Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.

Αίτηση παραχώρησης αρχειακού υλικού

Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. Σήμερα περιλαμβάνει 35.000 τόμους βιβλίων και 500 περίπου τίτλους περιοδικών και εφημερίδων.

"Παρακαλούνται οι ερευνητές για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την προετοιμασία του υλικού, να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2421039644, 2421021664 και να χρησιμοποιούν την Αίτηση Παραχώρησης Υλικού. "

Κατάλογος Αρχειακών Συλλογών Δήμου Βόλου

το πλαίσιο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των αρχειακών συλλογών και σύνταξης των ευρετηρίων, το ΔΗ.Κ.Ι. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) προχώρησε στην ηλεκτρονική δημοσίευση των εργαλείων έρευνας των αρχειακών συλλογών του. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πρότυπης εφαρμογής διαχείρισης XML εγγράφων "eXaMpLe", που υλοποίησε το πρότυπο Encoded Archival Description (EAD) V.2002 για την παραγωγή των ηλεκτρονικά δημοσιευμένων εργαλείων έρευνας. Για την περιγραφή των αρχειακών συλλογών και τη δημιουργία των εργαλείων έρευνας ακολουθείται η γενική φιλοσοφία του ISAD (G), όπως αυτό έχει μεταφραστεί από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΔΙΠΑΠ (Γ)). 

αυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας παραγωγής ενιαίων ευρετηρίων των εργαλείων έρευνας ανά επιλεγμένο σημείο πρόσβασης, όπως Φυσικά Πρόσωπα, Συλλογικά Όργανα, Θεματικές Επικεφαλίδες και Συλλογικά Όργανα με την ιδιότητα του Παραγωγού. Η περιγραφή των αρχείων ακολουθεί την πολυ-επίπεδη περιγραφή ξεκινώντας από το γενικό (επίπεδο αρχείου) και φτάνοντας έως το ειδικό (επίπεδο τεκμηρίου).

Οι αρχειακές συλλογές του ΔΗΚΙ περιλαμβάνουν:


 Δημοτικά Αρχεία:
Αρχείο Δήμου Βόλου, που περιέχει και τα παρακάτω κωδικοποιημένα εργαλεία έρευνας:

Δήμος Βόλου. Γραφείο Ανταποκριτή ΟΓΑ 
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημάρχου 
Δήμος Βόλου. Γραφείο Δημοτολογίου 
Δήμος Βόλου. Γραφείο Διευθυντή 
Δήμος Βόλου. Γραφείο Λογιστηρίου 
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προμηθειών 
Δήμος Βόλου. Γραφείο Προσόδων 
Δήμος Βόλου. Γραφείο Στρατολογίας
Δήμος Βόλου. Γραφείο Ταμείου 
Δήμος Βόλου. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Δήμος Βόλου. Δημοτικό Συμβούλιο
 Πρακτικά Δ.Σ. Δήμου Παγασών (Βόλου)
Δήμος Βόλου. Τεχνική Υπηρεσία

Αρχείο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων
Αρχείο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Βόλου
Αρχείο της Κοινότητας Νέων Παγασών Βόλου

 Αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων:
Αρχείο Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου
Αρχεί
ο βιομηχανίας βάμβακος Άγγ. Αδαμόπουλος Α.Ε.
Αρχείο Εργοστασίου Στρυχνόκαρπου, 
Αρχείο 
Πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα

Aρχείο Κλωστοϋφαντουργείου Παπαγεωργίου
Αρχείο Κλωστοϋφαντουργίας Βασιλείου και Κων/νου Ντόβα

 Ιδιωτικά Aρχεία με πιο σημαντικά:
το αρχείο οικογένειας Καρτάλη 
το αρχείο Πυρομάγλου
το αρχείο του ΕΔΕΣ
το αρχείο Γιώργου Ζωιτόπουλου (Ζιούτου)
το αρχείο Ν. Μαρκογιαννόπουλου
το αρχείο Αλκ. Γκέσκου
το αρχείο του συλλόγου " Φίλοι των Γραμμάτων" και 
τέλος το φωτογραφικό αρχείο του ΔΗ.Κ.Ι., που περιέχει 15.000 περίπου φωτογραφίες.

Επίσης είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών ευρετηρίων:

Ονόματα Προσώπων

 Θέματα

 
Συλλογικά Όργανα - Παραγωγοί


 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations