Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

Αρχείο Παλιάς Ηλεκτρικής

Τίτλος: Αρχείο Ηλεκτρικής Εταιρείας
Κωδικός αναγνώρισης: GR ΔΗ.Κ.Ι. 22 / 2 Β 3 GR ΔΗ.Κ.Ι. 32 / 2 Β 3.1
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1992
Επίπεδο περιγραφής: Φάκελοι
Μέγεθος ενότητας:
237 φάκελοι αφορούν την Ανώνυμη Ηλεκτρική Εταιρεία
90 φάκελοι, δέματα αφορούν τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

Παραγωγο: Ανώνυμη Ηλεκτρική Εταιρεία & ΔΕΗ

Ιστορικό επιχείρησης:
Η Ανώνυμη Ηλεκτρική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1911 από τον Ιωαν. Κοσμαδόπουλο και άλλους οκτώ παράγοντες τη πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ήταν πρώτη ιδιωτική επένδυση κοινής ωφέλειας για τον Βόλο και την περιοχή, που έγινε αμιγώς από ντόπιους επιχειρηματίες. Οι συνεχείς δανεισμοί και η πολιτική των εκάστοτε διοικήσεων της εταιρείας λειτούργησαν ανασταλτικά ως προς την επέκταση των εγκαταστάσεων και την αύξηση της παραγωγής που απαιτούσε η πόλη του Βόλου και ιδιαίτερα η ανθούσα βιομηχανία. Το 1932 η εταιρεία πέρασε στον έλεγχο του ελληνοϊταλικού ομίλου ''Γαλιλαίος'' ως το 1957 οπότε πέρασε στα χέρια της ΔΕΗ

Ημερομηνίες συγκρότησης της ενότητας: 1936-57 & 1957-1992

Ιστορικό διατήρησης:
Το αρχείο διατηρήθηκε στις αίθουσες των γραφείων του εργοστασίου μετά το κλείσιμό του , σε πολύ καλή κατάσταση.

Διαδικασία πρόσκτησης:
Το αρχείο από η στιγμή που το κτίριο περιήλθε στο Δήμο, εντοπίστηκε σε διαφορετικούς χώρους του εργοστασίου και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΗ.Κ.Ι. σε δύο εισαγωγές τον Σεπτέμβριο του 1994 και το Μάιο του 1995

Περιεχόμενο του αρχείου που αφορά την Ανώνυμη Ηλεκτρική Εταιρεία

1 Αιτήσεις εγκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη του Βόλου και τα περίχωρα
1936-57
210 φάκ.
2 Αιτήσεις σύνδεσης σε δημόσιες υπηρεσίες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις
1941-53
2 φάκ
3 Αλφαβητικές καρτέλες πελατών
1955-57
4 φάκ
4 Δελτία παρουσίας υπαλλήλων και δελτία ατομικού μητρώου
1967-68
13 φάκ.
5 Μετασχηματισμοί αποθηκών, υποσταθμών υποστέγων κ.λ.π.
1953-58
1φακ.
6 Τιμολόγιο οικιακής χρήσης ρεύματος
1954-56
1 φάκ.
7 Συνδρομές συλλόγου υπαλλήλων
1958
1φάκ
8 Χάρτης επισκόπησης Βόλου - Ν.Ιωνίας
1953
 
9 Σχέδιο γραμμής διανομής Βόλου- εργοστασίου Τσιμέντων Ηρακλής
1953
 
10 Αλληλογραφία 1957-58
1φάκ
11 Αίτηση ελέγχου γνώμονος
1958
1φάκ
12 Διάφορα δικτύου χαμηλής τάσης
  1φάκ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ (μέρος του Αρχείου της Παλιάς Ηλεκτρικής)

1 Δομικά έργα, καταστάσεις χορήγησης υλικών, κατασκευές δικτύων, οδηγίες εγκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.
1957-90
84 φακ
2 ΄Εργα Λαϊκή Βάση, ΕΒΗΕΚ,
1973-92
46 δέματα
3 Μηνιαία δελτία προόδου κατασκευών
1979-90
2 φακ.
4 Διάφορα (τιμολόγια, δαπάνες κ.α.)
  4 φακ


Επιλογή και εκκαθάριση:
Το αρχείο όπως παραλείφθηκε, διατηρήθηκε στο σύνολό του χωρίς να εκκαθαριστεί σχεδόν τίποτε.

Σύστημα ταξινόμησης:
Ταξινομήθηκε με βάση τα περιεχόμενα των φακέλων του

Πρόσβαση και χρήση: Μετά από αίτηση.

Νομικό πλαίσιο: Βιομηχανικό Αρχείο

Όροι πρόσβασης: Μετά από αίτηση

Πνευματικά δικαιώματα / όροι αναπαραγωγής:
H αναπαραγωγή υπόκειται στην έγκριση του Δ/ντη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας.

Γλώσσα του αρχειακού υλικού: Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι τα ελληνικά.

Εργαλεία έρευνας: Δελτία ειδικού ευρετηρίου και συνοπτικός οδηγός .

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations