Το έργο «Περιφερειακό εργαστήριο ψηφιοποίησης τεκμηρίων σχετικών με τη διαμόρφωση των πόλεων και των κοινοτήτων στον Ελλαδικό χώρο»υλοποιήθηκε από το ΔΗΚΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 για το Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και αφορά την ψηφιοποίηση και ψηφιακή επιστημονική τεκμηρίωση συλλογών και αρχείων πολιτιστικών τεκμηρίων που καλύπτουν σημαντικές θεματικές ενότητες του σύγχρονου, του νεότερου και του λαϊκού πολιτισμού, της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας καθώς και σε διαχρονικούς θεματικούς τομείς του ελληνικού πολιτισμού που προσφέρονται για την ανάπτυξη σημαντικής σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας και για την προσέλκυση του  ενδιαφέροντος του γενικού αλλά και του ειδικότερου κοινού
Στόχος του έργου είναι η διάσωση και απρόσκοπτη διάθεση του σπάνιου υλικού, η δυνατότητα πολλαπλής ταυτόχρονης πρόσβασης, η ανάπτυξη της έρευνας στο ελάχιστα μελετημένο στην Ελλάδα γνωστικό πεδίο της ανάπτυξης των πόλεων και η ανάκτηση πρωτογενών πληροφοριών ταυτόχρονα με το βιβλιογραφικό εντοπισμό τους σε περιβάλλον web.
Αντικείμενο του έργου είναι η συγκρότηση τριών (3) αυτόνομων ψηφιακών συλλογών
α.) Παλαίτυπα βιβλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα έως το 1850 (692 τεκμήρια/92.552 σελίδες),
β.) Αποδελτιωμένα και ψηφιοποιημένα Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών (1882 - 1954) 34 χειρόγραφοι τόμοι διαφόρων μεγέθων, 14.600 σελίδων περίπου,
γ.) εικονογραφικό υλικό (4892 φωτογραφίες και slides, 202 αρχιτεκτονικά σχέδια, 58 χάρτες) συνολικά 5252 τεμάχια.
Στοιχεία Καταλόγου
Ονομασία: Ψηφιακή Συλλογή ΔΗΚΙ
Περιεχόμενο: Στη βάση περιέχονται οι βιβλιογραφικές εγγραφές του ψηφιοποιημένου υλικού στο πλαίσιο του έργου  «Περιφερειακό εργαστήριο ψηφιοποίησης τεκμηρίων σχετικών με τη διαμόρφωση των πόλεων και των κοινοτήτων στον Ελλαδικό χώρο» και ειδικότερων των παλαίτυπων βιβλίων, φωτογραφιών και χαρτών και μέσω αυτών παρέχεται πρόσβαση στο ψηφιακό υποκατάστατο του κάθε τεκμηρίου, αξιοποιώντας τον σύνδεσμο "Ηλεκτρονική Τοποθεσία και Πρόσβαση".
Μέγεθος: 5.231 βιβλιογραφικές εγγραφές
Συγκρότηση: Η βιβλιογραφική περιγραφή των εγγραφών βασίζεται στα ISBD και στους AACR2. Στις περιγραφικές πληροφορίες περιλαμβάνονται ο τίτλος του τεκμηρίου, τα στοιχεία των εχόντων πνευματική υπευθυνότητα για την παραγωγή του τεκμηρίου, στοιχεία έκδοσης κλπ.
Η θεματική περιγραφή συνίσταται σε ελεγχόμενους θεματικούς όρους (καθιερωμένες αποδόσεις της ΕΒΕ, Authorities LCSH, ).
Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709 / UNIMARC.