Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1949Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1949
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1949
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 32 - 33

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 46 / 2/1/1949
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 647
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Παπαδημητρίου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 491
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-491-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 648
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Παπαγεωργίου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 491
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-491-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 649
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικολάου Χατζηνικολάου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 32, σελ. 491
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-491-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 24/1/1949
Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 650
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το ζήτημα της προκαταβολής του Δήμου βάσει του Α.Ν. 834/48 και την κάλυψη των κενών θέσεων των φοροτεχνικών υπαλλήλων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 492 - 493
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-492-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 651
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους μετά την κατάργηση φόρων.
Τόμος: 32, σελ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-493-1

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 652
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών επισκευής των δημοτικών οδών, συμπλήρωση του συσταθέντος ειδικού συνεργείου, έγκριση εργασιών για χρονικό διάστημα 90 ημερών, καθορισμός του ανώτατου αριθμού τεχνιτών και εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 32, σελ. 493 - 494
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-493-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 653
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης δεξίωσης Αμερικανών Αξιωματικών, οι οποίοι επισκέφτηκαν την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-494-1

Πράξη: Έξοδα ασφάλειας της πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 654
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες των ληφθέντων και ληφθησομένων μέτρων ασφαλείας της πόλης με το ποσό των 50.000.000 δρχ. και ακύρωση της πίστωσης του κεφαλαίου 33, άρθρο 5 και μεταφορά της για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 494 - 495
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρπέτης, Ιωάννης
Περρωτής, Περικλής
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-494-2

Πράξη: Εγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 655
Περιεχόμενα: Εγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 32, σελ. 495 - 496
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-495-2

Πράξη: Παροχή εισιτηρίων ελεύθερης κυκλοφορίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 656
Περιεχόμενα: Έγκριση της ενέργειας του Δημάρχου περί εφοδιασμού των φοροτεχνικών υπαλλήλων με εισιτήρια ελεύθερης κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα της Αστικής Συγκοινωνίας για την εκτέλεση των εργασιών τους και διάθεσης ολόκληρης τη πίστωσης του κεφαλαίου 2, άρθρο 4 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 496 - 497
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-496-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου στο Δήμαρχο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 657
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Δήμαρχο, για τις γιορτές των Χριστουγέννων, δώρου ίσου με τις αποδοχές ενός μήνα.
Τόμος: 32, σελ. 497
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-497-1

Πράξη: Kαθορισμόw έδρας της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 658
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία για τον καθορισμό ως έδρας της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλίας. Έκφραση ευχής για την αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος του Βόλου και για μεταρρύθμιση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου με καθορισμό του Βόλου ως έδρας.
Τόμος: 32, σελ. 497 - 498
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Γενική Διοίκηση Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-497-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 659
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους δημοτικούς υπαλλήλους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων, δώρου ίσου με τις αποδοχές ενός μήνα.
Τόμος: 32, σελ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-498-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 660
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους συνταξιούχους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων, δώρου ίσου με τα 3/4 της μηνιαίας τους σύνταξης.
Τόμος: 32, σελ. 498 - 499
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-498-2

Πράξη: Έγκριση της εκβάθυνσης της κοίτης του Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 661
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκβάθυνσης της κοίτης του Κραυσίδωνα και ανάθεση της εργασίας αυτής στην Υπηρεσία της Μηχανικής Καλλιέργειας Βόλου του Υπουργείου Γεωργίας. Ακύρωση και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 499
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Χείμαρροι
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Υπηρεσία Μηχανικης Καλλιέργειας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-499-1

Πράξη: Αποζημιώσεις πληρεξούσιων δικηγόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 662
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 1 και μεταφορά της για ενίσχυση του κεφαλαίου 8, άρθρο 2 για αποζημιώσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων.
Τόμος: 32, σελ. 499 - 500
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-499-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 10/3/1949
Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου στους τακτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 663
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε κάθε τακτικό υπάλληλο και συνταξιούχο του Δήμου (πλήν των επί συμβάσει και ημερομισθίων) ατόκου δανείου, ίσου με τις αποδοχές ενός μήνα.
Τόμος: 32, σελ. 502
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-502-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής ποσοστού στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 664
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου, ποσοστού 5% από τους εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα των Ταμείων Επαρχιακής Οδοποιίας, Γεωργικής Παραγωγής, Μονίμων Οδοστρωμάτων. (Το υπόλοιπο 3% παραμένει στο Δήμο).
Τόμος: 32, σελ. 502 - 503
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-502-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 665
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 25.000 δρχ. για κάθε άπορη οικογένεια και χορηγία πίστωσης 3.600.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 503 - 504
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-503-2

Πράξη: Εξόφληση δικηγόρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 666
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του πίνακα του δικηγόρου Νικ. Ραζή για το ποσό των 10.000.000 δρχ., ώστε να εξοφληθεί πλήρως αυτός.
Τόμος: 32, σελ. 504
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-504-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 667
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 19 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Οκτώβριο του 1948.
Τόμος: 32, σελ. 504
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-504-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 668
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 23 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Νοέμβριο του 1948.
Τόμος: 32, σελ. 504 - 505
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-504-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 669
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 27 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Δεκέμβριο του 1948.
Τόμος: 32, σελ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-505-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 670
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 30 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιανουάριο του 1949.
Τόμος: 32, σελ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-505-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 671
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου για την αποζημίωση των μουσικών της σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 505 - 506
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-505-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 750.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 672
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 750.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για τη μετάβαση των αθλητών σε αγώνες στην Αθήνα.
Τόμος: 32, σελ. 506
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-506-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 673
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Φανής Χατζηστάμου για έξοδα νοσηλείας της.
Τόμος: 32, σελ. 506
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηστάμου, Φανή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-506-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 674
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τις εργασίες ανέγερσης του ναϊδρίου στον περίβολο του νοσοκομείου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 32, σελ. 506 - 507
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-506-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.400.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 675
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.400.000 δρχ. στον Διανέλλο Γεωργούδη, ιδιοκτήτη της αποθήκης, όπου στεγάζονταν οι πρόσφυγες από τη Ρωσία.
Τόμος: 32, σελ. 507 - 508
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδης, Διανέλλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-507-2

Πράξη: Κατασκευή χυτοσιδηρών πλαισίων και στομίων υπονόμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 676
Περιεχόμενα: Έγκριση επέκτασης της ανατεθείσης κατασκευής χυτοσιδηρών πλαισίων και στομίων υπονόμων μέχρι βάρος 12.000 kg.
Τόμος: 32, σελ. 508
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-508-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 677
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την καταβολή δώρου Χριστουγέννων στο προσωπικό του.
Τόμος: 32, σελ. 508
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-508-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 678
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεκροταφείου σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού για τη χρονική περίοδο από 1/7/1948 έως 31/12/1948.
Τόμος: 32, σελ. 508 - 509
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-508-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Φιλοδασικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 679
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 17, άρθρο 12 υπέρ της Φιλοδασικής Επιτροπής.
Τόμος: 32, σελ. 509
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-509-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του εκκλησιαστικού φροντιστηρίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 680
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 5 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του εκκλησιαστικού φροντιστήριου, κατόπιν εγγράφου της Μητρόπολης Δημητριάδος.
Τόμος: 32, σελ. 509
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο
Μητρόπολη Δημητριάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-509-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 681
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 23, άρθρο 17 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών.
Τόμος: 32, σελ. 509 - 510
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-509-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 682
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 2 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών.
Τόμος: 32, σελ. 510
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-510-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 683
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 3 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων.
Τόμος: 32, σελ. 510
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-510-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 684
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 4 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 32, σελ. 510
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-510-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 685
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 6 ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της Εμπορικής Σχολής Βόλου για έξοδα επισκευών.
Τόμος: 32, σελ. 510 - 511
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-510-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.600.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 686
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.600.000 δρχ. υπέρ των Σχολικών Εφορειών διαφόρων Δημοτικών Σχολέιων.
Τόμος: 32, σελ. 511
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-511-1

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης δακτυλογράφων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 687
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής των επτά απασχοληθέντων στη δακτυλογράφηση των καταλόγων για την είσπραξη του τέλους των απορριμμάτων.
Τόμος: 32, σελ. 511 - 512
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-511-2

Πράξη: Χορηγία πληρωμής 608.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 688
Περιεχόμενα: Χορηγία πληρωμής 608.000 δρχ. για την αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων Νικ. Στρατηγόπουλου και Κων. Βελέντζα για υπερωρίες.
Τόμος: 32, σελ. 512
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Βελέντζας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-512-1

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 689
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για δεξίωση υπέρ των Αμερικανών Αξιωματικών που επισκέφτηκαν την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 512 - 513
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-512-2

Πράξη: Κατάργηση δίκης με μισθωτή του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 690
Περιεχόμενα: Έγκριση του συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου (ως εκμισθωτή) και του υπενοικιαστή Παν. Γεωργούδη και κατάργηση της εκκρεμούς δίκης για τις μισθώσεις δύο καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς.
Τόμος: 32, σελ. 513
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-513-1

Πράξη: Κατάργηση δίκης με μισθωτή του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 691
Περιεχόμενα: Έγκριση του συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου (ως υπενοικιαστή) και του εμισθωτή Ηλ. Μουταφή και κατάργηση της εκκρεμούς δίκης για την μίσθωση ενός καταστήματος της Δημοτικής αγοράς.
Τόμος: 32, σελ. 513 - 514
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτική Αγορά
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουταφής, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-513-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 692
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους τους.
Τόμος: 32, σελ. 514 - 515
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-514-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 177.640 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 693
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 177.640 δρχ. ως επιστροφή χρηματικής εγγύησης στον εργολάβο Αν. Λαγού από κρατήσεις επισκευής του δημοτικού οδοστρωτήρα.
Τόμος: 32, σελ. 515
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαγός, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-515-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 320.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 694
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 320.000 δρχ. στον οδοκαθαριστή Αντ. Μαντέβα για την πληρωμή των καθυστερούμενων μισθών του.
Τόμος: 32, σελ. 515
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαντέβας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-515-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 695
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 25.000 δρχ. στο Ι.Κ.Α. για την πληρωμή των ενσήμων του οδοκαθαριστή Αντ. Μαντέβα.
Τόμος: 32, σελ. 515 - 516
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαντέβας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-515-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 696
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Τραπεζιτικών Υπαλλήλων για την πληρωμή του ενοικίου της "AMAG", η οποία εγκαταστάθηκε στα γραφεία του Συλλόγου.
Τόμος: 32, σελ. 516
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Σύλλογος Τραπεζιτικών Υπαλλήλων Βόλου
American Mission for Aid to Greece (AMAG)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-516-1

Πράξη: Παραχώρηση μέρους του οικοπέδου της πλατείας Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 697
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και απόφαση για δωρεάν παραχώρηση μέρους του οικοπέδου της πλατείας Ρήγα Φεραίου για ανέγερση του Μεγάρου της Εργατικής Στέγης.
Τόμος: 32, σελ. 516 - 518
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσολάκης, Πάνος
Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Περρωτής, Περικλής
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Καρπέτης, Ιωάννης
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Δούκας, Φίλιππος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δήμος Βόλου -- Πλατείες
Εργατική Στέγη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-516-3

Πράξη: Εκλογή μελών του Αδελφάτου του Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 698
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της θητείας της Άννας Φιλιππίδου, του Δημ. Λοΐζου, του Παντ. Σταμούλη και του Δημ. Γεωργούλα ως μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 518
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππίδου, Άννα
Λοΐζος, Δημήτριος
Σταμούλης, Πανταζής
Γεωργούλας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-518-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 699
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Αθ. Χατζημέμμου ως Αντιπροέδρου του Αδελφάτου.
Τόμος: 32, σελ. 518
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-518-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 700
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο ειδών από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 518 - 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-518-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 701
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή δώρου Χριστουγέννων στο προσωπικό του.
Τόμος: 32, σελ. 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-519-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 702
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στο διαχειριστή του νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-519-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 703
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου υδραυλικού.
Τόμος: 32, σελ. 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-519-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 704
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του μισθού της νοσοκόμας Άννας Δρόσου.
Τόμος: 32, σελ. 519 - 520
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δρόσου, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-519-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 705
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ. για την αποπεράτωση του ανεγειρόμενου Παιδικού Σταθμού στον περίβολο του Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 32, σελ. 520
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνική Μέριμνα
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-520-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 706
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης με τον περιορισμό του πλάτους της οδού Τσιτσιλιάνου, μεταξύ των οδών Πολυμέρη, Βόλου - Αγριάς και της υπ.αριθμ. 74 ανώνυμης οδού.
Τόμος: 32, σελ. 520 - 521
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τσιτσιλιάνου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-520-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 707
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.200.000 δρχ. για καθυστερούμενα ενοίκια στον Διανέλλο Γεωργούδη, ιδιοκτήτη της αποθήκης, όπου στεγάζονταν οι πρόσφυγες από τη Ρωσία.
Τόμος: 32, σελ. 521
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Πρόσφυγες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούδης, Διανέλλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-521-1

Πράξη: Ανάθεση μελέτης για την κατασκευή σφαγείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 708
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης στον ειδικό μηχανικό Ιωάννη Λαδάτη εκπόνησης μελέτης κατασκευής νέων εκσυγχρονισμένων Δημοτικών Σφαγείων και Ζωαγοράς.
Τόμος: 32, σελ. 521
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Σφαγείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαδάς, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-521-1

Πράξη: Έγκριση της αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 709
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς οικοπέδου με δημοπρασία και παραχώρησή του στο Ι.Κ.Α. για την ανέγερση νοσοκομείου.
Τόμος: 32, σελ. 521 - 522
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Δούκας, Φίλιππος
Περρωτής, Περικλής
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-521-2

Πράξη: Έγκριση δημιουργίας νέου άρθρο στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 710
Περιεχόμενα: Έγκριση δημιουργίας νέου άρθρο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949 για την πληρωμή των αποδοχών των διατηρηθέντων φοροτεχνικών υπαλλήλων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 522 - 523
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1948 - 1949
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-522-2

Πράξη: Αποδοχή κληρονομιάς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 711
Περιεχόμενα: Έγκριση αποδοχής από το Δήμο της κληρονομιάς που άφησε ο Ν. Οικονομίδης με τον όρο να ιδρυθεί στο Βόλο αστικλινική.
Τόμος: 32, σελ. 523
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-523-1

Πράξη: Πανελλήνιος διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης ύδρευσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 712
Περιεχόμενα: Έγκριση προκήρυξης πανελλήνιου διαγωνισμού εκπόνησης πλήρους μελέτης ύδρευσης της πόλης με βάση την ύδρευση από τα ύδατα της πηγής "Καλιακούδας".
Τόμος: 32, σελ. 523
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-523-1

Πράξη: Πανελλήνιος διαγωνισμός εκπόνησης κατασκευής υπονόμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 713
Περιεχόμενα: Έγκριση προκήρυξης πανελλήνιου διαγωνισμού εκπόνησης πλήρους μελέτης κατασκευής υπονόμων της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 523 - 524
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-523-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 25/3/1949
Πράξη: Παράταση προθεσμίας εξόφλησης χρέους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 714
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας άτοκης μηνιαίας παράτασης της καταβολής της δόσης του Φεβρουαρίου και των επόμενων μηνών στον Ι. Αλμπανίδη, εγγυητή του αποβιώσαντος ενοικιαστή των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου Ναούμ Τσαπουλάρη.
Τόμος: 32, σελ. 525
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλμπανίδης, Ιωάννης
Τσαπουλάρης, Ναούμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-525-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 3/4/1949
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημάρχου Νικολάου Σαράτση.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 715
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημάρχου ιατρού Νικολάου Σαράτση. Απόφαση για κηδεία δημοτική δαπάνη, κατέθεση στεφάνου, τριήμερη ανύψωση μεσίστιας σημαίας στο Δημαρχείο, άναμα των φανών την ώρα της κηδείας, έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του μεταστάντος, κατάθεση 1.000.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και δημοσίευση του ψηφίσματος στις τοπικές εφημερίδες.
Τόμος: 32, σελ. 526
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-526-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 1/4/1949
Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 716
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών της επισκευής της οδού 2ας Νοεμβρίου με αυτεπιστασία του Δήμου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 527 - 528
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (οδός 2ας Νοεμβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-527-2

Πράξη: Διαρρύθμιση πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 717
Περιεχόμενα: Έγκριση του 3ου συγκριτικού πίνακα δαπανών αποπεράτωσης της διαρρύθμισης της πλατείας Ελευθερίας.
Τόμος: 32, σελ. 528 - 529
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-528-2

Πράξη: Ανάγνωση της απολογιστικής έκθεσης του οικονομικού έτους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 718
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της απολογιστικής έκθεσης του οικονομικού έτους 1947 - 1948 της διαχείρισης του ταμία του Δήμου Αγησίλαου Πρατογιάννη, έγκριση του απολογισμού αυτού και παραπομπή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 32, σελ. 529 - 534
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Περρωτής, Περικλής
Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-529-6

Πράξη: Επισκευή αποθήκης για τη στέγαση ανταρτόπληκτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 719
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής της αποθήκης Περβανά όπου θα στεγαστούν οικογένειες ανταρτόπληκτων και απόφαση για εγκατάσταση αντλίας ύδατος, επισκευή των υπαρχόντων ουρητηρίων και αποχωρητηρίων, εκκένωση βόθρων και κατασκευή νέων αποχωρητηρίων. Μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 534
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Επισκευές
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-534-1

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 720
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων και μεταφορά τους στο αποθεματικό.
Τόμος: 32, σελ. 534 - 535
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-534-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 721
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγία εφάπαξ βοηθήματος 300.000 δρχ. υπέρ του απόρου και πάσχοντος από φυματιώδη μηνιγγίτιδα Απόστολου Τσιγκλιφή με τον όρο να προσκομίσει πιστοποιητικό από ιατρό.
Τόμος: 32, σελ. 535
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιγκλιφής, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-535-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 722
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο ειδών από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 32, σελ. 535 - 536
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-535-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 723
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εν μέρει αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό.
Τόμος: 32, σελ. 536
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-536-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 724
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. για την επισκευή οικήματος του νοσοκομείου στην οδό Γαζή με Μεταμορφώσεως.
Τόμος: 32, σελ. 536
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-536-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 725
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανακήρυξη των δωρητών υπέρ της ανέγερσης ναϊδρίου στον περίβολο του νοσοκομείου ως "Ιδρυτών", "Μεγάλων Ευεργετών" ή "Ευεργετών", ανάλογα με τις προσφορές.
Τόμος: 32, σελ. 536
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-536-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 726
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανακήρυξη των Ρ. Παπακωνσταντίνου και Δημ. Γατζόπουλου, δωρητών υπέρ της ανέγερσης ναϊδρίου στον περίβολο του νοσοκομείου ως "Μεγάλων Ευεργετών".
Τόμος: 32, σελ. 536 - 537
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπακωνσταντίνου, Ρίζος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-536-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς ειδών για τους τραυματίες του πολέμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 727
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ειδών για τους τραυματίες του πολέμου με το ποσό των 3.580.000 δρχ. που συνελέχθη την 25η Μαρτίου από καταθέσεις αντί στεφάνων.
Τόμος: 32, σελ. 537
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-537-1

Πράξη: Τελετή 25ης Μαρτίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 728
Περιεχόμενα: Απόφαση για έκφραση παραπόνων για την αταξία κατά την ημέρα της τελετής της 25ης Μαρτίου στις τοπικές, στρατιωτικές, θρησκευτικές και αστυνομικές αρχές.
Τόμος: 32, σελ. 537
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-537-1

Πράξη: Μηχανικός του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 729
Περιεχόμενα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης παραμονής του Αλ. Βασρδάνη ως μηχανικού του Δήμου μέχρι τις 20/4/1950.
Τόμος: 32, σελ. 537 - 538
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-537-2

Πράξη: Έγκριση συμβιβσμού μεταξύ του Δήμου και εκμισθωτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 730
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβσμού μεταξύ του Δήμου (ως εκμισθωτή) και των υπενοικιαστών Ι. Τσίγκρα και Γ. Ιβανούδη σχετικά με καταβολή μισθωμάτων εξωτερικού μαγαζιού του Δήμου στην πλατεία των Παλαιών.
Τόμος: 32, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
URL:

Πράξη: Έγκριση συμβιβσμού μεταξύ του Δήμου και ενοικιαστή.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 731
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβσμού μεταξύ του Δήμου (ως εκμισθωτή) και του υπενοικιαστή Γ. Δελαβέρα σχετικά με καταβολή μισθωμάτων εξωτερικού μαγαζιού του Δήμου στην πλατεία των Παλαιών.
Τόμος: 32, σελ. 538
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσίγκρας, Ιωάννης
Ιβανούδης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-538-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 23/5/1949
Πράξη: Καθορισμός των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 732
Περιεχόμενα: Καθορισμός των μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 32, σελ. 540 - 541
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-540-2

Πράξη: Προμήθεια εδαφιαίας πλάστιγγας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 733
Περιεχόμενα: Έγκριση προκήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια μιας μεγάλης πλάστιγγας εδαφιαίας.
Τόμος: 32, σελ. 541
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-541-1

Πράξη: Δωρεά Τσιτσιλιάνου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 734
Περιεχόμενα: Αποδοχή της προσφοράς του ομογενούς κ. Τσιτσιλιάνου αξιόλογης συλλογής αρχαιοτήτων αγγείων, χρυσών νομισμάτων κλπ. με τον όρο να διαμορφωθεί ειδικός χώρος έκθεσής τους με το όνομά του.
Τόμος: 32, σελ. 541 - 542
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρέες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιτσιλιάνος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-541-2

Πράξη: Απόρριψη συγχώνευσης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου με το Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 735
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και απόφαση για μη αποδοχή των προτάσεων της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. περί συγχώνευσης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου με το ιδρυθησόμενο νοσοκομείο του Ι.Κ.Α.
Τόμος: 32, σελ. 542 - 545
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-542-4

Πράξη: Μετατροπή της εμποροπανήγυρης σε Πανθεσσαλική Έκθεση.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 736
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για μετατροπή της εμποροπανήγυρης σε Πανθεσσαλική Έκθεση και εκλογή Επιτροπής τέλεσης της φετινής εμποροπανήγυρης από τους Γ. Χριστοδούλου, Ευθ. Μαργαρίτη, Ιω. Καρπέτη, Π. Περρωτή, Δημ. Σφέτσο, Δημ. Γατζόπουλο, Σπ. Τσαλαπάτα και Κ. Μακρυβέλιο.
Τόμος: 32, σελ. 546 - 547
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Περρωτής, Περικλής
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Περρωτής, Περικλής
Σφέτσος, Δημήτριος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Μακρυβέλιος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-546-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 737
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και του Νομαρχούντος κ. Χρυσοχοΐδη στην Αθήνα για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων και πληρωμή των εξόδων μετάβασης και επιστροφής τους καθώς και της ημερήσιας αποζημίωσής τους.
Τόμος: 32, σελ. 547
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Βόλος -- Νομάρχες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Χρυσοχοΐδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-547-1

Πράξη: Χορηγία δώρου του Πάσχα στο προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 738
Περιεχόμενα: Έγκριση του δώρου του Πάσχα στο προσωπικό του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 547
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-547-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ του Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 739
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης υπέρ του Δημάρχου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 32, σελ. 547 - 548
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-547-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση υπέρ των συνταξιούχων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 740
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης υπέρ των συνταξιούχων του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 32, σελ. 548
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-548-1

Πράξη: Έγκριση της διάλυσης συμβολαίου μεταξύ εργολάβου και Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 741
Περιεχόμενα: Έγκριση της διάλυσης εργολαβικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Κ. Αλεξόπουλου για έργα επισκευής και συντήρησης δημοτικών οδών και ανακαίνισης οδοστρωμάτων και μεταφορά πίστωσης για την πληρωμή της εγγύησης και των λοιπών εξόδων.
Τόμος: 32, σελ. 548 - 549
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-548-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής της διαφοράς του αντιτίμου τροφίμων στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 742
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής, στους υπαλλήλους του Δήμου που αναφέρονται στις σελίδες 551-555 και βεβαίωση ότι τη χορηγία αυτή επιτρέπουν τα οικονομικά του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 549 - 555
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-549-7

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.018.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 743
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.018.000 δρχ. για τα έξοδα της κηδείας του πρώην Δημάρχου Νικ. Σαράτση και μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 555
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Νικόλαος (1877-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-555-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του τέλους διαφήμισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 744
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 32, σελ. 555 - 556
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-555-2

Πράξη: Έγκριση σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 745
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου με ανώτατο όριο τους 50 οργανικούς υπαλλήλους για υπηρεσίες υπερωρίας.
Τόμος: 32, σελ. 556 - 557
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-556-2

Πράξη: Έγκριση μετατόπισης του Ηρώου πεσόντων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 746
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατόπισης του Ηρώου πεσόντων στο χώρο μπορστά από το κτήριο Παπαστράτου.
Τόμος: 32, σελ. 557
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Μνημεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-557-1

Πράξη: Ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 747
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 και ορισμός της πρώτης προσφοράς.
Τόμος: 32, σελ. 557 - 560
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-557-4

Πράξη: Ενοικίαση του τέλους της Δημοτικής Αγοράς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 748
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης του τέλους της Δημοτικής Αγοράς για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 και ορισμός της πρώτης προσφοράς.
Τόμος: 32, σελ. 560
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-560-1

Πράξη: Ενοικίαση του τέλους επί των σφαζόμενων ζώων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 749
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος επί των σφαζόμενων ζώων στα Δημοτικά Σφαγεία για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 και ορισμός της πρώτης προσφοράς.
Τόμος: 32, σελ. 560 - 564
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-560-5

Πράξη: Προμήθεια ελαστικών των αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 750
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 564
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-564-1

Πράξη: Ενοικίαση του τέλους διαφήμισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 751
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 και ορισμός της πρώτης προσφοράς.
Τόμος: 32, σελ. 564 - 568
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-564-5

Πράξη: Επέκταση αμαξοστασίου του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 752
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών της επέκτασης του υπάρχοντος αμαξοστασίου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για τη στέγαση του παραχωρηθέντος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ασθενοφόρου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 568 - 569
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-568-2

Πράξη: Καταβολή του αντιτίμου τροφίμων στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 753
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημοσίους υπαλλήλους ειδών διατροφής στους δημοτικούς υπαλλήλους που αναφέρονται στις σελίδες 571-573 και βεβαίωση της δυνατότητας του Δήμου για τη χορηγία αντιτίμου της διαφοράς αυτής.
Τόμος: 32, σελ. 569 - 573
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-569-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / 24/5/1949
Πράξη: Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικού κτήματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 754
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικού κτήματος έκτασης 794 "πήλεων" ιδιοκτησίας Κων. Ζέρβα και Βασ. Δημουλάκη στη Νέα Δημητριάδα για την εκτέλεση δοκιμαστικών ερευνών ανεύρεσης ύδατος και εγκατάστασης υδραγωγείου.
Τόμος: 32, σελ. 574
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζέρβας, Κωνσταντίνος
Δημουλάκης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-574-1

Πράξη: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 755
Περιεχόμενα: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων στο αποθεματικό για την ενίσχυσή του.
Τόμος: 32, σελ. 574 - 580
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-574-7

Πράξη: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 756
Περιεχόμενα: Ακύρωση και μεταφορά πιστώσεων στο αποθεματικό σε διάφορα άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 32, σελ. 580 - 586
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-580-7

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από είσπραξη φόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 757
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του επιπλέον ποσού 621.421.200 δρχ. από είσπραξη φόρων στα έσοδα του Δήμου και μεταφορά τους στο αποθεματικό.
Τόμος: 32, σελ. 586 - 587
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-586-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 758
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. για την επιχορήγηση της λέσχης του Σωματείου των Δημοσίων Υπαλλήλων Βόλου και μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 587 - 588
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο Δημοσίων Υπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-587-2

Πράξη: Ζήτημα απόλυσης εργαζομένου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 759
Περιεχόμενα: Άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με απόλυση εργαζομενού στο Δήμο παλαιού πολεμιστή και εξουσιοδότηση του δικηγόρου Νικ. Ραζή για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 32, σελ. 588
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-588-1

Πράξη: Ζήτημα προαγωγής εργαζομένων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 760
Περιεχόμενα: Άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την απόρριψη προαγωγης δύο δημοτικών υπαλλήλων και εξουσιοδότηση του δικηγόρου Νικ. Ραζή για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 32, σελ. 588 - 589
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-588-2

Πράξη: Ζήτημα εργαζόμενου στο Δήμο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 761
Περιεχόμενα: Άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την απόρριψη τοποθέτησης εργαζομένου στο Δήμο και εξουσιοδότηση του δικηγόρου Νικ. Ραζή για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 32, σελ. 589 - 590
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-589-2

Πράξη: Ζήτημα προαγωγής δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 762
Περιεχόμενα: Άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την απόρριψη προαγωγης δύο δημοτικών υπαλλήλων και εξουσιοδότηση του δικηγόρου Νικ. Ραζή για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 32, σελ. 590 - 591
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-590-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 763
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 34 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Φεβρουάριο.
Τόμος: 32, σελ. 591
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-591-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 764
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 32 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Μάρτιο.
Τόμος: 32, σελ. 591
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-591-1

Πράξη: Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για το Βρεφικό Σταθμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 765
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς ειδών διατροφής, σκευών, αντικειμένων κλπ. από το Βρεφικό Σταθμό, αξίας 13.041.350 δρχ. και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 591 - 592
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγορές
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-591-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής 750.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 766
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 750.000 δρχ. για την αγορά φερέτρων υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 592
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-592-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 10.077.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 767
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 10.077.000 δρχ. για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 32, σελ. 592 - 593
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-592-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 768
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 200.000 δρχ. στους μουσικούς της Φιλαρμονικής για η συμμετοχή τους στα εγκάινια της επαναλειτουργίας της διακοπείσας από συμμορίτες σιδηροδρομικής συγκοινωνίας Βόλου - Μηλεών την 12/4/1949.
Τόμος: 32, σελ. 593
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Βόλος -- Φιλαρμονική
Βόλος -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-593-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 769
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Φιλαρμονικής του Δήμου για την αποζημίωση των μουσικών της στις τριήμερες εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 32, σελ. 593 - 594
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-593-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 770
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ. υπέρ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Δημητριάδα.
Τόμος: 32, σελ. 594
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Δημητρίου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-594-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 7.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 771
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 7.000.000 δρχ. υπέρ της Επιτροπής ανέγερσης του ναού των Αγίων Αναργύρων.
Τόμος: 32, σελ. 594 - 595
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-594-2

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 772
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 595
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-595-1

Πράξη: Προμήθεια γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 773
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 595 - 596
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-595-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο βοηθό νομοκτηνιάτρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 774
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο βοηθό νομοκτηνιάτρου για τις υπηρεσίες του.
Τόμος: 32, σελ. 596
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-596-1

Πράξη: Καταβολή ημερομισθίων σε εργάτη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 775
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των οφειλόμενων ημερομισθίων στον εργάτη των Δημοτικών Σταύλων Ιωάννη Σιδηρόπουλο.
Τόμος: 32, σελ. 596 - 597
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιδηρόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-596-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 776
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. υπέρ των Σχολικών Εφορειών του 11ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Τόμος: 32, σελ. 597 - 598
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-597-2

Πράξη: Προμήθεια εξοπλισμού για εργάτες.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 777
Περιεχόμενα: Έγκριση της εντολής κατασκευής επιπλέον 20 ζευγών αρβυλών για το προσωπικό της Υπηρεσίας καθαριότητας και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 598
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-598-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 778
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους τους.
Τόμος: 32, σελ. 598 - 599
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-598-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 588.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 779
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 588.000 δρχ. για έξοδα δεξιώσεων.
Τόμος: 32, σελ. 599 - 600
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-599-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 26.100 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 780
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 26.100 δρχ. για έξοδα διαμονής στο Βόλο ενός των καθηγητών του Πολυτεχνείου, ο οποίος επισκέφτηκε την πόλη του Βόλου για το ζήτημα της Σχολής Υπομηχανικών.
Τόμος: 32, σελ. 600
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Σχολή Υπομηχανικών Πολυτεχνείου
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-600-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.679.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 781
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.679.000 δρχ. για έξοδα δεξίωσης υπέρ του Υπουργού Εργασίας κ. Γονή και του Αμερικανού Διευθυντή του ΙΚΑ κ. Πάουελ, οι οποίοι επισκέφτηκαν την πόλη του Βόλου για το ζήτημα της ίδρυσης νοσοκομείου του Ι.Κ.Α.
Τόμος: 32, σελ. 600 - 601
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γονής, Ελευθέριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-600-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 360.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 782
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 360.000 δρχ. για έξοδα αυτοκινήτων που χρησιμοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Ασφαλείας του Πρωθυπουργού κατά την άφιξή του στο Βόλο.
Τόμος: 32, σελ. 601
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σοφούλης, Θεμιστοκλής Π. (1860 - 1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-601-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.069.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 783
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.069.000 δρχ. για έξοδα υποδοχής της βασίλισσας Φρειδερίκης στο Βόλο στις7/4/1949.
Τόμος: 32, σελ. 601
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φρειδερίκη, Βασίλισσα των Ελλήνων (1917 - 1981)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-601-1

Πράξη: Έξοδα μετάφρασης και δακτυλογράφησης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 784
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης μετάφρασης και δακτυλογράφησης εγγράφων που αφορούν τη χορηγία δανείων προς εκτέλεση έργων από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας "Σχέδιο Μάρσαλ".
Τόμος: 32, σελ. 601 - 602
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Σχέδιο Μάρσαλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-601-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 785
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με τον καθορισμό της αποζημίωσης του κάθε μουσικού ανάλογα με τα προσόντα του.
Τόμος: 32, σελ. 602
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-602-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 786
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 32, σελ. 602
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-602-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 787
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την καταβολή οφειλόμενων αποζημιώσεων στον Αρχιμουσικό, στον επιστάτη και στην καθαρίστρια και στους μουσικούς.
Τόμος: 32, σελ. 602 - 603
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-602-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 788
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Απρίλιο.
Τόμος: 32, σελ. 603
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-603-1

Πράξη: Αποδοχή της προσφοράς εράνου της Ελβετίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 789
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για μεταφορά στο Βόλο 6 δεμάτων ρουχισμού που συγκεντρώθηκαν από έρανο στην Ελβετία υπέρ των οικογενειών των φονευθέντων στρατιωτών.
Τόμος: 32, σελ. 603 - 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελβετία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-603-2

Πράξη: Πλατεία Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 790
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 37, άρθρο 4 για δαπάνες κατεδάφισης οικίσκων και παραπηγμάτων από τον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας των Αγίων Αναργύρων.
Τόμος: 32, σελ. 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Αγίων Αναργύρων)
Βόλος -- Αρχαιότητες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κατεδαφίσεις
Δήμος Βόλου -- Αρχαιότητες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-604-1

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 791
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για έξοδα κηδείας του Παντ. Κολέτσου που φονεύθηκε από νάρκη κατά τη διάρκεια υπηρεσίας σβέσης των αναγραφέντων στο Σαρακηνό συνθημάτων από συμμορίτες.
Τόμος: 32, σελ. 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-604-1

Πράξη: Δενδροφύτευση Πεδίου Άρεως.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 792
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για τη δενδροφύτευση και εκθάμνωση του Πεδίου του Άρεως.
Τόμος: 32, σελ. 604 - 605
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-604-2

Πράξη: Αποζημίωση Μηχανικής Καλλιέργειας Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 793
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής του οφειλόμενου ποσού 105.177 δρχ. στην Μηχανική Καλλιέργεια Βόλου για έργα επισκευών των οδών από το Ραδιοφωνικό Σταθμό έως τον Άναυρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της βασίλισσας Φρειδερίκης και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 32, σελ. 605
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Υπηρεσία Μηχανικης Καλλιέργειας Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φρειδερίκη, Βασίλισσα των Ελλήνων (1917 - 1981)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-605-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 794
Περιεχόμενα: Υοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για σύσταση Επιτροπής με σκοπό να συνεννοείται με τη Λιμενική Επιτροπή για τη δαπάνη καθαριότητας του παραλιακού χώρου.
Τόμος: 32, σελ. 606
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Επιτροπές
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-606-1

Πράξη: Αποζημίωση οδηγών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 795
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγία έκτακτης αμοιβής στους οδηγούς των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων .
Τόμος: 32, σελ. 606 - 607
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-606-2

Πράξη: Προμήθεια μηχανημάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 796
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας 6 μετρικών και σταθμικών μηχανημάτων.
Τόμος: 32, σελ. 607
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9032-607-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 4.829.100 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 797
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 4.829.100 δρχ. για την ασφάλεια της πόλης.
Τόμος: 32, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-1-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 710.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 798
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 710.000 δρχ. από υποχρεώσεις του Δήμου σε οργανισμούς που συνέβαλαν (με εορτές, συναυλίες, παραστάσεις) στην επίτευξη φιλανθρωπικών σκοπών.
Τόμος: 32, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-1-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 18.540.175 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 799
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 18.540.175 δρχ. για αγορά διαφόρων υλικών επισκευής των 9 αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 2 - 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-2-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 12.988.200 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 800
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 12.988.200 δρχ. για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο.
Τόμος: 32, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιεύματα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-3-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 37.053.800 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 801
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 37.053.800 δρχ. για την προμήθεια καυσίμων των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 32, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-4-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 26.300.829 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 802
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 26.300.829 δρχ. για την προμήθεια των απαραίτητων φαρμάκων υπέρ της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 32, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-5-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 10.639.660 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 803
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 10.639.660 δρχ. για την αγορά ηλεκτροκινητήρα για εγκατάσταση τρίτου συγκροτήματος λήψης θαλάσσιου ύδατος για το κατάβρεγμα των οδών της συνοικίας του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τόμος: 32, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-5-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 11.294.360 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 804
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 11.294.360 δρχ. για την αγορά διαφόρων εργαλείων και εξαρτημάτων απαραίτητων για τη λειτουργία του δημοτικού αμαξοστασίου.
Τόμος: 32, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-6-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 2/6/1949
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 805
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Στυλιανού Καπουρνιώτη. Απόφαση για παρουσία στην κηδεία του Δήμαρχο και του Δ.Σ. έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του μεταστάντος, κατάθεση 500.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την ανέγερση του ναού και δημοσίευση του ψηφίσματος στις τοπικές εφημερίδες.
Τόμος: 33, σελ. 9
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-9-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 806
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.000.000 δρχ. για έξοδα της κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού Συμβούλου Στυλιανού Καπουρνιώτη.
Τόμος: 33, σελ. 9 - 10
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπουρνιώτης, Στυλιανός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-9-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 17/6/1949
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 807
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του εργοστασιάρχη Γ. Παπαγεωργίου, έγκριση έκφρασης συλληπητηρίων στην οικογένειά του και αναβολή λήψης απόφασης για ονομασία μιας οδού με το όνομά του.
Τόμος: 33, σελ. 12
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Γεώργιος (1881-1949)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-12-1

Πράξη: Αποζημίωση στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 808
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου της οφειλόμενης διαφοράς αποζήμιωσης.
Τόμος: 33, σελ. 12 - 14
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-12-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 809
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος πάσχει από την καρδιά του και βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση.
Τόμος: 33, σελ. 14 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-14-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 810
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ. για αναμνηστική λευκώματα που προσφέρθηκαν στον πρέσβη της Γαλλίας και σε Άγγλο Πλοίαρχο.
Τόμος: 33, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόξενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-15-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 811
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 110.000 δρχ. για την προμήθεια φερέτρου για την ταφή του απόρου Εμ. Πανάγου.
Τόμος: 33, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πανάγου, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-16-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 812
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. στο Δημοτικό Σύμβουλο Γ. Παραθύρη για έξοδα παράστασης.
Τόμος: 33, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-16-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 813
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. υπέρ της άπορης Σοφίας Καραγιάννη για έξοδα νοσηλείας της κατόπιν τραυματισμού της.
Τόμος: 33, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραγιάννη, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-17-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας δανείου στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 814
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας δανείου, ίσου με τις αποδοχές ένος μήνα, στους δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τόμος: 33, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-18-2

Πράξη: Έγκριση έκτακτου Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 815
Περιεχόμενα: Έγκριση του έκτακτου Ειδικού Οργανισμού βεβαίωσης και είσπραξης τέλους αποκομιδής απορριμμάτων για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 33, σελ. 19 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-19-4

Πράξη: Καθορισμός αποζημίωσης του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 816
Περιεχόμενα: Καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης του μηχανικού του Δήμου Πέτρου Φλαμπούρη από 17/6/1949 και εξής.
Τόμος: 33, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-22-2

Πράξη: Κατάργηση δίκης μεταξύ του Δήμου και εργαζόμενης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 817
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και της συνταξιούχου του Δήμου Ερασμίας Κωστοπούλου και κατάργηση της εκκρεμούς δίκης.
Τόμος: 33, σελ. 23 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-23-3

Πράξη: Καθορισμός δικαιούχων για την παροχή αντιτίμου τροφίμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 818
Περιεχόμενα: Βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία ολόκληρου του αντίτιμου διατροφής στους υπαλλήλους του Δήμου. Ακολουθεί κατάσταση ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 25 - 33
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-25-9

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 270.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 819
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 270.000 δρχ. για έξοδα γεύματος του Υπουργού Γεωργίας γ. Τουλόπουλου
Τόμος: 33, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τουλόπουλος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-33-2

Πράξη: Επιχορήγηση Ελληνικής Μέριμνας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 820
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης με συμπληρωματική πίστωση 4.000.000 δρχ. της Ελληνικής Μέριμνας και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 34 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνική Μέριμνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-34-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 821
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.000.000 δρχ. για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας από την οικογένεια του αποβιώσαντος ιατρού Ι. Στάμου.
Τόμος: 33, σελ. 35
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-35-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 822
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. υπέρ της άπορης Κυρατσώς Σκοτεινιώτη για έξοδα νοσηλείας της ασθενούς κόρης της.
Τόμος: 33, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκοτεινιώτη, Κυρατσώ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-35-2

Πράξη: Επισκευή του δικτύου υπονόμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 823
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλσης του έργου επισκευής του καταστραφέντος τμήματος του δικτύου υπονόμων της πόλης και έγκριση της μελέτης δαπάνης 50.000.000 δρχ.
Τόμος: 33, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-36-2

Πράξη: Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 824
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης της γεφυροπλάστιγγας ζυγιστικής ικανότητας 20 τόνων.
Τόμος: 33, σελ. 37
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-37-1

Πράξη: Διαρρύθμιση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 825
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνταχθείσας από την Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου μελέτης διαρρύθμισης και προσθήκης του Πυροσβεστικού Σταθμού.
Τόμος: 33, σελ. 37 - 38
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-37-2

Πράξη: Επισκευή σχολείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 826
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης επισκευής του υπόστεγου του Δημοτικού Σχολείου της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων.
Τόμος: 33, σελ. 38 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-38-2

Πράξη: Εγκατάσταση Λαϊκής Εστίας διανομής γάλακτος σε απόρους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 827
Περιεχόμενα: Έγκριση ανέγερσης σε δημοτικό οικόπεδο, κτηρίου για την εγκατάσταση Λαϊκής Εστίας διανομής γάλακτος στους απόρους της συνοικίας του Αγίου Κωνσταντίνου και χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Τόμος: 33, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-39-2

Πράξη: Απαλλοτρίωση οικοπέοδυ για την κατασκευή οδού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 828
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ιδιωτικού οικοπέδου στους Αγίους Αναργύρους για τη διάνοιξη, διαμόρφωση και κατασκευή δημοτικής οδού προς σύνδεση της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων με την οδό Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 33, σελ. 40
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-40-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 829
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης, συντήρησης και διατροφής των 43 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Μάιο.
Τόμος: 33, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-40-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 830
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης, συντήρησης και διατροφής των 33 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Απρίλιο.
Τόμος: 33, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-41-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 831
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας.
Τόμος: 33, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-41-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο νοσοκόμο ίππων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 832
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο νοσοκόμο ίππων Δημ. Σταμουλόπουλο για τις υπηρεσίες του.
Τόμος: 33, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-42-2

Πράξη: Καθορισμός δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 833
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για αναθεώρηση απόφασής του σχετικά με τον καθορισμό δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 33, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-43-2

Πράξη: Συμβιβασμός με το Δήμο Νέας Ιωνίας για τη δημοτική φορολογία.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 834
Περιεχόμενα: Αποδοχή της υπ.αριθμ. 26 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ιωνίας σχετικά με το συμβιβασμό μεταξύ των δύο Δήμων για το ποσοστό επί των εισπραξεων του φόρου εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 33, σελ. 44 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Νέας Ιωνίας -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-44-4

Πράξη: Αποπεράτωση πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 835
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για έξοδα αποπεράτωσης του κήπου της πλατείας Ελευθερίας με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Πλατείες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-47-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 836
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τις υπηρεσίες τους κατά το μήνα Μάιο.
Τόμος: 33, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-48-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 837
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ταμία του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1947 - 1948.
Τόμος: 33, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-49-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 838
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή δώρου για τις γιορτές του Πάσχα, ίσου με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου σε όλο το προσωπικό.
Τόμος: 33, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-49-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 839
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για το αντίτιμο των τροφίμων στο προσωπικό του για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Τόμος: 33, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-49-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 840
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για το αντίτιμο των τροφίμων στο προσωπικό του για τον μήνα Ιανουάριο.
Τόμος: 33, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-50-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 841
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων του διορισθέντος κυβερνητικού Επιτρόπου στο νοσοκομείο.
Τόμος: 33, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-50-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 842
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων του διορισθέντος κυβερνητικού Επιτρόπου στο νοσοκομείο.
Τόμος: 33, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-51-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 843
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκποίηση από Επιτροπή άχρηστου υλικού του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-51-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 844
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη σύσταση συνεργείου για την εκτέλεση των υπερωριών.
Τόμος: 33, σελ. 52
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-52-1

Πράξη: Χορηγία αντιτίμου διατροφής στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 845
Περιεχόμενα: Βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία ολόκληρου του αντίτιμου διατροφής στους υπαλλήλους του Δήμου. Ακολουθεί κατάσταση ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 52 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-52-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 28/6/1949
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του Πρωθυπουργού Θεμιστοκλή Σοφούλη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Πρωθυπουργού Θεμ. Σοφούλη και απόφαση για έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του εκλιπόντος Πρωθυπουργού.
Τόμος: 33, σελ.
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σοφούλης, Θεμιστοκλής Π. (1860 - 1949)
URL:

Πράξη: Χορηγία αντιτίμου διατροφής στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 846
Περιεχόμενα: Βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία ολόκληρου του αντίτιμου διατροφής στους υπαλλήλους του Δήμου. Ακολουθεί κατάσταση ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 62 - 70
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-62-9

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 847
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς έχοντος του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 3.600.000 δρχ. από τον υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 33, σελ. 70 - 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-70-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 848
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης, συντήρησης και διατροφής των 41 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιούνιο.
Τόμος: 33, σελ. 71
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-71-1

Πράξη: Προήθεια τροφής για τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 849
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 7.000 οκάδων βίκου ξηρού μετά καρπού δερματοποιημένου για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 71 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-71-2

Πράξη: Προήθεια τροφής για τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 850
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια 8.000 οκάδων τριφυλλιού δερματοποιημένου για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 72 - 73
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-72-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 851
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για τα έξοδα δεξίωσης του Υπουργού Υγιεινής και των Αμερικανών συνοδών του.
Τόμος: 33, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Υγιεινής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-73-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 564.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 852
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 564.000 δρχ. για την παροχή γεύματος σε εγκαταλείποντες της εστία τους ανταρτόπληκτους.
Τόμος: 33, σελ. 74 - 75
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-74-2

Πράξη: Κατασκευή Φυλακείου δημοτικής και λιμενικής φορολογίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 853
Περιεχόμενα: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα δαπάνης κατασκευής Φυλακείου δημοτικής και λιμενικής φορολογίας.
Τόμος: 33, σελ. 75 - 76
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Φυλάκειο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-75-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας δύο αυτοκινήτων αποκομιδής χωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 854
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας δύο αυτοκινήτων αποκομιδής χωμάτων από τις οδούς της πόλης άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 76 - 78
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-76-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.539.500 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 855
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.539.500 δρχ. για την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για το κατάβρεγμα των οδών στους 7 οδηγούς των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων και στους βοηθούς τους.
Τόμος: 33, σελ. 78 - 79
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-78-2

Πράξη: Ανάθεση σε εργολάβο της αποκομιδής των χωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 856
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση πρότασης του Δημάρχου για ανάθεση σε εργολάβο της αποκομιδής των χωμάτων από τις οδούς της πόλης και έγκριση διακήρυξη της δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 79
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-79-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 857
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Ιούνιο.
Τόμος: 33, σελ. 79 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-79-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 858
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την κατεδάφιση του μανδρότοιχου του νοσοκομείου στη δυτική του πλευρά και την κατσκευή νέου, άνευ δημοπρασίας, υπό την επιστημονική επίβλεψη και παρακολούθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 80
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-80-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 859
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εν μέρει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 33, σελ. 80 - 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-80-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 860
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την χορηγία οικονομικής ενίσχυσης για το αντίτιμο τροφίμων υπέρ των υπαλλήλων των δημοτικών αγαθοεργών ιδρυμάτων.
Τόμος: 33, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-81-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 861
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την χορηγία δανείου στους υπαλλήλους, ίσου με τις αποδοχές ενός μήνα.
Τόμος: 33, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-81-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 862
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο ειδών από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 33, σελ. 81 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-81-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 863
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των πάσης φύσεως εκτελούμενων έργων από 2.000.000 έως 40.000.000 δρχ. από τους Νικ. Λώτο, Π. Φλαμπούρη και Πλ. Σταματέλου.
Τόμος: 33, σελ. 82
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Φλαμπούρης, Πέτρος
Σταματέλος, Πλάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-82-1

Πράξη: Ενίσχυση Ταμείου Ανέγερσης Διδακτηρίων του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 864
Περιεχόμενα: Αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης προς το Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 82 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-82-3

Πράξη: Απόρριψη αίτησης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 865
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Ιωάννη Αλμπανίδη, ενοικιαστή των δημοτικού φόρου των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για μείωση του μισθώματος.
Τόμος: 33, σελ. 84
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-84-1

Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 866
Περιεχόμενα: Έγκριση τέλεσης της εμποροπανήγυρης το τρέχον έτος στον παραλιακό χώρο της πλατείας Γεωργίου Α΄και ορισμός Επιτροπής για την κατάρτιση του προγράμματος των αθλητικών αγώνων κατά την εβδομάδα της εμποροπανήγυρης με Πρόεδρο το Δήμαρχο και μέλη τους Κ. Στρεργιόπουλο, Ευθ. Μαργαρίτη, Κ. Σκρέτα και Δ. Γατζόπουλο.
Τόμος: 33, σελ. 84 - 85
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Βόλος -- Πλατείες (Γεωργίου Α΄)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Σκρέτας, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-84-2

Πράξη: Αίτηση ακύρωσης αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 867
Περιεχόμενα: Εμμονή στις αποφάσεις 759, 760, 761, 762 του 1949 για άσκηση εκ μέρους του Δήμου αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
Τόμος: 33, σελ. 85 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-85-3

Πράξη: Έγκριση λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 867α
Περιεχόμενα: Έγκριση λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου και του αναπληρωτή του Γ. Παραθύρη για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 33, σελ. 87 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-87-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: χωρίς αριθμό / 16/7/1949
Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 866 απόφασης του 1949 σχετικά με την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και όχι στην πλατεία Γεωργίου Α΄.
Τόμος: 33, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-99-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 21/7/1949
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 868
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Παναγιώτη Χατζηκωνσταντίνου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου, Γερουσιαστή και Προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Απόφαση για έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του μεταστάντος, κατάθεση 500.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την ανέγερση του ναού και δημοσίευση του ψηφίσματος στις τοπικές εφημερίδες.
Τόμος: 33, σελ. 100 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-100-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 869
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ. για κατάθεση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου αντί στεφάνου και 380 δρχ. για έξοδα δημοσιεύσεων για την εκτέλεση της υπ.αριθμ. 868 του 1949 απόφασης σχετικά με την κηδεία του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Χατζηκωνσταντίνου.
Τόμος: 33, σελ. 101 - 102
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηκωνσταντίνου, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-101-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 24/7/1949
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 870
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου. Απόφαση για έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του μεταστάντος, κατάθεση 500.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την ανέγερση του ναού και δημοσίευση του ψηφίσματος στις τοπικές εφημερίδες.
Τόμος: 33, σελ. 102 - 103
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-102-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 871
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ. για κατάθεση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου αντί στεφάνου για την εκτέλεση της υπ.αριθμ. 868 του 1949 απόφασης σχετικά με την κηδεία του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου
Τόμος: 33, σελ. 103 - 104
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-103-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: χωρίς αριθμό / 27/7/1949
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 33, σελ. 104 - 105
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-104-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 29/7/1949
Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 872
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για ψήφιση πίστωσης 50.000.000 δρχ. για έξοδα τέλεσης της εμποροπανήγυρης και ορισμός Επιτροπής από τους Φ. Δούκα, Γ. Μυλωνά, Ι. Καρπέτη και Ν. Χατζηνικολάου καθώς και τους Αγ. Πρατογιάννη και Νικ. Στρατηγόπουλο για την ενοικίαση των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης κατόπιν δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 106 - 107
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Φίλιππος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Χατζηνικολάου, Νικόλαος
Πρατογιάννης, Αγησίλαος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-106-2

Πράξη: Επιβολή του τέλους χρήσης δημοτικών οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 873
Περιεχόμενα: Επιβολή του τέλους χρήσης δημοτικών οδών και πλατειών της πόλης του οικονομικού έτους 1949 - 1950 για την γενική εκμετάλλευσή τους από τροχοφόρα για στάθμευση και διανυκτέρευση.
Τόμος: 33, σελ. 107 - 108
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-107-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου για τραπεζικές συναλλαγές.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 874
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Αγ. Πρατογιάννη για τις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου κάθε μήνα με το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Τόμος: 33, σελ. 108 - 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-108-2

Πράξη: Επιβολή τέλους δημοτικών αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 875
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 του τέλους 300 δρχ. για κάθε χρήση των δημοτικών αποχωρητηρίων.
Τόμος: 33, σελ. 109
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-109-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης της συσσωρευμένης κόπρου των ζώων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 876
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης της συσσωρευμένης κόπρου των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου άνευ δημοπρασίες.
Τόμος: 33, σελ. 109 - 110
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-109-2

Πράξη: Προμήθεια ειδών νομής των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 877
Περιεχόμενα: Έγκριση για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 της προμήθειας ειδών νομής των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 761/41 και του άρθρου 7 της υπ.αριθμ. 48976/45 του Υπουργείου Εσωτερικών και σύσταση Επιτροπής από τους Δημ. Σφέτσο, Κ. Σκρέτα και Δ. Μαρνελλόπουλο.
Τόμος: 33, σελ. 110 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Δημήτριος
Σκρέτας, Κωνσταντίνος
Μαρνελλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-110-2

Πράξη: Επιβολή τέλους χρήσης του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 878
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 του τέλους χρήσης του Δημοτικού Νεκροταφείου επί του δικαιώματος διάνοιξης τάφων, ταφής νεκρών, καθορισμού οικογενειακών τάφων, συντήρησης κηπαρίων κλπ.
Τόμος: 33, σελ. 111 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-111-4

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για το Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 879
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου για εργασίες στο Δημοτικό Νεκροταφείο για το χρονικό διάστημα από 1/7/1949 έως 30/6/1950, καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-114-2

Πράξη: Εκποίηση κάρρων αποριμμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 880
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκποίησης 6.000 κάρων απορριμμάτων που συλλέγονται από τους δρόμους της πόλης και καθορισμός της τιμής πώλησης.
Τόμος: 33, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-115-2

Πράξη: Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 881
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και ανοιχτών χώρων που καταλαμβάνονται από παραπήγματα. Ορισμός Επιτροπής από τους Μιλτ. Μουστακαλή, Στ. Ελαφρό και Ι. Καρπέτη για την υποβολή σχετικής με το θέμα έκθεσης.
Τόμος: 33, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Καρπέτης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-116-1

Πράξη: Φοροτεχνικοί υπάλληλοι Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 882
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των αποδοχών από 1/7/1949 μέχρι την ένταξή τους σε ανάλογη θέση στους διατηρηθέντες ως υπεράριθμους φοροτεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 116 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-116-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 883
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για δεξίωση και παράθεση γεύματος στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χέλμη, στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Μαύρο και τη Νομισματική Επιτροπή και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για δαπάνη έως 3.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χέλμης, Δημήτριος
Μαύρος, Γεώργιος Ι. (1909-1995)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-117-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς ειδικού μηχανήματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 884
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ενός ειδικού μηχανήματος (εγγραφέα σύρματος ή συρματογράφο) για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρακτικογράφου του Δ.Σ. και ψήφιση πίστωσης 6.850.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 117 - 118
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-117-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 18/8/1949
Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 885
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο τμήμα μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας, Ερμού, Π. Μελά και Μακεδονομάχων, από την οδό Μακεδονομάχων έως Π. Μελά, η οποία καταργείται κατόπιν αίτησης της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου.
Τόμος: 33, σελ. 120 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Δούκας, Φίλιππος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-120-4

Πράξη: Χορηγία προθεσμόας εξόφλησης χρέους σε ενοικιαστή.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 886
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας εξάμηνης προθεσμίας στον Ιω. Αλμπανίδη, ενοικιαστή των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για την καταβολή των οφειλών του.
Τόμος: 33, σελ. 123 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Καρπέτης, Ιωάννης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλμπανίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-123-3

Πράξη: Μίσθωση νεκροφόρας άμαξας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 887
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της μίσθωσης της νεκροφόρας άμαξας του Αλ. Καγκελάρη από 1/7/1949 έως 30/6/1950 και καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης.
Τόμος: 33, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καγκελάρης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-125-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 789.300 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 888
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 789.300 δρχ. για έξοδα δεξίωσης προς τιμήν του Βασιλιά Παύλου την ημέρα της ονομαστικής του γιορτής.
Τόμος: 33, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-126-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 92.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 889
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 92.000 δρχ. για γεύμα σε αντιπροσώπους της αμερικανικής αποστολής για λήψη στοιχείων εξοπλισμού της Σχολής Υπομηχανικών και της Νυχτερινής Σχολής.
Τόμος: 33, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-126-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.200.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 890
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.200.000 δρχ. για την προμήθεια 400 οκάδων άρτου και 40 οκάδων ελαιών για πρόχειρο γεύμα στους εκτοπισθέντες στη Μακρόνησο και το Τρίκερι κατόπιν εντολής των Στρατιωτικών Αρχών.
Τόμος: 33, σελ. 127
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1944 - 1949
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-127-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 891
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.300.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για την αποστολή αθλητριών σε πανελλήνιους αγώνες στην Αθήνα.
Τόμος: 33, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-127-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 892
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.100.000 δρχ. για τη δαπάνη δεξίωσης υπέρ του Λόχου Ορεινών Καταδρομών και αποδοχή της έλλειψης χρημάτων του Συλλόγου "Φίλοι του Στρατού", ο οποίος δε δύναται να συνεισφέρει οικονομικά.
Τόμος: 33, σελ. 128 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Λόχος Ορεινών Καταδρομών
Σωματείο Φίλοι του Στρατού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-128-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 480.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 893
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 480.000 δρχ. για τα έξοδα δεξίωσης Αμερικανών Αξιωματικών.
Τόμος: 33, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
United States. Army
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-129-2

Πράξη: Χορηγία αντιτίμου ειδών διατροφής σε υπάλληλο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 894
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας ολόκληρου του αντιτίμου ειδών διατροφής στη δημοτική υπάλληλο Ερασμία Κωστοπούλου.
Τόμος: 33, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωστοπούλου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-130-2

Πράξη: Έγκριση καταστροφής ειδών ιπποκομίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 895
Περιεχόμενα: Έγκριση καταστροφής των ειδών ιπποκομίας που βρίσκονται στην αποθήκη του Δήμου και είναι ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση.
Τόμος: 33, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-131-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 2.995.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 896
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 2.995.000 δρχ. για δεξίωση και παράθεση γεύματος στον Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Χέλμη, στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γ. Μαύρο και τη Νομισματική Επιτροπή.
Τόμος: 33, σελ. 132 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χέλμης, Δημήτριος
Μαύρος, Γεώργιος Ι. (1909-1995)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-132-2

Πράξη: Μετάβαση του μηχανικού του Δήμου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 897
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης και παραμονής του μηχανικού του Δήμου Αλ. Βασαρδάνη στην Αθήνα και καθορισμός της αποζημίωσής του.
Τόμος: 33, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-133-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 898
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την εξουσιοδότηση του ταμία της Φιλαρμονικής Γ. Καρμίρη για συναλλαγή του με το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Τόμος: 33, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-133-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 899
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την τροποποίηση άρθρου του ισχύοντος Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 33, σελ. 133 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-133-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 900
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 33, σελ. 1134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-1134-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 901
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων.
Τόμος: 33, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-134-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 902
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απόρριψη της πρότασης για εντοιχισμό αναμνηστικής πλάκας με τα ονόματα των μελών του Αδελφάτου στην πρόσοψη του ανεγειρμόμενου ναού στον περίβολο του νοσοκομείου και έγκριση της πρότασης για κατάρτιση αναμνηστικών λευκωμάτων.
Τόμος: 33, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-135-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 62 / 22/8/1949
Πράξη: Κανονισμός τέλους αποκομιδής απορριμμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 903
Περιεχόμενα: Τροποποίηση και κωδικοποίηση του υποβληθέντος κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων του οικονομικού έτους 1949 - 1950.
Τόμος: 33, σελ. 136 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-136-10

Πράξη: Αναβολή της λήψης απόφασης για επιβολή τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 904
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης για την πρόταση του Δημάρχου περί επιβολής τέλους χρήσης των ασκεπών εν γένει χώρων για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 και ορισμός Επιτροπής από το Δήμαρχο, το Φ. Δούκα, το Κ. Γιαρέντη και το μηχανικό του Δήμου για την εξέταση της δυνατότητας επιβολής του τέλους.
Τόμος: 33, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Δούκας, Φίλιππος
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-145-1

Πράξη: Επιβολή άμεσου εράνου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 905
Περιεχόμενα: Επιβολή άμεσου εράνου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 συνολικού ποσού 850.000.000 δρχ. για την ανακαίνιση των οδοστρωμάτων και την εκτέλεση δημοτικών έργων. Αναγραφή του ποσού στα έσοδα του προϋπολογισμού και συσταση Επιτροπής για τη σύνταξη των ερανικών καταλόγων.
Τόμος: 33, σελ. 145 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Έρανοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Καρπέτης, Ιωάννης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Πολυκάρπου, Ιωάννης
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Περρωτής, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-145-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 23/8/1949
Πράξη: Επιβολή προσωπικής εργασίας για την επισκευή οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 906
Περιεχόμενα: Επιβολή προσωπικής εργασίας στον άρρενα πληθυσμό της πόλης, από 18 έως 65 ετών, για την επισκευή των δημοτικών οδών για το οικονομικό έτος 1949 - 1950. Καθορισμός του αντιτίμου του ημερομίσθιου στους μη επιθυμούντες την εργασία και έγκριση εισαγωγής του ποσού αυτού στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 33, σελ. 154 - 164
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περρωτής, Περικλής
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Μυλωνάς, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτάξεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-154-11

Πράξη: Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Συμβούλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 907
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 1, άρθρο 3 για τα έξοδα κίνησης του Δημάρχου και των Συμβούλων εντός της περιφέρειας του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 164 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα κίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-164-2

Πράξη: Έγκριση σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 908
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου με ανώτατο όριο τους 50 οργανικούς υπαλλήλους για υπηρεσίες υπερωρίας και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν την αντιμετώπιση της δαπάνης αποζημίωσης των υπαλλήλων.
Τόμος: 33, σελ. 165 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-165-3

Πράξη: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους αντιτίμου ειδών διατροφής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 909
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Ιούλιο και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 167 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-167-9

Πράξη: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους αντιτίμου ειδών διατροφής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 909α
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Αύγουστο και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 175 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-175-9

Πράξη: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους αντιτίμου ειδών διατροφής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 910
Περιεχόμενα: Βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία ολόκληρου του αντίτιμου διατροφής στους υπαλλήλους του Δήμου και στο Δήμαρχο.
Τόμος: 33, σελ. 183 - 184
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-183-2

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 911
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου από 17 εργάτες και επόπτες για την απολύμανση μολυσματικών εστιών της πόλης υπό την επίβλεψη του Υγειονομικού Κέντρου και καθορισμός των ημερομισθίων τους.
Τόμος: 33, σελ. 184 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-184-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 24/8/1949
Πράξη: Έγκριση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 912
Περιεχόμενα: Έγκριση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950. (Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην σελίδα 684 του βιβλίου ψηφισμάτων.
Τόμος: 33, σελ. 186 - 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1949 - 1950
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-186-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 913
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δημοτικών Υπαλλήλων.
Τόμος: 33, σελ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ταμείο Αλληλοβοήθειας Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Παγασών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-187-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 914
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 25.000 δρχ. για κάθε άπορη οικογένεια και χορηγία πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 187 - 188
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-187-2

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 915
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου 20 εργατών και τεχνιτών για την εκτέλεση της εργασίας συμπληρωματικής καθαριότητας των οδών και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 188 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σφέτσος, Δημήτριος
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Δούκας, Φίλιππος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-188-10

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 916
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου 6 εργατών για την εκτέλεση της εργασίας καθαριότητας των Δημοτικών Σφαγείων και δημοτικών αγορών και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-197-2

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 917
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου 6 εργατών για την εκτέλεση της καλλιέργειας και συντήρησης των δημοτικών κήπων και δενδροστοιχιών και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 198 - 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-198-2

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 918
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου 18 εργατοτεχνιτών για τη συντήρηση και κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων και των καταβρεκτηρίων και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 199 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-199-2

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 919
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου 16 εργατών για τη φόρτωση των φορτηγών αυτοκινήτων και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 200 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-200-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 920
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. υπέρ του απόρου Πανταζή Αποστολίδη, ο οποίος κατέφυγε στην πόλη του Βόλου από τη δράμα μετά τη δολοφονία του γιού του από τους Βούλγαρους.
Τόμος: 33, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Πανταζής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-202-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης μηνιαίως 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 921
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης μηνιαίως 400.000 δρχ. στο νομοκτηνίατρο Μαγνησίας από την πίστωση του κεφαλαίου13, άρθρο 7.
Τόμος: 33, σελ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-203-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 922
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την αποπεράτωση του ανεγειρόμενου ναϊδρίου.
Τόμος: 33, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-203-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 240.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 923
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 240.000.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-204-2

Πράξη: Υπηρεσία καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 924
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εξαιρετικής περίπτωσης της εκτέλεσης της Υπηρεσίας καθαριότητας για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-205-2

Πράξη: Ημερομίσθια εργατών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 925
Περιεχόμενα: Καθορισμός του ημερομισθίου (προπολεμικές τιμές) που πρέπει να λαμβάνει κάθε εργάτης του Δήμου, ειδικευόμενος εργάτης και τεχνίτης.
Τόμος: 33, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-206-2

Πράξη: Προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Δήμο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 926
Περιεχόμενα: Έγκριση από το Δήμαρχο της προκήρυξης διαγωνισμού για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Δήμο την 30/10/1949 και του διορισμού των επιτυχόντων από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 33, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-207-2

Πράξη: Επισκευή ναού Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 927
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης εργασίας επέκτασης και γενικής επισκευής του ναού Αγίου Δημητρίου με αυτεπιστασία του Δήμου. Έγκριση της συνταχθείσας μελέτης από την Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου για την προσθήκη αυτή.
Τόμος: 33, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- ναοί
Ναός Αγίου Δημητρίου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-208-2

Πράξη: Μισθοδοσία νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 928
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 5 για την αμοιβή της νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Τόμος: 33, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-209-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 929
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για ζητήματα του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-210-1

Πράξη: Ακύρωση πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 930
Περιεχόμενα: Ακύρωση πίστωσης του κεφαλαίου 33, άρθρο 10 και μεταφορά της στο αποθεματικό.
Τόμος: 33, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-211-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 931
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων με ποσό 42.971.008 δρχ. και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-212-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 9/11/1949
Πράξη: Έγκριση καταβολής αυξημενου ενοικίου από ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 932
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αυξημενου ενοικίου από τον ενοικιαστή των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου Παν. Αλεβίζο για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 33, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεβίζος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-215-2

Πράξη: ΄Εγκριση της δαπάνης 2.535.739 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 933
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της δαπάνης 2.535.739 δρχ. για το φωτισμό του χώρου της εμποροπανήγυρης, διαδρόμων κλπ.
Τόμος: 33, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-216-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης 2.845.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 934
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 2.845.000 δρχ. για την πληρωμή της δαπάνης λαϊκών εορτών και αθλητικών αγώνων κατά τις ημέρες της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 33, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-217-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδου στη Νέα Δημητριάδα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 935
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς οικοπέδου στη Νέα Δημητριάδα για την εγκατάσταση υδραγωγείου.
Τόμος: 33, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Υδραγωγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Υδραγωγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-217-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 936
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς οικοπέδου στη συνοικία Αγίων Αναργύρων για τη διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου και σύνδεση της συνοικίας με την επαρχιακή οδό Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 33, σελ. 218 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-218-3

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 937
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των χορηγηθέντων στους δημοτικούς υπαλλήλους ειδών διατροφής και του μισού δώρου των εορτών των Χριστουγέννων για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης αποζημίωσης λόγω απόλυσής τους. (Ονομαστική κατάσταση υπάρχει στο βιβλίο ψηφισμάτων).
Τόμος: 33, σελ. 220 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-220-3

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 975.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 938
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 975.000 δρχ. για παράθεση γεύματος στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Κ. Ρέντη.
Τόμος: 33, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργός Δημόσιας Τάξης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρέντης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-222-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 175.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 939
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 175.000 δρχ. για έξοδα αναμνηστικού λευκώματος που προσφέρθηκε στο Διοικητή του αγγλικού πλοίου, που επισκέφτηκε την πόλη του Βόλου.
Τόμος: 33, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-222-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.390.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 940
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.390.000 δρχ. για έξοδα δείπνου προς τιμή του Υπουργού Στρατιωτικών και σε συνοδούς του.
Τόμος: 33, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Στρατιωτικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-223-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 420.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 941
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 420.000 δρχ. για έξοδα κατάθεσης στεφάνου από δάφνη στο μνημείο των Ηρώων και εις μνήμην των πεσόντων στο πεδίο μαχών.
Τόμος: 33, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-224-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.850.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 942
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.850.000 δρχ. για έξοδα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 33, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-224-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 114.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 943
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 114.000 δρχ. για έξοδα φιλοξενίας και γεύματος σε τυφλούς της Σχολής Τυφλών της Αθήνας που έδωσαν συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό.
Τόμος: 33, σελ. 225 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Σχολή Τυφλών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-225-2

Πράξη: Έξοδα εκσκαφής και διευθέτησης της κοίτης του Κραυσίδωνα..
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 944
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης του οφειλόμενου υπολοίπου 38.290.224 δρχ. στη Μηχανική Καλλιέργεια του Υπουργείου Γεωργίας για έργα εκσκαφής και διευθέτησης της κοίτης του Κραυσίδωνα.
Τόμος: 33, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Χείμαρροι
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Υπηρεσία Μηχανικης Καλλιέργειας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-226-2

Πράξη: Απόρριψη των αιτήσεων διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 945
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών περί απαλλαγής από το τέλος αποκομιδής απορριμμάτων.
Τόμος: 33, σελ. 227 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-227-3

Πράξη: Έγκριση αγοράς ενός καυστήρα θέρμανσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 946
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ενός καυστήρα θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών και χορηγία πίστωσης 5.600.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-229-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου τροφίμων στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 947
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους υπαλλήλους του Δήμου της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον Ιούλιο και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέουν την καταβολή του αντίτιμου αυτού. )Ακολουθεί ονομαστικς κατάλογος).
Τόμος: 33, σελ. 229 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-229-10

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 948
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης ειδικού συνεργείου 6 υπαλλήλων για την αποπεράτωση της έκδοσης πιστοποιητικών και καθορισμός του αντίτιμου υπερωρίας. (Ακολουθεί ονομαστικός κατάλογος).
Τόμος: 33, σελ. 238 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-238-4

Πράξη: Συζήτηση για τη στάση Δημοτικού Συμβούλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη στάση του Δημοτικού Συμβούλου Μυλωνά Γεωργίου που αποχώρησε αδικαιολόγητα από τη συνεδρίαση.
Τόμος: 33, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-241-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου ειδών διατροφής στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 949
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους υπαλλήλους του Δήμου της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον Αύγουστο και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέουν την καταβολή του αντίτιμου αυτού. (Ακολουθεί ονομαστικός κατάλογος).
Τόμος: 33, σελ. 242 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-242-10

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 21/11/1949
Πράξη: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 950
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1949 - 1950 με περικοπές εξόδων. Έγκριση ακύρωσης πιστώσεων εσόδων και εξόδων.
Τόμος: 33, σελ. 253 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρπέτης, Ιωάννης
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Δούκας, Φίλιππος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1949 - 1950
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-253-22

Πράξη: Αποζημίωση του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 951
Περιεχόμενα: Εμμονή στην υπ.αριθμ. 816 του 1949 απόφαση περί καθορισμού της μηνιαίας αποζημίωσης του μηχανικού του Δήμου Πέτρου Φλαμπούρη.
Τόμος: 33, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-274-2

Πράξη: Διατήρηση του μηχανικού του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 952
Περιεχόμενα: Έγκριση διατήρησης ως μηχανικού του Δήμου του Αλέξ. Βασαρδάνη.
Τόμος: 33, σελ. 275 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Δούκας, Φίλιππος
Καρπέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-275-4

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 953
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιούλιο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-278-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής 433.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 954
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 433.000 δρχ. για έξοδα παράστασης του αναπληρωτή του Δημάρχου Γ. Παραθύρη.
Τόμος: 33, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-278-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 955
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών δαπάνης συντήρησης και διατροφής των 37 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Αύγουστο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-279-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο νοσοκόμο ίππων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 956
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο νοσοκόμο ίππων Δημ. Σταμουλόπουλο για τις υπηρεσίες του.
Τόμος: 33, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-279-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.385.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 957
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.385.000 δρχ. για την αγορά φερέτρων για την ταφή απόρων του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-280-2

Πράξη: Χορηγια πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 958
Περιεχόμενα: Χορηγια πίστωσης 75.000 δρχ. υπέρ του ασθενούς δημοτικού υπαλλήλου Στέφανου Σούλα.
Τόμος: 33, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σούλας, Στέφανος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-281-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 959
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη στην Αθήνα και της παραμονής του για 6 ημέρες καθώς και της αποζημίωσής του.
Τόμος: 33, σελ. 282 - 283
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-282-2

Πράξη: Επιστροφή ποσών σε ιδιώτες από φόρους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 960
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής ποσών στον βιομήχανο Μιλτ. Μουστακαλή και στους εμπόρους ελαιών Λυμπέρη και Ζαράρη για φόρους αχρεωστήτως κατεβληθέντων.
Τόμος: 33, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Ζαράρης
Λυμπέρης, Μαργαρίτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-283-2

Πράξη: Προμήθεια τροφής για τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 961
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια μέχρι 8.000 οκάδες χόρτου σανού για τα ζώα της καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 284 - 285
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-284-2

Πράξη: Προμήθεια τροφής για τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 962
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια μέχρι 8.000 οκάδες ξηρού χόρτου δερματοποιημένου για τα ζώα της καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-285-2

Πράξη: Προμήθεια τροφής για τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 963
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια μέχρι 7.000 οκάδες τριφυλλιού δερματοποιημένου για τα ζώα της καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-286-2

Πράξη: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Κ.Σ.Π.Α.Ε.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 964
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ιω. Καρπέτη ως εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Κ.Σ.Π.Α.Ε.
Τόμος: 33, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Κ.Σ.Π.Α.Ε.
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρπέτης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-287-1

Πράξη: Ανάθεση τμήματος της καθαριότητας στη Λιμενική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 965
Περιεχόμενα: Έγκριση διακοπής της εκτέλεσης Υπηρεσίας καθαριότητας από το Δήμο των παραλιακών οδών της πόλης που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Λιμενικής Επιτροπής από την 31/12/1949.
Τόμος: 33, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-287-2

Πράξη: Έγκριση κατάρτισης σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 966
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάρτισης σχεδίου πόλης του συνοικισμού στο τέρμα της οδού ιωλκού και απόφαση για αποστολή τοπογραφικού συνεργείου από το Υπουργείο Ανοικοδόμησης.
Τόμος: 33, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-288-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 967
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ταμία του νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 33, σελ. 289 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-289-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 968
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την προμήθεια του αναγκαίου υφάσματος για την κατασκευή στολών των μουσικών άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 290
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-290-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 969
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Οκτώβριο.
Τόμος: 33, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-290-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 970
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη των μουσικών σε κατηγορίες ανάλογα με τα προσόντα του.
Τόμος: 33, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-291-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 971
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την επιχορήγηση της Βολιώτικης Χορωδίας με 3.000.000 δρχ. για επισκευή της σκεπής του οικήματός της.
Τόμος: 33, σελ. 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Βολιώτικη Χορωδία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-291-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 972
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Τόμος: 33, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-291-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 973
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Ιούλιο.
Τόμος: 33, σελ. 292
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-292-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 974
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Αύγουστο.
Τόμος: 33, σελ. 292 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-292-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 975
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή επιδόματος στο διοικητικό, οικονομικό και μουσικό προσωπικό της.
Τόμος: 33, σελ. 293
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-293-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 976
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη των μουσικών σε κατηγορίες ανάλογα με τα προσόντα του.
Τόμος: 33, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-293-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 977
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων για το νοσοκομείο ειδών από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 33, σελ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-294-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 978
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία επιδόματος σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 294 - 295
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-294-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 979
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη σύσταση συνεργείου για την εκτέλεση των υπερωριών.
Τόμος: 33, σελ. 295
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-295-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 980
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή διαφοράς αποδοχών σε υπαλλήλους του.
Τόμος: 33, σελ. 295 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-295-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 981
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών ανέγερσης του ναού στον περίβολο του νοσοκομείου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-296-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου ειδών διατροφής σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 982
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Σεπτέμβριο και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 296 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-296-8

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου ειδών διατροφής σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 983
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Οκτώβριο και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 303 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-303-9

Πράξη: Αγορά οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 984
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση της αγοράς του παρακείμενου και συνεχόμενου οικοπέδου με τη δημοτική ιδιοκτησία στην οδό Κωνσταντά 125 οικοπέδου, ιδιοκτησίας Θρ. Οικονομόπουλου, προς επέκταση της ως άνω δημοτικής οικοδομής για τη στέγαση εκπαιδευτηρίων.
Τόμος: 33, σελ. 311 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-311-2

Πράξη: Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 985
Περιεχόμενα: Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικού οικοπέδου ΒΔ του οικοπέδου Τσιμπούκη, ιδιοκτησίας του Δήμου, για την επέκταση της περιοχής του άνω οικοπέδου προς ανέγερση Μέσης Τεχνιτής Σχολής Υπομηχανικών, κατωτέρας Σχολής Τεχνωτών και Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 33, σελ. 312 - 313
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-312-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 8/12/1949
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 986
Περιεχόμενα: Έξοδος δια κλήρου του Δημητρίου Σφέτσου από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και επανεκλογή του κατόπιν ψηφοφορίας.
Τόμος: 33, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-315-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ των Σχολικών Εφορειών των Δημοτικών Σχολείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 987
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 26, άρθρο 2 για δαπάνες υπέρ των Σχολικών Εφορειών των Δημοτικών Σχολείων για την ιατρική περίθαλψη της μαθητιώσας νεολαίας.
Τόμος: 33, σελ. 316 - 318
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-316-3

Πράξη: Σύνδεση της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων με την επαρχιακή οδό Βόλου - Λάρισας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 988
Περιεχόμενα: Έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής για τη διάνοιξη, διαμόρφωση και σύνδεση της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων με την επαρχιακή οδό Βόλου - Λάρισας.
Τόμος: 33, σελ. 318 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-318-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στη Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 989
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στη Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 2.
Τόμος: 33, σελ. 319
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-319-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στη Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 990
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στη Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 4.
Τόμος: 33, σελ. 319 - 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-319-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στη Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 991
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στη Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 3.
Τόμος: 33, σελ. 320 - 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-320-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στο Κ.Ε.Ν.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 992
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Κ.Ε.Ν. ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 5.
Τόμος: 33, σελ. 321
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Κ.Ε.Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-321-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στις Πρακτικές Σχολές του Εθνικού Ιδρύματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 993
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στις Πρακτικές Σχολές του Εθνικού Ιδρύματος ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 6.
Τόμος: 33, σελ. 321 - 322
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πρακτικές Σχολές Εθνικού Ιδρύματος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-321-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 994
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για τις δαπάνες μετάβασης και επιστροφή των αθλητών στη Θεσ/νίκη για το πρωτάθλημα της Βορείου Ελλάδος.
Τόμος: 33, σελ. 322 - 323
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-322-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 995
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 29, άρθρο 2.
Τόμος: 33, σελ. 323
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-323-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στο Σώμα Αλκίμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 996
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Σώμα Αλκίμων ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 29, άρθρο 3.
Τόμος: 33, σελ. 323 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Αλκίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-323-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 997
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 29, άρθρο 4.
Τόμος: 33, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-324-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 998
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 29, άρθρο 5.
Τόμος: 33, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-324-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 999
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Ναυτικό Όμιλο Βόλου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 29, άρθρο 6.
Τόμος: 33, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-325-2

Πράξη: Τροποποίησης της ονομασίας άρθρο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1000
Περιεχόμενα: Τροποποίησης της ονομασίας του άρθρου 10, του κεφαλαίου 25 σε "Οικονομική ενίσχυση απόρων φυματικών προς αγορά τροφίμων " και έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του άρθρου αυτού.
Τόμος: 33, σελ. 326
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-326-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ορφανοτροφείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1001
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Ορφανοτροφείο ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 25, άρθρο 11.
Τόμος: 33, σελ. 326 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-326-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1002
Περιεχόμενα: Εγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στο Άσυλο Παιδιού Βόλου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 25, άρθρο 12.
Τόμος: 33, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-327-2

Πράξη: Διαμαρτυρία για την ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1003
Περιεχόμενα: Διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Οικονομικών για την ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού της πόλης με συνέπειες την πτώση της τάσης τις εσπερινές ώρες και την αγορά ενέργειας της Ηλεκτρικής Εταιρείας από ιδιωτική πηγή ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες (από την Εταιρεία Τσιμέντων Όλυμπος).
Τόμος: 33, σελ. 328
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Εταιρεία Τσιμέντων Όλυμπος
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-328-1

Πράξη: Ζήτημα Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1004
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση για το θέμα της Ηλεκτρικής Εταιρείας και διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση γιατί δεν ελήφθη καμία μέριμνα μη απόδοσης των κοινοφελών επιχειρήσεων στους Ιταλούς (η ιταλική Εταιρεία Γαλιλαίος ήταν ιδιοκτήτρια της επιχείρησης πριν τον πόλεμο), διατύπωση απαίτησης της πόλης για αποτροπή της επανόδου των Ιταλών στην εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας του Βόλου. Πρόταση για εξαγορά της επιχείρησης ηλεκτροφωτισμού από το Δήμο. Διαμαρτυρία για τη συνεχιζόμενη παρέμβαση του κράτους και την αναστολή εφαρμογής της σύμβασης ηλεκτροφωτισμού Βόλου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να συγκαλέσει συνέδριο όλων των ενδιαφερόμενων τάξεων και ανάθεσης σε αυτόν, εν λευκώ, κάθε ενέργειας για την επίτευξη της δημοτικοποίησης της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 33, σελ. 328 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Περρωτής, Περικλής
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-328-14

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1005
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το ζήτημα της Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Τόμος: 33, σελ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-341-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 30/12/1949
Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου στο Δήμαρχο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1006
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Δήμαρχο δώρου, ίσου με τις αποδοχές ενός μήνα, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 33, σελ. 342 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-342-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου στους δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1007
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους δημοτικούς υπαλλήλους δώρου, ίσου με τις αποδοχές ενός μήνα, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, αν και ο Δήμο βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση.
Τόμος: 33, σελ. 343 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περρωτής, Περικλής
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-343-5

Πράξη: Καταβολή δώρου στους ημερομίσθιους εργάτες.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1008
Περιεχόμενα: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό για την καταβολή δώρου στους ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-347-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας βοηθήματος σε άπορο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1009
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας βοηθήματος ως δώρου στο βαπτισθέν από το Δήμο τέκνου του δολοφονηθέντος σιδηροδρομικού Δημ. Σκανδάλη.
Τόμος: 33, σελ. 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκανδάλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-348-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών του Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1010
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών του Δημάρχου και του αναπληρωτή του συμπληρωματικής διοικητικής διαχείρισης του οικονομικού έτους 1948 - 1949 ως καλώς εχόντων και επωφελών για το Δήμο και παραπομπή τους στην κρίση του Ελεγκρικού Συνεδρίου.
Τόμος: 33, σελ. 348 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-348-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων