Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.

Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. Σήμερα περιλαμβάνει 35.000 τόμους βιβλίων και 500 περίπου τίτλους περιοδικών και εφημερίδων.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2007 το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου  περιλαμβάνεται στις λιγοστές επιχειρήσεις -και ακόμη λιγότερες του ευρύτερου δημόσιου τομέα- στη χώρα μας, που κατέκτησε το πρώτο επίπεδο δέσμευσης στην επιχειρηματική αριστεία. (EFQM committed to Excellence in Europe).
Πρόκειται για ένα σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο, που επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο την ευρωπαϊκή διάκριση του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας Βόλου στα επίπεδα επιχειρηματικής αριστείας. Με αυτό πιστοποιείται από μια ανεξάρτητη αρχή η οργανωτική ικανότητα του Οργανισμού (ξεκάθαροι στρατηγικοί στόχοι και αποστολή, λειτουργική δομή διαχείρισης, διακριτοί ρόλοι, ισόρροπη κατανομή ειδικεύσεων - λειτουργιών - δράσεων), πιστοποίηση που είναι αναγκαίο στάδιο για την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων, αλλά και προαπαιτούμενο για τους τελικούς δικαιούχους των δράσεων και των μέτρων της Δ' Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
To E.F.Q.M.  (European Foundation for Quality Management) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1988 από τους Προέδρους 14 μεγάλων Ευρωπαϊκών εταιριών (Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen κ.α.), με έδρα τις Βρυξέλλες. Σήμερα αριθμεί πάνω από 800 μέλη σε όλη την Ευρώπη και είναι ένας από τους ηγετικούς οργανισμούς με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ευρώπη. Συγκροτείται από Εθνικούς Εταίρους, έναν σε κάθε μια από 24 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων και την προώθηση των προϊόντων του. Το επίσημο αυτό ρόλο για την Ελλάδα κατέχει η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), με καταστατικό στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management σε κάθε συλλογική προσπάθεια τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου είναι μέλος της Ε.Ε.Δ.Ε. και η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε και την αφορμή για να ξεκινήσει την πορεία προς αυτή τη διάκριση. Η συνέχεια ήταν η προβλεπόμενη από τις διαδικασίες: αυτοαξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση βελτιωτικών έργων, έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Η τελευταία διαδικασία πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους αξιολογητές της E.F.Q.M/Ε.Ε.Δ.Ε. την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2007, οι οποίοι και επιβεβαίωσαν την κατάκτηση του πρώτου επιπέδου του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας από το ΔΗ.Κ.Ι., διάκριση που ανοίγει το δρόμο για την κατάκτηση της επόμενης πρόκλησης στον δρόμο της επιχειρηματικής αναγνώρισης (Recognized for Excellence).

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης
Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, 38 333
τηλ: 24210 39644, 24210 21664
fax: 24210 22927

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations