Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. Σήμερα περιλαμβάνει 35.000 τόμους βιβλίων και 500 περίπου τίτλους περιοδικών και εφημερίδων.

πό την πρώτη χρονιά λειτουργίας του το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΔΗ.Κ.Ι.) υποστηρίζει και συμπληρώνει τις δραστηριότητές του με τη διοργάνωση εκδηλώσεων ποικίλης θεματολογίας και μορφής. Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών, όπως απορρέει και από το καταστατικό του Οργανισμού, είναι η προβολή και ανάδειξη του ιστορικού παρελθόντος της πόλης και της περιοχής αλλά και η γνωστοποίηση στο κοινό των νεότερων δεδομένων στο χώρο του πολιτισμού και των επιστημών.

ι εκδηλώσεις του ΔΗ.Κ.Ι. περιλαμβάνουν παρουσιάσεις συγγραφέων και των έργων τους, συνέδρια, ημερίδες, αφιερώματα κι εκθέσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί σε όλους σχεδόν τους προσφερόμενους στο Βόλο χώρους (κτήριο Σπίρερ, Δημαρχείο, Δημοτικό Θέατρο, Παλιά Ηλεκτρική, Πανεπιστήμιο, Γαλλικό Ινστιτούτο) και για την επιτυχή υλοποίησή τους το ΔΗ.Κ.Ι συνεργάστηκε με διάφορους επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Δείτε τις περασμένες και τις τρέχουσες εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις λόγου

Ημερίδες - Συνέδρια

Εκθέσεις

Διαλέξεις - Αφιερώματα

Δρώμενα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα


Κατάρτιση

Γιορτή Βιβλίου

Άλλες δράσεις

 

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations