Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. Σήμερα περιλαμβάνει 35.000 τόμους βιβλίων και 500 περίπου τίτλους περιοδικών και εφημερίδων.

1ο ΤΕΥΧΟΣ. Αφιέρωμα: "Ο Βόλος με τα μάτια του επισκέπτη"
(Άνοιξη 2001)

δημόσια αναφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναζητεί πάντοτε τους τρόπους της εκδήλωσής της. Και η έκδοση ενός περιοδικού του Δήμου συμβάλλει στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Πέρα, όμως, από τις συμβατικότητες και τα αξιοσημείωτα γεγονότα της πόλης, υπάρχει πάντοτε και ένα αξιομνημόνευτο υλικό του οποίου η δημοσιοποίηση αποτελεί βασική υποχρέωσή μας. Το παρόν και το παρελθόν, πριν αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τον ιστορικό του μέλλοντος, πρέπει να συγκροτηθούν και να καταγραφούν από κάθε υπεύθυνο φορέα.

ψύχραιμη και ορθή αξιολόγηση των θεμάτων, η προβολή όλων των απόψεων και η σφαιρική κάλυψη κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής αποτελεί το γνώμονα της συνολικής προσπάθειας, για να πάρει το περιοδικό τη θέση που οφείλει να έχει μια έκδοση του Δήμου μας.

πρώτη εμφάνιση του εντύπου φιλοδοξεί να πείσει αφενός τους αναγνώστες για την καθαρότητα των στόχων μας και να παρακινήσει τους συμπολίτες μας να συμβάλλουν στη βελτίωση και την ανάδειξή του.

τοχεύουμε στη δημιουργία ενός δημοσίου βήματος προβληματισμού και ταυτόχρονης αποτύπωσης της ταυτότητας μιας πόλης που δικαιούται να γνωρίζει την πορεία της και τις προοπτικές της. Οι γενικές αυτές αρχές αρκούν αυτή τη στιγμή να δώσουν το στίγμα της αφετηρίας και να προδιαγράψουν τα μελλοντικά βήματα μιας προσπάθειας η οποία χρειάζεται τεκμηριωμένη κριτική, στήριξη και ενθάρρυνση από όλους.


 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations