Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.


Επιστημονικά Συμπόσια, συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις

Προσεχώς

2006
12-14/5/2006
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
"Πόλεις της Μεσογείου μετά από σεισμούς. Βόλος, Μάιος 2006, πενήντα χρόνια από τους σεισμούς της Θεσσαλίας"
1-2/4
Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για τα Μουσεία Πόλεων.
"Προσωπο...γραφίες Πόλεων στα Μουσεία Πόλεων. Αντιλήψεις και πρακτικές".
2-5/3
Δίκτυο για τις Ιστορίες Ζωής και τη Βιογραφική Μέθοδο. Μεταβατικοί χώροι, Μεταβατικές Διαδικασίες και Έρευνα
13/2
Ημερίδα με θέμα «Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας.
2004 21-23/10
Επιστημονικό συνέδριο "Αιγαιακός χώρος και Μαύρη θάλασσα: από την Αργοναυτική εκστρατεία στην παρευξείνια συνεργασία.
2002 13-14/4
Επιστημονική Συνάντηση "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Περιφερειακά Κέντρα Τεκμηρίωσης"
2001 19-21/10
Επιστημονικό συνέδριο "Μουσικές Παραδόσεις"
2000 16/9
16/9 Συμπόσιο με τίτλο "Έλληνες σκηνογράφοι-ενδυματολόγοι και αρχαίο δράμα"
1998 14/3
Συμπόσιο, "Τοπική Ιστορία-Εθνική Ιστορία"

22/5
Επιστημονικό συμπόσιο "Δίκαιο και θεσμοί: το έργο Ν. Ι. Πανταζόπουλου"

1997 15/11
Ημερίδα με θέμα "Αρχιτέκτονες του Βόλου. Συμβολές στην νεότερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική
1994 9/11
Συνέδριο με θέμα "Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στον χρόνο"

1993

25-28/11
Συνέδριο με θέμα "Η βιομηχανία του Βόλου και της περιοχής 1881-1981"
12/5
Επιστημονική συνάντηση με θέμα "Νεότερα δεδομένα των ερευνών για την Αρχαία Ιωλκό"


 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations