Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1950Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1950
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1950
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 33 - 34

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 69 / 8/1/1950
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1011
Περιεχόμενα: Εκλογή του Γεωργίου Παπαδημητρίου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 33, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-356-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1012
Περιεχόμενα: Εκλογή του Ιωάννη Παπαγεωργίου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 33, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-356-2

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1013
Περιεχόμενα: Εκλογή του Νικολάου Χατζηνικολάου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 33, σελ. 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-357-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 12/1/1950
Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1014
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην πλατεία Ρήγα Φεραίου σύμφωνα με την έκθεση της σελ. 359.
Τόμος: 33, σελ. 358 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-358-3

Πράξη: Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1015
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και έγκριση της δωρεάν παραχώρησης στο Ι.Κ.Α. τμήματος οικοπέδου από την πλατεία Ρήγα Φεραίου προς ανέγερση νοσηλευτικού συγκροτήματος και της παραχώρησης άλλου οικοπέδου για το σκοπό αυτό, αν το τμήμα αυτό δε θεωρηθεί κατάλληλο από άποψη υγιεινής.
Τόμος: 33, σελ. 360 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Περρωτής, Περικλής
Δούκας, Φίλιππος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-360-24

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 13/1/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 33, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-384-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 3/2/1950
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα του ερανικού καταλόγου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1016
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα του ερανικού καταλόγου, η δημιουργία του οποίου προβλέφτηκε στον προϋπολογισμό για να συμπληρωθούν τα κενά και να εκτελεστούν έργα. Προτάσεις για μείωση του ποσού. Μείζον θέμα πως έπεσε στα χέρια της εφημερίδας "Θεσσαλία" προσχέδιο του ερανικού καταλόγου, η σύνταξη του οποίου επισπεύθηκε για να επιδοθεί στο Νομάρχη. Ζήτημα παραίτησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Συζήτηση γύρω από την επιβολή ή μη της ερανικής φορολογίας και της υποστήριξης ή μη του Δημάρχου. Υιοθέτηση του συνταχθέντος από το Δήμαρχο τηλεγραφήματος προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την εμπλοκή της Νομαρχίας και της νομιμότητάς της. (σχετικ;h απόφαση στο βιβλίο ψηφισμάτων).
Τόμος: 33, σελ. 384 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περρωτής, Περικλής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Δημοσιεύματα
Εφημερίδα Θεσσαλία
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-384-22

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 6/2/1950
Πράξη: Έγκριση αγοράς του οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1017
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς του οικοπέδου προς τη δημοτική ιδιοκτησία της οδού Κωνσταντά οικοπέδου, για την επέκταση της ως άνω δημοτικής οικοδομής (Σχολή Υπομηχανικών) και τη στέγαση εκπαιδευτηρίου κοινοφελών σκοπών. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.
Τόμος: 33, σελ. 407 - 409
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-407-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1018
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πολεμιστών για τα έξοδα ενοικίασης του γραφείου του.
Τόμος: 33, σελ. 409 - 410
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Περρωτής, Περικλής
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Οργανισμός Πολεμιστών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-409-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε κτηνίατρο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1019
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Αθανάσιο Παπάρα, πρακτικό κτηνίατρο για τις προσφερθείσες υπηρεσίες στα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 410
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπάρας, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-410-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1020
Περιεχόμενα: Έγκριση του λογαριασμού διαχείρισης ποσού 6.000.000 δρχ. από τον υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 33, σελ. 410 - 411
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-410-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1021
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 25.000 δρχ. για κάθε άπορη οικογένεια και χορηγία πίστωσης 6.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 411 - 412
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-411-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1022
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 412
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-412-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1023
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 40 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Οκτώβριο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 412
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-412-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1024
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 44 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Νοέμβριο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 412 - 413
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-412-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1025
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 43 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Δεκέμβριο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 413
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-413-1

Πράξη: Παραχώρηση τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1026
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για παραχώρηση στον ιερέα Νικ. Αντωνόπουλου τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο προς ταφή του γιού του που σκοτώθηκε από κομμουνιστές στην Αράχωβα
Τόμος: 33, σελ. 413 - 414
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-413-2

Πράξη: Έγκριση αποζημίωσης στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1027
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους απολυθέντες φοροτεχνικούς υπαλλήλους αποζημίωσης λογω πολυετούς υπηρεσίας και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων και ποσών.
Τόμος: 33, σελ. 414 - 415
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-414-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1028
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής πρόσθετης αποζημίωσης στο δικηγόρο Νικ. Ραζή για τις πρόσθετες υπηρεσίες του.
Τόμος: 33, σελ. 416 - 417
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-416-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1029
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στη διασταύρωση των οδών Παγασών - Γάτσου - Κωνσταντά.
Τόμος: 33, σελ. 417 - 418
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παγασών, Γάτσου, Κωνσταντά)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-417-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1030
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. υπέρ του άπορου Κωνσταντίνου Ντίνα για έξοδα νοσηλείας του.
Τόμος: 33, σελ. 418
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντίνας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-418-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1031
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την επικύρωση των πρακτικών δημοπρασίας κατασκευής 416 στολών για τους μουσικούς.
Τόμος: 33, σελ. 418 - 419
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-418-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1032
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 33, σελ. 419
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-419-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1033
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών της για το μήνα Νοέμβριο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 419
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-419-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1034
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών της για το μήνα Δεκέμβριο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 419 - 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-419-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1035
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών της για το μήνα Ιανουάριο του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-420-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1036
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία επιδόματος λόγω των εορτών των Χριστουγέννων στον αρχιμουσικό και την καθαρίστρια.
Τόμος: 33, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-420-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1037
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό προς ενίσχυση του κεφαλαίου 3 για την αγορά υφάσματος με σκοπό την κατασκευή χειμερινών στολών των μουσικών.
Τόμος: 33, σελ. 420
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-420-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1038
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή 70.000 δρχ. για έξοδα θεώρησης από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου του προτιμολογίου εισαγωγής μουσικών οργάνων.
Τόμος: 33, σελ. 420 - 421
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-420-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1039
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία στους μουσικούς των παλαιών στολών του 1945.
Τόμος: 33, σελ. 421
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-421-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1040
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση προμήθειας 51 αμφιμασχαλίων για τους μουσικούς.
Τόμος: 33, σελ. 421 - 422
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-421-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1041
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη διαγραφή μουσικού και την κατάταξη των μουσικών σε διάφορες κατηγορίες.
Τόμος: 33, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-422-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1042
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της εξόδου του Σ. Σταθόπουλου από το Αδελφάτο.
Τόμος: 33, σελ. 422
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταθόπουλος, Σάββας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-422-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1043
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 33, σελ. 422 - 423
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-422-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1044
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση μελέτης διαρρύθμισης ειδικού χώρου για την εγκατάσταση ακτινολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-423-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1045
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών ανέγερσης ναϊδρίου στον περίβολο του νοσοκομείου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 423
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-423-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1046
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή σε όλο το προσωπικό επιδόματος δώρου, ίσου με τις αποδοχές ενός μήνα.
Τόμος: 33, σελ. 423 - 424
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-423-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1047
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε 5 υπαλλήλους του νοσοκομείου για τον Ιούνιο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 424
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-424-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1048
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε 5 υπαλλήλους του νοσοκομείου για τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 424 - 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-424-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1049
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή 100.000 δρχ. στον κλητήρα για έξοδα κίνησης.
Τόμος: 33, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-425-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1050
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έκφραση παράκλησης προς τη Νομαρχία για την παραμονή στη θέση τους δύο υπαλλήλων χρήσιμων για το νοσοκομείο.
Τόμος: 33, σελ. 425
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-425-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1051
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αχρήστευση υλικών ακατάλληλων και άνευ αξίας για το νοσοκομείο.
Τόμος: 33, σελ. 425 - 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-425-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1052
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή 500.000 δρχ. στον δικηγόρο Αναστ. Μπαϊρακτάρη.
Τόμος: 33, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαϊρακτάρης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-426-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1053
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανακήρυξη του βιομηχάνου Απ. Παπαγεωργίου ως μεγάλου ευεργέτη του ιδρύματος και για αναγραφή του ονόματός του με χρυσά γράμματα στην ειδική στήλη των μεγάλων ευεργετών καθώς και ανάρτηση της εικόνας του στην αίθουσα τελετών του ιδρύματος.
Τόμος: 33, σελ. 426
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-426-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1054
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. υπέρ της άπορης Αναστασίας Μάλλιου.
Τόμος: 33, σελ. 426 - 427
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μάλλιου, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-426-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 175.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1055
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 175.000 δρχ. για την προσφορά αναμνηστικού λευκώματος στον Διοικητή του Αγγλικού πολεμικού "MAGFI".
Τόμος: 33, σελ. 427
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-427-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1056
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής των εξόδων παράστασης στον αναπληρωτή του Δημάρχου Γ. Παραθύρη κατά τη διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου από 20 έως 24/12/1949.
Τόμος: 33, σελ. 427 - 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-427-2

Πράξη: Καταβολή καθυστερούμενων ενοικίων από το Δήμο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1057
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής από το Δήμο των καθυστερούμενων ενοικίων για το χώρο όπου έχει στηθεί το Φυλάκειο δημοτικών φόρων στο τέρμα της οδού Μακρινίτσης.
Τόμος: 33, σελ. 428
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-428-1

Πράξη: Απαλλοτρίωση οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1058
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπαριθμ. 754 του 1949 απόφασης σχετικά με την απαλλοτρίωση οικοπέδου στη Νέα Δημητριάδα.
Τόμος: 33, σελ. 429
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-429-1

Πράξη: Απαλλοτρίωση οικοπέδου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1059
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπαριθμ. 828 του 1949 απόφασης σχετικά με την απαλλοτρίωση οικοπέδου στoυς Αγίους Αναργύρους.
Τόμος: 33, σελ. 429 - 430
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-429-2

Πράξη: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των ζώων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1060
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης της Δημαρχαικής Επιτροπής για προμήθεια έως 3.000 οκάδες χόρτου τριφυλλιού δερματοποιημένου για τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 430
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-430-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 223.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1061
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 223.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης φυματικής Όλγας Διαμαντοπούλου για τη νοσηλεία της στο Φθισιατρείο "Σωτηρία" στην Αθήνα.
Τόμος: 33, σελ. 430 - 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διαμαντοπούλου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-430-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης συνοδού άπορης στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1062
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα της νοσοκόμας του Δήμοτικού Πολυιατρείου Αιμιλίας Γρίβα ως συνοδού της άπορης φυματικής Όλγας Διαμαντοπούλου.
Τόμος: 33, σελ. 431
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρίβα, Αιμιλία
Διαμαντοπούλου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-431-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 2.420.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1063
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 2.420.000 δρχ. για έργα εκχέρσωσης και εκθάμνωσης του Πεδίου του Άρεως για τη δενδροφύτευσή του.
Τόμος: 33, σελ. 431 - 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-431-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1064
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Θωμά Σιάτρα για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 33, σελ. 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-432-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στην Ελληνική Μέριμνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1065
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στην Ελληνική Μέριμνα της πίστωσης του κεφαλαίου 25, άρθρο 9.
Τόμος: 33, σελ. 433
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελληνική Μέριμνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-433-1

Πράξη: Επιβολή τέλους στάθμευσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1066
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 873 απόφασης για επιβολή τέλους στάθμευσης σε κατηγορίες τροχοφόρων.
Τόμος: 33, σελ. 433 - 434
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-433-2

Πράξη: Επίδομα εργατών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1067
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής επιδόματος σε στρατευθέντες εργάτες.
Τόμος: 33, σελ. 433 - 435
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-433-3

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1068
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο σε διάφορα άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 33, σελ. 435 - 437
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-435-3

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής στα έσοδα του Δήμου του αντιτίμου προσωπικής εργασίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1069
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής στα έσοδα του Δήμου του οφειλόμενου αντιτίμου προσωπικής εργασίας για την κατασκευή αεροδρομίου και έγκριση ριζικής επισκευής του επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου De Sotto.
Τόμος: 33, σελ. 437 - 438
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-437-2

Πράξη: Καθορισμός των αποδοχών εφημέριων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1070
Περιεχόμενα: Καθορισμός των αποδοχών των εφημέριων του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 33, σελ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-438-1

Πράξη: Εκμίσθωση χώρου λουτρών Αναύρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1071
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής στο Α΄Δημόσιο Ταμείο του ποσού των 6.000.000 δρχ. για την εκμίσθωση του χώρου λουτρών του Αναύρου.
Τόμος: 33, σελ. 438 - 439
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημόσια λουτρά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-438-2

Πράξη: Έγκριση καταβολήςτου αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1072
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους του Δημοτικού Νεκροταφείου ολόκληρου του αντιτίμου των ειδών διατροφής για τον Μάιο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 439 - 440
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-439-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής του αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1073
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους του Δημοτικού Νεκροταφείου ολόκληρου του αντιτίμου των ειδών διατροφής για τον Ιούνιο του 1949.
Τόμος: 33, σελ. 440 - 441
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-440-2

Πράξη: Σύμβαση του Δήμου με δικηγόρο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1074
Περιεχόμενα: Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του δικηγόρου Νικ. Ραζή για παροχή από τον δεύτερο υπηρεσιών νομικής φύσης από 1/7/1949 έως 30/6/1950
Τόμος: 33, σελ. 441 - 443
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-441-3

Πράξη: Αποπεράτωση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1074α
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνταχθείσας από τη Μηχανική Υπηρεσία μελέτης για την αποπεράτωση του κτηρίου του Πυροσβεστικού Σταθμού και έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας αυτής μέχρι το ποσό των 85.000.000 δρχ.
Τόμος: 33, σελ. 443 - 446
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Δούκας, Φίλιππος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Περρωτής, Περικλής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πυροπροστασία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-443-4

Πράξη: Ερανικοί κατάλογοι.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1075
Περιεχόμενα: Επανάληψη της συζήτησης σχετικά με τη δημοσίευση των ερανικών καταλόγων στην Εφημερίδα Θεσσαλία. Ανακοίνωση της δήλωσης του Νομάρχη ότι οι κατάλογοι δε δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Νομαρχία. Έντονη συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων. Τσχετικά απόφαση στο βιβλίο ψηφισμάτων
Τόμος: 33, σελ. 446 - 457
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρπέτης, Ιωάννης
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Περρωτής, Περικλής
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Δούκας, Φίλιππος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Δημοσιεύματα
Εφημερίδα Θεσσαλία
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-446-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 9/2/1950
Πράξη: Επισήμανση των κακών σχέσεων του Δήμου με τη Νομαρχία.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1076
Περιεχόμενα: Επισήμανση των κακών σχέσεων μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και του Νομάρχη Μαγνησίας λόγω του ζητήματος της δημοσίευσης των ερανικών καταλόγων. Υποψίες για ανάμειξη των δακτυλογράφων. Εκτενέστατη συζήτηση επί του θέματος. Εμμονή στην αλληλυγγύη του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ του Δημάρχου. Σχετική απόφαση στο βιβλίο ψηφισμάτων.
Τόμος: 33, σελ. 458 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Περρωτής, Περικλής
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Μυλωνάς, Γεώργιος
Δούκας, Φίλιππος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Δημοσιεύματα
Εφημερίδα Θεσσαλία
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-458-22

Πράξη: Προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1077
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης προσφυγής αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας (τμήμα Β΄) κατά εγγράφου του Νομάρχη Μαγνησίας και εξουσιοδότηση στο δικηγόρο Ν. Ραζή για την άσκηση αυτής της προσφυγής.
Τόμος: 33, σελ. 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Νομαρχία Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-479-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 21/2/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 33, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-480-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 27/2/1950
Πράξη: Ανάγκη σύστασης συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1078
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της απόλυτης ανάγκης για το συμφέρον του Δήμου σύστασης συνεργείου εργατοτεχνιτών για εξωτερικές υπηρεσίες (27 άτομα). Καθορισμός του ανώτατου ορίου προσωπικού για κάθε υπηρεσία και του ημερομισθίου τους από 1/3/1950 έως 30/6/1950.
Τόμος: 33, σελ. 482 - 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-482-2

Πράξη: Αναγνώριση της σύστασης συνεργείου γραφέων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1079
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της σύστασης συνεργείου γραφέων για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (32 άτομα). Καθορισμός του ημερομισθίου τους έως 30/6/1950.
Τόμος: 33, σελ. 483 - 484
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-483-2

Πράξη: Έγκριση έκτακτου Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1080
Περιεχόμενα: Έγκριση του έκτακτου Ειδικού Οργανισμού βεβαίωσης και είσπραξης άμεσων τεών εν γένει του Δήμου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 33, σελ. 484
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-484-1

Πράξη: Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1081
Περιεχόμενα: Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων στο υφιστάμενο συνεργείο παροχής υπηρεσιών καθ΄υπερωρίας, από 50 σε 80 άτομα, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου, μόνο για τη λογιστική τακτοποίηση.
Τόμος: 33, σελ. 484 - 485
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-484-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 550.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1082
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 550.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Βασ. Χατζάκου, την οποία έχει απόλυτη ανάγκη λόγω της κακής οικονομικής του κατάστασης,
Τόμος: 33, σελ. 485 - 486
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζάκος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-485-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1083
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 45 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιανουάριο του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 486
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-486-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1084
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949 και παραπομπή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 33, σελ. 486 - 494
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-486-9

Πράξη: Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1085
Περιεχόμενα: Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών της αποθήκης του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 494 - 495
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-494-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1086
Περιεχόμενα: Εκλογή των Ζήση Ζησάκη, Σταμ. Ελαφρού, Κων. Γιαρέντη και Κων. Βερδελή ως μελών της Επιτροπής για την ονοματοθεσία των οδών.
Τόμος: 33, σελ. 495
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Βερδελής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-495-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1087
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Θυμάτων Φασισμού Νομού Μαγνησίας.
Τόμος: 33, σελ. 495 - 496
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Θυμάτων Φασισμού Νομού Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-495-2

Πράξη: Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1088
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Δημόσιο τμήματος οικοπέδου 1500 τμ. της πλατείας Ρήγα Φεραίου Ν.Δ. του ανεγερθησόμενου νοσηλευτικού συγκροτήματος του Ι.Κ.Α. για την ανέγερση Υγειονομικού κέντρου.
Τόμος: 33, σελ. 496 - 499
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Καρπέτης, Ιωάννης
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ιατρική περίθαλψη
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-496-4

Πράξη: Απόρριψη ένστασης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1089
Περιεχόμενα: Απόρριψη της ένστασης του Παν. Αλεβίζου ενοικιαστή των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου και επικύρωση της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για επιβολή πρόστιμου σε αυτόν.
Τόμος: 33, σελ. 499 - 500
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεβίζος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-499-2

Πράξη: Ζήτημα ετοιμόρροπου κτηρίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1090
Περιεχόμενα: Απόφαση για ερώτηση στην Υπηρεσία Ανοικοδόμησης αν το κτήριο του Ι. Βέργου (Σπυρίδη με Δημητριάδος) είναι ετοιμόρροπο και για γνωμοδότηση του δικηγόρου Νικ. Ραζή μέχρι ποιού σημείου μπορεί να δοθεί άδεια επισκευής. Ανάθεση σε τρεις Δημοτικούς Συμβούλους για συνεννοήσεις με τον ιδιοκτήτη.
Τόμος: 33, σελ. 500 - 503
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κατεδαφίσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βέργος, Ιωάννης
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-500-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1091
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Νυχτερινού Γυμνασίου Βόλου.
Τόμος: 33, σελ. 503 - 504
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Νυχτερινό Γυμνάσιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-503-2

Πράξη: Ζήτημα δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1092
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα των δημοτικών υπαλλήλων Νικ. Στρατηγόπουλου, Γ. Καρμίρη, Αντ. Καραθανάση και Κων. Μαρνελλόπουλου, οι οποίοι κατέχουν δύο θέσεις στο Δήμο και κατόπιν εγγράφου της Νομαρχίας παραγγέλεται η απόλυσή τους από τη δεύτερη θέση.
Τόμος: 33, σελ. 504 - 507
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
Καραθανάσης, Αντώνιος
Καρμίρης, Γεώργιος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-504-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 5/4/1950
Πράξη: Κληροδότημα Νικ. Οικονομίδη.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αποστολή επίσημου εγγράφου στο Προξενείο της Αιγύπτου για τη διερεύνηση της υπόθεσης του κληροδοτήματος του Νικ. Οικονομίδη προς το Δήμο Παγασών. Επίσης αποστολή εγγράφου προς το τμήμα Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών προς πληροφόρηση του Δήμου για την υπόθεση αυτή.
Τόμος: 33, σελ. 509 - 510
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Δούκας, Φίλιππος
Ραζής, Νικόλαος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-509-2

Πράξη: Φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της αφής των εξωτερικών φώτων της πόλης και το θέμα της κατάργησης του μέτρου αυτού. Παραπομπή του ζητήματος στα αρμόδια Υπουργεία (Στρατιωτικών και Δημόσιας Τάξης) καθώς η αφή των εξωτερικών φώτων για την ασφάλεια της πόλης γίνεται κατόπιν δικής τους εντολής.
Τόμος: 33, σελ. 510 - 511
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ελλάς. Υπουργείο Εξωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-510-2

Πράξη: Παραχώρηση οικοπέδου στην Επαγγελματική Σχολή Τεχνιτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1093
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης στην Επαγγελματική Σχολή Τεχνιτών Μηχανικών Βόλου οικοπέδου συνολικής έκτασης 3 στρεμμάτων από τα δωρηθέντα στο Δήμο κτήματα του Αλ. Τσιμπούκη, κειμένου δίπλα στην οδό Βόλου - Άλλης Μεριάς, για την ανέγερση κατώτερης Επαγγελματικής Σχολής Τεχνιτών.
Τόμος: 33, σελ. 511 - 512
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Επαγγελματική Σχολή Τεχνιτών Μηχανικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-511-2

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1094
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για ζητήματα του Δήμου. Συζήτηση με αφορμή το σχόλιο στην Εφημερίδα Ταχυδρόμος του Δημοτικού Συμβούλου Γ. Μυλωνά για τη δαπάνη των ταξιδιών του Δημάρχου.
Τόμος: 33, σελ. 512 - 517
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Καρπέτης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-512-6

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1095
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000.000 δρχ. για την αγορά δύο φορτηγών αυτοκινήτων και 1.500.000 δρχ. για συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα της Επιτροπής παραλαβής.
Τόμος: 33, σελ. 517 - 518
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-517-2

Πράξη: Έγκριση δημιουργίας νέου άρθρου στον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1096
Περιεχόμενα: Έγκριση δημιουργίας νέου άρθρου στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού για τη λογιστική τακτοποίηση του κατατεθέντος ποσού 1.150.000 δρχ. και της δημιουργίας αντίστοιχα νέου άρθρου στο σκέλος των εσόδων.
Τόμος: 33, σελ. 518
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-518-1

Πράξη: Καταβολή δώρου Πάσχα στο προσωπικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1097
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο προσωπικό του Δήμου του μισού του βασικού μισθού του λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 33, σελ. 518 - 519
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-518-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου Πάσχα στο Δήμαρχο.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1098
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Δήμαρχο του μισού των εξόδων παράστασης λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 33, σελ. 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-519-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1099
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου έκτασης που εμφανίζεται στο σχετικό διάγραμμα υπό τα στοιχεία Α-Θ-Ι-Ζ-Η-Α, ιδιοκτησίας του Δήμου για την ανέγερση κτηρίου.
Τόμος: 33, σελ. 519 - 521
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-519-3

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1100
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου εργατοτεχνιτών για εξωτερικές υπηρεσίες του Δήμου, καθορισμός του ανώτατου αριθμού των εργατών και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 521 - 522
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-521-2

Πράξη: Κατάργηση δίκης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1101
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 952 απόφασης του 1949 και απόφαση για κατάργηση της δίκης μεταξύ του Δήμου και του Αλ. Βασαρδάνη.
Τόμος: 33, σελ. 522 - 524
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-522-3

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1102
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 45 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Φεβρουάριο του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 524
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-524-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1103
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων Δημ. Σταμουλόπουλο για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Τόμος: 33, σελ. 524 - 525
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-524-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 175.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1104
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 175.000 δρχ. για την προσφορά αναμνηστικού λευκώματος στον Διοικητή του Αγγλικού πολεμικού "MAGFI".
Τόμος: 33, σελ. 525 - 526
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Great Britain. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-525-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1105
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1948 - 1949.
Τόμος: 33, σελ. 526
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-526-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1106
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 250.000 δρχ. για δεξίωση και παράθεση γεύματος στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
Τόμος: 33, σελ. 526 - 527
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-526-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1107
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 250.000 δρχ. για δεξίωση και παράθεση γεύματος στον Υπουργό Ανοικοδόμησης.
Τόμος: 33, σελ. 527
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Ανοικοδόμησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-527-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1108
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 33, σελ. 527
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-527-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1109
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Φεβρουάριο.
Τόμος: 33, σελ. 528
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-528-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1110
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Μάρτιο.
Τόμος: 33, σελ. 528
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-528-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1111
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία των πεπαλαιωμένων στολών της στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών για τη διανομή τους σε άπορους ανταρτόπληκτους.
Τόμος: 33, σελ. 528
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-528-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1112
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία επιδόματος λόγω των εορτών του Πάσχα στον αρχιμουσικό και την καθαρίστρια.
Τόμος: 33, σελ. 528 - 529
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-528-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1113
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Αθ. Χατζημέμμου ως Αντιπροέδρου του Αδελφάτου.
Τόμος: 33, σελ. 529
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-529-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1114
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στον κλητήρα του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 529 - 530
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-529-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1115
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή αμοιβής στον Πάνο Αμπατζόπουλο για τη σχεδίαση του εσωτερικού του ανεγειρόμενου ναού στον περίβολο του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 530
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αμπατζόπουλος, Πάνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-530-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 416.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1116
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 416.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπηρέτη Σπ. Ευσταθίου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 33, σελ. 530 - 531
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ευσταθίου, Σπυρίδων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-530-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 520.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1117
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 520.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπηρέτη Μιχ. Παναγιωτίδη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 33, σελ. 531 - 532
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παναγιωτίδης, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-531-2

Πράξη: Έξοδα παράθεσης γεύματος.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1118
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για την παράθεση γεύματος στο λογοτέχνη Στρατή Μυριβήλη.
Τόμος: 33, σελ. 532
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυριβήλης, Στρατής (1890 - 1969)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-532-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1119
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου και ανάπηρου πολέμου Αν. Παναγιωτακόπουλο, ο οποίος έχει ενάγκη οικονομικής ενίσχυσης.
Τόμος: 33, σελ. 532 - 533
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παναγιωτακόπουλος, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-532-2

Πράξη: Έγκριση της καταβολής δώρου Πάσχα στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1120
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής δώρου στους συνταξιούχους του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 33, σελ. 533 - 534
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-533-2

Πράξη: Καταπολέμηση κωνωποειδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1121
Περιεχόμενα: Έγκριση της εργασίας καταπολέμησης των κωνωποειδών από εντεκαμελές συνεργείο του Δήμου. Καθορισμός του ημερομισθίου τους και χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 534 - 535
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-534-2

Πράξη: Εκποίηση κόπρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1122
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης της συσσωρευθείσας κόπρου στους δημοτικούς σταύλους από τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 33, σελ. 535 - 536
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-535-2

Πράξη: Μη χορηγία αντιτίμου τροφίμων στους δημοτικούς ιατρούς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1123
Περιεχόμενα: Απόφαση για μη χορηγία στους δημοτικούς ιατρούς του χορηγούμενου στους υπόλοιπους υπαλλήλους του αντιτίμου τροφίμων.
Τόμος: 33, σελ. 536
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-536-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1124
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπών για την παραλαβή πάσης φύσεως προμηθειών του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 537
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
Χατζάκος, Βασίλειος
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μαρνελλόπουλος, Κωνσταντίνος
Μακρής, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-537-1

Πράξη: Επανασύσταση της Ε.Δ.Κ.Ε.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1125
Περιεχόμενα: Έγκριση ευχής στο Υπούργειο Εσωτερικών για επανασύσταση της Ε.Δ.Κ.Ε.
Τόμος: 33, σελ. 537 - 538
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδος
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-537-2

Πράξη: Καταβολή δώρου Πάαχα στους ημερομίσθιους εργάτες.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1126
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής δώρου στους ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 33, σελ. 538 - 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-538-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 16/5/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 33, σελ. 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-539-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 19/5/1950
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1127
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 541 - 542
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-541-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 825.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1128
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 825.000 δρχ. για την αγορά φερέτρων υπέρ των απόρων της πόλης.
Τόμος: 33, σελ. 542
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-542-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1129
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου Απ. Μακρυγιάννη.
Τόμος: 33, σελ. 543
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρυγιάννης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-543-1

Πράξη: Αποπεράτωση υπονόμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1130
Περιεχόμενα: Έγκριση εκτέλεσης εργασίας αποπεράτωσης του υπονόμου από την οδό Ηπείρου μέχρι την εκβολή της από το Λιμενικό Ταμείο.
Τόμος: 33, σελ. 543 - 545
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Αποχέτευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-543-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1131
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Χαρίκλειας Μυλωνά.
Τόμος: 33, σελ. 545
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνά, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-545-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1132
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Σεβαστής Χριστοδούλου.
Τόμος: 33, σελ. 545 - 546
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χριστοδούλου, Σεβαστή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-545-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1133
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 100.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου Κω. Ιατρού.
Τόμος: 33, σελ. 546 - 547
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-546-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1134
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου Αντ. Καραθανάση για κατάθεση και ανάληψη από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, κάθε μήνα, ποσού απαραίτητου για τις ανάγκες του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 547
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-547-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1135
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Νοέμβριο του 1949 και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 547 - 553
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-547-7

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1136
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Δεκέμβριο του 1949 και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 553 - 560
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-553-8

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1137
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Ιανουάριο του 1950 και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 560 - 566
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-560-7

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1138
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Φεβρουάριο του 1950 και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 566 - 572
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-566-7

Πράξη: Έξοδα υποδοχής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1139
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για την υποδοχή του βασιλικού ζεύγους.
Τόμος: 33, σελ. 572 - 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
Φρειδερίκη, Βασίλισσα των Ελλήνων (1917 - 1981)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-572-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη οινομαγειρίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1140
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη οινομαγειρίου στα Παλαιά Ιωάννη Τσίρο, το οποίο επιτάχτηκε για τις εκλογές του Μαρτίου του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 573 - 574
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκλογές
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσίρος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-573-2

Πράξη: Έξοδα εκτός έδρας μελών Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1141
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της εκτός έδρας αποζημίωσης για τα μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού της πλήρωσης των κενών θέσεων του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 574 - 575
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-574-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από κατάθεση του Λιμενικού Ταμείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1142
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής στα έσοδα του Δήμου ποσού 10.750.000 δρχ. από κατάθεση στο Δήμο του Λιμενικού Ταμείου.
Τόμος: 33, σελ. 575 - 576
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Λιμενικό Ταμείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-575-2

Πράξη: Δωρεά Ανδρ. Αποστολίδη.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1143
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής στα έσοδα του Δήμου ποσού 1.000.000 δρχ. από δωρεά του Ανδρ. Αποστολίδη για την ανέγερση Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 576
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρέες
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-576-1

Πράξη: Χημική ανάλυση των υδάτων Μπουρμπουλήθρας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1144
Περιεχόμενα: Έγκριση διενέργειας χημικής ανάλυσης των υδάτων της περιφέρειας Μπουρμπουλήθρας και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 576 - 577
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-576-2

Πράξη: Έγκριση τοποθέτησης κρουνών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1145
Περιεχόμενα: Έγκριση τοποθέτησης κρουνών έξω από το προαύλιο της εκκλησίας του ναού της Αναλήψεως για την κοινόχρηστη ύδρευση των συνοικιών της πόλης και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 577 - 578
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-577-2

Πράξη: Αύξηση αποζημίωσης στον μηχανικό του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1146
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον μηχανικό του Δήμου Π. Φλαμπούρη της οφειλόμενης αύξησης της μηνιαίας αποζημίωσής του.
Τόμος: 33, σελ. 578 - 579
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-578-2

Πράξη: Απόσυρση του θέματος εξεύρεσης αποθήκης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1147
Περιεχόμενα: Απόσυρση του θέματος εξεύρεσης αποθήκης για τη φύλαξη της κινητής περιουσίας του Δήμου από την ημερήσια διάταξη και ανάθεση στο Δήμαρχο για ενέργειες εισήγησης του θέματος.
Τόμος: 33, σελ. 579 - 580
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-579-2

Πράξη: Τροποποίηση ονομασίας άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1148
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της ονομασίας του άρθρου 13, κεφάλαιο 38 σε "Επισκευή και συντήρηση καταβρεκτήρων".
Τόμος: 33, σελ. 580
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα -- Επισκευές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-580-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1149
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή της αξίας και λοιπών εξόδων αγοράς οργάνων μουσικής.
Τόμος: 33, σελ. 580
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-580-1

Πράξη: Κατάργηση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1150
Περιεχόμενα: Κατάργηση Επιτροπής από το Δήμαρχο, τον Γ. Παπαδημητρίου, Αθ. Φιλιππάκη, Γ. Δαμάσχη για την μελέτη του ζητήματος της συγχώνευσης των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 33, σελ. 580 - 582
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-580-3

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1151
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση των εξόδων συντήρησης και επισκευής του καταστήματος της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 33, σελ. 582
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-582-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 265.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1152
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 265.000 δρχ. για δεξίωση και παράθεση γεύματος στους Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας.
Τόμος: 33, σελ. 582 - 583
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-582-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 115.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1153
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 115.000 δρχ. για δεξίωση και παράθεση γεύματος στο Γεωλόγο και Υφηγητή του Πανεπιστημίου Γ. Κολιόπουλο, ο οποίος επισκέφτηκε την πόλη για το ζήτημα της ύδρευσης.
Τόμος: 33, σελ. 583
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Πραγματογνωσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κολιόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-583-1

Πράξη: Μετατροπή χώρου πλατείας Ελευθερίας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1154
Περιεχόμενα: Έγκριση μετατροπής του χώρου κάτω από το υδραγωγείο της πλατείας Ελευθερίας, που προορίζεται για τη στεγαση επιβατών λεωφορείων, σε περίπτερο προς ενοικίαση.
Τόμος: 33, σελ. 583 - 586
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-583-4

Πράξη: Έγκριση δημιουργίας τουριστικής έκθεσης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1155
Περιεχόμενα: Έγκριση δημιουργίας τουριστικής έκθεσης για την αγορά πινάκων διαφόρων τοπίων του Βόλου και του Πηλίου και χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 586 - 587
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-586-2

Πράξη: Διακήρυξη ενοικίασης Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1156
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάρτισης της σχετικής διακήρυξης για την ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 33, σελ. 587 - 590
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-587-4

Πράξη: 5ο Περιφεριακό Συνέδριο Ανασυγκρότησης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1157
Περιεχόμενα: Ανάγνωση του περιληπτικού υπομνήματος του Δημάρχου για τις ανάγκες του Βόλου στο 5ο Περιφεριακό Συνέδριο Ανασυγκρότησης στη Λάρισα (για έργα ύδρευσης, φωταερίου, σφαγείων, λαχαναγοράς, ιχθυαγοράς, λαϊκών αγορών, τουρισμού, αντιπλημμυρικά έργα, οδοποιία) και έκφραση συγχαρητηρίων από το Δ.Σ. για το υπόμνημα αυτό.
Τόμος: 33, σελ. 590 - 597
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνέδρια
Περιφερειακό Συνέδριο Ανασυγκρότησης (5ο : 1950 : Λάρισα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-590-8

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1158
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκάιων για το νοσοκομείου από Επιτροπή.
Τόμος: 33, σελ. 597 - 598
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-597-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1159
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου με την ακύρωση πιστώσεων και την μεταφορά τους στο αποθεματικό.
Τόμος: 33, σελ. 598
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-598-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1160
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών ανέγερσης του ναϊδρίου στον περίβολο του νοσοκομείου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 598 - 599
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-598-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1161
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έκφραση ευχής προς το Δ/ντη της Νομαρχίας για παραμονή στις θέσεις τους των κλιβανέα και απολυμαντή του νοσοκομείου ως απαραίτητων.
Τόμος: 33, σελ. 599
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-599-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1162
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στο προσωπικό του δώρου του Πάσχα.
Τόμος: 33, σελ. 599
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-599-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1163
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για το αντίτιμο των τροφίμων για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Τόμος: 33, σελ. 599 - 600
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-599-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1164
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στον κλητήρα του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 600
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-600-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1165
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος ανάδειξης εργολάβου για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης ακτινολογικού εργαστηρίου.
Τόμος: 33, σελ. 600 - 601
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-600-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1166
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στον κλητήρα του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 601
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-601-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1167
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την κατάρτιση Επιτροπής από το βιομήχανο Απ. Παπαγεωργίου και τον Έφορο Αρχαιοτήτων Νι. Βερδελή για τη διακόσμηση του ανεγερθέντος ναϊδρίου.
Τόμος: 33, σελ. 601
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Απόστολος
Βερδελής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-601-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1168
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την κατάρτιση Επιτροπής για την μελέτη του ζητήματος της συγχώνευσης των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 33, σελ. 601 - 602
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-601-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1169
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απόλυση του κλιβανιστή και του απολυμαντή.
Τόμος: 33, σελ. 602
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-602-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1170
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υλικού από τη Μ. Θεολογοπούλου, της λογιστικής χρήσης 1946 - 1947 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 602
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεολογοπούλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-602-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1171
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υλικού από τη Μ. Θεολογοπούλου, της λογιστικής χρήσης 1947 - 1948 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 602 - 603
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεολογοπούλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-602-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1172
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υλικού από τη Μ. Θεολογοπούλου, της λογιστικής χρήσης 1948 - 1949 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 603
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεολογοπούλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-603-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1173
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υγειονομικού υλικού από τον Αντ. Καπάλλα, της λογιστικής χρήσης 1946 - 1947 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 603
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπάλλας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-603-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1174
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υγειονομικού υλικού από τον Αντ. Καπάλλα, της λογιστικής χρήσης 1947 - 1948 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 603 - 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπάλλας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-603-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1175
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υγειονομικού υλικού από τον Αντ. Καπάλλα, της λογιστικής χρήσης 1948 - 1949 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καπάλλας, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-604-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1176
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στους μουσικούς για την εκδήλωση της 25ης / 4/1950, ημέρα επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους.
Τόμος: 33, σελ. 604
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-604-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1177
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή επιδόματος στον αρχιμουσικό για τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα.
Τόμος: 33, σελ. 604 - 605
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-604-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1178
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Απρίλιο.
Τόμος: 33, σελ. 605
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-605-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 24/5/1950
Πράξη: Αύξηση του εισιτηρίου των λεωφορείων.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Συζήτηση της αύξησης του εισιτηρίου των λεωφορείων από το Ταμείο των Αστικών Συγκοινωνιών.
Τόμος: 33, σελ. 606 - 611
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές
Ταμείο Αστικών Συγκοινωνιών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-606-6

Πράξη: Ακύρωση πιστώσεων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1179
Περιεχόμενα: Ακύρωση πιστώσεων και μεταφορά τους στο αποθεματικό.
Τόμος: 33, σελ. 611 - 618
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-611-8

Πράξη: Ενίσχυση κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1180
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ποσού από το αποθεματικό για την ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 33, σελ. 618 - 623
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-618-6

Πράξη: Αποζημίωση μελών Επιτροπών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1181
Περιεχόμενα: Καθορισμός της αποζημίωσης για τα μέλη των Επιτροπών των Νόμων 5521 και 4324.
Τόμος: 33, σελ. 623 - 625
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-623-3

Πράξη: Αποζημίωση επιτυχόντων σε διαγωνισμό υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1182
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους επιτυχόντες υπαλλήλους του διαγωνισμού πλήρωσης κενών θέσεων του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 625 - 626
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-625-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 600.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1183
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 600.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 33, σελ. 626
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-626-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1184
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπερ του Γυμναστικού Συλλόγου για την μετάβαση των αθλητών του σε αγώνες στον Αλμυρό.
Τόμος: 33, σελ. 626 - 627
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-626-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης στην Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1185
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και αναλόγως της ταμειακής ευχέρειας του Δήμου στην Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 23, άρθρο 18.
Τόμος: 33, σελ. 627 - 628
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-627-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Συμβούλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1186
Περιεχόμενα: Έγκριση χρησιμοποίησης και της υπόλοιπης πίστωσης του κεφαλαίου 1, άρθρο 3 για έξοδα κίνησης του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων εντός της περιφέρειας του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 628
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-628-1

Πράξη: Προμήθεια καυσίμων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1187
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας προμήθειας των απαιτούμενων καυσίμων για τη λειτουργία των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 628 - 629
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-628-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης για διάφορες καλλιτεχνικές παραστάσεις.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1188
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 6, άρθρο 7 για αντίτιμο εισιτηρίων διαφόρων θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, χορών, καλλιτεχνικών εορτών κλπ.
Τόμος: 33, σελ. 629
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-629-1

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1189
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 11, άρθρο 13 για την αγορά ανταλλακτικών των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 629 - 630
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-629-2

Πράξη: Έξοδα επισκευής αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1190
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 6 για την αξία υλικών επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 630 - 631
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-630-2

Πράξη: Προμήθεια φαρμάκων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1191
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 10, άρθρο 3 για την προμήθεια φαρμάκων των Υγειονομικών Υπηρεσιών, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 33, σελ. 631
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-631-1

Πράξη: Αίτηση δημοτικών υπαλλήλων για δημιουργία οικισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1192
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και απόφαση για μετάβαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 28/5 στις Αλυκές για σχηματισμό γνώμης και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων για παραχώρηση έκτασης για τη δημιουργία οικισμού προς στέγαση των οικογενειών των δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 33, σελ. 631 - 638
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Καρπέτης, Ιωάννης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-631-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 16/6/1950
Πράξη: Ραδιοφωνικός Σταθμόε Βόλου.
Εισηγητής: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την αφαίρεση των συρματοπλεγμάτων γύρω από το Ραδιοφωνικό Σταθμό και την αντίδραση του Δ/ντη του Σταθμού Κ. Κουτούπη.
Τόμος: 33, σελ. 639 - 640
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουτούπης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-639-2

Πράξη: Επέκταση Φθισιατρείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για ενδεχόμενη αγορά του οικοπέδου δίπλα από το Φθισιατρείο για την επέκτασή του και ανάθεση στον μηχανικό του Δήμου να ελέγξει αν πρόκειται για περιουσία του Δήμου ή του Δημοσίου.
Τόμος: 33, σελ. 640 - 641
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Δούκας, Φίλιππος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-640-2

Πράξη: Αύξηση δικαιώματος σφαγής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1193
Περιεχόμενα: Αύξηση για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 του δικαιώματος σφαγής στα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 33, σελ. 641
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-641-1

Πράξη: Αύξηση δημοτικού τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1194
Περιεχόμενα: Αύξηση για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 του καθοριζόμενου τέλους χρήσης των δημοτικών αποχωρητηρίων.
Τόμος: 33, σελ. 641 - 642
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-641-2

Πράξη: Επιβολή τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1195
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους για τη χρήση των δημοτικών οδών, πλατειών και δημοτικών χώρων, πλανοδίων και στατικών φωτογράφων για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 33, σελ. 642 - 643
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-642-2

Πράξη: Ανάκληση απόφασης για παραχώρηση οικοπέδου στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1196
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1088 απόφασης του 1950 περί παρααχώρησης δωρεαν στο Δημόσιο τμήματος οικοπέδου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με έγκριση της δωρεάν αυτής παραχώρησης του οικοπέδου μεταξύ των οδών 2ας Νοεμβρίου - Βασσάνη - Μικρασιατών - Μακρυνίτσης για την ανέγερση Υγειονομικού Κέντρου.
Τόμος: 33, σελ. 643
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-643-1

Πράξη: Έξοδα παράστασης στον αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1197
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον αναπληρωτή του Δημάρχου Γ. Παραθύρη για έξοδα παράστασης 7 ημερών.
Τόμος: 33, σελ. 643 - 644
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παραθύρης, Γεώργιος (1863-1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-643-2

Πράξη: Έγκριση λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1198
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης από 1/7/1949 έως 31/5/1950 και παραπομπή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 33, σελ. 644 - 656
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-644-13

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 133.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1199
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 133.000 δρχ. για παράθεση γεύματο σε μηχανικό του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
Τόμος: 33, σελ. 656 - 657
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-656-2

Πράξη: Έξοδα μετάβασης αθλητών σε αγώνες.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1200
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους αθλητές της Μέσης Εκπαίδευσης 170.000 δρχ. για τα έξοδα μετάβασής τους στα Τρίκαλα, στους Πανθεσσαλικούς Αγώνες.
Τόμος: 33, σελ. 657
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-657-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1201
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 75.000 δρχ. υπέρ του σωφέρ του Δήμου Σταύρου Μαυραϊνού για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 33, σελ. 657 - 658
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυραϊνός, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-657-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1202
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακά ζητήματα.
Τόμος: 33, σελ. 658 - 660
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Περρωτής, Περικλής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-658-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 405.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1203
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 405.000 δρχ. υπέρ της νοσοκόμας του Δήμου Βασιλικής Γεωργιάδου για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 33, σελ. 660
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργιάδου, Βασιλική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-660-1

Πράξη: Ενοικίαση σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1204
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 660 - 661
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-660-2

Πράξη: Ενοικίαση τέλους Φρουταγοράς.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1205
Περιεχόμενα: Έγκριση της διακήρυξης για την μονοετή ενοικίαση του τέλους της Φρουταγοράς του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 661
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-661-1

Πράξη: Μετάβαση φαρμακοποιού στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1206
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Νικ. Στρατηγόπουλου, φαρμακοποιού του Πολυιατρείου στην Αθήνα για υπηρεσιακά ζητήματα.
Τόμος: 33, σελ. 661 - 662
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-661-2

Πράξη: Καθορισμός ποσού εγγύησης του προσωρινού ταμία.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1207
Περιεχόμενα: Καθορισμός σε 1.000.000 δρχ. του καταβλητέου ποσού της εγγύησης σε μετρητά του προσωρινού ταμία του Δήμου Αντ. Καραθανάση.
Τόμος: 33, σελ. 662
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Ταμείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-662-1

Πράξη: Ονοματοθεσία αριθμημένων οδών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1208
Περιεχόμενα: Ονοματοθεσία αριθμημένων οδών ως εξής: 27: Αδμήτου, 29Σ Χείρωνος, 75: Γαρέφη, 82: Νοίβης, 87: Παπακυριαζή, 90: Πυρασού, 91: Αλμυρού, 92: Κροκίου, 93: Γραβιάς, 96: Σαρανταπόρου, 97: Σουλίου, 105: Φερών, ματαξύ 95 και 97: Φρουρίου.
Τόμος: 33, σελ. 662 - 664
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-662-3

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1209
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή στο Τελωνείο του Βόλου 19.089.000 δρχ. για την παραλαβή μουσικών οργάνων.
Τόμος: 33, σελ. 664
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-664-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1210
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την επινικέλωση μουσικών οργάνων.
Τόμος: 33, σελ. 664
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-664-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1211
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Μάιο.
Τόμος: 33, σελ. 665
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-665-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1212
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση της Εσωτερικής Υπηρεσίας της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 33, σελ. 665
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-665-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1213
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 33, σελ. 665
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-665-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1214
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκάιων για το νοσοκομείου από Επιτροπή.
Τόμος: 33, σελ. 665 - 666
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-665-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1215
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πληρωμή του εξουσιοδοτημένου δικηγόρου του νοσοκμείου Δημ. Ιατρού.
Τόμος: 33, σελ. 666
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρού, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-666-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1216
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στον κλητήρα του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 666
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-666-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1217
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης τροφίμων της χρήσης 1946 - 1947 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 667
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-667-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1218
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης τροφίμων της χρήσης 1947 - 1948 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 667
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-667-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1219
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης τροφίμων της χρήσης 1948 - 1949 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 33, σελ. 667
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-667-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1220
Περιεχόμενα: Απόρριψη απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απαλλοτρίωση του κειμένου ΒΑ του Φθισιατρείου και Μαιευτηρίου οικοπέδου για την επέκταση του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 667 - 668
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-667-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1221
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Δημάρχου ως τέταρτου μέλους της Επιτροπής για τη διακόσμηση του ανεγειρόμενου ναού στον περίβολο του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 668
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-668-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1222
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αχρήστευση ακατάλληλων υλικών του.
Τόμος: 33, σελ. 668
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-668-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 26/6/1950
Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1223
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Ιούνιο.
Τόμος: 33, σελ. 670
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-670-1

Πράξη: Επιβολή εφάπαξ τέλους χρησιμοποίησης πεζοδρομίου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1224
Περιεχόμενα: Επιβολή εφάπαξ τέλους χρησιμοποίησης πεζοδρομίου για εγκατάσταση βενζιναντλιών.
Τόμος: 33, σελ. 670 - 671
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-670-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1225
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου για την μετάβαση των αθλητών του σε αγώνες στα Τρίκαλα.
Τόμος: 33, σελ. 671 - 672
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-671-2

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1226
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης ειδικού συνεργείου εργατών για την είσπραξη των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 33, σελ. 672
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-672-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1227
Περιεχόμενα: Έγκριση του λογαριασμού διαχείρισης ποσού 6.000.000 δρχ. από τον υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 33, σελ. 672 - 673
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-672-2

Πράξη: Αποζημίωση στον νοσοκόμο των ίππων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1228
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων Δημ. Σταμουλόπουλο για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Τόμος: 33, σελ. 673 - 674
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-673-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1229
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 49 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Μάρτιο του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 674
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-674-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1230
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 48 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Απρίλιο του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 674 - 675
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-674-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1231
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 55 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Μάιο του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 675
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-675-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1232
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 50 εκθέτων του Δήμου για το μήνα Ιούνιο του 1950.
Τόμος: 33, σελ. 675
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-675-1

Πράξη: Επιβολή τέλους αποκομιδής απορριμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1233
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 τέλους αποκομιδής απορριμάτων και ψήφιση του κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού.
Τόμος: 33, σελ. 675 - 682
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-675-8

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1234
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου για την κανονική λειτουργία εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου και καθορισμός του ημερομίσθιου των εργατοτεχνιτών από 1/7/1950 έως 30/6/1951.
Τόμος: 33, σελ. 682 - 684
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-682-3

Πράξη: Έγκριση Ειδικού Οργανισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1235
Περιεχόμενα: Έγκριση του Ειδικού Οργανισμού βεβαίωσης και είσπραξης άμεσων τελών εν γένει του Δήμου για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 33, σελ. 684
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-684-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1236
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους του Δήμου του αντιτίμου των παρεχόμενων ειδών διατροφής για τον μήνα Μάρτιο 1950. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 684 - 690
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-684-7

Πράξη: Διατήρηση υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1237
Περιεχόμενα: Απόφαση για διατήρηση στη θέση τους ημερομίσθιων υπαλλήλων που αναφέρονται στο τέλος του ψηφίσματος.
Τόμος: 33, σελ. 690 - 693
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-690-4

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε απολυθέντα μηχανικό.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1238
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον απολυθέντα μηχανικό του Δήμου Αλ. Βασαρδάνη.
Τόμος: 33, σελ. 693 - 695
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασαρδάνης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-693-3

Πράξη: Τροποποίση αποφάσεων από τη Νομαρχία.
Εισηγητής: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον έλεγχο και τις τροποποιήσεις των αποφάσεων του Δ.Σ. από τη Νομαρχία.
Τόμος: 33, σελ. 695 - 699
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου.Δημοτικό Συμβούλιο -- Ψηφίσματα
Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-695-5

Πράξη: Υπηρεσία καθαριότητας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1239
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης του εδαφ. Η΄ του άρθρου 34 για εκτέλεση της Υπηρεσίας καθαριότητας, άνευ δημοπρασίας, με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 33, σελ. 699 - 700
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-699-2

Πράξη: Ενοικίαση Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1240
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση των Δημοτικών Σφαγείων για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 33, σελ. 700
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-700-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 3.569.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1241
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 3.569.000 δρχ. για την επρίφραξη δημοτικών οικοπέδων.
Τόμος: 33, σελ. 700 - 701
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-700-2

Πράξη: Επιβολή τέλους φωτισμού.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1242
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους φωτισμού για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 για την παροχή ηλεκτροφωτισμού από το Δήμο των οδών και πλατειών.
Τόμος: 33, σελ. 701
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-701-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς σολοδερμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1243
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από τον Εθνικό Παιδικό Σταθμό Βόλου 40 κιλών σολοδερμάτων καλής ποιότητας.
Τόμος: 33, σελ. 701 - 702
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγορές
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-701-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας οδοκαθαριστήρα.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1244
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας ενός καινούργιου μηχανήματος (οδοκαθαριστήρα) αξίας 11.000.000 δρχ.
Τόμος: 33, σελ. 702 - 703
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-702-2

Πράξη: Μεταφορά και εκποίηση συρμάτων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1245
Περιεχόμενα: Έγκριση προκήρυξης δημοπρασίας αποσύνθεσης και μεταφοράς των συρμάτων πέριξ της πόλης σε ειδικό χώρο εντός της πόλης και προκήρυξη δημοπρασίας εκποίησής τους.
Τόμος: 33, σελ. 703 - 704
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-703-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του Συλλόγου Κρεοπωλών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1246
Περιεχόμενα: Εμμονή στην υπ.αριθμ. 1193 του 1950 απόφαση και απόρριψη της υπό τύπου αίτησης ακύρωσης του Συλλόγου Κρεοπωλών Βόλου σχετικά με την μη αύξηση του δικαιώματος των εντός των Δημοτικών Σφαγείων σφαζόμενων ζώων.
Τόμος: 33, σελ. 704
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
Σύλλογος Κρεοπωλών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-704-1

Πράξη: Μελέτη της συγχώνευσης των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε αυτές του νοσοκομείου.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1247
Περιεχόμενα: Έγκριση του από 2/6/1950 πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου και του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για τον ορισμό Επιτροπής για την μελέτη της συγχώνευσης των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε αυτές του νοσοκομείου.
Τόμος: 33, σελ. 704 - 707
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-704-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 9.796.000 δρχ.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1248
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 9.796.000 δρχ. ως επιστροφή φόρου στην Ανώνυμη Εταιρεία Γεωργούδη.
Τόμος: 33, σελ. 707 - 708
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Ανώνυμη Εταιρεία Γεωργούδη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-707-2

Πράξη: Πληρημή εφημερίδας.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1249
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής του οφειλόμενου ποσού 1.610.000 δρχ. στην Εφημερίδα Ταχυδρόμος για διάφορα δημοσιεύματα.
Τόμος: 33, σελ. 708
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
Εφημερίδα Ταχυδρόμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-708-1

Πράξη: Εισφορά του Δήμου προς το Ταμείο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1250
Περιεχόμενα: Έγκριση υποχρεωτικής εισφοράς του Δήμου προς το Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 33, σελ. 708 - 709
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Ασφάλιση
Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-708-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1251
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την εξέταση της δυνατότητας έξωσης των μη δικαιούμενων στέγασης στην αποθήκη των Αφών Γεωργούδη.
Τόμος: 33, σελ. 709 - 710
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Πρόσφυγες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-709-2

Πράξη: Κατάργηση ειδικού τέλους.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1252
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 174 του 1946 απόφασης για κατάργηση του ειδικού τέλους φωτισμού.
Τόμος: 33, σελ. 710 - 711
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-710-2

Πράξη: Ανασκόπηση από το Δήμαρχο των δημοτικών έργων ενόψει εκλογών.
Εισηγητής: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Αριθμός Απόφασης: 1252α
Περιεχόμενα: Ανασκόπηση από το Δήμαρχο των προσπαθειών κατά τα 4 τελευταία χρόνια στην πόλη, εν όψει δημοτικών εκλογών. Ανάλυση κονδυλίω εσόδων και εξόδων. Αναφορά στα αντιπλημμυρικά έργα, στην πλατεία Ελευθερίας, στα σχολεία, στο Δημαρχείο, στην Αγορά των Παλαιών, στο Πεδίον του Άρεως, στη Φιλαρμονική, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό και στη Σχολή Υπομηχνικών. Έκφραση ευχαριστηρίων προς το Δήμαρχο και αποδοκιμασία της διαγωγής του Δημοτικού Συμβούλου Γ. Μυλωνά.
Τόμος: 33, σελ. 711 - 725
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργάκης, Νικόλαος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-711-15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 18/7/1950
Πράξη: Συζήτηση για τη συμμετοχή του Δήμου σε συλλαλητήριο.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη συμμετοχή του Δήμου στο συλλαλητήριο υπέρ του κεντρικού Αγώνα.
Τόμος: 33, σελ. 725 - 726
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διαδηλώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-725-2

Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1253
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση για την τέλεση ή μη της εμποροπανήγυρης και έγκριση τέλεσής της στον παραλιακό χώρο της πλατείας Γεωργίου Α΄και ορισμός Επιτροπής για την επικύρωση της ενοικίασης των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 33, σελ. 726 - 735
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Ραζής, Νικόλαος
Καρμίρης, Γεώργιος
Δούκας, Φίλιππος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Βόλος -- Πλατείες (Γεωργίου Α΄)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-726-10

Πράξη: Ενοικίαση μετρικών και σταθμικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1254
Περιεχόμενα: Συζήτηση και απόφαση για μη μείωση του δικαιώματος ενοικίασης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου και απόρριψη της αναστολής της πληρωμής των οφειλομένων.
Τόμος: 33, σελ. 735 - 740
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-735-6

Πράξη: Τέλος Φρουταγοράς.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1255
Περιεχόμενα: Συζήτηση και απόφαση για μη μείωση του τέλους φρουταγοράς του Δήμου και απόρριψη της αναστολής της πληρωμής των οφειλομένων.
Τόμος: 33, σελ. 740 - 744
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-740-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 24/7/1950
Πράξη: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1256
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1950 - 1951. Ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 33, σελ. 744 - 755
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Δούκας, Φίλιππος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Καρμίρης, Γεώργιος
Σφέτσος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1950 - 1951
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-744-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 27/7/1950
Πράξη: Έγκριση καταβολής του αντιτίμου τροφίμων σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1257
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των παρεχόμενων στους δημόσιους υπαλλήλους ειδών διατροφής για τον μήνα Απρίλιο του 1950 και βεβαίωση ότι τα οικονομικά του Δήμου επιτρέπουν τη χορηγία αυτή. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 33, σελ. 756 - 763
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-756-8

Πράξη: Τέλεση εμποροπανήγυρης.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1258
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1253 του 1950 απόφασης και έγκριση τέλεσης της εμποροπανήγυρης στο χώρο της πλατείας Ρήγα φεραίου και ορισμός Επιτροπής για την επικύρωση της ενοικίασης των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
Τόμος: 33, σελ. 763 - 764
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-763-2

Πράξη: Αυτοκίνητα Δήμου.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Αριθμός Απόφασης: 1259
Περιεχόμενα: Ορισμός των χρησιμοποιούμενων από το Δήμο αυτοκινήτων για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου σε 12 και ονομασία τους.
Τόμος: 33, σελ. 764 - 765
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-764-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 28/7/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 33, σελ. 765
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-765-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 31/7/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 33, σελ. 765 - 766
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-765-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 3/8/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 33, σελ. 766
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-766-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 18/8/1950
Πράξη: Επαναφορά οδοκαθαριστών στη θέση τους.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του νέου υπηρεσιακού Δημάρχου Θεόφιλου Τζίκα σχετικά με την επαναφορά των αποσπασμένων οδοκαθαριστών στη θέση τους.
Τόμος: 33, σελ. 767
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-767-1

Πράξη: Ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1260
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 της Δημαρχιακής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Νέα στοιχεία στα έσοδα και έξοδα και αναλυτικός πίνακας εξόδων σε ποσοστά.
Τόμος: 33, σελ. 767 - 770
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1950 - 1951
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-767-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 22/8/1950
Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1261
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την μελέτη του τρόπου επιβολής τέλους επί της εκμετάλλευσης των πεζοδρομίων των οδών της πόλης.
Τόμος: 33, σελ. 771
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρπέτης, Ιωάννης
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-771-1

Πράξη: Επιβολή του τέλους χρήσης των Υγειονομικών Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1262
Περιεχόμενα: Επιβολή του τέλους χρήσης των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 33, σελ. 771 - 772
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-771-2

Πράξη: Επιβολή του τέλους χρήσης δημοτικών οδών.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1263
Περιεχόμενα: Επιβολή του τέλους χρήσης δημοτικών οδών λόγω στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 33, σελ. 772 - 773
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-772-2

Πράξη: Παραχώρηση έκτασης στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1264
Περιεχόμενα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 373 του 1948 απόφασης με παραχώρηση στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο έκτασης από τα δωρηθέντα στο Δήμο οικόπεδα του Αλ. Τσιμπούκη για την ανέγερση Μέσης Τεχνικής Σχολής.
Τόμος: 33, σελ. 773 - 778
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Δούκας, Φίλιππος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευσης
Σχολή Υπομηχανικών Βόλου
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-773-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 91 / 23/8/1950
Πράξη: Συζήτηση για το ζήτημα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ζήτημα του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και την ανάγκη ενίσχυσής του. Εισήγηση από το Δήμαρχο για την επιβολή ερανικής εισφοράς προς ενίσχυση των οικονομικών του Δήμου για τη συντήρηση του νοσοκομείου και των λοιπών ευαγών ιδρυμάτων της πόλης. Αναφορά στις εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχου.
Τόμος: 33, σελ. 778 - 799
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Δούκας, Φίλιππος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία Έρανοι
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-778-22

Πράξη: Απόφαση για επιβολή άμεσου εράνου.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1265
Περιεχόμενα: Απόφαση για επιβολή άμεσου εράνου για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 για ποσό 600.000.000 δρχ. με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών του Δήμου και ορισμός Επιτροπής για τη σύνταξη του ερανικού καταλόγου.
Τόμος: 33, σελ. 798 - 799
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Καρπέτης, Ιωάννης
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Τσόπελας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9033-798-2

Πράξη: Απόρριψη της επιβολής προσωπικής εργασίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1266
Περιεχόμενα: Εκτενής διαλογική συζήτηση και απόρριψη της πρότασης επιβολής προσωπικής εργασίας των κατοίκων της πόλης.
Τόμος: 33, σελ. 1 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Δούκας, Φίλιππος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-1-18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 24/8/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 34, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-18-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 28/8/1950
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1267
Περιεχόμενα: Έγκριση της άμεσης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-19-2

Πράξη: Ύδρευση της πόλης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1268
Περιεχόμενα: Συζήτηση με αφορμή την επιστολή του πρώην Υπουργού οικονομικών Γ. Καρτάλη σχετικά με τα έργα ύδρευσης με χτηματοδότηση από το σχέδιο Μάρσαλ. Απόφαση για εκτέλεση της ύδρευσης της πόλης από τις πηγές της Καλιακούδας, Λαγωνίκας, Ελατορέματος. Ανάθεση της εκπόνησης της οριστικής και πλήρους μελέτης του έργου ύδρευσης και ηλεκτροπαραγωγής της πόλης στους μηχανικούς Γ. Κοντοστάνο και Κ. Αρλιώτη. Απόφαση για αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου του ποσού των 100.000.000 δρχ. για την αμοιβή των μηχανικών.
Τόμος: 34, σελ. 20 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Σχέδιο Μάρσαλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1907-1957)
Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αρλιώτης, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-20-8

Πράξη: Έξοδα παράστασης αναπληρωτή Δημάρχου.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1269
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Αθ. Φιλιππάκη, αναπληρωτή του Ζήση Ζησάκη από 6/7 έως 23/7/1950 των εξόδων παράστασης.
Τόμος: 34, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-28-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Συμβούλων.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1270
Περιεχόμενα: Έγκριση χρησιμοποίησης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 1, άρθρο 3 για τα έξοδα κίνησης του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων εντός της περιφέρειας του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-28-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1271
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για την μετάβαση του Δημαρχούντος Αθ. Φιλιππάκη με το αυτοκίνητο του Δήμου και του οδηγού Ανδρ.Πατρίκιου για εκτέλεση υπηρεσίας.
Τόμος: 34, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Πατρίκιος, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-29-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στους επιτυχόντες σε διαγωνισμό υπαλλήλους.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1272
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ως αποζημίωση στους επιτυχόντες στο διαγωνισμό για τις θέσεις του Δήμου υποψηφίους των αποδοχών για τις προσφερθείσες υπηρεσίες από 1/7/1950 έως 28/7/1950. Ακολουθεί πίνακας με τα ονόματά τους.
Τόμος: 34, σελ. 29 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-29-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 29/8/1950
Πράξη: Ύδρευση της πόλης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1273
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των επιστολών των μηχανικών Ι. Συνοδινού και Α. Γκλαβάνη για το θέμα της ύδρευσης της πόλης και συζήτηση επί του θέματος. Απόφαση για συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 1268 απόφασης με την ανάθεση της οριστικής μελέτης του έργου της ύδρευσης της πόλης στους Γ. Κοντοστάνο και Κ. Αρλιώτη, όσον αφορά στο τμήμα της ύδρευσης, και στον Ι. Συνοδινό, όσον αφορά στο υδροηλεκτρικό τμήμα της μελέτης. Προθεσμία ενός τριμήνου από την έγκριση της απόφασης για την παράδοση των στοιχείων της μελέτης. Αύξηση του αναγραφέντος ποσού για την αμοιβή των μηχανικών.
Τόμος: 34, σελ. 31 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γκλαβάνης, Αναστάσιος
Συνοδινός, Ιωάννης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Περρωτής, Περικλής
Δούκας, Φίλιππος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Σφέτσος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αρλιώτης, Κ.
Συνοδινός, Ιωάννης
Γκλαβάνης, Αναστάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-31-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 95 / 30/8/1950
Πράξη: Ύδρευση της πόλης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1274
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της επιστολής του αρχιτοπογράφου δημοσίων έργων, καθηγητή τοπογραφίας της Σχολής Υπομηχανικών Βόλου, Πλάτωνα Σταματέλου για το θέμα της ύδρευσης και συζήτηση επί του θέματος. Απόφαση για εξουσιοδότηση του Δημάρχου να καλέσει τους Γ. Κοντοστάνο και Ι. Συνοδινό για διευκρίνιση αν χρειάζεται τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και για καθορισμό του ανώτατου ορίου απαιτήσεών τους για την εκπόνηση μελέτης.
Τόμος: 34, σελ. 43 - 45
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Δούκας, Φίλιππος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Συνοδινός, Ιωάννης
Σταματέλος, Πλάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-43-3

Πράξη: Εκλογή Επιτροπής.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1275
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για εκλογή Επιτροπής με σκοπό την μετάβασή της στην Αθήνα για τη χρηματοδότηση του έργου ύδρευσης.
Τόμος: 34, σελ. 45 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζίκας, Θεόφιλος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-45-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 330.000 δρχ.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1276
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 330.000 δρχ. για την μετάβαση στο Άκετσι Αλμυρού της Επιτροπής από ειδικούς της Αεροπορίας και άλλων Αρχών της πόλης προς εξέταση της καταλληλότητας του υπάρχοντος εκεί αεροδρομίου.
Τόμος: 34, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-46-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 31/8/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 34, σελ. 47
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-47-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 1/9/1950
Πράξη: Ζήτημα Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1277
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύγκληση του Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος της Υγειονομικής Υπηρεσίας (Πολυιατρείο).
Τόμος: 34, σελ. 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-48-1

Πράξη: Ύδρευση της πόλης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1278
Περιεχόμενα: Καθορισμός του ανώτατου ορίου των απαιτήσεων των αναλαβόντων την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου της ύδρευσης σε 300.000 δρχ.
Τόμος: 34, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-48-2

Πράξη: Απολύμανση μολυσματικών εστιών της πόλης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1279
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύστασης συνεργείου αρχιεργατών και εργατών για την απολύμανση μολυσματικών εστιών της πόλης με την επίβλεψη του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους από 1/7/ έως 15/9/1950.
Τόμος: 34, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-49-2

Πράξη: Καθαριότητα της πόλης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1280
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύγκληση του Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος της καθαριότητας του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-50-1

Πράξη: Αμαξαγώγια νομοκτηνιάτρου Μαγνησίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1281
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης μηνιαίαως στο νομοκτηνίατρο Μαγνησίας ποσού 400.000 δρχ. για τα αμαξαγώγιά του από το κεφάλαιο 13,άρθρο 9 του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-50-2

Πράξη: Μισθοδοσία προσωπικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1282
Περιεχόμενα: Καθορισμός των αποδοχών του προσωπικού του Δημοτικού Νεκροταφείου από 1/7/1950 και εξής.
Τόμος: 34, σελ. 51
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-51-1

Πράξη: Τροποποίηση της ονομασίας άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1283
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της ονομασίας του άρθρου 9, κεφάλαιο 17 σε "Δαπάνες καλλιέργειας και συντήρησης υφιστάμενων δημοτικών κήπων και συντήρησης ειδικού δημοτικού φυτωρίου".
Τόμος: 34, σελ. 51 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-51-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε επιτυχόντες σε διαγωνισμό υπαλλήλους.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1284
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής ως αποζημίωση στους επιτυχόντες στο διαγωνισμό για τις θέσεις του Δήμου υποψηφίους των αποδοχών για τις προσφερθείσες υπηρεσίες από 3/4/1950 έως 30/6/1950 Ακολουθεί πίνακας με τα ονόματά τους.
Τόμος: 34, σελ. 52 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-52-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1285
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου με 240.000.000 δρχ. (20.000.000 δρχ. ανά μήνα).
Τόμος: 34, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-53-1

Πράξη: Μισθοδοσία νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1286
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 25, άρθρο 1 για την αμοιβή του νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Τόμος: 34, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-53-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1287
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 25.000 δρχ. για κάθε άπορη οικογένεια και χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-54-1

Πράξη: Ανανέωση της μίσθωσης της νεκροφόρας άμαξας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1288
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης της μίσθωσης της νεκροφόρας άμαξας από 1/7/1950 έως 30/6/1951 με μηνιαία αποζημίωση 250.000 δρχ.
Τόμος: 34, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Μισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-54-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 4/9/1950
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 34, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-55-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 99 / 5/9/1950
Πράξη: Διάθεση πίστωσης στην Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Μαγνησίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1289
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στην Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Μαγνησίας ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 29, άρθρο 2 για την αποστολή ομάδας στις κατασκηνώσεις Πεντέλης.
Τόμος: 34, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-56-2

Πράξη: Ζήτημα Φωταερίου.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1290
Περιεχόμενα: Απόφαση για σύγκληση του Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος του Φωταερίου.
Τόμος: 34, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-57-1

Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Αριθμός Απόφασης: 1291
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 34, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1950 - 1951
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-57-1

Πράξη: Συζήτηση για ορισμένα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για ορισμένα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού. Ανάγνωση αποσπασμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 23/8/1950, 28/8/1950, 30/8/1950, 1/9/1950 και 5/9/1950.
Τόμος: 34, σελ. 57 - 80
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Δούκας, Φίλιππος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μυλωνάς, Γεώργιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1950 - 1951
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-57-24

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 100 / 18/9/1950
Πράξη: Στέγαση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά την απόφαση ότι ο παραχωρηθείς χώρος στην οδό Γαλλίας με Κουμουνδούρου είναι ανεπαρκής.
Τόμος: 34, σελ. 81
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-81-1

Πράξη: Επιτροπής ύδρευσης της πόλης.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση των ενεργειών της Επιτροπής που μετέβη στην Αθήνα για την υπόθεση της ύδρευσης της πόλης κλπ. και συζήτηση επί του θέματος.
Τόμος: 34, σελ. 81 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-81-13

Πράξη: Έκφραση ευχαριστιών προς το Δήμαρχο Θεόφιλο Τζίκα.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχαριστιών προς το Δήμαρχο Θεόφιλο Τζίκα, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί, για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Τόμος: 34, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τζίκας, Θεόφιλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-93-1

Πράξη: Συνεργείο είσπραξης τελών.
Εισηγητής: Τζίκας, Θεόφιλος
Περιεχόμενα: Εισήγηση της σύστασης συνεργείου από 10 εισπράκτορες για την είσπραξη των δικαιωμάτων και τελών του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-93-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 101 / 6/10/1950
Πράξη: Ανάγνωση του εγγράφου του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάγνωση του εγγράφου του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το θέμα της στέγασης της υπηρεσίας. Ακολουθεί συζήτηση καθώς προέκυψε θέμα μεταφοράς της υπηρεσίας στην Καβάλα.
Τόμος: 34, σελ. 94 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Σφέτσος, Δημήτριος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Δούκας, Φίλιππος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-94-7

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1292
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης με την παρουσία του πρώην Δημάρχου Ζήση Ζησάκη. Ανάκληση των υπ.αριθμ. 1268 και 1273 του 1950 αποφάσεων σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της ύδρευσης στους Γ. Κοντοστάνο, Κ. Αρλιώτη και Ι. Συνοδινό και σύσταση Επιτροπής για τη συγκέντρωση στοιχείων για το θέμα της ύδρευσης (μελετών Γαλιλαίου κλπ.) και την υποβολή στο Δ.Σ. για τη λήψη οριστικής απόφασης.
Τόμος: 34, σελ. 100 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Δούκας, Φίλιππος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Περρωτής, Περικλής
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρας, Κωνσταντίνος
Φλαμπούρης, Πέτρος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-100-13

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1293
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της οικογένειας του δολοφονηθέντα σιδηροδρομικού Δημ. Σκανδάλη.
Τόμος: 34, σελ. 112 - 113
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκανδάλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-112-2

Πράξη: Σύμβαση του Δήμου και του μηχανικού.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1294
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάρτισης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μηχανικού Π. Φλαμπούρη για δύο έτη από 1/10/1950 με μηνιαίες αποδοχές 2.000.000 δρχ.
Τόμος: 34, σελ. 113 - 114
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-113-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 102 / 9/10/1950
Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1295
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών 12.465 δρχ. για τα έξοδα συντήρησης και διατροφής των 56 εκθέτων του Δήμου για τον Ιούλιο 1950.
Τόμος: 34, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-116-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1296
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών 12.850 δρχ. για τα έξοδα συντήρησης και διατροφής των 46 εκθέτων του Δήμου για τον Αύγουστο 1950.
Τόμος: 34, σελ. 116 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-116-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως συνδρομή
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1297
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου για την αποστολή αθλητών σε αγώνες στα Τρίκαλα.
Τόμος: 34, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-117-1

Πράξη: Δωρεάν παραχώρηση κοπριάς στην Ελληνική Μέριμνα.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1298
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στην Ελληνική Μέριμνα κοπριάς για τους σχολικούς κήπους της Παιδικής Μέριμνας.
Τόμος: 34, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Ελληνική Μέριμνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-117-1

Πράξη: Ενοικίαση χώρου της Δημοτικής Αγοράς των Παλαιών.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1299
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης με δημοπρασία του Β.Δ. αδιαχώριστου χώρου της Δημοτικής Αγοράς των Παλαιών, σύνταξη της σχετικής διακήρυξης και ορισμού της πρώτης προσφοράς σε 200.000 δρχ.
Τόμος: 34, σελ. 117 - 119
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Δούκας, Φίλιππος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-117-3

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 325.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1300
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 325.000 δρχ, για την μετάβαση του Δημαρχούντος Αθ. Φιλιππάκη και των λοιπών Αρχών της πόλης στον Αλμυρό για προπομπή του επερχόμενου Προξένου της Αγγλίας μετά την κατάργηση του Αγγλικού Προξενείου.
Τόμος: 34, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Πρόξενοι -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-119-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1301
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 300.000 δρχ. για υποχρέωσεις του Δήμου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής στην πόλη ειδικής Επιτροπής προς εξέταση της κατάλληλης τοποθεσίας για την κατασκευή αεροδρομίου.
Τόμος: 34, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-119-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1302
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της συσταθείσας Επιτροπής παραλαβής των πάσης φύσεως εκτελούμενων δημοτικών έργων από 4.000.001 έως 40.000.000 δρχ. με ορισμό ως τρίτου τακτικού μέλους Γ. Μυλωνά.
Τόμος: 34, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-120-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 297.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1303
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 297.000 δρχ. υπέρ του οδοκαθαριστή του Δήμου Απ. Καζάζη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 34, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καζάζης, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-120-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1304
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 120.000 δρχ. ως επιστροφή δημοτικού φόρου στους Κων. Σκαρμούτσου και Νικ. Φίτσιου.
Τόμος: 34, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκαρμούτσος, Δημήτριος
Φίτσιος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-121-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1305
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής για αγορά 40 αναλογίων και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-122-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1306
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τις υπηρεσίες τους τον Ιούλιο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-122-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1307
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση του απολογισμού για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 34, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-122-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1308
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την μεταφορά πίστωσης.
Τόμος: 34, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-123-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1309
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τις υπηρεσίες τους τον Αύγουστο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-123-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1310
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τις υπηρεσίες τους τον Σεπτέμβριο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-123-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1311
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την αγορά υφάσματος και κατασκευή ειδικών θηκών προς προφύλαξη των οργάνων της Φιλαρμονικής και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-123-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1312
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τον καθορισμό των μισθών του προσωπικού σύμφωνα με το νεό μισθολόγιο των δημόσιων υπαλλήλων.
Τόμος: 34, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-124-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1313
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στον κλητήρα του νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-124-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1314
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απόφαση σχετικά με την απαλλοτρίωση του κειμένου Β.Α. του Φθισιατρείου και Μαιευτηρίου οικοπέδου.
Τόμος: 34, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-124-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1315
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χρησιμοποίηση ελεύθερων εργατών όποτε παρίσταται ανάγκη για την απολύμανση και τον κλιβανισμό.
Τόμος: 34, σελ. 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-125-1

Πράξη: Απαλλαγή από την πληρωμή τέλους.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1316
Περιεχόμενα: Απόφαση για απαλλαγή από την πληρωμή των τελών αποκομιδής απορριμμάτων του δικηγόρου Αλεξ. Σταματά για τα οικονομικά έτη 1946 - 1947 και 1947 - 1948.
Τόμος: 34, σελ. 125 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταματάς, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-125-3

Πράξη: Συζήτηση για τη Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή μετά από ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου προς το Δήμαρχο για τη δωρεά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέου κτηρίου.
Τόμος: 34, σελ. 127 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-127-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 103 / 24/10/1950
Πράξη: Συζήτηση για την ακτή του Αναύρου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ακτή του Αναύρου και το ενδεχόμενο ίδρυσης στην ακτή κολυμβητηρίου από το Ναυτικό Όμιλο Βόλου. Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης και τη Σχολή Υπομηχανικών Βόλου.
Τόμος: 34, σελ. 130 - 133
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Σχολή Υπομηχανικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-130-4

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1317
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-133-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 650.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1318
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 650.000 δρχ. για έξοδα δεξίωσης του Πρεσβευτή της Γαλλίας στην Ελλάδα.
Τόμος: 34, σελ. 133 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόξενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-133-2

Πράξη: Χορηγία πίστωση 94.500 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1319
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωση 94.500 δρχ. υπέρ του κλητήρα του Δήμου Σταμάτη Τσαμπούρη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 34, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμπούρης, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-134-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1320
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μηνιαίου μισθού του προσωπικού.
Τόμος: 34, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-134-2

Πράξη: Χορηγία πίστωση 310.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1321
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωση 310.000 δρχ. υπέρ του κλητήρα του Δήμου Σταμάτη Τσαμπούρη για την αντιμέτωπιση της άσχημης οικονομικής του κατάστασης λόγω των προβλημάτων της υγείας του.
Τόμος: 34, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαμπούρης, Σταμάτιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-135-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση του ταμία για τραπεζικές συναλλαγές.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1322
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του ταμία Δήμου Αντ. Καραθάναση για συναλλαγές εκ μέρους του Δήμου με τις τράπεζες της Ελλάδος και Εθνική.
Τόμος: 34, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καραθανάσης, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-135-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοπριάς.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1323
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου κοπριάς από την υπάρχουσα στους δημοτικούς σταύλους για τη λίπανση του κήπου του σχολείου.
Τόμος: 34, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-136-1

Πράξη: Δωρεάν παραχώρηση τάφου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1324
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για δωρεάν παραχώρηση τάφου στην Ουρανία, χήρα Ν. Γιαννοπούλου (Εφόρου Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας) για την εναπόθεση των οστών του συζύγου της.
Τόμος: 34, σελ. 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γιαννοπούλου, Ουρανία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-136-1

Πράξη: Επιβολή τέλους χρήσης Υγειονομικών Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1325
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 1262 του 1950 απόφασης με επιβολή από το οικονομικό έτος 1950 - 1951 τέλους για τη χρήση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-137-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1326
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του πρώην Δημάρχου Ζήση Ζησάκη και του αντικαταστάτη του Θεόφιλου Τζίκα για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 34, σελ. 137 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζησάκης, Ζήσης (1898 - 1971)
Τζίκας, Θεόφιλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-137-7

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1327
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως συνδρομή του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου για την αποστολή αθλητών σε αγώνες στα Τρίκαλα.
Τόμος: 34, σελ. 143 - 144
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-143-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1328
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων για την αποστολή αντιπροσώπου στο Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στην Αθήνα.
Τόμος: 34, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνέδρια
Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου
Συνέδριο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (2ο : 1950 : Αθήνα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-144-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1329
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για την κατάθεση αντί στεφάνου εις μνήμη των ηρωικώς πεσόντων στους πολέμους.
Τόμος: 34, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-145-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1330
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1950 - 1951.
Τόμος: 34, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-145-1

Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αριθμός Απόφασης: 1331
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης στην πρόταση του Δημ. Γατζόπουλου για χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων από τους πόρους της Φιλαρμονικής από το Δήμο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για συνεννοήσεις σχετικά με το ζήτημα με το Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 34, σελ. 145
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Δάρας, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-145-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1332
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκάιων για το νοσοκομείου από Επιτροπή.
Τόμος: 34, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-150-2

Πράξη: Ζήτημα καθαριότητας.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1333
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης για το θέμα της καθαριότητας και ορισμός της ημέρας σύγκλησης του Δ.Σ. για το θέμα αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 151
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-151-1

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1334
Περιεχόμενα: Εκλογή των Στ. Ελαφρού και Δ. Αντωνόπουλου ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 34, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-151-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση ιδιώτη.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1335
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της Όλγας Δημητρακοπούλου, χήρας δολοφονηθέντος από κομμουνιστές φοροτεχνικού υπαλλήλου, για οικονομική της ενίσχυση.
Τόμος: 34, σελ. 152 - 153
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημητρακοπούλου, Όλγα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-152-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1336
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αγορά υποδημάτων και περικνημίδων στο προσωπικό του νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-153-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1337
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή σε 5 υπαλλήλους του αντιτίμου των χορηγηθέντων στους δημόσιους υπαλλήλους των ειδών διατροφής για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Τόμος: 34, σελ. 153
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-153-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1338
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό 1 θέσης ιερέα, 1 ιεροψάλτη, 1 βοηθού ιεροψάλτη και 1 νεωκόρου για τη λειτουργία του ναού του νοσοκομείου και καθορισμός του βασικού μισθού τους.
Τόμος: 34, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-153-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1339
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου από το κεφάλαιο 29, άρθρο 1.
Τόμος: 34, σελ. 154
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-154-1

Πράξη: Μεταφύτευση φυτωρίου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1340
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφύτευσης του καλλιεργούμενου στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο φυτωρίου σε οδούς και πλατείες.
Τόμος: 34, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-154-2

Πράξη: Παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση σχολείου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1341
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης προς το Δημόσιο οικοπέδου στις Νέες Παγασές προς ανέγερση σχολικού διδακτηρίου.
Τόμος: 34, σελ. 155 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-155-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 104 / 30/10/1950
Πράξη: Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατόπιν εγγράφου του Σπ. Τσαλαπάτα, καθώς και για τα έργα ύδρευσης. Αναφορά της συνάντησης του Δ.Σ. με τον Διευθυντή της Αμερικανικής Αποστολή κ. Μακ Κώλευ, ο οποίος συμφωνεί με την χρηματοδότηση των έργων από το Σχέδιο Μάρσαλ με την προϋπόθεση της υποβολής πλήρους σχεδίου μελέτης.
Τόμος: 34, σελ. 157 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Δάρας, Κωνσταντίνος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Σχέδιο Μάρσαλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-157-2

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου και την εξεύρεση οικονομικών πόρων.
Τόμος: 34, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Δούκας, Φίλιππος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-159-2

Πράξη: Ανάγκη καταστροφή της κάργιας.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Αναφορά στην ανάγκη καταστροφής της κάργιας από το Φυτοπαθολογικό Σταθμό κατόπιν εγγράφου του Υπουργείου Γεωργίας.
Τόμος: 34, σελ. 160 - 161
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κάργιες -- Έλεγχος
Φυτοπαθολογικός Σταθμός Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-160-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1342
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την μελέτη του θέματος της καθαριότητας και την υποβολή προτάσεων.
Τόμος: 34, σελ. 161 - 163
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Δούκας, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα --Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σφέτσος, Δημήτριος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-161-3

Πράξη: Αύξηση φορολογίας επί του καταναλισκόμενου ρεύματος.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1343
Περιεχόμενα: Διατύπωση ευχής προς το Υπουργείο Μεταφορών να επιτραπεί για την περαιτέρω λειτουργία της Σχολής Υπομηχανικών η αύξηση της υφιστάμενης φορολογίας επί του καταναλισκόμενου ρεύματος.
Τόμος: 34, σελ. 163 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Δούκας, Φίλιππος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Σχολή Υπομηχανικών Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Μεταφορών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-163-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 105 / 21/11/1950
Πράξη: Ζήτημα φωταερίου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου Λάρισας υπέρ του Δήμου για το θέμα του φωταερίου.
Τόμος: 34, σελ. 166 - 167
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-166-2

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης καθώς και της παραχώρησης τμήματος της παραλίας του Αναύρου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου.
Τόμος: 34, σελ. 167
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-167-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: /
Πράξη: Ενοικίαση σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ενοικίασης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δάρας, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-168-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 105 / 21/11/1950
Πράξη: Έκφραση συλληπητηρίων.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Περιεχόμενα: Έκφραση συλληπητηρίων στο Δημοτικό Σύμβουλο Κων. Στεργίόπουλο για το θάνατο της γυναίκας του.
Τόμος: 34, σελ. 168
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-168-1

Πράξη: Ανακοίνωση αίτησης του Δημάρχου για απαλλαγή από τα καθήκοντά του.
Εισηγητής: Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση της αίτησης του Δημάρχου για απαλλαγή από τα καθήκοντά του και παράκληση του Δ.Σ. για ανάκληση της αίτησης αυτής.
Τόμος: 34, σελ. 168 - 169
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-168-2

Πράξη: Παρέλαση 25ης Μαρτίου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Περιεχόμενα: Παράπονα για τις θέσεις που δόθηκαν στο Δ.Σ. και τις άλλες Αρχές της πόλης κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 34, σελ. 170
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-170-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας αναπληρωματικών πιστώσεων σε κεφάλαια του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1344
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας αναπληρωματικών πιστώσεων στα κεφάλαια 38 και 22 του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 171
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-171-1

Πράξη: Έξοδα επισκευής αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την ενίσχυση του κεφαλαίου 38, άρθρο 4 για την αξία των υλικών και την εργασία επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου. Απορίες και υποψίες για το πώς εξαντλήθηκε η πίστωση.
Τόμος: 34, σελ. 171 - 174
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Σφέτσος, Δημήτριος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-171-4

Πράξη: Εισαγωγή ποσών από τα δικαιώματα του Δήμου στα έσοδα.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1345
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του επιπλέον ποσού 43.000.000 δρχ. από την ενοικίαση των τελών των δικαιωμάτων του Δήμου στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 174 - 175
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-174-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για επιβολή προσωπικής εργασίας.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1346
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά με την επιβολή προσωπικής εργασίας των πολιτών για ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.
Τόμος: 34, σελ. 175 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρπέτης, Ιωάννης
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτάξεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-175-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης υπαλλήλου για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1347
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του δημοτικού υπαλλήλου Αλεξ. Καψόπουλου και πάσχοντος από φυματίωση για καταβολή σε αυτόν νοσηλευτικού βοηθήματος λόγω της ανεπάρκειας των προϋποθέσεων για την οικονομική του ενίσχυση.
Τόμος: 34, σελ. 176
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-176-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1348
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του πάσχοντος από φυματίωση δημοτικού υπαλλήλου Αλ. Καψόπουλου, ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση.
Τόμος: 34, σελ. 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καψόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-177-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1349
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. υπέρ του ανάπηρου πολέμου Ελευθερίου Μαυράκη για την αντιμετώπιση της δαπάνης εγκατάστασης περιπτέρου στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Γκλαβάνη.
Τόμος: 34, σελ. 177 - 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυράκης, Ελευθέριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-177-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1350
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 150.000 δρχ. για έξοδα τοποθέτησης συμβολικής φωτεινής επιγραφης "ΌΧΙ" για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 34, σελ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-178-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1351
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων Δημ. Σταμουλόπουλο για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Τόμος: 34, σελ. 178 - 179
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-178-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτη πίστωσης για καθυστερούμενα μισθώματα οικοπέδου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1352
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτη πίστωσης για καθυστερούμενα μισθώματα οικοπέδου όπου είναι εγκατεστημένο Φυλάκειο δημοτικών φόρων.
Τόμος: 34, σελ. 179 - 180
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-179-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτη πίστωσης για καθυστερούμενα μισθώματα οικοπέδου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1353
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτη πίστωσης για καθυστερούμενα μισθώματα οικοπέδου όπου είναι εγκατεστημένο Φυλάκειο δημοτικών φόρων.
Τόμος: 34, σελ. 180 - 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθώσεις
Δημοτικό Φυλάκειο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-180-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1354
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Πανελλήνιας Ένωσης Ανταρτόπληκτων και Πολεμοπαθών.
Τόμος: 34, σελ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανελλήνια Ένωση Ανταρτόπληκτων και Πολεμοπαθών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-181-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1355
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Επιτροπής εράνου προς ανέγερση μνημείου στο βράχο του Ζαλόγγου.
Τόμος: 34, σελ. 181 - 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ζάλογγο -- Μνημεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-181-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1356
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή αποζημίωσης των παικτών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 34, σελ. 182
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-182-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1357
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή αποζημίωσης των παικτών για τον μήνα Οκτώβριο.
Τόμος: 34, σελ. 182 - 183
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-182-2

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από χρηματικές εγγυήσεις.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1358
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 20.000.000 δρχ. από χρημαικές εγγυήσεις στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-183-1

Πράξη: Ενοικίαση αδιαχώριστου χώρου της Δημοτικής Αγοράς των Παλαιών.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1359
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 1299 του 1950 απόφασης σχετικά με την έγκριση ενοικίασης δια δημοπρασίας του αδιαχώριστου χώρου της Δημοτικής Αγοράς των Παλαιών. Ορισμός του ενοικίου σε 100.000 δρχ. μηνιαίως για μια τριετία.
Τόμος: 34, σελ. 183 - 185
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-183-3

Πράξη: Εκποίηση του τμήματος ελώδους έκτασης των παλαιών Αλυκών.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1360
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και απόφαση για εκποίηση του τμήματος ελώδους έκτασης των παλαιών Αλυκών για την ίδρυση οικισμού, μετά από αίτηση του οικοδομικού συνεταιρισμού των υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 185 - 192
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Δούκας, Φίλιππος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Καρπέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-185-8

Πράξη: Εκτέλεση έργων ύδρευσης .
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1361
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας εκτέλεσης έργων ύδρευσης των ακραίων συνοικισμών της πόλης και της Νέας Δημητριάδας υπό την επίβλεψη της Μηχανικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 34, σελ. 192 - 195
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Σφέτσος, Δημήτριος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-192-4

Πράξη: Εισαγωγή ποσών από καθυστερούμενα έσοδα.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1362
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 60.480.000 δρχ. από καθυστερούμενα στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 195 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-195-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 106 / 11/12/1950
Πράξη: Οδοί και φωτισμός πόλης.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την κακή κατάσταση των δρόμων και τον φωτισμό τους.
Τόμος: 34, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σφέτσος, Δημήτριος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-197-2

Πράξη: Θέμα αξιοπιστίας του Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Περιεχόμενα: Θέμα αξιοπιστίας του Δ.Σ. μετά από παράβαση καθήκοντος από υπάλληλο του τμήματος απορριμμάτων.
Τόμος: 34, σελ. 198 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δάρας, Κωνσταντίνος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιεύματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-198-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 105 / 21/11/1950
Πράξη: Εκτέλεση εργασιών ύδρευσης.
Εισηγητής: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1363
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και έγκριση άνευ δημοπρασίας της εκτέλεσης εργασιών ύδρευσης της ακραίας συνοικίας στο τέρμα της οδού Περραιβού και χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 200 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δάρας, Κωνσταντίνος
Φλαμπούρης, Πέτρος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Δούκας, Φίλιππος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Καρπέτης, Ιωάννης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-200-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 106 / 11/12/1950
Πράξη: Μελέτη εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων της πηγής "Καλιακούδα".
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1364
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών, εκτενής συζήτηση και αποδοχή της εκχώρησης προς το Δήμο των στοιχείων της εκποιηθείσας μελέτης για την εκμετάλλευση των υδατοπτώσεων της πηγής "Καλιακούδα". Εξουσιοδότηση του βουλευτή Ι. Γκλαβάνη για παραλαβή της μελέτης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρισμού "Γαλιλαίος".
Τόμος: 34, σελ. 204 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)Μυλωνάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Σφέτσος, Δημήτριος
Δούκας, Φίλιππος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική Ενέργεια -- Παραγωγή
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Ελλάς. Υπουργείο Μεταφορών
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού Γαλιλαίος
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-204-15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 107 / 27/12/1950
Πράξη: Ονοματοθεσία οδού.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της αίτησης του Νικ. Παπαγεωργάκη προς το Δήμαρχο για την ονομασία μιας οδού της πόλης ως "Δ. Τσοποτού" και παραπομπή της αίτησης στη σχετική Επιτροπή.
Τόμος: 34, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσοποτός, Δημήτριος Κ. (1860 - 1939)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-220-2

Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1365
Περιεχόμενα: Έξοδος με κλήρο του Περ. Περρωτή ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής και επανεκλογή του κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας.
Τόμος: 34, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περρωτής, Περικλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-221-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1366
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 2.500.000 δρχ. για μικρές οικονομικές ενισχύσεις σε απόρους της πόλης από το δημοτικό υπάλληλο Χρ. ΠαπαΪωάννου.
Τόμος: 34, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-222-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1367
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 25.000 δρχ. για κάθε άπορη οικογένεια και χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 222 - 223
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-222-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1368
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τον καθορισμό των μισθών του αρχιμουσικού, του επιστάτη και της καθαρίστριας.
Τόμος: 34, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-223-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1369
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 6 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 34, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-223-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1370
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Σχολής Προστασίας Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 34, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-224-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1371
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών Βόλου.
Τόμος: 34, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-224-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1372
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου για την πλακόστρωση του ναού του.
Τόμος: 34, σελ. 225 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-225-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1373
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου.
Τόμος: 34, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-226-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1374
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Νυχτερινού Γυμνασίου Βόλου.
Τόμος: 34, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Νυχτερινό Γυμνάσιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-226-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1375
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη συμμετοχή της στο τελεσθέν μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων θυμάτων του 1912 - 1922.
Τόμος: 34, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-227-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1376
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών της για το μήνα του Νοεμβρίου.
Τόμος: 34, σελ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-227-1

Πράξη: Σύμβαση του Δήμου με μηχανικό.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1377
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάρτισης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μηχανικού Π. Φλαμπούρη για δύο έτη από την 1η/10/1950.
Τόμος: 34, σελ. 227 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-227-3

Πράξη: Καταβολή δώρου Χριστουγέννων στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1378
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους υπαλλήλους του Δήμου δώρου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 34, σελ. 229 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-229-2

Πράξη: Έγκριση ενέργειας των νόμιμων μέτρων κατά της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1379
Περιεχόμενα: Έγκριση ενέργειας των νόμιμων μέτρων κατά της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας για την παρεμπόδιση των εργασιών της εκτελούμενης διαμόρφωσης της οδού Παγασών μεταξύ της οδού Παπαδιαμάντη και της οδού υπ.αριθμ. 105.
Τόμος: 34, σελ. 230 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Δούκας, Φίλιππος
Ραζής, Νικόλαος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Περρωτής, Περικλής
Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
Καρπέτης, Ιωάννης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παγασών)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-230-8

Πράξη: Διαρρύθμιση τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου σε πάρκο.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1380
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 1015 του 1950 απόφασης με όρο τη διαρρύθμιση του υπόλοιπου τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου σε πάρκο με έξοδα του Ι.Κ.Α. και σχέδια του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-237-2

Πράξη: Καθορισμός των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1381
Περιεχόμενα: Καθορισμός των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων του Δήμου στο ανώτατο όριο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Αν. 1538/50.
Τόμος: 34, σελ. 238
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-238-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1382
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ομίλου Φιλάθλων Βόλου "Ολυμπιακός".
Τόμος: 34, σελ. 238 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Όμιλος Φιλάθλων Βόλου Ολυμπιακός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-238-3

Πράξη: Απόρριψη αιτήματος ημερομίσθιων εργατών.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1383
Περιεχόμενα: Απόρριψη αιτήματος των ημερομίσθιων εργατών ανθελονοσιακού αγώνα περί καταβολής σε αυτούς των ημερομισθίων από 1/9 έως 10/10/1950.
Τόμος: 34, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-240-2

Πράξη: Κατασκευή ενδυμασίας για τους δακτυλογράφους.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1384
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς υφάσματος για την κατασκευή ενδυμασίας για τις δακτυλογράφους του Δήμου και ψήφιση πίστωσης 500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-241-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1385
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό τη συνεννόηση με το Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων από τους πόρους της Φιλαραμονικής για την επισκευή του Δημοτικού Θεάτρου και για σύνταξη σχετικής έκθεσης προς λήψη οριστικής απόφασης.
Τόμος: 34, σελ. 242 - 245
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρας, Κωνσταντίνος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-242-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων