Πίσω στο Εργαλείο έρευνας για το γραφείο της Γραμματείας του Δ.Σ. Βόλου

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Περιγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών - Βόλου (1954)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI
Τίτλος: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών και Βόλου 1954
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1954
Επίπεδο περιγραφής: Έτος
Όνομα παραγωγού: Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική
Τόμος (-οι): 37

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠεριγραφή αποφάσεων του Δ.Σ. Παγασών


Συνεδρίαση: 106 / 3/1/1954
Πράξη: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1026
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Στρεφτάρη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 178
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρεφτάρης, Βασίλειος
: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-178-1

Πράξη: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1027
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Αριστείδη Στουρνάρα ως Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 178-179
Σημεία Πρόσβασης:
: Στουρνάρας, Αριστείδης
: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-178-2

Πράξη: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1028
Περιεχόμενα: Εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου Οδυσσέα Φαφίτη ως Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 179
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
: Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-179-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 107 / 27/1/1954
Πράξη: Ανανέωση της ισχύος του συσταθέντος συνεργείου 17 εργατοτεχνιτών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1029
Περιεχόμενα: Ανανέωση της ισχύος του συσταθέντος συνεργείου 17 εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων, της Δημοτικής Φρουταγοράς και των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων του Δήμου από 1/1/1954 έως 30/6/1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 181
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-181-1

Πράξη: Ανανέωση της ισχύος του συσταθέντος συνεργείου 9 εργατοτεχνιτών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1030
Περιεχόμενα: Ανανέωση της ισχύος του συσταθέντος συνεργείου 9 εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου, του αμαξοστασίου και της κίνησης των αυτοκινήτων από 1/1/1954 έως 30/6/1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 181.182
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-181-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την καθαριότητα των οδών και πλατειών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1031
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου για την καθαριότητα των οδών και πλατειών από 65 ημερομίσθιους εργάτες από 1/1/1954 έως 30/6/1954 και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 37, σελ. σ. 182.183
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι -- Καθαριότητα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-182-2

Πράξη: Έγκριση της γενομένης δαπάνης 280.000 δρχ. για την αξία στεφάνου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1032
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης δαπάνης 280.000 δρχ. για την αξία στεφάνου που κατατέθηκε την ημέρα της εορτής των Ηνωμένων Εθνών.
Τόμος: 37, σελ. σ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δημόσιες σχέσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-183-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για τη λειτουργία των βενζιναντλιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1033
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του θέματος της τροποποίησης της υπ.αριθμ. 868/53 απόφασης περί επιβολής τέλους χρήσης πεζοδρομίων για τη λειτουργία των βενζιναντλιών.
Τόμος: 37, σελ. σ. 183
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Φορολογία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-183-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων ποσών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1034
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του θέματος της διαγραφής βεβαιωμένων ποσών από ερανική εισφοράς
Τόμος: 37, σελ. σ. 184
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Φορολογία -- Έρανοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-184-1

Πράξη: Έγκριση διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1035
Περιεχόμενα: Έγκριση διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής για την προμήθεια των αναγκαίων για το Δημοτικό Βρεφοκομείο.
Τόμος: 37, σελ. σ. 184.185
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Προμήθειες δημόσιου τομέα -- Δημοπρασίες
Δημοτικό Βρεφοκομείο Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-184-2

Πράξη: Έγκριση για την προπαρασκευή του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1953
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1036
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της δαπάνης 1.512.000 δρχ. για την προπαρασκευή του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 185.186
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- 28η Οκτωβρίου 1940 -- Επέτειοι κλπ.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-185-2

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1037
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 36 εκθέτων του Δήμου για τον Οκτώβριο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 186
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-186-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1038
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 35 εκθέτων του Δήμου για τον Νοέμβριο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 186.187
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-186-2

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1039
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ της άπορης Γεωργίας Κρεμμυδιώτου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 187
Σημεία Πρόσβασης:
: Κρεμμυδιώτου, Γεωργία
: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-187-1

Πράξη: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1040
Περιεχόμενα: Χορηγία πίστωσης 200.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου υπέρ του άπορου Αθ. Γερογιάννη.
Τόμος: 37, σελ. σ. 187.188
Σημεία Πρόσβασης:
: Γερογιάννης, Αθανάσιος
: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-187-2

Πράξη: Έγκριση καταστροφής και διαγραφής από τα βιβλία της αποθήκης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1041
Περιεχόμενα: Έγκριση καταστροφής και διαγραφής από τα βιβλία της αποθήκης υλικού του Δήμου διαφόρων άχρηστων ειδών .
Τόμος: 37, σελ. σ. 188
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου. Αποθήκη Υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-188-1

Πράξη: Ορισμός για το 1954 του Κων. Δερβένη και του Π. Βακαλούδη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1042
Περιεχόμενα: Ορισμός για το 1954 του Κων. Δερβένη ως τακτικού μέλους της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Π. Βακαλούδη ως τακτικού μέλους της Δευτεροβάθμιας.
Τόμος: 37, σελ. σ. 188.189
Σημεία Πρόσβασης:
: Δερβένης, Κωνσταντίνος
Βακαλούδης, Παναγιώτης
: Δήμος Βόλου -- Εκπαίδευση -- Επιτροπές
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-188-2

Πράξη: Ορισμός του Οδυσσέα Φαφίτη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1043
Περιεχόμενα: Ορισμός του Οδυσσέα Φαφίτη ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Μαγνησίας με αναπληρωματικό τον Εμ. Παντελίδη.
Τόμος: 37, σελ. σ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
: Φαφίτης, Οδυσσέας
Παντελίδης, Εμμανουήλ
: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Νομαρχία Μαγνησίας. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-190-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1044
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων του κλητήρα του νοσοκομείου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-190-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1045
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων του κλητήρα του νοσοκομείου για τους μήνες Ιούλιο - Σεπτέμβριο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 190
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-190-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1046
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης 200.000 δρχ. σε απολυθέντα εργάτη.
Τόμος: 37, σελ. σ. 190.191
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-190-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1047
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την επιστροφή νοσηλείων σε άπορη Α΄κατηγορίας.
Τόμος: 37, σελ. σ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-191-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1048
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τη συμπλήρωση του ήδη λειτουργούντος συνεργείου με δυό γυναίκες.
Τόμος: 37, σελ. σ. 191
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-191-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1049
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με τον καθορισμό των νοσηλείων και των διαφόρων δικαιωμάτων του νοσοκομείου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 191.192
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-191-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1050
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον ακτινολόγο και τις νοσοκόμες για τις υπηρεσίες τους.
Τόμος: 37, σελ. σ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-192-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1051
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή οφειλόμενων ενοικίων από τον Κ. Μπάιμπα.
Τόμος: 37, σελ. σ. 192
Σημεία Πρόσβασης:
: Μπάιμπας, Κ.
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-192-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1052
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την εξακολούθηση της χορηγούμενης επιχορήγησης από το κράτος υπέρ του νοσοκομείου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 192.193
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-192-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης για πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1053
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής περί σύστασης συνεργείου και ορισμός Επιτροπής για την εξέταση του ζητήματος.
Τόμος: 37, σελ. σ. 193
Σημεία Πρόσβασης:
: Μακρής, Χρήστος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Βακαλούδης, Παναγιώτης
: Βόλος -- Φιλαρμονική
: Δήμος Βόλου -- Επιτροπές
Φιλαρμονική Δήμου Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-193-1

Πράξη: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης με την ονομασία "Δαπάνη λειοτυργίας υδραγωγείου Νέας Δημητριάδας".
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1054
Περιεχόμενα: Έγκριση μεταφοράς πίστωσης από το αποθεματικό στο κεφάλαιο 34, άρθρο 11 με την ονομασία "Δαπάνη λειοτυργίας υδραγωγείου Νέας Δημητριάδας".
Τόμος: 37, σελ. σ. 193.194
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Υδραγωγεία
: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Υδραγωγεία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-193-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την λειτουργία της πετρελαιομηχανής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1055
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από ένα ειδικευμένο τεχνίτη για την κανονική λειτουργία της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου της Νέας Δημητριάδας από 7/12/1954 έως 30/6/1954 και καθορισμός του ημερομισθίου του.
Τόμος: 37, σελ. σ. 194
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-194-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 108 / 1/2/1954
Πράξη: Συζήτηση για την κατάργηση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1055α
Περιεχόμενα: Συζήτηση για την κατάργηση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 195
Σημεία Πρόσβασης:
: Στρεφτάρης, Βασίλειος
: Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-195-1

Πράξη: Έγκριση χορηγία μικρών οικονομικών ενισχύσεων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1056
Περιεχόμενα: Έγκριση χορηγία μικρών οικονομικών ενισχύσεων έως 25.000 δρχ. σε κάθε απορη οικογένεια του Δήμου και χορηγία πίστωσης 6.000.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Τόμος: 37, σελ. σ. 195.196
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-195-2

Πράξη: Έγκριση επιβολής προσαύξησης για τα εισιτήρια των λεωφορείων αστικών συγκοινωνιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1057
Περιεχόμενα: Έγκριση επιβολής προσαύξησης 50 δρχ. για τα εισιτήρια μέχρι 1.000 δρχ, και προσαύξηση 100 δρχ. για τα εισιτηρία άνω των 1.000 δρχ. των λεωφορείων αστικών συγκοινωνιών, υπέρ του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων.
Τόμος: 37, σελ. σ. 196.197
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Αστικές μεταφορές / Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-196-2

Πράξη: Έγκριση της μελέτηςγια την επισκευή των Δημοτικών Σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1058
Περιεχόμενα: Έγκριση της από την 31/1/1954 μελέτης του μηχανικού του Δήμου για την επισκευή των Δημοτικών Σφαγείων με προϋπολογισμό δαπάνης 75.000.000 δρχ, άνευ μειοδοτικού διαγωνισμού.
Τόμος: 37, σελ. σ. 197.198
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Δημοτικό Σφαγείο
: Δήμος Βόλου -- Επισκευές / Δημοτικό Σφαγείο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-197-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασεων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1058α
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης για τα εξής θέματα: 1) πράξη τοιυ Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου, 2) έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης Νέας Δημητριάδας και 3) έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα για την κατασκευή οικοδομικών εργασιών δικτύου ύδρευσης.
Τόμος: 37, σελ. σ. 198
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία / Βόλος -- Ύδρευση
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο / Δήμος Βόλου -- Δημόσια έργα -- Ύδρευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-198-1

Πράξη: Έγκριση για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση της οδού Αναλήψεως
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1059
Περιεχόμενα: Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση της οδού Αναλήψεως.
Τόμος: 37, σελ. σ. 198.199
Σημεία Πρόσβασης:
: Οδοποιία -- Βόλος
: Βόλος -- Δρόμοι
: Δήμος Βόλου -- Επισκευές -- Δρόμοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-198-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1060
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον δικαιούχο Διονύσιο Κλανδιανό.
Τόμος: 37, σελ. σ. 199.200
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλανδιανός, Διονύσιος
: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-199-2

Πράξη: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1061
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας στον Γεώργιο Σταματέλλο.
Τόμος: 37, σελ. σ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
: Σταματέλλος, Γεώργιος
: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις / Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-200-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1062
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας στον Ηλία Μητίνα.
Τόμος: 37, σελ. σ. 200
Σημεία Πρόσβασης:
: Μητίνας, Ηλίας
: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις / Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-200-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1063
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας στον Παντελή Λυκούρη.
Τόμος: 37, σελ. σ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
: Λυκούρης, Παντελής
: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις / Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-201-1

Πράξη: Δημιουργία νέου άρθρου 18 στο κεφάλαιο 40
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1064
Περιεχόμενα: Δημιουργία νέου άρθρου (18) με τον τίτλο "Επιστροφή στον Γ. Παπαϊωσήφ οφειλόμενων κρατήσεων εξ εκτελέσεως υποστέγου Φρουταγοράς" στο κεφάλαιο 40.
Τόμος: 37, σελ. σ. 201
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαϊωσήφ, Γ.
: Δήμος Βόλου -- Αποζημιώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-201-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του Ληξιαρχείου του Δήμου τις Κυριακές και γιορτές
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1065
Περιεχόμενα: Σύσταση υπερωριακού συνεργείου από 1 άτομο (ληξίαρχο) για τη λειτουργία του Ληξιαρχείου του Δήμου τις Κυριακές και γιορτές Καθορισμός του αριθμού των ωρών εργασίας σε 45 μηνιαίως και της αποζημίωσης ανά ώρα σε 5.000 δρχ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 201.202
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-201-2

Πράξη: Αναβολή της απόφασης επί του υπ.αριθμ. 21408/16/11/1953
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1066
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης επί του υπ.αριθμ. 21408/16/11/1953 εγγράφου του Νομάρχη Μαγνησίας σχετικά με την έγκριση των εξόδων κίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας του Δημάρχου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 202
Σημεία Πρόσβασης:
: Κοντοστάνος, Γεώργιος
: Βόλος -- Δήμαρχοι
: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης / Νομαρχία Μαγνησίας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-202-1

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1067
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 1.740.000 δρχ. για έξοδα μετακίνησης μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νομού Μαγνησίας για τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 202.203
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Έξοδα μετακίνησης / Νομαρχία Μαγνησίας Υπηρεσιακό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-202-2

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής των Μαθητικών Συσσιτίων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1068
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής των Μαθητικών Συσσιτίων Β΄Περιφέρειας Μαγνησίαςμε 5.000.000 δρχ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 203
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Εκπαίδευση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-203-1

Πράξη: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1069
Περιεχόμενα: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών της πόλης για το οικονομικό έτος 1953 - 1954 σε 400.000δρχ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 203.204
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Φωτισμός
: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Φωτισμός
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-203-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ισοπέδωση της οδού Μαυροκορδάτου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1070
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 901.629 δρχ. για την εκτελεσθείσα ισοπέδωση της οδού Μαυροκορδάτου από τα μηχανήματα της Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας.
Τόμος: 37, σελ. σ. 204.205
Σημεία Πρόσβασης:
: Οδοποιία -- Βόλος
: Βόλος -- Δρόμοι (Οδός Μαυροκορδάτου)
: Δήμος Βόλου -- Δαπάνες, Δημόσιες -- Δρόμοι / Ελλάς Υπουργείο Γεωργία. Υπηρεσία Μηχανικης Καλλιέργειας / Τράπεζα της Ελλάδος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-204-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1071
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής στους έκτακτους υπαλλήλους του Δήμου και του επί συμβάσει μηχανικού του δώρου των Χριστουγέννων.
Τόμος: 37, σελ. σ. 205
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι / Δήμος Βόλου -- Μηχανικοί
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-205-1

Πράξη: Έγκριση καταγραφής και διαγραφής από τα βιβλία του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1072
Περιεχόμενα: Έγκριση καταγραφής και διαγραφής από τα βιβλία της αποθήκης υλικού του Δήμου διαφόρων άχρηστων υλικών.
Τόμος: 37, σελ. σ. 205.206
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου. Αποθήκη Υλικού
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-205-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του πρώην δημοτικού υπαλλήλου Χρ. Κωνσταντούλα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1073
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του πρώην δημοτικού υπαλλήλου Χρ. Κωνσταντούλα περί χορηγίας και σε αυτόν του αντιτίμου ενδυμασίας της χορηγηθείσας και στους άλλους υπαλλήλους.
Τόμος: 37, σελ. σ. 206
Σημεία Πρόσβασης:
: Κωνσταντούλας, Χρήστος
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-206-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ. 830/53 απόφασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1074
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ. 830/53 απόφασης μόνο όσον αφορά στην τιμή της 1ης προσφοράς (ενοικίαση Φυλακείου Σιδηροδρόμων).
Τόμος: 37, σελ. σ. 206.207
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εκμισθώσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-206-2

Πράξη: Αποδοχή του κληροδοτήματος Επ. Παπαστράτος ως ευεργέτη του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1075
Περιεχόμενα: Αποδοχή του κληροδοτήματος που εγκαταλείπει ο αποθανών Επ. Παπαστράτος (125 χρυσές λίρες) με ιδιόγραφη διαθήκη του. Ανακήρυξή του ως ευεργέτη του Δήμου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
: Παπαστράτος, Επαμεινώνδας
: Δήμος Βόλου -- Κληροδοτήματα
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-207-1

Πράξη: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Βεχάν Τσεκουριάν
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1076
Περιεχόμενα: Αναβολή της απόφασης στο αίτημα του Βεχάν Τσεκουριάν.
Τόμος: 37, σελ. σ. 207
Σημεία Πρόσβασης:
: Τσεκουριάν, Βεχάν
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-207-1

Πράξη: Παραχώρηση στον Κηνηγετικό Όμιλοεγκατάστασης δορκάδων (ζαρκαδιών)
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1077
Περιεχόμενα: Παραχώρηση στον Κηνηγετικό Όμιλο Βόλου δικαιώματος εγκατάστασης δορκάδων (ζαρκαδιών) στην περιοχή του Βόλου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 207.208
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- ?δειες / Κηνηγετικός Όμιλος Βόλου
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-207-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1078
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή από τον Κ. Μπάιμπα μηνιαίας αποζημίωσης 200.000 δρχ. για χρησιμοποιούμενο όροφο οικίας του νοσοκομείου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 208
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-208-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1079
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων του κλητήρα του νοσοκομείου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 208.209
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-208-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1080
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων του ιατρού Αγ. Μάτζαρη.
Τόμος: 37, σελ. σ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
: Μάτζαρης, Αγ.
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-209-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1081
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων του ιατρού Αγ. Μάτζαρη.
Τόμος: 37, σελ. σ. 209
Σημεία Πρόσβασης:
: Μάτζαρης, Αγ.
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-209-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1082
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1953 - 1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 209.210
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Προϋπολογισμός -- 1953 - 1954
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-209-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1083
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του.
Τόμος: 37, σελ. σ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-210-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1084
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς των μηχανοκίνητων πλυντηρίων "ΚΡΙΝΟΣ¨.
Τόμος: 37, σελ. σ. 210
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-210-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1085
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων του κλητήρα του νοσοκομείου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 210.211
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-210-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1086
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων με μειοδοτικό διαγωνισμό.
Τόμος: 37, σελ. σ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-211-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1087
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του απολογισμού για το οικονομικό ετος 1951 - 1952.
Τόμος: 37, σελ. σ. 211
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου -- Απολογισμοί -- 1951 - 1952
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-211-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1088
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του.
Τόμος: 37, σελ. σ. 211.212
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-211-2

Πράξη: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1089
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την καταβολή δώρου στο προσωπικό του λόγω των εορτών των Χριστουγέννων του 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Φιλαρμονική
: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-212-1

Πράξη: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1090
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου σχετικά με την πληρωμή των μουσικών για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο του 1953.
Τόμος: 37, σελ. σ. 212
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Φιλαρμονική
: Φιλαρμονική Δήμου Βόλου. Διοικητικό Συμβούλιο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-212-1

Πράξη: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 1030 απόφασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1091
Περιεχόμενα: Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 1030 απόφασης με καθορισμό της λειτουργίας του συνεργείου του αμαξοστασίου από 1/1/1954 μέχρι 30/6/1954 με 4 ακόμη εργάτες και καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 37, σελ. σ. 212-213
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Εργασία και εργαζόμενοι
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-212-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 109 / 19/2/1954
Πράξη: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας
Εισηγητής:
Αριθμός Απόφασης: 1091α
Περιεχόμενα: Αναβολή της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τόμος: 37, σελ. σ. 213.214
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Συνεδριάσεις
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-213-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 110 / 26/2/1954
Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1952 - 1953
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1092
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 1952 - 1953 και παραπομπή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 37, σελ. σ. 214-216
Σημεία Πρόσβασης:
: Δήμος Βόλου -- Απολογισμοί -- 1952 - 1953
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-214-3

Πράξη: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1093
Περιεχόμενα: Έγκριση πράξης του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου σχετικά με την υπαγωγή του νοσοκομείου στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53.
Τόμος: 37, σελ. σ. 216.217
Σημεία Πρόσβασης:
: Βόλος -- Νοσοκομεία
: Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου. Αδελφάτο
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-216-2

Πράξη: Έγκριση μετονομασίας του "Δήμου Παγασών" σε "Δήμο Βόλου".
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1094
Περιεχόμενα: Έγκριση μετονομασίας του "Δήμου Παγασών" σε "Δήμο Βόλου".
Τόμος: 37, σελ. σ. 217
Σημεία Πρόσβασης:
: Μακρής, Χρήστος
: Δήμος Βόλου -- Ονοματοθεσία
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-217-1

Πράξη: Καταβολή εξόδων κίνησης πρ/νου Οικονομικών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1095
Περιεχόμενα: Καταβολή εξόδων κίνησης πρ/νου Οικονομικών και ορισμός του ποσού των 10.000 δρχ. για κάθε μετακίνηση εκτός έδρας
Τόμος: 37, σελ. σ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
: Δημός Βόλου -- Διοίκηση
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-219-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ύψους 6.000.000 δρχ από τον Αντ. Μαύρο
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1096
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ύψους 6.000.000 δρχ για διανομή σε απόρους από τον υπάλληλο Αντ. Μαύρο
Τόμος: 37, σελ. σ. 219
Σημεία Πρόσβασης:
: Μαύρος, Αντώνης
: Δήμος Βόλου - Κοινωνική πολιτική
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-219-1

Πράξη: Επιχορήγηση στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών για αγορά δεντρυλλίων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1097
Περιεχόμενα: Επιχορήγηση ποσού 300.000 δρχ στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών για αγορά δεντρυλλίων
Τόμος: 37, σελ. σ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
: Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-220-1

Πράξη: Έγκριση για την επιχορήγηση του τουριστικού οργανισμού της Νομαρχίας Μαγνησίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1098
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ.32 άρθρο15 για την επιχορήγηση του τουριστικού οργανισμού της Νομαρχίας Μαγνησίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-220-1

Πράξη: Έγκριση για την επιχορήγηση της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1099
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ.30 άρθρο 2 για την επιχορήγηση της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού
Τόμος: 37, σελ. σ. 220
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-220-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1100
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του 2ου Δημοτικού Σχολείου με 1.500.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-221-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του 9ου Δημοτικού Σχολείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1101
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Εφορείας του 9ου Δημοτικού Σχολείου με 1.500.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 221
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-221-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής των Μαθητικών Συσσιτίων Α΄ Περιφέρειας Μαγνησίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1102
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Επιτροπής των Μαθητικών Συσσιτίων Α΄ Περιφέρειας Μαγνησίαςμε 5.000.000 δρχ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-222-1

Πράξη: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολής Υπομηχανικών Βόλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1103
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχορήγησης της Σχολής Υπομηχανικών Βόλου με 18.000.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-222-1

Πράξη: Απόρριψη χορήγησης εξόδων κίνησης στον Πρόεδρο και τα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1104
Περιεχόμενα: Απόρριψη χορήγησης εξόδων κίνησης στον Πρόεδρο και τα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής
Τόμος: 37, σελ. σ. 222
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-222-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμών συντήρησης και διατροφής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1105
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 37 έκθετων του Δήμου τον Δεκέμβριο του 1953
Τόμος: 37, σελ. σ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-223-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου της Γορίτσας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1106
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από ένα ανειδίκευτο εργάτη (φύλακα) για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου της Γορίτσας, από 1/2 έως 30/6/1954. Ορισμός ημερομισθίου του
Τόμος: 37, σελ. σ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-223-1

Πράξη: Έγκριση καταβολής σε συνταξιούχοαπό οφειλόμενες συντάξεις
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1107
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε δημοτικό συνταξιούχο 718.000δρχ από οφειλόμενες συντάξεις
Τόμος: 37, σελ. σ. 223
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-223-1

Πράξη: Χορήγηση σε δημοτικούς υπαλλήλους ενδυμασίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1108
Περιεχόμενα: Χορήγηση σε τέως δημοτικό υπάλληλο του αντιτίμου της χορηγηθείσας και σε άλλους δημοτικούς υπαλλήλους ενδυμασίας (300.000δρχ) Μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό
Τόμος: 37, σελ. σ. 224
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-224-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής που εισπράχθηκαν από τέλος αποκομιδής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1109
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής στην Ελληνική Μέριμνα 96.000δρχ που εισπράχθηκαν από τέλος αποκομιδής απορριμμάτων
Τόμος: 37, σελ. σ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-225-1

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης για τη λειτουργίας των βενζιναντλιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1109α
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί επιβολής τέλους χρήσης πεζοδρομίων για τη λειτουργίας των βενζιναντλιών
Τόμος: 37, σελ. σ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-225-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1110
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί καταβολής των οφειλομένων σε ιατρό και διάφορες νοσοκόμες
Τόμος: 37, σελ. σ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-225-1

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και παραμονής του για 10 μέρες
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1111
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 20/9/1953 και της παραμονής του εκεί για 10 μέρες
Τόμος: 37, σελ. σ. 225
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-225-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 111 / 17/3/1954
Πράξη: Αναβολή λήψης αποφάσεων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1111α
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης αποφάσεων α) για την αίτηση του Βεχάν Τσεκουριάν σχετικά με την τύχη οικοπέδου που έχει οικοδομήσει β) για την τύχη των εναποτεθέντωναπορριμμάτων του Δήμου στο κτήμα Αϊβαλιώτη γ) για την πληρψμή ξυλέμπορου
Τόμος: 37, σελ. σ. 226
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-226-1

Πράξη: Απόφασεις
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1111β
Περιεχόμενα: Απόφαση α) παρακολούθησης της κηδείας του Δημάρχου Λάρισας, Δημ. Καραθάνου, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. β) έκφραση συλλυπητηρίων του Δ.Σ. στην οικογένεια του μεταστάντος γ) επίδοση αντιγράφου της απόφασης στην οικογένεια του μεταστάντος δ) κατάθεση στεφάνου ε) δημοσίευση της απόφασης σε μια εφημερίδα εκδιδόμενη στο Βόλο και μία στη Λάρισα
Τόμος: 37, σελ. σ. 227
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-227-1

Πράξη: Έγκριση διαχείρισης του ποσού των 9.000.000δρχ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1112
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς έχοντος του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης του ποσού των 9.000.000δρχ που διανεμήθηκε στους 386 απόρους της πόλης για μικροβοηθήματα τα Χριστούγεννα
Τόμος: 37, σελ. σ. 228
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-228-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ λόγω συντάξεως των γενομένων κρατήσεων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1113
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ενταύθα υποκατάστημα του ΙΚΑ λόγω συντάξεως των γενομένων κρατήσεων (σύνολο 9.065.500δρχ)
Τόμος: 37, σελ. σ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-229-1

Πράξη: Έγκριση του λογαριασμού συντήρησης και διατροφής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1114
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς έχοντος του λογαριασμού συντήρησης και διατροφής των 35 έκθετων του Δήμου για τον μήνα Ιανουάριο του 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 229
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-229-1

Πράξη: Έγκριση ανανέωσης του συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1115
Περιεχόμενα: Έγκριση ανανέωσης του συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου από 1/4 έως 30/6/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-230-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε φοιτητή της ιατρικής Φίλιππο Παπαγεωργίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1116
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 1.000.000δρχ σε αναξιοπαθή 3ετή φοιτητή της ιατρικής Φίλιππο Παπαγεωργίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 230
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-230-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης βοηθήματος για τη μεταφορά ασθενούς
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1117
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 1.000.000δρχ για τη μεταφορά ασθενούς σε ειδικό θεραπαευτήριο της Λέρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-231-1

Πράξη: Διαγραφή βεβαίωσης σε βάρος του ΚΤΕΛ Λάρισας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1118
Περιεχόμενα: Διαγραφή βεβαίωσης 450.000δρχ σε βάρος του ΚΤΕΛ Λάρισας από τέλος στάθμευσης τροχοφόρων
Τόμος: 37, σελ. σ. 231
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-231-1

Πράξη: Έγκρισης αγοράς εισιτηρίων χορού προς ενίσχυση του Ν.Ο.Β
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1119
Περιεχόμενα: Έγκρισης της γενομένης αγοράς 10 εισιτηρίων χορού προς ενίσχυση του Ν.Ο.Β. προς 15.000δρχ το καθένα
Τόμος: 37, σελ. σ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-232-1

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με απόφαση του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1120
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με απόφαση του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί κατοχύρωσης του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος
Τόμος: 37, σελ. σ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-232-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1121
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί σύστασης συνεργείου από 1 ειδικευμένο εργάτη
Τόμος: 37, σελ. σ. 232
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-232-1

Πράξη: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 1953-1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1122
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 1953-1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 232-242
Σημεία Πρόσβασης:
: Ψιάρρης, Δημήτριος
Φαφίτης, Οδυσσέας
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-232-11

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 987/53 απόφασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1123
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ. 987/53 απόφασης Αναγνώριση ανάγκης σύναψης συμπληρωματικού δανείου 1,5δις από το Ταμειο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπεράτωση και αποπληρωμή των αρξάμενων έργων οδοποιίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις διαπραγματεύσεις
Τόμος: 37, σελ. σ. 242
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-242-1

Πράξη: Αναγνώριση σύναψης δανείου για την ανέγερση των δημοτικών σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1124
Περιεχόμενα: Αναγνώριση ανάγκης σύναψης δανείου 2,5δις δρχ από το ΤΠΔ για την ανέγερση νέων και σύγχρονων δημοτικών σφαγείων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις διαπραγματεύσεις
Τόμος: 37, σελ. σ. 244
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-244-1

Πράξη: Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευής του Δημοτικού Θεάτρου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1125
Περιεχόμενα: Έγκριση προκήρυξης πανελλήνιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής του Δημοτικού Θεάτρου στο Βόλο και οι όροι προκήρυξεις
Τόμος: 37, σελ. σ. 245-249
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-245-5

Πράξη: Έγκριση ανάθεσης της πλήρους και οριστικής μελέτης των νέων δημοτικών σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1126
Περιεχόμενα: Έγκριση ανάθεσης με ιδιαίτερησυμφωνία στον αρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη της εκπόνησης πλήρους και οριστικής μελέτης των νέων δημοτικών σφαγείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 249-251
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-249-3

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με κατάργηση του τμήματος ΑΒΓΔΑ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1127
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με κατάργηση του τμήματος ΑΒΓΔΑ του οικοδομικού τετραγώνου σχηματιζομένου από τις οδούς Αχιλλέως, Αναπαύσεως, Χείρωνος και Ρ. Φεραίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 252
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-252-1

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με κατάργηση του τμήματος ΑΒΓΔΑ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1128
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με κατάργηση του τμήματος ΑΒΓΔΑ του οικοδομικού τετραγώνου σχηματιζομένου από τις οδούς Παγασών, Μαγνήτων, Καποδιστρίου και Ρ. Φεραίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 253
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-253-1

Πράξη: Έγκριση για την ανάδειξη χρηματοδότησης του συνδυασμένου έργου ύδρευσης και παραγωγής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1129
Περιεχόμενα: Έγκριση των συνταχθέντων από τον πολι. Μηχανικό Δ. Αρλιώτη 2 τευχών διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων για την ανάδειξη αναδόχου χρηματοδότησης εκτέλεσης και εκμετάλλευσης του συνδυασμένου έργου ύδρευσης και παραγωγής
Τόμος: 37, σελ. σ. 254
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-254-1

Πράξη: Κήρυξη απαλλοτρίωσης πηγής των υπογείων υδάτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1130
Περιεχόμενα: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της πηγής των υπογείων υδάτων και περιοχής 1600τετρ.μέτρων για την ύδρευση του συνοικισμού Ν. Δημητριάδας
Τόμος: 37, σελ. σ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-255-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικών πιστώσεων σε διάφορά άρθρα του προϋπολογισμού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1131
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικών πιστώσεων σε διάφορά άρθρα του προϋπολογισμού
Τόμος: 37, σελ. σ. 255
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-255-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικής πίστωσης του κεφ άρθρου 9
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1132
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικής πίστωσης 10.000.000δρχ του κεφ άρθρου 9 (προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και πλήρωση συσσωρευτών
Τόμος: 37, σελ. σ. 256
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-256-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 112 / 21/4/1954
Πράξη: Έγκριση χορήγησης μικροβοηθημάτων από το Δήμο σε άπορους δημότες
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1133
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης μικροβοηθημάτων από το Δήμο σε άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 1954 και διάθεσης 8.000.000δρχ για το σκοπό αυτό
Τόμος: 37, σελ. σ. 258
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-258-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 113 / 13/5/1954
Πράξη: Αποφασεις δημοτικου συμβουλιου λόγω θανάτου του Β. Τριχόπουλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1134
Περιεχόμενα: Λόγω θανάτου του Β. Τριχόπουλου, δημοτικού συμβούλου, αποφασίστηκε α) ανάρτηση μεσίστιας της σημαίας του Δημαρχιακού Μεγάρου την ημέρα της κηδείας β) παρακολούθησης της κηδείας από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο γ) κατάθεση στεφάνου δ) έκφραση συλλυπητηρίων του Δ.Σ. και επίδοση αντιγράφου της απόφασης στην οικογένεια του μεταστάντος ε) δημοσίευση της απόφασης σε εφημερίδες εκδιδόμενες στο Βόλο
Τόμος: 37, σελ. σ. 259
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-259-1

Πράξη: Έγκριση ανακοινώσεων του Δημάρχου που αφορούν το σεισμό στο Βόλο στις 30 Απριλίου 1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1135
Περιεχόμενα: Έγκριση των γενομένων ανακοινώσεων του Δημάρχου που αφορούν το σεισμό στο Βόλο στις 30 Απριλίου 1954 και εξουσιοδότησή του να μεταβεί στην Αθήνα για τις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό τη χορήγηση στο Δήμο έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μέχρι 1.500.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 260-263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-260-4

Πράξη: Εξουσιοδότηση Δημάρχου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1136
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της από το Ελληνικό Δημόσιο δανειακής σύμβασης για την εκτέλεση των υπ' αριθμ.1060/52 και 190/53 πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 263
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-263-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 115 / 16/5/1954
Πράξη: Διευκρίνιση κατάργησης της επιχορήγησης προς το Νοσοκομείο
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1137
Περιεχόμενα: Διευκρίνιση κατάργησης της επιχορήγησης προς το Νοσοκομείο για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Συμπλήρωση της ονομασίας του κεφ38 άρθρο 1. Αναμόρφωση της υπ' αριθμ721 απόφασης και έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ.40 άρθρο 23
Τόμος: 37, σελ. σ. 266
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-266-1

Πράξη: Έγκριση πληρωμής έργων κοινής ωφέλειας από τα έσοδα καπνού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1138
Περιεχόμενα: Έγκριση πληρωμής τακτικών εκτελεσθησόμενων έργων κοινής ωφέλειας από τα έσοδα καπνού και του ποσοστού 3% των προσόδων του Δημοσίου Ν.Δ.2585/53
Τόμος: 37, σελ. σ. 266-267
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-266-2

Πράξη: Σύναψη δανείου από το ΤΠΔ για την ανέγερση των δημοτικών σφαγείων με όρους
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1139
Περιεχόμενα: αΝΑγνώριση ανάγκης σύναψης δανείου 2,5δις δρχ από το ΤΠΔ για την ανέγερση νέων και σύγχρονων δημοτικών σφαγείων με όρους
Τόμος: 37, σελ. σ. 271-273
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-271-3

Πράξη: Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα για ζητημάτα του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1140
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων του Δήμου και παραμονή του εκεί από 5 μέχρι 19/4/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-274-1

Πράξη: Έγκριση μετάβασης του Γ. Καρμίρη στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1141
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης μετάβασης της 21ης Απριλίου του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Καρμίρη στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 274
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-274-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης στο προσωπικό του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1142
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης στο προσωπικό του Δήμου του μη υπαγόμενου στις διατάξεις του Ν. 1726/51 του δώρου του Πάσχα 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 275
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-275-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 116 / 2/6/1954
Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1143
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 276
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-276-1

Πράξη: Ορισμός του Β. Καννάβα
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1144
Περιεχόμενα: Ορισμός του Β. Καννάβα στην επιτροπή καταγραφής των δικαιούχων οικογενειών στεγαστικής βοήθειας
Τόμος: 37, σελ. σ. 277
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-277-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης 6 καινούργιων σιδηρών σκελετών
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1145
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης 6 καινούργιων σιδηρών σκελετών εκ των καταργηθέντων κάρων καθαριότητας με πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής και οι όροι εκποίησης
Τόμος: 37, σελ. σ. 277-278
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-277-2

Πράξη: Επικύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1146
Περιεχόμενα: Επικύρωση των πρακτικών του μειοδοτικού διαγωνισμού της 22/2/1954 για την προμήθεια ειδών διατροφής των βρεφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-279-1

Πράξη: Έγκριση των λογαρισμών συντήρησης και διατροφής το Φεβρουάριο 1954
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1147
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαρισμών συντήρησης και διατροφής των 37 έκθετων του Δήμου για το Φεβρουάριο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-279-1

Πράξη: Έγκρισητων λογαρισμών συντήρησης και διατροφής το Μάρτιο 1954
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1148
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαρισμών συντήρησης και διατροφής των 37 έκθετων του Δήμου για το Μάρτιο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 279
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-279-1

Πράξη: Έγκριση των λογαρισμών συντήρησης και διατροφής τον Απρίλιο 1954
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1149
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαρισμών συντήρησης και διατροφής των 37 έκθετων του Δήμου για τον Απρίλιο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 280
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-280-1

Πράξη: Έγκρισητης δαπάνης για έξοδα εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1954
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1150
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της δαπάνης 3.183.000 δρχ. παλαιάς έκδοσης για έξοδα εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1151
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού των διαχειρίσεων του Νοσοκομείου χρήσεως 1952-1953
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1152
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά τη σύσταση Επιτροπής για την εξακρίβωση της νομιμότητας των διαφόρων μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων του Ιδρύματος
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1153
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την αποδοχή καταληφθέντος υπό της Ελένης χήρας Κων. Αρχοντή κληροδοτήματος
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1154
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την καταβολή οδοιπορικών της εσωτερικής ιατρού Α. Μαντζάρη από 1/12/1953-28/2/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1155
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την καταβολή οδοιπορικών εξόδων του κλητήρος Πατρίκιον από1/12/1953-28/2/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1156
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την επιστροφή 125.000δρχ παλαιών στην Στεφανία Αλμπανούδη
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1157
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου όλες οι προμήθειες να γίνονται με μειοδοτικό διαγωνισμό
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1158
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου ορισμού του Ν. Μάργαρη δια τον έλγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών πληρωμής και τους κ.κ. Χατζημέμον και Ευαγγελόπουλον δια την διαχείριση των εισπράξεων του Ιερού Ναού Νοσοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1159
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την εξουσιοδότηση του Προέδρου να υπογράψει με το ΙΚΑ σύμβαση για τη νοσιλεία ασφαλισμένων ασθενών στο Νοσοκομείο
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1160
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την εξουσιοδότηση του Προέδρου να υπογράψει σύμβαση με την Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια Λάρισας για τη νοσηλεία απόρων ασθενών στο Νοσοκομείο
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1161
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την καταβολή οδοιπορικών εξόδων του κλητήρος Πατρίκιον για το μήνα Μάρτιο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1162
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά την καταβολή οδοιπορικών της εσωτερικής ιατρού Α. Μαντζάρη για το μήνα Μάρτιο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1163
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου που αφορά τον απολοδισμό διαχειρίσεως υλικού οικονομ. Έτους 1950-1951
Τόμος: 37, σελ. σ. 281
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-281-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1164
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου της Φιλαρμονικής προς απόκρουση των αγωγών των Ι. Μαυραντώνη και Σ. Κουλαξή
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1165
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων συσταθέντος συνεργείου για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1166
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη σύσταση συνεργείου για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας του τμήματος της ανδρικής Χορωδίας της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1167
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη χορήγηση στο προσωπικό της Φιλαρμονικής της προβλεπόμενης αύξησης αποδοχών σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1168
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την ενίσχυση με αναπληρωματικές πιστώσεις κεφαλαίων και άρθρων του Προϋπολογισμού της Φιλαρμονικής οικον. ετών 1953-1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1169
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη χορήγηση αποζημιώσεως στους 43 μαθητεύομενους μουσικούς που λαμβάνουν μέρος στη Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1170
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη χορήγηση αποζημιώσεως 75.000δρχ στους 24 μουσικούς της Φιλαρμονικής που έλαβαν μέρος στην εορτή της α΄ Αναστάσεως
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κονταράτος, Ιωάννης
Αριθμός Απόφασης: 1171
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη χορήγηση αποζημιώσεως στους μουσικούς της Φιλαρμονικής δια προσφερθείσες έκτακτες υπηρεσίες κατά την 1η Μαίου 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 282
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-282-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 117 / 6/6/1954
Πράξη: Έκτακτη συνεδρίαση λόγω θανάτου του Γ. Μυλωνά
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1172
Περιεχόμενα: Λόγω θανάτου του Γ. Μυλωνά, επί σειρά ετών δημοτικού συμβούλου, αποφασίστηκε α) παρακολούθησης της κηδείας από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο β) έκφραση συλλυπητηρίων στην οικογένεια του μεταστάντοςγ) κατάθεση στεφάνου δ) δημοσίευση της απόφασης στις εκδιδόμενες στο Βόλο εφημερίδες
Τόμος: 37, σελ. σ. 283
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-283-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 118 / 8/6/1954
Πράξη: Ανακοίνωση παραίτησηε του Δ. Ψιάρρη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1172α
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση παραίτησηε του Δ. Ψιάρρη από μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και κλήση του αναπληρωματικού Αχ. Παπαστεύρου που δεν δέχτηκε τη θέση λόγω πολλών ασχολιών. Τελικά τη θέση καλύφθηκε από τον Β΄ Αναπληρωματικό Π. Βακαλούδη
Τόμος: 37, σελ. σ. 284
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-284-1

Πράξη: Ανακοινώσεις του Δημάρχου που αφορούν τις εξουσιοδοτήσεις
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1172β
Περιεχόμενα: Ανακοινώσεις του Δημάρχου που αφορούν τις εξουσιοδοτήσεις προς αυτόν για τα ζητήματα α) υπογραφή δανειστικής σύμβασης β) έγκριση συμπληρωματικού δανείου 1,5δις γ) οικονομική ενίσχυση μέχρι 1,5δις Ομόφωνη έγκριση των ανακοινώσεων του Δημάρχου
Τόμος: 37, σελ. σ. 284-294
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-284-11

Πράξη: Έγκριση τηςμετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 21/5 μέχρι 6/6/19 54
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1173
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και της παραμονής του εκεί από 21/5 μέχρι 6/6/19 54
Τόμος: 37, σελ. σ. 294
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-294-1

Πράξη: Έγκριση του συνταχθέντος από τη Μηχανική Υπηρεσία
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1174
Περιεχόμενα: Έγκριση του συνταχθέντος από τη Μηχανική Υπηρεσία 1ου συγκριτικού πίνακα για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης των δημοτικών οδών Γαζή, Γαλλίας, Παγασών και Γκλαβάνη
Τόμος: 37, σελ. σ. 295-296
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-295-2

Πράξη: Έγκριση του συνταχθέντος από τη Μηχανική Υπηρεσία
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1175
Περιεχόμενα: Έγκριση του συνταχθέντος από τη Μηχανική Υπηρεσία 1ου συγκριτικού πίνακα για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης των δημοτικών οδών Αλεξάνδρας, Σπυρίδη, Περραιβού, Φερρών, Παπαδιαμάντη, Κοραή και Κασσαβέτη
Τόμος: 37, σελ. σ. 296-298
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-296-3

Πράξη: Αναγνώριση σύναψης δανείου για την εκτέλεση νέων σύγχρονων σφαγείων με όρους
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1176
Περιεχόμενα: Αναγνώριση ανάγκης σύναψης συμπληρωματικού δανείου 2,5δις δρχ παλαιάς έκδοσης για την εκτέλεση νέων σύγχρονων σφαγείων με όρους
Τόμος: 37, σελ. σ. 301-305
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-301-5

Πράξη: Αναγνώριση σύναψηε δανείου για την εκτέλση έργων οδοποιίας με όρους
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1177
Περιεχόμενα: Αναγνώριση ανάγκης σύναψηε συμπληρωματικού δανείου 1,5 εκατ. Δρχ. για την εκτέλση έργων οδοποιίας με όρους
Τόμος: 37, σελ. σ. 305-312
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-305-8

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 119 / 21/6/1954
Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1178
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης ειδικού συνεργείου από 13 εργάτριες για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου από 1/7 μέχρι 31/12/1954. Ορισμός ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 313
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-313-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης συνεργείων από 17 ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1179
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείων από 17 ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες για τη λειτουργία α) των δημοτικών σφαγείων β) της δημοτικής φρουταγοράς γ) των σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων, από 1/7 έως 31/12/1954. Ορισμός του ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 314
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-314-1

Πράξη: Έγκριση σύστασης ειδικών συνεργείων για των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1180
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης ειδικών συνεργείων από 14 ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες για τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου α) νεκροταφείου β) αμαξοστασίου γ) κίνησης αυτοκινήτων από 1/7 μέχρι 31/12/1954. Ορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 37, σελ. σ. 315
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-315-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου της Ν. Δημητριάδος
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1181
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 1 ειδικευμένο τεχνίτη για τη λειτουργία της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου της Ν. Δημητριάδος από 1/7 έως 31/12/1954. Ορισμός του ημερομισθίου του.
Τόμος: 37, σελ. σ. 316
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-316-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για την καθαριότητα των οδών και πλατειών της πόλης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1182
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 65 άτομα για την καθαριότητα των οδών και πλατειών της πόλης από 1/7 μέχρι 31/12/1954. Ορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 37, σελ. σ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-317-1

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου της Γορίτσας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1183
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης συνεργείου από 1 ανειδίκευτο εργάτη (φύλακα) για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου της Γορίτσας, από1/7 μέχρι 31/12/1954. Ορισμός του ημερομισθίου του.
Τόμος: 37, σελ. σ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-317-1

Πράξη: Τροποποίηση της υπ' αριθμ 419/52 απόφασης της Φρουταγορας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1184
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ 419/52 απόφασης την επανεξέταση του ζητήματος της Φρουταγοράς και της εύρυθμης λειτουργίας της
Τόμος: 37, σελ. σ. 317
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-317-1

Πράξη: Τροποποίηση της υπ' αριθμ 251/52 απόφασης της Φρουταγορας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1185
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ 251/52 απόφασης και καθορισμός του δικαιώματος χρήσης της Φρουταγοράς για το οικ. έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 317-322
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-317-6

Πράξη: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.864/53 απόφασης των δημοτικων σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1186
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.864/53 απόφασης που αφορά τον καθορισμό των δικαιωμάτων των δημ. Σφαγείων για το οικο.έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 322-324
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-322-3

Πράξη: Τροποποίηση της υπ' αριθμ 93/51 απόφασης του Νεκροταφείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1187
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ 93/51 απόφασης που αφορά τον καθορισμό των δικαιωμάτων του Νεκροταφείου για το οικ.έΈτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 324
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-324-1

Πράξη: Τροποποίηση της απόφασηςτο τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1188
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.867/53 απόφασης που αφορά τον καθορισμό του τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και αύξηση 100% για το οικο.έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 324-326
Σημεία Πρόσβασης:
: Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομίδης, Κ.
Κωνσταντίνου, Ν.
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-324-3

Πράξη: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.257/52 απόφασης που αφορά το τέλος στάθμευσης τροχοφόρων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1189
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.257/52 απόφασης που αφορά το τέλος στάθμευσης τροχοφόρων και αύξησης αυτού εν γένει για το οικ. έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 326-327
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-326-2

Πράξη: Έγκριση κατάργησηςτου τέλους χρήσης πεζοδρομίων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1190
Περιεχόμενα: Έγκριση κατάργησης από το οικ. έτος 1954-1955 κ.ε. του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, όσον αφορά την κατάληψη των πεζοδρομίων από καταστηματάρχες για την τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων σ' όλη την πόλη εκτός της παραλίας Μείωση του τέλους χρήσης πεζοδρομίων από βενζιναντλίες
Τόμος: 37, σελ. σ. 327-328
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-327-2

Πράξη: Έγκριση διατήρησης του τέλους διαφήμισης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1191
Περιεχόμενα: Έγκριση διατήρησης του ισχύοντος τέλους διαφήμισης κατά το οικ.έτος 1954-1955 κ.ε. και κατάργηση του τέλους αυτού όσον αφορά στα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ΑΝ1910/51
Τόμος: 37, σελ. σ. 328-329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-328-2

Πράξη: Έγκριση αύξησης του φόρου για την αγοραπωλησία ζώων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1192
Περιεχόμενα: Έγκριση αύξησης του φόρου της υπ' αριθμ 260/52 απόφασης για την αγοραπωλησία ή ανταλλαγή ζώων στην περιφέρεια του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 329
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-329-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 120 / 24/6/1954
Πράξη: Αναγνώριση σύναψης δανείου για την εκτέλεση έργων οδοποιίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1193
Περιεχόμενα: Αναγνώριση ανάγκης σύναψης συμπληρωματικού δανείου 1,5 εκατ.δρχ νέας έκδοσης, για την εκτέλεση έργων οδοποιίας με όρους Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Τόμος: 37, σελ. σ. 330-336
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-330-7

Πράξη: Έγκριση προϋπολογισμού 1953-1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1194
Περιεχόμενα: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 1953-1954 για τη δημιουργία εσόδων από ακύρωση πιστώσεων των εξόδων
Τόμος: 37, σελ. σ. 336-341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-336-6

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασεων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1195
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης α) για την κατεδάφιση του δημοτικού θεάτρου β) για τον διορισμό ενός δημοτικού συμβούλου στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 341
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-341-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης για προμήθεια καύσιμης ύλης και λιπαντικών ουσιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1196
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικών πιστώσεων του Κεφ.Β άρθρο9 για προμήθεια καύσιμης ύλης και λιπαντικών ουσιών
Τόμος: 37, σελ. σ. 341-342
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-341-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1197
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης αναπληρωματικής πίστωσης του κεφ Β΄ άρθρου 9 για προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και πλήρωση συσσωρευτών άνευ δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 342
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-342-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1198
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ της Φιλαρμονικής που αφορά τον απολογισμό της Φιλαρμονικής του έτους 1952-1953 και περί αποστολής του στο ελεγκτικό συνέδριο
Τόμος: 37, σελ. σ. 342-344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-342-3

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής για το δώρο του Πάσχα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1199
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορηγήσεως του δώρου Πάσχα στο προσωπικό της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-344-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί αποζημιώσεως στους μουσικούς
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1200
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί καταβολής αποζημιώσεως στους μουσικούς για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-344-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί καταβολής ποσού λόγω συμμετοχής της
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1201
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί καταβολής ποσού 1.000δρχ εκ μέρους της Φιλαρμονικής λόγω συμμετοχής της στις δαπάνεςς δοθείσας συναυλίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-344-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί αποζημιώσεως στους μουσικούς
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1202
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί καταβολής αποζημιώσεως στους μουσικούς που έλαβαν μέρος στην κηδεία του Βασ. Τριχόπουλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-344-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορηγήσεως στους μουσικούς της
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1203
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορηγήσεως αποζημιώσεως 750δρχ στους μουσικούς της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 344
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-344-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 121 / 28/6/1954
Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1204
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζουν οι οδοί Λ. Βύρωνος, Αχιλλοπούλου, Αθ. Διάκου και Ροζού, με αναγνώριση και επέκταση της υπάρχουσας αδιεξόδου παρόδου
Τόμος: 37, σελ. σ. 345
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-345-1

Πράξη: Ορισμόςως μέλος του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1205
Περιεχόμενα: Ορισμός του Γυμνασιάρχη Πριάκου ως μέλος του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σ. Παπαϊωάννου.
Τόμος: 37, σελ. σ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-346-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε δημοτικό υπάλληλο
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1206
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης σε δημοτικό υπάλληλο βοήθηματος 600δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-346-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης κρατησεων στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1207
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ενταύθα υποκατάστημα του ΙΚΑ λόγω συντάξεως των γενομένων κρατήσεων συνολικά 722.640δρχ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 346
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-346-1

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων στην δημοτική Λαχαναγοράγια
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1208
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση με πλειοδοτική δημοπρασία της εκμετάλλευσης των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων του Δήμου στην δημοτική Λαχαναγοράγια το οικ. έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 347-348
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-347-2

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων στην πλατεία Ρ. Φεραίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1209
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση με πλειοδοτική δημοπρασία της εκμετάλλευσης των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων του Δήμου στην πλατεία Ρ. Φεραίου για το οικ. έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 349-350
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-349-2

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση του οικήματος στην είσοδο των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1210
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση με πλειοδοτική δημοπρασία του οικήματος στην είσοδο των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας που χρησίμευε ως φυλάκιο είσπραξης δημοτικής φορολογίας με όρους για το οικ.έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 351-352
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-351-2

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση του οικήματος στη γέφυρα των οδών Βόλου - Αλμυρού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1211
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση με πλειοδοτική δημοπρασία του οικήματος στη γέφυρα των οδών Βόλου - Αλμυρού που χρησίμευε ως φυλάκιο φορολογίας με όρους για το οικ.έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 352-353
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-352-2

Πράξη: Απόφαση για ενοικίαση καταστημάτων της λαχαναγορά Παλαιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1212
Περιεχόμενα: Απόφαση για ενοικίαση με πλειοδοτική δημοπρασία των υπ' αριθμ. 3,4,6 και 15 εσωτερικών καταστημάτων της λαχαναγορά Παλαιών με όρους για το οικ.έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 353-355
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-353-3

Πράξη: Έγκριση προμήθειαςειδών για το Βρεφοκομείο
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1213
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας των αναγκαίων ειδών για το Βρεφοκομείο με μειοδοτική δημοπρασία με όρους για το οικ. έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 356-357
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-356-2

Πράξη: Έγκριση καυσόξυλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1214
Περιεχόμενα: Έγκριση προμήθειας 50.000 οκάδων καυσόξυλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου με μειοδοτική δημοπρασία με όρους για το οικ. έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 357-359
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-357-3

Πράξη: Έγκριση ασφάλισης των κτιρίων και επίπλων του Δήμου Βόλου και της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1215
Περιεχόμενα: Έγκριση ασφάλισης των κτιρίων και επίπλων του Δήμου Βόλου και της Φιλαρμονικής ματά του πυρός με δημοπρασία με όρους
Τόμος: 37, σελ. σ. 359-360
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-359-2

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής το μήνα Μάιο 1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1216
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 45 έκθετων του Δήμου για το μήνα Μάιο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 360
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-360-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής το διάστημα 1-28 Ιουνίου 1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1217
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 45 έκθετων του Δήμου για το διάστημα 1-28 Ιουνίου 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 361
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-361-1

Πράξη: Έγκρισηλογαριασμού διαχείρισης του ποσού στους απόρους
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1218
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς έχοντος του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης του ποσού των 8.000.000δρχ που διανεμήθηκε στους 325 απόρους της πόλης από το δημοτικό υπάλληλο Γ. Γκρούγια
Τόμος: 37, σελ. σ. 362
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-362-1

Πράξη: Έγκριση επιστροφής ποσού σε συνταξιούχο του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1219
Περιεχόμενα: Έγκριση επιστροφής του οφιλόμενου ποσού 1.620δρχ σε συνταξιούχο του Δήμου σε μηνιαίες δόσεις
Τόμος: 37, σελ. σ. 362
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-362-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1220
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί ανανμόρφωσης του προϋπολογισμού του ιδρύματος
Τόμος: 37, σελ. σ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-363-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1221
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί χορήγησης του δώρου Πάσχα
Τόμος: 37, σελ. σ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-363-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1222
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί έγκρισης του απολογισμού του Ταμία του Ιδρύματος
Τόμος: 37, σελ. σ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-363-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1223
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί χορήγησης στο προσωπικό του επιδόματος ακριβείας βίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-363-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1224
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί αχρηστεύσεως υλικού
Τόμος: 37, σελ. σ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-363-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1225
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Αδελφάτου του Νοσοκομείου περί χορήγησης οδοιπορικών
Τόμος: 37, σελ. σ. 363
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-363-1

Πράξη: Έγκριση για έξοδα μετακίνησης των μελών του υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Μαγνησίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1226
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.680δρχ για έξοδα μετακίνησης των μελών του υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Μαγνησίας από 13/4 μέχρι 17/6/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-364-1

Πράξη: Έγκριση επιχόρηγησης της Β΄ Πανθεσσαλικής Γεωργοκτηνοτροφικής και Βιομηχανικής Έκθεσης Βόλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1227
Περιεχόμενα: Έγκριση επιχόρηγησης της επιτροπής της Β΄ Πανθεσσαλικής Γεωργοκτηνοτροφικής και Βιομηχανικής Έκθεσης Βόλου με 16.500δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 364
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-364-1

Πράξη: Έγκριση από το Δήμαρχο της πρόσληψης εργατών καθαριότητας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1228
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης από το Δήμαρχο της πρόσληψης εργατών καθαριότητας από 4-25/2/1954, από 6-25/2/1954, από 9-25/2/1954, από 10-25/2/1954, από 12-25/2/1954, από 15-25/2/1954, από 16-25/2/1954, από 17-25/2/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 364-367
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-364-4

Πράξη: Έγκριση της πρόσληψης εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1229
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου από 1-20/7/1953, από 1/1-27/2/54, από 4/2-27/2/1954, από 8/2-27/2/1954, από 10/2-1/3/1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 367-369
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-367-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψηςγια τη λειτουργία των Σφαγείων, της Φρουταγοράς και της υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1230
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία των Σφαγείων, της Φρουταγοράς και της υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών, από 1-20/7/1953, από 1/1-19/2/1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 369-372
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-369-4

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης εργατριών βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1231
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης εργατριών βρεφοκομείου από 1-20/7/1953, από 1/10-25/11/1953 και από 1-22/4/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 372-374
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-372-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνιτών για την καταπολέμηση των κωνωποειδών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1232
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης εργατοτεχνιτών για την καταπολέμηση των κωνωποειδών από 1-18/7/1953
Τόμος: 37, σελ. σ. 375
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-375-1

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης οδηγών για το κατάβρεγμα των οδών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1233
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης οδηγών για το κατάβρεγμα των οδών από 1-14/7/1953, από 1-20/7/1953, από 15-20/7/1953 και από 1-15/10/1953
Τόμος: 37, σελ. σ. 375-377
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-375-3

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης τεχνίτη λειτουργίαςτου αντλιοστασίου Ν. Δημητριάδας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1234
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης τεχνίτη λειτουργίας της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου Ν. Δημητριάδας από 7/12/1953 έως 26/2/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 377-378
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-377-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης εργατών για καθαριότητα των οδών και πλατειών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1235
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης εργατών για το συνεργείο της έκτακτης καθαριότητας των οδών και πλατειών από 15/9 μέχρι 22/10/1953
Τόμος: 37, σελ. σ. 378-379
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-378-2

Πράξη: Έγκριση πρόσληψης φύλακα για τον αναδασωθέντα λόφο της Γορίτσας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1236
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της πρόσληψης φύλακα για τον αναδασωθέντα λόφο της Γορίτσας από 1/2 μέχρι 18/3/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 379-380
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-379-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 122 / 7/7/1954
Πράξη: Απόφαση για κατεδάφιση του Δημοτικού Θεάτρου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1237
Περιεχόμενα: Απόφαση για κατεδάφιση του Δημοτικού Θεάτρου που κατέστη ετοιμόρροπο μετά το σεισμό, με πλειοδοτική δημοπρασία
Τόμος: 37, σελ. σ. 380-381
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-380-2

Πράξη: Έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την κατασκευή ύδρευσης Ν. Δημητριάδας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1238
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναμορθείσας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μελέτης για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης Ν. Δημητριάδας
Τόμος: 37, σελ. σ. 382
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-382-1

Πράξη: Έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την κατασκευή των δημοτικών σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1239
Περιεχόμενα: Έγκριση της αναμορθείσας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μελέτης για την κατασκευή των δημοτικών σφαγείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 382-383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-382-2

Πράξη: Έγκριση της αγοράς από το Δήμο για την απόθεση των απορριμμάτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1240
Περιεχόμενα: Έγκριση της αγοράς από το Δήμο, αγρού περίπου 10 στρεμ. για την απόθεση των απορριμμάτων
Τόμος: 37, σελ. σ. 383
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-383-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης των εναποθηκευμένων απορριμμάτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1241
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης των εναποθηκευμένων απορριμμάτων αντί 5δρχ κατά δίτροχο κάρο
Τόμος: 37, σελ. σ. 383-384
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-383-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου από παιδίατρο για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1242
Περιεχόμενα: Έγκριση σύστασης ειδικού συνεργείου από 1 ημερομίσθιο παιδίατρο για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου από 1/7/1954 μέχρι 30/6/1954. Ορισμός του ημερομισθίου του
Τόμος: 37, σελ. σ. 384
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-384-1

Πράξη: Έγκριση φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1243
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού της καταργηθείσας Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο, μετά την παρακράτηση των απαραίτητων για τις ανάγκες του Βρεφοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 385
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-385-1

Πράξη: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1244
Περιεχόμενα: Έγκριση εκποίησης άχρηστου υλικού (σασί, σκέπαστρα κλπ) δια πλειοδοτικής δημοπρασίας και οι όροι
Τόμος: 37, σελ. σ. 385-386
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-385-2

Πράξη: Έγκριση ενοικιαστή περί πρόσληψης συνεταίρου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1245
Περιεχόμενα: Έγκριση αίτησης του ενοικιαστή του υπ' αριθμ.7 δημοτικού μαγαζιού των Παλαιών περί πρόσληψης συνεταίρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 386-387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-386-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1246
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου της Φιλαρμονικής προς απόκρουση της αγωγής 22 παικτών ενώπιον των εργατικών διαφορών Πρωτοδικείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-387-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1247
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την πληρωμή υπό τύπο αποζημιώσεως δια τις προσφερθείσες υπηρεσίες προς τη Φιλαρμονική κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 1954 των παικτών αυτής
Τόμος: 37, σελ. σ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-387-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1248
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη σύσταση συνεργείου από 1 ημερομίσθιο δια την αντιμετώπιση των καθηκόντων του επιστάτος - κλητήρος αυτής
Τόμος: 37, σελ. σ. 387
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-387-1

Πράξη: Ανάθεση σε εργολάβο κηδειών της μεταφοράς των απόρων νεκρών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1249
Περιεχόμενα: Ανάθεση σε εργολάβο κηδειών της μεταφοράς των απόρων νεκρών
Τόμος: 37, σελ. σ. 387-388
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-387-2

Πράξη: Έγκριση μισθοδοσίας από το οικ. έτος 1954-55
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1250
Περιεχόμενα: Έγκριση μισθοδοσίας από το οικ. έτος 1954-55 κ.ε. των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων που συνδένται με το Δήμο με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει κοινής απόφασης των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών
Τόμος: 37, σελ. σ. 388-389
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-388-2

Πράξη: Έγκριση αυξημένου ημερομισθίου στο προσωπικότου Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1251
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης αυξημένου ημερομισθίου κατά 75% στο προσωπικό των συνεργείων του Δήμου που εργάζεται τις Κυριακές και τις εξαιρετέες ημέρες
Τόμος: 37, σελ. σ. 389
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-389-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 123 / 16/7/1954
Πράξη: Έγκριση της ασκηθείσας από το Δήμαρχο ιεραρχικής προσφυγής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1252
Περιεχόμενα: Έγκριση της ασκηθείσας από το Δήμαρχο ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών κατά απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας που αφορά τη φορολογία των αυτοκινητιστών. Διορισμός του Ν. Ραζή ως πληρεξούσιου δικηγόρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 390-394
Σημεία Πρόσβασης:
: Οικονομίδης, Κ.
Κονταράτος, Ιωάννης
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-390-5

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διαμαρτυθεί αρμοδίως για μη διορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1253
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διαμαρτυθεί αρμοδίως για μη διορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη Διοίκηση του Νοσοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 394-395
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-394-2

Πράξη: Ορισσμός των ετήσιων εξόδων παράστασης του Δημάρχου σε 42.000δρχ από 1/6/1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1254
Περιεχόμενα: Ορισσμός των ετήσιων εξόδων παράστασης του Δημάρχου σε 42.000δρχ από 1/6/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 395-396
Σημεία Πρόσβασης:
: Παντελίδης, Εμμανουήλ
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-395-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης του καθολικού εφημέριου περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ Ρ. Φεραίου, Μαγνήτων, Γαμβέτα και Μαυροκορδάτου, για να καταστεί οικοδομήσιμο
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1255
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης του καθολικού εφημέριου περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ Ρ. Φεραίου, Μαγνήτων, Γαμβέτα και Μαυροκορδάτου, για να καταστεί οικοδομήσιμο
Τόμος: 37, σελ. σ. 396
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-396-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε σεισμόπληκτο δημοτικό υπάλληλο δανείου 2 μισθών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1256
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης σε σεισμόπληκτο δημοτικό υπάλληλο δανείου 2 μισθών
Τόμος: 37, σελ. σ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-397-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. Φιλαρμονικής που αφορά τη σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του τμήματος Ανδρικής Χορωδίας της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1257
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. Φιλαρμονικής που αφορά τη σύσταση συνεργείου για τη λειτουργία του τμήματος Ανδρικής Χορωδίας της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-397-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. Φιλαρμονικής που αφορά τη χορήγηση αποζημιώσεως στους μουσικούς της Φιλαρμονικής δια έκτακτες υπηρεσίες τους την 29η Ιουνίου 1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1258
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. Φιλαρμονικής που αφορά τη χορήγηση αποζημιώσεως στους μουσικούς της Φιλαρμονικής δια έκτακτες υπηρεσίες τους την 29η Ιουνίου 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 397
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-397-1

Πράξη: Έγκριση εγγραφής στο νέο προϋπολογισμό του οικ. έτους 1954-1955 πίστωσης 20.000δρχ για συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη οργάνωσης της Εμποροβιομηχανικής και Γεωργικής Έκθεσης του θέρους 1954 και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην επιτροπή Έκθεσης με 2 μέλη ( Κούρτιος και Μακρής)
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1259
Περιεχόμενα: Έγκριση εγγραφής στο νέο προϋπολογισμό του οικ. έτους 1954-1955 πίστωσης 20.000δρχ για συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη οργάνωσης της Εμποροβιομηχανικής και Γεωργικής Έκθεσης του θέρους 1954 και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην επιτροπή Έκθεσης με 2 μέλη ( Κούρτιος και Μακρής)
Τόμος: 37, σελ. σ. 397-398
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-397-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 124 / 10/8/1954
Πράξη: Αναβολή συνεδρίασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1259α
Περιεχόμενα: Αναβολή συνεδρίασης
Τόμος: 37, σελ. σ. 398-399
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-398-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 125 / 11/8/1954
Πράξη: Αναβολή συνεδρίασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1259β
Περιεχόμενα: Αναβολή συνεδρίασης
Τόμος: 37, σελ. σ. 399
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-399-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 126 / 12/8/1954
Πράξη: Ενημέρωση από τον Δήμαρχο για το ζήτημα των δανείων οδοποιίας και σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1259γ
Περιεχόμενα: Ενημέρωση από τον Δήμαρχο για το ζήτημα των δανείων οδοποιίας και σφαγείων. Εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Δημάρχου να παρουσιαστούν στο Νομάρχη και να τον παρακαλέσουν για την ταχεία αποστολή στο Υπ. Εσωτερικών των απαιτούμενων στοιχείων για το θέμα των δανείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 400-405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-400-6

Πράξη: Ανανέωση της εξουσιοδότησης προς επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης δανείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1260
Περιεχόμενα: Ανανέωση της εξουσιοδότησης για τη μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα προς επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης δανείων και έγκριση της μετάβασης του από 17 μέχρι 27/7/1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 405
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-405-1

Πράξη: Έγκριση από τη Δημαρχιακή επιτροπή για την κατεδάφιση του δημοτικού θεάτρου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1261
Περιεχόμενα: Έγκριση της καταρθείσας από τη Δημαρχιακή επιτροπή διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την κατεδάφιση του δημοτικού θεάτρου και οι όροι αυτής Έγκριση της διενεργηθείσας ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 405-407
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-405-3

Πράξη: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στη Ρώμη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1262
Περιεχόμενα: Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στη Ρώμη για την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την ύδρευση της πόλης και κατασκευή δικτύου υπονόμων με τον ιταλικό οίκο TERNI και έγκριση παραμονής του εκεί μέχρι 1 μήνα
Τόμος: 37, σελ. σ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-408-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1263
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την αγορά ιδιοκτησίας κληρονόμων Περβανά για τη στέγαση της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-408-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1264
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη λήψη δανείου από την Εθνική Κτηματική για την αγορά της ιδιοκτησίας κληρονόμων Περβανά
Τόμος: 37, σελ. σ. 408
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-408-1

Πράξη: Ανανέωση της υφιστάμενης μεταξύ του Δήμου και του Π. Φλαμπούρη σύμβασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1265
Περιεχόμενα: Ανανέωση της υφιστάμενης μεταξύ του Δήμου και του Π. Φλαμπούρη σύμβασης για 4 έτη από 1/10/1954. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την ανανεωμένη σύμβαση
Τόμος: 37, σελ. σ. 408-409
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-408-2

Πράξη: Έγκριση καταβολής σε δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω αμοιβής για υπόθεση του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1266
Περιεχόμενα: Έγκριση καταβολής σε δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω αμοιβής για υπόθεση του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 409-410
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-409-2

Πράξη: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να παραστεί στην κληθείσα σύσκεψη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1267
Περιεχόμενα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να παραστεί στην από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευάτων κληθείσα σύσκεψη και να χειριστεί το θέμα ( της νομιμοποίησης της λειτουργίας και οργάνωσης των Μέσων Τεχνικών Σχολών της πόλης) εν λευκώ
Τόμος: 37, σελ. σ. 410-411
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-410-2

Πράξη: Έγκριση επισκευής της οδού Αντωνοπούλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1268
Περιεχόμενα: Έγκριση επισκευής της οδού Αντωνοπούλου από Γαζή μέχρι Β. Κωνσταντίνου και της οδού Κροκίου από του κηπαρίου Παλαιών μέχρι την οδό Βόλου - Λάρισας
Τόμος: 37, σελ. σ. 411
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-411-1

Πράξη: Έγκριση αγοράς για την εναπόθεση των απορριμμάτων της πόλης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1269
Περιεχόμενα: Έγκριση αγοράς 1 αγρού έκτασης όχι λιγότερης από 19 στρέμματα για την εναπόθεση των απορριμμάτων της πόλης μέσω μειοδοτικής δημοπρασίας και οι όροι αυτής
Τόμος: 37, σελ. σ. 411-412
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-411-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1270
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλης δια τη διάνοιξη παρόδου πλάτους 6μ μεταξύ των οδών Γαλλίας και Αλεξάνδρας που θα συνδέει τις οδούς υπ' αριθμ 70 και Αφεντούλη
Τόμος: 37, σελ. σ. 412-413
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-412-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 127 / 5/9/1954
Πράξη: Αναβολή απόφασης από τέλος αποκομιδής απορριμμάτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1271
Περιεχόμενα: Αναβολή απόφασης περί διαγραφής βεβαίωσης 3.529δρχ από τέλος αποκομιδής απορριμμάτων και σύσταση επιτροπής από τους Β. Καννάβα, Β. Πλαγερά, Α. Χασάπη και Α. Μαύρο για την εξέταση του θέματος
Τόμος: 37, σελ. σ. 414
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-414-1

Πράξη: Ανανέωση εξουσιοδότησης του Δημάρχου προς επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης δανείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1272
Περιεχόμενα: Ανανέωση εξουσιοδότησης του Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα προς επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης δανείου από 17 έως 24/7/1954. Απόδοση των εξόδων μετάβασης και επιστροφής του Δημάρχου και ορισμός της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσής του
Τόμος: 37, σελ. σ. 414-415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-414-2

Πράξη: Ψήφιση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης των μελών νομού Μαγνησίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1273
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 820δρχ για έξοδα μετακίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου νομού Μαγνησίας από 9 μέχρι 24/7/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 415
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-415-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1274
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την ενέργεια του Προέδρου της να διορίσει ημερομίσθιο επιστάτου - κλητήρος της Φιλαρμονικής αναδρομικά
Τόμος: 37, σελ. σ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-416-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1275
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την ενέργεια του Προέδρου της να διορίσει ημερομίσθιοδιδάσκαλο της ανδρικής Χορωδίας της Φιλαρμονικής
Τόμος: 37, σελ. σ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-416-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1276
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά την έγκριση του Προϋπολογισμού της για το έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-416-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1277
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής που αφορά τη χορήγηση αποζημίωσης στους παίκτες της Φιλαρμονικής δια προσφερθείσες εκτάκτους υπηρεσίες
Τόμος: 37, σελ. σ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-416-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε σεισμόπληκτο υπάλληλο
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1278
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης σε σεισμόπληκτο δημοτικό υπάλληλο δανείου 1 μισθού
Τόμος: 37, σελ. σ. 416
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-416-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση αξιωματικών Αμερικανικού πολεμικού σκάφους
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1279
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένης της δαπάνης 234δρχ για δεξίωση αξιωματικών Αμερικανικού πολεμικού σκάφους
Τόμος: 37, σελ. σ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-417-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνηςγια αξία στεφάνου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1280
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενόμενης δαπάνης 140δρχ για αξία στεφάνου στο μνημόσυνο των πεσόντων κατά το συμμοριτοπόλεμο
Τόμος: 37, σελ. σ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-417-1

Πράξη: Κήρυξη μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα ως κατεπείγοντος
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1281
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα ως κατεπείγοντος και χορήγηση σε αυτόν 5 ημερών άδειας για τη μετάβασή του στην Αθήνα
Τόμος: 37, σελ. σ. 417
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-417-1

Πράξη: Χαρακτηρισμός ως κατεπείγουσα της αίτησης ενοικιαστή των αποχωρητηρίων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1282
Περιεχόμενα: Χαρακτηρισμός ως κατεπείγουσα της συζήτησης της αίτησης ενοικιαστή των αποχωρητηρίων της πλατείας Ρ. Φεραίου και έγκριση έναρξης μίσθωσης από 28/7/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 417-418
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-417-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 128 / 20/9/1954
Πράξη: Ανάγνωση από το Δήμαρχο επί του Προϋπολογισμού του οικ έτους 1954-1955
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1283
Περιεχόμενα: Ανάγνωση από το Δήμαρχο της έκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του Προϋπολογισμού του οικ έτους 1954-1955. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 419-435
Σημεία Πρόσβασης:
: Παντελίδης, Εμμανουήλ
Ιατρούλης, Αθανάσιος
Φαφίτης, Οδυσσέας
Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Στρεφτάρης, Βασίλειος
Κλαψόπουλος, Θεόδωρος
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-419-17

Πράξη: Απόφαση διενέργειας της καθαριότητας των οδών και πλατειών,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1284
Περιεχόμενα: Απόφαση διενέργειας της καθαριότητας των οδών και πλατειών, της αποκομιδής απορριμμάτων και του καταβρέγματος άνευ δημοπρασίας για το οικ έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-436-1

Πράξη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καθαριότητα άνευ δημοπρασίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1285
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφ.8 άρθρο 5 για την καθαριότητα άνευ δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 436
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-436-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1286
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφ.8 άρθρο 8 για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων κ.λπ. άνευ δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-437-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την αποκόμιση της λάσπης,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1287
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 3 ατόμων για την αποκόμιση της λάσπης, σκόνης κλπ από τα ρείθρα των πεζοδρομίων από 1/10 μέχρι 31/12/1954. Καθορισμός ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 437
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-437-1

Πράξη: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1288
Περιεχόμενα: Καθορισμός της ετήσιας δαπάνης ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών της πόλης για το οικονομικό έτος 1954 - 1955 σε 400.000 δρχ.
Τόμος: 37, σελ. σ. 437-438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-437-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1289
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 3 ατόμων για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών από 15/10/1954 μέχρι 15/1/1955. Καθορισμός ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 438
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-438-1

Πράξη: Έγκριση της λειτουργίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1290
Περιεχόμενα: Έγκριση εξακολούθησης της λειτουργίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου μέχρι το τέλος του οικ έτους 1954-1955 όπως λειτουργούσε, με το μόνιμο προσωπικό και τα συσταθέντα συνεργεία
Τόμος: 37, σελ. σ. 438-439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-438-2

Πράξη: Έγκριση συνεργείου για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1291
Περιεχόμενα: Έγκριση συμπλήρωση συνεργείου για τη καλή λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου με 1 εργάτρια από 1/10-31/12/1954.
Τόμος: 37, σελ. σ. 439
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-439-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης δωρεάν βιβλίων στους μαθητές
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1292
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης δωρεάν βιβλίων στους μαθητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης τέκνων ένδεων δημοτών. Αξίας 7.000δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 439-440
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-439-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 129 / 30/9/1954
Πράξη: Έγκριση ενοικίασης των αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1293
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης των αφοδευτηρίων της πλατείας Ελευθερίας δια πλειοδοτική δημοπρασία και έγκριση της συνταχθείσας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή διακήρυξης με τους όρους δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 440-442
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-440-3

Πράξη: Έγκριση ενοικίασης μαγαζιών της αγοράς Παλαιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1294
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίασης των υπ' αριθμ. 3,4,6, και 15 εσωτερικών μαγαζιών της αγοράς Παλαιών δια πλειοδοτική δημοπρασία και έγκριση της συνταχθείσας από τη Δημαρχιακή Επιτροπή διακήρυξης με τους όρους δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 443-445
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-443-3

Πράξη: Τροποποίηση της απόφασης των δημοτικών σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1295
Περιεχόμενα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ.1186 απόφασης και καθορισμός των δικαιωμάτων των δημοτικών σφαγείων για το οικ έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 446-447
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-446-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε κάτοικο του Βόλου για περίθαλψή
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1296
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε κάτοικο του Βόλου για περίθαλψή του ως κατεπείγοντος και έγκριση χορήγησης 300δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 447-448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-447-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε κάτοικο του Βόλου για περίθαλψή
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1297
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε κάτοικο του Βόλου για περίθαλψή του υιού της ως κατεπείγοντος και έγκριση χορήγησης 200δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 448
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-448-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 130 / 5/10/1954
Πράξη: Ανακοίνωση εγγράφου του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας περί του Δ.Σ. Νοσοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1297α
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση εγγράφου του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας περί του Δ.Σ. του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 449-450
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-449-2

Πράξη: Κήρυξη της μεταφοράς του Τελωνείου στην προβλήτα του λιμανιού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1298
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος της μεταφοράς του Τελωνείου στην προβλήτα του λιμανιού ως κατεπείγοντος και εγγραφή του στα θέματα ημερήσιας διάταξης Παράκληση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημοσίων έργων για εντολή επίσπευσης της εκτέλεσης της διαταγής μεταφοράς του Τελωνείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 450-452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-450-3

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής τον Ιούλιο του 1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1299
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 40 έκθετων του Δήμου για τον Ιούλιο του 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 452
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-452-1

Πράξη: Έγκριση των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής ττον Αύγουστο του 1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1300
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς γενομένων των λογαριασμών συντήρησης και διατροφής των 40 έκθετων του Δήμου για τον Αύγουστο του 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 452-453
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-452-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης περί αιτήσεως συμβιβασμού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1300α
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί αιτήσεως συμβιβασμού και κατάργησης δίκης δημοτικών υπαλλήλων
Τόμος: 37, σελ. σ. 453
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-453-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1301
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 769δρχ λόγω συνταξιοδότησης 4 απολυθέντων πρώην κακτικών οδοκαθαριστών
Τόμος: 37, σελ. σ. 453-454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-453-2

Πράξη: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1302
Περιεχόμενα: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Ι. Καρτάλη, Φιλελλήνων, Γαλλίας και Γαζή με διάνοιξη παρόδου
Τόμος: 37, σελ. σ. 454
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-454-1

Πράξη: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης του ποσού σε άπορους κατοίκους
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1303
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς έχοντος του αποδιδόμενου λογαριασμού διαχείρισης του ποσού των 600δρχ διανεμηθέντος σε άπορους κατοίκους Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του υπαλλήλου Αντ. Μαύρου
Τόμος: 37, σελ. σ. 454-455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-454-2

Πράξη: Ψήφιση για έξοδα μετακίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1304
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 840δρχ για έξοδα μετακίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου νομού Μαγνησίας από 27/8 μέχρι 10/9/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 455
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-455-1

Πράξη: Σύσταση επιτροπής για τη χορήγηση βιβλίων σε άπορους μαθητές
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1305
Περιεχόμενα: Σύσταση επιτροπής από τους Αθ. Ιατρούλη, Β. Καννάβα και Αικ. Παπαζαφείρη για τη χορήγηση βιβλίων σε άπορους μαθητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης
Τόμος: 37, σελ. σ. 456
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-456-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 131 / 5/11/1954
Πράξη: Αναβάλλεται, λόγω μη απαρτίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1305α
Περιεχόμενα: Αναβάλλεται, λόγω μη απαρτίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 456-457
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-456-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 132 / 19/11/1954
Πράξη: Ανακοίνωση από το Δήμαρχο με οίκο TERNI, για την οριστικη μελετη των έργων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1306
Περιεχόμενα: Ανακοίνωση από το Δήμαρχο της υπογραφής του συμβολαίου με τον ιταλικό οίκο TERNI, για την εκπόνηση των οριστικών μελετών των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και κατασκευής δικτύου υπονόμων, στη Ρώμη στις 31/10/1954. Ανάγνωση του συμβολαίου. Έκφραση ευχαριστιών του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο για την επιτευχθείσα υπογραφή
Τόμος: 37, σελ. σ. 457-474
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-457-18

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 133 / 4/12/1954
Πράξη: Κήρυξη κρίσης λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1307
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος κρίσης λογαριασμών διοικητικής διαχείρισης του Δημάρχου ως κατεπείγουσα και έγκριση των λογαριασμών αυτών. Παραπομπή τους στο ελεγκτικό Συνέδριο
Τόμος: 37, σελ. σ. 475-488
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-475-14

Πράξη: Έγκριση του απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου Βόλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1308
Περιεχόμενα: Έγκριση του απολογισμού του Δημοτικού Ταμείου Βόλου για το οικονομικό έτος 1953 - 1954 και παραπομπή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τόμος: 37, σελ. σ. 488-491
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-488-4

Πράξη: Έγκριση διάθεσης 2.000δρχ για την ενίσχυση του Σχολικού Ταμείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1309
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης 2.000δρχ από την πίστωση του κεφ24 άρθρο 6 για την ενίσχυση του Σχολικού Ταμείου του 11ου Δ.Σ. Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 491
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-491-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης πίστωσης για αμοιβή στο Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1310
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης ολοκλήρου της πίστωσης του κεφ.28 άρθρο 3 για αμοιβή της νηπιαγωγού του Εθνικού Παιδικού Σταθμού Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 491-492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-491-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης δωρεάν βιβλίων στους άπορους μαθητές
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1311
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης δωρεάν βιβλίων αξίας 300δρχ. στους άπορους μαθητές των νυχτερινών σχολείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-492-1

Πράξη: Έγκριση για έξοδα μετάβασης του Νομοκτηνίατρου στα Δημοτικά Σφαγεία
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1312
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης 10.000δρχ για έξοδα μετάβασης του Νομοκτηνίατρου στα Δημοτικά Σφαγεία, για το οικ. έτος 1954-1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 492
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-492-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για την κατάθεση στεφάνου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1313
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης δαπάνης 340δρχ για την κατάθεση στεφάνου στη σορό του αποβιώσαντος Δημάρχου Λάρισας Δ. Καρακάθου και μεταφορά πίστωσης για το σκοπό αυτό
Τόμος: 37, σελ. σ. 492-493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-492-2

Πράξη: Έγκριση λογαριασμών συντηρήσης και διατροφήςτο Σεπτέμβριο 1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1314
Περιεχόμενα: Έγκριση ως καλώς εχόντων των λογαριασμών συντηρήσης και διατροφής των 40 έκθετων του Δήμου το Σεπτέμβριο 1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 493
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-493-1

Πράξη: Έγκριση έναρξης της μίσθωσης των αποχωρητηρίων της πλατείας Παλαιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1315
Περιεχόμενα: Έγκριση έναρξης της μίσθωσης των αποχωρητηρίων της πλατείας Παλαιών την 9/7/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 493-494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-493-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1316
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορήγησης 1.500δρχ ως έκτακτη αποζημίωση
Τόμος: 37, σελ. σ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-494-1

Πράξη: Ορισμός του Π. Βακαλούδη στη Διοίκηση της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1317
Περιεχόμενα: Ορισμός του Π. Βακαλούδη ως αντιπροσώπου του Δήμου στη Διοίκηση της Νυχτερινής Επαγγελματικής Σχολής (αναπληρωτής ο Χ. Μακρής)
Τόμος: 37, σελ. σ. 494
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-494-1

Πράξη: Έγκριση ενοικίαςησ δια πλειοδοτικής δημοπρασίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1318
Περιεχόμενα: Έγκριση ενοικίαςησ δια πλειοδοτικής δημοπρασίας 1 αγροκτήματος του Δήμου (θέση Βουρλάκια-Πευκάκια) και 1 αγροκτήματος (θέση Κεφάλα - Πευκάκια) και οι όροι δημοπρασίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 494-497
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-494-4

Πράξη: Απόσυρση ενοικιάσεως αγροκτήματος του Δήμου στη θέση "Ξηρόκαμπος
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1318α
Περιεχόμενα: Απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του θέματος ενοικιάσεως αγροκτήματος του Δήμου στη θέση "Ξηρόκαμπος
Τόμος: 37, σελ. σ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-498-1

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για αγορά καλλιτεχνικού ζωγραφικού πίνακα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1319
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης δαπάνης 700δρχ για αγορά καλλιτεχνικού ζωγραφικού πίνακα της ζωγράφου Βούλγαρη από την έκθεσή της στο Τουριστικό Περίπτερο
Τόμος: 37, σελ. σ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-498-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείων για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1320
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικών συνεργείων 14 ημερομισθίων για τη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου από 1/1 μέχρι 30/6//1955. Ορισμός του ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 498
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-498-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείων για τη λειτουργία των Σφαγείων, τη Φρουταγορά και των Σταθμικών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1321
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικών συνεργείων 18 ημερομισθίων εργατοτεχνιτών για τη λειτουργία των Σφαγείων, τη Φρουταγορά και των Σταθμικών και Μετρικών δικαιωμάτων από 1/1 μέχρι 30/6/1955. Ορισμός του ημερομισθίου της
Τόμος: 37, σελ. σ. 499
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-499-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείων για τη λειτουργία τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1322
Περιεχόμενα: Σύσταση ειδικών συνεργείων 14 ημερομισθίων για τη λειτουργία τη λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου (νεκροταφείο, αμαξοστάσιο, κίνηση αυτοκινήτων) από 1/1-30/6/1955. Καθορισμός του ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 499-501
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-499-3

Πράξη: Σλυσταση τεχνίτη για τη λειτουργία του αντλιοστασίου Ν. Δημητριάδας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1323
Περιεχόμενα: Σλυσταση συνεργείου από 1 ειδικευμένο τεχνίτη για τη λειτουργία της πετρελαιομηχανής του αντλιοστασίου Ν. Δημητριάδας από 1/1-30/6/1955. Καθορισμός του ημερομισθίου του
Τόμος: 37, σελ. σ. 501
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-501-1

Πράξη: Σύσταση εργάτη (φύλακα) για τη φύλαξη τουλόφου της Γορίτσας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1324
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου από 1 ανειδίκευτο εργάτη (φύλακα) για τη φύλαξη του αναδασωθέντος λόφου της Γορίτσας από 1/1-30/6/1955. Καθορισμός του ημερομισθίου του
Τόμος: 37, σελ. σ. 501-502
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-501-2

Πράξη: Σύσταση εργατών για την καθαριότητα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1325
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 65 ημερομισθίων εργατών για την καθαριότητα 1/1-30/6/1955. Καθορισμός του ημερομισθίου τους.
Τόμος: 37, σελ. σ. 502
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-502-1

Πράξη: Ψήφισηγια έξοδα μετακίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1326
Περιεχόμενα: Ψήφιση πίστωσης 360δρχ για έξοδα μετακίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου νομού Μαγνησίας από 25-30/6/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 502-503
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-502-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για υποδημάτα του προσωπικού των Σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1327
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης του κεφ 16 άρθρο 5 για την αγορά ελαστικών υποδημάτων του προσωπικού των Σφαγείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 503
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-503-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 134 / 13/12/1954
Πράξη: Κήρυξη χορήγηση σε υπάλληλο για υπερωριακή εργασία,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1328
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος χορήγηση 300δρχ σε δημοτικό υπάλληλο για υπερωριακή εργασία, ως κατεπείγοντος και εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. Αναγνώριση ανάγκης της υπερωριακής εργασίας και έγκριση καταβολής 300δρχ ως αποζημίωσή του
Τόμος: 37, σελ. σ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-505-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για προμήθεια επενδυτών του γυναικείου προσωπικού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1329
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ 2 άρθρο 5 για προμήθεια επενδυτών του γυναικείου προσωπικού των γραφείων
Τόμος: 37, σελ. σ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-505-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για συνδρομή υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1330
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ 30 άθρο 1 για συνδρομή υπέρ της Νυχτερινής Σχολής Προστασίας Παιδιού
Τόμος: 37, σελ. σ. 505
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-505-1

Πράξη: Έγκρισηπίστωσης για ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1331
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης κεφ 31 άρθρο 3 για ενίσχυση του Γυμναστικού Συλλόγου
Τόμος: 37, σελ. σ. 505-506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-505-2

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1332
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ 31 άρθρο 4 για ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-506-1

Πράξη: Έγκριση πίστωσης για ενίσχυση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Κωνσταντίνου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1333
Περιεχόμενα: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης του κεφ 32 άρθρο 2 για ενίσχυση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Κωνσταντίνου προς εγκατάστασγ ωρολογίου στο κωδωνοστάσιο
Τόμος: 37, σελ. σ. 506
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-506-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε αναξιοπαθούντα θεραπευτικού βοηθήματος
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1334
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης σε αναξιοπαθούντα θεραπευτικού βοηθήματος 964δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 506-507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-506-2

Πράξη: Απόρριψη αίτησης καπνέμπορα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1334α
Περιεχόμενα: Απόρριψη αίτησης καπνέμπορα
Τόμος: 37, σελ. σ. 507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-507-1

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης για αίτηση του μισθωτή
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1334β
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης για αίτηση του μισθωτή της δημοτικής οικοδομής Παλαιού Πυροσβεστείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 507
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-507-1

Πράξη: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1335
Περιεχόμενα: Καθορισμός των εξόδων παράστασης του Δημάρχου σε 55.380δρχ από 11/7/1954 έως 30/6/1955
Τόμος: 37, σελ. σ. 507-508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-507-2

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1336
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορήγησης αποζημίωσης σε παίκτες και σε προσληφθέντες ελεύθερους μουσικούς για υπηρεσίες την 3/10/1954 και την 24-30/10/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-508-1

Πράξη: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1337
Περιεχόμενα: Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής περί χορήγησης αποζημίωσης σε παίκτες και σε προσληφθέντες ελεύθερους μουσικούς για υπηρεσίες την 7/11/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 508
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-508-1

Πράξη: Έγκριση διαγραφής από τα βιβλία αποθήκης του Δημοτικού Βρεφοκομείου,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1338
Περιεχόμενα: Έγκριση διαγραφής από τα βιβλία αποθήκης του Δημοτικού Βρεφοκομείου, αφού καταστραφούν, άχρηστα είδη (φανελάκια, φουστανάκια, γκαζιέρες, μαξιλαροθήκες κλ)
Τόμος: 37, σελ. σ. 508-510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-508-3

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 28/10/1954
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1339
Περιεχόμενα: Έγκριση δαπάνης 2.598,45δρχ για τον εορτασμό της 28/10/1954
Τόμος: 37, σελ. σ. 510
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-510-1

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε αναξιοπαθούντα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1340
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης σε αναξιοπαθούντα οικονομικής ενίσχυσης 300δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 510-511
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-510-2

Πράξη: Έγκριση χορήγησης σε αναξιοπαθούντα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1341
Περιεχόμενα: Έγκριση χορήγησης σε αναξιοπαθούντα οικονομικής ενίσχυσης 100δρχ
Τόμος: 37, σελ. σ. 511
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-511-1

Πράξη: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1342
Περιεχόμενα: Έγκριση απόδοσης στο ΙΚΑ 2.979,55από κρατήσεις επί του μισθού πρώην οδοκαθαριστών του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 511-512
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-511-2

Πράξη: Έγκριση δαπάνης για δεξίωση αξιωματικών αμερικάνικου αντιτορπιλλικού
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1343
Περιεχόμενα: Έγκριση της γενομένης δαπάνης 400δρχ για δεξίωση αξιωματικών αμερικάνικου αντιτορπιλλικού
Τόμος: 37, σελ. σ. 512
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-512-1

Πράξη: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1344
Περιεχόμενα: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα από 5 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 1954, απόδοση των γενομένων αποδεδειγμένων εξόδων μετάβασης και επανόδου και καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσής του
Τόμος: 37, σελ. σ. 512-513
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-512-2

Πράξη: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1345
Περιεχόμενα: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα από 9 μέχρι 12 Οκρωβρίου 1954, απόδοση των γενομένων αποδεδειγμένων εξόδων μετάβασης και επανόδου και καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσής του
Τόμος: 37, σελ. σ. 513
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-513-1

Πράξη: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1346
Περιεχόμενα: Έγκριση γενόμενης απουσίας του Δημάρχου στην Αθήνα από 23 μέχρι 29 Νοεμβρίου 1954, απόδοση των γενομένων αποδεδειγμένων εξόδων μετάβασης και επανόδου και καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσής του
Τόμος: 37, σελ. σ. 513-514
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-513-2

Πράξη: Χορήγηση στο Δήμαρχο άδεια απουσίας ως 8 ημέρες στην Αθήνα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1347
Περιεχόμενα: Χορήγηση στο Δήμαρχο άδεια απουσίας ως 8 ημέρες στην Αθήνα
Τόμος: 37, σελ. σ. 514
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-514-1

Πράξη: Ορισμός των Καννάβα Β. και Μακρή Χρ
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1348
Περιεχόμενα: Ορισμός των Καννάβα Β. και Μακρή Χρ. ως μελών της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής κατάρτισης κτηματολογίου
Τόμος: 37, σελ. σ. 514
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-514-1

Πράξη: Ορισμός του συνταξιούχου Χαρ. Μαυράκη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1349
Περιεχόμενα: Ορισμός του συνταξιούχου Χαρ. Μαυράκη ως εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή καταπολέμηση αναλφαβητισμού
Τόμος: 37, σελ. σ. 514-515
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-514-2

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την αποκομιδή της λάσπης,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1350
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 3 ατόμων για την αποκομιδή της λάσπης, σκόνης κλπ από τα ρείθρα των πεζοδρομίων από 1/1 μέχρι 30/3/1955. Καθορισμός ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 515
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-515-1

Πράξη: Σύσταση συνεργείου για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1351
Περιεχόμενα: Σύσταση συνεργείου 3 ατόμων για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών από 1/1/1955 μέχρι 30/3/1955. Καθορισμός ημερομισθίου τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 515-516
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-515-2

Πράξη: Ορισμός ως μέλους στο Συμβούλιο της Μαγνησίας του Οδυσσέα Φαφίτη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1352
Περιεχόμενα: Ορισμός ως τακτικού μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχίας Μαγνησίας του Οδυσσέα Φαφίτη και του αναπληρωματικού Θ. Κλαψόπουλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 516
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-516-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 135 / 14/12/1954
Πράξη: Κήρυξη της τροποποίησης της υπ' αριθμ.1293 απόφασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1353
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος της τροποποίησης της υπ' αριθμ.1293 απόφασης ( για ενοικίαση των αποχωρητηρίων της πλατείας Ελευθερίας) ως κατεπείγοντος και εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση τροποποίησης στο σημείο που αφορά την 1η προσφορά
Τόμος: 37, σελ. σ. 517-518
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-517-2

Πράξη: Κήρυξη της τροποποίησης της υπ' αριθμ.1320 απόφασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1354
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος της τροποποίησης της υπ' αριθμ.1320 απόφασης ως κατεπείγοντος και εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση τροποποίησης στο σημείο που αφορά το ημερομίσθιο 2 ατόμων του συνεργείου λειτουργίας του Βρεφοκομείου
Τόμος: 37, σελ. σ. 518
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-518-1

Πράξη: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους χρήσης φρουταγοράς και καθορισμός του
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1355
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους χρήσης φρουταγοράς και καθορισμός του
Τόμος: 37, σελ. σ. 519-520
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-519-2

Πράξη: Επιβολή υπέρ του Δήμου, δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1356
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων και καθορισμός του
Τόμος: 37, σελ. σ. 520-522
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-520-3

Πράξη: Μη επιβολή των δικαιωμάτων του Δήμου επί των δημοτικών βοσκών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1357
Περιεχόμενα: Μη επιβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του Δήμου επί των δημοτικών βοσκών, λόγω έλλειψης βοσκήσιμων τόπων
Τόμος: 37, σελ. σ. 523
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-523-1

Πράξη: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους χρήσης πεζοδρομίων,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1358
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και καθορισμός του ετήσίως
Τόμος: 37, σελ. σ. 523-524
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-523-2

Πράξη: Επιβολή υπέρ του Δήμου, σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1359
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, σταθμικών και μετρικών δικαιωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της περιφέρειας του Δήμου και καθορισμός τους
Τόμος: 37, σελ. σ. 525
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-525-1

Πράξη: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους επί διαφήμιση εναγούμενης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1360
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους επί πάση διαφήμιση εναγούμενης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο εντός της περιφέρειας του Δήμου και καθορισμός των κατηγοριών των διαφημίσεων
Τόμος: 37, σελ. σ. 526-527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-526-2

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης περί δικαιώματος υδροληψίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1360α
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί επιβολής δικαιώματος υδροληψίας στους κατοίκους της Ν. Δημητριάδος
Τόμος: 37, σελ. σ. 527
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-527-1

Πράξη: Αναβολή λήψης απόφασης περί επιβολής τέλους των εισιτηρίων λεωφορείων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1360β
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί επιβολής τέλους επί των εισιτηρίων λεωφορείων συγκοινωνίας
Τόμος: 37, σελ. σ. 527-528
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-527-2

Πράξη: Επιβολή τέλους καθαριότητας οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1361
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους καθαριότητας οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και περισυλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων ανα ζώνη
Τόμος: 37, σελ. σ. 528-532
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-528-5

Πράξη: Επιβολή τέλους για τις δαπάνες εγκαταστάσεων, συντήρηση;
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1362
Περιεχόμενα: Επιβολή τέλους για τις δαπάνες εγκαταστάσεων, συντήρηση; Και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων, ίσου με το 10% του εκάστοτε ετησίου τέλους καθαριότητας
Τόμος: 37, σελ. σ. 532-534
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-532-3

Πράξη: Αποδοχή πρότασης για μείωση της τιμής του παρεχόμενου ρεύματος
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1362α
Περιεχόμενα: Αποδοχή πρότασης για παράκληση προς την Κυβέρνηση για μείωση της τιμής των παρεχόμενου στην πόλη του Βόλου ρεύματος και για κατάργση του 15% επί των λογαριασμών
Τόμος: 37, σελ. σ. 534
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-534-1

Πράξη: Επιβολή τέλους αδείας, ανέγερσης συμπλήρωσης, επέκτασης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1363
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, τέλους επί πάσης αδείας, ανέγερσης συμπλήρωσης, επέκτασης ή διαρρύθμισης οικοδομών εν γένει και καθορισμός του
Τόμος: 37, σελ. σ. 534-535
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-534-2

Πράξη: Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στην πόλη του Βόλου,
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1364
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στην πόλη του Βόλου, εφόσον ο Βόλος έχει χαρακτηριστεί ως τουριστικό κέντρο
Τόμος: 37, σελ. σ. 536-538
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-536-3

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 136 / 15/12/1954
Πράξη: Κήρυξη του ορισμού αντιπροσώπου στο Λιμενικό Ταμείο
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1365
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος ορισμού αντιπροσώπου του Δήμου στο Λιμενικό Ταμείο ως κατεπείγοντος και εγγραφή του στην ημερήσια διάξη. Ορισμός του ΗΛ. Καραπατή, μηχανικού και του Κων. Παπαδημητρίου δικηγόρου ως αναπληρωτή
Τόμος: 37, σελ. σ. 539-540
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-539-2

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Συνεδρίαση: 137 / 21/12/1954
Πράξη: Κήρυξη σχετικά με αίτηση του μηχανικού του Δήμου Π. Φλαμπούρη
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1366
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος σχετικά με αίτηση του μηχανικού του Δήμου Π. Φλαμπούρη ως κατεπείγοντος και εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση καταβολής σ' αυτόν αποζημίωση 7.840δρχ για εργασία του από 1/10 μέχρι 17/12/1954 και του δώρου Χριστουγέννων
Τόμος: 37, σελ. σ. 540-541
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-540-2

Πράξη: Επιβολή τέλους επί των εκδιδόμενων λογαριασμών από ξενοδοχεία β΄ κατηγορίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1367
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου , τέλους επί των εκδιδόμενων λογαριασμών από ξενοδοχεία β΄ κατηγορίας και άνω και στις ίδιες κατηγορίες εστιατορίων, κυλικείων και κέντρων διασκέδασης της περιφέρειας Βόλου
Τόμος: 37, σελ. σ. 541-542
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-541-2

Πράξη: Επιβολή , φόρου επί των προϊόντων γης
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1368
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, φόρου επί των προϊόντων γης επί της αξίας τους στην περιφέρεια του Δήμου παραγόμενων (πλην καπνού)
Τόμος: 37, σελ. σ. 542-543
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-542-2

Πράξη: Μη επιβολή φόρου επί ταγαρελαίων, ελλείψει αντικειμένου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1369
Περιεχόμενα: Μη επιβολή φόρου επί ταγαρελαίων, ελλείψει αντικειμένου
Τόμος: 37, σελ. σ. 543-544
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-543-2

Πράξη: Επιβολή φόρουστα κτηνοτροφικά προϊόντα
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1370
Περιεχόμενα: Επιβολή φόρου υπέρ του Δήμου στα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται στην περιφέρεια του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 545-546
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-545-2

Πράξη: Αναβολή απόφασης περί επιβολής φόρου ιχθύων και υδρόβιων ζώων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1370α
Περιεχόμενα: Αναβολή λήψης απόφασης περί επιβολής φόρου ιχθύων και υδρόβιων ζώων
Τόμος: 37, σελ. σ. 546
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-546-1

Πράξη: Επιβολή , ετησίου φόρου επί δικαιωμάτων ζώων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1371
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, ετησίου φόρου επί δικαιωμάτων ζώων
Τόμος: 37, σελ. σ. 546-547
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-546-2

Πράξη: Επιβολή φόρου αγοραπούμενων ζώων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1372
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, φόρου αγοραπούμενων ζώων
Τόμος: 37, σελ. σ. 548-549
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-548-2

Πράξη: Επιβολή, φόρου ακάλυπτων οικοπέδων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1373
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου, φόρου ακάλυπτων οικοπέδων
Τόμος: 37, σελ. σ. 549-551
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-549-3

Πράξη: Επιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από εκμισθώσεις γαιών
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1374
Περιεχόμενα: Επιβολή υπέρ του Δήμου φόρου επί των εισοδημάτων από εκμισθώσεις γαιών στην περιφέρεια του Δήμου
Τόμος: 37, σελ. σ. 552-554
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-552-3

Πράξη: Απόφαση εκμίσθωσης τελών και των λογαριασμών από ξενοδοχεία β΄ κατηγορίας
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1375
Περιεχόμενα: Απόφαση εκμίσθωσηςαπό τον Δήμο των επιβληθέντων τελών παρεπιδημούντων και των εκδιδόμενων λογαριασμών από ξενοδοχεία β΄ κατηγορίας και άνω των τις ίδιες κατηγορίες εστιατορίων, κυλικείων, οινομαγειρίων πολυτελείας και κέντρων διασκέδασης και όροι
Τόμος: 37, σελ. σ. 554-557
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-554-4

Πράξη: Απόφαση εκμίσθωσης του επιβληθέντος φόρου επί των αγοραπωλούμενων
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1376
Περιεχόμενα: Απόφαση εκμίσθωσης από το Δήμο του επιβληθέντος φόρου επί των αγοραπωλούμενων ή ανταλλασόμενων ζώων και όροι
Τόμος: 37, σελ. σ. 557-560
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-557-4

Πράξη: Κήρυξη με υπηρεσιακή απουσία του Δημάρχου
Εισηγητής: Κοντοστάνος, Γεώργιος
Αριθμός Απόφασης: 1377
Περιεχόμενα: Κήρυξη του θέματος σχετικά με υπηρεσιακή απουσία του Δημάρχου ως κατεπέιγοντος και εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση της γενομένης κατόπιν αδείας απουσίας του Δημάρχου στην Αυληνα από 16-21/12/1954. Απόδοση των γενομένων αποδεδειγμένα έξοδα μετάβασης και επιστροφής και καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσής του.
Τόμος: 37, σελ. σ. 560
Σημεία Πρόσβασης:
URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9037-560-1

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων