθμ. 1010 απόφαση του όρου της αύξησης της μισθοδοσίας και στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 25, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-83-2

Πράξη: Έξοδα καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1051
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης της υπ.αριθμ. 1004 απόφασης σχετικά με την αύξηση των κάρρων και την πληρωμή των υπαλλήλων καθαριότητας.
Τόμος: 25, σελ. 83 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-84-3

Πράξη: Αποζημίωση σε απολυθέντα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1052
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 6.000 δρχ. στον απολυθέντα οδηγό του Δήμου Νικ. Ζαφειρίου.
Τόμος: 25, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφειρίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-86-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1053
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 - 1940.
Τόμος: 25, σελ. 86 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-87-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 121 / 9/8/1941
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του ευεργέτη Δημητρίου Πολυμέρη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1054
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του ευεργέτη Δημητρίου Πολυμέρη από τη Ζαγορά και απόφαση για έκφραση συλλυπητηρίων, αποστολή του ψηφίσματος στους συγγενείς του, ανάρτηση της εικόνας του στο Δημαρχιακό κατάστημα και δημοσίευση του ψηφίσματος στις εφημερίδες.
Τόμος: 25, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολυμέρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-99-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 122 / 14/8/1941
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου πρώην Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1055
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Πολυχρόνη Σαράτση και απόφαση για έκφραση συλλυπητηρίων, αποστολή του ψηφίσματος στους συγγενείς του, κατάθεση στεφάνου, αντιπροσώπευσής του Δήμου στην κηδεία και δημοσίευση του ψηφίσματος στις εφημερίδες.
Τόμος: 25, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Πολυχρόνης (1863-1941)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-100-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 123 / 19/8/1941
Πράξη: Απόδοση επιδόματος σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1056
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του Δήμου επιδόματος ακρίβειας ζωής. (Ακολουθεί πίνακας δικαιούχων και χορηγούμενων ποσών).
Τόμος: 25, σελ. 100 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-101-9

Πράξη: Απόδοση επιδόματος σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1057
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων κεφαλάιων του προϋπολογισμού και μεταφορά τους σε νέο κεφάλαιο με σκοπό τη χορηγία επιδόματος ακρίβειας ζωής στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 108 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-109-7

Πράξη: Αύξηση των ημερομισθίων των εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1058
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση των υπ.αριθμ. 953, 954, 955 αποφάσεων και μεταφορά των πιστώσεων σε άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού για την αύξηση των ημερομισθίων των εργατών συντήρησης των οδών και καθαριότητας.
Τόμος: 25, σελ. 114 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-115-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1059
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία επιδόματος ακρίβειας ζωής στους υπηρέτες και υπαλλήλους του νοσοκομείου.
Τόμος: 25, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-117-1

Πράξη: Κάλυψη και καθαριότητα των ορυγμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1060
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών κάλυψης και καθαριότητας των ορυγμάτων, καθορισμός του αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 25, σελ. 116 - 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-117-3

Πράξη: Μισθοδοσία αποσμασμένου υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1061
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής αντιμισθίας 43.840 δρχ. στον Στυλιανό Ροδίου, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης, για τους 8 μήνες εργασίας του.
Τόμος: 25, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Ξάνθης -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ροδίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-119-2

Πράξη: Μισθοδοσία αποσμασμένου υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηναίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1062
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής αντιμισθίας 21.160 δρχ. στον Θεόδωρο Γιαννερίδη, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Κομοτηναίων, για τους 7 μήνες εργασίας του.
Τόμος: 25, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Κομοτηναίων -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννερίδης, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-120-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1063
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προαγωγή του ιατρού Κων. Θεοδοσίου.
Τόμος: 25, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-121-2

Πράξη: Προϋπολογισμός Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1064
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του αποθεματικού του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σε άλλα κεφάλαια για την ενίσχυσή τους.
Τόμος: 25, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-122-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1065
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση οικίας του στην οδό Αθανασίου Διάκου.
Τόμος: 25, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-123-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1066
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσηλείων των εύπορων ιδιωτών.
Τόμος: 25, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-124-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1067
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανατίμηση του κρέατος που προμηθεύεται το νοσοκομείο.
Τόμος: 25, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-124-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1068
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την πληρωμή των εργαζομένων στην Υπηρεσία καταπολέμησης κωνωποειδών.
Τόμος: 25, σελ. 124 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-125-3

Πράξη: Μισθοδοσία νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1069
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής αντιμισθίας 9.300 δρχ. στην Αιτωλία Οικονόμου, νηπιαγωγό της Νέας Ιωνίας, για τους 5 μήνες εργασίας της.
Τόμος: 25, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Εκπαίδευση
Δημοτικό Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονόμου, Αιτωλία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-127-2

Πράξη: Απομάκρυνση αλητών και επαιτών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1070
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 975 απόφασης και έγκριση των γενόμενων δαπανών για την αποστολή αλητών και επαιτών στην πατρίδα τους.
Τόμος: 25, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-128-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1071
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 128 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-129-2

Πράξη: Είσπραξη οφειλόμενων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1072
Περιεχόμενα: Ανάκληση των υπ.αριθμ. 947 και 1019 αποφάσεων του άρθρου του Ειδικού Οργανισμού είσπραξης από κατασκευή και επισκευή ρείθρων και πεζοδρομίων οφειλομένων.
Τόμος: 25, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-130-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.324,70 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1073
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.324,70 δρχ. στον Αν. Γραναφίδη, ιδιοκτήτη του Γραφείου όπου στεγάζεται η Υπηρεσία δημοτικών φόρων, στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Κοραή.
Τόμος: 25, σελ. 130 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραναφίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-131-3

Πράξη: Πληρωμή πετρελαίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1074
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς ποσού από το αποθεματικό του προϋπολογισμού στο κεφάλαιο 8, άρθρο 12 για την πληρωμή ακάθαρτου πετρελαίου.
Τόμος: 25, σελ. 132 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-133-3

Πράξη: Αίτηση δανείου από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1075
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη χορηγία στο Δήμο δανείου 10.000.000 δρχ. για την κάλυψη βασικών αναγκών.
Τόμος: 25, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-135-2

Πράξη: Αναστολή της πληρωμής των χρεών οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1076
Περιεχόμενα: Αναστολή της πληρωμής των χρεών, ύψους 23.465 δρχ., του Κωνσταντίνου Μπακονικόλα προς το Δήμο, κατόπιν αίτησής του, λόγω της τέλειας ένδειάς του.
Τόμος: 25, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-136-2

Πράξη: Αναστολή της πληρωμής των χρεών οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1077
Περιεχόμενα: Αναστολή της πληρωμής των χρεών, ύψους 2.424 δρχ., του Ιωάννη Κουτσούκη προς το Δήμο και έγκριση της λύσης της μίσθωσης του καταστήματος στα Παλαιά.
Τόμος: 25, σελ. 136 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βαφειάδης, Γεώργιος
Αξελός, Στάμος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-137-3

Πράξη: Αναστολή της πληρωμής των χρεών οφειλετών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1078
Περιεχόμενα: Αναστολή της πληρωμής προς το Δήμο του υπόλοιπου της οφειλής 25.875 δρχ. των Αδ. Βαγγέλα και Νικ. Μπρακατσά.
Τόμος: 25, σελ. 138 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαγγέλας, Αδ.
Μπρακατσάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-139-3

Πράξη: Αναστολή της πληρωμής του χρέους οφειλέτη του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1079
Περιεχόμενα: Αναστολή της πληρωμής προς το Δήμο της οφειλής 2.880 δρχ. του Ζήση Λειβαδίτη.
Τόμος: 25, σελ. 140 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λειβαδίτης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-141-3

Πράξη: Έλλειψη άρτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την πλημμελή τροφοδοσία άρτου στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 25, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-143-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 124 / 5/9/1941
Πράξη: Απόδοση επιδόματος σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1080
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας επιδόματος ακρίβειας ζωής σε δύο υπαλλήλους και καθορισμός ημερομισθίου οδοκαθαριστών.
Τόμος: 25, σελ. 144 - 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-145-4

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1081
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης στον Έπαρχο Βόλου για ανάκληση απόφασής του και για έγκριση άρθρου του προϋπολογισμού σχετικά με τα έξοδα κίνησης του μηχανολόγου του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 147 - 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-148-3

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση οδηγού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1082
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση για έξοδα λουτροθεραπείας στον οδηγό του Δήμου Ανδρέα Πατρίκιο.
Τόμος: 25, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-150-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1083
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 149 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-150-2

Πράξη: Έγκριση της πληρωμής των καθυστερούμενων ενοικίων σε ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1084
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των καθυστερούμενων ενοικίων από το Δήμο στον Ευστάθιο Κολέτσο για οικόπεδο στην οδό Μακρινίτσης, όπου είναι εγκατεστημένο Φυλάκειο βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικού φόρου.
Τόμος: 25, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολέτσος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-151-2

Πράξη: ΄Εγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1085
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941.
Τόμος: 25, σελ. 151 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-152-16

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1086
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. στο βοηθό του ταμία του Δήμου Αριστ. Ιατρού λόγω της πρόσθετης εργασίας του κατά το χρόνο της επιστράτευσης.
Τόμος: 25, σελ. 167 - 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-168-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1087
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια γάλακτος από το ελεύθερο εμπόριο προς συμπλήρωση της ποσότητας που προμηθεύεται το νοσοκομείο από το Ν. Ποταμιάνο.
Τόμος: 25, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-169-2

Πράξη: Ευχή για επιχορήγηση υπέρ των προσφύγων από τη Ρωσία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1088
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς τον Έπαρχο Βόλου για ανάκληση απόφασής του και έγκριση επιχορήγησης για τη στέγαση Ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 25, σελ. 169 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-170-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1089
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500 δρχ. για τη συμπλήρωση της αποζημίωσης του απολυθέντα βοηθού του οδηγού του Δήμου Νικ. Ζαφειρίου.
Τόμος: 25, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαφειρίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-171-2

Πράξη: Προμήθεια απαραίτητων ειδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1090
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης του προϋπολογισμού και μεταφορά της στο κεφάλαιο 4, άρθρο 8, για τη συντήρηση και προμήθεια επίπλων, σκευών, εργαλείων κλπ.
Τόμος: 25, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-173-1

Πράξη: Απόρριψη πράξης του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1091
Περιεχόμενα: Απόρριψη πράξης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου των Μόνιμων Οδοστρωμάτων και εμμονή στην υπ.αριθμ. 1021 απόφαση.
Τόμος: 25, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-173-2

Πράξη: Απόρριψη πράξης του Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1092
Περιεχόμενα: Απόρριψη πράξης του Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας και εμμονή στην υπ.αριθμ. 1022 απόφαση.
Τόμος: 25, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-174-2

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής πληρωμής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1093
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής πληρωμής δημοτικού φόρου για τα μεταφερόμενα προς και από την Τσαγκαράδα εμπορεύματα του Ν. Γιοκαρίνη.
Τόμος: 25, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κασσιόπουλος, Δημήτριος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιοκαρίνης, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-175-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1094
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή του επιδόματος ακρίβειας ζωής στους υπαλλήλους και υπηρέτες του Νεκροταφείου και όχι στους ιερείς.
Τόμος: 25, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-176-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1095
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την ακύρωση και αναμόρφωση πιστώσεων κεφαλαίων του προϋπολογισμού του νεκροταφείου.
Τόμος: 25, σελ. 176 - 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-177-2

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1096
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του Κων. Τσιμπούκη, ιδιοκτήτη οικοπέδου στην οδό Ιωλκού, νοικιασμένου από το Δήμο προς χρήση Φυλακείου είσπραξης δημοτικών φόρων για αύξηση ενοικίου.
Τόμος: 25, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-178-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τις απολύσεις φοροτεχνικών.
Εισηγητής: Βαφειάδης, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις απολύσεις φοροτεχνικών υπαλλήλων και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης.
Τόμος: 25, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-179-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 125 / 26/9/1941
Πράξη: Διακήρυξη ενοικίασης καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1097
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της διετούς ενοικίασης του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου στην οδό 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 25, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-181-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους καρραγωγείς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1098
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους καρραγωγείς.
Τόμος: 25, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-181-2

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου στην Επιτροπή διατιμήσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1099
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κων. Κατσαρού ως αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή διατιμήσεων Βόλου, μετά την παραίτηση του Αντωνίου Λάμπου.
Τόμος: 25, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Διατιμήσεων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Λάμπος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-182-1

Πράξη: Εκλογη αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή καθορισμού του φόρου γεωργικής παραγωγής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1100
Περιεχόμενα: Εκλογη ως τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή καθορισμού του φόρου γεωργικής παραγωγής του λαχανοπαραγωγού Δ. Κοντοβά και ως αναπληρωματικών των Ιω. Δενελάβα και Δ. Τσουρέλη.
Τόμος: 25, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοβάς, Δημήτριος
Δενελάβας, Ιωάννης
Τσουρέλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-182-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου αποσπασθέντα από το Δήμο Δράμας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1101
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής αντιμισθίας 14.500 δρχ. στον Κυρ. Γρηγοριάδη, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Δράμας για τους 6 μήνες εργασίας του.
Τόμος: 25, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Δράμας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγοριάδης, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-183-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου αποσπασθέντα από το Δήμο Δράμας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1102
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής αντιμισθίας 19.626 δρχ. στον Βασ. Τσοχατλή, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Δράμας για τους 6 μήνες εργασίας του.
Τόμος: 25, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Δράμας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοχατλής, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-184-1

Πράξη: Καταβολής επιδόματος ακρίβειας σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1103
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής του επιδόματος ακρίβειας στους δύο αποσπασμένους από το Δήμο Δράμας υπαλλήλους του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 25, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγοριάδης, Κυριάκος
Τσοχατλής, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-185-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής καθυστερούμενων ημερομισθίων σε εργάτες.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1104
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής καθυστερούμενων ημερομισθίων σε εργάτες και επόπτες εργασιών ανθεολονοσίας και αποξήρανσης μικροσυλλογών υδάτων.
Τόμος: 25, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-186-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.166 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1105
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.166 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση για τα έξοδα νοσηλείας του επόπτη καθαριότητας του Δήμου Σταύρου Καπετανάκη.
Τόμος: 25, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπετανάκης, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-187-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης εμπόρων ελαιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1106
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης εμπόρων ελαιών για τρίμηνη παράταση εξαγωγής των ελαιών πέρα από την νόμιμη καθορισμένη προθεσμία.
Τόμος: 25, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Έλαια -- Βιομηχανία και εμπόριο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έλαια -- Βιομηχανία και εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-188-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1107
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500 δρχ. ως επιστροφή εγγύησης δημοτικού φόρου στον υπάλληλο της Αγροτικής Τράπεζας Βασίλειο Ευαγγέλου.
Τόμος: 25, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγέλου, Σοφοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-189-2

Πράξη: Καθορισμός της αμοιβής του Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1108
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αμοιβής του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Νικ. Ραζή.
Τόμος: 25, σελ. 189 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-190-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη οικήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1109
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Αν. Γραναφίδη, ιδιοκτήτη του Γραφείου όπου στεγάζεται η Υπηρεσία δημοτικών φόρων, στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Κοραή, ποσού 250 δρχ. μηνιαίως για το διάστημα από 1/11/1940 έως 31/3/1941.
Τόμος: 25, σελ. 192 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γραναφίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-193-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1110
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στην Κυριακούλα Αλεξίου, χήρα δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 25, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Κυριακούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-195-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1111
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1940 - 1941.
Τόμος: 25, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1940 - 1941
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-195-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το επισιτιστικό ζήτημα.
Εισηγητής: Λιάντζουρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το επισιτιστικό ζήτημα της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 25, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-196-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 127 / 13/10/1941
Πράξη: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1101 απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1112
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1101 απόφασης και έγκριση της καταβολής της αντιμισθίας 14.500 δρχ. στον Κυρ. Γρηγοριάδη, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Δράμας για τους 6 μήνες εργασίας του.
Τόμος: 25, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Δράμας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγοριάδης, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-197-2

Πράξη: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1102 απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1113
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1102 απόφασης και έγκριση καταβολής αντιμισθίας 19.626 δρχ. στον Βασ. Τσοχατλή, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Δράμας για τους 6 μήνες εργασίας του.
Τόμος: 25, σελ. 198 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Δράμας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοχατλής, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-199-3

Πράξη: Δαπάνες υπέρ υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1114
Περιεχόμενα: Εισαγωγή και μεταφορά πίστωσης του προϋπολογισμού για δαπάνες σε υπαλλήλους του Δήμου. (δάνεια, βοηθήματα κλπ.). Ακολουθεί κατάλογος δικαιούχων.
Τόμος: 25, σελ. 200 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-201-9

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1115
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών φόρων του Δήμου και υποβολή ευχής και παράκληση στον Έπαρχο Βόλου για ανάκληση της απόφασής του.
Τόμος: 25, σελ. 208 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-209-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1116
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για την καθαριότητα και απολύμανση των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και τη συντήρηση των οδών.
Τόμος: 25, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημοτικό Σφαγείο
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-211-2

Πράξη: Μισθοδοσία εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1117
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 953 απόφασης με έγκριση αύξησης του ημερομισθίου του εργατικού προσωπικού του Δήμου και των υπ.αριθμ. 954, 955 αποφάσεων.
Τόμος: 25, σελ. 211 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-212-4

Πράξη: Έγκριση της δωρεάν προσωρινής παραχώρησης ελαιοπεριβόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1118
Περιεχόμενα: Έγκριση της δωρεάν προσωρινής παραχώρησης ελαιοπεριβόλου στην ανατολική πλευρά της οδού Στρατηγού Αλ. Τσιμπούκη στο Ιταλικό Φρουραρχείο κατοχής για την καλλιέργεια λαχανικών.
Τόμος: 25, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αρχές Κατοχής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-215-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1119
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 214 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-215-3

Πράξη: Απόρριψη πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1120
Περιεχόμενα: Απόρριψη των πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του καφενείου του Δημοτικού Θεάτρου στην οδό 2ας Νοεμβρίου και επανάληψη της δημοπρασίας.
Τόμος: 25, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-217-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1122
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των προμηθειών του νοσοκομείου με τις αυξημένες τιμές.
Τόμος: 25, σελ. 216 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-217-3

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1123
Περιεχόμενα: Έγκριση για υποβολή ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση τριπλασιασμού του τέλους υπέρ του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-219-1

Πράξη: Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1124
Περιεχόμενα: Έγκριση για υποβολή ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση τριπλασιασμού του δικαιώματος επί του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 25, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-219-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1125
Περιεχόμενα: Έγκριση τριπλασιασμού του τέλους για τα ζυγιζόμενα κάρρα και αυτοκίνητα στη μεγάλη πλάστιγγα.
Τόμος: 25, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-220-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 130 / 7/11/1941
Πράξη: Πληρωμή υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1126
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από κεφάλαιο του προϋπολογισμού για την πληρωμή των δύο αποσπασθέντων υπαλλήλων από το Δήμο Δράμας.
Τόμος: 25, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Δράμας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοχατλής, Βασίλειος
Γρηγοριάδης, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-222-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1127
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής αντιμισθίας 22.100 δρχ. στον Δημ. Στυλίδη, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Δράμας για τους 6 μήνες εργασίας του.
Τόμος: 25, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Δράμας -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στυλίδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-223-2

Πράξη: Απόδοση επιδόματος σε υπάλληλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1128
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.620 δρχ. ως επίδομα ακρίβειας ζωής στον Δημ. Στυλίδη, αποσπασθέντα στο Δήμο Παγασών υπάλληλο του Δήμου Δράμας.
Τόμος: 25, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στυλίδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-224-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.758 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1129
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.758 δρχ. ως αμοιβή στον ιατρό Γ. Πιτσιώρη για τα έξοδα περίθαλψης του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 25, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πιτσιώρης, Γεώργιος
Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-225-2

Πράξη: Ένσταση κατά της απόφασης Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1130
Περιεχόμενα: Ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής για το φόρο γεωργικής παραγωγής και αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης αυτής.
Τόμος: 25, σελ. 225 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-226-2

Πράξη: Εκλογή μελών στην Επιτροπή για το φόρο γεωργικής παραγωγής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1131
Περιεχόμενα: Εκλογή των Χρ. Δήμου, Ιω. Καντόλα και Ν. Μπανιά ως αντιπροσώπων του Δήμου στη δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου για το φόρο γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 25, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δήμου, Χρήστος
Καντόλας, Ιωάννης
Μπανιάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-227-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου σε μόνιμους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1132
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας δανείου σε μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου με τη μεταφορά πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Τόμος: 25, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-227-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1133
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του κεφαλαίου του προϋπολογισμού για ενίσχυση άλλων κεφαλαίων και άρθρων.
Τόμος: 25, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-229-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1134
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τριετή ενοικίαση καταστήματος στην οδό Αλεξάνδρας - Ογλ.
Τόμος: 25, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-230-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1135
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια λιγνίτη ή άλλης καύσιμης ύλης.
Τόμος: 25, σελ. 229 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-230-2

Πράξη: Ευχή για επέκταση των συντάξεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1136
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για επέκταση των αυξήσεων και στις συντάξεις των δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 25, σελ. 230 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-231-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1137
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. στο βοηθό του ταμία του Δήμου Αριστ. Ιατρού λόγω της πρόσθετης εργασίας του κατά το χρόνο της επιστράτευσης.
Τόμος: 25, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-232-2

Πράξη: Έγκριση επιβολής ερανικής φορολογίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1138
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής ερανικής φορολογίας μεταξύ των κατοίκων της πόλης, για ένα χρόνο (1/4/1941 έως 31/3/1942) για ενίσχυση των λαϊκών και μαθητικών συσσιτίων.
Τόμος: 25, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-234-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1139
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του ποσοστού είσπραξης φόρου του οίνου από 10 σε 12%.
Τόμος: 25, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-234-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1140
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής φορολογίας 3% επί της γεωργικής παραγωγής της περιφέρειας του Δήμου από 1/4/1941 έως 31/3/1942.
Τόμος: 25, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-234-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1141
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής φορολογίας 5% επί των λογαριασμών των ξενοδοχείων, πανσιόν κλπ. από 1/4/1941 έως 31/3/1942.
Τόμος: 25, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-235-2

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής από την πληρωμή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1142
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής από την πληρωμή δημοτικού φόρου των τυρεμπόρων Βόλου.
Τόμος: 25, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-236-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1143
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής μονοετούς φορολογίας για τα ζώα.
Τόμος: 25, σελ. 235 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-236-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1144
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιβολής φορολογίας για τα αιγοπρόβατα για το οικονομικό έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 25, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-237-1

Πράξη: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1022 απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1145
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1022 απόφασης και έγκριση μείωσης του ποσοστού είσπραξης από το Δήμο του ειδικού φόρου του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας από 10% σε 8%.
Τόμος: 25, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-237-2

Πράξη: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1021 απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1146
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1021 απόφασης και έγκριση μείωσης του ποσοστού είσπραξης από το Δήμο του τέλους διοδίων του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων από 10% σε 8%.
Τόμος: 25, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-238-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1147
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 25, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-239-1

Πράξη: Έγκριση της αύξησης των οδοιπορικών εξόδων του κτηνιάτρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1148
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των οδοιπορικών εξόδων του κτηνιάτρου από 1.200 δρχ. σε 1.600 δρχ. για τη μετάβασή του στα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 25, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-239-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.300 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1149
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην Αλκμήνη Χαρίτου, χήρα δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 25, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαρίτου, Αλκμήνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-240-2

Πράξη: Σύνταξη Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1150
Περιεχόμενα: Ανάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία παρακολούθησης και βεβαίωσης των προσόδων του Δήμου της σύνταξης του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας αυτής.
Τόμος: 25, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-241-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικών Χαλκουργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1151
Περιεχόμενα: Ανάθεση στην Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου της μελέτης για την επισκευή των καταστραφέντων Δημοτικών Χαλκουργείων.
Τόμος: 25, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-241-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 131 / 22/11/1941
Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1154
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού και προκαταβολής δύο μηνιάιων μισθών σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου. Ακολουθεί πίνακας ονομάτων και ποσών.
Τόμος: 25, σελ. 241 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-242-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 132 / 3/12/1941
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 25, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-247-1

Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 25, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-247-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 133 / 8/12/1941
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1155
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση προμήθειας τροφίμων από την ελεύθερη αγορά.
Τόμος: 25, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-248-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1156
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού σε κεφάλαια σχετικά με την προμήθεια τροφίμων και τις κηδείες των απόρων.
Τόμος: 25, σελ. 247 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-248-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1157
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των εξόδων κηδείας της μεγάλης ευεργέτιδας του νοσοκομείου Ασπασίας Σαράτση, χήρας του Δημητρίου.
Τόμος: 25, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτση, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-249-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1158
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή των μη στιτιζόμενων μελών του προσωπικού του νοσοκομείου.
Τόμος: 25, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-250-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1159
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού για την καθαριότητα και απολύμανση φρεάτων και δεξαμενών.
Τόμος: 25, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-250-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1160
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού για έξοδα μεταγωγής κοινων γυναικών.
Τόμος: 25, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-251-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1161
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού για έξοδα θέρμανσης 17 Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 25, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικά Φυλάκεια -- Δαπάνες
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-251-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1162
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων της πόλης λόγω των εορτών των Χριστουγέννω, βάσει κατάλόγου της Μητρόπολης.
Τόμος: 25, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-252-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1163
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. προς ενίσχυση της Τοπικής Επιτροπής Στέγασης των Ελλήνων Προσφύγων της Ρωσίας.
Τόμος: 25, σελ. 251 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Τοπική Επιτροπή Στέγασης των Ελλήνων Προσφύγων της Ρωσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-252-2

Πράξη: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 948 απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1164
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 948 απόφασης με αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης για τη συντήρηση των νοθοτρόφων και μεταφορά πίστωσης του προϋπολογισμού για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 25, σελ. 252 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-253-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1165
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-254-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1166
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού που είχε καταβληθεί ως φόρος μεταβίβασης ακινήτου, καθώς η μεταβίβαση δεν πραγματοποιήθηκε.
Τόμος: 25, σελ. 253 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-254-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων