Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1948Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1948
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1948
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 32

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 23 / 4/1/1948
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Παπαδημητρίου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-221-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Παπαγεωργίου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-221-2

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημητρίου Σφέτσου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-222-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 18/1/1948
Πράξη: Απόφαση για συμμετοχή του Δ.Σ. σε επιμνημόσυνη τελετή.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Απόφαση για συμμετοχή του Δ.Σ. στην επιμνημόσυνη τελετή υπέρ των αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών που έπεσαν στην Κόνιτσα, κατάθεση δάφνινου στεφάνου, ονομασία μιας οδού σε Κονίτσης, αποστολή στη φρουρά της Κόνιτσας 1000 ζυγών μάλλινων καλτσών και στον Πρόεδρο της Κόνιτσας 1000 οκάδων ελαίου για τους δεινοπαθούντες κατοίκους.
Τόμος: 32, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Κόνιτσα (Ιωάννινα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-223-1

Πράξη: Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τα καθορισθέντα ποσοστά για τους Δήμους και Κοινότητες και διορισμός του δικηγόρου Νικ. Ραζή για άσκηση της αίτησης.
Τόμος: 32, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-223-2

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Περρωτής, Περικλής
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση της κηδείας δημοσία δαπάνη για τον δολοφονηθέντα σιδηροδρομικό Δημ. Σκανδάλη από ανατίναξη αμαξοστοιχίας από συμμορίτες, συμμετοχή του Δημάρχου στην κηδεία, κατάθεση στεφάνου, παράσταση της Φιλαρμονικής στην κηδεία και βάπτιση του αβάπτιστου τέκνου του αποθανόντος.
Τόμος: 32, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Δούκας, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκανδάλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-224-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εγγυητικής επιστολής από τους εμπόρους ελαιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής από τους εμπόρους ελαιών ως εγγύησης του αναλογούντος δημοτικού φόρου, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
Τόμος: 32, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-226-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης μαχόμενων στρατιωτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης των μαχόμενων στρατιωτών στην Κόνιτσα και αποστολής σε αυτούς 1000 ζευγών καλτσών και 1000 οκάδων ελαίου.
Τόμος: 32, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Κόνιτσα (Ιωάννινα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Στρατός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-227-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης διατροφής και συντήρησης 23 εκθέτων και της αποζημίωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Τόμος: 32, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-227-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του 18ου Δημοτικού Σχολέιου στο Καπακλί.
Τόμος: 32, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-228-1

Πράξη: Προμήθεια άχυρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Έγκριση της υπ.αριθμ. 142 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 5.000 οκάδων άχυρου.
Τόμος: 32, σελ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-228-1

Πράξη: Έγκριση ανόρυξης αρτεσιανού φρέατος στη Νέα Δημητριάδα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση ανόρυξης αρτεσιανού φρέατος στη Νέα Δημητριάδα για την ύδρευση των κατοίκων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- ΄Υδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-228-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για την παράθεση γεύματος στον Υπουργό Στρατιωτικών, στον πρεσβευτή της Μεγάλης Βρετανίας και στον Αρχηγό της Αμερικανικής αποστολής, ύψους 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Στρατιωτικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-229-1

Πράξη: Πληρωμή των ενοικίων του Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των ενοικίων του Γυμνασίου Θηλέων από 1/1/1948 έως 31/3/1948.
Τόμος: 32, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-229-1

Πράξη: Εκποίηση απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκποίησης άνευ δημοπρασίας 3000 κάρων απορριμμάτων.
Τόμος: 32, σελ. 229 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-229-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου σε 1.000.000 δρχ. μηνιαίως από 1/12/1947.
Τόμος: 32, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-230-1

Πράξη: Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους και το Δήμαρχο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Δήμαρχο και τους υπαλλήλους του Δήμου επιδόματος ίσου με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου για τις εορτές των Χριιστουγέννων, σύμφωνα με διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-230-1

Πράξη: Καταβολή επιδόματος στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης ίσης με το μισό των αποδοχών τους υπέρ των συνταξιούχων του Δήμου για τις εορτές των Χριιστουγέννων, σύμφωνα με διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-231-1

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 15.974.000 δρχ. από το Διευθυντή του Λογιστηρίου του Δήμου, Δημ. Τσεκούρα.
Τόμος: 32, σελ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσεκούρας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-231-1

Πράξη: Αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων από 1/12/1947.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων από 1/12/1947.
Τόμος: 32, σελ. 231 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-231-2

Πράξη: Έγκριση της πληρωμής των τακτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Έγκριση της πληρωμής των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου από 1/2/1946 έως 31/8/1947.
Τόμος: 32, σελ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-232-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο νοσοκόμο των ίππων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο νοσοκόμο των ίππων αποζημίωσης 600.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 232 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-232-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 32, σελ. 233 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-233-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 270.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 270.000 δρχ. υπέρ του πραγωγού από το Στεφανοβίκειο Αντ. Φουρνάρη για δημοτικό φόρο αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 32, σελ. 235 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φουρνάρης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-235-2

Πράξη: Παρυσίαση της απολογιστικής έκθεσης της διαχείρισης του ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Παρυσίαση της απολογιστικής έκθεσης της διαχείρισης του ταμία του Δήμου για τη χρηση 1946 - 1947 και της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του ελέγχου του απολογισμού του ταμία και έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 32, σελ. 236 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-236-6

Πράξη: Κατασκευή υπονόμου στην οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Αναγνώριση του ανεπίδεκτου της αναβολής εκτέλεσης της κατασκευής υπονόμου στην οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των Παλαιών.
Τόμος: 32, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-241-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 16/2/1948
Πράξη: Μετάβαση του ελεγκτή φόρων Ι. Παπαδόπουλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του ελεγκτή φόρων Ι. Παπαδόπουλου στην Αθήνα για συμμετοχή του στην εκδίκαση υπόθεσης φοροδιαφυγής από την Εταιρεία Καρδασιλάρη, στο Δικαστήριο Δοσιλόγων και καθορισμός της αποζημίωσης εκτός έδρας.
Τόμος: 32, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εταιρεία Καρδασιλάρη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-244-1

Πράξη: Πρόσληψη μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 232 του 1947 απόφασης και εέγκριση πρόσληψης του Πέτρου Φλαμπούρη ως μηχανικού του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 244 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-244-2

Πράξη: Κατάργηση του Νομικού Προσώπου "Δημοτικό Νεκροταφείο".
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 578 απόφασης της 16/6/1937 και κατάργηση του Νομικού Προσώπου "Δημοτικό Νεκροταφείο" κατόπιν διάταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 245
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-245-1

Πράξη: Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 117 του 1947 απόφασης για τη ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και έγκριση σε αυτόν των Υπηρεσιών του Δημοτικού Νεκροταφείου μεταξύ των άρθρων 24 και 25.
Τόμος: 32, σελ. 245 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-245-3

Πράξη: Καθορισμός τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση του άρθρου 3 του Κανονισμού καθορισμού του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων με απάλειψη της λέξης "Δημόσια".
Τόμος: 32, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-247-1

Πράξη: Ακύρωση και ανάληψη διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Ακύρωση και ανάληψη υπόλοιπων πιστώσεων διαφόρων άρθρων του προϋπολογισμού και μεταφορά τους σε άλλα άρθρα.
Τόμος: 32, σελ. 247 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-247-5

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 23, άρθρο 4 υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την ανέγερση Ναού.
Τόμος: 32, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-251-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού Βεβαίωσης και Είσπραξης έμμεσων δημοτικών φόρων και τελών εν γένει του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-251-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-251-1

Πράξη: Έγκριση του Προσωρινού Οργνισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Οργνισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας και Αντιφυματικού Ιατρείου του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υγειονομική Υπηρεσία
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-252-1

Πράξη: Ανάγκη συγκρότησης συνεργείου εργατών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής περίπτωσης και ανάγκης συγκρότησης συνεργείου εργατών για τους ίππους και τα κάρα αποκομιδής απορριμμάτων , την περιποίηση των ίππων στους σταύλους και έγκριση των ενεργειών αποκομιδής απορριμμάτων με αυτεπιστασία του Δήμου από συνεργείο εργατών για το οικονομικό έτος 1948 - 1949/
Τόμος: 32, σελ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-252-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης της Υπηρεσίας παρακολούθησης και συντήρησης των εκθέτων του Βρεφικού Σταθμού για το οικονομικό έτος 1948 - 1949 και καθορισμός της βασικής μηνιαίας αποζημίωσης της επιμελήτριας των εκθέτων.
Τόμος: 32, σελ. 252 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-252-2

Πράξη: Προμήθεια καταβρεκτήριων αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης και συγγραφής υποχρέωσης προμήθειας από το Δήμο τριών καταβρεκτήριων αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-253-1

Πράξη: Έγκριση ένταξης διαφόρων έργων σε μελέτες.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Έγκριση ένταξης σε μελέτες έργων: 1) της ανέγερσης Χαλκουργείων, 2) της ανέγερσης Δημοτικού Τελωνείου, 3) της ανέγερσης λαϊκών εστιών, 4) των διαρρυθμίσεων του οθωμανικού τέμενους, 5) της ανέγερσης λαϊκών λουτρών, 6) της διαρρύθμισης και διεύρυνσης της αγοράς των Παλαιών, 7) της διάνοιξης αντιπλημυρικής τάφρου, 8) της κατασκευής ουρητηρίων και 9) της διαρρύθμισης κτηρίου της οδού Κουμουνδούρου και Γαλλίας και της μελέτης κατασκευής περιπτέρου 40 - 50 κλινών στο οίκημα του Φθισιατρείου. Τα έργα αυτά θα πραγματοποιηθούν με το δάνειο, ύψους 1 δις, από την Κτηματική Τράπεζα.
Τόμος: 32, σελ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-253-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών και δαπάνων συντήρησης και διατροφής των εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιανουάριο.
Τόμος: 32, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-253-2

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-254-1

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-254-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης για απαλλαγή πληρωμής δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας για απαλλαγή πληρωμής δημοτικού φόρου για την προμήθεια ελαίου και σταφίδας των μαθητικών συσσιτίων.
Τόμος: 32, σελ. 254 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-254-2

Πράξη: Προμήθεια γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-255-1

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου σε μνημόσυνο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης του Δήμου για συμμετοχή του στην ιεροτελεστία μνημοσύνου "για τις 7 ηρωίδες που αυτοκτόνησαν στην Αγία Μαρίνα Κόνιτσας για να μην πέσουν στα χέρια των Σλαυοκομμουνιστών" και στην κηδεία στον Αλμυρό του φονευθέντα λοχία από αντάρτες.
Τόμος: 32, σελ. 255 - 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Κόνιτσα (Ιωάννινα)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-255-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη ψήφιση του απολογισμού για το οικονομικό έτος 1945 - 1946.
Τόμος: 32, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1945 - 1946
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-256-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία πασχαλινού δώρου στους δύο ιερείς του νεκροταφείου.
Τόμος: 32, σελ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-256-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία οικονομικής ενίσχυσης σε πρώην ιεροψάλτη του νεκροταφείου.
Τόμος: 32, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-256-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη ψήφιση του απολογισμού για το οικονομικό έτος 1946 - 1947.
Τόμος: 32, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1946 - 1947
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-257-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή των αποδοχών στους υπαλλήλους ανά δωδεκαήμερο.
Τόμος: 32, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-257-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους και τους ιερείς.
Τόμος: 32, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-257-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή των καθοριζόμενων από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών ανώτατων ορίων αποδοχών στο προσωπικό του Νεκροταφείου.
Τόμος: 32, σελ. 257 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-257-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία ως δώρου λόγω εορτών των Χριστουγέννων ενός δεκαπενθημέρου στο προσωπικό και 100.000 δρχ. σε κάθε ιερέα.
Τόμος: 32, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-258-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-258-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία ίσου με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου στο προσωπικό του για τις εορτές των Χριστουγέννων, σύμφωνα με διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-258-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων.
Τόμος: 32, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-258-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διάθεση πλακών για ακτινογράφηση στο υποκατάστημα του Τ.Α.Κ. με κταβολή 10.000 δρχ. για καθεμιά στο νοσοκομείο.
Τόμος: 32, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-259-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων από 1η Φεβρουαρίου.
Τόμος: 32, σελ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-259-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χρησιμοποίηση της ειδικής πίστωσης 8.000.000 δρχ. για την προκαταρκτική εργασία κατασκευής του υπό ανέγερση ναού στο περίβολο του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 259 - 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-259-2

Πράξη: Φιλαρμονική Δήμου Παγασών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης της Φιλαρμονικής Βόλου ως Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Φιλαρμονική Δήμου Παγασών" .
Τόμος: 32, σελ. 260
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-260-1

Πράξη: Υποβολή ευχής για πρόκριση του Βόλου ως έδρας Μέσης Τεχνικής Σχολής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής στην Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου πρόκρισης του Βόλου ως έδρας Μέσης Τεχνικής Σχολής, ως πόλη με όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Παραχώρηση έκτασης από τα οικόπεδα Τσιμπούκη για την ανέγερση Σχολής και παράκληση της Πρυτανείας για επίσκεψή στο Βόλο.
Τόμος: 32, σελ. 260 - 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-260-2

Πράξη: Υποβολή ευχής για καθορισμό του Βόλου ως έδρας της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης στην κυβέρνηση και την αρμόδια Επιτροπή για καθορισμό του Βόλου ως έδρας της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλίας.
Τόμος: 32, σελ. 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γενική Διοίκηση Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-261-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με δάνειο από την Κτηματική Τράπεζα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με το δάνειο από την Κτηματική Τράπεζα και τα οικονομικά του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Σκρέτας, Γεώργιος
Δούκας, Φίλιππος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-262-2

Πράξη: Έγκριση δημιουργίας παρόδου σε ακίνητο ιδιώτη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση δημιουργίας παρόδου πλάτους 7 μέτρων στο ακίνητο του Φιλ. Δούκα, ανατολικά της οδού Αφεντούλη, μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου των οδών Γαζή και Κωνσταντά.
Τόμος: 32, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-263-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης του άξονα του τμήματος της οδού Σπυρίδη, μεταξύ των οδών 55 και Λόρδου Βύρωνος.
Τόμος: 32, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Σπ. Σπυρίδη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-263-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 1, άρθρο 3 για έξοδα κίνησης Δημάρχου κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-264-1

Πράξη: Προμήθεια και την επισκευή σαγών ίππων κλπ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 9, άρθρο 4 για την προμήθεια και την επισκευή σαγών ίππων κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-264-1

Πράξη: Επισκευή και συντήρηση ίππων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 9, άρθρο 6 για την επισκευή και συντήρηση κάρων, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-264-1

Πράξη: Κατασκευή 40 πινακίδων οδών της Ε.Σ.Α.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλέον δαπάνης 600.000 δρχ. για την κατασκευή 40 πινακίδων οδών της Ε.Σ.Α (Στρατιωτικής Αστυνομίας).
Τόμος: 32, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-264-2

Πράξη: Επισκευή οδοστρωτήρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση της επιπλεόν εργασίας των 1.000.000 δρχ. για επισκευή των οδοστρωτήρων του Δήμου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικός Οδοστρωτήρας -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-265-1

Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης για μετατόπιση του άξονα της οδού Τ. Οικονομάκη μεταξύ των οδών Σπ. Σπυρίδη και Κ. Καρτάλη.
Τόμος: 32, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τ. Οικονομάκη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-265-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 58.350 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 58.350 δρχ. για την πληρωμή της οφειλής του Δήμου προς τον πρώην εργολάβο δημοσίων έργων Ευαγ. Καραμπατζάκη.
Τόμος: 32, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραμπατζάκης, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-266-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 5/3/1948
Πράξη: Έγκριση προμήθειας έως τριών αυτοκινήτων καταβρεκτηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας έως τριών αυτοκινήτων καταβρεκτηρίων, άνευ δημοπρασίας αλλά με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και εκλογή Επιτροπής από το Δήμαρχο, το Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών και τον Ιωάννη Ζάμπαλο.
Τόμος: 32, σελ. 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-268-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το ζήτημα του δανείου και άλλα θέματα του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 268 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-268-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 716.000 δρχ. για τη δεξίωση και παράθεση γεύματος στον Άγγλο Ναύαρχο Μεσογείου.
Τόμος: 32, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-269-1

Πράξη: Προμήθεια άχυρου για τα ζώα του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 11.000 οκάδων άχυρου για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-269-1

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000.000 δρχ. στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο για την επισκευή ετοιμόρροπου οικήματός του στην οδό Ιάσονος και Τοπάλη όπου στεγάζεται η Φιλαρμονική και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-269-2

Πράξη: Λειτουργία Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής περίπτωσης και ανάγκης για λετουργία της Υπηρεσίας καθαριότητας για το έτος 1948 - 1949 άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-270-2

Πράξη: Κατασκευή σταθμού ελέγχου αποσκευών επιβατών στην προβλήτα του λιμανιού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης κατασκευής σταθμού ελέγχου αποσκευών επιβατών στην προβλήτα του λιμανιού όπου πλευρίζουν τα επιβατικά πλοία. Τα μισά έξοδα θα καταβληθούν από την Λιμενική Επιτροπή.
Τόμος: 32, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Λιμάνια
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Λιμάνια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-271-1

Πράξη: Ζήτημα της διαμετακόμισης των εμπορευμάτων στις Γενικές Αποθήκες.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ζήτημα της διαμετακόμισης των εμπορευμάτων στις Γενικές Αποθήκες για να γίνεται αυστηρός έλεγχος των εισαγόμενων εμπορευμάτων.
Τόμος: 32, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Εμπόριο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-271-2

Πράξη: Έγκριση παραχώρησης αποθήκης εντός της δημοτικής πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, στην Ένωση Συνεταιρισμών Βόλου της χρήσης της αποθήκης εντός της δημοτικής πλατείας Ρήγα Φεραίου απέναντι από τη φρουταγορά για την εγκατάσταση μηχανημάτων του κονσερβοποιείου με όρους.
Τόμος: 32, σελ. 272 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
Ένωση Συνεταιρισμών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-272-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 30/3/1948
Πράξη: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο για την ενίσχυση διαφόρων άρθρων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-275-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από χρηματικές εγγυήσεις στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 500.000.000 δρχ. από καταθέσεις χρηματικών εγγυήσεων στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά του στο αποθεματικό.
Τόμος: 32, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-276-2

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης 4.000.000 δρχ. από το αποθεματικό σε νέο άρθρο για επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων λόγω συμμετοχής σε δημοπρασίες.
Τόμος: 32, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-277-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο σε νέο άρθρο για έξοδα απογραφής τετράτροχων, υποζυγίων και αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απογραφή -- Οχήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-277-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Έγκριση των δαπανών συντήρησης και διατροφής των 32 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Φεβρούαριο.
Τόμος: 32, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-277-2

Πράξη: Υποβολή παράκλησης για ορισμό του Βόλου ως έδρας της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Υποβολή παράκλησης προς την κυβέρνηση και την Αμερικανική Αποστολή για ορισμό του Βόλου ως έδρας της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλίας. Αναφορά στα πλεονεκτήματα της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γενική Διοίκηση Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-278-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Έγκριση των δαπανών συντήρησης και διατροφής των 29 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Μάρτιο.
Τόμος: 32, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-279-1

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 13.476.000 δρχ. που χορηγήθηκε σε απόρους κατοίκους της πόλης για τις γιορτές των Χριστουγέννων από τον δημοτικό υπάλληλο Αντ. Καραθανάση.
Τόμος: 32, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-279-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 32, σελ. 280 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-280-3

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 278.000 δρχ. για έξοδα φιλοξενίας, παράθεσης γεύματος και ξενοδοχείου στα μέλη της Επιτροπής σύστασης της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλίας και στους καθηγητές της Επιτροπής ίδρυσης στο Βόλο Σχολής Υπομηχανικών Πολυτεχνείου.
Τόμος: 32, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Γενική Διοίκηση Θεσσαλίας
Σχολή Υπομηχανικών Πολυτεχνείου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-282-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 330.000 δρχ.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 330.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Κανουτα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανούτας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-283-1

Πράξη: Κοινωνική μέριμνα.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της επιπλέον δαπάνης για έξοδα βάπτισης του τέκνου του σιδηροδρομικού Δημ. Σκανδάλη, ο οποίος φονεύτηκε κατά την ανατίναξη αμαξοστοιχίας από αντάρτες.
Τόμος: 32, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκανδάλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-283-2

Πράξη: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους δημοτικούς υπαλλήλους κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 32, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-284-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη στην Αθήνα για την προσφορά βοήθειας στο Δήμαρχο στη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-284-2

Πράξη: Καθορισμός της αποζημίωσης υπαλλήλων.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αποζημίωσης των υπαλλήλων Αντ. Καραθανάση και Κων. Μαρνελλόπουλου για την επιπλέον εργασία που προσφέρουν στα έκθετα του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-285-1

Πράξη: Έγκριση συστήματος φορολογίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Έγκριση του υποδεικνυόμενου από τον Αγησ. Πρατογιάννη συστήματος φορολογίας των εισαγόμενων τυροκομικών προϊόντων προς αποφυγή διαρροής του αναλογούντος δημοτικού φόρου.
Τόμος: 32, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-285-2

Πράξη: Αέγερση Σχολής Υπομηχανικών Πολυτεχνείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 15 - 20 στρεμμάτων από τα δωρηθέντα στο Δήμο κτήματα Τσιμπούκη για την ανέγερση Σχολής Υπομηχανικών Πολυτεχνείου και υποβολή παράκλησης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για συναίνεση της παραχώρησης αυτής.
Τόμος: 32, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Σχολή Υπομηχανικών Πολυτεχνείου
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-286-2

Πράξη: Αποπεράτωση των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων της αγοράς των Παλαιών.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα επιπλέον δαπάνης για την αποπεράτωση των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων της αγοράς των Παλαιών. (Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη και κατακρίθηκε από όλο σχεδόν το Δ.Σ.)
Τόμος: 32, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-287-1

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 1.800.000 δρχ. από το δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 32, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-287-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1947 - 1948 λόγω της καθημερινής αύξησης των τιμών.
Τόμος: 32, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-288-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-289-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανανέωση της θητείας του έκτακτου εσωτερικού βοηθού ιατρού Δημ. Πασιά.
Τόμος: 32, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πασιάς, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-289-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επιστροφή χρηματικού ποσού στο δικαιούχο Απ. Χριστίνη.
Τόμος: 32, σελ. 289 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστίνης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-289-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοκητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή των οφειλόμενων εξόδων κίνησης λόγω απόστασης του εφόρου και λογιστή του νεκροταφείου.
Τόμος: 32, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-290-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοκητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή της πρόσθετης αποζημίωσης για την αποσχόληση του εφόρου και του λογιστή τις Κυριακές και γιορτές.
Τόμος: 32, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-290-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοκητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για τη δαπάνη των εργασιών ελεκτρικής εγκατάστασης για τον ηλεκτροφωτισμό του ναού του νεκροταφείου και των παραρτημάτων του.
Τόμος: 32, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-290-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοκητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για την εξόφληση του δικηγόρου Νικ. Ραζή.
Τόμος: 32, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-290-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοκητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή του οφειλόμενου βοηθήματος στον επίκουρο και οικειοθελών αποχωρήσαντα ιερέα του ναού των Ταξιαρχών του νεκροταφείου.
Τόμος: 32, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-291-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 23/4/1948
Πράξη: Συζήτηση και απόρριψη διαφόρων αιτήσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση και απόρριψη διαφόρων αιτήσεων καθώς και για την οικοδομή Ιωαννίδη στην παραλία του Βόλου. Ανακοίνωση από το Δήμαρχο των ενεργειών του στην Αθήνα.
Τόμος: 32, σελ. 292 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-292-3

Πράξη: Προμήθεια αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 385
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης στο τεχνικό γραφείο του Π. Σακελλαρίου της προμήθειας ενός ή δύο αυτοκινήτων και συναρμολόγησης πλήρους πυροσβεστικού και καταβρεκτικού εξοπλισμού.
Τόμος: 32, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σακελλαρίδης, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-294-1

Πράξη: Παραχώρηση κάρων απορριμάτων στους λαχανοπαραγωγούς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 386
Περιεχόμενα: Έγκριση της επί πιστώσει και για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες παραχώρησης στους λαχανοπαραγωγούς του Βόλου έως 3.000 κάρων απορριμμάτων αντί του ποσού των 12 έως 15.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-294-2

Πράξη: Χορηγία οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των συνταξιούχων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των συνταξιούχων του Δήμου για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 32, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-295-1

Πράξη: Έγκριση της παροχής νομικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Έγκριση της παροχής νομικών υπηρεσιών από το δικηγόρο Νικ. Ραζή προς το Δήμο.
Τόμος: 32, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-295-2

Πράξη: Έγκριση ανανέωσης της μίσθωσης νεκροφόρας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της μίσθωσης της νεκροφόρας του Αλ. Καγκελάρη από 1/4/1948 έως 31/6/1949.
Τόμος: 32, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Αυτοκίνητα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καγκελάρης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-296-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης αυτοκινήτων στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Νέας Ιωνίας 4 αυτοκινήτων κόπρου για τους παιδικούς κήπους των σχολείων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Δήμος Νέας Ιωνίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-296-2

Πράξη: Προμήθεια βρώμης για τις ανάγκες των ζώων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 2.500 οκάδων βρώμης για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-297-1

Πράξη: Ψήφιση παράτασης της ισχύος των Ειδικών Οργανισμών των Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Ανάκληση των υπ.αριθμ. 311, 312 και 313 αποφάσεων και ψήφιση παράτασης της ισχύος των Ειδικών Οργανισμών των Υπηρεσιών βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φόρων, καθαριότητας και υγειονομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-297-2

Πράξη: Παράταση της ισχύος λειτουργίας του συνεργείου 20 εργατών οδηγών ίππων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 314 απόφασης και ψήφιση παράτασης της ισχύος λειτουργίας του συνεργείου 20 εργατών οδηγών ίππων και κάρων του Δήμου για την αποκομιδή απορριμμάτων μέχρι 30/6/1948.
Τόμος: 32, σελ. 298
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-298-1

Πράξη: Παράταση της ισχύος λειοτυργίας της Υπηρεσίας της επιμελήτριας των εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 314 απόφασης και ψήφιση παράτασης της ισχύος λειοτυργίας της Υπηρεσίας της επιμελήτριας των εκθέτων του Δήμου μέχρι 30/6/1948.
Τόμος: 32, σελ. 298 - 299
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-298-2

Πράξη: Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης του Βρεφοκομείου Βόλου σε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία "Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου".
Τόμος: 32, σελ. 299 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-299-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Κυρ. Καψιμάλη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψιμάλης, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-300-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 168.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 168.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αργ. Σφέτσου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 301
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Αργύριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-301-1

Πράξη: Αποζημίωση Δημαρχούντος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης υπέρ του Νικ. Παπαγεωργάκη για τον μήνα που διετέλεσε Δημαρχών.
Τόμος: 32, σελ. 301 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-301-2

Πράξη: Απόρριψη οικονομικής ενίσχυσης του Β΄Σωματος Στρατού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη οικονομικής ενίσχυσης του Β΄Σωματος Στρατού για την ανέγερση στη Λάρισα του Ναού Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 32, σελ. 302
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-302-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 10/5/1948
Πράξη: Αναμόρφωση των ισχυόντων προϋπολογισμών 1947 - 1948.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Λόγω της παράτασης της ισχύος του οικονομικού έτους 1947 - 1948 με κυβερνητικό μέτρο μέχρι 30/6/1948, αναμόρφωση των ισχυόντων προϋπολογισμών 1947 - 1948 και ψήφιση των αναγκαίων πιστώσεων από 1/4/1948 έως 30/6/1948.
Τόμος: 32, σελ. 303 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-303-10

Πράξη: Ανακοίνωση της ανάγκης διαγραφής των επιχορηγήσεων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της ανάγκης διαγραφής των επιχορηγήσεων των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Καταγελλία υπερβάσεων των φοροτεχνικών υπαλλήλων. Συζήτηση για το θέμα του φωτισμού.
Τόμος: 32, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-312-2

Πράξη: Έγκριση αποπεράτωσης των εργασιών του πάρκου της πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Έγκριση αποπεράτωσης των εργασιών του πάρκου της πλατείας Ελευθερίας, άνευ δημοπρασίας, με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 313 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-313-2

Πράξη: Επισκευή κατεστραμμένων οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης των κατεστραμμένων οδών και πλατειών με αυτεπιστασία του Δήμου, καθορισμός του ανώτατου αριθμού των εργατών και τεχνιτών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Πλατείες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-314-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξουσιοδότηση του ταμία Θ. Κοκκωνίδη να εισπράξει από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος και τον ταμία της Επιτροπής Τοπικού Λαχείου Ηλία Μιχαηλίδη το ποσό των 10.000.000 δρχ. από κέρδη του 2ου τοπικού λαχείου υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Τόμος: 32, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Επιτροπή Τοπικού Λαχείου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκωνίδης, Θωμάς
Μιχαηλίδης, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-314-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων σε κάθε άπορη οικογένεια έως 25.000 δρχ. και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-315-1

Πράξη: Καταβολή βοηθήματος στο προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο προσωπικό του Δήμου του υπόλοιπου 1/2 του δεκαπενθημέρου που ορίστηκε ως βοήθημα για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 32, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-315-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονική του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-315-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ. για διανομή στους ασθενείς του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, του Φθισιατρείου και του Βρεφικού Σταθμού καθώς και στους τροφίμους των λοιπών ευαγών ιδρυμάτων τροφίμων για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 32, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-315-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 768.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 768.000 δρχ. για έξοδα έλευσης και επανόδου των καθηγητών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου για την εξέταση της ίδρυσης στο Βόλου Σχολής Υπομηχανικών Πολυτεχνείου. (Η Σύγκλητος ενέκρινε την ίδρυσή του στο Βόλο).
Τόμος: 32, σελ. 316 - 317
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Σχολή Υπομηχανικών Πολυτεχνείου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-316-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης ελεγκτή δημοτικών φόρων στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του ελεγκτή των δημοτικών φόρων Ι. Παπαδόπουλου στην Αθήνα ως μάρτυρα του Δήμου ενώπιον του Δικαστηρίου Δοσιλόγων και καταβολής σε υτόν των εξόδων μετακίνησης και της εκτός έδρας αποζημίωσής του.
Τόμος: 32, σελ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-317-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του σωφέρ του Δήμου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του σωφέρ του Δήμου στην Αθήνα ως συνοδού δύο αυτοκινήτων του Δήμου και καταβολής σε αυτόν των εξόδων μετακίνησης και της εκτός έδρας αποζημίωσής του.
Τόμος: 32, σελ. 317 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-317-2

Πράξη: Καταβολή ενοικίων ιδιοκτήτη οικήματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των μισθωμάτων στον ιδιοκτήτη του οικήματος όπου στεγάζονται τα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας.
Τόμος: 32, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Επιθεώρηση Εργασίας Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-318-1

Πράξη: Καταβολή ενοικίου του Γυμνασίου Θηλέων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της διαφοράς των μισθωμάτων στον ιδιοκτήτη του οικήματος του Γυμνασίου Θηλέων.
Τόμος: 32, σελ. 318
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Σχολεία
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-318-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 32, σελ. 318 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-318-3

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από χρηματικές εγγυήσεις στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 2.000.000 δρχ. από καταθέσεις χρηματικών εγγυήσεων στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφοράς του στο αποθεματικό.
Τόμος: 32, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-320-2

Πράξη: Αποπεράτωση πάρκου πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εργασίας αποπεράτωσης του πάρκου της πλατείας Ελευθερίας με αυτεπιστασία του Δήμου και καθορισμός του αριθμού τεχνιτών και εργατών και των ημερομισθίων τους.
Τόμος: 32, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-321-1

Πράξη: Απόρριψη απαλλαγής από πληρωμή δημοτικού φόρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Απόρριψη απαλλαγής από την πληρωμή δημοτικού φόρου του Συνδέσμου Πρόνοιας Πολυτέκνων Μαγνησίας.
Τόμος: 32, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Σύνδεσμος Πολυτέκνων Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-321-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 7/6/1948
Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-323-1

Πράξη: Έγκριση Προσωρινού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Έγκριση του Προσωρινού Οργανισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υγειονομική Υπηρεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-323-1

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού της Υπηρεσίας βεβαίωσης και είσπραξης έμμεσων φόρων και τελών ενε γένει του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-323-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Έγκριση συνέχισης της Υπηρεσίας παρακολούθησης και συντήρησης των εκθέτων για το οικονομικό έτος 1948 - 1949 και καθορισμός της βασικής μηνιαίας αποζημίωσης της επιμελήτριας των εκθέτων.
Τόμος: 32, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-324-1

Πράξη: Συγκρότηση συνεργείου εργατών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης συγκρότησης συνεργείου εργατών ως οδηγών των ίππων και κάρων του Δήμου και την περιποίηση αυτών στο σταύλο και έγκριση αποκομιδής απορριμμάτων με αυτεπιστασία του Δήμου από συνεργείο 20 εργατών και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-324-2

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής ποσού από χρηματικές εγγυήσεις.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 100.000.000 δρχ. από επίπτουσες χρηματικές εγγυήσεις στο κεφάλαιο 6 και μεταφοράς του στο αποθεματικό και άλλα άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-325-2

Πράξη: Ακύρωση πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης από το κεφάλαιο 36, άρθρο3 και μεταφορά της στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Τόμος: 32, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-326-1

Πράξη: Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημ. Παπαδόπουλου ως εκπροσώπου του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενικό Ταμείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-326-2

Πράξη: Καθορισμός των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Καθορισμός των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-327-1

Πράξη: Ενοικίαση μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-327-2

Πράξη: Διαμόρφωση και εξωραϊσμός των λουτρών του Αναύρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης και εξωραϊσμού των λουτρών του Αναύρου με αυτεπιστασία του Δήμου, καθορισμός του ανώτατου αριθμού των εργατών και τεχνιτών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 328 - 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δημόσια Λουτρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-328-2

Πράξη: Εργασίες στο Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών κοπής του αυτοφυούς χόρτου του Δημοτικού Νεκροταφείου για τις ανάγκες των ίππων καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-329-1

Πράξη: Έγκριση των εργασιών καταπολέμησης κωνώπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Έγκριση των εργασιών καταπολέμησης κωνώπων από συνεργείο του Δήμου 16 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 329 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-329-2

Πράξη: Προμήθεια τροφής για τις ανάγκες των ζώων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 4.000.000 οκάδων σανού κριθής για τις ανάγκες των ζώων της καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 330
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-330-1

Πράξη: Προμήθεια τροφής για τις ανάγκες των ζώων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 2.600 οκάδων βρώμης για τις ανάγκες των ζώων της καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 330 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-330-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το ζήτημα του δανείου 3 δις και την υπογραφή των συμβολαίων κατασκευής τριών καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-331-1

Πράξη: Εκλογή μελών στη Φιλαρμονική Δήμου Παγασών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Εκλογή των Σ. Παπαϊωάννου , Φιλ. Φιλιππίδη, Βασ. Κόντη και Μ. Λυμπέρη ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Φιλαρμονική Δήμου Παγασών".
Τόμος: 32, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Σωκράτης
Φιλιππίδης, Φίλιππος
Κόντης, Βασίλειος
Λυμπέρης, Μαργαρίτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-331-1

Πράξη: Επισκευή δημοτικής αποθήκης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών κατασκευής τεσσάρων δίφυλλων θυρών και επισκευής της δημοτικής αποθήκης δίπλα από τις ποινικές φυλακές στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 332
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Βόλος -- Φυλακές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-332-1

Πράξη: Κατασκευή οχετού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής οχετού στο βορινό πεζοδρόμιο της οδού Βασ. Κωνσταντίνου, μεταξύ Σκενδεράνη και Σπ. Σπυρίδη, με αυτεπιστασία του Δήμου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 332 - 333
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-332-2

Πράξη: Εκποίηση άχρηστου υλικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταρχήν δια δημοπρασίας εκποίησης του ευρισκόμενου στις αποθήκες του Δήμου άχρηστου υλικού.
Τόμος: 32, σελ. 333 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-333-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αναστ. Παναγιωτακόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 334
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαναγιωτακόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-334-1

Πράξη: Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 4, άρθρο 12 για έξοδα μετάφρασης ξενόγλωσσων εγγράφων.
Τόμος: 32, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μετάφραση και ερμηνεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-335-1

Πράξη: Έξοδα κηδειών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 4, άρθρο 14 για έξοδα κηδειών, μνημοσύνων, στεφάνων κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-335-1

Πράξη: Προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης της υπόλοιπης πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 3 για την προμήθεια υγειονομικών εργαλείων.
Τόμος: 32, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-335-2

Πράξη: Επισκευή κάρων καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 9, άρθρο 6 για έξοδα επισκευής και συντήρησης των κάρων καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-336-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1947 - 1948 λόγω της παράτασής του για ένα τρίμηνο.
Τόμος: 32, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-336-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή και του υπόλοιπου μισού των αποδοχών του δεκαπενθημέρου ως δώρου για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 32, σελ. 336 - 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-336-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στον απολυθέντα κλητήρα του νοσοκομείου των αποδοχών τριών μηνών.
Τόμος: 32, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-337-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αχρήστευση από ειδική Επιτροπή του άχρηστου και φθαρμένου υλικού του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-337-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανταλλαγή 50 κιλών αιθέρα με ίση ποσότητα χλωροφόρμιου.
Τόμος: 32, σελ. 337
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-337-1

Πράξη: Επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης της υπόλοιπης πίστωσης του κεφαλαίου 40, άρθρο 2 για την αγορά ανταλλακτικών και την επισκευή των αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 337 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-337-2

Πράξη: Προμήθεια καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης της υπόλοιπης πίστωσης του κεφαλαίου 40, άρθρο 3 για την καύσιμη ύλη των αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-338-1

Πράξη: Αγορά ελαστικών, επίστρωτων αεροθαλάμων και τροχών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης της υπόλοιπης πίστωσης του κεφαλαίου 40, άρθρο 4 για την αγορά ελαστικών, επίστρωτων αεροθαλάμων και τροχών.
Τόμος: 32, σελ. 339
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-339-1

Πράξη: Επιεκσευή των καταβρεκτήρων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης της υπόλοιπης πίστωσης του κεφαλαίου 9, άρθρο 10 για την αγορά ανταλλακτικών και την επισκευή των καταβρεκτήρων.
Τόμος: 32, σελ. 339 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-339-2

Πράξη: Προμήθεια των χορηγούμενων αντλητικών μηχανημάτων από το Υπουργείο Γεωργίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης για προμήθεια των χορηγούμενων αντλητικών μηχανημάτων από το Υπουργείο Γεωργίας για την εξυπηρέτηση των μη κεντρικών συνοικισμών της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-340-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 23/6/1948
Πράξη: Απόφαση για ζύγισμα των εισαγόμενων δημητριακών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Απόφαση για ζύγισμα των εισαγόμενων δημητριακών στην εδαφιαία πλάστιγγα του τελωνείου, για δικαίωμα αποθήκευσης των εισαγόμενων προϊόντων είτε στις αποθήκες της εταιρείας των Γενικών Αποθηκών, είτε στις αποθήκες των αναγνωρισμένων τραπεζών, είτε σε ιδιωτικές αποθήκες με δυνατότητα για τους εισαγωγείς προσκόμισης στο Δήμο εγγυητικής επιστολής. Όσοι εισαγωγείς δεν επιθυμούν τα διευκολυντικά μέτρα υποχρεώνονται να καταβάλλουν το φόρο σε χρήμα.
Τόμος: 32, σελ. 341 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-341-3

Πράξη: Μίσθωση των λουτρών του Αναύρου από το Υπουργείο Οικονομικών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Έγκριση μίσθωσης από το Δήμο του χώρου των λουτρών του Αναύρου από το Υπουργείο Οικονομικών για τη θερινή περίοδο του έτους 1948 και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 343 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις -- Δημόσια λουτρά
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-343-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 28/6/1948
Πράξη: Εκλογή μέλους της εκδικαστικής Επιτροπής ενστάσεων φορολογίας ελαίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κων. Γιαρέντη ως μέλους της εκδικαστικής Επιτροπής ενστάσεων φορολογίας ελαίου και του Γ. Μυλωνά ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 32, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-345-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το ζήτημα του δανείου και την παραλαβή των 4 καταβρεκτήριων αυτοκινήτων.
Τόμος: 32, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-346-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης οδηγών του Δήμου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης τριών οδηγών του Δήμου στην Αθήνα και καταβολής σε αυτούς των εξόδων μετακίνησής τους και της αποζημίωσης εκτός έδρας.
Τόμος: 32, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-346-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο νομοκτηνίατρο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον ΄Εκτορα Χειμαριό, νομοκτηνίατρο 600.000 δρχ. για τη σωτηρία τεσσάρων ίππων της καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χειμαριός, Έκτωρ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-346-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο βοηθό νομοκτηνιάτρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Σπ. Νικολάου, βοηθό του νομοκτηνίατρου 400.000 δρχ. για τη σωτηρία τεσσάρων ίππων της καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικολάου, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-347-1

Πράξη: Καταβολή μισθοδοσίας στο προσωπικό της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Εν μέρει αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 241 απόφασης και έγκριση καταβολής στο προσωπικό της Υπηρεσίας καθαριότητας της προκύπτουσας διαφοράς αποδοχών.
Τόμος: 32, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-347-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους και υπηρέτες του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους και τους υπηρέτες που αναφέρονται στην κατάσταση λόγω της κακής τους οικονομικής κατάστασης.
Τόμος: 32, σελ. 348 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-348-2

Πράξη: Έγκριση σύνταξης προμελέτης εξωραϊσμού του χώρου των λουτρών του Αναύρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Έγκριση σύνταξης προμελέτης εξωραϊσμού του χώρου των λουτρών του Αναύρου και ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης στον αρχιτέκτονα Π. Τσολάκη με όρους. Καθορισμός της αποζημίωσης του αρχιτέκτονα.
Τόμος: 32, σελ. 349 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Λουτρά
Δήμος Βόλου -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Πάνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-349-3

Πράξη: Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Έγκριση παροχής νομικών υπηρεσιών προς το Δήμο για το οικονομικό έτος 1948 - 1949 από το δικηγόρο Νικ. Ραζή. προς το Δήμου
Τόμος: 32, σελ. 351 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-351-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους τους.
Τόμος: 32, σελ. 352 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-352-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 900.000 δρχ. από τον υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 32, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-353-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 32, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-354-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού λόγω της παράτασης του οικονομικού έτους 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-354-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή των εξόδων κίνησης στον έφορο και το λογιστή του νεκροταφείου για το διάστημα από 1/10/1947 έως 30/6/1948.
Τόμος: 32, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-354-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 450.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 450.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου για την αντιμισθία της νηπιαγωγού.
Τόμος: 32, σελ. 354 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-354-2

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 7, άρθρο 10 για την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής καθορισμού μέσης τιμής χονδρικής πώλησης εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 32, σελ. 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-355-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 4, άρθρο 10 για έξοδα δημοσιεύσεων εν γένει.
Τόμος: 32, σελ. 355 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-355-2

Πράξη: Έγκριση της εκκένωσης βόθρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκκένωσης των βόθρων των αποχωρητηρίων της αποθήκης του Αδάμ Κατσέμη, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κατσέμης, Αδάμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-356-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Έγκριση των δαπανών συντήρησης και διατροφής των 29 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Απρίλιο.
Τόμος: 32, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-356-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Έγκριση των δαπανών συντήρησης και διατροφής των 27 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Μάιο.
Τόμος: 32, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-356-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Έγκριση των δαπανών συντήρησης και διατροφής των 27 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιούνιο.
Τόμος: 32, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-357-1

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 357 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-357-2

Πράξη: Προμήθεια γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-358-1

Πράξη: Προμήθεια τροφής για τις ανάγκες των ζώων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια έως 7.000 οκάδων τριφυλλιού ή βίκου για τις ανάγκες των ζώων καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-358-1

Πράξη: Έκθεση και έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Έκθεση και έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 1947 - 1948 ως επωφελών για το Δήμο και παραπομπή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 32, σελ. 358 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-358-9

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό σε διάφορα άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-366-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Αλκίμων.
Τόμος: 32, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Αλκίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-367-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. υπέρ του απόρου Αποστ. Πετρόχειλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετρόχειλος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-367-1

Πράξη: Συζήτηση για τα σχέδια εξωραϊσμού της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τα σχέδια εξωραϊσμού της πλατείας Ρήγα Φεραίου και έγκριση της προμελέτης. Ανάθεση στον αρχιτέκτονα Π. Τσολάκη της εκπόνησης πλήρους μελέτης διαμόρφωσης εξωραϊσμού και αξιοποίησης της πλατείας μεταξύ των οδών Λαρίσης, 2ας Νοεμβρίου και Ξενοφώντος με τους ίδιους όρους της υπ.αριθμ. 459 απόφασης.
Τόμος: 32, σελ. 367 - 370
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλατείες
Δήμος Βόλου -- Αρχιτέκτονες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσολάκης, Πάνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-367-4

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επισκευή της οικοδομής του νοσοκομείου στις οδούς Τοπάλη και Ιάσονος και κατασκευή νέων οχετών για τη διοχέτευση των ακάθαρτων υδάτων των αποχωρητηρίων και πλυντηρίων των νοσοκομείων.
Τόμος: 32, σελ. 370 - 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-370-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό για την ενίσχυση διαφόρων άρθρων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 371
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-371-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 21/7/1948
Πράξη: Αύξηση του δικαιώματος των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Αύξηση στο διπλάσιο του καθοριζόμενου δικαιώματος των σφαζόμενων στο Δημοτικό Σφαγείο ζώων για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 371 - 372
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-371-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του δικαιώματος του Σφαγείου του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Υποβολή αντιγράφου διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος των σφαζόμενων ζώων στα Δημοτικά Σφαγεία και έγκριση ενοικίασης του δικαιώματος του Σφαγείου του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 372 - 373
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Δούκας, Φίλιππος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Ραζής, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-372-2

Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την τέλεση ή όχι της εμποροπανήγυρης της 6ης Αυγούστου, παρόντων του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αντ. Λάμπου και του εμπόρου Π. Αλεξίου. Έγκριση τέλεσης της εμποροπανήγυρης στον παραλιακό χώρο της πλατείας Γεωργίου Α΄, της προμήθειας της απαιτούμενης ξυλείας για την ανέγερση των παραπηγμάτων και της δημοπρασίας για την κατασκευή των παραπηγμάτων αυτών.
Τόμος: 32, σελ. 373 - 374
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λάμπος, Αντώνιος
Αλεξίου, Π.
Μυλωνάς, Γεώργιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Δούκας, Φίλιππος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-373-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε κάθε υπάλληλο του Δήμου, εκτός των ημερομισθίων, άτοκου δανείου 100.000 δρχ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Σύλλογο Δημοτικών Υπάλληλων για την προμήθεια σίτου και καυσόξυλων. Το δάνειο θα επιστραφεί σε 4 μηνιαίες δόσεις.
Τόμος: 32, σελ. 374 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-374-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 2/8/1948
Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου σχετικά με τους φόρους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου σχετικά με το θέμα των φόρων των εγχώριων προϊόντων, της διαρροής των φόρων και της περιφρούρησης των συμφερόντων του Δήμου και ανακοίνωση των νέων μέτρων. Έγκριση απομάκρυνσης από το Δημοτικό Θέατρο όλων των οργανισμών και ιδιωτών καθώς και τη σκηνής του θεάτρου για να χρησιμεύσει η αίθουσα ως χώρος ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φόρων. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης των εργασιών αυτών.
Τόμος: 32, σελ. 375 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-375-4

Πράξη: Δημοτική Φρουταγορά.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Εγκριση διακήρυξης μονοετούς ενοικίασης του τέλους της Δημοτικής Φρουταγοράς.
Τόμος: 32, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-378-1

Πράξη: Έγκριση κατασκευής ξύλινου παραπήγματος στην προβλήτα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση κατασκευής ξύλινου παραπήγματος στην προβλήτα του λιμανιού με αυτεπιστασία του Δήμου για τον έλεγχο του εμπορίου και τη βεβαίωση του δημοτικού φόρου.
Τόμος: 32, σελ. 378 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-378-2

Πράξη: Δωρεά υπέρ της αποπεράτωσης ναϊδρίου στο προαύλιο του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Έκφραση συγχαρητηρίων στον Δημοτικό Σύμβουλο Ριζο Παπακωνσταντίνου για τη δωρεά 10.000.000 δρχ. υπέρ της αποπεράτωσης του ανεγειρόμενου ναϊδρίου στο προαύλιο του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 379
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο ΒόλουΑχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-379-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 8/9/1948
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 32, σελ. 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-380-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 15/9/1948
Πράξη: Αύξηση του ειδικού τέλους ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Τροποποίηση τη υπ.αριθμ. 174 του 1946 απόφασης με αύξηση του ειδικού τέλους ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 20% (από 10%) επί της αξίας της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ιδιωτικού φωτισμού για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-381-2

Πράξη: Υποβολή ευχής για καθορισμό της δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών του Δήμου.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για αναθεώρηση απόφασης και καθορισμό της δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών του Δήμου για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-382-2

Πράξη: Επισκευές στο πάρκο της πλατείας Γεωργίου Α΄.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών επανατοποθέτησης σιδερένιων κιγκλιδωμάτων, του βαψίματος αυτών, της επισκευής των κατεστραμένων καθισμάτων, εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού και έργων καλλωπισμού στο πάρκο της πλατείας Γεωργίου Α΄, υπό την επίβλεψη της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Γεωργίου Α΄)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-383-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επιστροφή χρημάτων σε αιτούντα.
Τόμος: 32, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-384-1

Πράξη: Εκποίηση κάρων απορριμάτων.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκποίησης 540 κάρων απορριμμάτων που βρίσκονται σε κτήμα ιδιώτη στους Αγίους Αναργύρους.
Τόμος: 32, σελ. 384 - 385
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-384-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπανών για τον εορτασμό της γιορτής του βασιλιά Παύλου, τη δεξίωση και το γεύμα στην Πορταριά των Άγγλων αξιωματικών, τη δεξίωση των μηχανικών του αεροδρομίου, το γεύμα των αξιωματικών του περιοδεύοντος στρατολογικού Συμβουλίου και το γεύμα στη Μακρινίτσα του Διοικητή του Β' Σώματος Στρατού κατά την επάνοδο του Προέδρου της κυβέρνησης από το μέτωπο.
Τόμος: 32, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-385-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης στον αναπληρούντα Δημάρχου.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των εξόδων παράστασης 20 ημερών στον αναπληρούντα του Δημάρχου Γ. Παραθύρη.
Τόμος: 32, σελ. 385 - 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-385-2

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και της απουσίας του από 19/8/1948 έως 22/8/1948.
Τόμος: 32, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-386-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου Γ. Καρμίρη στην Αθήνα για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 386
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-386-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 50.000 δρχ. υπέρ του απόρου και τραυματία στρατιώτη Νικολάου Γρηγορίου.
Τόμος: 32, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρηγορίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-386-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 240.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 240.000 δρχ. υπέρ του γαλακτοπώλη Σίμου Χατζησταματίου ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 32, σελ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζησταματίου, Σίμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-387-1

Πράξη: Ορισμός τιμής εκποίησης των αποθηκευμένων απορριμμάτων στα Δημοτικά Σφαγεία.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 136 του 1947 απόφασης με ορισμό τιμής εκποίησης των αποθηκευμένων απορριμμάτων στα Δημοτικά Σφαγεία σε 15.000 ανά κυβικό μέτρο.
Τόμος: 32, σελ. 387 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-387-2

Πράξη: Ενοικίαση Παλαιού Πυροσβεστείου.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Συναίνεση του Δήμου με το μισθωτή του παλαιού Πυροσβεστείου.
Τόμος: 32, σελ. 388 - 389
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-388-2

Πράξη: Χορηγία του δικαιώματος είσπραξης τελών στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Χορηγία του δικαιώματος είσπραξης και του τέλους των διοδίων του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-389-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 225.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 225.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 389 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-389-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ζαφ. Παπαγεωργίου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ζαφείριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-390-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 165.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Σταμ. Τσαμπούρη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμπούρης, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-391-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ. υπέρ της δημοτικού υπαλλήλου Μελ. Βελέντζα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελέντζα, Μελαχροινή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-391-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 60.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ιω. Καλούμενου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλούμενος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-392-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 234.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 234.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Στεφ. Σούλα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 392 - 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-392-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 65.000 δρχ. υπέρ της δημοτικού υπαλλήλου Ασπ. Μαγειράκου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 393
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαγειράκου, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-393-1

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-393-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών νομής για το ζώα της καθαριότητας του Δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Δ.Κ.Ν. και σύσταση Επιτροπής από τους Αντ. Καραθανάση, Θ. Σιάτρα και Νικ. Στρατηγόπουλο.
Τόμος: 32, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
Σιάτρας, Θωμάς
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-394-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έναρξη των εργασιών χάραξης, θεμελίωσης και ανέγερσης ναϊδρίου στον περίβολο του νοσοκομείου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-395-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-395-1

Πράξη: Παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου του Δήμου στος ενοικιαστές του.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Έγκριση παροχής εκ μέρους του Δήμου ειδικής έγγραφης συναίνεσης στους συμβολαιογράφους και ενοικιαστές του Δήμου για παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 395 - 397
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Δούκας, Φίλιππος
Περρωτής, Περικλής
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μάμμος, Γεώργιος
Χρυσοχού, Γεώργιος
Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Μάμμος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-395-3

Πράξη: Απόρριψη της πρότασης του Συλλόγου Μακεδονομάχων.
Εισηγητής: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης του Συλλόγου Μακεδονομάχων Βόλου για παραχώρηση της έκτασης, την οποία το Υπουργείο Γεωργίας παραχώρησε στο Δήμο για δενδροφύτευση και μετατροπή της σε πάρκο αναψυχής, στα μέλη του Συλλόγου.
Τόμος: 32, σελ. 397 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Σύλλογος Μακεδονομάχων Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-397-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 27/9/1948
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 32, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-399-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 28/9/1948
Πράξη: Ανακατασκευή υπονόμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής καθαρισμού και τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων για την ανακατασκευή των υπονόμων των οδών Ιωλκού και Ηπείρου με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-400-2

Πράξη: Εγκατάσταση Σχολής Υπομηχανικών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Έγκριση της συστέγασης του Π.Ι.Κ.Π.Α. στο πίσω μέρος του οικήματος δωρεάς Κ. Γκλαβάνη ώστε να εγκατασταθεί στο μπροστινό μέρος η Σχολή Υπομηχανικών.
Τόμος: 32, σελ. 401
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Σχολή Υπομηχανικών Πολυτεχνείου
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Π.Ι.Κ.Π.Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-401-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους τους.
Τόμος: 32, σελ. 401 - 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποιζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-401-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 109.507 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 109.507 δρχ. στον Αλεξ. Μούζα ως επιστροφή φόρου αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 32, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποιζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μούζας, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-402-1

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη δήλωση ότι θα αποχωρήσει από την πόλη αν ο Δήμος εξακολουθήσει να αρνείται την κατασκευή ή εξεύρεση καταλλήλου οικήματος. Απόφαση για ενέργειες από Επιτροπή αποτελούμενη από το Δήμαρχο, τον Ιω. Παπαγεωργίου, τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματοβιοτεχνικού προς τη Στρατιωτική Διοίκηση για παραχώρηση μέρους της καπναποθήκης Σπήρερ ώστε να στεγαστεί προσωρινά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έως την επισκευή του κτηρίου όπου στεγάζεται σήμερα.
Τόμος: 32, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Παπαγεωργάκης, Ζήσης
Σφέτσος, Δημήτριος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Επιτροπές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-402-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς οικοπέδου 98,21 τ.μ. στη Νέα Δημητριάδα για την ανόρυξη αρτεσιανού φρέατος προς τοποθέτηση αντλητικού μηχανήματος για την ύδρευση των συνοικισμών Νέας Δημητριάδας και Ανάληψης.
Τόμος: 32, σελ. 403 - 404
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-403-2

Πράξη: Ενοικίαση του καταστήματος στη νότια πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Έγκριση της δια δημοπρασίας ενοικίασης του καταστήματος στη νότια πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου αποκλειστικά και μόνο ως γραφείου.
Τόμος: 32, σελ. 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-404-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 11/11/1948
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής αποτελούμενη από το Δήμαρχο, τον Ιω. Παπαγεωργίου, τον . Δούκα, τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματοβιοτεχνικού για την τακτοποίηση του ζητήματος της στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 32, σελ. 407
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυροπροστασία -- Επιτροπές
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Δούκας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-407-1

Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949. Αναφορά στη λαθεμένη μετάθεση της ισχύος του οικονομικού έτους και στην επιμονή του κράτους στο διπλό λογιστικό συ΄στημα.
Τόμος: 32, σελ. 407 - 417
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1948 - 1949
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-407-11

Πράξη: Διορισμός μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Ανάθεση εκτέλεσης των καθηκόντων του μηχανικού του Δήμου στον μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο Αλεξ. Βασαρδάνη για ένα εξάμηνο και καθορισμός της αποζημίωσής του.
Τόμος: 32, σελ. 417 - 418
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-417-2

Πράξη: Έξοδα δεξιώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.743.500 δρχ. για δεξιώσεις και γεύματα.
Τόμος: 32, σελ. 418
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-418-1

Πράξη: Επιβολή τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους στους χρήστες των υγειονομικών Υπηρεσιών.
Τόμος: 32, σελ. 418 - 419
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-418-2

Πράξη: Ανάκληση απόφασης για τη φορολογία του ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 491του 1948 απόφασης για αύξηση της φορολογίας επί του ηλεκτροφωτισμού, καθώς ο Δήμος τυγχάνει έκπτωσης με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών.
Τόμος: 32, σελ. 419
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Μεταφορών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-419-1

Πράξη: Αύξηση της μηνιαίας επιχορήγησης του Δήμου προς το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης της μηνιαίας επιχορήγησης του Δήμου προς το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο και της καταβολής της.
Τόμος: 32, σελ. 419 - 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-419-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.175.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.175.000 δρχ. για την αγορά 29 φερέτρων για τον ενταφιασμό των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-420-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 50.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 50.000 δρχ. για την αγορά 1 φερέτρου υπέρ του απόρου Ιω. Μπαμπαλίκη.
Τόμος: 32, σελ. 420 - 421
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαμπαλίκης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-420-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 792.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 792.000 δρχ. για τη δεξίωση στην Μακρτινίτσα του Πλοιάρχου και των Αξιωματικών του αμερικανικού πολεμικού πλοίου "Πρόβιντενς".
Τόμος: 32, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
United States. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-421-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 572.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 572.000 δρχ. για την προσφορά στους νοσηλευόμενους τραυματίες στο Μέγαρο Παπαστράτου και τους διακομιζόμενους με το ατμόπλοιο "Ελένη" γλυκών, τσιγάρων και άλλων ειδών.
Τόμος: 32, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-421-1

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και της απουσίας του από 2/11/1948 έως 4/11/1948 για το θέμα της ανέγερσης του Σανατόριου.
Τόμος: 32, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-421-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημαρχούντος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Δημαρχούντα Γ. Παραθύρη των εξόδων παράστασης από 26/8/1948 έως 25/9/1948.
Τόμος: 32, σελ. 421 - 422
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-421-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 520.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 520.000 δρχ. για την αποζημίωση του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε από την Υπηρεσία ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
Τόμος: 32, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-422-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Αναμόρφωση της υπ.αριθμ. 405 απόφασης με έγκριση της διάθεσης πίστωσης 4.000.000 δρχ. αντί επιχορήγησης προς τη Φιλαρμονική του Δήμου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.
Τόμος: 32, σελ. 422 - 423
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-422-2

Πράξη: Έγκριση ποσού υπερ των μελών της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Έγκριση του ποσού των 300.000 δρχ. στα μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου που έλαβαν μέρος σε αγώνα στις 3/10/1948.
Τόμος: 32, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-423-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 29 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιούλιο.
Τόμος: 32, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-423-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 25 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Αύγουστο.
Τόμος: 32, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-423-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 22 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο.
Τόμος: 32, σελ. 424
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-424-1

Πράξη: Κοπή των άχρηστων και επικίνδυνων δένδρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης της εργασίας κοπής των άχρηστων και επικίνδυνων δένδρων από τους δρόμους της πόλης με αυτεπιστασία του Δήμου και από ειδικό συνεργείο και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 424
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-424-1

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης της εργασίας επισκευής και συντήρησης των οδών της πόλης με αυτεπιστασία του Δήμου και από ειδικό συνεργείο και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 424 - 425
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-424-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών αποκομιδής πηλού, κόνεως κλπ. από τις οδούς της πόλης με αυτεπιστασία του Δήμου και από ειδικό συνεργείο και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 425 - 426
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-425-2

Πράξη: Καθαριότητα Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου για την καθαριότητα των Δημοτικών Σφαγείων υπό την επίβλεψη του νομοκτηνιάτρου και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-426-1

Πράξη: Καλλιέργεια δημοτικών κήπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου για την καλλιέργεια και συντήρηση δημοτικών κήπων και δενδροστοιχιών υπό την επίβλεωη του ειδικού κηποτέχνη του Δήμου και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 426 - 427
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-426-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους τους ως φόροι αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Τόμος: 32, σελ. 427 - 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποιζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-427-2

Πράξη: Καταβολή μέρους των εισπράξεων στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου μέρους 5% του υπό του Δήμου εισπραττόμενου ποσοστού 8% για την είσπραξη φόρων των ταμείων:1) Επαρχιακής Οδοποιίας και 2) Γεωργικής Παραγωγής.
Τόμος: 32, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-428-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την άνευ δημοπρασίας συνέχιση των εργασιών ανέγερσης ναϊδρίου στον περίβολο του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-428-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή του κληροδότήματος διώροφης κατοικίας από τον Κυρ. Κυριακού υπέρ του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 428 - 429
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυριακού, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-428-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-429-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μισθού της μαγείρισσας του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-429-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μισθού διευθύνουσας αδελφής του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-429-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη δια δημοπρασίας εκποίηση 1.170 οκάδων επιπλέον σίτου που βρίσκεται στις αποθήκες του νοσοκομείου και μιας πεπαλαιωμένης άχρηστης νεκροφόρας.
Τόμος: 32, σελ. 429 - 430
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-429-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συγχώνευση του Βρεφοκομείου με το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο και στέγασης αυτού προσωρινά σε ένα από τα οικήματα του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 430
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-430-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των αποδοχών τριών μηνών στην απολυθείσα νοσοκόμα Αικ. Παπασταματίου.
Τόμος: 32, σελ. 430
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-430-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διαγραφή από τα βιβλία διαχείρισης της φαρμακαποθήκης του νοσοκομείου 144 ακτινολογικών πλακών που χορηγήθηκαν στο Ι.Κ.Α.
Τόμος: 32, σελ. 430
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-430-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 430 - 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-430-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη ψήφιση του απολογισμού εσόδων και εξόδων του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 32, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1947 - 1948
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-431-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νεκροταφείου σχετικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1948 - 1949
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-431-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 288.750 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 288.750 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αγησ. Πρατογιάννη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 431 - 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-431-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 221.375 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 221.375 δρχ. υπέρ της δημοτικού υπαλλήλου Φρ. Βουλγαροπούλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουλγαροπούλου, Φρόσω
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-432-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 192.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 192.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Θωμά Ράγγου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ράγγος, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-432-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 293.750 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 293.750 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Δημ. Διανέλλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 432 - 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-432-2

Πράξη: Έγκριση τοπογράφησης της περιοχής Φυτόκου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Έγκριση τοπογράφησης της περιοχής Φυτόκου με δαπάνη του Δήμου και δήλωσης στο Υπουργείο Υγιεινής της ανάληψης από το Δήμο της καταβολής για την ανέγερση Κρατικού Νοσοκομείου Σανατορίου και του περίβολου αυτού.
Τόμος: 32, σελ. 433 - 434
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-433-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 172.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 172.500 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Εξάρχου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 434
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Έξαρχος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-434-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 262.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 262.500 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αν. Μπουμπουλίδη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 434 - 435
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπουμπουλίδης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-434-2

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής για ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Φιλαρμονικής για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 435
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-435-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής για ψήφιση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 435
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-435-1

Πράξη: Εκποίηση απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκποίησης 3.000 κάρων απορριμμάτων.
Τόμος: 32, σελ. 435 - 436
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-435-2

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 436
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-436-1

Πράξη: Προμήθεια γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 436
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-436-1

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 436 - 437
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-436-2

Πράξη: Τέλος αποκομιδής απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Έγκριση του υποβληθέντος κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων.
Τόμος: 32, σελ. 437 - 442
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-437-6

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 875.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 875.000 δρχ. για την αγορά 18 φερέτρων για τον ενταφιασμό των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 442
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-442-1

Πράξη: Έγκριση της αγοράς 1 ίππου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς 1 ίππου αξίας 2.700 δρχ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 442 - 443
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-442-2

Πράξη: Έγκριση ανέγερσης κτισμάτων υπέρ των ανταρτόπληκτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Έγκριση ανέγερσης από το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως κτισμάτων υπέρ των ανταρτόπληκτων καταφυγόντων στο Βόλο στην περιοχή πίσω από τους μύλους του Λούλη με τον όρο ο Δήμος να διατηρήσει την κυριότητα τους.
Τόμος: 32, σελ. 443
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Ανοικοδόμησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-443-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής ιδιαίτερης αμοιβής στους οδηγούς των καταβρεκτήρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ιδιαίτερης αμοιβής στους οδηγούς και βοηθούς καταβρεκτήριων αυτοκινήτων για το χρονικό διάστημα από 16/7/1948 έως 31/10/1948.
Τόμος: 32, σελ. 443 - 444
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-443-2

Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: Έγκριση των δαπάνων για την πραγματοποίηση της εμποροπανηγύρης στις 6/8/1948.
Τόμος: 32, σελ. 444
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-444-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. στην άπορη οικογένεια Κων. Σαρηγιάννη για έξοδα έκδοσης δικαστικής απόφασης υιοθεσίας της Ευφροσύνης Παναγιωτάκου, κόρη της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, την οποία η οικογένεια διατρέφει επί μια πενταετία.
Τόμος: 32, σελ. 444 - 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαρηγιάννης, Κωνσταντίνος
Παναγιωτάκου, Ευφροσύνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-444-2

Πράξη: Eνοικίαση του ανατολικού τμήματος της περιοχής του εργοστασίου του Φωταερίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Έγκριση της δια δημοπρασίας ενοικίασης του ανατολικού τμήματος της περιοχής του εργοστασίου του Φωταερίου του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-445-1

Πράξη: Ανασυγκρότηση του Δημοτικού Φωταερίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάρτισης μελέτης ανασυγκρότησης του Δημοτικού Φωταερίου και μετάκλησης του ειδικού μηχανικού από την Αθήνα για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 445 - 446
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-445-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 17/11/1948
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 446 - 452
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1948 - 1949
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-446-7

Πράξη: Έξοδα κίνησης Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 10, άρθρο 4 για έξοδα κίνησης του Δημάρχου.
Τόμος: 32, σελ. 452
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-452-1

Πράξη: Έγκριση προμήθειας υγειονομικών εργαλείων και φαρμάκων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας υγειονομικών εργαλείων και φαρμάκων για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας, άνευ δημοπρασίας, και έγκριση διάθεσης άνευ δημοπρασίας ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 10, άρθρο 3 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 452
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-452-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 6.052.300 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 6.052.300 δρχ. για την μεταφορά τους από το Βόλο στην Αθήνα δύο αυτοκινήτων του Δήμου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτελούμενης εργασίας επισκευής και κατασκευής των κταβρεκτήριων αυτοκινήτων και την μεταφορά αυτών από την Αθήνα στο Βόλο των 4 αυτοκινήτων για ναύλα, εργατικά, τελωνειακές διατυπώσεις, τέλη, καύσιμη ύλη, αποζημιώσεις ξένων οδηγών, υλικά στερέωσης κλπ.
Τόμος: 32, σελ. 453
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-453-1

Πράξη: Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών του Δημάρχου περί ανάθεσης της μετατροπής σε ανατρεπόμενο και γενικής επισκευής του εξακύλινδρου φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου, άνευ δημοπρασίας, και έγκριση της δαπάνης 16.051.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 453 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-453-2

Πράξη: Έγκριση της εργασίας καταπολέμησης κωνώπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας καταπολέμησης κωνώπων κατά τους θερινούς μήνες από συνεργείο του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-454-1

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης επισκευών των φθαρμένων κάρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης επισκευών των φθαρμένων κάρων καθαριότητας από συνεργείο, υπό την επίβλεψη της Μηχανικής Υπηρεσίας και καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 454 - 455
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-454-2

Πράξη: Προμήθεια καυσίμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας προμήθειας των απαιτούμενων καυσίμων για τη λειτουργία των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων και διάθεση ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 11, άρθρο 17 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 455
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-455-1

Πράξη: Προμήθεια καυσίμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας προμήθειας των απαιτούμενων καυσίμων για τη λειτουργία των αυτοκινήτων και διάθεση ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 8 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 455 - 456
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-455-2

Πράξη: Προμήθεια υποδημάτων των οδοκαθαριστών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 11, άρθρο 21 για την προμήθεια υποδημάτων των οδοκαθαριστών, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-456-1

Πράξη: Έγκριση της προμήθειας 3 αντλητικών συγκροτημάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας 3 αντλητικών συγκροτημάτων από το Υπουργείο Γεωργίας και διάθεση ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 12, άρθρο 4 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-456-1

Πράξη: Έξοδα κρεοσκοπίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 13, άρθρο 5 για δαπάνες κρεοσκοπίας και αμαξαγώγια κτηνιάτρων.
Τόμος: 32, σελ. 456 - 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-456-2

Πράξη: Έγκριση της σύμβασης μεταξύ Δήμου και δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Έγκριση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του δικηγόρου Νικ. Ραζή περί παροχής νομικών υπηρεσιών στο Δήμο για το οικονομικό έτος 1948 - 1949. Καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου και του τρόπου πληρωμής. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 460 απόφασης και αποδοχή της πρότασης του Νικ. Ραζή.
Τόμος: 32, σελ. 457 - 458
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-457-2

Πράξη: Επέκταση και διαρρύθμιση των δημοτικών αγορών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης άνευ δημοπρασίας ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 15, άρθρο 1 για την επέκταση και διαρρύθμιση των δημοτικών αγορών.
Τόμος: 32, σελ. 458 - 459
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-458-2

Πράξη: Περίφραξη και δενδροφύτευση 170 στρεμμάτων ελώδους έκτασης στο Πεδίο του Άρεως.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκτέλεσης των εργασιών περίφραξης και δενδροφύτευσης 170 στρεμμάτων ελώδους έκτασης στο Πεδίο του Άρεως που παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας με τον όρο της εξυγίανσης του χώρου και διάθεση ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 17, άρθρο 5 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 459
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-459-1

Πράξη: Δημιουργία νέων κήπων σε διάφορα σημεία της πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκτέλεσης των εργασιών δημιουργίας νέων κήπων σε διάφορα σημεία της πόλης και δενδροφύτευσης υπό την επίβλεψη της Μηχανικής Υπηρεσίας και διάθεση ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 17, άρθρο 7 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 459 - 460
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-459-2

Πράξη: Επιβολή εράνου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής άμεσου εράνου στους κατοίκους της πόλης για την ενίσχυση του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου που κινδυνεύει να κλείσει και εκλογή Επιτροπής από τους Ευθ. Μαργαρίτη, Ιω. Καρπέτη, Ν. Χατζηνικολάου και Κων. Σηλυβρίδη, η οποία σε συνεργασία με το Δήμαρχο θα συντάξει τους ερανικούς καταλόγους.
Τόμος: 32, σελ. 460
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι -- Επιτροπές
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Χατζηνικολάου, Νικόλαος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-460-1

Πράξη: Κατάρτιση Επιτροπής.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: Κατάρτιση Επιτροπής μελέτης του συστήματος της Υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία χρησιμοποιεί ζώα για την εργασία της.
Τόμος: 32, σελ. 460 - 461
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Σφέτσος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Βασαρδάνης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-460-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 18/11/1948
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 32, σελ. 461
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-461-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 20/11/1948
Πράξη: Αναγγελία της δολοφονίας του Βάιου Γιαννακόπουλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναγγελία της δολοφονίας του Βάιου Γιαννακόπουλου, Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βόλου και πρώην Δημοτικού Συμβούλου από αναρχικούς. Απόφαση για κατάθεση στεφάνου, έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του μεταστάντος, παρακολούθηση της κηδείας από το Δήμαρχο και το Δ.Σ. και διαβίβαση αντιγράφου της απόφασης στην οικογένεια του και στις εφημερίδες.
Τόμος: 32, σελ. 462
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Βάιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-462-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 22/11/1948
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 32, σελ. 463
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-463-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 24/11/1948
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949 και έγκρισή του.
Τόμος: 32, σελ. 464 - 466
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1948 - 1949
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-464-3

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 1 για την επιχορήγηση του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-466-1

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την ανέγερση ναϊδρίου.
Τόμος: 32, σελ. 466 - 467
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-466-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δημοτικών Υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 25, άρθρο 8 υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δημοτικών Υπαλλήλων.
Τόμος: 32, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-467-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Σχολής Υπομηχανικών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της τοπικής Επιτροπής της Σχολής Υπομηχανικών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
Τόμος: 32, σελ. 467
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Σχολή Υπομηχανικών Πολυτεχνείου
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-467-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 603
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 28, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 467 - 468
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-467-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 28, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου για την πληρωμή των οφειλόμενων.
Τόμος: 32, σελ. 468
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-468-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του θρησκευτικού και φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες" και σύσταση Επιτροπής από τους Γ. Χριστόπουλο, Σωκρ. Παπαϊωάννου και Γ. Χατζηνικολάου για την αγορά βιβλίων.
Τόμος: 32, σελ. 468 - 469
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-468-2

Πράξη: Δαπάνες ίδρυσης του Ραδιοφωνικού Σταθμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στη Διοικούσα Επιτροπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 37, άρθρο 3 ως συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ίδρυσης του Ραδιοφωνικού Σταθμού.
Τόμος: 32, σελ. 469
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-469-1

Πράξη: Έξοδα κατάθεσης στεφάνου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάθεσης 50.000 δρχ. αντί στεφάνου στην κηδεία του Βάϊου Γιαννακόπουλου.
Τόμος: 32, σελ. 469 - 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Βάιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-469-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 608
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων σε κάθε άπορη οικογένεια έως 25.000 δρχ. και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-470-1

Πράξη: Έκφραση ευχής για επιβολή πρόσθετων τελών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 609
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής και παράκλησης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομικών για επέκταση διάταξης περί επιβολής πρόσθετου τέλους επί των λειτουργούντων δημοσίων θεαμάτων στο Βόλο, ειδικού τέλους υπέρ της Φιλαρμονικής Βόλου και 10% επί της τιμής των εισιτηρίων.
Τόμος: 32, σελ. 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-470-1

Πράξη: Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 610
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Γιαρέντη και απαλλαγή του από τα καθήκοντά του.
Τόμος: 32, σελ. 470 - 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-470-2

Πράξη: Επισκευή καταβρεκτήριων αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 611
Περιεχόμενα: Έγκριση των ενεργειών του Δημάρχου περί ανάθεσης της εκτέλεσης εργασιών τροποποίησης και επισκευής των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων, άνευ δημοπρασίας και έγκριση καταβολής της δαπάνης αυτής από την πίστωση του κεφαλαίου 11, άρθρο 14.
Τόμος: 32, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-471-1

Πράξη: Έγκριση επιβολής τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 612
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής τέλους 5.000 δρχ. σε κάθε εκδιδόμενο στο Βόλο επιβατικό εισιτήριο της εναέριας Συγκοινωνίας για την αποπεράτωση των εργασιών στο Δημοτικό Αεροδρόμιο.
Τόμος: 32, σελ. 471
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-471-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση των ανταρτόπληκτων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 613
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 25, άρθρο 9 για την οικονομική ενίσχυση των ανταρτόπληκτων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 32, σελ. 471 - 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-471-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 29/12/1948
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 614
Περιεχόμενα: Έξοδος δια κλήρου του πρώτου μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής Γ. Χριστόπουλου και εκλογή με μυστική ψηφοφορία του Δημ. Σφέτσου.
Τόμος: 32, σελ. 473 - 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Σφέτσος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-473-2

Πράξη: Ορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 615
Περιεχόμενα: Ορισμός της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων του Δήμου Παγασών.
Τόμος: 32, σελ. 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου, Σωκράτης
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-474-1

Πράξη: Αύξηση της επιχορήγησης προς το Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 616
Περιεχόμενα: Αύξηση της δια των υπ.αριθμ. 691 του 1938 και 573 του 1940 αποφάσεων, επιχορήγησης προς το Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων του Δήμου Παγασών από 870.000 σε 125.870.000 δρχ.
Τόμος: 32, σελ. 474 - 475
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Δούκας, Φίλιππος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Καρπέτης, Ιωάννης
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-474-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 11.623.201 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 617
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 11.623.201 δρχ. για τον μεγαλοπρεπέστερο και επίσημο εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 32, σελ. 475
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-475-1

Πράξη: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 618
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικολάου Παπαλόπουλου ως αντιπροσώπου του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 475 - 476
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενικό Ταμείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαλόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-475-2

Πράξη: Εκλογή μέλους της Διοικητικής Επιτροπής της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 619
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιω. Καρπέτη ως μέλους της Διοικητικής Επιτροπής της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής.
Τόμος: 32, σελ. 476
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρπέτης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-476-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής ποσού 600.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 620
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ποσού 600.000 δρχ. στους παίκτες της Φιλαρμονικής Εταιρείας, ως αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στα ματς μεταξύ Ελλήνων και Άγγλων.
Τόμος: 32, σελ. 476
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-476-1

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 621
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στα έξοδα κηδείας του δολοφονηθέντα πρώην Δημοτικού Συμβούλου Β. Γιαννακόπουλου.
Τόμος: 32, σελ. 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννακόπουλος, Βάιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-477-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 622
Περιεχόμενα: Έγκριση του λογαριασμού διαχείρισης ποσού 3.600.000 δρχ. από τον δημοτικό υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 32, σελ. 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-477-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 279.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 623
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 279.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 477 - 478
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-477-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 337.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 624
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 337.500 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Εμ. Εμμανουήλ για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 478
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-478-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 187.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 625
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 187.500 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Αντ. Καλλιπολίτη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 478 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλιπολίτης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-478-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 259.875 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 626
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 259.875 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ιω. Παπαδόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 32, σελ. 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-479-1

Πράξη: Προμήθεια τροφής για τις ανάγκες των ζώων καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 627
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια μέχρι 20.000 οκάδες άχυρου για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 479 - 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-479-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο βοηθό νοσοκόμο του Νομοκτηνιάτρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 628
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο βοηθό νοσοκόμο του Νομοκτηνιάτρου αποζημίωσης για τις υπηρεσίες του στα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 32, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-480-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης ποσού 1.739.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 629
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης ποσού 1.739.000 δρχ. για έξοδα γευμάτων και προσφερθέντα λευκώματα σε επισήμους.
Τόμος: 32, σελ. 480 - 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-480-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 630
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους τους.
Τόμος: 32, σελ. 481 - 482
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-481-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής 800.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 631
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 800.000 δρχ. υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για την κάλυψη των δαπάνων μετάβασης των αθλητών στον Αλμυρό για τη συμμετοχή τους στους αγώνες "Κρόκια".
Τόμος: 32, σελ. 482
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-482-1

Πράξη: Έγκριση μεταστέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 632
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταστέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο γκαράζ του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 482 - 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-482-2

Πράξη: Έγκριση της καταβολής 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 633
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής 200.000 δρχ. ως αμοιβής της Φιλαρμονικής του Δήμου για τη συμμετοχή της στην κηδεία του Β. Γιαννακόπουλου.
Τόμος: 32, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-483-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 122.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 634
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 122.500 δρχ. στον Νικ. Μπατζάκα για επιστροφή δημοτικού φόρου.
Τόμος: 32, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπατζάκας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-483-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 4.665.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 635
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 4.665.800 δρχ. για τη λήψη μέτρων ασφαλείας της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 483 - 484
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-483-2

Πράξη: Έγκριση εργασιών κατεδάφισης των υπαρχόντων ουρητηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 636
Περιεχόμενα: Έγκριση εργασιών κατεδάφισης των υπαρχόντων ουρητηρίων στην πλατεία Ελευθερίας και ανέγερσης νέων, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 484 - 485
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-484-2

Πράξη: Κατασκευή αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 637
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκτέλεσης των εργασιών αποπεράτωσης των υπαρχόντων ημιτελών ουρητηρίων και κατασκευής αποχωρητηρίων στο κτήριο όπου στεγάζονται οι Σχολές Υπομηχανικών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
Τόμος: 32, σελ. 485
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Σχολή Υπομηχανικών Πολυτεχνείου
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-485-1

Πράξη: Έγκριση μη είσπραξης από το Δήμο του ειδικού τέλους ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 638
Περιεχόμενα: Έγκριση μη είσπραξης από το Δήμο δια της Ηλέκτρικής Εταιρείας του ειδικού τέλους ηλεκτροφωτισμού επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τον εξωτερικό φωτισμό.
Τόμος: 32, σελ. 485 - 486
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-485-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 639
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή του κληροδότήματος μιας κατοικίας και καταστημάτων στην Αθήνα από τον Φιλ. Γεργιάδη υπέρ του νοσοκομείου και ανακήρυξή του ως μεγάλου ευεργέτη.
Τόμος: 32, σελ. 486
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδης, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-486-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 640
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή δωρεάς μιας γραφομηχανής Olivetti 42 από την Ανώνυμη Εταιρεία Γραφο.
Τόμος: 32, σελ. 486
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Ανώνυμη Εταιρεία Γραφο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-486-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 641
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη προσωρινού θυρωρού του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 486 - 487
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-486-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Αριθμός Απόφασης: 642
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας οικονομικής ενίσχυσης στο βαπτισθέν από το Δήμο τέκνο του δολοφονηθέντος σιδηροδρομικού Δημ. Σκανδάλη.
Τόμος: 32, σελ. 487
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκανδάλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-487-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης της συσσωρευμένης κόπρου των ζώων καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 643
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης της συσσωρευμένης κόπρου των ζώων καθαριότητας άνευ δημοπρασίας και καθορισμός της κατώτατης τιμής πώλησης.
Τόμος: 32, σελ. 487
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-487-1

Πράξη: Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 644
Περιεχόμενα: Έγκριση του υποβληθέντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 32, σελ. 487 - 489
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-487-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 645
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου Φιλ. Δούκα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους το διάστημα 9 έως 13/12/1948 και ορισμός της ημερήσιας αποζημίωσής τους.
Τόμος: 32, σελ. 489
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Δούκας, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-489-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης του πρακτικογράφου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 646
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Ιω. Παπαδόπουλου και απαλλαγή από τα καθήκοντά του λόγω προβλημάτων υγείας.
Τόμος: 32, σελ. 489 - 490
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-489-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων