Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1945Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1945
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1945
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 29 - 30

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 12 / 10/1/1945
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ. αρίθμ. 54 απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των νοσηλείων των ευπόρων ιδιωτών.
Τόμος: 29, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-32-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 55 απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παράταση της ισχύος του έκτακτου Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας του διαχειριστή του νοσοκομείου.
Τόμος: 29, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-32-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 56 απόφασης του Αδελφάτου του Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εισαγωγή ποσού από το Α΄Δημόσιο Ταμείο.
Τόμος: 29, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-32-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 57 απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη τεσσάρων ημερομισθίων αδελφών.
Τόμος: 29, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-33-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης επιδομάτων σε άπορες οικογένειες.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης επιδομάτων σε άπορες οικογένειες του Δήμου.
Τόμος: 29, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-33-2

Πράξη: Ανάθεση της επιδιόρθωσης της δημοτικής πλάστιγγας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Ανάθεση της επιδιόρθωσης της δημοτικής πλάστιγγας στους Κασσιόπουλο - Δημητρίου (παραθέτονται προσφορές και άλλων).
Τόμος: 29, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δαπάνες
Εργοστάσιο Κασσιόπουλου - Δημητρίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-34-1

Πράξη: Χορηγία 160.000 στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Χορηγία 160.000 στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο έναντι της Δημοτικής επιχορήγησης.
Τόμος: 29, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-34-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής 7.900 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 7.900 δρχ. στον Στέφανο Στάμο για την επισκευή του αυτοκινήτου "Σεβρολέτ" του Δήμου.
Τόμος: 29, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-34-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στο Σωματείο Πνευματική Πορεία Νέων Χρόνων.
Τόμος: 29, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο Πνευματική Πορεία Νέων Χρόνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-34-1

Πράξη: Κατάταξη των εργατών του Δήμου στο εργατικό προσωπικό.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Κατάταξη των εργατών του Δήμου στο εργατικό προσωπικό από 11/11 σύμφωνα με την υπ.αριθ. 1947/1944 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Τόμος: 29, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-34-2

Πράξη: Χορηγία των καθυστερούμενων αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία των καθυστερούμενων αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων σε είδος.
Τόμος: 29, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-35-2

Πράξη: Χωρισμός του συνοικισμού Ιωλκού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χωρισμός του συνοικισμού Ιωλκού σε συνοικία μεταξύ των οδών: Κοραή - Ιωλκού - Λόρδου Βύρωνος - Κων/νου Καρτάλη.
Τόμος: 29, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-36-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής του δημοτικού φόρου επί των ρείθρων και πεζοδρομίων σε τρεις δόσεις.
Τόμος: 29, σελ. 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-36-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς ποδηλάτου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ποδηλάτου αξίας 15.000 δρχ από τον Ανδρέα Γάλλη και κατάρτιση Επιτροπής παραλαβής.
Τόμος: 29, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οχήματα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γάλλης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-36-2

Πράξη: Έγκριση ασφάλισης δημοτικών κτηρίων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση ασφάλισης δημοτικών κτηρίων.
Τόμος: 29, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια κτήρια -- Ασφάλιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-37-1

Πράξη: Χορήγηση 20 κιλών τσιγάρα Ματσάγγου σε Επιτροπή.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορήγηση 20 κιλών τσιγάρα Ματσάγγου στην επιτροπή που σχηματίστηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο Μ. Παπακώστα για τα έξοδά της στην Αθήνα. Τα τσιγάρα παρέρχονται του φόρου και χορηγούνται στον Παιδικό Σταθμό Νέας Δημητριάδας.
Τόμος: 29, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακώστας, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-37-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. υπέρ του 4ου Δημοτικού Σχολείου για αγορά θερμαστρών.
Τόμος: 29, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-37-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής εμπόρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον έμπορο Μάκη Ντόντο τμηματικού ποσού 198.787 δρχ. για αξία πετρελαίου και 5.000 δρχ για αξία βαρελιών και επιστροφή 60 κιλών ορυκτέλαιου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Τόμος: 29, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Αριστείδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντόντος, Μάκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-37-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο να χορηγήσει μικρά ποσά έως 200 δρχ σε κάθε άπορο ή άπορη οικογένεια.
Τόμος: 29, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-38-1

Πράξη: Ορισμός τιμής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Ορισμός τιμής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε 30 δρχ. ανά κιλοβάτ.
Τόμος: 29, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-38-1

Πράξη: Μηνιαία αποζημίωση για τον Δήμαρχο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Μηνιαία αποζημίωση για τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κώδικα ποσού 16.000 δρχ από 11/11.
Τόμος: 29, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χρυσοχού, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-38-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ. σε δύο μηνιαίες δόσεις ως οικονομική ενίσχυση στην Ασπασία χήρα Ι. Ανδρίτσου.
Τόμος: 29, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρίτσου, Ασπασία Ι.
URL:

Πράξη: Αναβολή απόφασης σχετικά με αίτηση κλητήρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης σχετικά με την αίτηση των κλητήρων για χορήγηση παπουτσιών.
Τόμος: 29, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-39-1

Πράξη: Αναβολή απόφασης αιτήματος Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης αιτήματος Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων για οικονομική ενίσχυση του εμποροϋπάλληλου Χ. Παπαδημητρίου.
Τόμος: 29, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Χ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-39-1

Πράξη: Επιτροπή Στέγασης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Αποφασίζεται η Επιτροπή Στέγασης να μη δέχεται άλλες αιτήσεις εφόσον εκπλήρωσε τον προορισμό της.
Τόμος: 29, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Στέγαση -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-39-1

Πράξη: Αποζημίωση Επιτροπής Στέγασης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 6.000 δρχ. στους απασχοληθέντες στην Επιτροπή Στέγασης δημοτικούς συμβούλους Λαυρ. Μαχαιρίτσα και Διον. Σφονδυλιά.
Τόμος: 29, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Στέγαση -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαχαιρίτσας, Λαυρέντιος
Σφονδυλιάς, Διονύσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-39-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 18/1/1945
Πράξη: Κατάργηση φόρων εισαγωγής προϊόντων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Κατάργηση φόρων εισαγωγής προϊόντων από 19/1/1945 στο Πήλιο και τη Θεσσαλία, επιβολή προοδευτικής φορολογίας με το σύστημα των καθαρών προσόδων και σύσταση Επιτροπής ώστε να επιληφθεί του ζητήματος.
Τόμος: 29, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-41-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 22/1/1945
Πράξη: Μέτρα για την είσπραξη φόρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Μέτρα για την είσπραξη φόρων. Ανάθεση στην πενταμελή επιτροπή (αποφ.99) της επεξεργασίας του φορολογικού νομοσχεδίου.
Τόμος: 29, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-43-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 22/1/1945
Πράξη: Έγκριση εκποίησης υλικών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκποίησης υλικών που άφησε ο ΕΛΑΣ και σύσταση τριμελούς επιτροπής για διεξαγωγή άμεσης προφορικής δημοπρασίας.
Τόμος: 29, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-44-1

Πράξη: Καταβολή εξόδων του Δήμου σε είδος.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Καταβολή εξόδων του Δήμου σε είδος.
Τόμος: 29, σελ. 44 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Αριστείδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-44-10

Πράξη: Εξέταση ενστάσεων ερανικής εισφοράς.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Ανάθεση στην αρμόδια επιτροπή της εξέτασης των ενστάσεων της ερανικής εισφοράς.
Τόμος: 29, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-53-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 1 πράξης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, με την οποία απαλλάσσεται των καθηκόντων του ο Δ/ντής της Γυναικολογικής κλινικής Γ. Κασσιόπουλος, ο οποίος ορίζεται άμισθος συνδιευθυντής της χειρουργικής και διορίζεται ο Κ. Σκάφτης με μισθό 3.000 δρχ.
Τόμος: 29, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Γ.
Σκάφτης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-53-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.2 πράξης της τριμελούς επιτροπής του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αντικατάσταση της μαίας Μ. Κουκέα από την Ελ. Καριοφύλλη.
Τόμος: 29, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκέα, Μαρία
Καριοφύλλη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-54-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.3 πράξης της τριμελούς επιτροπής του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αντικατάσταση της νοσοκόμας Σεργία Χαλκιά από την Αλεξάνδρα Κατιάδου.
Τόμος: 29, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαλκιά, Σεργία
Κατιάδου, Αλεξάνδρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-54-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.4 πράξης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της ασθενούς πρώην μαίας Μ. Κουκέα.
Τόμος: 29, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκέα, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-54-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ.5 πράξης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το δοκιμαστικό διορισμό της ράπτριας Ελ. Κουφοζήση.
Τόμος: 29, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφοζήση, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-54-2

Πράξη: Παραχώρηση δημοτικού χώρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Παραχώρηση χωρίς ενοίκιο στον Ν. Καραθανασόπουλο του δωματίου πίσω από το Δημοτικό Θέατρο με τον όρο να εκκενωθεί όταν του ζητηθεί από τη δημοτική αρχή.
Τόμος: 29, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ραζής, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανασόπουλος, Νίκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-55-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ στο 21ο Δημοτικό Σχολείο για την αγορά γραφικής ύλης.
Τόμος: 29, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Σχολεία
21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-55-1

Πράξη: Αποζημίωση αρχινοθοτρόφου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 1.500 δρχ στην αρχινοθοτροφό και συγκρότηση Επιτροπής για την υποβολή σχετικής έκθεσης.
Τόμος: 29, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόγια, Αικατερίνη
Καραϊωσηφίδου, Ελένη
Καντριτζόγλου, Νικόλαος
Μάνου, Στάσα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-55-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην Αικατερίνη Μοδέα, σύζυγο εκτελεσθέντος νοσοκόμου του Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 29, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μοδέα, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-55-2

Πράξη: Αναβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον Αρχιραββίνο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Αναβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον Αρχιραββίνο Βόλου.
Τόμος: 29, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-56-1

Πράξη: Έγκριση πιστώσεων για την προμήθεια διαφόρων ειδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση πιστώσεων για την προμήθεια διαφόρων ειδών κατόπιν αναφοράς του μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 29, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-56-2

Πράξη: Καθορισμός τέλους καθαριότητας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Καθορισμός τέλους καθαριότητας και αναβολή απόφασης για την αμοιβή των ιδιοκτητών των κάρρων μεταφοράς απορριμάτων.
Τόμος: 29, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-57-1

Πράξη: Παραχώρηση οικήματος άνευ ενοικίου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Παραχώρηση οικήματος άνευ ενοικίου, όπισθεν του Δημοτικού Θεάτρου στην Ένωση Φορτοεκφορτωτών με τον όρο να επιστραφεί όταν της ζητηθεί.
Τόμος: 29, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-57-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000 δρχ, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στην Ανδρομάχη Τσαγκαράκη.
Τόμος: 29, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαγγαράκη, Ανδρομάχη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-58-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 29, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-58-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στον Γυμναστικό Σύλλογο για την πληρωμή επιστάτου.
Τόμος: 29, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-58-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στα Δημοτικά Σχολεία για την πληρωμή επιστάτου.
Τόμος: 29, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-58-1

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Φυματικών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου Φυματικών λόγω έλειψης οικονομικών πόρων.
Τόμος: 29, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Απόρων Φυματικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-58-1

Πράξη: Αναβολή συζήτησης για την αύξηση των ημερομισθίων των εργατών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Αναβολή συζήτησης για την αύξηση των ημερομισθίων των εργατών του Δήμου σε συνεννόηση με το Εργατικό Κέντρο Βόλου.
Τόμος: 29, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-58-2

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Απόφαση διατήρησης της απόφασης υπ.αριθμ. 83 σχετικά με αποδοχές των υπαλλήλων.
Τόμος: 29, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-59-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ,
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στο Άσυλο Παιδιού.
Τόμος: 29, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-59-1

Πράξη: Καταβολή ενοικίου σε ιδιοκτήτη αποθήκης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Καταβολή ενοικίου 2.500 δρχ. στον Αναστάσιο Καπουρνιώτη για τη χρήση της αποθήκης του.
Τόμος: 29, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-59-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. στον αντιπρόσωπο του Δήμου Κ. Τσεσμελή κατά τη διαμονή του στην Αθήνα για εξασφάλιση τροφίμων από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
Τόμος: 29, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεσμελής, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-59-2

Πράξη: Προσωρινή παραχώρηση του εργοστασίου του Φωταερίου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Προσωρινή παραχώρηση στους υπαλλήλους και εργάτες του παλιού εργοστασίου του Φωταερίου, του περιβάλλοντα χώρου του εργοστασίου προκειμένου να τον καλλιεργήσουν αντί αμοιβής για την φύλαξή του.
Τόμος: 29, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9029-60-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 13/3/1945
Πράξη: Κατάρτιση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Κατάρτιση Επιτροπής από τους Ιωαν. Συνοδινό (μηχανολόγο δημοσίου), Ηλ. Καραπανή (μηχανικό) και Αλ. Κούτσικο (χημικό μηχανικό), με σκοπό τη διαπίστωση των δυνατοτήτων απεναλειτουργείας του δημοτικού εργοστασίου Φωταερίου και ανάθεση στο Δήμαρχο για αναπλήρωση τυχόν κωλυόμενων μελών.
Τόμος: 30, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Συνοδινός, Ιωάννης
Καραπανής, Ηλίας
Κούτσικος, Αλ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-1-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής 105.000 δρχ στους κατόχους γραμματίων Λαχείου Δημοτικής Πρόνοιας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής 105.000 δρχ στους κατόχους γραμματίων Λαχείου Δημοτικής Πρόνοιας καθώς το λαχείο δεν εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο.
Τόμος: 30, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-1-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ,
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου στο Άσυλο Παιδιού.
Τόμος: 30, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-2-1

Πράξη: Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών του Δημάρχου για την επαναλειτουργία του ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών της πόλης και εξουσιοδότησή του για την επέκταση του. Ανάθεση στο μηχανικό Γ. Πολύκαρπο της διαπίστωσης της κανονικής λειτουργίας των γνωμόνων μέτρησης του ρεύματος.
Τόμος: 30, σελ. 2 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πολύκαρπος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-2-2

Πράξη: Χορηγία τσιγάρων στους άνδρες του 101 Τάγματος Εθνοφυλακής .
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εκ μέρους του Δήμου δώρου 50 τσιγάρων στους άνδρες του 101 Τάγματος Εθνοφυλακής και ψήφιση πίστωσης 90.750 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Στρατός. 101 Τάγμα Εθνοφυλακής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-3-1

Πράξη: Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης της αρχινοθοτρόφου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης της αρχινοθοτρόφου του Δήμου σε 2.500 δρχ χωρίς άλλο επίδομα και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των νοθοτρόφων σε 3.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-3-1

Πράξη: Καθορισμός των ημερομισθίων των καρραγωγέων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Καθορισμός των ημερομισθίων των καρραγωγέων.
Τόμος: 30, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-3-2

Πράξη: Έγκριση ψήφισης πίστωσης 77.358 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση ψήφισης πίστωσης 77.358 δρχ. για την πληρωμή γενομένων εξόδων υποδοχής του Αντιβασιλέα.
Τόμος: 30, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-4-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήσεων των Αφών Ζέρβα και Αφών Ευαγγελινού περί απαλλαγής καταβολής δημοτικού φόρου για εμπορεύματα μεταφερθέντα από την Αθήνα.
Τόμος: 30, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευαγγελινού, Αφοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-4-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. για έξοδα Εθνικής Γιορτής 25ης Μαρτίου 1945.
Τόμος: 30, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-5-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.200 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.200 δρχ για προμήθεια διαφόρων ειδών αναγκαίων στην Αγορανομική Υπηρεσία.
Τόμος: 30, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αγορανομική Υπηρεσία -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-5-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000 δρχ. στον κάθε εργάτη που ασχολείται με την καθαριότητα.
Τόμος: 30, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-6-1

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 300.000.000 δρχ από το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Αγ. Πρατογιάννη.
Τόμος: 30, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-6-1

Πράξη: Κατάρτιση Επιτροπής παραλαβής διαφόρων προμηθειών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Κατάρτιση Επιτροπής παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου πάνω από 10.000 δρχ και μέχρι 100.000 δρχ. από τον μηχανικό του Δήμου και του Δημοτικού Συμβούλου Ιωαν. Κανταρτζή και Γεώργιο Μαλικέντζο.
Τόμος: 30, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλικέντζος, Γεώργιος
Καταρτζής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-7-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 13/3/1945
Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Σταθμικών Μετρικών Δικαιωμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 1945 -1946.
Τόμος: 30, σελ. 7 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-7-3

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαιώσεως και Εισπράξεως δημοτικών φόρων εν γένει του οικονομικού έτους 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 9 - 13
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-9-5

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού Υπηρεσίας Καθαριότητας της πόλης του οικονομικού έτους 1945 1946.
Τόμος: 30, σελ. 13 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-13-4

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας και Καταβρέγματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Αναγνώριση και βεβαίωση των εξαιρετικών αναγκών ενέργειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Καταβρέγματος της πόλης άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-16-1

Πράξη: Ψήφιση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 1944-45 β' περιόδου.
Τόμος: 30, σελ. 16 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1944 - 1945
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-16-19

Πράξη: Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης υπαλλήλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης για τον Κίμωνα Εξάρχου, αποσπασθέντα στο Δήμο τραπεζιτικό υπάλληλο 10.000 δρχ άνευ άλλου επιδόματος. Ψήφιση πίστωσης 15.000 δρχ για αποζημίωση του οικονομικού συμβούλου του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Κίμωνας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-34-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ, ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-34-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης μικροβοηθημάτων υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης μικροβοηθημάτων από το Δήμο μέχρι 1.000 δρχ σε κάθε άπορη οικογένεια και χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-35-1

Πράξη: Ψήφιση τροποποιήσεων του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικης Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Ψήφιση τροποποιήσεων του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικης Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με τις προτάσεις του Δημάρχου.
Τόμος: 30, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-35-2

Πράξη: Συνδρομές του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή του περιοδικού "Εθνικός Αγών" και χορηγία πίστωσης 5.000 δρχ.για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Περιοδικό Εθνικός Αγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-36-2

Πράξη: Οργανισμός Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση και ψήφιση παράτασης του Οργανισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (Πολυιατρείο) και συντήρησης έκθετων του Δήμου, οικον. έτους 1944 - 45 για δύο ακόμη μήνες.
Τόμος: 30, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-37-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 23.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 23.000 δρχ. για τη γραμματεία Δημαρχιακής και Διοικούσας Επιτροπής.
Τόμος: 30, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-37-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 31/3/1945
Πράξη: Ψήφιση τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Ψήφιση τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με την κατάργηση της Υπηρεσίας Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 30, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-38-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 18/4/1945
Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού εισπράξεως δημοτικών φόρων εν γένει του οικον. έτους 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 39 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-39-5

Πράξη: Καταβολή των καθυστερούμενων αποδοχών του Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των καθυστερούμενων αποδοχών του Νομικού Συμβούλου Αν. Μπαϊρακτάρη για το διάστημα που διατέλεσε εν ομηρία από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ.
Τόμος: 30, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαϊρακτάρης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-43-2

Πράξη: Απόδοση των ανώτατων βασικών μισθών για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Απόφαση για χορήγηση για το χρονικό διάστημα 11/11/44-31/3/45 στους τακτικούς, έκτακτους, υπηρέτες και επί συμβάσει υπαλλήλους του Δήμου των ανώτατων ποσών βασικών μισθών που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 30, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-44-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου μέχρι 31/3/45 σε 10.000 δρχ και για όλο το οικονομ. έτος 1945-46.
Τόμος: 30, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-44-1

Πράξη: Έξοδα μετακίνησης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης για την 1η εβομάδα εκτός έδρας 4.000 δρχ και 3.000 δρχ για τη 2η εβδομάδα. Ψήφιση πίστωσης 74.000 δρχ. για έξοδα μετάβασης και επιστροφής του Δημάρχου και του Νικ. Τιρλιλή στην Αθήνα.
Τόμος: 30, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τιρλιλής, Νικόλαος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-44-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης εκκένωσης κοινόχρηστων βόθρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης εκκένωσης κοινόχρηστων βόθρων στο συνοικισμό Ν.Ιωνίας και βεβαίωση εξαίρετης περίπτωσης να γίνει αυτό άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-45-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί ψήφισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1944 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-46-1

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Βόλου με 50.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-46-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου, μετά από αίτηση του προέδρου του Αθαν. Τσαπραζόπουλου.
Τόμος: 30, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπραζόπουλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-46-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου "Νίκη".
Τόμος: 30, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου Νίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-47-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Πατριωτικής Ένωσης Ν.Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πατριωτική Ένωση Νέας Ιωνίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-47-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του οδοκαθαριστή Γεωργίου Χρυσοχού, λόγω τραυματισμού του κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Τόμος: 30, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-48-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του φοροτεχνικού Ιωάννη Πάνα, παθόντα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και αδυνατούντα να συντηρήσει την οικογένειά του.
Τόμος: 30, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-48-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ανδρομάχης Τσαγγαράκη, χήρας φοροτεχνικού υπαλλήλου.
Τόμος: 30, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαγγαράκη, Ανδρομάχη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-49-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας εφ' άπαξ βοηθήματος σε απολυθέντες υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας εφ' άπαξ βοηθήματος σε 5 απολυθέντες υπαλλήλους του Δήμου λόγω ορίου ηλικίας.
Τόμος: 30, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-49-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γεωργίου Κατσαούνη, πατέρα αποβιώσαντος φοροτεχνικού υπαλλήλου του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαούνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-50-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της καθαρίστριας του Δήμου Μαγδαληνής Μυλωνά, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας της και απολύθηκε.
Τόμος: 30, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνά, Μαγδαληνή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-50-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Αντωνίας Αλεξίου, συζύγου αποβιώσαντος φοροτεχνικού υπαλλήλου, με τον όρο της παραίτησης της αγωγής και κατάργησης της δίκης.
Τόμος: 30, σελ. 51 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Αντωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-51-3

Πράξη: Επισκευές Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης του Δήμου για την επισκευή των 7ου, 8ου, και 20ου Δημοτικών Σχολείων Ν. Ιωνίας και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιών.
Τόμος: 30, σελ. 53 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-53-3

Πράξη: Αποζημίωση υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Απόφαση για χορηγία αποζημίωσης σε 3 υπαλλήλους που εργάστηκαν και απογευματινές ώρες από το ποσό που δεν επιστράφηκε σε κατόχους γραμματίων του δημοτικού λαχείου κοινωνικής πρόνοιας, ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται σε ιδρύματα.
Τόμος: 30, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-55-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.830 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.830 δρχ. για έξοδα νοσηλείας του δημοτικού υπαλλήλου Κων. Μαρνελλόπουλου.
Τόμος: 30, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-55-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικροβοηθημάτων μέχρι 1.000 δρχ σε κάθε άπορη οικογένεια του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-56-1

Πράξη: Απόρριψη έφεσης του ταμία του Δήμου κατά απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Απόρριψη έφεσης του Αγ. Ζήτρου κατά της υπ.αριθμ.3 της 27/3/45 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και επικύρωση αυτής της απόφασης.
Τόμος: 30, σελ. 56 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή -- Αποφάσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-56-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 19/4/1945
Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού με 60.000 δρχ για τη λειτουργία του νυχτερινού σχολείου.
Τόμος: 30, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-60-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου με 150.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-61-1

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης περιοδικού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Διευθυντή του περιοδικού "Εθνικός Αγών" Εμ. Παντελίδη για τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού.
Τόμος: 30, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Περιοδικό Εθνικός Αγών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-62-1

Πράξη: Έγκριση εγκατάστασης ιδιώτη σε παράπηγμα του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση εγκατάστασης του αιτούντος Παρίση Κοτσάνη σε 1 δωμάτιο του παραπήγματος του Δήμου στο τέρμα της οδού Γαζή με τον όρο της διαφύλαξης του εκεί υλικού του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτσάνης, Παρίσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-62-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Κυνηγετικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Κυνηγετικού Ομίλου Βόλου με 30.000 δρχ. για την εξόντωση του επιβλαβούς πτηνού "κάργια".
Τόμος: 30, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-62-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Νομού Μαγνησίας με 200.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-63-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 30.000 δρχ.στον Ανδρ.Βαλιάντζα για διαφύλαξη των επίπλων του δημοτικού θεάτρου στην αποθήκη του από το 1942 και εξής.
Τόμος: 30, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλιάντζας, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-64-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τη χήρα του μεγάλου ευεργέτη του Ορφανοτροφείου Βόλου, Αθ. Μυλωνόπουλου.
Τόμος: 30, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Ορφανοτροφείο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνόπουλος, Αθ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-64-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για αποζημίωση.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης των Αφών Σαλφατή (εμπόρων) περί καταβολής της αξίας υελοπινάκων.
Τόμος: 30, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δημοτικό Αντισυφιλιδικό Ιατρείο
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Σαλφατή, Αφοί Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-65-1

Πράξη: Έγκριση έκτακτου Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση του έκτακτου Ειδικού Οργανισμού καταπολέμησης ελονοσίας με ισχύ 2 μηνών.
Τόμος: 30, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-65-2

Πράξη: Ανάθεση της οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Ανάθεση της οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου στον Κίμωνα Έξαρχο και καθορισμός αποζημίωσης τους σε 10.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οικονομική Υπηρεσία -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Κίμωνας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-66-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 21.250 δρχ.στη Διοίκηση Χωροφυλακής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 21.250 δρχ.στη Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας για έξοδα 1ης εγκατάστασης και επισκευής του οικήματος της.
Τόμος: 30, σελ. 67
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-67-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 23.570 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 23.570 δρχ.στο Διευθυντή του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας για έξοδα 1ης εγκατάστασης, επισκευής αρχειοθηκών κ.λ.π.
Τόμος: 30, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-67-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής ηλεκτροκινητήρα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του ηλεκτροκινητήρα του οικήματος Εξωραϊστικής όπου διαμένει η Ορεινή Ταξιαρχία.
Τόμος: 30, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Εξωραϊστική Βόλου
Ορεινή Ταξιαρχία (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-68-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 27.800 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 27.800 δρχ. στον Εισαγγελέα Βόλου για έξοδα αγοράς γραφικής ύλης.
Τόμος: 30, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-68-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του υποκαταστήματος της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδας για αποζημίωση για τα κλαπέντα έπιπλα
Τόμος: 30, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-69-1

Πράξη: Έγκριση παράδοσης μη αναγκαίων επίπλων σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση παράδοσης στη Μαρ. Παπία των μη αναγκαίων στο Δήμο επίπλων για το Δημοτικό Ιατρείο Ν.Ιωνίας και σύσταση Επιτροπής πραγματογνωμόνων από τους Εμ. Εμμανουήλ (υπομηχανικό του Δήμου), ένα μέλος οριζόμενο από την αιτούσα και τον Ιωαν. Μαρνελλόπουλο, για τον καθορισμό της αξίας των επίπλων.
Τόμος: 30, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Δημοτικό Ιατρείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
Μαρνελλόπουλος, Ιωάννης
Παπία, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-69-2

Πράξη: Απόφαση καταβολής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Απόφαση καταβολής δημοτικού φόρου 24.000 δρχ. από το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας για την παραλαβή 96 κιλών υφασμάτων.
Τόμος: 30, σελ. 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-70-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 9/5/1945
Πράξη: Ανάγνωση άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των άρθρων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1945-46. Διακοπή λόγω προχωρημένης ώρας.
Τόμος: 30, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1945 - 1946
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-71-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 11/5/1945
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1945-46.
Τόμος: 30, σελ. 72 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1945 - 1946
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-72-23

Πράξη: Αποπεράτωση αποχετευτικών εργασιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης για την αποπεράτωση των εργασιών στους βόθρους των Γ' των Ι' του συνοικισμού Νέας Ιωνίας και ψήφιση πίστωσης 100.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-94-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη έκτακτης νοσοκόμας στο Αφροδισιακό τμήμα του Νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-95-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της πρώην Διοίκησης Χωρ/κής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της πρώην Διοίκησης Χωρ/κής (Στρατονομίας) με ποσό 14.750 δρχ. για την πληρωμή της προμηθευθείσας γραφικής ύλης, εντύπων βιβλίων και ειδών γραφείου.
Τόμος: 30, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Διοίκηση Χωροφυλακής Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-95-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας εκκένωσης βόθρων του συνοικισμού Νέας Ιωνίας των τετραγώνων Α΄, Β΄, Ζ΄, και Κ΄. Έγκριση μελέτης για δαπάνη 480.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-95-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 26/5/1945
Πράξη: Ζήτημα εργοστασίου Φωταερίου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Απόφαση για μη επιστροφή των κλειδιών του εργοστασίου του Φωταερίου στον έκπτωτο ανάδοχο Γ. Κυρίτη και το μη εφικτό επαναλειτουργίας του εργοστασίου λόγω των βλαβών και των ελλείψεων.
Τόμος: 30, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-96-2

Πράξη: Καταβολή πολεμικού επιδόματος στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Βεβαίωση δυνατότητας του Δήμου για καταβολή πολεμικού επιδόματος και έγκριση χορήγησής του σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου για το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, έπειτα από διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-97-2

Πράξη: Αγορά για την καταπολέμηση των κωνωποειδών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφ.8 άρθρο 13 για την επισκευή ψεκαστήρων, αγορά ανταλλακτικών, ειδών γραφική ύλης για τη λειτουργία του συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών.
Τόμος: 30, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-98-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-98-2

Πράξη: Αγορά καλλιτεχνικών πινάκων κλπ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ 31 άρθρο 1 για δαπάνες αγοράς καλλιτεχνικών πινάκων, χαρτών, φωτογραφιών κ.λ.π.
Τόμος: 30, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-99-1

Πράξη: Έξοδα νοσηλείας άπορων πολιτών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ 8, άρθρο 9 για νοσήλεια άπορων δημοτών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για χορήγηση των νοσηλείων βάσει ιατρικών πιστοποιήσεων.
Τόμος: 30, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-99-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης 23.200 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 23.200 δρχ. για την πληρωμή αξίας καταναλωθέντος ηλεκτρικού ρεύματος, για φθορά διάφορων υλικών κατά τις γιορτές του Πάσχα και για εκτύπωση 100 πανηγυρικών προγραμμάτων λήξης πολέμου.
Τόμος: 30, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-99-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 29/5/1945
Πράξη: Ορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής εκτελούμενων έργων και προμήθειας διάφορων ειδών από τους Β. Γιαννακόπουλο και Εμ. Εμμανουήλ.
Τόμος: 30, σελ. 100 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Βάιος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-100-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.900 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.900 δρχ. για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ν. Παπαδόπουλου που μετέβη στην Αθήνα.
Τόμος: 30, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-101-1

Πράξη: Έκγριση καταβολής των οφειλόμενων ενοικίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Έκγριση καταβολής των οφειλόμενων ενοικίων στο Διανέλλο Γεωργούδη για την παραχώρηση αποθήκης προς στέγαση Ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία και ψήφιση δημιουργίας νέου εδαφίου για την πληρωμή ενοικίων αποθήκης στέγασης ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία.
Τόμος: 30, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδης, Διανέλλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-101-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Ισραηλίτικης Κοινότητας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της Ισραηλίτικης Κοινότητας περί μη καταβολής δημοτικού φόρου για την εισαγωγή 540 οκάδων αλεύρων.
Τόμος: 30, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-102-1

Πράξη: Έγκριση διαταγής του Δημάρχου στον ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Έγκριση διαταγής του Δημάρχου στον ταμία του Δήμου να καταθέτει τα τυχόν πλεονάσματα των εισπράξεων στην Εθνική Τράπεζα ως έντοκο λογαριασμό και εξουσιοδότηση του ταμία Δ. Τσεκούρα να κρατά ποσό ίσο με το ένα δωδεκατημόριο και το υπόλοιπο να το καταθέτει.
Τόμος: 30, σελ. 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-102-1

Πράξη: Έγκριση του προσωρινού Οργανισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση του προσωρινού Οργανισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας και συντήρησης εκθέτων του Δήμου οικονομικού έτους 1945-46.
Τόμος: 30, σελ. 102 - 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-102-6

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού σχετικά με τη σύσταση των θέσεων του πολιτικού μηχανικού και του αρχιτέκτονα για το οικ.έτος 1945-46.
Τόμος: 30, σελ. 107 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-107-2

Πράξη: Καταβολή κρατήσεων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Απόφαση για υποχρέωση δύο χηρών να καταβάλλουν τμηματικά ποσό από κρατήσεις λόγω σύνταξης των συζύγων τους.
Τόμος: 30, σελ. 108 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-108-2

Πράξη: Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση του Κανονισμού σύστασης ως Νομικού Προσώπου του Δημοτικού Αντιφυματικού Ιατρείου Βόλου και παραπομπή του για έκδοση σχετικού Βασιλικού Διατάγματος.
Τόμος: 30, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-109-2

Πράξη: Αποζημίωση απολυθέντα υπαλλήλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία των αποδοχών 3 μηνών στον απολυθέντα τεως δημοτικό υπάλληλο Μιχαήλ Τσαλαπάτα.
Τόμος: 30, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-110-1

Πράξη: Έγκριση πρακτικών πρόχειρης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση πρακτικών της πρόχειρης δημοπρασίας για τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας του ωρολογίου της πόλης.
Τόμος: 30, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ρολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-110-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 2/6/1945
Πράξη: Τροποποίηση των Ειδικών Οργανισμών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Τροποποίηση των Ειδικών Οργανισμών: 1) καθαριότητας 2) βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοτικών φόρων και 3)σταθμικών και μετρικών μικαιωμάτων, για τις δημοσιεύσεις των διορισμών.
Τόμος: 30, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-111-2

Πράξη: Καθαριότητα της πόλης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Βεβαίωση των εξαιρετικών περιστάσεων που επιβάλουν τη μεταφορά χαλίκων, απορριμάτων κλπ. λόγω των βομβαρδισμών, άνευ δημοπρασίας και έγκριση διάθεσης πίστωσης 280.000 δρχ για το σκοπό αυτό. Καθορισμός αριθμού εργατών.
Τόμος: 30, σελ. 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-112-1

Πράξη: Απονομή τιμών σε αποβιώσαντα Δημοτικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Λόγω του θανάτου του Δημοτικού Συμβούλου της περιόδου 1928-32 Γεωργ. Πάντου από τον ΕΛΑΣ - ΟΠΛΑ απόφαση για: 1) έκφραση συλληπητηρίων προς την οικογένειά του, 2) διαβίβαση αντίγραφου της απόφασης αυτής στην οικογένειά του 3) δημοσίευσή της σε εφημερίδες του Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάντος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-113-1

Πράξη: Μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού από το αποθεματικό για την επισκευή των7ου, 8ου, 20ου Δημοτικών Σχολείων Νέας Ιωνίας και 9ο Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-113-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Λουκά Κοντόπουλου για έξοδα εγχείρησης στην Αθήνα.
Τόμος: 30, σελ. 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντόπουλος, Λουκάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-113-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. για οικονομική ενίσχυση του περιοδικού "Εθνικός Αγών".
Τόμος: 30, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκδότες και εκδόσεις
Περιοδικό Εθνικός Αγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-113-2

Πράξη: Διαγραφή από τα έπιπλα του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Διαγραφή από τα έπιπλα του Δήμου του παραληφθέντα, από τις γερμανικές Αρχές κατοχής, χαρτοφύλακα.
Τόμος: 30, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-114-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης 600.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 600.000 δρχ. για την επιχορήγηση του Δημοτικού Αντιφυματικού Ιατρείου Βόλου
Τόμος: 30, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-114-2

Πράξη: Διαμόρφωση του παραλιακού χώρου θαλάσσιων λουτρών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Βεβαίωση της εξαιρετικής περίπτωσης και ανάγκης για τη διαμόρφωση του παραλιακού χώρου θαλάσσιων λουτρών από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι τον Άναυρο, άνευ δημοπρασίας, έγκριση διάθεσης πίστωσης 25.000 δρχ. για την πληρωμή των ημερομίσθιων στην εκκαθάριση του χώρου αυτού και καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού εργατών.
Τόμος: 30, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-115-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-115-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης 9.030 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση πίστωσης 9.030 δρχ. για νοσηλεία του τακτικού δημοτικού υπαλλήλου Βασ. Χατζάκου.
Τόμος: 30, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζάκος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-115-2

Πράξη: Επισκευές αυλόθυρων του Μαιευτηρίου και του Μουσείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση έργου επισκευής και επανόρθωσης 2 σιδερένιων αυλόθυρων του Μαιευτηρίου και του Μουσείου που παρασύρθηκαν από τα αυτοκίνητα.
Τόμος: 30, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δαπάνες
Δημοτικό Μαιευτήριο Βόλου
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-116-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης φόρου διοδίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης φόρου διοδίων του Ειδικού Ταμείου Μονίμων οδοστρωμάτων Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-116-1

Πράξη: Μισθοδοσία δημοτικών υπαλολήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Έκγριση προκαταβολής στους δημοτικούς υπαλλήλους του μισθού Ιουλίου και εξόφλησής του σε 4 μηνιαίες ίσες δόσεις.
Τόμος: 30, σελ. 116 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-116-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης σε δημοτικό υπάλληλο.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Έγκριση αποζημίωσης 30.000 δρχ στον πρώην φοροτεχνικό υπάλληλο του Δήμου Ευθύμιο Τόκα, που κατέστη ανάπηρος λόγω υπερκόπωσης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
Τόμος: 30, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τόκας, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-117-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για επιστροφή φόρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης για επιστροφή φόρου στον Διον. Φράγκιά από εξαγωγή λεμονιών στην πόλη της Λάρισας.
Τόμος: 30, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φραγκιάς, Διονύσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-117-1

Πράξη: Έκπτωση σε βεβαιωθέντα δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έκπτωση σε βεβαιωθέντα δημοτικό φόρο για επανεισαγόμενα προϊόντα.
Τόμος: 30, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-118-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ .στον ασθενή και άπορο Δημ. Καμαθάκη για έξοδα νοσήλειας και μεταφοράς του στην Αθήνα.
Τόμος: 30, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμαθάκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-119-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. στην ασθενή και άπορη Κυρατσώ Στάχτη για έξοδα νοσήλειας και μεταφοράς του στην Αθήνα.
Τόμος: 30, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάχτη, Κυρατσώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-119-2

Πράξη: Έκπτωση σε βεβαιωθέντα δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έκπτωση σε βεβαιωθέντα δημοτικό φόρο.
Τόμος: 30, σελ. 120 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-120-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μηνιαίου μισθού και του επιδόματος του προσωπικού του.
Τόμος: 30, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-122-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή πολεμικού επιδόματος στο προσωπικό για το μήνα Μάρτιο.
Τόμος: 30, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-123-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή πολεμικού επιδόματος στο προσωπικό για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
Τόμος: 30, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-123-2

Πράξη: Απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία των κατεργαζόμενων στη Μακρυνίτσα δερμάτων.
Τόμος: 30, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-124-1

Πράξη: Μισθοδοσία μηχανικού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των αποδοχών του μηνός Μαρτίου στο μηχανικό του Δήμου Κοτοπουλέα Γεώργιο.
Τόμος: 30, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτοπουλέας, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-124-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. στο Χαράλαμπο Σαμαρά για έξοδα νοσήλειας και αποστολής του σε ειδικό θεραπευτήριο.
Τόμος: 30, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-125-1

Πράξη: Υποβολή ευχής στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής στο Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να εφαρμοστεί η σύμβαση ηλεκτροφωτισμού μεταξύ του Δήμου και της Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου
Τόμος: 30, σελ. 125 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-125-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 9/6/1945
Πράξη: Αναγγελία θανάτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Αναγγελία των θανάτων των Κ. Κατσάρου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και του Μιχόπουλου Δημητρίου, δημοτικού υπαλλήλου, από τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Έκφραση συλλυπητηρίων, διάθεση ποσού για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δημοσίευση και διαβίβαση της απόφασης στις οικογένειές τους.
Τόμος: 30, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Μιχόπουλος, Δημήτρης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-126-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 22/6/1945
Πράξη: Ανάγκη μίσθωσης φορτηγού αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Βεβαίωση της εξαιρετική περίπτωσης και ανάγκης μίσθωσης εκ μέρους του Δήμου άνευ δημοπρασίας φορτηγού αυτοκινήτου του Μιλτ. Τσατσαράγκου και έγκριση μίσθωσή του για 4 μήνες.
Τόμος: 30, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-127-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 4/7/1945
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικον. έτους 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-129-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων και νοσηλευομένων εύπορων ιδιωτών, εργατών κλπ.
Τόμος: 30, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-129-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της προμήθειας των αναγκαίων ειδών βιωτικής ανάγκης με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 30, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-129-1

Πράξη: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση του Οργανισμού και Κανονισμού της Υπηρεσίας του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου
Τόμος: 30, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-129-2

Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Νεκροταφείου για το οικον. έτος 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προύπολογισμός -- 1945 - 1946
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-130-1

Πράξη: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ν. Δημητριάδας - Αναύρου για το οικον. έτος 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 130 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-130-6

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Νεκροταφείου για καταβολή πολεμικού επιδόματος για το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο στο προσωπικό του Νεκροταφείου, μετά από διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-135-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δ.Σ. του Νεκροταφείου με μικρή τροποποίηση σχετικά με την εξουσιοδότηση του διαχειριστή για διάφορες οικονομικές υποθέσεις.
Τόμος: 30, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-135-2

Πράξη: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Συνοικισμού Νέας Ιωνίας για το οικον. έτος 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 136 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-136-6

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. στην άπορη Ειρήνη Γεωργανού για έξοδα νοσηλέιας και αποστολής στην Αθήνα.
Τόμος: 30, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργανού, Ειρήνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-141-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγία μικροβοηθημάτων από το Δήμο μέχρι 1.000 δρχ σε κάθε άπορη οικογένεια. Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-141-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 300.000.000 δρχ για το α' τρίμηνο του οικον. έτους 1945-46 από το μόνιμο δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 30, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-142-1

Πράξη: Αγορά επίπλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς των επίπλων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Λαϊκού Ιατρείου Νέας Ιωνίας μετά από το γενόμενο καθορισμό της αξίας τους από γνωμοδοτική Επιτροπή.
Τόμος: 30, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-142-2

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του κεφ.38 άρθρο 4 για την ανέγερση Φυλακείων είσπραξης δημοτικών φόρων, μετά την ανατίναξη του υπάρχοντος στην παραλία και της χρήσης του Φυλακείου της Γορίτσας από το Σκοπευτικό Σύλλογο.
Τόμος: 30, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-143-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης αποπεράτωσης αποχωρητηρίων και ουρητηρίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης αποπεράτωσης αποχωρητηρίων και ουρητηρίων στην πλατεία. Ελευθερίας και μεταφορά της πίστωσης 500.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-144-1

Πράξη: Έγκριση μελέτης επισκευής Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης επισκευής Δημοτικών Φυλακείων είσπραξης φόρων και μεταφορά πίστωσης 210.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-144-1

Πράξη: Χορηγία αυξημένων συντάξεων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Βεβαίωση της οικονομικής επάρκειας του Δήμου για χορήγηση αυξημένων συντάξεων σε συνταξιούχους του Δήμου μετά από απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 30, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-144-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 5/7/1945
Πράξη: Αποδοχή απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Αποδοχή της απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής για χορήγηση στο Δήμο συμπληρωματικής ετήσιας αποζημίωσης 300.000 δρχ. για το οικον. έτος 1945-46, με τον όρο ο Δήμος να συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα της παραλίας.
Τόμος: 30, σελ. 145 - 146
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-145-2

Πράξη: Μέριμνα για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας από το Δήμο ποσότητας υφάσματος για την κατασκευή μπλουζών και βραχιόνιων για το προσωπικό των Γραφείων του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-146-1

Πράξη: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας εκκένωσης βόθρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας εκκένωσης βόθρου της οικίας Απ. Κουκουβίνου, όπου στεγάζεται η Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το Δήμο άνευ δημοπρασίας και αποδοχή του όρου να εξοφληθεί η δαπάνη των 18.000 δρχ. από τον ιδιοκτήτη σε 9 δόσεις.
Τόμος: 30, σελ. 146 - 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουβίνος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-146-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ιδιώτη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στην Αρτέμιδα Παπαρίση, χήρα του αποβιώσαντος κλιβανιστή του Δήμου, αποδοχών ίσων με 3 πλήρεις μισθούς του.
Τόμος: 30, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαρίση, Άρτεμις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-147-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ιδιώτη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στην Αρτέμιδα Παπαρίση, χήρα του αποβιώσαντος κλιβανιστή του Δήμου, εφ' άπαξ βοηθήματος 10.000 δρχ για έξοδα κηδείας του συζύγου της.
Τόμος: 30, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαρίση, Άρτεμις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-148-1

Πράξη: Έξοδα μετακίνησης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 12 άρθρο 5 για τα αμαξαγώγια του Νομοκτηνίατρου
Τόμος: 30, σελ. 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-148-1

Πράξη: Έγκριση παράτασης της μίσθωσης οικοπέδου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης της μίσθωσης οικοπέδου στην οδό Μακρυνίτσης, το οποίο χρησιμοποιείται ως Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-149-1

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού ναού Αναλήψεως με 500.000 δρχ. για την επισκευή των ζημιών από τους βομβαρδισμούς. Δημιουργία άρθρου "Οικονομική ενίσχυση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν.Αναλήψεως".
Τόμος: 30, σελ. 149 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αναλήψεως (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-149-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού ναού Αγίων Θεοδώρων με 150.000 δρχ για την επισκευή του μετά από ανατίναξη της παραλίας από το γερμανικό στρατό. Δημιουργία άρθρου "Οικονομική ενίσχυση Ιερού ναού Αγίου Θεοδώρων".
Τόμος: 30, σελ. 150
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-150-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. στον απολυθέντα φοροτεχνικό υπάλληλο του Δήμου Δημ. Μπουμπουλίδη.
Τόμος: 30, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπουλίδης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-150-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γεωργίου Κατσαούνη, πατέρα αποβιώσαντος φοροτεχνικού υπαλλήλου του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσαούνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-151-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ιδιώτη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας εφ' άπαξ βοηθήματος 20.000 δρχ. στην Όλγα Δημητρακοπούλου, αναξιοπαθούσα χήρα φονευθέντος φοροτεχνικού υπαλλήλου από τον ΕΛΑΣ το Σεπτέμβριο του 1943.
Τόμος: 30, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρακοπούλου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-151-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ιδιώτη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας εφ' άπαξ βοηθήματος 50.000 δρχ στην Αικατερινή Μιχοπούλου, αναξιοπαθούσα αδελφή δολοφονηθέντος από τον ΕΛΑΣ το 1943.
Τόμος: 30, σελ. 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μιχοπούλου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-152-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 30, σελ. 152 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-152-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ συλλόγου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Ψήφιση τμηματικής απόδοσης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 5 στο Θρησκευτικοφιλολογικό Σύλλογο "Οι Τρεις Ιεράρχες"
Τόμος: 30, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-153-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ συλλόγου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης σε 2 δόσεις της πίστωσης του κεφ. 30, άρθρο 1 στο Σύλλογο Θυμάτων Φασισμού.
Τόμος: 30, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Θυμάτων Φασισμού Νομού Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-153-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Ψήφιση τμηματικής απόδοσης της πίστωσης του κεφ. 23, άρθρο 1 υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-153-1

Πράξη: Ψήφιση απόδοσης συνδρομών υπέρ των Ωδείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης συνδρομών υπέρ των Ωδείων: 1) του Κ. Οικονομάκη 60.000 δρχ. 2)Στ. Επιφανείου 60.000 δρχ. 3) Β. Κόντη 40.000 δρχ. 4) Ε. Αδάμ 40.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ωδεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Ωδεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκη, Κική
Επιφανείου, Σταμούλης
Αδάμ, Έλλη
Κόντης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-153-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης υπέρ ιδρύματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 6 για επιχορήγηση της "Ιματιοθήκης Παιδιού".
Τόμος: 30, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιματιοθήκη Παιδιού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-154-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης υπέρ συνδέσμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης της πίστωσης του κεφ. 27, άρθρο 1 για επιχορήγηση του Συνδέσμου Εκδρομών " Η υπαίθριος ζωή"
Τόμος: 30, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Εκδρομών Η υπαίθριος ζωή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-154-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης υπέρ συνδέσμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης της πίστωσης του κεφ. 27, άρθρο 1 για επιχορήγηση στον Ορειβατικό Σύνδεσμο.
Τόμος: 30, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ορειβατικός Σύνδεσμος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-154-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης υπέρ ομοσπονδίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 25.000 δρχ στην Ομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Θεσσαλίας για τα έξοδα του Πανθεσσαλικού Συνεδρίου.
Τόμος: 30, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-155-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών Σωματείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης των συνεργαζόμενων αθλητικών Σωματείων, ΠΑΕΚ, Οδυσσεύς, Εθνικός με 100.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Αθλητικό Σωματείο Π.Α.Ε.Κ.
Αθλητικό Σωματείο "Οδυσσεύς"
Αθλητικό Σωματείο "Εθνικός"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-155-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης ομοσπονδίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Ομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Θεσσαλίας με 75.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-156-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Ερασιτεχνικού Πυγμαχικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Ερασιτεχνικού Πυγμαχικού Συλλόγου Βόλου για οικονομική ενίσχυση, μετά από διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ερασιτεχνικός Πυγμαχικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-157-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Μαγνησίας για οικονομική ενίσχυση, μετά από διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-157-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της Τοπικής Επιτροπής Σώματος Ελληνίδων Οδηγών με 100.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 157 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-157-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής υπονόμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής του υπονόμου μπροστά από τα ιχθυοπωλεία της παραλίας και ειδικά μπροστά πό το καφενείο "Ναυτιλία" μετά από τις καταστροφές των τελευταίων βομβαρδισμών.
Τόμος: 30, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-158-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής των δημοτικών βομβόπληκτων χαλκουργείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής των δημοτικών βομβόπληκτων χαλκουργείων και μεταφορά ποσού 150.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Χαλκουργείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δαπάνες
Δημοτικό Χαλκουργείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-158-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 20.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση των ορφανών Μυλωνά.
Τόμος: 30, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνά, Μαγδαληνή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-158-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 15.625 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 15.625 δρχ. για έξοδα νοσηλείας του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου.
Τόμος: 30, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-159-1

Πράξη: Έκγριση επέκτασης του δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έκγριση επέκτασης του δικτύου ύδρευσης του συνοικισμού Νέας Ιωνίας και μεταφορά πίστωσης 200.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-159-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων άνωθεν της πόλης για τη συγκέντρωση των υδάτων που κατακλίζουν τις οδούς Σπ.Σπυρίδη και Δον Δαλεζίου προς την κατεύθυνση του Αναύρου.
Τόμος: 30, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-160-1

Πράξη: Καθαριότητα οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης για ενίσχυση του κεφ. 9, άρθρο 7 (έκτακτη καθαριότητα οδών και πλατειών), βεβαίωση ανάγκης για εκτέλεση της υπηρεσίας άνευ δημοπρασίας και καθορισμός αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 30, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-160-2

Πράξη: Απομάκρυνση αλητών, επαιτών κλπ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ.24, άρθρο 12 για αποστολή αλητών, επαιτών, προσφύγων κλπ. στις πατρίδες τους
Τόμος: 30, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-161-1

Πράξη: Έξοδα ταφής απόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24 άρθρο 11 για δαπάνες ταφής των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-161-1

Πράξη: Προμήθεια μηχανημάτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση για ενίσχυση του κεφ. 12, άρθρο 4 για προμήθεια και συντήρηση μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων κλπ. με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-161-1

Πράξη: Προμήθεια εργαλείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης για την ενίσχυση του κεφ.35, άρθρο 6 για προμήθεια, επισκευή και συντήρηση εργαλείων κ.λ.π.
Τόμος: 30, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-162-1

Πράξη: Έγκριση εκκένωσης βόθρου αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση εκκένωσης βόθρου αποχωρητηρίων του οικήματος, όπου στεγάζονται οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άνευ δημοπρασίας και πληρωμή 50.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-162-1

Πράξη: Έγκριση της εγκατάστασης του φορολογικού Φυλακείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση της εγκατάστασης του φορολογικού Φυλακείου σε αγρό στη θέση Νεκροταφείο και καταβολής μηνιαίου μισθώματος 1500 δρχ στον ιδιοκτήτη του Ι. Μπορσοβάνα.
Τόμος: 30, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπορσοβάνος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-162-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης υπέρ του Ορφανοτροφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης πίστωσης του κεφ.24, άρθρο 9 στο Ορφανοτροφείο Βόλου, τμηματικά.
Τόμος: 30, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-163-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης πίστωσης του κεφ.26 άρθρο 1ως συνδρομής στη Φιλαρμονική Βόλου, τμηματικά.
Τόμος: 30, σελ. 163 - 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-163-2

Πράξη: Έξοδα ταφής απόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 9.150 δρχ. για την αγορά φερέτρων σε 3 απόρους του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-164-1

Πράξη: Καταβολή ενοικίου στον Κυνηγετικό Όμιλο Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ενοικίου στον Κυνηγετικό Όμιλο Βόλου για την κατάληψη από το Δήμο του παραρτήματός του για την εγκατάσταση των υπαλλήλων του φορολογικού σταθμού Αναύρου.
Τόμος: 30, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δαπάνες
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-164-2

Πράξη: Άσκησης προσφυγής κατά απόφασης του Νομάρχη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης της προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας για διαγραφές πιστώσεων από τα έξοδα του προϋπολογισμού οικον. έτους 1945 - 1946 και εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ν.Ραζή για άσκηση αυτής της προσφυγής.
Τόμος: 30, σελ. 165 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-165-2

Πράξη: Έγκριση εγκατάστασης τηλεφώνου στα Δημοτικά Σφαγεία.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση εγκατάστασης τηλεφώνου στα Δημοτικά Σφαγεία και μεταφορά πίστωσης 80.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο -- Δαπάνες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-166-1

Πράξη: Καθορισμός των μισθωμάτων των δημοτικών καταστημάτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Καθορισμός συμβιβαστικώς σε 500 δρχ. του μηνιαίου μισθώματος για τα δημοτικά καταστήματα της Αγοράς Παλαιών που έχουν πρόσοψη στην οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου και 800 δρχ για τα έχοντα πρόσοψη στην οδό Βόλου - Λαρίσης και Πλατεία Παλαιών.
Τόμος: 30, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου, Βόλου - Λάρισας)
Βόλος -- Πλατείες (Παλαιών)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-166-2

Πράξη: Εν μέρει αποδοχή αίτησης για φορολογική απαλλαγή.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Εν μέρει αποδοχή της αίτησης της Εμπορικής Εταιρίας των Υιών Εκμεκτσόγλου, απόφαση απαλλαγής από το βιομηχανικό φόρο και απόρριψη αίτησης για απαλλαγή του φόρου εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 30, σελ. 167 - 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Εμπορική Εταιρεία Υιών Εκμετσόγλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-167-2

Πράξη: Αμοιβή νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Ψήφιση απόδοσης της πίστωσης του κεφ.24, άρθρο 21 για αμοιβή της νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Τόμος: 30, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Εκπαίδευση
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-168-1

Πράξη: Παραλαβή αντιλυσσικών εμβολίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποστολής του υγειονομοφύλακα του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου στην Αθήνα για την παραλαβή αντιλυσσικών εμβολίων με δαπάνη του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-168-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 10, άρθρο 1 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-169-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 10, άρθρο 2 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-169-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 4, άρθρο 3 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 169 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-169-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 7, άρθρο 5 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-170-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 7 άρθρο 8, με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-170-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 9, άρθρο 13 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-170-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Αθ. Χατζημέμου ως ατνιπροέδρου του Αδελφάτου.
Τόμος: 30, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-171-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 3/8/1945
Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Ν. Παπαγεωργίου ως Προέδρου και των Δ. Λοϊζου, Σ. Σταθόπουλου ως μελών της τριμελούς εκτελεστική επιτροπής.
Τόμος: 30, σελ. 171 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Λοΐζος, Δημήτριος
Σταθόπουλος, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-171-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων του Νοσοκομείου δια προχείρου διαγωνισμού από επιτροπή 3 μελών του Αδελφάτου.
Τόμος: 30, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-172-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση δια πρόχειρου διαγωνισμού των τροφίμων που βρίσκονται στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-172-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των από το Δημόσιο καταβαλλόμενων νοσηλείων των νοσηλευόμενων υποδικο-καταδίκων.
Τόμος: 30, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-172-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης εφ' άπαξ σε απολυόμενους από το Νοσοκομείο.
Τόμος: 30, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-173-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη έκτακτης διευθύνουσας Αδελφής από την Σχολή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αθηνών.
Τόμος: 30, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-173-1

Πράξη: Αύξηση εργατών καθαριότητας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ 171 απόφασης με έγκριση αύξησης του αριθμού εργατών στην υπηρεσία καθαριότητας.
Τόμος: 30, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-173-1

Πράξη: Έγκριση επέκτασης του δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στη Νέα Ιωνία μετά από αίτηση των περιοίκων της οδού Μυριοφύτου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-173-2

Πράξη: Έκγριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έκγριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό για ενίσχυση του κεφ 32 αρθρο 3.
Τόμος: 30, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-174-1

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης ετοιμόρροπης οικοδομής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση κατεδάφισης με δαπάνη του Δήμου ετοιμόρροπης οικοδομής στην οδό Αθ. Διάκου 4, ιδιοκτησίας χήρας Διομ. Χατζηγεωργίου.
Τόμος: 30, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηγεωργίου, Διομήδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-174-2

Πράξη: Απόρριψη καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτήτρια οικοπέδου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Απόρριψη καταβολής αποζημίωσης στην Ελπ. Κουφοζήση για χρήση του κτήματός της προς τοποθέτηση παραπήγματος Δημοτικού Φυλακείου, γιατί δεν έγινε καμιά ζημιά σ' αυτό και έγκριση καταβολής σ'αυτή μηνιαίου μισθώματος.
Τόμος: 30, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφοζήση, Ελπινίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-175-2

Πράξη: Έγκριση καθαρισμού των πηγών Καλιακούδας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση καθαρισμού των πηγών Καλιακούδας άνευ δημοπρασίας υπό την επίβλεψη της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 30, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-176-1

Πράξη: Επισκευή των στομίων και εσχαρών των υπονόμων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έκγριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό για την εκτέλεση εργασίας επισκευής των στομίων και εσχαρών των υπονόμων στις οδούς Ιωλκού - Μεταμορφώσεως και 2ας Νοεμβρίου - Έρμού και Κουταρέλια.
Τόμος: 30, σελ. 176 - 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-176-2

Πράξη: Έγκριση εξακολούθησης της εργασίας καταπολέμησης κωνωποειδών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση εξακολούθησης της εργασίας καταπολέμησης κωνωποειδών και ελονοσίας, άνευ δημοπρασίας από ειδικά συνεργεία του Δήμου και καθορισμός ανώτατου αριθμού απασχοληθησομένων εργατών και των ημερομισθίων τους.
Τόμος: 30, σελ. 177 - 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-177-2

Πράξη: Οργάνωση αθλητικών αγώνων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ 27, άρθρο 2 για αθλοθέτηση αγώνων στην τελετή του "Αφανούς Ναύτου" στις 12 Αυγούστου και έγκριση χορηγίας εκ μέρους του Δήμου στο Σωματείο "Ναυτικός Όμιλος Βόλου" αντικείμενο αξίας 10.000 δρχ (κατά προτίμηση ναυτικής σημασίας).
Τόμος: 30, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-178-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.000 δρχ. υπέρ του ανάπηρου δημοτικού υπαλλήλου Αν. Παναγιωτακόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 30, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παναγιωτακόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-178-2

Πράξη: Επισκευή πεζογέφυρας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης του έργου επισκευής της πεζογέφυρας Καπακλή.
Τόμος: 30, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-179-1

Πράξη: Έγκριση εργασίας επισκευής αντλιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση εργασίας επισκευής αντλιών της συνοικίας Παλαιών, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-179-2

Πράξη: Αποζημίωση σε ιδιοκτήτη αποθήκης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για τη χρησιμοποίηση αποθήκης του Ανδρ. Βαλιάτζα από το Δήμο.
Τόμος: 30, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλιάντζας, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-180-1

Πράξη: Επισκευή δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ 11, άρθρο 2 για συντήρηση , επισκευή του δικτύου ύδρευσης κλπ.
Τόμος: 30, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-180-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Βρεφικού Σταθμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ 24, άρθρο 8 υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-181-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής οφειλόμενων ενοικίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των οφειλόμενων ενοικίων οικήματος Αφών Σαλφατή (οδός Δον Δαλεζίου - Αλεξάνδρας) που ο Δήμος χρησιμοποιεί ως Αντισυφιλιδικό Ιατρείο.
Τόμος: 30, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Αντισυφιλιδικό Ιατρείο
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Σαλφατή, Αφοί Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-181-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στην Επιτροπή προσφύγων Μακεδονίας - Θράκης κλπ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 19 για οικονομική ενίσχυση στην Επιτροπή προσφύγων Μακεδονίας - Θράκης κλπ.
Τόμος: 30, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-182-1

Πράξη: Διαρρύθμιση Δημοτικού Καταστήματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης του έργου διαρρύθμισης του α' ορόφου του δημοτικού καταστήματος, μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν κατά την αποχώρηση των Γερμανών.
Τόμος: 30, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-182-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 13.530 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 13.530 δρχ. υπέρ της Ασπασίας Ανδρίτσου, χήρας δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 30, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρίτσου, Ασπασία Ι.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-183-1

Πράξη: Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων στον Οργανισμό Δημοτικού Παιδικού Σταθμού .
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Εκλογή του Οδυσσέα Φαφίτη, του Δημ. Τριανταφύλλου, του Δημ. Ζυγά, του Δημ. Ηλιόπουλου, της Αφροδίτης Θεμελίδου και Ευρφροσύνης Σοφιανοπούλου ως Διοικητικών Συμβούλων στον Οργανισμό Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νέας Δημητριάδος - Αναύρου
Τόμος: 30, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέας Δημητριάδας (Βόλος). Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-183-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 8/8/1945
Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης έργου επισκευής του βοβμόπληκτου τμήματος της οδού Ερμού - Αγ.Νικολάου.
Τόμος: 30, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ερμου, Αγίου Νικολάου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-184-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης έργου επισκευής του Δημοτικού Καταστήματος.
Τόμος: 30, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-185-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης έργου επισκευής του κτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 30, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-185-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης αποπεράτωσης ημιτελούς μνημείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης αποπεράτωσης του ημιτελούς μνημείου Κακάβου στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Βόλου - Λαρίσης όπου τουφεκίστηκαν και ετάφησαν, στις 3/9/1944, 18 κάτοικοι του Βόλου από τους Γερμανούς.
Τόμος: 30, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Βόλος -- Μνημεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-185-2

Πράξη: Επισκευές σε αποχετεύσεις ιδιωτών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Βεβαιώση εξαιρετικής ανάγκης προμήθειας σε περιοίκους του τετραγώνου β' εθνικής της Νέας Ιωνίας των αναγκαίων για κτίσιμο και επικάλυψη ιδιωτικών βόθρων, άνευ δημοπρασίας και έγκριση πίστωση 160.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-186-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση δοκιμαστικής επισκευής τμήματος της οδού Ιάσονος με μακάσφαλτο, άνευ δημοπρασίας και διάθεση πίστωσης 50.000 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-187-1

Πράξη: Έξοδα καταρτίσεως και εκτυπώσεως δημοτολογίου και μητρώου αρρένων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από αποθεματικό για την ενίσχυση του κεφ 22, άρθρο 1 για έξοδα καταρτίσεως και εκτυπώσεως δημοτολογίου και μητρώου αρρένων και συμπληρώσεως και βιβλιοδετήσεως φθαρμένων βιβλίων.
Τόμος: 30, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-187-2

Πράξη: Ενίσχυση κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Ενίσχυση του κεφ. 24, άρθρο 3 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-188-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.900 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.900 δρχ. στον δημοτικό υπάλληλο Ιω. Παπαδόπουλο, για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 30, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-188-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Απόφαση για καταβολή από χήρα αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου οφειλόμενων από κρατήσεις λόγω σύνταξης του συζύγου της.
Τόμος: 30, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-189-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Απόφαση για καταβολή από χήρα αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου οφειλόμενων από κρατήσεις λόγω σύνταξης του συζύγου της.
Τόμος: 30, σελ. 189 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί, συντάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-189-3

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ποσού 3.440 δρχ. στο σωφέρ του Δήμου ως αποζημίωση 4 ημερών εκτός έδρας.
Τόμος: 30, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-191-1

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 34.160 δρχ για έξοδα δεξιώσεως του υφυπουργού τύπου κ.Ζακυνθινού.
Τόμος: 30, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Τύπου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζακυνθινός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-191-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης 6.000 δρχ
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 6.000 δρχ για δάφνινο στεφάνι που κατέθεσε ο Δήμος στη γιορτή του "Αφανούς Ναύτη".
Τόμος: 30, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-191-2

Πράξη: Πολεμικό επίδομα δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφ. 2, άρθρο 11 για πολεμικό επίδομα υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-192-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως με τη διάνοιξη της οδού Αγίου Νικολάου στο οικοδομικό τετράγωνο των οδών Δημητριάδος - Ερμού μετά από ρυμοτόμηση καταστραμμένων οικιών, ώστε να έχει το ίδιο πλάτος με αυτό μεταξύ των οδών Δημητριάδος - Ιάσονος.
Τόμος: 30, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αγίου Νικολάου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-192-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 17/8/1945
Πράξη: Λειτουργία Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση λήψης παντός μετρου για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου, εξουσιοδότηση του Ν. Τιρλιλή για μετάβασή του στην Αθήνα με σκοπό την επίλυση του θέματος αυτού και καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσής του.
Τόμος: 30, σελ. 193 - 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τιρλιλής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-193-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής και καθαρισμού φρεάτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής και καθαρισμού των φρεάτων του Συνοικισμού Ιωλκού για την ύδρευση των κατοίκων του και πληρωμή 200.00 δρχ για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-194-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την καταστροφή του άχρηστου αρχείου του λαχείου Δημοτικής Πρόνοιας που συστάθηκε από την προκάτοχη Δημοτική αρχή και επί Εαμοκρατίας, από τους Β. Γιαννακόπουλο, Ζ. Μαντίδη, Ι. Παπαδόπουλο.
Τόμος: 30, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Βάιος
Μαντίδης, Ζήσης
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-195-1

Πράξη: Έξοδα δεξιώσεων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση άνευ δημοπρασίας κι ανάλογα με τις ανάγκες διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ 4, άρθρο 9 για έξοδα δεξιώσεων κλπ.
Τόμος: 30, σελ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-195-1

Πράξη: Ενίσχυση κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Ενίσχυση του κεφ. 2, άρθρο, 8 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 195 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-195-2

Πράξη: Ενίσχυση κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Ενίσχυση του κεφ. 22, άρθρο 7 με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-196-1

Πράξη: Καθορισμός των αποδοχών διαφόρων δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Καθορισμός των αποδοχών του υπαλληλικού υπηρετικού και εργατικού προσωπικού του Δήμου, του Νομικού Συμβούλου και των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 30, σελ. 196
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-196-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως ώστε να επεκταθεί το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Αθανασάκη - Πολυμέρη και Ανώνυμης παρόχθιας και να περιληφθεί στο σχέδιο το γήπεδο του Σάββα Τζαμτζή και χορήγηση ιδιωτικής παρόδου στο Δημήτριο Τζαμτζή.
Τόμος: 30, σελ. 196 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαμτζής, Δημήτριος
Τζαμτζής, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-196-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους Γ. Καρμίρη και Ι. Παπαδόπουλο, τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου, πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος για την πρόσθετη εκτός κύριων καθηκόντων υπηρεσία τους.
Τόμος: 30, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-197-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 4/9/1945
Πράξη: Τροποποίηση κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 69 απόφασης με τροποποίηση κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 199 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-199-4

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ συλλόγου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 5 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του θρησκευτικού και φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Τόμος: 30, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-202-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 9 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 30, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-202-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Ναυτικού Ομίλου Βόλου με 75.000 δρχ. για την μετάβασή του στην Αθήνα στους Πανελλήνιους Κολυμβητικούς Αγώνες και χορηγία πίστωσης 2.500 δρχ. για τον πρώτο νικητή της ομάδας.
Τόμος: 30, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Κολυμβητικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-203-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αντιφυματικού Ιατρείου.
Τόμος: 30, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-203-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. υπέρ της δημοτικής υπαλλήλου Φρόσως Βουλγαροπούλου για έξοδα γάμου.
Τόμος: 30, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουλγαροπούλου, Φρόσω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-204-1

Πράξη: Ζήτημα αναδόχου του Φωταερίου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Χαρακτηρισμός ως μη νομίμων των ισχυρισμών του έκπτωτου αναδόχου του φωταερίου Γ. Κυρίτση και εμμονή στην απόφαση υπ.αριθμ. 74 της 25ης/5/1945.
Τόμος: 30, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-204-1

Πράξη: Αύξηση αποδοχών των συνταξιούχων του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των αποδοχών των συνταξιούχων του Δήμου από την 1/7/71945, μετά από απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 30, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-204-2

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Απόφαση για επισκευή της οδού Ιάσονος με ασφαλτέξ με αυτεπιστασία της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-205-1

Πράξη: Επισκευή αντλίας υδραγωγείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της αντλίας του υδραγωγείου του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-205-2

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση του έργου επισκευής τμήματος της οδού Αντωνοπούλου, μεταξύ Ερμού και Αλεξάνδρας, καθώς και τμήματος της οδού Κασσαβέτη, μεταξύ των οδών Γαζή - Κωνσταντά, και έγκριση της μελέτης από την Μηχανική Υπηρεσία.
Τόμος: 30, σελ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αντωνοπούλου, Κασσαβέτη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-206-1

Πράξη: Έγκριση της κατασκευής Φυλακείου δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής Φυλακείου δημοτικών φόρων, μπροστά από το Τελωνείο, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 30, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-206-2

Πράξη: Έγκριση της επισκευής οχετού αποχέτευσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του οχετού αποχέτευσης μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο.
Τόμος: 30, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-207-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του οδοστρωτήρα του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-207-1

Πράξη: Έγκριση της εκκένωσης βόθρου του Πολυιατρείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκκένωσης βόθρου του Πολυιατρείου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 30, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-207-2

Πράξη: Έγκριση των επισκευών στα Δημοτικά Σφαγεία.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση των επισκευών στα Δημοτικά Σφαγεία με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 30, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-208-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας διαφόρων επίπλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας διαφόρων επίπλων για τα Φυλακεια δημοτικών φόρων.
Τόμος: 30, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-208-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στη Διοικητική Επιτροπή της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Εκλογή του Β. Γιαννακόπουλου ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Διοικητική Επιτροπή της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου. Διοικητική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Βάιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-208-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης στη Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 29, άρθρο 7 στη Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-209-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης στη Νυχτερινή Σχολή Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 3 στη Νυχτερινή Σχολή Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 30, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-209-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης στην Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 4 στην Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων.
Τόμος: 30, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-209-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 150.000 δρχ. υπέρ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 30, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος). Εκκλησιαστική Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-210-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης 500.000 δρχ. υπέρ του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 30, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος). Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-210-2

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης και της υπόλοιπης επιχορήγησης υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-211-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου συντήρησης οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Αναγνώριση των εξαιρετικών αναγκών σύστασης συνεργείου συντήρησης οδών και πλατειών, καθορισμός ανώτατου αριθμού εργατών και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-211-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής για την παραλαβή πάσης φύσης προμηθειών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αγησ. Πρατογιάννη, Ζήση Μαντίδη, Αντ. Καραθανάση και Νικ. Στρατηγόπουλο ως μελών της Επιτροπής για την παραλαβή πάσης φύσης προμηθειών.
Τόμος: 30, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Μαντίδης, Ζήσης
Καραθανάσης, Αντώνιος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-212-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής δημοπρασιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Εκλογή των Φ. Φιλιππίδη, Εμ. Εμμανουήλ, Αγησ. Πρατογιάννη, Γ. Ανιτσά, Ν. Μπολώτα και Ζ. Μαντίδη ως μελών της Επιτροπής δημοπρασιών πάσης φύσεως εκτελούμενων δημοτικών έργων.
Τόμος: 30, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππίδης, Φίλιππος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Ανιτσάς, Γεώργιος
Μπολώτας, Νικόλαος
Μαντίδης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-212-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως εκτελούμενων δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Εκλογή των Εμ. Εμμανουήλ και Γ. Ανιτσά ως μελών της Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως εκτελούμενων δημοτικών έργων από200.001 έως 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-212-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας πίστωσης 300.000 δρχ. (2.000 δρχ. έκαστος) υπέρ των 150 άπορων φυματικών της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-213-1

Πράξη: Χορηγία υλικών για κατασκευή ιδιωτικών βόθρων σε ενδεείς περιοίκους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Απόφαση για χορηγία υλικών για κατασκευή ιδιωτικών βόθρων στους ενδεείς περιοίκους του τετραγώνου Β΄του Συνοικισμού Νέας Ιωνίας, άνευ δημοπρασίας και έγκριση πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-213-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 5/9/1945
Πράξη: Λειτουργία Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Επιτρόπου Νικ. Τιρλιλή σχετικά με την υπόθεση της λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου και έκφραση ευχαριστιών προς αυτόν.
Τόμος: 30, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τιρλιλής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-215-1

Πράξη: Αναμόρφωση απόφασης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 201 απόφασης με αύξηση του αριθμού των εργατών.
Τόμος: 30, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-215-2

Πράξη: Έγκριση των ενεργειών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την επικύρωση των πρακτικών των μειοδοτικών δημοπρασιών για την επισκευή:1) του βομβόπληκτου τμήματος της οδού Ερμού, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, 2) του Δημοτικού Θεάτρου, 3) της πεζογέφυρας του Κραυσίδωνα και 4) του α΄ορόφου του Δημοτικού Καταστήματος.
Τόμος: 30, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-216-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. υπέρ του ασθενούς απολυθέντα φοροτεχνικού του Δήμου Ευθύμιου Τόκα.
Τόμος: 30, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τόκας, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-217-1

Πράξη: Προμήθεια υλικών σε ενδεείς περιοίκους για κατασκευή ιδιωτικών βόθρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Βεβαίωση εξαιρετικής περίπτωσης εστίας μόλυνσης των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων του τετραγώνου Γ΄του Συνοικισμού Νέας Ιωνίας και προμήθεια υλικών στους ενδεείς περιοίκους για κατασκευή ιδιωτικών βόθρων. Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-217-2

Πράξη: Προμήθεια υλικών σε ενδεείς περιοίκους για κατασκευή ιδιωτικών βόθρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Βεβαίωση εξαιρετικής περίπτωσης εστίας μόλυνσης των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων του τετραγώνου Ζ΄του Συνοικισμού Νέας Ιωνίας και προμήθεια υλικών στους ενδεείς περιοίκους για κατασκευή ιδιωτικών βόθρων. Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-218-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 22/9/1945
Πράξη: Ανάγκη στέγασης των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής ανάγκης για στέγαση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και μίσθωση του κτηρίου των αδελφών Σαλφατή, άνευ δημοπρασίας, για δύο έτη.
Τόμος: 30, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Αντισυφιλιδικό Ιατρείο
Οικογενειακό Όνομα ως Θέμα: Σαλφατή, Αφοί Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-220-2

Πράξη: Έγκριση της ανέωξης αποχετευτικού χαντακιού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανέωξης αποχετευτικού χαντακιού για την αποχέτευση των υδάτων στο χείμαρρο Άναυρο με σκοπό την αποφυγή πλημμύρας στη Νέα Δημητριάδα, άνευ δημοπρασίας και χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-221-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-222-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παραμονή των απολυμένων στις θέσεις τους για την κανονική λειτουργία του νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-222-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μισθού του προσωπικού του νοσοκομείου με βάση την απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-222-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το διορισμό του Νικ. Ραζή ως δικηγόρου του νοσοκομείου και εξουσιοδότηση να αποκρούσει την αγωγή πρώην νοσοκόμας.
Τόμος: 30, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-223-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πληρωμής ειδικής πίστωσης προς το δικηγόρο Νικ. Ραζή για γνωμοδοτήσεις σε διάφορα θέματα και υποθέσεις του νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-223-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πίστωσης με σκοπό την αγορά ραδιοφώνου για τη ψυχαγωγία των νοσηλευομένων.
Τόμος: 30, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-223-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση επισκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-223-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα.
Τόμος: 30, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-224-1

Πράξη: Παροχή βοήθειας σε πλημμυροπαθείς οικογένειες.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Έγκριση ενεργειών παροχής βοήθειας εκ μέρους του Δημάρχου στις 60 πλημμυροπαθείς οικογένειες του συνοικισμού Νέας Δημητριάδας και έγκριση χορηγίας εφάπαξ βοηθήματος 4.000 δρχ. σε κάθε οικογένεια.
Τόμος: 30, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-224-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης υπέρ της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης της πίστωσης του κεφ. 22, άρθρο 29 υπέρ της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών.
Τόμος: 30, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-225-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 75.000 δρχ. υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Τόμος: 30, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-225-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ίβου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 30, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ίβος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-226-1

Πράξη: Απόφαση για μετονομασία της οδού Ιωλκού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Απόφαση για μετονομασία της οδού Ιωλκού σε οδό Ελ. Βενιζέλου.
Τόμος: 30, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιωλκού, Ελ. Βενιζέλου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-226-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Νυχτερινό Σχολείο του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Εκλογή του Φιλ. Φιλιππίδη ως αντιπροσώπου του Δήμου στο Νυχτερινό Σχολείο του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 30, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-226-2

Πράξη: Έγκριση της εκτέλεσης αντιπλημμυρικού έργου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης αντιπλημμυρικού έργου στο συνοικισμό Νέας Δημητριάδας, άνευ σημοπρασίας και χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλημμύρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-227-1

Πράξη: Έκθεση - απάντηση του Δήμου σχετικά με τις προκληθείσες από τον πόλεμο ζημιές.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Έκθεση - απάντηση του Δήμου στο ερωτηματολόγιο της Νομαρχίας Μαγνησίας σχετικά με τις προκληθείσες από τον πόλεμο ζημιές σύμφωνα με το απογραφικό δελτίο όλων των Δήμων και Κοινοτήτων.
Τόμος: 30, σελ. 227 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έκτακτες ανάγκες -- Αντιμετώπιση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-227-3

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού της Υπηρεσίας Αντιφυματικού Ιατρείου.
Τόμος: 30, σελ. 229 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-229-6

Πράξη: Έγκριση προμήθειας θερμαστρών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας 8 θερμαστρών για τη θέρμανση των γραφείων του Δήμου με πρόχειρο διαγωνισμό.
Τόμος: 30, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-234-2

Πράξη: Εκτέλεση έργων στο Συνοικισμό Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατεδάφισης των Β΄, Γ΄, Ζ΄, Η΄τετραγώνων του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας καθώς και της μερικής εκκένωσης βόθρων και χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-235-1

Πράξη: Μίσθωση τρακτέρ για τη μεταφορά χαλίκων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση της μίσθωσης τρακτέρ για την μεταφορά συσσωρευθέντων χαλίκων στις οδούς της πόλης λόγω πλημμύρας και πληρωμή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του και στον Κρατικό Οργανισμό Μεταφορών για τη διάθεση αυτοκινήτου.
Τόμος: 30, σελ. 235 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Αυτοκίνητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Κρατικός Οργανισμός Μεταφορών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-235-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου Θεοδ. Διαμαντόπουλου για έξοδα νοσηλείας της συζύγου του.
Τόμος: 30, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διαμαντόπουλος, Θεοδ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-236-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την ενέργεια δημοπρασιών των πάσης φύσεως προμηθειών του Δήμου από τους Αντ. Καραθανάση και Ι. Παπαδόπουλο.
Τόμος: 30, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-236-2

Πράξη: Επισκευές Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 39, άρθρο 10 με 251.000 δρχ. από το αποθεματικό για τις επισκευές των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 30, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-237-1

Πράξη: Χορηγία επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας σε δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στους εκτάκτους και επί συμβάσει υπαλλήλους του Δήμου και εν μέρει τροποποίηση των Ειδικών Οργανισμών καθαριότητας, βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φόρων και σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-237-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. υπέρ της Σχολικής Εφορίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 150.000 δρχ. υπέρ του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 30, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-238-2

Πράξη: Έκφραση λύπης.
Εισηγητής: Κανταρτζής, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έκφραση λύπης προς τον Ιω. Κανταρτζή για τις απρεπείς φράσεις κατά του Δημάρχου και έκφραση αμέριστης εμπιστοσύνης προς το Δήμαρχο. (Ο Ι. Κανταρτζής κατηγόρησε το Δήμαρχο ότι παραγνωρίζει το έργο του και ζήτησε να παύσει να παρίσταται ως Διοικ. Επίτροπος).
Τόμος: 30, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππίδης, Φίλιππος
Ανιτσάς, Γεώργιος
Μαλικέντζος, Γεώργιος
Μπακουλάκης, Αγαμέμνων
Σουγιουλτζόπουλος, Μιλτιάδης
Τιρλιλής, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Διοικούσα Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζής, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-239-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 8/10/1945
Πράξη: Ανακήρυξη του Αρχιστράτηγου των Βρεττανικών Δυνάμεων ως επίτιμου Δημότη.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Ανακήρυξη του Αρχιστράτηγου των Βρεττανικών Δυνάμεων Ρ. Σκόμπυ ως επίτιμου Δημότη και ανάθεση στο Δήμαρχο να επιδώσει ιδιοχείρως το ψήφισμα σε αυτόν.
Τόμος: 30, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Scobie, Ronald MacKenzie, Sir (1893 - 1969)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-240-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας προσωρινού δανείου σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας προσωρινού δανείου 18.000 δρχ. σε κάθε τακτικό, έκτακτο υπάλληλο του Δήμου και στους οδοκαθαριστές.
Τόμος: 30, σελ. 240 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-240-3

Πράξη: Προμήθεια υλικών για την κατασκευή ιδιωτικών βόθρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Βεβαίωση της εξαιρετικής περίπτωσης προμήθειας αναγκαίων υλικών στους περιοίκους του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας για την κατασκευή ιδιωτικών βόθρων, άνευ δημοπρασίας και χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-242-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 13/10/1945
Πράξη: Μεταφορά πίστωσης για το σχηματισμό αποθεματικού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 8.000.000 δρχ. από το κεφ. 35, άρθρο 2 για σχηματισμό μείζονος αποθεματικού και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό σε κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 30, σελ. 243 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-243-3

Πράξη: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε πανελλήνιο συνέδριο.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πανελλήνιο Συνέδριο Διεκδίκησης Εθνικών Δικαίων στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους τους Ν. Παπαγεωργίου, Νικ. Τιρλιλή, Β. Γιαννακόπουλο και Γ. Ανιτσά και καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων μετάβασης στη Θεσσαλονίκη.
Τόμος: 30, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Πανελλήνιο Συνέδριο Διεκδίκησης Εθνικών Δικαίων (1945 : Θεσσαλονίκη)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Τιρλιλής, Νικόλαος
Γιαννακόπουλος, Βάιος
Ανιτσάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-245-1

Πράξη: Έγκριση αθλοθέτησης ιστιοπλοϊκών αγώνων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση αθλοθέτησης εκ μέρους του Δήμου των Ισιοπλοϊκών Αγώνων στη Θεσσαλονίκη και χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 245 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Ιστιοπλοΐα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-245-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της δαπάνης 750.000 δρχ. για την επισκευή του α΄ορόφου του Δημοτικού Καταστήματος.
Τόμος: 30, σελ. 246
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-246-1

Πράξη: Αποπεράτωση του σχεδίου πόλης του συνοικισμού Νέας Δημητριάδας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης της αποπεράτωσης του σχεδίου πόλης του συνοικισμού Νέας Δημητριάδας στο μηχανικό Αναστ. Γκανίλα.
Τόμος: 30, σελ. 246 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκανίλας, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-246-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση επανερχόμενων ομήρων και αιχμαλώτων δημοτών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε κάθε επανερχόμενο από αιχμαλωσία και ομηρία δημότη εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 5.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 247 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-247-2

Πράξη: Έγκριση της εκμίσθωσης αποθήκης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκμίσθωσης, για αόριστο χρόνο, της αποθήκης στη ΒΔ. πλευρά του περιβόλου του Φωταερίου στους κρεοπώλες αδελφούς Πιπικάκη και καθορισμός του μηνιαίου μισθώματος.
Τόμος: 30, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Οικογενειακό όνομα ως Θέμα: Πιπικάκη, Αφοί Ε.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-248-2

Πράξη: Έγκριση της επιπλέον δαπάνης για την κατασκευή μνημείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλέον δαπάνης για την κατασκευή μνημείου στο 6ο χλμ. της οδού Βόλου - Λάρισας εις μνήμη των 18 εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς πολιτών.
Τόμος: 30, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ιστορία -- 1939 - 1945
Βόλος -- Μνημεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-249-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 800.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 800.000 δρχ. για εκλογικά έξοδα λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.
Τόμος: 30, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-249-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. για την εκτέλεση μικροεπισκευών και υδροχρωματισμού του κτηρίου που στεγάζει το Λαϊκό Ιατρείο του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δαπάνες
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-250-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας αδιάβροχων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας 5 αδιάβροχων για τους εργάτες καθαριότητας του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-250-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000 δρχ. υπέρ του Κ. Μωϋσόγλου για την αποπεράτωση των σπουδών του γιού του στην Παιδαγωγική Ακαδημία.
Τόμος: 30, σελ. 251 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μωϋσόγλου, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-251-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των απόρων Ελένη Μαχούτα και Βασιλική Κοβούλη για έξοδα νοσηλείας στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Τόμος: 30, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαχούτα, Ελένη
Κοβούλη, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-252-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων από 1/10/1945 έως 31/12/1945 άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-252-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πίστωσης με σκοπό την αγορά ραδιοφώνου για τη ψυχαγωγία των νοσηλευομένων.
Τόμος: 30, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-253-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη μιας έκτακτης νοσοκόμας για τη χειρουργική κλινική.
Τόμος: 30, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-253-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 13.750 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 13.750 δρχ. για την πληρωμή εξόδων νοσηλείας του δημοτικού υπαλλήλου Στέφανου Σούλα.
Τόμος: 30, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-253-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. υπέρ των απόρων οικογενειών του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-253-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης του ποσού των 300.000 δρχ. από τον μόνιμο δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 30, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-254-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 17.600 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 17.600 δρχ. για την πληρωμή εξόδων νοσηλείας του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Μπολώτα.
Τόμος: 30, σελ. 254 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-254-2

Πράξη: Έγκριση διάνοιξης οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση διάνοιξης της οδού 57 δια της ρυμοτόμησης του μανδρότοιχου Τζάνα μεταξύ των οδών Σπυρίδη - Πορταριάς - Αχιλλοπούλου.
Τόμος: 30, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-255-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης δεύτερου Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης του Αναστ. Μπαϊρακτάρη ως δευτέρου Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 255 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαϊρακτάρης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-255-2

Πράξη: Επισκευή του υπονόμου της συνοικίας των Παλαιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας αποκάλυψης, καθαρισμού και μερικής επισκευής του υπονόμου της συνοικίας των Παλαιών απέναντι από τα Δημοτικά Χαλκουργεία στον Ιω. Δραγογιάννη.
Τόμος: 30, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δραγογιάννης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-256-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μισθού του προσωπικού του.
Τόμος: 30, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-256-2

Πράξη: Προέκταση αντιπλημμυρικού χαντακιού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Αναγνώριση του ανεπίδεκτου της αναβολής εκτέλεσης της προέκτασης του αντιπλημμυρικού χαντακιού στο συνοικισμό της Νέας Δημητριάδας και έγκριση δαπάνης 1.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 257 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-257-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 3/11/1945
Πράξη: Εισαγωγή ποσού από εισπράξεις δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Εισαγωγή ποσού 37.000.000 δρχ. από εισπράξεις δημοτικών φόρων στα έσοδα του Δήμου και μεταφορά του σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 30, σελ. 260 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-260-4

Πράξη: Επισκευές οικήματος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής των εσωτερικών ασβεστοχρισμάτων και υδροχρωματισμών των θαλάμων του οικήματος όπου στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τόμος: 30, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-263-2

Πράξη: Επισκευή αντλίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 25.000 δρχ. για την επισκευή της αντλίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 30, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-264-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στην Εφορία Μαθητικών Συσσιτίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γ. Μαλικέντζου ως αντιπροσώπου του Δήμου στην Εφορία Μαθητικών Συσσιτίων.
Τόμος: 30, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Εφορία Μαθητικών Συσσιτίων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλικέντζος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-264-1

Πράξη: Μετονομασία της οδού Αλεξάνδρας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Μετονομασία της οδού Αλεξάνδρας σε οδό 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 30, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας, 28ης Οκτωβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-264-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας και δεύτερης οικονομικής ενίσχυσης 100.000 δρχ. στη Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-265-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ της Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας και δεύτερης οικονομικής ενίσχυσης 50.000 δρχ. στην Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων.
Τόμος: 30, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-265-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Αντωνίας Αλεξίου, χήρας φοροτεχνικού υπαλλήλου.
Τόμος: 30, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξίου, Αντωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-266-2

Πράξη: Καταβολή βοηθήματος στους επανελθόντες από ομηρία δημότες.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος και στους υπόλοιπους εξ' αιχμαλωσίας και ομηρίας επανελθόντες δημότες.
Τόμος: 30, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-267-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση του β΄συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη της επισκευής του α΄ορόφου του Δημοτικού Καταστήματος.
Τόμος: 30, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-267-2

Πράξη: Έγκριση κατεδάφισης αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατεδάφισης αποχωρητηρίων και μερικής εκκένωσης βόθρων στα στοιχεία Η΄και Α΄Εθνικής Τραπέζης στο Συνοικισμό Νέας Ιωνίας και χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-269-1

Πράξη: Ανακήρυξη της Μαρίας Σκενδεράνη ως μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Ανακήρυξη της Μαρίας Σκενδεράνη ως μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου, απόφαση για :1) ανάρτηση της προσωπογραφίας της στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2) ονομασία της 1ης δεξιάς ανώνυμης παρόδου του Δη. Μεγάρου (από Ιάσονος έως Γαλλίας ) σε οδό Μ. Σκενδεράνη, 3) εντοιχισμό, στο δεξιό μέρος της κύριας εισόδου, πλάκας με χρυσά γράμματα "Δημαρχιακό Μέγαρο Δωρεά Μ. Σκενδεράνη" καθώς και 4) τέλεση ετήσιου μνημόσυνου.
Τόμος: 30, σελ. 269 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-269-3

Πράξη: Ανακήρυξη της Μαρίας Σκενδεράνη ως μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Ανακήρυξη της Μαρίας Σκενδεράνη ως μεγάλης ευεργέτιδας του Δήμου, απόφαση για :1) ανάρτηση της προσωπογραφίας της στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2) ονομασία της 1ης δεξιάς ανώνυμης παρόδου του Δη. Μεγάρου (από Ιάσονος έως Γαλλίας ) σε οδό Μ. Σκενδεράνη, 3) εντοιχισμό, στο δεξιό μέρος της κύριας εισόδου, πλάκας με χρυσά γράμματα "Δημαρχιακό Μέγαρο Δωρεά Μ. Σκενδεράνη" καθώς και 4) τέλεση ετήσιου μνημόσυνου.
Τόμος: 30, σελ. 269 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μ. Σκενδεράνη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-269-3

Πράξη: Επισκευές Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη επισκευής της στέγης του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 30, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Επισκευές
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-271-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη επισκευής των Δημοτικών Φυλακείων.
Τόμος: 30, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δαπάνες
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-271-2

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη κατασκευής αποχωρητηρίων και ουρητηρίων στην πλατεία Ελευθερίας.
Τόμος: 30, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-272-1

Πράξη: Υδραυλική εγκατάσταση Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 30, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δαπάνες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-272-2

Πράξη: Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικού χαντακιού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη κατασκευής του τεχνικού αντιπλημμυρικού χαντακιού της Νέας Δημητριάδας.
Τόμος: 30, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-273-1

Πράξη: Αναγνώριση ανάγκης έργων:
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης των εξής έργων: 1) κατασκευή τάφρου πίσω από το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας, 2) διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη διασταύρωση των οδών Χαλκιδώνας και ανώνυμης προς Κραυσίδωνα, 3) διαμόρφωση της οδού Βυζαντίου και της όχθης Κραυσίδωνα για αποφυγή πλημμύρας του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-273-2

Πράξη: Επισκευή παραπηγμάτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής στο τέρμα της οδού Γαζή των ξύλινων παραπηγμάτων για τη στέγαση των πλημμυροπαθών της Νέας Δημητριάδας και Τσαλαπάτα από τον εργολάβο Αναστ. Γκανίλα.
Τόμος: 30, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πλημμύρες
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-274-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ. με σκοπό την κατασκευή εξέδρας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στον Αγγλοελληνικό Σύνδεσμο Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
Αγγλοελληνικός Σύνδεσμος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-275-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. στο φρεατορύχο Πρόδρομο Τεπεγκιόζη για την εκσκαφή του φρέατος κοντά στους στρατώνες (τυχόν ανεύρεση θαμμένων πτωμάτων).
Τόμος: 30, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τεπεγκιόζης, Πρόδρομος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-276-1

Πράξη: Επισκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της ανάθεσης επισκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης των Δημοτικών Σφαγείων, άνευ δημοπρασίας, στον ηλεκτρολόγο Πέτρο Γερμανάκο.
Τόμος: 30, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γερμανάκος, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-276-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000 δρχ. στον απολυμαντή του Δήμου και πάσχοντα από ρευματισμούς Γ. Έξαρχο για τα έξοδα θερμών λουτρών.
Τόμος: 30, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-277-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Σχολικής Εφορίας του 1ου Γυμνασίου Αρρένων.
Τόμος: 30, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-277-1

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής των οδών Αλεξάνδρας και Ιάσονος με ασφαλτέξ, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας, Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-277-2

Πράξη: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ευ. Καραμπατζάκη, Γ. Χρήστου, Σπ. Διαμαντόπουλου και Κων. Κουτσούκου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου.
Τόμος: 30, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-278-2

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος του ναού της Αναλήψεως.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος του ναού της Αναλήψεως για συμπληρωματική πίστωση με σκοπό την επισκευή του ναού.
Τόμος: 30, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-279-1

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Παραπομπή των συγκριτικών πινάκων επισκευής του Δημοτικού Καταστήματος, εργολαβίας Θ. Ταμπακόπουλου, και κατασκευής τεχνικού αντιπλημμυρικού χαντακιού στο χείμαρρο Άναυρο στη Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων λόγω της οικονομικής τους υπέρβασης.
Τόμος: 30, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-273-1

Πράξη: Ανάγκη εξεύρεσης μηχανικού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της εξεύρεσης μηχανικού για την εποπτεία των δημοτικών έργων.
Τόμος: 30, σελ. 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-273-1

Πράξη: Ανάγκη επισκευής του παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Ανάγκη επισκευής του παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου λόγω της μεγάλης δαπάνης της μεταφοράς των ιατρών με αμαξαγώγια.
Τόμος: 30, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-279-1

Πράξη: Απαλλαγή από μίσθωση.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Απαλλαγή της Αικ. Κόγια από την υποχρέωση της περαιτέρω μίσθωσης του αποχωρητηρίου της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 30, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόγια, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-279-1

Πράξη: Ανακληση απόλυσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Ανακληση της απόλυσης του Κων. Κουκουλάγκου, επιμελητή του Δημ. Θεάτρου και έγκριση καταβολής των αποδοχών του.
Τόμος: 30, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουλάγκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-279-2

Πράξη: Μισθοδοσία φοροτεχνικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής της διαφοράς των αποδοχών σε 12 φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 30, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-280-2

Πράξη: Αύξηση του δικαιώματος σφαγής.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Αύξηση του δικαιώματος σφαγής των σφαζόμενων στα Δημοτικά Σφαγεία ζώων.
Τόμος: 30, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-281-2

Πράξη: Αύξηση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Αύξηση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-282-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 250.000 δρχ. για την προμήθεια διαφόρων ειδών (κρεβάτια, γραφεία κλπ.).
Τόμος: 30, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-282-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 125.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 125.000 δρχ. για την αποπληρωμή των 5 αδιάβροχων και 5 ζευγών υποδημάτων των εργατών του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-283-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 26/11/1945
Πράξη: Αύξηση της πίστωσης για χρηματικές εγγυήσεις και εισπράξεις υπέρ τρίτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Αύξηση της πίστωσης του κεφ. 20, άρθρο 8 για χρηματικές εγγυήσεις και εισπράξεις υπέρ τρίτων για οποιαδήποτε αιτία και μεταφορά πίστωσης.
Τόμος: 30, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-285-2

Πράξη: Επισκευή πεζογέφυρας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη επισκευής της πεζογέφυρας του Καπακλί.
Τόμος: 30, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Γέφυρες -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-286-2

Πράξη: Μέριμνα για το προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στο προσωπικό του Δήμου του δικαιούμενου ιματισμού.
Τόμος: 30, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-287-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. για την προμήθεια τσιμέντου.
Τόμος: 30, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-287-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300.000 δρχ. για την επισκευή της ηλεκτραντλίας του κεντρικού υδραγωγείου της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υδραγωγεία -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-288-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-289-1

Πράξη: Επισκευή Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη επισκευής του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Τόμος: 30, σελ. 289 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-289-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 500.000 δρχ. υπέρ του Δημοτικού Αντιφυματικού Ιατρείου.
Τόμος: 30, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-290-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. υπέρ της Σχολικής Εφορίας του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-290-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. υπέρ της Σχολικής Εφορίας του Δημοτικού Σχολείου του Καπακλί.
Τόμος: 30, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-291-1

Πράξη: Κατασκευή τεχνικού φράγματος στον Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Έγκριση του έργου κατασκευής τεχνικού φράγματος στον Κραυσίδωνα άνευ δημοπρασίας και χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-291-2

Πράξη: Επισκευή οικήματος του Λαϊκού Ιατρείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Έγκριση των συμπληρωματικών επισκευών του οικήματος του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 30, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-292-2

Πράξη: Επικσευή σχολείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Έγκριση των συμπληρωματικών επισκευών των 7ου, 8ου και 20ου Δημοτικών Σχολέιων του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-293-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 14.000 δρχ. για την πληρωμή της επισκευής του στομίου του υπονόμου στη διασταύρωση των οδών Ερμού - Καρτάλη.
Τόμος: 30, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-294-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ. για την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα των ουρητηρίων της οδού Λωρη.
Τόμος: 30, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-294-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.600 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.600 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αντ. Καραθανάση για έξοδα νοσηλείας της συζύγου του.
Τόμος: 30, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-295-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 40.100 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 40.100 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Εμ. Εμμανουήλη για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 30, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-295-1

Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Εκλογή των Χρ. Ζιώγα και Πιπίνας Πυργιαλή ως νέων μελών του Αδελφάτου του Δημοτικού Αντιφυματικού Ιατρείου.
Τόμος: 30, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζιώγας, Χρήστος
Πυργιαλή, Πιπίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-295-2

Πράξη: Έγκριση επέκτασης οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης της οδού Τάκη Οικονομάκη, από την Κ. Καρτάλη έως την Ελ. Βενιζέλου και μετονομασία της οδού Σοφοκλέους, η οποία διέρχεται το σπίτι του μεταστάντος, σε οδό Τάκη Οικονομάκη.
Τόμος: 30, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τάκη Οικονομάκη, Σοφοκλέους)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-296-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κων. Σαμαρά και Δημ. Παπαδόπουλου ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμαράς, Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-296-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον έλεγχο των απολογισμών του ταμία του νοσοκομείου για τα έτη 1940 - 1941, 1941 - 1942, 1942 - 1943, 1943 - 1944 και 1944 - 1945 από τους Αθ. Χατζημέμμο και Σ. Σταθόπουλο.
Τόμος: 30, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-296-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρόσληψης Διευθύνουσας αδελφής στο νοσοκομείο.
Τόμος: 30, σελ. 297
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-297-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση πρόσληψης έκτακτης αδελφής νοσοκόμας για τη χειρουργική κλινική.
Τόμος: 30, σελ. 297
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-297-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή του Νομικού Συμβούλου του νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-297-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή του απολυθέντα φαρμακοποιού του νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-298-1

Πράξη: Πληρωμή ενοικίου Πολυϊατρείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του ενοικίου του οικήματος όπου στεγάζεται το Πολυιατρείο του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-298-2

Πράξη: Τροποποιήσεις Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Απόφαση τροποποιήσεων 4 άρθρων του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με την εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 299 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-299-3

Πράξη: Προμήθεια υλικών κατασκευής ιδιωτικών βόθρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Βεβαίωση εξαιρετικής περίπτωσης προμήθειας υλικών κατασκευής ιδιωτικών βόθρων στο τετράγωνο Ε΄του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας και χορηγία πίστωσης 560.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-301-2

Πράξη: Προμήθεια υλικών κατασκευής ιδιωτικών βόθρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Βεβαίωση εξαιρετικής περίπτωσης προμήθειας υλικών κατασκευής ιδιωτικών βόθρων στο τετράγωνο Α΄του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας και χορηγία πίστωσης 560.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 302 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-302-2

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες μηχανικούς της σύνταξης μελετών και επίβλεψης δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες μηχανικούς της σύνταξης μελετών και επίβλεψης δημοτικών έργων εφόσον κανείς δε δέχεται να προσληφθεί ως αρχιμηχανικός του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-303-2

Πράξη: Κατασκευή του τεχνικού αντιπλημμυρικού χανατακιού στη Νέα Δημητριάδα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη κατασκευής του τεχνικού αντιπλημμυρικού χανατακιού στη Νέα Δημητριάδα.
Τόμος: 30, σελ. 304 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-304-2

Πράξη: Έγκριση της κατεδάφισης αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατεδάφισης αποχωρητηρίων και εκκένωσης βόθρων στα στοιχεία Ε΄και Α΄Εθνικής Τράπεζας στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας και χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 305 - 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-305-2

Πράξη: Έξοδα μετακίνησης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης στον μεταβαίνοντα στην Αθήνα Β. Γιαννακόπουλο των ενεργειών για την προώθηση εκκρεμών ζητημάτων του Δήμου και καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν.
Τόμος: 30, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Βάιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-306-1

Πράξη: Έγκριση της επισκευής του νοσηλευτικού αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής του νοσηλευτικού αυτοκινήτου.
Τόμος: 30, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-306-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση στο ταμία για τραπεικές εργασίες.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση στο ταμία του Δήμου Δημ. Τσεκούρα να καταθέσει στο όνομα του Δήμου και στην Τράπεζα (εκτός από την Εθνική) μέχρι 1.000.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 307 - 308
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-307-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 14/12/1945
Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη για την παραλαβή από το Υπουργείο Εσωτερικών του φορτηγού αυτοκινήτου και διορισμός του ως αντιπροσώπου του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Επιτροπές
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-308-2

Πράξη: Πληρωμή εργατών του Δήμου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των δεκαπενθήμερων αποδοχών των εργατών των δημοτικών έργων.
Τόμος: 30, σελ. 309 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-309-2

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης πίστωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης πίστωσης του προϋπολογισμού και μεταφοράς τους στο αποθεματικό και σε άλλα κεφάλαια και άρθρα.
Τόμος: 30, σελ. 310 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-310-4

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνέχισης των εργασιών επισκευής της οδού Αλεξάνδρας με ασφαλτέξ και χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-313-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 2 για βοηθήματα σε απόρους χορηγούμενα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 30, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-314-1

Πράξη: Επισκευή Πολυϊτρείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Έγκριση ελαιοχρωματισμού των τοίχων, δαπέδου κλπ. του δωματίου του Πολυιατρείου για τη χρησιμοποίησή του ως χειρουργικού τμήματος.
Τόμος: 30, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-314-2

Πράξη: Αντιπλημμυρικά έργα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνέχισης των αντιπλημμυρικών έργων στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-315-2

Πράξη: Αύξηση ποσών υπέρ δικαιούχων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση των υπ.αριθμ. 399 και 400 αποφάσεων με αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού σε 12.000 δρχ. για κάθε διακαιούχο.
Τόμος: 30, σελ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-316-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών του Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών του Δημάρχου ως επωφελών για το Δήμο για το χρονικό διάστημα από 14/2 έως 31/3/1945.
Τόμος: 30, σελ. 316 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-316-3

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών του Δημάρχου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών του Δημάρχου ως επωφελών για το Δήμο για το χρονικό διάστημα από 1/4 έως 10/12/1945.
Τόμος: 30, σελ. 318 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-318-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 39.062 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 39.062 δρχ. στο δημοτικό υπάλληλο Θωμά Σιάτρα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 30, σελ. 321 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-321-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 31.250 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 31.250 δρχ. στο δημοτικό υπάλληλο Θωμά Ράγγο για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 30, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράγγος, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-322-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 135.930 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 135.930 δρχ. (ποσό ίσο με 3 μισθούς) υπέρ της Μαρίκας Βασιλοπούλου, χήρας δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 30, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλοπούλου, Μαρίκα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-322-2

Πράξη: Επισκευή ουρητηρίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ο συγκριτικού πίνακα επιπλέον δαπάνης για την επισκευή των ουρητηρίων συνεχούς διαβροχής.
Τόμος: 30, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-323-1

Πράξη: Επέκταση δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ο συγκριτικού πίνακα επιπλέον δαπάνης για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-323-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 300.000 δρχ. για συντήρηση, επισκευή δικτύου ύδρευσης κλπ.
Τόμος: 30, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-324-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της χήρας του Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ν. Γιαννόπουλου.
Τόμος: 30, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννοπούλου, Ουρανία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-324-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. λόγω οφειλόμενων συντάξεων στην Κερασία Οικονομάκη, χήρα δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 30, σελ. 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομάκη, Κερασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-325-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της πλημμυροπαθούς Θεσσαλίας Γιαννιτσάκη.
Τόμος: 30, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννιτσάκη, Θεσσαλία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-325-2

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα επιπλέον δαπάνης για την επισκευή του βομβόπληκτου τμήματος της οδού Ερμού με Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 30, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ερμου, Αγίου Νικολάου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-326-1

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα επιπλέον δαπάνης για την επισκευή τμημάτων των οδών Αντωνοπούλου και Κασσαβέτη.
Τόμος: 30, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αντωνοπούλου, Κασσαβέτη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-326-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αντιφυματικού Ιατρείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αντιφυματικού Ιατρείου για έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1945 - 1946
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-327-1

Πράξη: Καταβολή οφειλόμενων σε δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών στους δημοτικούς υπαλλήλους Ιω. Βλαμόπουλο και Θεοδ. Κυπαρισσό.
Τόμος: 30, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-327-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 300.000 δρχ. υπέρ του Σώματος Προσκόπων Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-328-1

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 100.000 δρχ. υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Τόμος: 30, σελ. 328 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-328-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης χήρας δημοτικού υπαλλήλου Μαρίκας Βασιλοπούλου.
Τόμος: 30, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλοπούλου, Μαρίκα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-329-1

Πράξη: Καταβολής αποζημίωσης στον αρμόδιο Πρωτοδίκη..
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον αρμόδιο Πρωτοδίκη Π. Βουγά του ποσού των 150.000 δρχ. για την πληρωμή της αποζημίωσης των εργασθέντων για την ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και εκλογικών βιβλιαρίων.
Τόμος: 30, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουγάς, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-329-2

Πράξη: Κήρυξη έκτασης στο συνοικισμό της Νέας Δημητριάδας ως απαλλοτριωτέας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Αναγκαστική κήρυξη έκτασης στο συνοικισμό της Νέας Δημητριάδας ως απαλλοτριωτέας για την κατασκευή αντιπλημμυρικού χαντακιού.
Τόμος: 30, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-330-2

Πράξη: Κατασκευή αντιπλημμυρικού χαντακιού στο συνοικισμό της Νέας Δημητριάδας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της επιπλέον δαπάνης για την κατασκευή αντιπλημμυρικού χαντακιού στο συνοικισμό της Νέας Δημητριάδας.
Τόμος: 30, σελ. 331 - 332
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-331-2

Πράξη: Επισκευή δημοτικών σφαγείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της επιπλεόν δαπάνης για την επισκευή των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 30, σελ. 332 - 333
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-332-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Αύξηση του χορηγούμενου βοηθήματος σε κάθε άπορη οικογένεια έως 3.000 δρχ. με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 30, σελ. 333
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-333-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής πινακίδων ονοματοθεσίας των οδών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής πινακίδων ονοματοθεσίας των οδών Ελ. Βενιζέλου, Τ. Οικονομάκη και Μ. Σκενδεράνη, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-333-2

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς τον Αντιπρόεδρο του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Αθ. Χατζημέμο για την προσφορά του στο νοσοκομείο.
Τόμος: 30, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-334-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Έγκριση εργασίας επισκευής της οδού Σινώπης στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 334 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σινώπης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-334-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του κεφ. 9, άρθρο 6 του προϋπολογισμού με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-335-1

Πράξη: Έγκριση αναγραφής εσόδων από μισθώματα.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Έγκριση για τη λογιστική τακτοποίηση, της αναγραφής στα έσοδα του Δήμου των μισθωμάτων από τα καταστήματα του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Τόμος: 30, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-335-2

Πράξη: Επισκευή της ηλεκτραντλίας του μεγάλου υδραγωγείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Αναγνώριση του ανεπίδεκτου της αναβολής εκτέλεσης της επισκευής της ηλεκτραντλίας του μεγάλου υδραγωγείου του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας και έγκριση δαπάνης 1.900.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 336 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Υδραγωγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-336-3

Πράξη: Έγκριση της ενίσχυσης κεφαλάιων και άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενίσχυσης κεφαλάιων και άρθρων του προϋπολογισμού με μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό.
Τόμος: 30, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-338-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας καύσιμης ύλης για τις ανάγκες των γραφείων, των Φυλακείων, του Πολυιατρείου, του Λαϊκού Ιατρείου κλπ.
Τόμος: 30, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-339-1

Πράξη: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τα δύο μεταφορικά αυτοκίνητα της καθαριότητας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 339 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-339-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων