Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1946Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1946
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1946
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 30 - 31

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 1 / 13/3/1946
Πράξη: Λόγος του Δημάρχου Γεωργίου Κοντοστάνου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Λόγος του Δημάρχου Γεωργίου Κοντοστάνου, αναφορά στις επιδιώξεις και τους στόχους της δημοτικής αρχής και στην επερχόμενη προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών δημοτικών αρχών.
Τόμος: 30, σελ. 341 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-341-3

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Βασ. Στρεφτάρη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 30, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρεφτάρης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-343-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημ. Γατζόπουλου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 30, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-343-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Παν. Ανιτσά ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 30, σελ. 343 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανιτσάς, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-343-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κ. Παπαδημητρίου, Β. Τσομπλεκτσόγλου, Αγ. Παπαδημητρίου, Σ. Τσούκα και Δ. Βέκκα ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 30, σελ. 344 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
Τσομπλεκτσόγλου, Βασίλειος
Παπαδημητρίου, Αγαθοκλής
Τσούκας, Σωτήριος
Βέκκας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-344-2

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή των Γερ. Κουτσουβέλη και Δημ. Βακάτου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 30, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσουβέλης, Γεράσιμος
Βακάτος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-345-1

Πράξη: Ανάθεση υπηρεσίας πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Ανάθεση υπηρεσίας πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου στον μόνιμο υπάλληλο, και από δεκαετίας στην υπηρεσία αυτή, Ιω. Παπαδόπουλο.
Τόμος: 30, σελ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-345-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 18/3/1946
Πράξη: Έγκριση εκτύπωσης του εκφωνηθέντος από τον Δήμαρχο λόγο.
Εισηγητής: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτύπωσης του εκφωνηθέντος από τον Δήμαρχο λόγου κατά την επιμνημόσυνη δέηση των δέκα χρόνων από το θάνατο του Ελευθ. Βενιζέλου, της δωρεάν διανομής του στη μαθητιώσα νεολαία της πόλης και χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 349 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Αγαθοκλής
Βακάτος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ. (1864 - 1936)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-349-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού στα έσοδα από δημοτικούς φόρους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθ. 388 απόφασης του 1945 με έγκριση εισαγωγής ποσού στα έσοδα του προϋπολογισμού του 1945 - 1946 από δημοτικούς φόρους και μεταφορά τους σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα.
Τόμος: 30, σελ. 350 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-350-4

Πράξη: Λογιστική τακτοποίηση του ταμείου του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθ. 372 απόφασης του 1945 για τη λογιστική τακτοποίηση του ταμείου του Δήμου με εισαγωγή και μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό.
Τόμος: 30, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-353-2

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας υελοπινάκων για το Δημαρχιακό Μέγαρο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας υελοπινάκων για το Δημαρχιακό Μέγαρο, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για την τακτοποίηση της δαπάνης.
Τόμος: 30, σελ. 354 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-354-2

Πράξη: Μετάβαση δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση διαταγής του Δημάρχου για την μετάβαση του δημοτικού υπάλλήλου Γ. Καρμίρη στην Αθήνα με σκοπό την παραλαβή του αυτοκινήτου καθαριότητας και έγκριση πίστωσης για την τακτοποίηση της δαπάνης.
Τόμος: 30, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-355-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της χήρας του ευεργέτη του Ορφανοτροφείου Βόλου Αθ. Μυλωνόπουλου.
Τόμος: 30, σελ. 355 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνοπούλου, Βιολέττα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-355-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-356-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.
Τόμος: 30, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-356-2

Πράξη: Αποζημίωση νοθοτρόφων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναπροσαρμογής της μηνιαίας αποζημίωσης των νοθοτρόφων από 5.000 δρχ. σε 50.000 δρχ. Ερώτηση του Δημ. Συμβούλου Κων. Σεργιόπουλου για τον αριθμό των εκθέτων και σύσταση για υποβολή ανά μήνα κατάστασης κινήσεως των εκθέτων από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 30, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-357-1

Πράξη: Καταβολή οφειλόμενων αποδοχών δημοτικού υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών του υπαλλήλου του Δήμου Μιχαήλ Τσαλαπάτα.
Τόμος: 30, σελ. 357 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-357-2

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Ανάκληση των υπ.αριθμ. 23, 27 και 398 αποφάσεων του 1945 σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 30, σελ. 358 - 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-358-2

Πράξη: Αποζημίωση ωρολογοποιού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση αναπροσαρμογής της μηνιαίας αποζημίωσης του ωρολογοποιού της πόλης Δημ. Σουρούκη, από 4.000 σε 40.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ρολόγια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σουρούκης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-359-1

Πράξη: Παράταση ισχύος των Ειδικών Οργανισμών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης ισχύος των Ειδικών Οργανισμών των Υπηρεσιών:1) φοροτεχνικής, 2) τακτικής καθαριότητας, 3) υγειονομικής και 4) σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-360-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Εθνικού Παιδικού Σταθμού για την αναπροσαρμογή της αμοιβής της νηπιαγωγού. (Μετά από ερώτηση γίνεται η διευκρίνιση ότι πρόκειται για κρατικό σταθμό αλλά ενισχύεται οικονομικά και από το Δήμο.
Τόμος: 30, σελ. 360 - 361
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-360-2

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και μεταφοράς τους στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 30, σελ. 361 - 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-361-10

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσήλειων των εύπορων ιδιωτών, εργατών οργανισμών και επιχειρήσεων και ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. και στο Τ.Α.Κ.
Τόμος: 30, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-370-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον απολογισμό του ταμία του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1944 - 1945, α΄περιόδου.
Τόμος: 30, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-370-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον απολογισμό του ταμία του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1944 - 1945, β΄περιόδου.
Τόμος: 30, σελ. 370 - 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-370-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση των αναγκαίων προμηθειών από 1/1/1946 έως 31/3/1946.
Τόμος: 30, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-371-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου του οικονομικού έτους 1945 - 1946.
Τόμος: 30, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-371-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη του ιατρού Στ. Κυριάκου.
Τόμος: 30, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριάκου, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-371-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αμοιβή του Νομικού Συμβούλου Νικ. Ραζή.
Τόμος: 30, σελ. 371 - 372
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-371-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης 450.000 δρχ. από τον υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 30, σελ. 372
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-372-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως αποζημίωση του Δήμου στον ανώτερο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας Δημ. Γκαγκάνη, ο οποίος εργάστηκε για την αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 372 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Τράπεζα της Ελλάδος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκαγκάνης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-372-2

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση της αποπεράτωσης της επισκευής της οδού Σινώπης, και στο τμήμα από την οδό Μαιάνδρου προς βορρά, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 373
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σινώπης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-373-1

Πράξη: Έγκριση της εργασίας διαμόρφωσης και εξυγίανσης κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας διαμόρφωσης και εξυγίανσης κοινόχρηστων χώρων οδών και πλατειών στη Νέα Ιωνία, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 373 - 374
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-373-2

Πράξη: Προμήθεια καυσόξυλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας 12.200 οκάδων καυσόξυλων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 374
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-374-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. για την επισκευή του κτηρίου όπου στεγάζεται το αντιτραχωματικό ιατρείο.
Τόμος: 30, σελ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-375-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Αύξηση του διανεμηθησομένου ποσού από το Δήμαρχο σε κάθε άπορη οικογένεια από 250.000 σε 600.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-375-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα δαπάνης επισκευής των οδών Αντωνοπούλου και Κασσαβέτη.
Τόμος: 30, σελ. 376
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αντωνοπούλου, Κασσαβέτη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-376-1

Πράξη: Διαρρύθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση του 3ου συγκριτικού πίνακα δαπάνης επισκευής και διαρρύθμισης του α΄ορόφου του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Τόμος: 30, σελ. 376 - 377
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-376-2

Πράξη: Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ 421 απόφασης του 1945 και έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα δαπάνης αποπεράτωσης του δικτύου ύδρευσης του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 377 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-377-2

Πράξη: Μισθοδοσία δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής τριών εκτάκτων δεκαπενθημέρων στο έμμισθο προσωπικό του Δήμου και το Δήμαρχο σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 378 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-378-2

Πράξη: Αύξηση συντάξων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση για τη λογιστική τακτοποίηση, της πληρωμής των αυξημένων συντάξεων, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-379-1

Πράξη: Αύξηση μισθών εργατοτεχνικού προσωπικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση για τη λογιστική τακτοποίηση, της πληρωμής στο ημερομίσθιο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου αύξησης και χορηγία έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 30, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-379-2

Πράξη: Αύξηση πληρωμής ημερομίσθιου εργατοτεχνικού προσωπικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής του ημερομίσθιου εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-380-1

Πράξη: Μισθοδοσία υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των υπαλλήλων του Δήμου και των εξόδων παράστασης του Δημάρχου, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 380 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-380-2

Πράξη: Αύξηση συντάξεων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση για τη λογιστική τακτοποίηση, της πληρωμής των αυξημένων συντάξεων, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 30, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-381-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή διάθεσης γεωργικών προϊόντων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημ. Βακάτου ως αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή διάθεσης γεωργικών προϊόντων.
Τόμος: 30, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακάτος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-381-1

Πράξη: Έξοδα βουλευτικών εκλογών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 22, άρθρο 32, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.
Τόμος: 30, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-381-2

Πράξη: Επισκευή του κιγκλιδώματος του Ηρώου στο Δημοτικό Θέατρο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης επισκευής και εξωραϊσμού του κιγκλιδώματος του Ηρώου στο Δημοτικό Θέατρο, για την κατάθεση στεφάνου, στο μηχανοσιδηρουργό Σταύρο Παπαδημητρίου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 30, σελ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-382-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε δημοτικό υπάλληλο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των αποδοχών τριών μηνών στον απολυθέντα λόγω ηλικίας δημοτικό υπάλληλο Κων. Ίβο.
Τόμος: 30, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ίβος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-382-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ιδιώτη.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 419 απόφασης του 1945 σχετικά με την έγκριση καταβολής στη χήρα του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Βασιλόπουλου, ποσού ίσου με μισθούς τριών μηνών.
Τόμος: 30, σελ. 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλοπούλου, Μαρίκα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-383-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων υπέρ των απόρων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων από τον Αγ. Πρατογιάννη.
Τόμος: 30, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-383-2

Πράξη: Κατασκευή φραγμάτων στον Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση τη αποπεράτωσης του έργου κατασκευής φραγμάτων στον Κρυσίδωνα άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 384 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-384-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Ελισάβετ Αρμάου.
Τόμος: 30, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρμάου, Ελισάβετ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-385-1

Πράξη: Επισκευή πεζογέφυρας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα για τη δαπάνη επισκευής της πεζογέφυρας στο Καπακλί.
Τόμος: 30, σελ. 385 - 386
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Γέφυρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Γέφυρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-385-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Βεβαίωση εξαιρετικής ανάγκης εκτέλεσης της Υπηρεσίας έκτακτης καθαριότητας των οδών και πλατειών άνευ δημοπρασίας, υπό την επίβλεψη της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου και καθορισμός του αριθμού των εργατών και των ημερομισθίων τους.
Τόμος: 30, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-386-2

Πράξη: Έγκριση εκκένωσης βόθρου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση εκκένωσης βόθρου στο τετράγωνο Δ΄του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας άνευ δημοπρασίας και πληρωμή 500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 387 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-387-2

Πράξη: Επισκευή Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της επισκευής του Δημαρχιακού Μεγάρου και έγκριση της δαπάνης 12.200.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 388 - 389
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-388-2

Πράξη: Καταβολή ημερομισθίων σε εργάτες.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των καθοριζόμενων ημερομισθίων στους εργάτες επισκευής των οδών Ιάσονος, Αλεξάνδρας, Αντωνοπούλου, Κασσαβέτη, του Δημοτικού Θεάτρου, του Δημαρχείου και του αντιπλημμυρικού έργου στη Νέα Δημητριάδα.
Τόμος: 30, σελ. 389 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-389-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκρισ των εργασιών ασφαλτόστρωσης των οδών Ιάσονος και Αλεξάνδρας και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την αποπληρωμή των επιπλέον εργασιών.
Τόμος: 30, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος, Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-390-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης ιδιώτη μηχανικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση πρόσληψης του ιδιώτη μηχανικού Πέτρου Φλαμπούρη ως μηχανικού του Δήμου με μηνιαία αποζημίωση 300.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-391-1

Πράξη: Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα του Δήμου (εκτός από τα άλλα καθήκοντα) στον δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη και έγκριση πρόσθετης αποζημίωσης.
Τόμος: 30, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-391-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των πάσης φύσεως εκτελούμενων έργων από τους Αγ. Παπαδημητρίου, Αγ. Πρατογιάννη και Εμ. Εμμανουήλ.
Τόμος: 30, σελ. 392 - 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Αγαθοκλής
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-392-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής παραλαβής των πάσης φύσεως εκτελούμενων έργων 801.000 έως 8.000.000 δρχ. από τους Ανδρ. Δημητριάδη και Εμ. Εμμανουήλ.
Τόμος: 30, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητριάδης, Ανδρ.
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-393-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των πάσης φύσεως προμηθειών του Δήμου από τους Θ. Σιάτρα, Ν. Στρατηγόπουλο και Αντ. Καραθανάση.
Τόμος: 30, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-393-2

Πράξη: Έξοδα εορτασμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 4, άρθρο 9 για τα έξοδα της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 30, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-394-1

Πράξη: Διάθεση υλικού για το Δημοτικό Σφαγείο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης δύο σιδερένιων βαρελιών από το Δήμο για τις ανάγκες του Δημοτικού Σφαγείου.
Τόμος: 30, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-394-1

Πράξη: Αποπεράτωση αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα για την επιπλέον δαπάνη της αποπεράτωσης των αποχωρητηρίων της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 30, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-394-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικών Φυλακείων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα για την επιπλέον δαπάνη της επισκευής των Δημοτικών Φυλακείων.
Τόμος: 30, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-396-1

Πράξη: Ανακοίνωση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-396-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 17/4/1946
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 1 για χορηγία οικονομικών ενισχύσεων λόγω των εορτών του Πάσχα σε απόρους κατοίκους ανά ενορία και σύσταση Επιτροπών διανομής.
Τόμος: 30, σελ. 397 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-397-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αντιφυματικού Ιατρείου για την πληρωμή δαπάνης εγκατάστασης μηχανήματος ακτίνων Ράιτγκεν.
Τόμος: 30, σελ. 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-398-1

Πράξη: Έγκριση εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση εκκένωσης βόθρων των αποχωρητηρίων των τετραγώνων Ικονίου - Σμύρνης στο Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας, άνευ δημοπρασίας και χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 30, σελ. 398 - 399
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-398-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής οφειλόμενου ποσού σε εργάτες.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής του οφειλόμενου ποσού των 400.000 δρχ. από αύξηση του ημερομίσθιου των εργατών σε δημοτικά έργα.
Τόμος: 30, σελ. 399 - 400
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-399-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ. για την πληρωμή της αξίας των προμηθευθέντων και προμηθευθησομένων φορμών των οδοκαθαριστών του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 400
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-400-1

Πράξη: Μαθητικά συσσίτια.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες λειτουργίας μαθητικών συσσιτίων των Δημοτικών Σχολείων, με ποσό 428.000 δρχ. με σκοπό τη ανέγερση δέκα νέων μαθητικών εστιών ή την επιδιόρθωση των υπαρχόντων.
Τόμος: 30, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-400-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 6/5/1946
Πράξη: Αύξηση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Απόφαση για αύξηση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 30, σελ. 401 - 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-401-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου στο προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στο προσωπικό του Δήμου και τους συνταξιούχους, άτοκου δανείου 30.000 δρχ. ανά δελτίο ιματισμού.
Τόμος: 30, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-402-2

Πράξη: Επιβολή δημοτικού τέλους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Επιβολή με πλειοψηφία 9/6 τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων της παραλίας της πόλης από τη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Αργοναυτών, καφενείο "Κύματα" προς Α΄και μέχρι τη συμβολή των οδών Ιάσονος και Αργοναυτών προς Δ΄, ύψους 600 δρχ. ετήσια ανά τ.μ.
Τόμος: 30, σελ. 403 - 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-403-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.700.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.700.000 δρχ. για έξοδα δημοσίευσης των ζητημάτων του Δήμου προς ενημέρωση όλων των πολιτών.
Τόμος: 30, σελ. 404 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-404-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Αναγνώριση εξαιρετικής περίπτωσης λειτουργίας της Υπηρεσίας καθαριότητας της πόλης για το οικ. έτος 1946 - 1947, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-405-1

Πράξη: Πρόσληψη ιδιώτη μηχανικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής πρόσληψης ως μηχανικού του Δήμου του ιδιώτη μηχανικού Πέτρου Φλαμπούρη για έξι μήνες με μηνιαία αποζημίωση 400.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 405 - 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-405-2

Πράξη: Επιβολή τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους αποκομιδής απορριμάτων για το οικ. έτος 1946 - 1947 και έγκριση κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους.
Τόμος: 30, σελ. 406 - 413
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-406-8

Πράξη: Συζήτηση για τον πίνακα προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον πίνακα προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1946 - 1947 και εισήγηση του Δημάρχου για τα εξής θέματα: Νέος οργανισμός, πόροι προϋπολογισμού, κινητοποίηση περισσευμάτων, έσοδα προϋπολογισμού 1946 - 1947, έξοδα προϋπολογισμού, μελέτη δημοτικών ζητημάτων. Έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1946 - 1947. (Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για ζητήματα του Δήμου).
Τόμος: 30, σελ. 413 - 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1946 - 1947
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-413-35

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 22/5/1946
Πράξη: Ανακοίνωση της αντικατάστασης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της αντικατάστασης του Δημάρχου Γ. Κοντοστάνου από το διορισμένο Ζήση Ζησάκη.
Τόμος: 30, σελ. 447 - 448
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-447-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία των έκτακτων Ειδικών Οργανισμών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία των έκτακτων Ειδικών Οργανισμών:1) βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φίρων, 2) τακτικής καθαριότητας, 3) υγειονομικής υπηρεσίας (Πολυιατρείο) καθώς και για το Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο.
Τόμος: 30, σελ. 448 - 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-448-4

Πράξη: Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Αναγνώριση του ανεπίδεκτου της αναβολής εκτέλεσης της εγκατάστασης του ακτινολογικού συγκροτήματος στο Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο και έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης 3.500.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 451 - 453
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-451-3

Πράξη: Εισαγωγή του λόγου του Δημάρχου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Εισαγωγή του λόγου του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση της δημοτικής αρχής.
Τόμος: 30, σελ. 453 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-453-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 24/6/1946
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αλκ. Ζυγαλάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 30, σελ. 455 - 456
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-455-2

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Επαμ. Ζώνζηλου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 30, σελ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώνζηλος, Επαμεινώνδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-456-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημ. Δημητρίου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 30, σελ. 456 - 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρίου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-456-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αγ. Παπαδημητρίου, Δημ. Βέκκα, Νικ. Παπαγεωργάκη, Νικ. Λώτου και Δημ. Σφέτσου ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 30, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Αγαθοκλής
Βέκκας, Δημήτριος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Σφέτσος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-457-1

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή των Νικ. Χατζηνικολάου και Δημ. Βακάτου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 30, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Νικόλαος
Βακάτος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-457-1

Πράξη: Ανάθεση υπηρεσίας πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Ανάθεση υπηρεσίας πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου στον μόνιμο υπάλληλο, και από δεκαετίας στην υπηρεσία αυτή, Ιω. Παπαδόπουλο.
Τόμος: 30, σελ. 457 - 458
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-457-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 28/6/1946
Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Βεβαίωση εξαιρετικής ανάγκης εκτέλεσης της Υπηρεσίας καθαριότητας, άνευ δημοπρασίας, για το οικ. έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 30, σελ. 459 - 460
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-459-2

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Προσωρινού Οργανισμού της Υπηρεσίας τακτικής καθαριότητας του Δήμου για το οικ. έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 30, σελ. 460 - 465
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-460-6

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης έμμεσων δημοτικών φόρων και τελών εν γένει του Δήμου για το οικ. έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 30, σελ. 465 - 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-465-10

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας για το οικ. έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 30, σελ. 474 - 484
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-474-11

Πράξη: Υπηρεσία έκτακτης καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Βεβαίωση ανάγκης για τη συνέχιση της διενέργειας της Υπηρεσίας της έκτακτης καθαριότητας των οδών και πλατειών της πόλης, άνευ δημοπρασίας, με ανώτατο αριθμό εργατών τους 50.
Τόμος: 30, σελ. 484 - 486
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-484-3

Πράξη: Αποδοχή της παραχώρησης ενός ασθενοφόρου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραχώρησης ενός ασθενοφόρου αυτοκινήτου από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προς το Δήμο.
Τόμος: 30, σελ. 486 - 487
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-486-2

Πράξη: Αποζημίωση εργαζομένων στην ανασύνταξη των εκλογικών βιβλιαρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακίνηση του ζητήματος της πληρωμής των εργαζομένων στην ανασύνταξη των εκλογικών βιβλιαρίων και καταλόγων.
Τόμος: 30, σελ. 487
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-487-1

Πράξη: Ζήτημα της επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την εγκατάσταση μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Τόμος: 30, σελ. 487
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-487-1

Πράξη: Παραχώρηση της νομής και κατοχής τμήματος της φρουταγοράς του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση προσωρινής παραχώρησης της νομής και κατοχής τμήματος της φρουταγοράς του Δήμου στο Συνεταιρισμό των Λαχανοπαραγωγών Βόλου και Άνω Βόλου, υπό όρους.
Τόμος: 30, σελ. 487 - 489
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
Δημοτική αγορά
Συνεταιρισμός Λαχανοπαραγωγών Βόλου και Άνω Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-487-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 9/7/1946
Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Εκλογή των Πανταζή Σταμούλη, Ευσταθίου Ποταμίτη, Δημητρίου Λοΐζου και Άννας Φιλιππίδου ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 30, σελ. 490 - 491
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμούλης, Πανταζής
Ποταμίτης, Ευστάθιος
Λοΐζος, Δημήτριος
Φιλιππίδου, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-490-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης δανείου 27.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης δανείου 27.000.000 δρχ. υπέρ του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων για την επισκευή της οδού Πολυμέρη.
Τόμος: 30, σελ. 491 - 493
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Πολυμέρη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-491-3

Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου σε κάθε υπάλληλο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε κάθε υπάλληλο του Δήμου άτοκου δανείου για την προμήθεια σίτου, ξυλανθράκων και καυσόξυλων.
Τόμος: 30, σελ. 493 - 494
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-493-2

Πράξη: Ανακοίνωση του ζητήματος της συγκέντρωσης τροφίμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του ζητήματος της συγκέντρωσης τροφίμων για το Βόλο από την πόλη Ορλάνδο της Φλώριδας. Ανάγνωση των επιστολών της Προέδρου της Επιτροπής συγκέντρωσης των τροφίμων κας Στέφεν προς τον Αρχιεπίσκοπο και Αντιβασιλέα Δαμασκηνό και τον Υπουργό Εφοδιασμού Δημ. Στεφανόπουλο. Έγκριση αποστολής ευχαριστήριων τηλεγραφημάτων εκ μέρους του Δήμου προς τον Στ. Καμήτσο και λοιπούς πρωτεργάτες τη συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για την πόλη του Βόλου και σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση του ζητήματος.
Τόμος: 30, σελ. 494 - 496
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καμήτσος, Σταύρος
Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Orlando (Florida, USA)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τροφή -- Εφοδιασμός -- Καταστάσεις ανάγκης -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμήτσος, Σταύρος
Χατζάκος, Άγγελος
Σκαρίμπας, Γεώργιος
Βέκκας, Δημήτριος
Γαρυφάλλου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-494-3

Πράξη: Ανάπτυξη του ζητήματος της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανάπτυξη του ζητήματος της Ηλεκτρικής Εταιρείας και ανάθεση στο Δήμαρχο των ενεργειών ώστε να περιέλθει η Ηλεκτρική Εταιρεία στο Δήμο και να αποκλεισθεί η μίσθωση αυτής με δημοπρασία. (Ενδιαφέρον το ιστορικό της Ηλεκτρικής Εταιρείας).
Τόμος: 30, σελ. 496 - 498
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-496-3

Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφσης σχετικά με την τέλεση της εμποροπανήγυρης της 6ης Αυγούστου.
Τόμος: 30, σελ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μπάδραβος, Γεώργιος
Ψιώτας, Σπυρίδων
Γιαννακόπουλος, Βάιος
Παπαδημητρίου, Αγαθοκλής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-498-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 22/7/1946
Πράξη: Εισήγηση Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Έναρξη της εισήγησης του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 30, σελ. 499
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1946 - 1947
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9030-499-1

Πράξη: Εισηγητική έκθεση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Εισηγητική έκθεση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικ. έτος 1946 - 1947 και έγκρισή του.
Τόμος: 30, σελ. 1 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Αδαμαντιάδης, Γραμμένος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1946 - 1947
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-1-14

Πράξη: Δημοτικά Σφαγεία.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Αύξηση του δικαιώματος σφαγής στα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 30, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-14-1

Πράξη: Μείωση του τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων της παραλίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 76 του πρών Δ.Σ. και μείωση του τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων της παραλίας από 2.000 σε 1.000 δρχ. ανα τ.μ.
Τόμος: 30, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-14-2

Πράξη: Υποβολή ευχής για την επιβολή τέλους υπέρ του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιβολή υπέρ του Δήμου ειδικού τέλους 10% επί του δημοσίου φόρου σε κάθε εισιτήριο δημόσιου θεάματος και 50 δρχ. σε κάθε αυτοκίνητο επιβατικής συγκοινωνίας εντός της πόλης.
Τόμος: 30, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-15-2

Πράξη: Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από το Νομικό Σύμβουλο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Απόφαση παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Νικ. Ραζή και έγκριση πρόσθετης αποζημίωσης προς αυτόν.
Τόμος: 30, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Συνεδριάσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-16-2

Πράξη: Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση της παροχής υπηρεσιών του Νικ. Ραζή ως Νομικού Συμβούλου του Δήμου και για το οικ. έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 30, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-17-1

Πράξη: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 62 απόφασης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 62 του πρών Δ.Σ. και εκλογή του Αλ. Παππά ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Ανδρ. Δημητριάδη στην Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως εκτελούμενων δημοτικών έργων από 801.000 έως 8.000.000 δρχ.
Τόμος: 30, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητριάδης, Ανδρ.
Παππάς, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-17-2

Πράξη: Πληρωμή καθυστερούμενων αποδοχών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής στο προσωπικό της Υπηρεσίας του Δημοτικού Αντιφυματικού Ιατρείου, των καθυστερούμενων αποδοχών του.
Τόμος: 30, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-18-2

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 15 απόφασης με έγκριση επισκευής της οδού Πολυμέρη απευθείας από το Δήμο.
Τόμος: 30, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Πολυμέρη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-19-2

Πράξη: Επισκευή οικοδομής Μινέρβα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης για καθαρισμό, ασβεστόχριση και περίφραξη των κουφωμάτων του ισογείου της οικοδομής Μινέρβα (Αργοναυτών και Ηπείρου) των κληρονόμων Ζαχ. Ιωαννίδη, για λογαριασμό των ιδιοκτητών της, καθώς μπροστά από το κτήριο θα γίνει η εμποροπανήγυρη (6-12 Αυγούστου) και κατάσχεση των ενοικίων του κτηρίου έως την πλήρη αποπληρωμή του Δήμου για τη δαπάνη της επισκευής. (Το κτήριο είχε καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς και αποτελούσε εστία μολύνσεων).
Τόμος: 30, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Μινέρβα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιωαννίδης, Ζαχαρίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-20-2

Πράξη: Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού για το υδραγωγείο του Συνοικισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού για την προμήθεια νέου και σύγχρονου αντλητικού συγκροτήματος για το κεντρικό υδραγωγείο του Συνοικισμού της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 30, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-21-2

Πράξη: Υδραυλική εγκατάσταση Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης για τη συμπλήρωση της υδραυλικής εγκατάστασης του Δημαρχιακού Μεγάρου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-22-2

Πράξη: Επισκευή Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης των οικοδομικών εργασιών στο Δημαρχιακό Μέγαρο, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 30, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-23-2

Πράξη: Ζήτημα Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Μεταφορών να υποχρεώσει την Ηλέκτρική Εταιρεία Βόλουνα εισπράττει τα παραγματικά καταναλισκόμενα κιλοβάταπό τους καταναλωτές και όχι τα υποχρεωτικά 4, το οποίο ίσχυε μέχρι πρότινος.
Τόμος: 30, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Μεταφορών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-24-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών διοκητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών διοκητικής διαχείρισης των Δημάρχων Νικ. Παπαγεωργίου και Γ. Κοντοστάνου από 21/2/1945 έως 31/3/1946 και παραπομπή των λογαριασμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 30, σελ. 24 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-24-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 7/8/1946
Πράξη: Έγκριση διενέργειας προαιρετικού εράνου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Έγκριση διενέργειας προαιρετικού εράνου για την ενίσχυση του δεινοπαθούντος πληθυσμού των Δωδεκανήσων.
Τόμος: 31, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Δωδεκάνησα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-29-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 400.000 δρχ. για την αποπληρωμή της δαπάνης περίφραξης των κουφωμάτων στην οικοδομή Μινέρβα και εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου να εισπράξει ως δημοτικό έσοδο 1.100.000 δρχ. από την "Ελληνική Εμπορική και Κτηματική ΑΕ", η οποία έχει στην κατοχή της την οικοδομή.
Τόμος: 31, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Μινέρβα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-30-2

Πράξη: Προμήθεια εισιτηρίων αστικής συγκοινωνίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 2, άρθρο 12 για την προμήθεια των αναγκαίων εισιτηρίων ελεύθερης κυκλοφορίας των γιατρών και άλλων υπαλλήλων του Δήμου με τα αυτοκίνητα της Αστικής Συγκοινωνίας, λόγω των μεγάλων αποστάσεων της πόλης.
Τόμος: 31, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-31-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφ. 27, άρθρο 1 υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου ως συμβολή του Δήμου για την τέλεση της εορτής του Αφανούς Ναύτη.
Τόμος: 31, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-32-1

Πράξη: Έξοδα δεξιώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 4, άρθρο 8 για έξοδα τελετών και δεξιώσεων.
Τόμος: 31, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-32-1

Πράξη: Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 8, άρθρο 11 για δαπάνες λήψης διαφόρων μέτρων καταρτισμού συνεργείων για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
Τόμος: 31, σελ. 32 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-32-2

Πράξη: Προμήθεια ειδών καύσιμης ύλης αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 5 για την προμήθεια ειδών καύσιμης ύλης αυτοκινήτων και ειδών λίπανσής τους.
Τόμος: 31, σελ. 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-33-1

Πράξη: Δαπάνη καταβρέγματος οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 13 για την δαπάνη καταβρέγματος κεντρικών οδών κλπ.
Τόμος: 31, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-33-2

Πράξη: Δαπάνη συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων καταβρέγματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 9, άρθρο 14 για την δαπάνη συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων καταβρέγματος.
Τόμος: 31, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-34-1

Πράξη: Επισκευή δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 11, άρθρο 2 για την δαπάνη συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 31, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-34-2

Πράξη: Έξοδα κρεοσκοπίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης, άνευ δημοπρασίας, ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 12, άρθρο 5 για έξοδα κρεοσκοπίας.
Τόμος: 31, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-35-1

Πράξη: Εκτύπωση εκλογικών καταλόγων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκρισηης δημοπρασίας εκτύπωσης εκλογικών καταλόγων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-35-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφ. 27, άρθρο 1 υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου ως συμβολή του Δήμου για την αθλοθέτηση ιστιοπλοϊκών αγώνων.
Τόμος: 31, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-37-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 23, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 31, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-37-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 7, εδάφιο α΄, ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-38-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Βρεφικού Παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 7, εδάφιο β΄, ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-38-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 7, εδάφιο γ΄, ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-38-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 23, άρθρο 3 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 31, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-39-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ορφανοτροφείου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 8, εδάφιο α΄, ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Ορφανοτροφείου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Ορφανοτοφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-39-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του ναού Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 13 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού του Αγίου Δημητρίου.
Τόμος: 31, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Δημητρίου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-40-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του ναού Αγίων Θεοδώρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 14 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού των Αγίων Θεοδώρων.
Τόμος: 31, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Θεοδώρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-40-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του ναού Αναλήψεως.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 15 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού της Αναλήψεως.
Τόμος: 31, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αναλήψεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-40-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του ναού Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 16 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού των Αγίων Αναργύρων.
Τόμος: 31, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-41-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 17 υπέρ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Νέα Ιωνία.
Τόμος: 31, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-41-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του "Πανάγιου Τάφου".
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 24, άρθρο 18 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του "Πανάγιου Τάφου".
Τόμος: 31, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-42-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του άπορου Κων. Αναγνώστου.
Τόμος: 31, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-42-2

Πράξη: Επισκευή των κατεστραμμένων ασφαλτοστρωμάτων διάφορων οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης της δαπάνης επισκευής των κατεστραμμένων ασφαλτοστρωμάτων διάφορων οδών.
Τόμος: 31, σελ. 43
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-43-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Φιλαρμονικής Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-43-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 31, σελ. 44
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-44-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 3 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Εσπερινής Επαγγελματικής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων.
Τόμος: 31, σελ. 44 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-44-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 4 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του θρησκευτικοφιλολογικού συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Τόμος: 31, σελ. 45
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-45-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 26, άρθρο 5 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-45-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σωματείου Προσκόπων Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 27, άρθρο 1, εδάφιο β΄, ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Σωματείου Προσκόπων Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-46-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 27, άρθρο 3 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Τόμος: 31, σελ. 46
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-46-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Αλκίμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 27, άρθρο 4 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Σώματος Αλκίμων.
Τόμος: 31, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Αλκίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-46-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Κυνηγετικού Όμιλου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 29, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του Κυνηγετικού Όμιλου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-47-1

Πράξη: Έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 4, άρθρο για έξοδα φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης κλπ.
Τόμος: 31, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-47-2

Πράξη: Πληρωμή των εργασθέντων στην ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των εργασθέντων στην ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και την αναθεώρηση των εκλογικών βιβλιαρίων για το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου και έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης και άλλων αναγκαίων ειδών.
Τόμος: 31, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-48-2

Πράξη: Ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων στη συνοικία Ανάληψη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης εκτέλεσης εργασιών αντιπλημμυρικών έργων στη συνοικία Ανάληψη και στο χείμαρρο Κραυσίδωνα έως το παλαιό Λιμεναρχείο και καθορισμός του αριθμού των εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 31, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-49-2

Πράξη: Εκλογή μέλους στην Επιτροπή Τελωνειακών αμφισβητήσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Εκλογή του Σταύρου Καμήτσου στην Επιτροπή Τελωνειακών αμφισβητήσεων των εισαγόμενων από το εξωτερικό εμπορευμάτων.
Τόμος: 31, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τελωνεία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καμήτσος, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-51-1

Πράξη: Pαραχώρηση της εισόδου του Δημοτικού Θεάτρου στην Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ ενοικίου παραχώρησης της εισόδου του Δημοτικού Θεάτρου στην Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών Θεσσαλίας (Παλαιών Πολεμιστών) για την εγκατάσταση των γραφείων της.
Τόμος: 31, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών Θεσσαλίας
Ένωση Εφέδρων Παλαιών Πολεμιστών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-51-2

Πράξη: Έξοδα μετακίνησης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση των εξόδων μετάβασης στην Αθήνα του Γερ. Μακρή για την προμήθεια αντιλυσσικών ορών για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Τόμος: 31, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Γεράσιμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-52-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 45.016 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 45.016 δρχ. για την πληρωμή του καταναλωθέντος ηλεκτρικού ρεύματος από τους Αλβανοσέρβους φυγάδες, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.
Τόμος: 31, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-53-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 22.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 22.800 δρχ. στη χήρα του Γ. Τζάνου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος λόγω μεταβίβασης ακινήτου.
Τόμος: 31, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζάνου, Αντρέ Γ.
Τζάνος, Γεώργιος
Τζάνος, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-53-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 28.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 28.500 δρχ. στον Ιάσονα Τσιμπούκη ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 31, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Ιάσων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-54-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσήλειων των εύπορων ιδιωτών, εργατών κλπ.
Τόμος: 31, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-55-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 4.768.000 δρχ. χορηγηθέντος σε άπορους λόγω των εορτών του Πάσχα από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Αγησ. Πρατογιάννη.
Τόμος: 31, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-55-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου του οικονομικού έτους 1945 - 1946.
Τόμος: 31, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-56-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας κοπής και συλλογής του αυτοφυούς χόρτου του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-56-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 5.000 δρχ. σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια.
Τόμος: 31, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-57-1

Πράξη: Αύξηση του ενοικίου Δημοτικού Φυλακείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του καταβαλλόμενου από το Δήμο ενοικίου για το Φυλάκειο δημοτικών φόρων.
Τόμος: 31, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-57-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 1.100.000 δρχ. από τον δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 31, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-58-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σωματείου Φίλοι του Στρατού.
Τόμος: 31, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο Φίλοι του Στρατού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-59-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ιδιώτη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. υπέρ του άπορου Νικολάου Τσίρου για έξοδα κηδείας της συζύγου του, η οποία καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσίρος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-59-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του άπορου απολυθέντος φοροτεχνικού υπαλλήλου Θρασ. Μουχτάρη.
Τόμος: 31, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουχτάρης, Θρασ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-60-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του άπορου απολυθέντος υπαλλήλου καθαριότητας Αντ. Λουδοβίκου.
Τόμος: 31, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λουδοβίκος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-60-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ελένης Χατζή, της οποίας τα οικονομικά βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω της ασθένειας του συζύγου της.
Τόμος: 31, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζή, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-61-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του άπορου Δημ. Κοσσιόπουλου.
Τόμος: 31, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοσσιόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-61-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του άπορου Γεωργίου Αλεξανδράκη.
Τόμος: 31, σελ. 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξανδράκης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-62-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της χήρας του ευεργέτη του Ορφανοτροφείου Βόλου Αθ. Μυλωνόπουλου.
Τόμος: 31, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνοπούλου, Βιολέττα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-62-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τις προμήθειες των αναγκαίων για το νοσοκομείο ειδών με πρόχειρο διαγωνισμό και από Επιτροπή.
Τόμος: 31, σελ. 63
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-63-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 50.000 δρχ. στον ιδιοκτήτη του καταστραφέντος από το Δήμο χειραμαξίου Σταύρου Ανδρεόπουλου.
Τόμος: 31, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρεόπουλος, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-63-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε δημοτικό υπάλληλο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της μισθοδοσίας τριών μηνών στον απολυθέντα λόγω ηλικίας δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Πάσχο.
Τόμος: 31, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάσχος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-64-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 130.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 130.500 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπερ του δημοτικού υπαλλήλου Στέφανου Σούλα.
Τόμος: 31, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-64-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής οικονομικής ενίσχυσης 2 δεκαπενθημέρων στους υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-65-1

Πράξη: Καταβολή επιδόματος στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής του πασχαλινού επιδόματος και του επιδόματος οικογενειακών βαρών στους συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-65-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως αποζημίωση στο συμβολαιογράφο Γ. Χρυσοχού, ενοικιαστή γραφείου του Δημαρχιακού Μεγάρου για τις επισκευές ρολών και θυρών.
Τόμος: 31, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-66-1

Πράξη: Έγκριση συστέγασης συμβολαιογράφου σε χώρο του Δημαρχείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Έγκριση συστέγασης του συμβολαιογράφου Γ. Χρυσοχού με το δικηγόρο Γ. Κορώνη σε γραφείο του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Τόμος: 31, σελ. 66 - 67
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Γεώργιος
Κορώνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-66-2

Πράξη: Αναστολή εκτέλεσης του πρωτοκόλλου είσπραξης αποζημίωσης από την Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Αναστολή εκτέλεσης του πρωτοκόλλου είσπραξης του καταλογιζόμενου στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου ποσού από ζημιές σε οδούς της πόλης, που προξένησε το αρδευτικό αυλάκι της Κοινότητας.
Τόμος: 31, σελ. 67 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Ιωλκού (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-67-2

Πράξη: Υδραυλική εγκατάσταση Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης της υδραυλικής εγκατάστασης του Δημαρχιακού Μεγάρου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 31, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-68-2

Πράξη: Υδραυλική εγκατάσταση Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης της συμπλήρωσης των εργασιών υδραυλικής εγκατάστασης του Δημαρχιακού Μεγάρου προς εξυπηρέτηση των αποχωρητηρίων, άνευ προμήθειας των υλικών και άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 31, σελ. 69 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-69-2

Πράξη: Απόρριψη της εκτύπωσης της εισηγητικής έκθεσης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Απόρριψη της εκτύπωσης της εισηγητικής έκθεσης επί του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 77 απόφαση του πρώην Δ.Σ. και μη έγκριση της δαπάνης για την εκτύπωση αυτή.
Τόμος: 31, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-70-2

Πράξη: Καταβολή ημερομισθίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε εργαζόμενες στην Υπηρεσία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων της διαφοράς των ημερομισθίων.
Τόμος: 31, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-71-2

Πράξη: Έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάθεσης 5.000.000 δρχ. για έξοδα φωτισμού, θέρμανσης κλπ., άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 31, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-72-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 720.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 720.000 δρχ. στη νηπιαγωγό του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Εκπαίδευση
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-72-1

Πράξη: Υποβολή παράκλησης για απαγόρευση των μελλοντικών μεταφορών εμπορευμάτων στο Βόλο με στρατιωτικά οχήματα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 105α
Περιεχόμενα: Υποβολή παράκλησης προς το Διοικητή του Β΄ Σώματος Στρατού, το Διοικητή Στρατιωτικής Βάσης Βόλου, το Φρούραρχο Βόλου και το Νομάρχη Μαγνησίας για απαγόρευση των μελλοντικών μεταφορών εμπορευμάτων στο Βόλο με στρατιωτικά οχήματα γιατί ο Δήμος δεν εισπράττει το δημοτικό φόρο.
Τόμος: 31, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-72-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 13/9/1946
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. σε 100 περίπου οικογένειες από το Κεραμίδι, οι οποίες επλήγησαν από "Εαμοκομμουνιστικές" συμμορίες και κατέφυγαν στο Βόλο.
Τόμος: 31, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-75-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 31, σελ. 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-76-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Σαβ. Σταθόπουλου ως Αντιπροέδρου του Αδελφάτου και των Παντ. Σταμούλη και Δη. Λοΐζου ως μελών.
Τόμος: 31, σελ. 76 - 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταθόπουλος, Σάββας
Σταμούλης, Πανταζής
Λοΐζος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-76-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και από Επιτροπή.
Τόμος: 31, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-77-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων.
Τόμος: 31, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-77-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για τη θέση του γραφέα του νοσοκομείου.
Τόμος: 31, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-77-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τη ψήφιση τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού και Κανονισμού της Υπηρεσίας Νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-78-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 31, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1946 - 1947
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-78-1

Πράξη: Εισαγωγή των εσόδων από δημοτικούς φόρους στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του επιπλέον ποσού 130.000.000 δρχ. από δημοτικούς φόρους στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά τους σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα.
Τόμος: 31, σελ. 78 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-78-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 169.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 169.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 31, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-80-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Σταμ. Τσαμπούρη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 31, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμπούρης, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-81-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γεώργιου Εξάρχου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 31, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-82-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 35.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Κων. Μαρνελλόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 31, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-82-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Μπολώτα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 31, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-83-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής μισθοδοσίας τριών μηνών στην απολυθείσα λόγω ηλικίας καθαρίστριας του Δήμου Χρυσούλα Ζαμπακίκα.
Τόμος: 31, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαμπακίκα, Χρυσούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-83-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου για τη συμμετοχή των αθλητών του σε κολυμβητικούς αγώνες στην Αθήνα.
Τόμος: 31, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-84-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Βόλου για την κατασκευή ενός καταφυγίου στο Πήλιο.
Τόμος: 31, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-84-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Αντωνίας Καλιαμβάκου για έξοδα νσσηλείας του συζύγου της.
Τόμος: 31, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλιαμβάκου, Αντωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-85-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Κωστούλας Τουλάκη.
Τόμος: 31, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουλάκη, Κωστούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-85-2

Πράξη: Έγκριση της εκκένωσης κοινόχρηστου βόθρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκκένωσης του κοινόχρηστου βόθρου του τετραγώνου Θ΄της Νέας Ιωνίας, άνευ δημοπρασίας και πηρωμή 570.000 δρχ. για τη δαπάνη.
Τόμος: 31, σελ. 86
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-86-1

Πράξη: Έγκριση της εκκένωσης κοινόχρηστου βόθρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκκένωσης του κοινόχρηστου βόθρου του τετραγώνου 95-96δ΄της Νέας Ιωνίας, άνευ δημοπρασίας και πηρωμή 390.000 δρχ. για τη δαπάνη.
Τόμος: 31, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-86-2

Πράξη: Τοποθέτησης υδραντλίας μπροστά από το κτήριο του Παπαστράτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 33, άρθρο 1 για την τοποθέτησης υδραντλίας μπροστά από το κτήριο του Παπαστράτου για την ύδρευση των αυτοκινήτων για το κατάβρεγμα και την πυρόσβεση.
Τόμος: 31, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-87-2

Πράξη: Ανάγκη καταπολέμησης κουνουπιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης της καταπολέμησης των κουνουπιών και έγκριση πληρωμής των ημερομισθίων των εργαζομένων στην Υπηρεσία αυτή.
Τόμος: 31, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-88-2

Πράξη: Ανάγκη για διάφορα δημοτικά έργα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, επισκευής οδών και πλατειών και αποκομιδής απορριμάτων με αυτεπιστασία του Δήμου, καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 31, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-89-2

Πράξη: Επισκευή Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση του 4ου συγκριτικού πίνακα δαπανών επισκευής του α΄ορόφου του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Τόμος: 31, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-90-2

Πράξη: Αγορά φωτογραφιών από τον Κ. Ζημέρη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας διαφόρων τοπίων του Βόλου και του Πηλίου από τον φωτογράφο Κων. Ζημέρη, αξίας 825.000 δρχ. για την αποστολή τους στο Δήμαρχο της πόλης Ορλάνδο της Φλώριδα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τα αποστελλόμενα τρόφιμα.
Τόμος: 31, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φλώριδα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Φωτογραφίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζημέρης, Κωνσταντίνος Μ. (1886 - 1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-91-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου ίσων με τον ανώτερο βασικό μισθό του ανώτερου υπαλλήλου του Δήμου, αυξημένων κατά 100% από την 1η Ιουνίου.
Τόμος: 31, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-92-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στους εργάτες του καταβρέγματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε δύο οδηγούς του Δήμου και ενός βοηθού ημερήσιας δίωρης αποζημίωσης για το κατάβρεγμα των οδών της πόλης.
Τόμος: 31, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-92-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από χρηματικές εγγυήσεις στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 100.000.000 δρχ. από καταθέσεις χρηματικών εγγυήσεων στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά τους σε διάφορα κεφάλαια.
Τόμος: 31, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-93-2

Πράξη: Καθορισμός του αριθμού των προσλαμβανομένων νοθοτρόφων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Καθορισμός του αριθμού των προσλαμβανομένων νοθοτρόφων για τη συντήρηση των εκθέτων σε 20 και της μηνιαίας αποζημίωσής τους.
Τόμος: 31, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-94-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.200.000 δρχ. υπέρ του Γ. Κοντογεωργίου για την εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθμού στο χώρο της εμποροπανήγυρης για την μετάδοση πληροφοριών.
Τόμος: 31, σελ. 95
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ραδιόφωνο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου --Εμποροπανηγύρεις
Δήμος Βόλου -- Ραδιόφωνο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντογεωργίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-95-1

Πράξη: Έγκριση της δοκιμαστικής διάθεσης μιας νεκροφόρας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση της δοκιμαστικής διάθεσης μιας νεκροφόρας για την μεταφορά των άπορων νεκρών και χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.ως αποζημίωση στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου Αλ. Καγκελάρη.
Τόμος: 31, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καγκελάρης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-95-2

Πράξη: Τροποποίηση πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της πίστωσης του κεφ. 22, άρθρο 3.
Τόμος: 31, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-96-2

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση του λογαριασμού διαχείρισης ποσού 1.800.000 δρχ. από τον δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 31, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-97-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 5.000 δρχ. σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια.
Τόμος: 31, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-97-2

Πράξη: Έγκριση της επισκευής γεφυροπλάστιγγας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση της επισκευής της γεφυροπλάστιγγας μπροστά από την ιχθυαγορά και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-98-2

Πράξη: Χορηγία δωρεάν τροφίμων πρώτης ανάγκης στουυ δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Χορηγία δωρεάν τροφίμων πρώτης ανάγκης στους τακτικούς, έκτακτους και επί συμβάσει υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 99 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-99-3

Πράξη: Ψήφισμα για τη Βόρεια Ήπειρο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Σύμπλευση του Δ.Σ. με την έκφραση κατάπληξης του ελληνικού λαού για τις προτάσεις στη διάσκεψη ειρήνης που οδηγούν στο διαμελισμό της χώρας και υποστήριξη της διεκδίκησης της Βορείου Ηπείρου και της συνοριακής διασφάλισης της χώρας.
Τόμος: 31, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία --1946
Βόρεια Ήπειρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ψηφίσματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-101-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης συνεργείου για την ανασυγκρότηση της πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 50 υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών για την ανασυγκρότηση της πόλης.
Τόμος: 31, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-101-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 163.300 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 163.300 δρχ. για την πληρωμή του ενοικίου όπου στεγάζεται το Πολυιατρείο Βόλου στον ιδιοκτήτη του Ιωσήφ Σαμουήλ.
Τόμος: 31, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμουήλ, Ιωσήφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-102-2

Πράξη: Έγκριση άσκησης προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας με την οποία ακυρώνει διατάξεις του Ειδικού Οργανισμού Υπηρεσία καθαριότητας και καταβρέγματος και εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου Ν. Ραζή για άσκηση της προσφυγής αυτής.
Τόμος: 31, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Νομαρχία Μαγνησίας
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-103-2

Πράξη: Έγκριση άσκησης προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας με την οποία μειώνει τα έξοδα του προϋπολογισμού και εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου Ν. Ραζή για άσκηση της προσφυγής αυτής.
Τόμος: 31, σελ. 104 - 106
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Νομαρχία Μαγνησίας
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-104-3

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το ενοικιοστάσιο του Δημοτικού Καφενείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με το ενοικιοστάσιο του Δημοτικού Καφενείου στο Δημοτικό Θέατρο κατόπιν αίτησης του ενοικιαστή του Ηλία Βακερλή, με το οποίο ζητά να μην υπάρξει καμία αύξηση.
Τόμος: 31, σελ. 106
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καταστήματα -- Δημοτικό Καφενείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό καφενείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-106-1

Πράξη: Επιβολή τέλους επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων και αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόρριψης της υπ.αριθμ. 20 του 1946 απόφασης σχετικά με την επιβολή τέλους επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων και αυτοκινήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τόμος: 31, σελ. 106 - 107
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-106-2

Πράξη: Ανακοίνωση της απόρριψης απόφααης σχετικά με το φωτισμό από το Υπουργείο Μεταφορών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόρριψης από το Υπουργείο Μεταφορών της υπ.αριθμ. 30 του 1946 απόφασης σχετικά με την μείωση της αποζημίωσης για την υποχρεωτική κατανάλωση των 4 κιλοβάτ από τους καταναλωτές.
Τόμος: 31, σελ. 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ελλάς. Υπουργείο Μεταφορών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-107-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 9/10/1946
Πράξη: Ανακοίνωση της παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλκ. Ζυγαλάκη λόγω εγκατάστασής του στην Αθήνα.
Τόμος: 31, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζυγαλάκης, Αλκιβιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-109-1

Πράξη: Έγκριση των εργασιών επισκευής των ασφαλτοστρωμένων οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών επισκευής των ασφαλτοστρωμένων οδών με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-109-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας ειδικών μηχανημάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας ειδικών μηχανημάτων με τα εξαρτήματά τους για την κοπή καυσόξυλων και εγκατάστασής τους στο γκαράζ του Δήμου από ειδικό τεχνίτη. Μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Μηχανήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-110-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας άτοκου δανείου στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας άτοκου δανείου στους υπαλλήλους του Δήμου ανάλογα με τις αποδοχές τους, λόγω της άθλιας οικονομικής τους κατάστασης.
Τόμος: 31, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-111-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Έγκριση του 3ου συγκριτικού πίνακα δαπάνης για την αποπληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών επισκευής των οδών Αντωνοπούλου και Κασσαβέτη.
Τόμος: 31, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αντωνοπούλου, Κασσαβέτη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-112-2

Πράξη: Κατασκευή σιδηρών σχαρών των υπονόμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής σιδηρών σχαρών για την κάλυψη 15 στομίων βροχής υπονόμων, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-113-2

Πράξη: Εκτέλεση επιχώσεων σε τεχνητό χαντάκι.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης των επιχώσεων στο τεχνητό χαντάκι της Νέας Δημητριάδας, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 114
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-114-1

Πράξη: Κατασκευή καλυμμάτων των στομίων φρεατίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης των εργασιών κατασκευής καλυμμάτων των στομίων φρεατίων επίστεψης 11 υπονόμων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 115
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-115-1

Πράξη: Απονομή τιμών στον δολοφονηθέντα Δαμιανό Μαριόλη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Απόφαση εντοιχισμού, με δαπάνη του Δήμου, αναμνηστικής πλάκας στο χώρο όπου δολοφονήθηκε ο Πρόεδρος της Εθνικής Πατριωτικής Ένωσης, Δαμιανός Μαριόλης, και ονομασία μιας ανώνυμης οδού κοντά στο σημείο αυτό με το όνομα του δολοφονηθέντα.
Τόμος: 31, σελ. 115 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Εθνική Πατριωτική Ένωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαριόλης, Δαμιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-115-3

Πράξη: Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας υπέρ των εθνικών διεκδικήσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 475.000 δρχ. για εκτύπωση προκηρύξεων και εγκατάσταση μεγαφώνου για το συλλαλητήριο διαμαρτυρίας υπέρ των εθνικών διεκδικήσεων.
Τόμος: 31, σελ. 117 - 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-117-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενόμενης δαπάνης 2.110.000 δρχ. για έξοδα δεξίωσης των αξιωματικών του Αγγλικού Στόλου και της ηρωικής Ταξιαρχίας του "Ρίμινι".
Τόμος: 31, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-118-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 258.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 258.000 δρχ. για αθλοθέτηση από το Δήμο των κολυμβητικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 118 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-118-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Διον. Μπάστα από προηγούμενες οφειλές.
Τόμος: 31, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπάστας, Διονύσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-119-1

Πράξη: Έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης 2.000.000 δρχ. για την προμήθεια λίθων και τσιμέντου για την κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων σε διάφορες οδούς της πόλης.
Τόμος: 31, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-119-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Κέντρου Βασικής Εκπαίδευσης Βόλου για τη ψυχαγωγία των ανδρών της φρουράς.
Τόμος: 31, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Στρατός
Κέντρο Βασικής Εκπαίδευσης Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-120-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. για τα έξοδα επισκευής της στέγης του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μουσεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-121-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απολυθέντα λόγω ηλικίας και απόρου Αντ. Χρυσοχού.
Τόμος: 31, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-121-2

Πράξη: Στέγαση Λαϊκού Ιατρείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση της μίσθωσης δωματίου στη συνοικία Καπακλί για τη στέγαση του Λαϊκού Ιατρείου.
Τόμος: 31, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-122-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. ως αποζημίωση στην Κική Θεοδωροπούλου για την εργασία της στην αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.
Τόμος: 31, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωροπούλου, Κική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-122-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 55.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 55.800 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον έμπορο Χρ. Οικονομόπουλο για την εισαγωγή δύο βαρελιών οινοπνεύματος.
Τόμος: 31, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομόπουλος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-123-2

Πράξη: Παράταση της σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης του Πέτρου Φλαμπούρη ως μηχανικού του Δήμου έως 31/3/1947 και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-124-2

Πράξη: Απόρριψη ανέγερσης ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Απόρριψη ανέγερσης ξύλινου παραπήγματος στην πλατεία Ρήγα Φεραίου από την Ένωση Εθνικοφρόνων Εργατών Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και Θαλάσσης Νομού Μαγνησίας και έγκριση χορηγίας χώρου στο Δημοτικό Θέατρο άνευ ενοικίου για τη στέγαση των γραφείων της.
Τόμος: 31, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Ένωση Εθνικοφρόνων Εργατών Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και Θαλάσσης Νομού Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-125-1

Πράξη: Μισθοδοσία Νομικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Καθορισμός του βασικού μισθού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Νικ. Ραζή
Τόμος: 31, σελ. 125 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-125-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 23/10/1946
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.500.000 δρχ. για τα έξοδα του τριήμερου εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 31, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-130-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000.000 δρχ. υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου για την αποζημίωση των μουσικών κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 31, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-130-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 25/11/1946
Πράξη: Ζήτημα εργοστασίου Φωταερίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση για το ζήτημα του εργοστασίου Φωταερίου και επιδίωξη της ταχύτερης επαναλειτουργίας του είτε από το Δήμο, είτε από τον πρώην ανάδοχό του και σύσταση Επτροπής από το Δήμαρχο και τους Ρ. Παπακωνσταντίνο, Ν. Παπαγεωργάκη, Αλ. Παππά και Δ. Βακάτο για την εξέταση του θέματος.
Τόμος: 31, σελ. 134 - 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παππάς, Αλέξανδρος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Βακάτος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-134-4

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής ποσού. από δημοτικούς φόρους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής 320.000.000 δρχ. από δημοτικούς φόρους στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά του σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα.
Τόμος: 31, σελ. 137 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-137-4

Πράξη: Επιβολή ειδικού τέλους φωτισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Επιβολή ειδικού τέλους φωτισμού σε ποσοστό 10% επί της αξίας καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος ιδιωτικού φωτισμού, καθώς ο Δήμου αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών.
Τόμος: 31, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος --Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-140-2

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής τυ ποσού από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του ποσού των 60.000.000 δρχ. από το τέλος του ηλεκτροφωτισμού στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά του για το σχηματισμό μείζονος αποθεματικού.
Τόμος: 31, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-141-2

Πράξη: Έγκριση της εκποίησης του άχρηστου πετρελαιοκίνητου οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκποίησης του άχρηστου πετρελαιοκίνητου οδοστρωτήρα του Δήμου με δημοπρασία.
Τόμος: 31, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-142-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 26/11/1946
Πράξη: Ψηφοφορία για την επιβολή ερανικής φορολογίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ψηφοφορία για την επιβολή ερανικής φορολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου (12 κατά, 2 υπέρ).
Τόμος: 31, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιώτας, Σπυρίδων
Βακάτος, Δημήτριος
Παπαδημητρίου, Αγαθοκλής
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-144-2

Πράξη: Έγκριση της μη κατάργησης εκκρεμούς δίκης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση της μη κατάργησης της εκκρεμούς δίκης μεταξύ του Δήμου και της Ανώνυμης Θεσσαλικής Οινοπνευματικής Εταιρείας , η οποία αιτείται την επιστροφή καταβληθέντος φόρου.
Τόμος: 31, σελ. 145 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ανώνυμη Θεσσαλική Οινοπνευματική Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-145-6

Πράξη: Άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για το ζήτημα με την Ανώνυμη Θεσσαλική Οινοπνευματική Εταιρεία.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης προσφυγής με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικής με την απαλλαγή της Ανώνυμης Θεσσαλικής Οινοπνευματικής Εταιρείας από το δημοτικό φόρο εισαχθέντος σταφιδοκάρπου και εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Νικ. Ραζή για την άσκηση της προσφυγής αυτής.
Τόμος: 31, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Θεσσαλική Οινοπνευματική Εταιρεία
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-150-2

Πράξη: Άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης προσφυγής με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας σχετικά με νοσηλευτικά βοηθήματα σε υπαλλήλους του.
Τόμος: 31, σελ. 151 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Νομαρχία Μαγνησίας
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-151-3

Πράξη: Άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης προσφυγής με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας σχετικά με την πρόσληψη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Νομαρχία Μαγνησίας
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-153-2

Πράξη: Εκλογή μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημ. Γεωργούλα ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σε αντικατάσταση του μετατεθέντος Ευστ. Ποταμίτη.
Τόμος: 31, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-154-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.500.000 δρχ. για την επισκευή του καλοριφέρ της Νομαρχίας, την τοποθέτηση των υελοπινάκων του Αντιτραχωματικού Ιατρείου, τον ασβεστοχρωματισμό του Δημοτικού Σχολέιου στο Καπακλί και του οικήματος του 2ου Γυμνασίου Αρρένων όπου στεγάζονται οι πολιτικοί κρατούμενοι και την εκκένωση βόθρων της αποθήκης στην οδό Σαρακηνού - Γαλλίας όπου επίσης στεγάζονται πολιτικοί κρατούμενοι.
Τόμος: 31, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Βόλος -- Πολιτικοί κρατούμενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-154-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ. στον δημοτικό υπάλληλο Στέφανο Σούλα για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 31, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-155-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.900.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.900.000 δρχ. για την προμήθεια αναγκαίων κλινών και ειδών κλινοστρωμνής για τις ανάγκες των 10 εκθέτων του Δήμου και την μεταφορά τους στο Βρεφικό Σταθμό.
Τόμος: 31, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-156-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. μηνιαίως υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου για κάθε έκθετο του Δήμο (σύνολο 10).
Τόμος: 31, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-157-1

Πράξη: Εκλογή μελών στη Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημ. Σφέτσου ως τακτικού μέλους και του Δημ. Βακάτου ως αναπληρωματικού στη Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 157 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Δημήτριος
Βακάτος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-157-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.300 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.300 δρχ. στον Κων. Σταθαρά ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 31, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταθαράς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-158-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 38.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 38.000 δρχ. στην Αικατερίνη Παπαζήση ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 31, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαζήση, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-159-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 180.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 180.000 δρχ. στον Βασίλειο Δεσλή, γεωργό από την Κοινότητα Μέλισσα της Λάρισας ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 31, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δεσλής, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-160-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής καθυστερούμενης σύνταξης,
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της καθυστερούμενης σύνταξης στην Μαρίκα Βασιλοπούλου, χήρα δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 31, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλοπούλου, Μαρίκα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-161-1

Πράξη: Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης 1.800.000 δρχ. από τον υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 31, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-162-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 5.000 δρχ. σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια.
Τόμος: 31, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-162-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 31, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-163-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη δωρεάν διάθεση σε όλο το προσωπικό των χορηγούμενων τροφίμων, βάσει απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Συντονισμού και Εφοδιασμού.
Τόμος: 31, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-163-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το διορισμό του Δημ. Ιατρού, πληρεξούσιου δικηγόρου στη Λάρισα για τη σύζήτηση της έφεσης των κληρονόμων του Θεόδωρου Κουτσούκου, κληροδότη του νοσοκομείου.
Τόμος: 31, σελ. 163 - 164
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Δημήτριος
Κουτσούκος, Θεόδωρος (+1942)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-163-2

Πράξη: Καταβολή οφειλόμενων στον ιατρό του Πολυιατρείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον ιατρό του Πολυιατρείου Χαρ. Τζάβελλο του οφειλόμενου ποσού των 68.750 δρχ.
Τόμος: 31, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Ιατροί
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζαβέλλος, Χαράλαμπος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-164-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ. υπέρ του Νικ. Παπαγεωργάκη για έξοδα παράστασης ενός μήνα.
Τόμος: 31, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-165-1

Πράξη: Αποδοχή της παραχώρησης ασθενοφόρου αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραχώρησης ενός ασθενοφόρου αυτοκινήτου από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προς το Δήμο.
Τόμος: 31, σελ. 165 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-165-2

Πράξη: Καταβολή μισθώματος οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Καθορισμός του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος από το Δήμου για το χρησιμοποιούμενο οικόπεδο στην οδό Μακρυνίτσης ως Δημοτικό Φυλάκειο.
Τόμος: 31, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-166-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 167 - 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-167-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε ενοικιαστή δημοτικού χώρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 97 απόφασης με έγκριση καταβολής στο συμβολαιογράφο Γ. Χρυσοχού, ενοικιαστή γραφείου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ποσού 36.000 δρχ. για την επισκευή θυρών και ρολών.
Τόμος: 31, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρυσοχού, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-168-2

Πράξη: Προμήθεια πυροσβεστικού σωλήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας πυροσβεστικού σωλήνα για τις ανάγκες του καταβρεκτήριου αυτοκινήτου του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-169-1

Πράξη: Προμήθεια ασφάλτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας 2.000 χιλιογράμμων ασφάλτου για την επισκευή των κατεστραμμένων οδών.
Τόμος: 31, σελ. 169 - 170
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-169-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών επισκευής των κατεστραμμένων ασφαλτοστρωμάτων των οδών Ιάσονος και Αλεξάνδρας με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος, Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-170-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-171-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του Δήμου για αξία υποδημάτων.
Τόμος: 31, σελ. 171 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-171-2

Πράξη: Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών διαμόρφωσης και εξωραϊσμού της πλατείας Ελευθερίας, μπροστά από τα Δικαστήρια.
Τόμος: 31, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-172-2

Πράξη: Επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σχολείων, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-173-2

Πράξη: Εκποίηση οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την εκποίηση του άχρηστου πετρελαιοκίνητου οδοστρωτήρα του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-174-1

Πράξη: Προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την προμήθεια 5 φορτηγών αυτοκινήτων για την καθαριότητα και το κατάβρεγμα της πόλης.
Τόμος: 31, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-174-2

Πράξη: Κατασκευή ουρητηρίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 210α
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής ευπρεπούς ουρητηρίου στον παραλιακό χώρο.
Τόμος: 31, σελ. 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-175-1

Πράξη: Ηλεκτρική εγκατάσταση Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών συμπλήρωσης της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού των γραφείων και των ηλεκτρικών κουδουνιών του Δημαρχιακού Μεγάρου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-175-2

Πράξη: Επισκευές Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών γενικού υδροχρωματισμού και μερικού ελαιοχρωματισμού των κουφωμάτων του Δημαρχιακού Μεγάρου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 176 - 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-176-2

Πράξη: Επισκευές Δημαρχιακού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης της αποπεράτωσης των εσωτερικών οικοδομικών εργασιών του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Τόμος: 31, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημαρχείο -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-177-1

Πράξη: Κατάργση της εκκρεμεούς δίκης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Κατάργση της εκκρεμεούς δίκης μεταξύ του Δήμου και του πρώην ταμία του Δήμου Αγ. Ζήτρου και μεταφορά πίστωσης για την εξόφληση των οφειλομενων αποδοχών του.
Τόμος: 31, σελ. 177 - 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήτρος, Αγαμέμνων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-177-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σε αποθήκη κράτησης πολιτικών κρατουμένων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στην αποθήκη των οδών Σαρακηνού - Γαλλίας, όπου στεγάζονται πολιτικοί κρατούμενοι και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Βόλος -- Πολιτικοί κρατούμενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-178-2

Πράξη: Κατασκευή αντιπλημμυρικού χαντακιού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου τελικού συγκροτικού πίνακα κατασκευής του αντιπλημμυρικού χαντακιού στη Νέα Δημητριάδα.
Τόμος: 31, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-179-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από χρηματικές εγγυήσεις στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του ποσού των 150.000.000 δρχ. από καταθέσεις χρηματικών εγγυήσεων στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά του στο αποθεματικό.
Τόμος: 31, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-180-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των λεηλατηθέντων και πυρποληθέντων κατοίκων του χωριού Κάτω Γραμματικό του Νομού Πέλλας.
Τόμος: 31, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Κοινότητα Κάτω Γραμματικού (Πέλλα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-181-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών.
Τόμος: 31, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Βολιώτικης Χορωδίας.
Τόμος: 31, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βολιώτικη Χορωδία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Συνδέσμου Ανάπηρων Πολέμου 1912 - 1922.
Τόμος: 31, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-182-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 30.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της πρώην νοσοκόμας του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και ασθενούς Τασίας Στέλιου.
Τόμος: 31, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στέλιου, Τασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-183-1

Πράξη: Αντιπλημμυρικά έργα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Απόφαση συνέχισης και εντατικοποίησης των ενεργειών του Δήμου ώστε να συμπεριληφθούν τα αντιπλημμυρικά έργα στο πρόγραμμα της Εταιρείας "Μπουτ" και αίτηση από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της παραχώρησης στο Δήμο μιας βυθοκόρου και μηχανικών για την κατάρτιση της μελέτης των αντιπλημμυρικών έργων.
Τόμος: 31, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
Εταιρεία Μπουτ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-183-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας χρηματικού ποσού στους υπαλλήλους του Δήμου αντί ιματισμού, κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 31, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-184-2

Πράξη: Εκλογή εξεταστικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 224α
Περιεχόμενα: Εκλογή εξεταστικής Επιτροπής για διαγωνισμό συμπλήρωσης κενών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου από τον Προϊστάμενο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νομαρχίας, το Δήμαρχο, τον δημ. υπάλληλο Αγ. Πρατογιάννη, το Διευθυντή του Γυμνασίου Θηλέων Χρ. Πριάκο και τον δημ. υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 31, σελ. 185 - 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Δημητρίου, Δημήτριος
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Πριάκος, Χρήστος
Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-185-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 20/12/1946
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 16.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 16.000.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση των απόρων λαϊκών τάξεων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και διανομή της από Επιτροπή σε κάθε ενορία.
Τόμος: 31, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-187-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με το Δημοτικό Θέατρο,
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το Δημοτικό Θέατρο, τη γενική εσωτερική και εξωτερική επισκευή του, την πολεοδομική θέση του και την ανάγκη ανέγερσης νέου στο κέντρο της πόλης.
Τόμος: 31, σελ. 188 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-188-3

Πράξη: Έγκριση λειτουργίας του Εργοστασίου του Φωταερίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκριση λειτουργίας του Εργοστασίου του Φωταερίου ως δημοτική Υπηρεσία.
Τόμος: 31, σελ. 190 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Δημητρίου, Δημήτριος
Ζώνζηλος, Επαμεινώνδας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-190-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 29/12/1946
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Εκλογή με μυστική ψηφοφορία του Νικ. Λώτου ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κώδικα, την τελευταία Κυριακή του Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους εξέρχεται με κλήρο ένα μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και εκλέγεται αντικαταστάτης του.
Τόμος: 31, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-192-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων