Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1992 με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής γραπτών τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το φωτογραφικό αρχείο του ΔΗ.Κ.Ι. απαρτίζεται από 15.000 περίπου φωτογραφίες. Ο κύριος όγκος του αρχείου αφορά φωτογραφίες του Στέφανου Στουρνάρα (καρτποστάλ, αρχείο Δ. Βόλου) και του Κώστα Ζημέρη (5.000 περίπου φωτογραφικές πλάκες και αρνητικά από το διάστημα 1910-1955). Στη φωτογραφική συλλογή περιλαμβάνεται και σημαντικός αριθμός φωτογραφιών από κοινωνικούς αγώνες και αγώνες του εργατικού κινήματος την περίοδο του Μεσοπολέμου (αρχείο Ζιούτου) και από την περίοδο 1940-45 (αρχεία ΕΔΕΣ, Πυρομάγλου, Ζημέρη, Ν. Στουρνάρα, Σπ. Μελετζή).

Για πρόσβαση κι έρευνα στο φωτογραφικό αρχείο του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας Βόλου συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης.

Αναλυτικότερα και με τη σειρά παραλαβή τους από το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας τα φωτογραφικά αρχεία της συλλογής του είναι :


Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 9/3.1
Α.Ε.Ε.: 3.1
Α.Β.Ε.: 9
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1900 - 1949
Μέγεθος ενότητας : 2 φωτογραφίες, 1 καρτ ποστάλ
Ιστορικό διατήρησης : Οι φωτογραφίες βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης από την Τουριστική Επιχείρηση του Δήμου Βόλου και παραδόθηκαν στο ΔΗ.Κ.Ι. το 1993.
Περιεχόμενο: Καρτ-ποστάλ εργοστασίου Μουρζούκου και 2 φωτογραφίες του προσώπων της οικογένειας

Τίτλος : Αρχείο Δαβύϊδ Πεσάχ
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 10/2Δ.1

Α.Ε.Ε.: 2Δ.1
Α.Β.Ε.: 10
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1891- 1984
Μέγεθος ενότητας : 14 φωτογραφίες, 1 φακ άλλα στοιχεία
Ιστορικό διατήρησης : Παραδόθηκαν στο ΔΗ.Κ.Ι. από τον Δ. Πέσαχ. Περιεχόμενο: Φωτογραφίες οικ. Πεσάχ, βιογραφικά στοιχεία, φωτογραφία Ισραηλιτικής Κοινότητας, Δημοσιεύματα

Τίτλος : Συλλογή Δήμου Βόλου
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 13/3.2

Α.Ε.Ε.: 3.2
Α.Β.Ε.: 13
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1940-41
Μέγεθος ενότητας : 1 φακ φωτογραφειών
Ιστορικό διατήρησης : Οι φωτογραφίες βρέθηκαν στο υπόγειου του Δημαρχείου
Περιεχόμενο: Κτίρια του Βόλου μετά τους σεισμούς του ‘40- ‘41

Τίτλος : Συλλογή Δήμου Βόλου
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 14/3.3

Α.Ε.Ε.: 3.3:
Α.Β.Ε.: 14
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1944
Μέγεθος ενότητας : 2 φωτογραφίες
Ιστορικό διατήρησης : Οι φωτογραφίες βρέθηκαν στο υπόγειου του Δημαρχείου
Περιεχόμενο : Φωτογραφίες από την απελευθέρωση του Βόλου εμπρός από την Εκκλησία του Αγ.Νικολάου με συγκεντρωμένο πλήθος, το τρενάκι του Βόλου στη Δημητριάδος.

Τίτλος : Συλλογή Στουρνάρα
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 28/3.4

Α.Ε.Ε.: 3.4
Α.Β.Ε.: 28
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1943 - 1944
Μέγεθος ενότητας :
Ιστορικό διατήρησης : Η συλλογή έγινε δωρεά από τον Νίκο Στουρνάρα
Περιεχόμενο: Επιχρωματισμένες φωτογραφίες της Αντίστασης στη Θεσσαλία

Τίτλος : Συλλογή Ματσάγγου
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 29/7.1

Α.Ε.Ε.: 7.1
Α.Β.Ε.: 29
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : ?
Μέγεθος ενότητας : 80 φωτογραφίες, άλλα τεκμήρια
Ιστορικό διατήρησης : Η συλλογή αγοράστηκε από τον Κώστα Αβτζή το 1995
Περιεχόμενο: έντυπο υλικό καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου, χαρτιά περιτυλίγματος, πακέτα τσιγάρων

Τίτλος : Συλλογή Οικονόμου Αλέξανδρου
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 36/2Δ.10

Α.Ε.Ε.: 2Δ.10
Α.Β.Ε.: 36
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1940-44
Μέγεθος ενότητας : 2 φωτογραφίες
Ιστορικό διατήρησης : Παραδόθηκαν στο ΔΗ.Κ.Ι. από τον Γιώργο Οικονόμου
Περιεχόμενο : Αντάρτες του ΕΛΑΝ.

Τίτλος : Συλλογή Αναστάσιου Τζαμτζή
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 59/3.7

Α.Ε.Ε.: 3.7
Α.Β.Ε.: 59
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1935
Μέγεθος ενότητας : 1 φωτογραφία
Ιστορικό διατήρησης : Παραδόθηκε στο ΔΗ.Κ.Ι. από τον Αναστάσιο Τζαμτζή
Περιεχόμενο: Α' Αστυνομικό Τμήμα Βόλου μετά (28/4/35)

Τίτλος : Συλλογή Αναστάσιου Τζαμτζή
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 61/3.8

Α.Ε.Ε.: 3.8
Α.Β.Ε.: 61
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 18.. - 1955
Μέγεθος ενότητας : 2 τεκμήρια
Ιστορικό διατήρησης : Παραδόθηκαν στο ΔΗ.Κ.Ι. από τον Αναστάσιο Τζαμτζή
Περιεχόμενο : Γκραβούρα του Κόλπου του Βόλου (1817), και κάρτα σχεδίου του Ναού της Αναλήψεως (μετά το 1955).

Τίτλος : Συλλογή Ζημέρη
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 70/3.9

Α.Ε.Ε.: 3.9
Α.Β.Ε.: 70
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1901-1960
Μέγεθος ενότητας : 5.000 φωτογραφίες σε πλάκες
Ιστορικό διατήρησης : Αγοράστηκαν από τον Ιπποκράτη Ζημέρη
Περιεχόμενο : φωτογραφίες εργοστασίων, κτιρίων, κατοικιών, απόψεις της πόλης του Βόλου, πορτρέτα πολιτικών, δημάρχων, καλλιτεχνών, παρελάσεις, γιορτές

Τίτλος : Συλλογή βιομηχανίας SIMI
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 79/5.22

Α.Ε.Ε.: 5.22
Α.Β.Ε.: 79
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : ?
Μέγεθος ενότητας : 10 φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια
Ιστορικό διατήρησης : Παραδόθηκαν στο ΔΗ.Κ.Ι.από τον Νεοκλή Παναγή
Περιεχόμενο : Φωτογραφίες εγκαινίων βιομηχανίας, διαφημιστικά

Τίτλος : Συλλογή Πρακτορείου Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 84/3.10

Α.Ε.Ε.: 3.10
Α.Β.Ε.: 84
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1955
Μέγεθος ενότητας : 1 άλμπουμ φωτογραφιών
Ιστορικό διατήρησης :
Περιεχόμενο : Δείγματα φωτογραφιών από τους σεισμούς του Απρίλη του 1955 στο Βόλο.

Τίτλος : Συλλογή Στουρνάρα-Ζημέρη Δημαρχείου Βόλου
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 87/3.11

Α.Ε.Ε.: 3.11
Α.Β.Ε.: 87
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1955
Μέγεθος ενότητας : 20 φωτ.
Ιστορικό διατήρησης :
Περιεχόμενο : Φωτογραφίες Στουρνάρα και Ζημέρη σε κάδρα

Τίτλος : Συλλογή Σ. Μελετζή
Αναγνώριση: GR ΔΗ.Κ.Ι. 94/3.13

Α.Ε.Ε.: 3.13
Α.Β.Ε.: 94
Ημερομηνίες παραγωγής υλικού : 1940 - 1945
Μέγεθος ενότητας.48
Ιστορικό διατήρησης : Δ
Περιεχόμενο : Εποχή αντίστασης


Επιλογή - Εκκαθάριση :Διατηρήθηκε αυτούσιο

Πρόσβαση και χρήση: κατόπιν αίτησης

Νομικό πλαίσιο : Ιδιωτικό Αρχείο

Όροι πρόσβασης : Σε κάθε ερευνητή μετά από εγκεκριμένη αίτηση.

Γλώσσα: Ελληνικά

Εργαλεία έρευνας : απλή καταγραφή

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations