Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

Εργοστάσιο Στρυχνόκαρπου-Απολυμαντήριου

Τίτλος: Αρχείου Στρυχνόκαρπου
Κωδικός αναγνώρισης: GR ΔΗ.Κ.Ι. 54 / 2 Β 5
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού: 1934-1977
Επίπεδο περιγραφής: Φάκελοι / βιβλία
Μέγεθος ενότητας:
234 φάκελοι
51 βιβλία
Παραγωγο: Υπουργείο Γεωργίας Δ/νση Γεωργίας Ν. Μαγνησίας

Ιστορικό της επιχείρησης
Το εργοστάσιο παραγωγής Στρυχνοκάρπου βρίσκεται στην περιοχή του Παλιού Λιμεναρχείου, κοντά στο λιμάνι. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες πριν το 1921 στη θέση του σημερινού κτιρίου υπήρχε τουρκικό νοσοκομείο. Το 1922 εγκαταστάθηκαν εκεί πρόσφυγες από την Μ. Ασία. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το κτίριο προσέγγισε τη σημερινή του μορφή κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου.
Το 1932 το κτίριο παραδόθηκε από τον Κωνσταντίνο Οικονομίδη Οικονομικό Έφορο στο Βόλο, στον Επιθεωρητή της Γεωργικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας Παυσανία Σταμουλάκη με σκοπό την εγκατάσταση σ' αυτό εργαστηρίου κατασκευής δολωμάτων στρυχνόσιτου που χρησιμοποιούνταν στην αγροτική παραγωγή για την εξόντωση των αρουραίων.
Αρχικά λειτούργησε ως απολυμαντήριο οσπρίων και στη συνέχεια και για την παρασκευή των δολωμάτων στρυχνόσιτου.
Στην πρώτη φάση πρέπει να διέθετε κεντρικό ηλεκτροκινητήρα 125V ο οποίο βρέθηκε αχρησιμοποίητος στο πατάρι του κτιρίου κατά τη απογραφή της Διεύθυνσης Γεωργίας το 1980 με τη βοήθεια συστήματος τροχαλιών το οποίο επίσης απογράφηκε τότε. Το 1968 κατασκευάστηκε το γειτονικό κτίριο του απεντομωτηρίου και μεταφέρθηκε εκεί το απολυμαντήριο οσπρίων.
Το εργοστάσιο παραγωγής δολωμάτων στρυχνόσιτου, μοναδικό στην Ελλάδα, διέκοψε τη λειτουργία του το 1976 καθώς απαγορεύτηκε πλέον η χρήση της στρυχνίνης. Από τότε και έως το 1985 χρησιμοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας ως αποθηκευτικός χώρος...

Ημερομηνίες συγκρότησης της ενότητας: 1932 - 1976
Ιστορικό διατήρησης: Βρέθηκε σε κούτες στο χώρο του εργοστασίου.
Διαδικασία πρόσκτησης:
Το αρχείο περιήλθε στην κατοχή του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας το 1998 όταν ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου από το Δήμο Βόλου.

Περιεχόμενο αρχείου

1 Ίδρυση λειτουργία εργοστασίου
1935-56
4φακ
2 Οικονομικά στοιχεία εργοστασίου (προϋπολογισμοί, χρηματικά εντάλματα, δικαιολογητικά ενταλμάτων, ημερολόγια ταμείου, απολογισμοί διαχείρισης)
1934-77
50 φακ
3 Προσωπικό εργοστασίου (αποφάσεις μισθοδοσίας, μισθοδοσίας, βιβλία αγοράς ενσήμων, βιβλία βεβαιώσεις καταβολής εισφορών Ο.Ε.Κ)
1936-73
19 φακ.

βιβλία

4 Παραγωγή (προμήθειες, πρωτόκολλο παράδοσης διαφόρων υλικών, πρωτόκολλο, μετουσιώσεως, συσκευασίας, επιστολές)
1944-67
58 φακ

βιβλία

5 Αποθήκη (βιβλίο αποθήκης κινητού και ακίνητου κεφαλαίου, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής μόνιμου υλικού, βιβλίο κινήσεως υλικού, απογραφές, διαγραφές)
1938-62
23 φακ. βιβλία
6 Αλληλογραφία
1952-67
5φακ

Επιλογές και εκκαθάρισεις: Δεν εκκαθαρίστηκε τίποτε εξαιτίας του μικρού όγκου του και της μοναδικότητάς του.

Σύστημα ταξινόμησης: Το σχέδιο ταξινόμησης που τηρήθηκε είναι: ίδρυση και λειτουργία του εργοστασίου, οικονομικά στοιχεία , παραγωγή, προσωπικό, αποθήκη, αλληλογραφία.

Πρόσβαση και χρήση: Αναλυτικά δελτία ειδικού ευρετηρίου

Νομικό πλαίσιο: Αρχείο βιομηχανικής επιχείρησης

Όροι πρόσβασης: Μετά από αίτηση

Πνευματικά δικαιώματα /όροι αναπαραγωγής: Η αναπαραγωγή υπόκειται στην έγκριση του Δ/ντη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας.

Γλώσσα του αρχειακού υλικού: Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι η ελληνική.

Εργαλεία έρευνας: Δελτία ειδικού ευρετηρίου και συνοπτικός οδηγός .

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations