Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1942Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1942
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1942
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 25 - 26

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 134 / 19/1/1942
Πράξη: Έγκριση καταβολής επιπλέον χρηματικών ποσών σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1168
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιπλέον χρηματικών ποσών σε υπαλλήλους, υπηρέτες και συνταξιούχους του Δήμου κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 25, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-257-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1169
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση της πληρωμής των υπαλλήλων του Δήμου σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1168 απόφαση.
Τόμος: 25, σελ. 257 - 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-258-5

Πράξη: Χορηγία επιδόματος στο Νομικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1170
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας επιδόματος ζωής στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-262-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης της διατύπωσης εδαφίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1171
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης της διατύπωσης του εδαφίου Β' του άρθρου 9 του κεφαλαίου του προϋπολογισμού του 1941 - 1942, σχετικά με τις δαπάνες για την εκκένωση των βόθρων.
Τόμος: 25, σελ. 262 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-263-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1172
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στους υπαλλήλους του 6 μισθών αντί 4.
Τόμος: 25, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-265-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1173
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την χορηγία προκαταβολής 2 μισθών στους τακτικούς του υπαλλήλους.
Τόμος: 25, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-266-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1174
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την χορηγία άτοκου δανείου σε υπαλλήλους.
Τόμος: 25, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-266-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1175
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του κεφαλάιου του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση της υπ.αριθμ. 1154 απόφασης σχετικά με τη χορηγία προκαταβολής δύο μηνιάιων μισθών σε τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 265 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-266-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1176
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του.
Τόμος: 25, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-268-2

Πράξη: Απομάκρυνση αλητών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1177
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης αποστολής επτά αλητών στις πατρίδες τους και των εξόδων αυτής.
Τόμος: 25, σελ. 268 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-269-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1178
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για την ενοικίαση των αγρών του.
Τόμος: 25, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-270-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1179
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την αγορά ηλεκτραντλίας και μεραφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 25, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-270-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1180
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλάιου 4 σχετικά με τα έξοδα λειτουργίας των γραφείων.
Τόμος: 25, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-271-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1181
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλάιου 4 σχετικά με τα έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ.
Τόμος: 25, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-272-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1182
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλάιου 12 σχετικά με τα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 25, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικά Σφαγεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-272-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1183
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλάιου 19 σχετικά με την καταβολή της δόσης για την εξαγορά οικοπέδου στην περιοχή των παλαιών Αλυκών.
Τόμος: 25, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-273-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1184
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλάιου 22 σχετικά με υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-273-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1185
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλάιου 24 σχετικά με την ταφή των απόρων.
Τόμος: 25, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-274-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1186
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-274-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 480 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1187
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 480 δρχ. στον Γ. Ιωνά ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 25, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-275-2

Πράξη: Μισθοδοσία Γραμματέα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1188
Περιεχόμενα: Αναγνώρισης της δεκαετούς προϋπηρεσίας του Γραμματέα Β΄τάξης του Δήμου Θωμά Σιάτρα και προσαύξηση της μισθοδοσίας του σε 3.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 25, σελ. 275 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-276-3

Πράξη: Εισαγωγή πίστωσης υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1189
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής πίστωσης στον προϋπολογισμό και μεταφοράς της υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-278-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 135 / 9/2/1942
Πράξη: Καθορισμός των ποσοστών που θα ξοδευτούν από τα έσοδα του εράνου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1190
Περιεχόμενα: Καθορισμός των ποσοστών 40% υπέρ των λαϊκών και μαθητικών συσσιτίων, 20% για τις ανάγκες του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, 20% για τις ανάγκες των απόρων της πόλης και 20% για έργα οδοποιίας, καθαριότητας κλπ. στο συγκεντρωμένο από τον έρανο ποσό.
Τόμος: 25, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-280-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.500 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1191
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ζωής Μολοχάδη, χήρας αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 25, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μολοχάδη, Ζωή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-281-1

Πράξη: Έγκριση της δεκαήμερης απουσίας του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1192
Περιεχόμενα: Έγκριση της δεκαήμερης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα με σκοπό τις συννενοήσεις με αρμοδίους για οικονομικά θέματα του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-281-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 136 / 9/3/1942
Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1193
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλαίου 9 σχετικά με τα έξοδα καθαριότητας.
Τόμος: 25, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-283-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1194
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλαίου 24 σχετικά με τα έξοδα ταφής των απόρων.
Τόμος: 25, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-284-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1195
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφαλαίου 8 σχετικά με τα έξοδα μεταγωγής των πασχουσών (κοινών) γυναικών σε νοσοκομείο.
Τόμος: 25, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-284-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1196
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την κάλυψη των εξόδων παράστασης του Δημάρχου.
Τόμος: 25, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-285-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1197
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης του προϋπολογισμού σε νέο άρθρο σχετικά με τά έξοδα διαμονής και διατροφή της οικογένειας του υποπροξένου της Αγγλίας.
Τόμος: 25, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόξενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πρόξενοι -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-286-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1198
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του Δημοτικού Καφενείου στην οδό 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 25, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-287-1

Πράξη: Έγκριση μείωσης των εγγραφών σατον ερανικό κατάλογο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1199
Περιεχόμενα: Έγκριση μείωσης των εγγραφών σατον ερανικό κατάλογο. Ακολουθούν κατάλογοι ονομάτων και ποσών.
Τόμος: 25, σελ. 287 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-288-6

Πράξη: Μεταβίβαση σύνταξης σε χήρα υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1200
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβίβασης στην Αργυρώ Κουκουλιού, χήρα αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου της αναλογούσης σύνταξης του συζύγου της, ύψους 652, 50 δρχ.
Τόμος: 25, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουλιού, Αργυρώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-293-1

Πράξη: Μεταβίβαση σύνταξης σε χήρα υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1201
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταβίβασης στην Χαρίκλεια Πατρώνη, χήρα αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου της αναλογούσης σύνταξης του συζύγου της, ύψους 450 δρχ.
Τόμος: 25, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρώνη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-294-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1202
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διαχείριση, μετά από εξουσιοδότηση, των οικονομικών του νοσοκομείου από τον Αγ. Ζήτρο.
Τόμος: 25, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-294-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1203
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων για την ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 25, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-295-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1204
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εναντίον του χορηγού γάλακτος εξαιτίας γενόμενων εκ μέρους του παραβάσεων της σύμβασης.
Τόμος: 25, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-295-2

Πράξη: Έγκριση πράξης ττου Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1205
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1941 - 1942.
Τόμος: 25, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-296-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1206
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για καταβολή στους υπαλλήλους του δύο επιπλέον μισθών αντί των δικαιούμενων τεσσάρων.
Τόμος: 25, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-297-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1207
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για εισαγωγή πίστωσης και μεταφοράς της σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού για την καταβολή των ημερομισθίων σε έκτακτους υπαλλήλους.
Τόμος: 25, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-297-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1208
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή του επιδόματος ακρίβειας ζωής στους κληρικούς.
Τόμος: 25, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-298-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1209
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την προσωρινή παράχώρηση στις ιταλικές Αρχές τμήματος οικοπέδου του Νεκροταφείου για την ταφή των Ιταλών.
Τόμος: 25, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αρχές Κατοχής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-299-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1210
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την αναμόρφωση του ισχύοντος προϋπολογισμού και την μεταφορά πιστώσεων.
Τόμος: 25, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-299-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1211
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των κεφαλαίων 4 και 8 σχετικά με τις υγειονομικές υπηρεσίες και τα έξοδα λειτουργίας των γραφείων.
Τόμος: 25, σελ. 299 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-300-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1212
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-301-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1213
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους μετά από αίτησή τους.
Τόμος: 25, σελ. 301 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-302-3

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1213α
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης για τη λογιστική τροποποίηση υπέρβασης στο κεφάλαιο 8, σχετικά με τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Τόμος: 25, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-304-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1214
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 10.000 δρχ. για φορτηγό αυτοκίνητο και τον οδηγό του που επιτάχθηκαν από τις ιταλικές Αρχές κατοχής για την καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 25, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-305-1

Πράξη: Ανανέωση εξουσιοδότησης του ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1215
Περιεχόμενα: Ανανέωση εξουσιοδότησης του ταμία του Δήμου Αγαμ. Ζήτρου για τη διενέργεια κάθε δοσοληψίας που αφορά στο Δήμο.
Τόμος: 25, σελ. 304 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-305-2

Πράξη: Ένταξη μελών στον κατάλογο σίτισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1216
Περιεχόμενα: Έγκριση ένταξης των μελών των οικογενειών των κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων στον κατάλογο σίτισης και χορηγίας σε κάθε οικογένεια εφάπαξ βοηθήματος 1.000 δρχ.
Τόμος: 25, σελ. 305 - 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-306-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ.
Εισηγητής: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Αριθμός Απόφασης: 1217
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της οικογένειας του αποβιώσαντος εργάτη του Δήμου Ιω. Αλεξανδρή.
Τόμος: 25, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξανδρής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-307-1

Πράξη: Ενίσχυση της τοπικής Επιτροπης στέγασης των Ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1218
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1163 απόφασης με την εισαγωγή ποσού στον προϋπολογισμό και μεταφορά του για ενίσχυση της τοπικής Επιτροπης στέγασης των Ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 25, σελ. 307 - 308
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-308-2

Πράξη: Έγκριση αχρήστευσης αποχωρητηρίου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1219
Περιεχόμενα: Έγκριση αχρήστευσης αποχωρητηρίου του Δήμου για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
Τόμος: 25, σελ. 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-309-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής του ποδηλάτου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1220
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του ποδηλάτου του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-309-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 139 / 1/4/1942
Πράξη: Ειδικού Οργανισμοί έκτακτων Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1221
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτσης των Ειδικών Οργανισμών έκτακτων Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 310 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-311-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1222
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του άρθρου 1, κεφάλαιο 24, του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του 1942 - 1943 υπέρ των απόρων της πόλης λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 25, σελ. 311 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-312-2

Πράξη: Μισθοδοσία εργαζομένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1223
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των εργαζομένων στην Υπηρεσία της έκτακτης καθαριότητας.
Τόμος: 25, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-313-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 140 / 9/4/1942
Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1224
Περιεχόμενα: Απόφαση για τη φορολογία των παραγωγών της περιφέρειας του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-314-2

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1225
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φόρων από 1ης Απριλίου.
Τόμος: 25, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-315-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1226
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού είσπραξης των εκ κατασκευής και επισκευής κρασπέδων και ρείθρων οφειλομένων και έγκριση πληρωμής των υπαλλήλων.
Τόμος: 25, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-316-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1227
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου και της πληρωμής των υπαλλήλων του.
Τόμος: 25, σελ. 316 - 317
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-317-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1228
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους απορριμάτων του Δήμου και της πληρωμής των υπαλλήλων του.
Τόμος: 25, σελ. 317 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-318-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού έκτακτης Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1229
Περιεχόμενα: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού έκτακτης Υπηρεσίας προστασίας και συντήρησης των εκθέτων του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-319-1

Πράξη: Ειδικός Οργανισμός Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1230
Περιεχόμενα: Ψήφιση για το οικονομικό έτος του 1942 - 1943 του Ειδικού Οργανισμού Υπηρεσίας καθαριότητας και καταβρέγματος και έγκριση της πληρωμής των υπαλλήλων του.
Τόμος: 25, σελ. 318 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-319-3

Πράξη: Έγκριση επισκευής και συντήρησης των οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1231
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής και συντήρησης των οδών και καθορισμός του ανώτατου ορίου αριθμού εργατών και ημερομισθίων.
Τόμος: 25, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-321-2

Πράξη: Έγκριση έργων καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1232
Περιεχόμενα: Έγκριση έργων καθαριότητας και καθορισμός του ανώτατου ορίου αριθμού εργατών και ημερομισθίων.
Τόμος: 25, σελ. 321 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-322-2

Πράξη: Έγκριση της πρόσληψης εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1233
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρόσληψης εργατών για την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 25, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-323-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1234
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1942 - 1943.
Τόμος: 25, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1942 - 1943
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-324-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1235
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση κενών δοχείων βενζίνης του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-324-2

Πράξη: Απαλλαγή ενοικιαστή αγροκτήματος του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1236
Περιεχόμενα: Απαλλαγή του ενοικιαστή αγροκτήματος του Δήμου Αθ. Δραγογιάννη από την πληρωμή ποσού μισθώματος καθώς τα αγροκτήματα καταλήφθηκαν από τις ιταλικές Αρχές.
Τόμος: 25, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πστωτές -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-325-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 141 / 28/4/1942
Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1237
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημ. Λουΐζου, Νικ. Κουτσίνα, Φιλ. Φιλιππίδη και Απ΄. Παπαγεωργίου ως νέων μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου στη θέση των παραιτηθέντων Δημ΄Αντωνόπουλου και Δ. Σδούγκου και του αποβιώσαντος Θεοδ. Κουτσούκου.
Τόμος: 25, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λοΐζος, Δημήτριος
Κουτσίνας, Νικόλαος (1882-1957)
Φιλιππίδης, Φίλιππος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος
Σδούγκος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-326-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής καθορισμού του εις βάρους του Δήμου φόρου γεωργικής παραγωγής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1238
Περιεχόμενα: Εκλογή του Χρ. Δήμου ως τακτικού μέλους της Επιτροπής καθορισμού του εις βάρους του Δήμου φόρου γεωργικής παραγωγής και των Ιω. Κατόλα και Ν. Δ. Μπάνια ως αναπληρωματικών.
Τόμος: 25, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δήμου, Χρήστος
Καντόλας, Ιωάννης
Μπανιάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-327-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1239
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια άρτου, κρέατος, γάλακτος και γιαούρτης από την ελέυθερη αγορά.
Τόμος: 25, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-327-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1240
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ποσού 500.000 δρχ. ανά τρίμηνο ως βοήθημα υπέρ των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-328-1

Πράξη: Έγκριση πιστώσεων για διάφορα κεφάλαια του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1241
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεων για διάφορα κεφάλαια του προϋπολογισμού. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας.
Τόμος: 25, σελ. 327 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-328-8

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της Ανώνυμης Εταιρείας Συγκοινωνιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1242
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της Ανώνυμης Εταιρείας Συγκοινωνιών ως αποζημίωση για το επιταχθέν αυτοκίνητό της με σκοπό την μεταφορά των αποβιώσαντων απόρων του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 334 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Ανώνυμη Εταιρεία Συγκοινωνιών
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-335-2

Πράξη: Παράκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για αύξηση φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1243
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για αύξηση στο δεκαπενταπλάσιο του φόρου των εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 25, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-336-1

Πράξη: Έγκριση αύξησης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1244
Περιεχόμενα: Έγκριση του δεκαπλασιασμού του δημοτικού φόρου των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-336-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1245
Περιεχόμενα: Έγκριση του πενταπλασιασμού του δημοτικού φόρου του τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 25, σελ. 336 - 337
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-337-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1246
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ζαφειρίου Παπαγεωργίου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 25, σελ. 337 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-338-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1247
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ των ορφανών τέκνων του αποβιώσαντος οδοκαθαριστή του Δήμου Χρήστου Μούκα.
Τόμος: 25, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μούκας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-339-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1248
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 338 - 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-339-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 390 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1249
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 390 δρχ. στη Μαρία Δεσπότη ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 25, σελ. 339 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεσπότη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-340-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1250
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους.
Τόμος: 25, σελ. 340 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-341-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1251
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. υπέρ της Ζωής Μολοχάδη, χήρας αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου για τα έξοδα κηδείας του.
Τόμος: 25, σελ. 341 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μολοχάδη, Ζωή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-342-2

Πράξη: Παράκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για αύξηση της φορολογίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1252
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την επέκταση των μέτρων καθαριότητας και στην πόλη του Βόλου και για την επιβολή φορολογία από το κράτος για την καθαριότητα των πόλεων.
Τόμος: 25, σελ. 342 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-343-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 142 / 8/5/1942
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 25, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-345-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 143 / 20/5/1942
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 25, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-345-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 144 / 27/5/1942
Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1254
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 1942 -1943.
Τόμος: 25, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-346-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1255
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τη διάνοιξη των κοινόχρηστων τάφων για την ταφή των απόρων.
Τόμος: 25, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-347-2

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1256
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της επιχορήγησης για το Δημοτικό Νεκροταφείο του κεφαλαίου 24 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Τόμος: 25, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Νεκροταφείο -- Δαπάνες
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-348-2

Πράξη: Δαπάνες καθαρισμού αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1257
Περιεχόμενα: Έγκριση των δαπανών για τον καθαρισμό των αποχωρητηρίων και εκκένωση βόθρων και έγκριση για συνέχιση αυτών των εργασιών.
Τόμος: 25, σελ. 348 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-349-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1258
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τη λειτουργία του.
Τόμος: 25, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-350-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1259
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τη διάθεση ολόκληρης της πίστωσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού για την πληρωμή των εργατών και τη διάνοιξη των τάφων.
Τόμος: 25, σελ. 349 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-350-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1260
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 25, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-351-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1261
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση αγροκτήματος στη θέση παλαιές Αλυκές.
Τόμος: 25, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-351-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1262
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση οικήματος για στέγαση του Λαϊκού Ιατρείου Βόλου.
Τόμος: 25, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9025-351-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 145 / 28/5/1942
Πράξη: Έγκριση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση αγροκτήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1263
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης για δωρεάν παραχώρηση αγροκτήματος στην οδό Τσιμπούκη με σκοπό τη σπορά και καλλιέργεια αραβοσίοτυ και φασολίών.
Τόμος: 26, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-1-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1264
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων για οικονομική ενίσχυση με τη διάθεση ολόκληρης της πίστωσης του άρθρου 3, κεφάλαιο 30 του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Δημοτικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-1-2

Πράξη: Καταβολή μισθών σε χήρα υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1265
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής μισθών τριών μηνών στην Ευανθία Καπετανάκη, χήρα αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 26, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπετανάκη, Ευανθία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-2-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1266
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ευανθίας Καπετανάκη, χήρας αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 26, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπετανάκη, Ευανθία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-2-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε μηχανικό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1267
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 18.642 δρχ. στον μηχανικό του Δήμου Κων. Τσεκούρα.
Τόμος: 26, σελ. 2 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-2-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1268
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής χρηματικού ποσού 150.000 δρχ. στο Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο αποθεματικό του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-3-1

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από το Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1269
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής χρηματικού ποσού 500.000 δρχ. από το Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-3-2

Πράξη: Απόρριψη αποτελέσματος της δημοπρασίας ενοικίασης ακινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1270
Περιεχόμενα: Απόρριψη αποτελέσματος της δημοπρασίας ενοικίασης ακινήτου του Δήμου στο παλαιό Πυροσβεστείο.
Τόμος: 26, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-4-1

Πράξη: Έγκριση της μονιμοποίησης εργοδηγού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1271
Περιεχόμενα: Έγκριση της μονιμοποίησης του εργοδηγού του Δήμου Ν. Μπολώτα.
Τόμος: 26, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-4-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1272
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσαύξησης 5% του μισθού του δημοτικού υπαλλήλου Εμμανουήλ Εμμανουήλ.
Τόμος: 26, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-4-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 146 / 29/5/1942
Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1273
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των αποδοχών των υπαλλήλων ανά δεκαπενθήμερο σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης.
Τόμος: 26, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-5-1

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1274
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1942 - 1943.
Τόμος: 26, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-5-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1275
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση 15.000 δρχ. επί απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής λόγω αύξησης όλων των ειδών.
Τόμος: 26, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-6-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1276
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή για νοσηλεία ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
Τόμος: 26, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-6-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1277
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσηλείων των εύπορων ιδιωτών.
Τόμος: 26, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-6-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1278
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συμμετοχή στο καθημερινό συσσίτιο του νοσοκομείου και του διευθυντή, του φαρμακοποιού, του γραμματικού και του γραφέα.
Τόμος: 26, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-7-1

Πράξη: Έγκριση προαγωγής υπαλλήλού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1280
Περιεχόμενα: Έγκριση προαγωγής υπαλλήλού του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-7-1

Πράξη: Έξοδα φωτισμού και θέρμανσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1281
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 4, άρθρο 2 για έξοδα φωτισμού και θέρμανσης.
Τόμος: 26, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-7-1

Πράξη: Έξοδα γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1282
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 4, άρθρο 3 για έξοδα βιβλίων, γραφικής ύλης κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-7-2

Πράξη: Έξοδα δημοσιεύσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1283
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 4, άρθρο 4 για έξοδα δημοσιεύσεων.
Τόμος: 26, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-8-1

Πράξη: Έξοδα συνδρομών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1284
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 4, άρθρο 5 για έξοδα συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών.
Τόμος: 26, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-8-1

Πράξη: Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1285
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 4, άρθρο 7 για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη.
Τόμος: 26, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-8-1

Πράξη: Προμήθεια επίπλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1286
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 4, άρθρο 8 για προμήθεια και συντήρηση παλιών επίπλων.
Τόμος: 26, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-8-1

Πράξη: Εκτύπωση και διπλότυπα εισπράξεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1287
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 7, άρθρο 5 για εκτύπωση και διπλότυπα εισπράξεων.
Τόμος: 26, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-8-2

Πράξη: Έξοδα καθαριότητας και θέρμανσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1288
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 7, άρθρο 7 για έξοδα καθαριότητας και θέρμανσης.
Τόμος: 26, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-9-1

Πράξη: Προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1289
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 8, άρθρο 3 για προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Τόμος: 26, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-9-1

Πράξη: Προμήθεια εργαλείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1291
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 9, άρθρο 4 για προμήθεια εργαλείων καθαριότητας.
Τόμος: 26, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-9-1

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1292
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 9, άρθρο 6 για αγορά ανταλλακτικών κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-9-2

Πράξη: Καθαρισμός αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1293
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 9, άρθρο 9 για καθαρισμό των αποχωρητηρίων κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-10-1

Πράξη: Επισκευή υπονόμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1294
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 10, άρθρο 1 για επισκευή και συντήρηση υπονόμων κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-10-1

Πράξη: Καθαρισμός υπονόμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1295
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 10, άρθρο 2 για καθαρισμό και απολύμανση υπονόμων κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-10-1

Πράξη: Συντήρηση δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1296
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 11, άρθρο 2 για συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.
Τόμος: 26, σελ. 10
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-10-1

Πράξη: Καθαρισμός δεξαμενών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1297
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 11, άρθρο 3 για καθαρισμό και απολύμανση δεξαμενών.
Τόμος: 26, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-10-2

Πράξη: Έξοδα λειτουργίας αντλιοστασίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1298
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 11, άρθρο 4 για έξοδα λειτουργίας αντλιοστασίων.
Τόμος: 26, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-11-1

Πράξη: Έξοδα στρατού κατοχής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1299
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 21, άρθρο 8 για απρόβλεπτα έξοδα του στρατού κατοχής.
Τόμος: 26, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αρχές Κατοχής -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-11-1

Πράξη: Λήψη μέτρων παθητικής αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1300
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 22, άρθρο 8 για δαπάνες προμήθειας ειδών και λήψης μέτρων παθητικής αεράμυνας.
Τόμος: 26, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-11-1

Πράξη: Έξοδα ταφής απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1301
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 24, άρθρο 10 για τα έξοδα της ταφής των απόρων και την αξία των φερέτρων.
Τόμος: 26, σελ. 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-11-1

Πράξη: Ανόρυξη φρεατίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1302
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 33, άρθρο 3 για κατασκευή δεξαμενών και ανόρυξη φρεατίων.
Τόμος: 26, σελ. 11 - 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-11-2

Πράξη: Συντήρηση οδοστρώματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1303
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 35, άρθρο 2 για έξοδα συντήρησης οδοστρώματος.
Τόμος: 26, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-12-1

Πράξη: Εργαλεία συνεργείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1304
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 35, άρθρο 3 για εργαλεία συνεργείου και υλικά.
Τόμος: 26, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-12-1

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1305
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 36, άρθρο 2 για την κατασκευή αποχωρητηρίων.
Τόμος: 26, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-12-1

Πράξη: Διαρρύθμιση αγοράς Παλαιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1306
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 38, άρθρο 1 για την προέκταση και διαρρύθμιση της αγοράς των Παλαιών.
Τόμος: 26, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-12-1

Πράξη: Επισκευή δημοτικών κτηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1307
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 38, άρθρο 3 για επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 12 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-12-2

Πράξη: Κατασκευή Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1308
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 38, άρθρο 5 για την κατασκευή Φυλακείων δημοτικών φόρων.
Τόμος: 26, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-13-1

Πράξη: Αποζημίωση μηχανολόγου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1309
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 1, άρθρο 11 για αποζημίωση του μηχανολόγου.
Τόμος: 26, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-13-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1310
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 8, άρθρο 13 για έξοδα κίνησης του υγειονομικού προσωπικού.
Τόμος: 26, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-13-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1311
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 8, άρθρο 15 για την οικονομική ενίσχυση των άπορων επίτοκων.
Τόμος: 26, σελ. 13 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-13-2

Πράξη: Δαπάνες ανθελονοσιακών συνεργείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1312
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 8, άρθρο 11 για δαπάνες ανθελονοσιακών συνεργείων και καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού εποπτών και εργατών
Τόμος: 26, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-14-1

Πράξη: Αγορά εργαλείων και φαρμάκων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1313
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 8, άρθρο 12 για την αγορά εργαλείων, υλικών και φαρμάκων.
Τόμος: 26, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-14-1

Πράξη: Έξοδα κρεοσκοπίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1314
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 12, άρθρο 5 για έξοδα κρεοσκοπίας (οδοιπορικά νομοκτηνιάτρου).
Τόμος: 26, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-14-2

Πράξη: Οφειλόμενα από εργαλεία και σκεύη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1315
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 21, άρθρο 3 για οφειλόμενα σε διαφόρους προμηθευτές εργαλείων και σκευών.
Τόμος: 26, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-15-1

Πράξη: Έξοδα Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1316
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του ποσού του κεφαλαίου 23, άρθρο 1 για έξοδα του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 26, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-15-1

Πράξη: Αναβολή απόλυσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1317
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόλυσης του βοηθού του ταμία Αρ. Ιατρού.
Τόμος: 26, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-15-1

Πράξη: Απόρριψη απόλυσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1318
Περιεχόμενα: Απόρριψη της απόλυσης του επιμελητή του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 26, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-15-2

Πράξη: Αναβολή χορηγίας ειδών διατροφής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1319
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης για τη χορηγία ειδών διατροφής στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-16-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 147 / 10/6/1942
Πράξη: Αύξηση ποσού υπέρ των εξόδων του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1320
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής μηνιαίας αύξησης 670 δρχ. μηνιαίως στο Δήμαρχο.
Τόμος: 26, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-17-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1321
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ποσού για έξοδα παράστασης του Δημάρχου.
Τόμος: 26, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-18-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.625 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1322
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.625 δρχ. ως οικονομική ενίσχιση του Δήμου υπέρ του ταμία Αγαμ. Ζήτρο για έξοδα τοκετού.
Τόμος: 26, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-18-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 148 / 3/7/1942
Πράξη: Έξοδα υποδοχής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1323
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 400.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής του Προέδρου της κυβέρνησης στις 7/7/1942.
Τόμος: 26, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-19-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1324
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση οικοδομής του Δήμου στα Παλαιά.
Τόμος: 26, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-20-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1325
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία βοηθήματος σε υπαλλήλους της και μεταφορά πιστώσεων.
Τόμος: 26, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-20-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1326
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια καύσιμης ύλης από την ελεύθερη αγορά.
Τόμος: 26, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-20-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1327
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 25.000 δρχ. στο Δήμο και εισαγωγή του σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-21-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1328
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000 δρχ. μηνιαίως για την καταβολή του ενοικίου του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-21-2

Πράξη: Παραχώρηση οικήματος στην Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1329
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης άνευ ενοικίου μέρους του οικήματος δωρεάς Κ. Γκλαβάνη στην Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-22-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1330
Περιεχόμενα: Εκλογή των Δημ. Τσιμπούκη, Γ. Κοτοπουλέα και Αγ. Πρατογιάννη ως μελών της Επιτροπής παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-22-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1331
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του φόρου του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-22-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με αποζημίωση αρχιοδηγού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1332
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αίτηση του απολυθέντος αρχιοδηγού του Δήμου Δημ. Μαλαμάκη για αποζημίωση και παραπομπή της στο Νομικό Σύμβουλο.
Τόμος: 26, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-23-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με αποζημίωση οδηγού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1333
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την αίτηση του απολυθέντος οδηγού του Δήμου Ανδρ. Πατρικίου για αποζημίωση και παραπομπή της στο Νομικό Σύμβουλο.
Τόμος: 26, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-23-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής εξέτασης των ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1334
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κ. Κατσαρού, Γ. Βαφειάδη και Ρ. Παπακωνσταντίνου ως μελών της Επιτροπής εξέτασης των ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Βαφειάδης, Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-23-1

Πράξη: Προμήθεια μοτέρ άντλησης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1335
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ποσού για την προμήθεια μοτέρ άντλησης και εκλογή των Γ. Βαφειάδη και Ρ. Παπακωνσταντίνου ως μελών της Επιτροπής.
Τόμος: 26, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαφειάδης, Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-23-1

Πράξη: Ανάθεση της είσπραξης των προσόδων του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1336
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης της είσπραξης των προσόδων του Δήμου σε ενδιαφερόμενους με ποσοστό 2%.
Τόμος: 26, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-23-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 149 / 6/7/1942
Πράξη: Θάνατος καπνοβιομηχάνου Κ. Ματσάγγου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1336α
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του θανάτου του καπνοβιομηχάνου Κ. Ματσάγγου και απόφαση για έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένειά του, κατάθεση στεφάνου, αποστολή αντιγράφου του ψηφίσματος στην οικογένεια και δημοσιευσή της.
Τόμος: 26, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-24-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 150 / 21/7/1942
Πράξη: Έξοδα υποδοχής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1337
Περιεχόμενα: Έγκριση γενομένης δαπάνης για την υποδοχή του Προέδρου της κυβέρνησης, η οποία ξεπέρασε το προβλεπομενο ποσό.
Τόμος: 26, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-25-2

Πράξη: Χορηγία δεκαήμερης άδειας στο Δήμαρχο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1338
Περιεχόμενα: Χορηγία δεκαήμερης άδειας στο Δήμαρχο για μετάβασή του στην Αθήνα με σκοπό την επίλυση εκκρεμοτήτων του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-26-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1339
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή των υπαλλήλων ανά δεκαπενθήμερο.
Τόμος: 26, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-26-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1340
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 6 του κανονισμού του σχετικά με τη σίτιση και του διευθυντή, του φαρμακοποιού, του γραμματικού και του γραφέα.
Τόμος: 26, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-26-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1341
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την πληρωμή των υπαλλήλων ανά δεκαπενθήμερο.
Τόμος: 26, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-26-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1342
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των εξόδων παράστασης του Δημάρχου ανά δεκαπενθήμερο.
Τόμος: 26, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-27-1

Πράξη: Καταβολή συντάξεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1343
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής των συντάξεων των υπαλλήλων του Δήμου ανά δεκαπενθήμερο.
Τόμος: 26, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-27-1

Πράξη: Οφειλές προς την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1344
Περιεχόμενα: Έγκριση της τροποποίησης του κεφαλαίου 21, άρθρο 1 για τα οφειλόμενα στην Ηλέκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-27-2

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1345
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση οικοπέδου του Δήμου πίσω από τον κυλινδρόμυλο του Λούλη.
Τόμος: 26, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-28-1

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1346
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση οικοπέδου του Δήμου στις παλαιές Αλυκές.
Τόμος: 26, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-28-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1347
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για την εκκένωση των βόθρων.
Τόμος: 26, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-28-2

Πράξη: Απόρριψη αποτελέσματος δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1348
Περιεχόμενα: Απόρριψη αποτελέσματος δημοπρασίας για την τριετή ενοικίαση οικήματος προς στέγαση παραρτήματος του Λαϊκού Ιατρείου του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 26, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-29-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1349
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση δημοπρασίας ανόρυξης κοινόχρηστων τάφων.
Τόμος: 26, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-29-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.490 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1350
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.490 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αλεξ. Καψόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 26, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-29-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 151 / 28/7/1942
Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Αξελός, Στάμος
Αριθμός Απόφασης: 1351
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κατασκευή δέκα χειραμαξίων για την καθαριότητα της πόλης.
Τόμος: 26, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-30-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 152 / 1/9/1942
Πράξη: Έγκριση τετραπλασιασμού του επιδόματος ακρίβειας ζωής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1352
Περιεχόμενα: Έγκριση τετραπλασιασμού του επιδόματος ακρίβειας ζωής των τακτικών, έκτακτων και επί συμβάσει υπαλλήλων του Δήμου και χορηγία 10% επιδόματος για ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-31-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής επιδόματος ακρίβειας ζωής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1353
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδόματος ακρίβειας ζωής στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-32-1

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης και ανάληψης πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1354
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης και ανάληψης πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 32 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-32-6

Πράξη: Επιχορήγηση του Υπουργείου Οικονομικών προς το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1355
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού επιχορήγησης του Υπουργείου Οικονομικών προς το Δήμο, ύψους 6.000.000 δρχ. στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-37-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1356
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του.
Τόμος: 26, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-38-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1357
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του τετραπλασιασμού του επιδόματος ακρίβειας βίου των τακτικών, έκτακτων και επί συμβάσει υπαλλήλων του νοσοκομείου.
Τόμος: 26, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-39-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1358
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης 35% των εξόδων παράστασης του Δημάρχου.
Τόμος: 26, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-39-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1359
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συμπλήρωση άρθρου του οργανισμού του νοσοκομείου με σκοπό τη χορηγία εφάπαξ βοηθήματοε σε αποχωρούντα προσωπικό.
Τόμος: 26, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-40-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1360
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την άνευ ενοικίου παραμονή της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου στην οικοδομή των οδών Ιάσονος και Τοπάλη.
Τόμος: 26, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-40-2

Πράξη: Ανάθεση του έργου εκκένωσης των βόθρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1361
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1347 απόφασης και έγκριση ανανέωσης της ανάθεσης του έργου της εκκένωσης βόθρων στον Ευ. Καραμπατζάκη.
Τόμος: 26, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπατζάκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-41-1

Πράξη: Έγκριση της λύσης μίσθωσης καταστήματος στα Παλαιά.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1362
Περιεχόμενα: Έγκριση της λύσης μίσθωσης καταστήματος στα Παλαιά και απαλλαγή του ενοικιαστή λόγω καταστροφής του.
Τόμος: 26, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-41-2

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής του ενοικιαστή καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1363
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής του ενοικιαστή καφενείου στη φρουταγορά του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-42-1

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής του ενοικιαστή καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1364
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής του ενοικιαστή καφενείου στο Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 26, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-42-2

Πράξη: Αύξηση ημερομισθίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1365
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1230 και αύξηση των ημερομισθίων των εργαζομένων στον Ειδικό Προσωρινό Οργανισμό της Υπηρεσία καθαριότητας και καταβρέγματος.
Τόμος: 26, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-43-1

Πράξη: Αύξηση ημερομισθίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1366
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1232 και αύξηση των ημερομισθίων των εργαζομένων στον Ειδικό Προσωρινό Οργανισμό της Υπηρεσία έκτακτης καθαριότητας και καθαριότητας των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 26, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-44-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1367
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του δημοτικού υπαλλήλου Αν. Μπαμπαλίδη, επιστάτη έργων Α΄τάξης, για απονομή μισθού ανώτερου υπαλλήλου.
Τόμος: 26, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαμπαλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-45-1

Πράξη: Επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς το Δήμο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1368
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης εισαγωγής ποσού επιχορήγησης του Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας στον προϋπολογισμό.
Τόμος: 26, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-45-2

Πράξη: Παράκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για επέκταση ειδικού φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1369
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την επέκταση του μέτρου επιβολής ειδικού φόρου στην αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων.
Τόμος: 26, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-46-1

Πράξη: Δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1370
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής πρόσθετου τέλους σε κάθε εκδιδόμενο εισιτήριο συγκοινωνιακού μέσου.
Τόμος: 26, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-46-1

Πράξη: Καταβολή ενοικίου από τους εμπόρους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1371
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ενοικίου από τους εμπόρους που χρησιμοποιούν πεζοδρόμια και πλατείες για την πώληση των εμπορευμάτων τους.
Τόμος: 26, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-47-1

Πράξη: Έγκριση των ορυγμάτων στην πλατεία Ευαγγελίστριας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1372
Περιεχόμενα: Έγκριση των ορυγμάτων στην πλατεία της Ευαγγελίστριας στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 26, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-47-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης κεφαλάιων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1373
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης και των υπόλοιπων κεφαλάιων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-47-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1374
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. για την πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του καρραγωγέα καθαριότητας του Δήμου Άγγέλου Κοντοβά.
Τόμος: 26, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομόσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοβάς, Άγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-48-2

Πράξη: Επιτροπή φόρων γεωργικής παραγωγής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1375
Περιεχόμενα: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή φόρων γεωργικής παραγωγής.
Τόμος: 26, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-49-1

Πράξη: Έγκριση της καταβολής του επιδόματος ακρίβειας ζωής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1376
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής του επιδόματος ακρίβειας ζωής σε τακτικούς, έκτακτους και επί συμβάσει υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-49-1

Πράξη: Έγκριση του τετραπλασιασμού του επιδόματος ακρίβειας ζωής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1377
Περιεχόμενα: Έγκριση του τετραπλασιασμού του επιδόματος ακρίβειας ζωής υπέρ των συνταξιούχων του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-49-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1377α
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής αποζημίωσης 78.996 δρχ. (ποσό που ισούται με μισθούς 12 μηνών) στον απολυθέντα αρχιοδηγό του Δήμου Δημ. Μαλαμάκη.
Τόμος: 26, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλαμάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-50-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 153 / 15/9/1942
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1378
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια καύσιμης ύλης.
Τόμος: 26, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-52-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1379
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την χορηγία εκ νέου επιδόματος ακρίβειας ζωής στο προσωπικό του.
Τόμος: 26, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-53-1

Πράξη: Ορισμός προσωρινού αντικαταστάτη του ταμία.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1380
Περιεχόμενα: Ορισμός του Αγησ. Πρατογιάννη ως προσωρινού αντικαταστάτη του ταμία του Δήμου Αγαμ. Ζήτρου λόγω μηνιαίας απουσίας του.
Τόμος: 26, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-53-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1381
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της αναπλήρωσης του ταμία του νοσοκομείου από τον Αγησ. Πρατογιάννη λόγω της μηνιαίας απουσίας του Αγ. Ζήτρου.
Τόμος: 26, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-54-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1382
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση χορηγίας συμπληρωματικών πιστώσεων από το αποθεματικό του σε διάφορα κεφάλαις του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-54-1

Πράξη: Προαγωγή υπαλλήλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1383
Περιεχόμενα: Έγκριση κατ' εκλογήν προαγωγής του διευθυντή του Λογιστηρίου του Δήμου Αγησ. Πρατογιάννη στο βαθμό Τμηματάρχη Α΄ τάξης.
Τόμος: 26, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-54-2

Πράξη: Χορηγία καυσόξυλων υπέρ των υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1384
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν χορηγίας 500 οκάδων τουλάχιστον καυσόξυλων σε κάθε υπάλληλο του Δήμου, για να συνεχίσουν να εργάζονται και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Τόμος: 26, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-55-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1385
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα και αντιλυσσικής θεραπέιας των ατόμων που δαγκώθηκαν από λυσσασμένο σκύλο.
Τόμος: 26, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-55-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1388
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων και υπηρετών για το οικονομικό έτος 1942 - 1943.
Τόμος: 26, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-55-2

Πράξη: Παράκληση στο Υπουργείο Εσωτερικών για χορηγία τροφίμων στος υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1386
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για χορηγία σίτου, ελάιου και οσπρίων για τους υπαλλήλους του Δήμου και τις οικογένειές τους.
Τόμος: 26, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-56-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1387
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον απολυθέντα οδηγό του Δήμου Ανδρέα Πατρίκιο.
Τόμος: 26, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-57-1

Πράξη: Απόρριψη πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1389
Περιεχόμενα: Απόρριψη πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση αγροκτήματος του Δήμου στη θέση Παγασαί.
Τόμος: 26, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-57-1

Πράξη: Τοποθέτηση μοτέρ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1390
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης του μοτέρ του Δημοτικού Θεάτρου στο υδραγωγείο του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 26, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-57-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1391
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του Δημοτικού Καφενείου αριστερά του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 26, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-58-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης φόρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1392
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του φόρου από τη συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-58-2

Πράξη: Επιτροπή παραλαβής βενζίνης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1393
Περιεχόμενα: Εκλογή της Επιτροπής για την παραλαβή της βενζίνης για τα αυτοκίνητα του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-59-1

Πράξη: Αναβολή αποφάσεων για θέματα καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1394
Περιεχόμενα: Αναβολή αποφάσεων για θέματα καθαριότητας.
Τόμος: 26, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-59-1

Πράξη: Απαλλαγή από την πληρωμή καθυστερούμενων ενοικίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1395
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής από την πληρωμή καθυστερούμενων ενοικίων της ενοικιάστριας των αποχωρητηρίων του Δήμου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αικατερίνης Κόγια.
Τόμος: 26, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Εμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόγια, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-60-1

Πράξη: Αναμόρφωση άρθρου Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1396
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1229 απόφασης και τροποποίηση του άρθρου 2 του Ειδικού Οργανισμού έκτακτης Υπηρεσίας προστασίας και συντήρησης εκθέτων.
Τόμος: 26, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-60-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1397
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Κυριακούλας Αλεξίου, χήρας αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 26, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Κυριακούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-61-1

Πράξη: Απόρριψη αποτελέσματος δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1398
Περιεχόμενα: Απόρριψη αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκποίηση άχρηστου υλικού του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-61-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1399
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
Τόμος: 26, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-62-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1400
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τον τετραπλασιασμο του επιδόματος ακρίβειας ζωής των υπαλλήλων του.
Τόμος: 26, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-62-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1401 / 15/9/1942
Πράξη: Έγκριση λογιαριασμού διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1401
Περιεχόμενα: Έγκριση του λογιαριασμού της διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου από 1/4/1941 έως 31/7/1942.
Τόμος: 26, σελ. 63 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-63-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 153 / 15/9/1942
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το γκαράζ του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το γκαράζ του Δήμου, την καθαριότητά του και το άχρηστο υλικό που βρίσκεται στο μηχανοστάσιο.
Τόμος: 26, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-68-2

Πράξη: Υδαταποθήκη πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την υδαταποθήκη της πλατείας Ελευθερίας παρόντος του υδραυλικού του Δήμου Ιω. Βλαμόπουλου.
Τόμος: 26, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Βλαμόπουλος, Ιωάννης Π.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαμόπουλος, Ιωάννης Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-69-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 154 / 28/9/1942
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1402
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για τη δημιουργία Πολυιατρείου για τις λαϊκες και άπορες τάξεις μετά πό πρωτοβουλία των Αρχών κατοχής.
Τόμος: 26, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-70-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1403
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την κοπή ημίξερων δένδρων στο νεκροταφείο για την πρόληψη φθορών στα μνήματα.
Τόμος: 26, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-70-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1404
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την αύξηση του ημερομισθίου του έκτακτου προσωπικού του.
Τόμος: 26, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-71-1

Πράξη: Αίτηση παραίτησης Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση από το Δήμαρχο Νικόλαο Σαράτση της αίτησης για παραίτησή του.
Τόμος: 26, σελ. 71 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-71-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 155 / 12/10/1942
Πράξη: Έγκριση χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1405
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους του Δήμου και επιδόματος 10% για κάθε άρρενα ανήλικο και άγαμο θήλυ τέκνο, κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση αυτής της απόφασης.
Τόμος: 26, σελ. 73 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-73-5

Πράξη: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1406
Περιεχόμενα: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού για την καθαριότητα και τη συντήρηση των οδών τη πόλης.
Τόμος: 26, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-77-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1407
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-77-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1408
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των εξόδων παράστασης του Δημαρχου, ακύρωση και μεταφορά των πιστώσεων για την πληρωμή της αύξησης αυτής.
Τόμος: 26, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-78-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1409
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των ανήλικων τέκνων του αποβιώσαντος οδοκαθαριστή του Δήμου Μαργαρίτη Τζίτζηρα.
Τόμος: 26, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζίτζηρας, Μαργαρίτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-79-1

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1410
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για την ενοικίαση των εσωτερικών καταστημάτων της αγοράς των Παλαιών.
Τόμος: 26, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-79-2

Πράξη: Έγκριση δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1411
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για την ενοικίαση των εξωτερικών καταστημάτων της αγοράς των Παλαιών.
Τόμος: 26, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-80-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1412
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση τριών στρεμμάτων του Δήμου στη θέση Παγασαί.
Τόμος: 26, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-81-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1413
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου από 1/4/1942 έως 30/9/1942.
Τόμος: 26, σελ. 81 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-81-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1414
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης στην Αθήνα και αντιλυσσικής θεραπέιας των ατόμων που δαγκώθηκαν από λυσσασμένο σκύλο.
Τόμος: 26, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-84-2

Πράξη: Έξοδα φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1415
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 2 για έξοδα φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-85-1

Πράξη: Έξοδα δημοσιεύσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1416
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 4 για έξοδα δημοσιεύσεων.
Τόμος: 26, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-85-1

Πράξη: Έξοδα συνδρομών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1417
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 4, άρθρο 5 για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-85-1

Πράξη: Τροφοδοσία προσωπικού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1418
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 9, άρθρο 3 για τροφοδόσία του προσωπικού του αποσχολούμενου στην καθαριότητα.
Τόμος: 26, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-85-2

Πράξη: Προμήθεια καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1419
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 9, άρθρο 5 για προμήθεια καύσιμης ύλης και ειδών διατροφής των κτηνών.
Τόμος: 26, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-86-1

Πράξη: Λήψη μέτρων παθητικής αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1420
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 8 για δαπάνες προμήθειας ειδών και λήψης μέτρων παθητικής αεράμυνας.
Τόμος: 26, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-86-1

Πράξη: Λαϊκά συσσίτια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1421
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 8 για τα λαϊκά και μαθητικά συσσίτια.
Τόμος: 26, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-86-1

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1422
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 36, άρθρο 2 για τα έξοδα κατασκευής αποχωρητηρίων.
Τόμος: 26, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-86-2

Πράξη: Κατασκευή Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1423
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 38, άρθρο 5 για τα έξοδα κατασκευής Φυλακείου δημοτικών φόρων.
Τόμος: 26, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-87-1

Πράξη: Ασφάλιστρα δημοτικής περιουσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1424
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλάιου 38, άρθρο 4 για ασφάλιστρα δημοτικής περιουσίας.
Τόμος: 26, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-87-1

Πράξη: Καταβολή του χρέους ενοικιαστή.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1425
Περιεχόμενα: Αναστολή της καταβολής του χρέους 23.505 δρχ. του ενοικιαστή δημοτικών φόρων Κων. Μπακονικόλα.
Τόμος: 26, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπακονικόλας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-87-1

Πράξη: Παραπομπή της αίτησης για αποζημίωση στο Νομικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1426
Περιεχόμενα: Παραπομπή της αίτησης για αποζημίωση του απολυθέντα οδοκαθαριστή Δημ. Αποστολόπουλου στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-87-1

Πράξη: Διαγραφή αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1427
Περιεχόμενα: Διαγραφή του αυτοκινήτου, μάρκας Φορντ, που είχε αρπαγεί από Άγγλους κατά την είσοδο του γερμανικού Στρατού στο Βόλο και απαλλαγή του Δημάρχου από την ευθύνη της απώλειας αυτής.
Τόμος: 26, σελ. 87 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-87-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 156 / 11/11/1942
Πράξη: Απόρριψη αποτελέσματος επαναληπτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1428
Περιεχόμενα: Απόρριψη αποτελέσματος επαναληπτικής δημοπρασίας για εκποίηση άχρηστου υλικού του Δήμου και επανάληψή της.
Τόμος: 26, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-89-2

Πράξη: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1429
Περιεχόμενα: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιών άχρηστων υλικών του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-90-1

Πράξη: Παράδοση θρανίων σε Παιδικό Σταθμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1429α
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής παράδοσης δέκα θρανίων στον Εθνικό Παιδικό Σταθμό Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-91-1

Πράξη: Έγκριση επιβολής ειδικού τέλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1430
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής ειδικού τέλους 10 δρχ. σε κάθε εκδιδόμενο εισιτήριο στα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα και υποβολή ευχής και παράκλησης για την επέκταση του τέλους αυτού και στα εισιτήρια των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων.
Τόμος: 26, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-91-1

Πράξη: Παραχώρηση βαρελιών για την παρασκευή συσσιτίων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1431
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής παραχώρησης 25 βαρελιών από τα υπάρχοντα στις αποθήκες του Δήμου, στη Β' Εφορία Εστίας παρασκευής συσσιτίων
Τόμος: 26, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-91-2

Πράξη: Καταγγελία εκ μέρους του Νομάρχη Μαγνησίας εναντίον δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Καταγγελία εκ μέρους του Νομάρχη Μαγνησίας εναντίον οργάνων του Δήμου και υπαλλήλων για μη εκτέλεση των καθηκόντων τους, δωροληψία και διάφορες παραλείψεις, ειδικά από τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 26, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-92-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 157 / 12/11/1942
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1432
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία αυξήσεων στο προσωπικό του.
Τόμος: 26, σελ. 94
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-94-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1433
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εισαγωγή επιχορηγήσεων 15.000.000 δρχ. και 36.000.000 δρχ. στον προϋπολογισμό του για την ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων.
Τόμος: 26, σελ. 94 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-94-3

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1434
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού και Κανονισμού της Υπηρεσίας λειτουργίας του νεκροταφείου.
Τόμος: 26, σελ. 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-96-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1435
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων για τη χορηγία έκτακτου επιδόματος ακρίβειας ζωής και επιδόματος τέκνων στους υπαλλήλους του.
Τόμος: 26, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-96-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1436
Περιεχόμενα: Απόρριψη πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου για τη δια δημοπρασίας ανάθεση εργασίας διάνοιξης κοινόχρηστων τάφων.
Τόμος: 26, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-97-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1437 / 12/11/1942
Πράξη: Τροποποίηση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1437
Περιεχόμενα: Έγκριση εν μέρει τροποποίησης του Ειδικού Οργανισμού Υπηρεσίας συντήρησης εκθέτων με αύξηση της μισθοδοσίας της αρχινοθοτρόφου και των νοθοτρόφων.
Τόμος: 26, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-97-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 157 / 12/11/1942
Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1438
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση οκτών στρεμμάτων αγρού σε υπαλλήλους του για την καλλιέργεια διαφόρων προϊόντων.
Τόμος: 26, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-98-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1439
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τον ενταφιασμό νεκρών σε εγκαταλελειμμένους οικογενειακούς τάφους για τρία έτη, χωρίς οι οικογένειες να χάνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας.
Τόμος: 26, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-99-1

Πράξη: Εξοικονόμηση ξυλείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Επισήμανση του προβλήματος σχετικά με την κοπή των ακακιών των πεζοδρομίων για την εξοικονόμηση ξυλείας από ιδιώτες.
Τόμος: 26, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-99-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης για δενδροφύτευση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1440
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για δενδροφύτευση των υλοτομηθησομένων δενδροστοιχιών της πόλης.
Τόμος: 26, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-99-2

Πράξη: Τροποποίηση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1441
Περιεχόμενα: Απόφαση για μελλοντική τροποποίηση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με σκοπό την προαγωγή του ταμία Αγ. Ζήτρου.
Τόμος: 26, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-100-1

Πράξη: Αναμόρφωση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1442
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και έγκριση άνευ δημοπρασίας διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του για την προμήθεια ειδών βιωτικής ανάγκης.
Τόμος: 26, σελ. 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-100-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1443
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού του νοσοκομείου.
Τόμος: 26, σελ. 100 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Αξελός, Παλαμηδάς
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-100-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1444
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσήλειων για τους εύπορους ιδιώτες, τους εργάτες επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ.
Τόμος: 26, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-102-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1445
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ της οικογένειας του φονευθέντος κατά τη συμπλοκή με ληστές χωροφύλακα Βασ. Θάνου.
Τόμος: 26, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θάνου, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-102-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1446
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. στον απομακρυνθέντα λόγω γήρατος από την υπηρεσία του οδοκαθαριστή του Δήμου Δημ. Δεληγιάννη.
Τόμος: 26, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεληγιάννης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-102-2

Πράξη: Έγκριση αποτέλέσματος δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1447
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποτέλέσματος της δημοπρασίας για ενοικίαση του υπ.αριθμ. 7 καταστήματος στο εσωτερικό της Αγοράς των Παλαιών.
Τόμος: 26, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-103-1

Πράξη: Έγκριση αποτέλέσματος δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1448
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποτέλέσματος της δημοπρασίας για ενοικίαση του υπ.αριθμ. 22 καταστήματος στο εξωτερικό της Αγοράς των Παλαιών.
Τόμος: 26, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-103-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των εργατών καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1449
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των καρραγωγέων καθαριότητας και των οδοκαθαριστών και εργατών του Δήμου με ημερομίσθιο 1.000 δρχ.
Τόμος: 26, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-103-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 158 / 18/11/1942
Πράξη: Τροποποίηση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1450
Περιεχόμενα: Τροποποίηση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και έγκριση καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στον έκτακτο δακτυλογράφο - γραφέα του νοσοκομείου.
Τόμος: 26, σελ. 104 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-104-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 159 / 19/11/1942
Πράξη: Προσωρινή παραχώρηση υλικού από τις αποθήκες του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1451
Περιεχόμενα: Έγκριση για προσωρινή και επί επιστροφή παραχώρηση στην Εφορία Λαϊκών συσσιτίων Βόλου αναλόγου αριθμού λαμαρινών και βαλβίδων από τις υπάρχουσε στις αποθήκες του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-107-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1452
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για υποβολή ευχής και παράκλησης ώστε να υπαχθούν τα νοσοκομεία του κράτους και πάλι στο Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας και όχι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Τόμος: 26, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-107-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1453
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διανομή της ακίνητης περιουσίας της Ασπ. Σαράτση μεταξύ του νοσοκομείου και των συγγενών της μς εκπρόσωπο του Δήμου τον Ρίζο Παπακωνσταντίνου.
Τόμος: 26, σελ. 107 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτση, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-107-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1454
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκατκτης πίστωσης στον υπάλληλο του Δήμου Απ. Παυλόπουλου.
Τόμος: 26, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παυλόπουλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-108-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1455
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 108
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-108-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 160 / 12/12/1942
Πράξη: Εισαγωγή στον προϋπολογισμό των νέων φόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1456
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής των εσόδων της νέας φορολογίας στα εισαγόμενα προϊόντα, στον προϋπολογισμό και μεταφοράς τους για ενίσχυση του κεφαλάιου 4.
Τόμος: 26, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-109-2

Πράξη: Πληρωμή μελών Επιτροπής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1457
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης για την πληρωμή των μελών της Επιτροπής καθορισμού της αύξησης της φορολογίας 4% επί της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων.
Τόμος: 26, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-110-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1458
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης και διάθεσής της για τους απόρους της πόλης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 26, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αξελός, Στάμος
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-110-2

Πράξη: Έγκριση δενδροφύτευσης άνευ δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1459
Περιεχόμενα: Έγκριση δενδροφύτευσης άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 26, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-111-2

Πράξη: Έγκριση χορηγία καυσόξυλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1460
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγία καυσόξυλων για τις οικογένειες των εννέα συντακτικών μελών της Ένωσης Συντακτών Βόλου.
Τόμος: 26, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ένωση Συντακτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-112-2

Πράξη: Ασφάλιστρα δημοτικών κτημάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1461
Περιεχόμενα: Έγκριση δεκαπλασιασμού της αξίας των ασφαλισμένων από πυρκαγιά κτημάτων του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 26, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυρασφάλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-113-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1462
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση εξωτερικών καταστημάτων στην αγορά των Παλαιών.
Τόμος: 26, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-113-2

Πράξη: Απόρριψη αποτελέσματος δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1463
Περιεχόμενα: Απόρριψη αποτελέσματος δημοπρασίας για εκποίηση άχρηστου υλικού από τις αποθήκες του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-114-1

Πράξη: Παραχώρηση βαρελιών για την παρασκευή συσιτίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1464
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης 10 κενών βαρελιών στο Βρεφικό Σταθμό Βόλου για την παρασκευή του συσσιτίου.
Τόμος: 26, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-114-2

Πράξη: Αναβολή σύστασης Αντιφυματικού παραρτήματος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1465
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για σύσταση στο Βόλο Αντιφυματικού παραρτήματος του Τμήματος Αντιφθισικής Εταιρείας της Λάρισας.
Τόμος: 26, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Τμήμα Αντιφθισικής Εταιρείας Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-115-1

Πράξη: Εγκριση των αυξήσεων σε συνταξιούχους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1466
Περιεχόμενα: Εγκριση των αυξήσεων σε συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-115-2

Πράξη: Λαϊκά συσσίτια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1467
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 8, για τα λαϊκά και μαθητικά συσσίτια.
Τόμος: 26, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-117-1

Πράξη: Έγκριση της διάνοιξης κοινόχρηστων τάφων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1468
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάνοιξης κοινόχρηστων τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο δια δημοπρασίας.
Τόμος: 26, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-117-1

Πράξη: Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1469
Περιεχόμενα: Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 117 - 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-117-2

Πράξη: Κοπή άχρηστων δένδρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1470
Περιεχόμενα: Απόρριψη της κατακύρωσης υπερ των εργολάβων αδελφών Μπένη και επανάληψη της δημοπρασίας για την κοπή των άχρηστων δένδρων.
Τόμος: 26, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Μπένη, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-118-1

Πράξη: Αίτηση για μεταρρύθμιση φόρυ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1471
Περιεχόμενα: Ένσταση κατά της απόφασης για υπερβολικά καθορισμένο φόρο γεωργικής παραγωγής και αίτηση μεταρρύθμισής της.
Τόμος: 26, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-119-1

Πράξη: Μη έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1472
Περιεχόμενα: Μη έγκριση καταβολής των εξόδων της κηδείας των δύο φονευθέντων χωροφυλάκων της Διοίκησης Χωροφυλακής Μαγνησίας από συμπλοκή τους με ληστές.
Τόμος: 26, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Αξελός, Στάμος
Παλαμηδάς, Ευάγγελος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-119-2

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1473
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων και διόρθωση εσφαλμένων υπολογισθέντων υπολοίπων άρθρων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 26, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-120-2

Πράξη: Έγκριση πράξηςτου Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1474
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για χορηγία εφάπαξ βοηθήματος 40.000 δρχ. στην άπορη και ασθενή νοσοκόμα Χαρίκλεια Κατσούρα.
Τόμος: 26, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσούρα, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-121-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την απόλυση Επόπτη.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την απόλυση του Αθ. Μπλουγούρα, Γενικού Επόπτη Καθαριότητας από το Νομάρχη.
Τόμος: 26, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Νομαρχία Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπλουγούρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-121-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 161 / 21/12/1942
Πράξη: Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1475
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε τακτικούς, έκτακτους και επί συμβάσει υπαλλήλους του Δήμου ενός μισθού με τα επιδόματά τους.
Τόμος: 26, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-122-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1476
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για χορηγία στους υπαλλήλους του ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 26, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-123-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1477
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία στους υπαλλήλους του ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 26, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-123-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1478
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια 300 οκάδων πατάτας.
Τόμος: 26, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-123-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1479
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του κλητήρα Δημ. Καρδαρά.
Τόμος: 26, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρδαράς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-123-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 56.700 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1480
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 56.700 δρχ. στην Ασημίτσα Τριβέλα ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 26, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριβέλα, Ασημίτσα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-124-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 78.848 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1481
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 78.848 δρχ. στον Θεμιστ. Παπαδόπουλο ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 26, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Θεμιστοκλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-124-2

Πράξη: Έγκριση μετατροπής ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου απορριμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1482
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατροπής ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου απορριμάτων ώστε να λειτουργεί με κάρβουνα.
Τόμος: 26, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-125-1

Πράξη: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1483
Περιεχόμενα: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ενοικίαση δύο καταστημάτων στην αγορά των Παλαιών.
Τόμος: 26, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-125-1

Πράξη: Χορηγία εφάπαξ βοηθήματος σε οδοκαθαριστές.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1484
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας εφάπαξ βοηθήματος σε 70 έκτακτους οδοκαθαριστές και εργάτες του Δήμου.
Τόμος: 26, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-125-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του οφειλόμενου τοκοχρεωλυσίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 1485
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του εκ της Εθνικής Τράπεζας οφειλόμενου τοκοχρεωλυσίου της χρήσης του οικονομικού έτους 1941 - 1942 και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 26, σελ. 125 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9026-125-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων