Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1951Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1951
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1951
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 34 - 35

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 108 / 7/1/1951
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1386
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Σταμούλη Ελαφρού ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 34, σελ. 247
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-247-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1387
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Παπαγεωργίου ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 34, σελ. 247 - 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Ιωάννης (1885-1967)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-247-2

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1388
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Θεόφιλου Χατζηθεοφίλου ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 34, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-248-1

Πράξη: Ανάθεση της υπηρεσίας του Γραμματέα του Δ.Σ.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1389
Περιεχόμενα: Ανάθεση της υπηρεσίας του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου στον υπάλληλο Γ. Καρμίρη.
Τόμος: 34, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-248-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 109 / 12/1/1951
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1386
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 34, σελ. 249 - 250
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-249-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 110 / 13/1/1951
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης.
Εισηγητής: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης.
Τόμος: 34, σελ. 250 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δάρας, Κωνσταντίνος
Καρπέτης, Ιωάννης
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-250-2

Πράξη: Παραχώρηση έκτασης στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1390
Περιεχόμενα: Απόφαση για δωρεάν παραχώρηση στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο έκτασης από τα δωρηθέντα στο Δήμο κτήματα του Αλ. Τσιμπούκη για την ανέγερση Μέσης Τεχνικής Σχολής.
Τόμος: 34, σελ. 251 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Μέση Τεχνική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-251-4

Πράξη: Έκφραση λύπης και ευχαριστιών του Δ.Σ. προς το Δήμαρχο.
Εισηγητής: Δάρας, Κωνσταντίνος
Αριθμός Απόφασης: 1391
Περιεχόμενα: Έκφραση λύπης και ευχαριστιών του Δ.Σ. προς το Δήμαρχο για τη συνεργασία μετά την ανακοίνωση του Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του κατόπιν αίτησης του ίδιου του Δημάρχου,
Τόμος: 34, σελ. 254 - 255
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μυλωνάς, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δάρας, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-254-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 111 / 16/1/1951
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του Δημητρίου Σαράτση.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1392
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Δημητρίου Σαράτση, ιατρού, πρώην Υπουργού, Βουλευτή, Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Βόλου και Δημοτικού Συμβούλου και απόφαση για έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένειά του, κατάθεση 500.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου αντί στεφάνου και δημοσίευση του ψηφίσματος στις τοπικές εφημερίδες.
Τόμος: 34, σελ. 256 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-256-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1393
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 500.000 δρχ. για κατάθεση αντί στεφάνου υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου προς τιμήν του αποβιώσαντος Δημ. Σαράτση.
Τόμος: 34, σελ. 257
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σαράτσης, Δημήτρης Ι. (1871 - 1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-257-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 112 / 24/1/1951
Πράξη: Δωρεά Τσιτσιλιάνου.
Εισηγητής: Σφέτσος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Ανακίνηση του θέματος της εκδήλωσης επιθυμίας εκ μέρους του Δ. Τσιταιλιάνου να διαθέσει στο Δήμο την πολύτιμη συλλογή του αρχαίων και άλλων έργων τέχνης με τον όρο να διατεθεί μια αίθουσα του Μουσείου για το σκοπό αυτό και να ονομαστεί με το όνομά του.
Τόμος: 34, σελ. 259 - 260
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσιτσιλιάνος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-259-2

Πράξη: Συνομολόγηση δανείου.
Εισηγητής: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Περιεχόμενα: Απόφαση για συνέχιση των ενεργειών και από το νέο Δήμαρχο για συνομολόγηση δανείου 6.000.000.000 δρχ. από το κράτος για έργα οδοποιίας.
Τόμος: 34, σελ. 260 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Σφέτσος, Δημήτριος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-260-3

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1394
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 42 εκθέτων του Δήμου για το Σεπτέμβριο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-262-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1395
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 42 εκθέτων του Δήμου για το Οκτώβριο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-263-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1396
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 38 εκθέτων του Δήμου για το Νοέμβριο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-263-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1397
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 41 εκθέτων του Δήμου για το Δεκέμβριο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-264-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου Χριστουγέννων στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1398
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δώρου στους συνταξιούχους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 34, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-264-2

Πράξη: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1399
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας δι΄ενσφράγιστων προσφορών ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-265-2

Πράξη: Αποκομιδήλάσπης από τις οδούς της πόλης.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1400
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης εργασίας αποκομιδής της συσσωρευθείσας στις οδούς της πόλης λάσπης για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών από συνεργείο 10 εργατών και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 34, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-266-1

Πράξη: Συζήτηση για το κοκκινόχωμα στους δρόμους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το κοκκινόχωμα που ρίχνουν τα αυτοκίνητα στο δρόμο για να μην καταστρέφονται τα ελαστικά τους με αποτέλεσμα η σκόνη να κατακλύζει τους δρόμους και να γίνεται λάσπη όταν βρέχει.
Τόμος: 34, σελ. 266 - 269
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Φλαμπούρης, Πέτρος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-266-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου Χριστουγέννων στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1401
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δώρου στους συνταξιούχους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων του 1949.
Τόμος: 34, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-269-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.350.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1402
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.350.000 δρχ. υπέρ του Μιχ. Τσαλαπάτα για καθυστερούμενες συντάξεις.
Τόμος: 34, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαλαπάτας, Μιχαήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-270-1

Πράξη: Έγκριση χορηγίας αναπληρωματικής πίστωσης 73.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1403
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας αναπληρωματικής πίστωσης 73.000.000 δρχ. για την ενίσχυση άρθρων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 270 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-270-3

Πράξη: Συζήτηση για τη φθορά των αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη φθορά των αυτοκινήτων του Δήμου λόγω της έκθεσής τους στις καιρικές συνθήκες και την έλλειψη υπόστεγου.
Τόμος: 34, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-272-1

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από εισπράξεις του Δήμου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1404
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής του προκύψαντος επιπλέον ποσού 241.000.000 δρχ. από εισπράξεις του Δήμου στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 272 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-272-3

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1405
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 1 για την αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-274-1

Πράξη: Στέγαση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1406
Περιεχόμενα: Έγκριση του συγκριτικού πίνακα της επιπλέον απαιτούμενης δαπάνης 59.800.000 δρχ. για την προσθήκη ορόφου και επέκταση του δημοτικού κτηρίου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τόμος: 34, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικά κτήρια
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-274-2

Πράξη: Επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1407
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 4 για την αξία υλικών και εργασία επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-276-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1408
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή σε όλο το προσωπικό του ιδρύματος χρηματικής παροχής ίσης με τις αποδοχές ενός βασικού μισθού λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 34, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-276-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1409
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Αθ. Χατζημέμου ως Αντιπροέδρου του Αδελφάτου.
Τόμος: 34, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-277-1

Πράξη: Ορισμός των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1410
Περιεχόμενα: Ορισμός των Κων. Στεργιόπουλου και Θ. Σιάτρα ως τακτικών μελών και των Γ. Χριστόπουλου και Γ. Καρμίρη ως αναπληρωματικών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Τόμος: 34, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νομαρχία Μαγνησίας. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Σιάτρας, Θωμάς
Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-277-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1411
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου Πυθαγόρα Πετράτου.
Τόμος: 34, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετράτος, Πυθαγόρας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-278-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοπριάς.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1412
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο κοπριάς για τη λίπανση του κήπου του.
Τόμος: 34, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-279-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοπριάς.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1413
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βόλου κοπριάς για τη λίπανση του κήπου του.
Τόμος: 34, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-279-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας έκτακτης πίστωσης 1.518.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1414
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας έκτακτης πίστωσης 1.518.000 δρχ. υπέρ του εργολάβου Κ. Αλεξόπουλου από καθυστερούμενες οφειλές προς αυτόν.
Τόμος: 34, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-280-2

Πράξη: Χορηγία αύξησης 20% υπέρ των έκτακτων υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1415
Περιεχόμενα: Χορηγία αύξησης 20% υπέρ των έκτακτων υπαλλήλων του Δήμου από την 1/7/1950 και καθορισμός του βασικού μισθού του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-281-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1416
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του θρησκευτικού και φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Τόμος: 34, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-281-2

Πράξη: Ονομασία οδού.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1417
Περιεχόμενα: Παραπομπή της αίτησης των κατοίκων της υπ.αριθμ. 77 ανώνυμης οδού περί ονομασίας αυτή σε "Σταματίου Ρεγγούκου" στην ειδική Επιτροπή ονοματοθεσίας οδών για την εξεύρεση της κατάλληλης και περιληπτικής φράσης της ονομασίας της οδού αυτής.
Τόμος: 34, σελ. 282 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-282-3

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1418
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης των Προέδρων της Σχολικής Εφορίας του 18ου Δημοτικού Σχολείου και Δασαρχείου Βόλου για οικονομικής τους ενίσχυσης.
Τόμος: 34, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Δασαρχείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-284-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για απαλλαγή από φορολογία.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1419
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του τυρεμπόρου Παναγ. Οικονομίδη για απαλλαγή του από την καταβολή του φόρου εξαγωγής εγχώριων προϊόντων.
Τόμος: 34, σελ. 285
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-285-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1420
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων ειδών από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 34, σελ. 285 - 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-285-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1421
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του βασικού μηνιαίου μισθού του προσωπικού από την 1η/7/1950.
Τόμος: 34, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-286-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1422
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον κλητήρα για οδοιπορικά έξοδα.
Τόμος: 34, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-286-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1423
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής για τον έλεγχο των απολογισμών του οικονομικού έτους 1949 - 1950 της ταμειακής διαχείρισης και της διαχείρισης υλικού τροφίμων και φαρμάκων.
Τόμος: 34, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-287-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1424
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων και των διαφόρων δικαιωμάτων των προσερχόμενων προς νοσηλεία κλπ.
Τόμος: 34, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-287-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1425
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων.
Τόμος: 34, σελ. 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-287-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1426
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διάθεση διαφόρων ειδικών πιστώσεων άρθρων και κεφαλαίων του προϋπολογισμού του ιδρύματος χρήσης 1950 - 1951 για τις ανάγκες του ναού του νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 287 - 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-287-2

Πράξη: Καθορισμό του μηνιαίου μισθού του προσωπικού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1427
Περιεχόμενα: Καθορισμό του μηνιαίου μισθού των ιεροψαλτών και νεωκόρου του Δημοτικού Νεκροταφείου από την 1η/11/1950.
Τόμος: 34, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-288-1

Πράξη: Διεύρυνση της Επιτροπής ονοματοθεσίας των οδών.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1428
Περιεχόμενα: Διεύρυνση της Επιτροπής ονοματοθεσίας των οδών της πόλης με την προσθήκη ως μελών των Γ. Παπαδημητρίου και Γ. Μυλωνά.
Τόμος: 34, σελ. 288 - 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-288-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης σχετικά με την χορηγία υφάσματος στους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1429
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης επί της υπ.αριθμ. 75849/50 του Υπουργείου Εσωτερικών περί χορηγίας στους δημοτικούς υπαλλήλους του αντίτιμου του χορηγηθέντος στους δημόσιους υπαλληλους υφάσματος.
Τόμος: 34, σελ. 289
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-289-1

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την αμοιβή δικηγόρων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1430
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την αμοιβή των δικηγόρων που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του Φωταερίου μέχρι την εκδίκαση των πινάκων των δικηγόρων και της έκδοσης από το Εφετείο Λάρισας τη σχετικής απόφασης.
Τόμος: 34, σελ. 289 - 290
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Δήμος Βόλου -- Δικηγόροι
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-289-2

Πράξη: Παραπομπή της απόφασης του Αδελφάτου σε δικηγόρο.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1431
Περιεχόμενα: Παραπομπή της απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για απαγόρευση στους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. να κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δικηγόρο Νικ. Ραζή.
Τόμος: 34, σελ. 290 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-290-2

Πράξη: Καθορισμό του μηνιαίου μισθού των εφημέριων του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1432
Περιεχόμενα: Καθορισμό του μηνιαίου μισθού των εφημέριων του Δημοτικού Νεκροταφείο από την 1η/11/1950.
Τόμος: 34, σελ. 291 - 292
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-291-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 113 / 30/1/1951
Πράξη: Συζήτηση για τον ερανικό κατάλογο.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1433
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον ερανικό κατάλογο και απόφαση για αύξηση του ποσού ερανικής εισφοράς για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 από 600.000.000 δρχ. σε 750.000.000 δρχ. Αναβολή της απόφασης για τον καταρτισμό του ερανικού καταλόγου.
Τόμος: 34, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-293-2

Πράξη: Ανακίνηση του θέματος του ερανικού καταλόγου.
Εισηγητής: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Περιεχόμενα: Ανακίνηση του θέματος του ερανικού καταλόγου μετά από παράπονα του Δημοτικού Συμβούλου Δημ. Αντωνόπουλου, ο οποίος ζήτησε να λάβει γνώση του καταλόγου αλλα η συντακτική Επιτροπή του το αρνήθηκε. Γίνεται επίσης γνωστό ότι ο Γ. Μυλωνάς κατέφυγε στη δικαιοσύνη μετά το περιστατικό της δημοσίευσης του προηγούμενου ερανικού καταλόγου στον τύπο.
Τόμος: 34, σελ. 294 - 309
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μυλωνάς, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Καρπέτης, Ιωάννης
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-294-16

Πράξη: Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη επισκευής του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 34, σελ. 309 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δάρας, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-309-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 114 / 2/2/1951
Πράξη: Καταρτισμός ερανικού καταλόγου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Καταρτισμός ερανικού καταλόγου για το οικονομικό έτος 1950 - 1951 και διαλογική συζήτηση επί του θέματος.
Τόμος: 34, σελ. 311 - 331
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μυλωνάς, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Δούκας, Φίλιππος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-311-21

Πράξη: Ερανικός κατάλογος.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1434
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης επί του καταρτισμού του ερανικού καταλόγου για επόμενη συνεδρίαση με σκοπό τη σύνταξη συμπληρωματικού προσχεδίου ερανικού καταλόγου, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στο Δ.Σ.
Τόμος: 34, σελ. 331
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δούκας, Φίλιππος
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Σφέτσος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-331-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 115 / 6/2/1951
Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης,
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ύδρευσης, τον ερανικό κατάλογο (το Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι ενάντιο στη φορολογία) και τον αριθμό των δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 34, σελ. 332 - 334
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-332-3

Πράξη: Αγορά αυτοκινήτου καθαριότητας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1435
Περιεχόμενα: Συζήτηση και έγκριση της αλλαγής του ιπποκίνητου συστήματος καθαριότητας με αυτοκίνητα. Έγκριση της άμεσης αγοράς αυτοκινήτου εκποιούμενου από το δημόσιο για τη συμπλήρωσητων απαιτούμενων μέσων μεταφοράς και προοδευτικής εκποίησης των ίππων καθαριότητας.
Τόμος: 34, σελ. 334 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Διανέλλος, Δημήτριος
Φλαμπούρης, Πέτρος
Σφέτσος, Δημήτριος
Καρμίρης, Γεώργιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Αυτοκίνητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-334-34

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1436
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης για το θέμα της επισκευής κεντρικών δρόμων της πόλης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για συνεννοήσεις με την Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου και τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
Τόμος: 34, σελ. 367 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Δούκας, Φίλιππος
Φλαμπούρης, Πέτρος
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-367-9

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 116 / 8/2/1951
Πράξη: Συζήτηση για τον ερανικό κατάλογο.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τον ερανικό κατάλογο και εισαγωγή εγγράφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με το οποίο τάσσεται κατά της ερανικής εισφοράς.
Τόμος: 34, σελ. 376 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Σφέτσος, Δημήτριος
Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Παπαγεωργίου, Βασίλειος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-376-6

Πράξη: Έγκριση φορολογίας βιομηχανιών, επιχειρήσεων κλπ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1437
Περιεχόμενα: Έγκριση φορολογίας των Ανώνυμων Εταιρειών, Βιομηχανιών, Επιχειρήσεων και λοιπών Εταιρειών ως μονάδων και όχι των ατόμων που τις αποτελούν.
Τόμος: 34, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-381-2

Πράξη: Καταρτισμός ερανικού καταλόγου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1438
Περιεχόμενα: Καταρτισμός ερανικού καταλόγου των φορολογούμενων κατοίκων της πόλης για το οικονομικό έτος 1950 - 1951. Προσδιορισμός του ποσού εράνου ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός, Συνολικό ποσό 719.000.000 δρχ. από 605 φορολογούμενους.
Τόμος: 34, σελ. 382 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Σηλυβρίδης, Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Τσόπελας, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-382-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 117 / 13/2/1951
Πράξη: Αναγγελία της υπουργοποίησης του Ιω. Γκλαβάνη.
Εισηγητής: Καρπέτης, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναγγελία της υπουργοποίησης του Ιω. Γκλαβάνη και πρόταση από τον Ιωάννη Καρπέτη να προβληθούν τα θέματα της πόλης.
Τόμος: 34, σελ. 385 - 389
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βουγάς, Παναγιώτης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Χριστόπουλος, Γεώργιος
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Περρωτής, Περικλής
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Εμπορίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-385-5

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1439
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 34, σελ. 389 - 390
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-389-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 864.900 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1440
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 864.900 δρχ. στην Εφημερίδα Ταχυδρόμος για καθυστερούμενες από το Δήμο συνδρομές και δημοσιεύσεις της χρήσης του 1949 - 1950.
Τόμος: 34, σελ. 390 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
Εφημερίδα Ταχυδρόμος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-390-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση σχολείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1441
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του Διευθυντή του 13ου Δημοτικού Σχολείου περί οικονομικής ενίσχυσης του Σχολείου.
Τόμος: 34, σελ. 391
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-391-1

Πράξη: ΄Εγκριση περίφραξης του χώρου του Φωταερίου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1442
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση περίφραξης του χώρου του Φωταερίου και χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. για τη δαπάνη αυτή.
Τόμος: 34, σελ. 391 - 393
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σφέτσος, Δημήτριος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Δαπάνες
Εργοστάσιο Φωταερίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-391-3

Πράξη: Αναβολή απόφασης για το Φωατέριο.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1443
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης επί του ζητήματος του Φωταερίου και αναμονή έγγραφης πρότασης από τον πρώην ανάδοχο Γ. Κυρίτση.
Τόμος: 34, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Δούκας, Φίλιππος
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Εργοστάσιο Φωταερίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κυρίτσης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-393-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 118 / 20/2/1951
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ερανική φορολογία.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ερανική φορολογία και ανακοίνωση της εναντίωσης των εμπόρων της πόλης στον επικείμενο έρανο.
Τόμος: 34, σελ. 396 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Αλεξίου, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-396-6

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1444
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 41 εκθέτων του Δήμου για το Ιανουάριο του 1951.
Τόμος: 34, σελ. 401 - 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-401-2

Πράξη: Απαλλαγή ιδιώτη από έξοδα δημοσίευσης δημοπρασίας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1445
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής του Δημ. Τσάλμα από την πληρωμή των εξόδων της ματαιωθείσας δημοσίευσης της δημοπρασίας για την κουρά των ίππων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Υποχρέωσή του για καταβολή των εξόδων της δημοσίευσης της επαναληπτικής δημοπρασίας.
Τόμος: 34, σελ. 402
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσάλμας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-402-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1446
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το Δεκέμβριο του 1950.
Τόμος: 34, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-402-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης ποσού από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1447
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ποσού από το αποθεματικό για την ενίσχυση διαφόρων κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 34, σελ. 403 - 405
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-403-3

Πράξη: Ενοικίαση σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1448
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση του άρθρου 14 διακήρυξης του Δημάρχου για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου. Έγκριση επιστροφής ποσού σε ενοικιαστή του οικονομικού έτους 1950 - 1951 και υποχρέωσή του για κατάθεση της εγγυητικής επιστολής.
Τόμος: 34, σελ. 405 - 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-405-2

Πράξη: Απόφαση για παράταση λειτουργίας συνεργείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1449
Περιεχόμενα: Απόφαση για παράταση λειτουργίας του συσταθέντος συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών και απολύμανσης μολυσματικών εστιών από 16/9/1950 έως 10/10/1950 και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 407 - 409
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χριστόπουλος, Γεώργιος
Περρωτής, Περικλής
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Καρπέτης, Ιωάννης
Μυλωνάς, Γεώργιος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-407-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.542.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1450
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.542.000 δρχ. για την πληρωμή του εργολάβου δημοσίων έργων Θ. Νικόπουλο, για την εργασία επισκευής τμήματος της οδού Ιωλκού.
Τόμος: 34, σελ. 409 - 410
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιωλκού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νικόπουλος, Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-409-2

Πράξη: Οδός Δ. Τσοποτού.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1451
Περιεχόμενα: Ονομάσία της ανώνυμης οδού στην προέκταση της Ιάσονος (μεταξύ Περραιβού και Τσιτσιλιάνου) σε οδό "Δ. Τσοποτού".
Τόμος: 34, σελ. 410 - 412
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Δ. Τσοποτού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-410-3

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1452
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή ενός μισθού στον αρχιμουσικό, στον επιστάτη και στην καθαρίστρια λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Τόμος: 34, σελ. 412 - 413
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-412-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1453
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το Ιανουάριο του 1951.
Τόμος: 34, σελ. 413
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-413-1

Πράξη: Διαχωρισμός πόλης σε ζώνες για την επιβολή τέλους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1454
Περιεχόμενα: Υιοθέτηση της πρότασης του Δημάρχου για διαχωρισμό της πόλης σε ζώνες με σκοπό τον καθορισμό του επιβλητέου τέλους αποκομιδής των απορριμμάτων.
Τόμος: 34, σελ. 413 - 414
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-413-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1455
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους.
Τόμος: 34, σελ. 414 - 415
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-414-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1456
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους.
Τόμος: 34, σελ. 415 - 416
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-415-2

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα του ερανικού καταλόγου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1457
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα του ερανικού καταλόγου και ανάκληση των υπ.αριθμ. 1437 και 1438 του 1951 αποφάσεων σχετικά με τον καταρτισμό καταλόγου ερανικής φορολογίας και εγγραφή του ως θέματος της ημερήσιας διάταξης της 20/2/1951. Έγκριση μετά από ψηφοφορία μη ανάκλησης της υπ.αριθμ. 1265 του 1950 απόφασης για την επιβολή ερανικής φορολογίας.
Τόμος: 34, σελ. 416 - 434
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Μυλωνάς, Γεώργιος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Περρωτής, Περικλής
Καρπέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-416-19

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 119 / 22/2/1951
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 34, σελ. 434 - 435
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-434-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 120 / 27/2/1951
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 34, σελ. 435
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-435-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 121 / 5/3/1951
Πράξη: Απόρριψη συγχώνευσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας με το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1458
Περιεχόμενα: Έγκριση μη συγχώνευσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο και τροποποίησης του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με την κατάργηση 7 οργανικών θέσεων νοσοκόμων. Απόρριψη της πρότασης του Δημάρχου περί σύστασης Επιτροπής ανά ενορία για την καταγραφή των απόρων.
Τόμος: 34, σελ. 436 - 448
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Μαργαρίτης, Ευθύμιος
Φιλιππάκης, Αθανάσιος
Σφέτσος, Δημήτριος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-436-13

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 160.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1459
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 160.000 δρχ. για την προσφορά δύο αναμνηστικών λευκωμάτων σε αμερικανούς αξιωματικούς του αντιτορπιλικού.
Τόμος: 34, σελ. 448 - 449
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-448-2

Πράξη: Διαρρύθμιση του εσωτερικού του οστεοφυλακίου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1460
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη διαρρύθμιση του εσωτερικού του οστεοφυλακίου του Νεκροταφείου, δαπάνης 10.000.000 δρχ. και ψήφιση πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 34, σελ. 449 - 450
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Νεκροταφεία
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-449-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.300.000 δρχ.
Εισηγητής: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Αριθμός Απόφασης: 1461
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.300.000 δρχ. στο Δήμαρχο για έξοδα μετακίνησης.
Τόμος: 34, σελ. 450 - 451
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουγάς, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-450-2

Πράξη: Αγορά ελαστικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1462
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας αγοράς ελαστικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου και κατάρτιση Επιτροπής για συνεννοήσεις με τους αντιπροσώπους ελαστικών αυτοκινήτων.
Τόμος: 34, σελ. 451 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-451-4

Πράξη: Έγκριση επιστροφής σε ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1463
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Παν. Αλεβίζο, ενοικιαστή των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του 1949 - 1950, ποσού 10.400.000 δρχ. από εγγυήσεις.
Τόμος: 34, σελ. 454 - 455
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεβίζος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-454-2

Πράξη: Ερανικός κατάλογος.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1464
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί καταρτισμού ερανικού καταλόγου.
Τόμος: 34, σελ. 455 - 457
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Δούκας, Φίλιππος
Σφέτσος, Δημήτριος
Καρπέτης, Ιωάννης
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-455-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 122 / 13/3/1951
Πράξη: Συζήτηση για τον Πυροσβεστικό Σταθμό και το Νοσοκομείο.
Εισηγητής: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με θέματα του Πυροσβεστικού Σταθμού και του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 458 - 460
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βουγάς, Παναγιώτης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-458-3

Πράξη: Ζήτημα ύδρευσης.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την πορεία του ζητήματος της ύδρευσης και ανάγνωση των επιστολών των μηχανικών Γ. Κοντοστάνου, Δημ. Αρλιώτη και Ι. Συνοδινού.
Τόμος: 34, σελ. 460 - 463
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
Φλαμπούρης, Πέτρος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Πραγματογνωσία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αρλιώτης, Δημήτριος
Συνοδινός, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-460-4

Πράξη: Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Έκθεση των προβλημάτων που προκύπτουν από την τοποθέτηση δεύτερης γραμμής των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας από επιτροπή καραγωγέων.
Τόμος: 34, σελ. 463 - 464
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σιδηρόδρομοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-463-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοπριάς.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1465
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Ορφανοτροφείο κοπριάς για τη λίπανση του κήπου του ιδρύματος.
Τόμος: 34, σελ. 464
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-464-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1466
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη διάθεση των πλεοναζόντων εισοδημάτων της για την επισκευή του Δημοτικού Θεάτρου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να ενεργήσει για την εκπόνηση μελέτης επισκευής.
Τόμος: 34, σελ. 464 - 466
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δούκας, Φίλιππος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-464-3

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1467
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με αναγκαίες μικροεπισκευές στα έπιπλα φύλαξης των μουσικών οργάνων.
Τόμος: 34, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-466-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1468
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών της για το Φεβρουάριο του 1951.
Τόμος: 34, σελ. 466
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-466-1

Πράξη: Παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση σχολείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1469
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης προς τη Σχολική Εφορία της Κοινότητας Νέων Παγασών ενός οικοπέδου για την ανέγερση σχολικού διδακτηρίου.
Τόμος: 34, σελ. 466 - 467
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Κοινότητα Νέων Παγασών (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-466-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας υφάσματος στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1470
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στους υπαλλήλους του Δήμου του αντιτίμου του χορηγηθέντος στους δημοσίους υπαλλήλους υφάσματος.
Τόμος: 34, σελ. 467 - 469
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-467-3

Πράξη: Έξοδα παράθεσης γεύματος.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1471
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα της συμμετοχής του Δήμου στα έξοδα παράθεσης γεύματος από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο στον Αρχηγό της αμερικανικής αποστολής και στον Υπουργό Εμπορίου Ιω. Γκλαβάνη.
Τόμος: 34, σελ. 469 - 470
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρπέτης, Ιωάννης
Δούκας, Φίλιππος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Εμπορίου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γκλαβάνης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-469-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1472
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. υπέρ του ανάπηρου πολέμου και φυματικού Αχιλλέα Δημάκη.
Τόμος: 34, σελ. 470 - 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δημάκης, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-470-2

Πράξη: Συζήτηση για το θέμα της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος για τη Σχολή Τεχνιτών Βόλου. Αναφορά στους Αμερικάνους, οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις για την αύξηση προκειμένου να ενισχυθεί η βιομηχανία και βιοτεχνία.
Τόμος: 34, σελ. 471 - 473
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Καρπέτης, Ιωάννης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική παραγωγή -- Δαπάνες
Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-471-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 123 / 26/3/1951
Πράξη: Ονομασία οδών.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Περιεχόμενα: Αναβολή των προτάσεων να μετονομαστεί η οδός Πορταριάς σε οδό Αλ. Τσιμπούκη και να ονομαστεί μια οδός της πόλης σε οδό Ρεγγούκου.
Τόμος: 34, σελ. 474 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Μυλωνάς, Γεώργιος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γιαρέντης, Κωνσταντίνος
Σφέτσος, Δημήτριος
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-474-6

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με τον κήπο του Μουσείου.
Εισηγητής: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Περιεχόμενα: Αναβολή της πρότασης να τεθεί στη διάθεση του κοινού ο κήπος του Μουσείου με τη δημιουργία ενός μπαρ.
Τόμος: 34, σελ. 479 - 480
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Γατζόπουλος, Δημοσθένης
Δούκας, Φίλιππος
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πάρκα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-479-2

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1473
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου με 1.000.000 δρχ. στις δαπάνες υποδοχής και δεξίωσης του αρχηγού της αμερικανικής αποστολής και του Υπουργού Εμπορίου Ι. Γκλαβάνη, οι οποίοι παρέστησαν στα εγκαίνια της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής.
Τόμος: 34, σελ. 480 - 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Εμπορίου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-480-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1474
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αγωγή κατά του Κ. Μπάιμπα που νέμεται παράνομα τα 2 δωμάτια του κάτω ορόφου οικίας του νοσοκομείου στην οδό Κασσαβέτη 30 και διορισμός ως πληρεξούσιου δικηγόρο του Νικ. Ραζή.
Τόμος: 34, σελ. 481
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-481-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1475
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την υποβολή μ'ηνυσης κατά του Κ. Μπάιμπα και διορισμός ως πληρεξούσιου δικηγόρο του Νικ. Ραζή.
Τόμος: 34, σελ. 481 - 482
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-481-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 935.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1476
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 935.000 δρχ. για την αγορά φερέτρων προς ταφή των απόρων του Δήμου.
Τόμος: 34, σελ. 482 - 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-482-2

Πράξη: Ονομασία οδών.
Εισηγητής: Μυλωνάς, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1477
Περιεχόμενα: Εγγραφή της πρότασης του Γ. Μυλωνά για ονομασία μιας οδού ως "Τσιμπούκη" στα θέματα ημερήσιας διάταξης και ονομασίας της ανώνυμης οδού προς Πορταριά (από την Αναλήψεως μέχρι το τέρμα των ορίων της πόλη) σε οδό ¨Τσιμπούκη".
Τόμος: 34, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τσιμπούκη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-483-1

Πράξη: Προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1478
Περιεχόμενα: Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης ή προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της υπ. αριθμ. 8373/51 απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και της υπ.αριθμ. 8851/51 απόφασης με τις οποίες απαγορεύεται η ίδρυση ισόπεδης διάβασης και γεφυρωτής άνω διάβασης στη σιδηροδρομική γραμμή. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου Νικ. Ραζή για τις περαιτέρω ενέργειες.
Τόμος: 34, σελ. 483 - 485
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σιδηρόδρομοι
Ελλάς. Συμβούλιο Επικρατείας
Ελλάς. Υπουργείο Συγκοινωνιών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ραζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-483-3

Πράξη: Αναβολή της ψήφισης του απολογισμού.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1479
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης επί του θέματος της ψήφισης του απολογισμού των εσόδων και εξόδων για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 και εντολή της διανομής της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής επί της προελέγξεως.
Τόμος: 34, σελ. 485 - 489
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μυλωνάς, Γεώργιος
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Ελαφρός, Σταμούλης (1912-1992)
Σφέτσος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-485-5

Πράξη: Συβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου και Εφόρου του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1480
Περιεχόμενα: Αποδοχή συμβιβαστικής τακτοποίησης τη υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου και του Νικ. Βασιλάκου, πρώην Εφόρου του Νεκροταφείου με κατάργηση της εκκρεμούς δίκης και καταβολή σε αυτόν ποσού από οφειλόμενες αποδοχές.
Τόμος: 34, σελ. 489 - 492
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βασιλάκος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-489-4

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1481
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αχρήστευση υλικών ακατάλληλων για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-493-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1482
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παράκληση προς τους 4 ιατρούς να αποσύρουν αίτηση για χορηγία σε αυτούς δώρου Χριστουγέννων. Σε περίπτωση άρνησης απόφαση για απόρριψη της αίτησης.
Τόμος: 34, σελ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-493-1

Πράξη: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1483
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της έγκρισης απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου με σκοπό την ανέγερση ακτινολογικού εργαστηρίου και έγκρισή της.
Τόμος: 34, σελ. 493 - 494
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-493-2

Πράξη: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1484
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της έγκρισης απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων με μειοδοτικό διαγωνισμό από Επιτροπή.
Τόμος: 34, σελ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-494-1

Πράξη: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1485
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της έγκρισης απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών του επιστημονικού προσωπικού της.
Τόμος: 34, σελ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-494-1

Πράξη: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1486
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της έγκρισης απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διατήρηση του φαρμακοποιού στη θέση του.
Τόμος: 34, σελ. 494 - 495
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-494-2

Πράξη: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1487
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της έγκρισης απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση ειδικής πίστωσης υπέρ του απολυμαντή και κλιβανέα του νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 495
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-495-1

Πράξη: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης απόφασης της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1488
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης της έγκρισης πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση αποζημίωσης στους μουσικούς για τις υπηρεσίες τους στις 23 και 24/3/1951.
Τόμος: 34, σελ. 495 - 496
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-495-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ορφανοτροφείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1489
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 6 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ορφανοτροφείου για την αποπεράτωση του συμπληρωματικού κτηρίου του.
Τόμος: 34, σελ. 496 - 497
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Δούκας, Φίλιππος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-496-2

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1490
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Βόλου, του Λυκείου Ελληνίδων Κυριών Βόλου και του Ναυτικού Ομίλου Βόλου περί οικονομικής ενίσχυσής τους.
Τόμος: 34, σελ. 497 - 498
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου
Λύκειο Ελληνίδων Κυριών Βόλου
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-497-2

Πράξη: Μετάβαση υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1491
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέμα ημερήσιας διάταξης του ζητήματος μετάβασης του δημοτικού υπαλλήλου στην Αθήνα από τις 26/3/1951 έως τη λήξη των μαθημάτων της 3ης εκπαιδευτικής σειράς στελεχών αμύνης αμάχου πληθυσμού.
Τόμος: 34, σελ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-498-1

Πράξη: Εισήγηση ευχαριστήριου εγγράφου του Γεν. Διευθυντή του Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Περιεχόμενα: Εισήγηση ευχαριστήριου εγγράφου του Γεν. Διευθυντή του Ι.Κ.Α. για τη δωρεά από το Δήμο οικοπέδου προς ανέγερση νοσοκομείου του Ι.Κ.Α.
Τόμος: 34, σελ. 498 - 499
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρέες
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-498-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 124 / 20/4/1951
Πράξη: Εγκατάσταση παρακαμπτήριων σιδηροδρομικών γραμμών εντός της πόλης.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1492
Περιεχόμενα: Έγκριση της άμεσης εντός της πόλης του Βόλου εγκατάστασης παρακαμπτήριων σιδηροδρομικών γραμμών για την εξυπηρέτηση των κυλινδρόμυλων Λούλη και εγκατάστασης παρακαμπτήριας γραμμής για την εξυπηρέτηση των κυλινδρόμυλων Καπουρνιώτη με αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Οικισμού και Ανοικοδόμησης. Εκτενής συζήτηση μεταξύ των Συμβούλων και απόφαση να επιτραπεί στους Σιδηροδρόμους Θεσσαλίας Α.Ε. να εγκαταστήσουν εντός της πόλης παρακαμπτήριας σιδηροδρομικής γραμμής από την Περραιβού μέχρι τον κυλινδρόμυλο Καπουρνιώτη με τον όρο να επαναφέρουν το οδόστρωμα της οδού Τσοποτού δια μέσου της οποίας θα διέλθει η γρμμά στην αρχική του μορφή.
Τόμος: 34, σελ. 500 - 510
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Περρωτής, Περικλής
Αντωνόπουλος, Δημήτριος (1898-1975)
Ραζής, Νικόλαος
Καπουρνιώτης, Κωνσταντίνος (1918-1976)
Μουστακαλής, Μιλτιάδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Τσοποτού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σιδηρόδρομοι
Δήμος Βόλου -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-500-11

Πράξη: Καταβολή οφειλών του Δήμου σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1493
Περιεχόμενα: Αποδοχή συμβιβαστικής τακτοποίησης τη υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου και δημοτικού υπαλλήλου με καταβολή των οφειλόμενων σε αυτόν. Έγκριση καταβολής ποσών σε 14 αιτούντες δημοτικούς υπαλλήλους που πέτυχαν σε 14 αιτούντες. Ακύρωση της πίστωσης του κεφαλαίου 22, άρθρο 12
Τόμος: 34, σελ. 510 - 513
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-510-4

Πράξη: Καταβολή οφειλών του Δήμου σε υπαλλήλους.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1494
Περιεχόμενα: Αποδοχή συμβιβαστικής τακτοποίησης τη υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου και δημοτικού υπαλλήλου με καταβολή των οφειλόμενων σε αυτόν. Έγκριση καταβολής ποσών σε 14 αιτούντες δημοτικούς υπαλλήλους που πέτυχαν σε 14 αιτούντες. Ακύρωση της πίστωσης του κεφαλαίου 39, άρθρο 10.
Τόμος: 34, σελ. 513 - 517
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-513-5

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1495
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 37 εκθέτων του Δήμου για το Φεβρουάριο του 1951.
Τόμος: 34, σελ. 517
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-517-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε νοσοκόμο ίππων.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1496
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε νοσοκόμο ίππων για υπηρεσίες του προς τα ζώα της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 34, σελ. 517 - 518
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-517-2

Πράξη: Επιχορήγηση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1497
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Άχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 34, σελ. 518 - 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-518-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 2.926.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1498
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 2.926.000 δρχ. για έξοδα εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 34, σελ. 519 - 520
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-519-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 545.000 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1499
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 545.000 δρχ. για την αγορά πινάκων ζωγραφικής από τη έκθεση της ζωγράφου Χρυσούλας Ζώγια.
Τόμος: 34, σελ. 520
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζώγια, Χρυσούλα (1914 - 1992)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-520-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 155.300 δρχ.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1500
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 155.300 δρχ. ως επιστροφή όρου στον έμπορο Απόστολο Μπέλιο.
Τόμος: 34, σελ. 520 - 521
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπέλιος, Απόστολος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9034-520-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 1 / 16/5/1951
Πράξη: Λόγος του Δημάρχου Παναγιώτη Βουγά.
Εισηγητής: Βουγάς, Παναγιώτης
Αριθμός Απόφασης: 1
Περιεχόμενα: Λόγος του Δημάρχου Παναγιώτη Βουγά (κατά την τελευταία του συνεδρίαση ως Δημάρχου) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή τους και έκφραση ευχαριστιών εκ μέρου του Δ.Σ. από τον Γεώργιο Καρτάλη.
Τόμος: 35, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βουγάς, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-1-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 2 / 6/6/1951
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 2
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Στρεφτάρη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 35, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρεφτάρης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-3-2

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 3
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Ιατρούλη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 35, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρούλης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-4-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 4
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 35, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-4-2

Πράξη: Λόγος του Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Λόγος του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Δ.Σ. Βασιλείου Στρεφτάρη.
Τόμος: 35, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρεφτάρης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-5-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 5
Περιεχόμενα: Εκλογή των Θεόδωρου Κλαψόπουλου, Δημητρίου Σδούγκου, Ερνέστου Κούρτιου, Αριστείδη Χασάπη και Κων. Δερβένη ως μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 35, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σδούγκος, Δημήτριος
Κούρτιος, Ερνέστος
Χασάπης, Αριστείδης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-6-2

Πράξη: Εκλογή μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 6
Περιεχόμενα: Εκλογή των Αχιλλέα Παπασταύρου και Παναγιώτη Βακαλούδη ως αναπληρωματικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 35, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταύρου, Αχιλλέας
Βακαλούδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-7-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 3 / 27/6/1951
Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 7
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 19 ημερομισθίων εργατοτεχνιτών για τη βεβαίωση και είσπραξη των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου, του τέλουε φρουταγοράς και των Δημοτικών Σφαγείων και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-10-2

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 8
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 11 ημερομισθίων εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου (Νεκροταφείο, κήποι, δενδροστοιχίες, δημοτικό φυτώριο, αμαξοστάσιο, φόρτωση αυτοκινήτων) για 3 μήνες και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 12 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ψιάρρης, Δημήτριος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-12-4

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.300.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 9
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.300.000 δρχ. για την αγορά πίνακα ζωγραφικής του Αθηναίου ζωγράφου κ. Φωτάκη.
Τόμος: 35, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φωτάκης, Νικόλαος Γ. (1904 - 1959)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-15-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου εργατών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 10
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 12 εργατών για την καταπολέμηση των κωνωποειδών με την επίβλεψη του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου και καθορισμός του ημερομισθίου τους. Σύσταση Επιτροπής για τις συνεννοήσεις με το Υγειονομικό Κέντρο.
Τόμος: 35, σελ. 16 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κούρτιος, Ερνέστος
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος -- Επιτροπές
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στουρνάρας, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-16-5

Πράξη: Ενοικίαση των δικαιωμάτων των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 11
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση των δικαιωμάτων των Δημοτικών Σφαγείων για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και ορισμός της προσφοράς.
Τόμος: 35, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Σφαγείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-20-1

Πράξη: Καταβολή δώρου Πάσχα στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 12
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους συνταξιούχους του Δήμου δώρου ίσου με το μισό των αποδοχών τους λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 35, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-20-2

Πράξη: Ενοικίαση σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 13
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και ορισμός της προσφοράς.
Τόμος: 35, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-21-1

Πράξη: Ενοικίαση του τέλους της Φρουταγοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 14
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την ενοικίαση του τέλους της φρουταγοράς του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και ορισμός της προσφοράς.
Τόμος: 35, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-21-2

Πράξη: Ενοικίαση του δικαιώματος διαλογής διαφόρων υλών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 15
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης της μονοετούς ενοικίασης του δικαιώματος διαλογής διαφόρων υλών από το χώρο αποθήκευσης απορριμμάτων έναντι των Νέων Αλυκών στη θέση Μπουρμπουλήθρα και ορισμός της προσφοράς.
Τόμος: 35, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-22-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 16
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατήρησης των 34 εκθέτων του Δήμου για το Μάρτιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-22-2

Πράξη: Έγκριση της ισχύος του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 17
Περιεχόμενα: Έγκριση της ισχύος του προϋπολογισμού του Δήμου της χρήσης 1950 - 1951, από τις 1/7/1951 έως τη ψήφιση του νέου προϋπολογισμού.
Τόμος: 35, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-23-1

Πράξη: Εισαγωγή ποσού στον προϋπολογισμό από διάφορες εισπράξεις.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 18
Περιεχόμενα: Έγκριση της εισαγωγής του επιπλέον προκύψαντος ποσού από εισπράξεις στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφορά του σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα καθώς και στο αποθεματικό.
Τόμος: 35, σελ. 23 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-23-4

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 19
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Μάρτιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-26-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 20
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή ενός μισθού στον αρχιμουσικό, στον επιστάτη και στην καθαρίστρια λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 35, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-26-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 21
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη συμπλήρωση, προέκταση, περίφραξη των παρειών, ηλεκτρική εγκατάσταση και ελαιοχρωματισμό της εξέδρας που τοποθετήθηκε στον παραλιακό χώρο και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-26-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 22
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1950 - 1951.
Τόμος: 35, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-26-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 23
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία υφάσματος σε δύο υπαλλήλους της.
Τόμος: 35, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-27-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 24
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Απρίλιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-28-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 25
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Μάϊο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-28-1

Πράξη: Διορισμός μελών του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 26
Περιεχόμενα: Διορισμός των Σωκράτη Παπαϊωάννου, Βασ. Κόντη, Μαρ. Λυμπέρη και Δημ. Μουρτζόπουλου ως μελών του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 35, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Σωκράτης
Κόντης, Βασίλειος
Λυμπέρης, Μαργαρίτης
Μουρτζόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-28-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 27
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στον κλητήρα του νοσοκομείου των οδοιπορικών του εντός της πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-29-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 28
Περιεχόμενα: Έγκριαη πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Τόμος: 35, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-30-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 29
Περιεχόμενα: Έγκριαη πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος της πλειοδοτικής δημοπρασίαςτης τριετούς ενοικίασης ενός καταστήματος του νοσοκομείου στα Παλαιά προς 150.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 35, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-30-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 30
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στον Αθ. Χρονόπουλο μηνιαίας αποζημίωσης για τις υπηρεσίες του από 1/9/1950 έως 15/4/1951.
Τόμος: 35, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χρονόπουλος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-30-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 31
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέματος της ημερήσιας διάταξης της λήψης απόφασης περί εκτέλεσης της Υπηρεσίας καθαριότητας της πόλης για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 35, σελ. 31 - 32
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ψιάρρης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Υπηρεσία Καθαριότητας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-31-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρου φυματικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 32
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέματος της ημερήσιας διάταξης της λήψης απόφασης για την οικονομική ενίσχυση του απόρου φυματικού Ιω. Μπαξεβανόπουλου και χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 32 - 35
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Κούρτιος, Ερνέστος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Σδούγκος, Δημήτριος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπαξεβανόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-32-4

Πράξη: Αγορά φερέτρων υπέρ των απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 33
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέματος της ημερήσιας διάταξης της λήψης απόφασης για την καταβολή σε φερετροποιό του ποσού των 550.000 δρχ. για την αγορά δέκα φερέτρων υπέρ απόρων της πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 35 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-35-2

Πράξη: Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 34
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης προς την κυβέρνηση για μη κατάγηση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 36 - 37
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-36-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 35
Περιεχόμενα: Καθορισμός από 1/6/1951 των εξόδων παράστασης του Δημάρχου σε 1.800.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 35, σελ. 37 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Κούρτιος, Ερνέστος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-37-3

Πράξη: Προμήθεια καυσίμων των αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 36
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Φαφίτης, Οδυσσέας
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-39-2

Πράξη: Αναβολή της εκλογής των μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 37
Περιεχόμενα: Αναβολή της εκλογής των μελών του Αδελφάτου του Αχιλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 35, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-40-2

Πράξη: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Στέγασης Πολεμοπαθών Αστών Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 38
Περιεχόμενα: Ορισμός του Νικ. Παπαγεωργίου ως εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Στέγασης Πολεμοπαθών Αστών Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Στέγασης Πολεμοπαθών Αστών Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-41-2

Πράξη: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Μαθητικών Συσσιτίων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 39
Περιεχόμενα: Ορισμός της Αικ. Παπαζαφείρη ως εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Τόμος: 35, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών Δημοτικής Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-42-1

Πράξη: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τοπική Επιτροπή Τουρισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 40
Περιεχόμενα: Ορισμός του Κίτσου Μακρή ως εκπροσώπου του Δήμου στην Τοπική Επιτροπή Τουρισμού Βόλου - Πηλίου.
Τόμος: 35, σελ. 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τουρισμός -- Επιτροπές
Τοπική Επιτροπή Τουρισμού
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-42-1

Πράξη: Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 41
Περιεχόμενα: Ορισμός του Εμμανουήλ Παντελίδη ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας και του Οδυσσέα Φαφίτη ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 35, σελ. 42 - 43
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νομαρχία Μαγνησίας. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-42-2

Πράξη: Καθορισμός προσωπικού του Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 42
Περιεχόμενα: Καθορισμός των οργανικών θέσεων και αποδοχών του προσωπικού του Νεκροταφείου από 1/7/1951.
Τόμος: 35, σελ. 43 - 44
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Ψιάρρης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-43-2

Πράξη: Έγκριση προμήθειας φαρμάκων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 43
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 35, σελ. 44 - 46
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-44-3

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.213.170 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 44
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.213.170 δρχ. για την παράθεση γεύματος, διαμονής και μεταφορικών στον Γάλλο εμπειρογνώμονα για το θέμα της ύδρυσης κ. Μπρινότ.
Τόμος: 35, σελ. 46 - 47
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ψιάρρης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Πραγματογνωσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-46-2

Πράξη: Απόρριψη αγοράς φορτηγού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 45
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης περί αγοράς του εκποιούμενου από το δημόσιο παλαιού φορτηγού αυτοκινήτου.
Τόμος: 35, σελ. 47 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-47-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στην Υπηρεσία Μηχανικής Καλλιέργειας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 46
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στην Υπηρεσία Μηχανικής Καλλιέργειας της δαπάνης 645.721 δρχ. για χωματουργική διαμόρφωση και ισοπέδωση κοινόχρηστων χώρων.
Τόμος: 35, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Υπηρεσία Μηχανικης Καλλιέργειας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-48-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 160.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 47
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 160.000 δρχ. για προσφορά αναμνηστικών λευκωμάτων στον Αν. Παπάγο και τον Κυβερνήτη του Εκπαιδευτικού του Β.Ν. "Αρματωλός".
Τόμος: 35, σελ. 49 - 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπάγος, Αλέξανδρος (1883 - 1955)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-49-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου στο συμβασιούχο μηχανικό.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 48
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δώρου στο συμβασιούχο μηχανικό του Δήμου Πέτρου Φλαμπούρη λόγω των εορτών του Πάσχα.
Τόμος: 35, σελ. 50
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-50-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 49
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και παραπομπή σε αυτή της αίτησης του Δημοσθένη Γατζόπουλου περί ονοματοθεσίας μιας οδού με το όνομα του πατρός του Νικ. Γατζόπουλου.
Τόμος: 35, σελ. 50 - 51
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία -- Δρόμοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γατζόπουλος, Δημοσθένης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-50-2

Πράξη: Αναβολή της λήψης απόφασης σε αίτηση των Κυλινδρόμυλων Λούλη.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 50
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης στην αίτηση της ΑΕ "Κυλινδρόμυλος Λούλη" περί εγκατάστασης συσκευής απορρόφησης σίτου και διαμόρφωσης τμήματος οδοστρώματος της υπ.αριθ. 104 οδού.
Τόμος: 35, σελ. 51 - 53
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Ανώνυμη Εταιρεία Κυλινδρόμυλων Λούλη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-51-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 51
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου προς αντιμετώπιση των δαπανών μετάβασης των αθλητών στην Αθήνα για πανελλήνιους αγώνες.
Τόμος: 35, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-53-1

Πράξη: Εκποίηση έκτασης στις Αλυκές.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 52
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1360/1951 απόφασης περί εκποίησης δημοτικής έκτασης στις Αλυκές.
Τόμος: 35, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Πωλήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-53-2

Πράξη: Αναβολή των απολογισμών του Δήμου και του Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 53
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης στο θέμα της έγκρισης των απολογισμών του Δήμου και του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου της χρήσης 1949 - 4950 προς κατατοπισμό των μελών του Δ.Σ. και λήψη απόφασης σε προσεχές Δ.Σ.
Τόμος: 35, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-54-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 54
Περιεχόμενα: Σύσταση πενταμελών Επιτροπών :1) Παρακολούθησης Προϋπολογισμού - Απολογισμού - Οικονομικών εν γένει του Δήμου, 2) Δημοτικών δικαιωμάτων , τελών , εξεύρεσης πόρων του Δήμου, 3) Υγείας εν γένει, 4) Καθαριότητας, Καταβρέγματος, Φωτισμού, 5) Νεκροταφείου και 6) Καλλιτεχνική Επιτροπή.
Τόμος: 35, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-54-2

Πράξη: Παράκληση προς τη Διεύθυνση Τελωνείου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 55
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής και παράκλησης προς τη Διεύθυνση του Τελωνείου Βόλου τα αποβιβαζόμενα ελεύθερα εμπορεύματα στους τομείς Α και Β να μη ζυγίζονται στην πλάστιγγα του Δημόσιου Τελωνείου.
Τόμος: 35, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τελωνεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Τελωνείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-55-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 4 / 2/7/1951
Πράξη: Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Φιλοδασική Επιτροπή.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 56
Περιεχόμενα: Ορισμός του Παναγιώτη Βακαλούδη ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Φιλοδασική Επιτροπή Νομού Μαγνησίας.
Τόμος: 35, σελ. 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλοδασική Επιτροπή Νομού Μαγνησίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλούδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-57-1

Πράξη: Αναβολή του απολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 57
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του Ταμείου του Δήμου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950.
Τόμος: 35, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-57-2

Πράξη: Εκλογή των μελών του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 58
Περιεχόμενα: Εκλογή των μελών του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 35, σελ. 58 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Γεώργιος
Λάμπρου, Κωνσταντίνος
Τσούκας, Σωτήριος
Χριστοδούλου, Φίλιππος
Ευαγγελόπουλος, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-58-4

Πράξη: Αναβολή του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 59
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1949 - 1950 και σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχό του.
Τόμος: 35, σελ. 61
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Οικονομίδης, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-61-1

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 60
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου έκτακτης καθαριότητας των οδών από ημερομίσθιους εργάτες (15) για 3 μήνες και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-61-2

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης των Κυλινδρόμυλων Λούλη.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 61
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης της ΑΕ "Κυλινδρόμυλοι Λούλη" για χορηγία άδειας εγκατάστασης συσκευής εκφόρτωσης σίτου μπροστά από τον κυλινδρόμυλο.
Τόμος: 35, σελ. 62 - 72
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Χασάπης, Αριστείδης
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σδούγκος, Δημήτριος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Ανώνυμη Εταιρεία Κυλινδρόμυλων Λούλη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-62-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 5 / 17/8/1951
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 62
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέματος της ημερήσιας διάταξης της έγκρισης πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή τριμελούς εκτελεστικής Επιτροπής.
Τόμος: 35, σελ. 73 - 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-73-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 63
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέματος της ημερήσιας διάταξης της έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή Επιτροπής για την προμήθεια με μειοδοτικό διαγωνισμό των αναγκαίων για το νοσοκομείο.
Τόμος: 35, σελ. 74
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-74-1

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 64
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου της χρήσης 1949 - 1950 και παραπομπή του στο ελεγκτικό συνέδριο.
Τόμος: 35, σελ. 74 - 84
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καραθανάσης, Αντώνιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-74-11

Πράξη: Σύσταση συνεργείου εργατών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 65
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 12 εργατών για την καταπολέμηση των κωνωποειδών με την επίβλεψη του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 84 - 87
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Χασάπης, Αριστείδης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-84-4

Πράξη: Αύξηση αποδοχών στους συνταξιούχους του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 66
Περιεχόμενα: Απόφαση για χορηγία από 1/6/1951 και εξής στους συνταξιούχους του Δήμου αύξησης 30% επί της καταβαλόμενης σύνταξης, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 35, σελ. 87 - 88
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-87-2

Πράξη: Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 67
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταβολής καθ' υπέρβαση δαπανών ύψους 12.893.071 δρχ. σε διάφορα άρθρα του προϋπολογισμού της χρήσης 1949 - 1950.
Τόμος: 35, σελ. 88 - 89
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-88-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 68
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 2.500.000 δρχ. για το β΄εξάμηνο του οικονομικού έτους 1950 - 1951 από τον υπάλληλο Αντ. Μαύρο.
Τόμος: 35, σελ. 89 - 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαύρος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-89-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 69
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων έως 25.000 δρχ. σε κάθε άπορη οικογένεια του Δήμου και χορηγία πίστωσης 6.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 90
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-90-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 70
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατήρησης των 32 εκθέτων του Δήμου για το Απρίλιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 90 - 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-90-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 71
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατήρησης των 30 εκθέτων του Δήμου για το Μάϊο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-91-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 72
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατήρησης των 30 εκθέτων του Δήμου για το Ιούνιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 91
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-91-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 585.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 73
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 585.000 δρχ. για τα έξοδα μνημόσυνου υπέρ της Μαρίας Σκενδεράνη.
Τόμος: 35, σελ. 92
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-92-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 780.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 74
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 780.000 δρχ. για τα έξοδα φιλοξενίας και παράθεσης γεύματος σε μηχανικό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων που επισκέφτηκε την πόλη του Βόλου για το θέμα της ύδρευσης.
Τόμος: 35, σελ. 92 - 93
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Πραγματογνωσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-92-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 585.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 75
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 585.000 δρχ. για τα έξοδα υποδοχής και δεξίωσης Κύπριων αγροτών.
Τόμος: 35, σελ. 93
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Κύπρος -- Αγρότες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-93-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 76
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 200.000 δρχ. για τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην Πορταριά των δοκίμων του πολεμικού πλοίου "Αρματωλός".
Τόμος: 35, σελ. 93 - 94
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελληνικός Στόλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-93-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.779.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 77
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.779.000 δρχ. για έξοδα δεξίωσης 17 Τούρκων φοιτητών από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι επισκέφτηκαν την πόλη του Βόλου με τους τρεις Έλληνες καθηγητές τους.
Τόμος: 35, σελ. 94 - 95
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-94-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 78
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου προς αντιμετώπιση των δαπανών μετάβασης των αθλητών στα Ιωάννινα για πανελλήνιους αγώνες.
Τόμος: 35, σελ. 95 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-95-2

Πράξη: Απόριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 79
Περιεχόμενα: Απόριψη της αίτησης της Παναγιώτας Γεωργίου για οικονομική ενίσχυση από το Δήμο.
Τόμος: 35, σελ. 96 - 97
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στουρνάρας, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργίου, Παναγιώτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-96-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 80
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Ασπασίας Στράκα.
Τόμος: 35, σελ. 97 - 98
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Κούρτιος, Ερνέστος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στράκα, Ασπασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-97-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 81
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Αλεξ. Βελανόπουλου για οικονομική ενίσχυση από το Δήμο με σκοπό την μετάβασή του στην Αθήνα για εγχείρηση.
Τόμος: 35, σελ. 98 - 99
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στουρνάρας, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελανόπουλος, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-98-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 82
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου Κων. Γανωτή.
Τόμος: 35, σελ. 99 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Ερνέστος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γανωτής, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-99-2

Πράξη: Μεταφορά απόρων νεκρών στο Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 83
Περιεχόμενα: Ανάθεση στον εργολάβο κηδειών και φερετροποιό Δ. Βατσαρέα της μεταφοράς των απόρων νεκρών από το Νοσοκομείο ή όπου αλλού στο Νεκροταφείο.
Τόμος: 35, σελ. 100 - 101
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-100-2

Πράξη: Μετάβαση Δημαρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 84
Περιεχόμενα: Εγγραφή ως θέματος της ημερήσιας διάταξης της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 10/8/1951.
Τόμος: 35, σελ. 101
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-101-1

Πράξη: Έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 85
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και διαλογική συζήτηση ανάμεσα στους Δημοτικούς Συμβούλους.
Τόμος: 35, σελ. 101 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Χασάπης, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1951 - 1952
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-101-30

Πράξη: Έγκριση δωρεάν χορηγίας 4 κάρων απορριμμάτων στους λαχανοπαραγωγούς.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 86
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν χορηγίας 4 κάρων απορριμμάτων ως αποζημίωση σε λαχανοπαραγωγούς που υπέστησαν ζημιά όταν άλογο του Δήμου κατέστρεψε τους πάγκους με λαχανικά.
Τόμος: 35, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-130-2

Πράξη: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 87
Περιεχόμενα: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών της πόλης για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 στο ποσό των 500.000.000 δρχ.
Τόμος: 35, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-131-1

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στον απολυθέντα Γενικό Γραμματέα.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 88
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον απολυθέντα Γενικό Γραμματέα του Δήμου για υπηρεσίες από 9/4/1951 έως 30/6/1951.
Τόμος: 35, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-131-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στον απολυθέντα Γενικό Γραμματέα.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 89
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον απολυθέντα Γενικό Γραμματέα του Δήμου για υπηρεσίες από 1/7/1951 έως 30/7/1951.
Τόμος: 35, σελ. 132 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-132-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 6 / 21/8/1951
Πράξη: Επιβολή τέλους ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 90
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 1242 του 1950 απόφασης με πρόσθεση στο επιβληθέν τέλος λόγω ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών άλλων δύο κλάσεων από το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής.
Τόμος: 35, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-135-2

Πράξη: Επιβολή τέλους για τη χρήση δημοτικών οδών, πλατειών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 91
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1195 του 1950 απόφασης περί επιβολής τέλους για τη χρήση δημοτικών οδών, πλατειών και εν γένει δημοτικών χώρων από πλανόδιους και στατικούς φωτογράφους.
Τόμος: 35, σελ. 136 - 137
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-136-2

Πράξη: Επιβολή τέλους σε κάθε ιδιοκτήτη των εγκατεστημένων βενζινοαντλιών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 92
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής ετήσιου τέλους 1.500.000 δρχ. ετησίως σε κάθε ιδιοκτήτη των εγκατεστημένων βενζινοαντλιών λόγω χρήσης των πεζοδρομίων του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 137 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-137-2

Πράξη: Επιβολή τέλους χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 93
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 878 του 1949 απόφασης και επιβολή για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου και έγκριση του υποβληθέντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τόμος: 35, σελ. 138 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-138-6

Πράξη: Συζήτηση επί του προϋπολογισμού
Εισηγητής: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Περιεχόμενα: Συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952
Τόμος: 35, σελ. 160 - 197
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1951 - 1952
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-160-38

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 7 / 23/8/1951
Πράξη: Καταβολή επιδόματος στους έκτακτους υπαλλήλους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 94
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους έκτακτους υπαλλήλους του Δήμου ποσού ίσου με το μισό του βασικού μισθού τους.
Τόμος: 35, σελ. 144 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-144-2

Πράξη: Επιβολή εισφοράς ποσού από τους κατοίκους της πόλης για την εκτέλεση έργων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 95
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 εισφοράς ποσού 1.000.000 δρχ. από τους κατοίκους της πόλης προς ενίσχυση των οικονομικών του Δήμου για την εκτέλεση έργων. Καθορισμός του ανώτατου ποσού της εισφοράς σε 15.000.000 δρχ. και αναγραφή του ποσού ως εσόδου του προϋπολογισμού της χρήσης 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 145 - 147
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Χασάπης, Αριστείδης
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-145-3

Πράξη: Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Συμβούλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 96
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 1, άρθρο 3 για τα έξοδα κίνησης του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων εντός της περιφέρειας του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 147 - 148
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-147-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 8 / 27/8/1951
Πράξη: Έξοδα κίνησης κτηνιάτρου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 97
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 13, άρθρο 3 για την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης του κτηνιάτρου.
Τόμος: 35, σελ. 149 - 150
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1907-1957)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-149-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 98
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Θηρεσίας Κρυτσάκη.
Τόμος: 35, σελ. 150 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρυτσάκη, Θηρεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-150-2

Πράξη: Επιβολή τέλους αποκομιδής απορριμμάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 99
Περιεχόμενα: Τροποποίηση και αύξηση για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής του επιβληθέντος τέλους αποκομιδής απορριμμάτων και ψήφιση του ειδικού κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης.
Τόμος: 35, σελ. 151 - 158
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-151-8

Πράξη: Έγκριση της αθλοθέτησης κολυμβητικών αγώνων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 100
Περιεχόμενα: Έγκριση της αθλοθέτησης των κολυμβητικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Βόλου και της αγοράς ενός κυπέλλου.
Τόμος: 35, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-158-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 9 / 28/8/1951
Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 101
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 (1/7/1951 - 30/6/1952).
Τόμος: 35, σελ. 159 - 160
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1951 - 1952
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-159-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 102
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου με 270.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 35, σελ. 197
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-197-1

Πράξη: Προμήθεια καυσίμων των αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 103
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου, άνευ δημοπρασίας και έγκριση διάθεσης οόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 7 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 197 - 198
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-197-2

Πράξη: Επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 104
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας διάθεσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 4 για την αξία των υλικών και την εργασία επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 198 - 199
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-198-2

Πράξη: Ημερομίσθια προσωπικού του Βρεφοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 105
Περιεχόμενα: Καθορισμός του ημερομισθίου του ημερομίσθιου προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου από 1/7/1951 και εξής.
Τόμος: 35, σελ. 199
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-199-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 10 / 28/9/1951
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου των Βασ. Κόντη (πρωτεργάτη της μουσικής κίνησης) και Κ. Γκέσκου (διαπρεπή ζωγράφου) και πρόταση να τιμηθούν τα δύο αυτά πρόσωπα.
Τόμος: 35, σελ. 201 - 202
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόντης, Βασίλειος
Γκέσκος, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-201-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 106
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 11 ημερομίσθιων εργατοτεχνιτών για την κανονική λειτουργία εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου: 1) Νεκροταφείου, 2) κήπων - δενδροστοιχίων, 3) λειτουργία αμαξοστασίου, 4) φόρτωση αυτοκινήτων για έξι μήνες από 1/10/1951 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 202 - 203
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-202-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 107
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την μελέτη διοργάνωσης εμποροπανήγυρης της 6ης Αυγούστου από τους Κ. Μακρή, Θ. Κλαψόπουλο, Εμ. Ζαχαριουδάκη, Αρ. Στουρνάρα και Νικ. Αναγνώστου.
Τόμος: 35, σελ. 203 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-203-2

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 108
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 27 ημερομισθίων εργατοτεχνιτών για τη βεβαίωση και εισπραξη των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου, του τέλους τη χρήσης της Δημοτικής Φρουταγοράς, των Δημοτικών Σφαγείων, του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων, ερανικής εισφοράς κλπ. από 9/10/1951 μέχρι το τέλος Μαρτίου 1953 και καθορισμός του ημερομισθίου τους σύμφωνα με κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
Τόμος: 35, σελ. 204 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-204-3

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 109
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1950 -1951(1/7/1950 - 31/8/1951) ως καλώς εχόντων και επωφελών και παραπομπή τους στην κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου.
Τόμος: 35, σελ. 206 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-206-9

Πράξη: Έξοδα αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 110
Περιεχόμενα: Έγκριση της συνταχθείσας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διακήρυξης περί διενέργειας δημοπρασίας για την προμήθεια νέων ελαστικών επισώστρων με τους αεροθαλάμους τους και καλυπτρών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-214-2

Πράξη: Ανάγκη αποκομιδής των αμμωδών υλικών που συγκεντρώθηκαν από τα νερά της πλημμύρας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 111
Περιεχόμενα: Αναγνώριση και βεβαίωση της επιτακτικής ανάγκης για την εκτέλεση της εργασίας αποκομιδής των αμμωδών υλικών που συγκεντρώθηκαν από τα νερά της πλημμύρας, με την επίβλεψη της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου και ψήφιση πίστωσης 25.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 215 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Αναγνώστου, Νικόλαος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλημμύρες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-215-3

Πράξη: Απόφαση για ανακαίνιση οδού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 112
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανακαίνιση της οδού Ιάσονος από την Ιωλκού εως την Αγίου Νικολάου και των ενδιάμεσων κάθετων οδών από την παραλία έως την οδό Δημητριάδος και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης ανακαίνισης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 217 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Αναγνώστου, Νικόλαος
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-217-3

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 113
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 31 εκθέτων του Δήμου για το Ιούλιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-219-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 114
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 33 εκθέτων του Δήμου για το Αύγουστο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-220-1

Πράξη: Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Διοικητική Επιτροπή της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 115
Περιεχόμενα: Ορισμός του Παναγιώτη Βακαλούδη ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Διοικητική Επιτροπή της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου. Διοικητική Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλούδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-220-2

Πράξη: Χορηγία υφάμσατος στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 116
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στους υπαλλήλους του Δήμου του αντιτίμου του χορηγηθέντος στους δημοσίους υπαλλήλους υφάσματος. Ακολουθεί κατάλογος των δικαιούχων.
Τόμος: 35, σελ. 221 - 226
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-221-6

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 117
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την τροποποίηση άρθρου του ισχύοντος Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας της.
Τόμος: 35, σελ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-226-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 118
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 1951 -1952.
Τόμος: 35, σελ. 226 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Φαφίτης, Οδυσσέας
Οικονομίδης, Κυριάκος
Χασάπης, Αριστείδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-226-3

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 119
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής με σκοπό την μελέτη του ζητήματος της επαναλειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 35, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κούρτιος, Ερνέστος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Θέατρα -- Επιτροπές
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-228-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας υφάμσατος σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 120
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε 13 υπαλλήλους του Δήμου που διορίστηκαν κατόπιν διαγωνισμού του αντιτίμου του χορηγηθέντος στους δημοσίους υπαλλήλους υφάσματος.
Τόμος: 35, σελ. 229 - 232
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Χασάπης, Αριστείδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-229-4

Πράξη: Έγκριση καταβολής 67.646 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 121
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 67.646 δρχ. ως επιστροφή φόρου κληρονομιάς αχρεωστήτως κατεβληθέντος στην Μαρία, σύζυγο Ευαγγέλου Τσίπρα.
Τόμος: 35, σελ. 232 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσίπρα, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-232-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 122
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής παραλαβής της πάσης φύσεως εκτελούμενων έργων από το Δήμο από 8.000.001 έως 80.000.000 δρχ. από τους Οδ. Φαφίτη και Πέτρου Φλαμπούρη και ενός μέλους ορισμένου από το Νομάρχη.
Τόμος: 35, σελ. 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
Φλαμπούρης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-233-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοπριάς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 123
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου κοπριάς από την υπάρχουσα στο χώρο του φωταερίου για τη λίπανση του κήπου του.
Τόμος: 35, σελ. 233 - 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-233-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 124
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 8 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Τόμος: 35, σελ. 234
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-234-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 125
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 5 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 234 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-234-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 126
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 11 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών.
Τόμος: 35, σελ. 235 - 236
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-235-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 127
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για έγκριση του απολογισμού του ταμία του Δήμου Θ. Κοκκωνίδη της χρήσης 1949 - 1950 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 35, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκκωνίδης, Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-236-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 128
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υλικού από τη διαχειρίστρια Μ. Θεολογοπούλου της χρήσης 1949 - 1950 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 35, σελ. 236 - 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεολογοπούλου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-236-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 129
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υλικού από το διαχειριστή φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού της χρήσης 1949 - 1950 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 35, σελ. 237
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-237-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 130
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης υλικού από το διαχειριστή τροφίμων Κλ. Τσαπή της χρήσης 1949 - 1950 ως καλώς έχοντος.
Τόμος: 35, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσαπής, Κλ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-237-2

Πράξη: Έγκριση χορηγίας υφάσματος στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 131
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στους υπαλλήλους του Δήμου του αντιτίμου του χορηγηθέντος στους δημοσίους υπαλλήλους υφάσματος. Ακολουθεί κατάλογος των δικαιούχων.
Τόμος: 35, σελ. 238 - 240
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-238-3

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 132
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή ενός μισθού στον αρχιμουσικό, στον επιστάτη και στην καθαρίστρια λόγω της εορτής του δεκαπενταύγουστου.
Τόμος: 35, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-240-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 133
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή αποζημίωσης των μουσικών για τον μήνα Ιούνιο.
Τόμος: 35, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-240-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 134
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή αποζημίωσης των μουσικών για τον μήνα Ιούλιο.
Τόμος: 35, σελ. 240 - 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-240-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 135
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή αποζημίωσης των μουσικών για τον μήνα Αύγουστο.
Τόμος: 35, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-241-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 136
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Ιω. Μπουρνόζη ως Αντιπροέδρου του Αδελφάτου.
Τόμος: 35, σελ. 241
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-241-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 137
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 150.000 δρχ. για αγορά 10 εισιτηρίων για τη γιορτή υπέρ της ενίσχυσης του Σωματείου Φίλοιτου Στρατού και του Ραδιοφωνικού Σταθμού των ενόπλων δυνάμεων Θεσσαλίας.
Τόμος: 35, σελ. 241 - 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωματείο Φίλοι του Στρατού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-241-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης δημοτικού υπαλλήλου στη Λάρισα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 138
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του μονίμου δημοτικού υπαλλήλου Θ. Σιάτρα στη Λάρισα για εκτέλεση δημοτικής υπηρεσίας (Στρατολογικής).
Τόμος: 35, σελ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-242-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αντιτίμου υφάσματος σε τρεις οδηγούς του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 139
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε τρεις οδηγούς του Δήμου του αντιτίμου του χορηγηθέντος στους δημόσιους υπαλλήλους υφάσματος υπό τύπου βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης 900.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 242 - 243
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-242-2

Πράξη: Έξοδα οδοποιίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 140
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 50 τόνων ασφάλτου για τις ανάγκες της οδοποιίας και ψήφιση πίστωσης 7.500.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-244-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 11 / 10/11/1951
Πράξη: Ζήτημα ερανικής εισφοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του επικεφαλής του εμπορικού, επαγγελματικού και βιοτεχνικού κόσμου της πόλης Σπ. Τσαλαπάτα για το θέμα της της επιβολής της ερανικής εισφοράς που χαρακτηρίζεται δυσβάσταχτο για την αγορά του Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 246 - 247
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τσαλαπάτας, Σπυρίδων (1886-1967)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-246-2

Πράξη: Έκφραση χαράς για τη συμμετοχή του Γ. Καρτάλη στην κυβέρνηση.
Εισηγητής: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Αριθμός Απόφασης: 141
Περιεχόμενα: Έγκριση της πρότασης σχετικά με την έκφραση χαράς του Δ.Σ. προς τον Γ. Καρτάλη για τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση ως Υπουργού Συντονισμού και έκφραση παράκλησης για καταβολή προσπαθειών υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 248
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισμού
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1907-1957)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-248-1

Πράξη: Έξοδα αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 142
Περιεχόμενα: Έγκριση της άνευ δημοπρασίας αλλά με μειοδοτικό διαγωνισμό της αγορά 10 ελαστικών επισώστρων για την κίνηση των αυτοκινήτων του Δήμου από την αγορά της Αθήνας.
Τόμος: 35, σελ. 248 - 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-248-2

Πράξη: Αναβολή της τροποποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 143
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης επί του θέματος της μερικής τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 249
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1951 - 1952
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-249-1

Πράξη: Ανάθεση είσπραξης τέλους ηλεκτροφωτισμού στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 144
Περιεχόμενα: Επιβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΑΝ 1910/1951 για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους ηλεκτροφωτισμού για την παρεχόμενη από το Δήμο υπηρεσία ηλεκτροφωτίσεως των οδών και πλατειών της πόλης. Η είσπραξη ανατίθεται στην Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 249 - 251
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Χασάπης, Αριστείδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-249-3

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 145
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των δαπανών της Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 251
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-251-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 13.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 146
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 13.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Σχολής Υπομηχανικών.
Τόμος: 35, σελ. 251 - 253
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Σχολή Υπομηχανικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-251-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 147
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 253 - 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
Νυχτερινή Επαγγελματική Τεχνική Σχολή Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-253-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 148
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 37 εκθέτων του Δήμου για το Σεπτέμβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-254-1

Πράξη: Καθαριότητα, ύδρευση και φωτισμός του συνοικισμού Ιωλκού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 149
Περιεχόμενα: Απόφαση για επιμέλεια των ζητημάτων ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού του συνοικισμού Ιωλκού και ανάθεση στον μηχανικό Πέτρο Φλαμπούρη της παρακολούθησης των ζητημάτων αυτών.
Τόμος: 35, σελ. 255 - 257
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-255-3

Πράξη: Ευχή για επίλυση του στεγαστικού ζητήματος του συνοικισμού Ιωλκού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 150
Περιεχόμενα: Υποβολή ευχής προς την κυβέρνηση για επίλυση του στεγαστικού ζητήματος τος συνοικισμού Ιωλκού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για επικοινωνία με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 257 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Στέγαση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-257-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 151
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ. υπέρ της δημοτικής υπαλλήλου Ελένης Περιστέρη λόγω των εξόδων νοσηλείας της.
Τόμος: 35, σελ. 258 - 259
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Περιστέρη, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-258-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε πρώην δημοτικό ιατρό.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 152
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον πρώην δημοτικό ιατρό Δημ. Δαλακιάρη για τις υπηρεσίες του από 1/12/1950 έως 15/2/1951.
Τόμος: 35, σελ. 260 - 261
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατροί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαλακιάρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-260-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε πρώην γραφέα υπάλληλο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 153
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε πρώην γραφέα υπάλληλο Α΄τάξης της διαφοράς μισθού από 10/11/1950 έως 30/5/1951 της οφειλόμενης σύνταξης, αυξημένης κατά 30% για τον Ιούνιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-261-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε πρώην διευθυντή Α΄τάξης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 154
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε πρώην διευθυντή Α΄τάξης της διαφοράς μισθού από 10/11/1950 έως 30/5/1951 της οφειλόμενης σύνταξης, αυξημένης κατά 30% για τον Ιούνιο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 262 - 263
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-262-2

Πράξη: Χορηγία επιδομάτων σε συνταξιούχο του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 154α
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο συνταξιούχο Αγ. Πρατογιάννη δώρου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων του 1950 και του Πάσχα του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πρατογιάννης, Αγησίλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-263-2

Πράξη: Χορηγία υφάσματος σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 155
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας σε 10 υπαλλήλους του Δήμου του αντιτίμου του χορηγηθέντος στους δημοσίους υπαλλήλους υφάσματος.
Τόμος: 35, σελ. 264 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-264-3

Πράξη: Αγορά αδιάβροχων για τους κλητήρες του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 156
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς τριών αδιάβροχων για τις ανάγκες των εξωτερικών υπηρεσιών κλητήρων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης 1.650.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-266-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο νοσοκόμο ίππων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 157
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Δημ. Σταμουλόπουλο, νοσοκόμο ίππων αποζημίωσης τριών μηνών από τις 1/4/1951 έως 30/6/1951.
Τόμος: 35, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-267-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο νοσοκόμο ίππων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 158
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Δημ. Σταμουλόπουλο, νοσοκόμο ίππων αποζημίωσης τριών μηνών από τις 1/7/1951 έως 30/9/1951.
Τόμος: 35, σελ. 268 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-268-3

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε εργολάβο κηδειών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 159
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε εργολάβο κηδειών 480.000 δρχ. για έξι φερέτρων προς ταφή των άπορων νεκρών.
Τόμος: 35, σελ. 270 - 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-270-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 160
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 5 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 271
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημόσια Εμπορική Σχολή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-271-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 161
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 271 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-271-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 162
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 3 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-272-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 163
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-272-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Νυχτερινού Γυμνασίου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 164
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 27, άρθρο 4 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Νυχτερινού Γυμνασίου Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινό Γυμνάσιο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-272-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Δημοτικού Ορφανοτροφείου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 165
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 1 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Δημοτικού Ορφανοτροφείου Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 273 - 274
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-273-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 166
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 2 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Βρεφικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-274-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Παιδικής Στέγης Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 167
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 3 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Παιδικής Στέγης Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 274 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Παιδική Στέγη Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-274-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 168
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 4 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-275-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Αθλητικού Ομίλου Κένταυρος.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 169
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 6 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αθλητικού Ομίλου "Κένταυρος".
Τόμος: 35, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Αθλητικός Σύλλογος "Κένταυρος"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-275-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου Εθνικός.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 170
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 7 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου "Εθνικός".
Τόμος: 35, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Αθλητικό Σωματείο "Εθνικός"
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-275-2

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 171
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 9 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Τόμος: 35, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-276-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Λαϊκής Βιβλιοθήκης "Τρεις Ιεράρχες".
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 172
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 10 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Λαϊκής Βιβλιοθήκης "Τρεις Ιεράρχες".
Τόμος: 35, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Βιβλιοθήκες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βιβλιοθήκη Τριών Ιεραρχών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-276-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού των Αγίων Αναργύρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 173
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 30, άρθρο 12 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού των Αγίων Αναργύρων για την αποπεράτωσή του.
Τόμος: 35, σελ. 276 - 277
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-276-2

Πράξη: Μισθοδοσία νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 174
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 25, άρθρο 1 για την αμοιβή της νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Τόμος: 35, σελ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-277-1

Πράξη: Διάθεση πίστωσης υπέρ του 9ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 175
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης τμηματικώς και εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 23, άρθρο 9 ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του 9ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιών.
Τόμος: 35, σελ. 277 - 278
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-277-2

Πράξη: Έξοδα εξοπλισμού εργατών καθαριότητας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 176
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 11, άρθρο 13 για φόρμες εργασίας, υποδήματα οδοκαθαριστών και εργατών κίνησης και φόρτωσης αυτοκινήτων με μειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 35, σελ. 278 - 279
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-278-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 177
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.500.000 δρχ. για την αγορά καλλιτενικού πίνακα του βολιώτη ζωγράφου Κ. Ζήση.
Τόμος: 35, σελ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζήσης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-279-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 178
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων ειδών από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό από1/7/1951 έως 30/9/1951.
Τόμος: 35, σελ. 279 - 280
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-279-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 179
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων ειδών από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό από 1/10/1951 έως 31/12/1951.
Τόμος: 35, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-280-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 180
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον κλητήρα για οδοιπορικά έξοδα.
Τόμος: 35, σελ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-280-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 181
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παραμονή στις θέσεις τους των κατεχόντων και άλλης έμμισθης θέσης ιατρών του νοσοκομείου και καταβολή σε αυτούς των καθυστερούμενων αποδοχών τους.
Τόμος: 35, σελ. 280 - 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-280-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 182
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναγραφή στον προϋπολογισμό του ειδικής πίστωσης για την καταβολή στο προσωπικό του αντιτίμου του χορηγηθέντος στους δημόσιους υπαλλήλους.
Τόμος: 35, σελ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-281-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 183
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επιστροφή σε δικαιούχο ποσού αντιτίμου εγχειρίστρων και μη δεδουλευμένων 10 ημερών νοσηλείων.
Τόμος: 35, σελ. 281 - 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-281-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 184
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής διαχείρισης των εισπράξεων του ναού του νοσοκομείου.
Τόμος: 35, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-282-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 185
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό ενός μέλους του Αδελφάτου για τον έλεγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών πληρωμής.
Τόμος: 35, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-282-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 186
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη βελτίωση του συσσιτίου των εσωτερικών ιατρών του νοσοκομείου.
Τόμος: 35, σελ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-282-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 187
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό της Ισμήνης Παπανικολάου ως αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα του νοσοκομείου.
Τόμος: 35, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπανικολάου, Ισμήνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-283-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 188
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής προς αχρήστευση και καταστροφή του ακατάλληλου για το νοσοκομείο υλικού.
Τόμος: 35, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-283-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 189
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης που αφορά στα εκδιδόμενα από τους Δημάρχους και Προέδρους πιστοποιητικά απορίας για την εισαγωγή απόρων ασθενών στο νοσοκομείο.
Τόμος: 35, σελ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-283-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 190
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έκφραση ευχαριστιών προς την Αμερικανική Υγειονομική Αποστολή και το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για το δωρεάν χορηγηθέν υγειονομικό και χειρουργικό υλικό.
Τόμος: 35, σελ. 283 - 284
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Αμερικανική Υγειονομική Αποστολή
Ελλάς. Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-283-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 191
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα με το δημοτικό υπάλληλο Θ. Σιάτρα για το έκτακτο Συνέδριο των Δημάρχων και Κοινοταρχών της Ελλάδος την 25η Νοεμβρίου 1951.
Τόμος: 35, σελ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Συνέδρια
Συνέδριο Δημάρχων και Κοινοταρχών Ελλάδος (1951 : Αθήνα)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Γεώργιος
Σιάτρας, Θωμάς
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-284-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 12 / 12/11/1951
Πράξη: Εισήγηση του επικεφαλής των οπωροπωλών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του επικεφαλής των οπωροπωλών κ. Μεταξά, ο οποίος εκθέτει την αδυναμία τους να προβούν στην εκτέλεση των διαρρυθμίσεων των υποστέγων που υπέδειξε η Αστυνομία Τουρισμού.
Τόμος: 35, σελ. 286
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-286-1

Πράξη: Ζήτημα απόφραξης οδού Παγασών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Εισήγηση επιτροπής εργατών και κατοίκων των συνοικιών πλησίον της οδού Παγασών, η οποία εκθέτει το θέμα που προέκυψε μετά τη συγκατάθεση του Δημάρχου με έγγραφο στην Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας για την απόφραξη της οδού Παγασών.
Τόμος: 35, σελ. 286 - 287
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παγασών)
Θεσσαλία -- Σιδηρόδρομοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Εταιρεία Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-286-2

Πράξη: Συνέδριο των Δημάρχων και Κοινοταρχών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 192
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 191 του 1951 απόφασης σχετικά με την έγκριση μετάβασης στην Αθήνα στο Συνέδριο των Δημάρχων και Κοινοταρχών και του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 288
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνέδρια
Συνέδριο Δημάρχων και Κοινοταρχών Ελλάδος (1951 : Αθήνα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-288-1

Πράξη: Έξοδα αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 193
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 142 του 1951 απόφασης και έγκριση προμήθειας με μειοδοτικό διαγωνισμό 25 ελαστικών επισώστρων με αεροθαλάμους.
Τόμος: 35, σελ. 288 - 291
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-288-4

Πράξη: Κατανομή ποσών σε διάφορα άρθρα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 194
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης από το αποθεματικό του προϋπολογισμού της χρήσης 1951 - 1952 ποσού 96.000.000 δρχ. και της κατανομής του σε διάφορα κεφάλαια και άρθρα για την ενίσχυσή τους.
Τόμος: 35, σελ. 291 - 293
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-291-3

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από τέλη ηλεκτροφωτισμού στα έσοδα του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 195
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 26.105.800 δρχ. που προέκυψε από βεβαιωθέν τέλος ηλεκτροφωτισμού των μηνών Μαΐου και Ιουνίου στα έσοδα του Δήμου και μεταφοράς τους στο αποθεματικό.
Τόμος: 35, σελ. 293 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-293-2

Πράξη: Καταβολή οφειλόμενων στο Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 196
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο Ι.Κ.Α. του δήθεν οφειλόμενου ποσού από καθυστερούμενες εισφορές του Δήμου με τη ρητή δήλωση ότι ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του.
Τόμος: 35, σελ. 294 - 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση -- Δαπάνες
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-294-3

Πράξη: Δημιουργία νέου άρθρο σε κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 197
Περιεχόμενα: Δημιουργία νέου άρθρο (3) στο κεφάλαιο 9 του προϋπολογισμού για την αξία διπλοτύπων εισπράξεων φόρων, τελών και δικαιωμάτων ΑΝ 1910/51 ως και εντύπων με μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό 8.000.000 δρχ.
Τόμος: 35, σελ. 296
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-296-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 198
Περιεχόμενα: Απόφαση για αύξηση για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1951 του χορηγούμενου ποσού για μικρές οικονομικές ενισχύσεις υπέρ απόρων από 1.000.000 δρχ. σε 2.000.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 35, σελ. 296 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-296-2

Πράξη: Απόφαση για επισκευή της οδού Ιάσονος.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 199
Περιεχόμενα: Απόφαση για επισκευή της οδού Ιάσονος από τα ψαράδικα μέχρι τα Κύματα, με δημοπρασία, βάσει μελέτης συνταχθείσας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, δαπάνης 99.000.000 δρχ.
Τόμος: 35, σελ. 297 - 298
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-297-2

Πράξη: Επισκευή ασφαλτικού τμήματος της οδού Αλεξάνδρας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 200
Περιεχόμενα: Απόφαση για επισκευή του ασφαλτικού τμήματος της οδού Αλεξάνδρας, από την οδό Μεταμορφώσεως έως την Ι. Καρτάλη, άνευ δημοπρασίας, με αυτεπιστασία του Δήμου, δαπάνης 99.000.000 δρχ.
Τόμος: 35, σελ. 298 - 302
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κούρτιος, Ερνέστος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Χασάπης, Αριστείδης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αλεξάνδρας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-298-5

Πράξη: Έγκριση καταβολής της δαπάνης 780.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 201
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της δαπάνης 780.000 δρχ. για έξοδα μετάβασης και γεύματα στο μηχανικό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για τις εργασίες καταμέτρησης των παροχών των πηγών Καλιακούδας, Ελατορέματος και Λαγωνίκας.
Τόμος: 35, σελ. 302 - 303
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Πραγματογνωσία
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-302-2

Πράξη: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την επιβολή τελών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 202
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης σχετικά με την επιβολή τελών επί των αδειών οικοδομών, διαφημίσεων, χρήσης δημοτικών οδών και κυκλοφορίας τροχοφόρων.
Τόμος: 35, σελ. 303 - 304
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-303-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 13 / 13/11/1951
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του πρών Δημάρχου Κων. Σπυρίδη.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 203
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του πρών Δημάρχου Κωνσταντίνου Σπυρίδη και απόφαση για εκπροσώπηση του Δήμου στην κηδεία από το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του αποβιώσαντος, κατάθεση στεφάνου, ανύψωση μεσίστιας σημαίας στο Δημαρχείο, ανάρτηση της εικόνας του στην αίθουσα συνεδριάσων του Δ.Σ., ονομασία μιας οδού της πόλης σε οδό Κ. Σπυρίδη και δημοσίευση του ψηφίσματος στις εφημερίδες "Θεσσαλία" και "Ταχυδρόμος".
Τόμος: 35, σελ. 304 - 305
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σπυρίδης, Κωνσταντίνος (1875-1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-304-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης Συμβούλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 204
Περιεχόμενα: Καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσης 100.000 δρχ. πλέον των εξόδων μετάβασης και επιστροφής για τους Δημοτικούς Συμβούλους Οδ. Φαφίτη και Κ. Μακρή που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο στην κηδεία του Κων. Σπυρίδη.
Τόμος: 35, σελ. 306
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-306-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 14 / 10/12/1951
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Αθηναίων Κων. Κοτζιά.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 205
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Αθηναίων Κωνσταντίνου Κοτζιά και απόφαση για εκπροσώπηση του Δήμου στην κηδεία από το Δήμαρχο, έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του αποβιώσαντος και στο Δήμο Αθηναίων, κατάθεση 300.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και 200.000 υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου αντί στεφάνου, ανύψωση μεσίστιας σημαίας στο Δημαρχείο και δημοσίευση του ψηφίσματος στις εφημερίδες "Θεσσαλία" και "Ταχυδρόμος" και "Θάρρος".
Τόμος: 35, σελ. 306 - 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Αθήνα -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Αθηναίων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτζιάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-306-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 206
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 300.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και 200.000 υπέρ του Δημοτικού Νεκροταφείου αντί στεφάνου στην κηδεία του Δημάρχου Αθηναίων Κων. Κοτζιά.
Τόμος: 35, σελ. 307
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Αθήνα -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Αθηναίων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοτζιάς, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-307-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 15 / 19/12/1951
Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 207
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 10.000.000 δρχ. υπέρ των απόρων της πόλης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων ανά ενορία από Επιτροπή Δημοτικών Συμβούλων.
Τόμος: 35, σελ. 308 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-308-3

Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 208
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Κων. Δερβένη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 35, σελ. 310 - 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-310-2

Πράξη: Ορισμός μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 209
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Εμ. Παντελίδη ως τακτικού μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Μαγνησίας και του Οδ. Φαφίτη ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 35, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Νομαρχία Μαγνησίας. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-311-1

Πράξη: Ορισμός μελών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 210
Περιεχόμενα: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Αχ. Παπασταύρου ως τακτικού μέλους της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής σύμφωνα με το ΒΔ της 7/11/1951 και του Οδ. Φαφίτη ως τακτικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
Τόμος: 35, σελ. 311
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταύρου, Αχιλλέας
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-311-1

Πράξη: Έργα προστασίας της πόλης από πλημμύρες.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 211
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 35, άρθρο 1 για έργα προστασίας της πόλης από πλημμύρες και διευθέτηση χειμάρρων.
Τόμος: 35, σελ. 311 - 312
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-311-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 16 / 28/12/1951
Πράξη: Αναβολή της απραχώρησης οικοπέδου στο ΙΚΑ.
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 212
Περιεχόμενα: Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας, απόρριψη της πρότασης του Ε. Παντελίδη για θεώρηση του ζητήματος της παραχώρησης του οικοπέδου της πλατείας Ρήγα φεραίου στο ΙΚΑ ως κατεπείγοντος.
Τόμος: 35, σελ. 314 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-314-6

Πράξη: Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 213
Περιεχόμενα: Ορισμός του δικηγόρου Απ. Κουκουβίνου ως αντιπροσώπου του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο Βόλου για την τριετία από 31/12/1951 έως 31/12/1954 με αναπληρωτή τον Γ. Τσιμπανούλη.
Τόμος: 35, σελ. 319 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Λιμενικό Ταμείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουκουβίνος, Απόστολος
Τσιμπανούλης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-319-6

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 280.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 214
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 280.000 δρχ. για κατάθεση δύο στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων την 14/12/1951, με φορμή την πεντηκονταετηρίδα του βασιλιά Παύλου.
Τόμος: 35, σελ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-324-1

Πράξη: Αποδοχή και έγκριση των αιτήσεων υπομισθωτών για συμβιβασμό με το Δήμο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 215
Περιεχόμενα: Αποδοχή και έγκριση των αιτήσεων υπομισθωτών για συμβιβασμό μεταξύ αυτών και του Δήμου. Κατάργηση των εκκρεμών αγωγών έξωσης ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών με όρους. Αναγνώριση ως μισθωτή καταστήματος της λαχαναγοράς των Παλαιών του Π. Κοντού και κατάργηση της υφιστάμενης δίκης.
Τόμος: 35, σελ. 324 - 327
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματά -- Εκμισθώσεις
Δήμος Βόλου -- Δίκες
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντός, Παναγιώτης
Σάββας, Νικόλαος
Κουτούκης, Κωνσταντίνος
Οικονόμου, Νικόλαος
Γεννησαρίδης, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-324-4

Πράξη: Διορισμός μέλους του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 216
Περιεχόμενα: Διορισμός του Ηρακλή Καντά ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 327 - 328
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χασάπης, Αριστείδης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καντάς, Ηρακλής
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-327-2

Πράξη: Κατασκευή φρεάτων προσωρινής ύδρευσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 217
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκτέλεσης έργου κατασκευής 4 φρεάτων προσωρινής ύδρευσης των ακραίων συνοικιών της πόλης με δημοπρασία, βάσει της συνταχθείσας από την Τεχνική Υπηρεσία μελέτης.
Τόμος: 35, σελ. 328 - 333
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-328-6

Πράξη: Προμήθεια αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 218
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας με μειοδοτικό διαγωνισμό δύο αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων και ενός αυτοκινήτου καταβρεκτήρα με πυροσβεστικό εξοπλισμό. Έγκριση της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού.
Τόμος: 35, σελ. 334 - 337
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-334-4

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 219
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής των οδών Αναλήψεως και Παγασών και εγκριση της συνταχθείσας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μελέτης για τη συντήρηση των οδοστρωμάτων.
Τόμος: 35, σελ. 337 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Παγασών, Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-337-6

Πράξη: Αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 220
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και έγκριση ενίσχυσης της αναγραμμένης πίστωσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 1 για αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων με μεταφορά ποσού από το αποθεματικό και έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 342 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Ερνέστος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-342-9

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 221
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. υπέρ της Σχολικής Εφορίας του 18ου Δημοτικού Σχολείου (Καπακλή) για την επισκευή των διδακτηρίων του.
Τόμος: 35, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-350-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης αμοιβής στους οδηγούς των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 222
Περιεχόμενα: Έγκριση για τη θερινή περίοδο του 1951 της χορηγίας έκτακτης αμοιβής στους οδηγούς των καταβρεκτήριων αυτοκινήτων του Δήμου και στους βοηθούς τους για την εκτέλεση πρόσθετης εργασίας.
Τόμος: 35, σελ. 351 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-351-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 223
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.500.000 δρχ. υπέρ της Σχολικής Εφορίας του 11ου Δημοτικού Σχολείου για την επισκευή των διδακτηρίων του.
Τόμος: 35, σελ. 352 - 353
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-352-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 224
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Φιλοδασικής Επιτροπής Μαγνησίας για την αναδάσωση του λόφου της Γορίτσας.
Τόμος: 35, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φιλοδασική Επιτροπή Νομού Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-353-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 225
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 35 εκθέτων του Δήμου για το Οκτώβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-354-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 226
Περιεχόμενα: Έγκρισητων λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 33 εκθέτων του Δήμου για το Νοέμβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 354 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-354-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 226α
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της εν γένει διαχείρισης του Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Τόμος: 35, σελ. 355 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κούρτιος, Ερνέστος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Δημοτικό Βρεφοκομείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στουρνάρας, Αριστείδης
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-355-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής οφειλόμενων ποσών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 227
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής οφειλόμενων ποσών από 1) τέλη στάθμευσης τροχοφόρων της χρήσης 1949 - 1950, 2) τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικοδομών, καταστημάτων, δημόσιων καταστημάτων και μεταφορικών μέσων χρήσης 1946-1947, 1947-1948,1948-1949, 1949-1950, 1950-1951.
Τόμος: 35, σελ. 356 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-356-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 228
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εγκατάσταση του νέου ακτινολογικού μηχανήματος σε δωμάτιο που σήμερα στεγάζονται γραφεία και σε δωμάτιο που χρησιμοποιείται ως κοιτώνας της διαχειρίστριας υλικού.
Τόμος: 35, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-358-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 229
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία των αποδοχών του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, μειωμένων σε σχέση με το βαθμό της αντίστοιχης διαβάθμισης.
Τόμος: 35, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-359-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 230
Περιεχόμενα: Έγκριαη πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στον κλητήρα του νοσοκομείου των οδοιπορικών του εντός της πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-359-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 231
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή πρότασης μελέτης του οικονομικού προβλήματος της αντιμετώπισης των δαπανών σε σύγκριση με τον τιμάριθμο.
Τόμος: 35, σελ. 359 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-359-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 232
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη σύσταση συνεργείου από 4 γυναίκες και 2 άνδρες για την αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων.
Τόμος: 35, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-360-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 233
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Σεπτέμβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-360-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 234
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη των μουσικών αναλογα με τα μουσικά προσόντα τους.
Τόμος: 35, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-360-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 235
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Οκτώβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 360 - 361
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-360-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 236
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Νοέμβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-361-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 237
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της γιορτής της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 1951.
Τόμος: 35, σελ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-361-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 238
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους την 14/12/1951, την ημέρα γεννεθλίων του Βασιλιά Παύλου.
Τόμος: 35, σελ. 361 - 362
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-361-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 239
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους Ευαγγελία Αστέρη, Κων/νου Αστέρη, Πέτρου Αστέρη και Νικ. Αστέρη από φόρο κληρονομιάς αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 35, σελ. 362
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αστέρης, Αθανάσιος
Αστέρης, Ευαγγελία
Αστέρης, Κωνσταντίνος Αθ.
Αστέρης, Πέτρος Αθ.
Αστέρης, Νικόλαος Αθ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-362-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 240
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους Φανή Οικονομίδη, Δημ. Οικονομίδη, Ιω. Οικονομίδη, Κων. Οικονομίδη και Αι. Οικονομίδη από φόρο κληρονομιάς αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 35, σελ. 362 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Οικονομίδης, Νικόλαος
Οικονομίδη, Φανή
Οικονομίδης, Δημήτριος Ν.
Οικονομίδης, Ιωάννης Ν.
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Ν.
Ραφανίδου, Αικατερίνη Θ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-362-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 241
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών στους δικαιούχους Ιωάννη και Χρυσούλας Παπασταθοπούλου από φόρο κληρονομιάς αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 35, σελ. 363 - 364
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπασταθοπούλος, Ιωάννης
Παπασταθοπούλου, Χρυσούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-363-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 242
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού σε δικαιούχο από φόρο κληρονομιάς αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 35, σελ. 364 - 365
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-364-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 243
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού σε δικαιούχο από φόρο κληρονομιάς αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Τόμος: 35, σελ. 365 - 366
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-365-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για την παραχώρηση τάφου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 244
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης για την αίτηση του ιερέα Ιωακείμ Παλαμιώτη περί παραχώρησης τάφου στο Νεκροταφείο για την ταφή του γιού του που έπεσε υπέρ πατρίδος. Σύσταση Επιτροπής για την εξέταση του θέματος της παραχώρησης στο νεκροταφείο χώρου για την ταφή όλων των υπέρ πατρίδας πεσόντων.
Τόμος: 35, σελ. 366 - 367
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Χασάπης, Αριστείδης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παλαμιώτης, Ιωακείμ
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-366-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 244α
Περιεχόμενα: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση εν γένει του υλικού του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 367
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-367-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων