Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1947Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1947
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1947
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 31 - 32

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 13 / 5/1/1947
Πράξη: Ανακοίνωση του ευχαριστηρίου τηλεγραφήματος του Γεωργίου B΄.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του ευχαριστηρίου τηλεγραφήματος του Γεωργίου Β΄σε απάντηση των ευχών του Δήμου για το νέο έτος.
Τόμος: 31, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-194-1

Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Εκλογή του Αλ. Παππά ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 31, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παππάς, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-194-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Εκλογή του Επαμ. Ζώνζηλου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 31, σελ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώνζηλος, Επαμεινώνδας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-194-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημ. Αποστόλου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 31, σελ. 194 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστόλου, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-194-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 20/1/1947
Πράξη: Ίδρυση νοσοκομείου Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έκφραση ικανοποίησης για το ενδεχόμενο ίδρυσης στην πόλη του Βόλου μεγάλου Νοσοκομείου του Ι.Κ.Α., ευχή για την ταχύτερη πραγματοποίηση του σχεδίου αυτού και έγκριση παραχώρησης από το Δήμο στο Ι.Κ.Α. οικοπέδου για την ανέγερση του νοσοκομείου.
Τόμος: 31, σελ. 196 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βέκκας, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-196-2

Πράξη: Απόρριψη πρότασης για επισκευή οικιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου να επισκευάσει ο Δήμος τις οικίες που κατέρρευσαν λόγω των βροχοπτώσεων.
Τόμος: 31, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-198-1

Πράξη: Καταρτισμός κτηματολογίου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Λόγω του κατεπείγοντος, έγκριση της εργασίας καταρτισμού κτηματολογίου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου από μηχανικούς και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 198 - 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κτηματολόγια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-198-2

Πράξη: Πληρωμή συνεργείου υπερωριών από τη Νομαρχία Μαγνησίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της έγκρισης της πίστωσης για την πληρωμή συνεργείου υπερωριών από τη Νομαρχία Μαγνησίας και ακύρωση της προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τόμος: 31, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Νομαρχία Μαγνησίας
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-199-1

Πράξη: Έξοδα δεξιώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενόμενης δαπάνης 4.000.000 δρχ. για δεξίωση και γεύμα στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Στ. Γονατά και την ακολουθία τους κατά την επίσκεψή τους στην πόλη του Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γονατάς, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-199-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης υπέρ της Εφορίας των Λαϊκών συσσιτίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης υπέρ της Εφορίας των Λαϊκών Συσσιτίων με 10.000.000 δρχ. και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 200 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εφορία Λαϊκών Συσσιτίων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-200-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή σε όλο το προσωπικό έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 200.000 δρχ. στον καθένα αντί για είδη ιματισμού.
Τόμος: 31, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-201-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή σε όλο το προσωπικό του ιδρύματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις εορτές των Χριστουγέννων.
Τόμος: 31, σελ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-201-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την εκτέλεση διοικητικού και οικονομικού ελέγχου στη διαχείριση του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-201-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τη συμπλήρωση της δενδροφύτευσης του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-202-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία στους υπαλλήλους του δωρεάν τροφίμων, κατόπιν απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Εφοδιασμού.
Τόμος: 31, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-202-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή σε όλο το προσωπικό έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 200.000 δρχ. στον καθένα αντί για είδη ιματισμού.
Τόμος: 31, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-202-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την χορηγία του 13ου μισθού στο προσωπικό του, σύμφωνα με διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 31, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-203-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού με μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό.
Τόμος: 31, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-203-2

Πράξη: Έξοδα μετακίνησης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης και επιστροφής αντιπροσώπων του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Παγασών στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων της Ελλάδος (1ο : 1947 : Αθήνα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-204-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. για τα έξοδα εκκένωσης της επιταγμένης από το κράτος αγοράς για τους λαχανοπαραγωγούς και οπωροπαραγωγούς.
Τόμος: 31, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-205-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. για τα έξοδα επισκευών της φρουταγοράς από το Δήμο.
Τόμος: 31, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-205-2

Πράξη: Έγκριση κατασκευής και ανάρτησης εικόνας της ευεργέτιδας Μαρ. Σκενδεράνη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής και ανάρτησης εικόνας της ευεργέτιδας Μαρ. Σκενδεράνη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εντοίχισης στο Δημαρχείο αναμνηστικής πλάκας με χρυσά γράμματα με το όνομά της. Έγκριση επιδιόρθωσης των εικόνων και ανακαίνισης των πλαισίων των Δημάρχων και χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. για τη δαπάνη αυτή.
Τόμος: 31, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-206-2

Πράξη: Έγκριση εκτύπωσης εκλογικών καταλόγων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτύπωσης των εκλογικών καταλόγων του Δήμου και χορηγία πίστωσης 1.400.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-207-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 20.000.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 31, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-207-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 357.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 357.000 δρχ. για την προμήθεια των εισιτηρίων ελεύθερης κυκλοφορίας των γιατρών και του λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου με τα αυτοκίνητα της Α.Ε. Συγκοινωνιών.
Τόμος: 31, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-208-2

Πράξη: Αύξηση επιδόματος του Ληξιάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης του επιδόματος του Ληξιάρχου του Δήμου από 8 σε 15%.
Τόμος: 31, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-209-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής της αποθήκης κράτησης των πολιτικών κρατουμένων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής της αποθήκης όπου στεγάζονται πολιτικοί κρατούμενοι, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Βόλος -- Πολιτικοί κρατούμενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-210-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής των Αστυνομικών Τμημάτων της πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής των Αστυνομικών Τμημάτων της πόλης όπου στεγάζονται οι άνδρες της Χωροφυλακής, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-210-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. για τα έξοδα θέρμανσης των Δικαστηρίων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 31, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-211-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής της οδού Σινώπης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής της οδού Σινώπης στη Νέα Ιωνία με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σινώπης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-212-1

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης για συνέχιση των εργασιών του Συνεργείου με σκοπό την επισκευή των κατεστραμμένων οδών, έγκριση εκτέλεσης εργασιών με αυτεπιστασία του Δήμου και καθορισμός του ανώτατου αριθμού των εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 31, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σινώπης)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-212-2

Πράξη: Επισκευή των τοιχωμάτων του Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής ανάγκης για επισκευή των κατεστραμμένων τοιχωμάτων του Κραυσίδωνα άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-213-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε καθένα από τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου, οικονομικής ενίσχυσης για αξία υποδημάτων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-214-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής μισθών στους δικαιούχους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής μισθών στους δικαιούχους υπαλλήλους που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους πριν τη δημοσίευση των διορισμών τους στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Τόμος: 31, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-215-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος στο Δήμαρχο και τους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος στο Δήμαρχο και τους υπαλλήλους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 31, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-216-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος στους συνταξιούχους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 31, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-217-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 31, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-218-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας ίππων και κάρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας ίππων και κάρων για τις ανάγκες της καθαριότητας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-219-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. για το πετάλωμα των ίππων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-219-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. για την επισκευή και διαρρύθμιση του σταύλου του Δήμου, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-220-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 46.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 46.500.000 δρχ. για τη διασκευή 15 κάρων καθαριότητας, την κατασκευή 15 σαγών για τη ζεύξη των ίππων και την προμήθεια των αναγκαίων ειδών νομής για τη διατροφή των ίππων με δημοπρασία.
Τόμος: 31, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-220-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 7/2/1947
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Ταξιάρχου Διοικητή της 83ης Στρατιωτικής Περιφέρειας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Ταξιάρχου Διοικητή της 83ης Στρατιωτικής Περιφέρειας κ. Κωτσάλου σύμφωνα με το οποίο 125 αξιωματικοί πρόκειται να μείνουν στο Βόλο τρεις εβδομάδες για εκπαίδευση και παράκληση μέσω του τύπου για προσφορά στέγασης από τους κατοίκους.
Τόμος: 31, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-224-1

Πράξη: Μη συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων σε απεργία.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της δημοσίευσης του ευχαριστήριου εγγράφου του Δήμου προς το Σύλλογο των Δημοτικών Υπαλλήλων Παγασών για τη μη συμμετοχή τους στην απεργία που πραγματοποιήθηκε και τη "νομιμόφρονα και εθνοπρεπή στάση τους".
Τόμος: 31, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Απεργίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-224-2

Πράξη: Έγκριση μετάκλησης από την Αθήνα ειδικού μηχανικού για το φωταέριο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάκλησης από την Αθήνα του ειδικού μηχανικού για το φωταέριο και χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. για τα έξοδα μετακίνησης, την αποζημίωσή του και τα σχεδιαγράμματα επισκευής του φωταερίου.
Τόμος: 31, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Πραγματογνωσία
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-224-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας καθαρισμού φρεάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας καθαρισμού των φρεάτων του συνοικισμού Ιωλκού, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-225-1

Πράξη: Έγκριση της εργασίας καθαρισμού κοινόχρηστων βόθρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας καθαρισμού των κοινόχρηστων βόθρων των προσφυγικών συνοικισμών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 225 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-225-2

Πράξη: Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης στη δαπάνη επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σχολείων της πόλης και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-226-1

Πράξη: Επισκευές του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης στη δαπάνη επισκευής της στέγης και της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Μουσεία
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-226-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 1.000.000 δρχ. υπέρ του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 31, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-227-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ. για την αξία σημαίας την οποία ο Δήμος δώρισε υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Τόμος: 31, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-228-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας αντλητικού μηχανήματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας αντλητικού μηχανήματος από το Δήμο για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-228-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 166.075 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 166.075 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον εισαγωγέα ελαίου Νικ. Μαργκά.
Τόμος: 31, σελ. 229 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργκάς, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-229-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ. ως επιστροφή φόρου στον κριθαριού και σιταριού Απ. Ζουζούκη.
Τόμος: 31, σελ. 230 - 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζουζούκης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-230-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 1.400.000 δρχ. από το μόνιμο υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 31, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-231-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων έως 25.000 δρχ. σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια και χορηγία πίστωσης 600.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-231-2

Πράξη: Αύξηση των εξόδων παράστασης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Αύξηση των εξόδων παράστασης του Δημάρχου κατά 150% σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 31, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-232-1

Πράξη: Καθορισμός ενοικίου οικήματος που χρησιμοποιεί ο Δήμος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Καθορισμός καταβολής 15.000 δρχ. μηνιαίως ως μίσθωμα οικήματος του Κυνηγετικού Ομίλου Βόλου που χρησιμοποιεί ο Δήμος για τη στέγαση Δημοτικού Φυλακείου στη Γορίτσα.
Τόμος: 31, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-233-1

Πράξη: Καθορισμός ενοικίου οικήματος που χρησιμοποιεί ο Δήμος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του μηνιαίου μισθώματος για το χρησιμοποιούμενο από το Δήμο οικόπεδο στη θέση Κάραγατς για εγκατάσταση Δημοτικού Φυλακείου από 1.000 σε 10.000 δρχ.
Τόμος: 31, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-233-2

Πράξη: Επισκευές οικημάτων του Αντιφυματικού Ιατρείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης επισκευής των οικημάτων στην Πορταριά όπου εγκαταστάθηκαν δύο παιδικές εξοχές του Αντιφυματικού Ιατρείου.
Τόμος: 31, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-234-1

Πράξη: Έγκριση παράτασης μίσθωσης νεκροφόρας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης μίσθωσης νεκροφόρας, καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του Αλ. Καγκελάρη και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Αυτοκίνητα
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καγκελάρης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-234-2

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης Συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης Συνεργείου από 36 υπαλλήλους και μεταφορά πίστωσης για την πληρωμή τους.
Τόμος: 31, σελ. 235 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-235-3

Πράξη: Αίτηση του Δήμου περί παραχώρησης από το Δημόσιο του κτήματος "Πεδίον Άρεως".
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής στο Υπουργείο Οικονομικών αίτησης του Δήμου περί παραχώρησης από το Δημόσιο του κτήματος "Πεδίον Άρεως" ή "Αρμιτιά" με σκοπό την εξυγίανσή του και την χρήση του για οποιοδήποτε κοινωφελές έργο.
Τόμος: 31, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πάρκα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πάρκα
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-237-2

Πράξη: Παροχή ιατρικής περίθαλψης στο τακτικό προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Ανάθεση στο Δήμαρχο της επίτευξης ειδικής συμφωνίας με γιατρούς για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στο τακτικό προσωπικό του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-238-2

Πράξη: Αναγραφή των εξόδων αγοράς αυτοκινήτων στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Ανάληψη υποχρέωσης αναγραφής στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1947 - 1948 ειδικής πίστωσης 20.000.000 δρχ. για την εξόφληση αντιτίμου 2 αυτοκινήτων φορτηγών παραχωρηθέντων από την "Ούνρα" και παράκληση αποδοχής αυτής της πρότασης από το Υπουργείο Μεταφορών.
Τόμος: 31, σελ. 239
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-239-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανακήρυξη της Κοινότητας της Νέας Αγχιάλου ως ευεργέτιδας για το νοσοκομείο και έκφραση συγχαρητηρίων προς αυτή.
Τόμος: 31, σελ. 239 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Κοινότητα Νέας Αγχιάλου (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-239-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια αναγκαίων ειδών με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 31, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-240-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσήλειων.
Τόμος: 31, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-240-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων από την ελεύθερη αγορά με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 31, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-241-1

Πράξη: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του ιδιοκτήτη του οικήματος του Πολυϊατρείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του Ιωσήφ Σαμουήλ, ιδιοκτήτη οικίας (Αθ. Διάκου - Μαγνήτων) όπου στεγάζεται το Πολυιατρείο του Δήμου με την προϋπόθεση ο μεν Δήμος να πληρώσει τα οφειλόμενα ενοίκια, ο δε ιδιοκτήτης να μην προβεί σε έξωση.
Τόμος: 31, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαμουήλ, Ιωσήφ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-241-2

Πράξη: Αύξηση μισθοδοσίας δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του βασικού μισθού πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου κατά 25% σύμφωνα με διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 31, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-242-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 5/3/1947
Πράξη: Έγκριση της μελέτης περιτείχισης της πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης περιτείχισης της πλατείας Ελευθερίας αξίας 6.000.000 δρχ. , της προμήθειας των απαιτούμενων λίθων και της εκτέλεσης των εργασιών με δημοπρασία.
Τόμος: 31, σελ. 244 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-244-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής τελωνειακού δασμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής τελωνειακού δασμού 66.000 δρχ. για προμήθεια πασσάλων - οδοφραγμάτων από τον πρώην Δήμαρχο Γ. Κοντοστάνο.
Τόμος: 31, σελ. 245 - 246
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-245-2

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και μεταφορά τους για την ενίσχυση άλλων κεφαλαίων.
Τόμος: 31, σελ. 246 - 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-246-7

Πράξη: Έκτακτη ενίσχυση στο προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο προσωπικό του Δήμου έκτακτης ενίσχυσης 100.000 δρχ. για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο βάσει απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 31, σελ. 252 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-252-2

Πράξη: Έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους συνταξιούχους του Δήμου έκτακτης ενίσχυσης 50.000 δρχ. για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο βάσει απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 31, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-253-2

Πράξη: Έγκριση των γενόμενων προκαταβολών των συντάξεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση των γενόμενων προκαταβολών των συντάξεων ή χορηγιών στους συνταξιούχους του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 254 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-254-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση της Φιλοδασικής Επιτροπής Νομού Μαγνησίας για την αναδάσωση και περίφραξη του λόφου Γορίτσας.
Τόμος: 31, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Επιτροπή Νομού Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-255-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 650.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 650.000 δρχ. ως αποζημίωση στον πρώην γραμματέα του Δημάρχου Παναγιώτη Μαργαρίτη.
Τόμος: 31, σελ. 255 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Παναγιώτης (+1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-255-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Έγκριση της ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών ανακατασκευής του κατεστραμμένου από βομβαρδισμούς οδοστρώματος και των πεζοδρομίων στο τμήμα των οδών Αγ. Νικολάου - Δημητριάδος.
Τόμος: 31, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αγ. Νικολάου, Δημητριάδος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-256-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού πό χρηματικές εγγυήσεις στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής επιπλέον ποσού 200.000 δρχ. από εισπράξεις καταθέσεων χρηματικών εγγυήσεων στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά τους σε διάφορα άρθρα.
Τόμος: 31, σελ. 257 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-257-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 1, άρθρο 2 για έξοδα κίνησης του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων.
Τόμος: 31, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-258-1

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση εξακολούθησης των εργασιών επισκευής των κατεστραμμένων ασφαλτοστρωμάτων των οδών Ιάσονος και Αλεξάνδρας με αυτεπιστασία του Δήμου/
Τόμος: 31, σελ. 258 - 260
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-258-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 21/3/1947
Πράξη: Έγκριση της δίμηνης παράτασης της ισχύος των έκτακτων Υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση της δίμηνης παράτασης της ισχύος των έκτακτων Υπηρεσιών του Δήμου: 1) φοροτεχνικής, 2) υγειονομικής και 3) τακτικής καθαριότητας από 1/4/1947.
Τόμος: 31, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-261-2

Πράξη: Δωρεά υπέρ σχολείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν χορηγίας υπέρ της Σχολικής Εφορείας του 5ου Δημοτικού Σχολείου ζωικής κόπρου για τη λίπανση του κήπου του σχολείου.
Τόμος: 31, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-262-1

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής περίπτωσης για λειτουργία της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, άνευ δημοπρασίας αλλά με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-263-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. υπέρ του απόρου και ασθενούς Γ. Κραβαρίτη.
Τόμος: 31, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κραβαρίτης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-263-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ της άπορης και ασθενούς Ελισ. Παπαργυρίου.
Τόμος: 31, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαργυρίου, Ελισάβετ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-264-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημαρχούντος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον εκτελούντα χρέη Δημαρχούντος κατά την απουσία του Δημάρχου Νικ. Παπαγεωργάκη, εξόδων παραστάσεως 20 ημερών.
Τόμος: 31, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-264-2

Πράξη: Επικσευή αποθήκης κράτησης πολιτικών κρατουμένων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλεόν δαπάνης για την αποπεράτωση των επισκευών της αποθήκης όπου στεγάζονται οι πολιτικοί κρατούμενοι.
Τόμος: 31, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Βόλος -- Πολιτικοί κρατούμενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-265-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς νομικών συγγραμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από το Δήμο νομικών συγγραμάτων και νόμων για τη βιβλιοθήκη του και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 31, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-265-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 15, άρθρο 1 υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικό Νεκροταφείο -- Δαπάνες
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-266-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-266-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 160.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 160.000 δρχ. για την προμήθεια έξι φερέτρων σε άπορους δημότες.
Τόμος: 31, σελ. 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-267-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000.000 δρχ. για τοποθέτηση μεγαφώνου στην πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και για τοποθέτηση μεγαφώνου και εξεδρών στην παραλία, όπου θα γίνει η παρέλαση.
Τόμος: 31, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-267-2

Πράξη: Σύνταξη κτηματολογίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 232 απόφασης με έγκριση για σύνταξη του κτηματολογίου του Δήμου και εκλογή ως αντιπροσώπου του Δήμου στην τετραμελή Επιτροπή των Νικ. Παπαγεωργάκη και Νικ. Χατζηνικολάου. Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. για τη δαπάνη αυτή.
Τόμος: 31, σελ. 268 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κτηματολόγια -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Χατζηνικολάου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-268-2

Πράξη: Ενοίκιο του οικήματος του Λαϊκού Ιατρείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Αύξηση μισθώματος που καταβάλλει ο Δήμο για ενοίκιο του οικήματος όπου στεγάζεται παράρτημα του Λαϊκού Ιατρείου στους Αγίους Αναργύρους.
Τόμος: 31, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Λαϊκό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-269-2

Πράξη: Πληρωμή νοσοκόμας της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Αναγνώριση του δικαίου πληρωμής 200.000 δρχ.στην Ιουλία Τσίρκα, νοσοκόμα που εργάστηκε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσίρκα, Ιουλία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-270-1

Πράξη: Λύση της μίσθωσης αποθήκης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Λύση της μίσθωσης της αποθήκης έναντι του σταθμού Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, όπου είχαν εγκατασταθεί οι Έλληνες πρόσφυγες από τη Ρωσία.
Τόμος: 31, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-270-2

Πράξη: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας και συντήρησης εκθέτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1947 - 1943
Τόμος: 31, σελ. 271 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-271-10

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού και Κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης έμμεσων δημοτικών φόρων και τελών εν γένει του Δήμου για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 31, σελ. 280 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-280-9

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 31, σελ. 289 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-289-5

Πράξη: Συγκρότηση συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής ανάγκης συγκρότησης συνεργείου από εργάτες για την οδηγία των ίππων και κάρων και την περιποίησή τους, στο πλαίδιο των εργσιών καθαριότητας της πόλης και αποκομιδής απορριμμάτων.
Τόμος: 31, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-293-1

Πράξη: Επισκευή δικτύου ύδρευσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάθεσης επιπλέον πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης της Νέας Ιωνίας.
Τόμος: 31, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Προσφυγικός Συνοικισμός (Νέα Ιωνία, Μαγνησία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
Προσφυγικός Συνοικισμός Νέα Ιωνία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-294-1

Πράξη: Έξοδα δεξιώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάθεσης επιπλέον πίστωσης για έξοδα τελετών και δεξιώσεων.
Τόμος: 31, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-294-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου του οικονομικού έτους 1946 - 1947 ως καλώς εχόντων και επωφελών για το Δήμο.
Τόμος: 31, σελ. 294 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-294-7

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση 100.000 δρχ. υπέρ του προσωπικού για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Τόμος: 31, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-300-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή διαφοράς αποδοχών σε δύο υπαλλήλους του νοσοκομείου.
Τόμος: 31, σελ. 300 - 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-300-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία στο Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο 100 κιλών μουρουνέλαιου για τους άπορους φυματικούς.
Τόμος: 31, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-301-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου για χορηγία 45.000 δρχ. για την παροχή ράσων στος τακτικούς και έκτακτους ιερείς του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-301-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την πληρωμή οφειλόμενων στο φύλακα του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-301-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την κοπή και συλλογή αυτοφυούς χόρτου από το νεκροταφείο.
Τόμος: 31, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-302-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία οικονομικής ενίσχυσης στους τακτικούς υπαλλήλους του.
Τόμος: 31, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-302-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με το δεκαπλασιασμό των μισθών του προσωπικού του νεκροταφείου σύμφωνα με διαταγή των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.
Τόμος: 31, σελ. 302 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-302-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την πληρωμή πρόσθετης αμοιβής στον έφορο και το λογιστή του νεκροταφείου για την επιπλεόν απασχόλησή τους τις Κυριακές και αργίες.
Τόμος: 31, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-303-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη διάθεση πίστωσης 360.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στον άμισθο επίκουρο ιερέα του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 303
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-303-1

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 600.000 δρχ. από το μόνιμο υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 31, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-304-1

Πράξη: Διοιηκητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία οικονομικής ενίσχυσης στους δύο εφημέριους του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 304
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-304-1

Πράξη: Διοιηκητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νεκροταφείου.
Τόμος: 31, σελ. 304 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-304-2

Πράξη: Διοιηκητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή των εξόδων κίνησης του εφόρου και του λογιστή.
Τόμος: 31, σελ. 305
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-305-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 38, άρθρο 4 για την ενίσχυσή του.
Τόμος: 31, σελ. 305 - 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-305-2

Πράξη: Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης Δημαρχείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης στη δαπάνη για την προμήθεια των υλικών συμπλήρωσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου.
Τόμος: 31, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-306-1

Πράξη: Επισκευή Δημαρχείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπέρβασης στη δαπάνη για την επισκευή του Δημαρχείου.
Τόμος: 31, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-306-2

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων στο Δημαρχείο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνέχισης των εργασιών κατασκευής στο Δημαρχείο νέων αποχωρητηρίων, της συμπλήρωσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, της κατασκευής στεγανού σηπτικού βόθρου και της σύνδεσής του με τους υπονόμους της πόλης, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 31, σελ. 307 - 308
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-307-2

Πράξη: Επισκευής υδραντλίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας επισκευής της υδραντλίας μπροστά από το Μέγαρο Παπαστράτου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 31, σελ. 308 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-308-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ή της άσκησης στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου ή της χρήσης των χώρων αυτών για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε έξι άτομα και τη Συνεργατική Καραγωγέων που κατέλαβαν παράνομα χώρους του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 31, σελ. 309 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Συνεργατική Καραγωγέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-309-2

Πράξη: Έγκριση των κτισμάτων διαφόρων Σωματείων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 347α
Περιεχόμενα: Έγκριση των κτισμάτων του Σωματείου Ένωσης Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Βόλου και του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών και Συσκευαστών Ξηράς "Άγιος Γεώργιος", που χρησιμοποιούν ως γραφεία στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με όρους.
Τόμος: 31, σελ. 310 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Σωματείο Ένωσης Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Βόλου
Σωματείο Φορτοεκφορτωτών και Συσκευαστών Ξηράς Άγιος Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-310-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: Έκτακτη / 2/4/1947
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του Βασιλιά Γεώργιου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Βασιλιά Γεώργιου Β΄. Λόγος του Δημάρχου και παραινέσεις για αφοσίωση στο νέο Βασιλιά Παύλο Α΄. Απόφαση για ανάρτηση μεσίστιας σημαίας στο Δημαρχείο, επιμνημόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό, παράσταση του Δημάρχου και του Δ.Σ., ονομασία μιας οδού ως "Βασιλέως Γεωργίου Β΄, υποβολή συλληπητηρίων στον Παύλο Α΄και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και εκπροσώπηση της πόλης στην κηδεία από το Δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Αλ. Παππά.
Τόμος: 31, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-312-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 4/4/1947
Πράξη: Συζήτηση για την κατασκευή αεροδρομίου στο Βόλο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την κατασκευή αεροδρομίου στο Βόλο και επιβολή για το οικονομικό έτος 1947 - 1948 σε όλο τον άρρενα πληθυσμό της πόλης (από 18 έως 65 ετών) προσωπική εργασία μίας ημέρας για την κατασκευή αυτή. Καθορισμός του ποσού των 8.000 δρχ. για όσους δεν εργαστούν προς το Ταμείο του Δήμου και 8.000 δρχ. σε όσους εργαστούν.
Τόμος: 31, σελ. 314 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-314-3

Πράξη: Έγκριση επιβολής άμεσων εράνων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής άμεσων εράνων στους κατοίκους της πόλης για το οικονομικό έτος 1947 - 1948 υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου που κινδυνεύει να κλείσει.
Τόμος: 31, σελ. 316 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-316-3

Πράξη: Επιβολή τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους για τη χρήση της φρουταγοράς από τους φρουτολαχανοπαραγωγούς.
Τόμος: 31, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτική αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-318-1

Πράξη: Έγκριση αντιπροσώπευσης του Δήμου στην κηδεία του Βασιλιά.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση αντιπροσώπευσης του Δήμου στην κηδεία του Γεωργίου Β΄από τον πρεσβύτερο βουλευτή του Βόλου και πρώην Δήμαρχο Κων. Σπυρίδη και εξουσιοδότησή του αντί για κατάθεση στεφάνου να καταθέσει 1.000.000 δρχ. υπέρ του Αυλαρχείου του Βασιλιά. Έγκριση τέλεσης επιμνημόσυνης δέησης την ημέρα της κηδείας του.
Τόμος: 31, σελ. 318 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1890 - 1947)
Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-318-2

Πράξη: Δωρεά Αλ. Τσιμπούκη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής ώστε η Εθνοσυνέλευση με ψήφισμα να θεωρήσει ως απραγματοποίητο το σκοπό του δωρητή του Δήμου Αλ. Τσιμπούκη ως προς το οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλης που συνορεύει με την οδό Βόλου - Πορταριάς και άλλα κτήματα. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης του οικοπέδου αυτού στο Ι.Κ.Α. για την ανέγερση νοσοκομείου εντός διετίας και έκφραση ευχαριστιών προς το Βουλευτή Ι. Τσιμπούκη και μοναδικό κληρονόμου του δωρητή για την παράιτηση από κάθε αξίωση.
Τόμος: 31, σελ. 319 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιμπούκης, Αλέξανδρος
Τσιμπούκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-319-4

Πράξη: Παραχώρηση χώρου στο κτήριο της Φρουταγοράς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση της παραχώρησης, άνευ ενοικίου και υπό τύπου χρησιδανείου, χώρου στο κτήριο της Φρουταγοράς υπέρ της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Βόλου.
Τόμος: 31, σελ. 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμπόριο
Δημοτική Αγορά
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-322-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: Έκτακτη / 26/5/1947
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης.
Τόμος: 31, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-323-2

Πράξη: Προμήθεια ελαστικών.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση απευθείας από το Δήμαρχο της προμήθειας και μεταφοράς στο Βόλο ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου, επί αποδόσει λογαριασμού,δαπάνης 12.500.000 δρχ.
Τόμος: 31, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-324-2

Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου σχετικά με τις τις ενέργειές του στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου σχετικά με τις ενέργειές του στην Αθήνα για το θέμα του αεροδρομίου, την επισκευή της οδού Δημητριάδος, το Πεδίον του Άρεως, την απομάκρυνση των φυλακών, τον Άναυρο, το νοσοκομείο του Ι.Κ.Α., τον προϋπολογισμό και τον Οργανισμό των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 326 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-326-4

Πράξη: Ανακοίνωση της αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβουλίου από το αιρετό των εκλογών.
Τόμος: 31, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-329-1

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για ένα μήνα προς επίλυση διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.
Τόμος: 31, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-329-1

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Έγκριση της δεκαπενθήμερης μετάβασης στην Αθήνα του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη ως βοηθού του Δημάρχου.
Τόμος: 31, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-329-2

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας ελαστικών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας ελαστικών και της μεταφοράς τους από την Αθήνα, άνευ δημοπρασίας,αλλά βάσει επίσημου τιμολογίουτου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ως καλώς έχοντα των λογαριασμών προμήθειας.
Τόμος: 31, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-330-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης ενός μήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης ενός μήνα στον αναπληρούντα του Δημάρχου Νικ. Παπαγεωργάκη.
Τόμος: 31, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9031-330-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 15/6/1947
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικολάου Ζαρλή ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-1-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Παπαδημητρίου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-1-2

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιάσονα Παπαδημητρίου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Ιάσων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-2-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αν. Γκλαβάνη, Γ. Μυλωνά, Περ. Περρωτή, Νικ. Παπαγεωργάκη και Γ. Χριστόπουλου ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 32, σελ. 2 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Περρωτής, Περικλής
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-2-2

Πράξη: Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κων. Γιαρέντη και Φιλ. Δούκα ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 32, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-3-1

Πράξη: Λόγος νέου Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Λόγος του Ζήση Ζησάκη για τη νέα θητεία του ως Δημάρχου Παγασών.
Τόμος: 32, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-3-1

Πράξη: Έγκριση του διορισμού Γραμματέα - Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Έγκριση του διορισμού του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Ιω. Παπαδόπουλου ως Γραμματέα - Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου και της καταβολής σε αυτόν πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος για την επιπλέον εργασία του εκτός των κυρίων καθηκόντων του.
Τόμος: 32, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-3-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 7/7/1947
Πράξη: Απογραφή του πληθυσμού της Κοινότητας της Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης ακύρωσης προς το Συμβούλιο Επικρατείας της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με έγκριση πράξης της Επιτροπής της απογραφής του πληθυσμού της Κοινότητας της Νέας Ιωνίας και εξουσιοδότηση του δικηγόρου Νικ. Ραζή να συντάξει τη σχετική αίτηση.
Τόμος: 32, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πληθυσμός
Κοινότητα Νέας Ιωνίας (Μαγνησία)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-6-2

Πράξη: Καθορισμός ποσοστών συμμετοχής στις εισπράξεις δημοτικών φόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Έγκριση της αίτησης ακύρωσης προς το Συμβούλιο Επικρατείας της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον καθορισμό ποσοστών συμμετοχής στις εισπράξεις δημοτικών φόρων των Δήμων και των νέων Κοινοτήτων των πρώην δημοτικών περιφερειών Αγρινίου, Παγασών και Μυτιλήνης και εξουσιοδότηση του δικηγόρου Ν. Ραζή να συντάξει τη σχετική αίτηση.
Τόμος: 32, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-7-2

Πράξη: Έγκριση παράτασης της σύμβασης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης του μηχανικού του Δήμου Πέτρου Φλαμπούρη για ένα έτος από την 1/4/1947.
Τόμος: 32, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-8-2

Πράξη: Επιβολή τέλους αδειών οικοδομών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης των διατάξεων σχετικά με την επιβολή τέλους αδειών οικοδομών για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Παγασών.
Τόμος: 32, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-9-1

Πράξη: Έγκριση είσπραξης της ειδικής τοπικής φορολογίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση είσπραξης της ειδικής τοπικής φορολογίας του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων από τα όργανα του Δήμου σε ποσοστό 8%.
Τόμος: 32, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-9-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 1945 - 1946 και παραπομπή του στην κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τόμος: 32, σελ. 9 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-9-6

Πράξη: Έγκριση παράτασης μίσθωσης νεκροφόρας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης μίσθωσης νεκροφόρας, καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Αυτοκίνητα
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καγκελάρης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-14-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής επιδόματος στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους συνταξιούχους του Δήμου της καθοριζόμενης με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας σύνταξης και του επιδόματος οικογενειακών βαρών.
Τόμος: 32, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-14-2

Πράξη: Υγειονομική Υπηρεσία.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης της λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου και καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης της επιμελήτριας των εκθέτων και των επιδομάτων.
Τόμος: 32, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-15-2

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας χόρτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας χόρτου για τη διατροφή των 15 ίππων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-16-1

Πράξη: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο προσωπικό του Δήμου έκτακτης ενίσχυσης 100.000 δρχ. για τους μήνες Απρίλιος έως Ιούλιο βάσει απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-16-2

Πράξη: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους συνταξιούχους του Δήμου έκτακτης ενίσχυσης 50.000 δρχ. για τους μήνες Απρίλιος έως Ιούλιο βάσει απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-17-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους εργαζομένους στο Ληξιαρχείο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον εκάστοτε εργαζόμενο υπάλληλο του Ληξιαρχείου και κλητήρα για την εναλλάξ επιπλέον προσφερόμενη υπηρεσία.
Τόμος: 32, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-17-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 236.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 236.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Χρ. Κρητικού για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-17-2

Πράξη: Εκλογή αντιπορσώπων του Δήμου σε εκδικαστική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Εκλογή των Κων. Γιαρέντη και Γ. Μυλωνά ως αντιπορσώπων του Δήμου στην εκδικαστική Επιτροπή ενστάσεων κατά φορολογικών καταλόγων της φορολογίας ελάιου.
Τόμος: 32, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-18-1

Πράξη: Εκλογή μέλους της Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως έργων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 23 απόφασης του πρώην Δ.Σ. και εκλογή των Ι. Παπαδημητρίου ως μέλους της Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως έργων εκτελούμενων από το Δήμο έως 16.000.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Ιάσων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-18-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 49.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 49.800 δρχ. στον Κων. Μαυρουδή ως επιστροφή φόρου από εισαγωγή ελαίου.
Τόμος: 32, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυρουδής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-19-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 204.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 204.500 δρχ. στους αδελφούς Σπυροπούλου ως επιστροφή φόρου από εισαγωγή σαπουνιού.
Τόμος: 32, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αφοί Σπυροπούλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-20-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 45.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 45.000 δρχ. στον Ιω. Παγωνάρη ως επιστροφή φόρου από εισαγωγή πραφίνης.
Τόμος: 32, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παγωνάρης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-20-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 351.200 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 351.200 δρχ. στον Αλεξ. Φικάτα ως επιστροφή φόρου από εισαγωγή ελαίου.
Τόμος: 32, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φικάτας, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-21-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων του ιδρύματος με πρόχειρο διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-21-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανάθεση διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών θέσεων του διαχειριστή και του γραφέα - γραμματέα του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-22-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επιστροφή ποσού 90.000 δρχ. στη χήρα Αικατερίνη Δανιήλ.
Τόμος: 32, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δανιήλ, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-22-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανακήρυξη των ιατρών Αγησ. Παπαγεωργιάδη, Κων. Κασσιόπουλου και Αγησ. Βαρλαμίδη ως μεγάλων ευεργετών του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργιάδης, Αγησίλαος
Κασσιόπουλος, Κωνσταντίνος
Βαρλαμίδης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-22-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη ιατρού ως έκτακτου εσωτερικού βοηθού ιατρού.
Τόμος: 32, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-23-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νικ. Ραζή να εκπροσωπήσει στο δικαστήριο το νοσοκομείο στην υπόθεση του κληροδότη Θ. Κουτσούκου.
Τόμος: 32, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτσούκος, Θεόδωρος (+1942)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-23-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης των δαπανών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης των δαπανών των οικονομικών ετών 1946 - 1947 και 1947 - 1948 και παραπομπή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 32, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-23-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης 100 κάρων σκουπιδιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης 100 κάρων σκουπιδιών (10.000 δρχ. ανά κάρο) για την λίπανση των αγρών των λαχανόκηπων.
Τόμος: 32, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-24-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 1944 - 1945 και παραπομπή του στην κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τόμος: 32, σελ. 25 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-25-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 21/7/1947
Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1947 - 1948. Αναφορά στο τόλμημα της κατασκευής αεροδρομίου και την εγκατάσταση στην πόλη της έδρας της στρατιάς. Αναφορά επίσης στην ανάγκη αύξησης ορισμένων δημοτικών φόρων και στις μελέτες για τα δημόσια έργα που αναφέρονται στην εισήγηση.
Τόμος: 32, σελ. 29 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-29-9

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση της πενθήμερης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το θέμα του αεροδρομίου και καταβολή σε αυτόν των εξόδων μετακίνησης.
Τόμος: 32, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-37-1

Πράξη: Αύξηση του δικαιώματος σφαγής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Αύξηση του δικαιώματος σφαγής των σφαζόμενων ζώων στο Δημοτικό Σφαγείο για το οικ. έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-37-2

Πράξη: Αύξηση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Αύξηση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικ. έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-38-1

Πράξη: Καθορισμός τέλους για τη χρήση της φρουταγοράς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 351 απόφασης του πρώην Δ.Σ. και καθορισμός για το οικονομικό έτος 1947 - 1948 του καταβαλλόμενου τέλους για τη χρήση της φρουταγοράς από τους φρουτολαχανοπαραγωγούς.
Τόμος: 32, σελ. 38
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτική αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-38-1

Πράξη: Επιβολή τέλους για τα εκδιδόμενα στο λιμάνι του Βόλου εισιτήρια.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους 400 δρχ. για κάθε εισιτήριο που εκδίδεται στο λιμάνι του Βόλου για Α΄και Β΄θέση και 200 δρχ. για Γ΄θέση, 400 δρχ. για κάθε εισιτήριο αυτοκινήτου υπεραστικής συγκοινωνίας για Αθήνα και Θεσ/νίκη και 200 δρχ. για τιμολόγια εντός της Θεσσαλίας.
Τόμος: 32, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Μεταφορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-38-2

Πράξη: Αύξηση του τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Έγκριση της πενταπλάσιας αύξησης του επιβεβλημένου τέλους αποκομιδής απορριμάτων από οικίες, καταστήματα κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 39
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-39-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Κανονισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και των φορολογουμένων.
Τόμος: 32, σελ. 39 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-39-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 22/7/1947
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος του 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 43 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περρωτής, Περικλής
Δούκας, Φίλιππος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-43-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 23/7/1947
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος του 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 48 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-48-4

Πράξη: Έγκριση προμήθειας των αναγκαίων εισιτηρίων ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας των αναγκαίων εισιτηρίων ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών του Δήμου λόγω των μεγάλων αποστάσεων της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-51-1

Πράξη: Αύξηση της αποζημίωσης για κάθε συντηρούμενο έκθετο στο Βρεφικό Σταθμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Αύξηση από 1ης Αυγούστου της μηνιαίας αποζημίωσης για κάθε συντηρούμενο έκθετο στο Βρεφικό Σταθμό και καθορισμός του αριθμού των εκθέτων σε 25.
Τόμος: 32, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-51-1

Πράξη: Συνέχιση των εργασιών καταπολέμησης των κουνουπιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης των εργασιών καταπολέμησης των κουνουπιών με επίβλεψη του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου από 14 άτομα και καθορισμός του ημερομισθίου τους
Τόμος: 32, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-52-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για υπερωρίες σε οδηγούς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για υπερωρίες σε 2 οδηγούς και 2 βοηθούς των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-52-2

Πράξη: Έξοδα μετακίνησης νομοκτηνιάτρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφ. 12, άρθρο 5 για αμαξαγώγια του Νομοκτηνιάτρου.
Τόμος: 32, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-53-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης δεξίωσης του Υπουργού Αεροπορίας Π. Κανελλόπουλου.
Τόμος: 32, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Αεροπορίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-53-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης δεξίωσης
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης δεξίωσης κλπ. των Υπουργών Ναυτικών Σοφ. Βενιζέλου και Αεροπορίας Π. Κανελλόπουλου πριν την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στην πόλη.
Τόμος: 32, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Αεροπορίας
Ελλάς. Υπουργείο Ναυτικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Βενιζέλος, Σοφοκλής (1894-1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-53-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας υφάσματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας υφάσματος για την κατασκευή πούχων για το θήλυ προσωπικό του Δήμου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-54-1

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για τη δεξίωση και την παράθεση επίσημου γεύματος προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους.
Τόμος: 32, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
Φρειδερίκη, Βασίλισσα των Ελλήνων (1917 - 1981)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-54-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των υπαλλήλων καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 9, άρθρο 15 για τον εφοδιασμό των υπαλλήλων της καθαριότητας και των υπηρετών του Δήμου με ειδικές ανάγκες.
Τόμος: 32, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-54-2

Πράξη: Αποζημίωση υπερωριών του συνεργείου του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της δικαιούμενης αποζημίωσης για υπερωρίες στο συνεργείο του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-55-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 24/7/1947
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος του 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 56 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-56-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 25/7/1947
Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων σιτοπαραγωγών και ενοικιαστών του Δημαρχείου.
Τόμος: 32, σελ. 59 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-59-4

Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος του 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 62 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Ιάσων
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-62-3

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 23, άρθρο 1 στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο, λόγω της οικτρής οικονομικής του κατάστασης.
Τόμος: 32, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-64-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων έως 25.000 δρχ. σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια και χορηγία πίστωσης 1.800.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-64-2

Πράξη: Μισθοδοσία νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 5 υπέρ της αμοιβής της νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Τόμος: 32, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Εκπαίδευση
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-65-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 26, άρθρο 1 υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-65-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 28/7/1947
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος του 1947 - 1948 και έγκρισή του.
Τόμος: 32, σελ. 66 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαδημητρίου, Ιάσων
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-66-5

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 28, άρθρο 4 υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών ως συμβολή του Δήμου στα έξοδα οργάνωσης εθνικής οδηγικής εορτής.
Τόμος: 32, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-71-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για αγορά εισιτηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 31, άρθρο 1 για αντίτιμο εισιτηρίων.
Τόμος: 32, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-71-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής έκτακτων υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής έκτακτων υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-71-2

Πράξη: ΄Εγκριση πίστωσης υπέρ του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση πίστωσης εις βάρος του κεφαλαίου 31, άρθρο 3 για εκτέλεση αντιγραφής, ιχνογράφησης, φωτογραφιών και κατασκευής προτύπων των γραπτών στηλών του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μουσεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-72-1

Πράξη: Σύσταση της Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Σύσταση της Επιτροπής ονοματοθεσίας των οδών της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 72
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Χατζηνικολάου, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Νικόλαος
Βερδελής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-72-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής των εργαζομένων στην κατασκευή αεροδρομίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των εργασθέντων και εργαζομένων εργατών και τεχνιτών στην κατασκευή αεροδρομίου από το κεφάλαιο 39, άρθρο 1 του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-72-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου για την αποστολή 25 αθλητών του σε πανελλήνιους κολυμβητικούς αγώνες στην Αθήνα.
Τόμος: 32, σελ. 73
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις --Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-73-1

Πράξη: Αγορά φορτηγών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της αξίας των τριών παραχωρηθέντων στο Δήμο φορτηγών αυτοκινήτων από την "Ούνρα", αξίας 25.280.000 δρχ. σε 10 μηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 32, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-73-2

Πράξη: Πρόσληψη οδηγών για την καθαριότητα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 323 απόφασης του πρώην Δ.Σ. και έγκριση προσθήκης στο 3ο άρθρο του ισχύοντος Οργανισμού της Υπηρεσίας καθαριότητας και καταβρέγματος του 1ου εδαφίου σχετικά με την πρόσληψη έκτακτων οδηγών.
Τόμος: 32, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-74-1

Πράξη: Έγκριση κατάργησης εκκρεμούς δίκης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάργησης της εκκρεμούς δίκης μεταξύ του Δήμου και της Ανώνυμης Θεσσαλικής Οινοπνευματικής Εταιρείας που ζητά επιστροφή φόρου από εισαγωγή σταφίδας. Έγκριση καταβολής 171.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα και 14.205.000 δρχ. ως επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών φόρων.
Τόμος: 32, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ανώνυμη Θεσσαλική Οινοπνευματική Εταιρεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-74-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 8/8/1947
Πράξη: Σχολιασμός επεισοδίου με δικηγόρο.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Περιεχόμενα: Σχολιασμός του επεισοδίου μεταξύ του Νικ. Παπαγεωργάκη και του δικηγόρου Γ. Χρυσοβελώνη κατά τη συζήτηση του θέματος των ενοικιαστών των γραφείων του Δημαρχείου στη συνεδρίαση της 25ης/7/1947.
Τόμος: 32, σελ. 77
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-77-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ρυμοτομία οικήματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ρυμοτομία οικήματος μεταξύ των οδών Δημητριάδος - Ιάσονος και Σπ. Σπυρίδη.
Τόμος: 32, σελ. 77 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-77-2

Πράξη: Απαλλαγή από πληρωμή τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Απαλλαγή της Ανώνυμης Εταιρείας Συγκοινωνιών από την πληρωμή του επιβληθέντος σε αυτή τέλους αποκομιδής των απορριμάτων, ύψους 1.200.000 δρχ. του οικονομικού έτους 1946 - 1947.
Τόμος: 32, σελ. 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Εταιρεία Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-78-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής τέλους αποκομιδής απορριμμάτων και από την Ανώνυμη Εταιρεία Συγκοινωνιών που θα συμεριληφθεί στους φορολογικούς καταλόγους.
Τόμος: 32, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ανώνυμη Εταιρεία Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-78-2

Πράξη: Προμήθεια φερέτρων υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 200.000 δρχ. για την προμήθεια 7 φερέτρων άπορων δημοτών.
Τόμος: 32, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-79-2

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στη Διοίκηση της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γ. Μυλωνά και του Γ. Χριστόπουλου ως αντιπροσώπων του Δήμου στη Διοίκηση της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνάς, Γεώργιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-80-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης κάρων απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκποίησης 1000 κάρων απορριμμάτων σε ιδιοκτήτες λαχανόκηπων, όχι λιγότερο από 12.000 δρχ. το κάρο.
Τόμος: 32, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-80-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γ. Χριστόπουλου ως τακτικού μέλους και του Περ. Περρωτή ως αναπληρωματικού για συμπλήρωση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των πάσης φύσεως εκτελούμενων έργων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Περρωτής, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-80-2

Πράξη: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των συνταξιούχων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης 50.000 δρχ. στους συντξιούχους του Δήμου για τον μήνα Ιούλιο.
Τόμος: 32, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-81-1

Πράξη: Καθορισμός του καταβλητέου μισθώματος σε ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Καθορισμός του καταβλητέου μισθώματος στον Ευστ. Κολέτσο, ιδιοκτήτη οικοπέδου όπου στεγάζεται το Φυλάκειο δημοτικών φόρων Μακρινίτσας.
Τόμος: 32, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολέτσος, Ευστάθιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-81-1

Πράξη: Καθορισμός του καταβλητέου μισθώματος σε ιδιοκτήτη οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Ορισμός του καταβλητέου μηνιαίου μισθώματος στον Ιω. Μπορσοβάνο, ιδιοκτήτη οικοπέδου όπου στεγάζεται το Φυλάκειο δημοτικών φόρων πίσω από τους στρατώνες.
Τόμος: 32, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπορσοβάνος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-81-2

Πράξη: Καθορισμός του καταβλητέου μισθώματος σε ιδιοκτήτρια οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Ορισμός του καταβλητέου μηνιαίου μισθώματος στην Ελπινίκη Κουφοζήση, ιδιοκτήτρια οικοπέδου όπου στεγάζεται το Φυλάκειο δημοτικών φόρων στη θέση Κάραγατς.
Τόμος: 32, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουφοζήση, Ελπινίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-82-1

Πράξη: Καθορισμός του καταβλητέου μισθώματος σε ιδιοκτήτη οικήματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Ορισμός του καταβλητέου μηνιαίου μισθώματος στον Κυνηγετικό Σύλλογο Βόλου για οίκημα όπου στεγάζεται το Φυλάκειο δημοτικών φόρων στη Γορίτσα
Τόμος: 32, σελ. 82 - 83
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-82-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 84.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 84.500 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-83-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 88.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 88.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Μπολώτα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 83 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-83-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 51.750 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 51.750 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Εξάρχου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-84-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 45.150 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 45.150 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Σταμ. Τσαμπούρη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 85
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμπούρης, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-85-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 45.150 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 45.150 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Κων. Μαρνελλόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 85 - 86
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-85-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 98.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 98.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 86 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-86-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 90.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 90.000 δρχ. υπέρ της δημοτικού υπαλλήλου Φρ. Βουλγαροπούλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουλγαροπούλου, Φρόσω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-87-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 65.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 65.800 δρχ. στον Β. Στατήρα ως επιστροφή φόρου από εισαγωγή ελαίου.
Τόμος: 32, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στατήρας, Βάιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-87-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 34.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 34.000 δρχ. στον Ιω. Μητρόπουλο ως επιστροφή φόρου από εισαγωγή καστάνων.
Τόμος: 32, σελ. 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μητρόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-88-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 37.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 37.800 δρχ. στον Κων. Γεωργιάδη ως επιστροφή φόρου από εισαγωγή οίνου.
Τόμος: 32, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-88-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά απόφασης του δικαστηρίου για κληρονομικά ζητήματα.
Τόμος: 32, σελ. 89
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-89-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων του ιδρύματος με πρόχειρο διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-89-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μισθοδοσία υπαλλήλων του.
Τόμος: 32, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-90-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση με δημοπρασία διαφόρων άχρηστων ειδών του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-90-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του ταμία του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-90-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται ο απολογισμός του ταμία του νοσοκομείου ως καλώς έχων.
Τόμος: 32, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-90-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Σάββα Σταθόπουλου ως Αντιπροέδρου του Αδελφάτου.
Τόμος: 32, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταθόπουλος, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-91-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανάθεση στο Δημ. Γεωργούλα της ειδικότερης εποπτείας, ελέγχου και παρακολούθησης της προμήθειας των αναγκαίων για το νοσοκομείο.
Τόμος: 32, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούλας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-91-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του άπορου Παύλου Κρητικού.
Τόμος: 32, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Παύλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-91-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Θυμάτων Φασισμού Νομού Μαγνησίας.
Τόμος: 32, σελ. 91 - 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Θυμάτων Φασισμού Νομού Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-91-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 25/8/1947
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασηςλόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασηςλόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 32, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-92-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 29/8/1947
Πράξη: Στέγαση υποθηκοφυλακείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Χορηγία μερικής χρήσης για ένα έτος του μισθίου γραφείου του Δημαρχείου όπου στεγάζεται συμβολαιογραφείο, για τη στέγαση του υποθηκοφυλακείου με ανταλλαγμα 40.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 32, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ραζής, Νικόλαος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημαρχείο
Υποθηκοφυλακείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-94-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.345.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.345.000 δρχ. στον Διανέλλο Γεωργούση, ιδιοκτήτη της αποθήκης όπου στεγάζονται οι πρόσφυγες από τη Ρωσία.
Τόμος: 32, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδης, Διανέλλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-95-2

Πράξη: Επισκευή των τοιχωμάτων του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής των τοιχωμάτων του χειμάρρου Κραυσίδωνα, άνευ δημοπρασίας λόγω του κατεπείγοντος.
Τόμος: 32, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-96-2

Πράξη: Κατασκευή βόθρου στις αποθήκες Τσαλαπάτα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών κατασκευής βόθρου στις αποθήκες Τσαλαπάτα, όπου στεγάζονται τμήματα στρατού και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-97-1

Πράξη: Έγκριση των εργασιών εκκένωσης βόθρου στην αποθήκη Παπάντου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών εκκένωσης βόθρου της αποθήκης Παπάντου (όπου στεγάζονται ανταρτόπληκτοι από το χωριό Βένετο) και της αποθήκης Κατσέμη (όπου στεγάζονται πολιτικοί κρατούμενοι), άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Βόλος -- Πολιτικοί κρατούμενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Καπναποθήκη Παπάντου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-97-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Ελπινίκης Μαυροκορδάτου.
Τόμος: 32, σελ. 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυροκορδάτου, Ελπινίκη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-98-1

Πράξη: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 10 απόφασης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 10 απόφασης της 7/7/1947 ως εκ παραδρομή ληφθείσας.
Τόμος: 32, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-98-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ζεύγους Πανταζή Αποστολίδη, ανταρτόπληκτων από τη Δράμα, των οποίων τα τέκνα εκτελέσθηκαν από τους Βούλγαρους.
Τόμος: 32, σελ. 99
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Πανταζής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-99-1

Πράξη: Διάνοιξη της οδού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Εμμονή στην υπ.αριθμ. 236 του 1945 απόφαση σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Αγίου Νικολάου και υποβολή παράκλησης προς το Υπουργείο Δημοσίων Έργων για έγκριση της απόφασης αυτής.
Τόμος: 32, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αγ. Νικολάου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-99-2

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων στα Παλαιά.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αποχωρητηρίων στα Παλαιά του Βόλου, δαπάνης 20.000.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 100 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δημοσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-100-2

Πράξη: Διαρρύθμιση Δημαρχείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών διαρρύθμισης του υπογείου και της αυλής του Δημαρχείου, δαπάνης 16.000.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημαρχείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημαρχείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-101-1

Πράξη: Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων στις οδούς της πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων στις οδούς της πόλης για τη διευκόλυνση των στρατιωτικών τροχοφόρων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-101-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς του ανάγλυφου χάρτη του Δήμου Παγασών και Δημητριάδας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς του ανάγλυφου χάρτη του Δήμου Παγασών και Δημητριάδας, ο οποίος έχει μεγάλη αρχαιολογική σημασία και κινδυνεύει να καταστραφεί στην αποθήκη του Δήμου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-101-2

Πράξη: Έγκριση σύνταξης μελετών για εκτέλεση έργων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση σύνταξης μελετών για εκτέλεση έργων κοινωφελών σε ιδιώτες ειδικούς μηχανικούς και εξουσιοδότηση του Ι. Παπαδημητρίου για την εξεύρεσή τους.
Τόμος: 32, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Ιάσων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-102-2

Πράξη: Διαρρύθμιση πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα επιπλέον δαπάνης για την διαρρύθμιση της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 32, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-103-1

Πράξη: Ορισμός μέλων της Επιτροπής καθορισμού πληρωμής τέλους οικοδομών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Ορισμός των Ι. Παπαδημητρίου και Κ. Γιαρέντη ως μέλων της Επιτροπής καθορισμού πληρωμής τέλους επί των ανεγειρόμενων και επισκευαζόμενων οικοδομών.
Τόμος: 32, σελ. 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Ιάσων
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-103-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 2/9/1947
Πράξη: Ανακοίνωση της κατάπλευσης αμερικανικού αντιτορπιλικού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της κατάπλευσης του αμερικανικού αντιτορπιλικού "Στορμες" στις 3/9, στο οποίο επιβαίνει ο πλοίαρχος Διοικητής της 22ης μοίρας αντιτορπιλικών Μεσογείου. Απόφαση για παράθεση γεύματος και δεξίωση παρόντων των Αρχών της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
United States. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-104-1

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον ισχύοντα Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για μια δεκαετία. Ακολουθεί εισηγητική έκθεση.
Τόμος: 32, σελ. 104 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-104-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 9/9/1947
Πράξη: Συγκρότηση Εθνικής Κυβέρνησης.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση συγχαρητήριου τηλεγραφήματος για τη συγκρότηση από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα Εθνικής Κυβέρνησης και έγκριση της αποστολής του στο Βασιλιά, το Θεμ. Σοφούλη, τον Κων. Τσαλδάρη, τον Ι. Θεοτόκη, στη Βουλή και τις εφημερίδες "Καθημερινή", "Εστία" και "Βήμα".
Τόμος: 32, σελ. 110
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-110-1

Πράξη: Ανακοίνωση επεισοδίου με το Διοικητή της Ναυτικής Βάσης Βόλου.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του λυπηρού επεισοδίου μεταξύ του Νικ. Παπαγεωργάκη και του Διοικητή της Ναυτικής Βάσης Βόλου κ. Κώνστα, ο οποίος φέρεται να πρόσβαλε όλο το Δ.Σ. Έγκριση ψηφίσματος συμπάθειας προς το Δημοτικό Σύμβουλο Νικ. Παπαγεωργάκη και ανάθεση της δημοσίευσής του στο Δήμαρχο.
Τόμος: 32, σελ. 110 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Κώνστας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-110-3

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-112-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 11/9/1947
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναφορά των τροποποιήσεων σε κεφάλαια του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 114 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-114-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 12/9/1947
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τα υπόλοιπα άρθρα του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και έγκρισή του.
Τόμος: 32, σελ. 118 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-118-3

Πράξη: Έκφραση συγχαρητηρίων.
Εισηγητής: Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων του Δ. Σ. προς το Δήμαρχο για τους κόπους και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-120-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 10/10/1947
Πράξη: Ανάγνωση ευχαριστήριου τηλεγραφήματος του Βασιλιά.
Εισηγητής: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
Περιεχόμενα: Ανάγνωση ευχαριστήριου τηλεγραφήματος του Βασιλιά ως απάντηση του συγχαρητήριου του Δ.Σ.
Τόμος: 32, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-122-1

Πράξη: Έγκριση ρυμοτομίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταρχήν ρυμοτομίας από το Δήμο της οικοδομής μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου Σπ. Σπυρίδη - Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ιάσονος, ιδιοκτησίας της Αικ. Βέργου, κληρονόμου του αποβιώσαντος Στ. Αξελού.
Τόμος: 32, σελ. 122 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
Βέργου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-122-3

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής των αποδοχών στους υπαλλήλους εν γένει του Δήμου, των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου και της αποζημίωσης του Νομικού Συμβούλου.
Τόμος: 32, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-124-1

Πράξη: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής οικονομικής ενίσχυσης 100.000 δρχ. στο προσωπικό εν γένει του Δήμου για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Τόμος: 32, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-124-2

Πράξη: Κταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολης 50.000 δρχ. έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στου συνταξιούχους του Δήμου για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Τόμος: 32, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-125-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. από το κεφάλαιο 26, άρθρο 2 υπέρ του Μουσικού Συλλόγου Βόλου για την αγορά μουσικών οργάνων και προμήθειά τους άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μουσικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-125-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 259.875 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 259.875 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ιω. Παπαδόπουλου για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 125 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-125-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 189.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 189.000 δρχ. υπέρ της δημοτικού υπαλλήλου Ελένης Ίβου για έξοδα νοσηλείας της.
Τόμος: 32, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ίβου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-126-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 140.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 140.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Εξάρχου για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-126-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 105.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 105.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Κων. Τυχερού για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τυχερός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-127-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 90.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 90.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Σταμ. Τσαμπούρη για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμπούρης, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-127-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 55.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 55.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ανδρ. Πατρικίου για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 128 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-128-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Παπαδόπουλου για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-129-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Απ. Λαλιγιάννη για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαλιγιάννης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-129-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 119.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 119.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ζαφ. Παπαγεωργίου για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-130-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 262.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 262.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αν Μπουμπουλίδη για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπομπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-130-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αν Μπουμπουλίδη για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 32, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπομπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-131-1

Πράξη: Έγκριση επέκτασης διατάξεων και στο Δήμο Παγασών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης και στο Δήμο Παγασών των διατάξεων του άρθρου 24 του Νόμου 4759/30 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. Διατάγματος 1438/452 σχετικά με την επιβολή τέλους σε κάθε εκδιδόμενο εισιτήριο ατμοπλοΐας και υπεραστικής συγκοινωνίας αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-131-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των εναποθηκευμένων απορριμάτων στα Δημοτικά Σφαγεία, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-132-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης για το Δήμο και ειδών νομής για τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας άνευ δημοπρασίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΚΔ.Κ.Ν.
Τόμος: 32, σελ. 133 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-133-2

Πράξη: Καθορισμός τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Καθορισμός του τέλους σε κάθε εκδιδόμενο εισιτήριο στο λιμάνι του Βόλου και για τα αυτοκίνητα υπεραστικών συγκοινωνιών για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία.
Τόμος: 32, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-134-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παράδοση δύο δωματιών ιδιοκτησίας του νοσοκομείου από τον ενοικιαστή τους.
Τόμος: 32, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-134-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-134-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού της Εσωτερικης Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-134-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το διορισμό του δικηγόρου Ν. Ραζή να παραστεί στο Πρωτοδικείο στην εκδίκαση αγωγής κατά του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-135-1

Πράξη: Διοίκηση Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3, του ισχύοντος Οργανισμού και Κανονισμού του νεκροταφείου σχετικά με τη διοίκηση.
Τόμος: 32, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νεκροταφεία
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-135-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της Κοινότητας "Νέαι Παγασαί".
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της Κοινότητας "Νέαι Παγασαί" για πώληση σε αυτή αγροκτημάτων στις παλιές Αλυκές από το Δήμο.
Τόμος: 32, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
Κοινότητα Νέων Παγασών (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-136-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 32, άρθρο 3 για τη δαπάνη κατεδάφισης ρυμοτομούμενων και επικύνδινων οικοδομών.
Τόμος: 32, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-136-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 111.750 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 111.750 δρχ. ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Χρ. Καραδήμο.
Τόμος: 32, σελ. 136 - 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραδήμος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-136-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 52.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 52.000 δρχ. ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Μιλιτ. Μουστακαλή.
Τόμος: 32, σελ. 137 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-137-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 80.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Τασίας Τσαρδακά για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαρδακά, Τασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-138-1

Πράξη: Έξοδα τέλεσης μνημοσύνου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στις οικογένειες των 13 θυμάτων των Γερμανών στο Στεφανοβίκειο 30.000 δρχ. (η καθεμιά) για την τέλεση μνημοσύνου.
Τόμος: 32, σελ. 138 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-138-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 700.000 δρχ. για τη ραφή 200 μπερέδων των Μ.Α.Δ.
Τόμος: 32, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Μ.Α.Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-139-1

Πράξη: Συντήρηση οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης των οδών και πλατειών της πόλης με αυτεπιστασία του Δήμου με συνεργείο τεχνιτών και εργατών και καθορισμός του ανώτατου αριθμού αυτών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 139 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-139-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για την αποστολή αθλητών στη Θεσσαλονίκη.
Τόμος: 32, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-140-1

Πράξη: Παραχώρηση εξοπλισμού για την Παιδούπολη της Αγριάς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση της παραχώρησης από το Δήμο για την εγκατάσταση της Παιδούπολης στην Αγριά, ειδών κλινοστρωμνής και ξυλείας μετά από παράκληση της βασίλισσας.
Τόμος: 32, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Παιδούπολη Αγριάς
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φρειδερίκη, Βασίλισσα των Ελλήνων (1917 - 1981)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-140-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Συλλόγου Μακεδονομάχων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 2 για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Μακεδονομάχων.
Τόμος: 32, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Μακεδονομάχων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-141-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης μέρους της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 1 για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-141-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ναυτικού Ομίλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης μέρους της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 1 για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-141-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Εργατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης μέρους της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 1 για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-142-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης μέρους της πίστωσης του κεφαλαίου 28, άρθρο 1 για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Τόμος: 32, σελ. 142
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-142-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης μέρους της πίστωσης του κεφαλαίου 2, άρθρο 3 για τη συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών.
Τόμος: 32, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-142-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 99.820 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 99.820 δρχ. υπέρ της Σχολικής Εφορίας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-143-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 715.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 715.000 δρχ. για την αθλοθέτηση των αγώνων του Ναυτικού Ομίλου, του Γυμναστικού Συλλόγου και των ποδοσφαιρικών συναντήσεων υπέρ της κατασκευής αεροδρομίου.
Τόμος: 32, σελ. 143
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-143-1

Πράξη: Επισκευές στο ναό της Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης εκτέλεσης των εργασιών επισκευής κλπ. του τρούλου του ναού της Μεταμορφώσεως, δαπάνης 12.500.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 143 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Μεταμορφώσεως (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-143-2

Πράξη: Έξοδα δεξιώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης παράθεσης 4 γευμάτων στους επισήμους του αμερικανικού πολεμικού στόλου.
Τόμος: 32, σελ. 144
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
United States. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-144-1

Πράξη: Επισκευή αντλιών του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εργασιών επισκευής και συντήρησης των αντλιών και αντλιοστασίων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-144-2

Πράξη: Επισκευή δημοτικών αγορών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εργασιών επισκευής και συντήρησης των δημοτικών αγορών.
Τόμος: 32, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-145-1

Πράξη: Επισκευή καταβρεκτήρα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εργασιών επισκευής και συντήρησης του καταβρεκτήρα του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 145 - 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-145-2

Πράξη: Επισκευή οδοστρωτήρα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εργασιών επισκευής και συντήρησης του οδοστρωτήρα του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 146
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-146-1

Πράξη: Επισκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εργασιών επισκευής και συντήρησης των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων.
Τόμος: 32, σελ. 146 - 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-146-2

Πράξη: Προμήθεια φαρμάκων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικών εργαλειών της Υγειονομικής Υπηρεσίας και της διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 3 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-147-1

Πράξη: Έγκριση επισκευής των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής των Δημοτικών Σφαγείων, άνευ δημοπρασίας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 147
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-147-1

Πράξη: Συζήτηση για διάφορα θέματα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ραδιοφωνικό σταθμό, το θάψιμο των απορριμμάτων ή την εκποίησή τους, το φωταέριο, για καταχρήσεις των ζυγιστών στη φρουταγορά και τη διαρροή των φόρων.
Τόμος: 32, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Ραδιόφωνο
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-147-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 17 / 18/10/1947
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Προέδρου του Δ.Σ. Νικολάου Ζαρλή και απόφαση για κηδεία με δαπάνη του Δήμου, κατάθεση στεφάνου, έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένειά του, τρίημερη ανύψωση μεσίστιας σημαίας στο Δημαρχείο, άναμμα των φανών της πόλης της ώρα της κηδείας και διαβίβαση του ψηφίσματος στην οικογένεια του μεταστάντος.
Τόμος: 32, σελ. 149
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-149-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 29/10/1947
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000.000 δρχ. ως αποζημίωσης για τη ρυμοτομούμενη οικία επί των οδών Βασ. Κωνστανίνου, Ιάσονος και Σπ. Σπυρίδη που ανήκει στην κληρονόμο του Στ. Αξελού Αικ. Βέργου και κατάργηση της εκκρεμούς δίκης.
Τόμος: 32, σελ. 151 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Σκρέτας, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
Βέργου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-151-3

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης πίστωσης 100.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης πίστωσης 100.000.000 δρχ. από το κεφάλαιο 35, άρθρο 2 και μεταφορά της σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 153 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-153-3

Πράξη: Διαρρύθμιση της πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα δαπάνης για την αποπεράτωση της διαρρύθμισης της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 32, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-155-1

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης .
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης 1.800.000 δρχ. από το δημοτικό υπάλληλο Γ. καρμίρη.
Τόμος: 32, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-155-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων, μέχρι 25.000 δρχ., σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια του Δήμου και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-156-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανανέωση της θητείας του έκτακτου εσωτερικού βοηθού ιατρού.
Τόμος: 32, σελ. 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-156-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης του Σάββα Σταθόπουλου από τη θέση του Αντιπροέδρου του Αδελφάτου λόγω στράτευσης και εκλογή του Αθαν. Χατζημέμου στη θέση του.
Τόμος: 32, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταθόπουλος, Σάββας
Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-156-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή των Αθ. Χατζημέμου και Δημ. Γεωργούλα στην Επιτροπή ελέγχου του απολογισμού του ταμία.
Τόμος: 32, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούλας, Δημήτριος
Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-157-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων του ιδρύματος με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 157
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-157-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού.
Τόμος: 32, σελ. 157 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-157-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων.
Τόμος: 32, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-158-1

Πράξη: Έγκριση των εργασιών κασκευής Φυλακείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών κασκευής Φυλακείου δημοτικής και λιμενικής φορολογίας, δαπάνης 13.000.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-158-1

Πράξη: Αποζημίωση εργαζομένων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε εργαζόμενους σε διάφορες Υπηρεσίες περίθαλψης μηνιαίας αποζημίωσης 225.000 δρχ. στον καθένα και καθορισμός του χρόνου αποχώρησης αυτών από την Υπηρεσία.
Τόμος: 32, σελ. 158 - 159
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-158-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών επισκευής και συντήρησης δημοτικών οδών και ανακαίνισης των οδοστρωμάτων τους, δαπάνης 20.000.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 159
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-159-1

Πράξη: Προμήθεια χορτου, σανού, βρώμης κλπ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια χόρτου, σανού και βρώμης.
Τόμος: 32, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-159-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-160-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Νικ. Παπαγεωργάκη των εξόδων παραστάσεως 10 ημερών, διάστημα κατά το οποίο αντικατέστησε το Δήμαρχο λόγω της απουσίας του στην Αθήνα.
Τόμος: 32, σελ. 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-160-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Τόμος: 32, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-160-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ συλλόγου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 4 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Τόμος: 32, σελ. 161
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-161-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 22, άρθρο 28 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών.
Τόμος: 32, σελ. 161 - 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-161-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ σχολών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 26, άρθρο 3 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων, της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού και της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών.
Τόμος: 32, σελ. 162
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-162-1

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της οικονομικής ενίσχυσης του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 32, σελ. 162 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-162-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης της πίστωσης 15.000.000 δρχ. του κεφαλάιου 24, άρθρο 6 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Άσυλου Παιδιού, του Λυκείου Ελληνίδων και του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 32, σελ. 163
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
Λύκειο Ελληνίδων Βόλου
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-163-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 11 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Παγασών για τη συνέχιση του ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού έργου του.
Τόμος: 32, σελ. 163 - 164
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-163-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση ανταρτόπληκτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση βοηθήματος 195.000 δρχ. σε εννέα ανταρτόπληκτες οικογένειες από τα Άγραφα που μετέβησαν στη Λαμία.
Τόμος: 32, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-164-2

Πράξη: Ορισμός του Προϊστάμενου της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Ορισμός του Προϊστάμενου της Μηχανικής Υπηρεσίας Πέτρου Φλαμπούρη ως αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή χορηγίας οικοδομικών υλών σε πολεμοπαθείς αστούς της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-165-1

Πράξη: Αύξηση οικονομικής ενίσχυσης υπέρ του Βρεφικού Σταθμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Απόφαση για αύξηση των καταβαλλόμενων θρέπτρων για κάθε διατρεφόμενο και συντηρούμενο έκθετο στο Βρεφικό Σταθμό Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 165 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-165-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Επιτροπής κατάρτισης ερανικού καταλόγου .
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ευθ. Μαργαρίτη , Φιλ. Δούκα και Κων. Γιαρέντη ως μελών της Επιτροπής κατάρτισης ερανικού καταλόγου επιβολής ερανικής φορολογίας για την οικονομική ενίσχυση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 166
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-166-1

Πράξη: Έγκριση της εγκατάστασης τηλεφώνου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Έγκριση της εγκατάστασης τηλεφώνου στο Δημοτικό Φυλάκειο στο Καπακλί.
Τόμος: 32, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τηλέφωνο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-166-2

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 301 απόφασης του πρώην Δ.Σ. σχετικά με την πληρωμή του εργολάβου του έργουν επισκευής τμήματος της οδού Αγ. Νικολάου μεταξύ Βασ. Κωνσταντίνου και Ερμού με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 32, σελ. 167 - 168
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αγ. Νικολάου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-167-2

Πράξη: Πληρωμή ξυλεμπόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς ποσού από το αποθεματικό για την πληρωμή δικαιούχων ξυλεμπόρων από προμήθεια ξυλείας και κατασκευή εξέδρας εορτασμού της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 32, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-168-1

Πράξη: Πληρωμή εργολάβων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης στο κεφάλαιο 21 για επιστροφή σε εργολάβους κρατήσεων από την εκτέλεση διαφόρων δημοτικών έργων για το οικονομικό έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 32, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-168-2

Πράξη: Πκηρωμή ενοικίου Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής ενοικίου για το οίκημα όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου από την 1/4/1947 και εξής.
Τόμος: 32, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-169-1

Πράξη: Κατασκευή χυτοσιδηρών ουρητηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής καλουπιών για την κατασκευή χυτοσιδηρών ουρητηρίων.
Τόμος: 32, σελ. 169
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-169-1

Πράξη: Κατασκευή χυτοσιδηρών στομίων υπονόμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκτέλεσης εργασιών κατασκευής καλουπιών για την κατασκευή χυτοσιδηρών στομίων υπονόμων.
Τόμος: 32, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-170-1

Πράξη: Συζήτηση για διάφορα θέματα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για κατασκευή ουρητηρίων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, για υπερβάσεις φοροτεχνικών υπαλλήλων και για την κατασκευή Φυλακείων.
Τόμος: 32, σελ. 170 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-170-2

Πράξη: Επισκευή αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας επισκευής παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-171-1

Πράξη: Δαπάνη συντήρησης αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 40, άρθρο 2 για αγορά ανταλλακτικών και δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-171-1

Πράξη: Προμήθεια καύσιμης ύλης αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 40, άρθρο 3 για την προμήθεια καύσιμης ύλης αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 171 - 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-171-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 1, άρθρο 3 για έξοδα κίνησης Δημάρχου κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 172
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-172-1

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλέον δαπάνης για δεξίωση του βασιλικού ζεύγους και Υπουργών σε δεύτερη επίσκεψή τους στο Βόλο.
Τόμος: 32, σελ. 172 - 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
Φρειδερίκη, Βασίλισσα των Ελλήνων (1917 - 1981)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-172-2

Πράξη: Προμήθεια μουσικών οργάνων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας προμήθειας των απαιτούμενων μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου και έγκριση διάθεσης και της υπόλοιπης πίστωσης του κεφαλαίου 26, άρθρο 2 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 173
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-173-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ. για την κηδεία του αποβιώσαντος Προέδρου του Δ.Σ. Νικολάου Ζαρλή.
Τόμος: 32, σελ. 173 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαρλής, Νικόλαος (1874-1947)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-173-2

Πράξη: Επισκευή πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής και επισκευής κρασπέδων και ρείθρων των πεζοδρομίων διαφόρων οδών με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-174-1

Πράξη: Απόρριψη του αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη του αιτήματος της οικονομικής ενίσχυσης της Ένωσης Πολυτέκων και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.
Τόμος: 32, σελ. 174
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ένωση Πολυτέκνων Νομού Μαγνησίας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-174-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 25/11/1947
Πράξη: Κατασκευή στολών των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής περίπτωσης για την κατασκευή αδιάβροχων και στολών των οδοκαθαριστών και έγκριση προμήθειας του αναγκαίου υφάσματος άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-177-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ της Σχολικής Εφορίας της Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης υπέρ της Σχολικής Εφορίας της Εμπορικής Σχολής Βόλου για την κατασκευή αποχωρητηρίων, υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 177 - 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-177-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 288.750 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 288.750 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αγησ. Πρατογιάννη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-178-1

Πράξη: Καθορισμός της αποζημίωσης του πρακτικογράφου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αποζημίωσης του πρακτικογράφου της Δημαρχιακής Επιτροπής Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 32, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-178-2

Πράξη: Καθαρισμός υπονόμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών καθαρισμού των υπονόμων των οδών Ιωλκού και Ηπείρου για την αποφυγή πλημμυρών και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλημμύρες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-179-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλοδασικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 29, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου για τη δενδροφύτευση της Γορίτσας.
Τόμος: 32, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-179-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Βόλου για την αποστολή αντιπροσώπων του στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελβετία.
Τόμος: 32, σελ. 180
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες (5οι : 1948 : Ελβετία)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-180-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. για την οικονομική ενίσχυση 7 Σχολικών Εφοριών της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-180-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 290.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 290.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ζήση Μαντίδη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαντίδης, Ζήσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-181-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 225.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 225.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Βασ. Χατζάκου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζάκος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-182-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 225.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 225.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αντ. Μαύρου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαύρος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-182-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 220.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 220.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Στεφ. Σούλα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-183-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Θωμά Ράγγου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράγγος, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-183-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 105.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 105.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αντωνίου Καλλιπολίτη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλιπολίτης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-184-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ της δημοτικού υπαλλήλου Ασπασίας Μαγειράκου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγειράκου, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-184-2

Πράξη: Καθορισμός των αποδοχών του προσωπικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Καθορισμός των αποδοχών του προσωπικού του Δήμου σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 32, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-185-1

Πράξη: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δήμου σύμφωνα με διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-185-1

Πράξη: Καθορισμός της αμοιβής του ληξιάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αμοιβής του υπαλλήλου του Δήμου που εκτελεί τα καθήκοντα του ληξιάρχου σε 10% επί του βασικού μισθού, βάσει κοινής απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 32, σελ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-186-1

Πράξη: Κατασκευή δημοτικού φυτωρίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης για την κατασκευή δημοτικού φυτωρίου στον περίβολο του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείουαπευθείας από το Δήμο, σύμφωνα με διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-186-2

Πράξη: Ανανέωση της σύμβασης με μηχανικό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 9 απόφασης και έγκριση κατάρτισης νέας σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του πολιτικού μηχανικού Πέτρου Φλαμπούρη με μηνιαία αποζημίωση 1.000.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περρωτής, Περικλής
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-187-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του νεκροταφείου για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-188-1

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια διαφόρων εντύπων κλπ. για τις ανάγκες των Υπηρεσιών.
Τόμος: 32, σελ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-188-1

Πράξη: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των ζώων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια 1.500 οκάδων χόρτου, σανού και βίκου για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 188 - 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-188-2

Πράξη: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των ζώων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια 2.000 οκάδων χόρτου, σανού και κριθαριού για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-189-1

Πράξη: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των ζώων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια 5.800 οκάδων χόρτου για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 189
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-189-1

Πράξη: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των ζώων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια 6.000 οκάδων χόρτου για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 289 - 190
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-289--98

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε διαφόρους δικαιούχους.
Τόμος: 32, σελ. 190 - 191
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-190-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την υποβολή παράκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση του άρθρου 35 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 32, σελ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-191-1

Πράξη: Έξοδα στέγασης Επιθεώρησης εργασίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής από το Δήμο του ενοικίου στέγασης της Επιθεώρησης εργασίας. Εξόδων φωτισμού, θέρμανσης και καθαριότητας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 191 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Επιθεώρηση Εργασίας Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-191-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 241α
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής από το Δήμο κάθε χρηματικού ποσού οφειλόμενου από τους υπηρέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε 20 δεκαπενθήμερες ίσες δόσεις (από αυξήσεις που πήραν λόγω εσφαλμένης ερμηνείας απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών).
Τόμος: 32, σελ. 192 - 193
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-192-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 12/12/1947
Πράξη: Διάνοιξη οδού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Εμμονή στις υπ.αριθμ. 236 του 1945 και 108 του 1947 του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών σχετικά με τη διάνοιξη του τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου μεταξύ Βασ. Κων/νου και Ερμού σε πλάτος 8 μέτρων δια της ρυμοτόμησης ετοιμόρροπων οικοδομών και απόρριψη ως ασύμφορης της προτεινόμενης λύσης από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων.
Τόμος: 32, σελ. 194 - 196
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αγ. Νικολάου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-194-3

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 24, άρθρο 2 για οικονομικές ενισχύσεις χορηγούμενες κατά τις εορτές των Χριστουγέννων βάσει καταστάσεων της Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τόμος: 32, σελ. 196 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-196-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ συλλόγου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 189 απόφασης και έγκριση απόδοσης 5.000.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες" για την αγορά βιβλίων.
Τόμος: 32, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-197-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης ανευ δημοπρασίας 1000 κάρων απορριμμάτων.
Τόμος: 32, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-197-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από χρηματικές εγγυήσεις στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του ποσού των 2.200.000 δρχ. από χρηματικές εγγυήσεις στα έσοδα του Δήμου και μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο και σε άλλα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-198-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.250 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.250 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 198 - 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-198-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 217.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 217.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Δημ. Τσεκούρα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-199-1

Πράξη: Συμπλήρωση και επεξήγηση της υπ.αριθμ. 171 απόφασης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση και επεξήγηση της υπ.αριθμ. 171 απόφασης με έγκριση της καταβολής των 50.000.000 δρχ. στην Αικ. Βέργου (κληρονόμου του Στάμου Αξελού) αμέσως μόλις ελευθερωθεί από ενοικιαστές το ρυμοτομούμενο κτήριο και της πληρωμής των συμβολαιογραφικών εξόδων από την Αικ. Βέργου.
Τόμος: 32, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αξελός, Στάμος
Βέργου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-199-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό για την ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 200 - 201
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-200-2

Πράξη: Επισκευή των Δημοτικών αγορών των Παλαιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλέον δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών αγορών των Παλαιών.
Τόμος: 32, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-201-2

Πράξη: Προμήθειας ανταλλακτικών των αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας προμήθειας ανταλλακτικών κλπ. απαραίτητων για τη συντήρηση και λειτουργία των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-202-1

Πράξη: Δαπάνη κατασκευής αεροδρομίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλέον δαπάνης για τις εργασίες κατασκευής αεροδρομίου.
Τόμος: 32, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αερολιμένες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-203-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό και τη δημιουργία νέου άρθρου για την πληρωμή ζωγράφου για την αναγραφή σε ειδικές στήλες με χρυσά γράμματα των ονομάτων των μεγάλων ευεργετών του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-203-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μισθού της μαγείρισσας.
Τόμος: 32, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-203-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη ενός ιατρού ως έκτακτου εσωτερικού βοηθού ιατρού,
Τόμος: 32, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-203-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση διαφόρων ακατάλληλων για το συσσίτιο τροφίμων.
Τόμος: 32, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-204-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του διαχειριστή του νοσοκομείου από τους Αθ. Χατζημέμμο, Δημ. Γεωργούλα και Σπ. Διαμαντόπουλο.
Τόμος: 32, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
Γεργούλας, Δημήτριος
Διαμαντόπουλος, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-204-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον απολογισμό του ταμία του νοσοκομείου Θ. Κοκκωνίδη για τη λογιστική χρήση του οικονομικού έτους 1946 - 1947.
Τόμος: 32, σελ. 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκωνίδης, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-204-1

Πράξη: Διαρρύθμιση πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, φύτευσης και καλλωπισμού της πλατείας Ελευθερίας που μεταρρυθμίζεται σε πάρκο με αυτεπιστασία του Δήμου και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και των ημερομισθίων τους.
Τόμος: 32, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-204-2

Πράξη: Διάνοιξη αύλακος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών διάνοιξης του υπάρχοντος αύλακος για την αποχέτευση των κατερχόμενων υδάτων από τις Κοινότητες Άνω Βόλου, Αγίας Παρασκευής και Ανακασιάς, με αυτεπιστασία του Δήμου και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και των ημερομισθίων τους.
Τόμος: 32, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-205-2

Πράξη: Επισκευής οδών, πλατειών και πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οδών, πλατειών και πεζοδρομίων της πόλης, άνευ δημοπρασίας, με διάθεση από το Δήμο του συγκεντρωθέντος ασφαλτικού υλικού της οδού Δημητριάδος.
Τόμος: 32, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-206-2

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τα έκθετα του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη συντήρηση των εκθέτων του Δήμου και αύξηση της καταβαλλομενης από το Δήμο προς το Βρεφικό Σταθμό πίστωσης σε 200.000 δρχ. για κάθε βρέφος.
Τόμος: 32, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Δούκας, Φίλιππος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-207-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλάιου 23, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τόμος: 32, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-207-2

Πράξη: Προμήθεια χόρτου, σανου, βίκου κλπ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 133 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 2.500 οκάδων χόρτου, σανου, βίκου κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-208-1

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 134 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια διαφόρων εντύπων.
Τόμος: 32, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-208-2

Πράξη: Προμήθεια μπλοκ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 135 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 40 οκάδων μπλοκ.
Τόμος: 32, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-209-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 9, άρθρο 16 υπέρ της καθαριότητας της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-209-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.487.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.487.000 δρχ. από τη δημοπρασία εκποίησης κρίθης και βρώμης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Φυλακής Κασσαβετείου.
Τόμος: 32, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
Διεύθυνση Αγροτικής Φυλακής Κασσαβετείου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-210-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 22/12/1947
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 32, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-211-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 29/12/1947
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Εκλογή του Πρ. Περρωτή ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 32, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περρωτής, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-212-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφή χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφή χρηματικών ποσών σε δικαιούχους τους.
Τόμος: 32, σελ. 212 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-212-3

Πράξη: Καθορισμός ημερομισθίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Καθορισμός των ημερομισθίων του προσωπικού του Δήμου στους σταύλους, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας.
Τόμος: 32, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-214-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 4.000.000 δρχ. υπέρ του Φιλοδασικής Επιτροπής Βόλου για τη δενδροφύτευση στη Γορίτσα.
Τόμος: 32, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-215-1

Πράξη: Πληρωμή κλητήρα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 183 απόφασης και έγκριση πληρωμής του κλητήρα της Νομαρχίας.
Τόμος: 32, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-215-2

Πράξη: Επισκευή μέρους του κτηρίου φυλακών στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών διαχωρισμού και επισκευής μέρους του κτηρίου φυλακών στην πλατεία Ρήγα Φεραίου για το στρατωνισμό των ανδρών της φρουράς των φυλακών, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φυλακές
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Φυλακές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-216-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 222.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 222.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Κων. Μαρνελλόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-216-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 192.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 192.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αλεξ. Σωτηρίου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σωτηρίου, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-217-1

Πράξη: Επισκευές ναού Αγίου Νικολάου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τις επισκευές του ναού του Αγίου Νικολάου.
Τόμος: 32, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Ιάσων
Δούκας, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Ναοί
Ναός Αγίου Νικολάου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-217-2

Πράξη: Ανάληψη της συντήρησης των εκθέτων από το Δήμο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάληψης από το Δήμο της περίθαλψης και διατροφής των εκθέτων μετά την παραίτηση του Βρεφικού Σταθμού από το έργο αυτό. Καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης του προσωπικού παρακολούθησης και συντήρησης των εκθέτων και σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια των απαραίτητων ειδών. Ορισμός του Κων. Μαρνελλόπουλου ως υπεύθυνου διαχειριστή των εξόδων και ανάθεση στο Δήμαρχο και τον Γ. Παπαδημητρίου της σύνταξης του σχετικού Οργανισμού και Κανονισμού καθώς και της εκλογής ιατρών για την παρακολούθηση των εκθέτων.
Τόμος: 32, σελ. 218 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
Καραθανάσης, Αντώνιος
Κόγια, Αντιγόνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-218-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων