Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.


Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1992. Σήμερα περιλαμβάνει 35.000 τόμους βιβλίων και 500 περίπου τίτλους περιοδικών και εφημερίδων.

Κανονισμός Λειτουργίας Αναγνωστηρίου και Δανεισμού Βιβλίων

παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (αναζήτηση πληροφοριών, δανεισμός) είναι δωρεάν.

χώρος της βιβλιοθήκης διατίθεται για ανάγνωση και αναζήτηση πληροφοριών, με τη βοήθεια και τις υποδείξεις του υπεύθυνου του αναγνωστηρίου. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους προδιαγεγραμμένους χώρους της βιβλιοθήκης . Δεν επιτρέπεται από τους χρήστες του αναγνωστηρίου η επανατοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια.

ια την ανάγνωση και την αναζήτηση των πληροφοριών δεν είναι απαραίτητη η ιδιότητα του μέλους της βιβλιοθήκης.

ντός του χώρου της βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών.

ια τον δανεισμό και την εγγραφή μέλους της βιβλιοθήκης απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αναφέρει τα στοιχεία του μέλους. Οι ανήλικοι μπορούν να εγγράφονται μέλη της βιβλιοθήκης με την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων των γονέων τους.

άθε μέλος μπορεί να δανείζεται δύο (2) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για άλλες 15 μέρες.

ο δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο και περιλαμβάνει βιβλία λογοτεχνίας και εκλαϊκευμένης ψυχολογίας στα ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Πέραν αυτών κανένα άλλο τμήμα της συλλογής δεν δανείζεται και δεν δίνατε να απομακρυνθεί από το χώρο της βιβλιοθήκης.

βιβλιοθήκη μπορεί να αρνηθεί την ιδιότητα του μέλους σε άτομα που κατ' επανάληψη καθυστερούν την επιστροφή βιβλίων, προκαλούν φθορές σε αυτά. Επίσης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση βιβλίων που χάθηκαν ή καταστράφηκαν.

πιτρέπεται η φωτοαντιγραφή βιβλίων της βιβλιοθήκης έως 20 σελίδες, μόνο μετά την έγκριση του υπεύθυνου του αναγνωστηρίου και εφ' όσον η κατάσταση του τεκμηρίου το επιτρέπει. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση σαρωτών ή φωτογραφικών μηχανών από τους χρήστες εντός της βιβλιοθήκης.

γκυκλοπαίδειες και σπάνια βιβλία δεν φωτοτυπούνται εξαιτίας της φθοράς που προκαλείται.

ο κόστος για φωτοτυπίες εντός της βιβλιοθήκης ορίζεται σε 0.06 Ευρώ ανά σελίδα.

 
Copyright (c) 2004, diki.gr | Site developed by 9Above Digital Creations