Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Γραφείου του Ανταποκριτή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) του Δήμου Βόλου (Παγασών)Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH M O4
Τίτλος: Αρχείο του Γραφείου Ανταποκριτή Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του Δήμου Βόλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού 1960 - 1974
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 16 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Ανταποκριτή ΟΓΑ
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει κυρίως δικαιολογητικά δικαιούχων συνταξιοδότησης και αποζημειώσεων από γεωργικές καταστροφές, στατιστικά στοιχεία γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στο Γραφείο του Ανταποκριτή του ΟΓΑ βρέθηκε σε μια μόνο από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Δήμος Βόλου. Γραφείο Ανταποκριτή ΟΓΑ
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Θέμα

Ασφάλιση, Κοινωνική
Γεωργία -- Στατιστική
Κτηνοτροφία -- Στατιστική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 16.72 Στατιστική υπηρεσία δοκιμαστικής ζωογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας της 3/4/1960 [1960 ]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, κατάλογοι απογραφέντων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ανταποκριτή ΟΓΑ -- Κτηνοτροφία -- Στατιστική
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ανταποκριτή ΟΓΑ -- Γεωργία -- Στατιστική
Θέμα
Ασφάλιση, Κοινωνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.71 Επιτροπή απογραφής Γεωργίας, κτηνοτροφίας Δήμου Βόλου έτους 1961 [1960 - 1961]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, καταστάσεις απογραφέντων δελτίων συνολικών εκτάσεων του Δήμου Βόλου
Θέμα
Κτηνοτροφία -- Στατιστική -- Βόλος
Γεωργία -- Στατιστική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.70 Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα (5/7/1961 - 4/6/1964) [1961 - 1964]
Περιεχόμενο
Δελτία γεωργικών στατιστικών στοιχείων, κατάσταση σφαγέντων ζώων, υποβολές αιτήσεων στατιστικών στοιχείων, έντυπα συμπληρώσεως στατιστικών στοιχείων
Θέμα
Γεωργία -- Στατιστική
Κτηνοτροφία -- Στατιστική -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.83 Φάκελος δικαιολογητικών απογραφής κινητήρα S.P.A.. Δηλώσεις για αποζημείωση από ζημιές παγετού. [1963 ]
Περιεχόμενο
Δηλώσεις και εκτιμήσεις ζημιών από παγετό
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Αποζημιώσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.73 Καταστάσεις αποζημιώσεων [1963 - 1967]
Περιεχόμενο
Έντυπα καταστάσεων αποζημιώσεων και κατάσταση εκκαθαρίσεως αποζημιώσεως Προέδρου Πρωτοδικών, Πρωτοδίκου και γραμματέως και εισηγητού
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Αποζημιώσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.75 Στοιχεία γεωργικής στατιστικής. 23253.9/7/1964-3/2/1965. [1964 - 1965]
Περιεχόμενο
Δελτία γεωργικής στατιστικής, καταστάσεις δημοτικού σφαγείου, αιτήσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων διαφόρων προϊόντων
Θέμα
Γεωργία -- Στατιστική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.80 Δικαιολογητικά τρακτέρ Massey - Harris. Δικαιολογητικά πληρωμής συντάξεις [1964 - 1971]
Περιεχόμενο
Δελτία ταυτότητας συνταξιούχων, τιμολόγια αναθέσεως εντολής και παροχής υπηρεσιών
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Ασφάλιση, Κοινωνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.74 Απογραφή νέων φυτειών. 47187. [1965 - 1966]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, συγκρότηση επιτροπών
Θέμα
Γεωργία -- Στατιστική
Συλλογικό όργανο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.76 Στοιχεία γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής. 47114. 5/4/1965 - 8/2/1968. [1965 - 1968]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι, καταστάσεις εκτρεφομένων ζώων, καταστάσεις γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής, υποβολές αιτήσεων στατιστικών στοιχείων.
Συλλογικό όργανο
Γεωργία -- Στατιστική
Γεωργία -- Στατιστική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.82 Δικαιολογητικά για αποζημείωση από ζημιές λόγω χαλαζόπτωσης. Φάκελος δικαιολογητικών μοτοσακό. [1966 ]
Περιεχόμενο
Δηλώσεις ζημιών χαλαζιού, αναγγελίες χαλαζόπτωσης, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις.
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Αποζημιώσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.65 Διά επανεξέταση συνταξιοδοτικών. Αιτήσεις ΟΓΑ, τροποποιήσεις αποφάσεων [1970 - 1973]
Περιεχόμενο
Επιστολές, αποφάσεις, δικαιολογητικά
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Ασφάλιση, Κοινωνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.69 Καταστάσεις λαβόντων δελτίων νοσοκομειακής περίθαλψης [1971 - 1973]
Περιεχόμενο
Περιέχει δελτία ταυτότητας συνταξιούχων απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, κοινοποιήσεις
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Ασφάλιση, Κοινωνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.79 Συντάξεις και αποζημείωση απο ζημιές παγετού. Δικαιολογητικά του υπ' αριθμό 16598. [1973]
Περιεχόμενο
Επαναξέταση υπόθεσης σύνταξης και εκτίμηση από ζημιές παγετού.
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Αποζημιώσεις

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.81 Δικαιολογητικά πληρωμής συντάξεων. Δικαιολογητικά φορτηγού ανατρεπόμενου Chevrolet. [1973 ]
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Ασφάλιση, Κοινωνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.78 Δικαιολογητικά πληρωμής συντάξεων. Δικαιολογητικών επιβατικόν Jeep 381/54. [1973 - 1974]
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Ασφάλιση, Κοινωνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 16.77 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ international. Δικαιολογηγικά συντάξεων [1969 - 1973]
Περιεχόμενο
Κατάσταση πληρωμής συντάξεων δ' διμήνου 1972, πιστοποιητικό γέννησης, δικαιολογητικά πληρωμής συντάξεων μετεγραφέντων στο Δήμο Λάρισας.
Συλλογικό όργανο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων -- Ασφάλιση, Κοινωνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων