Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο της κλωστοϋφαντουργίας ΠαπαγεωργίουΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH 79/2Β14
Τίτλος: Αρχείο της κλωστοϋφαντουργίας Παπαγεωργίου
Ημερομηνίες Παραγωγής Υλικού 1947 - 1966
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 129 βιβλία, 221 βιβλιάρια (προσωπικού)
Όνομα παραγωγού: Οίκος Παπαγεωργίου
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Η κλωστοϋφαντουργία Παπαγεωργίου ιδρύθηκε στο Βόλο το 1905 από τον Στυλιανό Παπαγεωργίου ως ιδιωτική επιχείρηση . Το 1923 η επιχείρηση στηρίχτηκε στη συνεργασία των γιών του Στυλιανού Γ.Παπαγεωργίου και του γαμπρού του Δ. Εκουκουμπέκης. Στη μεταπολεμική περίοδο η επιχείρηση λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά και πέτυχε ιδιαίτερα κέρδη παρά τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή (ανεργία, πρόσφυγες). Ξεκίνησε με 15 αργαλειούς και με προσωπικό 20 μόλις ατόμων. Στις επόμενες δεκαετίες αναπτύχθηκε σε κτήρια, μηχανήματα, παραγωγή και προσωπικό. Οι νέες εγκαταστάσεις αποπερατώθηκαν το 1932, το 1938 η ετήσια παραγωγή είχε φθάσει τα 1.350.000 μέτρα μάλλινο ύφασμα, ενώ μεταπολεμικά και μετά την ανασυγκρότηση αποκτήθηκε σύγχρονος εξοπλισμός και δημιουργήθηκε έως και οικισμός για το προσωπικό, το οποίο έφθασε για ένα διάστημα τα 2.200 άτομα. Το 1960 η βιομηχανία θεωρείται η μεγαλύτερη κλωστοϋαντουργική επιχείρηση στην επαρχία και η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα ώς αναφορά τον βιομηχανικό εξοπλισμό της. Η φθίνουσα πορεία για το εργοστάσιο άρχισε μετά το 1960 και οδήγησε στο οριστικό κλείσιμο.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιέχει σχεδόν αποκλειστικά στοιχεία που αφορούν το προσωπικό (ημερήσιες καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού, βιβλιάρια επικουρικής ασφάλισης). Επίσης βρέθηκαν 2 κοστολόγια προϊόντων της βιομηχανίας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το αρχειακό υλικό που παραδόθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας μαζί με κάποια μηχανήματα από το υφαντουργείο των Αδερφών Παπαγεωργίου βρισκόταν στην κατοχή της οικογένειας. Ουσιαστικό κίνητρο της δωρεάς, η στήριξη της προσπάθειας του Δήμου Βόλου στη δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας της Πόλης στα Παλιά του Βόλου.

Το αρχείο παρέδωσε ο Απόστολος Παπαγεωργίου γιός του Ελευθέριου Παπαγεωργίου στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας το Ιούνιο του 2006.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομήθηκε με βάση τις ενότητες του υλικού που διαπιστώθηκαν σε 2 σειρές και 5 υποσειρές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Κλωστοϋφαντουργία Οίκου Παπαγεωργίου
Κλωστοϋφαντουργία Στυλιανού Γ. Παπαγεωργίου

Γεωγραφικός τόπος ως θέμα

Βόλος -- Βιομηχανία

Θέμα ως θέμα

Κλωστοϋφαντουργία

Όνομα προσώπου ως θέμα

Παπαγεωργίου, Απόστολος Στ.
Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ελ.
Παπαγεωργίου, Ιωάννης Στ.
Παπαγεωργίου, Στυλιανός Γ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Σειρά Προσωπικό βιομηχανίας [1950 - 1961]
Περιεχόμενο
Στη σειρά ταξινομήθηκαν τα βιβία εξόδων της βιομηχανίας από αμοιβές προσωπικού καθώς και τα βιβλιάρια ασφάλισής τους
79/1.1 Βιβλία αμοιβών προσωπικού υφαντηρίων, κλωστηρίων, φινιριστηρίου, μηχανουργείου, βαφείου, πλυντηρίου..

1950 - 1961
79/1.2 Βιβλιάρια εισφορών επικουρικής ασφάλισης εργαζομένων βιομηχανίας.

1947 - 1966

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Διάθεση προϊόντων [1963]
Στη σειρά έχουν ταξινομηθεί τα βιβλία - κοστολόγια της επιχείρησης καθώς και τα βιβλία περιγραφής των προδιαγραφών και των δειγμάτων των υφασμάτων.
79/2.1 Κοστολόγια κλωστηρίου, ιδιάσματος, μιτώματος πάγγων, υφαντηρίου, καρικώματος και φινιριστηρίου.

1963
79/2.2 Βιβλία περιγραφής προδιαγραφών υφασμάτων.

χ.χ.
97/2.3 Δείγματα υφασμάτων.

χ.χ.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων