Πίσω στο κεντρικό ευρετήριο

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση του αρχείου
Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία
Σημείωση σκοπού
Διαχειριστικές Πληροφορίες
Σύστημα ταξινόμησης
Περιορισμοί
Σημεία πρόσβασης
Αναλυτική περιγραφή

Εργαλείο έρευνας για το αρχείο του εργοστάσιου κεραμοποιείας Αφών ΤσαλαπάταΕπισκόπηση του αρχείου

Κωδικός αναγνώρισης: GR DIKI ARCH 71/2Β6
Τίτλος: Αρχείο του εργοστασίου πλινθοκεραμοποιείας Αφών Τσαλαπάτα
Ημερομηνίες Παραγωγής Υλικού 1923 - 1990
Επίπεδο περιγραφής: Σειρά
Μέγεθος ενότητας περιγραφής: 584 βιβλία, 341 φάκελοι, 64 σχέδια
Όνομα παραγωγού: Εργοστάσιο πλινθοκεραμοποιείας Αφών Τσαλαπάτα
Χώρος Πρόσβασης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Γλώσσα: Ελληνική

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Βιογραφικό σημείωμα / Διοικητική ιστορία

Το πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα βρίσκεται ση συνοικία των Παληών δυτικά του Κάστρου. Ανεγέρθηκε το 1925 από τους αδελφούς Σπυρίδων και Νικολέτο Τσαλάπατα, οι οποίοι είχαν συστήσει άτυπη εταιρία από το 1905 με κύριες δραστηριότητες τις μεταφορές με κάρα και φορτηγίδες και την κεραμοποιία. Το πρώτο κεραμουργείο της επιχείρησης (ιδρύθηκε το 1917) του οποίου το κτήριο σώζεται στα βόρεια του συγκροτήματος κατασκεύαζε τούβλα και κεραμίδια ελληνικού τύπου και απασχολούσε 20 περίπου εργάτες. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του νέου ατμοκίνητου πλιθοκεραμοποιείου έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες βέλγων μηχανικών, ενώ από το Βέλγιο προερχόταν και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του απασχολούσε 125-150 άτομα διέθετε κινητήρια δύναμη 150 ίππων και η ετήσια παραγωγή του σε τούβλα και κεραμίδια γαλλικού και εγχώριου τύπου ήταν 8-9.000.000 κομμάτια. Το 1928 έγινε επέκταση του εργοστασίου με αποτέλεσμα η κινητήρια δύναμη του να αυξηθεί στους 300 ίππους και το προσωπικό στα 200 - 250 άτομα. Από το 1934 άρχισε τις εξαγωγές. Το 1930 απεβίωσε ο Νικολέτος Τσαλαπάτας και το 1932 συστάθηκε η ετερόρρυθμος εταιρία με την επωνυμία ''Σπυρίδων και Νικόλαος Τσαλαπάτας'' και με εταίρους τους κληρονόμους του Νικολέτου, την σύζυγό του Αικατερίνη, τα παιδιά του Περικλή, Αχιλλέα και Γαρυφαλιά και τον Σπυρίδωνα Τσαλαπάτα. Ο πόλεμος και οι σεισμοί του 1955 υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τη μεταπολεμική εξέλιξη του εργοστασίου. Στη διάρκεια του πολέμου η επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ μετά την απελευθέρωση χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένα ξεκίνημα από την αρχή. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στη διετία των σεισμών (1955-56) απαίτησαν μεγάλες επεμβάσεις στα κτήρια με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να υπολειτουργεί, αφού η επιχείρηση έπρεπε να πραγματοποιεί επισκευές και να αντιμετωπίζει με ευρεσιτεχνίες τα προβλήματα στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Μετά το τέλος των σεισμών χρειάστηκε μάλιστα να διακόψει για τέσσερις μήνες τη λειτουργία του για την εκτέλεση μόνιμων επισκευών. Επίσης από το 1957 άρχισε να υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια απο τη ΔΕΗ γεγονός που άλλαξε τον τρόπο της λειτουργίας του. Στη δεκαετία του '60 αγοράστηκαν ηλεκτροκίνητα μηχανήματα επεξεργασίας της πρώτης ύλης και παραγωγής από την Ιταλία, ενώ το προσωπικό μειώθηκε στα 80 άτομα. Από το 1970 άρχισαν να παράγονται τούβλα με ρομβοειδή εγκάρσια και φυσαλίδες στη μάζα τους, εξαιτίας του ενδιαφέροντας στην Ευρώπη για τη θερμομόνωση. Ο ανταγωνισμός της ευρωπαϊκής αγοράς κι οι οικονομικές απαιτήσεις που είχαν συσσωρευτεί επέβαλαν την οριστική διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου το 1975.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά κυρίως την οικονομική διαχειρισή της εταιρίας, τους πελάτες της και το προσωπικό της, καθώς και στοιχεία που αφορούν τις πρώτες ύλες, την αποθήκη και παραγωγή των προϊόντων. Η οργάνωσή της διαφαίνεται από την αλληλογραφία..

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διαχειριστικές Πληροφορίες

Το συγκρότημα περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου, το 1994. Η αποκατάσταση και η επανάχρηση του χρηματοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία URBAN. Όταν άρχισαν οι εργασίες ανακαίνισης το 1998, το αρχείο παραδόθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας.

Το αρχείο διατηρούταν σε πολύ καλή κατάσταση έως της απόκτησης του συγκροτήματος από το Δήμο Βόλου. Στο διάστημα που ακολούθσε έως την πρόσκτησή του, παρατηρήθηκαν λεηλασίες και καταστροφή υλικού.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σύστημα ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομήθηκε με βάση τις ενότητες - σειρές του υλικού που διαπιστώθηκαν και αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας (εταιρικά, ακίνητα), την διοικητική οργάνωσή και την οικονομική διαχείρισής, τις πρώτες ύλες, την αποθήκη, την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων της, και το προσωπικό. Στο αρχείο βρέθηκαν επίσης στοιχεία που αφορούν τις παράλληλες δραστηριότητες των ιδιοκτητών της εταιρίας.

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιορισμοί

Όροι πρόσβασης

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Όροι αναπαραγωγής

Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Αρχείου του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Σημεία πρόσβασης

Συλλογικό όργανο ως θέμα

Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας Αφών Τσαλαπάτα

Γεωγραφικός Προσδιορισμός ως Θέμα

Βόλος -- Βιομηχανίες

θεματική Επικεφαλίδα ως Θέμα

Δομικά υλικά
Κεραμίδια

Φυσικό πρόσωπο ως θέμα

Τσαλαπάτα, Γαρυφαλιά Ν.
Τσαλαπάτας, Νικόλαος (1878-1930)
Τσαλαπάτας, Περικλής Ν.
Τσαλαπάτας, Σπυρίδωνας (1886-1967)

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αναλυτική περιγραφή

Σειρά Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης της βιομηχανίας [1926 - 1992]
Περιεχόμενο
Η σειρά εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν τη ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης, την ακίνητη περιουσία της καθώς και την έκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας όπως φαίνεται μέσα από την καθημερινή αλληλογραφία της.
63/1.1 Στοιχεία σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Εταιρίας.

1932 - 1990

Η σειρά περιλαμβάνει: καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας και της μετέπειτα λειτουργίας της, αγοραπωλησίες ακινήτων, συμβόλαια και σχεδιαγράμματα των λατομείων καθώς στοιχεία για τις ζημιές που υπέστει από τους σεισμούς του 1955-56
63/1.2 Γνωματεύσεις για εργατικά και φορολογικά θέματα.

1959 - 1992
63/1.3 Στατιστικά στοιχεία για την πορεία της εταιρίας.

1955 - 1957

Η σειρά περιλαμβάνει: τριμηνιαίες καταστάσεις για το Υπουργείο Συντονισμού, στατιστικά μηνιαία δελτία ερεύνης, βιομηχανικές ενημερώτητες Επιμελητηρίου
63/1.4 Αλληλογραφία.

1926 - 1976

Η σειρά περιέχει 2 βιβλία με αντίγραφα αλληλογραφίας ετών 1927-1928, γενική αλληλογραφία 1926-1973, και εισερχόμενα από τη Νομισματική Επιτροπή, το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, την Εμπορική Χανίων Α.Ε και τις τράπεζες.
63/1.5 Προσωπικά στοιχεία Περικλή & Γαρυγαλιάς Τσαλαπάτα.

1950 - 1981

Η υποσειρά εμπεριέχει δικογραφικούς φακέλους των αδελφών Περικλή και Γαρουφαλιά Τσαλαπάτα καθώς και στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του Περικλή Τσαλαπάτα και των παιδιών του

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης [1923 - 1994]
Περιεχόμενο
Στη σειρά εμπεριέχονται ισολογισμοί, Βιβλία ταμείου και λογιστηρίου, αποδείξεις δαπανών και εισφορών
63/2.1 Ισολογισμοί και απογραφές.

1932 - 1967
63/2.2 Βιβλία ισοζυγίων.

1952 - 1975
63/2.3 Βιβλία γενικού καθολικού.

1923 - 1970
63/2.4 Βιβλία βοηθητικού καθολικού.

1948 - 1973
63/2.5 Βιβλία αναλυτικού καθολικού.

1955 - 1976
63/2.6 Βιβλία γενικού ημερολογίου.

1932 - 1970
63/2.7 Βιβλία πρόχειρου ημερολογίου διαφόρων πράξεων.

1948/1975
63/2.8 Βιβλία ταμείου.

1949 - 1975
63/2.9 Παραστατικά γενικών εξόδων του εργοστασίου.

1960 / 1994
32/2.10 Παραστατικά εξόδων από την εκμετάλλευση λατομείων, κάρρων, αυτοκινήτων.

1962 - 1974
63/2.11 Δοσοληψίες με τράπεζες.

1973 - 1974
63/2.12 Φόροι, εισφορές.

1950 - 1978

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Κτηριακές εγκαταστάσεις & μηχανολογικός εξοπλισμός [1903 - 1978]
63/3.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός. Εισαγωγή εξαρτημάτων, διαφημιστικά .

1960 - 1978
63/3.2 Παραστατικά εξόδων για αγορά υλικών επισκευής μηχανημάτων.

1959 - 1977
63/3.3 Σχέδια κτηριακών εγκαταστάσεων, σιδηροδρομικής γραμμής, μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων εργοστασίου (κεραμίδια).

1903 - 1978

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Πρώτες ύλες [1948 - 1974]
Περιεχόμενο
Η σειρά περιλαμβάνει υλικό που αφορά την προμήθεια του εργοστασίου σε πρώτες ύλες
63/4.1 Εισαγωγή γαιάνθρακα.

1954 - 1970
32/4.2 Παραστατικά προμήθειας καύσιμης ύλης (γαιάνθρακα, λιγνίτη, καυσόξυλων, ορυκτέλαιων).

1960 - 1974
63/4.3 Παραστατικά προμήθειας γύψου και άργιλου.

1960 - 1968
32/4.4 Παραστατικά εισαγωγής γραφίτη.

1948 - 1949
63/4.5 Κόμιστρα αργίλλου, μαζούτ.

1970 - 1974

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Αποθήκη προϊόντων και πρώτων υλών εργοστασίου [1948 - 1974]
63/5.1 Προϊόντα στην αποθήκη του εργοστασίου (τούβλα, κεραμίδια, καβαλλάριδες, πλακίδια) .

1948 - 1974
63/5.2 Εξαγωγές προϊόντων από την αποθήκη.

1959 - 1965
63/5.3 Αποθήκη βοηθητικών υλών εργοστασίου κεραμοποιίας.

1952 - 1973
63/5.4 Αποθήκη εισαγωγής-εξαγωγής (γαιάνθρακες, λιγνίτες, πυρρότουβλα, πυρρόχωμα, σόδα, τυπόχωμα, ξυλεία).

1956 - 1968
63/5.5 Δελτία εξαγωγής από την αποθήκη καυσίμων.

1960 - 1974
63/5.6 Αποθήκη λατομείου.

1963 - 1967
63/5.7 Δελτία εισαγωγής ειδών λατομείου (πέτρα, σκύρρα).

1962 - 1965
63/5.8 Αποθήκη χώματος αργίλου.

1966 - 1973
63/5.9 Δελτίο εισαγωγής χώματος αργίλου.

1966 - 1974

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Διάθεση προϊόντων [1950 - 1977]
Περιέχει στοιχεία που αφορούν τις πωλήσεις της επιχείρησης και τους πελάτες της
63/6.1 Βιβλίο πωλήσεων προϊόντων εργοστασίου.

1952 - 1953
63/6.2 Βιβλία παραγωγής και πωλήσεως ειδών λατομείου.

1961 - 1962
63/6.3 Βιβλίο κοστολογήσεως προϊόντων εργοστασίου.

1955 - 1977
63/6.4 Βιβλία χρεωστών - πιστωτών προϊόντων εργοστασίου: τούβλα.

1951 - 1973
63/6.5 Βιβλία χρεωστών - πιστωτών γενικών προϊόντων εργοστασίου: άμμος, σκύρρα, γαρμπίλι.

1958 - 1973
63/6.6 Βιβλία χρεωστών - πιστωτών προϊόντων εργοστασίου: καβαλλάριδες, κεραμίδια.

1950 - 1977
32/6.7 Βιβλία χρεωστών - πιστωτών προϊόντων: γαιανθράκες, πυρρότουβλα, πυρρόχωμα.

1967 - 1971
63/6.8 Βιβλία πωλήσεως μετρητοίς και επί πιστώσει.

1952 - 1977
63/6.9 Διάθεση προϊόντων (τιμολόγια, φορτωτικές, δελτία πωλήσεων).

1964 - 1978
63/6.10 Στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση των προϊόντων του εργοστασίου.

1956 - 1977

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Παραγωγή προϊόντων βιομηχανίας [1953 - 1974]
63/7.1 Τεκμήρια σχετικά με τα προϊόντα και την ποσότητα παραγωγής του εργοστασίου.

1956 - 1976
63/7.2 Δελτία παραγωγής προϊόντων εργοστασίου .

1960 - 1974
63/7.3 Δελτία ημερήσιας παραγωγής χώματος αργίλου.

1968 - 1973
63/7.4 Πίνακες αντοχής υλικών και πόρισμα επιτροπής ποιοτικού ελέγχου.

1953 - 1957

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά Προσωπικό εργοστασίου [1939 - 1980]
Περιεχόμενο
Περιέχει στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης
63/8.1 Καταστάσεις πληρωμής εργατών.

1945 - 1977
63/8.2 Βιβλία μισθολογίων προσωπικού.

1945 - 1976
32/8.3 Καταστάσεις πληρωμής λατόμων.

1950 - 1957
63/8.4 Καταστάσεις (μισθολόγια) σκυροθραυστών.

1956 - 1966
63/8.5 Μισθολόγια υπαλλήλων.

1939 - 1976
63/8.6 Καταστάσεις προσωπικού αποθήκης γαιανθράκων.

1960 - 1970
63/8.7 Καταστάσεις (μισθολόγια) εργατών φορτηγίδων.

1950 - 1963
63/8.8 Καταστάσεις πληρωμής κοσκινιστών .

1961 - 1962
63/8.9 Μισθολόγιο διαφόρων και οδηγών.

1963 - 1966
63/8.10 Μισθολόγιο τεχνικών γραφείου.

1975 - 1976
63/8.11 Καταστάσεις (μισθολόγιο) εργολαβίας.

1957 - 1958
63/8.12 Καταστάσεις (μισθολόγιο) καρραγωγέων .

1945 - 1971
63/8.13 Οικοδομικαί και λοιπαί συναφείς εργασίαι.

1958 - 1959
63/8.14 Μισθολόγιον εργατικού προσωπικού.

1956 - 1958
63/8.15 Ειδικό βιβλίο αδειών μισθωτών επιχειρήσεων.

1965
63/8.16 Βιβλίο υπερωριών.

1972
63/8.17 Αποδείξεις πληρωμής λατόμων, οδηγών, υπαλλήλων, λογιστών.

1953 - 1976
63/8.18 Πιστοποιητικά εργατών.

1935 - 1978
63/8.19 Ασφαλιστικές εισφορές.

1948 - 1975
32/8.20 Εργατικά θέματα (αποδοχές, αγωγές).

1963 - 1976
63/8.21 Ένσημα.

1949 - 1980

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Σειρά 63/9 Παράλληλες δραστηριότητες εταιρίας [1949 - 1974]
63/9.1 Σπύρος και Περικλής Τσαλαπάτας - ιδιοκτήτες φορτηγίδων.

1949 - 1967

Η σειρά περιέχει αλληλογραφία σχετική με τη δραστηριότητα των φορτηγίδων, στατιστικά φορτοεκφορτωθέντων εμπορευμάτων στο λιμάνι του Βόλου (1952-66), ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων της Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτώσεως Εκφορτώσεως Λιμένος Βόλου (1951-65), εργάτες φορτοεκφορτώσεως.
63/9.2 Κατάστημα μηχανοεπισκευών Απόστολου Καμακά - Περικλή Τσαλαπάτα - Κωνσταντίνου Αναγνωστάκη.

1953 - 1955
Σημεία πρόσβασης
Καμακάς, Απόστολος
Αναγνωστάκης, Κωνσταντίνος
Τσαλαπάτας, Περικλής Ν.
63/9.3 Εταιρία Twentyfive March Shipping Co. S.A..

1961 - 1974

Στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας Twentyfive March Shipping Co. S.A. (Ακτή Μιαούλη 35-37, Πειραιάς στην οποία ο Περικλής Τσαλαπάτας είναι συμπλοιοκτήτης.
Σημεία πρόσβασης
Twentyfive March Shipping Co. S.A

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων