Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

Σεμινάρια κατάρτισης

Με επιχορήγηση του ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πραγματοποιήθηκαν τρία σεμινάρια κατάρτισης στην οργάνωση αρχείων και βιβλιοθηκών, στα οποία καταρτίστηκαν 40 άνεργες γυναίκες. Μέσω των σεμιναρίων έγινε δυνατό να ταξινομηθούν σε μεγάλο βαθμό οι αρχειακές συλλογές και η βιβλιοθήκη, ενώ αρκετές από τις καταρτιζόμενες συνεργάστηκαν στις μετέπειτα δραστηριότητες του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας

2007 10-21 Σεπτεμβρίου
"Ταυτοποίηση και καταγραφή βιβλιοδεσιών ως στοιχείο για την καταλογογράφηση και συντήρηση των βιβλίων»."
2006
11-22 Σεπτεμβρίου
"Αναγνώριση και καταγραφή βιβλιοδεσιών ως στοιχείο για τη συντήρηση και καταλογογράφηση των βιβλίων"
1994 Μάρτιος- Μάιος
«Νέες τεχνολογίες και αρχεία»
1993 Οκτώβριος-Δεκέμβριος
«Νέες τεχνολογίες και αρχεία»
1992

Οκτώβριος- Δεκέμβριος
«Οργάνωση αρχείων και βιβλιοθηκών»

Επίσης το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο επιστημονικής εποπτείας των βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου και του συντονισμού του Δικτύου των βιβλιοθηκών πραγματοποίησε σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού των βιβλιοθηκών στις νέες τεχνολογίες και την λειτουργία των προγραμμάτων ΑΒΕΚΤ 4.00 και ΑΒΕΚΤ 5.5

 

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations