Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

 

Ερευνητικά προγράμματα

2000
Συνεργασία στην υλοποίηση τμήματος της πρακτικής εφαρμογής του προγράμματος με τίτλο "Συνοδοί πολιτιστικού τουρισμού" του ΚΕΚ - ΔΕΟΒ
1999 Συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με τίτλο Διατήρηση ιστορικών Μμημείων.
1997 Συνεργασία στα προγράμματα CIED (πολιτιστική καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη) και YOUTHSTART Ι και ΙΙ(συντονιστής ΔΕΜΕΚΑΒ), ΕΠΕΤ ΙΙ (συντονιστής ΕΕΤΑΑ), Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης.
Καταγραφή προβιομηχανικού και βιομηχανικού εξοπλισμού στην Κοινότητα Μακρινίτσας.
Πρόγραμμα άξονα Youthstart με τίτλο Youthstart - Δίαυλος, Διέξοδος για τη νεολαία".

 

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations