Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1952Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1952
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1952
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 35 - 36

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 17 / 6/1/1952
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 245
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Στρεφτάρη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 35, σελ. 368 - 369
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρεφτάρης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-368-2

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 246
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αθανασίου Ιατρούλη ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 35, σελ. 369 - 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρούλης, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-369-2

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 247
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 35, σελ. 370
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-370-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 18 / 16/1/1952
Πράξη: Έξοδα οδοποιίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 248
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 200 τόνων ασφάλτου για τις ανάγκες της οδοποιίας του Δήμου και χορηγία πίστωσης 200.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 371 - 375
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-371-5

Πράξη: Επιβολή δικαιώματος για τη χρήση των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 249
Περιεχόμενα: Επιβολή δικαιώματος για τη χρήση των Δημοτικών Σφαγείων για το οικονομικό έτος 1951 - 1952. Απόφαση για αποθήκευση των λειψάνων των σφαζόμεων ζώων κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας από Επιτροπή.
Τόμος: 35, σελ. 375 - 376
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-375-2

Πράξη: Δημοτικά Σφαγεία.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 250
Περιεχόμενα: Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 35, σελ. 376 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-376-3

Πράξη: Τέλος χρήσης φρουταγοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 251
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους χρήσης φρουταγοράς και καθορισμός του τέλους αυτού.
Τόμος: 35, σελ. 378 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-378-2

Πράξη: Καθορισμός των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 252
Περιεχόμενα: Καθορισμός των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής από 1/8/1951.
Τόμος: 35, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-379-2

Πράξη: Τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 253
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και τροποποίηση της υπ.αριθμ. 99/1951 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων.
Τόμος: 35, σελ. 380 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-380-22

Πράξη: Ζήτημα ανέγερσης νοσοκομείου από το Ι.Κ.Α.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 254
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και έκφραση λύπης του Δ.Σ. γιατί το ΙΚΑ δεν προέβη στην έναρξη των εργασιών ανέγερσης νοσοκομείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να απευθυνθεί προς το ΙΚΑ με την παράκληση για την ταχύτερη έναρξη των εργασιών ανέγερσης.
Τόμος: 35, σελ. 401 - 420
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-401-20

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 19 / 26/1/1952
Πράξη: Απόρριψη πρότασης για συζήτηση σχετικά με τη δημαρχιακή δραστηριότητα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 255
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης 8 Δημοτικών Συμβούλων (Δημ. Ψιάρρη, Αρ. Χασάπη, Εμ. Παντελίδη, Παν. Βακαλούδη, Κυρ. Οικονομίδη, Νικ. Παπαγεωργίου, Γ. Κονταράτου και Αθ. Ιατρούλη) περί συζήτησης του θέματος "Απολογισμός της δημαρχιακής δραστηριότητας και απόδοσης κατά το λήξαν έτος και προοπτική για το νέο έτος" γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο συζήτησης για το θέμα αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 421 - 428
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-421-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 20 / 6/2/1952
Πράξη: Επιβολή τέλους για άδεια ανέγερσης οικοδομής εντός σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 256
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους επί πάσης άδειας ανέγερσης, επισκευής ή επέκτασης οικοδομής εντός του σχεδίου πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 431 - 432
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-431-2

Πράξη: Επιβολή τέλους επί των τροχοφόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 257
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους επί των τροχοφόρων εν γένει για τη χρήση των οδών της πόλης για κυκλοφορία ή στάθμευση και καθορισμός του τέλους αυτού ετησίως.
Τόμος: 35, σελ. 432 - 436
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Αναγνώστου, Νικόλαος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-432-5

Πράξη: Επιβολή τέλους για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 258
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους για τη χρήση (διαρκής ή πρόσκαιρη) των πεζοδρομίων, οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων της πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 436 - 440
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-436-5

Πράξη: Επιβολή τέλους επί των ακάλυπτων οικοπέδων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 259
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ακάλυπτων οικοπέδων ως και των οικοδομημένων.
Τόμος: 35, σελ. 440 - 444
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-440-5

Πράξη: Επιβολή τέλους επί των εντός της περιφέρειας ζώων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 260
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους επί των εντός της περιφέρειας αγοροπωλούμενων ή ανταλλασσόμενων μικρών ή μεγάλων ζώων.
Τόμος: 35, σελ. 444 - 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-444-4

Πράξη: Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου υπόχρεων σε εισφορά.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 261
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί ορισμού Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου υπόχρεων σε εισφορά.
Τόμος: 35, σελ. 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-447-1

Πράξη: Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής ελέγχου Ηλεκτρικής Εταιρείας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 262
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής ελέγχου Ηλεκτρικής Εταιρείας. Συζήτηση και απόφαση για αποστολή αντιγράφων της από 16/1/1952 έκθεσης της Επιτροπής ελέγχου της Ηλεκτρικής Εταιρείας προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Βιομηχανίας και προς τους Βουλευτές. Ανάθεση στην ίδια Επιτροπή της συνεργασίας με το Δήμαρχο και ενέργειας των περεταίρω κινήσεων.
Τόμος: 35, σελ. 447 - 457
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Επιτροπές
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-447-11

Πράξη: Επιβολή τέλους διαφήμισης .
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 263
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί επιβολής τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-457-1

Πράξη: Επιβολή τέλους για τις κλίνες των ξενοδοχείων κλπ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 264
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί επιβολής τέλους υπέρ του Δήμου για τις κλίνες των ξενοδοχείων ύπνου, πανσιόν και ανηκόντων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις νοσοκομείων, σανατορίων ή αναρρωτηρίων.
Τόμος: 35, σελ. 457 - 461
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-457-5

Πράξη: Επιβολή τέλους για τους εκδιδόμενους λογαριασμούς από τα ξενοδοχεία ύπνου κλπ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 265
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί επιβολής τέλους υπέρ του Δήμου για τους εκδιδόμενους λογαριασμούς από τα ξενοδοχεία ύπνου, πανσιόν, εσταιτορίων ή και ανηκόντων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις νοσοκομείων, σανατορίων ή αναρρωτηρίων και παντός κέντρου χρησιμοποιούντος μουσική.
Τόμος: 35, σελ. 461 - 465
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-461-5

Πράξη: Έξοδα οδοποιίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 266
Περιεχόμενα: ΄Εγκριση αγοράς από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 200 τόνων ασφάλτου για τις ανάγκες της οδοποιίας, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 35, σελ. 465 - 469
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Σδούγκος, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-465-5

Πράξη: Εκτέλεση εργασίας προστασίας της ανατολικής όχθης χειμάρρου Αναύρου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 267
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής στην Μηχανική Καλλιέργεια του Υπουργείου Γεωργίας του ποσού 5.692.586 δρχ. για την εκτέλεση εργασίας προστασίας της ανατολικής όχθης χειμάρρου Αναύρου, στη Νέα Δημητριάδα.
Τόμος: 35, σελ. 469 - 470
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι -- Δαπάνες
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Υπηρεσία Μηχανικης Καλλιέργειας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-469-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 268
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του πτωχού και ασθενούς από σοβαρή ασθένεια Χρήστου Στρατηγόπουλου, γιού δημοτικού υπαλλήλου.
Τόμος: 35, σελ. 470 - 471
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σδούγκος, Δημήτριος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-470-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής δώρου Χριστουγέννων στους συνταξιούχους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 269
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής δώρου στους συνταξιούχους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 471 - 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-471-2

Πράξη: Αγορά καλλιτεχνικού πίνακα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 270
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής 1.300.000 δρχ. στον καλλιτέχνη Κων. Θετταλό για την αξία αγορασθέντος από το Δήμο καλλιτεχνικού πίνακα.
Τόμος: 35, σελ. 472 - 473
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θετταλός, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-472-2

Πράξη: Οδοιπορικά έξοδα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 271
Περιεχόμενα: Δημιουργία νέου άρθρου (25) στο κεφάλαιο 23 για οδοιπορικά έξοδα των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, άρθρο 109, Ν.1726/51 με μεταφορά 2.500.000 δρχ. από το αποθεματικό.
Τόμος: 35, σελ. 473
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-473-1

Πράξη: Εισαγωγή ποσού από καταβολή παραβόλου στο Δημοτικό Ταμείο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 272
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 5.000.000 δρχ. από καταβολή παραβόλου στο Δημοτικό Ταμείο στα έσοδα του Δήμου και μεταφορά του στο αποθεματικό.
Τόμος: 35, σελ. 473 - 475
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-473-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 273
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με το μισθολόγιο του γραφέα και της αδελφής β΄τάξης.
Τόμος: 35, σελ. 475
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-475-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 274
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον έλεγχο των απολογισμών του οικονομικού έτους 1950 - 1951 της ταμειθακλης διαχείρισης και των διαχειρίσεων υλικού τροφίμων και φαρμάκων.
Τόμος: 35, σελ. 475
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-475-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 275
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αχρήστευση των ακατάλληλων για το νοσοκομείο υλικών.
Τόμος: 35, σελ. 475 - 476
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-475-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 276
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στον κλητήρα των οδοιπορικών του εξόδων.
Τόμος: 35, σελ. 476
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-476-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 277
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 35, σελ. 476
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-476-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 278
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία στο προσωπικό του 100 δράμια σάπωνος πλύσης και 60 δράμια χειροσάπωνος μηνιαίως.
Τόμος: 35, σελ. 476 - 477
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-476-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 279
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου με την οποία παρακαλεί τις ελαιοπαραγωγικές κοινότητες να προτρέπουν τους ελαιοπαραγωγούς να χορηγούν μικρή ποσότητα ελαίου στο νοσοκομείο.
Τόμος: 35, σελ. 477
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-477-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 280
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη θεώρηση ως νόμιμης της παραμονής του ιατρού Φ. Κασσιόπουλου στη θέση του και την καταβολή των καθυστερούμενων αποδοχών του.
Τόμος: 35, σελ. 477
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσιόπουλος, Φίλιππος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-477-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής επιδόματος σε δημοτικούς υπαλλήλους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 281
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους έκτακτους υπαλλήλους και τον συμβασιούχο μηχανικό του Δήμου επιδόματος (ίσου με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου) λόγω των εορτών των Χριστουγέννων του 1951 και του Πάσχα του 1952.
Τόμος: 35, σελ. 477 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-477-3

Πράξη: Εκποίηση άχρηστου υλικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 282
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία του άχρηστου υλικού που βρίσκεται στις αποθήκες (αυτοκίνητα, σασί, οδοστρωτήρας, ελαστικά).
Τόμος: 35, σελ. 479
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-479-1

Πράξη: Εκποίηση αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 283
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία πεπαλαιωμένου επιβατικού αυτοκινήτου που βρίσκεται στις αποθήκες του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 479 - 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-479-2

Πράξη: Εκποίηση άχρηστων ποσοτήτων ελαίων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 284
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία ποσοτήτων προϊόντων ελαίου αχρήστων ή ακατάλληλων από τις αποθήκες του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-480-1

Πράξη: Απόρριψη αίτησης της καπνοβιομηχανικής Εταιρείας Ματσάγγου για καταβολή αποζημίωσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 285
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης της ομόρρυθμης καπνοβιομηχανικής Εταιρείας "Αφοί Ματσάγγου" καταβολής αποζημίωσης από προσκύρρωση τμήματος οδού, μεταξύ Π. Μελά και Μακεδονομάχων, υπό τον όρο ο Δήμος να επισπεύσει την ολοκλήρωση των ενεργειών του για την καταβολή της αποζημίωσης.
Τόμος: 35, σελ. 480 - 483
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Βιομηχανία
Καπνοβιομηχανία Αδελφοί Ν. Ματσάγγου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-480-4

Πράξη: Διοίκηση του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 286
Περιεχόμενα: Πρόταση του Δ.Σ. στον Β. Τριχόπουλο να συμμετάσχει στη διοίκηση του Συλλόγου Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 35, σελ. 483
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Σύλλογος Προστασίας Παιδιού Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τριχόπουλος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-483-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 39.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 287
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 39.000 δρχ. στον Χρ. Κλείτσα ως επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου αχρεωστήτως κατεβληθέντος.
Τόμος: 35, σελ. 483 - 484
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλείτσας, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-483-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 94.500 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 288
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 94.500 δρχ. στον Κων. Τσακνάκη ως επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου αχρεωστήτως κατεβληθέντος.
Τόμος: 35, σελ. 484 - 485
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσακνάκης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-484-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 289
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 33 εκθέτων του Δήμου για το Δεκέμβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 485
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-485-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 620.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 290
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 620.000 δρχ. υπέρ του οδοκαθαριστή του ΔήμουΙω. Τάσσιου για έξοδα νοσηλείων.
Τόμος: 35, σελ. 485 - 486
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τάσσιος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-485-2

Πράξη: Παραμονή Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 291
Περιεχόμενα: Έγκριση της παράτασης της παραμονής του Δημαρχου στην Αθήνα από τις 5/12/1951, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η άδεια που του χορήγησε ο Νομάρχης.
Τόμος: 35, σελ. 486 - 487
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-486-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 292
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 204/1951 απόφασης σχετικά με την αποζημίωση των δύο Δημοτικών Συμβούλων (Οδ. Φαφίτη και Κ. Μακρή) ως εκπροσώπων του Δήμου στην κηδεία του Κ. Σπυρίδη.
Τόμος: 35, σελ. 487 - 488
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-487-2

Πράξη: Ζήτημα παραχώρησης οικοπέδου για την ανέγερση σχολείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 293
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του ζητήματος του παραχωρηθέντος οικοπέδου από το Δήμο στη Σχολική Εφορία της Κοινότητας Νέων Παγασών για την ανέγερση διδακτηρίου.
Τόμος: 35, σελ. 488 - 489
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Κοινότητα Νέων Παγασών (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-488-2

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 294
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης του ποσού των 8.000.000 δρχ. από το δημοτικό υπάλληλο Αντ. Μαύρο για το α΄εξάμηνο του οικονομικού έτους 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 489 - 490
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαύρος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-489-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 295
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων έως 25.000 δρχ. σε κάθε άπορη οικογένεια του Δήμου και χορηγία πίστωσης 12.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 490
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-490-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 11.841.492 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 296
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 11.841.492 δρχ. υπέρ της Μηχανικής Καλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας για την εκτέλεση της διάνοιξης του χειμάρρου της Νέας Δημητριάδας.
Τόμος: 35, σελ. 490 - 491
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Χείμαρροι
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας. Υπηρεσία Μηχανικης Καλλιέργειας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-490-2

Πράξη: Διάνοιξη αρτεσιανού στην πλατεία Ελευθερίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 297
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί διάθεσης πίστωσης για τη διάνοιξη αρτεσιανού στην πλατεία Ελευθερίας και προσαρμογής του στο αντλητικό συγκρότημα του υδατόπυργου της πλατείας.
Τόμος: 35, σελ. 491 - 493
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Πλατείες (Ελευθερίας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-491-3

Πράξη: Χωροστάθμιση του δικτύου της πόλης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 298
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί διάθεσης πίστωσης 50.000.000 δρχ. για τη χωροστάθμιση του δικτύου της πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-493-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 21 / 26/2/1952
Πράξη: Παράνομη καλλιέργεια δημοτικού οικοπέδου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την καλλιέργεια ενός δημοτικού οικοπέδου από αγνώστους χωρίς να έχει λάβει γνώση η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 35, σελ. 495 - 497
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-495-3

Πράξη: Ανάκληση επιβολής εισφοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 299
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ 95/1951 απόφασης περί επιβολής εισφοράς για το οικονομικό έτος 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 497
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-497-1

Πράξη: Επιβολή εισφορών υπέρ του Δήμου από κατοίκους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 300
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 υπέρ του Δήμου, εισφορών συνολικού ποσου 1.000.000 δρχ. που θα βαρύνουν τους κατοίκους και τους έχοντες στο Δήμο αστική περιουσία.
Τόμος: 35, σελ. 497 - 498
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-497-2

Πράξη: Κατάρτιση του καταλόγου των υπόχρεων σε ερανική εισφορά στο Δήμο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 301
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την επιμέλεια της κατάρτισης του καταλόγου των υπόχρεων σε ερανική εισφορά στο Δήμο.
Τόμος: 35, σελ. 498 - 504
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κούρτιος, Ερνέστος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σδούγκος, Δημήτριος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Χατζηθεοφίλου, Θεόφιλος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-498-7

Πράξη: Καθορισμός τέλους επί των λογαριασμών των εκδιδόμενων από ξενοδοχεία κλπ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 302
Περιεχόμενα: Καθορισμός για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής τέλους επί των λογαριασμών των εκδιδόμενων από ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα με μουσική και νοσοκομία, σανατόρια και αναρρωτήρια ιδιωτικού δικαίου.
Τόμος: 35, σελ. 504 - 511
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ψιάρρης, Δημήτριος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-504-8

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 303
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 33 εκθέτων του Δήμου για τον Ιανουάριο του 1952.
Τόμος: 35, σελ. 511 - 513
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-511-3

Πράξη: Αναβολή απόφασης περί επιβολής τέλους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 304
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί ορισμού του τέλους του επιβληθέντος κατά κλίνη ξενοδοχείων, πανσιόν και νοσοκομείων, σανατορίων και αναρρωτηρίων ιδιωτικού δικαίου.
Τόμος: 35, σελ. 513 - 519
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-513-7

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 305
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη διακοπή των εργασιών ανέγερσης ακτινολογικού περιπτέρου στο νοσοκομείο και ορισμό της Επιτροπής για την παρταλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών.
Τόμος: 35, σελ. 519
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Μπορνόζης, Ιωάννης
Χατζημέμος, Αθανάσιος
Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-519-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 306
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 25.000.000 δρχ. για τη μεταρρύθμιση του χώρου εγκατάστασης του νέου ακτινολογικού μηχανήματος, τα έξοδα εγκατάστασης και τις υπόλοιπες δαπάνες.
Τόμος: 35, σελ. 519 - 521
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-519-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 307
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία πίστωσης 12.000.000 δρχ. για τη γεώτρηση και ανόρυξη νέων αρτεσιανών φρεάτων, την κατασκευή τους και τη σύνδεση με την ηλεκτραντλία και την υδαταποθήκη.
Τόμος: 35, σελ. 521
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-521-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 308
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ίδρυση πρακτικής Σχολής νοσηλευτικού προσωπικού προς εκπαίδευσή του.
Τόμος: 35, σελ. 521
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-521-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 309
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της εγγραφής στον προϋπολογισμό του 1951 - 1952 ειδικής πίστωσης 4.000.000 δρχ. και για δημιουργία νέου άρθρου στα έξοδα σχετικό με την απολύμανση και τον κλιβανισμό του ιματισμού και των κλινών του ιδρύματος.
Τόμος: 35, σελ. 521 - 522
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-521-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 310
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής από τους ειδικούς ζωγράφους και αγιογράφους Αγ. Αστεριάδη και Σπ. Βασιλείου που θα κρίνει κατά πόσο πληρεί τους θρησκευτικούς κανόνες της ορθοδοξίας η εικόνα που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Κ. Ζήσης στο ναό του νοσοκομείου.
Τόμος: 35, σελ. 522
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιτροπές
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αστεριάδης, Αγήνωρ (1898 - 1977)
Βασιλείου, Σπύρος (1902 - 1985)
Ζήσης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-522-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 311
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη θεώρηση ως νόμιμης της παραμονής του ιατρού Γ. Χαδούλη στη θέση του και την καταβολή των καθυστερούμενων αποδοχών του.
Τόμος: 35, σελ. 522 - 524
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Σδούγκος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χαδούλης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-522-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 312
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στον ιατρό Νικ. Πετράτο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.
Τόμος: 35, σελ. 524
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετράτος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-524-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 313
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την συσσίτιο του νοσοκομείου των υπαλλήλων και υπηρέτων του νοσοκομείου που δε θα καταθέσουν εντός πενθημέρου τα ατομικά τους δελτία άρτου και τροφίμων.
Τόμος: 35, σελ. 524
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-524-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 314
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκφραση ευχαριστιών προς τον Υπουργό Συντονισμού Γ. Καρτάλη και τον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Φωκ. Ζαΐμη για την επίτευξη αύξησης της κρατικής επιχορήγησης προς το νοσοκομείο.
Τόμος: 35, σελ. 524 - 525
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισμού
Ελλάς. Υπουργείο Κρατικής Πρόνοιας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρτάλης, Γεώργιος Α., (1907-1957)
Ζαΐμης, Φωκίων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-524-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 315
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στον κλητήρα των οδοιπορικών του εξόδων.
Τόμος: 35, σελ. 525
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-525-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 316
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παραχώρηση ενός ηλεκτρικού ψυγείου για τρεις μήνες στον Ερυθρό Σταυρό Βόλου.
Τόμος: 35, σελ. 525
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-525-1

Πράξη: Ζήτημα παραχώρησης οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 317
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Δ. Θεοδώρου περί ανάκλησης της υπ.αριθμ. 1469/1951 απόφασης, με την οποία παραχωρήθηκε στη Σχολική Εφορία της Κοινότητας Νέων Παγασών οικόπεδο για την ανέγερση διδακτηρίου και έγκριση σύνταξης και υπογραφής του σχετικού παραχωρητήριου συμβολαίου.
Τόμος: 35, σελ. 525 - 527
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Σχολεία
Κοινότητα Νέων Παγασών (Μαγνησία)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-525-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 22 / 7/4/1952
Πράξη: Διαπραγμάτευση δανείου για την εκτέλση δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 318
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διαπραγματευτεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύναψη δανείου έως 4.000.000.000 δρχ. για την εκτέλεση δημοτικών έργων.
Τόμος: 35, σελ. 528 - 531
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κούρτιος, Ερνέστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-528-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 23 / 10/4/1952
Πράξη: Απόρριψη της πρότασης μομφής κατά του Προέδρου του Δ.Σ.
Εισηγητής: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αριθμός Απόφασης: 318α
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πρότασης μομφής του Εμμ. Παντελίδη κατά του Προέδρου του Δ.Σ. Βασ. Στρεφτάρη επειδή το θέμα των "εκτελέσεων" δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της συνεδρίασης.
Τόμος: 35, σελ. 531 - 540
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ψιάρρης, Δημήτριος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-531-10

Πράξη: Τροποποίση του καταρτισθέντος καταλόγου των υπόχρεων σε εισφορά.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 319
Περιεχόμενα: Τροποποίση του καταρτισθέντος καταλόγου των υπόχρεων στην εισφορά υπέρ του Δήμου με διαγραφή ονομάτων, μείωση ποσών εισφοράς, αύξηση άλλων ποσών και εγγραφή νέων προσώπων. Ορισμός της εισφοράς από βιομηχάνους, επιχειρηματίες, κτηματίες, καπνεμπόρους, ιατρούς, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, αργυραμοιβούς, πράκτορες, εκμεταλλευτές αυτοκινήτων, ποτοποιούς, εμπόρους και κτηνοτρόφους. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 35, σελ. 540 - 553
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Χασάπης, Αριστείδης
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Σδούγκος, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-540-14

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 24 / 16/4/1952
Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 320
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ανανέωση της θητείας του συνεργείου των έκτακτων εργατών και εργατριών για ένα επιπλέον εξάμηνο με την προσθήκη 2 νέων εργατών και 1 εργάτριας και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 555
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-555-1

Πράξη: Ανανέωση και σύσταση ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 321
Περιεχόμενα: Ανανέωση και σύσταση ειδικού συνεργείου 5 ημερομισθίων εργατών και 6 οδηγών για την απρόσκοπτη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου για τρεις μήνες από 1/4/1952 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 555 - 559
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Χασάπης, Αριστείδης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-555-5

Πράξη: Αναβολήτης απόφασης περί επιβολή τέλους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 322
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης για τον ορισμό του τέλους του επιβληθέντος κατά κλίνη ξενοδοχείων, πανσιόν και νοσοκομείων, σανατορίων και αναρρωτηρίων ιδιωτικού δικαίου.
Τόμος: 35, σελ. 559 - 563
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-559-5

Πράξη: Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 323
Περιεχόμενα: Καθορισμός για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής του ποσοστού του επιβληθέντος τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε 5% επί του κατάβαλλόμενου μισθώματος δωματίου, διαμερίσματος ή χώρου.
Τόμος: 35, σελ. 563 - 564
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-563-2

Πράξη: Καθορισμός φόρου επί των διαιτώμενων ζώων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 324
Περιεχόμενα: Καθορισμός για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 και εξής του φορολογικού συντελεστή του επιβληθέντος φόρου επί των διαιτώμενων ζώων στην περιφέρεια του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 564 - 566
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-564-3

Πράξη: Ζήτημα φορολογίας των δασικών ή γεωργικών προϊόντων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 325
Περιεχόμενα: Βεβαίωση ότι στο Δήμο δεν υπάρχει γεωργική ή δασική περιφέρεια ώστε να παράγονται γεωργικά ή δασικά προϊόντα επί των οποίων να βεβαιώνεται ο επιβληθείς φόρος από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τόμος: 35, σελ. 566
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-566-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης για επείγουσες ανάγκες.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 326
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το κεφάλαιο 12, άρθρο 7 στο αποθεματικό για την ενίσχυσή του και την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 566 - 567
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-566-2

Πράξη: Αγορά επιβατικού αυτοκινήτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 327
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς ενός επιβατικού αυτοκινήτου από τον Κρατικό Οργανισμό Διαχείρισης πλεονάζοντος συμμαχικού υλικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 567 - 568
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-567-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του οδηγού του Δήμου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 328
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης στην Αθήνα του οδηγού του Δήμου για την παραλαβή και μεταφορά ενταύθα του αγορασθέντος αυτοκινήτου.
Τόμος: 35, σελ. 568 - 569
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-568-2

Πράξη: Επισκευή των τμημάτων οδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 329
Περιεχόμενα: Απόφαση για επισκευή των τμημάτων των οδών Ερμού (από Φιλελλήνων έως Γκλαβάνη), Κ. Καρτάλη (από παραλία έως Αναλήψεως) και Ιωλκού (από Γαζή έως τη ζώνη της πόλης) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης, δαπάνης 130.000.000 δρχ. με αυτεπιστασία του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 569 - 570
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Κ. Καρτάλη, Ερμού, Ιωλκού)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-569-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 622.500 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 330
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 622.500 δρχ. για τα έξοδα παρέθεσης γεύματος στους συνέδρους της θεσσαλίας που συμμετείχαν στο πραγματοποιηθέν συνέδριο των Νομαρχών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών.
Τόμος: 35, σελ. 571
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-571-1

Πράξη: Έγκριση της εκποίησης κοπριάς των ίππων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 331
Περιεχόμενα: Έγκριση της εκποίησης κοπριάς των ίππων της Υπηρεσίας καθαριότητας με δημοπρασία.
Τόμος: 35, σελ. 571
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-571-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 332
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για το Φεβρουάριο του 1952.
Τόμος: 35, σελ. 571
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-571-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 333
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διανομής του ποσού των 10.000.000 δρχ. από το δημοτικό υπάλληλο Αντ. Μαύρο σε απόρους κατοίκους της πόλης για τα Χριστούγεννα του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 571 - 572
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-571-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 334
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον Δεκέμβριο του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 572
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-572-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 335
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον Ιανουάριο του 1952.
Τόμος: 35, σελ. 572 - 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-572-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 336
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον Φεβρουάριο του 1952.
Τόμος: 35, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-573-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 337
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή επιδόματος στον αρχιμουσικό, την καθαρίστρια και τον επιστάτη για τα Χριστούγεννα του 1951.
Τόμος: 35, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-573-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 338
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη των μουσικών σε κατηγορίες ανάλογα με τα μουσικά προσόντα του καθένα.
Τόμος: 35, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-573-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 339
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία μιας παλιάς κορνέτας στον τυφλό Ιωάννη Λαζάρου.
Τόμος: 35, σελ. 574
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λαζάρου, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-574-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 340
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατασκευή θερινών στολών για τους μουσικούς και εξουσιοδότηση του μέλους Μαργαρίτα Λυμπέρη να μεριμνήσει για την εξεύρεση κατάλληλου υφάσματος και τη διενέργεια δημοπρασίας για την αγορά του.
Τόμος: 35, σελ. 574
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Λυμπέρης, Μαργαρίτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-574-1

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κοπριάς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 341
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο κοπριάς από την υπάρχουσα στο χώρο του Φωταερίου.
Τόμος: 35, σελ. 574
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δενδροφυτεύσεις
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-574-1

Πράξη: Προμήθεια βενζινοκινητήρα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 342
Περιεχόμενα: Έγκριση της προμήθειας ενός βενζινοκινητήρα για την κίνηση του τρίκυκλου αυτοκινήτου του Δήμου και ψήφιση πίστωσης 5.900.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 35, σελ. 574 - 575
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-574-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 343
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αύξηση των αποδοχών του προσωπικού του ναού του νοσοκομείου από 1/3/1952.
Τόμος: 35, σελ. 575 - 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-575-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 344
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των εξόδων ακτινοσκόπησης από τους ευπόρους δημότες.
Τόμος: 35, σελ. 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-576-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 345
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη θεώρηση ως νόμιμης της παραμονής του ιατρού Αλ. Βαλσαμάκη στη θέση του και την καταβολή των καθυστερούμενων αποδοχών του.
Τόμος: 35, σελ. 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαλσαμάκης, Αλέξανδρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-576-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 346
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απόρριψη αίτησης του ιατρού Νικ. Πετράτου να εισπράττει ιδιαίτερη αμοιβή για αιμοδοσίες εισηγούμενες στο νοσοκομείο και για μη έγκριση απουσίας του κατά την εφημερία του καθότι τυγχάνει εσωτερικός ιατρός.
Τόμος: 35, σελ. 576
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πετράτος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-576-1

Πράξη: Ορισμός μέλους Επιτροπής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 347
Περιεχόμενα: Ορισμός του Εμ. Ζαχαριουδάκη ως τακτικού μέλους της συγκροτούμενης Επιτροπής για την παραλαβή των πάσης φύσεως προμηθειών του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 576 - 577
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-576-2

Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 348
Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 5.000.000 δρχ. για τη χορηγία βοηθημάτων σε απόρους της πόλης κατά τις εορτές του Πάσχα του 1952 από το δημοτικό υπάλληλο Αντ. Μαύρο, βάσει καταστάσεων ανά ενορία και σύσταση Επιτροπής.
Τόμος: 35, σελ. 577 - 580
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-577-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 25 / 2/5/1952
Πράξη: Λειτουργία Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συζήτηση ανάμεσα στους Δημοτικούς Συμβούλους για τη λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής και άλλα ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τόμος: 35, σελ. 581 - 584
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-581-4

Πράξη: Καθορισμός τέλους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 349
Περιεχόμενα: Καθορισμός για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 του επιβληθέντος τέλους κατά κλίνη ξενοδοχείων, πανσιόν και νοσοκομείων, σανατορίων και αναρρωτηρίων ιδιωτικού δικαίου.
Τόμος: 35, σελ. 584 - 589
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-584-6

Πράξη: Έκφραση ευχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών για καθορισμός τέλους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 350
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση ή κατάργηση ολοσχερώς για την πόλη του Βόλου του επιβληθέντος τέλους κατά κλίνη ξενοδοχείων, πανσιόν και νοσοκομείων, σανατορίων και αναρρωτηρίων ιδιωτικού δικαίου.
Τόμος: 35, σελ. 589
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Ελλάς. Υπουργείο Εσωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-589-1

Πράξη: Έγκριση εκπόνησης του σχεδιαγράμματος της πόλης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 351
Περιεχόμενα: Έγκριση εκπόνησης του σχεδιαγράμματος της πόλης του Βόλου και της περιοχής του, υπο κλίμακα 1:2000 από αεροφωτογραφία ληφθησόμενη από το Υπουργείο Δημόσιων Έργων και χορηγία πίστωσης 50.000.000 δρχ.
Τόμος: 35, σελ. 589 - 594
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, ΕμμανουήλΣτρεφτάρης, Βασίλειος
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Αεροφωτογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-589-6

Πράξη: Εέργεια δοκιμαστικής δημοπρασίας ανάθεσης σε ανάδοχο της ύδρευσης Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 352
Περιεχόμενα: Έγκριση σύνταξης διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων για την ενέργεια δοκιμαστικής δημοπρασίας ανάθεσης σε ανάδοχο της ύδρευσης Βόλου σε συνδυασμό με την υδροηλεκτρική εκμετάλλευση των πηγών Καλιακούδας και ανάθεση στον μηχανικό Δ. Αρλιώτη.
Τόμος: 35, σελ. 594 - 599
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Ερνέστος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στουρνάρας, Αριστείδης
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Σδούγκος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πηγές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Φωτισμός
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρλιώτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-594-6

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 353
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. για έξοδα σχεδιαστικών εργασιών φωτοσμίκρυνσης υπό κλίμακα 1:5000 αναγόμενων στην περιοχή από Καλιακούδα μέχρι την πόλη του Βόλου και απαραίτητων για την μελέτη της ύδρευση της πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 599 - 600
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-599-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Αιμοδοτικού Σταθμού Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 354
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Αιμοδοτικού Σταθμού Βόλου με 4.000.000 δρχ. για τον Μάϊο και Ιούνιο του 1952.
Τόμος: 35, σελ. 600 - 601
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αιμοδοτικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-600-2

Πράξη: Εργασία αποκομιδής κόνεως και ιλύος από τις οδούς της πόλης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 355
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης εκτέλεσης της εργασίας αποκομιδής κόνεως και ιλύος από τις οδούς της πόλης απολογιστικώς και άνευ δημοπρασίας. Σύσταση ειδικού συνεργείου ημερομίσθιων εργατών και καθορισμός του ανώτατου αριθμού και του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 35, σελ. 601 - 602
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-601-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 356
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000.000 δρχ. στον πολιτικό μηχανικό Δ. Αρλιώτη ως αμοιβή για τη σύνταξη διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων για την ενέργεια δοκιμαστικής δημοπρασίας ανάθεσης σε ανάδοχο της ύδρευσης της πόλης.
Τόμος: 35, σελ. 602
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρλιώτης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-602-1

Πράξη: Χωροστάθμιση της πόλης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 357
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί χωροστάθμισης της πόλης του Βόλου και διάθεση της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού του 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 602 - 603
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χωροταξία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-602-2

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 358
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης λόγω της περασμένης ώρας.
Τόμος: 35, σελ. 603
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-603-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 26 / 5/5/1952
Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 359
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων της Υπηρεσίας καθαριότητας Δημ. Σταμουλόπουλο για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Τόμος: 35, σελ. 605 - 606
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-605-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης τάφων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 360
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο για ανέγερση μνημείων των εκτελεσθέντων συγγενών των αιτούντων την παράχώρηση αυτή, με τον όρο ότι δε θα έχουν την αξίωση ταφής και των οικογενειών τους.
Τόμος: 35, σελ. 606 - 607
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-606-2

Πράξη: Μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 361
Περιεχόμενα: Χορηγία από 1/2/1952 και εξής στο έκτακτο προσωπικό του Δήμου της μη υπαγόμενης στο Ν.1726/51 αύξησης 15% επί του καταβαλλόμενου μισθού, εφόσον δεν υπερβαίνει το μισθό του Γραμματέα Α΄ταξης.
Τόμος: 35, σελ. 607 - 608
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-607-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 362
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 39 εκθέτων του Δήμου για το Μάρτιο του 1952.
Τόμος: 35, σελ. 608
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-608-1

Πράξη: Παραχώρηση χώρου στο οστεοφυλάκειο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 363
Περιεχόμενα: Παραχώρηση δωρεάν του μπροστινού στο οστεοφυλάκειο χώρου για την εναπόθεση των οστών των κατά την τελευταία τριετία πεσόντων υπέρ της πατρίδας.
Τόμος: 35, σελ. 608 - 609
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κούρτιος, Ερνέστος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-608-2

Πράξη: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης τάφου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 364
Περιεχόμενα: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στην Ελισάβετ, χήρα του ιατρού Ι. Στάμου, χώρου στο Δημοτικό Νεκροταφείο, όπου είναι ενταφιασμένος ο σύζυγός της.
Τόμος: 35, σελ. 609 - 610
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στάμου, Ελισάβετ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-609-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 365
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση του απολογισμού της για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 35, σελ. 610 - 612
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-610-3

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 366
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη των μουσικών σε κατηγορίες ανάλογα με τα μουσικά προσόντα του καθένα.
Τόμος: 35, σελ. 612
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-612-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 367
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 35, σελ. 612 - 613
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-612-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 368
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή σε ιατρούς αποζημίωσης για την προσφορά επιστημονικής υπηρεσίας στο ίδρυμα.
Τόμος: 35, σελ. 613
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-613-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 369
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή κληροδοτηθέντος ελαιοτριβείου στη θέση "Τσιφλίκια" του Αγίου Λαυρεντίου, από την Αντιγόνη, χήρα Νικ. Κανταρτζή.
Τόμος: 35, σελ. 613
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Ελαιοτριβεία -- Άγιος Λαυρέντιος (Μαγνησία)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζή, Αντιγόνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-613-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 370
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παροχή αίματος στους έχοντες ανάγκη απόρους και νοσηλευόμενους ασθενείς από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Τόμος: 35, σελ. 613 - 614
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-613-2

Πράξη: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 371
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του θέματος της έγκρισης πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου και σύσταση τριμελούς Επιτροπής.
Τόμος: 35, σελ. 614 - 621
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κούρτιος, Ερνέστος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ραζής, Νικόλαος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Οικονομίδης, Κυριάκος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στουρνάρας, Αριστείδης
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-614-8

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 372
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Θεσσαλονίκης με 500.000 δρχ. για τη λειτουργία της ιδρυθησόμενης εκεί Πρακτικής Σχολής Εκπαίδευσης στελεχών ομάδας πυρόσβεσης και διάσωσης.
Τόμος: 35, σελ. 621 - 622
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Εκπαίδευση
Δήμος Θεσσαλονίκης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-621-2

Πράξη: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Γραφείου Β΄Περιφέρειας Στοιχειώδους Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 373
Περιεχόμενα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Γραφείου Β΄Περιφέρειας Στοιχειώδους Δημοτικής Εκπαίδευσης με 400.000 δρχ, για την αγορά κοινών καθισμάτων.
Τόμος: 35, σελ. 622
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-622-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 374
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναγνώριση 24 ωρών εβδομαδιαίως ως ωρών εργασίας καθ΄υπέρβαση του ωραρίου των δύο εσωτερικών ιατρών του ιδρύματος.
Τόμος: 35, σελ. 622 - 624
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στουρνάρας, Αριστείδης
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ζαχαριουδάκης, Αριστείδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-622-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 375
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας Πρακτικής Σχολής νοσηλευτικού προσωπικού του ιδρύματος.
Τόμος: 35, σελ. 624
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-624-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 376
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή του χορηγούμενου από το Τελωνείο Βόλου ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τον όρο να μην εκποιηθεί για χρονικό διάστημα 5 ετών.
Τόμος: 35, σελ. 624 - 625
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-624-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 377
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στο διαχειριστή τροφίμων της δαπάνης χειρουργικής επέμβασης από ειδικό οφθαλμολόγο.
Τόμος: 35, σελ. 625
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-625-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 378
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απόρριψη αίτησης της μοναχής Άννας Ψιχούλη να κτίσει ένα δωμάτιο σε οικόπεδο του νοσοκομείου και να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία της.
Τόμος: 35, σελ. 625
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψιχούλη, Άννα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-625-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 379
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 625 - 626
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-625-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 380
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του θέματος της έγκρισης πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1951 - 1952.
Τόμος: 35, σελ. 626
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-626-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 27 / 13/5/1952
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 381
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 628 - 639
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-628-12

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 28 / 16/5/1952
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 382
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 640 - 661
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Χασάπης, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-640-22

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 29 / 19/5/1952
Πράξη: Αποδοκιμασία της πράξης των εκπροσώπων της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 383
Περιεχόμενα: Αποδοκιμασία της πράξης των εκπροσώπων της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Βόλου (εισβολή στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. εν ώρα συνεδρίασης για τη ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και αξίωση να ακουστούν με απειλές και ύβρεις). Εξουσιοδότηση του προεδρείου να διαμαρτυρηθεί στο Νομάρχη και υποβολή του ψηφίσματος στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας.
Τόμος: 35, σελ. 662 - 672
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Κούρτιος, Ερνέστος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-662-11

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 384
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 673 - 678
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-673-6

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 30 / 22/5/1952
Πράξη: Υποβολή μήνυσης κατά του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση υποβολής μήνυσης κατά του Εργατικού Κέντρου Βόλου μετά από ψηφοφορία. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ανάμεσα στους Δημοτικούς Συμβούλους και εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γραμματέα να υποβάλλουν την μήνυση.
Τόμος: 35, σελ. 679 - 682
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Χασάπης, Αριστείδης
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-679-4

Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 682 - 699
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Κούρτιος, Ερνέστος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-682-18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 31 / 23/5/1952
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 387
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 1 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Κούρτιος, Ερνέστος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-1-15

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 32 / 26/5/1952
Πράξη: Ζήτημα μήνυσης κατά του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της μηνυσης κατά του Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 16
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-16-1

Πράξη: Ζήτημα ανέγερσης νοσηλευτικού συγκροτήματος από το Δήμο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 388
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της ανέγερσης νοσηλευτικού συγκροτήματος από το Δήμο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Εκτενής συζήτηση και απόρριψη πρότασης περί αναβολής της απόφασης επί του θέματος. Έγκριση τροποποίησης του υφιστάμενου σχεδίου πόλης στην πλατεία Ρήγα Φεραίου για τον πιο πρόσφορο καθορισμό χώρου προς ανέγερση του νοσηλευτικού συγκροτήματος του ΙΚΑ.
Τόμος: 36, σελ. 16 - 36
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Σδούγκος, Δημήτριος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Κούρτιος, Ερνέστος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Νοσοκομεία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-16-21

Πράξη: Παραχώρηση οικοπέδου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου προς ανέγερση νοσηλευτικού συγκροτήματος.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 389
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 1015/51 απόφασης και έγκριση παραχώρησης δωρεάν στο ΙΚΑ τμήματος οικοπέδου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου προς ανέγερση νοσηλευτικού συγκροτήματος με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 36 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Σδούγκος, Δημήτριος
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Κούρτιος, Ερνέστος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Νοσοκομεία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-36-6

Πράξη: Διακοπή της συνεδρίασης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 390
Περιεχόμενα: Διακοπή της συνεδρίασης.
Τόμος: 36, σελ. 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-41-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 33 / 28/5/1952
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 36, σελ. 41 - 42
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-41-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 34 / 30/5/1952
Πράξη: Έγκριση εισαγωγής ποσού από τέλη και δικαιώματα του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 391
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 202.500 δρχ. από προκύψασα διαφορά μεγαλύτερης απόδοσης των επιβληθέντων τελών και δικαιωμάτων του Δήμου στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφοράς του στο αποθεματικό.
Τόμος: 36, σελ. 43 - 48
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-43-6

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής ποσού από τέλη και δικαιώματα του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 45.000.000 δρχ. προκύψαντος από διάφορα μη προβλεθέντα δικαιώματα και τέλη και μη αναγραφέντα στα έσοδα του προϋπολογισμού και μεταφοράς του στα έοσα σε νέα άρθρα.
Τόμος: 36, σελ. 48 - 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-48-2

Πράξη: Έγκριση εισαγωγής ποσού από αντίτιμο εξαγοράς προσωπικής εργασίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Έγκριση εισαγωγής ποσού 24.000.000 δρχ. προερχόμενου από οφειλόμενο αντίτιμο εξαγοράς επιβληθείσας προσωπικής εργασίας ενός ημερομισθίου κατά το έτος 1947 - 1948 για την κατασκευή αεροδρομίου, στα έσοδα και μεταφοράς του στο αποθεματικό.
Τόμος: 36, σελ. 49
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-49-1

Πράξη: Μεταφορά διαφόρων ποσών στο αποθεματικό.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Μεταφορά διαφόρων ποσών στο αποθεματικό και άλλα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισμού.
Τόμος: 36, σελ. 49 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-49-4

Πράξη: Συντήρηση και επισκευή οδών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 392
Περιεχόμενα: Έγκριση του πρώτου συγκριτικού πίνακα της απαιτούμενης δαπάνης εργασιών συντήρησης του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Ιάσονος και επισκευής των κάθετων παρόδων Κουμουνδούρου, Ογλ, Γαμβέτα και Μαυροκορδάτου.
Τόμος: 36, σελ. 52 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (οδός Ιάσονος, Κουμουνδούρου, Ογλ. Γαμβέτα, Μαυροκορδάτου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-52-3

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Εφορίας Εθνικού Σταδίου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 393
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Εφορίας Εθνικού Σταδίου με 80.000.000 δρχ. για την αποζημίωση των ιδιοκτητών της απαλλοτριούμενης έκτασης για την ανέγερση του Εθνικού Σταδίου
Τόμος: 36, σελ. 54 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Εφορεία Εθνικού Σταδίου
Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-54-3

Πράξη: Σύσταση συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 394
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών υπό την επίβλεψη του Υγειονομικού Κέντρου Βόλου. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού εργατών και του ημερομισθίου τους από 2/6/1952 έως 30/6/1952.
Τόμος: 36, σελ. 56 - 57
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-56-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 395
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. για τη συμπλήρωση του αναληφθέντος έργου εξυγίανσης των Παλαιών Αλυκών από το Υπουργείο Πρόνοιας, Γεν. Δ/νση Υγιεινής, Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής.
Τόμος: 36, σελ. 57 - 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Δαπάνες
Ελλάς. Υπουργείο Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-57-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 396
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 40 εκθέτων του Δήμου για τον Απρίλιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 58
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-58-1

Πράξη: Συντήρηση των ίππων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 397
Περιεχόμενα: Έγκριση της από την 14/5/1952 διακήρυξης του Δημαρχούντος περί διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας προς ανάδειξη εργολάβου πετάλωσης και συντήρησης των 11 ίππων της Υπηρεσίας καθαριότητας μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 1952.
Τόμος: 36, σελ. 58 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-58-2

Πράξη: Προμήθεια βρώμης για τις ανάγκες των ίππων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 398
Περιεχόμενα: Έγκριση της από την 14/5/1952 διακήρυξης του Δημαρχούντος περί διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για την προμήθεια βρώμης για τις ανάγκες των 11 ίππων της Υπηρεσίας καθαριότητας μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 1952.
Τόμος: 36, σελ. 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζώα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-59-1

Πράξη: Διακήρυξη εκποίησης.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 399
Περιεχόμενα: Έγκριση της από την 14/5/1952 διακήρυξης του Δημαρχούντος περί διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση 3 ίππων, της σαγής τους και 3 κάρων αποκομιδής απορριμμάτων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 36, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-59-2

Πράξη: Καταβολή δώρου του Πάσχα σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 400
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους έκτακτους υπαλλήλους και τον συμβασιούχο μηχανικό του Δήμου επιδόματος (ίσου με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου) λόγω των εορτών του Πάσχα του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-60-2

Πράξη: Επιστροφή ποσού στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 401
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας "Ραδιοφωνικό Σταθμό Βόλου" ποσού 45.000 δρχ. ω αχρεωστήτως κατεβληθέντος από τέλος αποκομιδής απορριμμάτων.
Τόμος: 36, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-61-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης νοσοκομας στη Χαλκίδα για παρακολούθηση σεμιναρίου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 402
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στη Χαλκίδα της νοσοκομας Ερασμίας Μυτιληναίου του Αντιφυματικού Ιατρείου του Δήμου για την εκτέλεση υπηρεσίας (παρακολούθηση μαθημάτων χειρισμού ακτινογραφικών μηχανημάτων και εμφάνισης ακτινογραφικών πλακών).
Τόμος: 36, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μυτιληναίου, Ερασμία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-62-2

Πράξη: Χορηγία ξυλείας για την ανέγερση ναού.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 403
Περιεχόμενα: Χορηγία ξυλείας από τις αποθήκες του Δήμου υπέρ της Επιτροπής ανέγερσης του ναού του Αγίου Βασιλείου Ιωλκού.
Τόμος: 36, σελ. 63 - 64
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Βασιλείου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-63-2

Πράξη: Ανακήρυξη του Δήμου Δελφών ως πνευματικής πατρίδας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 404
Περιεχόμενα: Αποδοχή της πρότασης του Δήμου Δελφών να ανακηρυχθεί πνευματική πατρίδα των διανοουμένων και επιστημόνων όλων του κόσμου.
Τόμος: 36, σελ. 64
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Δήμος Δελφών -- Πολιτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-64-1

Πράξη: Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου στην Ηλεκτρική Εταιρεία.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 405
Περιεχόμενα: Παραχώρηση στην Ηλεκτρική Εταιρεία της χρήσης 30 τεκτν. τετραγ. πήχεων από το χώρο του γηπέδου, ιδιοκτησίας του Δήμου, (Κωνσταντά - Αναπαύσεως - Αδμήτου) προς ανέγερση σε αυτόν υποσταθμού υποβιβασμού τάσης.
Τόμος: 36, σελ. 64 - 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Φωτισμός
Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-64-2

Πράξη: Απόφαση εκτέλεσης μιας γεώτρησης από το Υπουργείο Γεωργίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 406
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης από το Υπουργείο Γεωργίας μιας γεώτρησης επί πιστώσει στην πόλη λόγω της έλλειψης οικονομικών μέσων εκ μέρους του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 65
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-65-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 936.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 407
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 936.000 δρχ. για τα έξοδα δεξίωσης υπέρ Τούρκων ποδοσφαιριστών και της συμπολίτισσας Χαρούλας Γεωργαντζά, υποψήφια στα καλλιστεία για την εκλογή της "Σταρ Ελλάς".
Τόμος: 36, σελ. 65 - 66
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Διαγωνισμοί ομορφιάς
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Τουρκία -- Ποδοσφαιριστές
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργαντζά, Χαρούλα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-65-2

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της δαπάνης 240.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 408
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της δαπάνης 240.000 δρχ. για τα προσφερθέντα λευκώματα σε κυβερνήτες αμερικανικών πλοίων.
Τόμος: 36, σελ. 66
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
United States. Navy
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-66-1

Πράξη: Ενοικίαση Πεδίου του Άρεως.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 409
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάθεσης στο δημόσιο του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από την ενοικίαση του "Πεδίου Άρεως".
Τόμος: 36, σελ. 66 - 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-66-3

Πράξη: Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 409α
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1951.
Τόμος: 36, σελ. 68
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-68-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής της δαπάνης 881.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 410
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής της δαπάνης 881.000 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων κλπ.
Τόμος: 36, σελ. 68 - 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-68-2

Πράξη: Εορτασμός 25ης Μαρτίου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 410α
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1952.
Τόμος: 36, σελ. 69
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-69-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 35 / 3/6/1952
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 411
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης του θέματος του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 70 - 96
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στουρνάρας, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Χασάπης, Αριστείδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-70-27

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 36 / 5/6/1952
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 36, σελ. 97
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-97-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 37 / 10/6/1952
Πράξη: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 412
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση και τροποποίηση, διαβάθμιση και ορισμός των θέσεων του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με την κατάργηση πάσης άλλης αντίθετης του παρόντος διάταξης.
Τόμος: 36, σελ. 98 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στουρνάρας, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Χασάπης, Αριστείδης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-98-25

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 38 / 20/6/1952
Πράξη: Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με μεταθέσεις υπαλλήλων, την εμποροπανήγυρη, την κατασκευή πηγαδιών και την καθαριότητα.
Τόμος: 36, σελ. 122 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Βόλος -- Εμποροπανηγύρεις
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δήμος Βόλου -- Εμποροπανηγύρεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-122-3

Πράξη: Αναβολή συνομολόγησης δανείου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 413
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης περί συνομολόγησης δανείου 2.000.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τόμος: 36, σελ. 124 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-124-3

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 414
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 19 ημερομίσθιων εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς, του Δημοτικού Σφαγείου και της Υπηρεσίας μέτρων και σταθμών από 1/7/1952 έως 30/9/1952 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-126-1

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου εργατριών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 415
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 14 ημερομίσθιων εργατριών για τη λειτουργία του Βρεφοκομείου (περιποίηση των έκθετων βρεφών) από 1/7/1952 έως 31/12/1952 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-126-2

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου εργατοτεχνιτών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 416
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 11 ημερομίσθιων εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου από 1/7/1952 έως 31/12/1952 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 127 - 128
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-127-2

Πράξη: Αναβολή επιβολής τέλους διαφήμισης.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 417
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί επιβολής τέλους επί πάσης διαφήμισης, ενεργούμενης με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 128 - 129
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-128-2

Πράξη: Επιβολή δικαιώματος χρήσης μηχανικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 418
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 249/52 απόφασης και επιβολή για το οικονομικό έτος 1952 - 1953 δικαιώματος χρήσης μηχανικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σφαγείων.
Τόμος: 36, σελ. 129 - 130
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-129-2

Πράξη: Επιβολή τέλους φρουταγοράς.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 419
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 251/52 απόφασης και επιβολή για το οικονομικό έτος 1952 - 1953 και εξής τέλους για την εικοσοτετράωρη εναπόθεση των εμπορευμάτων στο εσωτερικό χώρο της Δημοτικής Φρουταγοράς προς πώληση.
Τόμος: 36, σελ. 130
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-130-1

Πράξη: Τροποποιηση απόφασης για τα σταθμικά και μετρικά δικαιώματα του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 420
Περιεχόμενα: Τροποποιηση για το οικονομικό έτος 1952 - 1953 και εξής των καθορισμένων με την υπ.αριθμ. 252/52 απόφαση σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου και αύξησή τους.
Τόμος: 36, σελ. 130 - 131
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Ψιάρρης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-130-2

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικών αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 421
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημαρχούντος για την μονοετή ενοικίαση της εκμετάλλευσης των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων της Δημοτικής Λαχαναγοράς με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 36, σελ. 131
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-131-1

Πράξη: Ενοικίαση ασκεπούς δημοτικού χώρου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 422
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημαρχούντος για την μονοετή ενοικίαση του ασκεπούς χώρου που αποτελεί την περιοχή των αχρηστευθέντων δημοτικών αποχωρητηρίων στα Παλαιά με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 36, σελ. 131 - 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-131-2

Πράξη: Ενοικίαση εξοπλισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 423
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημαρχούντος για την μονοετή ασφάλιση των κτηρίων, επίπλων, σκευών κλπ. του Δήμου με μειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 36, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ασφάλιση -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-132-1

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικού οικήματος.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 424
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημαρχούντος για την μονοετή ενοικίαση οικήματος στη διασταύρωση των λεωφόρων Βόλου - Λάρισας - Αλμυρού (Γέφυρα Βόλου - Αλμυρού) που χρησίμευε ως Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 36, σελ. 132
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-132-1

Πράξη: Ενοικίαση δημοτικού οικήματος.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 425
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημαρχούντος για την μονοετή ενοικίαση οικήματος στην είσοδο των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και έναντι των παλαιών δημοτικών αποχωρητηρίων που χρησίμευε ως Φυλάκειο είσπραξης δημοτικών φόρων με πλειοδοτική δημοπρασία.
Τόμος: 36, σελ. 133
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-133-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής σε εργολάβο.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 426
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στον Π. Μαλικώση, εργολάβο της επισκευής της οδού Ιάσονος, της κατατεθείσας σε αυτόν εγγυητικής επιστολής της Εθνικής Τράπεζας.
Τόμος: 36, σελ. 133 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Ιάσονος)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαλικώσης, Π.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-133-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.590.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 427
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.590.000 δρχ. για το ενοίκιο τριών ημερών της αίθουσας του Σωματείου Δημοσίων Υπαλλήλων Βόλου, την κατάθεση στεφάνου και την αξία των αναψυκτικών.
Τόμος: 36, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Σωματείο Δημοσίων Υπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-134-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 428
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών διανομής βοηθημάτων σε απόρους της πόλης για το Πάσχα του 1952 και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου Αντ. Μαύρου από κάθε ευθύνη.
Τόμος: 36, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαύρος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-134-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 429
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 41 εκθέτων του Δήμου για το Μάιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-134-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 340.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 430
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 340.000 δρχ. υπέρ του απόρου, ανέργου και προστάτη πολυμελούς οικογένειας Γ. Κωσταρά.
Τόμος: 36, σελ. 135
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κωσταράς, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-135-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 431
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. υπέρ του απόρου και πάσχοντος από φυματίωση Δημ. Κρικέλη για την αγορά φαρμάκων.
Τόμος: 36, σελ. 135 - 136
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρικέλης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-135-2

Πράξη: Έγκριση λήψης αποζημίωσης από καταληψίες δημοτικού αγρού.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 432
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής από δύο καταληψίες αγρού στη θέση "Τσιμπούκη" αποζημίωσης στο Δημοτικό Ταμείο και απόφαση για συγκομιδή από αυτούς των γεωμήλων που φύτευσαν με την υποχρέωση της αποχώρησής τους από το χώρο.
Τόμος: 36, σελ. 136 - 137
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία -- Καταπατήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-136-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 433
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής για πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Μάρτιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-137-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 434
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Απρίλιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-137-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 435
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Μάιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 137
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-137-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 436
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τις υπηρεσίες τους κατά τις εορτές της 22ας και 24ης Μαρτίου.
Τόμος: 36, σελ. 137 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-137-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 437
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για έκτακτες υπηρεσίες τους σε διάφορες δραστηριότητες της πόλης.
Τόμος: 36, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-138-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 438
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή αύξησης 15% στον επιστάτη και την καθαρίστρια της Φιλαρμονικής από 1/2/1952 και εξής.
Τόμος: 36, σελ. 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-138-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 439
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό λόγω των εορτών του Πάσχα του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 138 - 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-138-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 440
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή οδοιπορικών εξόδων στον υπάλληλο Γ. Καρμίρη,ο οποίος εκτελεί αμισθί όλη την υπηρεσία της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 36, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρμίρης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-139-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 441
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την επικύρωση πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για την προμήθεια 320 πήχεων υφάσματος κλπ. για την κατασκευή στολών στους μουσικούς.
Τόμος: 36, σελ. 139
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-139-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 442
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης σε μουσικό για την χρήση και φθορά του μουσικού του οργάνου.
Τόμος: 36, σελ. 139 - 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-139-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 443
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την τροποποίηση του ισχύοντος προϋπολογισμού της.
Τόμος: 36, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-140-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 444
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την επικύρωση πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για τη ραφή πενήντα στολών.
Τόμος: 36, σελ. 140
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-140-1

Πράξη: Επιβολή συμπληρωματικής εισφοράς υπέρ του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 445
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1951 - 1952 συμπληρωματικής εισφοράς 300.000.000 δρχ. υπέρ του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 140 - 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-140-2

Πράξη: Ορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 446
Περιεχόμενα: Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την επιμέλεια της κατάρτισης του συμπληρωματικού καταλόγου των υπόχρεων σε εισφορά του οικονομικού έτους 1951 - 1952.
Τόμος: 36, σελ. 141
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παπαλόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-141-1

Πράξη: Ορισμός Επιτροπής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 447
Περιεχόμενα: Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για το συντονισμό και την παρακολούθηση της δράσης της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 141 - 142
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-141-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 39 / 30/6/1952
Πράξη: Σύσταση συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 448
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών υπό την επίβλεψη του Υγειονομικού Κέντρου, ορισμός του αριθμού εργατων σε 14 και του ημερομισθίου τους από 1/7 έως 31/8/1952.
Τόμος: 36, σελ. 142 - 143
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
Υγειονομικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-142-2

Πράξη: Τροποποίηση του καταλόγου των υπόχρεων σε εισφορά υπέρ του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 449
Περιεχόμενα: Τροποποίηση του καταρτισθέντος με την υπ.αριθμ. 446/52 απόφαση καταλόγου των υπόχρεων σε εισφορά υπέρ του Δήμου με διαγραφές, μείωση ποσών εισφοράς, αύξηση άλλων ποσών και νέες εγγραφές. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 36, σελ. 144 - 156
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Αναγνώστου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-144-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 40 / 1/7/1952
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 36, σελ. 156 - 157
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-156-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 41 / 7/7/1952
Πράξη: Συζήτηση σχετικά με την ύδρευση.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συζήτηση σχετικά με την ύδρευση της πόλης.
Τόμος: 36, σελ. 158
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-158-1

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 450
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Δήμο, 2.000.000.000 δρχ. για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και απόφαση σύναψης του δανείου αυτού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ορισμός του τόκου σε 9% και της εξόφλησης σε 20 έτη. Μεταβίβαση ως ενέχυρου διαφόρων εσόδων του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 158 - 171
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Κούρτιος, Ερνέστος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-158-14

Πράξη: Μελέτη έργων οδοποιίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 451
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης της συνταχθείσας από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου π. Φλαμπούρη για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και συγκεκριμένα την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των οδών Αναλήψεως, Γαζή, Αλεξάνδρας, Παγασών, Γαλλίας, Γκλαβάνη, Κασσαβέτη, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Φερρών, Παπαδιαμάντη και 2ας Νοεμβρίου.
Τόμος: 36, σελ. 171 - 177
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στουρνάρας, Αριστείδης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως, Γαζή, Αλεξάνδρας, Παγασών, Γαλλίας, Γκλαβάνη, Κασσαβέτη, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Φερρών, Παπαδιαμάντη και 2ας Νοεμβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-171-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 42 / 25/7/1952
Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 452
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Δήμο, 2.000.000.000 δρχ. για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και απόφαση σύναψης του δανείου αυτού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ορισμός του τόκου σε 9% και της εξόφλησης σε 20 έτη. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου και της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη σύναψη δανείου αυτού και την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.
Τόμος: 36, σελ. 179 - 200
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Στουρνάρας, Αριστείδης
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-179-22

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 43 / 26/8/1952
Πράξη: Επιβολή τέλους διαφήμισης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 453
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1952 - 1953 και εξής τέλους επί πάσης διαφήμισης ενεργούμενης με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή εντός της περιφέρειας του Δήμου σε δημοτικά γήπεδα, ιδιωτικούς χώρους και κινηματογράφους, θέατρα, αθλητικά γήπεδα, ιπποδρόμια, ραδιοσταθμούς κλπ. Επιβολή και τέλους διαφήμισης στους ιδιοκτήτες που παρέχουν κατόπιν αδείας τα ακίνητά τους προς διαφήμιση.
Τόμος: 36, σελ. 202 - 204
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-202-3

Πράξη: Επιβολή τέλους ιατρικής περίθαλψης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 454
Περιεχόμενα: Επιβολή για το οικονομικό έτος 1952 - 1953 και εξής τέλους ιατρικής περίθαλψης από τις Δημοτικές Υγειονομικές Υπηρεσίες.
Τόμος: 36, σελ. 204 - 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-204-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 455
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας του Πολυιατρείου και την υποβολή της σχετικής έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 36, σελ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-205-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 456
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την επιμέλεια της διόρθωσης, ενημέρωσης και δακτυλογράφησης των μητρώων αρρένων του Δήμου. Καθορισμός της διάρκειας της εργασίας (50 ημέρες) και των εξόδων κίνησης κάθε μέλους της Επιτροπής.
Τόμος: 36, σελ. 205 - 206
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
Καψόπουλος, Αλέξανδρος
Βογιατζής, Γεώργιος
Κορμάζου, Αμαλία
Αννίνου, Μαίρη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-205-2

Πράξη: Παράταση ισχύος συσταθέντος συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 457
Περιεχόμενα: Απόφαση για παράταση ισχύος συσταθέντος συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών έως την 30/9/1952.
Τόμος: 36, σελ. 206 - 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-206-2

Πράξη: Προμήθεια εντύπων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 458
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου περί προμήθειας διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-207-1

Πράξη: Προμήθεια γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 459
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου περί προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-207-1

Πράξη: Έγκριση λειτουργίας του Φαρμακείου του Πολυιατρείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 460
Περιεχόμενα: Έγκριση λειτουργίας του Φαρμακείου του Πολυιατρείου.
Τόμος: 36, σελ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ιατρική περίθαλψη
Δημοτικό Πολυιτρείο Βόλου. Φαρμακείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-207-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 461
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την ανασύνταξη του Δημοτολογίου.
Τόμος: 36, σελ. 207 - 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτολόγιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-207-2

Πράξη: Ανανέωση σύμβασης μηχανικού με το Δήμο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 462
Περιεχόμενα: Ανανέωση της υφιστάμενης μεταξύ του Δήμου και του Π. Φλαμπούρη σύμβασης για δύο έτη από 1/10/1952.
Τόμος: 36, σελ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-208-1

Πράξη: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 463
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης του ποσού των 12.000.000 δρχ. από το δημοτικό υπάλληλο Αντ. Μαύρο, το οποίο διανεμήθηκε υπέρ των απόρων.
Τόμος: 36, σελ. 208 - 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαύρος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-208-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 464
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 41 εκθέτων του Δήμου για το Ιούνιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-209-1

Πράξη: Έξοδα δεξίωσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 465
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για έξοδα δεξίωσης με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτή του Βασιλιά.
Τόμος: 36, σελ. 209 - 210
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Ελλάς -- Βασιλείς και κυβερνήτες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παύλος Α΄, Βασιλιάς των Ελλήνων (1901 - 1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-209-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς ξυλογραφίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 466
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ξυλογραφίας του ζωγράφου και χαράκτη Τάσσου Αλεβίζου από την έκθεσή του στο χώρο της Εξωραϊστικής.
Τόμος: 36, σελ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πολιτισμός -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αλεβίζος, Τάσσος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-210-1

Πράξη: Αύξηση μισθών των δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 467
Περιεχόμενα: Χορηγία αύξησης 20% επί του βασικού μισθού υπέρ των δημοτικών υπαλλήλων.
Τόμος: 36, σελ. 210 - 211
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-210-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του μηχανικού στο Κερατσίνι.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 468
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του μηχανικού Π. Φλαμπούρη στο Κερατσίνι για την περάτωση των προκαταρκτικών εργασιών παραλαβής και μεταφοράς της χορηγηθείσας στο Δήμο ποσότητας ασφάλτου.
Τόμος: 36, σελ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φλαμπούρης, Πέτρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-211-1

Πράξη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου σχετικά με την δημόσια περιουσία.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 469
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για ενέργειες με σκοπό να περιέλθει στο Δήμο περιουσία του Δημοσίου.
Τόμος: 36, σελ. 211 - 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-211-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 470
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Επιτροπής της Α΄Γεωργοκτηνοτροφικής - Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Έκθεσης Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γεωργοκτηνοτροφική Βιομηχανική Έκθεση Βόλου (1η:1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-212-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 471
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Ιω. Κοβούλη για έξοδα νοσηλείας.
Τόμος: 36, σελ. 212 - 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοβούλης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-212-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 750.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 472
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 750.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Χαρίκλειας Καλλιπολίτη.
Τόμος: 36, σελ. 213
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καλλιπολίτη, Χαρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-213-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 473
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον νοσοκόμο των ίππων της Υπηρεσίας καθαριότητας Δημ. Σταμουλόπουλο για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Τόμος: 36, σελ. 213 - 214
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σταμουλόπουλος, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-213-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 474
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί έγκρισης πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ψήφιση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
Τόμος: 36, σελ. 214
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-214-1

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 475
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης περί έγκρισης πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παραίτηση μέλους του Αδελφάτου.
Τόμος: 36, σελ. 214 - 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-214-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 476
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη σύσταση συνεργείου από 5 άνδρες και 5 γυναίκες για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-215-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 477
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αμοιβή του ιατρού Αθ. Νάσιου για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του.
Τόμος: 36, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Νάσιος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-215-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 478
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στους εσωτερικούς ιατρούς του ιδρύματος δώρου ίσου με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου για το Πάσχα.
Τόμος: 36, σελ. 215
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-215-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 479
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εισαγωγή ατόμων για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιητικό της Επιτροπής απορίας.
Τόμος: 36, σελ. 215 - 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-215-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 480
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναβολή της συγκρότησης Επιτροπής προμηθειών του νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-216-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 481
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό ενός μέλους του Αδελφάτου για τον έλεγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών πληρωμής.
Τόμος: 36, σελ. 216
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-216-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 482
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής για την καταμέτρηση των εισπράξεων του ναού του νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 216 - 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-216-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 483
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό ενιαίου διαιτολογίου ασθενών και προσωπικού από 20/7 και εξής.
Τόμος: 36, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-217-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 484
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συμπλήρωση άλλης απόφασης περί δωρεάν ακτινογράφησης και των προσερχόμενων στα εξωτερικά ιατρεία.
Τόμος: 36, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-217-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 485
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη των έγγαμων υπαλλήλων του ιδρύματος.
Τόμος: 36, σελ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-217-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 486
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναβολή λήψης απόφασης για την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των νοσηλευόμενων απόρων Α΄κατηγορίας.
Τόμος: 36, σελ. 217 - 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-217-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 487
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναδρομική έγκριση της χορηγηθείσας εκπαιδευτικής άδειας με πλήρεις αποδοχές στη νοσοκόμα Ελένη Φράγγου.
Τόμος: 36, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φράγγου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-218-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 488
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή στη νοσοκόμα Ελένη Φράγγου των οδοιπορικών εξόδων μετάβασης στη Χαλκίδα για μετεκπαίδευση.
Τόμος: 36, σελ. 218
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φράγγου, Ελένη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-218-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 489
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εισαγωγή σε άλλη κλινική του ιδρύματος όσων ασθενών αποθεραπευομένων έχουν ανάγκη θεραπείας για άλλη ασθένεια.
Τόμος: 36, σελ. 218 - 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-218-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 490
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση οικίας στην οδό Κασσβέτη 38.
Τόμος: 36, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-219-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 491
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων από Επιτροπή με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 36, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-219-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 492
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή δώρου ίσου με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου στο προσωπικό του ναού του νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-219-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 493
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των εξόδων νοσηλείας στο διαχειριστή τροφίμων του νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 219 - 220
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-219-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 494
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1951 - 1952.
Τόμος: 36, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-220-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 495
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη χορηγία των εξόδων κίνησης εντός της πόλης στους εξωτερικούς ιατρούς του ιδρύματος.
Τόμος: 36, σελ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-220-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 496
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των εξόδων κηδείας στον αποβιώσαντα βοηθό του φαρμακοποιού.
Τόμος: 36, σελ. 220 - 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-220-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 497
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την πρόταση για απονομή ηθικής αμοιβής σε αποχωρήσαντα από την υπηρεσία υπάλληλο.
Τόμος: 36, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-221-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 498
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έξοδο με κλήρωση του Αθ. Χατζημέμου ως μέλους του Αδελφάτου.
Τόμος: 36, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-221-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 499
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής περί ονομασίας των έξι κορυφαίων μουσικών των έξι ομάδων πνευστών οργάνων σε σολίστ, άνευ άλλης οικονομικής επιβάρυνσης της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 36, σελ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-221-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 500
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 1950 - 1951.
Τόμος: 36, σελ. 221 - 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-221-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 501
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-222-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 502
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τον μήνα Ιούνιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-222-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 503
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη του μουσικού Γ. Καρακατσάνη στη Γ΄κατηγορία μουσικών.
Τόμος: 36, σελ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Καρακατσάνης, Γ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-222-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 504
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης για τη συμπλήρωση της κενής θέσης του αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 36, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-223-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 505
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με τη διενέργεια όλων των νόμιμων διατυπώσεων για τη συμπλήρωση της θέσης του διδασκάλου της μουσικής της Ανδρικής Χορωδίας της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 36, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-223-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 506
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με τη επισκευή 30 παλαιών μουσικών οργάνων.
Τόμος: 36, σελ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-223-1

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 507
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την ονομασία μουσικών σε κορυφαίους.
Τόμος: 36, σελ. 223 - 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-223-2

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 508
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη του μουσικού Ε. Μέμου στη Γ΄κατηγορία μουσικών.
Τόμος: 36, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μέμος, Ελ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-224-1

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 509
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά τη χορηγία στο προσωπικό αύξησης 20% επί του βασικού του μισθού.
Τόμος: 36, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-224-1

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 510
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη του μουσικού Γ. Δαμιανού στη Β΄κατηγορία μουσικών.
Τόμος: 36, σελ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαμιανός, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-224-1

Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 511
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την αποζημίωση των μουσικών για τις προσφερθείσες υπρεσίες τους τον Αύγουστο του 1952 κατά τη διάρκεια της Α΄Γεωργοκτηνοτροφικής - Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Έκθεσης Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 224 - 225
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-224-2

Πράξη: Ορισμός υπεύθυνου του φαρμακείου του Δημοτικού Πολυιατρείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 512
Περιεχόμενα: Ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Νικ. Στρατηγόπουλου ως υπεύθυνου του φαρμακείου του Δημοτικού Πολυιατρείου και καθορισμός των εξόδων κίνησής του για 25 ημέρες μηνιαίως.
Τόμος: 36, σελ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Πολυιατρείο Βόλου. Φαρμακείο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρατηγόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-225-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 44 / 30/9/1952
Πράξη: Έγκριση αγοράς βιβλίων για τους άπορους.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 513
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς βιβλίων για τους άπορους μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό και σύσταση Επιτροπής για τη διανομή των βιβλίων.
Τόμος: 36, σελ. 226 - 227
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-226-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 514
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης δανείου από τη Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας, ύψους 40.000.000 δρχ., με τόκο 3%, εξοφλητέο σε 5 έτη για την εκτέλεση γεωτρήσεων προς εξεύρεση ύδατος. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Τόμος: 36, σελ. 227 - 228
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- 'Υδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-227-2

Πράξη: Ύδρευση ναού Αγίου Βασιλείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 515
Περιεχόμενα: Γνωμοδότηση υπέρ της ύδρευσης του νεόυ ενοριακού ναού του Αγίου Βασιλείου στο συνοικισμό Ιωλκού.
Τόμος: 36, σελ. 228 - 229
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Ναός Αγίου Βασιλείου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-228-2

Πράξη: Μείωση δαπανών καθαριότητας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 516
Περιεχόμενα: Αναβολή της συζήτησης επί του θέματος των περικοπών των δαπανών της καθαριότητας και σύσταση Επιτροπής για την εξέταση της δυνατότητας μείωσης των δαπανών.
Τόμος: 36, σελ. 229 - 230
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σδούγκος, Δημήτριος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-229-2

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 517
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου και τη ελληνικής κυβέρνησης συνολικού ποσού 196.876.000 δρχ. με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 230 - 233
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-230-4

Πράξη: Άντληση ύδατος από φρέαρ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 518
Περιεχόμενα: Έγκριση σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ευθ. Παπαδιώτη δουλείας άντλησης ύδατος εκ του φρέατος του δευτέρου με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 233 - 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδιώτης, Ευθύμιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-233-3

Πράξη: Διάθεση χρημάτων σε τράπεζες.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 519
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης όλων των διαθέσιμων χρημάτων του Δήμου, πλην των αναγκών πληρωμής για ένα μήνα, με νόμιμο τόκο σε επιτρεπόμενες από το νόμο Τράπεζες.
Τόμος: 36, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-235-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 520
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συυμετοχή του στο Σενέδριο των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος για για υποθέσεις του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 235
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Συνέδριο Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (1952 : Αθήνα)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-235-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης Επιτροπής στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 521
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην έκθεση Θεσσαλονίκης Επιτροπής από το Δήμαρχο και τον Δημοτικό Σύμβουλο Κίτσο Μακρή προς επιτόπια μελέτη των σχετικών για την καλύτερη διοργάνωση της Γεωργοκτηνοτροφικής Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Έκθεσης Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 236
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Θεσσαλονίκη -- Έκθεση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-236-1

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 522
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του παιδίατρου Σωτηρίου Τσούκα ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 237 - 238
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Τριχόπουλος, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κούρτιος, Ερνέστος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στουρνάρας, Αριστείδης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούκας, Σωτήριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-237-2

Πράξη: Εκλογή μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 522α
Περιεχόμενα: Εκλογή του ιατρού Ευάγγελου Σκούρα ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 238 - 239
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκούρας, Ευάγγελος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-238-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 45 / 1/10/1952
Πράξη: Εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα της σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 523
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα της αποδοχής της υπ.αριθμ. 1062/52 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με άτοκο δάνειο προς το Δήμο και αναφορά στο ιστορικό των ενεργειών του Δήμου. Αποδοχή της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση προς το Δήμο κατατεθειμένου ποσού 100.000 δολ. στην Τράπεζα Ιταλίας επ' ονόματι του Έλληνα πρεσβευτή στη Ρώμη για την εκπόνηση από ιταλικές εταιρείες των μελετών των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την ύδρευση της πόλης και την κατασκευή του δικτύου των υπονόμων.
Τόμος: 36, σελ. 240
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Κούρτιος, Ερνέστος
Σδούγκος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-240-1

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 524
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου 2.000.000.000 δρχ. για την εκτέλεση έργων οδοποιίας στις οδούς Αναλήψεως, Γαζή, Αλεξάνδρας, Παγασών, Γαλλίας, Γκλαβάνη, Κασσαβέτη, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Φερρών, Παπαδιαμάντη και 2ας Νοεμβρίου με ενέχυρο από το Δήμο διαφόρων εσόδων του.
Τόμος: 36, σελ. 252 - 258
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως, Γαζή, Αλεξάνδρας, Παγασών, Γαλλίας, Γκλαβάνη, Κασσαβέτη, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Φερρών, Παπαδιαμάντη και 2ας Νοεμβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-252-7

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 525
Περιεχόμενα: Χορηγία στο Δήμαρχο του προβλεπόμενου στο εδάφιο β΄της 3ης παραγράφου του άρθρου 86 του ΚΔΚΝ ποσοστού 30% επί των εξόδων παράστασής του, αναδρομικά από 1/6/1951 και εξής.
Τόμος: 36, σελ. 258 - 260
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-258-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 46 / 7/10/1952
Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου σε έρανο για την ανέγερση ανδριάντα.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 526
Περιεχόμενα: Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στον έρανο (υπό την Προεδρεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας) προς ανέγερση ανδριάντα του αποβιώσαντος Έλληνα λογοτέχνη και Ακαδημαϊκού Γρ. Ξενόπουλου και χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 261 - 262
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έρανοι
Δήμος Βόλου -- Μνημεία
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867 - 1951)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-261-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 527
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου για τη συμμετοχή των αθλητών του σε αγώνες στην Αθήνα.
Τόμος: 36, σελ. 262
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-262-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 528
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-263-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 529
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. για την αγορά πίνακα της ζωγράφου Ντιάνας Αντωνακάτου με τον τίτλο "Χωρία Κεφαλληνίας".
Τόμος: 36, σελ. 263 - 264
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονομίδης, Κυριάκος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνακάτου, Ντιάνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-263-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 530
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.500.000 δρχ. για την επισκευή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 264
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-264-1

Πράξη: Ορισμός μέλους της Επιτροπής εκδίκασης εφέσεων Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 531
Περιεχόμενα: Ορισμός του Θεοδ. Κλαψόπουλου ως τακτικού μέλους της Επιτροπής εκδίκασης εφέσεων Κοινοτήτων.
Τόμος: 36, σελ. 264 - 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Επιτροπή Εκδίκασης Εφέσεων Κοινοτήτων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-264-2

Πράξη: Έγκριση διαγραφής από το συμπληρωματικό ερανικό.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 532
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από το συμπληρωματικό ερανικό κατάλογο χρήσης 1951 - 1952 των Δ. Διανέλλου, Γ. Τσάντου και Ι. Μοσχίδη.
Τόμος: 36, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- 'Ερανοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διανέλλος, Δημήτριος
Τσάντος, Γ.
Μοσχίδης, Ι.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-265-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής υλικού από τα βιβλία αποθήκης.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 533
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τα βιβλία αποθήκης υλικού του Δήμου τεσσεράμιση οκάδων σχοινιού και ενός πασσάλου.
Τόμος: 36, σελ. 265
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-265-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης νοσηλευτικού προσωπικού.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 534
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας κατά μήνα σε νοσοκόμες του Αντιφυματικού Ιατρείου των εξόδων κίνησής τους προς επίσκεψη των απόρων φυματικών των εγγεγραμμένων στο Αντιφυματικό Ιατρείο του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 265 - 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δημοτικό Αντιφυματικό Ιατρείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-265-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 535
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σε αίτηση του Π. Κοντού, ενοικιαστή καταστήματος στην Αγορά των Παλαιών μέχρι τη διασαφήνιση του θέματος.
Τόμος: 36, σελ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντός, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-266-1

Πράξη: Προμήθεια καυσόξυλων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 536
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης του Δημάρχου περί προμήθειας καυσόξυλων για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών.
Τόμος: 36, σελ. 266 - 267
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-266-2

Πράξη: Αποδοχή της παραίτησης μέλους του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 537
Περιεχόμενα: Αποδοχή της παραίτησης του Αγ. Μουρτζόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής και διορισμός κατά πλειοψηφία του Αθ. Χατζηδημητρίου.
Τόμος: 36, σελ. 267 - 268
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Οικονομίδης, Κυριάκος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μουρτζόπουλος, Αγαμέμνων Τ. (Μένιος) (1922-2005)
Χατζηδημητρίου, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-267-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 47 / 9/10/1952
Πράξη: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 538
Περιεχόμενα: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σχετικά με την επισκευή και επινικέλωση των 39 παλαιών μουσικών οργάνων και αγορά 1 άρπας.
Τόμος: 36, σελ. 269
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-269-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 539
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με τροποποίηση του άρθρου 13.
Τόμος: 36, σελ. 269 - 270
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-269-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 540
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1950 - 1951.
Τόμος: 36, σελ. 270
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-270-1

Πράξη: Κατάρτιση Επιτροπής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 541
Περιεχόμενα: Κατάρτιση τριμελούς Επιτροπής με σκοπό την εξεύρεση των πραγματικά απόρων δημοτών.
Τόμος: 36, σελ. 270 - 272
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Χασάπης, Αριστείδης
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-270-3

Πράξη: Παράταση της διάρκειας Επιτροπής.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 542
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 456 απόφαση για την παρακολούθηση, διόρθωση, ενημέρωση και δακτυλογράφηση των Μητρώων αρρένων του Δήμου για 30 επιπλέον μέρες και από 3 μόνο μέλη.
Τόμος: 36, σελ. 272
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σιάτρας, Θωμάς
Κορμάζου, Αμαλία
Αννίνου, Μαίρη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-272-1

Πράξη: Παράταση της ισχύος συνεργείου.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 543
Περιεχόμενα: Παράταση της ισχύος του συσταθέντος με την υπ.αριθμ. 448 απόφαση συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών για 15 επιπλέον μέρες.
Τόμος: 36, σελ. 272 - 273
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-272-2

Πράξη: Συγκρότηση Επιτροπών.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 544
Περιεχόμενα: Συγκρότηση Επιτροπών Γενικού Μητρώου δημοτών κατά ενορίες (σύνολο 7 Επιτροπές).
Τόμος: 36, σελ. 273 - 275
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Δημογραφία -- Μητρώα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μητρώα -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-273-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 545
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 400.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ιωάννη Θεοδωρόπουλου για την μετάβασή του στην Αθήνα με σκοπό να τακτοποιήσει τις λεπτομέρειες της εισαγωγής του γιού του, Βασιλείου, στο Νοσοκομείο Παίδων.
Τόμος: 36, σελ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-275-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης υπαλλήλων.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 546
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης περί καταβολής των εξόδων κίνησης σε ορισμένους δημοτικούς υπαλλήλους.
Τόμος: 36, σελ. 275 - 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-275-2

Πράξη: Επιβολή ερανικής εισφοράς.
Εισηγητής: Σδούγκος, Δημήτριος
Αριθμός Απόφασης: 547
Περιεχόμενα: Αναβολή της λήψης απόφασης περί επιβολής ερανικής εισφοράς για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-276-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 48 / 15/10/1952
Πράξη: Ανάγνωση εκθέσεων για την κατάσταση και τα οικονομικά του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 548
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής περί της κατάστασης του Δήμου και της εν γένει αυτού Διοίκησης. Ανάγνωση της έκθεσης του Δημάρχου επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτοε 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 278 - 294
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Χασάπης, Αριστείδης
Σδούγκος, Δημήτριος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κούρτιος, Ερνέστος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Τριχόπουλος, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-278-17

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 49 / 17/10/1952
Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 549
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης από τη Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας δανείου 40.000.000 δρχ. με τόκο 3% και εξόφληση σε 5 χρόνια για την εκτέλεση γεωτρήσεων στην περιφέρεια του Δήμου προς ανεύρεση ύδατος. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.
Τόμος: 36, σελ. 295 - 297
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- 'Υδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-295-3

Πράξη: Έγκριση σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 550
Περιεχόμενα: Έγκριση σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου, με όρους, μεταξύ του Δήμου και τη ελληνικής κυβέρνησης συνολικού ποσού 196.876.000 δρχ. για την προμήθεια εφοδίων μηχανημάτων ή υλικών και την εκτέλεση εργασιών.
Τόμος: 36, σελ. 297 - 300
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-297-4

Πράξη: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 551
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου 2.000.000.000 δρχ. για την εκτέλεση έργων οδοποιίας στις οδούς Αναλήψεως, Γαζή, Αλεξάνδρας, Παγασών, Γαλλίας, Γκλαβάνη, Κασσαβέτη, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Φερρών, Παπαδιαμάντη και 2ας Νοεμβρίου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με όρους. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου και της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη σύναψη του δανείου και την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.
Τόμος: 36, σελ. 300 - 306
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως, Γαζή, Αλεξάνδρας, Παγασών, Γαλλίας, Γκλαβάνη, Κασσαβέτη, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Φερρών, Παπαδιαμάντη και 2ας Νοεμβρίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-300-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 50 / 20/10/1952
Πράξη: Συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 552
Περιεχόμενα: Συζήτηση και ψήφιση κατά κεφάλαιο του προταθέντος από τη Δημαρχιακή Επιτροπή προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1952 - 1953. Σύσταση Επιτροπής για την εξέταση της δυνατότητας και του τρόπου επιβολής τέλους υπέρ του Δήμου επί των εισιτηρίων των αστικών λεωφορείων.
Τόμος: 36, σελ. 307 - 310
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-307-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 51 / 23/10/1952
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 553
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 1952 - 1953. Έγκριση μη επιβολης κατά το οικονομικό έτος 1952 - 1953 των προβλέπόμενων τελών :1) διαμονής παρεπιδημούντων, 2) κατά κλίνη ξενοδοχείου ύπνου, πανσιό και ανηκόντων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις νοσοκομείων κλπ. 3) επί των εκδιδόμενων λογαριασμών από ξενοδοχεία και πανσιόν υπερπολυτελείας, πολυτελείας και Α΄και Β΄κατηγορίας και των ίδιων κατηγοριών εστιατορίων, μπαρ, ταβερνών και κέντρων διασκέδασης και των ανηκόντων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις νοσοκομείων κλπ.
Τόμος: 36, σελ. 311 - 314
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-311-4

Πράξη: Απόρριψη της επιβολής ερανικής εισφοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 554
Περιεχόμενα: Έγκριση μη επιβολής από το Δήμο ερανικής εισφοράς κατά το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 314 - 315
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Χασάπης, Αριστείδης
Οικονομίδης, Κυριάκος
Σδούγκος, Δημήτριος
Αναγνώστου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-314-2

Πράξη: Άφεση χρέους στους υπόχρεους προς καταβολή του αντιτίμου προσωπικής εργασίας κατά το έτος 1947.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 555
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης άφεσης χρέους στους 3001 υπόχρεους προς καταβολή του αντιτίμου της κατά το 1947 επιβλειθήσας προσωπικής εργασίας 1 ημέρας για την κατασκευή του αεροδρομίου από 8.000 δρχ. ο καθένας.Εντολή στο Δημοτικό Ταμείο να προβεί στην απάλειψη, από το βιβλίο εισπρακτέων εσόδων, του καθυστερούμενου και βεβαιούμενου εσόδου των 24.008.000 δρχ. από αντίτιμο προσωπικής εργασίας για την κατασκευή του αεροδρομίου.
Τόμος: 36, σελ. 315 - 316
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αερολιμένες
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτάξεις
Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-315-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 52 / 27/10/1952
Πράξη: Απόρριψη της αύξησης φορολογικών συντελεστών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 556
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αύξησης των φορολογικών συντελεστών του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 317 - 319
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-317-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 53 / χωρίς ημερομηνία
Πράξη: Ματαίωση της συνεδρίασης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Ματαίωση της συνεδρίασης για να δοθεί χρόνος στη Δημαρχιακή Επιτροπή, κατόπιν της ανατροπής των προϋπολογισθέντων εσόδων, προς μελέτη, επεξεργασία και προσαρμογή του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 320
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-320-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 54 / 5/11/1952
Πράξη: Συζήτηση για τα έξοδα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του 1952 - 1953 μετά την αναμόρφωση που υπέστη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή κατόπιν της περικοπής 1.768.602 δρχ. από τα έσοδα.
Τόμος: 36, σελ. 320 - 324
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-320-5

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 557
Περιεχόμενα: Ορισμός των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου από 1/9/1952 και εξής σε 2.600.000 δρχ. μηνιαίως.
Τόμος: 36, σελ. 324 - 325
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Σδούγκος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-324-2

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 558
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο των τιμών των γενόμενων εν γένει από το Δήμο προμηθειών των αναγραφόμενων στα τιμολόγια.
Τόμος: 36, σελ. 325 - 326
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κούρτιος, Ερνέστος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-325-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 55 / 6/11/1952
Πράξη: Συζήτηση για τα έξοδα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 327 - 330
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-327-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 56 / 7/11/1952
Πράξη: Συζήτηση για τα έξοδα του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης για το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 331 - 335
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Χασάπης, Αριστείδης
Σδούγκος, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-331-5

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου σε δημοπρασία εκποίησης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 559
Περιεχόμενα: Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στη δημοπρασία εκποίησης των υπόστεγων της Εταιρείας Θ.Ε.Λ.Π.Α., η οποία πτώχευσε και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να πλειοδοτήσει για λογαριασμό του Δήμου και για ποσό που ο ίδιος θα κρίνει.
Τόμος: 36, σελ. 335
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγορές -- Δημοπρασίες
Θ.Ε.Λ.Π.Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-335-1

Πράξη: Απόρριψη αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 560
Περιεχόμενα: Απόρριψη των αιτήσεων της Βολιώτικής Χορωδίας, του Ολυμπιακού Βόλου, του Άσυλου Παιδιού Βόλου, της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, της Ελληνικής Μέριμνας, του Λυκείου Ελληνίδων, του Φυσιολατρικού Ομίλου "Ο Παν" και της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων "Χριστιανική Αγωγή" για οικονομική ενίσχυση.
Τόμος: 36, σελ. 335 - 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-335-2

Πράξη: Ψήφιση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 561
Περιεχόμενα: Ψήφιση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 336
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-336-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 57 / 20/11/1952
Πράξη: Αναγγελία θανάτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 562
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του δημοτικού υπαλλήλου και Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παν. Μαργαρίτη και απόφαση για κηδεία δαπάνη του Δήμου, έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του και διαβίβαση σε αυτήν του αντιγράφου της απόφασης και δημοσίευση της στις εφημερίδες του Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 337 - 338
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Παναγιώτης (+1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-337-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 58 / 25/11/1952
Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 563
Περιεχόμενα: Έγκριση λεπτομερούς διακήρυξης του Δήμου περί επισκευής, ανακαίνισης και συντήρησης της οδού Αναλήψεως, δαπάνης 300.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 339 - 340
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Οικονομίδης, Κυριάκος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-339-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 564
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 3.000.000 δρχ. του κεφαλαίου 2, άρθρο 12 για επενδυτές εργασίας θήλεως προσωπικού του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 340
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-340-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 60.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 565
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 60.000.000 δρχ. του κεφαλαίου 10, άρθρο 11 για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων, συυσωρευτών και λοιπά έξοδα επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας αυτοκινήτων καθαριότητας.
Τόμος: 36, σελ. 340 - 341
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-340-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 90.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 566
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 90.000.000 δρχ. του κεφαλαίου 10, άρθρο 12 για την προμήθεια καυσίμων, κινητηρίων και λιπαντικών υλών άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 36, σελ. 341 - 342
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-341-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 567
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και ψήφιση πίστωσης 300.000.000 δρχ. από το κεφάλαιο 11, άρθρο 1 για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 342
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-342-1

Πράξη: Μισθοδοσία νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 568
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 12, άρθρο 2 για τη αμοιβή της νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Τόμος: 36, σελ. 342 - 343
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-342-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 569
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων έως 25.000 δρχ. σε κάθε άπορη οικογένεια του Δήμου και χορηγία πίστωσης 12.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 343
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-343-1

Πράξη: Έξοδα εκπόνησης σχεδιαγράμματος της πόλης του Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 570
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 13, άρθρο 1 για δαπάνες εκπόνησης σχεδιαγράμματος της πόλης του Βόλου και της περιφέρειάς του σε κλίμακα 1/2000 από αεροφωτογραφία.
Τόμος: 36, σελ. 343 - 344
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Δήμος Βόλου -- Αεροφωτογραφίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-343-2

Πράξη: Έξοδα σχεδιαστικών εργασιών φωτοσμίκρυνσης κλπ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 571
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης ολόκληρης της πίστωσης του κεφαλαίου 14, άρθρο 2 για δαπάνες σχεδιαστικών εργασιών φωτοσμίκρυνσης κλπ. κλίμακας 1/5000 από την περιοχή Καλιακούδα μέχρι την πόλη του Βόλου και για λήψη αντιγράφων από το Υπουργείο Δημόσιων Έργων του σχεδιαγράμματος και των σχετικών εργασιών.
Τόμος: 36, σελ. 344 - 345
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-344-2

Πράξη: Έξοδα δημοπρασίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 572
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλαίου 14, άρθρο 3 για αμοιβή σύνταξης διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων για την ενέργεια δοκιμαστικής δημοπρασίας ανάθεσης σε ανάδοχο της ύδρευσης της πόλης του Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 345 - 346
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-345-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 95.218.435 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 573
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 95.218.435 δρχ. του κεφαλαίου 16, άρθρο 19 για την αξία ασφάλτου κρατικής προμήθειας.
Τόμος: 36, σελ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-346-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 574
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης 1.000.000 δρχ. του κεφαλαίου 19, άρθρο 5 για αμαξαγώγια προς μετάβαση στα Σφαγεία του νομοκτηνιάτρου για την επιθεώρηση των Σφαγείων.
Τόμος: 36, σελ. 346 - 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-346-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 575
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 347
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-347-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 576
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Εμποροϋπαλλήλων Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 347 - 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-347-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 577
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 348
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-348-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 18.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 578
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 18.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Σχολής Υπομηχανικών Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 348 - 349
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σχολή Υπομηχανικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-348-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 579
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 349
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-349-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 580
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Παιδικής Στέγης.
Τόμος: 36, σελ. 349 - 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Παιδική Στέγη Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-349-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 581
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Τόμος: 36, σελ. 350
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-350-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 582
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.
Τόμος: 36, σελ. 350 - 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-350-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 583
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελλήνων Αλκίμων.
Τόμος: 36, σελ. 351
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Αλκίμων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-351-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 584
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών.
Τόμος: 36, σελ. 351 - 352
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-351-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 585
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Επιτροπής ανέγερσης του ναού των Αγίων Αναργύρων.
Τόμος: 36, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-352-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 586
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Επιτροπής ανέγερσης του ναού του Αγίου Βασιλείου.
Τόμος: 36, σελ. 352
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Βασιλείου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-352-1

Πράξη: Παράταση της ισχύος συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 587
Περιεχόμενα: Παράταση της ισχύος λειτουργίας του συσταθέντος με την υπ.αριθμ. 414 απόφασης ειδικού συνεργείου 19 ημερομίσθιων εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία της Δημοτικής Φρουταγοράς, του Δημοτικού Σφαγείου και της Υπηρεσίας μέτρων και σταθμών για 4 μήνες, από 1/10/1952.
Τόμος: 36, σελ. 353
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-353-1

Πράξη: Ανάθεση μεταφοράς απόρων νεκρών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 588
Περιεχόμενα: Ανάθεση σε εργολάβο κηδειών της μεταφοράς με νεκροφόρα των απόρων νεκρών και της κατασκευής των απαιτούμενων φερέτρων.
Τόμος: 36, σελ. 353 - 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-353-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης της επιμελήτριας των εκθέτων στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 589
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα της επιμελήτριας εκθέτων Αντιγόνης Κόγια για να παραδώσει προς παρακολούθηση στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών το έκθετο βρέφος Χρήστο Χριστιανόπουλο, το οποίο πάσχει από την ασθένεια της υδροκεφαλίας και ίσως χρειαστεί η εισαγωγή του σε θεραπευτικό ίδρυμα.
Τόμος: 36, σελ. 354
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κόγια, Αντιγόνη
Χριστιανόπουλος, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-354-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 590
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών αχρεωστήτως κατεβληθέντων στους δικαιούχους αντιπροσώπους των Εταιρειών Πετρελαιοειδών Restis, Shell, Purfina, Socony και B.P.
Τόμος: 36, σελ. 354 - 355
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
Εταιρεία Πετρελαιοειδών Restis
Εταιρεία Πετρελαιοειδών Shell
Εταιρεία Πετρελαιοειδών Purfina
Socony (Standard Oil Company of New York)
Εταιρεία Αρ. Λώτου Υιοί
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μεταξάς, Γεώργιος
Λικιαρδόπουλος, Νικόλαος
Κόνσολας, Α.
Fisser, Paul
Λώτος, Νικόλαος Α. (1890-1964)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-354-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς αδιάβροχου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 591
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ενός αδιάβροχου υπέρ του προϊσταμένου της καθαριότητας.
Τόμος: 36, σελ. 355 - 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-355-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 697.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 592
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 697.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού υπαλλήλου Σταύρου Μαυραϊνού για έξοδα εγχείρησής του.
Τόμος: 36, σελ. 356
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυραϊνός, Σταύρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-356-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 593
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Θεοδώρας Αρσενοπούλου, χήρας αποβιώσαντος οδοκαθαριστή του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 356 - 357
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρσενοπούλου, Θεοδώρα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-356-2

Πράξη: Διαγραφή υλικού από τα βιβλία της αποθήκης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 594
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής μετά την καταστροφή τους των αχρήστων υλικών από τα βιβλία της αποθήκης.
Τόμος: 36, σελ. 357 - 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-357-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 595
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 41 εκθέτων του Δήμου για το Ιούλιο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-358-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 596
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 39 εκθέτων του Δήμου για το Αύγουστο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 358
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-358-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 597
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για το Σεπτέμβριο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 358 - 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-358-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 598
Περιεχόμενα: Έγκριση εχόντων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 37 εκθέτων του Δήμου για το Οκτώβριο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 359
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-359-1

Πράξη: Κκατασκευή στολών και υποδημάτων εργασίας για τους οδοκαθαριστές.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 599
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος κατασκευής στολών και υποδημάτων εργασίας για τους οδοκαθαριστές του Δήμου ως κατεπείγοντος και ψήφιση πίστωσης 30.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 359 - 360
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-359-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 12.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 600
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 12.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αιμοδοτικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αιμοδοτικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-360-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 59 / 27/11/1952
Πράξη: Εκλογή μέλους του Αδελφάτου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 601
Περιεχόμενα: Εκλογή του ιατρού Νικολάου Μάργαρη ως μέλους του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 362 - 363
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Σκούρας, Ευάγγελος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Στουρνάρας, Αριστείδης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μάργαρης, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-362-2

Πράξη: Ανάγνωση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 602
Περιεχόμενα: Ανάγνωση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου από 1/7/1951 έως 30/8/1952, συζήτηση επ' αυτού, έγκρισή τους και παραπομπή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 36, σελ. 363 - 378
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-363-16

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 603
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. για την τέλεση μνημοσύνου της Μαρίας Σκενδεράνη.
Τόμος: 36, σελ. 378
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκενδεράνη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-378-1

Πράξη: Αναγνώριση άρθρου Βασιλικού Διατάγματος.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 604
Περιεχόμενα: Αναγνώριση ότι συντρέχει η περίπτωση των εδαφίων α΄και β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Βασιλικού Διατάγματος περί ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (των οποίων η κατασκευή ανήκει σε αυτούς που έχουν το προνόμιο της εφεύρεσης) και έγκριση της διάθεσης της πίστωσης του κεφαλαίου 38, άρθρο 1 άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 36, σελ. 378 - 379
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-378-2

Πράξη: Επισκευή ακινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 605
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της ανάγκης για συμπληρωματική πίστωση 3.000.000 δρχ. με σκοπό την αγορά υλικών για την άμεση επισκευή των ζημιών των ακινήτων του Δήμου άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 36, σελ. 379 - 380
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-379-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης νομομηχανικού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 606
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο νομομηχανικό 520.000 δρχ. για αποζημίωση 5 ημερών εκτός έδρας για τη μετάβασή του στην Αθήνα ως αντιπροσώπου του Δημοσίου.
Τόμος: 36, σελ. 380 - 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-380-2

Πράξη: Έξοδα εκτύπωσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 607
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής από το Δημοτικό Ταμείο 100.000 δρχ. για τα συμφωνηθέντα με τη Νομαρχία έξοδα εκτύπωσης.
Τόμος: 36, σελ. 381
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοσιότητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-381-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.800.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 608
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.800.000 δρχ. για την αγορά ζωγραφικού πίνακα από την έκθεση του Ν. Γρύσπου στην Εξωραϊστική.
Τόμος: 36, σελ. 381 - 382
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γρύσπος, Νικήτας (1873-1974)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-381-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 1.720.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 609
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 1.720.000 δρχ. για τα έξοδα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
Τόμος: 36, σελ. 382 - 383
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-382-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 610
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Συλλόγου Απόρων Φυματικών Βόλου και περιχώρων.
Τόμος: 36, σελ. 383 - 384
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σύλλογος Απόρων Φυματικών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-383-2

Πράξη: Έξοδα αθλητικών αγώνων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 611
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς του αθλοθετηθέντος κυπέλου για αθλητικούς αγώνες στίβου με συμμετοχή όλων των Συλλόγων και Γυμνασίων Βόλου και Αλμυρού.
Τόμος: 36, σελ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-384-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 612
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-385-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 613
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-385-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 614
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-385-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 615
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-385-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 616
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-385-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 617
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-385-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 618
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-385-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 60 / 16/12/1952
Πράξη: Έξοδα εκπόνησης μελετών των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατασκευής του δικτύου υπονόμων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 619
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης του επ΄ονόματος του Έλληνα στη Ρώμη Πρεσβευτή κατατειθέμενου ποσού 100.000 δολαρίων στην Τράπεζα Ιταλίας ως ατόκου δανείου προς το Δήμο για την εκπόνηση από τις ιταλικές εταιρείες μελετών των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυσμό με την ύδρευση της πόλης του Βόλου και την κατασκευή του δικτύου υπονόμων.
Τόμος: 36, σελ. 386 - 387
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-386-2

Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 620
Περιεχόμενα: Εκλογή του Κων. Δερβένη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής κατόπιν ψηφοφορίας.
Τόμος: 36, σελ. 387 - 388
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβένης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-387-2

Πράξη: Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 621
Περιεχόμενα: Ορισμός του Εμ. Παντελίδη ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας και του Οδ. Φαφίτη ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 36, σελ. 388 - 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νομαρχία Μαγνησίας. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-388-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης δημοτικών υπαλλήλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 622
Περιεχόμενα: Αναβολή του θέματος της χορηγίας των εξόδων κίνησης των δημοτικών υπαλλήλων για περεταίρω μελέτη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Τόμος: 36, σελ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-389-1

Πράξη: Χορηγία αποζημίωσης στο Ληξίαρχο του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 623
Περιεχόμενα: Χορηγία αποζημίωσης στο Ληξίαρχο του Δήμου ανά μήνα 20% επί του μισθού του για την εκτός των κυρίων καθηκόντων του και μεταφορά πίστωσης 2.200.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 389 - 391
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-389-3

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 624
Περιεχόμενα: Αναγνώριση των 84 ωρών υπερωριακής εργασίας του δημοτικού υπαλλήλου Β. Χατζάκου για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων και την προπαρασκευή και παρακολούθηση της διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952 και έγκριση καταβολής σε αυτόν 420.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 391 - 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζάκος, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-391-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 625
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων σε δικαιούχους.
Τόμος: 36, σελ. 392
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-392-1

Πράξη: Αποσαφήνιση και συμπλήρωση απόφασης του Δ.Σ. για τη σύναψη δανείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 626
Περιεχόμενα: Αποσαφήνιση και συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 406/52 απόφασης με έγκριση της σύναψης από τη Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Μαγνησίας δανείου 40.000.000 δρχ. με τόκο 3% και εξόφληση σε 5 έτη για εκτέλεση γεωτρήσεων στο χώρο που ορίζεται με το τρίγωνο κτήμα Αποστολίδη - Αγία Παρασκευή - κτήμα Χρυσοχοΐδη προς ανεύρεση ύδατος. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Τόμος: 36, σελ. 392 - 393
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-392-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 627
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 38 εκθέτων του Δήμου για το Νοέμβριο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 393 - 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-393-2

Πράξη: Παρακράτησης ποσού από σύνταξη για την πληρωμή των οφειλόμενων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 628
Περιεχόμενα: Έγκριση παρακράτησης ποσού 35.000 δρχ. από τη μηνιαία σύνταξη της συνταξιούχου του Δήμου Αργ., χήρας Δ. Κοκολιού μέχρι την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.
Τόμος: 36, σελ. 394
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοκολιού, Αργ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-394-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης ποσού 1.867.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 629
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης ποσού 1.867.000 δρχ. για έξοδα κηδείας του πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Π. Μαργαρίτη.
Τόμος: 36, σελ. 394 - 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαργαρίτης, Παναγιώτης (+1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-394-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς ζωγραφικών πινάκων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 630
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς των δύο μικρών πινάκων του ζωγράφου Α. Διαμαντόπουλου αντί του ποσού των 450.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Διαμαντόπουλος, Α.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-395-1

Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου σε εορτή συλλόγου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 631
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου με 500.000 δρχ. στην τελεσθείσα από τον εκδρομικό Σύλλογο "Παν" εορτή των πυρών.
Τόμος: 36, σελ. 395
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εκδρομικός Σύλλογος Παν
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-395-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 632
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Θρησκευτικού και Φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Τόμος: 36, σελ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-396-1

Πράξη: Συμετοχή του Δήμου σε έρανο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 633
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον έρανο για την ανέγερση ανδριάντα του Συνταγματάρχη Κ. Δαβάκη με 500.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 396 - 397
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δαβάκης, Κωνσταντίνος (1897 - 1942)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-396-2

Πράξη: Εκποίηση κιβωτίων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 634
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας των κιβωτίων που βρίσκονται στην αποθήκη του Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-397-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής των άχρηστων και ακατάλληλων υλικών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 635
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής των άχρηστων και ακατάλληλων υλικών του Δημοτικού Βρεφοκομείου από τα βιβλία του μετά την καταστροφή τους.
Τόμος: 36, σελ. 397 - 398
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Αποθήκη υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-397-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 636
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης του επιστάτη.
Τόμος: 36, σελ. 398 - 399
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-398-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 637
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Οκτώβριο.
Τόμος: 36, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-399-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 638
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για το μήνα Νοέμβριο.
Τόμος: 36, σελ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-399-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 61 / 22/12/1952
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 639
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων στους απόρους του Δήμου λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. από το κεφάλαιο 12, άρθρο 5 για το σκοπό αυτό. Ορισμός Επιτροπής για τη διανομή των ποσών.
Τόμος: 36, σελ. 400 - 401
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Οικονομίδης, Κυριάκος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-400-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων