Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

Αρχείο Ε. Δ. Ε. Σ. (Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου)

Τίτλος: Αρχείο Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (Ε. Δ. Ε. Σ.)
Κωδικός αναγνώρισης: GR ΔΗ. Κ. Ι. 56/2Γ1
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1942 - 1947
Επίπεδο περιγραφής: Φάκελος
Μέγεθος ενότητας: 46 φάκελοι
Παραγωγός: Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (Ε. Δ. Ε. Σ.)

Διοικητική ιστορία: Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.) ήταν μία από τις τρεις βασικές αντιστασιακές οργανώσεις κατά της γερμανικής κατοχής. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1941 με προτροπή του στρατηγού Πλαστήρα και μέχρι το Φεβρουάριο του 1945 έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης και στην εξέλιξη της πολιτικής ζωής της χώρας. Αρχηγός του ήταν ο Ν. Ζέρβας και Γενικός Υπαρχηγός ο Κομνηνός Πυρομάγλου.

Περιεχόμενο: Οργάνωση - διοίκηση (καταστατικό, πολιτικό γραφείο, υπομνήματα, εξουσιοδοτήσεις, αιτήσεις μελών, διαταγές, διάσπαση, πρακτικά συσκέψεων, Βάρκιζα, εμφύλιος), αλληλογραφία (εσωτερική, με Μ. Ανατολή, Ερυθρό Σταυρό, Κυβέρνηση Καϊρου, Συμμαχική Αποστολή), επιτροπές (οικονομική, ασφαλείας και οργανώσεως, αγώνος, τύπου, συντονισμού), ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΠΕΕΑ (υλικό σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, αλληλογραφία, σύσκεψη Μυροφύλου Πλάκας, ιδρυτικό ΠΕΕΑ), διάφορα (καταστατικό ελληνοαγγλικής οργανώσεως εν Ελλάδι, παράταξη βασιλοφρόνων, Ελληνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου), φωτογραφικό υλικό από τη δράση του Ε.Δ.Ε.Σ

Επιλογή και εκκαθάριση:
Το αρχείο, όπως παραλήφθηκε, διατηρήθηκε στο σύνολό του.

Σύστημα ταξινόμησης:
Το σχέδιο ταξινόμησης που τηρήθηκε είναι: Ε.Δ.Ε.Σ./Οργάνωση-Διοίκηση, Ε.Δ.Ε.Σ. /Αλληλογραφία, Ε.Δ.Ε.Σ/Επιτροπές, Ε.Δ.Ε.Σ./Ε.Α.Μ–Ε.Λ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Ε.Α., Ε.Δ.Ε.Σ. /Διάφορα

Νομικό πλαίσιο: Ιδιωτικό αρχείο

Όροι πρόσβασης: Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη

Γλώσσα του αρχειακού υλικού: ελληνική, αγγλική

Εργαλεία έρευνας: Δελτία ειδικού ευρετηρίου. Ετοιμάζεται κατάλογος

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations