Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

Αρχείο Αλκιβιάδη Γκέσκου


Τίτλος : Αρχείο Αλκιβιάδη Γκέσκου
Αναγνώριση : GR.ΔΗ.Κ.Ι. 30/2Δ.8
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1920-1980
Επίπεδο περιγραφής: φάκελος
Μέγεθος ενότητας: 4.236 φάκελοι
Πλαίσιο Παραγωγής

Όνομα παραγωγού: Αλκιβιάδης Γκέσκος

Βιογραφικό σημείωμα: Γεννήθηκε στο Βόλο το Δεκέμβριο του 1908. Ήταν γιος του Αχιλλέα Γκέσκου και της Ευανθίας Κυπραίου. Τελείωσε την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1932 μέχρι το 1984 εργάστηκε ως δικηγόρος στον Βόλο. Ασχολήθηκε κυρίως με υποθέσεις του Δημοσίου και των Νομικών του Προσώπων. Υπήρξε επίσης νομικός σύμβουλος της Αγροτικής Τράπεζας ενώ ανέλαβε και πολλές υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου. Πέθανε στο Βόλο τον Ιανουάριο του 1999.

Ιστορικό διατήρησης : Το αρχείο φυλασσόταν στο ιδιωτικό γραφείου του γιου του Αχιλλέα Γκέσκου.

Διαδικασία πρόσκτησης: Παραδόθηκε από τον Αχιλλέα Γκέσκο το 1995.

Περιεχόμενο:
Υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου (αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις, αναγνωρίσεις κυριότητας, υποθήκες, δημεύσεις, εξώσεις, κατασχέσεις, διορισμοί διαχειριστών, διαθήκες, συντάξεις, διαζύγια, φορολογικές υποθέσεις, αγοραπωλησίες, κληροδοτήματα, λαθρεμπορίες).

Επιλογή - Εκκαθάριση: Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι

Ταξινόμηση: Αφού έγινε διαχωρισμός δημοσίων και ιδιωτικών υποθέσεων, ταξινομήθηκαν κατά αριθμητική σειρά

Νομικό πλαίσιο : Ιδιωτικό Αρχείο

Όροι πρόσβασης : Μετά από εγκεκριμένη αίτηση.

Γλώσσα: Ελληνική

Εργαλεία έρευνας : Μηχανογραφημένο δελτίο ειδικού ευρετηρίου

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations