Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το Αρχείο του Γραφείου Στρατολογίας του Δήμου Βόλου.Επισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCM M D1/3
Τίτλος: Αρχείο του γραφείου Στρατολογίας του Δήμου Βόλου
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1928 - 1973
Επίπεδο περιγραφής: Υπο-σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 96 φάκελοι, 7 βιβλία
Όνομα παραγωγού: Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Βλ. Ιστορικό διάγραμμα του Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει αλληλογραφία μέσω της οποίας ενημερώνεται το γραφείο στρατολογίας για τις γεννήσεις των άρρενων παιδιών του Δήμου, φακέλους αλφαβητικών κατολόγων κατόχων αυτοκινήτων, απογραφής των οχημάτων του Δήμου, φακέλους ναυτικής απογραφής

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Από το 1992 έως το 2003 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης έχει παραλάβει σε 21 διαφορετικές εισαγωγές τμήμα του αρχείου του Δήμου Βόλου. Υλικό που αφορά στη Γραφείο της Στρατολογίας του Δήμου Βόλου (Παγασών) βρέθηκε σε 4 από αυτές.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Βλ. σύστημα ταξινόμησης αρχείου Δήμου Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο

Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας

Θέμα

Δημογραφία
Μητρώα
Οχήματα -- Βόλος

Γεωγραφικός τόπος

Βόλος -- Μητρώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Φάκελος 1.16 Αλφαβητικό ευρετήριο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Α' [χ.χ.]
Περιεχόμενο
Υπόδειγμα πινακίδος κατόχου αυτοκινήτου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 17.159 Ετήσιον μητρώον αρρένων 1928 [1928]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις παιδιών που δηλώθηκαν στις ενορίες, αλληλογραφία γνωστοποίησης γέννησης αγοριών στο Δήμο Παγασών
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Μητρώα
Θέμα
Γεννήσεις -- Βόλος
Βιβλίο 7.73 Μητρώον απογραφής φορτηγών οχημάτων Δήμου Παγασών καταρτισθέν εν έτει 1928 [1928]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα -- Στατιστική
Φάκελος 7.79 Ναυτική απογραφή 1929 [1929]
Θέμα
Ναυτική εκπαίδευση
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ναυτικοί
Φάκελος 17.160 Σχετικά ετήσιου μητρώου αρρένων 1930 [1930 - 1931]
Περιεχόμενο
Έγγραφα ενοριών για τη γέννηση αγοριών. Αλληλογραφία για παιδιά ετεροδημοτών γεννημένα στο Βόλο 1930.
Θέμα
Γεννήσεις -- Βόλος
Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Βόλος -- Μητρώα
Βιβλίο 17.161 Διαγράφησαν 1930 - 1934 [1930 - 1934]
Περιεχόμενο
Ονομαστική κατάσταση μητρώου αρρένων Δήμου Ν. Ιωνίας
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Μητρώα
Φάκελος 17.157 Ναυτική απογραφή 1931 [1931]
Περιεχόμενο
Αποφάσεις Στρατολογικού Συμβουλίου Π. Ναυτικού (αποδοχής αιτήσεων απαλλαγής από στρατιωτικές υποχρεώσεις κλάσεως 1931. Δύο βιβλία Ναυτικής απογραφής 1931 (σειρά Α' και Β' ). Εγκύκλιοι του Υπουργείου Ναυτικών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Στρατιώτες
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ναυτικοί
Θέμα
Ναυτική εκπαίδευση
Βιβλίο 17.162 Διαγράφησαν 1935 - 1939 [1935 - 1939]
Περιεχόμενο
Ονομαστική κατάσταση μητρώου αρρένων Δήμου Νέας Ιωνίας Βόλου
Γεωγραφικός τόπος
Νέα Ιωνία (Μαγνησία) -- Μητρώα
Θέμα
Δημογραφία -- Βόλος
Φάκελος 7.80 Στρατεύσιμοι Πολεμικού Ναυτικού κλάσεως 1936 [1936]
Περιεχόμενο
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Ναυτικών (Τμήμα Στρατολογίας). Πρόσκλησις προς κατάταξιν στρατεύσιμων. Κατάλογος (έντυπος) στρατευσίμων Πολεμικού Ναυτικού 1936
Θέμα
Ναυτική εκπαίδευση
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ναυτικοί
Φάκελος 7.21 Φάκελος ελκυστήρος Lawz. 33207-33766 [1943 - 1962]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις κατοχής
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.20 Φάκελος δικαιολογητικών Farmallm. 38005-38690 [1945 - 1950]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά και απογραφές φορτηγών, επιβατικών αυτοκινήτων και λεωφορείων δημοτικής χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.28 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ [1945 - 1951]
Περιεχόμενο
Απογραφή, μεταβιβάσεις πωλήσεις, αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.63 Λ. Φάκελος γεωργικού ελκυστήρα Massey Harris [1945 - 1952]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτίο απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου, συμφωνητικό πώλησης, καρτέλα στοιχείων οδηγού, ειδική άδεια προσωρινής κυκλοφορίας, πρωτόκολλο παραλαβής.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.27 Δίκυκλα φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lang. 464-498 [1945 - 1953]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά αγοραπωλησίας αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.29 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Lant. 619-699. [1945 - 1953]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά αγοραπωλησιών δίκυκλων και επιβατικών αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.30 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ [1945 - 1956]
Περιεχόμενο
Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.19 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ International Harvester [1945 - 1956]
Περιεχόμενο
Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων, αγοραπωλησίες και δικαιολογητικά κατοχής
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.36 Δικαιολογητικά αυτοκινήτων. 7250-7961 [1945 - 1958]
Περιεχόμενο
Απογραφή ιδιωτικών αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.22 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ John-Deere A.37093-37673 [1945 - 1959]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά και συμφωνητικά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.31 Δικαιολογητικά αυτοκινήτων. 9336-9993 [1945 - 1960]
Περιεχόμενο
Απογραφή και δικαιολογητικά αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.23 Διεγράφη. Αχρηστευθέν. 1207-1437-5 [1946 - 1952]
Περιεχόμενο
Απογραφή δικαιολογητικών, μεταβιβάσεις, αλλαγές μητρώου αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.66 Δίκυκλα. Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz.316, 319, 348 [1946 - 1953]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.24 Δίκυκλα. Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ. 748-897 [1946 - 1953]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά αγοραπωλησιών επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.25 Δίκυκλα. Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Lawz.927-992 [1946 - 1953]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά πωλήσεις μοτοσυκλετών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.61 Δικαιολογητικά αυτοκινήτων. 3001 - 3889 [1946 - 1956]
Περιεχόμενο
Απογραφή και δικαιολογητικά αυτοκινήτων, έγκριση Υπουργείου μεταφορών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.26 Δίκυκλα φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz. 9-93 [1946 - 1962]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά απογραφής και κατόχων αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.10 Ελκυστήρες απογραφής 1947 [1947]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων και πιστοποιητικά αγοράς και χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Βιβλίο 16.1 Συνταξιοδοτικά θανόντων στρατιωτικών κατά τις επιχειρήσεις 1947. Από την 1η Οκτωβρίου 1947. Στοιχεία Α - Λ [1947]
Περιεχόμενο
Καταβολές βοηθημάτων σε οικογένειες, συνταξιοδοτήσεις στρατιωτικών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ασφάλιση, Κοινωνική
Θέμα
Στρατός -- Μισθοί, συντάξεις κ.λ.π.
Βιβλίο 16.2 Συνταξιοδοτικά θανόντων στρατιωτικών κατά τοις επιχειρήσεις 1947. Από την 1η Οκτωβρίου 1947. Στοιχεία Μ - Ω [1947]
Περιεχόμενο
Συνταξιοδοτήσεις στρατιωτικών λόγω θανάτων ατυχημάτων κλπ., βεβαιώσεις θανάτων, αιτήσεις υποβολή δικαιολογητικών θανάτου, φύλλο μητρώον οπλιτών
Θέμα
Στρατός -- Μισθοί, συντάξεις κ.λ.π.
Φάκελος 7.8 Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz. 217-282 [1947 - 1951]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά και αγοραπωλησίες ποδηλάτων, αυτοκινήτων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.9 Δίκυκλα. Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Lawz. 526 - 591 [1947 - 1952]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά απογραφής και κυριότητας αυτοκινήτων, συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησιών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.85 Αρχείον κτηνών 1958 [1947 - 1958]
Περιεχόμενο
Απογραφή
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.12 Δικαιολογητικά αυτοκινήτων. 6390 - 6817 [1947 - 1961]
Περιεχόμενο
Απογραφή αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, αγοραπωλησίες
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.1 Ελκυστήρες απογραφής 1948 [1948]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνη δήλωση κατοχής, συμφωνητικά πώλησης ελκυστήρων, δελτία απογραφής, μεταβολή μητρώου ελκυστήρων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.62 Φάκελος γεωργικου ελκυστήρα Lawz. 34496 - 34705. [1949 - 1950]
Περιεχόμενο
Δελτία απογραφής δικύκλου, μεταβιβάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κυριότητας, περίληψη συμβολαίων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.68 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ. 35322 - 35483. [1950]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.18 Δικαιολογητικά αυτοκινήτων. 4001-4788 [1950 - 1951]
Περιεχόμενο
Απογραφή και δικαιολογητικά αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.13 Ελκυστήρες απογραφής 1951 [1950 - 1951]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά απογραφής συτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Βιβλίο 7.74 Μητρώο κινητήρων αυτοκινήτων [1950 - 1951]
Περιεχόμενο
Απογραφή κινητήρων αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.15 Φάκελοι δικαιολογητικών απογραφής πλαισίου Chevrolet [1950 - 1951]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσης κατοχής πλαισίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.17 Δικαιολογητικά αυτοκινήτων. 2035-2997 [1950 - 1952]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσης κατοχής, απογραφή, δικαιολογητικά αυτοκινήτων, πρωτόκολλα παραλαβής
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.11 Δικαιολογητικά γεωργικού ελκυστήρος Hansmac 66174-66749 [1950 - 1952]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.46 Ν Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Massey-Harris [1950 - 1953]
Περιεχόμενο
Απογραφές και δικαιολογητικά γεωργικών μηχανημάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.16 Φάκελος δικαιολογητικών απογραφής κινητήρος MORRIS [1950 - 1955]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσης κατοχής κινητήρων διαφόρων τύπων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.45 Σ Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Cockstronff [1950 - 1956]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά γεωργικού ελκυστήρος
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.14 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ. M. [1950 - 1957]
Περιεχόμενο
Δελτία απογραφής τρακτέρ. Δικαιολογητικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.59 Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Massey Harris [1950 - 1958]
Περιεχόμενο
Δηλώση και πιστοποιητικό απογραφής ελκυστήρα (Lawz)
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.60 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Allis Charmers. 64042-64968. [1950 - 1961]
Περιεχόμενο
Απογραφή και δικαιολογητικά αυτοκινήτου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.64 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Lawz. 65173 - 65999. [1950 - 1961]
Περιεχόμενο
Απογραφή και δικαιολογητικά
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.44 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Dodge [1951 - 1955]
Περιεχόμενο
Συμφωνητικά πώλησης και μεταβιβάσεις γεωργικών μηχανημάτων και τροχοφόρων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 17.158 Έγγραφα γραφείου στρατολογίας έτου 1953 [1953]
Περιεχόμενο
Απογραφή μεταφορικών μέσων μετά από επίσημη ανακοίνωση του τμήματος στρατολογίας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.75 Ανυπότακτοι κλάσεως 1949 [1954]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις ανυπότακτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Στρατιώτες
Φάκελος 7.76 Ανυπότακτοι κλάσεως 1950 [1954]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις ανυπότακτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Στρατιώτες
Φάκελος 7.77 Καταστάσεις ανυπότακτων έως το 1953. Έτος γεννήσεως 1932. Πίνακες 1, σώμα 61. Ελήφθη 19/8/1954 [1954]
Περιεχόμενο
Καταστάσεις ανυπότακτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Στρατιώτες
Φάκελος 7.78 Αντίγραφα. Πίναξ 73 ανυπότακτοι κλάσεως 1952 και 73 σχετικά πιστοποιητικά θανάτων δη εγγεγραμμένων [1954 - 1955]
Περιεχόμενο
Ανυπότακτοι κλάσεως 1952 και σχετικά πιστοποιητικά
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Στρατιώτες
Φάκελος 7.41 Απογραφή ελκυστήρων 1955. Φάκελος διακιολογητικών τρακτέρ Euglid. [1955]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνη δήλωση κατόχου μεταβολή μητρώου, απογραφή ελκυστήρα, πιστοποίηση αγοράς και χρήση αποκλειόμενης κατά του δημοσίου.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλος. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.54 Απογραφή ελκυστήρων 1955.Δικαιολογητικά τρακτέρ Armall - M. [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτία απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.57 Απογραφή ελκυστήρων 1955. Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Caterpillar. [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολές μητρώου ελκυστήρων, δελτία απογραφής τους από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, υπεύθυνη δήλωση κυριότητας
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.67 Απογραφή ελκυστήρων 1955. Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Caterpilar. [1955]
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.56 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Deering. [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτίο απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.55 Απογραφή ελκυστήρων 1955.Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Caterpillar. [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτίο απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.43 Απογραφή ελκυστήρων 1955. Φάκελος δικαιολογητικων τρακτέρ Farmallm. [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνη δήλωση κατοχου, δελτίο απογραφής, πιστοποιητικό αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.50 Απογραφή ελκυστήρων 1955. Δικαιολογητικά ελκυστήρος Farmall M. [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτίο απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.42 Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου και δελτία απογραφής ελκυστήρων, πιστοποίηση αγορά και χρήσης, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.48 Απογραφή ελκυστήρων 1955. Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Allis Cholmers [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνη δήλωση κατοχου, δελτίο απογραφής, πιστοποιητικό αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.47 Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνη δήλωση κατόχου, δελτίο απογραφής, πιστοποιητικό αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.52 Απογραφή ελκυστήρων 1955.Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Fordson [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτίο απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.51 Ψ Απογραφή ελκυστήρων 1955.Φάκελος απογραφής ελκυστήρος FARMALL [1955]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτίο απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.49 Απογραφή ελκυστήρων 1955. Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος ΜΟΤΟΚΟΝ [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτίο απογραφής, πιστοποιητικό αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.53 Απογραφή ελκυστήρων 1955.Φάκελος δικαιολογητικών γεωργικού ελκυστήρος Lawz [1955 - 1956]
Περιεχόμενο
Μεταβολή μητρώου ελκυστήρων, υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, δελτία απογραφής, πιστοποιήσεις αγοράς και χρήσης αποκλειόμενης κατά του δημοσίου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 17.125 Φάκελος οικήματος στρατολογικού γραφείου [1955 - 1958]
Περιεχόμενο
Μισθώσεις ακινήτου στέγασης 14ου στρατολογικού γραφείου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Μισθώσεις
Φάκελος 7.40 Φάκελος δικαιολογητικών του υπ' αριθμ .5R 5323. 47500-47599 [1955 - 1961]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.87 Πίνακες ταξινομηθέντων κτηνών έτους 1956 [1956]
Περιεχόμενο
Πίνακες ταξινομήσεως των επιτάξιμων υποζυγίων, ιππήλατων και βοήλατων φορτηγών οχημάτων του Δήμου
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.86 Πίνακες των κτηνών Δήμου Βόλου ταξινομηθέντων αλλαχού [1956]
Περιεχόμενο
Πίνακες κτηνών Δήμου Βόλου ταξινομηθέντων στα Κανάλια, και Κάτω Λεχώνια.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.35 Φάκελος γεωργικών ελκυστήρων Tarner [1956]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά μεταβίβασης ελκυστήρα
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Φάκελος 7.84 Πιστοποιητικά κοινοζυγίων και οχημάτων απογραφή 1958 [1956 - 1959]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά κυριότητας οχημάτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.82 Απογραφής 1960 Μ' [1956 - 1960]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά κυριότητας υποζυγίων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.37 Δίκυκλα. Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Normag. 21200-21299 [1956 - 1961]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνη δήλωση κατόχου, δετλο απογραφής επιβατικού δικύκλου ή αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μεταβιβάσεις και πωλήσεις δικύκλου.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.32 Δίκυκλα. Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz. 21034-21099 [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Δελτία απογραφής επιβατικών δικύκλων ιδιωτικής χρήσης, μεταβιβάσεις, πωλήσεις, περιλήψεις συμβολαίων, υπεύθυνες δηλώσεις στρατολογικών στοιχείων κατόχων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.38 Δίκυκλα. Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Κατερπιλλερ. 21104-21199 [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, συμβολαιογραφικές περιλήψεις, δελτία απογραφής επιβατικού δικύκλου αυτοκινήτου. Μεταβιβάσεις, πωλήσεις
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.39 Φάκελος δικαιολογητικών τρακτέρ Lawz. 22017-28317 [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις κατόχων, συμβολαιογραφικές περιλήψεις μεταβίβασης δικύκλων, δελτία απογραφής επιβατικού δικύκλου ιδιωτικής χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Συλλογικό όργανο -- Οχήματα
Φάκελος 7.58 Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz. 47400 - 47499. [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Απογραφή ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων υπεραστικών και φορτηγών δημόσιας χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.33 Φάκελος ελκυστήρος Lawz. 47700-47740 [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Απογραφή ιδιωτικών αυτοκινήτων, φορτηγών και βυτιοφόρων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.34 Φάκελος ελκυστήρος Lawz. 48600-47699 [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Απογραφή βυτιοφόρων λεωορείων και επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.71 Πίνακας μεταβολών αυτοκινήτων [1956 - 1962]
Περιεχόμενο
Πίνακες επελθουσών μεταβολών σε αυτοκίνητα μεταφοράς
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.3 Δικαιολογητικά αυτοκινήτων. 5445 - 5954 [1957 - 1960]
Περιεχόμενο
Απογραφή αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.2 Φάκελος δικαιολογητικών Breda. 21303-21400 δίκυκλα. [1957 - 1962]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις στρατολογικών στοιχείων κατόχου, δελτία απογραφής δικύκλου περιλήψεις συμβολαίων μεταβιβάσεων και πωλήσεων δικύκλων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.5 Δίκυκλα. Φάκελος δικαιολογητικών γεωργικών ελκυστήρων [1958]
Περιεχόμενο
Δελτία απογραφής δικύκλου, μεταβιβάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κυριότητας, περίληψη συμβολαίων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.70 Φάκελος δικαιολογητικών απογραφής φορτηγών οχημάτων [1958]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.4 Φάκελος γεωργικών ελκυστήρων. 31901-31999 Δίκυκλα. [1958 - 1962]
Περιεχόμενο
Υπεύθυνες δηλώσεις στρατολογικών στοιχείων κατόχου, δελτία απογραφής δικύκλου περιλήψεις συμβολαίων μεταβιβάσεις.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.6 Φάκελος γεωργικών ελκυστήρων FIAΤ. 36049 - 36267 [1959]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης και ειδικού λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.88 Απογραφή κτηνών 1960 [1960]
Περιεχόμενο
Απογραφή κτηνών και κάρρων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.72 Συμβούλιο Επιλογής Οπλιτών Δήμου Βόλου κλάσεως 1960 [1960]
Περιεχόμενο
Έγγραφα σχετικά με το Συμβούλιο Επιλογής Οπλιτών Δήμου Βόλου (Σ.Ε.Ο.) 1960 (αίτηση στο Δήμο για χορήγηση χώρου).
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Αλληλογραφία
Συμβούλιο Επιλογής Οπλιτών
Φάκελος 7.69 Απογραφής παλαιάς μεταβολαί των τρακτέρ και εκκρεμότητες [1960 - 1963]
Περιεχόμενο
Απογραφή γεωγικών ελκυστήρων 1961 - 62. Μεταβολές μητρώου αυτοκινήτων
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ελκυστήρες
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.81 Σχετικά υποζυγίων. Απογραφή 1960 - 1962 - 1964 [1960 - 1964]
Περιεχόμενο
Μεταβολές υποζυγίων και πιστοποιητικά κυριότητας, προσκλήσεις στρατολογίας, υπεύθυνες δηλώσεις, διαγραφές, μεταβιβάσεις.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.65 Φάκελος γεωργικού ελκυστήρος Lawz. 47840. [1961]
Περιεχόμενο
Απογραφή φορτηγού δημόσιας χρήσης
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.7 Φάκελος δικαιολογητικων τρακτέρ J.Deere Α. 40501-40736 [1961 - 1962]
Περιεχόμενο
Δικαιολογητικά επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών, μεταβιβάσεις, πωλήσεις
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Οχήματα
Φάκελος 7.89 Απογραφή κτηνών έτους 1962 [1962]
Περιεχόμενο
Κοινοποιήσεις για απογραφή κτηνών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.83 Πιστοποιητικά απογραφής υποζυγίων 1964 προς επίδοσιν [1962 - 1964]
Περιεχόμενο
Πιστοποιητικά απογραφή υποζυγίων 1962 - 1964 προς επίδοση
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 7.90 Απογραφή κτηνών έτους 1964 [1964]
Περιεχόμενο
Έγγραφα σχετικά με την απογραφή κτηνών
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα
Φάκελος 17.120 Εφημερίδες Κυβερνήσεως [1966]
Περιεχόμενο
Προκήρυξη κατάταξης στη σχολή ναυτοπαίδων - νομικό πλαίσιο - διαδικασία
Θέμα
Ναυτική εκπαίδευση
Βιβλίο 17.395 Ευρετήριον υποζηγίων 1968 [1968]
Περιεχόμενο
Πίνακες απογραφής ίππων και άλλων ζώων.
Συλλογικό όργανο
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας -- Ζώα

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων