Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1944Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1944
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1944
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 28 - 29

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 210 / 12/1/1944
Πράξη: Επισκευή της οδού Αργοναυτών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2020
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής της οδού Αργοναυτών, από το Μέγαρο Παπαστράτου έως την ιχθυαγορά, της οδού Λαρίσης, από το Δημοτικό Θέατρο έως τη γέφυρα του Κραυσίδωνα, και της κατασκευής τεσσάρων οδοδεικτών, άνευ δημοπρασίας κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αργοναυτών, Λαρίσης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-266-2

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής του επιπλέον προϊόντος των φόρων στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2021
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του επιπλέον προϊόντος των φόρων στον προϋπολογισμό και κατανομή του σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα κατόπιν της αναμόρφωσης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 28, σελ. 267 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-267-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2022
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. στον κάθε τακτικό, έκτακτο και επί συμβάσει υπάλληλο του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-270-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2023
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων στο οίκημα της οδού Αντωνοπούλου, το οποίο χρησιμοποιείτι ως οίκος ανοχής για τους Γερμανούς στρατιώτες, άνευ δημοπρασίας και κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-271-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής τριάντα πινακίδων ανάρτησης διαταγών των αρχών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2024
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής τριάντα πινακίδων ανάρτησης διαταγών των γερμανικών και ελληνικών Αρχών, άνευ δημοπρασίας και κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Αρχές Κατοχής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-271-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 12.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2025
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 12.000.000 δρχ. για την αποπεράτωση της επισκευής της γέφυρας στο χείμαρρο Άναυρο.
Τόμος: 28, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-272-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2026
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στην Όλγα Δημητρακοπούλου, σύζυγο του εξαφανισθέντος φοροτεχνικού υπαλλήλου του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρακοπούλου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-272-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2027
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.150.000 δρχ. για την πληρωμή των εξόδων κηδείας της ιερόδουλης Τζένης Βεντούρη που φονεύθηκε από Γερμανό στρατιώτη, κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βεντούρη, Τζένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-273-1

Πράξη: Εκλογή μελών στην Επιτροπή καταμέτρησης του άχρηστου υλικού των αποθηκών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2028
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κ. Δέρβου, Ν. Μποτώλα και Χρ. Κρητικού στην Επιτροπή καταμέτρησης του άχρηστου υλικού των αποθηκών του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δέρβος, Κωνσταντίνος
Κρητικός, Χρήστος
Μποτώλας, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-273-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2029
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. για την προμήθεια καύσιμης ύλης για τη θέρμανση της φρουράς των φυλακών, κατόπιν εγγράφου του Διοικητή της Πολιτοφυλακής Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-274-2

Πράξη: Αναμόρφωση απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2030
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση εν μέρει της υπ.αριθμ. 1765 απόφασης, αύξηση τηξς πίστωσης του κεφ. 22, άρθρο 1 και μεταφορά ποσών.
Τόμος: 28, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-275-2

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2031
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών του Δήμου προς τον Πρόξενο της Γερμανίας Έλμουτ Σέφελ και δωρεά ενός πίνακα ζωγραφικής.
Τόμος: 28, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόξενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σέφελ, Έλμουτ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-276-1

Πράξη: Πληρωμή του ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2032
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 25, άρθρο 2 για την πληρωμή του αυξημένου (κατά 10 φορές) ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-276-2

Πράξη: Μείωση καταβολής φόρου από έμπορο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2033
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής φόρου 4% και όχι 6% για τα εισαγόμενα εμπορεύματα στο Βόλο από πυροπαθή έμπορο των Φαρσάλων
Τόμος: 28, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-277-1

Πράξη: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2034
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων του Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία της Μεταμόρφωσης, άνευ δημοπρασίας κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-277-2

Πράξη: Επισκευή φρεατίου υπονόμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2035
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης της επισκευής ενός φρεατίου υπονόμου της Μεταμορφώσεως, μπροστά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προς αποφυγή ατυχημάτων στα βαρέα διερχόμενα γερμανικά αυτοκίνητα.
Τόμος: 28, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μεταμορφώσεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-278-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 211 / 27/1/1944
Πράξη: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου των εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2036
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ημερομισθίου των εργατών του Δήμου, μετά από αιτησή τους.
Τόμος: 28, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-279-2

Πράξη: Αύξηση μισθών δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2037
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης 100% στις αποδοχές των τακτικών, έκτακτων και επί συμβάσει υπαλλήλων του Δήμου και 50% στο επίδομα τροφής.
Τόμος: 28, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-280-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2038
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ. στον Κων. Περιστέρη, επιστάτη δημοτικών έργων, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου λόγω της προσβολής του από τη νόσο της φυματίωσης.
Τόμος: 28, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-281-1

Πράξη: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2039
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας εκκένωσης βόθρων της οικίας στην οδό Αντωνοπούλου 5, στην οποία στεγάζονται Γερμανοί στρατιώτες, άνευ δημοπρασίας κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-282-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς εισιτηρίων για καλλιτεχνική παράσταση.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2040
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς εισιτηρίων για την παράσταση που θα δοθεί στην πόλη του Βόλου από τον καλλιτέχνη Ν. Χατζηκωνσταντίνου, υπό την προστασία του Νομάρχη Μαγνησίας.
Τόμος: 28, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-282-2

Πράξη: Αναμόρφωση απόφασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2041
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1975 απόφασης και του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας συντήρησης εκθέτων του Δήμου με καθορισμό του οργανικού μισθού της αρχινοθοτρόφου σε 1.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 28, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-283-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την οικτρή οικονομική κατάσταση των εργατών του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την οικτρή οικονομική και επισιτιστική κατάσταση των εργατών του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-284-1

Πράξη: Έγκριση των εργασιών επισκευής μοτέρ ηλεκτραντλίας της Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2042
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών επισκευής μοτέρ ηλεκτραντλίας της Εμπορικής Σχολής Βόλου, προμήθειας υλικών για την επισκευή, προμήθειας υλικών καθαριότητας, επισκευής ντεπόζιτου και ταράτσας του Γερμανικού Φρουραρχείου, άνευ δημοπρασίας και κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-284-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής φόρου. σε ιερέα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2043
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 100.000 δρχ. σε ιερέα για καταβληθέντα αχρεωστήτως δημοτικό φόρο 100 οκάδων αραβοσίτου στο Βόλο.
Τόμος: 28, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-285-1

Πράξη: Εργασίες επισκευής οικίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2044
Περιεχόμενα: Έγκριση της επέκτασης των εργασιών επισκευής στο κτήριο του Δ. Ιωαννίδη στην οδό Πολυμέρη άνευ δημοπρασίας μετά από έγγραφο του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωαννίδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-285-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση στον υδραυλικό του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2045
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στον υδραυλικό του Δήμου Ιω. Βλαμόπουλο.
Τόμος: 28, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαμόπουλος, Ιωάννης Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-286-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2046
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων προς ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 28, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-287-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2047
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τα έξοδα μεταφοράς στην Αθήνα της Μαρίας Τσοπέλα και της αγοράς φαρμάκων.
Τόμος: 28, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοπέλα, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-287-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2048
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τα έξοδα αγοράς ενός μικροσκοπίου του ιατρού Αργ. Χατζηαργύρη.
Τόμος: 28, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηαργύρης, Αργύρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-288-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2049
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση 100% στις αποδοχές όλου του προσωπικού του και 50% στο επίδομα τροφής.
Τόμος: 28, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-288-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2050
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τις ενέργειες προς ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 28, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-288-2

Πράξη: Ανακοινώσεις πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 289 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-289-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης του Βρεφικού Σταθμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2051
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης του Βρεφικού Σταθμού όπου στεγάζεται το Γερμανικό Φρουραρχείο, άνευ δημοπρασίας και κατόπιν εγγράφου του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-290-2

Πράξη: Διαγραφή από τα βιβλία υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2052
Περιεχόμενα: Διαγραφή από τα βιβλία υλικού του Δήμου μιας λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη, την οποία αφαίρεσαν από το Δημοτικό Θέατρο Γερμανοί στρατιώτες.
Τόμος: 28, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιο τομέα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-291-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής της ηλεκτραντλίας της οικίας όπου διαμένει ο Γερμανός Υποφρούραρχος.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2053
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της ηλεκτραντλίας της οικίας όπου διαμένει ο Γερμανός Υποφρούραρχος άνευ δημοπρασίας, κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-291-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2054
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων για ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων.
Τόμος: 28, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-292-2

Πράξη: Έγκριση των εργασιών αποχέτευσης του κτηρίου Παπαστράτου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2055
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών αποχέτευσης του κτηρίου των αδελφών Παπαστράτου, στο οποίο στρατωνίζονται Γερμανοί στρατιώτες, άνευ δημοπρασίας κατόπιν παρέμβασης του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-292-1

Πράξη: Έγκριση της εργασίας επισκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Γυμνασίου αρρένων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2056
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας επισκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Γυμνασίου αρρένων, στο οποίο στρατωνίζονται Γερμανοί στρατιώτες και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.500.000 δρχ, για τη δαπάνη αυτή, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-293-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης του Άσυλου Παιδιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2057
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης του Άσυλου Παιδιού, στο οποίο στρατωνίζονται Γερμανοί στρατιώτες, άνευ δημοπρασίας κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-294-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής διαφόρων ζημιών του Άσυλου Παιδιού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2058
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής διαφόρων ζημιών του κτηρίου του Άσυλου Παιδιού, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-294-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς εισιτηρίων για την παράσταση του Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2059
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς εισιτηρίων για την παράσταση του Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου 1940 - '41 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των μελών του.
Τόμος: 28, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-295-2

Πράξη: Αύξηση του αριθμού των εργατών στην Υπηρεσία καθαριότητας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2060
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 1974 απόφασης με αύξηση του αριθμού των εργατών στην Υπηρεσία καθαριότητας και καταβρέγματος του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-296-1

Πράξη: Προμήθειας ενός χωροστατικού κανόνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2061
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της προμήθειας ενός χωροστατικού κανόνα για τις ανάγκες της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-296-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 212 / 28/1/1944
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του Ευαγ. Παλαμηδά.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2061α
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Ευαγ. Παλαμηδά, μέλους της Διοικούσας Επιτροπής και Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Βόλου και απόφαση για έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένειά του, κατέθεση στεφάνου, παραχώρηση δωρεάν τάφου, αργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου την ημέρα της κηδείας του κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παλαμηδάς, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-297-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 213 / 3/2/1944
Πράξη: Έγκριση σύστασης Παθητικής Αεράμυνας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2062
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης Παθητικής Αεράμυνας και εκλογή των Ν. Σαράτση, Β. Τριχόπουλου, Κ. Κατσάρου και Κ. Δέρβου ως μελών της Επιτροπής για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 28, σελ. 298 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Δέρβος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-298-3

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2063
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων για την ενίσχυση διαφόρων κεφαλάιων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 28, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-300-1

Πράξη: Έξοδα απονομής τιμών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2064
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του στεφάνου που κατατέθηκε στην κηδεία του Ευάγγελου Παλαμηδά και των εξόδων μεταφοράς του με τη νεκροφόρα άμαξα.
Τόμος: 28, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-300-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2065
Περιεχόμενα: Έγκριση μικρών οικονομικών ενισχύσεων σε 45 άπορες οικογένειες της πόλης.
Τόμος: 28, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-301-1

Πράξη: Καταβολή υπερωριών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2066
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης λόγω υπερωριών σε υπαλλήλους του Ληξιαρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-301-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση στον ηλεκτρολόγο επιμελητή του Υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2067
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στον ηλεκτρολόγο επιμελητή του Υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας Παντελή Μαγουλά.
Τόμος: 28, σελ. 302 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγουλάς, Παντελής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-302-2

Πράξη: Απολύσεις υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2068
Περιεχόμενα: Απόρριψη της απόλυσης του εφόρου του Νεκροταφείου Ν. Βασιλάκου, έγκριση της απόλυσης του λογιστή του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Απ. Οικονομίδη, απόφαση να μη τιμωρηθεί πειθαρχικά ο δημοτικός υπάλληλος Δημ. Τσεκούρας και να συνεχίσει να λειτουργεί το Δημοτικό Νεκροταφείο ως ίδιο νομικό πρόσωπο.
Τόμος: 28, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-303-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 214 / 12/2/1944
Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2070
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης στην Αθήνα του Δημάρχου και του Π. Χατζηκωνσταντίνου με επικεφαλής το Νομάρχη Μαγνησίας για επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και έγκριση καταβολής ποσού 70.000.000 δρχ. για τα έξοδά τους.
Τόμος: 28, σελ. 305 - 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-305-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2071
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον αντικαταστατη του Δημάρχου και του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής για τα έξοδα παράστασης λόγω της μετάβασής τους στην Αθήνα.
Τόμος: 28, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-306-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας εφάπαξ βοηθήματος σε όλους τους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2072
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε όλους τους υπαλλήλους και εργάτες του Δήμου εφάπαξ βοηθήματος 1.000.000 δρχ. στον καθένα για την προμήθεια σίτου, ελαίου κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 307 - 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-307-2

Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2073
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 1943 - 1944 με εισαγωγή και μεταφορά πιστώσεων.
Τόμος: 28, σελ. 308 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-308-4

Πράξη: Έγκριση της αύξησης στο επίδομα συσσιτίου των οργάνων της Πολιτοφυλακής Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2074
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης 50% στο επίδομα συσσιτίου των οργάνων της Πολιτοφυλακής Βόλου και απόρριψη της αύξησης στις αποδοχές τους,οι οποίες ήδη θεωρούνται αυξημένες.
Τόμος: 28, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-311-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής ορυγμάτων και επιβολής υποχρεωτικής εργασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2075
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής ορυγμάτων και επιβολής υποχρεωτικής εργασίας δύο ημερών σε όλο τον άρρενα πληθυσμό της πόλης από 18 έως 50 ετών και σύσταση σταθμών πρώτων βοηθειών για την παροχή περίθαλψης στο Νοσοκομείο, στο Πολυϊατρείο, το Λαϊκό Ιατρείο, το Ι.Κ.Α., στο παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού, στο Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών, στους Σιδηροδρόμους Θεσσαλίας, στο Ορφανοτροφείο και στο παράρτημα του Λαϊκού Ιατρείου Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 28, σελ. 311 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-311-3

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση στον υδραυλικό του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2076
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης υπέρ του υδραυλικού του Δήμου Ιω. Βλαμόπουλου και του ηλεκτρολόγου Θεοδ. Κυπαρισσού, κατόπιν αίτησής τους.
Τόμος: 28, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βλαμόπουλος, Ιωάννης Π.
Κυπαρισσός, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-313-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2077
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια από το Δήμο ενός χωροσταθμικού κανόνα για τις ανάγκες της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-314-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2078
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ένωσης Συντακτών.
Τόμος: 28, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Συντακτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-314-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2079
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης υπέρ της Μαρίας Πλακίδα, χήρας του επισκευαστή του ρολογιού της πόλης.
Τόμος: 28, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλακίδα, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-315-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2080
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-315-2

Πράξη: Έγκριση της επισκευής βροχόμετρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2081
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του βροχόμετρου, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της πόλης, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 316 - 317
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-316-2

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας μετροταινίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2082
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας μιας μετροταινίας 20 μέτρων για τις ανάγκες της Μηχανικής Υπηρεσίας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-317-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 375.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2083
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 375.000 δρχ. για την αγορά 15 εισιτηρίων από τον Αθλητικό Ερασιτεχνικό Σύλλογο "Ολ Σπορ Νέων Βόλου"
Τόμος: 28, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλήτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-317-1

Πράξη: Καταβολή υπερωριών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2084
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης λόγω υπερωριών σε υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Σέγκλιας, Ζήσης
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-318-1

Πράξη: Έγκριση κοπής δένδρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2085
Περιεχόμενα: Έγκριση κοπής 30 άχρηστων δένδρων από διάφορες οδούς της πόλης για τη θέρμανση των γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 318 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-318-2

Πράξη: Ελλείψεις Αχιλλοπουλείου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των φαρμάκων, των τροφίμων και της θέρμανσης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 319 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-319-2

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2086
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση άχρηστου υλικού του Δήμου (αναμοχλευτήρα, οδοστρωτήρα και ανταλλακτικών).
Τόμος: 28, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-320-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2087
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου για την ενίσχυση των οικονομικών του.
Τόμος: 28, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-320-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2088
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου σχετικά με την αύξηση του επιδόματος συσσιτίου και χορηγία οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό.
Τόμος: 28, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-321-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2089
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου σχετικά με την καταβολή στο προσωπικό του καθορισμένου από το Υπουργείο Εσωτερικών επιδόματος ακρίβειας βίου.
Τόμος: 28, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-321-1

Πράξη: Επισκευή των σκεπάστρων των στομίων του υπονόμου της οδού Ιωλκού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2090
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης της επισκευής των σκεπάστρων των στομίων του υπονόμου της οδού Ιωλκού, άνευ δημοπρασίας , κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-322-1

Πράξη: Εν μέρει αναμόρφωση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2091
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας του Πολυϊατρείου με τροποποίηση του άρθρου 1 σχετικά με το διορισμό μιας νοσοκόμας.
Τόμος: 28, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-322-2

Πράξη: Επανακατασκευή του κρημνισθέντος τοίχου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2092
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας επανακατασκευής του κρημνισθέντος τοίχου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από το αυτοκίνητο του Δήμου κατά την μεταφορά των ανευρεθέντων τριών φονευθέντων στη συνοικία της Ανάληψης.
Τόμος: 28, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-323-1

Πράξη: Έγκριση της μετονομασίας της οδού Σωκράτους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2093
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετονομασίας της οδού Σωκράτους σε οδό Ιωάννη και Κων/νου Ματσάγγου λόγω της μεγάλης τους φιλανθρωπικής δράσης στην πόλη του Βόλου και της προσφοράς εργασίας της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου.
Τόμος: 28, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σωκράτους, Ιωάννη & Κωνσταντίνου Ματσάγγου)
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματσάγγος, Ιωάννης
Ματσάγγος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-323-2

Πράξη: Διάθεση εκ μέρους της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου ποσότητας τσιγάρων για τους υπάλληλους και τους εργάτες του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ν. Σαράτση, Π. Χατζηκωνσταντίνου και Β. Τριχόπουλου ως μελών της Επιτροπής με σκοπό τις ενέργειες για τη διάθεση εκ μέρους της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου ποσότητας τσιγάρων για τους υπάλληλους και τους εργάτες του Δήμου με το νόμιμο αντίτιμο.
Τόμος: 28, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Επιτροπές
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-324-1

Πράξη: Έγκριση της ανάθεσης κατασκευής πινακίδων οδών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2094
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης κατασκευής 17 πινακίδων των οδών με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-324-2

Πράξη: Επισκευή της γέφυρας του Αναύρου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2095
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας αποπεράτωσης της επισκευής της γέφυρας του χειμάρρου Αναύρου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-325-2

Πράξη: Επισκευές στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2096
Περιεχόμενα: Έγκριση των μικροεπισκευών στο κτήριο του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-326-2

Πράξη: Αντικατάσταση ηλεκτραντλίας Δημοτικού Σχολείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2097
Περιεχόμενα: Έγκριση της αντικατάστασης της ηλεκτραντλίας και της αντλίας του υδραυλικού δικτύου του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου στην οδό Καραϊσκάκη 24, όπου στρατωνίζονται σχηματισμοί του Στρατού Κατοχής, άνευ δημοπρασίας και κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-327-2

Πράξη: Αγορά εισιτηρίων για το ρεσιτάλ κιθάρας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2098
Περιεχόμενα: Έγκριση των πιστώσεων για τα εισιτήρια που αγόρασε ο Δήμος για το ρεσιτάλ κιθάρας του Μιχ. Σκιαθίτη και τη συναυλία του Ελληνικού Ωδείου Βόλου υπέρ του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικό Ωδείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκιαθίτης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-328-1

Πράξη: Επισκευή των αποχωρητηρίων του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2099
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής των αποχωρητηρίων του Δημαρχείου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 328 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-328-2

Πράξη: Υπηρεσία Πολιτοφυλακής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα ή μη της Υπηρεσίας Πολιτοφυλακής μετά την εγκατάσταση Χωροφυλακής στο νομό Μαγνησίας.
Τόμος: 28, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής
Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-329-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 215 / 10/3/1944
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2100
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου μέχρι να αποσταλεί η βοήθεια του 1.000.000 δρχ.από το Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας.
Τόμος: 28, σελ. 332 - 333
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-332-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2101
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων για την αύξηση του χορηγούμενου βοηθήματος υπέρ των απόρων από το Δήμαρχο από 25.000 έως 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-333-2

Πράξη: Έγκριση της διακήρυξης κατασκευής ορυγμάτων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2102
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης κατασκευής ορυγμάτων με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προστασία από τις αεροπορικές επιδρομές.
Τόμος: 28, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-334-1

Πράξη: Εισαγωγής ποσού από το Υπουργείο Οικονομικών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2103
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του ποσού των 200.000.000 δρχ. από το Υπουργείο Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1943 - 1944.
Τόμος: 28, σελ. 334 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-334-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2104
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ασθενούς πρώην δημοτικού υπαλλήλου Ευθ. Τόκα.
Τόμος: 28, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τόκας, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-335-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2105
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου πρώην δημοτικού υπαλλήλου Ευστ. Θεοδωρόπουλου.
Τόμος: 28, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρόπουλος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-336-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2106
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ανδρομάχης Τσαγγαράκη, χήρας φονευθέντος πρών δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 28, σελ. 336 - 337
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαγγαράκη, Ανδρομάχη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-336-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2107
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως εφάπαξ οικνομική ενίσχυση υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Χαρ. Παπαϊωάννου, του οποίου το ένδυμα καταστράφηκε από την εκκένωση μελανοδοχείου λόγω του συνωστισμού των πολιτών κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Τόμος: 28, σελ. 337 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Χαρίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-337-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 843.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2108
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 843.000 δρχ. ως νοσηλευτική συνδρομή του Δήμου υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου και τραυματία πολέμου Χρήστου Παπαϊωάννου.
Τόμος: 28, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-338-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2109
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. στους τέσσερις συνταξιούχους του Δήμου, οι οποίο βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση και δεν έχουν τύχει άλλης οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο.
Τόμος: 28, σελ. 338 - 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-338-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού στα έσοδα του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2110
Περιεχόμενα: Έγκριση της εισαγωγής του ποσού των 1.400.000 δρχ. από την αύξηση των προσόδων των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 28, σελ. 339 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-339-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2111
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση σε κάθε υπάλληλο και εργάτη του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 342 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-342-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2112
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση σε κάθε υπάλληλο της Υπηρεσίας Πολιτοφυλακής του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 343 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-343-2

Πράξη: Απόφαση παύσης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτοφυλακής.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Απόφαση παύσης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτοφυλακής λόγω της εγκατάστασης Χωροφυλακής στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής
Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-344-1

Πράξη: Αύξηση της αποζημίωσης των νοθοτρόφων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2113
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης της αποζημίωσης των νοθοτρόφων του Δήμου από 150.000 σε 500.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 344 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-344-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για εισιτήρια φιλανθρωπικής μαθητικής εκδήλωσης.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2114
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής πίστωσης για εισιτήρια φιλανθρωπικής μαθητικής επίδειξης των αδελφών Αδάμ όπως επίσης και για τη συναυλία της Λέλας Σταμούλη και του Ν. Επιφανείου υπέρ της ιματιοθήκης του παιδιού.
Τόμος: 28, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αδάμ, Αφοί
Σταμούλη, Λέλα
Επιφανείου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-345-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε πολιτοφύλακα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2115
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης, ίσης με τις αποδοχές πέντε μηνών, στον πολιτοφύλακα Αλ. Αμπατζή για την εξόντωση της διάσημης διαρρηκτικής σπείρας Γρηγορόπουλου.
Τόμος: 28, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αμπατζής, Αλέξανδρος
Γρηγορόπουλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-345-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για τη βελτίωση συσσιτίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2116
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη βελτίωση του συσσιτίου των ανδρών του Β' Αστυνομικού Τμήματος.
Τόμος: 28, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-346-2

Πράξη: Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2117
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε δικαιούχου υπαλλήλους του Δήμου επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας,
Τόμος: 28, σελ. 347 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-347-3

Πράξη: Ανακοίνωση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της εισαγωγής και δωρεάν νοσηλείας του πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Δημ. Τσιμπούκη.
Τόμος: 28, σελ. 349 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-349-2

Πράξη: Έξοδα μεταφοράς.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2118
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των εξόδων της μεταφοράς του πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Δημ. Τσιμπούκη από το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο στη γενέτειρά του Μακρινίτσα, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του.
Τόμος: 28, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-350-1

Πράξη: Αύξηση του επιδόματος τροφής στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2119
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του επιδόματος τροφής στους συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-350-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης υλικών για τα συσσίτια.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2120
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης σιδερένιων βεργών για την επέκταση των εστιών των συσσιτίων στην Εφορία Α' Εστίας Λαϊκών συσσιτίων Βόλου από το άχρηστο υλικό του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Εφορία Α΄Εστίας Λαϊκών Συσσιτίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-351-1

Πράξη: Αντικατάσταση ηλεκτραντλίας σε Δημοτικό Σχολείο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2121
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης της εργασίας αντικατάστασης της ηλεκτραντλίας του Δημοτικού Σχολείου στην οδό Καραϊσκάκη 24, όπου στρατωνίζονται Γερμανοί στρατιώτες, άνευ δημοπρασίας, κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 351 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-351-2

Πράξη: Συζήτηση για τις ενέργειες της Επιτροπής που μετέβη στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τις ενέργειες της Επιτροπής που μετέβη στην Αθήνα για: έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 1.000.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, το ζήτημα της διανομής τσιγάρων από την Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου στους υπαλλήλους του Δήμου, την αύξηση του χορηγούμενου αλεύρου από τον Ερυθρό Σταυρό.
Τόμος: 28, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-353-1

Πράξη: Παράταση της άδειας του Δημάρχου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2122
Περιεχόμενα: Έγκριση της παράτασης της άδειας του Δημάρχου και του Π. Χατζηκωνσταντίνου από 15 σε 20 μέρες και καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσής τους.
Τόμος: 28, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-354-1

Πράξη: Επισκευή της υδραυλικής εγκατάστασης του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2123
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης του Δημαρχείου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 354 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-354-2

Πράξη: Επισκευή της υδαταποθήκης της πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2124
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της υδαταποθήκης της πλατείας Ελευθερίας, μετά από έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 355 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-355-2

Πράξη: Επισκευές στο Δημοτικό Θέατρο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2125
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης εργασιών στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου για την εξασφάλισή του από κλοπές και φθορές, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-356-1

Πράξη: Επανατοποθέτηση σχαρών υπονόμων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2126
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας επανατοποθέτησης 18 σιδερένιων σχαρών υπονόμων σε διάφορες οδούς της πόλης για την πρόληψη ατυχημάτων άνευ δημοπρασίας και της δωρεάν παραχώρησης στον κατασκευαστή σχαρών ανάλογης ποσότητας σιδηρών ελασμάτων.
Τόμος: 28, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-356-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής ενός τρίκυκλου χειραμαξίου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2127
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής ενός τρίκυκλου χειραμαξίου για τις ανάγκες της καθαριότητας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 357 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-357-2

Πράξη: Πολυιατρείο Βόλου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2128
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής μιας πινακίδας για το Πολυιατρείο Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-358-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2129
Περιεχόμενα: Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση δυο σιδερένιων ντεπόζιτων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-359-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης για την αγορά εισιτηρίων συναυλίας.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2130
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης για την αγορά 35 εισιτηρίων της συναυλίας του Συλλόγου "Πνευματική Πρωτοπορία Νέων Βόλου" και του φιλολογικού μνημόσυνου του Κ.Παλαμά.
Τόμος: 28, σελ. 359 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο Πνευματική Πρωτοπορία Νέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-359-2

Πράξη: Έγκριση της εκτύπωσης γραμματίων κλπ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2131
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτύπωσης γραμματίων κλπ. είσπραξης δημοτικών φόρων και λοιπών προσόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 1944 - 1945, ανευ δημοπρασίας και μεταφορά πιστώσεων για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 28, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-360-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2132
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου σχετικά με την μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο για ενίσχυση του άρθρου 2 σχετικά με το επίδομα ακρίβειας και τροφής.
Τόμος: 28, σελ. 360 - 361
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-360-2

Πράξη: Εν μέρει αναμόρφωση πράξης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2133
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 2030 απόφασης με αύξηση της πίστωσης του κεφαλαίου 22, άρθρο 1 και μεταφορά άλλων πιστώσεων.
Τόμος: 28, σελ. 361 - 362
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-361-2

Πράξη: Έγκριση της εκτύπωσης 4.000 εντύπων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2134
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτύπωσης 4.000 εντύπων αδειών ταξιδιού, άνευ δημοπρασίας, κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 362 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-362-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των ημερομίσθιων εργατών.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2135
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των ημερομίσθιων εργατών που προσελήφθησαν για την εκτέλεση διαφόρων έργων μετά πό εντολή των Γερμανικών Αρχών.
Τόμος: 28, σελ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-363-1

Πράξη: Παραχώρηση μέρους της κύριας εισόδου του Δημοτικού Θεάτρου στη Συνεργατική Καραγωγέων Βόλου για την εγκατάσταση γραφείων.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2136
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης άνευ δημοπρασίας μέρους της κύριας εισόδου του Δημοτικού Θεάτρου στη Συνεργατική Καραγωγέων Βόλου για την εγκατάσταση γραφείων με μηνιαίο μίσθωμα 1.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 363 - 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό θέατρο Βόλου
Συνεργατική Καραγωγέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-363-2

Πράξη: Επισκευή του αυτοκινήτου του Δήμου.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2137
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του αυτοκινήτου του Νομάρχη Μαγνησίας για την μετάβαση του Δημάρχου και του Αντιπροέδρου στην Αθήνα και της προμήθειας διαφόρων ειδών απαραίτητων για την επισκευή, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 364 - 365
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-364-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
Αριθμός Απόφασης: 2138
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. στον οδηγό του αυτοκινήτου με το οποίο μετέβη η Επιτροπή του Δήμου στην Αθήνα για έξοδα τροφής.
Τόμος: 28, σελ. 365 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-365-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 216 / 6/4/1944
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 28, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-366-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 217 / 7/4/1944
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 28, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-367-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 218 / 8/4/1944
Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2139
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους του 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 368 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1944 - 1945
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-368-8

Πράξη: Έγκριση της παράτασης της ισχύος των Ειδικών Οργανισμών.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2140
Περιεχόμενα: Έγκριση της παράτασης της ισχύος των Ειδικών Οργανισμών ώστε να καταστεί εφικτή η πληρωμή των υπαλλήλων και εργατών των υπηρεσιών αυτών.
Τόμος: 28, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-375-2

Πράξη: Αύξηση τροφοδοσίας υπαλλήλων.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2141
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης 100% των αποδοχών και του επιδόματος τροφής των υπαλλήλων του Δήμου και των εξόδων παράστασης του Δημάρχου.
Τόμος: 28, σελ. 376 - 377
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-376-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2142
Περιεχόμενα: Καθαρισμός της ημερήσια αποζημίωσης για έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. Χατζηκωνσταντίνου, αναπληρωτή του Δημάρχου.
Τόμος: 28, σελ. 377 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-377-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2143
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 1 για βοηθήματα σε απόρους χορηγούμενα κατά τις εορτές του Πάσχα από το Δήμο στους ενοριακούς φιλανθρωπκούς συλλόγους.
Τόμος: 28, σελ. 378 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-378-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2144
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε κάθε υπάλληλο και εργάτη του Δήμου εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 5.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-379-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των ανδρών της Πολιτοφυλακής.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2145
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε κάθε άνδρα της Υπηρεσίας Πολιτοφυλακής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 2.000.000 δρχ. λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 28, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-380-1

Πράξη: Αύξηση της τροφοδοσίας των ανδρών της Πολιτοφυλακής.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2146
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης 100% των αποδοχών και του επιδόματος τροφής των ανδρών της Υπηρεσίας Πολιτοφυλακής.
Τόμος: 28, σελ. 380 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-380-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας επιδόματος σε συνταξιούχους.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2147
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας επιδόματος σε συνταξιούχους του Δήμου λόγω των έκτακτων βιωτικών αναγκών.
Τόμος: 28, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-381-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2148
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της ορφανής Κλεονίκης Τσοχατζή, αδελφής αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοχατζή, Κλεονίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-382-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.353.440 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2149
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.353.440 δρχ. ως μαιευτικό βοήθημα υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γεωργίου Καρμίρη.
Τόμος: 28, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-383-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.627.200 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2150
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.627.200 δρχ. ως νοσηλευτικό βοήθημα υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου.
Τόμος: 28, σελ. 384 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-384-2

Πράξη: Έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης των νοθοτρόφων.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2151
Περιεχόμενα: Έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης των νοθοτρόφων του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 28, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-385-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.668.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2152
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.668.000 δρχ. ως νοσηλευτικό βοήθημα υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ιω. Παπαδόπουλου.
Τόμος: 28, σελ. 385 - 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-385-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2153
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του επισκευαστή του ρολογιού της πόλης Δημ. Ιωνά.
Τόμος: 28, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωνάς, Δημ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-386-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2154
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-387-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2155
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-387-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2156
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση 100% των βασικών ενοποιημένων αποδοχών και του επιδόματος ακρίβειας βίου, του αυξημένου επιδόματος τροφής και προσαύξησης των μισθών λόγω της πολυετούς υπηρεσίας.
Τόμος: 28, σελ. 387 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-387-2

Πράξη: Έγκριση των πιστώσεωνγια τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2157
Περιεχόμενα: Έγκριση των πιστώσεων κατά τα 3 δωδεκαρτημόρια για διάφορα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι διάφορες Υπηρεσίες και Οργανισμοί.
Τόμος: 28, σελ. 388 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-388-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2158
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εισαγωγή ποσού από εράνους στον προϋπολογισμό του.
Τόμος: 28, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-390-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2159
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εισαγωγή ποσού από επιχορήγηση του κράτους στον προϋπολογισμό του.
Τόμος: 28, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-391-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2160
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή της Μ. Τσοπέλα για την προμήθεια και μεταφορά φαρμάκων από την Αθήνα.
Τόμος: 28, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοπέλα, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-392-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2161
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση της πίστωσης του κεφάλαίου Α΄, άρθρο 10 του προϋπολογισμού του.
Τόμος: 28, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-392-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής της οδού Αλεξάνδρας.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2162
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της οδού Αλεξάνδρας (από Κ. Καρτάλη έως Σπ. Σπυρίδη), όπου βρίσκεται η κατοικία του Διοικητή του τάγματος των SS, άνευ δημοπρασίας, κατόπιν εντολής των Γερμανικών Αρχών.
Τόμος: 28, σελ. 392 - 393
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-392-2

Πράξη: Έγκριση της πληρωμής διαφόρων καραγωγέων.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2163
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής διαφόρων καραγωγέων για την μεταφορά χαλικιών και άμμου.
Τόμος: 28, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-393-1

Πράξη: Έγκριση της πληρωμής διαφόρων εργατών.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2164
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής διαφόρων εργατών για τη διάνοιξη τάφων, κατόπιν εντολής των Γερμανικών Αρχών.
Τόμος: 28, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-393-2

Πράξη: Έγκριση της εκκένωσης βόθρου του Πολυϊατρείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2165
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκκένωσης βόθρου του Πολυϊατρείου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-394-2

Πράξη: Παραπομπή των αιτημάτων διαφόρων εργαζομένων.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Παραπομπή των αιτημάτων διαφόρων εργαζομένων στους αρμόδιους φορείς.
Τόμος: 28, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-395-1

Πράξη: Ανέγερση τάφου ευεργέτιδας του Αχιλλοπούλςιου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου της πίστωσης για την ανέγερση τάφου στο Νεκροταφείο της ευεργέτιδας του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Ασπασίας Σαράτση ή Μπρούφα.
Τόμος: 28, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτση, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-395-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2166
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στις Όλγα Δημητρακοπούλου και Γεωργία Τσαγγαράκη, χήρες φοροτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 395 - 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρακοπούλου, Όλγα
Τσαγγαράκη, Γεωργία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-395-2

Πράξη: Αγορά γλυπτού.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2167
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από το γλύπτη και ανάπηρο πολέμου του γλυπτικού έργου "Η πολεμική ζωή".
Τόμος: 28, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γλυπτική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσουκνιδής, Τάκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-396-1

Πράξη: Έγκριση εκκένωσης βόθρου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2168
Περιεχόμενα: Έγκριση εκκένωσης του βόθρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου του Ορφανοτροφείου Βόλου και των αποχωρητηρίων του υπ.αριθμ. Θ΄τετραγώνου του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 28, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-396-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής οικήματος.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2169
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του οικήματος, όπου στεγάζετια το Λαϊκό Ιατρείο Βόλου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 369 - 397
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-369-29

Πράξη: Έγκριση των συμπληρωματικών επισκευών υδαταποθήκης.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2170
Περιεχόμενα: Έγκριση των συμπληρωματικών επισκευών της υδαταποθήκης της πλατείας Ελευθερίας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 397 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-397-2

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας μονόκυκλων χειραμαξιών.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2171
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας 10 μονόκυκλων χειραμαξιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-398-1

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας μολυβιών σχεδίασης.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2172
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας 14 μολυβιών σχεδίασης, 1 φιαλιδίου σινικής μελάνης, 1 υποδεκαμέτρου, 1 ταφ με ζελατίνη και 18 μέτρων χαρτιού διαφανούς, κατάλληλου για ηλιοτυπία, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 398 - 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-398-2

Πράξη: Ορισμός της αμοιβής της Διοικούσας Επιτροπής.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2173
Περιεχόμενα: Ορισμός της αμοιβής του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 28, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-399-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής πινακίδων οδών.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2174
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής των πινακίδων για την μετονομασία της οδού Σωκράτους σε Αφών Ματσάγγου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 399 - 400
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σωκράτους, Ιωάννη & Κωνσταντίνου Ματσάγγου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-399-2

Πράξη: Εν μέρει αναμόρφωση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2175
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μείωση της μηνιαίας αποζημίωσης του διαχειριστή του νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-400-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2176
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παράταση της διάρκειας του υπηρεσίας του διαχειριστή του νοσοκομείου για έξι μήνες.
Τόμος: 28, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-400-2

Πράξη: Έγκριση της επισκευής του κτηρίου Διοίκησης Χωροφυλακής Μαγνησίας
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2177
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του κτηρίου όπου στεγάζεται η Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας, άνευ δημοπρασίας, κατόπιν εντολής του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 401
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-401-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2178
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000.000 δρχ. υπέρ της Ε.Ο.Χ.Α., την οποία σύστησε το Ιατρείο του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας για την εξυπηρέτηση των απόρων κατοίκων της πόλης.
Τόμος: 28, σελ. 401 - 402
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Ε.Ο.Χ.Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-401-2

Πράξη: Κήρυξη ως εκπτώτου του εργολάβου του Φωταερίου.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2179
Περιεχόμενα: Κήρυξη ως εκπτώτου του αναδόχου της εκμετάλλευσης του εργοστασίου Φωταερίου Γ. Κυρίτση γιατί δε συντηρεί το εργοστάσιο επιμελώς, έχουν αφαιρεθεί από αυτό πολλά εργαλεία και απόφαση για διορισμό φυλάκων. (Προηγήθηκε αναλυτική έκθεση απογραφής των αντικειμένων του εργοστασίου και της κατάστασής τους).
Τόμος: 28, σελ. 402 - 409
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-402-8

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2180
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής 1.500.000 δρχ. στον Επιθεωρητή Νομαρχιών Θεσσαλίας και Φθιωτιδοφωκίδας Σ. Χώτζη για τα έξοδα κίνησής του.
Τόμος: 28, σελ. 409
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Επιθεώρηση Νομαρχιών Θεσσαλίας Φθιωτιδοφωκίδας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χώτζης, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-409-1

Πράξη: Καθορισμός του τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων, οδών κλπ.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2181
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων, οδών και πλατειών από εμπόρους και πλανόδιους πωλητές σε 1.000.000 δρχ. ανά μέτρο.
Τόμος: 28, σελ. 409 - 410
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-409-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 219 / 19/4/1944
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του Τάκη Οικονομάκη.
Εισηγητής: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 2170
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Τάκη Οικονομάκη, Διευθυντή της εφημερίδας Θεσσαλία και πρώην Δημοτικού Συμβούλου και απόφαση για έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένειά του, παράσταση στην κηδείας του, κατάθεση στεφάνου, παραχώρηση δωρεάν τάφου, κηδεία δημοσία δαπάνη και δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος.
Τόμος: 28, σελ. 410 - 411
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εφημερίδα Θεσσαλία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-410-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 21/5/1944
Πράξη: Έγκριση του προϋλογισμού,
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋλογισμού των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 412
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-412-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε όλο το προσωπικό του για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 28, σελ. 412 - 413
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-412-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αντιτίμου τροφίμων σε όλο το προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 413
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-413-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε όλο το προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 413 - 414
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-413-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση 50% των βασικών ενοποιημένων αποδοχών, του επιδόματος ακρίβειας βίου, του ημερήσιου επιδόματος τροφής και της προσαύξησης του μισθού λόγω πολυετούς υπηρεσία σε όλο το προσωπικό.
Τόμος: 28, σελ. 414
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-414-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία προσαύξησης μισθού λόγω πολυετούς υπηρεσίας και χορήγηση επιδόματος ευδοκίμου παραμονής στον ίδιο βαθμό στους υπαλλήλους του.
Τόμος: 28, σελ. 414 - 415
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-414-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσηλείων των ευπόρων ιδιωτών και εργατών διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α και στο Τ.Α.Κ.
Τόμος: 28, σελ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-415-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή της Μ. Τσόπελα για την προμήθεια και μεταφορά φαρμάκων από την Αθήνα.
Τόμος: 28, σελ. 415 - 416
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-415-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό του μέλους του Αδελφάτου Πανταζή Σταμούλη ως εκπροσωπο του Νοσοκομείου μέχρι την επάνοδο του Προέδρου και του Αντιπροέδρου από την Αθήνα.
Τόμος: 28, σελ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμούλης, Πανταζής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-416-1

Πράξη: Ψήφιση εκ νέου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 2139 απόφασης της τέως Δ. Επιτροπής και ψήφιση εκ νέου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1944 - 1945 με έσοδα 96.703.848.500 δρχ, έξοδα 95.473.848.500 δρχ. και αποθεματικό 1.230.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 416 - 422
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός --1944 - 1945
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-416-7

Πράξη: Έγκριση χορηγίας μηνιαίας άδειας στο Δήμαρχο.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μηνιαίας άδειας στο Δήμαρχο για τη μετάβαση του στην Αθήνα ως μέλος Επιτροπής υπο του Νομάρχη και ποσού 30.000.000 δρχ. για έξοδα μεταφοράς καθώς και ημερήσιας αποζημίωσης10.000.000 - 6.000.000 δρχ. Αντικαταστάτης του ορίζεται ο Αντιπρόεδρος Δ. Χρήστου.
Τόμος: 28, σελ. 422 - 424
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-422-3

Πράξη: Έξοδα παράστασης τπυ αντικαταστάτη του Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αποζημίωσης 1.000.000 δρχ. για τα έξοδα της παράστασης του αντικαταστάτη του Δημάρχου.
Τόμος: 28, σελ. 424 - 425
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-424-2

Πράξη: Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους Ν. Παπαδόπουλο (Γεν. Γραμματέα του Δήμου) και Ζ. Μαντίδη (στρατολόγο) 50.000.000 δρχ στον καθένα για τα έξοδα μετάβασης τους στην Αθήνα.
Τόμος: 28, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Νικόλαος
Μαντίδης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-425-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανέγερση μικρού ναού στον περίβολο του Νοσοκομείου. Ανάθεση εκπόνησης σχεδίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ενημέρωση της Μητρόπολης και των λοιπων αρμοδίων Αρχών για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας.
Τόμος: 28, σελ. 425 - 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-425-2

Πράξη: Έγκριση της αύξησης των αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης 100% των αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου (μισθού, επιδόματος ακρίβειας βίου, τροφής και επιδόματος λόγω πολυετούς υπηρεσίας).
Τόμος: 28, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-426-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους του Δήμου για τις γιορτές του Πάσχα, εξόδων παραστάσεως στον τέως Δήμαρχο και αντιτίμου τροφίμων στους έγγαμους και άγαμους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 426 - 427
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-426-2

Πράξη: Καταβολή ποσού στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ποσού 1.000.000 δρχ. στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου ως συμπλήρωμα αντιτίμου τροφίμων.
Τόμος: 28, σελ. 427 - 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-427-2

Πράξη: Καταβολή ποσού στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου ποσού 2.000.000 δρχ. ως αντίτιμο τροφίμων για τον Απρίλιο, 9.000.000 δρχ για το α΄δεκαήμερο του Μαϊου και 15.000.000 δρχ.για το β΄δεκαήμερο του Μαϊου.
Τόμος: 28, σελ. 428 - 429
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-428-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δήμου για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 28, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-429-1

Πράξη: Έγκριση της αύξησης των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου (μισθού, επιδόματος ακρίβειας βίου, τροφής και επιδόματος λόγω πολυετούς υπηρεσίας).
Τόμος: 28, σελ. 429 - 430
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-429-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού καταπολέμησης ελονοσίας για το οικονομικό έτος 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 430
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-430-1

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε εργοδηγό του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης εφ' άπαξ βοηθήματος 5.000.000 δρχ. στον ασθενή εργοδηγό του Δήμου Κων. Περιστέρη.
Τόμος: 28, σελ. 430 - 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-430-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. στον αναξιοπαθή τακτικό υπάλληλο του Δήμου Γ. Παπαδόπουλο, μετά από αίτηση του.
Τόμος: 28, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-431-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του δημοτικού υπαλλήλου Β. Χατζάκου για χορηγία νοσηλευτικού βοηθήματος.
Τόμος: 28, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτικη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζάκος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-431-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης τοπικής φορολογίας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης της τοπικής φορολογίας του Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποίας Βόλου οικονομικού έτους 1944 - 1945 από το Δήμο.
Τόμος: 28, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Επαρχιακής Φορολογίας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-432-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης φόρου διοδίων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης φόρου διοδίων του Ειδικού Ταμείου Μόνιμων Οδοστρωμάτων οικονομικού έτους 1944 - 1945 από το Δήμο.
Τόμος: 28, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-432-1

Πράξη: Ανάκληση της υπ. αριθμ.1904 απόφασης της πρώην Δ. Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ. αριθμ.1904 απόφασης της πρώην Δ. Επιτροπής και καθορισμός των σταθμικών και μετρικών Δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 432 - 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-432-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρου ιδιώτη.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής βοηθήματος οικονομικής ενίσχυσης στον αναξιοπαθή Γεώργιο Μηλιώρη και παραπομπή της αίτησης του και στο Νομάρχη με σκοπό την ενίσχυση από το τοπικό Ταμείο Πρόνοιας.
Τόμος: 28, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μηλιώρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-433-1

Πράξη: Απόρριψη επιστροφής χρημάτων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Απόρριψη επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς χρεωστικό για εξαγωγή βαρελιών.
Τόμος: 28, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-433-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000.000 δρχ
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000.000 δρχ στη Διεύθυνση Χωροφυλακής Βόλου για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Τόμος: 28, σελ. 433 - 434
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Διεύθυνση Χωροφυλακής Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-433-2

Πράξη: Έγκριση εγκατάστασης τηλεφώνου στο Πολυιατρείο Βόλου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση εγκατάστασης τηλεφώνου στο Πολυιατρείο Βόλου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-434-1

Πράξη: Έγκριση εγκατάστασης τηλεφώνου στο Φορολογικό Σταθμό.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση εγκατάστασης τηλεφώνου στο Φορολογικό Σταθμό Γορίτσας άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 435
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-435-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 3 για οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους απευθείας από το Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 435 - 436
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-435-2

Πράξη: Έγκριση μετονομασίας οδού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση μετονομασίας της οδού "Παρθεναγωγείου" σε οδό "Τάκη Οικονομάκη" μετά από έγγραφο της Επιθεώρησης Νομαρχιακής Θεσσαλίας και Φθιωτιδοφωκίδας.
Τόμος: 28, σελ. 436
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παρθεναγωγείου, Τάκη Οικονομάκη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-436-1

Πράξη: Ανάκληση της υπ. αριθμ. 1918 απόφασης της πρώην Δ. Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ. αριθμ. 1918 απόφασης της πρώην Δ. Επιτροπής και καθορισμός των δικαιωμάτων του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 28, σελ. 436 - 437
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-436-2

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης των εξόδων κηδείας του φονευθέντος από αντάρτες Ιταλού αξιωματικού Καπάτι μετά από προφορική εντολή των Γερμανικών Αρχών κατοχής.
Τόμος: 28, σελ. 437
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα κηδείας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Αντιστασιακά κινήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-437-1

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης των εξόδων της κηδείας ανδρός της υπηρεσίας των Γερμανικών Αρχών μετά από προφορική εντολή των Αρχών Κατοχής.
Τόμος: 28, σελ. 437 - 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Αντιστασιακά κινήματα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα κηδείας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-437-2

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης των εξόδων κηδείας του Τάκη Οικονομάκη.
Τόμος: 28, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα κηδείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκης, Τάκης (Παναγιώτης) (1886 - 1944)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-438-1

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης των εξόδων κηδείας φονευθέντος ανδρός της Εθνικής Οργάνωσης Ε.Α.Σ.Α.Δ.
Τόμος: 28, σελ. 438 - 439
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα κηδείας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Αντιστασιακά κινήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-438-2

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης των εξόδων της κηδείας του αποβιώσαντος συνταξιούχου του Δήμου Απ. Περπινιάνη.
Τόμος: 28, σελ. 439 - 440
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα κηδείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περπινιάνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-439-2

Πράξη: Έγκριση δανείου υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 19 ως δανείου στους υπαλλήλους και εργάτες του Δήμου για την προμήθεια των ειδών πρώτης ανάγκης.
Τόμος: 28, σελ. 440 - 441
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-440-2

Πράξη: Έγκριση δανείου υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.30 άρθρο 1 στον Προμηθευτικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Δημοτικών Υπαλλήλων Παγασών ως δανείου για την προμήθεια καυσίμων και υποδύσεων.
Τόμος: 28, σελ. 441
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. -- Εργασία και εργαζόμενοι
Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Δημοτικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-441-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 140.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 140.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στη χήρα του Δημητρίου Τσιμπούκη, Γενικού Γραμματέα του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 441 - 442
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκη, Λυδία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-441-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για δημοτικά αμαξαγώγια.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.2 άρθρο 8 για τα δημόσια και δημοτικά αμαξαγώγια άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 442
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-442-1

Πράξη: Έξοδα τελετών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.4 άρθρο 10 για έξοδα τελετών και δεξιώσεων άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 442 - 443
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-442-2

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.9 άρθρο 6 για αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτου.
Τόμος: 28, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-443-1

Πράξη: Έξοδα καθαρισμού αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.9 άρθρο 9 για καθαρισμό αποχωρητηρίων και εκκένωση βόθρων.
Τόμος: 28, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-443-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.15 άρθρο 1 για επιχορήγηση στο Δημοτικό Νεκροταφείο
Τόμος: 28, σελ. 443 - 444
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Νεκροταφείο -- Δαπάνες
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-443-2

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.23 άρθρο 1 για επιχορήγηση στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Τόμος: 28, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-444-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των απόρων επιτόκων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.8 άρθρο 9 για οικονομική ενίσχυση στις μη ασφαλισμένες άπορες επίτοκες.
Τόμος: 28, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-444-1

Πράξη: Έξοδα ταφής απόρων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 8 για οικονομική ενίσχυση στις ταφές απόρων.
Τόμος: 28, σελ. 444 - 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Έξοδα κηδείας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-444-2

Πράξη: Έξοδα απομάκρυνσης αλητών, προσφύγων κλπ.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 9 σχετικα με την απομάκρυνση "αλητών, επαιτών, προσφύγων κλπ." από την πόλη.
Τόμος: 28, σελ. 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-445-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ των ενοριακών συσσιτίων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24 άρθρο 6 για επιχορήγηση στα ενοριακά συσσίτια.
Τόμος: 28, σελ. 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-445-1

Πράξη: Αναβολή πιστώσεων υπέρ των ιδρυμάτων της πόλης.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για τη διάθεση των πιστώσεων για επιχορηγήσεις στο Ορφανοτροφείο, Άσυλο παιδιού, Βρεφικό Σταθμό και Παιδικό Σταθμό Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 445 - 446
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-445-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής περιβραχιονίων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής 400 περιβραχιονίων με σκοπό τη χρήση τους από τους άνδρες της Παθητικής Αεράμυνας άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 446 - 447
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-446-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δ.Σ. του Νεκροταφείου για κατάργηση της διακεκριμένης θέσης και ορισμό του χώρου σε Α΄,Β΄και Γ΄ ζώνη.
Τόμος: 28, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-447-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δ.Σ. του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1944 - 1945
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-447-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.27 άρθρο 1 για επιχορήγηση στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 447 - 448
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-447-2

Πράξη: Αγορά καλλιτεχνικών πινάκων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκρισηδιάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.31 άρθρο 1 για δαπάνες αγοράς καλλιτεχνικών πινάκων, χαρτών, φωτογραφιών κλπ.
Τόμος: 28, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-448-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δ.Σ. του Νεκροταφείου για αύξηση του επιδόματος συσσιτίου, των αποδοχών του προσωπικού και τη χορήγηση ενός επιπλέον δεκαπενθημέρου αποδοχών για τις γιορτές του Πάσχα καθώς και άλλες αυξήσεις.
Τόμος: 28, σελ. 448 - 449
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-448-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας και Καταβρέγματος.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύστασης της Υπηρεσίας της Καθαριότητας και Καταβρέγματος του οικονομικού έτους 1944 1945 και της επίβλεψης της από τον Ειδικό Οργανισμό της Υπηρεσίας.
Τόμος: 28, σελ. 449 - 450
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-449-2

Πράξη: Επισκευή υδαταποθήκης.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της υδαταποθήκης της πλατείας Ελευθερίας άνευ δημοπρασίας κατόπιν εντολής των Γερμανικών Αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 28, σελ. 450
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-450-1

Πράξη: Διορισμός Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης του Δικηγόρου Αν. Μπαϊρακτάρη ως Νομικού Συβούλου του Δήμου σε αντικατάσταση του Ν. Ραζή και έγκριση παραμονής του δευτέρου στη θέση του και το οικονομικό έτος 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 450 - 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαϊρακτάρης, Αναστάσιος
Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-450-2

Πράξη: Ανάκληση της υπ.αριθμ.1932 απόφασης της πρώην Δ.Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ.1932 απόφασης της πρώην Δ.Επιτροπής και εκλογή των Κ.Δερβού, Γ. Κοτοπουλέα και Εμ. Εμμανουήλ ως Επιτροπής για την παραλαβή των πάσης φύσεως εκτελούμενων δημόσιων έργων μέχρι 500.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-451-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας του αντιτίμου τροφών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας του αντιτίμου τροφών των μηνών Απριλίου και Μαϊου στο Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 452
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-452-1

Πράξη: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ. αριθμ. 1937 απόφασης της πρώην Δ.Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ. αριθμ. 1937 απόφασης της πρώην Δ.Επιτροπής με εκλογή του Ι. Πρεμέτη ως τακτικού μέλους της Επιτροπής για την εκτέλεση έργων μέσω πρόχειρου μειοδοτικού οργανισμού σε αντικατάσταση του απολυθέντος Π. Χατζηκωνσταντίνου.
Τόμος: 28, σελ. 452 - 453
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-452-2

Πράξη: Εκλογή Επιτροπών για διάφορα ζητήματα της πόλης.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Εκλογή Επιτροπών για την παρακολούθηση των ζητημάτων της πόλης στην Αθήνα. Συγκεκριμένα :1) οι Τ. Παρασκευόπουλος , Ι. Τσιμπούκης και Γ. Παπαναστασίου στην εταιρεία αναταλλαγών "Ελατούρκ" , 2) οι Τ. Σακελλαρίου, Τζ. Γκλαβάνης και Ν. Κουτσίνας στο Υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Πρόνοιας και 3) οι Ν. Μπρισίμης, Ι. Γκλαβάνης και Γ. Δημόπουλος στο Υπουργείο Επισιτισμού και τον Ερυθρό Σταυρό.
Τόμος: 28, σελ. 453 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-453-2

Πράξη: Κήρυξη ως εκπτώτου του εργολάβου του Φωταερίου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Εμμονή στην απόφαση 2179 της τέως Δ. Επιτροπής και κήρυξη ως εκπτώτου του αναδόχου Γ. Κυρίτση από την εκμετάλλευση του εργοστασίου Φωταερίου του Δήμου. Απόφαση να διωχθεί ποινικά και να διοριστούν φύλακες του εργοστασίου.
Τόμος: 28, σελ. 454 - 455
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-454-2

Πράξη: Επιβολή υποχρεωτικής εργασίας 5 ημερών σε όλο τον άρενα πληθυσμό της πόλης.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 64α
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ. αριθμ.2075 απόφασης της πρώην Δ. Επιτροπής και έγκριση επιβολής υποχρεωτικής εργασίας 5 ημερών σε όλο τον άρενα πληθυσμό της πόλης από 18 εως 55 ετών για την εκτέλεση τεχνικών έργων Παθητικής Αεράμυνας.
Τόμος: 28, σελ. 455 - 456
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-455-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 1/6/1944
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Διατάγματος "Περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου" της 3/2/1944.
Τόμος: 28, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-457-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τις τροποποιήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 458
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-458-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία οικονομικής ενίσχυσης αντιτίμου τροφίμων στο προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 458
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-458-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αγορά μικρής χειράμαξας για τη μεταφορά τροφίμων στο Νοσοκομείο.
Τόμος: 28, σελ. 458 - 459
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-458-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής ποσού στο Πολυϊατρείο.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ποσού 12.000.000 δρχ. στο Πολυιατρείο Βόλου για παραλαβή ποσότητας φαρμάκων από τον Ερυθρό Σταυρό και το Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας.
Τόμος: 28, σελ. 459 - 460
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-459-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου του οικονομικού έτους 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 460
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υγειονομική Υπηρεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-460-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού Υπηρεσίας Καθαριότητας του οικονομικού έτους 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 460 - 461
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-460-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Όλγας Δημητρακοπούλου, συζύγου έκτακτου υπαλλήλου του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 461
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρακοπούλου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-461-1

Πράξη: Έγκριση χρηματικών ενταλμάτων διανομής οικονομικών ενισχύσεων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση χρηματικών ενταλμάτων διανομής οικονομικών ενισχύσεων σε 1567 οικογένειες της πόλης, μετά από εντολή του Δημάρχου.
Τόμος: 28, σελ. 461 - 462
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-461-2

Πράξη: Έγκριση αποφάσεων του Νομάρχη.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση αποφάσεων του Νομάρχη σύμφωνα με τις οποίες απορρίπτει τις αποφάσεις 2086 και 2129 της τέως Δ. Επιτροπής. Απόρριψη της επανάληψης δημοπρασίας εκποίησης των άχρηστων υλικών του Δήμου. Εκλογή των Ι. Πρεμέτη, Κ. Δερβού και Στ. Καμήτσου ως επιτροπή για εξέταση της αποθήκης του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 462 - 463
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμήτσος, Σταύρος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-462-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/6/1944
Πράξη: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 28, σελ. 463 - 464
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-463-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4Β΄ / 28/6/1944
Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και ειίσπραξης των Σταθμικών και Μετρικών Δικαιωμάτων του Δήμου του οικονομικού έτους 1944 - 1945
Τόμος: 28, σελ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-464-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού είσπραξης των οφειλόμενων από την κατασκευή και επισκευή κρασπέδων και ρείθρων του οικονομικού έτους 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 464 - 465
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-464-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών φόρων του οικονομικού έτους 1944 - 1945
Τόμος: 28, σελ. 465
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-465-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού Υπηρεσίας για την προστασία των εκθέτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1944 - 1945. Η Υπηρεσία διατελεί υπο την επίβλεψη της Υγειονομικής Υπηρεσίας και διατηρεί το μητρώο των εκθέτων και το βιβλίο των νοθοτρόφων.
Τόμος: 28, σελ. 465
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου. Υγειονομική Υπηρεσία -- Δημογραφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-465-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης τέλους αποκομιδής απορριμάτων, φόρου πεζοδρομίων, προσωπικής εργασίας για το οικονομικό έτος 1944 - 1945.
Τόμος: 28, σελ. 465 - 466
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-465-2

Πράξη: Καταβολή αντιτίτίμου τροφίμων στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 15.000.000 δρχ. ως αντίτιμο τροφίμων στους υπαλλήλους του Δήμου και το Δήμαρχο, για το α΄10ήμερο του Ιουνίου και 16.000.000 δρχ. το β΄10ήμερο του ίδιου μήνα.
Τόμος: 28, σελ. 466 - 467
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-466-2

Πράξη: Αύξηση μισθοδοσίας και εξόδων παράστασης.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης των αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου και των εξόδων παράστασης του Δημάρχου κατά 100%.
Τόμος: 28, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-467-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής επιδόματος στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδόματος στους συνταξιούχους του Δήμου, λόγω των έκτακτων βιοτικών αναγκών, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 28, σελ. 467 - 468
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-467-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 468
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-468-1

Πράξη: Έγκριση αντιτίμου τροφών στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδόματος και ποσού ως αντιτίμο τροφίμων στους συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 468 - 469
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-468-2

Πράξη: Αύξηση επιδόματος τροφίμων σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αυξημένου επιδόματος τροφίμων στους υπαλλήλους του Δήμου Β. Χατζάκο και Αλ. Καψόπουλο, λόγω συντήρησης υπερηλίκων γονέων.
Τόμος: 28, σελ. 469 - 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψόπουλος, Αλέξανδρος
Χατζάκος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-469-2

Πράξη: Καθορισμός αμοιβής του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Καθορισμός αμοιβής του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής του Διατάγματος 1535/42 σε 600.000 δρχ. και του Γραμματέα σε 500.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-470-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως νοσηλευτικό βοήθημα του Δήμου στο δημοτικό υπάλληλο Β. Χατζάκο.
Τόμος: 28, σελ. 470 - 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζάκος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-470-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως νοσηλευτικό βοήθημα του Δήμου στο δημοτικό υπάλληλο Στεφ. Σούλα.
Τόμος: 28, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-471-1

Πράξη: Καθορισμός ποσού υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Καθορισμός ποσού 75.000.000 δρχ. για τους απόρους από το Δήμαρχο.
Τόμος: 28, σελ. 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-472-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 13, για επιχορήγηση σε φιλανθρωπικά ιδρύματα (Ορφανοτροφείο).
Τόμος: 28, σελ. 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-472-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 14, για επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας παιδιού (Άσυλο παιδιού).
Τόμος: 28, σελ. 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-472-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Βρεφικού Σταθμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 14, για επιχορήγηση στο Βρεφικό Σταθμό Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 473
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-473-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24 άρθρο 14, για επιχορήγηση στο Παιδικό Σταθμό Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 473
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-473-1

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης και μεταφοράς πιστώσεων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης και μεταφοράς πιστώσεων για ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 28, σελ. 473 - 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-473-2

Πράξη: Έγκριση μετατροπής του αυτοκινήτου του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατροπής του αυτοκινήτου του Δήμου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 474 - 475
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-474-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας ποδηλάτου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας ενός ποδηλάτου για τις ανάγκες της Φοροτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 475 - 476
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-475-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής της εδαφιαίας πλάστιγγας.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής της εδαφιαίας πλάστιγγας για τη ζύγιση των εμπορευμάτων άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 476
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-476-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής του ρολογιού της πόλης.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του ρολογιού της πόλης άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-477-1

Πράξη: Επισκευή της υδραυλικής εγκατάστασης του Μεγάρου Παπαστράτου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης του Μεγάρου Παπαστράτου άνευ δημοπρασίας, μετά απο εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου
Τόμος: 28, σελ. 477 - 478
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Μέγαρο Παπαστράτου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-477-2

Πράξη: Έγκριση της πληρωμής εργατών.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των εργατών διαφόρων έργων των Αρχών Κατοχής, μετά από εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 478 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-478-2

Πράξη: Έξοδα θέρμανσης, φωτισμού, καθαριότητας κλπ.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ.7 άρθρο 6 για θέρμανση, φωτισμό, καθαριότητα με μεταφορά πίστωσης από το Αποθεματικό.
Τόμος: 28, σελ. 479
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος --Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-479-1

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συλλόγου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Θρησκευτικού και φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρείς Ιεράρχες" με το ποσό των 50.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 479 - 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-479-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ναού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της ενοριακής Επιτροπής του Ιερού Ναού "Ευαγγελισμός της Θεοτόκου" Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 28, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-480-1

Πράξη: Απόρριψη επιστροφής χρημάτων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Απόρριψη επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς χρεωστικό σε ενδιαφερόμενο μετά από αίτηση του.
Τόμος: 28, σελ. 480 - 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-480-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Χρυσοθέμης Δάκα για τα έξοδα κηδείας της αδελφής της Αριστέας Βαμβάκα, η οποία σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στο προαύλιο του 6ου Δημοτικού Σχολείου, όπου στρατωνίζονται άνδρες των Αντικομμουνιστικών Οργανώσεων.
Τόμος: 28, σελ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάκα, Χρυσοθέμη
Βαμβάκα, Αριστέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-481-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης του Αρχιμηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Αρχιμηχανικού του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του.
Τόμος: 28, σελ. 482
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-482-1

Πράξη: Ανάθεση της είσπραξης καθυστερημένων μισθωμάτων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανάθεση της είσπραξης των καθυστερημένων μισθωμάτων στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 482
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-482-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής του αποθηκάριου του Γκαράζ.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του αποθηκάριου του Γκαράζ του Δήμου για αντίτιμο 50 κιλών βενζίνης για τα αυτοκίνητα του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 482 - 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-482-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής αμαξηλάτη.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του αμαξηλάτη Δ.Αγερώτη για τη μεταφορά τραυματία στο Νοσοκομείο μετά από εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγερώτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-483-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24, άρθρο 17 για το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 28, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-483-1

Πράξη: Έγκριση της ανάθεσης εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης εκκένωσης βόθρων και αποχωρητηρίων των Α και Ρ τετραγώνων της Εθνικής Τράπεζας, όπου στεγάζονται πρόσφυγες και των Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ τετραγώνων του Συνοικισμού Νέας Ιωνίας καθώς και του Ορφανοτροφείου άνευ δημοπρασίας και μετά από εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 484
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-484-1

Πράξη: Επιβολή υποχρεωτικής εργασίας 5 ημερών σε όλο τον άρρενα πληθυσμό της πόλης.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 2075 απόφασης της πρώην Δ. Επιτροπής και έγκριση της επιβολής υποχρεωτικής εργασίας 5 ημερών σε όλο τον άρρενα πληθυσμό της πόλης απ 18 εως 55 ετών για την εκτέλεση τεχνικών έργων Παθητικής Αεράμυνας.
Τόμος: 28, σελ. 485 - 486
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-485-2

Πράξη: Έγκριση της παράτασης της ισχύος του τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ' αριθμ. 167/38, 377/39 και 629/40 αποφάσεων της πρώηνΔ. Επιτροπής. Έγκριση της παράτασης της ισχύος του τέλους αποκομιδής απορριμάτων κατά το οικονομικό έτος 1944 - 1945. Έγκριση της αύξησης του επιβληθέντος αρχικού δικαιώματος αποκομιδής απορριμάτων με την απόφαση 167/38. Τροποποίηση του άρθρου 4 του κανονισμού επιβολής τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Τόμος: 28, σελ. 486 - 488
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-486-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 2/8/1944
Πράξη: Εισαγωγή ποσού από εισπράξεις δημοτικών φόρων .
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση της εισαγωγής του ποσού των 250.000.000.000.δρχ. από εισπράξεις δημοτικών φόρων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1944 - 1945 και μεταφοράς του σε διάφορα κεφάλαια.
Τόμος: 28, σελ. 489 - 492
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-489-4

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση 100% των ενοποιημένων αποδοχών των υπαλλήλων του από την 1η Ιουνίου.
Τόμος: 28, σελ. 492
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-492-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσηλείων.
Τόμος: 28, σελ. 492 - 493
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-492-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση 100% των ενοποιημένων αποδοχών των υπαλλήλων του από την 1η Ιουλίου.
Τόμος: 28, σελ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-493-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή του αντιτίμου τροφίμων α΄και γ΄δεκαημέρου του Ιουνίου στο προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-493-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή του αντιτίμου τροφίμων α΄, β΄και γ΄δεκαημέρου του Ιουλίου στο προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 493 - 494
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-493-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παραμονή του Γραφέα - Δακτυλογράφου και Φαρμακοποιού στις θέσεις εργασίας τους.
Τόμος: 28, σελ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-494-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη αδελφών νοσοκόμων (μέχρι 3), καθαριστριών και ειδικευμένου προσωπικού για 6 μήνες.
Τόμος: 28, σελ. 494 - 495
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-494-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή του αντιτίμου τροφής στους μη δικαιούχους δωρεάν συσσιτίου, σε 12 ίσες δόσεις.
Τόμος: 28, σελ. 495
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-495-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή του υπόλοιπου αντιτίμου τροφίμων γ΄δεκαημέρου του Ιουλίου και μηνός Αυγούστου στο προσωπικό του.
Τόμος: 28, σελ. 495 - 496
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-495-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοποίηση του βασικού μισθού και του επιδόματος ακρίβειας βίου από την 1η Ιουλίου. Καθορισμός των προβλεπόμενων προσαυξήσεων λόγω πολυετούς υπηρεσίας από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 28, σελ. 496
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-496-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των αυξήσεων των νοσήλειων.
Τόμος: 28, σελ. 496 - 497
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-496-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας δανείου 4.000.000.000 δρχ. στο Νοσοκομείο με μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 497
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-497-1

Πράξη: Ανακοίνωση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 497 - 498
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-497-2

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση των εξόδων κηδείας των αποβιωσάντων υπαλλήλων του Δήμου Κων. Περιστέρη και Σπ. Κατσαούνη.
Τόμος: 28, σελ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρης, Κωνσταντίνος
Κατσαούνης, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-498-1

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων κηδείας αναξιοπαθούντων υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων κηδείας αναξιοπαθούντων υπαλλήλων του Δήμου, με ανώτατο όριο μέχρι 150.000000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 499
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-499-1

Πράξη: Έγκριση δεκαπενθήμερης παραμονής του Γενικού Γραμματέα στην Αθήνα.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση δεκαπενθήμερης παραμονής του Γενικού Γραμματέα του Δήμου στην Αθήνα και καταβολή 450.000.000 δρχ. για τα έξοδα του.
Τόμος: 28, σελ. 499
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-499-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δ.Σ. του Νεκροταφείου για αύξηση των αποδοχών του προσωπικού τους κατά 100% και χορήγηση του καθοριζόμενου αντιτίμου τροφίμων.
Τόμος: 28, σελ. 499 - 500
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-499-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δ.Σ. του Νεκροταφείου τροποποίηση του κανονισμού του με σκοπό την αύξηση των προσόδων του.
Τόμος: 28, σελ. 500
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-500-1

Πράξη: Καταβολής εφ' άπαξ βοηθήματος σε χήρα υπαλλήλου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εφ' άπαξ βοηθήματος, ίσου με τις αποδοχές τριών μηνών) στην Ιουλία Περιστέρη, αναξιοπαθούσα χήρα αποβιώσαντος υπαλληλου του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 500 - 501
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρη, Ιουλία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-500-2

Πράξη: Έγκριση της διανομής βοηθημάτων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση της διανομής βοηθημάτων (σύνολο 75.000.000 δρχ) για το χρονικό διάστημα 1-4-1944 / 30-6-1944
Τόμος: 28, σελ. 501
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-501-1

Πράξη: Αύξηση επιχορηγήσεων υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του βοηθήματος από το Δήμαρχο σε άπορες οικογένειες του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 501 - 502
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-501-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης των σταθμικών και μετρικών Δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 502
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-502-1

Πράξη: Έγκριση εγκατάστασης τηλεφώνων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Ανάκληση των υπ.αριθμ.28 και 29 αποφάσεων και έγκριση της εγκατάστασης τηλεφώνων και πληρωμής 200.000.000 δρχ.
Τόμος: 28, σελ. 502 - 503
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-502-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας μονοκύκλων χειαραμαξίων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση άνευ δημοπρασίας προμήθειας μονοκύκλων χειαραμαξίων (6) αξίας 1 λίρα η κάθε μία για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Τόμος: 28, σελ. 503 - 504
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-503-2

Πράξη: Απομάκρυνση μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Απομάκρυνση των Απ. Παπαγεωργίου και Αν. Σέγκλια από το Αδελφάτο του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου μετά από ψηφοφορία.(ψηφολέκτης ο Δημ.Χρήστου).
Τόμος: 28, σελ. 504
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Απόστολος
Σέγκλιας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-504-1

Πράξη: Προμήθεια ποδηλάτου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας ενός ποδηλάτου αξίας 1.400.000.000 δρχ. για τις ανάγκες της Φοροτεχνικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 28, σελ. 504 - 505
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-504-2

Πράξη: Μέριμνα για τη θέρμανση των γραφείων του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Απόρριψη της ανταλλαγής κορμών ξύλων με ισόποση ποσότητα κομμένων ξύλων για τις ανάγκες θέρμανσης των γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-505-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Ορφανοτροφείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Ορφανοτροφείου της Φιλόπτωχης Αδελφότητας Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλόπτωχη Αδελφότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-505-1

Πράξη: Πρόσληψη μηχανικού και ιατρού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της πρόσληψης μηχανικού του Δήμου και ιατρού του Πολυϊατρείου.
Τόμος: 28, σελ. 505 - 506
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-505-2

Πράξη: Τακτοποίηση λογαριασμών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας πάγιας καταβολής στο Δήμαρχο με σκοπό την τακτοποίηση λογαριασμών.
Τόμος: 28, σελ. 506 - 507
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-506-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής εργατών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 12 εργατών που εργάστηκαν στο Νεκροταφείο με εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 507
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-507-1

Πράξη: Έγκριση εκμίσθωσης μιας σούστας διτρόχου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση εκμίσθωσης μιας σούστας διτρόχου με τον ίππο της.
Τόμος: 28, σελ. 507 - 508
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-507-2

Πράξη: Έγκριση εξόφλησης υπολοίπου της κράτησης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση εξόφλησης υπολοίπου της κράτησης υπαλλήλου λόγω σύνταξης στο ΤΑΔΚΥ.
Τόμος: 28, σελ. 508
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-508-1

Πράξη: Αύξηση ποσού για χρηματικές εγγυήσεις.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του ποσού του κεφ. 20, άρθρο 8 του προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορά χρηματικές εγγυήσεις.
Τόμος: 28, σελ. 508 - 509
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-508-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ανδρών Πολιτοφυλακής.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στους άνδρες της Πολιτοφυλακής για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 28, σελ. 509 - 510
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Πολιτοφυλακής -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-509-2

Πράξη: Καταβολή αντιτίμου τροφών στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ποσού ως αντιτίμο τροφών στους υπαλλήλους του Δήμου
Τόμος: 28, σελ. 510 - 511
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-510-2

Πράξη: Καταβολή ημερήσιου επιδόματος τροφής στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής του ημερήσιου επιδόματος τροφής στους υπαλλήλους του Δήμου και του επιδόματος εγγάμων σε άγαμους προστάτες άπορων οικογενειών.
Τόμος: 28, σελ. 511 - 512
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-511-2

Πράξη: Έγκριση ενοποίησης των αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοποίησης των αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 512 - 514
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-512-3

Πράξη: Καταβολή ειδικών επιδομάτων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ειδικού επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 514
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-514-1

Πράξη: Έγκριση αύξησης των πάγιων αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης 100% των πάγιων αποδοχών των υπαλλήλων του Δήμου, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τόμος: 28, σελ. 514 - 515
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-514-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου σε 72.640.000 δρχ. από τη 1η Ιουλίου.
Τόμος: 28, σελ. 515 - 516
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-515-2

Πράξη: Διευθέτηση του ζητήματος με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την αυξημένη τιμή του ρεύματος και διευθέτηση του ζητήματος με την Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 28, σελ. 516
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-516-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 6/8/1944
Πράξη: Συζήτηση για τη δράση των δύο ένοπλων εθνικιστικών ομάδων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 148β΄
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη δράση των δύο ένοπλων εθνικιστικών ομάδων, της ΕΑΣΑΔ (Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσης) υπό τον Δημ.Μακεδόνα και της ΕΑΟ (Εθνικές Αντικομμουνιστικές Ομάδες) υπό τον Στ. Σταθεράκο και τον Αθαν. Ισόπουλο καθώς και για την Ανεξάρτητη Ομάδα Άνω Λεχωνίων υπό τον Σπ. Ραφτόπουλο. Ανάθεση στο Δήμαρχο των περαιτέρω ενεργειών για την εξομάλυνση της κατάστασης.
Τόμος: 28, σελ. 517 - 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1944
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αντικομμουνιστικά κινήματα
Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσης
Εθνικές Αντικομμουνιστικές Ομάδες
Ανεξάρτητη Ομάδα Άνω Λεχωνίων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακεδόνας, Δημήτριος
Σταθεράκος, Σταμάτιος
Ισόπουλος, Αθανάσιος
Ραφτόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-517-3

Πράξη: Περιορισμός των Εποπτών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ.79 απόφασης για περιορισμό των θέσεων των Εποπτών σε 3 και των βεβαιωτών σε 9 για την αποκομιδή απορριμάτων.
Τόμος: 28, σελ. 519 - 520
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-519-2

Πράξη: Μετατροπή αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών για τη μετατροπή του αυτοκινήτου καθαριότητας του Δήμου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 520 - 521
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-520-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: χωρίς αριθμό / 16/8/1944
Πράξη: Ζήτημα Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το μείζον θέμα των τιμών που επιβάλλει η Ηλεκτρική Εταρεία. Αναδρομή στη δημαρχία Σπυρίδη, στη διάρκεια της οποίας υπογράφηκε η σύμβαση.
Τόμος: 28, σελ. 521 - 525
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
Μπόγδανος
Κλεάνθης, Απόστολος
Πρεμέτης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-521-5

Πράξη: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 28, σελ. 525
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-525-1

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα του ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα του ηλεκτροφωτισμού.
Τόμος: 28, σελ. 526 - 527
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Μπαϊρακτάρης, Αναστάσιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-526-2

Πράξη: Αίτηση χορήγησης κρατικού δανείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Αίτηση χορήγησης κρατικού δανείου με σκοπό να προληφθεί η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη.
Τόμος: 28, σελ. 527
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-527-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 19/8/1944
Πράξη: Περιορισμός των εποπτών και των εισπρακτόρων - βεβαιωτών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ. αριθμ.79 απόφασης και ανάκληση της υπ.αριθμ.149 απόφασης. Περιορισμός των εποπτών (2) και των εισπρακτόρων - βεβαιωτών (6) για τον Ειδικό Οργανισμό εισπράξεως του τέλους αποκομιδής αποριμάτων και πεζοδρομίων.
Τόμος: 28, σελ. 528
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-528-1

Πράξη: Έγκριση Προσωρινού Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Ειδικού Οργανισμού για την πρόσληψη μηχανικού, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Γ. Κοτοπουλέα.
Τόμος: 28, σελ. 529
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-529-1

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στο Διοικητή της Χωροφυλακής Μαγνησίας των εξόδων κηδείας του φονευθέντος Ενωμοτάρχη Ανδρέα Παπακωνσταντίνου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Τόμος: 28, σελ. 529
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-529-1

Πράξη: Αποδοχή παραιτήσεων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης των Δημ. Τσεκούρα (πρακτικογράφος της Δημαρχιακής Επιτροπής) και Ι. Παπαδόπουλου (πρακτικογράφος της Διοικούσης Επιτροπής) και διορισμός του Ανδρ. Παμπαλίκη ως αντικαταστάτη τους.
Τόμος: 28, σελ. 529 - 530
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Παμπαλίκης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-529-2

Πράξη: Ονομασία οδού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση ονομασίας της Α΄παράλληλης με την οδο Λόρδου Βύρωνος σε οδό Ευαγγ. Αχιλλοπούλου σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον ευεργέτη του Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 530
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ευάγγελου Αχιλλοπούλου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-530-1

Πράξη: Έγκριση κοπής δένδρων για τη θέρμανση.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση κοπής και ανανέωσης δένδρων του Δήμου με σκοπό τη θέρμανση των γραφείων του. Προμήθεια βενζίνης για τη μεταφορά τους με το αυτοκίνητο του Δήμου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 530 - 531
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-530-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής του απολυμαντικού κλίβανου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του απολυμαντικού κλίβανου του Δήμου για το Νοσοκομείο άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 531 - 532
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Νοσοκομεία
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-531-2

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας καλωδίων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας καλωδίων για την επισκευή του μικρού υδραγωγείου Νέας Ιωνίας άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 532
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-532-1

Πράξη: Υπαγωγή ενοριτών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση υπαγωγής των ενοριτών της συνοικίας γύρω από το Νεκροταφείο στον ιερό Ναό Ταξιαρχών Νεκροταφείου και όχι, στο Ναό της Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 28, σελ. 532 - 533
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-532-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής υδραγωγείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του μεγάλου υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 28, σελ. 533
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-533-1

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σε οδούς.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων στις οδούς Τάκη Οικονομάκη, Ιωαν. και Κων/νου Ματσάγγου και Ευαγγ. Αχιλλοπούλου.
Τόμος: 28, σελ. 534
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τα. Οικονομάκη, Αφών Ματσάγγου, Ευαγ. Αχιλλοπούλου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-534-1

Πράξη: Εργασίες διαρρύθμισης του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση εργασιών διαρρύθμισης χώρων του Δημοτικού Θεάτρου με σκοπό τη χρήση τους ως αποθήκη του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 534 - 535
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-534-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 22/8/1944
Πράξη: Κοινοποίηση διορισμών των ημερομίσθιων οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση κοινοποίησης διορισμών των ημερομίσθιων οδοκαθαριστών, μετά από γνωμοδοτήσεις των Νομικών Συμβούλων.
Τόμος: 28, σελ. 536 - 537
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-536-2

Πράξη: Έγκριση επίπλωσης του Ιατρείου του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση επίπλωσης του Ιατρείου του Δήμου Βόλου. Επιστροφή των επίπλων στην ιδιοκτήτρια του και καθορισμός της τιμής.
Τόμος: 28, σελ. 537 - 538
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-537-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος του συντηρητή του Υδραγωγείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος του συντηρητή του Υδραγωγείου Ν.Ιωνίας για χορήγηση υλικών από την αποθήκη αχρήστου υλικού του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 538
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-538-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας υλικού στους κλητήρες.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας υλικού από την αποθήκη του Δήμου στους κλητήρες και απόρριψη αμοιβής τεχνίτη.
Τόμος: 28, σελ. 538 - 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-538-2

Πράξη: Ανακοίνωση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 28, σελ. 539
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-539-1

Πράξη: Απόφαση καταβολής χρέους.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Απόφαση καταβολής χρέους της Αικατερίνης Ιατρού από κρατήσεις λόγω σύνταξης του αποβιώσαντος πατέρα της και δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 28, σελ. 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-539-1

Πράξη: Διενέργεια ελέγχου της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Απόφαση του Δήμου για τη διενέργεια διαχειστικού και τεχνικού ελέγχου της Ηλεκτρικής Εταιρίας.
Τόμος: 28, σελ. 539 - 540
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-539-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: χωρίς αριθμό / 31/8/1944
Πράξη: Επιβολή υποχρεωτικής εργασίας για έργα παθητικής αεράμυνας και έργα αντιπλημμυρικά.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ' αριθμ.110 απόφασης και έγκριση επιβολής της υποχρεωτικής εργασίας 6 ημερων για έργα παθητικής αεράμυνας και έργα αντιπλημμυρικά σε όλο τον άρρενα πληθυσμό της πόλης απο 18 εως 55 ετών , στους Δημόσιους, Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, στους εν ενεργεία αξιωματικούς, στους συναταξιούχους και στους άνδρες της Χωροφυλακής και Παθητικής αεράμυνας. Σε περίπτωση άρνησης αντίτιμο 60.000.000 δρχ. την ημέρα.
Τόμος: 28, σελ. 540 - 542
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αεράμυνα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αεράμυνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-540-3

Πράξη: Αύξηση δημοτικού τέλους.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Αύξηση του τέλους για την εκμετάλλευση των πεζοδρομίων, των οδών και των πλατειών.
Τόμος: 28, σελ. 542
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-542-1

Πράξη: Έγκριση της αποζημίωσης μηχανικού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποζημίωσης στον μηχανικό Πολύκαρπο Γεώργιο για τις υπηρεσίες του στο Δήμο Βόλου.
Τόμος: 28, σελ. 542 - 543
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολύκαρπος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-542-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος της αρχινοθοτρόφου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος της αρχινοθοτρόφου των έκθετων παιδιών για εξομοίωση της αμοιβής της με αυτή των λοιπών έκτακτων υπαλλήλων.
Τόμος: 28, σελ. 543
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-543-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος των κατοίκων του Συνοικισμού.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος των κατοίκων του Συνοικισμού τηςΝέαςΙωνίας για δαπάνη εκκένωσης κοινόχρηστων ιδιωτικών βόθρων. Επιβολή υποχρεωτικής εργασίας σε όλο τον άρρενα πληθυσμό του Συνοικισμού άνω των 15 χρόνων με τη βοήθεια του Δήμου και της Υγειονομικής Υπηρεσίας
Τόμος: 28, σελ. 543 - 545
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υγειονομική Υπηρεσία -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-543-3

Πράξη: Αναβολή επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Αναβολή επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου και περιορισμός των εργασιών λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Τόμος: 28, σελ. 545
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-545-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής σκαπανών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής 20 σκαπανών της Μηχανικής Υπηρεσίας Βόλου
Τόμος: 28, σελ. 545 - 546
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-545-2

Πράξη: Απολύσεις υπαλλήλων και εργατών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Απόφαση μετά από πρόταση του Δημάρχου για απολύσεις εκτάκτων και ημερομίσθιων υπαλλήλων, εργατών και υπηρετών του Δήμου. Αποφάσεις για εντατικότερη είσπραξη δημοτικών φόρων, για κατάρτιση Γραφείου εσόδων. Συζήτηση σχετικά με τη μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα με δικά του έξοδα προκειμένου να εκθέσει την κατάσταση του Δήμου στην Κυβέρνηση.
Τόμος: 28, σελ. 546 - 549
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Στυλίδης, Δημήτριος
Τσεκούρας, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-546-4

Πράξη: Έξοδα παράστασης αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στον αναπληρωτή του Δημάρχου Δημ, Χρήστου για έξοδα παραστάσεως.
Τόμος: 28, σελ. 549
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρήστου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-549-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στη Γραμματή Τσιχλή, χήρα αποβιώσαντος φοροτεχνικού υπαλλήλου του Δήμου για τα έξοδα της κηδείας του.
Τόμος: 28, σελ. 549
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιχλή, Γραμματή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-549-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής επιδομάτων στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδομάτων στους συνταξιούχους του Δήμου Βόλου
Τόμος: 28, σελ. 549 - 550
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-549-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στους δικαιούχους υπαλλήλους, εργάτες του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους δικαιούχους υπαλλήλους, εργάτες και συνταξιούχους του Δήμου του οριζόμενου από το Υπουργείο Εσωτερικών επιδόματος τροφίμων.
Τόμος: 28, σελ. 550 - 551
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-550-2

Πράξη: Καταβολή επιδόματος τροφίμων σε δικαιούχους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους δικαιούχους υπαλλήλους και εργάτες του Δήμου του οριζόμενου από το Υπουργείο Οικονομικών επιδόματος τροφίμων.
Τόμος: 28, σελ. 551 - 552
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-551-2

Πράξη: Έγκριση της πληρωμής εργατών.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής 14 εργατών για νυχτερινή εργασία στο Νεκροταφείο, μετά από εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 552
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-552-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής για τις προμήθειες του Δήμου, αποτελούμενης από τους Αγ.Πρατογιάννη, Ζ.Μαντίδη, Ν.Μπολώτα και Επιτροπής για την παραλαβή των προμηθειών αποτελούμενης από τους Δ.Διανέλλο, Δ.Τσεκούρα και Εμ.Εμμανουήλ.
Τόμος: 28, σελ. 552 - 553
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-552-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από εισπράξεις δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του ποσού των 931.905.681.349 δρχ. από εισπράξεις δημοτικών φόρων στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 1944-1945 και μεταφορά πιστώσεων σε διάφορα κεφάλαια.
Τόμος: 28, σελ. 553 - 555
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-553-3

Πράξη: Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου στην Ηλεκτρική Εταιρία.
Τόμος: 28, σελ. 555
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-555-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος προσφύγων για αποχετευτικά έργα.
Εισηγητής: Παπασακελλαρίου, Θρασύβουλος
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος των προσφύγων του Συνοικισμού Ιωλκού για αποχετευτικά έργα. Παροχή βοήθειας από την Τεχνική και Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 555 - 556
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-555-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 21/9/1944
Πράξη: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 28, σελ. 556
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-556-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12΄Β / 24/9/1944
Πράξη: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 28, σελ. 557
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-557-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: χωρίς αριθμό / 27/9/1944
Πράξη: Καθορισμός του αντιτίμου τροφίμων δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Καθορισμός του αντιτίμου τροφίμων των τακτικών, έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου και χορηγία από το Υπουργείο Οικονομικών του ημερομισθίου των υπαλλήλων του Δήμου για το 1ο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Τόμος: 28, σελ. 557 - 558
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Πρεμέτης, Ιωάννης
Δέρβος, Κωνσταντίνος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-557-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής εργατών.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 53 εργατών που εργάστηκαν στο Νεκροταφείο με εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 558 - 559
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-558-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής εργατών.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής 12 εργατών που εργάστηκαν στο Νεκροταφείο με εντολή του Γερμανικού Φρουραρχείου.
Τόμος: 28, σελ. 559
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-559-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης Επιτροπής για την εξασφάλιση χρηματικής επιχορήγησης από το Α΄Δημόσιο Ταμείο για την πληρωμή των υπαλλήλων. Προς εξασφάλιση του Α΄Δημόσιου Ταμείου εγκρίνεται η κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος 35.000.000.000 δρχ. και η κατάθεση των εισπράξεων του Δήμου απο τους Δημοτικούς φόρους μέχρι της εξοφλήσεως του ποσού.
Τόμος: 28, σελ. 560 - 561
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-560-2

Πράξη: Αύξηση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 561
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-561-1

Πράξη: Επισκευή σκαπανών.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 207.000.000 δρχ. για την επισκευή 20 σκαπανών της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 28, σελ. 561 - 562
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Μηχανική Υπηρεσία -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9028-561-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 21/10/1944
Πράξη: Ανάδειξη Προσωρινού Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Ανάδειξη Προσωρινού Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 55 απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης και τη σχετική εντολή της Γραμματείας Εσωτερικού. Δήμαρχος: Ιωάννης Κονταράτος, Πρώτος Αναπληρωματικός: Γεώργιος Χρυσοχού, Δεύτερος Αναπληρωματικός: Ιωάννης Γαρυφάλλου, Γραμματέας: Θεόδωρος Κλαψόπουλος και Ταμίας: Αριστ. Παπαδημητρίου.
Τόμος: 29, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Ιωάννης
Χρυσοχού, Γεώργιος
Γαρυφάλλου, Ιωάννης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παπαδημητρίου, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-1-2

Πράξη: Εκλογή Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρήστου, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 29, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαχαιρίτσας, Λαυρέντιος
Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Καραϊωσηφίδου, Ελένη
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ελασίτης, Στέφανος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-2-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 23/10/1944
Πράξη: Συζήτηση για το επισιτιστικό πρόβλημα της πόλης.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το επισιτιστικό πρόβλημα της πόλης και απόφαση :1) διανομή σιταριού μέσων της Επιμελητείας του Αντάρτη και του Εμπορικού Συλλόγου, 2) μετάβαση Επιτροπής στην Αθήνα για να εκθέσει στην ενιαία κυβέρνηση την κατάσταση της πόλης και 3) ανασύσταση της παλαιάς Επισιτιστικής Επιτροπής Νομαρχίας.
Τόμος: 29, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχού, Γεώργιος
Τίκογλου, Μιχαήλ
Παπακώστας, Μιλτιάδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κονταράτος, Ιωάννης
Μουσούρης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
Επιμελητεία του Αντάρτη
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-3-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ισορροπία των τιμών.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ισορροπία των τιμών στην αγορά και τη σταθεροποίηση της δραχμής. Σύσταση να πληρώνει ο κόσμος με χρήματα και όχι σε είδος.
Τόμος: 29, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγοραστική δύναμη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-4-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη επαναλειτουργίας των βιομηχανιών.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη επαναλειτουργίας των βιομηχανιών της πόλης και συγκεριμένη αναφορά στα εργοστάσια Γκλαβάνη, Σταματόπουλου και Τσαλαπάτα.
Τόμος: 29, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος
Σταματόπουλος, Μελέτιος (1854-1915)
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-4-1

Πράξη: Συζήτηση για την ανάγκη επαναλειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ανάγκη επαναλειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου.
Τόμος: 29, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-5-1

Πράξη: Συζήτηση για την ανάγκη εκκένωσης των σχολείων από τον ΕΛΑΣ.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ανάγκη εκκένωσης των σχολείων από τον ΕΛΑΣ ώστε να επαναλειτουργήσουν και σύσταση Επιτροπής για τη διενέργεια εράνου με σκοπό την επισκευή των σχολείων.
Τόμος: 29, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γαρυφάλλου, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολέια -- Επιτροπές
Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-5-1

Πράξη: Ζήτημα στέγασης Εβραίων.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή του ζητήματος της στέγασης όσων εγκατέλειψαν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της κατοχής και ειδικότερα των Εβραίων (800 με 900 άτομα), οι οποίοι δικαιούνται να επιστρέψουν στις οικίες τους.
Τόμος: 29, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λεβής, Δ.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εβραίοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Στέγαση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-5-1

Πράξη: Συζήτηση για την ανάγκη επαναφοράς του ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ανάγκη επαναφοράς του ηλεκτροφωτισμού με σκοπό τη λειτουργία των εργοστασίων της πόλης και κλήση των διευθυντών των εργοστασίων της Ηλεκτρικής Εταιρείας και των Τσιμέντων για τη γνωμοδότησή τους στο ζήτημα.
Τόμος: 29, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια -- Παραγωγή
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Εργοστάσιο Τσιμέντων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-5-1

Πράξη: Συζήτηση για το ζήτημα της καθαριότητας.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ζήτημα της καθαριότητας της πόλης προς αποφυγή της εξάπλωσης των ασθενειών και συνεργασία με τον μηχανικό του Δήμου για την οργάνωση των ενεργειών.
Τόμος: 29, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-5-2

Πράξη: Εξεύρεση οικήματος προς χρήση ξενοδοχείου.
Εισηγητής: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Ανάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή του ζητήματος της εξεύρεσης οικήματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο.
Τόμος: 29, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Αναστάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-6-1

Πράξη: Ανάγνωση των πρακτικών διαφόρων Συνεταιρισμών της περιοχής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των πρακτικών της Ένωσης Συνεταιρισμού Πηλίου - Σποράδων, της Ένωσης Αλμυρού και της Ένωσης Καταναλωτικών Συνεταιρισμών Βόλου και εγγύηση εκ μέρους του Δήμου για άνοιγμα πιστώσεων από εργοστάσια και εμπόρους.
Τόμος: 29, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
Ένωση Συνεταιρισμού Πηλίου - Σποράδων
Ένωση Αλμυρού
Ένωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-6-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 24/10/1944
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής στέγασης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Έγκριση πρότασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για σύσταση Επιτροπής Στέγασης.
Τόμος: 29, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Στέγαση -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-7-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 27/10/1944
Πράξη: Μείωση φορολογίας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Μείωση της φορολογίας από 10 σε 6% επί των εισαγόμενων ειδών.
Τόμος: 29, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-8-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την καταγραφή των ζημιών από αντιπρόσωπο του Προέδρου των Πρωτοδικών, νομομηχανικό, μηχανολόγο, αντιπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και αντιπρόσωπο του Επαγγεματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Τόμος: 29, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-9-1

Πράξη: Καταβολή φόρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Καταβολή φόρου στα εισαγόμενα χρώματα από τον Οίκο Παπαγεωργίου σύμφωνα με τη νέα φορολογία.
Τόμος: 29, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-9-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 29/10/1944
Πράξη: Συζήτηση γύρω από το επισιτιστικό πρόβλημα.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Συζήτηση γύρω από το επισιτιστικό πρόβλημα και των συνεχών ανατιμήσεων στα τρόφιμα και σύσταση Μεγάλης Λαϊκής Επιτιστικής Επιτροπής με μέλη από το Δημοτικό και Επαρχιακό Συμβούλιο, τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους εργάτες, τους Συνεταιρισμούς και τους δημόσιους υπαλλήλους.
Τόμος: 29, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Σφονδυλιάς, Διονύσιος
Κονδυλογιάννης, Γ.
Χρήστου, Δημήτριος
Βακάτος, Δημήτριος
Καρύδης, Αλ.
Αγροκώστας, Γ.
Ανδρίτσος, Σ.
Ρουσόπουλος, Δ.
Ιωάννου, Γ.
Μπολώτας, Νικόλαος
Σινάρης, Ι.
Κοτρώνης, Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-10-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 31/10/1944
Πράξη: Ανακοίνωση της εξεύρεσης πτωμάτων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της εξεύρεσης των πτωμάτων των εκτελεσθέντων από τους κατακτητές στις 14/9/1944 και έκτακτη σύγκληση για την οργάνωση της κηδείας των θυμάτων.
Τόμος: 29, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1944
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-12-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 10/11/1944
Πράξη: Κατάργηση της διατίμησης των προϊόντων με βάση το πακέτο τσιγάρα.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Κατάργηση της διατίμησης των προϊόντων με βάση το πακέτο τσιγάρα.
Τόμος: 29, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-13-1

Πράξη: Διαχωρισμός της πόλης σε οκτώ συνοικίες.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Διαχωρισμός της πόλης σε οκτώ συνοικίες με βάση τις ενορίες για τη σύσταση των συνοικιακών Συμβουλίων.
Τόμος: 29, σελ. 13
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ενορίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ενορίες
Συνοικιακά Συμβούλια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-13-1

Πράξη: Διευκόλυνση της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Διευκόλυνση της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών ως προς την κατάθεση εγγυήσεων για εισαγωγές και εξαγωγές δημητριακών.
Τόμος: 29, σελ. 13 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-13-2

Πράξη: Απόφαση για χορηγία ποσότητας σίτου.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Απόφαση για χορηγία ποσότητας σίτου στους απόρους υπαλλήλους των Τ.Τ.Τ.
Τόμος: 29, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-14-1

Πράξη: Χορηγία σίτου σε άπορη χήρα.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία 25 οκάδων σίτου και 2 οκάδων ελαίου υπέρ της Ανδρομάχης Τσαγγαράκη, χήρας του εκτελεσθέντος φοροτεχνικού του Δήμου.
Τόμος: 29, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαγγαράκη, Ανδρομάχη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-14-1

Πράξη: Εκμίσθωση αυτοκινήτων απορριμάτων.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο Δημαρχούντα για εκμίσθωση δύο αυτοκινήτων απορριμάτων.
Τόμος: 29, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-14-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για παραχώρηση δημοτικού χώρου.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Γ. Αγλαΐνη για παραχώρηση δημοτικού χώρου στο παλαιό Λιμεναρχείο για ανέγερση παραπήγματος.
Τόμος: 29, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αγλαΐνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-14-1

Πράξη: Χορηγία σίτου σε άπορη οικογένεια.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία 25 οκάδων σίτου και 2 οκάδων ελαίου υπέρ της οικογένειας του εκτελεσθέντος νοσοκόμου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Ζαχ. Μοδέα.
Τόμος: 29, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοδέας, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-14-1

Πράξη: Χορηγία σίτου σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία 10 οκάδων σίτου και 1/2 ελαίου στους υπαλλήλους του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και του Δημοτικού Νεκροταφείου αντί του μισθού τους.
Τόμος: 29, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-14-2

Πράξη: Χορηγία ελαίου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία 150 οκάδων ελαίου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το συσσίτιο των ασθενών.
Τόμος: 29, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-15-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής από την Ελ. Καραϊωσηφίδου και τον Νικ. Κατριτζόγλου για την απόδοση των σχετικών ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων στις οικογένειες των θυμάτων.
Τόμος: 29, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-15-1

Πράξη: Ορισμός μέρας γενικής εξόρμησης.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Ν. Καβούρα να οριστεί μια ημέρα γενικής εξόρμησης, η οποία θα κοινοποιηθεί από τις εφημερίδες, με τη συνδρομή των πολιτών, του Συλλόγου Καραγωγέων και του Εργατικού Κέντρου.
Τόμος: 29, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-15-1

Πράξη: Ανταλλαγή σίτου με βενζίνη.
Εισηγητής: Χρυσοχού, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημαρχούντα για ανταλλαγή σίτου με βενζίνη.
Τόμος: 29, σελ. 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-15-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 25/11/1944
Πράξη: Εκλογή μελών της Αγορανομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ζ. Σταυράκη ως τακτικού μέλους και του Γ. Λαμπρόπουλου ως αναπληρωματικού της Αγορανομικής Επιτροπής.
Τόμος: 29, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-16-1

Πράξη: Είσπραξη φορολογίας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Απόφαση να εισπραχθεί ο φόρος εισαγωγής χρωμάτων από τον Οίκο Παπαγεωργίου με τη νέα φορολογία (6%) σε είδος ή με το καθορισμένο σε προηγούμενη συνεδρίαση ποσό.
Τόμος: 29, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-16-2

Πράξη: Επαναδιορισμός παραιτηθέντα μηχανικού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής να ενεργήσει υπέρ του επαναδιορισμού του παραιτηθέντα μηχανικού του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα.
Τόμος: 29, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-17-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της οφειλής του Δήμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της οφειλής του Δήμου στην Ηλεκτρική Εταιρεία και ανάγκη καθορισμού νέας τιμής (15 δρχ. ανά κιλοβάτ).
Τόμος: 29, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-17-2

Πράξη: Αποδοχή αίτησης της Ισραηλιτικής Κοινότητας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Αποδοχή της αίτησης της Ισραηλιτικής Κοινότητας για σύσταση Επιτροπής, η οποία θα επιληφθεί το ζήτημα της επαναλειτουργίας των ισραηλιτικών καταστημάτων. Απόφαση για υποστήριξη του αιτήματος στα τακτικά δικαστήρια με ενάγοντες τους Γ. Καλοκαιρινό και Θ. Κλαψόπουλο.
Τόμος: 29, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εβραίοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-18-1

Πράξη: Απόφαση για αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Απόφαση για αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων (μια κούτα τσιγάρα ημερησίως) και των ιδιωτών (2 κούτες ημερησίως) για την εργασία τους στα δημοτικά Φυλάκεια.
Τόμος: 29, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-18-1

Πράξη: Χορηγία σίτου στο Γυμναστικό Σύλλογο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία 50 οκάδων σίτου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 29, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-18-1

Πράξη: Χορηγία ξυλανθράκων στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία 200 οκάδων ξυλανθράκων υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 29, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-18-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου.
Τόμος: 29, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-19-1

Πράξη: Καθορισμός εισηγητή για το φωταέριο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Καθορισμός του Θ. Κλαψόπουλου ως εισηγητή του θέματος του φωταερίου.
Τόμος: 29, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-19-1

Πράξη: Επιτροπή Στέγασης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Παραμονή των Δημοτικών Συμβούλων Δ. Σφονδυλιά και Λ. Μαχαιρίτσα στην Επιτροπή Στέγασης λόγω της ειδικότητάς τους και εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής να εξετάσει τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτή.
Τόμος: 29, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Στέγαση -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφονδυλιάς, Διονύσιος
Μαχαιρίτσας, Λαυρέντιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-19-1

Πράξη: Ορισμός Προέδρων των Συνοικιακών Συμβουλίων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρων των Συνοικιακών Συμβουλίων.
Τόμος: 29, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Συνοικιακά Συμβούλια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφονδυλιάς, Διονύσιος
Ελασίτης, Στέφανος
Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Καντριτζόγλου, Νικόλαος
Δραγώνας, Δημήτριος
Σταυράκης, Ζ.
Μάνου, Στάσα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-19-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 30/11/1944
Πράξη: Αναθεώρησης της υπ.αριθμ. 33 απόφασης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Αναθεώρησης της υπ.αριθμ. 33 απόφασης και είσπραξη του ποσού των 20 δρχ. ανά κιλοβάτ για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο χωρίς την πληρωμή ενοικίου γνώμονος και χαρτοσήμου.
Τόμος: 29, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σφονδυλιάς, Διονύσιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ελασίτης, Στέφανος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-20-2

Πράξη: Χορηγία σίτου μηνιαίως σε ιδιοκτήτη αποθήκης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία 125 οκάδων σίτου μηνιαίως στον Α. Καπουρνιώτη, του οποίου η αποθήκη χρησιμοποιείται ως χώρος είσπραξης των δημοτικών φόρων.
Τόμος: 29, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-21-1

Πράξη: Απόφαση επισκευής των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Απόφαση επισκευής των Δημοτικών Σφαγείων δι' αυτεπιστασίας.
Τόμος: 29, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-21-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 8/12/1944
Πράξη: Κατασκευή πόρτας στην φρουταγορά.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Διάθεση 80 πακέτων τσιγάρων ή έξι χιλιάδων δρχ.για την κοπή με κορδέλλα ξύλων ώστε να κατασκευαστεί πόρτα στην ξύλινη φρουταγορά από τον εργοστασιάρχη Γεώργιο Γκρος.
Τόμος: 29, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτική Αγορά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκρος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-22-1

Πράξη: Έξοδα μετάβασης δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Πληρωμή των εξόδων μετάβασης και διαμονή στη Λάρισα των δημοτικών υπαλλήλων Νικ. Μπολώτα και Ανδ. Πατρίκου αντί του ποσού των 75 πακέτων τσιγάρων.
Τόμος: 29, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετάβασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-22-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. για την αγορά ανταλλακτικών ειδών ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά από τη Λάρισα του αυτοκινήτου του Δήμου.
Τόμος: 29, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-22-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.500 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.500 δρχ. για την επισκευή του κλιβάνου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 29, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-23-1

Πράξη: Ναύλωση καϊκιού για την μεταφορά ειδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Ναύλωση καϊκιού για την μεταφορά ειδών του Ερυθρού Σταυρού από τον Πειραιά στο Βόλο.
Τόμος: 29, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-23-1

Πράξη: Επισκευή υδαταποθήκης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Απόφαση για καταβολή έως 3.000 δρχ. για την επισκευή της υδαταποθήκης της πλατείας Ελευθερίας κατόπιν εγγράφου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 29, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-23-1

Πράξη: Επιβολή άμεσου εράνου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Επιβολή άμεσου εράνου σε όλους τους κατοίκους της πόλης για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 37 ε.δ. του κώδικα αυτοδιοίκησης.
Τόμος: 29, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-23-2

Πράξη: Επιβολή τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων και ρείθρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων και ρείθρων της πόλεως.
Τόμος: 29, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-24-1

Πράξη: Μείωση του υφιστάμενου ποσοστού δημοτικής φορολογίας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 12 απόφασης και μείωση του υφιστάμενου ποσοστού δημοτικής φορολογίας από 5 σε 6% επί της ξίας των εισαγόμενων εγχώριων προϊόντων και επιτρέπεται η καταβολής τη σε είδος.
Τόμος: 29, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-24-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την έκδοση και οργάνωση εβδομαδιαίου λαχείου Δημοτικής Πρόνοιας.
Τόμος: 29, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-24-2

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Δημ. Φραγκόπουλου και εκλογή του Μιλτ. Παπακώστα ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 29, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φραγκόπουλος, Δημήτριος
Παπακώστας, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-25-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την καταμέτρηση των υλικών του Φωταερίου από τον αρχιμηχανικό του Δήμου Γ. Κοτοπουλέα, από αντιπρόσωπο των εργατών του Δήμου και από μέλη της προϋπάρχουσας Επιτροπής.
Τόμος: 29, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
Μενάγιας, Κ.
Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-25-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 16/12/1944
Πράξη: Προσαρμογή των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση προσαρμογής από 1ης Σεπτεμβρίου των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 170616 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Τόμος: 29, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-26-2

Πράξη: Παράταση του χρονικού ορίου καταβολής ποσού στην Εμπορική Τράπεζα.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση Δημάρχου να προβεί σε παράταση του χρονικού ορίου καταβολής του ποσού των 634.000 δρχ. στην Εμπορική Τράπεζα (για την πληρωμή της αξίας τσιγάρων).
Τόμος: 29, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-27-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό των τιμών των χορηγηθέντων τροφίμων στους τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 29, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-27-1

Πράξη: Αίτηση επιχορήγησης του Δήμου από το Α΄Δημόσιο Ταμείο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση της προσφυγής στη σχετική Επιτροπή για την επιχορήγηση του Δήμου από το Α΄Δημόσιο Ταμείο ώστε να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα.
Τόμος: 29, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-27-2

Πράξη: Έγκριση είσπραξης του φόρου επαρχιακής οδοποιίας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης του φόρου επαρχιακής οδοποιίας.
Τόμος: 29, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-28-2

Πράξη: Πληρωμή αντιτίμου στην αλευροβιομηχανία Λούλη.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στην αλευροβιομηχανία Λούλη 4 κιλών τσιγάρων για την προμήθεια 35 σάκκων μεταφοράς του δημοτικού φόρου από τα διάφορα Φυλάκεια είσπραξης δημοτικών φόρων.
Τόμος: 29, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-29-1

Πράξη: Συντήρηση μαθητών της Γεωργικής Σχολής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία 25 οκάδων σίτου, 9 οκάδων οσπρίων και 4 οκάδων ελαίου για τη συντήρηση των τριών μαθητών που θα φοιτήσουν στη Γεωργική Σχολή με δαπάνη του Δήμου.
Τόμος: 29, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-29-1

Πράξη: Χορηγία ξυλανθράκων υπέρ του Πολυϊατρείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Χορηγία 50 οκάδων ξυλανθράκων υπέρ του Πολυϊατρείου.
Τόμος: 29, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-29-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.340 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.340 δρχ. για την πληρωμή της προμήθειας 260 οκάδων ασβέστου στον Χαρ. Παλιάγκα, ο οποίος επισκεύασε τα κτήρια της Εμπορικής Σχολής, του 10ου Δημοτικού Σχολείου και του Άσυλου Παιδιού.
Τόμος: 29, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Εμπορική Σχολή Βόλου
10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παλιάγκας, Χαρίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-29-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της απαλλαγής από τα καθήκοντά του διαχειριστή - ταμία του νοσοκομείου Στυλ. Αργυρόπουλου και την πρόσληψη του Θ. Κοκκινίδη.
Τόμος: 29, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αργυρόπουλος, Στυλιανός
Κοκκινίδης, Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-29-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση των νοσηλείων.
Τόμος: 29, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-30-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το ημερομίσθιο προσωπικό του νοσοκομείου.
Τόμος: 29, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-30-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων προς ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου.
Τόμος: 29, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-30-2

Πράξη: Στέγαση απόρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Κλήση για απολογία στα συνεργεία που δε φρόντισαν τη στέγαση των αστέγων σε κενές οικίες.
Τόμος: 29, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-31-1

Πράξη: Σύσταση στους εμπόρους.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Σύσταση στους εμπόρους μέσω των εφημερίδων να δέχονται ανταλλαγές με τσιγάρα.
Τόμος: 29, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-31-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Εκλογή του Μιλτ. Παπακώστα ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αίτησης απαλλαγής του Θ. Κλαψόπουλου.
Τόμος: 29, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παπακώστας, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-31-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων