Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - 1953Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών 1953
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1953
Επίπεδο περιγραφής: Χρονολογία
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 36 - 37

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 62 / 4/1/1953
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 640
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Στρεφτάρη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 36, σελ. 402 - 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στρεφτάρης, Βασίλειος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-402-2

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 641
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αριστείδη Στουρνάρα ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 36, σελ. 403
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στουρνάρας, Αριστείδης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-403-1

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 642
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 36, σελ. 403 - 404
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-403-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 63 / 4/1/1953
Πράξη: Συγχώνευση άρθρων του προϋπολογισμού σε νέο άρθρο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 643
Περιεχόμενα: Συγχώνευση των άρθρων 3 και 4 του κεφαλαίου 20 του προϋπολογισμού σε νέο άρθρο με την ονομασία "Κατασκευή υποστέγων Φρουταγοράς" με 80.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-405-1

Πράξη: Κατασκευή ξύλινου υπόστεγου Φρουταγοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 644
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης κατασκευή ξύλινου υπόστεγου Φρουταγοράς δαπάνης 60.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 405 - 406
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αγορά -- Δαπάνες
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-405-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 64 / 23/1/1953
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 645
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Παν. Βακαλούδη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 36, σελ. 407 - 408
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλούδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-407-2

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης του Δημοτικού Ταμείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 646
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης του Δημοτικού Ταμείου του οικονομικού έτους 1950 - 1951 και χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης για την κάλυωη των υπερβάσεων που έγιναν εξαιτίας λογιστικού λάθους.
Τόμος: 36, σελ. 408 - 419
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-408-12

Πράξη: Αποδοχή του προσυμφώνου για την εκπόνηση και διατύπωση των μελετών παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας ύδρευσης και υπονόμων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 647
Περιεχόμενα: Αποδοχή του προσυμφώνου μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων) και της ιταλικής Εταιρείας "ΣΟΣΙΕΤΑ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚΑ ΝΤΙ ΕΛΕΤΡΙΤΣΙΤΑ" (Σ.Α.Δ.Ε) για την εκπόνηση και διατύπωση των μελετών παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας ύδρευσης και υπονόμων της πόλης του Βόλου. Ακολουθούν τα άρθρα της συμφωνίας .
Τόμος: 36, σελ. 419 - 434
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Ερνέστος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων
Σοσιετα Ανδριατικα ντι Ελετριτσιτα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-419-16

Πράξη: Έγκριση τροποποιήσεων στην μελέτη της οδοποιίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 648
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποιήσεων στην μελέτη της οδοποιίας που ψηφίστηκε με την υπ.αριθμ. 563 απόφαση του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 434 - 438
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-434-5

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 65 / 26/1/1953
Πράξη: Αύξηση των φορολογικών συντελεστών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 649
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης από το οικονομικό έτος 1952 - 1953 και εξής κατά 30% των φορολογικών συντελεστών του επιβληθέντος με την υπ.αριθμ. 253/52 απόφαση τέλους καθαριότητας της πόλης και αποκομιδής απορριμμάτων των οδών.
Τόμος: 36, σελ. 439 - 442
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-439-4

Πράξη: Τροποποίηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 650
Περιεχόμενα: Τροποποίηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1952 - 1953 στα σκέλη των εσόδων και εξόδων.
Τόμος: 36, σελ. 442 - 445
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-442-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 66 / 28/1/1953
Πράξη: Τροποποίηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 651
Περιεχόμενα: Τροποποίηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1952 - 1953 στα σκέλη των εσόδων και εξόδων.
Τόμος: 36, σελ. 446 - 447
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-446-2

Πράξη: Παράταση διάρκειας συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 652
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας του συνεργείου των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμοτικού Βρεφοκομείου από 1/1/1953 έως 31/1/1953 και από 1/2/1953 έως 30/6/1953.
Τόμος: 36, σελ. 447 - 448
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Βρεφοκομείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-447-2

Πράξη: Παράταση διάρκειας συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 653
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας του συνεργείου των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου από 1/1/1953 έως 30/6/1953.
Τόμος: 36, σελ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-448-1

Πράξη: Παράταση διάρκειας συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 654
Περιεχόμενα: Παράταση της διάρκειας του συνεργείου των εξωτερικών υπηρεσιών Δημοτικής Φρουταγοράς από 1/1/1953 έως 30/6/1953.
Τόμος: 36, σελ. 448 - 449
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-448-2

Πράξη: Καταβολή δώρου Χριστουγέννων σε υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 655
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους έκτακτους υπαλλήλους του Δήμου και στον επί συμβάσει μηχανικό του Δήμου έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές των Χριστουγέννων του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 449 - 451
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-449-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 67 / 28/1/1953
Πράξη: Απόρριψη της συναίνεσης στην απαλλοτρίωση της δημοτικής περιοχής στις Αλυκές.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 656
Περιεχόμενα: Απόρριψη της συναίνεσης στην απαλλοτρίωση της δημοτικής περιοχής στις Αλυκές για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε κάθε ενέργεια σχετική με την επίτευξη της μη απαλλοτρίωσης.
Τόμος: 36, σελ. 452 - 453
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απαλλοτριώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-452-2

Πράξη: Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 657
Περιεχόμενα: Ορισμός για το έτος 1953 του Κων. Δερβένη ως τακτικού μέλους της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής και του Β. Κανάβα ως αναπληρωματικού. Ορισμός του Οδ. Φαφίτη ως τακτικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και του Κ. Μακρή ως αναπληρωματικού. Ορισμός του Θ. Κλαψόπουλου ως τακτικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής των Κοινοτήτων και του Ερ. Κούρτιου ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 36, σελ. 453 - 454
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κανάβας, Βασίλειος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κούρτιος, Ερνέστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-453-2

Πράξη: Ανασύνταξη του Δημοτολογίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 658
Περιεχόμενα: Βεβαίωση ύπαρξης άμεσης ανάγκης ανασύνταξης του Δημοτολογίου κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Εξωτερικών και σύσταση συνεργείου από 12 υπαλλήλους του Δήμου που καθ΄υπερωρία θα απασχοληθούν σε αυτό το έργο από 1/3/1953.
Τόμος: 36, σελ. 454 - 455
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτολόγιο -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ελλάς. Υπουργείο Εξωτερικών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-454-2

Πράξη: Εκποίηση των ζώων και κάρων της καθαριότητας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 659
Περιεχόμενα: Έγκριση διακήρυξης για την εκποίηση των ζώων και κάρων της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τόμος: 36, σελ. 455
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-455-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 660
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του 13ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 36, σελ. 455 - 456
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-455-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 661
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 500.000 δρχ. για την αγορά ενός αδιάβροχου και χρέωσή του στα βιβλία της αποθήκης του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-456-1

Πράξη: Απόρριψη της αίτησης ενοικιαστή του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 662
Περιεχόμενα: Απόρριψη της αίτησης του Κ. Ντόντου, ενοικιαστή καταστήματος στην αγορά των Παλαιών για έγκριση ολικής υπομίσθωσης του καταστήματος.
Τόμος: 36, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Καταστήματα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ντόντος, Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-457-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 663
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 37 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Δεκέμβριο του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 457
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-457-1

Πράξη: Έγκριση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 664-676
Περιεχόμενα: Έγκριση 13 πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 457 - 458
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-457-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 677
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του δημοτικού υπαλλήλου Ν. Μπολώτα για την παραλαβή 16 υδροκλειδών και 13 ειδικών τεμαχίων για το δίκτυο ύδρευσης της Νέας Δημητριάδας.
Τόμος: 36, σελ. 458 - 459
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μπολώτας, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-458-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 68 / 12/3/1953
Πράξη: Επισκευή οδού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 678
Περιεχόμενα: Έγκριση και επικύρωση των πρακτικών της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διενεργειθήσα (25/2/1953) μειοδοτική δημοπρασία για την επισκευή και συντήρηση της οδού Αναλήψεως.
Τόμος: 36, σελ. 460 - 461
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-460-2

Πράξη: Υπηρεσία Καθαριότητας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 679
Περιεχόμενα: Αναγνώριση ως υποχρεωτικής της κάλυψης της δαπάνης για τη λειτουργία της Υπηρεσίας καθαριότητας της πόλης και αποκομιδής απορριμμάτων των οδών και των οικιών από τα έσοδα του τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 649/52 απόφασης περί αύξησης του τέλους κατά 30%.
Τόμος: 36, σελ. 461 - 467
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Ερνέστος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Καθαριότητα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-461-7

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 69 / 18/3/1953
Πράξη: Εκλογή μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 680
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Δ. Ψιάρρη ως μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Τόμος: 36, σελ. 469 - 470
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ψιάρρης, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-469-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 681
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 36, σελ. 470 - 471
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-470-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 682
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης ποσού 12.000.000 δρχ. που διανεμήθηκε στους απόρους κατοίκους της πόλης.
Τόμος: 36, σελ. 471 - 472
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-471-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε συνταξιούχο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 683
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του συνταξιούχου του Δήμου Ιω. Παπαδόπουλου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης υπό όρους.
Τόμος: 36, σελ. 472 - 473
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-472-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης σε συνταξιούχο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 684
Περιεχόμενα: Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του συνταξιούχου του Δήμου Χρ. Κρητικού σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης υπό όρους.
Τόμος: 36, σελ. 473 - 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κρητικός, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-473-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 685
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Αικ. Μαυροπούλου.
Τόμος: 36, σελ. 474
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυροπούλου, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-474-1

Πράξη: Επιχορήγηση για την ανέγερση του ναού του Αγίου Βασιλείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 686
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής της επιχορήγησης στην Επιτροπή ανέγερσης του ναού του Αγίου Βασιλείου και ψήφιση πίστωσης 5.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 474 - 475
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Βασιλείου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-474-2

Πράξη: Έγκριση απαλλαγής από δημοτικό φόρο.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 687
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής του Συνεταιρισμού Υποδηματοποιών Βόλου από το 1/2 του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων για το εργαστήριο που εγκατέλειψε από 1/1/1953 στην οδό Λώρη 15.
Τόμος: 36, σελ. 475
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Συνεταιρισμός Υποδηματοποιών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-475-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης κρατήσεων στο κατάστημα του ΙΚΑ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 688
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης κρατήσεων στο κατάστημα του ΙΚΑ από 15/1/1949 έως 31/12/1952 λόγω σύνταξης τριών τακτικών οδοκαθαριστών.
Τόμος: 36, σελ. 475 - 476
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-475-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 689
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 39 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Ιανουάριο του 1953.
Τόμος: 36, σελ. 476
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-476-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 690
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 38 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Φεβρουάριο του 1953.
Τόμος: 36, σελ. 476 - 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-476-2

Πράξη: Ανέγερση μνημείου πεσόντων Υγειονομικών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 691
Περιεχόμενα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη ανέγερσης μνημείου πεσόντων Υγειονομικών και χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 477
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μνημεία -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-477-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 692-701
Περιεχόμενα: Έγκριση 10 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 478
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-478-1

Πράξη: Έγκριση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 702-711
Περιεχόμενα: Έγκριση 10 πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 478 - 479
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-478-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 713
Περιεχόμενα: Έγκριση του λογαριασμού διανομής βοηθημάτων σε απόρους της πόλης για τις γιορτές των Χριστουγέννων και απαλλαγή του υπόλογου μόνιμου υπαλλήλου Σ. Μαυρίδη.
Τόμος: 36, σελ. 479 - 480
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μαυρίδης, Σ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-479-2

Πράξη: Έγκριση απόδοσης χρηματικών οφειλόμενων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 714
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης χρηματικών οφειλόμενων ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 36, σελ. 480 - 481
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-480-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 70 / 20/3/1952
Πράξη: Ενοικίαση δημοτικών καταστημάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 715
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης των υπ.αριθμ. 2, 3, 4 και 15 εσωτερικών καταστημάτων της αγοράς των Παλαιών με πλειοδοτική δημοπρασία και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί στην έκδοση της σχετικής διακήρυξης με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 483 - 485
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Καταστήματα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-483-3

Πράξη: Έγκριση εκποίησης άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 716
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης με πλειοδοτική δημοπρασία άχρηστων υλικών της καθαριότητας από την αποθήκη του Δήμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί στην έκδοση της σχετικής διακήρυξης με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 485 - 486
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-485-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 717
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 250.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του 11ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 36, σελ. 486
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-486-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής μαθητικών συσσιτίων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 718
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής μαθητικών συσσιτίων Β΄Περιφέρειας Μαγνησίας με 5.000.000 δρχ. και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 486
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-486-1

Πράξη: Συντήρηση αποχωρητηρίων Δικαστικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 719
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του υπ.αριθμ. 772/53 εγγράφου της Νομαρχίας Μαγνησίας για την ανάληψη από το Δήμο της μέριμνας συντήρησης των αποχωρητηρίων του Δικαστικού Μεγάρου.
Τόμος: 36, σελ. 487
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-487-1

Πράξη: Μεταφορά ποσού από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 720
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς 6.000.000 δρχ. από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 10, άρθρο 19 για την μισθοδοσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 487 - 488
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κανάβας, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-487-2

Πράξη: Έξοδα μετάβασης Δημάρχου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 721
Περιεχόμενα: Έγκριση δέκα μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
Τόμος: 36, σελ. 488 - 489
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-488-2

Πράξη: Έγκριση δημοπράτησης της κατασκευής οδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 722
Περιεχόμενα: Έγκριση δημοπράτησης της κατασκευής των υπόλοιπων οδών της πόλης από το δάνειο των 2.000.000.000 δρχ. σε 2 δημοπρασίες και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να συντάξει τις διακηρύξεις.
Τόμος: 36, σελ. 489 - 490
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-489-2

Πράξη: Επίβλεψη έργων οδοποιίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 723
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής να μελετήσει το θέμα της επίβλεψης και παρακολούθησης των εκτελεσθησόμενων έργων οδοποιίας και να εισηγηθεί σχετικά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόμος: 36, σελ. 490 - 493
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-490-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 71 / 27/3/1953
Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 724
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων στους απόρους του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα και χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. Ορισμός Επιτροπής για τη διανομή των ποσών.
Τόμος: 36, σελ. 495
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπαζαφείρη, Αικατερίνη
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-495-1

Πράξη: Ανάθεση έργων σε ιδιωτικό πολιτικό μηχανικό.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 725
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανάθεση σε ιδιωτικό πολιτικό μηχανικό της σύνταξης των μελετών των δημοτικών έργων :1) Δημοτικά Σφαγεία, 2) Φωτέριο, 3) Πυροσβεστείο. Η ρόσληψη θα γίνει από της Δημαρχιακή Επιτροπή με οκτάμηνη σύμβαση.
Τόμος: 36, σελ. 495 - 499
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σδούγκος, Δημήτριος
Χασάπης, Αριστείδης
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-495-5

Πράξη: Απόφαση για ανέγερση νέου Θεάτρου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 726
Περιεχόμενα: Απόφαση για ανέγερση νέου Θεάτρου στη θέση του παλιού και για προκήρυξη προκριματικού διαγωνισμού μεταξύ 4 μηχανικών για την εκπόνηση του προσχεδίου. Ψήφιση πίστωσης 25.000.000 δρχ. για την αμοιβή των μηχανικών. Έκφραση ευχής προς τον Υπουργό εργασίας να ενισχύσει οικονομικά την κατασκευή νέου Θεάτρου.
Τόμος: 36, σελ. 500 - 512
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ψιάρρης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-500-13

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 72 / 30/3/1953
Πράξη: Ανακαίνιση και επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 727
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης των οδοστρωμάτων των οδών Γαζή, Γαλλίας, Παγασών και Γκλαβάνη δι΄ενσφράγιστων προσφορών μειοδοτικής δημοπρασίας,πληρωτέων από το συναφθέν δάνειο των 2.000.000.000 δρχ. με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 513 - 515
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Γαζή, Γαλλίας, Παγασών, Γκλαβάνη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-513-3

Πράξη: Ανακαίνιση και επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 728
Περιεχόμενα: Απόφαση εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης των οδοστρωμάτων των οδών Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη και Παπαδιαμάντη δι΄ενσφράγιστων προσφορών μειοδοτικής δημοπρασίας,πληρωτέων από το συναφθέν δάνειο των 2.000.000.000 δρχ. με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 516 - 518
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη, Παπαδιαμάντη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-516-3

Πράξη: Έγκριση της μελέτης κατασκευής υπόστεγων Φρουταγοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 729
Περιεχόμενα: Έγκριση της μελέτης κατασκευής υπόστεγων Φρουταγοράς.
Τόμος: 36, σελ. 518 - 519
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-518-2

Πράξη: Κατασκευή υπόστεγου στη Φρουταγορά.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 730
Περιεχόμενα: Απόφαση για κατασκευή ξύλινου κεραμοσκεπούς υπόστεγου της Φρουταγοράς στην πλατεία Ρήγα Φεραίου βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, δαπάνης 75.000.000 δρχ. με προφορικές προσφορές και όρους.
Τόμος: 36, σελ. 519 - 520
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-519-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 73 / 31/3/1953
Πράξη: Τροποποίηση υπουργικής πράξης και ευχαριστίες στον Υπουργό γεωργίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 731
Περιεχόμενα: Αποδοχή της υπ.αριθμ. 190/53 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της υπ.αριθμ. 1060/52 απόφασης και έκφραση ευχαριστιών του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της κυβέρνησης στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα στον Υπουργό Γεωργίας Ανδρ. Αποστολίδη (τοπικό εκπρόσωπο) για την αντικειμενικότητα και ανωτερότητα που υπέδειξαν στην προώθηση των προβλημάτων της πόλης. Έγκριση των μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 521 - 524
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αποστολίδης, Ανδρέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-521-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 74 / 16/4/1953
Πράξη: Αναγγελία του θανάτου του Ιω. Κουμουνδούρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 732
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του Ιω. Κουμουνδούρου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και απόφαση για συμμετοχή του Δήμου και του Δ.Σ. στην κηδεία, έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένειάτου και απόδοση του παρόντος ψηφίσματος στην οικογένειά του και στις εφημερίδες.
Τόμος: 36, σελ. 525
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουμουνδούρος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-525-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 75 / 21/4/1953
Πράξη: Δημιουργία νέου άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 733
Περιεχόμενα: Δημιουργία νέου άρθρου (12) στο κεφάλαιο 14 με την ονομασία "Εις Δ/νση Υδραυλικών Κατασκευών του Υπουργείου Γεωργίας (Τμήμα Γεωτρήσεων) για την αποπληρωμή της δαπάνης εκτελεσθείσας για λογαριασμό του Δήμου, γεώτρησης στο κτήμα Χατζηαργύρη" και μεταφορά πίστωσης 20.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 526 - 527
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-526-2

Πράξη: Δημιουργία νέου άρθρου του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 734
Περιεχόμενα: Δημιουργία νέου άρθρου (11) στο κεφάλαιο 14 με την ονομασία "Εισφορά υπαλλήλων Δήμου υπέρ του Δημοσίου εκ δώρου Πάσχα". Αναμόρφωση και άλλων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Τόμος: 36, σελ. 527 - 530
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-527-4

Πράξη: Καταγραφή ζωγραφικών πινάκων και έργων τέχνης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 735
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της έκθεσης της Επιτροπής καταγραφής ζωγραφικών πινάκων και έργων τέχνης και απόφαση για ανάκριση για το ζήτημα της έλλειψης δύο δωρηθέντων έργων.
Τόμος: 36, σελ. 530 - 531
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ζωγραφική -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-530-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 736
Περιεχόμενα: Χορηγία στο Διευθυντή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου των εξόδων κίνησης και καθορισμός των εξόδων αυτών.
Τόμος: 36, σελ. 532
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-532-1

Πράξη: Ζήτημα εργασίας πρακτικογράφου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 737
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για το ζήτημα της καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας για τον πρακτικογράφο και το βοηθό του.
Τόμος: 36, σελ. 532
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-532-1

Πράξη: Καταβολή δώρου Πάσχα στους υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 738
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους έκτακτους υπαλλήλους του Δήμου και στον επί συμβάσει μηχανικό του Δήμου έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές του Πάσχα του 1953.
Τόμος: 36, σελ. 533 - 534
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-533-2

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 739
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου τριών ημερομισθίων ειδικευμένων εργατών για το κατάβρεγμα των οδών και πλατειών για 2 μήνες και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 534
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-534-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 6.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 740
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 6.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αιμοδοτικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 535
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αιμοδοτικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-535-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης νομοκτηνιάτρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 741
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης από το Δήμο ποσού 5.000.000 δρχ. για έξοδα μετάβασης του νομοκτηνιάτρου στα Δημοτικά Σφαγεία.
Τόμος: 36, σελ. 535
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Δήμος Βόλου -- Δημόσια υγεία -- Ζώα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-535-1

Πράξη: Εορτασμός 25ης Μαρτίου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 742
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για την προπαρασκευή και εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Τόμος: 36, σελ. 535 - 536
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- 25η Μαρτίου 1821 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-535-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 743
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Δημοτικού Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 36, σελ. 536
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-536-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 76 / 24/4/1953
Πράξη: Απόφαση για διαμόρφωση της οδού Βόλου-Λάρισας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 744
Περιεχόμενα: Απόφαση για διαμόρφωση της οδού Βόλου - Λάρισας προς την πλατεία του ναού των Αγίων Αναργύρων και Αγίων Αναργύρων - Οινόπνευμα και της οδού από Ψυγεία Φιξ προς Νεάπολη και μεταφορά πίστωσης 70.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 537 - 538
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Βόλου - Λάρισας)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δρόμοι -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-537-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 745
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του 18ου Δημοτικού Σχολείου.
Τόμος: 36, σελ. 538
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-538-1

Πράξη: Έγκριση της γενόμενης δαπάνης 900.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 746
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενόμενης δαπάνης 900.000 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων χορών κλπ.
Τόμος: 36, σελ. 538 - 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εορτές -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-538-2

Πράξη: Έγκριση της γενόμενης δαπάνης 435.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 747
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενόμενης δαπάνης 435.000 δρχ. για έξοδα αναψυκτικών κατά τη δεξίωση των λειτουργών της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.
Τόμος: 36, σελ. 539
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-539-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 748
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 25.000 δρχ. σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια και ψήφιση πίστωσης 3.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 539 - 540
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-539-2

Πράξη: Έγκριση παρακράτησης ποσού χήρα συνταξιούχου του Δήμου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 749
Περιεχόμενα: Έγκριση παρακράτησης ποσού 30.000 δρχ. από την μηνιαία σύνταξη της Αναστασίας, χήρας Ι. Ανδρίτσου μέχρι την εξόφληση του χρέους της.
Τόμος: 36, σελ. 540
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οφειλέτες και πιστωτές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ανδρίτσου, Αναστασία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-540-1

Πράξη: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 750
Περιεχόμενα: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών της πόλης για το οικονομικό έτος 1952 - 1953 στο ποσό των 400.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 540 - 541
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φωτισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτισμός -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-540-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης για φορολογική μείωση.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 751
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης ιδιώτη που εκμεταλλεύεται τον κήπο της Εξωραϊστικής περί μείωσης του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων ως αβάσιμης.
Τόμος: 36, σελ. 541 - 542
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-541-2

Πράξη: Έγκριση ακύρωσης ποσού από προηγούμενη χρήση.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 752
Περιεχόμενα: Έγκριση ακύρωσης της βεβαίωσης ποαού 27.422.000 δρχ. και της οίκοθεν μεταφορά της από την προηγούμενη χρήση στην τρέχουσα.
Τόμος: 36, σελ. 542
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-542-1

Πράξη: Απαλλαγή από καταβολή τέλους.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 753
Περιεχόμενα: Έγκριση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επί των εκδιδόμενων λογαριασμών και του επιβληθέντος προστίμου 10% σε βάρος των διευθυντών εστιατορίων, ξενοδοχείων, κέντρων διασκέδασης. Ακολουθεί κατάλογος ονομάτων.
Τόμος: 36, σελ. 543 - 545
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-543-3

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 754
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 39 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Μάρτιο του 1953.
Τόμος: 36, σελ. 545
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-545-1

Πράξη: Εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό για την εξόφληση χρέους.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 755
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής κατ΄έτος στον προϋπολογισμό του Δήμου του αναλογούντος ποσού για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού που θα καθορίσει το Υπουργείο Γεωργίας.
Τόμος: 36, σελ. 546
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-546-1

Πράξη: Έγκριση της αύξησης των εργατικών ημερομισθίων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 756
Περιεχόμενα: Έγκριση της αύξησης των εργατικών ημερομισθίων.
Τόμος: 36, σελ. 546 - 547
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Μισθοί και ημερομίσθια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-546-2

Πράξη: Έγκριση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 757-760
Περιεχόμενα: Έγκριση 4 πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 547
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-547-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 761
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με τη διάνοιξη παρόδου πλάτους 7 μέτρων μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Μαγνήτων για τη σύνδεση των οδών Γ. Ιωάννου και Αφεντούλη.
Τόμος: 36, σελ. 547 - 548
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολεοδομία -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχέδιο πόλης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-547-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 762
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 4.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Ευρίκλειας Κασσίδη για την τέλεση των γάμων της.
Τόμος: 36, σελ. 548
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κασσίδη, Ευρίκλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-548-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 77 / 2/5/1953
Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 763
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης συνταχθείσας από τη Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδοστρωμάτων των οδών Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη, Παπαδιαμάντη και Φερρών.
Τόμος: 36, σελ. 549 - 550
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη, Παπαδιαμάντη, Φερρών)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-549-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 764
Περιεχόμενα: Έγκριση μελέτης συνταχθείσας από τη Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδοστρωμάτων των οδών Γαζή, Γαλλίας, Παγασών και Γκλαβάνη.
Τόμος: 36, σελ. 550 - 551
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Γαζή, Γαλλίας, Παγασών, Γκλαβάνη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-550-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 765
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση των εργασιών για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδοστρωμάτων των οδών Γαζή, Γαλλίας, Παγασών και Γκλαβάνη, βάσει της μελέτης της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου, δαπάνης 750.000.000 δρχ. με δημοπρασία και ενσφράγιστες προσφορές.
Τόμος: 36, σελ. 551 - 553
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Γαζή, Γαλλίας, Παγασών, Γκλαβάνη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-551-3

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 766
Περιεχόμενα: Απόφαση για εκτέλεση των εργασιών για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδοστρωμάτων των οδών Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη, Παπαδιαμάντη και Φερρών, βάσει της μελέτης της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου, δαπάνης 750.000.000 δρχ. με δημοπρασία και ενσφράγιστες προσφορές.
Τόμος: 36, σελ. 553 - 555
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη, Παπαδιαμάντη, Φερρών)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-553-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 78 / 8/5/1953
Πράξη: Αποπεράτωση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 767
Περιεχόμενα: Έγκριση του συνταχθέντα από τη Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου 2ου συγκριτικού πίνακα για την αποπεράτωση του κτηρίου του Πυροσβεστικού Σταθμού και για την παράδοσή του στην Κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 556 - 557
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυρσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πυροπροστασία
Κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-556-2

Πράξη: Έγκριση έργων ύδρευσης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 768
Περιεχόμενα: Έγκριση:1) της κατασκευής του έργου ύδρευσης στη Νέα Δημητριάδα, 2) της εκπονηθείσας μελέτης για τις υδραυλικές εργασίες κατασκευής του δικτύου ύδρευσης στη Νέα Δημητριάδα, 3) της εκπονηθείσας μελέτης για τις οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και 4) την εκτέλεση των εργασιών αυτών άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 36, σελ. 557 - 558
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-557-2

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου εργατών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 769
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 14 ημερομισθίων εργατών για την καταπολεμηση των κωνωποειδών και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 558 - 560
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-558-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.500.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 770
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.500.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ των Σχολικών Ταμείων των Δημοτικών Σχολείων.
Τόμος: 36, σελ. 560 - 561
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Σχολεία -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-560-2

Πράξη: Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής των δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 771
Περιεχόμενα: Ορισμός του Παν. Βακαλούδη ως τακτικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής των δημοτικών έργων αξίας 5.000.000 έως 50.000.000 δρχ. και του Κ. Οικονομίδη ως αναπληρωματικού.
Τόμος: 36, σελ. 561 - 562
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βακαλούδης, Παναγιώτης
Οικονομίδης, Κυριάκος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-561-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 772
Περιεχόμενα: Έγκριση πραξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του οικονομικού έτους 1951 - 1952.
Τόμος: 36, σελ. 562 - 563
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-562-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 773-773
Περιεχόμενα: Έγκριση 7 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 563 - 564
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-563-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 79 / 15/5/1953
Πράξη: Έγκριση της κατασκευής υπόστεγου της Φρουταγοράς.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 780
Περιεχόμενα: Έγκριση της κατασκευής υπόστεγου της Φρουταγοράς και της μελέτης που επονήθηκε από την Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου.
Τόμος: 35, σελ. 565 - 566
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα
Δημοτική Αγορά
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-565-2

Πράξη: Κατασκευή νέου Δημοτικού Θεάτρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 781
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του θέματος του καθορισμού των όρων προκήρυξης του προκριματικού διαγωνισμού για την εκπόνηση του προσχεδίου του νέου Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 35, σελ. 566
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Θέατρα
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-566-1

Πράξη: Αναβολή ερανικής εισφοράς.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 782
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του θέματος της επιβολής ερανικής εισφοράς για το οικονομικό έτος 1953 - 1954 με σκοπό την ανέγερση του Δημοτικού Θεάτρου.
Τόμος: 35, σελ. 566 - 567
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Θέατρα
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
Δημοτικό Θέατρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-566-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 783
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 42 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο του 1953.
Τόμος: 35, σελ. 567
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-567-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 784
Περιεχόμενα: Έγκριση πραξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με τον ορισμό εξόδων κίνησης σε δημοτικό υπάλληλο για την εκτέλεση υπηρεσίας της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 35, σελ. 567 - 568
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-567-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 785
Περιεχόμενα: Έγκριση πραξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την πληρωμή των μουσικών της για τον Απρίλιο του 1953.
Τόμος: 35, σελ. 568
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9035-568-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 80 / 26/5/1953
Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 786
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου για την μετάβαση αθλητών του σε αγώνες στην Αλεξανδρούπολη.
Τόμος: 36, σελ. 569 - 570
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-569-2

Πράξη: Επικσευή οδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 787
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών της διενεργειθήσς μειοδοτικής δημοπρασίας δι΄ενσφράγιστων προσφορών για την ανάδειξη εργολάβου για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδοστρωμάτων των οδών Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη, Παπαδιαμάντη και Φερρών.
Τόμος: 36, σελ. 570 - 571
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Αναγνώστου, Νικόλαος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Περραιβού, Κασσαβέτη, Παπαδιαμάντη, Φερρών)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-570-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 788
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών της διενεργειθήσας μειοδοτικής δημοπρασίας δι΄ενσφράγιστων προσφορών για την ανάδειξη εργολάβου για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδοστρωμάτων των οδών Γαζή, Γαλλίας, Παγασών και Γκλαβάνη.
Τόμος: 36, σελ. 571 - 572
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Γαζή, Γαλλίας, Παγασών, Γκλαβάνη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-571-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 789
Περιεχόμενα: Έγκριση πραξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την πληρωμή του δασκάλου της ανδρικής χορωδίας.
Τόμος: 36, σελ. 572 - 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-572-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του νεοσυσταθέντος Οργανισμού Τουρισμού Μαγνησίας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 790
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του νεοσυσταθέντος Οργανισμού Τουρισμού Μαγνησίας με 5.000.000 δρχ. για την κατασκευή τουριστικού περιπτέρου στο Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 573
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Τουρισμός
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Οργανισμός Τουρισμού Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-573-1

Πράξη: Διορισμός εργάτριας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 791
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης του λειτουργούντος συνεργείου του Δημοτικού Βρεφοκομείου με μια ακόμη ανειδίκευτη εργάτρια.
Τόμος: 36, σελ. 574
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Βρεφοκομείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-574-1

Πράξη: Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας για τον πρακτικογράφο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 792
Περιεχόμενα: Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας για τον πρακτικογράφο του Δήμου Χρ. Παπαϊωάννου από τις 26/5 και εξής για τρεις ώρες ανώτατο όριο ανά συνεδρίαση και καθορισμός της αποζημίωσης σε 12.000 δρχ. την ώρα.
Τόμος: 36, σελ. 574 - 575
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-574-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στον πρακτικογράφο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 793
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εργασίας των 70 ωρών του πρακτικογράφου Χρ. Παπαϊωάννου και έγκριση καταβολής σε αυτόν του ποσού των 840.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 575 - 576
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαϊωάννου, Χρήστος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-575-2

Πράξη: Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας για τον βοηθό πρακτικογράφου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 794
Περιεχόμενα: Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας για τον βοηθό πρακτικογράφου του Δήμου από τις 26/5 και εξής για τρεις ώρες ανώτατο όριο ανά συνεδρίαση και καθορισμός της αποζημίωσης σε 9.000 δρχ. την ώρα.
Τόμος: 36, σελ. 576 - 577
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-576-2

Πράξη: Καταβολή αποζημίωσης στο βοηθό πρακτικογράφου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 795
Περιεχόμενα: Αναγνώριση της εργασίας των 70 ωρών του βοηθού πρακτικογράφου και έγκριση καταβολής σε αυτόν του ποσού των 630.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 577
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-577-1

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 796
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στο δημοτικό Ταμία των εξόδων κίνησης.
Τόμος: 36, σελ. 577 - 578
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-577-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 797
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στον Προϊστάμενο της Υπηρεσία καθαριότητας των εξόδων κίνησης.
Τόμος: 36, σελ. 578
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-578-1

Πράξη: Έγκριση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 798-807
Περιεχόμενα: Έγκριση 10 πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 578 - 579
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-578-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 808
Περιεχόμενα: Έγκριση πραξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την καταβολή έκτακτης αποζημίωσης στους παίκτες της.
Τόμος: 36, σελ. 579
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-579-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 81 / 5/6/1953
Πράξη: Διεύθυνση Εργατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Αναφορά στην απαλλακτική απόφαση του Εφετείου Λάρισας για τη Δ/νση του Εργατικού Κέντρου.
Τόμος: 36, σελ. 580 - 581
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δίκες
Εργατικό Κέντρο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-580-2

Πράξη: Κατασκευή οδού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 809
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας στον εργολάβο Ηλ. Μητίνα της απαιτούμενης ασφάλτου για την κατασκευή της οδού Αναλήψεως με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 581 - 582
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Αναλήψεως)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μητίνας, Ηλίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-581-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 810
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής χρηματικών ποσών σε δικαιούχους.
Τόμος: 36, σελ. 582 - 584
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-582-3

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.240.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 811
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.240.000 δρχ. για έξοδα μετακίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Τόμος: 36, σελ. 584 - 585
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-584-2

Πράξη: Χορηγία κλινοσκεπασμάτων υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 812
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας 110 κλινοσκεπασμάτων υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου από τις αποθήκες του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 585
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-585-1

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 813
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας των εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος συνταξιούχου του Δήμου Ν. Πάσχου στη χήρα του Σοφία.
Τόμος: 36, σελ. 585 - 586
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πάσχου, Σοφία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-585-2

Πράξη: Έξοδα κηδείας.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 814
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας των εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος συνταξιούχου του Δήμου Γ. Πέτρου στη χήρα του Μαρία.
Τόμος: 36, σελ. 586
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πέτρου, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-586-1

Πράξη: Έγκριση πράξεων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 815-822
Περιεχόμενα: Έγκριση 8 πράξεων του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 586 - 587
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-586-2

Πράξη: Τροποποίηση απόφασης για την ύδρευση.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 823
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 768/52 απόφασης σχετικά με την μελέτη για τις υδραυλικές εργασίες στην κατασκευή του έργου ύδρευσης της Νέας Δημητριάδας.
Τόμος: 36, σελ. 587 - 588
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-587-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 82 / 22/6/1953
Πράξη: Απόφαση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 824
Περιεχόμενα: Απόφαση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1952 - 1953 ως προς τα έσοδα και έξοδα.
Τόμος: 36, σελ. 589 - 592
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-589-4

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 825
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1953 - 1954 και της διενέργειας της σχετικής δημοπρασίας.
Τόμος: 36, σελ. 592 - 596
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-592-5

Πράξη: Χρήση Δημοτικών Σφαγείων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 826
Περιεχόμενα: Επιβολή δικαιώματος για τη χρήση των Δημοτικών Σφαγείων και καθορισμός των δικαιωμάτων.
Τόμος: 36, σελ. 596 - 598
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-596-3

Πράξη: Ενοικίασης δικαιώματος Δημοτικού Σφαγείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 827
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του δικαιώματος Δημοτικού Σφαγείου για το οικονομικό έτος 1953 - 1954 και της διενέργειας της σχετικής δημοπρασίας.
Τόμος: 36, σελ. 598 - 603
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-598-6

Πράξη: Ενοικίαση εκμετάλλευσης των δημοτικών αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 828
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της εκμετάλλευσης των ουρητηρίων και αποχωρτηρίων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου για το οικονομικό έτος 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 603 - 605
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πλατείες (Ρήγα Φεραίου)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-603-3

Πράξη: Ενοικίαση εκμετάλλευσης των δημοτικών αποχωρητηρίων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 829
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης της εκμετάλλευσης των ουρητηρίων και αποχωρτηρίων στη λαχαναγορά για το οικονομικό έτος 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 605 - 607
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-605-3

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του οικήματος Φυλακείου Σιδηροδρόμων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 830
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του οικήματος Φυλακείου Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 607 - 609
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-607-3

Πράξη: Πυρασφάλιση δημοτικών κτηρίων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 831
Περιεχόμενα: Έγκριση ασφάλισης κατά πυρός των κτηρίων του Δήμου με τα έπιπλα και σκεύη τους.
Τόμος: 36, σελ. 609 - 610
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πυρασφάλεια
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-609-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης ανοιχτού χώρου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 832
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης ανοιχτού χώρου (πρώην Πυροσβεστείου).
Τόμος: 36, σελ. 610 - 612
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-610-3

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των συλλεγόμενων απορριμμάτων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 833
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των συλλεγόμενων απορριμμάτων των οδών κατά το οικονομικό έτος 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 612-614
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-612-3

Πράξη: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 834
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του θέματος της έγκρισης του κανονισμού βεβαίωσης και είσπραξης δικαιωμάτων του Νεκροταφείου προς πληρέστερη μελέτη.
Τόμος: 36, σελ. 614
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-614-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 835
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την τροποποίηση του τιμολογίου των απορριμμάτων.
Τόμος: 36, σελ. 614 - 615
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αναγνώστου, Νικόλαος
Παπασταύρου, Αχιλλέας
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-614-2

Πράξη: Έγκριση διάθεσης ποσού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 836
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης άνευ δημοπρασίας της χορηγηθείσας με την υπ.αριθμ. 824/53 απόφαση αναπληρωματικής πίστωσης 15.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 615
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-615-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης ποσού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 837
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της αναπληρωματικής πίστωσης 5.000.000 δρχ, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 36, σελ. 615 - 616
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-615-2

Πράξη: Ακύρωση απόφασης σχετικά με επιβολή τέλους.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 838
Περιεχόμενα: Ακύρωση της υπ.αριθμ. 349/52 απόφασης για επιβολή τέλους κατά κλίνη ξενοδοχείων, πανσιό κλπ. Μόνο για τα ξενοδοχεία που δεν κατέβαλαν το σχετικό τέλος.
Τόμος: 36, σελ. 616 - 619
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-616-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 83 / 26/6/1953
Πράξη: Σύσταση ειδικών συνεργείων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 839
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικών συνεργείων από 17 ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες για τη λειτουργία των Δημοτικώς Σφαγείων, της Φρουταγοράς και των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου από 1/7 έως 31/12/1953 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 620 - 621
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-620-2

Πράξη: Σύσταση ειδικών συνεργείων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 840
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικών συνεργείων από 14 ημερομίσθιες εργάτριες για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου από 1/7 έως 30/9/1953 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 621 - 622
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Βρεφοκομείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-621-2

Πράξη: Σύσταση ειδικών συνεργείων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 841
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικών συνεργείων από 9 ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες για τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου από 1/7 έως 31/12/1953 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 622 - 623
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-622-2

Πράξη: Σύσταση ειδικών συνεργείων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 842
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικών συνεργείων από 2 ημερομίσθιους ειδικευόμενους εργάτες για το κατάβρεγμα των οδών της πόλης από 1/7 έως 30/9/1953 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 623
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-623-1

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 843
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 14 ημερομισθίων εργατών για την καταπολεμηση των κωνωποειδών από 1/7 έως 30/9/1953 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 623 - 624
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-623-2

Πράξη: Απόδοση κρατήσεων μισθού οδοκαθαριστή του Δήμου στο ΙΚΑ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 844
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ενταύθα υποκατάστημα του ΙΚΑ των κρατήσεων λόγω σύνταξης από 1/3/1949 έως 31/3/1951 επί του μισθού του πρώην τακτικού οδοκαθαριστή Ν. Αρσενόπουλου.
Τόμος: 36, σελ. 624 - 625
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αρσενόπουλος, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-624-2

Πράξη: Απόδοση κρατήσεων μισθού οδοκαθαριστή του Δήμου στο ΙΚΑ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 845
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ενταύθα υποκατάστημα του ΙΚΑ των λόγω σύνταξης γενόμενων κρατήσεων από 1/3/1949 έως 31/3/1951 επί του μισθού του πρώην τακτικού οδοκαθαριστή Ι. Βατίδη.
Τόμος: 36, σελ. 625
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βατίδης, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-625-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 846
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 300.000 δρχ. για την προμήθεια 10 φωτογραφιών περιπτέρων της τελεσθείσας του καλοκαίρι του 1952 Α΄Γεωργοκτηνοτροφικής και Βιομηχανικής Έκθεσης Βόλου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 625 - 626
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φωτογραφίες -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-625-2

Πράξη: Έξοδα μετάβασης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 847
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενόμενης μετάβασης στη Θεσσαλονίκη του επιστάτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την παραλαβή υδροκλειδών για το δίκτυο ύδρευσης της Νέας Δημητριάδας.
Τόμος: 36, σελ. 626
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-626-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 848
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 724/53 απόφασης σχετικά με τη χορηγία μικρών οικονομικών ενισχύσεων στους απόρους του Δήμου λόγω των εορτών του Πάσχα και χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ
Τόμος: 36, σελ. 626 - 627
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ψιάρρης, Δημήτριος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Φαφίτης, Οδυσσέας
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-626-2

Πράξη: Ψήφιση της πίστωσης 2.179.200 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 849
Περιεχόμενα: Ψήφιση της πίστωσης 2.179.200 δρχ. από το κεφάλαιο 9, άρθρο 3 για οφειλόμενα σε διάφορους από παρελθούσες χρήσεις.
Τόμος: 36, σελ. 627 - 628
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-627-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 850
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 43 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Μάιο του 1953.
Τόμος: 36, σελ. 627 - 628
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-627-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 851
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Δήμου σχετικά με την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 628
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-628-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 852
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Δήμου σχετικά με τη διαγραφή διαφόρων ελλειμάτων από την αποθήκη τροφίμων.
Τόμος: 36, σελ. 628 - 629
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-628-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 853
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Δήμου σχετικά με τον καθορισμό του μισθολογίου του επιστημονικού ιατρικού προσωπικού.
Τόμος: 36, σελ. 629
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-629-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 854
Περιεχόμενα: Απόρριψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου γθα παροχή αποζημίωσης στους μουσικούς για τις υπηρεσίες τους στην εορτή του Ελληνο - Γαλλικού Γυμνασίου.
Τόμος: 36, σελ. 629 - 630
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Σδούγκος, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Βόλος -- Σχολεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνογαλλικό Γυμνάσιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-629-2

Πράξη: Παράταση ισχύος συνεργείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 855
Περιεχόμενα: Έγκριση της παράτασης για 6 μήνες της ισχύος του συσταθέντος συνεργείου για την κατάρτιση των νέων δημοτολογίων.
Τόμος: 36, σελ. 630 - 631
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημοτολόγιο -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-630-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 856
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 43 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Ιούνιο του 1953.
Τόμος: 36, σελ. 631
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-631-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 240.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 857
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 240.000 δρχ. για την αγορά 20 εισιτηρίων της συναυλίας της Βολιώτικης Χορωδίας και του κιθαρίστα Μηλιαρέση.
Τόμος: 36, σελ. 631 - 632
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πολιτισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Πολιτισμός
Βολιώτικη Χορωδία
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μηλιαρέσης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-631-2

Πράξη: Επισκευή οδών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 858
Περιεχόμενα: Έγκριση συμπλήρωσης του λεκτικού του κεφαλαίου 16, άρθρο 12 για την επισκευή των οδών Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Σαρακηνού, Παπαδιαμάντη και Φερρών.
Τόμος: 36, σελ. 632
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι (Αλεξάνδρας, Κοραή, Σπυρίδη, Σαρακηνού, Παπαδιαμάντη)
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-632-1

Πράξη: Έξοδα Α΄Γεωργοκτηνοτροφικής Βιομηχανικής Έκθεσης Βόλου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 859
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής στον νέο προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 1953 - 1954 πίστωσης 20.000.000 δρχ. για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της Α΄Γεωργοκτηνοτροφικής Βιομηχανικής Έκθεσης Βόλου το καλοκαίρι του 1952.
Τόμος: 36, σελ. 632 - 633
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γεωργοκτηνοτροφική Βιομηχανική Έκθεση Βόλου (1η:1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-632-2

Πράξη: Καθορισμός φορολογικών συντελεστών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 860
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 253/52 απόφασης και καθορισμός των συντελεστών του τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από το οικονομικό έτος 1953 - 1954 και εξής.
Τόμος: 36, σελ. 634 - 636
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-634-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 84 / 9/7/1953
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 861
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του Δημοτικού Ταμείου για το οικονομικό έτος 1951 - 1952.
Τόμος: 36, σελ. 637 - 639
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-637-3

Πράξη: Ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 862
Περιεχόμενα: Ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 639 - 641
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-639-3

Πράξη: Επιβολή δικαιώματος Σφαγείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 863
Περιεχόμενα: Κήρυξη ως κατεπείγοντος του θέματος της ανάκλησης της υπ.αριθμ. 826/52 απόφασης περί τροποποίησης της υπ.αριθμ 249/52 απόφασης σχετικά με την επιβολή δικαιώματος Σφαγείου και ανάκληση της υπ.αριθμ. 826/53 απόφασης.
Τόμος: 36, σελ. 642
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-642-1

Πράξη: Επιβολή δικαιώματος Σφαγείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 864
Περιεχόμενα: Κήρυξη ως κατεπείγοντος του θέματος της ανάκλησης της υπ.αριθμ. 249/52 απόφασης περί επιβολής δικαιώματος Σφαγείου.
Τόμος: 36, σελ. 642 - 644
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-642-3

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης του δικαιώματος Σφαγείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 865
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης του δικαιώματος Σφαγείου για το οικονομικό έτος 1953 - 1954 και διενέργειας της σχετικής δημοπρασίας με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 644 - 649
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-644-6

Πράξη: Καθορισμός επιβολής τέλους.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 866
Περιεχόμενα: Κήρυξη ως κατεπείγοντος του θέματος της ανάκλησης της υπ.αριθμ. 860/53 απόφασης περί τροποποίησης της υπ.αριθμ 253/52 απόφασης σχετικά με την επιβολή τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και ανάκληση της υπ.αριθμ. 860/53 απόφασης.
Τόμος: 36, σελ. 649
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-649-1

Πράξη: Καθορισμός φορολογικών συντελεστών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 867
Περιεχόμενα: Κήρυξη ως κατεπείγοντος του θέματος της ανάκλησης της υπ.αριθμ. 253/52 απόφαση. Τροποποίηση της υπ.αριθμ 253/52 απόφασης και καθορισμός των φορολογικών συντελεστών του τέλους αποκομιδής απορριμμάτων ετησίως από το οικονομικό έτος 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 649 - 652
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-649-4

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 85 / 13/7/1953
Πράξη: Συζήτηση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση κατά κεφάλαιο και άρθρο του προταθέντος από τη Δημαρχιακή Επιτροπή προϋπολογισμού του 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 653 - 654
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-653-2

Πράξη: Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 868
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 258/52 απόφασης ως προς τις δ΄και ε΄παραγράφους σχετικά με το τέλος χρήσης πεζοδρομίων προς λειτουργία βενζιναντλιών και ορισμός του συντελεστή για τον καθορισμό του τέλους αυτού.
Τόμος: 36, σελ. 654 - 655
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-654-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 86 / 14/7/1953
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 656 - 660
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Οικονομίδης, Κυριάκος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-656-5

Πράξη: Αύξηση συντελεστή του φόρου επί των ακάλυπτων οικοπέδων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 869
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της παραγράφου 4 της υπ.αριθμ. 259/52 απόφασης και καθορισμός της αύξησης του συντελεστή του φόρου επί των ακάλυπτων οικοπέδων σε 50%.
Τόμος: 36, σελ. 660 - 661
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-660-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 87 / 15/7/1953
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 662 - 664
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-662-3

Πράξη: Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 870
Περιεχόμενα: Ορισμός του Αθ. Ιατρούλη ως τακτικού μέλους της Επιτροπής παραλαβής των δημοτικών έργων αξίας 50.000.000 δρχ. μέχρι 300.000.000 δρχ. με αναπληρωτή τον Κ. Μακρή.
Τόμος: 36, σελ. 664 - 665
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-664-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 88 / 17/7/1953
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 666 - 668
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-666-3

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 871
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο έως 25.000 δρχ. σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια και ψήφιση πίστωσης 6.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 36, σελ. 668 - 669
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-668-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 89 / 21/7/1953
Πράξη: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 874
Περιεχόμενα: Συνέχεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954 και εγκρισή του.
Τόμος: 36, σελ. 670 - 673
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-670-4

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 872
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 1953 - 1954 με 360.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 672
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-672-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής της Γεωργοκτηνοτροφικής και Βιομηχανικής Έκθεσης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 873
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής της Γεωργοκτηνοτροφικής και Βιομηχανικής Έκθεσης Βόλου με 30.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 673
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γεωργοκτηνοτροφική Βιομηχανική Έκθεση Βόλου (1η:1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-673-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 90 / 28/7/1953
Πράξη: Αναγγελία θανάτου του Νικολάου Πλαστήρα.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 875
Περιεχόμενα: Αναγγελία του θανάτου του θεσσαλού Στρατηγού Νικολαόυ Πλαστήρα και απόφαση ύψωση μεσίστιας σημαίας στο Δημαρχείο την ημέρα της κηδείας, μετονομασία μιας οδού της πόλης σε Ν. Πλαστήρα, κατάθεση 500.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου αντί στεφάνου και έκφραση συλληπητηρίων στην οικογένειάτου και απόδοση του παρόντος ψηφίσματος στην οικογένειά του και στις εφημερίδες.
Τόμος: 36, σελ. 674 - 675
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Πλαστήρας, Νικόλαος (1883 - 1953)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-674-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 91 / 7/8/1953
Πράξη: Βιομηχανική Έκθεση Βόλου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την παράλειψη αποστολής πρόσκλησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα εγκαίνια της έκθεσης.
Τόμος: 36, σελ. 676 - 678
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Κανάβας, Βασίλειος
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Γεωργοκτηνοτροφική Βιομηχανική Έκθεση Βόλου (1η:1952)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-676-3

Πράξη: Αποπέράτωση Πυροσβεστικού Σταθμού.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 876
Περιεχόμενα: Έγκριση του 3ου συγκριτικού πίνακα για την αποπεράτωση του κτηρίου του Πυροσβεστικού Σταθμού και την παράδοσή του στην Κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 678 - 679
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Πυρσβεστικοί Σταθμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Πυροπροστασία
Κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-678-2

Πράξη: Έξοδα παράστασης Δημαρχούντος.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 877
Περιεχόμενα: Καθορρισμός των εξόδων παράστασης του Δημαρχούντος έως την επάνοδο του Δημάρχου σε 2.000.000 δρχ. μηνιάιως.
Τόμος: 36, σελ. 679
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Δερβένης, Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-679-1

Πράξη: Έξοδα μετάβασης Δημαρχούντος.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 878
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημαρχούντος Ιω. Κονταράτου για υπηρεσιακούς λόγους.
Τόμος: 36, σελ. 679 - 680
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-679-2

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 879
Περιεχόμενα: Μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωσης 5.966.000 δρχ. στο κεφάλαιο 40, οφειλόμενα στο Δημαρχούντα για έξοδα παράστασης.
Τόμος: 36, σελ. 680
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα παράστασης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-680-1

Πράξη: Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 880
Περιεχόμενα: Μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωσης 862.000 δρχ. στο κεφάλαιο 40, οφειλόμενα στο Δημαρχούντα για έξοδα μετάβασης στην Αθήνα.
Τόμος: 36, σελ. 680 - 681
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-680-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 2.066.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 881
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 2.066.000 δρχ. για δεξίωση των αξιωματικών της αφιχθείσας μοίρας του Βασιλικού Ναυτικού.
Τόμος: 36, σελ. 681
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
Ελλάς. Ναυτικό
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-681-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 70.000 δρχ.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 882
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 70.000 δρχ. για την προσφερθείσα ανθοδέσμη στη Βασίλισσα.
Τόμος: 36, σελ. 681 - 682
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-681-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 883-888
Περιεχόμενα: Έγκριση 6 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου.
Τόμος: 36, σελ. 682
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-682-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 889
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου περί αποδοχής προτεινόμενου από τον μηχανικό Αλ. Βασαρδάνη του συμβιβασμού δια ποσού 3.500.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 682 - 683
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-682-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 890
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 683
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-683-1

Πράξη: Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Νεκροταφείο.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 891
Περιεχόμενα: Παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται στο 30ο τετράγωνο του Δημοτικού Νεκροταφείου στον ιερέα Ιωακείμ Παλαμιώτη για την εναπόθεση των οστών του φονευθέντος υιού του. Ορισμός δικαιώματος διάθεσης διαδοχικού ταφείου του ποσού των 500.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 683 - 684
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νεκροταφεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Νεκροταφείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παλαμιώτης, Ιωακείμ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-683-2

Πράξη: Μεταφορά άπορων νεκρών.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 892
Περιεχόμενα: Ανάθεση σε εργολάβο κηδειών της μεταφοράς με νεκροφόρα των άπορων νεκρών στο νεκροταφείο.
Τόμος: 36, σελ. 684
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-684-1

Πράξη: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 893
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 9 για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και πλήρωση συσσωρευτών.
Τόμος: 36, σελ. 684 - 685
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-684-2

Πράξη: Προμήθεια καύσιμης ύλης.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 894
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφαλαίου 8, άρθρο 6 για την προμήθεια καύσιμης ύλης και λιπαντικών αυτοκινήτων.
Τόμος: 36, σελ. 685 - 686
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-685-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 92 / 13/8/1953
Πράξη: Συμπαράσαση προς τους σεισμοπαθείς των Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 895
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση του μεγάλου σεισμού που έπληξε τα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλληνία και Ιθάκη και απόφαση για έκφραση της αμέριστης συμπάθειας και βαθιάς λύπης προς το λαό των νησιών αυτών, αποστολή αντιγράφου του ψηφίσματος στον Υπουργό Εσωτερικών, το Νομάρχη Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Ζακύνθου, Ιθάκης και Ληξουρίου, δημοσίευση του ψηφίσματος στις εφημερίδες του Βόλου.
Τόμος: 36, σελ. 686 - 687
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Επτάνησα -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-686-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 93 / 4/9/1953
Πράξη: Συμμετοχή του Δήμου στον Πανελλήνιο Έρανο υπέρ των σεισμόπληκτων των Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 896
Περιεχόμενα: Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στον Πανελλήνιο Έρανο υπέρ των σεισμόπληκτων πληθυσμών των Νήσων του Ιονίου με 30.000.000 δρχ.
Τόμος: 36, σελ. 688 - 689
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ιατρούλης, Αθανάσιος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Επτάνησα -- Σεισμοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-688-2

Πράξη: Διακανονισμός λογαριασμού μεταξύ του Δήμου και της Λιμενικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 897
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για το θέμα του διακανονισμού του λογαριασμού μεταξύ του Δήμου και της Λιμενικής Επιτροπής προς πληρέστερη μελέτη.
Τόμος: 36, σελ. 689
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες
Λιμενική Επιτροπή Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-689-1

Πράξη: Τέλεση λαϊκής αγοράς.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 898
Περιεχόμενα: Απόφαση για τέλεση στο Βόλο λαϊκής αγοράς κάθε Σάββατο, από την αγορά των Παλαιών μέχρι τη γέφυρα τους κυλινδρόμυλους Λούλη.
Τόμος: 36, σελ. 689 - 690
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Λαϊκές Αγορές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-689-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 899
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ασθενούς Αντ. Αντωνόπουλου για την αγορά 10 φιαλιδίων στρεπτομυκίνης.
Τόμος: 36, σελ. 690
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Αντωνόπουλος, Αντώνιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-690-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 900
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ασθενούς Ιω. Τσούκα για τα έξοδα ακτινογραφιών.
Τόμος: 36, σελ. 690
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Τσούκας, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-690-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 901
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ασθενούς Αχιλλέα Βελίδη για την εισαγωγή του στο Αντικαρικινικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Τόμος: 36, σελ. 690 - 691
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βελίδης, Αχιλλέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-690-2

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 902
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να ενεργεί τις απαιτούμενες δαπάνες συντήρησης των εκθέτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Τόμος: 36, σελ. 691
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-691-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 903
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 40 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Ιούλιο του 1953.
Τόμος: 36, σελ. 691 - 692
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-691-2

Πράξη: Εργασίες εκβάθυνσης της κοίτης των χειμάρρων Αναύρου και Κραυσίδωνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 904
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ποσού 42.530.000 δρχ. για εργασίες εκβάθυνσης της κοίτης των χειμάρρων Αναύρου και Κραυσίδωνα.
Τόμος: 36, σελ. 692
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Χείμαρροι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Χείμαρροι -- Δαπάνες
Ελλάς. Υπουργείο Γεωργίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-692-1

Πράξη: Σύσταση ειδικού συνεργείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 905
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικού συνεργείου 5 ημερομίσθιων εργατών για την έκτακτη καθαριότητα των οδών και πλατειών για 3 μήνεα από 15/9/1953 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 36, σελ. 693
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-693-1

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 906
Περιεχόμενα: Έγκριση του λογαριασμού διανομής βοηθημάτων σε απόρους της πόλης για τις γιορτές του Πάσχα.
Τόμος: 36, σελ. 693 - 694
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-693-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 907
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς έχοντος του λογαριασμού διανομής βοηθημάτων 3.000.000 δρχ. σε απόρους της πόλης το διάστημα 1/1 έως 30/6/1953.
Τόμος: 36, σελ. 694
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-694-1

Πράξη: Προμήθεια καυσόξυλων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 908
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας 50.000 οκάδων καυσόξυλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και ενέργειας της σχετικής διακήρυξης για τη δημοπρασία δια προφορικών προσφορών με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 694 - 696
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-694-3

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης καταστήματος.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 909
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης καταστήματος στην οδό Τοπάλη 16 και σύνταξης της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας με όρους.
Τόμος: 36, σελ. 696 - 698
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Καταστήματα -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-696-3

Πράξη: Διαγραφή εσόδων από κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 910
Περιεχόμενα: Διαγραφή από τα βεβαιωθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 1952 - 1953 του κεφαλαίου 1, άρθρο 1 (μισθώματα καταστημάτων Δημαρχιακού Μεγάρου).
Τόμος: 36, σελ. 698 - 699
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9036-698-2

Πράξη: Διαγραφή εσόδων από κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 911
Περιεχόμενα: Διαγραφή από τα βεβαιωθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 1952 - 1953 του κεφαλαίου 1, άρθρο 2 (μισθώματα καταστημάτων της αγοράς Παλαιών).
Τόμος: 36, σελ. 1
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-1-1

Πράξη: Δαπάνες συνεργείου καταπολέμησης κωνωποειδών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 912
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 843/53 απόφασης, ώστε από το κεφάλαιο 7, άρθορ 6 να καταβάλλονται όχι μόνο οι δαπάνες λειτουργίας του συνεργείου καταπολέμησης των κωνωποειδών αλλά και οι συναφείς δαπάνες.
Τόμος: 36, σελ. 1 - 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κουνούπια -- Έλεγχος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-1-2

Πράξη: Έξοδα αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 913
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου λογαριασμού των γενόμενων δαπανών για την προμήθεια των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων , συσσωρευτών και λοιπών εξόδων επισκευής και λειτουργίας αυτοκινήτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 2
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-2-1

Πράξη: Έξοδα αυτοκινήτων του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 914
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς έχοντος του αποδιδόμενου λογαριασμού των γενόμενων δαπανών για την προμήθεια καυσίμων, κινητήριων και λιπαντικών υλών των αυτοκινήτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 1952 - 1953.
Τόμος: 36, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αυτοκίνητα -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-3-1

Πράξη: Ορισμός μέλους της Επιτροπής για την παραλαβή των προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 915
Περιεχόμενα: Ορισμός του Β. Κανάβα ως τακτικού μέλους της Επιτροπής για την παραλαβή των προμηθειών του Δήμου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εμ. Ζαχαριουδάκη.
Τόμος: 36, σελ. 3
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανάβας, Βασίλειος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-3-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 916
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής περί έγκρισης του συμβιβασμού μεταξύ της Φιλαρμονικής και των μουσικών.
Τόμος: 36, σελ. 3 - 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-3-2

Πράξη: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 917
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την πράξης της Φιλαρμονικής για τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας της.
Τόμος: 36, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-4-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 918
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1953 - 1954.
Τόμος: 36, σελ. 4
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου -- Προϋπολογισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-4-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 919
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την απόδοση λογαριασμού δαπάνης επισκευής παλαιών μουσικών οργάνων και προμήθειας μιας άρπας.
Τόμος: 36, σελ. 4 - 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-4-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 920
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την έγκριση λογαριασμού διοικητικής διαχείρισης προέδρου του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής και των νομίμων αναπληρωτών του.
Τόμος: 36, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-5-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 921
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τον καθορισμό των αποζημιώσεων των μαθημάτων των μουσικών της από 1/8/1953 έως 31/8/1954.
Τόμος: 36, σελ. 5
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-5-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 922
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη των μουσικών της σε κατηγορίες.
Τόμος: 36, σελ. 5 - 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-5-2

Πράξη: Έξοδα υπέρ της Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 923
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την πράξης της Φιλαρμονικής για την κατασκευή εξέδρας.
Τόμος: 36, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-6-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την Φιλαρμονική.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 924
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την πράξης της Φιλαρμονικής για την αποζημίωση του αρχιμουσικού λόγω υπερωριακής εργασίας.
Τόμος: 36, σελ. 6
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-6-1

Πράξη: Επισκευή δικτύου υπονόμων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 925
Περιεχόμενα: Έγκριση του αποδιδόμενου από το Δήμαρχο λογαριασμού χρήσης 1952 - 1953 από 298.800.050 δρχ. για την επισκευή, συντήρηση, καθαριότητα και απολύμανση του δικτύου υπονόμων και οχετών.
Τόμος: 36, σελ. 6 - 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση -- Δαπάνες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-6-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 926
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των εξόδων κίνησης στην εσωτερική ιατρό Αγ. Ματζιάρη.
Τόμος: 36, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματζάρης, Αγ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-7-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 927
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση οδοιπορικών εξόδων σε κλητήρα.
Τόμος: 36, σελ. 7
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-7-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 928
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό νοσηλείων ασφαλισμένων του Τ.Α.Κ.Ε.
Τόμος: 36, σελ. 7 - 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-7-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 929
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή καθυστερούμενων αποδοχών στον τέως υδραυλικό.
Τόμος: 36, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-8-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 930
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη σύσταση συνεργείου για τις έκτακτες ανάγκες του ιδρύματος.
Τόμος: 36, σελ. 8
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-8-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 931
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συμπλήρωση της απόφασης για τη σύσταση συνεργείου για τις έκτακτες ανάγκες του ιδρύματος.
Τόμος: 36, σελ. 8 - 9
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-8-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 94 / 19/10/1953
Πράξη: Αποδοχή απόφασης του ΙΚΑ περί ακύρωσης συμβολαίου συμβολαιογράφου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 932
Περιεχόμενα: Ανάκληση της υπ.αριθμ. 389/52 απόφασης εκτός από τη διάταξη με την οποία ανακαλείται η 1015/50 απόφαση. Αποδοχή απόφασης του ΙΚΑ περί ακύρωσης συμβολαίου του συμβολαιογράφου Γ. Κορώνη για τη γενόμενη δωρεά εκ μέρους του Δήμου προς το ΙΚΑ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου περί ακύρωσης του δωρητηρίου συμβολαίου.
Τόμος: 37, σελ. 10 - 11
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δωρεές
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κορώνης, Γεώργιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-10-2

Πράξη: Ευχή για την ταχεία λύση του ζητήματος της ύδρευσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 933
Περιεχόμενα: Έκφραση ευχής στον αρμόδιο Υπουργό για την ταχεία λύση του ζητήματος της ύδρευσης και για συντόμευση της διαδικασίας για την εφαρμογή της 190/53 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην εκπόνηση των οριστικών μελετών για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την ύδρευση τηε πόλης και την κατασκευή του δικτύου υπονόμων.
Τόμος: 37, σελ. 11 - 15
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-11-5

Πράξη: Ζήτημα εξηλεκτρισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 934
Περιεχόμενα: Απόρριψη της συμμετοχής αντιπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Δήμου Λάρισας που θα αναχωρήσει για Αθήνα προς εξέταση και εξεύρεση λύσης για το θέμα του εξηλεκτρισμού. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για κοινοποίηση του θέματος στο Δήμαρχο Λάρισας.
Τόμος: 37, σελ. 15 - 16
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια
Δήμος Λάρισας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-15-2

Πράξη: Συνεργείο Δημοτικού Βρεφοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 935
Περιεχόμενα: Ανανέωση με παράταση ισχύος του συσταθέντος συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου για 6 μήνες από 1/10/1953. Τροποποίηση στον αριθμό των εργατριών.
Τόμος: 37, σελ. 16 - 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Βρεφοκομείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-16-2

Πράξη: Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 936
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου την 7/9/1953 στην Αθήνα.
Τόμος: 37, σελ. 17
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-17-1

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 937
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού με 1.000.000 δρχ.
Τόμος: 37, σελ. 17 - 18
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-17-2

Πράξη: Πανελλαδικό Συνέδριο των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 938
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για το Πανελλαδικό Συνέδριο των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.
Τόμος: 37, σελ. 18
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Συνέδριο Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (1953 : Θεσσαλονίκη)
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-18-1

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 280.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 939
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 280.000 δρχ. για την αξία δύο στεφάνων που κατατέθηκαν στο μνημόσυνο των πεσόντων κατά το συμμοριτοπόλεμο.
Τόμος: 37, σελ. 18 - 19
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απονομή τιμών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-18-2

Πράξη: Έγκριση ενίσχυσης της Π.Ε.Ε.Κ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 940
Περιεχόμενα: Έγκριση ενίσχυσης της Π.Ε.Ε.Κ. με το ποσό των 500.000 δρχ, στην προσπάθειά της για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Τόμος: 37, σελ. 19
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Κύπρος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Π.Ε.Ε.Κ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-19-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 941
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Αύγουστο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. 19 - 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-19-2

Πράξη: Έξοδα κίνησης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 942
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για το θέμα των εξόδων κίνησης και πληρωμής τους στα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1726/51.
Τόμος: 37, σελ. 20
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-20-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 943
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του απόρου Δημ. Βαρούτσικου.
Τόμος: 37, σελ. 20 - 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Βαρούτσικος, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-20-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 944
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 300.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Χριστίνας Στανοπούλου.
Τόμος: 37, σελ. 21
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Στανοπούλου, Χριστίνα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-21-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 945
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ασθενούς Κων. Κουλουργιώτη.
Τόμος: 37, σελ. 21 - 22
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κουλουργιώτης, Κωνσταντίνος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-21-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 946
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 1952 - 1953.
Τόμος: 37, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-22-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 947
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκάιων ειδών του νοσοκομείου με δημοπρασία.
Τόμος: 37, σελ. 22
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-22-1

Πράξη: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 948
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης σχετικά με την πράξης της Φιλαρμονικής για τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας της.
Τόμος: 37, σελ. 22 - 23
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-22-2

Πράξη: Αγορά βιβλίων υπέρ των άπορων μαθητών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 949
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλαίου 24, άρθρο 18 για την αγορά βιβλίων υπέρ των άπορων μαθητών.
Τόμος: 37, σελ. 23
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-23-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 950
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. 23 - 24
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-23-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 951
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Ναυτικού Ομίλου Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. 24
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-24-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 952
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ναού των Αγίων Αναργύρων.
Τόμος: 37, σελ. 24 - 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίων Αναργύρων (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-24-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 953
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του ναού του Αγίου Βασιλείου.
Τόμος: 37, σελ. 25
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ναοί -- Δαπάνες
Ναός Αγίου Βασιλείου (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-25-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 954
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Άσυλου Παιδιού Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. 25 - 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άσυλο Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-25-2

Πράξη: Μισθοδοσία νηπιαγωγού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 955
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλαίου 28, άρθρο 2 για την αμοιβή της νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
Τόμος: 37, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Εθνικός Παιδικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-26-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 956
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Βρεφικού Σταθμού.
Τόμος: 37, σελ. 26
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-26-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 957
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Λυκείου Ελληνίδων.
Τόμος: 37, σελ. 26 - 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λύκειο Ελληνίδων Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-26-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 958
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 2.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Παιδικής Στέγης.
Τόμος: 37, σελ. 27
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Παιδική Στέγη Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-27-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 959
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Τόμος: 37, σελ. 27 - 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-27-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 960
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού.
Τόμος: 37, σελ. 28
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Προστασίας Παιδιού Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-28-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 961
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Τεχνιτών Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. 28 - 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Νυχτερινή Σχολή Τεχνιτών Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-28-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 962
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Θρησκευτικού και Φιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχες".
Τόμος: 37, σελ. 29
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Θρησκευτικός και Φιλολογικός Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-29-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 963
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών.
Τόμος: 37, σελ. 29 - 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-29-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 964
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 8.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Αιμοδοτικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. 30
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αιμοδοτικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-30-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 20.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 965
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Γηροκομείου Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. 30 - 31
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Γηροκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-30-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 966
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του Δημοτικού Ορφανοτροφείου.
Τόμος: 37, σελ. 31
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Ορφανοτροφείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Δημοτικό Ορφανοτροφείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-31-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 95 / 9/11/1953
Πράξη: Πρόταση μομφής κατά του Δημάρχου.
Εισηγητής: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Περιεχόμενα: Αναφορά από τον Δημοτικό Σύμβουλο Εμ. Ζαχαριουδάκη ότι ο Δήμαρχος αδιαφορεί για το θέμα της οδοποιίας και ότι σκοπεύει να κατάθεσει πρόταση μομφής εναντίον του Δημάρχου.
Τόμος: 37, σελ. 32
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-32-1

Πράξη: Συντήρηση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 967
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφαλαίου 28, άρθρο 1 για τη συντήρηση των εκθέτων, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 37, σελ. 33 - 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-33-2

Πράξη: Συντήρση εκθέτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 968
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για τον μήνα Σεπτέμβριο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. 34
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-34-1

Πράξη: Μετάβαση Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 969
Περιεχόμενα: Μετά από εκτενή συζήτηση και αμφιβολίες για την προώθηση των ζητημάτων της πόλης από το Δήμαρχο στην Αθήνα, έγκριση της μετάβασής του στην Αθήνα και της παραμονής του εκεί για 18 ημέρες.
Τόμος: 37, σελ. 34 - 39
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κονταράτος, Ιωάννης
Φαφίτης, Οδυσσέας
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Οικονομίδης, Κυριάκος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-34-6

Πράξη: Παράταση του συσταθέντος συνεργείου καταβρέγματος.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 970
Περιεχόμενα: Παράταση του συσταθέντος συνεργείου καταβρέγματος για 18 ημέρες, από 1/10/1953.
Τόμος: 37, σελ. 39 - 40
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-39-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 971
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 3.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της προσκοπικής ομάδας του Σωφρονιστηρίου Κασσαβετείας για την προμήθεια προσκοπικών στολών.
Τόμος: 37, σελ. 40 - 41
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Σωφρονιστήριο Κασσαβετείας Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-40-2

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 972
Περιεχόμενα: Έγκριση των λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου και των αναπληρωτών του από 1/7/1952 έως 31/8/1953 και παραπομπή τους στην κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τόμος: 37, σελ. 41 - 52
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-41-12

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 973
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 150.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της Μαρίας Σκανδάλη άπορης χήρας του φονευθέντος σιδηροδρομικού.
Τόμος: 37, σελ. 53
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Σκανδάλη, Μαρία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-53-1

Πράξη: Παραχώρηση χώρου του Φωταερίου σε Γαλλική Εταιρεία.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 974
Περιεχόμενα: Έγκριση παραχώρησης στη Γαλλική Εταιρεία "ΟΜΝΙΟΥΜ ΛΥΟΝΕ Ε ΚΟΤΕΣΙ" της χρήσης του ασκεπούς χώρου του Φωτερίου, άνευ δημοπρασίας.
Τόμος: 37, σελ. 53 - 54
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ακίνητη περιουσία
Εργοστάσιο Φωταερίου
Ομνιουμ Λυονε ε Κοτετσι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-53-2

Πράξη: Προφορά πίνακα σε γάλλο πρεσβευτή.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 975
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης για την αξία ενός ζωγραφικού πίνακα που προσφέρθηκε στο Γάλλο Πρεσβευτή.
Τόμος: 37, σελ. 54
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Πρόξενοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-54-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 1.340.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 976
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 1.340.000 δρχ. για τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας για τις μετακινήσεις τους στο διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1953.
Τόμος: 37, σελ. 54 - 55
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Νομαρχία Μαγνησίας. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-54-2

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των άχρηστων υλικών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 977
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των άχρηστων υλικών του Δήμου με δημοπρασίας ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής και με όρους.
Τόμος: 37, σελ. 55 - 56
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Πωλήσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-55-2

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης ασκεπούς χώρου στα Παλαιά.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 978
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης ασκεπούς χώρου στα Παλαιά με πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής και με όρους.
Τόμος: 37, σελ. 56 - 59
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις -- Δημοπρασίες
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-56-4

Πράξη: Μετάβαση υπαλλήλου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 979
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Θεοδ. Κλαψόπουλου στην Αθήνα και της παραμονής του εκεί για 6 ημέρες.
Τόμος: 37, σελ. 59 - 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-59-2

Πράξη: Έγκριση αγοράς μηχανήματος.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 980
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς ενός τριχονοσκοπίου, μηχανήματος απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων, αξίας 15.000.000.
Τόμος: 37, σελ. 60
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημοτικά Σφαγεία -- Δαπάνες
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-60-1

Πράξη: Εκποίηση απορριμάτων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 981
Περιεχόμενα: Έγκριση της δημοπρασίας για την εκποίηση των απορριμμάτων τακτικώς, εφόσον υπάρχουν αγοραστές, και υποβολής των πρακτικών της δημοπρασίας στη Νομαρχία προς έγκριση. Ορισμός της πρώτης προσφοράς.
Τόμος: 37, σελ. 60 - 61
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-60-2

Πράξη: Έγκριση της δαπάνης 525.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 982
Περιεχόμενα: Έγκριση της δαπάνης 525.000 δρχ. για την αξία τριών κυπέλλων αθλοθετηθέντων για τις νικήτριες ομάδες των αγώνων στίβου "Παγασαία".
Τόμος: 37, σελ. 61 - 62
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Αθλητισμός -- Βόλος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις -- Αθλητισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-61-2

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 983
Περιεχόμενα: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το ζήτημα της υπογραφής της σύμβασης με το Υπουργείο Υγιεινής για την επί τρίμηνο εξακολούθηση της παροχής της κρατικής επιχορήγησης στο Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο.
Τόμος: 37, σελ. 62 - 63
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Κούρτιος, Ερνέστος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δήμαρχοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Ελλάς. Υπουργείο Υγιεινής
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-62-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 96 / 16/11/1953
Πράξη: Ανακοινώσεις επί της προόδου των εργολαβιών οδοποιίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις επί της προόδου των εργολαβιών οδοποιίας. Εισήγηση του Δημάρχου και σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Δημάρχου και του Εμ. Ζαχαριουδάκη. Απόρριψη της πρότασης μομφής των Εμ. Ζαχαριουδάκη και Εμ. Παντελίδη κατά του Δημάρχου.
Τόμος: 37, σελ. 65 - 82
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κονταράτος, Ιωάννης
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-65-18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 97 / 18/11/1953
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 37, σελ. 83
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-83-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 98 / 26/11/1953
Πράξη: Συζήτηση για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρισης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 985
Περιεχόμενα: Συζήτηση για τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρισης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναβολή της απόφασης και σύσταση Επιτροπής για την περαιτέρω μελέτη του ζητήματος.
Τόμος: 37, σελ. 84 - 100
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Βακαλούδης, Παναγιώτης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-84-17

Πράξη: Συζήτηση για το ζήτημα της ύδρευσης.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 986
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ζήτημα της ύδρευσης και των υπονόμων. Έγκριση παράκλησης προς τα Υπουργεία Συντονισμού και Δημοσίων Έργων για την επίσπευση της υπογραφής της οριστικής σύμβασης με τον αναδειχθέντα μειοδότη ιταλικό Τεχνική Εταιρεία.
Τόμος: 37, σελ. 100 - 111
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισμού
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-100-12

Πράξη: Πρόταση για συμπληρωματικό δάνειο 1.000.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 987
Περιεχόμενα: Πρόταση για συμπληρωματικό δάνειο 1.000.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπεράτωση και αποπληρωμή των αρξάμενων έργων οδοποιίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις διαπραγματεύσεις.
Τόμος: 37, σελ. 111 - 112
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Οδοποιία -- Βόλος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δρόμοι
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-111-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 99 / 27/11/1953
Πράξη: Αύξηση ημερομισθίου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 988
Περιεχόμενα: Χορηγία αύξησης κατά 75% επί του ημερομισθίου του προσωπικού του συνεργείου του Βρεφοκομείου κατά τη διάρκεια της εργασίας του Κυριακές και αργίες.
Τόμος: 37, σελ. 114 - 115
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Βρεφοκομείο
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
Δημοτικό Βρεφοκομείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-114-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 989
Περιεχόμενα: Απόρριψη της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την καταβολή υπερωρίας στον Αρχιμουσικό.
Τόμος: 37, σελ. 155
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-155-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 990
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη σύσταση συνεργείου για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας της Φιλαρμονικής.
Τόμος: 37, σελ. 115 - 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-115-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 991
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη σύσταση συνεργείου για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας του τμήματος της ανδρικής χορωδίας.
Τόμος: 37, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-116-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 992
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία επιδόματος στο προσωπικό της.
Τόμος: 37, σελ. 116
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-116-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 993
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με τη χορηγία επιδόματος στους μουσικούς της.
Τόμος: 37, σελ. 116 - 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-116-2

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 994
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την κατάταξη των μουσικών της σε κατηγορίες ανάλογα με τα μουσικά τους προσόντα.
Τόμος: 37, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-117-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 995
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 1953.
Τόμος: 37, σελ. 117
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-117-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 996
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τις υπηρεσίες τους σε έκτακτες περιπτώσεις.
Τόμος: 37, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-118-1

Πράξη: Διοικητικό Συμβούλιο Φιλαρμονικής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 997
Περιεχόμενα: Έγκριση της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τις υπηρεσίες τους κατά τη σχολική εορτή στις 27/10/1953.
Τόμος: 37, σελ. 118
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Φιλαρμονική
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-118-1

Πράξη: Απόδοση επιδομάτων υπέρ του ναού των Ταξιαρχών.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 998
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας προσωρινού επιδόματος ακρίβειας βίου σε 2 ιερείς, 2 ψάλτες και το νεωκόρο του ναού των Ταξιαρχών.
Τόμος: 37, σελ. 119
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Ναός Ταξιαρχών (Βόλος)
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-119-1

Πράξη: Επιδότηση υπέρ του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 999
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 20.000.000 δρχ. υπέρ του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου για την αποκατάσταση της θέρμανσής της.
Τόμος: 37, σελ. 119 - 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Νοσοκομεία -- Δαπάνες
Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-119-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1000
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εκλογή του Αθ. Χατζημέμου ως μέλους του Αδελφάτου.
Τόμος: 37, σελ. 120
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Χατζημέμος, Αθανάσιος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-120-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1001
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής για τη διαχείριση των εισπράξεων του ναού του νοσοκομείου.
Τόμος: 37, σελ. 120 - 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-120-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1002
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων ειδών του νοσοκομείου με δημοπρασία.
Τόμος: 37, σελ. 121
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-121-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1003
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό του Δ. Γεωργούλα για τον έλεγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών πληρωμής.
Τόμος: 37, σελ. 121 - 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Γεωργούλας, Δημήτριος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-121-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1004
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό Επιτροπής για την αχρήστευση και καταστροφή ακατάλληλων τροφίμων και λοιπού υλικού.
Τόμος: 37, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-122-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1005
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την απόρριψη αίτησης του διαχειριστή τροφίμων για χορηγία οδοιπορικών και υπερωριών.
Τόμος: 37, σελ. 122
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-122-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1006
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση καταβολής 500.000 δρχ. στον συνταξιούχο ιερέα Δ. Παπαποστόλου.
Τόμος: 37, σελ. 122 - 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παπαποστόλου, Δ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-122-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1007
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση καταβολής 900.000 δρχ. στον ιατρό Αγ. Ματζάρη για τα οδοιπορικά του έξοδα.
Τόμος: 37, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματζάρης, Αγ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-123-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1008
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την ενοικίαση του κληροδοτηθέντος ελαιοτριβείου Κανταρτζή.
Τόμος: 37, σελ. 123
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κανταρτζής, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-123-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1009
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή επιδόματος άρτου στο μη σιτιζόμενο προσωπικό του νοσοκομείου.
Τόμος: 37, σελ. 123 - 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-123-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1010
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση καταβολής 600.000 δρχ. στον ιατρό Αγ. Ματζάρη για τα οδοιπορικά του έξοδα.
Τόμος: 37, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ματζάρης, Αγ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-124-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1011
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον κλιβανέα και τον απολυμαντή του νοσοκομείου.
Τόμος: 37, σελ. 124
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-124-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1012
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό Επιτροπής για την αχρήστευση και καταστροφή ακατάλληλων και άχρηστων υλικών.
Τόμος: 37, σελ. 124 - 125
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-124-2

Πράξη: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000.000 δρχ.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1013
Περιεχόμενα: Χορηγία συμπληρωματικής πίστωσης 15.000.000 δρχ. υπέρ της Επιτροπής της Πανθεσσαλικής Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Έκθεσης Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. 125 - 126
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Πανθεσσαλική Βιομηχανική και Βιοτεχνική Έκθεση Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-125-2

Πράξη: Αναβολή της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1014
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 37, σελ. 126 - 127
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-126-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 100 / 30/11/1953
Πράξη: Συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1015
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 37, σελ. 128 - 134
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-128-7

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1016
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την επίβλεψη της άμεσης διάθεσης 40.000.000 δρχ. στα Δημοτικά Σφαγεία για τις μικροεπισκευές που χρειάζονται.
Τόμος: 37, σελ. 134
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικά Σφαγεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Επιτροπές
Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-134-1

Πράξη: Σύσταση Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1017
Περιεχόμενα: Σύσταση Επιτροπής για την μελέτη του ζητήματος της στέγασης των Ελληνορώσων προσφύγων στην αποθήκη Γεωργούδη.
Τόμος: 37, σελ. 134 - 135
Σημεία Πρόσβασης:
Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες -- Ρωσία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Διοίκηση και οργάνωση -- Πρόσφυγες -- Επιτροπές
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Βακαλούδης, Παναγιώτης
Κωνσταντίνου, Νικόλαος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-134-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 101 / 30/151/1953
Πράξη: Συζήτηση για την ηλεκτρική ενέργεια, την ύδρευση και το δίκτυο υπονόμων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1018
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το ζήτημα της έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκπόνησης μελετών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την ύδρευση της πόλης και την κατασκευή του δικτύου υπονόμων. Αποδοχή πράξης του Συμβουλίου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, με την οποία κρίνεται συμφέρουσα η προσφορά του ιταλικού οίκου Terni και ανατίθεται σε αυτόν η μελέτη των έργων αυτών. Έκφραση ευχαριστιών προς την κυβέρνηση.
Τόμος: 37, σελ. 136 - 138
Σημεία Πρόσβασης:
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Ύδρευση
Βόλος -- Αποχέτευση
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Ιταλικός Οίκος Terni
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-136-3

Πράξη: Ζήτημα σύστασης Δημοτικής Επιχείρισης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1019
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της σύστασης Δημοτικής Επιχείρισης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους Δήμους και Κοινότητες της Βόρειας - Κεντρικής περιοχής που περιλαμβάνει τους υποσταθμούς Βόλου, Λάρισας και Τρικάλων. Απόφαση για σύσταση Δημοτικής Επιχείρισης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με τους Δήμους Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Τόμος: 37, σελ. 138 - 145
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια
Δήμος Λάρισας
Δήμος Τρικάλων
Δήμος Καρδίτσας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-138-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 102 / 1/12/1953
Πράξη: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1020
Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954. Χορηγία συμπληρωματικών πιστώσεων και δημιουργία νέων.
Τόμος: 37, σελ. 145 - 151
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-145-7

Πράξη: Πληρωμή έργων κοινής ωφέλειας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1021
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής από τα έσοδα του καπνού και του ποσοστού 3% επί των προσόδων του Δημοσίου (Ν.Δ. 2585/53) των εκτελεσθησόμενων τακτικών έργων κοινής ωφέλειας.
Τόμος: 37, σελ. 151 - 152
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Οικονομική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-151-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 103 / 22/12/1953
Πράξη: Εκλογή μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1022
Περιεχόμενα: Έξοδος του Θεοδ. Κλαψόπουλου από τη Δημαρχιακή Επιτροπή με κλήρο και επανεκλογή του.
Τόμος: 37, σελ. 153 - 154
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου. Δημαρχιακή Επιτροπή
Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-153-2

Πράξη: Οικονομική ενίσχυση απόρων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1023
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγίας μικρών οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο σε κάθε βοηθούμενη οικογένεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης 900.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 37, σελ. 154 - 155
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-154-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 104 / 28/12/1953
Πράξη: Εισήγηση Δημάρχου για θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και υπονόμων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα των εγγράφων των Υπουργείων Δημοσίων Έργων και Συντονισμού σχετικά με την έγκριση προσφοράς του ιταλικού οίκου Terni. Εκτενής συζήτηση επί του θέματος.
Τόμος: 37, σελ. 156 - 165
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Κούρτιος, Ερνέστος
Ψιάρρης, Δημήτριος
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Ηλεκτρική ενέργεια
Δήμος Βόλου -- Ύδρευση
Δήμος Βόλου -- Αποχέτευση
Ιταλικός Οίκος Terni
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-156-10

Πράξη: Συζήτηση για θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και υπονόμων.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1024
Περιεχόμενα: Εκτενής συζήτηση για το παραπάνων θέμα, αποδοχή του εγγράφου του Υπουργείου Συντονισμού για χορηγία δανείου των 60.000 δολαρίων σε 20 ετήσιες άτοκες δόσεις από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος. Έκφραση ευχής για βελτίωση των όρων επιστροφής και αποπληρωμής του δανείου. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να κατέβει στην Αθήνα για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 37, σελ. 165 - 166
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Δάνεια
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος
Ελλάς. Υπουργείο Συντονισμού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-165-2

Πράξη: Αναβολή έγκρισης πράξης του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Αριθμός Απόφασης: 1025
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για πράξη του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου και συγκρότηση Επιτροπής που θα μεταβεί στην Αθήνα με το Δήμαρχο και θα εκθέσει στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας τις ειδικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί το νοσοκομείο, ζητώντας διασαφηνίσεις περί της οργάνωσης της ιατρικής αντίληψης.
Τόμος: 37, σελ. 166 - 176
Σημεία Πρόσβασης:
Ομιλητής, -ές: Μακρής, Κίτσος Α. (1917-1988)
Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ζαχαριουδάκης, Εμμανουήλ
Ψιάρρης, Δημήτριος
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα: Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
Ελλάς. Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-166-11

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 105 / 29/12/1953
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος (1890-1980)
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 37, σελ. 176 - 177
Σημεία Πρόσβασης:
Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-176-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων