Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"

Τίτλος : Αρχείο Συλλόγου "Φίλοι των Γραμμάτων"
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 83/2Γ.4
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1936-1946
Μέγεθος ενότητας: 4 βιβλία, 2 φάκελοι, περιοδικά

Πλαίσιο Παραγωγής:
Ο Σύλλογος "Οι φίλοι των γραμμάτων" ιδρύθηκε στις 7 Μαρτίου 1936. Ιδρυτικά μέλη ήταν οι Γιάννης Σιαφλέκης - δικηγόρος, Νίκος Παπαχατζή - αρχαιολόγος, Κίτσος Μακρής - λαογράφος, Αλέκος Τζιτζηλέρης - δικηγόρος, Κώστας Στριμμένος - γιατρός, Αλέκος Μαρπουτζόγλου - λογοτέχνης, Κώστας Ζημέρης - ζωγράφος - φωτογράφος, Κώστας Δονδολίνος - Δ/ντής Εμπορικής Τράπεζας, Μενέλαος Λουντέμης, Νίκος Παπάς, Αγήνορας Αστεριάδης κ.ά. Σκοπός του Συλλόγου ήταν η μελέτη και η έρευνα από επιστημονικής άποψη κάθε ζητήματος που αφορά την ανθρώπινη διανόηση, η δημιουργία ανώτερης πνευματικής ζωής στην πόλη και η υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε πνευματικής προσπάθειας. Στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονταν διαλέξεις διανοούμενων και καλλιτεχνών, εκθέσεις ζωγραφικής και εκδόσεις. Στην εφημερίδα "Θεσσαλία" ο Διευθυντής της Τάκης Οικονομάκης δημιούργησε τη "Φιλολογική σελίδα", δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης παρουσίας και έκφρασης του συλλόγου. Μετά τον πόλεμο και την κατοχή ο Σύλλογος διαλύθηκε. Στις 20 Απριλίου του 1946 καταγράφηκε η τελευταία του συνεδρίαση.

Διαδικασία πρόσκτησης: Το αρχείο παραδόθηκε το 1999 στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης από τον Άλκη Γραικό.

Περιεχόμενο:
Βιβλίο μητρώου
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Συμβουλίου
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
Δημοσιεύματα στον τύπο
Περιοδικό "Θεσσαλικά" (8 τεύχη)

Επιλογή - Εκκαθάριση: Δεν έγινε

Νομικό πλαίσιο: Ιδιωτικό Αρχείο

Όροι πρόσβασης: Δεν έχουν οριστεί ακόμη.

Γλώσσα: Ελληνική


 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations