Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του Νίκου ΜαρκογιαννόπουλουΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI 18/2Δ3
Τίτλος: Αρχείο Νικόλαου Μαρκογιαννόπουλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1929 - 1980
Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 426 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Σημείωση Ψηφιοποιήθηκαν 126 σχέδια του αρχείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του 3ου ΚΠΣ, πρόσκληση 172.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Ο Νικόλαος Μαρκογιαννόπουλος, γιος του Γεώργιου και της Ασπασίας, γεννήθηκε στο Βόλο το 1902. Σπούδασε μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Γάνδης στο Βέλγιο. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού στην πόλη του Βόλου και την ευρύτερη περιοχή από το 1925 περίπου έως το 1970. Πέθανε το 1981

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους μελετών κατασκευής δημοσίων έργων και κτηρίων καθώς και επισκευής άλλων κυρίως την περίοδο μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που υπέστει ο Βόλος την περίοδο 1950 - 1956.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Ιστορικό διατήρησης

Το αρχείο διατηρήθηκε στο γραφείο του Νικόλαου Μαρκογιαννόπουλου (πολιτικού μηχανικού) από τον γιό του Γιώργο, στην οδό Ιάσονος όπου και ο τελευταίος είχε το ιδιωτικό γραφείο του ως πολιτικός μηχανικός.

Διαδικασία πρόσκτησης

Το αρχείο μετέφερε και παρέλαβε το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας στις 5/5/1994 μετά από επιθυμία του Γιώργου Μαρκογιαννόπουλου.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Ταξινομήθηκε θεματικά και αλφαβητικά.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση προϋποθέτει έγκριση της αίτησης του ερευνητή από τον διευθυντή του ΔΗ.Κ.Ι

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Βιομηχανικά κτήρια
Δημόσια έργα
Κατοικίες
Ναοί
Ξενοδοχεία
Σχολικά κτήρια

Ονόματα προσώπων

Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου

Φάκελος 18.1 Γέφυρες [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
7 σχέδια γεφυρών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και της Ανωνύμου Οικονομικοτεχνικής Εταιρείας "Προμηθεύς"
Θέμα
Γέφυρες -- Αρχιτεκτονικά σχέδια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.2 Μελέτη κατασκευής γέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά (Βελεστίνο) [1937]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο της μελέτης κατασκευής γέφυρας από beton-arme επί του Χειμάρρου Ξηριά του Βελεστίνου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βελεστίνο (Μαγνησία) -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.3 Γέφυρα Ρούση του ποταμού Καράμπαλη στη θέση 3+900 της εθνικής οδού Καρδίτσας - Καλαβρεζίου [1946 - 1947]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις πληρωμής ημερομισθίων, απολογιστικές εργασίες για την κατασκευή γέφυρας, πρωτόκολλα θεμελιώσεως, λογαριασμοί πιστοποίησης εργασιών. 4 σχέδια της γέφυρας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Καράμπαλης, ποταμός -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.4 Γέφυρα Λυκουδίου (οδός Λάρισας - Κοζάνης στο χιλ. 74+210) [1948 - 1949]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη δημοπρασίας, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός, προσφορά. 6 σχέδια της εταιρίας Atkinson Brike
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Λυκουδί (Ελασσόνα) -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.5 Έργο ανακαίνισης οδού Τρικάλων - Ιωαννίvων τμήμα γέφυρας Μουργκάνη - Κάταρα [1949]
Περιεχόμενο
Γενική συγγραφή υποχρεώσεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για το έργο, 8 σχέδια (αντίγραφα), τοπογραφικό και λεπτομέρειες κατασκευής του έργου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μουργκάνη (Καλαμπάκα) -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.6 Κατασκευή γέφυρας Παληόχανο no 229 επί του Πηνειού ποταμού και της επαρχιακής οδού Καλαμπάκας -- Καστανέας [1950]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη δημοπρασίας, πίνακες βασικών τιμών υλικών και ημερομησθίων του Υπουργείου Δημοσίωv Έργων. 5 σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Παληόχανο (Καλαμπάκα) -- Γέφυρες
Πηνειός, ποταμός -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.7 Γέφυρα επαρχιακής οδoύ Καλών Νερών - Μηλεών (χιλ. 2+410) [1950]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο γενικής διάταξης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Καλά Νερά (Μαγνησία) -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.8 Κατασκευή ανώνυμης γέφυρας no 65 Καλών Νερών - Μηλεών - Τσαγκαράδος [1950]
Περιεχόμενο
3 σχέδια της γέφυρας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Καλά Νερά (Μαγνησία) -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.9 Γέφυρα Μπούφας οδού Καλών Νερών - Αργαλαστής [1950]
Περιεχόμενο
Σχέδιο γενικής διάταξης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κορώπη (Μαγνησία) -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.10 Ανώνυμη γέφυρα υπ' αριθμ.64 κοινοτικής οδού Ζαγοράς - Πουρίου [1950]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Πουρί (Μαγνησία) -- Γέφυρες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.11 Συντήρηση εθνικής οδού Βόλου - Αλμυρού [1949 - 1951]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου στον Ν. Μαρκογιαννόπουλο με την τελική συνοπτική επιμέτρηση, πίνακας συνοπτικός πιστώσεων και πληρωμών.
Θέμα
Οδοποιία -- Μαγνησία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μαγνησία -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Οδός Βόλου - Αλμυρού (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.12 Προσφορές για την κατασκευή οδοστρώματος τμήματος οδού Βόλου - Λάρισας [1947]
Περιεχόμενο
Ερωτηματολόγιο προεξεταστικό για γενικούς εργολάβους
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μαγνησία -- Δημόσια έργα -- Δρόμοι
Θέμα
Οδοποιία -- Μαγνησία
Οδός Βόλου - Λάρισας (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.13 Εξατάξιο διδακτήριο στα Γιαννωτά Ελασσόνας [1928 - 1939]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο του 1928. Αναφορές του διευθυντή του σχολείου Γιαννωτών για την ανάγκη πιστοποίησης ατελούς άδειας ξυλειάς και ασβεστοκαμίνου από αρμόδιο μηχανικό
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Γιαννωτά (Ελασσόνα) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.14 Διδακτήρια Νέας Ιωνίας Βόλου [1931]
Περιεχόμενο
Στατικά σχέδια οροφής ισογείου και α' ορόφου (29/8/1931). 5 σχέδια όψεων κατόψεων, τομών του κτηρίου. Τα σχέδια χρονολογούνται στη δεκαετία του 1930 και υπογράφονται εκτός από τον αρχιτέκτονα και από τον κ. Ζαχαρόπουλο.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια
Θέμα
Σχολικά κτήρια -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1204)Τεκμήριο 18.14 (1) Σχέδιο Διδακτηρίων Νέας Ιωνίας Βόλου. Γενικό διάγραμμα .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κλάψης, Δημήτριος
Διαστάσεις
0,73*0,65cm
Κλίμακα
1:200
Σημείωση
Αντίγραφο.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο
Κλάψης, Δημήτριος
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1205)Τεκμήριο 18.14 (2) Σχέδιο Διδακτηρίων Νέας Ιωνίας Βόλου. Πρόοψη, κάτοψη ισογείου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κλάψης, Δημήτριος
Διαστάσεις
0,84*0,54cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Κλάψης, Δημήτριος
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1206)Τεκμήριο 18.14 (3) Σχέδιο Διδακτηρίων Νέας Ιωνίας Βόλου. Βορεινή όψη, κάτοψη α' ορόφου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κλάψης, Δημήτριος
Διαστάσεις
0,84*0,54cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Κλάψης, Δημήτριος
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1207)Τεκμήριο 18.14 (4) Σχέδιο Διδακτηρίων Νέας Ιωνίας Βόλου. Τομή Α-Β, Γ-Δ .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Κλάψης, Δημήτριος
Διαστάσεις
0,84*0,54cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Κλάψης, Δημήτριος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.15 12ο Διδακτήριο Νέας Ιωνίας [1931 - 1932]
Περιεχόμενο
Περιέχει σχέδιο διάταξης σιδηρού οπλισμού και κατασκευής σκυροκονιάματος (20/7/1931) και σχέδιο πρωτοκόλλου λιθοδομών θεμελίων και υπογείου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.16 Οκτατάξιο γυμνάσιο θηλέων Βόλου
Περιεχόμενο
2 σχέδια με χρονολογία 193. τα οποία υπογράφονται και θεωρούνται (δυσανάγνωστες υπογραφές).
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1208)Τεκμήριο 18.16 (1) Σχέδιο οκτατάξιου Γυμνασίου Θηλέων (Βόλου). Γενικό διάγραμμα .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Παναγιωτάκος, Κ.
Διαστάσεις
0,55*0,76cm
Κλίμακα
1:200
Σημείωση
Αντίγραφο.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο
Οδός Λόρδου Βύρωνος - Πορταριάς (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1209)Τεκμήριο 18.16 (2) Τοπογραφικό διάγραμμα οκτατάξιου Γυμνασίου Θηλέων (Βόλου). .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Παναγιωτάκος, Κ.
Διαστάσεις
0,51*0,45cm
Κλίμακα
1:500
Σημείωση
Αντίγραφο.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Οδός Λόρδου Βύρωνος - Πορταριάς (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.17 Διδακτήρια Τρικάλων [1932]
Περιεχόμενο
Περιέχει υπολογισμούς ξυλείας στέγης - πατώματος beton arme αρχιτέκτονα Κουρεμένο, προσπέκτους σουηδικού λέβητα. 1 σχέδιο πρόχειρο.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Τρίκαλα -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.18 Διδακτήρια Αμπελακίων [1934 - 1936]
Περιεχόμενο
Πρακτικά συνεδριάσεως αναθεώρηση τιμών μονάδας διδακτηρίων Αμπελακίων εργολάβου Ιωάννη Σπανουδάκη. Απόφαση Υπουργείου Παιδίας αποδοχής της αναθεώρησης.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Αμπελάκια (Λάρισα) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.19 Μελέτη εξατάξιου διδακτηρίου Νίκαιας Λάρισας [1937]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όψεων μεσημβρινής, βορεινής, κατόψεων ισογείου και α' ορόφου(19/11/1937)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νίκαια (Λάρισα) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.20 Ανέγερση διδακτηρίου συνοικίας Πέρα Χώρα Ζαγοράς [1937 - 1939]
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας προσωρινής παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών ανέγερσης του διδακτηρίου μεταξύ του Νικόλαου Μαρκογιαννόπουλου - σχολικού αρχιτέκτοντα, του Κοσμά Μιχαηλίδη - Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας και του εργολάβου του έργου Ηλία Ι. Μάρο *26/10/1934), σχετική αλληλογραφία.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ζαγορά (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.21 Μονοτάξιο διδακτήριο Νίκης (Κουτζάμπασι Λάρισας) [1940]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί και πιστοποιήσεις για πληρωμή εργασιών και προμήθεια υλικών για την κατασκευή της λιθοδομής του μονοτάξιου διδακτηρίου, σχετική αλληλογραφία.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νίκη (Λάρισα) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.22 Επισκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου Βελεστίνου [1941]
Περιεχόμενο
Εργολαβικό συμφωνητικό και πρακτικό αναθέσεως των έργων επισκευής του διδακτηρίου, πρόχειρες σημειώσεις.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βελεστίνο (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
2ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.23 Επισκευή διδακτηρίου Νέας Αγχιάλου [1941]
Περιεχόμενο
Προσφορά για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών επισκευής του διδακτηρίου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Αγχίαλος (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.24 Επισκευή διδακτηρίου Ευξεινούπολης [1941 - 1942]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη δημοπρασίας, προσφορά εκτέλεσης εργασιών, δαπάνες.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ευξεινούπολη (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.25 Επισκευές 9ου Σχολείου Βόλου και του παραρτήματός του [1940 - 1947]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμοί 1940, 1947, προσφορά επισκευής στέγης, τιμολόγια, εργολαβικό συμφωνητικό κ.α.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.26 Επισκευή 9ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου [1956]
Περιεχόμενο
Αναλυτική παρουσίαση επισκευών και προϋπολογισμός. Αιτιολογική έκθεση έργου και 1ο πρωτόκολλο ανάθεσης έργου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.27 Αντισεισμική επισκευή σχολικού κτηρίου 7ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Βόλου [1962 - 1965]
Περιεχόμενο
Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή, αντισεισμικός υπολογισμός, υπολογισμός ανάλυση τιμών, τιμολόγιο, προμετρήσεις σιδηρού οπλισμού, διακήρυξη δημοπρασίας, περίληψη διακύρυξης. 11 σχέδια: κάτοψη υπαρχόντων θεμελίων, κάτοψη λιθοδομών βάσεως και επενδύσεων ισογείου, κατόψεις και τομές σιδηρού οπλισμού και τοιχείων επενδύσεως υπογείου και ορόφου. 2 σχέδια κατόψεων ισογείου και ορόφου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας (Μαγνησία)
8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας (Μαγνησία)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελλάς. Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Διέυθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1210)Τεκμήριο 18.27 (1) Σχέδιο 7ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Βόλου. Κάτοψη ισογείου.
Ημερομηνία θεώρησης
Σεπτέμβριος 1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Θεοδωρόπουλος, Ε.
Διαστάσεις
0,80*0,34cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο με πολλές σημειώσεις και θεώρηση από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας κ. Παρασκευά Γ.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Θεοδωρόπουλος, Ε.
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1211)Τεκμήριο 18.27 (2) Σχέδιο 7ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Βόλου. Κάτοψη ορόφου και υπογείου.
Ημερομηνία θεώρησης
Σεπτέμβριος 1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Θεοδωρόπουλος, Ε.
Διαστάσεις
0,80*0,34cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο με πολλές σημειώσεις και θεώρηση από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας κ. Παρασκευά Γ.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Θεοδωρόπουλος, Ε.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.28 3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου [1968]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός απαιτούμενης δαπάνης για την κατασκευή υποστέγου, τιμολόγιο, περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας, ανάλυση τιμών, προμέτρηση. Κάτοψη, πρόοψη, τομή, κάτοψη θεμελίων, δοκών οπλισμού στέγης: υποστέγου διδακτηρίου, τοπογραφικό.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Σχολικά κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1203)Τεκμήριο 18.28 (1) Τοπογραφικό διάγραμμα 3ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,70*0,68cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με χειρόγραφες σημειώσεις.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Οδός Γαλλίας - Κουμουνδούρου - Όγλ (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.29 Κατασκευή κωδωνοστασίου για τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως [1928 - 1936]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία σχετικά με την κατασκευή κωδωνοστασίου και άλλων επισκευαστικών εργασιών του Ιερού Ναού της Αναλήψεως μεταξύ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Ν. Μαρκογιαννόπουλου. Συμβολαιογραφικές πράξεις ανάληψης εργολαβιών. Προϋπολογισμοί, συγκριτικοί πίνακες, λογαριασμός πιστοποίησης προς πληρωμή, αποδείξεις κ.α.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Αναλήψεως (Βόλος) -- Κωδωνοστάσια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.30 Ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Γατζέας [1933 - 1934]
Περιεχόμενο
Συγγραφή υποχρεώσεων για την ανέγερση του ναού, πίνακες κατασκευαστικών λεπτομερειών, ιδιωτικό συμφωνητικό κατασκευής τέμπλου, εντολή πληρωμής προς την Αγροτική Τράπεζα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άνω Γατζέα (Μαγνησία) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Αγίου Γεωργίου (Άνω Γατζέα, Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.31 Εργασίες στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σεραγείων Τρικάλων και Αγίου Αθανασίου στην Αγία Μονή Τρικάλων [1934 - 1936]
Περιεχόμενο
Απόφαση του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας για την κατασκευή νάρθηκα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (1936), επιμετρήσεις εργασιών κατασκευής πατώματος και θυρών ιερού ναού Αγίας Μονής Τρικάλων (1934-1935)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σεράγεια (Τρίκαλα) -- Ναοί
Αγία Μονή (Τρίκαλα) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Ζωοδόχου Πηγής (Σεράγεια, Τρίκαλα)
Ναός Αγίου Αθανασίου (Αγία Μονή, Τρίκαλα)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.32 Ανακαίνιση Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Μουζακίου [1937]
Περιεχόμενο
Δύο επιστολές, του εργολάβου Ευ. Γκιάστα και του Ν. Μαρκογιαννόπουλου για επίσπευση των διαδικασιών πληρωμής για επισκεύες στον ναό.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μουζάκι (Καρδίτσα) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου (Μουζάκι, Καρδίτσα)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1233) 18.33 Εικονοστάσιο Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πελασγίας [1937]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Πελασγία (Φθιώτιδα) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Αγίων Αποστόλων (Πελασγία, Φθιώτιδα)
Τύπος τεκμηρίου
Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.34 Αποπεράτωση της Κοίμησης Θεοτόκου Μηλίνης [1951 - 1954]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη δημοπρασίας, προμετρήσεις, προϋπολογισμοί, τιμολόγια, πρόχειρες καταστάσεις. 1 σχέδιο του τέμπλου του ναού.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μηλίνα (Μαγνησία) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου (Μηλίνα, Μαγνησία)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1212)Τεκμήριο 18.34 (1) Σχέδιο Ιερού Ναού Κοίμηση της Θεοτόκου στη Μηλίνα. Τομή Α-Β.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,30*0,38cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο, χωρίς ημερομηνίες και υπογραφές.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.35 Ναός Αγίου Αθανασίου Ριζόμυλου [1956]
Περιεχόμενο
Προσωρινός λογαριασμός εκτελεσθεισών εργασιών, πρόχειρες επιμετρήσεις. 4 σχέδια.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ριζόμυλος (Μαγνησία) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Αγίου Αθανασίου (Ριζόμυλος, Μαγνησία)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1213)Τεκμήριο 18.35 (1) Σχέδιο πρόσοψης Ναού Αγίου Αθανασίου Ριζόμυλου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,32*0,18cm
Σημείωση
Αντίγραφο χωρίς υπογραφές και κλίμακα.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1214)Τεκμήριο 18.35 (2) Σχέδιο πλάγιας όψης Ναού Αγίου Αθανασίου Ριζόμυλου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,32*0,18cm
Σημείωση
Αντίγραφο χωρίς υπογραφές και κλίμακα.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1215)Τεκμήριο 18.35 (3) Σχέδιο κάτοψης Ναού Αγίου Αθανασίου Ριζόμυλου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,32*0,18cm
Σημείωση
Αντίγραφο χωρίς υπογραφές και κλίμακα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1216)Τεκμήριο 18.35 (4) Σχέδιο κάτοψης Ναού Αγίου Αθανασίου Κοινότητος Ριζόμυλου. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
8/1/1956
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μουγκούλος, Μ.
Διαστάσεις
0,40*0,67cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Μουγκούλος, Μ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.36 Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης [1962]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, επιμετρήσεις, πρόχειρες σημειώσεις, σχέδια δοκών, θεμελίων, οπλισμοί τοιχωμάτων, σχέδιο πρόσοψης, 2 σχέδια προσόψεων του ναού.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άγιος Βλάσιος (Μαγνησία) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Αγίας Μαρίνας (Άγιος Βλάσιος, Μαγνησία)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1217)Τεκμήριο 18.36 (1) Σχέδιο πρόσοψης, κάτοψης και τομής ναού Αγίας Μαρίνας στον Άγιο Βλάσιο Μαγνησίας.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,50*0,35cm
Σημείωση
Σχέδιο χωρίς υπογραφές και κλίμακα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1218)Τεκμήριο 18.36 (2) Σχέδιο πρόσοψης ναού Αγίας Μαρίνας στον Άγιο Βλάσιο Μαγνησίας.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,31*0,25cm
Σημείωση
Σχέδιο χωρίς υπογραφές και κλίμακα.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.37 Ανέγερση κωδωνοστασίου Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Λαύκο Πηλίου [1964 - 1966]
Περιεχόμενο
Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμός δαπάνης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων προϋπολογισμός και πρόχειρα σχέδια , σχετική αλληλογραφία, σχέδια λεπτομερειών κατασκευής θεμελίων, οπλισμών. 2 διαφορετικές προτάσεις κωδωνοστασίου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Λαύκος (Μαγνησία) -- Ναοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναός Γέννησης της Θεοτόκου (Λαύκος, Μαγνησίας) -- Κωδωνοστάσια
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1219)Τεκμήριο 18.37 (1) Σχέδιο κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Γέννησης της Θεοτόκου στο Λαύκο. Όψη, τομή α-α, β-β, γ-γ, δ-δ.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
12/10/1964
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,55*0,42cm
Κλίμακα
1:50
Σημειώσεις
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και ημερομηνίες θεώρησης και ελέγχου. Το σχέδιο υπάρχει σε άλλα δύο αντίγραφα .
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικο σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.38 Κατασκευή αποβάθρας Τiλλελίδου στην παραλία του Αλμυρού [1931]
Περιεχόμενο
Κανονισμός τιμών της εργολαβίας κατασκευής της αποβάθρας, 1 σχέδιο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Αλμυρός

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.39 Λιμενική Επιτροπή Σκιάθου. Μελέτη κατασκευής υποστέγου εμπορευμάτων [1931]
Περιεχόμενο
Συγγραφή υποχρεώσεων, ανάλυση τιμών, προμετρήσεις, προϋπολογισμός, 1 σχέδιο του υποστέγου και δύο σχέδια διάταξης σιδηρού οπλισμού
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος -- Λιμάνι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.40 Επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένος Σκιάθου, μελέτη κατασκευής γέφυρας της Σκιάθου με τη νησίδα Μπούρτσι, προέκταση αποβάθρας [1931 - 1940]
Περιεχόμενο
Εκθέσεις των έργων, προϋπολογισμοί, αναλύσεις τιμών, τιμολόγια, προμετρήσεις, συγκριτικοί πίνακες του Υπουργείου Συγκοινωνιών, λογαριασμοί πιστοποίησης εργασιών, σχετική αλληλογραφία. Σχέδια: οριζοντιογραφία πρόοψης, τομής της αποβάθρας του 1909 από τον μηχνανικό Α. Σχινά, οριζοντιογραφίες γέφυρας και προεκτάσεων 1931-1940.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος -- Λιμάνι

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.41 Δεξαμενή υδρεύσεως Κοινότητας Σκιάθου [1937 - 1939]
Περιεχόμενο
Έκθεση, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων, προμετρήσεις, τιμολόγιο, ανάλυση τιμών, έκθεση πραγματογνωμοσύνης για την ανέγερση δεξαμενής ύδρευσης, σχετική αλληλογραφία. 1 σχέδιο του 1908, διευθέτησης της αποθέσεων "Πηγάδι" στην προκυμαία του μηχανικού Α. Σχινά
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.42 Άρδευση συνοικίας Μεταμορφώσεως Ζαγοράς. Δεξαμενή Βόλτου [1928 - 1952]
Περιεχόμενο
Μελέτη άρδευσης συνοικίας Μεταμορφώσεως Ζαγοράς, προμετρήσεις, ανάλυση τιμών, συγγραφή υποχρεώσεων, λογαριασμοί πιστοποίησης εργασιών, 2 σχέδια οριζοντιογραφίες υδατοδεξαμενής (1928)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Ζαγορά (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.43 Αρδευτικά έργα Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Πηλίου 1950
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, τιμολόγια, ανάλυση τιμών έργου, κατασκευή αρδευτικού αύλακος στην Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άγιος Δημήτριος (Μαγνησία) -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.44 Επισκευή και διαρρύθμιση κτηρίου Εμπορικής Σχολής σε Ιταλικό στρατιωτικο νοσοκομείο Νο 954 [1941 - 1942]
Περιεχόμενο
Συγγραφή υποχρεώσεων, λογαριασμοί πιστοποίησης για πληρωμή του έργου από το Δήμο Παγασών, απολογιστικοί πίνακες εκτελεσθεισών εργασιών (στα γαλλικά και αγγλικά), αναλύσεις τιμών, προμήθειες υλικών , προσφορές, λογαριασμοί, αποδείξεις μεταφοράς και είσπραξης της κεραμοποιίας Τσαλαπάτα και παράδοσης υλικών από το εργαστάσιο Μωσαϊκών πλακών Βικεντίου - Μεφσούτ.
Γωγραφικός τόπος
Βόλος -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Εμπορική Σχολή Βόλου
Ιταλικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.45 Στρατώνας πεζικού Λάρισας. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις [1945]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις για αναδοχή εργασιών, βιβλίο τιμοκατάλογος ηλεκτρικών ειδών, πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πιστοποιήσεις πληρωμών, συγκριτικοί πίνακες.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Λάρισα -- Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Πεζικό Σώμα Λάρισας -- Κτήρια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.46 Λάρισα ανακατασκευή Hangar airport [1947]
Περιεχόμενο
Περιγραφή εργασιών και προϋπολογισμός ανακατασκευής υποστέγου αεροπλάνων στη Λάρισα στα αγγλικά και ελληνικά.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Λάρισα -- Αερολιμένες

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.47 Διαρρύθμιση και επέκταση νέου δημοτικού νοσοκομείου Λάρισας [1950]
Περιεχόμενο
Γενική συγγραφή υποσχρεώσεων νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμός, πίνακας βασικών τιμών ημερομησθίων και υλικών.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Λάρισα -- Νοσοκομεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Δημοτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.48 Ωτορινολαρυγγολογική κλινική Ιωάννη Δεληγιάννη στο Βόλο [1954]
Περιεχόμενο
3 σχέδια κατόψεων και 3 κλιμακοστασίου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ωτορινολαρυγγολογική κλινική Ιωάννη Δεληγιάννη (Βόλος)
Όνομα προσώπου
Δεληγιάννης, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Δον Δαλεζίου 1 (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1220)Τεκμήριο 18.48 (1) Σχέδιο οικοδομής Ιωάννη Δεληγιάννη (ωτορινολαρυγγολόγου) στο Βόλο. Κάτοψη υπογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
28 Μαρτίου 1952
Υπεύθυνος σχεδίασης
Ραφανίδης, Θ.
Διαστάσεις
0,60*0,32cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Ραφανίδης, Θ.
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1221)Τεκμήριο 18.48 (2) Σχέδιο Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής Ιωάννη Δεληγιάννη στο Βόλο. Κάτοψη ισογείου.
Ημερομηνία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1954
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,51*0,29cm
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπη υπογραφή θεώρησης από το Νομίατρο του Υγειονομικού Κέντρου Μαγνησίας (30/9/1954) και το Νομομηχανικό Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (24/9/1954)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1222)Τεκμήριο 18.48 (3) Σχέδιο Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής Ιωάννη Δεληγιάννη στο Βόλο. Κάτοψη ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Φεβρουάριος 1954
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,34*0,45cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές θεώρησης από τον Νομίατρο του Υγειονομικού Κέντρου Μαγνησίας στις 29/3/1954 και το Νομομηχανικό Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (16/3/1954)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1223)Τεκμήριο 18.48 (4) Σχέδιο Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής Ιωάννη Δεληγιάννη στο Βόλο. Κάτοψη α' ορόφου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1954
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,60*0,33cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες ημερομηνίες θεώρησης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου (25/9/1954), και το Νομομηχανικό Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (24/9/1954)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.49 Ανέγερση νέου κτηρίου Λαϊκής Βιβλιοθήκης συλλόγου Τριών Ιεραρχών [1955 - 1957]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, αναλυτική επιμέτρηση, στατική μελέτη, ιδιωτικό συμφωνητικό. 3 σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιβλιοθήκες -- Σχέδιο και κατασκευή
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Βιβλιοθήκη Τριών Ιεραρχών
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Όγλ (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1224)Τεκμήριο 18.49 (1) Κτίριο Λαϊκής Βιβλιοθήκης "Τριών Ιεραρχών" στο Βόλο. Όψη επί της οδού Ογλ.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,32*0,30cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1225)Τεκμήριο 18.49 (2) Σχέδιο κάτοψης υπογείου, στέγης, θεμελίων και τοπογραφικό διάγραμμα Λαϊκής βιβλιοθήκης "Τρεις Ιεράρχες".
Ημερομηνία θεώρησης
3/3/1956
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,43*0,62cm
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές θεώρησης από το Νομομηχανικό Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η κλίμακα της στέγης είναι 1:100, του τοπογραφικού 1:500 . Στις άλλες κατόψεις δεν σημειώνεται η κλίμακα.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Όνομα προσώπουΜαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1226)Τεκμήριο Σχέδιο κτιρίου Λαϊκής Βιβλιοθήκης Συλλόγου Τριών Ιεραρχών στο Βόλο. Πρόσοψη, τομή, κάτοψη α' & β' ορόφου.
Ημερομηνία σύνταξης μελέτης
3/3/1956
Διαστάσεις
0,54*0,69cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές από το Νομομηχανικό Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και σημειώσεις χειρόγραφες
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.50 Λέσχη Βόλου. Νέα αίθουσα Λέσχης Βόλου Αλέξανδρου Κλημεντόπουλου. [1956 - 1965]
Περιεχόμενο
Πρόσφορες, προϋπολογισμός, τεχνική έκθεση, επιμετρήσεις, τελικοί λογαριασμοί, ιδιωτικά συμφωνητικά, στατικός αντισεισμικός υπολογισμός επισκευής κτηρίου και ανέγερσης νέας αίθουσας και διαρρυθμίσεις. Πρόχειρο σχέδιο της νέας αίθουσας, 2 φωτογραφίες των εργασιών ανέγερσης σκηνής κινηματογράφου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κτήρια
Βόλος -- Κινηματογράφοι
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Λέσχη Βόλου
Όνομα προσώπου
Κλημεντόπουλος, Αλέξανδρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.51 Λέσχη Βόλου. Μπαρ [1966]
Περιεχόμενο
Λογαριασμός αμοιβής μηχανικού, νέα πτέρυγα Λέσχης Βόλου, αλληλογραφία, πρόχειρο σχέδιο εισόδου, οπλισμοί κολώνων.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κτήρια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Λέσχη Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.52 Μελέτη ανέγερσης περιπτέρου Ναυτικού Ομίλου Βόλου (Ν.Ο.Β.) και επεκτάσεώς του [1955 - 1966]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, επιμετρήσεις, καταστάσεις μισθοδοσίας, προϋπολογισμοί, στατικοί - αντισεισμικοί υπολογισμοί, δηλώσεις ανάθεσης & επίβλεψης για την ανέγερση του κτηρίου ετών 1955-1956 καθώς και ανάλογες αναφορές για την επέκτασή του 1961-1966. Εμπεριέχονται σχέδια.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ναυτικός Όμιλος Βόλου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κτήρια
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1227)Τεκμήριο 18.52 (1) Σχεδιάγραμμα κατασκευής περιπτέρου Ναυτικού Ομίλου στον Άναυρον Βόλου. Πρόσοψη, κάτοψη, τομή, τοπογραφικό.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
16/6/1954
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,56*0,50cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο με πρωτότυπες υπογραφές από τον Νομομηχανικό Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.κ. Νικολαϊδης, Ν.και τον Προϊστάμενο του αρχιτεκτονικού γραφείου Μυράτ Αλέξανδρο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κάτοψεις)
Τοπογραφικό σχέδιο
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1228)Τεκμήριο 18.52 (2) Σχέδιο κάτοψης επεκτάσεως κέντρου Ναυτικού Ομίλου Βόλου .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάρτιος 1961
Διαστάσεις
0,51*0,51cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο σε ριζόχαρτο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1229)Τεκμήριο 18.52 (3) Σχέδιο κάτοψης ισογείου επεκτάσεως κτιρίου Ναυτικού Ομίλου στο Βόλο. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,43*0,54cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο, χωρίς υπογραφές.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1230)Τεκμήριο 18.52 (4) Σχέδιο κάτοψης συμπληρώσεως κτιριακών εγκαταστάσεων εντευκτηρίου Ναυτικού Ομίλου Βόλου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
10/12/1965
Διαστάσεις
0,61*0,57cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο σε ριζόχαρτο.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1231)Τεκμήριο 18.52 (5) Τοπογραφικό διάγραμμα εγκαταστάσεων Ναυτικού Ομίλου Βόλου στον Άναυρο (ΑΒΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΑ).
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
1964
Υπεύθυνος σχεδίασης
Παπαβασιλείου, Σ.
Διαστάσεις
0,58*0,48cm
Κλίμακα
1:500
Σημείωση
Το σχέδιο είναι αντίγραφο που έγινε τον Νοέμβριο του 1964. Στο σχέδιο υπάρχει σημείωμα με τις εξής λεπτομέρειες: "Συνετάχθη υπό του Μηχανικού Βόλου Σ. Παπαβασιλείου την 25/3/1920. Εθεωρήθη την 10/4/1920 και δια την αντιγραφήν υπό της Δ.Δ.Κ. Υπουργείου Οικονομικών 16/3/1938. Διορθώσεις και συμπληρώσεις υπό των Α. Γολέμη Υποναυάρχου ε.α. Υδρογράφου, Γ. Τσίκλα και Δ. Σταμοπούλου Πολιτικών Υπομηχανικών". Αντίγραφα των σχεδίων υπάρχουν στο φάκελο.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.53 Αθλητικός Σύλλογος Σαρακηνός [1962]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός ανέγερσης αποδυτηρίων. Περιέχει 5 σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Αθλητικές εγκαταστάσεις
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Αθλητικός Σύλλογος "Σαρακηνός"
Θέμα
Αθλητισμός -- Βόλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.54 Κοινοτικό ιατρείο Λαύκου [1966]
Περιεχόμενο
Περιέχει σχέδιο πρόσοψης και κάτοψης κοινοτικού Ιατρείου Λαύκου σε 3 αντίγραφα (δωρεά Αρ. Πολίτη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Λαύκος (Μαγνησία) -- Ιατρικά κέντρα αμέσου βοήθειας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.55 Βρεφικός σταθμός Βόλου [χ.χ.]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Δημόσια κτήρια -- Βρεφικοί σταθμοί
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Βρεφικός Σταθμός Βόλου
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1232)Τεκμήριο Σχέδιο Βρεφικού Σταθμού Βόλου. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,46*0,76cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με μεταγενέστερες σημειώσεις.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.56 Κινηματογράφος Άϊντα. Προσθήκη εξώστου [1963 - 1969]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμός δαπάνης, άδεια οικοδομής, στατικοί και αντισεισμικοί υπολογισμοί, παλιά μελέτη (1964). Περιέχει σχέδια. Υπάρχουν επίσης σχέδια αερισμού, πυροσβεστικών, διαγραμμάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κινηματογράφοι
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κινηματογράφος Άϊντα (Βόλος)
Διεύθυνση
Οδός Βόλου - Ζαγοράς (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1234)Τεκμήριο 18.56 (1) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου (κινηματογράφος Άϊντα) Ευάγγελου Σαμαρά. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Διαστάσεις
0,24*0,25cm
Κλίμακα
1:250
Σημείωση
Ακριβές αντίγραφο.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
18.56 (2) Τοπογραφικό. Νο 1 θέσις κινηματογράφου Άϊντα.
Ημερομηνία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1968
Υπεύθυνος σχεδίασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Διαστάσεις
0,25*0,35cm
Κλίμακα
1:1000
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και υπόμνημα ιδιοκτησιών.
Σημεία πρόσβασης
Βόλος -- Χάρτες, τοπογραφικοί
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1235)Τεκμήριο 18.56 (3) Σχέδιο κινηματογράφου Άϊντα, Ευάγγελου Σαμαρά. Κατά μήκος τομή Β-Β. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Απρίλιος 1963
Διαστάσεις
0,50*0,28cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο χωρίς χρονολογίες και το όνομα του μηχανικού που σημειώνεται.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1236)Τεκμήριο 18.56 (4) Σχέδιο κινηματογράφου Άϊντα, Ευάγγελου Σαμαρά. Κάτοψη θεμελίων. Ξυλότυπος οροφής ισογείου..
Υπεύθυνος σχεδίασης
Φλαμπούρης, Πέτρος
Διαστάσεις
0,67*0,57cm
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και ημερομηνία ελέγχου από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων στις 20/7/1964.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object ()Τεκμήριο 18.56 (5) Τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησιών κ. Ευάγγελου Σαμαρά.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάιος 1969
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,45*0,31cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object ()Τεκμήριο 18.56 (6) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου (κινηματογράφος Άϊντα) Ευάγγελου Σαμαρά. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάϊος 1969
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,27*0,26cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1237)Τεκμήριο 18.56 (7) Σχέδιο προσθήκης εξώστου στο χειμερινό θέατρο κινηματογράφου Άϊντα Ευάγγελου Σαμαρά στον Άγιο Γεώργιο Ιωλκού. Πρόοψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάιος 1969
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,38*0,42cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1238)Τεκμήριο 18.56 (8) Σχέδιο προσθήκης εξώστου στο χειμερινό θέατρο κινηματογράφου Άϊντα Ευάγγελου Σαμαρά στον Άγιο Γεώργιο Ιωλκού. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάιος 1969
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,78*0,55cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1239)Τεκμήριο 18.56 (9) Σχέδιο κατασκευής εσωτερικού εξώστου στην αίθουσα κινηματογράφου Άϊντα. Κάτοψη. Τομή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάϊος 1969
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,42*0,44cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και ημερομηνία ελέγχου από το Γραφείο Πολεοδομίας Βόλου στις 10/7/1969
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1240)Τεκμήριο 18.56 (10) Σχέδιο προσθήκης εξώστου στο χειμερινό - θερινό κινηματογράφο Άϊντα Ευάγγελου Σαμαρά στον Άγιο Γεώργιο Ιωλκού. Κατά μήκος τομή..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάιος 1969
Υπεύθυνος παραγωγής
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,37*0,53cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και ημερομηνία έγκρισης από το Πολεοδομικό γραφείο Βόλου στις 10/7/1969
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1241)Τεκμήριο 18.56 (11) Σχέδιο προσθήκης εξώστου στο χειμερινό - θερινό κινηματογράφο Άϊντα Ευάγγελου Σαμαρά στον Άγιο Γεώργιο Ιωλκού. Κάτοψη θαλάμου και βοηθητικού χώρου.
Ημερομηνία σύνταξης μελέτης
Μάιος 1969
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,56*0,50cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και ημερομηνία έγκρισης από το Πολεοδομικό γραφείο Βόλου στις 10/7/1969
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.57 Κατασκηνώσεις Πορταριάς (εργολάβος Κολέτσος) [1951 - 1953]
Περιεχόμενο
Περιέχει : λογαριασμούς και πιστοποιήσεις για πληρωμή εργασιών και προμήθειες υλικών, αναλυτικές επιμετρήσεις εκτελεσθέντων εργασιών, συνοπτικούς πίνακες απαιτούμενων δαπανών, αναλύσεις τιμών, σχετική αλληλογραφία, τεχνικές εκθέσεις , πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής αφανών εργασιών και σχέδια.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Πορταριά (Μαγνησία) -- Κτήρια
Θέμα
Κατασκηνώσεις -- Πορταριά (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.58 Φάκελος αρχιτεκτονικών σχεδίων ανέγερσης ξενοδοχείου Γ' κατηγορίας 88 κλινών ιδιοκτησίας Ιωάννας Μάφη στην Άφησσο Μαγνησίας [1972 - 1974]
Περιεχόμενο
Περιέχει 8 σχέδια και σχετική αλληλογραφία με τον Οργανισμό Τουρισμού.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άφησσος (Μαγνησία) -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Μάφη, Ιωάννα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.59 Ξενοδοχείο Ιάσων. Προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα οικοδομή ιδιοκτήτη Ιάσονα και Ευάγγελου Τσιμπούκη [1956 - 1965]
Περιεχόμενο
Συμφωνητικά, προσφορές, άδεια οικοδομής, αντισεισμικός υπολογισμός, τεχνική έκθεση, ιδιωτικό συμφωνητικό. Περιέχει επίσης σχέδια (τα αντίγραφα των οποίων υπάρχουν και στο φάκελο), τα σχέδια οπλισμών τοιχωμάτων ισογείο και ορόφου, μηχανοστασίου δεν καταγράφηκαν.
Γωγραφικός τόπος
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ξενοδοχείο Ιάσων (Βόλος)
Όνομα προσώπου
Τσιμπούκης, Ευάγγελος
Τσιμπούκης, Ιάσων
Διεύθυνση
Οδός Αργοναυτών - Παύλου Μελά - Κουταρέλια (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1242)Τεκμήριο 18.59 (1) Σχέδιο τριωρόφου οικήματος Αφών Ι. & Ε. Τσιμπούκη, οδός Αργοναυτών. Τοπογραφικό, πρόοψη, κάτοψη ισογείου, α' & και β' ορόφου, τομή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
1/9/1956
Διαστάσεις
1,08*0,62cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χώρις το όνομα του μηχανικού που το σχεδίασε
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1243)Τεκμήριο 18.59 (2) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομής Αφών Ι. & Ε. Τσιμπούκη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,30*0,30cm
Κλίμακα
1:2500
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1244)Τεκμήριο 18.59 (3) Σχέδιο επεκτάσεως κατά έναν όροφο και τροποποιήσεως υπάρχουσας οικοδομής στο ξενοδοχείο Δ' κατηγορίας 44 κλινών ιδιοκτησίας Ι. & Ε. Τσιμπούκη στο Βόλο οδός Αργοναυτών. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,51*0,27cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1245)Τεκμήριο 18.59 (4) Σχέδιο επεκτάσεως κατά έναν όροφο και τροποποιήσεως υπάρχουσας οικοδομής στο ξενοδοχείο Δ' κατηγορίας 44 κλινών ιδιοκτησίας Ι. & Ε. Τσιμπούκη στο Βόλο οδός Αργοναυτών. Κάτοψη 1ου ορόφου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,52*0,28cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1246)Τεκμήριο 18.59 (5) Σχέδιο επεκτάσεως κατά έναν όροφο και τροποποιήσεως υπάρχουσας οικοδομής στο ξενοδοχείο Δ' κατηγορίας 44 κλινών ιδιοκτησίας Ι. & Ε. Τσιμπούκη στο Βόλο οδός Αργοναυτών. Κάτοψη 2ου ορόφου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,52*0,28cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης

Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1247)Τεκμήριο 18.59 (6) Σχέδιο επεκτάσεως κατά έναν όροφο και τροποποιήσεως υπάρχουσας οικοδομής στο ξενοδοχείο Δ' κατηγορίας 44 κλινών ιδιοκτησίας Ι. & Ε. Τσιμπούκη στο Βόλο οδός Αργοναυτών. Κάτοψη προσθήκης 3ου ορόφου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,53*0,28cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1248)Τεκμήριο 18.59 (7) Σχέδιο ξενοδοχείου 44 κλινών Δ΄ κατηγορίας κ. Ι. και Ευ. Τσιμπούκη στο Βόλο. Όψη επί της οδού Παύλου Μελά..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,53*0,42cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1249)Τεκμήριο 18.59 (8) Σχέδιο ξενοδοχείου 44 κλινών Δ΄ κατηγορίας Ι. και Ευ. Τσιμπούκη στο Βόλο. Όψη επί της Αργοναυτών.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,41*0,26cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1250)Τεκμήριο 18.59 (9) Σχέδιο ξενοδοχείου 44 κλινών Δ΄ κατηγορίας Ι. και Ευ. Τσιμπούκη στο Βόλο.Τομή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/10/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,28*0,42cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Φωτοαντίγραφο με ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1251)Τεκμήριο 18.59 (10) Σχέδιο προσθήκης ορόφου στην οικοδομή Ι.& Ευ. Τσιμπούκη στο Βόλο. Κάτοψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
10/5/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,65*0,26cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Ακριβές αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και ημερομηνία έγκρισης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Πολεοδομίας. Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνεται τοπογραφικό και τομή.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.60 Ξενοδοχείο Βικιώτη - Δάμτσα [1960]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, αιτήσεις, προϋπολογισμοί, εκθέσεις, προμετρήσεις, διατάξεις για το ξενοδοχείο Γ' τάξης ιδιοκτησίας Ζαφείρη Α. Βικιώτη & Αφροδίτης Βικιώτη, Δημήτρη Α. Δάμτσα & Φιλίτσας Δάμτσα. Περιέχονται επίσης σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Δάμτσας, Δημήτρης
Βικιώτης, Ζαφείρης
Διεύθυνση
Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου - Χατζηαργύρη (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1252)Τεκμήριο 18.60 (1) Σχέδιο ξενοδοχείου Βικιώτη και Δάμτσα στο Βόλο. Κύρια όψη. Πλάγια όψη..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,48*0,70cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 27/1/1961. Υπάρχουν επίσης 2 αντίγραφα του ίδιου χωρίς την έγκριση.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1253)Τεκμήριο 18.60 (2) Σχέδιο ξενοδοχείου Βικιώτη και Δάμτσα στο Βόλο. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,45*0,32cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 27/1/1961. Υπάρχουν επίσης 2 αντίγραφα του ίδιου χωρίς την έγκριση.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1254)Τεκμήριο 18.60 (3) Σχέδιο ξενοδοχείου Βικιώτη και Δάμτσα στο Βόλο. Κάτοψη μεσοπατώματος..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,35*0,46cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 27/1/1961. Υπάρχουν επίσης 2 αντίγραφα του ίδιου χωρίς την έγκριση.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1255)Τεκμήριο 18.60 (4) Σχέδιο ξενοδοχείου Βικιώτη και Δάμτσα στο Βόλο. Κάτοψη ορόφων.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,34*0,45cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 27/1/1961. Υπάρχουν επίσης 2 αντίγραφα του ίδιου χωρίς την έγκριση.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1256)Τεκμήριο 18.60 (5) Σχέδιο ξενοδοχείου Βικιώτη και Δάμτσα στο Βόλο. Τομή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,44*0,42cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 27/1/1961.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1257)Τεκμήριο 18.60 (6) Τοπογραφικό διάγραμμα ξενοδοχείου Βικιώτη & Δάμτσα.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,21*0,29cm
Κλίμακα
1:2500
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 27/1/1961.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1258)Τεκμήριο 18.60 (7) Σχέδιο ξενοδοχείου Βικιώτη & Δάμτσα. Προοπτική.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Σεπτέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,42*0,50cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.61 Ξενοδοχείο Γ' τάξεως Φωτεινής και Βέρας Μυτιληναίου εν Βόλω (σχέδια) [1962]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Μυτιληναίου, Βέρα
Μυτιληναίου, Φωτεινή
Διεύθυνση
Οδός Ιάσονος - Σόλωνος (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1259)Τεκμήριο 18.61 (1) Σχέδιο ξενοδοχείου Γ' τάξεως Φωτεινής και Βέρας Μυτιληναίου στο Βόλο, οδός Ιάσονος & Σόλωνος. Κάτοψη α' & β' ορόφου. Όψη προς την οδό Σόλωνος..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
16/05/1962
Υπεύθυνος σχεδίασης
Επιφάνειος, Γιώργος
Διαστάσεις
0,68*0,70cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές του ξενοδοχείου 44 κλινών.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.62 Σχέδια ξενοδοχείου για τη μεταφορά του λειτουργούντος ξενοδοχείου "Βυζάντιο" στο Βόλο. [1950 - 1965]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ξενοδοχείο Βυζάντιο (Βόλος)
Διεύθυνση
Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου - Αντωνοπούλου - Λώρη (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1260)Τεκμήριο 18.62 (1) Σχέδιο ξενοδοχείου για τη μεταφορά του λειτουργούντος ξενοδοχείου "Βυζάντιο" στο Βόλο. Κάτοψη εισόδου. Τοπογραφικό διάγραμμα. Τοπογραφικό περιοχής απόσπασμα σχεδίου πόλεως Βόλου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,39*0,48cm
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς την υπογραφή του μηχανικού. Η κλίμακα της κάτοψης εισόδου είναι 1:50, του τοπογραφικού διαγράμματος 1:200 και του τοπογραφικού της περιοχής 1:5000
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1261)Τεκμήριο 18.62 (2) Σχέδιο ξενοδοχείου για τη μεταφορά του λειτουργούντος ξενοδοχείου "Βυζάντιο" στο Βόλο. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,57*0,33cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς την υπογραφή του μηχανικού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1262)Τεκμήριο 18.62 (3) Σχέδιο ξενοδοχείου για τη μεταφορά του λειτουργούντος ξενοδοχείου "Βυζάντιο" στο Βόλο. Κάτοψη ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,58*0,34cm
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς την υπογραφή του μηχανικού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1263)Τεκμήριο 18.62 (4) Σχέδιο ξενοδοχείου για τη μεταφορά του λειτουργούντος ξενοδοχείου "Βυζάντιον" στο Βόλο. Πρόοψη επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίου. Πρόοψη οδού Αντωνοπούλου. Τομή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,97*0,25cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς το όνομα του μηχανικού.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.63 Σχέδια ξενοδοχείου (Αργώ) 83 κλινών Γ' κατηγορίας Ν. και Γ. Μαρκογιαννόπουλου και Ε. Καπουρνιώτη στο Βόλο. [1950 - 1965]
Περιεχόμενο
Περιέχει σχέδια (και αντίγραφα), και 5 φωτογραφίες του ξενοδοχείου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ξενοδοχείο Αργώ (Βόλος)
Όνομα προσώπου
Καπουρνιώτης, Ευστάθιος
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Μαρκογιαννόπουλος, Γιώργος Ν. (1938- )
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Εργατικού Κέντρου (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1264)Τεκμήριο 18.63 (1) Σχέδιο ξενοδοχείου 83 κλινών Γ' κατηγορίας Ν. και Γ. Μαρκογιαννόπουλου και Ε. Καπουρνιώτη στο Βόλο. Κάτοψη ισογείου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
064*0,40cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές επίσης από τους: Γιώργο Ν. Μαρκογιαννόπουλο (πολιτικό μηχανικό) και Καπουρνιώτη Ευστάθιο (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1265)Τεκμήριο 18.63 (2) Σχέδιο ξενοδοχείου 83 κλινών Γ' κατηγορίας Ν. και Γ. Μαρκογιαννόπουλου και Ε. Καπουρνιώτη στο Βόλο. Κάτοψη μετζοπατώματος..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,61*0,40cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές επίσης από τους: Γιώργο Ν. Μαρκογιαννόπουλο (πολιτικό μηχανικό) και Καπουρνιώτη Ευστάθιο (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1266)Τεκμήριο 18.63 (3) Σχέδιο ξενοδοχείου 83 κλινών Γ' κατηγορίας Ν. και Γ. Μαρκογιαννόπουλου και Ε. Καπουρνιώτη στο Βόλο. Κάτοψη α' ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,67*0,40cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές επίσης από τους Γιώργο Ν. Μαρκογιαννόπουλο (πολιτικό μηχανικό) και Καπουρνιώτη Ευστάθιο (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1267)Τεκμήριο 18.63 (4) Σχέδιο ξενοδοχείου 83 κλινών Γ' κατηγορίας Ν. και Γ. Μαρκογιαννόπουλου και Ε. Καπουρνιώτη στο Βόλο. Κάτοψη τυπικού ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,64*0,41cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές επίσης από τους: Γιώργο Ν. Μαρκογιαννόπουλος (πολιτικό μηχανικό) και Καπουρνιώτη Ευστάθιο (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1268)Τεκμήριο 18.63 (5) Σχέδιο ξενοδοχείου 83 κλινών Γ' κατηγορίας Ν. και Γ. Μαρκογιαννόπουλου και Ε. Καπουρνιώτη στο Βόλο. Κάτοψη βοηθητικών χώρων επί του δώματος.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,61*0,41cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές επίσης από τους Γιώργο Ν. Μαρκογιαννόπουλο (πολιτικό μηχανικό) και τον Καπουρνιώτη Ευστάθιο (μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.64 Ξενοδοχείο Στεργιόπουλου - Σοφιάδη [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Ανέγερση οικοδομής προμετρήσεις, προϋπολογισμοί, στατικοί υπολογισμοί, λογαριασμοί, ιδιωτικά συμφωνητικά, αντισεισμικοί υπολογισμοί. Περιέχει επίσης σχέδια καθώς και ένα σχέδιο της πλακός βεράντας της οικοδομής Απ. Σοφιάδη στην Άφησσο.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Στεργιόπουλος, Θ.
Σοφιάδης, Απ.
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Χατζηαργύρη (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1269)Τεκμήριο 18.64 (1) Σχέδιο οικοδομής Σοφιάδη & Στεργιόπουλου. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
2/10/1957
Διαστάσεις
0,82*0,50cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με χρωματισμένες σημειώσεις και υπόμνημα
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1270)Τεκμήριο 18.64 (2) Σχέδιο ισογείου οικοδομής (πρόβλεψη τριωρόφου) Στεργιοπούλου - Σοφιάδη στο Βόλο. Όψη επί της οδού Δημητριάδος. Όψη επί της οδού Χατζηαργύρη. Τοπογραφικό..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
7/10/1957
Διαστάσεις
0,64*0,43cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο. Η κλίμακα του τοπογραφικού είναι 1:500
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1271)Τεκμήριο 18.64 (3) Σχέδιο κάτοψης α' ορόφου ξενοδοχείο Στεργιόπουλου - Σοφιάδη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
7/10/1957
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,75*0,45cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.65 Τουριστικό ξενοδοχείο Πορταριάς [1960]
Περιεχόμενο
Τεχνική περιγραφή του έργου και των εγκαταστάσεων, τιμολόγιο εγκαταστάσεων, προϋπολογισμός εγκαταστάσεων και συγγραφή υποχρεώσεων.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Πορταριά (Μαγνησία) - Ξενοδοχεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.66 Προσχέδιο ξενοδοχείου 15 κλινών Δ' τάξεως Σωτήρη Καλαμπορδάνη στην Αγριά [1964]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση του έργου οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων, ένα σχέδιο.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Αγριά (Μαγνησία) -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Καλαμπορδάνης, Σωτήρης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.67 Ξενοδοχείο Γ' κατηγορίας στην Τσαγκαράδα Πηλίου, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ρηγάκη [1963 - 1969]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, προϋπολογισμοί για την ανέγερση ξενοδοχείου ιδιοκτησίας Ρηγάκη, 18 κλινών με μελέτη του 1963 και 32 κλινών με τη μελέτη του 1966-69.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Τσαγκαράδα (Μαγνησία) -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Ρηγάκης, Γεώργιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.68 Ξενοδοχείο Αδελφών Αναγνώστου
Περιεχόμενο
Υπολογισμοί αντισεισμικής κατασκευής, σχέδια οπλισμών και τοιχωμάτων ξενοδοχείου στα Καλά Νερά Μαγνησίας.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Καλά Νερά (Μαγνησία) -- Ξενοδοχεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.69 Ξενώνας Νεοχωρίου [1936 - 1937]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός έργου, προμετρήσεις, συγγραφή υποχρεώσεων, ανάλυση τιμών.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νεοχώρι (Μαγνησία) -- Ξενοδοχεία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.70 Μελέτη & προϋπολογισμός εγκαταστάσεων παρασκευής και διανομής θερμού ύδατος ξενοδοχείου Παλλάς. [1936 - 1960]
Περιεχόμενο
Ξενοδοχείο "Παλλάς" ιδιοκτησίας Ευστάθιου & Γεώργιου Σκρέτα. Προϋπολογισμός εγκαταστάσεως, προσφορές για κατασκευή αποθήκης πετρελαίου καυστήρα, σχετική αλληλογραφία.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ξενοδοχείο Παλλάς (Βόλος)
Όνομα προσώπου
Σκρέτας, Ευστάθιος
Σκρέτας, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Αργοναυτών - Ηπείρου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.71 Ξενοδοχείο "Αίγλη". Ιδιοκτησία Άγγελου Αδαμοπούλου [1960 - 1961]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμοί, λογαριασμοί επιμετρήσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, έκθεση εκτελεσθέντων εργασιών, προσφορές και σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ξενοδοχείο Αίγλη (Βόλος)
Όνομα προσώπου
Αδαμοπούλου, Αμαλία
Αδαμόπουλος, Άγγελος
Διεύθυνση
Οδός Αργοναυτών - Ηπείρου (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1272)Τεκμήριο 18.71 (1) Σχέδιο διαρρύθμισης ξενοδοχείου "Αίγλη" ιδιοκτησίας Άγγελου Αδαμόπουλου. Κάτοψη ορόφων.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
9/9/1950
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
1,00*0,45cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο σχεδίου με χρωματισμένες λεπτομέρειες κατασκευής
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1273)Τεκμήριο 18.71 (2) Σχέδιο ξενοδοχείου Α' τάξης "Αίγλη" στο Βόλο. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Νοέμβριος 1960
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,37*0,35cm
Κλίμακα
1:50
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και σημειώσεις του μηχανικού
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος Σχέδιο ξενοδοχείου "Άριστον" Ζωής Στεργίου, Νέα Ιωνία Βόλου. [1963 - 1970]
Περιγράφονται αναλυτικά μόνο τα σχέδια που έχουν σφραγίδα έγκρισης.
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνικές εκθέσεις, αντισεισμικός υπολογισμός, αλληλογραφία, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, αποδείξεις. Σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Στεργίου, Ζωή Ι.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ξενοδοχείο Άριστον (Βόλος)
Διεύθυνση
Οδός Βασιλέως Παύλου ή Μακεδονίας - Δοριλαίου (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1274)Τεκμήριο 18.72 (1) Σχέδιο οικοδομής Ζωής Ιωάννου Στεργίου, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου (Ναός Ευαγγελίστριας). Κατόψεις ισογείου ορόφου, πρόσοψη..

15/4/1958
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Γκουτζινόπουλος, Δημήτρης Χρ.
Διαστάσεις
0,76*0,31cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο σχεδίου υπάρχουσας κατάστασης οικοδομής με πρωτότυπες υπογραφές από τον μηχανικό και τον υπεύθυνο της θεώρησης του σχεδίου 22/4/1958.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικο σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1275)Τεκμήριο 18.72 (2) Σχέδιο οικοδομής Ζωής Ιωάννου Στεργίου, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου (Ναός Ευαγγελίστριας). Κάτοψη θεμελίων..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
15/4/1958
Υπεύθυνος σχεδίασης
Γκουτζινόπουλος, Δημήτρης Χρ.
Διαστάσεις
0,69/0,36cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1276)Τεκμήριο 18.72 (3) Σχέδιο ξενοδοχείου 18 κλινών Δ' κατηγορίας της Ζωής Στεργίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Πρόοψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
8/3/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,32*0,26cm

Κλίμακα1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές έγκρισης από τον Οργανισμό Ελληνικού Τουρισμού (1/6/1963)
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1277)Τεκμήριο 18.72 (4) Σχέδιο ξενοδοχείου 18 κλινών Δ' κατηγορίας της Ζωής Στεργίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
8/3/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,33*0,25cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές από το Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 1/6/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1278)Τεκμήριο 18.72 (5) Σχέδιο ξενοδοχείου 18 κλινών Δ' κατηγορίας της Ζωής Στεργίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Κάτοψη α' ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
8/3/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,37*0,39cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές από το Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 1/6/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1279)Τεκμήριο 18.72 (6) Τοπογραφικό διάγραμμα ξενοδοχείο "Άριστον".
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
8/3/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,20*0,18cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές από το Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 1/6/1963
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1280)Τεκμήριο 18.72 (7) Σχέδιο ξενοδοχείου 18 κλινών Δ' κατηγορίας της Ζωής Στεργίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τομή Α-Α.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
8/3/1968
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,35*0,25cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές από το Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 1/6/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1281)Τεκμήριο 18.72 (8) Σχέδιο οικοδομής της Ζωής Στεργίου στο Βόλο. Κάτοψη προσθήκης ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
20/10/1964
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,35*0,28cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές από το Γραφείο Πολεοδομίας Βόλο στις 10/3/1967
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1282)Τεκμήριο 18.72 (9) Σχέδιο προσθήκης 3ου ορόφου στο ξενοδοχείο "Άριστον" Ζωής Στεργίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Πρόοψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
30/5/1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,36*0,31cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στις 15/6/1967
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1283)Τεκμήριο 12.72 (10) Σχέδιο προσθήκης 3ου ορόφου στο ξενοδοχείο "Άριστον" Ζωής Στεργίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τομή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Μάιος 1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,45*0,33cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στις 15/6/1967
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.73 Οικοδομή Δημήτρη & Μαίρης Αλπάκη. Προσθήκη 2ου & 3ου ορόφου [1966 - 1968]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, ιδιωτικά συμφωνητικά, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός
Όνομα προσώπου
Αλπάκης, Δημήτρης
Αλπάκη, Μαίρη
Διεύθυνση
Οδός Τοπάλη - Αλεξάνδρας (Βόλος)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1284)Τεκμήριο 18.73 (1) Σχέδιο οικοδομής Μαίρης Δ. Αλπάκη στο Βόλο. Κάτοψη υπογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
31/1/1966
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,50*0,38cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και έγκριση από το γραφείο Πολεοδομίας Βόλου. Υπάρχει επίσης και το πρωτότυπο σχέδιο του μηχανικού σε ριζόχαρτο.
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1285)Τεκμήριο 18.73 (2) Σχέδιο οικοδομής Δημήτρη Αλπάκη. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,36*0,33cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1286)Τεκμήριο 18.73 (3) Σχέδιο οικοδομής Δημήτρη Αλπάκη. Κάτοψη ορόφων.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,40*0,53cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1287)Τεκμήριο 18.73 (4) Σχέδιο 3ου σε εσοχή ορόφου. Κάτοψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,34*0,44cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1288)Τεκμήριο 18.73 (5) Σχέδιο προσθήκης 2ου ορόφου και 3ου σε εσοχή στην οικοδομή του Δημήτρη Αλπάκη. Πρόσοψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,50*0,51cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1289)Τεκμήριο 18.73 (6) Σχέδιο διώροφης οικοδομής ιδιοκτησίας Δημητρίου Αλπάκη (οδός Αλεξάνδρας - Τοπάλη) στο Βόλο. Όψη οδού Τοπάλη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
1965
Διαστάσεις
0,87*0,34cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1290)Τεκμήριο 18.73 (7) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομής Δημήτρη Αλπάκη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,48*0,50cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.74 Οικοδομή Αναστάσιου Αλαμάνου [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, σχέδια οπλισμού τοιχωμάτων, κατόψεων, όψεων.
Όνομα προσώπου
Αλαμάνος, Αν.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Διεύθυνση
Οδός Λόρδου Βύρωνος -- Κουταρέλια (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1291)Τεκμήριο 18.74 (1) Σχέδιο επισκευής οικίας Αναστάσιου Αλαμάνου. Κάτοψη ισογείου, α' και β΄ορόφου, πλάγια όψη, πρόοψη, τοπογραφικό.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
3/1/1956
Διαστάσεις
0,65*0,38cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1292)Τεκμήριο 18.74 (2) Σχέδιο οικοδομής Αλαμάνου. Κάτοψη β' ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
30/12/1962
Διαστάσεις
0,40*0,35cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1293)Τεκμήριο 18.74 (3) Σχέδιο προσθήκης στην οικοδομή Αναστάσιου Αλαμάνου. Όψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,32*0,23cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο ( όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1294)Τεκμήριο 18.74 (4) Τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησίας Αλαμάνου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,37*0,30cm
Κλίμακα
1:50
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.75 Οικοδομή Βικτώριας Αναγνώστου [1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, τεχνική έκθεση, στατικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, προσφορές, ιδιωτικά συμφωνητικά. 1 σχέδιο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αναγνώστου, Βικτώρια
Διεύθυνση
Οδός Φιλελλήνων - Πολυμέρη (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1295)Τεκμήριο 18.75 (1) Σχέδιο διώροφης οικίας Βικτώριας Ι. Αναγνώστου. Πρόοψη, κάτοψη ισογείου & α' ορόφου, τομή, τοπογραφικό.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
19/4/1956
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,77*0,60cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές και ημερομηνία θεώρησης από το Νομομηχανικό Μαγνησίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών στις 14/6/1956
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.76 Οικοδομή Νικόλαου Αντωνίου [1957]
Περιεχόμενο
Περιέχει μόνο σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αντωνίου, Νίκος
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού 98 (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1296)Τεκμήριο 18.76 (1) Σχέδιο διώροφου οικίας Νίκου Αντωνίου στο Βόλο. Πρόοψη, τομή, κάτοψη ισογείου και α' ορόφου, τοπογραφικό διάγραμμα..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
8/10/1956
Διαστάσεις
0,68*0,63cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο. Η κλίμακα του τοπογραφικού είναι 1:500
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.77 Ξενοδοχείο Αντωνίου & Στατήρα [1957]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση έργου, προϋπολογισμοί, λογαριασμοί, καταστάσεις πληρωμής, σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Όνομα προσώπου
Αντωνίου, Νίκος
Στατήρας, Αν.
Διεύθυνση
Οδός Ερμού -- Μακεδονομάχων (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1297)Τεκμήριο 18.77 (1) Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης οικοδομής Αντωνίου & Στατήρος. Κατόψεις ισογείου, ορόφου, ταράτσας, όψη & τοπογραφικό διάγραμμα.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
20/6/1956
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,57*0,37cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1298)Τεκμήριο 18.77 (2) Σχέδιο προσθήκης στην οικία Φωφώς Φ. Καραπατή, οδός Μακεδονομάχων 15. Κατόψεις ισογείου και α' ορόφου, πρόσοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
1949
Διαστάσεις
0,45*0,37cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπη θεώρηση από τον Νομομηχανικό Μαγνησίας στις 24/6/1949. Το όνομα του μηχανικού δεν διακρίνεται
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Καραπατή, Φωφώ
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1299)Τεκμήριο 18.57 (3) Σχέδιο διαρρύθμισης κτηρίου ιδιοκτησίας Νίκου Αντωνίου & Αν. Στατήρα σε ξενοδοχείο 14 δωματίων στο Βόλο στην οδό Ερμού - Μακεδονομάχων. Κάτοψη α' και β΄ορόφου, τομή..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
15/1/1957
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
040*0,37cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.78 Οικοδομή Γεωργίου Ανδρίτσου
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός, στατικός υπολογισμός, 1 σχέδιο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ανδρίτσος, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Γκλαβάνη (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1300)Τεκμήριο 18.78 (1) Σχέδιο οικοδομής Γεωργίου Ανδρίτσου. Κατόψεις υπογείου, ισογείου, ορόφου, όψη, τομή, τοπογραφικό..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,70*0,26cm
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς ημερομηνίες
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τεκμήριο 18.79 Οικοδομή Ευάγγελου Αγγελούση [1953]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, έκθεση, στατικός υπολογισμός, ένσημα μηχανικού και σχέδια.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αγγελούσης, Ευάγγελος
Διεύθυνση
Οδός Κοραή 108 (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1301)Τεκμήριο 18.79 (1) Σχέδιο προσθήκης στην οικοδομή του Ευάγγελου Αγγελούση στο Βόλo. Κάτοψη θεμελίων, ισογείου, ορόφου, τομή, τοπογραφικό..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Απρίλιος 1953
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,50*0,40cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπη θεώρηση από τον Νομομηχανικό Μαγνησίας στις 4/5/1953
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1302)Τεκμήριο 18.79 (2) Σχέδιο προσθήκης στην οικοδομή του Ευάγγελου Αγγελούση στο Βόλο. Κάτοψη υπάρχουσας οικοδομής & προσθήκης.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Απρίλιος 1953
Διαστάσεις
0,51*0,30cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο σχεδίου με θεώρηση από το Πολεοδομικό γραφείο Μαγνησίας στις 4/5/1953
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.80 Οικοδομή Γεωργίου Αλεβίζου [1955]
Περιεχόμενο
Δήλωση ανάθεσης εργασιών, αγορά ενσήμων, 1 σχέδιο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αλεβίζου, Γιώργος
Διεύθυνση
Οδός Γαλλίας 121 (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1303)Τεκμήριο 18.80 (1) Σχέδιο επισκευής οικίας Γιώργου Αλεβίζου. Πρόοψη, κάτοψη υπογείου & ορόφου, τομή..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
0/7/1955
Διαστάσεις
0,70*0,56cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.81 Οικοδομή Κωνσταντίνου Αποστολέρη [1957]
Περιεχόμενο
Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό, καταστάσεις μισθοδοσίας, λογαριασμοί, σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αποστολέρης, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων - Μεταμορφώσεως (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1304)Τεκμήριο 18.81 (1) Σχέδιο οικοδομής Κωνσταντίνου Αποστολέρη. Πρόοψη, κάτοψη α΄& β' ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,58*0,68cm
Σημείωση
Αντίγραφο χωρίς ημερομηνίες, κλίμακα και υπεύθυνο σχεδίασης
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1305)Τεκμήριο 18.81 (2) Σχέδιο οικοδομής Κ. Αποστολέρη. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
0,39*0,39cm
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο χωρίς ημερομηνίες και υπεύθυνο σχεδίασης
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1306)Τεκμήριο 18.81 (3) Σχέδιο οικοδομής Κ. Αποστολέρη. Κάτοψη ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Διαστάσεις
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1307)Τεκμήριο 18.81 (4) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου Κ. Αποστολέρη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
7/3/1957
Διαστάσεις
0,30*0,20cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με δυσανάγνωστο το όνομα του υπομηχανικού που υπογράφει.
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.82 Οικοδομή Αγλαίνη Χαρίκλεια [1955]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, αποδείξεις, εισπράξεις, σχέδιο κάτοψης της οικίας με ημερομηνία ελέγχου από το Νομομηχανικό Μαγνησίας 1/9/1955
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αγλαίνη, Χαρίκλεια
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου - Δεληγιώργη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.83 Οικοδομή Στυλιανού Αρχοντή [1965]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις και ένα σχέδιο οικοπέδου ιδιοκτησίας Στυλ. Αρχοντή και της αντισεισμικής ισόγειου κατοικίας με προοπτική διωρόφου στην οποία φαίνεται η πωλούμενη οριζόντια ιδιοκτησία του ορόφου με την προέκτασή της καθώς και της αυλής. Περιέχει επίσης υπόμνημα του μηχανικού το 1965.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αρχοντής, Στυλιανός
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων 121 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος Ιδιοκτησία Αδελφών Αλεξανδρίδη []
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου αδελφών Αλεξανδρίδη.
Τύπος τεκμηρίου
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.85 Οικοδομή Σπύρου Αδαμάκη [1955]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός έργου, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, λογαριασμοί, αποδείξεις και σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αδαμάκης, Σπύρος
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου - Σταθά (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1308)Τεκμήριο 18.85 (1) Σχέδιο οικίας Αδαμάκη Σπύρου. Πρόοψη, κάτοψη ισογείου, θεμελίων, στέγης, τομή, τοπογραφικό.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
6/8/1955
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,78*0,49cm
Κλίμακα
1:50
Περιεχόμενο
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές θεώρησης στις 18/8/1955 από τον Νομομηχανικό Μαγνησίας
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.86 Οικοδομή Ευφροσύνης Αθανασουρέλια [1957]
Σημεία πρόσβασης
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αμοιβές, πίνακες τιμών, σχέδιο προσθήκης δωματίου σε ισόγεια οικοδομή (κάτοψη, τομή, οπλισμοί)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αθανασουρέλια, Ευφροσύνη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.87 Οικοδομή Ελπίδας Αλεξίου [1959]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, αποδείξεις, προμετρήσεις, σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αλεξίου, Ελπίδα
Διεύθυνση
Οδός Νικοτσάρα - Ρήγα Φεραίου (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1309)Τεκμήριο 18.87 Ανακατασκευή διωρόφου οικοδομής Ελπίδας Αλεξίου. Κάτοψη ισογείου, ορόφου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
27/9/1959
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,30*0,20cm
Σημείωση
Πρωτότυπο με θεώρηση από τον Νομομηχανικό Μαγνησίας 6/10/1959
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1310)Τεκμήριο 18.87 (2) Τοπογραφικό διάγραμμα οικίας Ελπίδας Αλεξίου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
27/9/1959
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,30*0,20cm
Σημείωση
Αντίγραφο
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.88 Οικοδομή Παρασκευής Αριστείδου [26/6/1959]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο προσθήκης κουζίνας σε οικία στην Αμπελοκήπων 12
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αριστείδου, Παρασκευή
Διεύθυνση
Οδός Αμπελοκήπων 12 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.89 Οικοδομή Μάχης Αγγελέτου (Γλώσσα Σκοπέλου) [1959]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, αποδείξεις πληρωμής μηχανικού και ένα σχέδιο για την κατασκευή εξώστου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Γλώσσα (Σκόπελος) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αγγελέτου, Μάχη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.90 Ιδιοκτησία Αναστάσιου Κ. Αναστασόπουλου στα Χάνια Πηλίου [1958]
Περιεχόμενο
2 τοπογραφικά σχέδια του ίδιου οικοπέδου στα Χάνια Πηλίου, το ένα με την περιγραφή ως ιδιοκτησία των κληρονόμων Ιωάννου Δημ. Ζερμπίνου (9/6/1958) και το άλλο ως ιδιοκτησία του Αναστ. Αναστασόπουλου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Χάνια (Μαγνησία) -- Χάρτες, τοπογραφικοί
Όνομα προσώπου
Ζερμπίνης, Ιωάννης Δημ.
Αναστασόπουλος, Αναστάσιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.91 Αποθήκες Άγγελου Αδαμόπουλου Α.Ε. [1953 - 1967]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, λογαριασμοί, σχετική αλληλογραφία για την ανέγερση εργοστασίου βάμβακος στο Βόλο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανικά κτήρια
Όνομα προσώπου
Αδαμόπουλος, Άγγελος
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου - Γλάδστωνος - Μαγνήτων - Καποδιστρίου (Βόλος)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Βιομηχανία Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1311)Τεκμήριο 18.91 (1) Σχέδια νέων κτηριακών εγκαταστάσεων βιομηχανίας βάμβακος " Άγγελος Βιομηχανία Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.Α.Ε. Κάτοψη ισογείου, τομή κατά πλάτος Α-Β, τοπογραφικό..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
20/6/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Γιώργος Ν. (1938- )
Διαστάσεις
1,00*0,49cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Μαγνησίας του Υπουργείο Δημοσίων Εργων στις 11/11/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Γιώργος Ν. (1938- )
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1312)Τεκμήριο 18.91 (2) Σχέδια νέων κτηριακών εγκαταστάσεων βιομηχανίας βάμβακος "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε.. Κάτοψη ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
20/6/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Γιώργος Ν. (1938- )
Διαστάσεις
0,45*0,60cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων στις 12/11/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχτιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Γιώργος Ν. (1938- )
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1313)Τεκμήριο 18.91 (3) Σχέδιο εργοστασίου βάμβακος "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Όψεις επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Καποδιστρίου..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
20/6/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Γιώργος Ν. (1938- )
Διαστάσεις
0,24*0,95cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων στις 12/11/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Μαρκογιαννόπουλος, Γιώργος Ν. (1938- )
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1314)Τεκμήριο 18.91 (4) Σχέδιο αντισεισμικής ανακατασκευής τμήματος εργοστασίου βιομηχανίας βάμβακος "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Κάτοψη υπάρχοντος εργοστασίου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
23/12/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,42*0,60cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων στις 13/2/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1315)Τεκμήριο 18.91 (5) Σχέδιο αντισεισμικής ανακατασκευής τμήματος εργοστασίου βιομηχανίας βάμβακος "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Κάτοψη θεμελίων, πρόοψη, τομή, τοπογραφικό.
Χρονολογία σύνταξης της μελέτης
23/12/1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,74*0,51cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων στις 13/2/1963
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1316)Τεκμήριο 18.91 (6) Σχέδιο ανακατασκευής και επεκτάσεως τμήματος εργοστασίου "Αγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Τομή Α-Α.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Ιανουάριος 1963
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,58*0,31cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο σε ριζόχαρτο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1317)Τεκμήριο 18.91 (7) Σχέδιο ανακατασκευής κτηρίων αποθηκών βιομηχανίας βάμβακος " Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Κατόψεις ισογείου, ορόφου & θεμελίων, όψη επί της οδού Μαγνήτων..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
25/11/1964
Διαστάσεις
1,00*0,44cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Πρωτότυπο σχέδιο σε ριζόχαρτο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1318)Τεκμήριο 18.91 (8) Σχέδιο ανέγερσης αποθηκών βάμβακος "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Κάτοψη ισογείου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
3/4/1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
1,08*0,42cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές έγκρισης από το γραφείο Πολεοδομίας Βόλου στις 4/5/1967
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1319)Τεκμήριο 18.91 (9) Σχέδιο ανέγερσης αποθηκών βάμβακος βιομηχανίας "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Κάτοψη ορόφου.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
10/6/1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
1,08*0,42cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές έγκρισης από το γραφείο Πολεοδομίας Βόλου στις 4/7/1967
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1320)Τεκμήριο 18.91 (10) Σχέδιο ανέγερσης αποθηκών βάμβακος βιομηχανίας "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Όψη επί της οδού Μαγνήτων.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
10/6/1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,58*0,24cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές έγκρισης από το γραφείο Πολεοδομίας Βόλου στις 4/5/1968
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1321)Τεκμήριο 18.91 (11) Σχέδιο ανέγερσης αποθηκών βάμβακος βιομηχανίας "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε. Τομή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
3/4/1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,44*0,36cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές έγκρισης από το γραφείο Πολεοδομίας Βόλου στις 4/5/1968
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1322)Τεκμήριο 18.91 (12) Τοπογραφικό διάγραμμα ανέγερσης αποθηκών βιομηχανίας βάμβακος "Άγγελος Αδαμόπουλος" Α.Ε..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
10/6/1967
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,41*0,27cm
Κλίμακα
1:500
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες υπογραφές έγκρισης από το γραφείο Πολεοδομίας Βόλου στις 4/7/1967
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1323)Τεκμήριο 17.91 (13) Σχέδιο κάτοψης μηχανολογικού εξοπλισμού [ισογείου] βιομηχανίας βάμβακος "Βιομηχανία Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.& Χατζηνικολάου"..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Αύγουστος 1953
Υπεύθυνος σχεδίασης
Λιάπης, Απόστολος
Διαστάσεις
0,80*0,65cm
Σημείωση
Αντίγραφο με ημερομηνία ελέγχου 31/3/1954 από το Πολεοδομικό Γραφείο και αναλυτικό υπόμνημα των μηχανημάτων του εργοστασίου
Σημεία πρόσβασης
Μηχανολογικά εργαστήρια -- Σχέδια
Βιομηχανία Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος
Λιάπης, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.92 Επισκευή ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας Άγγελου Αδαμόπουλου [1970 - 1972]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμοί, προμετρήσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Καταστήματα
Όνομα προσώπου
Αδαμόπουλος, Άγγελος
Διεύθυνση
Όδος Δημητριάδος - Μπόρελ (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1324)Τεκμήριο 18.92 (1) Σχέδιο διαρρύθμισης καταστημάτων και κατασκευής εσωτερικού εξώστου ιδιοκτησίας "Τεχνικά Ο.Ε. & Α. Αδαμόπουλου".
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
27/5/1970
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,59*0,35cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1325)Τεκμήριο 18.92 (2) Σχέδιο διαρρύθμισης καταστημάτων και εσωτερικού εξώστου ιδιοκτησίας "Τεχνικά Ο.Ε. & Άγγελου Αδαμόπουλου". Πρόοψη επί της οδού Μπόρελ.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
27/5/1970
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,52*0,34cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1326)Τεκμήριο 18.92 (3) Τοπογραφικό διάγραμμα αντισεισμικής επισκευής ισογείου οικοδομή Άγγελου Αδαμόπουλου & Τεχνικά Ο.Ε..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
27/5/1970
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,29*0,30cm
Κλίμακα
1:200
Σημείωση
Αντίγραφο
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.93 Επισκευή ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας Αμαλίας Αδαμοπούλου [1968]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής για τις επισκευές, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμοί, προσφορές, προμετρήσεις, λογαριασμοί, σχέδια.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Καταστήματα
Όνομα προσώπου
Αδαμοπούλου, Αμαλία
Διεύθυνση
Οδός Ιάσονος - Ηπείρου (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1327)Τεκμήριο 18.93 (1) Σχέδιο επισκευής ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας Αμαλίας Αδαμοπούλου. Κάτοψη.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,52*0,45cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες εγκρίσεις από το Γραφείο Πολεοδομίας στις 18/6/1968
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1328)Τεκμήριο 18.93 (2) Τοπογραφικό διάγραμμα ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας Αμαλίας Αδαμοπούλου. .
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
Ιούνιος 1968
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,39*0,32cm
Κλίμακα
1:200
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπες εγκρίσεις από το Γραφείο Πολεοδομίας στις 18/6/1968
Σημεία πρόσβασης
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.94 Προσθήκη στην οικία Γραμμένου Αδαμαντιάδου [1953]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός, άδεια οικοδομής, προϋπολογισμός, δήλωση ανάθεσης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αδαμαντιάδης, Γραμμένος
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού - Σοφοκλέους (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.95 Ανέγερση οικίας Αγγελικής Αλεξίου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Μελέτη ανέγερσης, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, δηλώσεις ανάθεσης και επίβλεψης, ένα σχέδιο.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος - Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αλεξίου, Αγγελική
Διεύθυνση
Οδός Ογλ 67 (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1329)Τεκμήριο 18.95 (1) Σχέδιο οικίας Αγγελικής Αλεξίου. Κάτοψη, πρόοψη, τομή, τοπογραφικό σχέδιο..
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
5/7/1955
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,75*0,56cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (τομές)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.96 Οικόπεδο Αναστασιάδου [1940]
Περιγραφή
Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη
Τύπος τεκμηρίου
Τοπογραφικό σχέδιο -- Θεσσαλονίκη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.97 Οικοδομή Νίκου Αξελού [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Άδεια ανέγερση διωρόφης οικοδομής, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, λογαριασμοί, σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κτήρια
Όνομα προσώπου
Αξελός, Νίκος
Διεύθυνση
Οδός Βόλου - Λαρίσης - Λαχανά (Βόλος)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1330)Τεκμήριο 18.97 (1) Σχέδιο οικοδομής Ν. Αξελού. Όψη μεσημβρινή.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,45*0,35cm
Κλίμακα
1:50
Σημείωση
Αντίγραφο με πρωτότυπη ημερομηνία θεώρησης στις 23/6/1957
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)
Link to digital object (http://81.186.130.245:27000/Volos/cntmng?id=1331)Τεκμήριο 18.97 (2) Σχέδιο προσθήκης ορόφου στην οικοδομή Ν. Αξελού. Πρόοψη, τομή, κάτοψη, τοπογραφικό.
Χρονολογία σύνταξης μελέτης
χ.χ.
Υπεύθυνος σχεδίασης
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος Γ. (1902-1981)
Διαστάσεις
0,27*0,42cm
Κλίμακα
1:100
Σημείωση
Αντίγραφο
Σημεία πρόσβασης
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κατόψεις)
Αρχιτεκτονικό σχέδιο (όψεις)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.98 Οικοδομή Αθηνάς Ευαγ. Αποστολοπούλου [1965]
Περιεχόμενο
Ένα σχέδιο οπλισμού πλάκας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Τσαγκαράδα (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αποστολοπούλου, Αθηνά Ε.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.99 Επισκευή οικοδομής Αικατερίνης Βακάτου [1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, τεχνική έκθεση, επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, λογαριασμοί και ένα σχέδιο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βακάτου, Κατερίνα
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων 29 (Βόλος)
Τύπος τεκμηρίου
Τοπογραφικό σχέδιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.100 Οικοδομή Βακάτου Ανδρέα [1974]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, αποδείξεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βακάτος, Ανδρέας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.101 Ανέγερση οικίας Βαμβουράκη Βασιλικής [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός, δήλωση αναθέσεως, δήλωση επιβλέψεως, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, αποδείξεις. 1 σχέδιο (τοπογραφικό, κατόψεις α' και β΄ορόφου, στέγης, πρόσοψη, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βαμβουράκη, Βασιλική
Διεύθυνση
Οδός Αφεντούλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.102 Καταστήματα Βαρθάνια. [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Περιέχει 2 σχέδια, κατόψεις ισογείου, α', β' ορόφου και μεσοπατώματος.
Όνομα προσώπου
Βαρθάνιας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.103 Οικία Βαρούτσικου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί επισκευής οικοδομής, επιμετρήσεις, αποδείξεις, προσφορές.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βαρούτσικος
Διεύθυνση
Οδός Σπυρίδη 57 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.104 Επέκταση ισόγειας οικοδομής Βαταμίδη Ελένης [1967]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση οικοδομής.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Λεχώνια (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βαταμίδη, Ελένη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.105 Οικοδομή Βατσελά Ιωάννη [1956 - 1966]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, στατική μελέτη, τεχνικές μελέτες, λογαριασμοί. 6 σχέδια (ενική διάταξη, κάτοψη, πρόοψη, τομή, κάτοψη θεμελίων, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βατσελάς, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου - Ερμού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.106 Οικοδομή αδελφών Βεργόπουλου [1955 - 1959]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, αιτήσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, ασφαλιστήριο. 2 σχέδια (κατόψεις α΄& β' ορόφου, τομή, πρόοψη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μούρεσι (Μαγνησίας) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βεργόπουλος, Αφοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.107 Οικοδομή Βέργου Δημήτρη [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Μελέτη ανεγέρσης οικοδομής, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό, αντισεισμικός υπολογισμός, άδεια οικοδομής.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βέργος, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρου 42 - Μαγνήτων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.108 Οικία Ζ. Βερντώ []
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδείξεις, λογαριασμοί, αλληλογραφία.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μούρεσι (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βερντώ, Ζ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.109 Οικοδομή Βλάτσιου Ανδρέα [1937 - 1938]
Περιεχόμενο
Μελέτη ανέγερσης οικοδομής, άδεια οικοδομής, επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, προσφορές , συμφωνίες εργολάβων. 10 σχέδια (κατόψεις, τομές, προόψεις, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βλάτσιος, Ανδρέας
Διεύθυνση
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.110 Αντισεισμική επισκευή οικίας Βλάτσιου Μαρίας και Γεωργούδη Γεώργιου [1957 - 1964]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, λογαριασμοί, αντισεισμική μελέτη, προμετρήσεις, προϋπολογισμός, αποδείξεις. 4 σχέδια (ενίσχυση ισογείου και ορόφου οικοδομής, τομές και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βλάτσιου, Μαρία
Γεωργούδης, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.111 Οικοδομή Βορόπουλου Δημήτριου [1956]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, προϋπολογισμοί, άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση. 2 σχέδια (κατόψεις ισογείου, ορόφου, τομές, όψεις, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βορόπουλος
Διεύθυνση
Οδός Άνθιμου Γαζή 28 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.112 Οικόπεδα Βασίλειου & Δήμητρας Βούλγαρη [1965]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Αγία Παρασκευή Βόλου -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Βούλγαρης, Βασίλης
Βούλγαρη, Δήμητρα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.113 Ανέγερση διώροφης οικίας Γαλανάκη Φιλίτσας [1955]
Περιεχόμενο
Έκθεση, προϋπολογισμός, αναθέσεις, στατικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γαλανάκη, Φιλίτσα
Διεύθυνση
Οδός Μαυροκορδάτου 37 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.114 Ανέγερση ισόγειων καταστημάτων Γαλανού Δημήτρη [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Άδιεα οικοδομής, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, στατικός υπολογισμός, προσφορές, 2 σχέδια (κάτοψη, τομή, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γαλανός, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Χατζηαργύρη - Γαλλίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.115 Ανέγερση οικίας Ματούλας Γουνελάκη [1955]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός, αποδείξεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος (Μανγησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γουνελάκη, Ματούλα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.116 Προσθήκη δωματίου και λουτρού στην οικοδομή του Νίκου Γαλανού [1972]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, άδεια οικοδομής, στατικός & αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμός. 3 σχέδια (κάτοψη, όψη προσθήκης, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γαλανός, Νίκος
Διεύθυνση
Οδός Σπυρίδη 185 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.117 Οικία Γεωργαλούση Σοφίας [1958]
Περιεχόμενο
Αποδείξεις. 3 σχέδια αγροτικού τύπου οικίας του νομομηχανικού Μαγνησίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (τοπογραφικό διάγραμμα, όψη, κάτοψη, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γεωργαλούση, Σοφία
Διεύθυνση
Οδός Μεταμορφώσεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.118 Προσθήκη ορόφου σε οικοδομή της Γεώργιεβιτς Ελένης [1968]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γεωργίεβιτς, Ελένη
Διεύθυνση
Οδός Καραολή 8 - Κύπρου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.119 Ανέγερση ισόγειας οικίας και προσθήκη βοηθητικού χώρου Ελένης Γεωργούλη [1959 - 1969]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, λογαριασμός, αντισεισμικός υπολογισμός, αναθέσεις, αναλήψεις μελετών, τεχνική έκθεση. 3 σχέδια (τοπογραφικό, κάτοψη, πρόοψη οικοδομής και προσθήκης, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γεωργούλη, Ελένη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.120 Ανέγερση ισογείου οικοδομής Δημήτριου Γιαμαρέλλου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογσμός, λογαριασμοί, άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, προύπολογισμός. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη υπάρχουσας οικοδομής, θεμελίων, και ορόφου, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γιαμαρέλλος, Δημήτριος
Διεύθυνση
Οδός Δον Δαλεζίου 27 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.121 Ανέγερση ισόγειας οικίας, προσθήκη δωματίου της Ελένης Γιαννιτσάκη [1956 - 1964]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, γραμμάτια είσπραξης, αποδείξεις, 3 σχέδια (όψη, κάτοψη, τομή ισογείου και προσθήκης, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γιαννιτσάκη, Ελένη
Διεύθυνση
Οδός Σπυρίδη - Μαιάνδρου (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.122 Ανέγερση ισόγειας οικίας Γιαννούση Αθανάσιου [1955]
Περιεχόμενο
1 τοπογραφικό διάγραμμα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γιαννούσης, Αθανάσιος
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου - Καραϊσκάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.123 Προσθήκη μαγειρίου και λουτρού στην οικοδομή του Απόστολου Γκαζούνη [1973]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, 3 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη προσθήκης, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άλλη Μεριά (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γκαζούνης, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.124 Ανέγερση οικοδομής Αλκιβιάδη Γκέσκου [1958]
Περιεχόμενο
2 προσχέδια κατόψεων ισογείου και ορόφου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γκέσκος, Αλκιβιάδης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.125 Οικία Ελένης Γκλαβάνη [1955]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γκλαβάνη, Ελένη
Διεύθυνση
Οδός Αργοναυτών - Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.126 Ανέγερση ισόγειου οικίας Γκρέκου Ελένης [1957]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, πρόχειρα σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γκρέκου, Ελένη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.127 Προσθήκη πτηνοτροφείου σε οικοδομή της Γκαβαρδίνα Ιωάννας [1969 - 1973]
Περιεχόμενο
Πωλητήριο χέρσου αγρού. Αίτηση ανέγερσης προσθήκης πτηνοτροφείου, προμετρήσεις, προϋπολογισμός, αίτηση χορήγησης δανείου. Αντισεισμικός υπολογισμός. 5 σχέδια (προόψεις, κατόψεις, τομές, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άλλη Μεριά (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γκαβαρδίνα, Ιωάννα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.127 Ανέγερση ισόγειας οικίας και βοηθητικού χώρου της Πηνελόπης Γαρυφάλλου [1963 - 1969]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αποδείξεις, πρόχειροι υπολογισμοί, πρόχειρα σχέδια, καταστάσεις μισθοδοσίας, γραμμάτεια, βιβλιάρια Ι.Κ.Α. 2 σχέδια (κάτοψη, τομή, όψεις ισογείου και προσθήκης, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Διεύθυνση
Οδός Αϊδινίου (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.129 Σχέδια οικοδομής κληρονόμων Γεωργαντζόπουλου Αθανάσιου [1936 - 1937]
Περιεχόμενο
Σχέδια, στατικός υπολογισμός, πρωτόκολλο κατεδαφίσεως αυθαιρέτου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Αλμυρός ( Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γεωργαντζόπουλος, Αθανάσιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.130 Προσθήκη ορόφου στην οικοδομή του Γιάκα Στέργιου [1967 - 1971]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνη δήλωση, στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, ογκομετρικός υπολογισμός, αποδείξεις. 4 σχέδια (πρόσοψη, κάτοψη, τομή, όψεις, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Γιάκας, Στέργιος
Διεύθυνση
Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.131 Αντισεισμική επισκευή οικίας της Δομαζινάκη Φιλίτσας [1955]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, δηλώση αναθέσεως, δήλωση επιβλέψεως, λογαριασμός, αποδείξεις. 1 σχέδιο (κάτοψη ισογείου, ορόφου, όψεις)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δομαζινάκη, Φιλίτσα
Διεύθυνση
Οδός Ογλ 73 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.132 Ανέγερση διώροφου οικοδομής Δανού Γεώργιου [1956 - 1972]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, προσφορές, στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός, προϋπολογισμός, ιδιωτικά συμφωνητικά, προμετρήσεις, μελέτες, σχέδια χωρίς ημερομηνίες και υπογραφές. 3 σχέδια (κάτοψεις υπογείου, α' β' ορόφου, τομή, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δανός, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Γκλαβάνη 68 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.133 Ανέγερση ισογείων καταστημάτων Αδελφών Γεωργίου - Χρήστου Δανού [1950 - 1955]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, στατικός υπολογισμός, λογαριασμοί, προσφορές. 4 σχέδια (κάτοψη, όψεις τοπογραφικό διάγραμμα
Όνομα προσώπου
Δανός, Γεώργιος
Δανός, Χρήστος
Διεύθυνση
Οδός Ερμού - Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.134 Οικία Χρήστου Δανού [1962 - 1964]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δανός, Χρήστος
Διεύθυνση
Οδός Πολυμέρη - Γαντζοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.135 Τουριστικοί ξενώνες Αλέξανδρου Δάμτσα στις Αλυκές. [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα, συμβόλαιο πώλησης ακινήτου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Αλυκές Βόλου -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δάμτσας, Αλέξανδρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.136 Οικοδομή Αφών Δάμτσα [1937 - 1959]
Περιεχόμενο
Επισκευή οικοδομής Δημήτρη & Κωνσταντίνου Δάμτσα. Λογαριασμοί για μικροεργασίες και αμοιβές εργατών το 1937. Πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου το 1956 και τεχνικές εκθέσεις, προϋπολογισμοί, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, 1 σχέδιο κάτοψης της οικίας του 1924. 4 σχέδια 1956-1959 (πρόοψη, κάτοψη, τομές υπογείου και ορόφου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δάμτσας, Κωνσταντίνος
Δάμτσας, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Πολυμέρη - Βλαχάβα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.137 Οικοδομή Μαρίας Ι. Δεληγιάννη [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική επισκευή οικίας από τους σεισμούς. Προϋπολογισμοί εργασιών, λογαριαμοί, ιδιωτικό συμφωνητικό με εργολάβο, αποδείξεις.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δεληγιάννη, Μαρία Ι.
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή - Σαρακηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.138 Οικόπεδο ιδιοκτησίας Μαρίας Ι. Δεληγιάννη [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Πρόχειρο τοπογραφικό διάγραμμα (2) οικοπέδου και πρόχειρων κτισμάτων ιδιοκτησίας, έκθεση περιγραφής των κτισμάτων του οικοπέδου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δεληγιάννη, Μαρία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.139 Σχέδια οικοδομής και καταστήματος Δημήτρη Δεληγιάννη στη Σκιάθο [1953 - 1957]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία. 3 σχέδια (τοπογραφικό, κάτοψεις)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δεληγιάννης, Δημήτρης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.140 Πρατήριο υγρών καυσίμων και πλυντήριο Δελημουχτάρη Γιώργου, Καύκου Σπυρίδωνα, Δανιήλ Θεόφιλου [1967]
Περιεχόμενο
Σχέδιο πρατηρίου
Όνομα προσώπου
Δελημουχτάρης Γιώργος
Καύκος, Σπυρίδωνας
Δανιήλ, Θεόφιλος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.141 Ισόγεια οικοδομή Δεμεσιώτη Αλεξ. Θεόδωρου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Σχέδιο τοπογραφικό-κάτοψη-τομή ισόγειας οικοδομής (Αμπελοκήπων - Όθωνος)
Όνομα προσώπου
Δεμεσιώτης, Θεόδωρος Αλ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.142 Επισκευή οικίας Ευαγγελίας Δεττοράκη [1955]
Περιεχόμενο
Δήλωση επίβλεψης και αναθέσης εργασιών επισκευής της οικίας, αίτηση αγοράς ενσήμων, αποδείξεις, 1 σχέδιο (κάτοψη, όψεις, τομές, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δεττοράκη, Ευαγγελία
Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Σπυρίδη 89 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.143 Επισκευή οικοδομής Ιωάννη Δέτσικα [1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός εργασιών, ιδιωτικό συμφωνητικό, γράμματιο, αντισεισμικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (τοπογραφικό, κάτοψη, όψη, τομή ισογείου, ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δέτσικας, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου - Καποδιστρίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.144 Πολυκατοικία ιδιοκτησίας Δημητρακόπουλου Αντώνη [1962 - 1968]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, τεχνική έκθεση, ιδιωτικά συμφωνητικά, συγγραφή υποχρεώσεων, προσφορές. 6 σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές όλων των ορόφων, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δημητρακόπουλος, Αντώνης
Διεύθυνση
Οδός Σωκράτους - Κωνσταντίου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.145 Επισκευή οικίας Δημόπουλου Αντώνη [1955]
Περιεχόμενο
Πρόχειρη μελέτη επισκευής της οικίας
Όνομα προσώπου
Δημόπουλος, Αντώνης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.146 Επισκευή οικίας Δήμου Γεώργιου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Δηλώσεις επίβλεψης, ανάθεσης, προϋπολογισμός, αποδείξεις. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη υπογείου ορόφου, τομές)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Δήμου, Γεώργιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.147 Ανέγερση βοηθητικού χώρου στην υπάρχουσα οικοδομή Σοφίας Διβάνη [1949 - 1958]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα αγροκτήματος Ιωάννου Καζίλα μετέπειτα Σοφίας Διβάνη. Τεχνική έκθεση, αποδείξεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Κηφισιά ( Αθήνα) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Διβάνη, Σοφία
Καζίλας, Ιωάννης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.148 Πολυκατοικία ιδιοκτησίας Εμμανουήλ, Κουτνατζή, Παπαντωνάκου [1956 - 1964]
Περιεχόμενο
Πρόχειρα δικαστικά έγρραφα, χειρόγραφο ιστορικό διανομής αποθηκών διαμερισμάτων. 8 σχέδια (κατόψεις υμιυπογείου, α', β' ορόφου και βοηθητικών χώρων, σχέδιο διανομής οικοπέδου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Διεύθυνση
Οδός Ερμού - Μαυροκορδάτου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.149 Διαρρύθμιση καταστήματος Αφών Ευαγγελινού [1961]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός δαπάνης διαρρύθμισης καταστήματος. 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή)
Όνομα προσώπου
Ευαγγελινός, Αφοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.150 Οικοδομή Ιωάννη & Κερασίας Ζαβαλιάγκου [1955]
Περιεχόμενο
Συμφωνητικό για την οικοδόμιση της οικίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζαβαλιάγκος, Ιωάννης
Ζαβαλιάγκου, Κερασία
Διεύθυνση
Οδός Γαμβέτα - Αχιλλοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.151 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής του Ζαμπέτογλου Αλέξανδρου [1973]
Περιεχόμενο
Άδεια ανέγερσης οικοδομής (με πρόβλεψη ορόφου), τεχνική έκθεση, στατικός υπολογισμός, αποδείξεις κα. 3 σχέδια (τοπογραφικό, κάτοψη, πρόσοψη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κάτω Γατζέα (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζαμπέτογλου, Αλέξανδρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.152 Προσθήκη ισογείων καταστημάτων του Ζαρζάμπαν Φίλιππα []
Περιεχόμενο
Τεχνική περιγραφή έργου, λογαριαμοί, προϋπολογισμός, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών και ξυλοτύπων. 2 σχέδια (κάτοψη, τομή, όψη ισογείου και στοάς)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζαρζάμπαν, Φίλιππας
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού 64 - Λώρη 23 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.153 Ανέγερση διώροφης οικίας Ζαρλή Ειρήνης & Καραθάνου Αθανάσιου [1955 - 1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση οικίας, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, τιμολόγια, συμφωνητικά. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη, τομή ισογείου και ορόφου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζαρλή, Ειρήνη
Καραθάνος, Αθανάσιος
Διεύθυνση
Οδός Σκενδεράνη - Αλεξάνδρας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.154 Προσθήκη ορόφου και πλυντηρίου σε οικοδομή του Ζαρμπούνης Απόστολου [1973]
Περιεχόμενο
Άδειες και τεχνική έκθεση προσθήκης πλυντηρίου, ορόφου και ανέγερση βοηθητικού χώρου, προμετρήσεις, αντισεισμικός & στατικός υπολογισμός οικοδομής. 5 σχέδια (κάτοψη, όψη, τομή ορόφου και προσθήκης, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μανγησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζαρμπούνης, Απόστολος
Διεύθυνση
Οδός Τραπεζούντος 21 ( Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.155 Οικόπεδο Αδελφών Ζαφρακόπουλου [1929]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζαφρακόπουλοι, Αφοί
Διεύθυνση
Οδός Μεταμορφώσεως - Σαρακηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.156 Οικοδομή Ζέρβα Ανδρέα & Κάρδα Αθηνάς [1966]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός ισογείου οικοδομής (οδός Κουταρέλια-Βόλος). 4 σχέδια (κάτοψη, υπογείου ισογείου, πρόοψη, τομή ισογείου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζέρβας, Ανδρέας
Κάρδα, Αθηνά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.157 Προσθήκη ορόφου σε οικοδομή του Ζήση Κωνσταντίνου [1956]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο πρόσοψη, κάτοψη, τομή, τοπογραφικό υπάρχουσας οικοδομής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζήσης, Κωνσταντίνος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.158 Ισόγεια οικία Ζούννου Θωμά [1962]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, σχέδια, υπόμνημα νομαρχ/κου γραφείου Μαγνησίας, δήλωση αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης, ογκομετρικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή θεμελίων, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζούννος, Θωμάς
Διεύθυνση
Οδός Δαβάκη 11α (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.159 Ισόγεια οικία Ζουπανιώτου Γαρυφαλλιάς [1964 - 1965]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, σχέδιο, ογκομετρικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή θεμελίων, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ζουπανιώτη Γαρυφαλλιά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.160 Αντισεισμική επισκευή οικοδομής Θεοδοσιάδου Ειρήνης [1955 - 1958]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, δήλωση αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης, αίτηση, επιμέτρηση, λογαριασμός, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, 1 σχέδιο (κάτοψη α', β' ορόφου, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Θεοδοσιάδου, Ειρήνη
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Γκλαβάνη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.161 Οικοδομή Θεοδώρου Λεωνίδα [1962 - 1968]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, στατικός υπολογισμός,τεχνική έκθεση, λογαριασμοί, προσφορές, ιδιωτικό συμφωνητικό, δήλωση ηλεκτρολόγων, αλληλογραφία, αντισεισμικός υπολογισμός. 3 σχέδια (κατόψεις ισογείου, ορόφων, τομή, όψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Θεοδώρος, Λεωνίδας
Διεύθυνση
Οδός Ερμού - Κουμουνδούρου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.162 Οικοδομή Ιατρίδου Αικατερίνης [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Αίτηση για χορήγηση άδειας προς το πολεοδομικό γραφείο, δήλωση αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ιατρίδου, Αικατερίνη
Διεύθυνση
Οδός Διαδόχου Κων/νου 22 (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.163 Οικοδομή Ιωάννου Αργύριου [1965 - 1967]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση ανέγερσης ισόγειων καταστημάτων και προσθήκη ορόφων, στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, προσφορές, ιδιωτικό συμφωνητικό, λογαριασμοί. 5 σχέδια (κατόψεις ορόφων, τομές, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ιωάννου, Αργύριος
Διεύθυνση
Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου - Δημάρχου Γεωργιάδου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.164 Οικοδομή Ιωάννου Αργυρίου στη Σκιάθο [1953]
Περιεχόμενο
Επιστολή Πολεοδομικού Γραφείου Μαγνησίας προς το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, 3 σχέδια (κατόψο, τομή ισογείου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ιωάννου, Αργύριος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.165 Διώροφη οικοδομή Ιωάννου Αριστέας [1959 - 1962]
Περιεχόμενο
Προυπολογισμοί, επιμετρήσεις, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, προμετρήσεις, προσφορές, ιδωτικό συμφωνητικό, αλληλογραφία, λογαριασμοί. 1 σχέδιο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ιωάννου, Αριστέα
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.166 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής Κλεοπάτρας Καβούρα [1955]
Περιεχόμενο
Μελέτη ανεγέρσης, αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμός.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καβούρα, Κλεοπάτρα
Διεύθυνση
Οδός Λόρδου Βύρωνος 82 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.167 Οικοδομή Περσεφόνης Καϊπατζή [1933 - 1934]
Περιεχόμενο
Ιδιωτικά συμφωνητικά
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καϊπάτζή, Περσεφόνη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.168 Προσθήκη ορόφου σε οικοδομή του Νίκου Καλούση [1968]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, άδεια οικοδομής για προσθήκη ορόφου. 5 σχέδια ( κάτοψη ισογείου και ορόφου, πρόοψη, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καλούσης, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Γκλαβάνη - Ερμού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.169 Προσθήκη ορόφου στην οικοδομή του Ιωάννη Καλτσογιάννη [1967 - 1969]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, άδεια οικοδομής, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, αποδείξεις. 4 σχέδια (κατόψεις, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καλτογιάννης, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Γαμβέτα 28 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.170 Ανέγερση και προσθήκη ορόφου στην οικοδομή του Ιωάννη Ι. Κανελλόπουλου στις Μηλιές Βόλου [1957 - 1969]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, λογαριασμοί, συμφωνητικά
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Μηλιές (Μαγνησίας) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κανελλόπουλος, Ιωάννης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.172 Ανέγερση μονόροφης οικίας με πρόβλεψη ορόφου Καντά Ευστάθιου [1955]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός, λογαριασμοί. 1 σχέδιο (πρόοψη κάτοψη τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καντάς, Ευστάθιος
Διεύθυνση
Οδός Ροζού 133 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.172 Ισόγεια οικοδομή με πρόβλεψη ορόφου Ελευθερίας Καπάτου [1964]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός, στατικός υπολογισμός, τεχνική έκθεση, 1 σχέδιο ((πρόοψη κάτοψη τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καπάτου, Ελευθερία
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρου 58 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.173 ΑΝέγερση εργοστασίου παρκετοβιομηχανίας Γ Καπότση και Υιοί. [1958 - 1968]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προμετρήσεις, λογαριασμοί, περιγραφή μηχανημάτων. 7 σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Εργοστάσια
Όνομα προσώπου
Καπότσης Γεώργιος & Υιοί
Διεύθυνση
Οδός Αθηνών (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.174 Επισκευή εμιτριώροφης οικίας Καπουρνιώτη Δημήτρη [1947 - 1972]
Περιεχόμενο
Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, προσφορές, συμφωνητικά, εφετείο Λαρίσας, υπόμνημα. 8 σχέδια (πρόοψη τομή α', β' ορόφου, κάτοψη ισογείου, ορόφου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καπουρνιώτης, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Τρικούπη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.175 Αντισεισμική επισκευή οικοδομής Καπουρνιώτη Ευστάθιου [1957]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, εξώδικο, αντισεισμική επισκευή. 3 σχέδια (κατόψεις ισογείου, α' και β΄ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καπουρνιώτης, Ευστάθιος
Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Σπυρίδη 57 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.176 Οικοδομή Νικόλαου Μαρκογιαννόπουλου και Ευστάθιου Καπουρνιώτη [1969 - 1972]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, λογαρισμοί, συμφωνητικά
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καπουρνιώτης, Ευστάθιος
Μαρκογιαννόπουλος, Νίκος
Διεύθυνση
Οδός Ιάσονος - Λώρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.177 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Ιωάννη Καραγιάννη [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, συμφωνητικά, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, έκθεση, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη α' και β' ορόφου, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καραγιάννης, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων 121 - Κουμουνδούρου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.178 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Κωνσταντίνου Καραγιώργου [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, άδεια οικοδομής, προϋπολογισμός, τεχνική έκθεση.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καραγιώργος, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Μαυροκορδάτου 19 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.179 Αντισεισμική επισκευή οικοδομής Ευτυχίας Καραμπατζάκη [1956]
Περιεχόμενο
Αποδοχή ανάκλησης δωρεάς, αίτηση, αποδείξεις, αντισεισμική μελέτη.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καραμπατζάκη, Ευτυχία
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη 68 - Αλεξάνδρας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.180 Οικοδομή Καραμπερόπουλου Σ. [1937]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο (κάτοψη, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βελεστίνο (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καραμπερόπουλος, Σ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.181 Ανέγερση διώροφης οικοδομής του Τριαντάφυλλου Καραμπερόπουλου [1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική και στατική μελέτη, τεχνική έκθεση, συμφωνητικά, επιμετρήσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό. 1 σχέδιο (κατόψεις ισογείου & ορόφου, πρόοψη, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καραμπερόπουλος, Τριαντάφυλλος
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας 115 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.182 Προσθήκη ορόφου σε οικοδομή Λάμπρου Καρανάσιου [1960 - 1961]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση. 5 σχέδια (τοπογραφικό, κάτοψη οικοδομής αγροτικού τύπου με προσθήκη ορόφου, πρόσοψη, τομή διώροφης οικοδομής αστικού τύπου, πρόσοψη, κάτοψη, οριζόντια και κατακόρυφη τομή, εσωτερική κλίμακα της οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καρανάσιος, Λάμπρος
Διεύθυνση
Οδός Άγγελου Σικελιανού 10 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.183 Ανέγερση ισόγειας κατοικίας Ευαγγελίας Καραχάλιου [1956]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, συμφωνητικά
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καραχάλιου, Ευαγγελία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.184 Ανέγερση ισογείου οικίας Δημήτρη και Αικατερίνης Κασιμάτη [1955 - 1961]
Περιεχόμενο
2 σχέδια (τοπογραφικό και κάτοψη οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κασιμάτης, Δημήτρης
Κασιμάτης, Αικατερίνη
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού - Αλεξάνδρας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.185 Αντισεισμική επισκευή διώροφης οικοδομής Ζαφειρίας Κασσίδη [1958]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, ιδιωτικό συμφωνητικό, 2 σχέδια (κάτοψη ισογείου, κάτοψη ορόφου, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κασσίδη, Ζαφειρία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.186 Ανέγερση νέας ισόγειου οικίας (εξαιτίας κατάρρευσης της παλιάς) με πρόβλεψη ορόφου [1955]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κατράνης, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου 56 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.187 Ανέγερση ισόγειας οικία με πρόβλεψη διωρόφου της Ευδοκίας Κατσακλή [1955]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, πίνακας οπλισμού τοιχωμάτων, αποδείξεις. 1 σχέδιο ( πρόσοψη, κάτοψη ισογείου & θεμελίων, τομή, πρόβλεψη στέγης τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κατσακλή, Ευδοκία
Διεύθυνση
Οδός Περραιβού - Κωνσταντά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.188 Ανέγερση ισόγειας οικίας Σπύρου Κατσικογιάννη [1955]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, στατικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, συμφωνητικά. 1 σχέδιο (πρόσοψη, κάτοψη ισογείου, θεμελίων, στέγης, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κατσικογιάννης, Σπύρος
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φεραίου - Αντωνοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.189 Ανέγερση ισόγειου βοηθητικού χώρου και στέγαση διαδρόμου στην οικοδομή του Κατσούρα Αλέξανδρου [1961]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, προμετρήσεις. 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή διάταξη οπλισμού, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κατσούρας, Αλέξανδρος
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων - Ροζού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.190 Ανέγερση ισόγειας οικίας Δημητρίου Καψούρη [1955]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, στατικός υπολογισμός, έκθεση μελέτης, επιμετρήσεις, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο (πρόσοψη, κάτοψη ισογείου, θεμελίων, στέγης, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Καψούρης, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Φιλελλήλων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.191 Ανέγερση ισογείου οικίας Αθανάσιου Κολέτσου [1955]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, μελέτη, στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κολέτσος, Αθανάσιος
Διεύθυνση
Οδός Τρικούπη 103 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.192 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Κοπάνα Δημήτρη [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμική μελέτη, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, λογαριασμοί. 1 σχέδιο (πρόσοψη, κάτοψη ισογείου, ορόφου, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κοπάνας, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Τοπάλη 57 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.193 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής Βασίλη Κορδελλά []
Περιεχόμενο
Μεταφορά αρτοποιίου (οδός Αράχωβας 1- συνοικία Αγίων Αναργύρων). Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, συμφωνητικά. 3 σχέδια ( πρόσοψη, τομή, κάτοψη τοπογραφικό)
Όνομα προσώπου
Κορδελλάς, Βασίλειος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.194 Ανέγερση ισόγεια οικίας Νικολάου Κορδελλά [1955]
Περιεχόμενο
Μελέτη ανέγερσης, έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη ισογείου, όψη, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κορδελλάς, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Γαμβέτα 95 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.195 Οικοδομή Κοσμαδοπούλου Ελένης [1951]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί, προσφορές
Όνομα προσώπου
Κοσμαδόπουλου Ελένη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.196 Ανέγερση διώροφης οικοδομής (κατάστημα, οικία) Αλέξανδρου Κουδή [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, προσφορές, συμφωνητικά, 2 σχέδια (πρόσοψη, πλάγια όψη, κατόψεις, ορόφου, θεμελίων, στέγη, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κουδής, Αλέξανδρος
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Χατζηαργύρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.197 Ανέγερση ισογείου αποθήκης και βοηθητικού χώρου Αφών Κούκια [1958 - 1961]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμική μελέτη, προμετρήσεις, προϋπολογισμοί. 4 σχέδια (κάτοψη, ορόφου, θεμελίων, μελλοντικών καταστημάτων, τομή τοπογραφικό)
Όνομα προσώπου
Κούκια, Αφοί
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή - Κοραή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.198 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής Κουτίνα Αλέξανδρου [1971 - 1974]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός στατικός υπολογισμός. 8 σχέδια (κάτοψη, τομή ισογείου, ορόφου, προσθήκης, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άφησσος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κουτίνας, Αλέξανδρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.199 Οικία και καταστήματα Κουτούζη [1955]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο (Τοπογραφικό, κάτοψη ισογείου, ορόφου, στέγης, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κουτούζης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.200 Σχέδια οικοπέδων και κτισμάτων Μαίρης Κουτσίνα [1934 - 1964]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικά διαγράμματα οικοπέδων και κτισμάτων
Όνομα προσώπου
Κουτσίνα, Μαίρη
Διεύθυνση
Οδός Νικοτσάρα - Γαλλίας (Βόλος)
Οδός Ιωλκού - Φιλλίπου Ιωάννου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.201 Ανέγερση οικδομής Νικολάου Κουτσίνα & Αφών Χατζηλαζάρου [1937 - 1940]
Περιεχόμενο
Μελέτη εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, πρόχειρα σχέδια εσωτερικής επίπλωσης και εξοπλισμού ( ράφια, έπιπλα) . 2 σχέδια (πρόσοψη προς όδό Κωλέττη και κάτοψη οικοδομής, τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Κουτσίνας, Νικόλαος
Χατζηλαζάρου, Αφοί
Διεύθυνση
Οδός Κωλέττη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.202 Αντισεισμική επισκευή καταστήματος Νικολάου & Φιλίππου Κουτσίνα [1937 - 1962]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, έκθεση αξίας ακινήτων, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, προϋπολογισμοί. 3 σχέδια (κατόψεις γραφείου και λογιστηρίου, πρόσοψη κάτοψη, τομή καταστήματος, κάτοψη ορόφου)
Όνομα προσώπου
Κουτσίνας, Νικόλαος
Κουτσίνας, Φίλιππας
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Παύλου Μελά - Ερμού - Κωλέττη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.203 Τροποποίηση και επέκταση ξενοδοχείου (42 δωματίων) Αλέξανδρου Κουτσοφλίνη και Νικολάου Καραμπέρη [1956 - 1967]
Περιεχόμενο
13 σχέδια (κάτοψη ισογείου, ορόφων, τομές, όψεις, τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Κουτσοφλίνης, Αλέξανδρος
Καραμπέρης, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Αθανασίου Διάκου - Μπορέλ (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.204 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Κουτσοφλίνη - Καραμπέρη [1956 - 1961]
Περιεχόμενο
Ανέγερση διώροφης οικοδομής με καταστήματα στο ισόγειο και οικία στον όροφο.Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός, στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κουτσοφλίνης, Αλέξανδρος
Καραμπέρης, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Αθανασίου Διάκου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.205 Οικοδομή Αλέξανδρου Κουτσοφλίνη (Άφησσος Μαγνησίας) [1967]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός, αποδείξεις (6 σχέδια)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άφησσος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κουτσοφλίνης Αλέξανδρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.206 Κουφοζήση Αλίκη & Απόστολος [1934]
Περιεχόμενο
Συμφωνητικό πώλησης - αγοράς οικοπέδου
Όνομα προσώπου
Κουφοζήση, Αλίκη
Κουφοζήσης, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.207 Αντισεισμική επισκευή οικίας Φιλίτσας Κοψίδα [1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, ανάθεση μελέτης. 2 σχέδια (κάτοψη υπογείου, ισογείου, ορόφου, τομή, όψη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κοψίδα, Φιλίτσα
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας 167 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.208 Ανέγερση διώροφης οικοδομής της Συραγώς Κυπαρισσού [1957]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός. 3 σχέδια (όψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα, κάτοψη ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος (Μαγνησίας) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κυπαρισσού, Συραγώ

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.209 Αντισεισμική επισκευή ισογείου εργαστηρίου Αποστόλου Κυριαζή [1958 - 1960]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις, προμετρήσεις, αντισεισμικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή, τοπογραφικο, όψη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Κρόκιο Αλμυρού (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κυριαζής, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.210 Βοηθητικό παράρτημα στην οικοδομή της Μαρίας Δ.Κυριαζοπούλου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψη θεμελίων)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κυριαζοπούλου, Μαρία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.211 Ανέγερση προσθήκης στην οικοδομή Αδελφών Κυριακόπουλου [1959 - 1962]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, προσφορές, λογαριασμοί. 1 σχέδιο (όψη τομή κατόψεις ισογείου και ορόφου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κυριακόπουλοι, Αφοί
Διεύθυνση
Οδός Τοπάλη 63 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.212 Οικόπεδο Νικολάου Κυριακού [1954]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κυριακού, Νικόλαος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.213 Οικοδομή Κωνσταντινίδου Ιφιγένειας [1930]
Περιεχόμενο
Ιδιωτικό συμφωνητικό
Όνομα προσώπου
Κωνσταντινίδου, Ιφιγένεια

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.214 Ανέγερση ισόγειας οικίας Γεωργία Κωστάκη [1955 - 1960]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, προσφορές, συμφωνητικά, λογαριασμοί. 2 σχέδια (κάτοψη, όψη, τομή, οπλισμοί)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Κωστάκη, Γεωργία
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.215 Αντισεισμική επισκευή Ευαγγελίας Κωτσέλλου [1958]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, προμετρήσεις, 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ευαγγελία, Κωτσέλλου
Διεύθυνση
Οδός Προύσσης (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.216 Οικοδομή Χρήστου Λαζαρόπουλου [1961 - 1966]
Περιεχόμενο
Συγγραφή υποχρεώσεων. 6 σχέδια (κάτοψεις ισογείου, υπογείου, εσοχής, ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λαζαρόπουλος, Χρήστος
Διεύθυνση
Οδός Διοικητηρίου (Θεσσαλονίκη)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.217 Ανέγερση ισόγειας οικίας Εριφύλης Λεβέντη [1960]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, αποδείξεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λεβέντη, Εριφύλη
Διεύθυνση
Οδός Δεληγιώργη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.218 Διώροφη οικοδομή Αριστείδη Λεοντίδη [χ.χ.]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο (πρόσοψη κάτοψη α' & β' ορόφου, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λεοντίδης, Αριστείδης
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.219 Εργασίες επισκευής έπαυλης Ελισσάβετ Λίβα [1968]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, απολογιστικές εργασίες.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άφησσος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λίβα, Ελισσάβετ

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.220 Κατασκευή βεράντας στην οικία Σεραίνας Λιγνού [1958]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αποδείξεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.221 Επέκταση ισόγειας οικοδομής Αικατερίνης Λιόλιου [1968]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, ιδιωτικό συμφωνητικο, 3 σχέδια ( κάτοψη, πρόσοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λιόλιου, Αικατερίνη
Διεύθυνση
Οδός Δεληγιώργη - Μαγνήτων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.222 newText [1955]
Περιεχόμενο
Έκθεση μελέτης, αντισεισμικός υπολογισμός, 1 σχέδιο (κάτοψη, όψη, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λοβέρδου, Ισαβέλα
Διεύθυνση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.223 Ανέγερση ισόγειας οικίας Άννας Λογγίδου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικοό υπολογισμός, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο (πρόσοψη, κάτοψη στέγης, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λογγίδου, Άννα
Διεύθυνση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.224 Ανέγερση οικοδομής Δημητρίου & Ακριβούλας Λογοθέτη [1955 - 1959]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός & στατικός υπολογισμός, τεχνική έκθεση, συμφωνητικά, σχετική αλληλογραφία
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Λογοθέτης, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Γαλλίας - Σπυρίδη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.225 Ανέγερση ισόγειας οικίας Ελένης Μαγγιώρη και Βασιλικής Οικονόμου [1955]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη, όψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μαγγιώρη, Ελένη
Οικονόμου, Βασιλική
Διεύθυνση
Οδός Ορφανοτροφείου & Νίκου Γάτσου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.226 Ανέγερση πολυκατοικίας Γεωργίου Μακρυγιάννη [1965]
Περιεχόμενο
Προσφορά, πρόχειρα σχέδια (κάτοψη ισογείου, ορόφων)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μακρυγιάννης, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Δεληγιώργη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.227 Ανέγερση ισόγειας οικίας Νικολάου Μακρυγιάννη [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, πίνακας οπλισμού τοιχωμάτων, λογαρισμοί. 2 σχέδια ( κάτοψη ορόφου, στέγης, θεμελίων, όψη, τομή, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μακρυγιάννης, Νικόλαος
Διεύθυνση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.228 Επισκευή οικοδομής Αλέξανδρου Μαλαμάκη [1956 - 1958]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση , αντισεισμικός προϋπολογισμός, λογαριασμοί, προϋπολογισμός, προμετρήσεις.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μαλαμάκης, Αλέξανδρος
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος 161 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.229 Διώροφη αποθήκη λουτρού στην οικοδομή Δημητρίου Μανθογιάννη [1970 - 1973]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός αντισεισμικός υπολογισμός, αποδείξεις, σχέδια οπλισμών θεμελίων. 3 σχέδια (κάτοψη ισογείου, τοπογραφικό διάγραμμα, όψη, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μανθογιάννης, Δημήτριος
Διεύθυνση
Οδός Αθανασίου Διάκου 94 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.230 Ανέγερση ισόγειας οικίας Μαρίας Δημητρίου Μανθογιάννη με μελλοντική προσθήκη ορόφου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, συμφωνητικά, προϋπολογισμός. 2 σχέδια (κάτοψη ισογείου, θεμελίων, πρόσοψη, τομή, όψεις, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μανθογιάννη, Μαρία
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως - Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.231 Οικοδομή Βασιλείου Κ. Μανιατάκη.Προσθήκη ορόφων [1957 - 1972]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις, προσφορές. 5 σχέδια (κάτοψεις ισογείου, α' και δ' ορόφου, πρόοψη, όψη, τοπογραφικό διάγραμμα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μανιατάκης, Βασίλειος
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.232 Ανέγερση προσθήκης στην οικοδομή του Κωνσταντίνου Μαντζίρη [1961]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προμέτρηση. 1 σχέδιο (κάτοψη θεμελίων υπάρχουσας οικοδομής τομή, τοπογραφικό, οπλισμοί)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μαντζίρης, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων 97 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.233 Ανέγερση ισόγειας οικίας με προοπτική προσθήκης ορόφου Νικολάου Μάργαρη και Ελένης Νικολάου Μάργαρη [1955 - 1965]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, άδεια οικοδομής, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις. 3 σχέδια ( κατόψεις υπάρχουσας οικοδομής, α' και β' ορόφου, τομές, όψεις, προσόψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μάργαρης, Νικόλαος
Μάργαρη, Ελένη
Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Σπυρίδη - Τάκη Οικονομάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.234 Ανέγερση ισόγειας οικίας Σοφίας Μάργαρη [1955]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, μελέτη κατασκευής. 1 σχέδιο ( όψη, κάτοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μάργαρη, Σοφία
Διεύθυνση
Οδός Περραιβού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.235 Προσθήκη ορόφου και κλιμακοστασίου στην οικοδομή της Φανής Μαρδιτσοπούλου πρώην οικίας Φιλίππου Φράγγου [1955 - 1966]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, συμφωνητικά. 4 σχέδιο (κάτοψη υπάρχουσας οικοδομής, προσθήκης ορόφου, τομές, όψεις, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μαρδιτσοπούλου, Φανή
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.236 Ανέγερση ισόγειας οικίας Ανδρονίκης Μαρκογιαννοπούλου [1939 - 1960]
Περιεχόμενο
Γνωμάτευση, προμέτρηση, προϋπολογισμός. 3 σχέδια (κάτοψη, όψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα και μελλοντική προέκταση)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μαρκογιαννοπούλου, Ανδρονίκη
Διεύθυνση
Οδός Δεληγιώργη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.237 Επέκταση ισόγειας οικοδομής Ευθυμίας Μαρκογιαννοπούλου στον οικοσμό των δημοσίων υπαλλήλων στην Αγρία Βόλου [1967 - 1968]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση αντισεισμικό υπολογισμός, λογαριασμοί. 4 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, τομή οικοδομής και επέκτασής, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Αγριά Βόλου -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μαρκογιαννοπούλου, Ευθυμία
Διεύθυνση
Οδός Τσιμέντων (Αγριά Βόλου)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.238 Ανέγερση ισόγειας αποθήκης Γεωργίου Δ. Μάρτου (Ξηρόκαμπος, Μελισσιάτικα) [1968 - 1970]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση , αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προμετρήσεις. 3 σχέδια (πρόοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μάρτου, Γεώργιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.239 Ανέγερση ισόγειας οικίας Σταματίου Μενεέμη [1953]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδμής, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο (τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μενεέμης, Σταμάτης
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή - Αφεντούλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.240 Αντισεισμική επισκευή και προσθήκη χώρου αίθουσας κινηματογράφου 170 θέσεων Παναγιώτη Μερτζανίδη [1957 - 1961]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις. 5 σχέδια (κάτοψη, τομή, πρόοψη, τοπογραφικό διάγραμμα, και κάτοψη θεμελίων και οπλισμών προσθήκης)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κινηματογράφοι
Όνομα προσώπου
Μερτζανίδης, Παναγιώτης
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.241 Τοπογραφικό διάγραμμα κτηριακών εγκαταστάσεων εργοστασίου μωσαϊκών πλακών Μεφσούτ Βικέντιου Ο.Ε. [1971]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανία
Όνομα προσώπου
Μεφσούτ, Βικέντιος
Διεύθυνση
Οδός Πολυμέρη - Ιατρού Τζάνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.242 Ανέγερση ισόγειας οικίας και καταστήματος και προσθήκη ορόφου του Δημητρίου Μιχολίτση [1955 - 1966]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις. 3 σχέδια (πρόσοψη, κάτοψη θεμελίων και ορόφου, τομή, όψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μιχολίτσης, Δημήτριος
Διεύθυνση
Οδός Αναλήψεως - Μεταμορφώσεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.243 Οικοδομή Απόστολου Μιχόπουλου & κληρονόμων [1936 - 1971]
Περιεχόμενο
α)Προέκταση καταστημάτων Αφών Μιχόπουλου, β) επισκευές καταστημάτων (Κ.Καρτάλη - Ερμού) γ) ανέγερση τετραώροφης πολυκατοικίας Ιωάννη Μιχόπουλου και Σοφίας Χριστοδούλου (Κ.Καρτάλη - Σωκράτους) δ) ανέγερση οικοδομής Ιωάννη Μιχόπουλου, Αποστόλου Μιχόπουλου και Χριστίνας Πολυχρόνου (Κ.Καρτάλη - Δημητριάδος). Άδειες, υπολογισμοί, 13 σχέδια.
Όνομα προσώπου
Μιχόπουλος, Ιωάννης
Μιχόπουλος, Απόστολος
Χριστοδούλου, Σοφία
Πολυχρόνου, Χριστίνα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.244 Ανέγερση διώροφης οικίας Ιωάννη Απ. Μιχόπουλου [1936 - 1940]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, αποδείξεις.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άνω Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μιχόπουλος, Ιωάννης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.245 Αντισεισμική επισκευή οικοδομή ιερέως Λάμπρου Μότσια [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, αλληλογραφία. 1 σχέδιο (κατόψη υπογείου, ισογείου, ορόφου, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μότσιας, Λάμπρος
Διεύθυνση
Οδός Ιωάννου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.246 Ανέγερση διώροφης οικοδομής (οδός Αθ. Διάκου-Ερμού) και επέκταση εργοστασίου υφαντουργίας (συνοικία Χιλιαδούς) Αντωνίου Μούκα [1957 - 1965]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, επιμετρήσεις, συμφωνητικά. 5 σχέδια διώροφης οικοδομής (κάτοψη ισογείου, ορόφου, πρόοψη, τοπογραφικό διάγραμμα), 1 σχέδιο του εργοστασίου (κάτοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μούκας, Αντώνιος
Διεύθυνση
Οδός Αθανασίου Διάκου - Ερμού (Βόλος)
Θέμα ως θεματική επικεφαλίδα
Κλωστοϋφαντουργία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.247 Επισκευή διώροφης οικοδομής Αφών Μουλά [1956]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, αποδείξεις. 2 σχέδια (κάτοψη ισογείου, ορόφου, πρόσοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μουλά, Αφοί
Διεύθυνση
Οδός Γλάδστωνος - Ορφανοτροφείου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.248 Προσθήκη ορόφου στην οικοδομή της Μαρίας Μπάστα [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Άδεια ανέγερσης ορόφου, τεχνικη έκθεση, στατικός & αντισεισμικός υπολογισμός. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη ορόφου, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μπάστα, Μαρία
Διεύθυνση
Οδός Αντωνοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.249 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής με πρόβλεψη ορόφου Ευαγγελίας Μπέτα (Αγία Παρασκευή Βόλου) [1969]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, στατικός και αντισεισμικός υπογισμός, προσφορές. 3 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μπέτα, Ευαγγελία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.250 Προσθήκη στην ισόγεια οικία της Ζαφειρίας Μπουμουζιώτη [1961]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση. 1 σχέδιο (πρόοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μπουμουζιώτη, Ζαφειρία
Διεύθυνση
Οδός Ιατρού Τζάνου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.251 Ανέγερση ισόγειας οικίας με πρόβλεψη διωρόφου Σάββα Μπουρόπουλου [1955]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη θεμελίων, στέγης, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μπουρόπουλος, Σάββας
Διεύθυνση
Οδός Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.252 Μπούσιος Α. - Γκιώκας Δ. Τεχνική Εταιρία. Παράδοση διαμερισμάτων της πολυκατοικίας Ογλ - Αλεξάνδρας - Γαμβέτα. [1966 - 1968]
Περιεχόμενο
Γενική συγγραφή υποχρεώσεων της εταιρίας, έκθεση Νικ. Μαρκογιαννόπουλου και πρωτόκολλο παραλαβής διαμερισμάτων.
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Τεχνική Εταιρία Μούκας Α. - Γκιώκας Δ.
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Ογλ - Γαμβέτα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.253 Αρτοποιείο Μπούσιου Ε. [1957]
Περιεχόμενο
Πρόοψη, κάτοψη, τοπογραφικό χειροκίνητου αρτοποιείου
Όνομα προσώπου
Μπούσιος, Ε.
Διεύθυνση
Οδός Μπουμπουλίνας - Παλαμά (Άνω Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.254 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Παναγιώτη Μυλιόρδου []
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, επιμετρήσεις. 3 σχέδια (κατόψεις τομές θεμελίων, ισογείου, ορόφου, στέγης, όψεις, πρόοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μυλιόρδος, Παναγιώτης
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων - Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.255 Επισκευές στην οικοδομή του Γεωργίου Μυτιληναίου στη Σκιάθο [1955]
Περιεχόμενο
Αίτηση χορήγησης άδειας επισκευής, προϋπολογισμός, (τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Σκιάθος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Μυτιληναίος, Γεώργιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.256 Ανέγερση ισόγειου καταστήματος και προσθήκη ορόφου και κλιμακοστασίου Αφών Ναουμίδου [1955 - 1968]
Περιεχόμενο
Άδειες οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, αλληλογραφία. 6 σχέδια (πρόοψη, κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ναουμίδου, Αφοί
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Λώρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.257 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Θάλειας Νικολαίδου []
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, συμφωνητικά. 1 σχέδιο (κάτοψη ισογείου, ορόφου, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Νικολαίδου, Θάλεια
Διεύθυνση
Οδός Αντωνοπούλου - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.258 Ανακατασκευή τμήματος οικοδομής Κορνηλίας Νιώτη για εγκατάσταση υποσταθμού ΔΕΗ [1957 - 1967]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός. 5 σχέδια (πρόοψη, κάτοψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Νιώτη, Κορνηλία
Διεύθυνση
Οδός Τοπάλη - Τάκη Οικονομάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.259 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Λεωνίδα Ντάτσιου με μελλοντική προσθήκη ορόφου, στέγαση κλιμακοστασίου και βοηθητικός χώρος [1955 - 1969]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, επιμετρήσεις. 10 σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ντάσιου, Λεωνίδα
Διεύθυνση
Οδός Αντωνοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.260 Ανέγερση οικίας Νικολάου Οββαδία []
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη θεμελίων, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Οββαδίας, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Πολυμέρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.261 Ανέγερση ισόγειας οικίας Ασπασίας Οικονομίδου [1954 - 1960]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός. 2 σχέδια (κάτοψη, τομή, όψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Οικονομίδου, Ασπασία
Διεύθυνση
Οδός Δημάρχου Γεωργιάδου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.262 Τοπογραφικό διάγραμμα κληρονόμων Απόστολου Οικονομίδη [1964]
Όνομα προσώπου
Ναουμίδης, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.263 Σχέδια οικοδομής Κ. Ορφανιώτου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
3 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη ισογείου, α' & β' ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ορφανιώτου, Κ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.264 Επισκευή οικία Πάνα Κωνσταντίνου [1937]
Περιεχόμενο
Λογαριασμοί
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πάνας, Κωνσταντίνος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.265 Οικία Πανταζάκου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο κάτοψη ισογείου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού - Παρθεναγωγείου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.266 Επισκευή οικίας Ελένης Πανταζοπούλου [1955 - 1958]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, τεχνική έκθεση, σχέδια (πρόσοψη, κάτοψη, ισογείου, α' και β' ορόφου, τομές, πλάγια όψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πανταζοπούλου, Ελένη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.267 Αντισεισμική επισκευή κυλινδρόμυλων Αφών Πάντου στο Βελεστίνο και ανέγερση νέων σιταποθηκών [1953 - 1968]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, προσφορές, 5 σχέδια (όψεις, τομές, κάτοψη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Αλευρόμυλοι
Όνομα προσώπου
Παντής, Α.
Καπουρνιώτης, Σ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.268 Επισκευή οικίας Βασίλη Παπαγεωργίου [1955]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, 1 σχέδιο (πρόοψη, τομή, κάτοψη, ισογείου, ορόφου, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παπαγεωργίου, Βασίλειος
Διεύθυνση
Οδός Αθανασίου Διάκου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.269 Αντισεισμική επισκευή καταστήματος Βασίλη Παπαγεωργίου και Αφών Αδαμόπουλου [1955 - 1959]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, προϋπολογισμοί, 1 σχέδιο (όψη, πρόοψη, τομή, κάτοψη, τοπογραφικό)
Όνομα προσώπου
Παπαγεωργίου, Βασίλειος
Αφοί Αδαμόπουλου
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Μπόρελ (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.270 Αντισειμική επισκευή οικοδομής Αδαμόπουλου - Παπαγεωργίου [1957]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, 1 σχέδιο (κάτοψη ισογείου, α' και β' ορόφου, τομή, όψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Παπαγεωργίου, Βασίλειος
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Σόλωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.271 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Θεόδωρου Παπαγεωργίου [1956 - 1960]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, συμφωνητικά. 2 σχέδια (πρόσοψη, όψη, κάτοψη ισογείου, ορόφου, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παπαγεωργίου, Θεόδωρος
Διεύθυνση
Οδός Δημητριάδος - Ροζού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.272 Προσθήκη δωματίου σε οικοδομή (ιδιοκτήτης: Παπαγιάννης) [1961]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρου - Κωνσταντά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.273 Εργασίες μετατροπής στο διαμέρισμα του Στυλιανού Παπαγιαννόπουλου [1957 - 1966]
Περιεχόμενο
Προσφορές, λογαριασμοί, 1 σχέδιο (κάτοψη γ' και δ' ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παπαγιαννόπουλος, Στυλιανός
Διεύθυνση
Οδός Αργοναυτών - Γκλαβάνη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.274 Οικία Γιάννη Παπαδόπουλου [1965]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο (κάτοψη, όψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.275 Αρτοποιείο Τριαντάφυλλου Παπαδόπουλου [1956]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Παπαδόπουλος, Τριαντάφυλλος
Διεύθυνση
Οδός Αγίων Αναργύρων 115 (Καπακλί Βόλου)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.276 Ανέγερση διώροφης οικίας Δημοσθένη Παπαθανασίου [1955]
Περιεχόμενο
Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος, προϋπολογισμός, 1 σχέδιο (πρόοψη, κατόψεις θεμελίων, α' και β' ορόφου, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παπαθανασίου, Δημοσθένης
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.277 Κλινική Δημήτρη Παπαϊωάννου [1965]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, πρόχειρα σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κλινικές
Όνομα προσώπου
Παπαϊωάννου, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή - Αντωνοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.278 Ανέγερση οικίας και προσθήκη κουζίνας στην οικοδομή του Απόστολου Παπανικολάου [1972 - 1973]
Περιεχόμενο
Άδειες οικοδομής, τεχνικές εκθέσεις, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, συμφωνητικά, αποδείξεις. 4 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, τομή, όψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παπανικολάου, Απόστολος
Διεύθυνση
Οδός Κλαζομενών (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.279 Οικία Απόστολου Παπανταλάκα και Απόστολου Αθανασίου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
2 σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου στην οδό Σπύρου Σπυρίδη)
Όνομα προσώπου
Παπανταλάκας, Απόστολος
Αθανασίου, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.280 Κατασκευή βοηθητικού χώρου στην οικία της Μαρίας Παπαστεργίου [1962]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, βιβλιάριο ΙΚΑ. 1 σχέδιο ( όψη, τομή, θεμέλια, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παπαστεργίου, Μαρία
Διεύθυνση
Οδός Ζαλόγκου (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.281 Οικοδομή Βασιλείου Παρθένη [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός δαπάνης, 2 προσχέδια (κάτοψη ισογείου, ορόφου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παρθένης, Βασίλειος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.282 Ανέγερση ισόγειας αποθήκης χόρτου και αχύρου Απόστολου Παρίση [1967]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, δήλωση ανάθεσης, εκπόνησης μελέτης, αίτηση οικοδομικής άδειας, προϋπολογισμός, στατικός και αντισεισμικός, 3 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παρίσης, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.283 Προσθήκη μεγειρείου και βοηθητικού χώρου στην οικοδομή της Ελένης Παρίση [1967 - 1968]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, άδεια οικοδομής, στατικός υπολογισμός, 4 σχέδια ( προόψεις, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Παρίση, Ελένη
Διεύθυνση
Οδός Γαμβέτα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.284 Αντισεισμική επισκευή κτηρίου αποθήκης καπνών ιδιοκτησίας κληρονόμων Περβανά [1957 - 1962]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, αγωγή Ν. Μαρκογιαννόπουλου κατά κληρονόμων Περβανά. 5 σχέδια (κάτοψη ημιυπογείου, 1ου, 2ου, 3ου ορόφου, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Περβανά (Οικογένεια)
Διεύθυνση
Οδός Αγίου Νικολάου - Τάκη Οικονομάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.285 Προσθήκη βοηθητικού χώρου στην ισόγεια οικία της Φωτεινής Περγάνη []
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, 1 σχέδιο (κάτοψη, τομή, όψη, κάτοψη θεμελίων, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Περγάνη, Φωτεινή
Διεύθυνση
Οδός Ζωοδόχου Πηγής (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.286 Ανέγερση διώροφης οικίας Μωυσή Συμεών Πεσάχ [1955 - 1957]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις, 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη α' & β' ορόφου, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πεσάχ, Μωυσής

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.287 Αντισεισμική επισκευή ισόγειας οικίας Βασίλη Πετούση [1958]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προμετρήσεις, προϋπολογισμός, 1 σχέδιο (κάτοψη ισογείου, υπογείου, όψη, τομή)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πετούσης, Βασίλης
Διεύθυνση
Οδός Ιωάννου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.288 Οικοδομή Αθανασίου Πετρούλια [1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, οικονομικά στοιχεία, 1 σχέδιο (κάτοψη ισογείου, ορόφου, τομή, όψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πετρούλιας, Αθανάσιος
Διεύθυνση
Οδός Μαυροκορδάτου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.289 Ανέγερση οικίας Αικατερίνης Γ. Πέτσιου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμική μελέτη, επιμετρήσεις, οικονομικά στοιχεία, τεχνική έκθεση, 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη θεμελίων, στέγης, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πέτσιου, Αικατερίνη
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Σταθά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.290 Ακίνητη περιουσία Μαρίας Πετρίδου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Εμβαδομέτρηση ακίνητης περιουσίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πιπερίδου, Μαρία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.291 Προσθήκη παταριού και διαρρύθμιση καταστήματος Πιπικάκη-Πέτρου-Δημητρίου και Σία [1967 - 1968]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, 3 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Συλλογικό όργανο
Πιπικάκης - Πέτρου - Δημητρίου & Σία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.292 Σχέδιο ανέγερσης υποστέγου Απόστολου Πολυδώρου [1962]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο (κάτοψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Πολυδώρου, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.293 Υπερύψωση διαχωριστικού τοίχου ιδιοκτησίας Καλλιόπης Πολύζου [1971]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, οικονομικά στοιχεία, 1 σχέδιο (τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Πολύζου, Καλλιόπη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.294 Ανέγερση οικίας Μαρίας Πολύζου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, στατικός, αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμοί, αποδείξεις. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψεις θεμελίων, στέγης, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Πολύζου, Μαρία
Διεύθυνση
Οδός Κρίτσκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.295 Διάνοιξη παραθύρου στο κατάστημα του Νικόλαου Πουργιανού [χ.χ.]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο με λεπτομέρειες διάνοιξης παραθύρου
Όνομα προσώπου
Πουργιανός, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Ερμου - Κοραή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.296 Ανέγερση βοηθητικού χώρου στην οικοδομή της Γεωργίας Ροδίτη στην περιοχή του Παλιού Λιμεναρχείου Βόλου [1955 - 1960]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αποδείξει, έγγραφο υπουργείου Προνοίας για οικονομική ενίσχυση. 1 σχέδιο (οπλισμός πλακός, όψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ροδίτη, Γεωργία
Διεύθυνση
Οδός Έλλης (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.297 Περιστοίχιση οικοπέου του Γεώργιου Ροδίτη [1960]
Περιεχόμενο
Άδεια περιστοίχισης
Όνομα προσώπου
Ροδίτης, Γεώργιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.298 Επισκευές στην οικία Ιωάννη Ρέτσου [1945]
Περιεχόμενο
Εκτίμηση ζημιών
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ρέτσος, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη - Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.299 Επισκευές στις οικίες Κωνσταντίνου και Αντωνίου Ρέτσου και ανέγερση πολυκατοικίας Ιωάννη Ρέτσου. Μνημείο Κωνσταντίνου Ρέτσου [1937, 1956]
Περιεχόμενο
6 σχέδια της ημιτριόροφης οικοδομής (πρόοψη, κάτοψη α' β' ορόφου, υπογείου, τομή, όψεις, τοπογραφικό διάγραμμα). απολογισμός εκτελεσθέντος μνημείου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ρέτσος, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού - Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.300 Ανέγερση ισόγειας οικίας με πρόβλεψη ορόφου και καταστήματα Έλλη Ρηματίση [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοι, 1 σχέδιο (κάτοψη θεμελίων, όψεις, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ρηματίση, Έλλη
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Αθανασίου Διάκου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.301 Προσθήκη βοηθητικου χώρου στην οικοδομή της Μαρίας Ρηγάκη [1968]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, 3 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ρηγάκη, Μαρία
Διεύθυνση
Οδός Χείρωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.302 Ανέγερση διώροφης οικία Απόστολου και Χρήστου Σαπουνά [1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, προμετρήσεις, 1 σχέδιο (πρόοψη, τομή, κατόψεις α' & β' ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σαπουνάς, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.303 Ανέγερση ισόγειας οικίας με πρόβλεψη διορώφου Δέσποινας Σάππα [1955 - 1958]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, δήλωση ανάθεσης και επίβλεψης αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμός.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σάππα, Δέσποινα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.304. Μερική εσωτερική διαρρύθμιση στην οικοδομή της Ντόρας Σημεριώτου [1964]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, επιμετρήσεις, 1 σχέδιο (κάτοψη α' και β' ορόφου, τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σημεριώτου, Ντόρα
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.305 Αντισεισμική επισκευή ημιτριώροφης οικίας Ελένης και Χρίστου Σιάτρα [1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, έκθεση πραγματογνωμοσύνης, προμετρήσεις, προσφορές.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σιάτρας, Χρήστος
Διεύθυνση
Οδός Κανάρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.306 Ανέγερση διώροφης οικίας Αναστασίου Σιμόπουλου [1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, 1 σχέδιο (πρόσοψη, κάτοψη ισογείου, ορόφου, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σιμόπουλος, Αναστάσιος
Διεύθυνση
Οδός Ανθίμου Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.307 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής με πρόβλεψη ορόφου Πελαγίας και Γεωργίου Σκλάβου [1958]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, 2 σχέδια (κάτοψη, όψη, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σκλάβος, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Κραυσίδωνα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.308 Επισκευή στην οικία Γεωργίου Σκρέτα [1967]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, ιδιωτικό συμφωνητικό, λογαριασμοί
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σκρέτας, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Αθανασίου Διάκου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.309 Αντισεισμική επισκευή της ημιτριώροφης αποθήκης της Ανώνυμου Εταιρείας Ευσταθίου και Γεωργίου Σκρέτα []
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, αποδείξεις, προϋπολογισμός, λογαριασμοί. 1 σχέδιο (κατόψεις ορόφων)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Σκρέτας, Ευστάθιος & Γεώργιος, Α. Ε.
Διεύθυνση
Οδός Θρακών (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.310 [1955]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, τομή τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σκρέτας, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.311 Επισκευή ισόγειας οικίας Ιωάννη Κ. Σκρέτα (οδ. Μαγνήτων) [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Αποδείξεις, αίτηση αγοράς ενσήμων ΙΚΑ
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σκρέτας, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.312 Ανέγερση διώροφης οικίας Ιωάννη Κ. Σκρέτα (Ροζού - Γαλλίας) / Καταμέτρηση οικοπέδων Ιωάννη Σκρέτα (Δημ.Γεωργιάδου - ανώνυμη). [1956 - 1959]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, λογαριαμοί, επιμετρήσεις, αποδείξεις, προσφορές, συμφωνητικά, στατικός υπολογισμός, καταμέτρηση οικοπέδων. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη 1ου & 2ου ορόφου, τομή, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σκρέτας, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Ροζού - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.314 Ανέγερση ημιτετραώροφης αποθήκης καπνού Φανής Σκρέτα . [1966]
Περιεχόμενο
Τεχνικό υπόμνημα, προϋπολογισμός, αίτηση προς το Υπουργείο Βιομηχανίας. 2 σχέδια (κάτοψη ημιυπογείου, ισογείου και ορόφων, πρόοψη, τομή κατά μήκος, τοπογραφικό διάγραμμα αποθήκης καπνού).
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σκρέτας, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Λογοθέτου - Αναγνωστοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.315 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Μιχ.Σκρίμπα (Βελεστίνο) [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αποδείξεις, αντισεισμικός και στατικός υπολογισμός. 2 σχέδια (κάτοψη υπογείου, ισογείου και θεμελίων, τομή, οπλισμός πλακός τοιχωμάτων υπογείου, ισογείου και οροφής, τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Σκρίμπας, Μιχάλης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.316 Επισκευές στην οικοδομή Αθ. Σκύφτη [1929]
Περιεχόμενο
Ιδιωτικά συμφωνητικά, λογαριασμοί
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σκύφτης, Αθανάσιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.317 Προσθήκη ορόφου οικοδομής Γεωργίου και Ιωάννη Σοφιάδη [1957 - 1964]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός - αντισεισμικός υπολογισμός, πρόχειρος σχεδιασμός, αποδείξεις, γραμμάτιο, σημειώσεις, αρχική στατική - αντισεισμική μελέτη από τον Κρίτωνα Παπαδόπουλο. 3 σχέδια ( κατόψεις οπλισμού ισογείου, ορόφου, πρόοψη, τομή και τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σοφιάδης, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Βασσάνη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.318 Κατασκευή πλακός βεράντας οπλισμένου σκυροδέματος οικοδομής Απόστ. Σοφιάδη (Άφησσος) [1964]
Περιεχόμενο
τεχνική έκθεση, πρόχειρα σχέδια, αλληλογραφία, προϋπολογισμός, στατικός υπολογισμός, αποδείξεις, προμέτρηση, αίτηση Σοφιάδου για την κατασκευή βεράντας, ογκομετρικός προϋπολογισμός
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άφησσος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σοφιάδης, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.319 Αντισεισμική επισκευή και διαρρύθμιση κτηρίων Μαρίας Γ. Σπέντσα [1958 - 1959]
Περιεχόμενο
7 σχέδια (κατόψεις ισογείου, ορόφου, πρόσοψεις επί της οδού Ιωλκού & Αργοναυτών, τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομών)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σπέντσα, Μαρία
Διεύθυνση
Οδός Αργοναυτών - Ελ. Βενιζέλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.320 [1953]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής. 1 σχέδιο (κάτοψη προσθήκης και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σπύρου, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Αριστοτέλους - Παγασών (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.321 Επανανέγερση οικίας Ασημίνας Σταθοπούλου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, τεχνική έκθεση, γραμμάτιο, αποδείξεις, τελικός λογαριασμός, δήλωση ανάθεσης, δήλωση επίβλεψης, χειρόγραφες σημειώσεις, στατικός υπολογισμός, ιδιωτικό συμφωνητικό, προσωρινή άδεια. 3 σχέδια (κάτοψεις στέγης, ισογείου και υπογείου 1ου και 2ου ορόφου, πρόοψη, τομή, όψεις, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σταθοπούλου, Ασημίνα
Διεύθυνση
Οδός Λόρδου Βύρωνος - Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.322 Αντισεισμική επισκευή της οικοδομής Αριστομένη Σταθόπουλου (Κουμουνδούρου) 1956 / Ανέγερση οικοδομής Αριστομένη και Βικτωρίας Σταθόπουλου [1956 - 1965]
Περιεχόμενο
Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης, προϋπολογισμός, γραμμάτιο είσπραξης, απόδειξη, υπολογισμός αντισεισμικής κατασκευής, σχέδια, τεχνική έκθεση, ιδιωτικό συμφωνητικό. 3 σχέδια (κάτοψεις ισογείου, ορόφου πρόοψη, οπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σταθόπουλος, Αριστομένης
Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Σπυρίδη - Τάκη Οικονομάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.323 Προσθήκη δωματίου στην οικοδομή Γεωργίου Σταμάτα [1966]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, φύλλο υπολογισμού, πρόχειρα σχέδια (όψη, κάτοψη, τοπογραφικό οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σταμάτας, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Βασσάνη - Λόρδου Βύρωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.324 Στατικοί και αντισεισμικοί υπολογισμοί οικίας Σταματόπουλου [1952 - 1959]
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σταματόπουλος, Μ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.325 Ανακατασκευή αιθουσών εργοστασίου και προσθήκη νέων κτηρίων στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [1952 - 1959]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, στατικοί και αντισεισμικοί υπολογισμοί, προϋπολογισμοί, έκθεση αυτοψίας, πίναξ υλικών, βεβαιώσεις και δηλώσεις, εφημερίδα "Δημοπρασιακά Νέα". 10 σχέδια ανακατασκευής αιθουσών σιδηρουργείου, μηχανουργείου, λαμινουάρ, όψεις, τομές, κάτοψεις, τοπογραφικό διάγραμμα.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Μηχανουργεία
Όνομα προσώπου
Σταματόπουλος, Μ.
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρου - 2ας Νοεμβρίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.326 Ανέγερση σταθμού εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων Σταμούλη και Σταυρόπουλου [1960]
Περιεχόμενο
Αποδείξεις, προϋπολογισμός, πρόχειροι υπολογισμοί, προϋπολογισμός, προμετρήσεις εργασιών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.327 Ανέγερση ημιδιωρόφου οικίας αφών Σταμπουλή []
Περιεχόμενο
Πρόχειροι υπολογισμοί, λογαριασμοί, επιμετρήσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, αντισεισμικός υπολογισμός, τεχνική έκθεση, γραμμάτιο, αποδείξεις. Σχέδιο όψης επί της Ι.Καρτάλη
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Αφοί Σταμπουλή
Διεύθυνση
Οδός Ιωάννου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.328 Ανέγερση διωρόφου οικοδομής (αρτοποιείου) Στεργίου Σταυράκη [1958]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, έγγραφο Ηλεκτρομηχανολογικού Γραφείου Βόλου, τεχνική έκθεση, στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, αποδείξεις, αίτηση αδείας, προϋπολογισμός. 2 σχέδια (κάτοψη ισογείου, ορόφου, όψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Όνομα προσώπου
Σταυράκης, Στέργιος
Διεύθυνση
Οδός Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.329 Ανέγερση ισογείου οικίας Αθηνάς Σταύρου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, αποδείξεις, πίνακας οπλισμού τοιχωμάτων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σταύρου, Αθηνά
Διεύθυνση
Οδός Ιωάννου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.330 Επισκευή οικοδομής Κων/νου Στεργιόπουλου [1955]
Περιεχόμενο
Αποδείξεις, επιμέτρηση, μελέτη, στατικός υπολογισμός, πρόχειρα σχέδια
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.331 Αντισεισμική επισκευή διώροφης οικοδομής Απ. Στούμπου [1956]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνικές εκθέσεις, αντισεισμικός υπολογισμός, αλληλογραφία, λογαριασμοί, επιμέτρηση, ιδιωτικό συμφωνητικό, προσφορά, προϋπολογισμός, αποδείξεις, δήλωση ανάθεσης, γραμμάτιο. 8 σχέδια (κατόψεις ορόφων, όψεις, προοψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Στούμπος, Απόστολος
Διεύθυνση
Οδός Γαλλίας - Αγ. Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.332 σόγειος αποθήκη αφών Στυλιανίδη Λαρίσης και Νεαπόλεως (1960-62) / Εργαστήριο αλιπάστων Κ. Στυλιανίδη 1964 (Νεάπολη Βόλου) [1960 - 1964]
Περιεχόμενο
Καταβολή ασφαλιστικών ΙΚΑ. 5 σχέδια (όψη, πρόοψη, κάτοψη και τοπογραφικό ισόγειας αποθήκη, κάτοψη, πρόοψη, τοπογραφικό διάγραμμα εργοστασίου επεξεργασίας και κονσερβοποιήσεως ιχθυήρων.
Θέμα ως θεματικός όρος
Ψάρια, κονσερβοποιημένα
Όνομα προσώπου
Στυλιανίδης, Κ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.334 Ανέγερση διωρόφου οικοδομής Κων/νου και Μαρίας Στυλιανίδη [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, πρόχειροι υπολογισμοί, προσφορά, αποδείξεις, επιμέτρηση, τελικός λογαριασμός, μελέτη, βεβαίωση εργασιών, προσφορά ηλεκτρικής εγκαταστάσεως της οικοδομής, σχέδια, καταστάσεις μισθοδοσίας. 2 σχέδια (προόψεις, κατόψεις ορόφων, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Στυλιανίδης, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Ροζού - Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.335 Ανακατασκευή διωρόφου οικοδομής Νικ. Στυλιανίδη [1956 - 1959]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομή, στατικός υπολογισμός, προϋπολογισμός, ιδιωτικά συμφωνητικά, τεχνικές εκθέσεις, προσφορές, κατάσταση μισθοδοσίας , αστυνομική βεβαίωση, επιμέτρηση. 3 σχέδια (όψη, κάτοψη ισογείου και ορόφου, τοπογραφικό οικοδομής, κάτοψη βοηθητικών χώρων στην ταράτσα )
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Στυλιανίδης, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Ι ωλκού - Τ. Οικονομάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.336 Ανέγερση οικοδομής Αντωνίου και Σοφίας Στυλιανίδη (Σπ. Σπυρίδη - Μ. Σκενδεράνη) / Επισκευή οικίας Αντωνίου Στυλιανίδη (οδός Μακρυνίτσης) [1955 - 1965]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, τεχνική έκθεση, προσφορά, στατικός υπολογισμός, ιδιωτικό συμφωνητικό, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, λογαριασμός, αποδείξεις, δήλωση ανάθεσης, δήλωση επίβλεψης, φωτογραφία της οικοδομής,. 4 σχέδια (κάτοψεις ισογείου, ορόφου, όψη, πρόοψη, τοπογραφικό οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Στυλιανίδης, Αντώνης
Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Σπυρίδη - Σκενδεράνη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.337 Ανέγερση οικοδομής Έλλης και Νικολάου Συλίκου [1964]
Περιεχόμενο
Αδείας ανέγερσης, τεχνική έκθεση, αποδείξεις, στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, πρόχειρα σχέδια, απόδειξη. 1 σχέδιο ( όψη και τοπογραφικό).
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Συλίκου, Έλλη
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων - Κοραή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.338 Αντισεισμική ανακατασκευή οικοδομής Ιωάννου και Καλλιόπης Συνοδινού [1957 - 1959]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, εκτίμηση, ιδιωτικό συμφωνητικό, προσφορές, 3 τετράδια με υπολογισμούς, αποδείξεις, τελικός λογαριασμός, πρόχειρες σημειώσεις, διαφημιστικό εποχής. 4 σχέδια (πρόσοψη, κάτοψεις ισογείου, α' και β', ορόφου, και ρετιρέ πολυκατοικίας, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Συνοδινού, Καλλιόπη
Διεύθυνση
Οδός Σταθά - Αλεξάνδρας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.339 Προσθήκη στην οικία Σφέτσου Κωνσταντίνου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, γραμμάτιο, σημείωμα κατάθεσης, απόδειξη εισπράξεως. 2 σχέδια (κάτοψη προσθήκης, πρόσοψη και τοπογραφικό οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Σφέτσος, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Βλαχάβα - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.340 Αντισεισμική επισκευή της οικοδομής Μιχ. Τακόπουλου (Τσοποτού 195) [1948 - 1960]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, προμετρήσεις, προϋπολογισμοί, προσφορά ηλεκτροφωτισμού, φορολογικό δελτίο, αντισεισμικός υπολογισμός, σημείωμα για το ΙΚΑ, καταστάσεις μισθοδοσίας, αποδείξεις, ιδιωτικό συμφωνητικό, δήλωση προκαταβλητέου φόρου επί αμοιβών αρχιτεκτόνων και μηχανικών. 2 σχέδια (όψη, κάτοψη ισογείου και ορόφου οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τακόπουλος, Μιχάλης
Διεύθυνση
Οδός Τσοποτού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.341 Οικοδομή Γεωργίου Ταμβάκη [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Κάτοψη ισογείου, υπογείου και ορόφου οικοδομής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ταμβάκης, Γεώργιος
Διεύθυνση
Οδός Όγλ - Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.342 Σιδηροκατασκευές Αντωνίου Τατάκου [1955]
Περιεχόμενο
Προτιμολόγια, τιμολόγιο, πρόχειρες σημειώσεις, οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πίνακες εργασιών.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τατάκος, Αντώνιος
Διεύθυνση
Οδός Κουμουνδούρου 37(Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.343 Οικοδομή Κερασίας Τζανέτου [1955]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη, πρόοψη και τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τζανέτου, Κερασία
Διεύθυνση
Οδός Αθανασίου Διάκου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.344 Έκθεση πραγματογνωμοσύνης ακινήτου περιουσίας κληρονόμων Κ. Τζάννου [1951]
Περιεχόμενο
Εκτίμηση ακινήτου περιουσίας στο Βόλο και Άνω Βόλο των κληρονόμων του Κ. Τζάννου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τζάννος, Κ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.345 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Β. Τόγκου και προσθήκη ορόφων και βοηθ. χώρου [1956 - 1968]
Περιεχόμενο
Άδειες οικοδομής, τεχνικές εκθέσεις, στατικοί και αντισεισμικοί υπολογισμοί, προϋπολογισμός, λογαριασμοί, προσφορά, ιδιωτικό συμφωνητικό, δήλωση μηχανικών, γραμμάτιο εισπράξεως. 8 σχέδια (προόψεις, κατόψεις, όψεις, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τόγκος, Β.
Διεύθυνση
Οδός Χατζηαργύρη - 28ης Οκτωβρίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.346 Ανέγερση ισογείου οικοδομής Βιργινίας Τόλη [1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, σημείωμα κατάθεσης, γραμμάτιο είσπραξης, απόδειξη, τεχνική έκθεση. 1 σχέδιο (όψη, κάτοψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τόλη, Βιργινία
Διεύθυνση
Οδός Κρίτσκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.347 Ανέγερση διώροφης οικίας Ελ.Τόπα και τροποποίησή της [1969 - 1971]
Περιεχόμενο
Στατικοί και αντισεισμικοί υπολογισμοί, άδεια οικοδομής, επιμετρήσεις, λογαριασμός, τεχνικές εκθέσεις, προσφορές, τελικός λογαριασμός, ιδιωτικά συμφωνητικά. 5 σχέδια (πρόοψη οικοδομής, κατόψεις ισογείου α', β' ορόφου & δώματος, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άφησσος (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τόπα, Ελ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.348 Οικοδομή Λαϊκής Τράπεζας [χ.χ.]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο όψεως οικοδομής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Τράπεζες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Λαϊκή Τράπεζα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.349 Εργασίες στην οικοδομή Τριχόπουλου [1968]
Περιεχόμενο
Αποδείξεις, ζυγολόγια, φορτωτική
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Διεύθυνση
Οδός Τοπάλη - Σωκράτους (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.350 Ανέγερση ισογείου οικοδομής Νικόλαου Τσακίρη και προσθήκη ορόφου [1957 - 1961]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, αντισεισμικός υπολογισμός, στατικός υπολογισμός, ιδιωτικό συμφωνητικό, τεχνική έκθεση. 2 σχέδια (κάτοψη ισογείου,ορόφου, πρόοψη επί Σαρακηνού, πρόοψη επί Ερμού και τοπογραφικό οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσακίρης, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Ερμού - Σαρακηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.351 Οικοδομικές εργασίες στα καταστήματα Τσακνάκη και Δεληγιάννη [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Πίνακας οικοδομικών εργασιών

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.352 Εργασίες επισκευής στην οικία Τσακνάκη Ιωάννη [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Τελικός λογαριασμός, επιμετρήσεις, πρόχειρες σημειώσεις, αποδείξεις, γραμμάτια.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσακνάκης, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Αχιλλοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.353 Ανέγερση ισογείου οικίας Αλέξανδρου Τσαντίλη []
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, λογαριασμοί, αποδείξεις, στατικοί υπολογισμοί, επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, δήλωση ανάθεσης, δήλωση επίβλεψης. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη και τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσαντίλης, Αλέξανδρος
Διεύθυνση
Οδός Πλάτωνος - Χατζηαργύρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.354 newText []
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, λογαριασμοί, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμετρήσεις, αίτηση, προμέτρηση - προϋπολογισμός, προσφορά, γραμμάτια είσπραξης, αποδείξεις. 1 σχέδιο (κάτοψη, όψη και τοπογραφικό οικοδομής)
Όνομα προσώπου
Τσαντίλης, Αλέξανδρος
Διεύθυνση
Οδός Ερμού - Ηπείρου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.355 Προσθήκη στην οικοδομή Αλέξανδρου Τσαντίλη / Ανακατασκευή (αντισεισμική επισκευή) ισογείου οικοδομής Αλεξ. και Ιφιγένειας Τσαντίλη (Μακεδονομάχων 11) [1956 - 1960]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, στατικοί υπολογισμοί, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, προμετρήσεις, τετράδιο σημειώσεων, προσφορές, αποδείξεις. 1 σχέδιο (όψη, κάτοψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσαντίλης, Αλέξανδρος
Διεύθυνση
Οδός Μακεδονομάχων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.356 Προσθήκη στην οικία Μαρίας Τσαρδή [1961 - 1971]
Περιεχόμενο
Στατιστικά στοιχεία, αντισεισμικός υπολογισμός, άδειες ανέγερσης οικοδομής, γραμμάτια, αποδείξεις, πρόχειρες σημειώσεις, τεχνικές εκθέσεις, δήλωση προκαταβλητέου φόρου, δηλώσεις ανάθεσης, στατικός υπολογισμός, προσφορά, υπεύθυνη δήλωση. 3 σχέδια (όψη , πρόοψη, κάτοψη υπάρχουσας οικίας και προσθήκης οικοδομής, τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άνω Λεχώνια (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσαρδή, Μαρία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.357 Ανέγερση ισογείου οικοδομής Τσαφετόπουλου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Επιμέτρηση, αλληλογραφία, δήλωση ανάθεσης, αντισεισμικός υπολογισμός, στατικοί υπολογισμοί, έκθεση, δήλωση επίβλεψης, προϋπολογισμός. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσαφετόπουλος, Νικόλαος
Διεύθυνση
Οδός Γαζή - Βλαχάβα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.358 Ανέγερση ισογείου οικίας Τρ. Τσέτα [1955 - 1957]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικές μελέτες, αποδείξεις, γραμμάτιο, έκθεση, δήλωση επίβλεψης, λογαριασμοί, προϋπολογισμός, πρόχειρες σημειώσεις, επιμετρήσεις. 1 σχέδιο (όψη, κάτοψη και τοπογραφικό διάγραμμα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσέτας, Τρ.
Διεύθυνση
Οδός Αγίου Νικολάου - Κωνσταντά (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.359 Ανέγερση διωρόφου οικοδομής (με προοπτική για 3ο όροφο) Φωτεινής Τσίμπα [1968 - 1970]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, γραμμάτιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, προϋπολογισμοί, πρόχειρες σημειώσεις, τελικός λογαριασμός, τεχνικές εκθέσεις, άδειες οικοδομής, αντισεισμικός υπολογισμός, στατικός υπολογισμός. 6 σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, πρόοψη με 1 όροφο, πρόοψη με 2 ορόφους, κάτοψη βοηθητικού χώρου οικοδομής, κάτοψη ισογείου & 2ου ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσίμπα, Φωτεινή
Διεύθυνση
Οδός Ευριπίδου 59( Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.360 Ανέγερση διώροφης οικοδομής Τσιμπανάκου Απόστολου και Νίκης Κυρίτση (Ανακασιά) [1966]
Περιεχόμενο
Στατικοί υπολογισμοί, ιδιωτικά συμφωνητικά, τελικός λογαριασμός, τελική επιμέτρηση, αντισεισμικός υπολογισμός, απόδειξη, γραμμάτιο, τεχνική έκθεση. 5 σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα , κάτοψη ισογείου, ορόρου, όψη).
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσιμπανάκος, Απόστολος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.361 Ανέγερση διωρόφου οικοδομής Ιάσονος Τσιμπούκη [1957 - 1958]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμοί, προσφορά, πρόχειροι υπολογισμοί, τεχνική έκθεση, ιδιωτικά συμφωνητικά, στατικός υπολογισμός, απόδειξη, γραμμάτιο, λογαριασμοί, επιμετρήσεις. 3 σχέδια (κάτοψη ισογείου, ορόφου και πρόοψη, πρόοψη, κάτοψη τροποποίησης ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσιμπούκης, Ιάσονας
Διεύθυνση
Οδός Όγλ - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.362 Ανακατασκευή και διαρρύθμιση διώροφης οικοδομής / Ανέγερση ισογείων καταστημάτων Κ. Τσιμπούκη [1955 - 1960]
Περιεχόμενο
Στατικοί υπολογισμοί, προσφορές, τεχνική έκθεση, ιδιωτικά συμφωνητικά,αποδείξεις, γραμμάτια, προϋπολογισμοί, επιμέτρηση, τελικός λογαριασμός, λογαριασμοί, αντισεισμικός υπολογισμός. 6 σχέδια (κάτοψη ορόφων, πρόοψη, κάτοψεις καταστημάτων και τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομή Τσιμπούκη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσιμπούκης, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη - Σωκράτους (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.363 Προσθήκη ισογείου δωματίου στην οικοδομή Β. Τσινοπούλου [1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, στατικός υπολογισμός, απόδειξη είσπραξη. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσιμπανόπουλος, Β.
Διεύθυνση
Οδός Χατζηαργύρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.364 Οικόπεδο Τσιότρα [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό οικοπέδου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.365 Προσθήκη ορόφου και κατασκευή εξωτερικής κλίμακος στην οικοδομή Κων/νου Τσιτσικλή [1965 - 1966]
Περιεχόμενο
Άδειες οικοδομής, τεχνική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός, επιμέτρηση, τελικός λογαριασμός, προσφορές, ιδιωτικό συμφωνητικό. 1 σχέδιο (κάτοψη προσθήκης ορόφου, πρόοψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσιτσικλής, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Μαγνήτων (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.366 Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου στην οικοδομή Κων/νου Τσοποτού [1968]
Περιεχόμενο
υπολογισμοί, προμετρήσεις - προϋπολογισμοί, τεχνική έκθεση, αποδείξεις, γραμμάτια, απόδειξη είσπραξης εισφορών του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών, άδεια οικοδομής. 1 σχέδιο (οπογραφικό διάγραμμα και κάτοψη διαχωριστικού τοίχου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσοποτός, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Λώρη - Ιάσονος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.367 Προσθήκη 2 ορόφων στην οικοδομή Ν. Α. Τσοπουρίδη [1972]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, στατικός υπολογισμός, πρόχειρα σχέδια, προϋπολογισμός, ΔΕΗ, άδεια οικοδομής. 5 σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, πρόοψη κάτοψεις 1ου, 2ου ορόφου οικοδομής & βοηθητικού χώρου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσοπουρίδης, Ν.
Διεύθυνση
Οδός Βασιλέως Παύλου 84 - Προύσσης (Νέα Ιωνία Μαγνησίας)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.368 Επισκευή της οικοδομής Σωτηρίου και Φιλίτσας Τσούκα και Ι. Ρέτσου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, μελέτες, πρόχειροι υπολογισμοί, επιμετρήσεις, τελικοί λογαριασμοί, αποδείξεις, ιδιόχειρες σημειώσεις, δήλωση επίβλεψης, δήλωση ανάθεσης, προσφορές, κατάσταση ημερομισθίων, λογαριασμός, άδεια επισκευής λόγω σεισμών. 1 σχέδιο (πρόοψη, πλάγια όψη, κάτοψη 1ου, 2ου ορόφου και υπογείου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Τσούκας, Σωτήρης
Διεύθυνση
Οδός Γαζή - Κωνσταντίνου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.369 Μηχανοκίνητο αρτοποιείο Ελισσάβετ Φανιά [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Κάτοψη, όψη, τοπογραφικό αρτοποιείου
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Φανιά, Ελισσάβετ
Διεύθυνση
Οδός Πολυμέρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.370 Καταγραφή οικοπέδων και κτισμάτων Βικτωρίας Φιλιππάκη [1956]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και κτισμάτων
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Φιλιππάκη, Βικτωρία
Διεύθυνση
Οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.371 Ανέγερση ισογείου οικοδομής Ελένης Φιλιππίδου [1957 - 1958]
Περιεχόμενο
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Φιλιππίδου, Ελένη (Βόλος)
Διεύθυνση
Οδός Μακρυνίτσης - Ρήγα Φερραίου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.372 Ανέγερση 5όροφης οικοδομής Φιλοσόφ Μαργαρίτας [1966 - 1969]
Περιεχόμενο
Στατικοί και αντισεισμικοί υπολογισμοί, προμέτρηση, προϋπολογισμοί, αποδείξεις, ιδιωτικό συμφωνητικό. 4 σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, πρόοψη, κάτοψη ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Φιλοσόφ, Μαργαρίτα
Διεύθυνση
Οδός Σωκράτους - Αντωνοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.373 Προσθήκη ορόφου ιδιοκτησίας Μερόπης Φλωριά [1973]
Περιεχόμενο
Στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, σημειώματα για το ΙΚΑ και το ταμείο επικουρικής ασφαλίσεως, περιγραφή εκτέλεσης εργασιών, αιτήσεις και δηλώσεις, άδεια προσθήκης ορόφου. 5 σχέδια (κάτοψη 2ου ορόφου, τομή προσθήκης ορόφου, τοπογραφικό διάγραμμα , όψη επί της οδού Σόλωνος & επί της οδού Αργοναυτών)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Φλωριά, Μερόπη
Διεύθυνση
Οδός Αργοναυτών - Σόλωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.374 Επισκευή οικοδομής Σαβέριου Φουρτουνιάδη [1955]
Περιεχόμενο
Αιτήσεις και δηλώσεις, έκθεση, προϋπολογισμός, υπηρεσιακό φύλλο ιδιωτικής μελέτης οικοδομής. 1 σχέδιο (πρόοψη, τομή, κάτοψη 1ου και 2ου ορόφου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Φουρτουνιάδης, Σαβέριος
Διεύθυνση
Οδός Ροζού - Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.375 Ανέγερση ισογείου οικίας Φιλίππου Φράγγου [1955]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, προσφορά ξυλουργικής εργασίας, επιμέτρηση, πρόχειρο σχέδιο, κατάσταση εργασιών.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Φράγγου, Φίλιππας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.376 Ανέγερση ισογείου οικίας Κων/νου Χαμπέρη [1956]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, αποδείξεις, γραμμάτιο, βεβαίωση, λογαριασμός, αντισεισμικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (πρόοψη, κάτοψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χαμπέρης, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Αγίου Νικολάου - Λόρδου Βύρωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.377 newText [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Πρόοψη, κάτοψη ορόφου και τοπογραφικό
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χαραλαμπίδης, Μιχάλης
Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Σπυρίδη - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.378 Ανέγερση ξυλουργικού εργαστηρίου Μ. Χαραλαμπίδη - Ι. Ξούδη [1964]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα, κάτοψη ξυλουργικού εργαστηρίου.
Όνομα προσώπου
Διεύθυνση
Οδός Κουντουριώτου - Αλεξάνδρας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.379 Ανέγερση ισογείου οικίας Δημ. Χαρμάνη [1961]
Περιεχόμενο
Στατικός, αντισεισμικός υπολογισμός, τεχνικές εκθέσεις, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, συμφωνητικά, προσφορές, μελέτη, επιστολές αλληλογραφίας, αποδείξεις. 3 σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, πρόοψη, κάτοψη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χαρμάνης, Δημήτρης
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντά - Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.380 Ανέγερση οικοδομής Μαρίας και Κατίνας Χατζηαργύρη, προσθήκη β' ορόφου και εργασίες επισκευής [1967]
Περιεχόμενο
Όψεις, κάτοψη ισογείου και ορόφου, κάτοψη ισογείου, ορόφου και πρόοψη οικοδομής.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χατζηαργύρη, Μαρίνα
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Σόλωνος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.381 Κατασκευή ισογείων καταστημάτων Ι. Χατζηαργύρη [1968]
Περιεχόμενο
Υπολογισμοί, αποδείξεις.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χατζηαργύρης, Ι.
Διεύθυνση
Οδός Λώρη - Ιάσονος (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.382 Καταγραφή οικοπέδων Μαρίας Χατζηαργύρη (Αγ. Παρασκευή) [1957 - 1963]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό οικοπέδων Μαρίας Χατζηαργύρη, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδων κληρονόμων Χατζηαργύρη
Όνομα προσώπου
Χατζηαργύρη, Μαρία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.383 Καταγραφή γηπέδου Μαρίας Χατζηαργύρη [1963]
Περιεχόμενο
Τοπογραφικό διάγραμμα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χατζηαργύρη, Μαρία
Διεύθυνση
Οδός Κουντουριώτου - Κραυσίδωνα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.384 Ανέγερση ισογείου οικίας Δωροθέας Χατζηγεωργίου και προσθήκη ορόφου [1955]
Περιεχόμενο
Προϋπολογισμός, έκθεση, στατικός υπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χατζηγεωργίου, Δωροθέα
Διεύθυνση
Οδός Σκενδεράνη - Τάκη Οικονομάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.385 Εκτίμηση ακινήτου της ψυχιατρικής - νευρολογικής κλινικής Χατζηγεωργίου []
Περιεχόμενο
Εκθέσεις, σημειώσεις
Συλλογικό όργανο ως Θέμα
Κλινική Χατζηγεωργίου
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη - Γαλλίας (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.386 Ισόγειος οικία Χατζηγιάννη Παρασκευής [1958]
Περιεχόμενο
Σχέδιο όψης, κάτοψης και τοπογραφικού οικίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χατζηγιάννη, Παρασκευή
Διεύθυνση
Οδός Μεταμορφώσεως (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.387 Αντισειμική επισκευή οικίας Δημητρίου Χατζηστάμου [1956 - 1958]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, άδεια οικοδομής, επιμετρήσεις, λογαριασμός, αναθεωρητική έκθεση, αντισεισμικός υπολογισμός. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη, όψη και τοπογραφικό ισογείου οικίας)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χατζηστάμου, Δημήτριος
Διεύθυνση
Οδός Καραϊσκάκη - Γαζή (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.388 Αντισεισμική επισκευή και προσθήκη ορόφου στην οικοδομή Αναστ. Χατζόπουλου [1956 - 1960]
Περιεχόμενο
Άδειες οικοδομής, αντισεισμικός υπολογισμός, στατικός υπολογισμός, τεχνική έκθεση, πρόχειροι υπολογισμοί, ιδιωτικά συμφωνητικά. 4 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη ισογείου, ορόφου, πλάγια όψη και τοπογραφικό οικοδομής )
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χατζόπουλος, Αναστάσιος
Διεύθυνση
Οδός Ρήγα Φερραίου - Ιωλκού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.389 Περιτοίχιση οικοπέδου Ευμορφίας Χαυδατούρη [1969]
Περιεχόμενο
Άδεια περιτοιχήσεως οικοπέδου, αποδείξεις, γραμμάτια, προϋπολογισμός. 1 σχέδιο(τοπογραφικό οικοπέδου)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χαυδατούρη, Ευμορφία
Διεύθυνση
Οδός Σάμου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.390 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής Χαραλ. και Χριστ. Χειμωνίδη []
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση οικίας στην Κ.Καρτάλη 145. 1 σχέδιο (κάτοψη, όψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χειμωνίδης, Χαράλαμπος
Διεύθυνση
Οδός Κωνσταντίνου Καρτάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.391 Αντισεισμική επισκευή καπναποθήκης Χιωτέλλη Σμαράγδας [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Δήλωση επίβλεψης, επιμέτρηση, πρόχειροι υπολογισμοί, αποδείξεις, δήλωση ανάθεσης, προϋπολογισμοί, μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης οικίας στην Αριστοτέλους 79.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χιωτέλλη, Σμαράγδα
Διεύθυνση
Οδός Αριστοτέλους (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.392 Επισκευή οικίας Αικ. Χουλιάρα [1956]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, στατικός υπολογισμός, αποδείξεις.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χουλιάρα, Αικατερίνη

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.393 Επισκευές και προσθήκη ορόφου στην οικοδομή Κων. Χούτου [1955 - 1959]
Περιεχόμενο
Αντισεισμικός υπολογισμός, λογαριασμός, στατικός υπολογισμός οικίας στη Χατζηαργύρη 100. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη ισογείου, ορόφου και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χούτος, Κωνσταντίνος
Διεύθυνση
Οδός Χατζηαργύρη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.394 Οικοδομή Χριστέλλου Β. [1965]
Περιεχόμενο
Κάτοψη ορόφου οικοδομής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χριστέλλου, Β.
Διεύθυνση
Οδός Ιάσονος - Τοπάλη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.395 Ανέγερση ισογείου οικίας Ιωάννου και Κωνσταντίας Χριστοδούλου [1955]
Περιεχόμενο
Έκθεση, επιμέτρηση, προϋπολογισμός, αποδείξεις, δήλωση ανάθεσης - επίβλεψης. 2 σχέδια (πρόοψη, κάτοψη και τοπογραφικό οικίας)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χριστοδούλου, Ιωάννης
Διεύθυνση
Οδός Γαλλίας - Νικοτσάρα (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.396 Ανέγερση ισόγειας οικοδομής με προσθήκη ορόφου Ζήση Χριστόπουλου [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, ανακοίνωση, αποδείξεις, γραμμάτιο, προϋπολογισμός, αντισεισμικός υπολογισμός, άδεια οικοδομής, επιμέτρηση, λογαριασμός, δήλωση ανάθεσης - επίβλεψης. 2 σχέδια (κάτοψη 1ου, 2ου ορόφου, πρόοψη και τοπογραφικό)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χριστόπουλος, Ζήσης
Διεύθυνση
Οδός Σκενδεράνη 31 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.397 Ανέγερση ισόγειας οικίας Ιωάννη Χρυσάφη [1961]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, όψη, κάτοψη και τοπογραφικό οικίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χρυσάφης, Ιωάννης

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.398 Ισόγεια οικία με πρόβλεψη ορόφου και καταστήματα Ευτυχίας Χρυσομάλλου [1955 - 1965]
Περιεχόμενο
Τεχνικές εκθέσεις, βεβαίωση σύνταξης μελέτης ανεγέρσεως ισογείου, αντισεισμικοί υπολογισμοί, δήλωση επίβλεψης, λογαριασμοί, συμφωνητικά. 4 σχέδια (κάτοψεις ισογείου, ορόφου, πρόοψη και τοπογραφικό οικοδομής)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χρυσομάλλου, Ευτυχία
Διεύθυνση
Οδός Σωκράτους - Αντωνοπούλου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.399 Ανακατασκευή ημιτριώροφης οικοδομής Αλεξάνδρας Χρυσοχο'ί'δη [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Προμετρήσεις, πρόχειροι υπολογισμοί, αποδείξεις, επιμέτρηση, αντισεισμικός υπολογισμός. 1 σχέδιο (κάτοψη υπογείου, ισογείου και ορόφου οικίας)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χρυσοχοίδη, Αλεξάνδρα
Διεύθυνση
Οδός Ερμού - Μαυροκορδάτου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.400 Αντισεισμική επισκευή τριώροφης οικίας Αλεξ. Χρυσοχοίδη [1958]
Περιεχόμενο
Επιμετρήσεις, προϋπολογισμός, τεχνική έκθεση, συμφωνητικά. 2 σχέδια (κάτοψεις υπογείου, ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου οικίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Καλά Νερά (Μαγνησία) -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Χρυσοχοίδης, Αλέξανδρος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.401 Μηχανουργείο Χρυσοχού - Καπετανιά (Αλεξάνδρας - Σαρακηνού) [1959]
Περιεχόμενο
Κάτοψη και τοπογραφικό διάγραμμα μηχανουργείου
Συλλογικό όργανο
Μηχανουργείο Χρυσοχού - Καπετανιά
Διεύθυνση
Οδός Αλεξάνδρας - Σαρακηνού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.402 Ανακατασκευή ορόφου και στέγης στο εργοστάσιο επίπλων Χρυσοχού Κωνσταντίνου (1967) και περιτοίχηση οικοπέδου (1958) (Αχιλλοπούλου - Βασσάνη) [1958 - 1967]
Περιεχόμενο
Άδεια οικοδομής, αντισεισμικός υπολογισμός, τεχνικές εκθέσεις, προμετρήσεις, στατιστικά στοιχεία, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, προϋπολογισμοί, έκθεση πραγματογνωμοσύνης, άδεια περιτοίχησης οικοπέδου. 3 σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα εργοστασίου, κάτοψη, πρόοψη)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Συλλογικό όργανο
Εργοστάσιο επίπλων Κωνσταντίνου Χρυσοχού
Διεύθυνση
Οδός Αχιλλοπούλου - Βασσάνη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.403 Οικοδομή Γαλανού - Ψυχούλη [1956 - 1957]
Περιεχόμενο
Κάτοψη ισογείου οικοδομής
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ψυχούλη, Ισμήνη
Διεύθυνση
Οδός Αγίου Νικολάου (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.404 Αντισεισμική επισκευή ισογείου αποθήκης Ισμήνης Ψυχούλη [1958]
Περιεχόμενο
Αδεια οικοδομής, προμετρήσεις - προϋπολογισμός, αποδείξεις, αντισεισμικός υπολογισμός, λογαριασμοί.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Ψυχούλη, Ισμήνη
Διεύθυνση
Οδός Αθανασάκη (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.405 Ανέγερση Ψυγείων Κλημεντόπουλου στη Βιομηχανική ΕΤΒΑ Βόλου [1970 - 1972]
Περιεχόμενο
Συμβόλαια αγοράς , κανονισμός Βιομηχανικής Περιοχής, μελέτες ανεγέρσεως Ψυγείων, στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός, προϋπολογισμοί, προμετρήσεις, αλληλογραφία Κων. Κλημεντόπουλου με την συμβολαιογράφο κ. Ιατρού, δικαστικός λόγος κατά του κ. Κλημεντόπουλου, επιστολή Ν. Μαρκογιαννόπουλου προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, καταθέσεις - βεβαιώσεις των Φρίξου Καραμβάλη και Πέτρου Γκανούτα, ένορκες βεβαιώσεις, αμοιβές. 7 σχέδια (γενική κάτοψη ψυγείων, όψεις, τοπογραφικά διαγράμματα)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως θέμα
Κλημεντόπουλοι, Αφοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.406 Ψυγεία Κορμπέτη [χ.χ.]
Περιεχόμενο
1 σχέδιο οπλισμού δοκών συνδέσεως και συνδετήρες κολώνων, θεμέλιων.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανίες
Κορμέτη, Αφοί

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.347 Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο τσιμέντων <<Όλυμπος>>. [1952 - 1977]
Περιεχόμενο
8 υποφάκελοι με σχέδια εξοπλισμού εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό Όργανο ως θέμα
Τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής - εργοστάσιο "ΟΛΥΜΠΟΣ".

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.408 Ανέγερση κτιρίου σταθμού επιτόκων - βρεφών Αλμυρού [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Γενικοί όροι αναλύσεως τιμών τιμολογίου
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Σταθμός επίτοκων βρεφών Αλμυρού

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.409 Εργασίες αποπεράτωσης πτερύγων: α) Γραφείου Νομομηχανικού, β) 2ας Οικον. Εφορίας στο Διοικητήριο Βόλου [1960]
Περιεχόμενο
Τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Διοικητήριο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.410 Επισκευές στην οικοδομή Σαρίνας Αμών [1940]
Περιεχόμενο
Καταμέτρηση ζημιών από καταστροφές λόγω πυρκαϊάς (24/4/40)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Κατοικίες
Όνομα προσώπου
Αμών, Σαμαρίνα
Διεύθυνση
Οδός Ηπείρου 32 (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.411 Δεξαμεναί υπερστεγαναί υγρών καυσίμων και παντός υγρού ΒΕΤΟΝ [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Συγγραφή υποχρεώσεων τεχνικών όρων για την κατασκευή δεξαμενών για μαζούτ απο μπετόν αρμέ με το σύστημα BUCHI
Θέμα ως Θέμα
Μαζούτ - Δεξαμενές

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.412 Κτηματολογικό διάγραμμα εκτάσεων Ελληνικού Δημοσίου στις Αλυκές (5/3/58) [1958]
Γεωγραφικός τόπος ως θέμα
Αλυκές Βόλου -- Κτηματολόγιο

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.413 Σιταποθήκη Βελεστίνου [1965]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη ανέγερσης σιταποθήκης 10.000 τόννων (2/765), σχέδιο πρόσοψης, κάτοψης, τομής σιταποθήκης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βελεστίνο (Μαγνησία) -- Σιλό

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.414 Ίδρυση Βιοτεχνίας επισκευής αυτοκινήτων, σταθμού αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως βενζιναντλίας και πετρελαιαντλίας στο Βόλο ΚΕΠΑ) και ανέγερση υποστέγων [1958 - 1961]
Περιεχόμενο
Τεχνική έκθεση, απόφαση εκποίησης κτήματος, ενημερωτικό έγγραφο ενημερωτικό για χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων, προσφορά, προϋπολογισμός, προσχέδια, σχέδια, προμέτρηση, υπολογισμός υποστηλωμάτων ως στύλοι πλαισίων.5 σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές)
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Κέντρο Επισκευής Αυτοκινήτου (ΚΕΠΑ)
Διεύθυνση
Οδός Βόλου - Αλμυρού (Βόλος)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.415 Αρδευτικά έργα Τυρνάβου [1949]
Περιεχόμενο
Τεχνικά, προϋπολογισμός, ανάλυση τιμών, τιμολόγια χωματουργικών έργων, διακήρυξη διαγωνισμού, προμετρήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Τύρναβος -- Ύδρευση

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.416 Ξενοδοχείο "ΞΕΝΙΑ" [1971]
Περιεχόμενο
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης για ζημιές από υγρασία στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ και την κατασκευή Μίνι - Γκόλφ στο προαύλιο (29/1/71)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Ξενοδοχεία
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ξενοδοχείο Ξενία

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.417 Αποβάθρα Αφήσσου [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Σχέδιο τομών
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άφησος (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.418 Βαμβακουργία Βόλου [1966]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη, προμέτρηση, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Βαμβακουργία Βόλου Α.Ε.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.419 Επισκευή Τελωνείου Βόλου [1942]
Περιεχόμενο
Λογαριασμός πιστοποίησης για την πληρωμή εργασιών, ανάλυση τιμών
Συλλογικό όργανο ως Θέμα
Τελωνείο Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.420 Ανέγερση εργοστασίου Μεταλλικών Κατασκευών (ΜΕΤΚΑ) στη Νέα Ιωνία Βόλου [1963]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία ΜΕΤΚΑ - Μαρκογιαννόπουλου, προσφορές, τεχνική περιγραφή, τύπος εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως, πρόσκληση προς υποβολή προσφορών, γενική συγγραφή υποχρεώσεων, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, μελέτη εγκαταστάσεων (μέρη Β, Γ, Δ)
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Μεταλλικές Κατασκευές Βόλου Α.Ε.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.421 Αρδευτικά έργα στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας []
Περιεχόμενο
Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, συγκριτικός πίνακας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Άγιος Γεώργιος Νηλείας (Μαγνησία)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.422 Εθνική Τράπεζα [1963 - 1964]
Περιεχόμενο
Διαγωνισμός προσφορών, προϋπολογισμός διαμόρφωσης και επέκτασης υποκαταστήματος Βόλου, ιδιωτικό συμφωνητικό, δηλώσεις, πίνακας περιεχομένων τεύχους δημοπρασίας, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο
Συλλογικό όργανο ως Θέμα
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Υποκατάστημα Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.423 Μεταλλικές κατασκευές "Κ.Ν. Παπαρρήγας" / Οικοδομές οικογένειας Παπαρρήγα [1936 - 1968]
Περιεχόμενο
Άδειες επισκευής και οικοδομής, τεχνικές εκθέσεις, στατικοί και αντισεισμικοί υπολογισμοί, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, τελικοί λογαριασμοί, ιδιωτικά συμφωμητικά, αιτήσεις, δηλώσεις, προσφορές, αποδείξεις, πίνακες σιδηρού οπλισμού, χειρόγραφες σημειώσεις. 4 σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων βιομηχανίας, 4 σχέδια οικοδομών και άλλων κτημάτων.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα
Βόλος -- Βιομηχανίες
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Ελληνική Μεταλλική Βιομηχανία "Κ.Ν. Παπαρρήγας"

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.424 Αποθήκες Καρδιτσομαγούλας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού [1965 - 1967]
Περιεχόμενο
Διακήρυξη διαγωνισμού, εταιρικά συστάσεως ομορρύθμου εταιρείας, ιδιωτικά συμφωνητικά, πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών, προσφορές, δήλωση εγγυήσεως, υπεύθυνες δηλώσεις, πρωτόκολλο κανονισμού νέας τιμής μονάδος, πιστοποιήσεις, επιστολές των επιβλεπόντων μηχανικών προς τη ΜΕΤΚΑ, κατάσταση πρόσθετων εργασιών, διαφημιστικά έντυπα "expandite asbestumen", ανάλυση τιμών, συγκριτικοί πίνακες εκτελεσθεισών εργασιών, λογαριασμοί, ανάλυση κόστους, πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος, σχέδια
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Εθνικός Οργανισμός Καπνού. Αποθήκες Καρδιτσομαγούλας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.425 Αρχείο Τεχνικού Γραφείο Νικόλαου και Γιώργου Μαρκογιαννόπουλου [1928 - 1966]
Περιεχόμενο
Αλληλογραφία, ποινικές διώξεις, εξώδικα, αγωγές, ιδιωτικά συμφωνητικά, οικονομικά στοιχεία (φορολογικές δηλώσεις, ασφαλιστήρια,, αναλυτικές καταστάσεις δαπανών, τραπεζικοί λογαριασμοί), ιδρυτικό Ομίλου Συεργαζόμενων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων Μαγνησίας.
Όνομα προσώπου
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος
Μαρκογιαννόπουλος, Γεώργιος
Συλλογικό όργανο ως θέμα
Όμιλος Συνεργαζομένων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων Μαγνησίας

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Φάκελος 18.426 Προσωπικό αρχείο Νικόλαου και Γεώργιου Μαρκογιαννόπουλου []
Περιεχόμενο
Όνομα προσώπου
Μαρκογιαννόπουλος, Νικόλαος
Μαρκογιαννόπουλος, Γεώργιος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων