Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο της κλωστοϋφαντουργίας Βασίλειου και Κωνσταντίνου ΝτόβαΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH 66/2Β11
Τίτλος: Αρχείο της κλωστοϋφαντουργίας "Τζίμας" των αδελφών Βασίλειου και Χαρίλαου Ντόβα και Σία Ο.Ε.
Ημερομηνίες Παραγωγής Υλικού 1939 - 1973
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 122 βιβλία, 18 φάκελοι
Όνομα παραγωγού: Βασίλειος και Χαρίλαος Ντόβας και Σία Ο.Ε
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Η κλωστοϋφαντουργία «ΤΖΙΜΑΣ» ξεκίνησε ως οικοτεχνία το 1883, όταν ο Δημήτριος (Τζίμας) Ντόβας αγόρασε για το σκοπό αυτό ένα μεγάλο οίκημα στα Παλιά Βόλου (Δοϊράνης 10). Το 1902 τα παιδιά του Μιχάλης και Κων/νος Ντόβας ίδρυσαν βιοτεχνία με την επωνυμία «Τζίμας» και με αρχικό εξοπλισμό μια «λανάρα» που δούλευε με κινητήρα φωταερίου, 5 αργαλειούς για χειροποίητα υφαντά και ένα μεγάλο χειροκίνητο «ξαντίρι» για να ξένει τα μαλλιά. Το 1920 επέκτειναν τη δραστηριότητά τους στην κατασκευή και πολλών άλλων μάλλινων ειδών, αγόρασαν το πρώτο κατάστημα στα Παλιά (Λαρίσης 8) και ανέπτυξαν τις πωλήσεις τους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το 1953, και αφού σταδιακά η επιχείρηση εξελίχθηκε σε βιομηχανία ύστερα και από την είσοδο σε αυτήν των παιδιών των ιδρυτών, συστάθηκε η νέα εταιρεία με την επωνυμία «”ΤΖΙΜΑΣ” Βασίλειος και Χαρίλαος Ντόβας και Σία Ο.Ε.». Ανεγέρθηκαν σύγχρονες εγκαταστάσεις στην οδό Αθηνών, όπου απασχολήθηκαν 134 εργατοϋπάλληλοι και περίπου 20 εξωτερικά οικογενειακά συνεργεία, για να καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας. Η παραγωγή αυξήθηκε και πραγματοποιούνταν εξαγωγές σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία. Η ακμάζουσα πορεία της εταιρείας διακόπηκε το 1973, χρονιά διάλυσης της εταιρείας. Στη θέση της δημιουργήθηκαν δύο νέες εταιρείες, εκ των οποίων η μία, με την επωνυμία «“DOVEXPORT” Αφοί Κων. Ντόβα Ε.Ε.» συνέχισε τη δραστηριότητά της έως τα τέλη του 2000, οπότε και διαλύθηκε.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιέχει ελάχιστα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική διαχείρισης και στη διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αφορά στο προσωπικό της.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχείο παραδόθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας από τον Γεώργιο Ντόβα

Ο Γεώργιος Ντόβας, με τη συναίνεση και των άλλων δικαιούχων, προσέφερε το υλικό της δωρεάς στο ΔΗ.Κ.Ι., στις 14 Ιανουαρίου του 2000.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομήθηκε με βάση τις ενότητες στις οποίες αναφέρεται σε 3 σειρές και 9 υποσειρές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Κλωστοϋφαντουργία "Τζίμας" Κωνσταντίνος και Βασίλειος Ντόβας και Σία Ο.Ε
Κλωστοϋφαντουργία "Τζίμας" Βασίλειος και Χαρίλαος Ντόβας και Σία Ο.Ε

Γεωγραφικός τόπος ως θέμα

Βόλος -- Βιομηχανία

Θέμα ως θέμα

Κλωστοϋφαντουργία

Όνομα προσώπου ως θέμα

Ντόβας, Βασίλειος
Ντόβας, Κωνσταντίνος
Ντόβας, Μιχάλης
Ντόβας, Χαρίλαος

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Σειρά Οικονομικά στοιχεία [1959 - 1969] 1 βιβλίο, 3 φάκελοι
Περιεχόμενο
Στη σειρά ταξινομήθηκαν τα λιγοστά οικονομικά στοιχεία που βρέθηκαν στο αρχείο και αφορούν, αθροιστικές καταστάσεις του πρατηρίου στη Θεσσαλονίκη, 1 ημερολόγιο ταμείου (1972), ιδιωτικά συμφωνητικά μισθωτήρια για το κατάστημα της οικοδομής "Ολύμπιος στοά" στη Θεσ/νίκη, λογαριασμούς ΟΤΕ

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Διάθεση προϊόντων [1959 - 1973] 6 φάκελοι, 1 βιβλίο
Περιεχόμενο
Στη σειρά ταξινομήθηκαν: η αλληλογραφία που αφορά τις οικονομικές δοσοληψίες από τη διάθεση των προϊόντων, τα δελτία αποστολής, τα τιμολόγια και οι καταστάσεις πώλησης προϊόντων της βιομηχανίας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Προσωπικό [1939 - 1973]
Περιεχόμενο
Περιέχει στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης
Θέμα ως θέμα
Κλωστοϋφαντουργία -- Εργασία και εργαζόμενοι
66/3.1 Μισθολόγια ΙΚΑ, εργατών κλωστοϋφαντουργίας "Τζίμας" Κωνσταντίνου & Βασιλείου Ντόβα & Σία Ο.Ε..

1939 - 1953

Ολοκληρωμένη υποσειρά
66/3.2 Μισθολόγια ΙΚΑ, εργατών κλωστοϋφαντουργίας "Τζίμας" Βασιλείου & Χαρίλαου Ντόβα & Σία Ο.Ε..

1953 - 1972

Ολοκληρωμένη υποσειρά
66/3.3 Μισθολόγια ΙΚΑ, υπαλλήλων εργοστασίου και πρατηρίου Θεσσαλονίκης, βαφέων.

1962 - 1972
66/3.4 Κάρτες υποδείξεως μισθωτού γραφείου ευρέσεως εργασίας.

1949 - 1972
66/3.5 Προσλήψεις, απολύσεις προσωπικού.

1970 - 1973
66/3.6 Ένσημα.

1971 - 1973
66/3.7 Βιβλιάρια επικουρικής ασφάλισης.

1939 - 1973

Τα βιβλιάρια ασφάλισης ταξινομήθηκαν αλφαβητικά

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων